1. TŘÍDA. Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. TŘÍDA. Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY"

Transkript

1 1. TŘÍDA Odvárková Pavlína, Sotáková Hana 1997/1998 PASPORTIZACE TŘÍDY Úvod J. A. Komenský: "Dítky jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný. Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti a tělo ku zdraví. Rodiče by měli dbát, aby jejich dítky ve veselosti a potěšení nedostatku netrpěly." Hra je jedna ze základních lidských činností, v předškolním věku má dominantní postavení, což se mění s nástupem dítěte do školy. Hra má i nadále důležitou roli ve vývoji dítěte, ale mění se její charakter i celý přístup k ní. Postupně se hry stávají složitějšími a mají užší vztah k učení a práci (Bláha 1988). Naše práce se pokouší zmapovat a analyzovat "herní folklór žáků 1. třídy ZŠ". Jak se uvádí v odborné literatuře, stává se hra od počátku předškolního až po konec mladšího školního věku nejoblíbenějším prostředkem kontaktu dítěte s vlastním nitrem i okolním světem (Říčan, Krejčířová a kol. 1995). Rozvoj hry prochází třemi etapami: 1) Období hraček, domácího hraní (do 5. až 6. roku). V průběhu celého tohoto období se hry dítěte rychle mění, mění se vztah dítěte ke hře. Z individuální hry dítěte se postupně stává společná hra dětí. V tomto období si dítě hraje nejraději samo s vlastními hračkami. 2) Přechod od hraček a her v domě ke hrám ve skupině (od 6 do 11 let). 3) Období dospívání. Hry začínají ztrácet dětský ráz a přecházejí ke sportovním činnostem a hrám. Podmínky pozorování Naše pozorování probíhalo v rámci osmi návštěv dané školy, přičemž pět z nich bylo v době dopoledního vyučování a zbývající tři jsme zaměřily na odpolední aktivity, uskutečňované ve školní družině. Každé z těchto prostředí mělo svá specifika, která do jisté míry vyplývala z určité zvláštnosti této školy, o které se zmíníme níže. Základní škola, kterou jsme navštěvovaly, se nachází na okraji Prahy. Jedná se o "sídlištní" školu, kam chodí děti, které se ve většině případů znají již od mateřské školy, ovšem prostředí tohoto sídliště jim zatím neumožňuje trávit společně i větší část mimoškolního času. Jedinečnost námi popisované školy spočívá především v tom, že první ročníky nesídlí v kmenové budově ZŠ, nýbrž v budově nedaleké mateřské školy. K dalším důležitým charakteristikám patří i dyslektické třídy, které fungují na I. stupni jako paralelky, pokud se podaří je naplnit.

2 Pokud se jedná o interiér a zařízení školy, je v samotné budově ZŠ zcela standardní. Chodby jsou vyzdobeny reprodukcemi obrazů známých českých malířů (Mikoláš Aleš, Josef Lada atd.) a portréty postav z českých dějin. Společné prostory dotvářejí květiny, výkresy a výrobky dětí. Od tohoto standardu se odlišují jen bývalé tzv. síně tradic, kde jsou připomínána různá výročí a svátky. V interiéru se také můžeme z nástěnek dozvědět o činnosti školy, např. o pěveckém sboru Prážata, který při škole funguje. Třídy jsou vybaveny obvyklým způsobem. Tzn. v popředí tabule, lavice v řadách, před nimi katedra a skříně nebo prosklené vitríny na pomůcky. Výzdoba tříd závisí na žácích, mimo specializovaných pracoven, např. fyzikální učebna, přírodopisná a výtvarná třída, zde je tato možnost omezena. Přestávky mezi jednotlivými hodinami jsou 10 minutové a po třetí hodině velká 20 minutová. Ovšem ve třídě, kterou jsme navštívily, se toto trochu liší, o čemž se budeme zmiňovat dále. Specifika navštívené třídy Jak už jsme se zmínily výše, třída, kterou jsme navštívily, sídlí mimo budovu ZŠ, v Mateřské škole. Měly bychom podotknout, že první ročníky jsou dva, přičemž ten druhý má sídlo v jiné Mateřské škole. Je to trochu ironické, protože tato opatření musela škola přijmout z nedostatku vlastní kapacity, ovšem před dvěma lety s ní byla spojena jiná ZŠ pro nedostatek dětí. Třída 1. A se nalézá v přízemí MŠ a její interiér je spíše typický pro školku než pro ZŠ. Do třídy se vchází přes malou šatnu, která se zamyká, jsou v ní instalovány klasické botníky (jako v ostatních MŠ) a je zde také průhled do části třídy, která slouží jako jídelna a improvizovaná družina. Samotná třída je rozdělena francouzskými dveřmi na dvě části. Učebnu, která je v rámci možností zařízena standardně (tabule, katedra, lavice v řadách, skříně na pomůcky a pomůcky typické pro 1.třídu - velké počítadlo, magnetická tabule s písmenky). Ze třídy je vchod na terasu a zahradu, kam děti chodí cvičit a někdy také o přestávkách (pokud je teplo). V další části se nachází jídelna s malými stolky, u kterých sedí dokola čtyři až pět dětí. Po obědě se mění v improvizovanou družinu, kde děti setrvávají do 13,30, a pak spolu s vychovatelkou přecházejí do družiny kmenové školy. Jídelna má svůj účel, protože se v ní nejen obědvá, ale po druhé vyučovací hodině zde děti dostávají také svačinu, kterou zajišťuje MŠ, takže děti dostávají stejnou stravu. Je třeba podotknout, že se tak děje po dohodě s rodiči, kteří to mohou samozřejmě odmítnout. Toto členění třídy a vzdálenost od hlavní školní budovy neumožňuje dětem typickou náplň tělesné výchovy, což je náročné hlavně pro paní učitelku. Řeší to buď, jak jsme již napsaly, tělocvikem na zahradě nebo vyklizením třídy (což nejde z časových důvodů provozovat často). Nejčastěji se děti pouze postaví mezi hodinami v lavici a protáhnou se. Také délka přestávek je v této třídě individuální. Vychází sice z přestávek standardních, ale přizpůsobuje se jak únavě dětí, tak řádu MŠ (právě kvůli svačinám atd.). Např. na svačinu totiž děti někdy potřebují více než 20 minut atd. Do této třídy chodí 18 dětí, z toho je 9 děvčat a 9 chlapců. Za zmínku určitě stojí, že dva z těchto chlapců mají už 8 let, protože jim byl umožněn odklad školní docházky z důvodu LMD. Oba dva se projevují hyperaktivně, podrobněji se o nich zmíníme dále. Dále sem chodí holčička, která je původem Vietnamka, ale zhruba od jednoho roku žije s rodiči v České republice, chodila zde také do školky, takže nemá větší potíže s českým jazykem.

