1. TŘÍDA. Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. TŘÍDA. Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY"

Transkript

1 1. TŘÍDA Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY Úvod J. A. Komenský: "Dítky jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný. Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti a tělo ku zdraví. Rodiče by měli dbát, aby jejich dítky ve veselosti a potěšení nedostatku netrpěly." Hra je jedna ze základních lidských činností, v předškolním věku má dominantní postavení, což se mění s nástupem dítěte do školy. Hra má i nadále důležitou roli ve vývoji dítěte, ale mění se její charakter i celý přístup k ní. Postupně se hry stávají složitějšími a mají užší vztah k učení a práci (Bláha 1988). Naše práce se pokouší zmapovat a analyzovat "herní folklór žáků 1. třídy ZŠ". Jak se uvádí v odborné literatuře, stává se hra od počátku předškolního až po konec mladšího školního věku nejoblíbenějším prostředkem kontaktu dítěte s vlastním nitrem i okolním světem (Říčan, Krejčířová a kol. 1995). Rozvoj hry prochází třemi etapami: 1) Období hraček, domácího hraní (do 5. až 6. roku). V průběhu celého tohoto období se hry dítěte rychle mění, mění se vztah dítěte ke hře. Z individuální hry dítěte se postupně stává společná hra dětí. V tomto období si dítě hraje nejraději samo s vlastními hračkami. 2) Přechod od hraček a her v domě ke hrám ve skupině (od 6 do 11 let). 3) Období dospívání. Hry začínají ztrácet dětský ráz a přecházejí ke sportovním činnostem a hrám. Podmínky pozorování Naše pozorování probíhalo v rámci osmi návštěv dané školy, přičemž pět z nich bylo v době dopoledního vyučování a zbývající tři jsme zaměřily na odpolední aktivity, uskutečňované ve školní družině. Každé z těchto prostředí mělo svá specifika, která do jisté míry vyplývala z určité zvláštnosti této školy, o které se zmíníme níže. Základní škola, kterou jsme navštěvovaly, se nachází na okraji Prahy. Jedná se o "sídlištní" školu, kam chodí děti, které se ve většině případů znají již od mateřské školy, ovšem prostředí tohoto sídliště jim zatím neumožňuje trávit společně i větší část mimoškolního času. Jedinečnost námi popisované školy spočívá především v tom, že první ročníky nesídlí v kmenové budově ZŠ, nýbrž v budově nedaleké mateřské školy. K dalším důležitým charakteristikám patří i dyslektické třídy, které fungují na I. stupni jako paralelky, pokud se podaří je naplnit.

2 Pokud se jedná o interiér a zařízení školy, je v samotné budově ZŠ zcela standardní. Chodby jsou vyzdobeny reprodukcemi obrazů známých českých malířů (Mikoláš Aleš, Josef Lada atd.) a portréty postav z českých dějin. Společné prostory dotvářejí květiny, výkresy a výrobky dětí. Od tohoto standardu se odlišují jen bývalé tzv. síně tradic, kde jsou připomínána různá výročí a svátky. V interiéru se také můžeme z nástěnek dozvědět o činnosti školy, např. o pěveckém sboru Prážata, který při škole funguje. Třídy jsou vybaveny obvyklým způsobem. Tzn. v popředí tabule, lavice v řadách, před nimi katedra a skříně nebo prosklené vitríny na pomůcky. Výzdoba tříd závisí na žácích, mimo specializovaných pracoven, např. fyzikální učebna, přírodopisná a výtvarná třída, zde je tato možnost omezena. Přestávky mezi jednotlivými hodinami jsou 10 minutové a po třetí hodině velká 20 minutová. Ovšem ve třídě, kterou jsme navštívily, se toto trochu liší, o čemž se budeme zmiňovat dále. Specifika navštívené třídy Jak už jsme se zmínily výše, třída, kterou jsme navštívily, sídlí mimo budovu ZŠ, v Mateřské škole. Měly bychom podotknout, že první ročníky jsou dva, přičemž ten druhý má sídlo v jiné Mateřské škole. Je to trochu ironické, protože tato opatření musela škola přijmout z nedostatku vlastní kapacity, ovšem před dvěma lety s ní byla spojena jiná ZŠ pro nedostatek dětí. Třída 1. A se nalézá v přízemí MŠ a její interiér je spíše typický pro školku než pro ZŠ. Do třídy se vchází přes malou šatnu, která se zamyká, jsou v ní instalovány klasické botníky (jako v ostatních MŠ) a je zde také průhled do části třídy, která slouží jako jídelna a improvizovaná družina. Samotná třída je rozdělena francouzskými dveřmi na dvě části. Učebnu, která je v rámci možností zařízena standardně (tabule, katedra, lavice v řadách, skříně na pomůcky a pomůcky typické pro 1.třídu - velké počítadlo, magnetická tabule s písmenky). Ze třídy je vchod na terasu a zahradu, kam děti chodí cvičit a někdy také o přestávkách (pokud je teplo). V další části se nachází jídelna s malými stolky, u kterých sedí dokola čtyři až pět dětí. Po obědě se mění v improvizovanou družinu, kde děti setrvávají do 13,30, a pak spolu s vychovatelkou přecházejí do družiny kmenové školy. Jídelna má svůj účel, protože se v ní nejen obědvá, ale po druhé vyučovací hodině zde děti dostávají také svačinu, kterou zajišťuje MŠ, takže děti dostávají stejnou stravu. Je třeba podotknout, že se tak děje po dohodě s rodiči, kteří to mohou samozřejmě odmítnout. Toto členění třídy a vzdálenost od hlavní školní budovy neumožňuje dětem typickou náplň tělesné výchovy, což je náročné hlavně pro paní učitelku. Řeší to buď, jak jsme již napsaly, tělocvikem na zahradě nebo vyklizením třídy (což nejde z časových důvodů provozovat často). Nejčastěji se děti pouze postaví mezi hodinami v lavici a protáhnou se. Také délka přestávek je v této třídě individuální. Vychází sice z přestávek standardních, ale přizpůsobuje se jak únavě dětí, tak řádu MŠ (právě kvůli svačinám atd.). Např. na svačinu totiž děti někdy potřebují více než 20 minut atd. Do této třídy chodí 18 dětí, z toho je 9 děvčat a 9 chlapců. Za zmínku určitě stojí, že dva z těchto chlapců mají už 8 let, protože jim byl umožněn odklad školní docházky z důvodu LMD. Oba dva se projevují hyperaktivně, podrobněji se o nich zmíníme dále. Dále sem chodí holčička, která je původem Vietnamka, ale zhruba od jednoho roku žije s rodiči v České republice, chodila zde také do školky, takže nemá větší potíže s českým jazykem.

