Třídní roční vzdělávací plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní roční vzdělávací plán"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace Třídní roční vzdělávací plán Třída FIALOVÁ Obsah: 1.Informace o třídě 2.Podmínky vzdělávání 3.Třídní roční plán 4.Akce třídy 5.Evaluace Školní rok Vypracovaly Hana Janderová, Jaroslava Kyseláková

2 1.Informace o škole Základní údaje Třída Fialová odloučené pracoviště Havířská 69 Oslavany Provoz ve třídě: hodin Ředitelka: Bc. Vašulínová Hana Statutární zástupkyně: Ivanka Jančíková Vedoucí učitelka : Hana Janderová - středoškolské vzdělání /obor učitelka MŠ/ Učitelka: Jaroslava Kyseláková středoškolské vzdělání / obor učitelka MŠ/ Školnice a výdej stravy: Marcela Horká Telefon: třída smíšená počet dětí 28 / 3 7 letých/ 15 dívek, 13 chlapců 13 předškoláků /1 odloţená šk.docházka/

3 Charakter a umístění školy Mateřská škola na Havířské ulici byla postavena v r Přízemní budova školky stojí uprostřed malého parku v okrajové části města Oslavany. Po širokém schodišti vcházíme do haly, kde pořádáme výstavy a děti zde mají koutek na své stavby. Odtud vejdeme do šatny a z ní do třídy. Školka má pro hry a činnosti dětí dvě prostorné místnosti, které jsou propojené. Třída navazující na šatnu slouţí jako herna a její uspořádání slouţí k rozvoji pohybových aktivit. Z této třídy se chodí do umývárny a na WC. Druhá třída je vybavena různými hracími kouty /výtvarný, experimentální, konstruktivní, předškolní,.../, samostatná místnost je kout kuchyňský. V této třídě je umístěno audiovizuální technické vybavení /televize, videorekordér/. Zde děti také stolují /samoobsluţný kout k dodrţování pitného reţimu/. Hračky jsou v jednotlivých koutech uloţeny v otevřených skříňkách, přizpůsobených výšce dětí. Další místnosti, které navazují na druhou třídu jsou kancelář, kabinet na ukládání pomůcek, chodba se sociálním zařízením pro zaměstnance, přípravna a výdejna stravy. Z chodby vede schodiště do poschodí, kde je loţnice /podkrovní místnost/. Součástí MŠ je prostorná zahrada s dvěma domečky na ukládání hraček, pískoviště. Uspořádání dne : Uspořádání dne respektuje intervaly mezi jídly,zajišťuje dětem odpočinek(ml.spánek) a zajišťuje zdraví a harmonický rozvoj dětské osobnosti scházení dětí,postupná svačina,hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi,řízené činnosti příprava na pobyt venku pobyt venku oběd odpočinek,spánek dle potřeb dětí,klidné hry a činnosti hry a činnosti do odchodu dětí,postupná svačina Organizace činností je ponechána na volbě učitelek,musí však respektovat vyváženost spontánních a řízených činností v poměru odpovídajícím potřebám A věkovým možnostem dětí předškolního věku.

4 2. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky MŠ má přiměřeně velké prostory vzhledem k počtu dětí ve třídě nábytek ve třídách je uzpůsoben potřebám a počtu dětí ve třídě, je zdravotně nezávadný a bezpečný vybavení hraček a pomůcek pro celkový rozvoj dětí je průměrný ovšem postupně se lepší.hračky jsou bezpečné vyrobené z nezávadných materiálů.hračky pro chlapce i dívky jsou vyvážené., jsou v dosahu dětí podle množství nábytku jsou tvořeny hrací kouty různého zaměření počet lehátek v ložnici neodpovídá počtu dětí, lehátka jsou stará, zničená, kapacita ložnice neodpovídá dětské práce jsou vystaveny v šatně a hale, jsou přístupné rodičům i dětem na výzdobě školky se děti a učitelky školní zahrada byla zbavena všech herních prvků,které neodpovídaly daným hyg. a bezp. normám. Máme pouze pískoviště a stojku na provazový žebřík školnici byl pořízen nový úklidový vozík, čistící prostředky Co budeme vylepšovat,dokupovat, budovat: o koupit otevřené skříňky /dopravní koutek, experimentální koutek,koutek didaktických pomůcek/ o koupit polykarpovu stavebnici,sestavu tělocvičného nářadí a náčiní o pořídit pákové baterie do umývárny o pořídit dětská lehátka o přistavět ložnici o koupit myčku na nádobí o vymalovat kuchyň, chodby, šatnu,dětskou kuchyňku, kancelář o vyměnit okna, dveře o vybavit školní zahradu novými herními prvky o pořídit keramickou dílnu Ţivotospráva je zavedena postupná svačina a interval mezi jídly je 3hodiny děti do jídla nenutíme, vedeme je k ochutnávání jídel, které neznají denní řád je flexibilní a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí

5 přivádění dětí do MŠ má svá pravidla, ale po domluvě s učitelkou mohou kdykoli pokud je počasí příznivé a v souladu s vyhláškou, je denní doba pobytu venku 2hodiny/přizpůsobená povětrnostním podmínkám/ děti nejsou nuceny ke spánku, ovšem v podmínkách naší školy nemají možnost volné aktivity/bezpečnostní důvody třída mimo dohled učitelky a schody/ pedagogové jsou dětem vzorem v chování podle zdravého životního stylu tento rok jsme začali dovážet svačinu ze ZŠ jídelníček se mírně obohatil o tmavé pečivo Co budeme vylepšovat o přimět vedoucí stravování k přehodnocení jídelníčku a hlavně podávat saláty do školek a ne jen nakrájenou zeleninu/škola má saláty!!/ Psychosociální podmínky adaptace dětí na prostředí MŠ probíhá nenásilně podle potřeby dětí i rodičů.napomáhají nám k tomu akce pořádané se spoluúčastí rodičů vytváříme příjemnou, pohodovou atmosféru ve třídě.děti respektujeme, nezatěžujeme,nestresujeme vedeme děti ke spolupráci a podpoře podporujeme samostatnost, chválíme mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra, pomoc, tolerance a ohleduplnost vedeme děti ke zdvořilostnímu chování/poděkovat, poprosit,zdravit, omluvit se./ máme zavedené tyto rituály: zdravení při příchodu a odchodu když přijdu otočím si hrníček signál na postupnou svačinu a úklid hraček záznam počasí na nástěnce narozeninový den společné zavedení pravidel Co budeme vylepšovat: o méně děti organizovat o dát dětem větší prostor pro spolurozhodování o dění v MŠ

6 Organizace denní řád je pružný a reaguje na individuální možnosti dětí děti mají dostatek prostoru a času na dokončení jakékoli činnosti výtvarné,spontánní,pohybové a má možnost v ní i pokračovat vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové, frontální činnosti podle potřeb a zájmu dětí vychází plánování činností Co budeme vylepšovat: o více využívat prožitkové učení o experimentovat více, hlavně při pobytu venku o dávat si pozor,aby nepřevažovaly řízené činnosti Řízení mateřské školy každý pracovník má rozdělené úkoly a povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny pedagogický sbor pracuje jako tým plánování ped.práce a chodu MŠ je funkční, využívá zpětné vazby je vytvořen informační systém,jak pro interní potřebu, tak i pro rodiče a veřejnost jsou vypracovaná kritéria pro hodnocení a evaluaci všech podmínek předšk.vzdělávání a zaměstnanců pedagog. i provozních ke spolupráci zveme rodiče, spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, SPC, PPP, pediatrem, zřizovatelem a ostatními institucemi, zviditelňujeme se v obci zavedený kroužek Předškolák navazuje na edukativní skupiny v ZŠ/stimulační/ funguje log. Poradna Co budeme zlepšovat: o zlepšit komunikaci se ZŠ

7 Personální a pedagogické zajištění chod školy je zabezpečen kvalifikovanými pedagogy, kteří každoročně absolvují akreditované kurzy a semináře, aby zdokonalili svou práci veškeré povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních a ostatních vnitřních předpisech MŠ Spoluúčast rodičů rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve školce/ nástěnky,webové stránky, zavedením konzultačních hodin se mohou na dítě informovat u sebou vybrané učitelky Co budeme vylepšovat: o snažit se rodiče vtáhnout do dění ve školce o zasvětit je do tvorby školního i třídního plánování