3 Tolik úvodem k pozorované třídě, která má podle našeho názoru mnoho specifik, která se obvykle nevyskytují. Názory dětí a jejich chování při pozorování herního folklóru Když jsme poprvé navštívily školu, po dohodě se zástupkyní pro první stupeň, přišly jsme do školy na začátek vyučování, paní učitelka nás představila žákům a my jsme se usadily do zadních lavic a pozorovaly, jak se děti projevují. Chtěly jsme najít nějaké dítě (vedoucí typ), které by nám mohlo pomoci v navázání kontaktů. Na první pohled nás zaujali dva chlapci, kteří byli větší než ostatní, často vyrušovali a zvlášť jednoho bylo velmi těžké přimět, aby se soustředil. Jak už jsme se zmínily byli to chlapci s LMD, jak nám později objasnila třídní učitelka. Když jsme si později začaly povídat o přestávce přímo s dětmi, byli tito dva chlapci velmi komunikativní, zatímco ostatní byly zdrženlivé a ostýchavé, odpovídaly nám až na podnět učitelky, a přestože jsme nebyly ve třídě, se hlásily, pokud chtěly něco říci. Toto se zlomilo až odpoledne ve družině, kdy už děti začaly být otevřenější. Při dalších návštěvách si na nás už zvykly a byly bezprostřední, ukazovaly nám hry, které jsme neznaly a vysvětlovaly, kde se hrají, co mají nejradši, co hrají ve škole s paní učitelkou a co samy atd. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se při tom chovaly. Chlapci, o kterých jsme se již zmínily, se snažili velmi prosazovat a jeden z nich občas do spolužáků strkal nebo je bil. Nejvíce si dovoloval na děvčata, což ovšem nenechal bez povšimnutí chlapec, který, jak jsme později vypozorovaly, byl, ač nebyl velký vzrůstem, přirozenou autoritou třídy a obráncem slabších spolužáků. Jak nám sám řekl "musí to dělat, protože jinak by si Marek", (chlapec, který ubližoval ostatním), moc dovoloval a mlátí jenom holky, které se nemohou bránit. Tato obrana slabších ale nikdy, co jsme mohly vidět, neprobíhala nějakými surovostmi, většinou do něj jen strčil a řekl, ať už to podruhé nezkouší. Celkově byly děti otevřenější v družině než mezi vyučováním a jejich přístup k nám se pozitivně měnil s každou další návštěvou. Ze začátku spíše jen odpovídaly na naše otázky, ale pak převzaly iniciativu, zakomponovávaly nás do her, ptaly se nás, která hra se nejvíce 1íbí nám, někdy chtěly od nás rozsoudit různé spory atd. Staly jsme se po nějakou dobu součástí jejich "družinové skupiny". Použité metody Ke sběru informací o hrách jsme používaly především dvě metody, pozorování a rozhovor. Vzhledem k věku dětí jsme shledaly tyto metody jako nejobjektivnější a nejefektivnější. V rámci větší názornosti našeho výzkumu jsme ve třídě pořídily také několik fotografických snímků, které k práci přikládáme. Kromě počáteční ostýchavosti a nesmělosti dětí jsme při získávání informací neměly větší potíže. Třídní učitelka i paní vychovatelka z družiny nám vycházely vstříc a ochotně odpovídaly na naše dotazy. SEZNAM HER Na plácanou Na honěnou Rybičky, rybičky, rybáři jedou Na loupežníky Na schovávanou

4 Panák Na točenou Slepá bába Židličková Obr a paleček Na jelena Ptáček Co se změnilo Na řemesla Maso Na lepidlo Krvavé koleno Mrazík Pexeso Na korálky Myšičko, myš Kvarteto Domino POPIS HER Nyní se zaměříme na výčet jednotlivých her, které se budeme snažit popsat z hlediska toho, kde se hrají, kdo je hraje a smyslu. Pokusíme se také objasnit pravidla her tak, jak nám byla dětmi zprostředkována a jak jsme je pochopily. Všechny hry bychom chtěly stručně charakterizovat, aniž bychom zredukovaly informace potřebné pro pochopení smyslu hry. Hry jsou uvedeny v pořadí, v jakém jsme je od dětí získaly. Na plácanou Tuto hru hrají dva hráči, kteří si dají na sebe dlaně, jeden hřbetem nahoru a druhý dolů. Ten, který má ruce dlaní nahoru (pod rukama druhého) se snaží do hřbetů jeho rukou zasáhnout, přičemž druhý ucukává. Pokud se hráč netrefí, vymění se role a hra pokračuje stejným způsobem dál. Hru hrají chlapci i děvčata, ale většinou jen chlapec s chlapcem nebo dívka s dívkou. Hraje se prakticky kdekoliv, především však ve škole o přestávkách. Hra cvičí postřeh a rychlost, vyhrává ten, kdo nejčastěji protivníka zasáhne. Na honěnou Tato hra, tak jak jsme ji poznaly, má dvě základní polohy. První z nich je klasická hra Na babu, kdy jedno z dětí má Babu, tedy honí ostatní, kteří se mu snaží uniknout. Pokud se Babě podaří někoho chytit, předá mu svoji roli plácnutím a hra pokračuje. Druhou modifikací této

5 hry je Honička, která má v podstatě stejná pravidla, avšak odlišuje se tím, že dítě, kterému hrozí nebezpečí, že bude chyceno, se může ukrýt do tzv. domečku. Domečkem může být např. jen to, že si dítě sedne "na bobek", dotkne se lavice, stromu atd. Tuto hru mohou hrát bez rozdílu chlapci i děvčata. Hraje se většinou na hřišti, výjimečně i ve třídě nebo v družině. Účelem hry je co nejdéle unikat před nebezpečím, které zosobňuje postava Baby. Cvičí se při ní především rychlost a orientace. Rybičky, rybičky, rybáři jedou Hra spočívá v tom, že jedno dítě dostane roli rybáře a ostatní jsou rybičky. Rybář a rybičky stojí na opačné straně (hřiště, třídy...), ve chvíli, kdy rybář zvolá: Rybičky, rybičky, rybáři jedou se děti rozběhnou proti sobě, rybář se snaží pochytat co nejvíce rybiček (tím, že je plácne rukou). Pochytané rybičky se přidávají na jeho stranu a stávají se z nich také rybáři. Poté se celý postup opakuje až do doby, kdy zbude jediná rybička. Ta se stává vítězem a rybářem pro další hru. Pak hra začíná znovu. Hrají děvčata i chlapci, většinou celá třída. Koná se nejčastěji venku na hřišti nebo ve družině. Identická pravidla má i hra Na loupežníky, mění se pouze názvy aktérů. Na loupežníky Pravidla viz Rybičky Na schovávanou Princip hry na schovávanou je klasický a notoricky známý, proto se soustředíme jen na hlavní body. Na začátku se určí jeden, který bude pikat, a místo, kde se to bude odehrávat, pikola a daný okruh, kde je možné se schovávat. Ten, kdo piká, počítá nahlas do 10, pak odříká: "Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát". Za tuto dobu se musí ostatní poschovávat. Potom jde hledat, každého, koho uvidí, může zapikat (doběhne k pikole a řekne: Deset, dvacet, Alenka ). Ten je pak z dalšího boje vyřazen, ovšem pokud se dítěti, které chce zapikat, podaří doběhnout k pikole jako prvnímu, může ho také zapikat a tím se osvobozuje. Pokud pikající zapiká méně dětí, než zapiká jeho samotného, piká znovu. Jinak se pikajícím stává první zapikaný. Hru hrají děvčata i chlapci a odehrává se většinou venku. Počet hráčů bývá omezen pouze velikostí hracího teritoria. Panák Na zem se nakreslí panák s čísly, každý hráč se postupně postaví na startovní čáru a hází kamínek postupně od nejmenšího čísla. Po jednom hodu musí skákat postupně po všech políčkách, pouze to s kamínkem musí přeskočit. Když se mu to podaří, hází znovu na políčko o jednu větší, když to zkazí, nastupuje další hráč. Tuto hru hraje maximálně 5 hráčů a většinou děvčata, hra probíhá venku. Na točenou Tuto hru hrají dva hráči, chytí se za ruce a roztočí se. Který z nich první spadne, prohrává. Hrají ji chlapci i děvčata prakticky kdekoliv. Pro relativní nebezpečnost této hry ji děti mají ve škole zakázánu. Slepá bába Jeden hráč je slepá bába, zavážou se mu oči, roztočí se, ostatní se rozmístí dokola po místnosti nebo hřišti a pokřikují na slepou bábu. Jejím úkolem je někoho chytit a poznat.

6 Pokud se mu to povede, stává se chycený slepou bábou, pokud ne, pokračuje ve svém snažení dál. Tuto hru hraje neomezený počet hráčů, chlapci i děvčata. Židličková Do kruhu se rozmístí židle, kterých je o jednu méně než hráčů, pustí se hudba a hráči začnou chodit dokola okolo židlí. V určitém momentě se hudba zastaví, hráči si musí sednout na židle a na koho židle nezbude, ten vypadává. Židle se postupně ubírají a vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední, tzn. jako poslední sedí na židli. Hrát může neomezený počet hráčů (chlapci i děvčata), třeba celá třída. Je náročná na organizaci, takže ji děti hrají většinou v družině za asistence vychovatelky. Obr a paleček Děti se posadí do kruhu a vezmou si dva míče, jeden z nich představuje obra a druhý palečka. Míče se dají naproti sobě a hraje se tak, že se míče posílají dokola tak dlouho, dokud obr nedohoní palečka. Pravidla této hry jsou nenáročná, může ji hrát celá třída prakticky kdekoli. Původně hrály děti tuto hru s paní učitelkou při tělocviku, podle jejích slov byla hodně oblíbená. Na jelena Děti utvoří kruh, vybere se jeden, který představuje jelena, postaví se doprostřed kruhu. Ostatní dostanou míč, kterým házejí na jelena a snaží se ho tak zastřelit. Jelen uhýbá, ale teritorium jeho pohybu je omezeno kruhem. Může ovšem míč chytit a v tom případě získává 1 život navíc. Ten, kdo "zastřelí" jelena (popřípadě ho připraví o poslední život) se stává jelenem a hra pokračuje stejným způsobem dál. Hraje se především venku, hrají chlapci i děvčata (neomezený počet). Ptáček Vybere se jedinec hádač, který buď jde za dveře nebo se otočí, ostatní se dohodnou a vyberou ptáčka. Hra spočívá v tom, že hádač předstoupí před třídu, otočí se k ní zády a ptáček zazpívá kousek písničky. Hádačovým úkolem je pak uhodnout, kdo je ptáčkem. Má nekonečně mnoho pokusů, poté co uhádne, určí se další dva protagonisté a hra se opakuje. Hraje celá třída, většinou při hodinách hudební výchovy. Co se změnilo Z hrajících dětí se vybere jedno, které jde na chvíli za dveře. Mezitím se ostatní děti ve třídě domluví a provedou nějakou změnu v interiéru třídy. Pak žáka, který čekal venku, zavolají a jeho cílem je uhodnout, co se ve třídě změnilo. Až tuto změnu uhodne, jde za dveře jiné dítě a hra pokračuje stejným způsobem. Tuto hru může hrát celá třída a hraje se vždy pod vedením učitelky či vychovatelky. Na řemesla Jedno nebo několik dětí (podle dohody) jde za dveře a vymyslí si tam nějaké povolání nebo řemeslo. Pak přijde před ostatní a snaží se to ostatním pantomimicky předvést. Zbytek třídy se snaží předváděné řemeslo uhodnout a ten, komu se to podaří, jde opět za dveře a hra se opakuje. Hraje opět celá třída za účasti učitelky či vychovatelky. Maso

