Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na domácí hokejová utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. (dále jen "Bílí Tygři") prostřednictvím oficiálních prodejních míst vstupenek a všechny smluvní vztahy se zákazníky z toho vyplývající. 2. Způsoby prodeje vstupenek 2.1 Poptávka na zakoupení vstupenky (vstupenek) vzniká ze strany zákazníka sdělením požadavku na vybrané vstupenky obsluze oficiálního prodejního místa vstupenek nebo korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro provedení rezervace vstupenek na webovém portálu 2.2 Bílí Tygři přijímají poptávku na zakoupení vstupenky (vstupenek) vytištěním vstupenky (vstupenek) obsluhou oficiálního prodejního místa sítě Ticketpro nebo přidělením a sdělením čísla rezervace zákazníkovi, a to formou zprávy zaslané elektronickou poštou či ústním sdělením čísla rezervace. 2.3 Zaplacené vstupné, stejně tak zaplacená záloha na vstupné, se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození není poskytována náhradní vstupenka. 3. Způsoby prodeje permanentních vstupenek 3.1 Poptávka na zakoupení permanentní vstupenky (permanentních vstupenek) vzniká ze strany zákazníka sdělením požadavku na vybrané permanentní vstupenky obsluze vybraného oficiálního prodejního místa vstupenek nebo korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro provedení rezervace permanentních vstupenek na webovém portálu 3.2 Bílí Tygři přijímají poptávku na zakoupení permanentní vstupenky (permanentních vstupenek) vytištěním permanentní vstupenky (permanentních vstupenek) obsluhou vybraného prodejního místa vstupenek nebo přidělením a sdělením čísla rezervace zákazníkovi, a to formou zprávy zaslané elektronickou poštou. 3.3 Zaplacené vstupné, stejně tak zaplacená záloha na vstupné, se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená permanentní vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození je poskytována náhradní permanentní vstupenka po uhrazení poplatku dle bodu 4.3 těchto obchodních podmínek.

2 4. Ceny a poplatky 4.1 Cena vstupenky a permanentní vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty a odpovídá aktuálnímu ceníku uveřejněném na webovém portálu 4.2 V případě, že zákazníkovi bude permanentní vstupenka či jiný obsah zasílán poštou, je zákazník povinen uhradit manipulační poplatek, který zahrnuje balné, poštovné či jiný další náklad na dopravu zásilky zákazníkovi. Tento poplatek činí 50,- Kč a je splatný spolu s cenou permanentní vstupenky. Doručení poštou se řídí pravidly České pošty, s.p., Bílí Tygři neručí za pozdní doručení ani za ztrátu zásilky. 4.3 V případě ztráty, poškození nebo jiného zneplatnění permanentní vstupenky je náhradní permanentní vstupenka vydána zákazníkovi na počkání na vybraném oficiálním předprodejním místě vstupenek za poplatek 100,- Kč. 5. Používané pojmy 5.1 Vstupenka Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní utkání, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. 5.2 Permanentní vstupenka Doklad opravňující majitele ke vstupu na domácí utkání soutěže celé sezóny nebo její části. Přesné vymezení platnosti bude pro všechny typy permanentní vstupenky uvedeno na webu 5.3 Oficiální prodejní místa vstupenek Prodejní místo vstupenek na adrese Jeronýmova 494/20, Liberec 7 či jiné další místo uvedené na webovém portálu Provozní dobu těchto prodejních míst stanovuje provozovatel prodejního místa. 5.4 Vybrané oficiální prodejní místa vstupenek Prodejní místo vstupenek na adrese Jeronýmova 494/20, Liberec 7 či jiné další speciálně pro danou službu určené místo uvedené na webovém portálu Provozní dobu těchto prodejních míst stanovuje provozovatel prodejního místa. 5.5 Internetová rezervace Potvrzení objednávky uskutečněné zákazníkem na webovém portálu v podobě přiděleného čísla rezervace sděleného zákazníkovi formou zprávy zaslané elektronickou poštou. 5.6 Akce Soubor hokejových utkání nebo jednotlivá utkání případně jiné akce popsané na

3 Článek II PRODEJ PERMANENTNÍCH VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU 1. Popis služby 1.1 Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej permanentní vstupenky na sportovní akce prostřednictvím webového portálu (dále jen "služba"). 1.2 Poskytnutí služby je možné objednat na webovém portálu Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace permanentní vstupenky a následně zaplatit příslušnou částku převodem na účet Bílých Tygrů uvedený na webovém portálu či v hotovosti na vybraném oficiálním prodejním místě vstupenek. 1.3 Vybrat místo pro rezervaci permanentní vstupenky je možné na bezplatné telefonické lince Bílých Tygrů Za tímto účelem je třeba sdělit operátorovi call centra přesný požadavek na vybrané vstupenky. 1.4 Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat nejvýše 1 permanentní vstupenku. 1.5 V rámci služby prodeje permanentních vstupenek na webovém portálu je možné zakoupit permanentní vstupenku do vybraných kategorií dle aktuálních informací na webu 1.6 Stisknutím tlačítka "Závazně objednat" zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou permanentní vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. 1.7 Odesláním požadavku na vybranou permanentní vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách. 1.8 V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo včetně celkové ceny permanentní vstupenky je zákazníkovi sděleno formou zprávy zaslané elektronickou poštou. 2. Lhůta pro využití internetové rezervace permanentní vstupenky 2.1 Vytvořená internetová rezervace má časově omezenou platnost. Rezervace po stanovenou dobu splatnosti, případně jinak dohodnutou dobu platnosti, garantuje zákazníkovi rezervovanou permanentní vstupenku. 2.2 V případě, že zákazník vlastní předkupního práva na své sedadlo z uplynulé sezóny, je doba splatnosti jeho rezervace stanovena na 31.května příslušného roku. 2.3 V případě, že zákazník nevlastní předkupní právo na sedadlo z uplynulé sezóny, je doba splatnosti jeho rezervace stanovena na maximálně 7 kalendářních dnů.

