Hry našich babiček a dědečků pro MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hry našich babiček a dědečků pro MŠ"

Transkript

1 Hry našich babiček a dědečků pro MŠ aneb Školky do školky Vaše školka se zapojila do projektu Hry našich babiček a dědečků pro MŠ aneb Školky do školky realizovaného Národní sítí podpory zdraví, z.s, za podpory MZ ČR. Zavzpomínejte na školní léta a Vaše oblíbené hry před domem patřily mezi ně školka s míčem, se švihadlem, s prádelní gumou, panák nakreslený kouskem cihly na chodníku? A co babička a děda? Jak si oni hráli, když byli malí? Co se bude dít? předání informací o projektu a významu pohybu kdy získáte tuto brožurku děti nacvičují zjednodušené školky s pedagogy v MŠ rodiče (prarodiče, starší sourozenci) si připomenou školky doma HERNÍ ODPOLEDNE v MŠ - přehlídka úspěchů rodinných dvojic Projekt Hry našich babiček a dědečků pro MŠ je v roce 2015 finančně podpořen z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví Projekty podpory zdraví.

2 Pro projekt byly vytvořeny zjednodušené varianty školek podle vývojových schopností předškolních dětí. Vaše děti budou hry nacvičovat v MŠ, ale můžete spolu s nimi trénovat i doma. Pro rodiče a další rodinné zájemce jsou k dispozici základní varianty školek. Na závěr uspořádáme Hravé odpoledne - přehlídku a možná i soutěž rodinných dvojic (dítě + rodič, prarodič nebo třeba starší sourozenec). Naše společné cíle: podporovat přirozenou touhu dětí po pohybu, rozvíjet jejich pohybové dovednosti - obratnost, koordinaci, sílu předcházet snížení pohybové aktivity při přechodu na základní školu, prevence vzniku nadváhy a obezity a také poruch chování Metodická část Školky jsou pohybové hry pro pár hráčů, nenáročné na prostor a pomůcky, lze je hrát na chodníku i ve vhodné místnosti. Na obvyklé školky jsou děti v MŠ ještě malé, ale můžeme postupně začít s jednoduššími variantami. Školky pro předškolní věk Tradiční pravidla školek s míčem, švihadlem, gumou známe ze svých školních let: Když hráč udělá chybu, začne hrát další. Až se hráč opět dostane na řadu, opakuje plný počet prvků ve stupni, kde chyboval. Vítězí ten, kdo provede celou školku první, tj. s nejméně chybami. Ovšem pro předškoláky by tato pravidla byla ještě nepřiměřeně složitá. V předškolním věku se děti s jednotlivými herními prvky (skoky, hody) teprve seznamují, proto je vhodné vyzkoušet je napřed samostatně. Až po zvládnutí základů představíme dětem celou školku jako hru s příslušným počtem opakování. A i pak doporučujeme odlišná pravidla než pro školní věk: hráč se snaží správně odehrát příslušný počet cviků v příslušném stupni obtížnosti, má např. 3 pokusy. Až se u jednoho stupně všichni hráči vystřídají, pokračují dalším úkolem. Cílem je prostá radost ze hry, případně se mohou oceňovat individuální pokroky nebo společný pokrok celé skupiny (kolik pokusů bylo potřeba, aby všichni hráči zacvičili celou školku správně).

3 U každé školky je popsáno několik možných variant se vzrůstající obtížností, mezi kterými volíme podle věku a pohybové vyspělosti hráčů. Je samozřejmě také možné vytvořit si vlastní varianty na míru. Vzhledem k charakteru školek jako zábavy pro pár dětí se při nácviku v MŠ nabízí jejich zařazení jako alternativní aktivity v průběhu pobytu venku na hřišti. V rámci jedné třídy je tak asi nejlépe možné přizpůsobit úroveň hry individuálním dovednostem a podpořit nejen děti pohybově nadané, ale především ty méně zdatné, které pro svůj úspěšný fyzický rozvoj potřebují větší vedení. Školka s gumou pro předškolní věk Význam: rozvoj obratnosti, koordinace a svalové síly nohou. Pomůcky: prádelní guma o síle cca 1 cm, délka 4-5m, spojené konce. Počet hráčů: různý (nejlépe 3). Postup: Dva hráči si navléknou prádelní gumu na nohy tak, aby tvořila mírně napnutý obdélník. Lze použít i neživé opěry, např. stabilní židle. V základní hře je vzdálenost obou ramen gumy cca cm, tj. na šířku mírně roztažených nohou (s úpravou podle postavy aktuálně skákajícího hráče). Třetí hráč skáče školku. Základní varianta: I. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gumy, čelem ke gumě. 1. Poskokem snožmo skok dovnitř ramen gumy (přeskočí bližší rameno gumy). 2. Poskokem snožmo výskok mimo ramena gumy na druhou stranu (přeskočí druhé rameno).

4 II. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gum, bokem ke gumě. 1. Poskokem snožmo skok dovnitř ramen gumy. 2. Poskokem stoj rozkročný nad gumou (guma uvnitř). 3. Poskokem snožmo skok dovnitř gumy. 4. Poskokem snožmo výskok mimo ramena gumy (do základního postavení). III. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gumy, čelem ke gumě. 1. Poskokem snožmo skok na bližší rameno gumy (stojí na něm). 2. Poskokem přeskok na druhé rameno gumy. 3. Poskokem snožmo výskok mimo ramena gumy (na druhou stranu). IV. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gum, bokem ke gumě. 1. Poskokem stoj rozkročný nad bližším ramenem gumy (jedna noha je mezi rameny). 2. Poskokem stoj rozkročný nad vzdálenějším ramenem (jedna noha je vně ramen gumy, druhá noha mezi rameny). 3. Poskokem výskok mimo ramena gumy (na druhou stranu než bylo základní postavení). Varianta pro děti před nástupem do školy: Hráč provádí všechny 4 série skoků postupně ve třech stupních obtížnosti. Jedničky: Dvojky: Trojky: Guma je ve výšce kotníků. Guma se nachází v půli bérce. Guma je na úrovni kolen. Poznámka: skoky se provádí snožmo, ale u mladších dětí, ve vyšších stupních obtížnosti i u starších se toleruje také skok jednou nohou vpřed (nesoudobý).

5 Školka s míčem pro předškolní věk Význam: rozvoj obratnosti a koordinace, zejména rukou. Pomůcky: měkký míč o průměru cca 15 cm. Počet hráčů: různý (nejlépe 2 3). Postup: hráč hází míčem o zeď, na které je vyznačena čára přibližně v úrovni jeho ramen. Starší a zdatnější děti se snaží míč také chytnout, mladší nechají míč dopadnout a zvednou jej ze země (příp. jim pomohou ostatní děti). Plná hra má pět stupňů obtížnosti. Nejjednodušší hod se opakuje 5x, postupně se počet opakování hodů v daném stupni obtížnosti snižuje až na 1x. Snadnější varianta: Hrajeme jen pětky (vyhodit nad hlavu), čtyřky (hod obouruč na zeď) a jedničky (úder míčem o zem). Základní varianta: Pětky: Stoj, míč v držení obouruč, vyhodit nad hlavu, (nechat dopadnout na zem). Opakujeme 5x Čtyřky: Trojky: Dvojky: Stoj, míč v držení oběma rukama (obouruč) před tělem. Vyhodit horním obloukem, trefit zeď nad vyznačenou čárou, (míč nechat dopadnout na zem). Opakujeme 4x Jako čtyřky, ale hod jen jednou rukou horním obloukem, nad vyznačenou čáru, (míč nechat dopadnout na zem). Opakujeme 3x Jako trojky, ale hod druhou rukou (příp. opět tou samou). Opakujeme 2x Jedničky: Stoj, míčem obouruč udeřit o zem. Provedeme 1x Varianta pro děti před nástupem do školy: Hráč po odhodu chytí míč obouruč nejprve jedničky (po úderu míče o zem), později pětky (po vyhození nad hlavu), nakonec i po úderu míče o zeď.

6 Školka s lanem nebo dlouhým švihadlem pro předškolní věk Význam: rozvoj obratnosti, koordinace a svalové síly nohou. Pomůcky: lano nebo dlouhé švihadlo (4-5m). Počet hráčů: různý (nejlépe 2 dospělí a 3 4 děti). Postup: 2 dospělí stojí proti sobě a točí lanem, děti přeskakují. Dlouhé švihadlo (cca 4m) je také možné upevnit jedním koncem k opoře a druhým koncem otáčet. Pokud je k dispozici jen běžné švihadlo (např. při domácím tréninku), je možné uchopit jej za jednu rukojeť a otáčet se kolem své osy, děti stojí okolo a přeskakují. Snadnější varianta: Děti roztočené lano nepřeskakují, ale probíhají. Můžeme vytvořit 4 stupně obtížnosti: 4x proběhnutí z jedné strany na druhou (zpět se vrací oběhnutím osoby s lanem). 3x proběhnutí v opačném směru než předešle (zpět se opět vrací za osobou s lanem). Proběhnutí na jednu stranu, otočka o 180 a proběhnutí v opačném směru. Na závěr 1x přeskok lana libovolným způsobem (pohyb lana může točící osoba podle potřeby zpomalit). Základní varianta: Skoky mají pět stupňů obtížnosti. Pětky: Přeskok snožmo, dítě stojí ke kroužícímu švihadlu čelem. Opakuje 5x Čtyřky: Přeskok snožmo, dítě stojí ke kroužícímu švihadlu bokem. Opakuje 4x Trojky: Jako čtyřka, ale dítě se natočí druhou stranou. Opakuje 3x Dvojky: Přeskok snožmo, ihned po přeskoku naváže tlesknutím. Opakuje 2x Jedničky: Přeskok snožmo, ihned po přeskoku udělá rukama mlýnek. Provede 1x Varianta pro děti před nástupem do školy: Při dvojkách a jedničkách provede dítě pohyb rukama zároveň s přeskokem, jinak stejně jako výše.

7 Školka: panák pro předškolní věk Význam: rozvoj obratnosti, koordinace, rovnováhy a svalové síly nohou. Pomůcky: křída či kamínek k nákresu panáka o 8 polích, velikost polí cca 35x35 cm. Počet hráčů: různý, nejlépe 2 4. Postup: 1. Dospělý s pomocí hráčů namaluje křídou na zem panáka. 2. Hráč se pohybuje po jednotlivých polích poskoky, bez přešlapu čáry. V polích 4, 5 a 7, 8 doskakuje do stoje rozkročného, v polích 7 a 8 následuje obrat o 180 vlevo (vpravo) poskokem roznožným. Poté se hráč vrací stejnou cestou zpět Snadnější varianta: Nesledujeme přešlapy čáry, důležité je jen skočit do každého čtverce poskokem snožmo nebo roznožmo. Základní varianta: První hráč položí kamínek dovnitř pole s číslem 1, v další hře na pole s číslem 2 atd. Pole, kde leží kamínek, hráč přeskakuje. Pokud je kamínek v polích 4,5 a 7,8, doskakuje hráč jen do druhého pole. Varianta pro děti před nástupem do školy: - Před první pole panáka nakreslíme startovní čáru, odkud děti začínají skákat. - Hráči provádějí poskoky postupně ve třech stupních obtížnosti snožmo, na jedné noze (dominantní) a na druhé noze (nedominantní). - Hráči kamínek do polí nepokládají, ale házejí (ze startovní čáry).

8 Tradiční školky nejen pro školáky jsou typické především pro děti 1. stupně základní školy, ale zvládnou je určitě i dospělí Názorné video najdete na Své zkušenosti můžete sdílet také na https://www.facebook.com/hry.nasich.babicek.a.dedecku. Společná pravidla: Hráč provádí jednotlivé prvky od nejjednodušších po nejtěžší. Když udělá chybu, hraje druhý hráč, a to do doby, než i on chybuje. Až na hráče přijde opět řada, tak znovu opakuje stupeň, ve kterém chyboval (zopakuje danou sérii skoků, plný počet hodů či skoků nebo hod kamínkem do daného pole). Vítězí ten, kdo provede celou školku první, tj. s nejméně chybami. Školka s gumou Pomůcky: prádelní guma o síle cca 1 cm, délka cca 5m, spojené konce. Počet hráčů: různý, nejlépe 3. Postup: Dva hráči si navléknou prádelní gumu na nohy tak, aby tvořila mírně napnutý obdélník. Lze použít i neživé opěry, např. stabilní židle. V základní hře je vzdálenost obou ramen gumy cca 40 cm, tj. na šířku mírně roztažených nohou. Pro pokročilé je možno zvolit i složitější variantu: vzdálenost ramen gumy na cca 15 cm, tzn. že hráči stojí ve stoji spatném (s nohama u sebe). Třetí hráč skáče školku. Hra má v základní podobě 5 stupňů obtížnosti: Jedničky: Dvojky: Trojky: Čtyřky: Pětky: Guma je ve výšce kotníků. Guma se nachází v půli bérce. Guma je na úrovni kolen. Guma je na úrovni poloviny stehen. Guma je ve výši kyčlí.

9 Hráč provádí v každém stupni obtížnosti sérii několika skoků. I. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gumy. 1. Poskokem snožmo skok dovnitř ramen gumy. 2. Poskokem stoj rozkročný nad gumou (guma uvnitř). 3. Poskokem snožmo skok dovnitř gumy. 4. Poskokem snožmo výskok mimo ramena gumy (do základního postavení). II. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gumy. 1. Poskokem snožmo skok na bližší rameno gumy. 2. Poskokem přeskok na druhé rameno gumy. 3. Poskokem snožmo výskok mimo ramena gumy (na druhou stranu). III. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gumy. 1. Poskokem snožmo skok dovnitř ramen gumy. 2. Poskokem stoj rozkročný nad gumou (guma uvnitř). 3. Nohy přiblížit (nohy svírají gumu), obrat o 180 vpravo (nebo vlevo). 4. Poskokem uvolnit gumu z nohou a dopad mezi ramena gumy. 5. Poskokem snožmo výskok mimo ramena gumy (do základního postavení). IV. série skoků: Základní postavení: hráč stojí vedle ramen gumy, čelem ke gumě. 1. Jednou nohou podvléknout bližší rameno gumy, zadní rameno podvléknout směrem k sobě a postavit se na něj. 2. Poskokem snožmo uvolnit gumu, dopad na bližší rameno gumy. 3. Poskokem snožmo přeskok na protilehlou stranu gumy. Poznámka: skoky se provádí snožmo, ale zejména ve vyšších stupních obtížnosti se toleruje i skok jednou nohou vpřed (nesoudobý).

10 Školka s míčem: hody o zeď Pomůcky: míč libovolné velikosti. Počet hráčů: různý, nejlépe 2 3. Postup: hráč hází míčem o zeď a chytá ho odražený zpátky. Hody mají deset stupňů obtížnosti. Nejjednodušší hod se opakuje 10x, postupně se počet opakování hodů v daném stupni obtížnosti snižuje až na 1x. Desítky: Stoj, míč v držení oběma rukama (obouruč) před tělem. Vyhodit spodním obloukem, po odrazu od zdi chytit obouruč. Opakujeme 10x Devítky: Jako desítky, ale po odhodu míče tlesknout. Opakujeme 9x Osmičky: Sedmičky: Šestky: Jako desítky, ale po odhodu míče mlýnek rukama. Opakujeme 8x Jako desítky, ale odražený míč nechat dopadnout na zem, po odrazu od země chytit obouruč. Opakujeme 7x Stoj, míč v pravé (nebo levé) ruce. Vyhodit spodním obloukem, po odrazu chytit stejnou rukou. Opakujeme 6x Pětky: Jako šestky, ale druhou rukou. Opakujeme 5x Čtyřky: Stoj na pravé (nebo levé) noze, druhou nohu zvednout před sebe, míč v levé (pravé) ruce. Obloukem dovnitř pod pokrčenou nohou vyhodit míč, po odrazu chytit obouruč. Opakujeme 4x Trojky: Jako čtyřky, ale opačně (stoj na druhé noze). Opakujeme 3x Dvojky: Jako desítky, ale po odhodu tlesknout před tělem za tělem před tělem. Opakujeme 2x Jedničky: Jako desítky, ale po odhození míče otočka o 360. Provedeme 1x

11 Školka se švihadlem Pomůcky: švihadlo. Počet hráčů: různý, nejlépe 2 3. Postup: hráč přeskakuje švihadlo. Skoky mají deset stupňů obtížnosti. Nejjednodušší skok se opakuje 10x, postupně se opakování snižuje až na1x. Desítky: Přeskok snožmo kroužením švihadla vpřed. Opakujeme 10x Devítky: Přeskok vpřed nesoudobě, tj. nejprve jednou a pak druhou nohou během jednoho kruhu švihadlem. Opakujeme 9x Osmičky: Jako devítky, ale druhou nohou vpřed. Opakujeme 8x Sedmičky: Přeskok na jedné noze (volná noha je pokrčená). Opakujeme 7x Šestky: Jako sedmičky, ale na druhé noze. Opakujeme 6x Pětky: Čtyřky: Přeskok přes spojené švihadlo, které hráč drží za držadla a otáčí přeložené pod nohama ve výši nad kotníky jedním směrem (jedno kterým). Opakujeme 5x Jako pětky, ale hráč krouží švihadlem opačným směrem. Opakujeme 4x Trojky: Přeskok snožmo kroužením švihadla vzad. Opakujeme 3x Dvojky: Jedničky: Jako desítky, ale s dvojšvihem (švihadlo při jednom skoku opisuje 2 kruhy vpřed, tzv. dvojskok ). Před dvojskokem jsou povoleny max. 3 rozeskoky. Opakujeme 2x Přeskok snožmo s překřížením paží, tzv. vajíčko. Jsou povoleny max. 3 rozeskoky.

12 Školka: panák Pomůcky: křída či kamínek k nákresu panáka o 8 polích, velikost polí cca 35x35 cm. Počet hráčů: různý, nejlépe 2 4. Postup: 1. Hráči namalují křídou na zem panáka a před ním čáru, ze které se začíná hrát. 2. První hráč se postaví na čáru a hodí kamínkem na pole s číslem 1, v další hře na pole s číslem 2 atd. Kamínek musí dopadnout dovnitř pole, dopad na čáru se počítá jako chyba. 3. Hráč se pohybuje po jednotlivých polích poskoky, pole s kamínkem přeskakuje. V polích 4, 5 a 7, 8 doskakuje do stoje rozkročného, v polích 7 a 8 následuje obrat o 180 vlevo (vpravo) poskokem roznožným. Poté se hráč vrací stejnou cestou zpět, při zpáteční cestě zvedá kamínek. Pokud jsou kamínky v polích 4,5 a 7,8, doskakuje hráč jen do druhého pole Poskoky je možné provádět ve třech stupních obtížnosti snožmo, na jedné nebo na druhé noze. Varianty pro MŠ zpracovala Šárka Nováková (Národní síť podpory zdraví), jazyková korektura Vlasta Nováková, tělovýchovná korektura Petr Macháň Tradiční školky zpracovaly Kateřina Janovská a Dana Frágnerová (Národní síť podpory zdraví), tělovýchovná korektura Jana Vlčková, jazyková korektura Petra Janovská