3 Tolik úvodem k pozorované třídě, která má podle našeho názoru mnoho specifik, která se obvykle nevyskytují. Názory dětí a jejich chování při pozorování herního folklóru Když jsme poprvé navštívily školu, po dohodě se zástupkyní pro první stupeň, přišly jsme do školy na začátek vyučování, paní učitelka nás představila žákům a my jsme se usadily do zadních lavic a pozorovaly, jak se děti projevují. Chtěly jsme najít nějaké dítě (vedoucí typ), které by nám mohlo pomoci v navázání kontaktů. Na první pohled nás zaujali dva chlapci, kteří byli větší než ostatní, často vyrušovali a zvlášť jednoho bylo velmi těžké přimět, aby se soustředil. Jak už jsme se zmínily byli to chlapci s LMD, jak nám později objasnila třídní učitelka. Když jsme si později začaly povídat o přestávce přímo s dětmi, byli tito dva chlapci velmi komunikativní, zatímco ostatní byly zdrženlivé a ostýchavé, odpovídaly nám až na podnět učitelky, a přestože jsme nebyly ve třídě, se hlásily, pokud chtěly něco říci. Toto se zlomilo až odpoledne ve družině, kdy už děti začaly být otevřenější. Při dalších návštěvách si na nás už zvykly a byly bezprostřední, ukazovaly nám hry, které jsme neznaly a vysvětlovaly, kde se hrají, co mají nejradši, co hrají ve škole s paní učitelkou a co samy atd. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se při tom chovaly. Chlapci, o kterých jsme se již zmínily, se snažili velmi prosazovat a jeden z nich občas do spolužáků strkal nebo je bil. Nejvíce si dovoloval na děvčata, což ovšem nenechal bez povšimnutí chlapec, který, jak jsme později vypozorovaly, byl, ač nebyl velký vzrůstem, přirozenou autoritou třídy a obráncem slabších spolužáků. Jak nám sám řekl "musí to dělat, protože jinak by si Marek", (chlapec, který ubližoval ostatním), moc dovoloval a mlátí jenom holky, které se nemohou bránit. Tato obrana slabších ale nikdy, co jsme mohly vidět, neprobíhala nějakými surovostmi, většinou do něj jen strčil a řekl, ať už to podruhé nezkouší. Celkově byly děti otevřenější v družině než mezi vyučováním a jejich přístup k nám se pozitivně měnil s každou další návštěvou. Ze začátku spíše jen odpovídaly na naše otázky, ale pak převzaly iniciativu, zakomponovávaly nás do her, ptaly se nás, která hra se nejvíce 1íbí nám, někdy chtěly od nás rozsoudit různé spory atd. Staly jsme se po nějakou dobu součástí jejich "družinové skupiny". Použité metody Ke sběru informací o hrách jsme používaly především dvě metody, pozorování a rozhovor. Vzhledem k věku dětí jsme shledaly tyto metody jako nejobjektivnější a nejefektivnější. V rámci větší názornosti našeho výzkumu jsme ve třídě pořídily také několik fotografických snímků, které k práci přikládáme. Kromě počáteční ostýchavosti a nesmělosti dětí jsme při získávání informací neměly větší potíže. Třídní učitelka i paní vychovatelka z družiny nám vycházely vstříc a ochotně odpovídaly na naše dotazy. SEZNAM HER Na plácanou Na honěnou Rybičky, rybičky, rybáři jedou Na loupežníky Na schovávanou

