Během školního roku naše mateřská škola pro děti připravila mnoho aktivit, ze kterých zmíníme ve výroční zprávě alespoň několik hlavních.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Během školního roku 2013 2014 naše mateřská škola pro děti připravila mnoho aktivit, ze kterých zmíníme ve výroční zprávě alespoň několik hlavních."

Transkript

1 Aktivity a prezentace MŠ Křešice Během školního roku naše mateřská škola pro děti připravila mnoho aktivit, ze kterých zmíníme ve výroční zprávě alespoň několik hlavních. Aktivity v rámci školního vzdělávacího programu: Logopedická péče během celého školního roku s dětmi individuálně na doporučení klinického logopeda a po vzájemné konzultaci s rodiči pracovaly v obou třídách Bc. M. Chladilová a L. Peksová. Angličtina pro nejmenší děti měly možnost se během roku hravou formou seznamovat se základy anglického jazyka, který jim zprostředkovala Mgr. Lenka Špittová. Slavnostní zahájení školního roku - dětí MŠ vystoupí s krátkým alegorickým pásmem lidových písniček Vystoupení dramatický souborů přímo v MŠ, tělocvičně ZŠ nebo pod širým nebem na školním hřišti ZŠ a MŠ - Divadlo VeTři pohádka Obušku, z pytle ven!, Čertovský mejdan - Divadelní soubor Koloběžky Hola, škola volá!, O neposlušných kůzlátkách - Divadélko Pro školy Jak se vaří pohádka aneb Písnička o drakovi - Divadélko Matýsek Malířská pohádka - duo Marie Renzové pásmo vánočních koled s názornou ukázkou dobových masek a vysvětlení lidových zvyků, hudební vystoupení O nezbedném čaroději plné netradičních lidových nástrojů a možností vyzkoušení hry dětmi - hudebník Michal Dvořáček vystoupení s aktivní účastí dětí plné rytmické muziky s názem Afrika Školková olympiáda během týdenního projektu děti soutěžili v disciplínách jako opravdoví sportovci vyzkoušely si dle klasických pravidel skok do dálky z místa, běh na 20m a hod kriketovým míčkem. Za jejich snažení byly oceněny stupínky vítězů, diplomy a medailemi. Předplavecký výcvik v Plaveckém bazénu v Litoměřicích. Podzimní tvorba z ovoce a zeleniny - děti si do MŠ přinesly pár kusů různých druhů ovoce a zeleniny, které jsme použili na tvoření po zbytek týdne a zakončili Dýňováním odpoledními soutěžemi pro děti i rodiče.

2 Strašidelný týden v tomto týdnu si děti užily soutěže, strašidelné úkoly a tajemné vyrábění spolu s duchy, příšerami a jinými přeludy. Kdo chtěl, mohl si do MŠ přinést strašidelný převlek nebo masku. Fantazii se meze nekladly! Draikáda podzimní odpolední akce pro rodiče s dětmi na fotbalovém hřišti v Zahořanech. Školka v přírodě nejstarší děti z II. třídy se účastnily týdenního ozdravného pobytu v Liticích u České Lípy. Tento pobyt pro děti sponzorovala Obec Kravaře. Mikulášská a vánoční besídka s nadílkou a jarmarkem s dětskými výtvory, dále také aktivní účast dětí MŠ na vánoční besídce Domova na Pustaji Pečení vánočních perníčků a zdobení vánočního stromečku, ochutnávka cukroví z domova Dny s vánočními hračkami - po zbytek si děti nosí do školky své vánoční dárky ke společným hrám s kamarády Maškarní karneval s klaunem Álou Pexesový turnaj děti celý týden soutěžily v soutěži, kterou většina z nás zná z dětství, ale málokdo ví, že má tato karetní hra své kořeny právě v ČR a vznikla z televizní soutěže s názvem Pekelně se soustřeď.

3 Masopustní průvod Vítání jara na vsi pro děti byl připravený naučný program se živými zvířaty. Děti se mohly těšit na oslíka, poníka, kozy a ovečky, pro které si přinesly tvrdý chleba, jablíčka nebo mrkev. Vynášení Moreny Čarodějné překvapení - projekt, který dětem rozvíjí fantazii a osvětluje lidové zvyky. Tajemné odpoledne, které pro děti připravila MŠ ve spolupráci s několika ochotnými rodiči. Setkání se konalo pod kopečkem za školkou. Děti se mohly těšit na ježibabí úkoly a soutěže, upálení čarodějnice nebo na pečení buřtíků Vítání občánků na Obecním úřadě v Křešicích pásmo básniček a písniček Screeningové vyšetření zraku díky tomuto vyšetření byly opět i letos včas podchyceny u některých dětí oční vady. Výlet do ZOO v Ústí nad Labem touho výletu se zúčastnily obě třídy MŠ Výlet do zábavního parku Mirakulum u Milovic - výlet pro starší děti z II. třídy MