PODMÍNKY REALIZACE AKTIVIT spojených s projektem a akcí Advent plný andělů (APA) 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY REALIZACE AKTIVIT spojených s projektem a akcí Advent plný andělů (APA) 2015"

Transkript

1 PODMÍNKY REALIZACE AKTIVIT spojených s projektem a akcí Advent plný andělů (APA) 2015 Aktivita Co vám to přinese Co pro to je třeba udělat Termín aktivit 1. PF , Kč Vytvořit maximálně dva návrhy PF: pokud si PF Vaší organizace vybere k realizaci některý z donátorů a partnerů Téma a zadání: originální znázornění a vyjádření pojmu KŘÍDLENÍ ve formě, které odpovídá poslání PF, vytvořená vašim klientem, kolegou, spřízněnou duší, spolupracovníky či profesionálním umělcem. Více o projektu a inspiraci naleznete: pro umístění do katalogu REDA nutno do kridleni.html Formy: Varianta č.1. Graficky zpracované PF přání (grafika, malba, fotografie, 3D objekt), rozměry: 210mm na šířku a 99mm na výšku, naskenovat a zaslat v elektronické podobě, formát: JPG nebo PDF, rozlišení: 300 DPI, (to znamená 300 pro umístění do nabídky partnerům projektu do nejpozději do hodin

2 obrazových bodů na palec), klidně může mít větší rozměry, ale pokuste se prosím zachovat poměr stran, aby se nemusela přání ořezávat a měnit jejich originální podoba Varianta č.2 3D objekty, platí totéž co pro variantu č.1, eventuelně modely nafotíme a graficky zpracujeme sami. Prosím mějte při vytváření objektů na paměti, že budou zobrazeny ve 2D. Varianta č.3 Originální přání, pokud můžete vyrobit sérii (minimálně 50 ks, maximum specifikujte) originálních ručně vyráběných přání, pokusíme se je nabídnout individuálně včetně realizace ve Vaší organizaci. Příběh: součástí informací k Vašemu PF na našem webu popište pár větami vznik nápadu, proč jste vybrali právě toto přání, jak jste o něm přemýšleli, kdo je jeho autorem a kdo se na jeho vzniku podíle, eventuelně souvislost s vaší organizací. Formát: word Pokud při tvorbě PF přání máte zájem o spolupráci s umělci, designéry nebo studenty, prosím uveďte tuto skutečnost, pokusíme se zajistit. Koordinátor aktivity a podrobnější informace Oskar Kořístka zaslat návrhy a číslo varianty vždy na mail:

3 2. Hlasování o projektu Spolufinancování projektu s těmito možnostmi: Nejlepší projekty budou v roce 2016 umístěny na portál a do kampaně ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Jednáme s partnery APA o přímé finanční podpoře projektů, které se umístí na místě. Vyplnit projekt do přihlášky KŘÍDLENÍ nadačního fondu, ke stažení zde: ke stazeni Projekt by měl být zaměřen na prioritní oblasti, které spadají do běžných grantových schémat. Cílem je zkvalitnění vašich služeb ve vztahu k uživatelům (vybavení, pracovní materiál, společná akce ) a trvale udržitelný rozvoj organizace. Promyslete, co si běžně nemůžete dovolit a rádi byste. Je možné podpořit jednoho konkrétního klienta a jeho životní příběh. Jako přílohu žádosti je zapotřebí zaslat stručný motivační příběh projektu, který bude zveřejněn s logem Vaší organizace na webu APA. Měl by co nejstručněji a jasně vystihnout čím je projekt pro Vaší organizaci důležitý a proč by pro něj měli lidé hlasovat. (Maximum je 5 vět) Více o podmínkách podpory a podobě projektů najdete na fundraisingovém portálu: podminky podp ory Pokud získáte díky Hlasování o projektu APA i KŘÍDLENÍ nadačního fondu podporu, stane se podmínkou realizace projektu předložení výroční zprávy a možnost nahlédnutí do účetnictví vaší organizace Koordinátor aktivity a podrobnější informace Lucie Houthoofdtová hodin projekty zaslat na mail: a

4 3. Vystoupen í organizace, motivace klientů, získání patronace významné osobnosti 4. Dražba Finanční benefit min částka500 až? Kč organizace Jednáme s partnery o realizaci dražby jako další samostatné patronátní akce APA ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem Připravit nebo nabídnout s klienty a spřízněnými umělci vaší organizace hudební, taneční, divadelní vystoupení a prezentovat jej na večerním programu APA ( od 17 do 20 hod.). Rozsah vystoupení celkem 5 min s vyjímkami dle dohody. Prosíme zvažte také již hotové realizované projekty, se kterými máte dobré zkušenosti. Budeme rádi za tipy a doporučení. Poskytnout nám vyplněný Dotazník s informacemi k vašemu vystoupení (informace poslouží k bezproblémové organizaci). Dotazník včas zašleme. Koordinátor aktivity a podrobnější informace Petra Fusová Vybrat dražební předmět, který má ve vašich očích výjimečnou hodnotu a reprezentuje vhodně Vaší organizaci nebo úsilí klientů. Může vzniknout ve spolupráci se spřízněnými osobami organizace a umělci. Minimální částka na které dražba bude začínat a tedy i hodnota, které by předmět měl odpovídat je 500 Kč. Jako přílohu je zapotřebí zaslat stručný motivační příběh předmětu, který bude zveřejněn s logem Vaší organizace na webu APA. Měl by co nejstručněji a jasně vystihnout: čím je předmět pro Vaší organizaci důležitý, jak vznikl, v čem je jeho přidaná hodnota v rámci dražby, proč by si jej někdo měl zakoupit. (Maximum je 5 vět, heslovitě) 12 hodin námět vystoupení hod námět na dražební předmět zaslat na mail:

5 5. Propagace organizac e ve stánku 6. Prodej výrobků ve stánku organizace Finanční zisk (loni minimální výdělek 650 Kč, maximální Kč) Pokud při tvorbě dražebního předmětu máte zájem o spolupráci s umělci, designéry nebo studenty, prosím uveďte tuto skutečnost, pokusíme se zajistit. Vyplnit tzv. Dražební listinu (včas zašleme) a zaslat nám ji mailem. Dodat před realizací APA tři výtisky Darovací smlouvy s podpisem statutárního zástupce, kde se vepíše částka, za kterou byl předmět vydražen (po jednom výtisku dostane dárce, vy a organizátor APA). Koordinátor aktivity a podrobnější informace Nachystat si vhodné propagační materiály, pomůcky, interaktivní činnost a bannery informující o činnosti organizace Zajistit osoby na stánek od 13 do 22 hod v den konání akce tj Označit stánek viditelně názvem vaší organizace v grafice, která bude jednotná pro všechny zúčastněné organizace (návrh vám dodáme). Koordinátor aktivity a podrobnější informace Šárka Sohrová Promyslet si, jaké originální výrobky vašich klientů nabídnete v rámci slavnostního večera k prodeji 12 hodin

6 7. Prodej občerstve ní organizace Finanční zisk (loni minimální výdělek 650 Kč, maximální Kč) organizace v rámci projektu a nově Předvánoční a andělská tématika není podmínkou, ale lépe se na akci a v tomto období prodává Dejte nám o nich předem vědět (zašleme včas dotazník). Zajistit osoby na přímý prodej od 13 do 22 hod v den konání akce (doporučujeme přizvat dle možnosti klienty vaší organizace). Označit stánek viditelně názvem vaší organizace v grafice, která bude jednotná pro všechny zúčastněné organizace (návrh vám dodáme). Informovat organizátora akce o výnosu z prodeje výrobků. Pokud máte zájem o spolupráci s umělci, designéry nebo studenty, prosím uveďte tuto skutečnost, pokusíme se zajistit. Koordinátor aktivity a podrobnější informace Šárka Sohrová Nově! Možnost navrhnout a vyrobit výrobky na prodej ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem a OIS s.r.o. (viz bod. 11). Promyslete, co byste chtěli a mohli za občerstvení prodávat (punč, káva, perníčky, slané pečivo, palačinky, gofry ) a navrhněte Zašlete informace, co k tomu budete potřebovat (el. přípojku atd.), zda disponujete obsluhou (studenti s odborným dozorem), nádobím, jaký další služby můžete nabídnout v souvislosti s občerstvením realizace v den konání akce od 13 do 22 hodin (bude upřesněno) hod náměty na občerstvení a služeb do Andělské zóny

7 8. Informace o vaší organizaci na ntplnyand elu.cz 9. Dobrovoln ictví gastro i Andělské zóny ve 3.patře Propagace organizace, kontakty a propojení na Vaše stránky, účast na fundraisingovém portálu Zapojení vašich dobrovolníků v rámci akce APA 2015 Žádost o pomoc a spolupráci s vaší organizaci, zajištění dobrovolníků ve spolupráci s Vezměte v potaz, že zodpovědnost za nezávadnost a kvalitu prodávaných potravin je na vás. Koordinátor aktivity a podrobnější informace Lenka Šachová Připravit text propagující vaší organizaci ke zveřejnění účasti v projektu na obsahující: poslání organizace (maximálně dvě věty) Na webu projektu budou dále zveřejněny: cílová skupina na kterou se organizace zaměřuje, logo organizace, funkční odkaz na web organizace, kontaktní osoba viz informace obsažené v přihlášce do projektu Koordinátor aktivity a podrobnější informace Jedna forma je pomoc vašich uživatelů služby, dobrovolníků při organizaci slavnostního večera APA (pomoc s chystáním stolů apod.). Prosíme nabídněte a zapojte do projektu své dobrovolníky. Druhá forma spolupráce je zajištění dobrovolníků ze společností donátorů pro realizaci vašich aktivit, viz formulář žádosti na rok 2016 ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem ke stažení zde: ke stazeni 12 hodin hod nabídky a žádosti prosím zašlete na mail: a

8 10. Patronátní akce (další aktivity navazující na APA a KŘÍDLENÍ nadační fond) NOVINKY Předměty na komis do kolekce KŘÍDLENÍ KŘÍDLENÍ nadačním fondem Finanční zisk, zviditelnění organizace, PR a propagace projektu (loni výnos Kč) Finanční zisk, motivace klientů, PR a propagace Koordinátor aktivity a podrobnější informace Další aktivity navazující na APA a spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem, které jsou založeny na spolupráci s tzv. patronátními akcemi (koncerty, společensko kulturní, sportovní akce atd) konané v ohniscích dění v Ostravě ve spolupráci s dalšími organizacemi a subjekty Účast formou propagačního či prodejního stánku (výrobky, občerstvení) nebo vystoupení na Patronátních akcích APA nebo ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem v rámci Adventního období Prosím zvažte zapojení Vaší organizace do těchto následných aktivit v době Adventu a vytipujte vhodné termíny Koordinátor aktivity a podrobnější informace Dlouhodobá spolupráce Pro kolekci KŘÍDLENÍ nadačního fondu hledáme tip a návrhy milých a vhodných předmětů, které by bylo možno ve vašich organizacích vyrábět v sériích minimálně 50 ks a dále nabídnout ke komisnímu prodeji hod nabídky a žádosti prosím zašlete na mail: a a

9 Prosím zvažte předměty a výrobky z vašich zdrojů a nabídněte k odběru se specifikací: popis výrobku, ilustrační foto, nákupní cena a dostupné množství do komis. Rádi zprostředkujeme tuto dlouhodobější spolupráci. Pokud při návrhu předmětu pro realizaci máte zájem o spolupráci s umělci, designéry nebo studenty, prosím uveďte tuto skutečnost, pokusíme se zajistit a zprostředkovat. Koordinátor aktivity a podrobnější informace Sekreatriát projektu: Bc. Markéta Blahutová Špačkova vila Sadová 17 Ostrava

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete.

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete. Nabídkový 2015 list Česká stomatologická komora pořádá řadu akcí a vyvíjí aktivity v oblastech, které Vám nabízejí možnost prezentace jména, výrobků a služeb. Přehled a stručnou charakteristiku naší nabídky

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

CZECH DANCE MASTERS 2015/16

CZECH DANCE MASTERS 2015/16 METODICKÝ POKYN PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ CDO V OBDOBÍ PODZIM-ZIMA CZECH DANCE MASTERS 2015/16 Tento metodický pokyn slouží jako osnova pro přípravu, realizaci a zakončení taneční soutěže v období podzim

Více

PODMÍNKY SOUTĚŽE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 6. 2015. Vypisovatelé

PODMÍNKY SOUTĚŽE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 6. 2015. Vypisovatelé PODMÍNKY SOUTĚŽE Vypisovatelé vyhlašují 23. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2015. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015

PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 Vyhlášení: 21. 4. 2015 Ukončení příjmu přihlášek: 18. 9. 2015 Vyhlášení výsledků: 11. 11. 2015 1 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE Moravskoslezský kraj, se

Více

Projektové řízení z hlediska EU a mezinárodní spolupráce. Anna Krausová CZ.1.07/2.2.00/29.0006

Projektové řízení z hlediska EU a mezinárodní spolupráce. Anna Krausová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Projektové řízení z hlediska EU a mezinárodní spolupráce Anna Krausová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, SRPEN 2013 2 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast

Více

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová Zákl adypodni kání -výukovýmat er i ál I ng.zi t aods t r či l ová Podnikatelský plán Lektor: Ing. Zita Odstrčilová 2015 Obsah: 1.1. Jakou zvolit právní formu... 3 1.2. Jaké existují způsoby financování

Více

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání.

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. PODNIKÁNÍ II Jak zpracovat Byznys plán Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Obsah Úvod Než začnete podnikat 04-05 Fáze přípravy podnikání 06 Cíle podnikání 07 Produkt a cena 08 Proč sestavovat

Více

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Realizátor projektu. Partneři projektu

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Realizátor projektu. Partneři projektu Realizátor projektu ŠANGRI-LLA o.s. Tyršova 96 517 54 Vamberk Tel. : 734 255 101 E-mail: sangrilla@sangri-lla.cz Partneři projektu VASPO VAMBERK s.r.o. RC Srdíčko o.s., Ústí nad Orlicí Město Kostelec nad

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky

Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Výzvy k předložení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Propagace pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu Preambule Obchodní podmínky pro uzavření

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 IČO: 48136450

Více

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Program LEADER Měníme Hranicko Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Tato publikace slouží jako návod pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

Příručka pro žadatele a příjemce grantu

Příručka pro žadatele a příjemce grantu Příručka pro žadatele a příjemce grantu BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Verze 2.3. Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY KULTURNÍ PROJEKTY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZAMĚŘENÝCH NA KULTURNÍ ČINNOST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tereza Benešová Specializace

Více

Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17) Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Pavlína Pejlová Marketingová strategie Domova pro seniory Burešov Bakalářská

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer METODICKÁ PŘÍRUČKA Školní web rozv vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír

Více