4 Panák Na točenou Slepá bába Židličková Obr a paleček Na jelena Ptáček Co se změnilo Na řemesla Maso Na lepidlo Krvavé koleno Mrazík Pexeso Na korálky Myšičko, myš Kvarteto Domino POPIS HER Nyní se zaměříme na výčet jednotlivých her, které se budeme snažit popsat z hlediska toho, kde se hrají, kdo je hraje a smyslu. Pokusíme se také objasnit pravidla her tak, jak nám byla dětmi zprostředkována a jak jsme je pochopily. Všechny hry bychom chtěly stručně charakterizovat, aniž bychom zredukovaly informace potřebné pro pochopení smyslu hry. Hry jsou uvedeny v pořadí, v jakém jsme je od dětí získaly. Na plácanou Tuto hru hrají dva hráči, kteří si dají na sebe dlaně, jeden hřbetem nahoru a druhý dolů. Ten, který má ruce dlaní nahoru (pod rukama druhého) se snaží do hřbetů jeho rukou zasáhnout, přičemž druhý ucukává. Pokud se hráč netrefí, vymění se role a hra pokračuje stejným způsobem dál. Hru hrají chlapci i děvčata, ale většinou jen chlapec s chlapcem nebo dívka s dívkou. Hraje se prakticky kdekoliv, především však ve škole o přestávkách. Hra cvičí postřeh a rychlost, vyhrává ten, kdo nejčastěji protivníka zasáhne. Na honěnou Tato hra, tak jak jsme ji poznaly, má dvě základní polohy. První z nich je klasická hra Na babu, kdy jedno z dětí má Babu, tedy honí ostatní, kteří se mu snaží uniknout. Pokud se Babě podaří někoho chytit, předá mu svoji roli plácnutím a hra pokračuje. Druhou modifikací této

5 hry je Honička, která má v podstatě stejná pravidla, avšak odlišuje se tím, že dítě, kterému hrozí nebezpečí, že bude chyceno, se může ukrýt do tzv. domečku. Domečkem může být např. jen to, že si dítě sedne "na bobek", dotkne se lavice, stromu atd. Tuto hru mohou hrát bez rozdílu chlapci i děvčata. Hraje se většinou na hřišti, výjimečně i ve třídě nebo v družině. Účelem hry je co nejdéle unikat před nebezpečím, které zosobňuje postava Baby. Cvičí se při ní především rychlost a orientace. Rybičky, rybičky, rybáři jedou Hra spočívá v tom, že jedno dítě dostane roli rybáře a ostatní jsou rybičky. Rybář a rybičky stojí na opačné straně (hřiště, třídy...), ve chvíli, kdy rybář zvolá: Rybičky, rybičky, rybáři jedou se děti rozběhnou proti sobě, rybář se snaží pochytat co nejvíce rybiček (tím, že je plácne rukou). Pochytané rybičky se přidávají na jeho stranu a stávají se z nich také rybáři. Poté se celý postup opakuje až do doby, kdy zbude jediná rybička. Ta se stává vítězem a rybářem pro další hru. Pak hra začíná znovu. Hrají děvčata i chlapci, většinou celá třída. Koná se nejčastěji venku na hřišti nebo ve družině. Identická pravidla má i hra Na loupežníky, mění se pouze názvy aktérů. Na loupežníky Pravidla viz Rybičky Na schovávanou Princip hry na schovávanou je klasický a notoricky známý, proto se soustředíme jen na hlavní body. Na začátku se určí jeden, který bude pikat, a místo, kde se to bude odehrávat, pikola a daný okruh, kde je možné se schovávat. Ten, kdo piká, počítá nahlas do 10, pak odříká: "Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát". Za tuto dobu se musí ostatní poschovávat. Potom jde hledat, každého, koho uvidí, může zapikat (doběhne k pikole a řekne: Deset, dvacet, Alenka ). Ten je pak z dalšího boje vyřazen, ovšem pokud se dítěti, které chce zapikat, podaří doběhnout k pikole jako prvnímu, může ho také zapikat a tím se osvobozuje. Pokud pikající zapiká méně dětí, než zapiká jeho samotného, piká znovu. Jinak se pikajícím stává první zapikaný. Hru hrají děvčata i chlapci a odehrává se většinou venku. Počet hráčů bývá omezen pouze velikostí hracího teritoria. Panák Na zem se nakreslí panák s čísly, každý hráč se postupně postaví na startovní čáru a hází kamínek postupně od nejmenšího čísla. Po jednom hodu musí skákat postupně po všech políčkách, pouze to s kamínkem musí přeskočit. Když se mu to podaří, hází znovu na políčko o jednu větší, když to zkazí, nastupuje další hráč. Tuto hru hraje maximálně 5 hráčů a většinou děvčata, hra probíhá venku. Na točenou Tuto hru hrají dva hráči, chytí se za ruce a roztočí se. Který z nich první spadne, prohrává. Hrají ji chlapci i děvčata prakticky kdekoliv. Pro relativní nebezpečnost této hry ji děti mají ve škole zakázánu. Slepá bába Jeden hráč je slepá bába, zavážou se mu oči, roztočí se, ostatní se rozmístí dokola po místnosti nebo hřišti a pokřikují na slepou bábu. Jejím úkolem je někoho chytit a poznat.