8 3. Třídí roční vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán pro šk.r vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem Jsme jako duha.. obsahuje 7 podtémat 1. Zelená- nás uklidňuje,zelená je tráva, kyblík, lopatička, kdo si umí hezky hrát,toho má rád kamarád. /září/ 2. Oranţová to je vzrušení, na kamarády těšení, podzimní listí, mrkev, dýně, veverka, liška i bezpečnostní vesta. /říjen, listopad/ 3. Fialová je tvoření, stuha, ozdoba, zima, spolu je nám vţdycky prima. /prosinec/ 4. Modrá to je zklidnění a přemýšlení, modrá je naše planeta Země,voda, obloha, také inkoust, sešit, my se rádi učíme, kdyţ se při tom bavíme. /leden, únor/ 5. Ţlutá nás přivádí k pohybu, ţlutá to je ţivotadárné slunce, narcisky, pampelišky,kuřátka a radost. S radostí jde všechno líp, kuře dělá píp,píp,píp. / březen,duben / 6. Růţová je maminka, miminko, zdraví i poupátko, růţově kvetou stromy,růţové jsou i domy, růţové mám tvářičky, kdyţ procvičím noţičky. /květen / 7. Červená je láska k sobě, rodičům, kamarádům, k domovu i k přírodě. / červen /

9 Nabídka tématických částí : 1. Zelená nás uklidňuje, zelená je tráva, kyblík, lopatička, kdo si umí hezky hrát, toho má rád kamarád /září/ Hrajeme si s kamarády Vím,kde mají hračky svůj domeček? Poznáváme naši školičku Seznamujeme se s novými kamarády.poznáváme svoje místo, kde si ukládáme svoje věci. Určujeme si pravidla v jednotlivých hracích koutech a ostatních prostorách naší školky. V nich budeme rozvíjet výtvarné a hudebně pohybové činnosti,sebeobslužné návyky. Budeme posilovat vzájemné vztahy mezi dětmi a dospělými při adaptaci na prostředí MŠ.Při vycházkách budeme poznávat okolí naší školky, překonávat přírodní překážky. Při rozhovorech a hrách různého zaměření budeme rozvíjet a posilovat sebevědomí, slovní zásobu a kamarádské vztahy.

10 2.Oranţová to je vzrušení, na kamarády těšení, podzimní listí,mrkev, dýně,veverka, liška i bezpečnostní vesta/říjen, listopad/ Ochutnáváme a poznáváme ovoce či zelenina Sbíráme dary podzimu Hrajeme si s větrem a vítr s námi Malujeme s podzimem Vnímáme přírodu všemi smysly Budeme vnímat všemi smysly rozdíl mezi ovocem a zeleninou,určovat vlastnosti /sladké, hořké, tvrdé, měkké.../budeme se věnovat činnostem relaxačním a odpočinkovým a tím vytvářet pohodu a příjemné prostředí ve třídě. Povedeme diskuse a rozhovory na téma spojené se změnami v přírodě/žloutnutí listů, ochlazení a s tím spojené oblékání a ochrana zdraví/.využijeme naší fantazie při hrách s přírodními materiály, které použijeme k pokusným a výtvarným účelům. Budeme rozvíjet manipulační dovednosti při výběru a přenosu přírodnin. Při dramatizacích, námětových a pohybových hrách využijeme přímých prožitků z poslechu lesa, šumění vody, zdolávání překážek...pomocí encyklopedií a knih o přírodě budeme objasňovat a hledat odpovědi k pochopení různých pojmů a získaných poznatků. Využijeme přírodniny,ale i ovoce a zeleninu k třídění podle různých vlastností/ barva, druh, velikost,tvar../. V hudebně pohybových činnostech si budeme hrát s intonací/silný.slabý potichu, nahlas../.při všech činnostech ve třídě i při turistických vycházkách budeme dbát na toleranci, kamarádské vztahy a péči o zdraví.budeme rozvíjet kulturní a společenské aktivity při návštěvě div.představení. Navštívíme dopravní hřiště, kde si budeme osvojovat pravidla silničního provozu a dbát o bezpečnost svou i ostatních. Respektovat daná pravidla.

11 3.Fialová je tvoření, stuha, ozdoba, těšení, zima, spolu je nám vţdycky prima/prosinec/ Navštívíme čerta a Mikuláše Těšíme se na stromeček Budeme procvičovat jemnou a hrubou motoriku při manipulačních a výtvarných činnostech.rozvíjíme fantazii a řečový projev při spontánních hrách.budeme prohlubovat a rozšiřovat slovní zásobu při poslechu pohádkových příběhů. Učíme se naslouchat vyprávění zážitků a příběhů.budeme rozvíjet estetické a tvůrčí aktivity při vytváření svátečního a pohodového prostředí ve třídě. Budeme se připravovat na sváteční chvíle se svými blízkými, kamarády/recitace,zpěv, dramatizace známých pohádek../ Pozorujeme přírodní změny v určitých obdobích využití encyklopedií a pokusů. Budeme poznávat jednoduché pracovní postupy při přípravě na pečení a zdobení perníčků a vánočního cukroví/ poučíme se o bezpečném zacházení s předměty a přístroji.../budeme navozovat sváteční a příjemnou atmosféru s citovým prožitkem.budeme se seznamovat s tradicemi a sledovat změny a dění v obci/ výzdoba obchodů,vánočního stromu.../.