4 3. Platba za permanentní vstupenku(y) z internetové rezervace 3.1 Platba v hotovosti Zákazník předá obsluze vybraného oficiálního prodejního místa vstupenek číslo rezervace, kterou uskutečnil prostřednictvím webového portálu spolu s příslušnou peněžní částkou. Obsluha zadá údaje zobrazené na vytištěné objednávce do prodejního systému k dalšímu zpracování V případě, že systém rezervaci akceptuje, vytiskne obsluha platnou permanentní vstupenku(y) Platba bankovním převodem Zákazník uhradí bankovním převodem na bankovní účet Bílých Tygrů vedený u Volksbank a.s., číslo účtu: /6800 peněžní částku, která je uvedena na potvrzení internetové rezervace, která zákazníkovi byla zaslána elektronickou poštou. Platba bude provedena pod variabilním symbolem, který je uveden na potvrzení internetové rezervace. Při platbě rezervace ze zahraničí je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. poplatky banky korespondenční i banky příjemce. V tomto případě musí zákazník uvést úplné (mezinárodní) platební údaje: IBAN: CZ , do popisu pro příjemce je povinen uvést číslo rezervace Po připsání peněžní částky zaplacené zákazníkem na bankovní účet Bílých Tygrů bude zákazníkovi zaslána permanentní vstupenka poštou. Bílí Tygři jsou povinni odeslat poštou permanentní vstupenku nejpozději do 7 pracovních dní od připsání peněžní částky na účet Bílých Tygrů. 3.3 Zákazník je povinen bezprostředně po obdržení permanentní vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná permanentní vstupenka (vstupenky) na vybraném oficiálním prodejním místě vstupenek zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze vybraného oficiálního prodejního místa vstupenek vydanou permanentní vstupenku (vstupenky). 3.4 Společně s permanentní vstupenkou bude zákazníkovi předán nebo poštou zaslán daňový doklad o zaplacení dle platných právních předpisů. 3.5 Rezervované permanentní vstupenky zůstávají až do úplného zaplacení rezervace vlastnictvím Bílých Tygrů.

5 Článek III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Bezpečnost dat 1.1 V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Bílí Tygři garantují, že osobní data zákazníků jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy zneužita nebo převedena na jinou osobu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely poskytnutí nabízené služby. Zákazník potvrzuje poptávkou na zakoupení vstupenky (vstupenek) svůj souhlas s dobrovolným poskytnutím osobních dat k zasílání informací o všech akcích konaných v Tipsport areně. 2. Ostatní ustanovení 2.1. Zákazník bere na vědomí, že může dojít ke změně značení a dispozičního uspořádání sedaček v aréně a že umístění rezervované sedačky/ček je pouze orientační. 3. Účinnost obchodních podmínek 3.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. 3.2 Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30. dubna 2009.

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obchodní podmínky Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi cestovní agenturou Firma na zážitky s.r.o. a Vámi jako objednatelem dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

E-shop BATIMA s roletami na míru: www.e-venkovni-rolety.cz platné od 30.06.2015

E-shop BATIMA s roletami na míru: www.e-venkovni-rolety.cz platné od 30.06.2015 Obchodní podmínky e-shopu - www.e-venkovni-rolety.cz Provozovatel: BATIMA API CZECH, k.s., Pod Harfou 933/72, 190 00, Praha 9, IČ: 27634558, DIČ: CZ27634558, Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl A,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.e-hlinikoveprofily.cz Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303, IČO: 16400551

Obchodní podmínky e-shopu www.e-hlinikoveprofily.cz Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303, IČO: 16400551 Obchodní podmínky e-shopu www.e-hlinikoveprofily.cz Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303, IČO: 16400551 Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Kompletní sortiment vzduchotechniky a ventilace pro maloodběratele i velkoodběratele. Nabídka vzduchotechniky pro kanceláře, domácnosti, dílny, stavební firmy, průmyslové provozy, restaurace a jiné náročné

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ASPEKO s.r.o., IČ: 03480763, DIČ: CZ03480763, se sídlem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Dušana Mikulenčáka, se sídlem Bratislavská 1379/7B, identifikační číslo: 644 57 621, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více