6 Pokud se mu to povede, stává se chycený slepou bábou, pokud ne, pokračuje ve svém snažení dál. Tuto hru hraje neomezený počet hráčů, chlapci i děvčata. Židličková Do kruhu se rozmístí židle, kterých je o jednu méně než hráčů, pustí se hudba a hráči začnou chodit dokola okolo židlí. V určitém momentě se hudba zastaví, hráči si musí sednout na židle a na koho židle nezbude, ten vypadává. Židle se postupně ubírají a vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední, tzn. jako poslední sedí na židli. Hrát může neomezený počet hráčů (chlapci i děvčata), třeba celá třída. Je náročná na organizaci, takže ji děti hrají většinou v družině za asistence vychovatelky. Obr a paleček Děti se posadí do kruhu a vezmou si dva míče, jeden z nich představuje obra a druhý palečka. Míče se dají naproti sobě a hraje se tak, že se míče posílají dokola tak dlouho, dokud obr nedohoní palečka. Pravidla této hry jsou nenáročná, může ji hrát celá třída prakticky kdekoli. Původně hrály děti tuto hru s paní učitelkou při tělocviku, podle jejích slov byla hodně oblíbená. Na jelena Děti utvoří kruh, vybere se jeden, který představuje jelena, postaví se doprostřed kruhu. Ostatní dostanou míč, kterým házejí na jelena a snaží se ho tak zastřelit. Jelen uhýbá, ale teritorium jeho pohybu je omezeno kruhem. Může ovšem míč chytit a v tom případě získává 1 život navíc. Ten, kdo "zastřelí" jelena (popřípadě ho připraví o poslední život) se stává jelenem a hra pokračuje stejným způsobem dál. Hraje se především venku, hrají chlapci i děvčata (neomezený počet). Ptáček Vybere se jedinec hádač, který buď jde za dveře nebo se otočí, ostatní se dohodnou a vyberou ptáčka. Hra spočívá v tom, že hádač předstoupí před třídu, otočí se k ní zády a ptáček zazpívá kousek písničky. Hádačovým úkolem je pak uhodnout, kdo je ptáčkem. Má nekonečně mnoho pokusů, poté co uhádne, určí se další dva protagonisté a hra se opakuje. Hraje celá třída, většinou při hodinách hudební výchovy. Co se změnilo Z hrajících dětí se vybere jedno, které jde na chvíli za dveře. Mezitím se ostatní děti ve třídě domluví a provedou nějakou změnu v interiéru třídy. Pak žáka, který čekal venku, zavolají a jeho cílem je uhodnout, co se ve třídě změnilo. Až tuto změnu uhodne, jde za dveře jiné dítě a hra pokračuje stejným způsobem. Tuto hru může hrát celá třída a hraje se vždy pod vedením učitelky či vychovatelky. Na řemesla Jedno nebo několik dětí (podle dohody) jde za dveře a vymyslí si tam nějaké povolání nebo řemeslo. Pak přijde před ostatní a snaží se to ostatním pantomimicky předvést. Zbytek třídy se snaží předváděné řemeslo uhodnout a ten, komu se to podaří, jde opět za dveře a hra se opakuje. Hraje opět celá třída za účasti učitelky či vychovatelky. Maso