7 Tuto hru hrají vždy dva hráči, většinou chlapci. Jeden z nich před sebe natáhne ukazováček a prostředníček dlaní vzhůru a protivník se stejnými prsty snaží udeřit do prstů prvního hráče, a to co největší silou. Hráči se pravidelně střídají. Podle dětí je ještě zajímavější hrát tuto hru s nasliněnými prsty, neboť pak to prý více bolí. Účelem hry je znehybnit spoluhráči prsty. Pokud jeden z hráčů prsty uhne, bije ten druhý dvakrát. Tato hra se dá hrát všude. Na lepidlo Tato hra se dá hrát pouze v místech, kde se nachází dětské prolézačky. Mezi dětmi se zvolí někdo, kdo má roli "Lepidla". Ostatní děti se shromáždí na některé prolézačce, kde se volně pohybují. Lepidlo smí být pouze na zemi a jeho úkolem je chytat ostatní děti, které buď z prolézačky slezou úplně nebo se jen jednou nohou dotknou země. Ten, kterého Lepidlo chytí, přebírá jeho roli a hra pokračuje. Počet hráčů záleží na velikosti prolézačky, hrají děvčata i chlapci. Krvavé koleno Viz Analýzu hry. Mrazík Ze skupiny dětí se vybere jedno, které představuje Mrazíka a druhé dítě, které má roli Sluníčka. Úkolem Mrazíka je honit ostatní děti a všechny, které chytí, zmrznou (zůstanou stát na místě a nesmí se hýbat). Pokud se však zmrzlého dítěte dotkne Sluníčko, dítě opět ožije a hra pokračuje. Hra se hraje na hřišti i ve třídě a může jí hrát i velká skupina dětí. Pexeso Tuto hru hrají zcela klasickým způsobem, jedinou zvláštností je snad to, že ji hrají na pokračování. Abychom to blíže specifikovaly, vyplývá to z toho, že ji hrají o přestávkách, a protože to většinou nestihnou ukončit, mají povoleno nechat si hrací lístky rozložené na stolečku v jídelně a po další hodině opět pokračovat. Pexesa se účastní jen malá skupinka dětí (5-6), chlapci i dívky. Na korálky Děti se rozptýlí po místnosti (nebo určeném prostoru) a volně pobíhají do chvíle, kdy určený jedinec řekne určité číslo. Poté se musí děti pospojovat do daného počtu, kdo přebývá, vypadává. Pokračuje se až do chvíle, kdy zbudou dva korálky, které vítězí. Hráčů je libovolný počet, hrají chlapci i děvčata. Tato hra se hraje většinou ve škole, protože si tak prý děti procvičují počty. Myšičko, myš Děti vytvoří kruh tak, že se chytí za ruce, určí se dva hráči, myšička a kocourek. Myšička si stoupne doprostřed kruhu a kocourek mimo kruh. V kruhu je myšička v dočasném domečku. Kocourek láká myšku ven: "Myšičko, myš, pojď ke mně blíž." A myšička mu odpovídá: "Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš". Na to děti v kruhu zvednou ruce a umožní tím vstup do kruhu. Myška vyběhne a kocourek ji honí, pokud ji nechytne do té doby než zaběhne znovu do kruhu, je neúspěšný, protože kruh se za myškou zase zavře. Vše se opakuje, dokud kocourek myšku přece jen nechytí. Pak se vyberou noví hráči a pokračuje se dále. Hraje většinou celá třída nebo alespoň větší část. Kvarteto

8 Karetní hra, kterou děti hrají většinou o přestávkách. Jedná se o karty s obrázky, kde vždy čtyři mají stejný rys (všechno jsou motýli). Úkolem každého hráče je zkompletovat co nejvíce čtveřic, ten, komu se to podaří, vyhrává. Hrají minimálně dva a maximálně čtyři hráči. Domino Jedná se o hru s kameny, které jsou označeny různým počtem teček. Ty se pak přiřazují k sobě vždy stejným číslem. Tato hra se hraje podle klasických dominových pravidel, nemá žádné výjimky. Je určená pro chlapce i děvčata. KLASIFIKACE HER Dosud nebyla vypracována univerzální soustava her. Hry můžeme dělit podle různých kritérií, každý autor je třídí podle určitých hledisek. Hry můžeme kupříkladu klasifikovat z hlediska pedagogického a psychologického. Pedagogické hledisko rozlišuje hry tvořivé (předmětové, úlohové, dramatizační a konstruktivní) a s pravidly (pohybové a intelektuální). Psychologicky pak dělíme hry na nepodmíněné, senzomotorické, intelektuální a kolektivní (Mišurcová, Fišer, Fixl 1980). Pro naši práci jsme zvolily klasifikaci podle následujících kritérií: A/ podle prostředí, ve kterém se hra uskutečňuje (některé hry se mohou hrát na více místech, proto jsme při klasifikaci postupovaly podle toho, kde je děti z naší třídy hrají nejčastěji) 1. ve třídě Na plácanou, Ptáček, Maso, Pexeso, Kvarteto 2. na hřišti Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Panák, Na jelena, Na lepidlo, Krvavé koleno, Mrazík 3. v družině Na točenou, Slepá bába, Židličkovaná, Obr a paleček, Co se změnilo, Na řemesla, Na korálky, Myšičko, myš, Domino B/ podle míry pedagogického usměrňování 1. hry hrané z iniciativy dětí Na plácanou, Maso, Pexeso, Kvarteto, Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Panák, Na lepidlo, Krvavé koleno, Mrazík, Na točenou, Slepá bába, Obr a paleček, Myšičko, myš 2. hry hrané z iniciativy třídní učitelky nebo vychovatelky Ptáček, Na jelena, Židličkovaná, Co se změnilo, Na řemesla, Na korálky, Domino C/ podle počtu hráčů 1. dva hráči Na plácanou, Maso, Na točenou 2. menší skupina hráčů (3-6 dětí) Pexeso, Kvarteto, Panák, Slepá bába, Domino 3. větší skupina hráčů (7 a více dětí) Ptáček, Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Na jelena, Na lepidlo, Krvavé koleno, Mrazík, Židličkovaná, Obr a paleček, Co se změnilo, Na řemesla, Na korálky, Myšičko, myš D/ podle charakteru hry

9 1. rozvíjející smysly a paměť Pexeso, Kvarteto, Domino, Na korálky, Slepá bába 2. pohybová, sportovní Na honěnou, Rybičky, Na schovávanou, Panák, Na jelena, Na lepidlo, Mrazík, Krvavé koleno, Na točenou, Obr a paleček, Myšičko, myš, Mrazík 3. poznávací Ptáček, Co se změnilo, Na řemesla Hru Na plácanou a Maso jsme nezařadily ani do jedné skupiny, protože podle našeho názoru stojí samostatně mimo tato kritéria. ANALÝZA HRY KRVAVÉ KOLENO Námi vybraná hra Krvavé koleno má velmi specifická pravidla, která jsou v rámci naší třídy ještě dále upravena. Proto se budeme snažit popsat ji co nejpodrobněji, abychom předešly možným problémům vyplývajícím z nepřesného porozumění. Hry se účastní neomezený počet dětí, chlapci i děvčata, kteří si mezi sebou rozdělí tyto role: Krvavé koleno, rodiče (matka a otec) a ostatní hráči představují děti. Hra samotná probíhá ve třech fázích. l. fáze: Tato část hry spočívá v tom, že rodiče pošlou jedno z dětí do komory podívat se, jestli tam "visí prádlo". Dítě uposlechne a v komoře najde strašidlo, kterého se lekne a s křikem to běží sdělit rodičům. Ti mu neuvěří, jeho zprávu zlehčí a pošlou tam jiné dítě. Postup se opakuje do té doby, než rodiče dětem uvěří. Poté se jdou sami přesvědčit, co se vlastně v komoře děje. Samozřejmě zde také najdou strašidlo, kterého se podle ustálených pravidel ptají: "Kdo jsi?". Na to jim strašidlo odpoví: Krvavé koleno. Rodiče: "Co chceš?", Krvavé koleno: Děti, rodiče: "V kolik si pro ně přijdeš?", na to jim Krvavé koleno sdělí určitou hodinu a rodiče se vracejí k dětem. 2. fáze: Poté, co se rodiče vrátí, uklidní děti, že se jim jen něco zdálo (za zmínku stojí, že v tomto momentě si rodiče vymýšlejí různé žerty, např. To byly jenom dědečkovy trenky, které obměňují a snaží se být co nejvtipnější). Potom se všichni společně chytí za ruce, utvoří kruh, pomalu chodí dokola a zpívají: "První hodina odbila, lampa ještě svítila". V této říkance se pokračuje až do hodiny, kterou si rodiče domluvili s krvavým kolenem (podotýkáme, že tuto hodinu děti neznají). Při této hodině rodiče místo spojení lampa ještě svítila řeknou lampa zhasla. 3. fáze Po tomto signálu vybíhá Krvavé koleno z úkrytu a snaží se chytit co nejvíce dětí, které se zatím rozutekly po místnosti. Děti, které chytí, odvede do svého úkrytu, a tím pro ně hra končí. Hra pokračuje stejným způsobem až do chvíle, dokud Krvavé koleno nepochytá všechny děti. Každá z výše uvedených fází je podle našeho názoru velmi specifická, což nás vedlo k tomuto členění. V první části hry se objevuje moment poznání neznámého a překonání strachu z něj, což zřejmě vyplývá z historické podstaty hry. Rodiče se zde ztotožňují s myšlenkou obětování svých dětí, která je hlavním tématem hry. V druhé části podle našeho