12 4.Modrá to je zklidnění a přemýšlení, modráje naše planeta Země, voda, obloha,také inkoust, sešit, my se rádi učíme kdyţ se při tom bavíme/ leden, únor/ Vzpomínáme na Vánoce Těšíme se do školy,a proto rádi plníme různé úkoly Zajímají nás různé profese Víme, co děláme celý den Karnevalem všichni ţijem Budeme diskutovat na daná témata s podporou a rozvojem slovní zásoby a pohotovostí reagovat.grafomotoriku budeme rozvíjet v pohybu, v pracovních a výtvarných činnostech.námětové hry budeme orientovat na školní téma. Procvičujeme prostorovou orientaci,časové pojmy týkající se denního řádu s využitím demonstračních obrázků. Budeme rozvíjet a procvičovat postřeh ve smyslových hrách. Budeme procvičovat zrakovou a sluchovou paměť pomocí obrázků a různých ruchů.budeme využívat pohybové improvizace a tanečních her ke koordinaci pohybu.výtvarné a námětové hry nás zavedou do světa barev a geometrických tvarů. Při konstruktivních a manipulačních hrách budeme určovat množství, srovnávání, přiřazování, třídění. Fyzikálními pokusy se dozvíme, co je to vypařování, rozpouštění...budeme rozvíjet fantazii dětí při napodobování profese jejich rodičů v námětových, výtvarných či pohybových hrách.řazením obrázků podle děje budeme rozvíjet slovní zásobu, trpělivost, soustředění a logické myšlení. Při pobytu venku/v lese, na poli../ budeme pozorovat změny přírodních cyklů/ roční období/.budeme si přibližovat časové pojmy ráno,dopoledne, poledne.../ obrazový materiál, vyprávěný příběh, didaktická hra/. Budeme si povídat o vlivu režimových činností na naše zdraví. Vysvětlíme dětem význam hodin a budeme je seznamovat s číselnou řadou. Jazyková a sluchová cvičení a hry nám budou pomocníkem při určování hlásky na začátku a konci slova. Budeme procvičovat samostatný jazykový projev, používání souvětí a správnou výslovnost při veršovaném, čteném textu. Seznámení s významnými budovami a institucemi v našem městě /orientace v okolí MŠ/ budeme realizovat při vycházkách a masopustu/udržování tradic/. Příprava na karneval bude ve spolupráci s rodiči.budeme podporovat a rozšiřovat estetická cítění a snahu vytvářet příjemné prostředí nejen pro sebe, ale i pro ostatní/výtvarné činnosti lepení, stříhání, modelování,pohybové činnosti koordinace pohybu a hudby, sluchové vnímání, prostorová orientace/.

13 5.Ţlutá nás přivádí k pohybu, ţlutá je ţivotadárné, slunce,narcisky,kuřátka a radost. S radostí jde všechno líp, kuře dělá píp, píp, píp./březen, duben/ Vítáme Tě kytičko Chráníme přírodu Slavíme Den Země Malujeme vajíčka Budeme vysvětlovat a dodržovat pravidla společenského soužití a pravidla chování v přírodě/ zdolávání překážek, orientace v okolí MŠ, přímá pozorování/. Účastí na společenských akcích budeme podporovat estetické a komunikativní dovednosti. Budeme rozvíjet slovní zásobu, výtvarné vyjádření poznatků/ poznávat a rozlišovat různé druhy materiálů, barev,technik. Budeme zlepšovat a zdokonalovat pracovní dovednosti. Hrami podporujícími tvořivost, představivost a fantazii budeme rozvíjet hudební, taneční a dramatické činnosti. Na základě vlastních prožitků a nálad si budeme vysvětlovat různé emoce radost, smutek, údiv, smích, Budeme využívat kognitivních činností k objasňování různých problémů, diskutovat o nich,objevovat nové skutečnosti,hledat odpovědi na různé otázky na základě pozorování čehokoli/ prohlížení knih, čtení příběhů tématu, hledání v encyklopediích/.