7 Tuto hru hrají vždy dva hráči, většinou chlapci. Jeden z nich před sebe natáhne ukazováček a prostředníček dlaní vzhůru a protivník se stejnými prsty snaží udeřit do prstů prvního hráče, a to co největší silou. Hráči se pravidelně střídají. Podle dětí je ještě zajímavější hrát tuto hru s nasliněnými prsty, neboť pak to prý více bolí. Účelem hry je znehybnit spoluhráči prsty. Pokud jeden z hráčů prsty uhne, bije ten druhý dvakrát. Tato hra se dá hrát všude. Na lepidlo Tato hra se dá hrát pouze v místech, kde se nachází dětské prolézačky. Mezi dětmi se zvolí někdo, kdo má roli "Lepidla". Ostatní děti se shromáždí na některé prolézačce, kde se volně pohybují. Lepidlo smí být pouze na zemi a jeho úkolem je chytat ostatní děti, které buď z prolézačky slezou úplně nebo se jen jednou nohou dotknou země. Ten, kterého Lepidlo chytí, přebírá jeho roli a hra pokračuje. Počet hráčů záleží na velikosti prolézačky, hrají děvčata i chlapci. Krvavé koleno Viz Analýzu hry. Mrazík Ze skupiny dětí se vybere jedno, které představuje Mrazíka a druhé dítě, které má roli Sluníčka. Úkolem Mrazíka je honit ostatní děti a všechny, které chytí, zmrznou (zůstanou stát na místě a nesmí se hýbat). Pokud se však zmrzlého dítěte dotkne Sluníčko, dítě opět ožije a hra pokračuje. Hra se hraje na hřišti i ve třídě a může jí hrát i velká skupina dětí. Pexeso Tuto hru hrají zcela klasickým způsobem, jedinou zvláštností je snad to, že ji hrají na pokračování. Abychom to blíže specifikovaly, vyplývá to z toho, že ji hrají o přestávkách, a protože to většinou nestihnou ukončit, mají povoleno nechat si hrací lístky rozložené na stolečku v jídelně a po další hodině opět pokračovat. Pexesa se účastní jen malá skupinka dětí (5-6), chlapci i dívky. Na korálky Děti se rozptýlí po místnosti (nebo určeném prostoru) a volně pobíhají do chvíle, kdy určený jedinec řekne určité číslo. Poté se musí děti pospojovat do daného počtu, kdo přebývá, vypadává. Pokračuje se až do chvíle, kdy zbudou dva korálky, které vítězí. Hráčů je libovolný počet, hrají chlapci i děvčata. Tato hra se hraje většinou ve škole, protože si tak prý děti procvičují počty. Myšičko, myš Děti vytvoří kruh tak, že se chytí za ruce, určí se dva hráči, myšička a kocourek. Myšička si stoupne doprostřed kruhu a kocourek mimo kruh. V kruhu je myšička v dočasném domečku. Kocourek láká myšku ven: "Myšičko, myš, pojď ke mně blíž." A myšička mu odpovídá: "Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš". Na to děti v kruhu zvednou ruce a umožní tím vstup do kruhu. Myška vyběhne a kocourek ji honí, pokud ji nechytne do té doby než zaběhne znovu do kruhu, je neúspěšný, protože kruh se za myškou zase zavře. Vše se opakuje, dokud kocourek myšku přece jen nechytí. Pak se vyberou noví hráči a pokračuje se dále. Hraje většinou celá třída nebo alespoň větší část. Kvarteto

8 Karetní hra, kterou děti hrají většinou o přestávkách. Jedná se o karty s obrázky, kde vždy čtyři mají stejný rys (všechno jsou motýli). Úkolem každého hráče je zkompletovat co nejvíce čtveřic, ten, komu se to podaří, vyhrává. Hrají minimálně dva a maximálně čtyři hráči. Domino Jedná se o hru s kameny, které jsou označeny různým počtem teček. Ty se pak přiřazují k sobě vždy stejným číslem. Tato hra se hraje podle klasických dominových pravidel, nemá žádné výjimky. Je určená pro chlapce i děvčata. KLASIFIKACE HER Dosud nebyla vypracována univerzální soustava her. Hry můžeme dělit podle různých kritérií, každý autor je třídí podle určitých hledisek. Hry můžeme kupříkladu klasifikovat z hlediska pedagogického a psychologického. Pedagogické hledisko rozlišuje hry tvořivé (předmětové, úlohové, dramatizační a konstruktivní) a s pravidly (pohybové a intelektuální). Psychologicky pak dělíme hry na nepodmíněné, senzomotorické, intelektuální a kolektivní (Mišurcová, Fišer, Fixl 1980). Pro naši práci jsme zvolily klasifikaci podle následujících kritérií: A/ podle prostředí, ve kterém se hra uskutečňuje (některé hry se mohou hrát na více místech, proto jsme při klasifikaci postupovaly podle toho, kde je děti z naší třídy hrají nejčastěji) 1. ve třídě Na plácanou, Ptáček, Maso, Pexeso, Kvarteto 2. na hřišti Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Panák, Na jelena, Na lepidlo, Krvavé koleno, Mrazík 3. v družině Na točenou, Slepá bába, Židličkovaná, Obr a paleček, Co se změnilo, Na řemesla, Na korálky, Myšičko, myš, Domino B/ podle míry pedagogického usměrňování 1. hry hrané z iniciativy dětí Na plácanou, Maso, Pexeso, Kvarteto, Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Panák, Na lepidlo, Krvavé koleno, Mrazík, Na točenou, Slepá bába, Obr a paleček, Myšičko, myš 2. hry hrané z iniciativy třídní učitelky nebo vychovatelky Ptáček, Na jelena, Židličkovaná, Co se změnilo, Na řemesla, Na korálky, Domino C/ podle počtu hráčů 1. dva hráči Na plácanou, Maso, Na točenou 2. menší skupina hráčů (3-6 dětí) Pexeso, Kvarteto, Panák, Slepá bába, Domino 3. větší skupina hráčů (7 a více dětí) Ptáček, Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Na jelena, Na lepidlo, Krvavé koleno, Mrazík, Židličkovaná, Obr a paleček, Co se změnilo, Na řemesla, Na korálky, Myšičko, myš D/ podle charakteru hry