13 Moje poznámky: Co by mělo umět dítě 3-4 roky: Zvládnout chůzi s různými polohami paží Při chůzi překračovat nízké překážky Přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám Skok snožmo do dálky z místa Koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem Co by mělo umět dítě 4-5 let: Chodit volně v prostoru s vyhýbáním, s orientací mezi překážkami, se změnami směru a délky kroku Chodit po špičkách, střídat běh a chůzi podle pokynů Zvládnout přeběh na 20m k cíli i ve dvojicích a trojicích Skoky na místě snožmo Poskoky přes čáru, v podřepu, vpřed, vzad, vpravo, vlevo Přeskočit nízkou překážku z místa i při běhu Skok do dálky z místa i s rozběhem Vyhazovat míč do výšky Házet míč do koše umístěného ve výši hlavy dítěte Stoj na jedné noze (krátká výdrž)

14 Co by mělo umět dítě 5-6 let: Zvládnout vybíhání z dané mety, běh o závod z vysokého startu na 20m, start z různých poloh Zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz, hmity podřepmo na místě i s výskokem Poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného, přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi i v běhu Skok do dálky z místa i s rozběhem závodně Otáčení kolem osy skokem Vyhazovat míč do výšky pravou, levou, oběma rukama na cíl a do dálky horním obloukem Přihrávat obouruč ze vzpažení větším míčem Házení míčem na zem s chytáním. Kotoul vpřed bez dopomoci opakovaně Stoj na jedné noze holubička (výdrž min. 5 s) Pohybová doporučení v předškolním věku: přirozená potřeba pohybu je asi 4-6 hodin denně alespoň jednou denně se zadýchat střídat aktivity spontánní (např. prolézačky, procházka) a řízené (např. trénování nových prvků) Pohybová doporučení v dospělém věku: denně kroků nebo 60 min. běžné chůze týdně dohromady 150 min. aerobní aktivity střední intenzity posilovací aktivity 2 nebo více dnů v týdnu Projekt Hry našich babiček a dědečků pro MŠ je v roce 2015 finančně podpořen z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví Projekty podpory zdraví.

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník září 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 67 POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Autor: Dagmar Kolandová, cvičitelka odboru SPV SK Hala Lužiny www.caspv.cz

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně Lenka Kronesová 1994 1. Úvod Pohybová aktivita patří od nejstarších dob lidstva k nejrozšířenějšímu způsobu spotřeby času. Zpočátku ryze účelová činnost přinesla

Více

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 19. ročník březen 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA 69 HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Mgr. Martina Mlýnková, vedoucí Komise žactva a mládeže

Více

METODIKA GOLFU. dětí (z pohledu pedagogiky)

METODIKA GOLFU. dětí (z pohledu pedagogiky) METODIKA GOLFU dětí (z pohledu pedagogiky) Pro: MRŮZEK GOLF UNIVERSITY Zpracovala: Lenka Maudrová Odborný konzultant: PETR MRŮZEK OBSAH : 1. Obecné základní znaky tělesné průpravy: Předškolní věk Mladší

Více

Hod míčkem. Nácvik hodu kriketovým míčkem za chůze. chůze s míčkem. překrok

Hod míčkem. Nácvik hodu kriketovým míčkem za chůze. chůze s míčkem. překrok Hod míčkem Hod míčkem bychom měli děti naučit správně tak, aby posléze bez potíží zvládly poměrně složitou techniku hodu oštěpem. Hod oštěpem je naše velmi úspěšná disciplína, v žádné jiné nemáme tři olympijské

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, 6 8 LET 1

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, 6 8 LET 1 FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, 6 8 LET 1 Trénink přípravky Mladší přípravka 6 8 let. Cíle tréninkového procesu 1. Upevnit zájem dítěte o fotbal (poskytovat kladné prožitky, povzbuzovat i

Více

Sportovní kroužky. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.