14 6.Růţová - je maminka, miminko, zdraví i poupátko, růţově kvetou stromy, růţové jsou i domy, růţové mám tvářičky, kdyţ procvičí noţičky. /květen/ Máme rádi svoji maminku Víš, jak voní kvetení? Ţijeme pohybem Námětovými hrami budeme navozovat atmosféru domova. Budeme procvičovat projevování citů /hlavně kladných/, sebekontrolu, sebeovládání a také je budeme učit úctě ke stáří.formou pokusů budeme získávat zkušenosti o vlastnostech různých materiálů a surovin.přednesem a dramatizací budeme zdokonalovat jazykové, hudební a pohybové činnosti.při záměrném pozorování různých objektů budeme určovat velikost, tvar, barvu, zvuk, chuť, vůni, vzdálenosti.

15 7.Červená - je láska k sobě, rodičům, kamarádům, k domovu i k přírodě /červen/ Kaţdý jsme jiný, ale rozumíme si Rádi cestujeme Loučíme se s předškoláky Budeme podporovat a rozvíjet dětská přátelství.. Budeme sledovat vzájemné vztahy mezi kamarády. Budeme dětem vysvětlovat vztahy mezi pohlavími. Smyslovými hrami budeme podporovat nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti.budeme se připravovat na realizaci společných zábav a slavností.budeme pořádat vycházky a výlety do okolí. Budeme rozvíjet lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční a jiné činnosti. Poučíme děti o možných nebezpečných situacích před letními prázdninami.

16 Akce školy září - Mámo, táto pojď si se mnou hrát / odpolední akce s rodiči/ říjen - dopolední hry na Dopravním hřišti Tvořivá dílna podzimní dekorace / odpolední akce s rodiči/ listopad - Tvoříme z hlíny dárek k vánocům / dopolední akce pro všechny třídy MŠ/ Burza dětského oblečení a sportovních potřeb / víkendová akce/ prosinec Návštěva u Mikuláše a čerta /odpolední akce pro rodiče/ leden - Exkurze v Základní škole / dopoledne s předškoláky/ Jdeme do lesa za zvířátky /odpolední akce pořádaná rodiči/ únor - Rej masek na karnevalu /dopoledne s rodiči/ Masopust u MěÚ / společná akce všech tříd/ Kurz pletení z papíru pro pokročilé i začátečníky / odpolední akce pro rodiče i veřejnost/ březen Jarní keramické tvoření / odpoledne s rodiči/ Morana / společná akce pro všechny třídy MŠ/ duben - Slavíme svátek Den Země /týdenní akce spojená s výstavou děl z recyklovatelných materiálů/ květen Den s maminkou /celodenní akce/ Dny otevřených dveří /celoškolní akce/ Společný výlet na hrad Veveří Škola v přírodě červen - Olympijské zápolení v parku /společná akce všech tříd/ Rozloučení s předškoláky /odpoledne s rodiči/

17 5. EVALUACE V mateřské škole budeme EVALUOVAT: Co Kdy Kdo Záznam ŠVP naplnění 1 x ročně Janderková hodnocení školy dlouhodobých cílů, Kyseláková funkčnost Třídní vzd.program 1 x ročně Janderková písemně naplnění požadavků Kyseláková ŠVP Podtémata dílčí průběžně Janderková ústně vzděl.cíle Kyseláková Tématické části po Janderková hodnotící list ukončení tématické části Kyseláková IVVP 1 x za 2 Janderková písemně měs. Kyseláková Diagnostiky dětí 2 x ročně Janderková písemně Kyseláková Podmínky školy 1 x ročně Janderková hodnocení školy Kyseláková Horká Spokojenost rodičů s MŠ 1 x ročně rodiče dotazník pro rodiče

Třídní roční vzdělávací plán

Třídní roční vzdělávací plán Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace Třídní roční vzdělávací plán Třída FIALOVÁ Obsah: 1.Informace o třídě 2.Podmínky vzdělávání 3.Třídní roční plán 4.Akce třídy 5.Evaluace

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN

TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno- venkov,příspěvková organizace Odloučené pracoviště Padochov 160 Třída Modrá Školní rok: 2013/2014 TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*) Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, školská právnická osoba ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě

Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2013/2014 ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě OBSAH: 1/ Informace

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

Roční výchovně - vzdělávací plán

Roční výchovně - vzdělávací plán Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky

Více