9 1. rozvíjející smysly a paměť Pexeso, Kvarteto, Domino, Na korálky, Slepá bába 2. pohybová, sportovní Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Panák, Na jelena, Na lepidlo, Mrazík, Krvavé koleno, Na točenou, Obr a paleček, Myšičko, myš, Mrazík 3. poznávací Ptáček, Co se změnilo, Na řemesla Hru Na plácanou a Maso jsme nezařadily ani do jedné skupiny, protože podle našeho názoru stojí samostatně mimo tato kritéria. ANALÝZA HRY KRVAVÉ KOLENO Námi vybraná hra Krvavé koleno má velmi specifická pravidla, která jsou v rámci naší třídy ještě dále upravena. Proto se budeme snažit popsat ji co nejpodrobněji, abychom předešly možným problémům vyplývajícím z nepřesného porozumění. Hry se účastní neomezený počet dětí, chlapci i děvčata, kteří si mezi sebou rozdělí tyto role: Krvavé koleno, rodiče (matka a otec) a ostatní hráči představují děti. Hra samotná probíhá ve třech fázích. l. fáze: Tato část hry spočívá v tom, že rodiče pošlou jedno z dětí do komory podívat se, jestli tam "visí prádlo". Dítě uposlechne a v komoře najde strašidlo, kterého se lekne a s křikem to běží sdělit rodičům. Ti mu neuvěří, jeho zprávu zlehčí a pošlou tam jiné dítě. Postup se opakuje do té doby, než rodiče dětem uvěří. Poté se jdou sami přesvědčit, co se vlastně v komoře děje. Samozřejmě zde také najdou strašidlo, kterého se podle ustálených pravidel ptají: "Kdo jsi?". Na to jim strašidlo odpoví: Krvavé koleno. Rodiče: "Co chceš?", Krvavé koleno: Děti, rodiče: "V kolik si pro ně přijdeš?", na to jim Krvavé koleno sdělí určitou hodinu a rodiče se vracejí k dětem. 2. fáze: Poté, co se rodiče vrátí, uklidní děti, že se jim jen něco zdálo (za zmínku stojí, že v tomto momentě si rodiče vymýšlejí různé žerty, např. To byly jenom dědečkovy trenky, které obměňují a snaží se být co nejvtipnější). Potom se všichni společně chytí za ruce, utvoří kruh, pomalu chodí dokola a zpívají: "První hodina odbila, lampa ještě svítila". V této říkance se pokračuje až do hodiny, kterou si rodiče domluvili s krvavým kolenem (podotýkáme, že tuto hodinu děti neznají). Při této hodině rodiče místo spojení lampa ještě svítila řeknou lampa zhasla. 3. fáze Po tomto signálu vybíhá Krvavé koleno z úkrytu a snaží se chytit co nejvíce dětí, které se zatím rozutekly po místnosti. Děti, které chytí, odvede do svého úkrytu, a tím pro ně hra končí. Hra pokračuje stejným způsobem až do chvíle, dokud Krvavé koleno nepochytá všechny děti. Každá z výše uvedených fází je podle našeho názoru velmi specifická, což nás vedlo k tomuto členění. V první části hry se objevuje moment poznání neznámého a překonání strachu z něj, což zřejmě vyplývá z historické podstaty hry. Rodiče se zde ztotožňují s myšlenkou obětování svých dětí, která je hlavním tématem hry. V druhé části podle našeho