10 názoru vystupuje do popředí snaha o odvrácení dané skutečnosti (která je ovšem neodvratitelná). Symbolika uzavřeného kruhu zosobňuje pocit bezpečí před zlem, stejně jako i motiv světla v říkadle: První hodina odbila, lampa ještě svítila. Podle našeho mínění můžeme analýzou tohoto říkadla dojít k dříve často uznávané pravdě, že světlo ochraňuje před mocí zlých sil, které s příchodem tmy nabývají na síle. Toto říkadlo se objevuje i v díle K. J. Erbena v baladě Svatební košile. Třetí fáze symbolizuje samotnou obět (Krvavé koleno si přichází pro děti), ovšem v této části se hra mění v "honičku". Tento moment je pro děti velmi podstatný, protože mohou uvolnit energii a napětí nashromážděné při čekání na příchod Krvavého kolena. Tato hra nemá oficiálních vítězů a poražených, za nejlepšího je považováno dítě, které zůstane jako poslední nechycené. Zajímavé je, že pro děti není tak důležité, kdo bude vítězem. Větší důraz kladou na to, aby se všechny vystřídaly v roli Krvavého kolena, které je pro ně na celé hře nejzajímavější. Hra končí až v okamžiku, kdy se v roli Krvavého kolena vystřídají všechny děti. Pokud k tomu z časových důvodů nedojde, děti, na které nevyšla řada, mají přednost hned při příštím hraní hry. Popis zvolených postupů analýzy Pro potřeby naší práce jsme se rozhodly použít dvou různých analýz. První z nich jsme nazvaly analýzou komparativní. Zaměřily jsme se v ní na srovnání pravidel hry tak, jak jsou používána v této třídě, a pravidel, která se při této hře běžně používají. Druhou částí je analýza mytologická a biblická, zde bychom se rády zaměřily na moment, který je podle nás zásadní a který se prolíná celou hrou, tedy na oběť. Vlastní analýza hry Analýza komparativní Pravidla hry (tak jak je hrána v této třídě) se neliší od běžných v základní struktuře hry, ale přesto se nám tyto odlišnosti jevily jako podstatné. Prvním místem, kde se hra liší, je rozhovor rodičů s Krvavým kolenem. Výše popsaný dialog postrádá několik obratů, zdůrazňujících krutost Krvavého kolena. Například rodiče se dále ptají: "Co jíš?", Krvavé koleno: "Lidské maso", "Co piješ?", Lidskou krev, "Kde spíš?", "Na lidských kostech", "Čím se přikrýváš?", Lidskou kůží. Tato část je ze hry úplně vypuštěna, a jak vyplynulo z rozhovorů s dětmi, není jim vůbec známa. Podle našeho názoru to vyplývá z jejich nízkého věku, z toho, že se dosud s těmito pravidly nesetkaly. Další odlišný moment přichází v závěrečné části hry. Podle běžných pravidel je chycené dítě odvlečeno Krvavým kolenem do jeho doupěte, čímž se stává jeho pomocníkem a v dalším kole hry se stejně jako ono snaží chytit nějaké dítě. Vítězem je to dítě, které zůstane jako poslední nechycené. To se pak stává automaticky Krvavým kolenem pro další hru. Může nastat i varianta, kdy jsou všechny děti pochytány, pak vyhrává Krvavé koleno. V námi sledované třídě ovšem chycené dítě "vypadává ze hry" (dalšího děje se neúčastní) a Krvavé koleno zůstává i nadále samo. Tudíž se celá třetí fáze hry prodlužuje. Hraje se buď do polapení všech dětí nebo pokud zůstane jen jedno dítě - vítěz. Někdy se ovšem stane, že

11 honička je již příliš dlouhá a Krvavému kolenu se nedaří děti pochytat, pak hra po dohodě skončí a začne další kolo. Analýza biblická a mytologická Na začátek bychom rády uvedly několik obecných údajů o historickém vývoji hry. Jako vůbec první zaznamenaná dětská hra se objevuje hádanka z roku 1306, která zní: "Stojí, stojí dub a na tom dubě dvanáct větví, na každé větvi po čtyřech hnízdech a v každém hnízdě po sedmi vajíčkách". Hry slovanských dětí se liší od západoevropských dětských her v mnoha podstatných rysech. Především udržují velké množství starých her, z nichž některé jsou zbytky obřadů z dob pohanských. Domníváme se, že výše popsaná hra spadá do této kategorie. Biblická analýza Prvek oběti dítěte se zcela zjevně objevuje už ve Starém Zákoně. Konkrétně je to případ Abraháma. Bůh si chtěl vyzkoušet pevnost jeho víry, a proto mu přikázal: "Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého tolik miluješ, odejdi s ním do země Márija a tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti ukážu." Abrahám se sice velice zarmoutil, ale nakonec poslechl a rozhodl se syna obětovat, vydali se na cestu a otec nespravil syna o tom, jaký osud jej čeká a doufal, že se cestou něco stane. Když už nebylo vyhnutí a mělo dojít k samotné oběti, Bůh zastavil ruku Abrahámovu s tím, že mu již dostatečně prokázal svou víru a Izáka ušetřil. Určitou formu oběti můžeme nalézt přímo i u samotného Boha, který obětuje svého syna Ježíše Krista, aby očistil ostatní lidi od hříchů, a tím je spasil. Rozdíl je ovšem v tom, že Ježíš věděl o tom, že je obětním beránkem. Mytologická analýza Již výše zmiňovaný prvek oběti se hojně vyskytuje zvláště v antické mytologii. Můžeme zde najít několik takovýchto příkladů. Tradiční oběti byly sice ve formě úrody a zvířat, ale nejsou ojedinělé případy, kdy se na usmíření bohů nebo různých nadpřirozených sil (příšer) obětovaly také děti. K doložení toho uvádíme následující příklady. Kronos, král země i nebe, byl proklet svým otcem Uranem k tomu, že ho vlastní dítě připraví o moc i o život. Proto každé dítě, které se mu narodilo spolkl. Jeho žena Rheia to ovšem již nemohla snášet dále, a proto mu místo svého 6. dítěte podala kámen zabalený v plenkách. V Thébách se usídlila příšera Sfinx, ke které museli denně přicházet muži a hádat její hádanky, aby nezničila celé město. Když neuhádli, svrhla je dolů se skály. Oběť dítěte můžeme najít především v Trojské válce, kde král Agamemnón, který byl v nemilosti bohyně Artemis musel obětovat svou jedinou dceru Ifigenii, aby od sebe a svých druhů odvrátil hněv bohyně. Metodologické problémy analýzy V tomto bodě jsme se jistě dopustily mnoha nepřesností, zestručnění a nedostatků, které vyplývají z nedostatečné znalosti problematiky a souvislostí historického kontextu. Obzor analýzy jsme zúžily pouze na mytologii antickou, která nemůže postihnout všechny aspekty daného problému. Srovnání analyzované hry s ostatními hrami