Sportovní kroužky. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27. Strana 1 (celkem 55) Sportovní kroužky metodický materiál Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 KA - 1 Vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání

Více

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo

UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO. Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo UKEMI-GEIKO PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A NĚKTERÉ VARIANTY NÁCVIKU PÁDŮ V JUDO Seminární práce pro účely školení trenérů II. třídy judo Vypracoval: Roman DVOŘÁK Dne: 7. 8. 2012 Obsah I. Úvod...3 II. Základní rozdělení

Více

TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 1. Základy didaktiky atletiky

TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 1. Základy didaktiky atletiky TĚLOVÝCHOVA A SPORT 1. Základy didaktiky atletiky Atletika skladbou disciplín přispívá k všestrannému a harmonickému rozvoji, který je základem lidského zdraví. Základní atletiku můţeme provozovat kdekoliv,

Více

Bruslím rád, led je můj kamarád Školička bruslení

Bruslím rád, led je můj kamarád Školička bruslení Bruslím rád, led je můj kamarád Školička bruslení Záměr: Přiblížit dětem tradiční zimní sport, který je na severu Čech velice rozšířen. Bruslařskou školičku na mateřských školách v Chomutově provozujeme

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM

JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM JAK ZLEP IT ZDRAVÍ DÍTùTE POHYBEM 18 JAK ZLEPŠIT ZDRAVÍ DÍTĚTE POHYBEM V současné době trpí mnoho dětí řadou nemocí, a to nejenom dýchacích cest, které lze příznivě ovlivnit cíleným a správně prováděným

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí zásobník cvičení 2 Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení Tomáš Perič a kolektiv Grada Publishing Poděkování Za trpělivost při focení děkuji Kryštofovi,

Více

Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou

Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou Zásobník her Hry pro seznámení s vodou Drobné hry pro seznámení s vodou " Na rybáře", " Červení a bílí", "Zaháněná", různé honičky jednotlivců nebo vázaných dvojic, trojic bez omezení i s omezením. ( Babu

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Praktika na Střední průmyslové škole chemické Pardubice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0063 Název praktika: Hasič Dílčí název: Metodika požárního

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Frisbee: létat je tak snadné. Pravidla a metodika sportů s létajícím diskem

Frisbee: létat je tak snadné. Pravidla a metodika sportů s létajícím diskem Frisbee: létat je tak snadné Pravidla a metodika sportů s létajícím diskem Tato publikace byla realizována s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FRISBEE je registrovaná

Více

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce)

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Roční plán atletické přípravy pro děti mladšího školního věku (bakalářská práce) Autor práce: Bohuslava

Více

SADA PRO ATLETICKOU PŘÍPRAVKU 10 11 let

SADA PRO ATLETICKOU PŘÍPRAVKU 10 11 let SADA PRO ATLETICKOU PŘÍPRAVKU 10 11 let OBSAH SADY: startovní bloky 2 ks překážky sklopné 6 ks kriketový míček 4 ks štafetový kolík 6 ks oštěp 2 ks disk 2 ks dětské kladivo (odhodový pytlík) 1 ks stopky

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 CZ.1.07/1.2.12/04.0019

Více

Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran. Autor: Pavel Kněžický

Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran. Autor: Pavel Kněžický Kondiční příprava brankářů v kategoriích 10 19 let v přípravném období Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran Autor: Pavel Kněžický Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této závěrečné práce bylo

Více

Martin Tůma, Jiří Tkadlec Hry s míčem pro děti

Martin Tůma, Jiří Tkadlec Hry s míčem pro děti Martin Tůma, Jiří Tkadlec Hry s míčem pro děti Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou

Více