10 názoru vystupuje do popředí snaha o odvrácení dané skutečnosti (která je ovšem neodvratitelná). Symbolika uzavřeného kruhu zosobňuje pocit bezpečí před zlem, stejně jako i motiv světla v říkadle: První hodina odbila, lampa ještě svítila. Podle našeho mínění můžeme analýzou tohoto říkadla dojít k dříve často uznávané pravdě, že světlo ochraňuje před mocí zlých sil, které s příchodem tmy nabývají na síle. Toto říkadlo se objevuje i v díle K. J. Erbena v baladě Svatební košile. Třetí fáze symbolizuje samotnou obět (Krvavé koleno si přichází pro děti), ovšem v této části se hra mění v "honičku". Tento moment je pro děti velmi podstatný, protože mohou uvolnit energii a napětí nashromážděné při čekání na příchod Krvavého kolena. Tato hra nemá oficiálních vítězů a poražených, za nejlepšího je považováno dítě, které zůstane jako poslední nechycené. Zajímavé je, že pro děti není tak důležité, kdo bude vítězem. Větší důraz kladou na to, aby se všechny vystřídaly v roli Krvavého kolena, které je pro ně na celé hře nejzajímavější. Hra končí až v okamžiku, kdy se v roli Krvavého kolena vystřídají všechny děti. Pokud k tomu z časových důvodů nedojde, děti, na které nevyšla řada, mají přednost hned při příštím hraní hry. Popis zvolených postupů analýzy Pro potřeby naší práce jsme se rozhodly použít dvou různých analýz. První z nich jsme nazvaly analýzou komparativní. Zaměřily jsme se v ní na srovnání pravidel hry tak, jak jsou používána v této třídě, a pravidel, která se při této hře běžně používají. Druhou částí je analýza mytologická a biblická, zde bychom se rády zaměřily na moment, který je podle nás zásadní a který se prolíná celou hrou, tedy na oběť. Vlastní analýza hry Analýza komparativní Pravidla hry (tak jak je hrána v této třídě) se neliší od běžných v základní struktuře hry, ale přesto se nám tyto odlišnosti jevily jako podstatné. Prvním místem, kde se hra liší, je rozhovor rodičů s Krvavým kolenem. Výše popsaný dialog postrádá několik obratů, zdůrazňujících krutost Krvavého kolena. Například rodiče se dále ptají: "Co jíš?", Krvavé koleno: "Lidské maso", "Co piješ?", Lidskou krev, "Kde spíš?", "Na lidských kostech", "Čím se přikrýváš?", Lidskou kůží. Tato část je ze hry úplně vypuštěna, a jak vyplynulo z rozhovorů s dětmi, není jim vůbec známa. Podle našeho názoru to vyplývá z jejich nízkého věku, z toho, že se dosud s těmito pravidly nesetkaly. Další odlišný moment přichází v závěrečné části hry. Podle běžných pravidel je chycené dítě odvlečeno Krvavým kolenem do jeho doupěte, čímž se stává jeho pomocníkem a v dalším kole hry se stejně jako ono snaží chytit nějaké dítě. Vítězem je to dítě, které zůstane jako poslední nechycené. To se pak stává automaticky Krvavým kolenem pro další hru. Může nastat i varianta, kdy jsou všechny děti pochytány, pak vyhrává Krvavé koleno. V námi sledované třídě ovšem chycené dítě "vypadává ze hry" (dalšího děje se neúčastní) a Krvavé koleno zůstává i nadále samo. Tudíž se celá třetí fáze hry prodlužuje. Hraje se buď do polapení všech dětí nebo pokud zůstane jen jedno dítě - vítěz. Někdy se ovšem stane, že

11 honička je již příliš dlouhá a Krvavému kolenu se nedaří děti pochytat, pak hra po dohodě skončí a začne další kolo. Analýza biblická a mytologická Na začátek bychom rády uvedly několik obecných údajů o historickém vývoji hry. Jako vůbec první zaznamenaná dětská hra se objevuje hádanka z roku 1306, která zní: "Stojí, stojí dub a na tom dubě dvanáct větví, na každé větvi po čtyřech hnízdech a v každém hnízdě po sedmi vajíčkách". Hry slovanských dětí se liší od západoevropských dětských her v mnoha podstatných rysech. Především udržují velké množství starých her, z nichž některé jsou zbytky obřadů z dob pohanských. Domníváme se, že výše popsaná hra spadá do této kategorie. Biblická analýza Prvek oběti dítěte se zcela zjevně objevuje už ve Starém Zákoně. Konkrétně je to případ Abraháma. Bůh si chtěl vyzkoušet pevnost jeho víry, a proto mu přikázal: "Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého tolik miluješ, odejdi s ním do země Márija a tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti ukážu." Abrahám se sice velice zarmoutil, ale nakonec poslechl a rozhodl se syna obětovat, vydali se na cestu a otec nespravil syna o tom, jaký osud jej čeká a doufal, že se cestou něco stane. Když už nebylo vyhnutí a mělo dojít k samotné oběti, Bůh zastavil ruku Abrahámovu s tím, že mu již dostatečně prokázal svou víru a Izáka ušetřil. Určitou formu oběti můžeme nalézt přímo i u samotného Boha, který obětuje svého syna Ježíše Krista, aby očistil ostatní lidi od hříchů, a tím je spasil. Rozdíl je ovšem v tom, že Ježíš věděl o tom, že je obětním beránkem. Mytologická analýza Již výše zmiňovaný prvek oběti se hojně vyskytuje zvláště v antické mytologii. Můžeme zde najít několik takovýchto příkladů. Tradiční oběti byly sice ve formě úrody a zvířat, ale nejsou ojedinělé případy, kdy se na usmíření bohů nebo různých nadpřirozených sil (příšer) obětovaly také děti. K doložení toho uvádíme následující příklady. Kronos, král země i nebe, byl proklet svým otcem Uranem k tomu, že ho vlastní dítě připraví o moc i o život. Proto každé dítě, které se mu narodilo spolkl. Jeho žena Rheia to ovšem již nemohla snášet dále, a proto mu místo svého 6. dítěte podala kámen zabalený v plenkách. V Thébách se usídlila příšera Sfinx, ke které museli denně přicházet muži a hádat její hádanky, aby nezničila celé město. Když neuhádli, svrhla je dolů se skály. Oběť dítěte můžeme najít především v Trojské válce, kde král Agamemnón, který byl v nemilosti bohyně Artemis musel obětovat svou jedinou dceru Ifigenii, aby od sebe a svých druhů odvrátil hněv bohyně. Metodologické problémy analýzy V tomto bodě jsme se jistě dopustily mnoha nepřesností, zestručnění a nedostatků, které vyplývají z nedostatečné znalosti problematiky a souvislostí historického kontextu. Obzor analýzy jsme zúžily pouze na mytologii antickou, která nemůže postihnout všechny aspekty daného problému. Srovnání analyzované hry s ostatními hrami