12 Hra Krvavé koleno má několik prvků společných s ostatními hrami, ale jako celek se od nich významně liší. Ke společným znakům s několika dalšími hrami patří prvek určitého říkadla, které znají všechny děti nazpaměť a které prostupuje značnou částí hry. Toto říkadlo: "První hodina odbila, lampa ještě svítila, druhá..." se objevuje již v baladě Svatební košile od K. J. Erbena (jak jsme již výše zmínily). Dalším společným znakem je honička, která je u dětí tohoto věku velice oblíbená a proto se často v jejich hrách vyskytuje. Od ostatních druhů honiček, které jsme výše popsaly, se liší tím, že je zapojena v širším kontextu a že není stěžejním momentem celé hry. Tato hra má také jasně daná pravidla, která znají všechny děti. I toto je prvek společný s několika dalšími hrami, ale na rozdíl od ostatních jsou tato pravidla do určité míry flexibilní. Můžeme zde najít také dramatický charakter, kdy děti představují rodiče. Tyto hry jsou v mladším školním věku velmi oblíbené, děti dramatizují pohádky, zpívají, recitují verše. V této hře dochází i k určité přípravě na budoucí hraní rolí, což má značný význam v socializačním procesu dětí. ZÁVĚR Na začátku této práce jsme si nedovedly představit, co všechno takový výzkum obnáší. Postupně jsme se začaly dostávat hlouběji do problematiky, a i když jsme zdaleka nevyčerpaly celou její šíři, doufáme, že jsme alespoň částečně poznaly a pochopily oblast "herního folklóru žáků l. třídy ZŠ". Získané poznatky jsem se snažily co možná nejsrozumitelněji popsat v této práci. Použitá literatura Bible. Orbis Pictus, Praha Mertlík, R.: Starověké báje a pověsti. Odeon, Praha Erben. K. J.: Znění zlatého zvonu. SPN, Praha Millarová, S.: Psychologie hry. Panorama, Praha Šimanovský, Z., Mertin V.: Hry pomáhají s problémy. Portál, Praha Říčan, P., Krejčířová D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha Bláha, V. a kol.: Výchova mimo vyučování. SPN, Praha Zapletal, M.: Špalíček her. Albatros, Praha Mišurcová, V., Fišer, J., Fixl, V.: Hra a hračka v životě dítěte. SPN, Praha Hartl, P.: Psychologický slovník. Budka, Praha Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1996.

13 PŘÍLOHA Třída Družina - jídelna

14 Kvarteto Pexeso

15 Myšičko, myš

16

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Hry našich babiček a dědečků

Hry našich babiček a dědečků Hry našich babiček a dědečků Hry jsou určeny pro děti 1. stupně základních škol. Pro menší děti, tj. děti v 1. a 2. třídě, vybíráme jednodušší hry, například Panáka, případně můžeme u dalších her zjednodušit

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Super hry a rošťárny pro kluky a holky

Super hry a rošťárny pro kluky a holky Super hry a rošťárny pro kluky a holky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Ilustroval Antonín Šplíchal Super hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Hrací karty Čte-Sy-Rád

Hrací karty Čte-Sy-Rád Hrací karty Čte-Sy-Rád 1. Kvarteto Počet hráčů: 3 6 Obsah hry: 32 karet (8 různých barev a žánrů, v každém žánru a barvě 4 karty) + 1 speciální karta Černého Petra Cíl hry Cílem hry je nasbírat co nejvíce

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

7. TŘÍDA. Krejčí Jana 1996/1997 ÚVOD

7. TŘÍDA. Krejčí Jana 1996/1997 ÚVOD 7. TŘÍDA Krejčí Jana 1996/1997 ÚVOD Hraje jakýmsi svědectvím o tom, jak si člověk odedávna představoval svůj svět a své lidství. Hra není život, avšak zcela jistě s ním nějak souvisí. Divadelní hry vznikly

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo Úloha č. 1 - Baltík v zoo 30 bodů a) Baltík má rád zvířátka. Šel se na ně podívat do zoologické zahrady. Tvým úkolem je vyčarovat tři stejné prázdné klece (předměty jsou z bank 0 a 2). 10 bodů b) Baltík

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 55 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 12. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen SEDMÝ Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Kooperativní čtverce. Metodické pokyny Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke smíchání dílů mezi jednotlivými skupinami.

Kooperativní čtverce. Metodické pokyny Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke smíchání dílů mezi jednotlivými skupinami. Kapitola Část II. - Aktivity Kooperativní čtverce 1 4 99 1 20 Autor: podle zahraničních materiálů, uvedeno na akci Hnutí za lepší svět, Velehrad, 2004 Fyzická zátěž: 1 Psychická zátěž: 4 Čas na přípravu:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My body

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více