12 Hra Krvavé koleno má několik prvků společných s ostatními hrami, ale jako celek se od nich významně liší. Ke společným znakům s několika dalšími hrami patří prvek určitého říkadla, které znají všechny děti nazpaměť a které prostupuje značnou částí hry. Toto říkadlo: "První hodina odbila, lampa ještě svítila, druhá..." se objevuje již v baladě Svatební košile od K. J. Erbena (jak jsme již výše zmínily). Dalším společným znakem je honička, která je u dětí tohoto věku velice oblíbená a proto se často v jejich hrách vyskytuje. Od ostatních druhů honiček, které jsme výše popsaly, se liší tím, že je zapojena v širším kontextu a že není stěžejním momentem celé hry. Tato hra má také jasně daná pravidla, která znají všechny děti. I toto je prvek společný s několika dalšími hrami, ale na rozdíl od ostatních jsou tato pravidla do určité míry flexibilní. Můžeme zde najít také dramatický charakter, kdy děti představují rodiče. Tyto hry jsou v mladším školním věku velmi oblíbené, děti dramatizují pohádky, zpívají, recitují verše. V této hře dochází i k určité přípravě na budoucí hraní rolí, což má značný význam v socializačním procesu dětí. ZÁVĚR Na začátku této práce jsme si nedovedly představit, co všechno takový výzkum obnáší. Postupně jsme se začaly dostávat hlouběji do problematiky, a i když jsme zdaleka nevyčerpaly celou její šíři, doufáme, že jsme alespoň částečně poznaly a pochopily oblast "herního folklóru žáků l. třídy ZŠ". Získané poznatky jsem se snažily co možná nejsrozumitelněji popsat v této práci. Použitá literatura Bible. Orbis Pictus, Praha Mertlík, R.: Starověké báje a pověsti. Odeon, Praha Erben. K. J.: Znění zlatého zvonu. SPN, Praha Millarová, S.: Psychologie hry. Panorama, Praha Šimanovský, Z., Mertin V.: Hry pomáhají s problémy. Portál, Praha Říčan, P., Krejčířová D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha Bláha, V. a kol.: Výchova mimo vyučování. SPN, Praha Zapletal, M.: Špalíček her. Albatros, Praha Mišurcová, V., Fišer, J., Fixl, V.: Hra a hračka v životě dítěte. SPN, Praha Hartl, P.: Psychologický slovník. Budka, Praha Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1996.

13 PŘÍLOHA Třída Družina - jídelna

14 Kvarteto Pexeso

15 Myšičko, myš

16

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

7. TŘÍDA. Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD

7. TŘÍDA. Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD 7. TŘÍDA Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD Hra je jedna ze základních lidských činností. Ačkoliv si lidé myslí, že vědí co je hra, její uspokojivou definici podat nelze. Hra jako taková má instinktivní

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

2. TŘÍDA. Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD

2. TŘÍDA. Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD 2. TŘÍDA Vinklerová Vendula, Zemanová Helena 1997/1998 ÚVOD Ohlédneme-li se do historie, potom první, kdo na praktickou cenu hry upozornil, byl Platón a udělal to ve svých Zákonech, kde píše, že dětem

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Poezie v povětří (poezie pro mladší školní věk)

Poezie v povětří (poezie pro mladší školní věk) Poezie v povětří (poezie pro mladší školní věk) určeno pro žáky 3. tříd ZŠ (1 vyučovací hodina - 45 min.) Cíl: Seznámení s poezií našich autorů Seznámení s tradičními i netradičními formami a projevy básnictví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda)

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Země: Velká Británie Město: Londýn Zařízení: Montessori Dulwich Oaks Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) Termín: 1. - 6. 3. 2015 Jmenuji se Lenka

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Viking!!! Umpajé Věková skupina: Počet hráčů: vlčata - skauti - roveři. Doba přípravy: Doba trvání: ----- 10min. 0 5-10 minut

Viking!!! Umpajé Věková skupina: Počet hráčů: vlčata - skauti - roveři. Doba přípravy: Doba trvání: ----- 10min. 0 5-10 minut Umpajé neomezeně neomezeně 0 5-10 minut nejlépe venku žádný icebreaker, na zlepšení nálady Všichni se postaví do kroužku, jeden předzpívává a předvádí, ostatní stejnou hlasitostí/rychlostí po něm opakují.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Vytváření aktivizačních

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád školní družiny je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky,

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD

ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD Obsah: a) Provozní doba ŠD b) Lokalizace ŠD c) Přihlášení žáka, odhlášení žáka, docházka do ŠD, vyloučení žáka ze ŠD d) Platby za pobyt žáka ve ŠD e) Zajištění bezpečnosti

Více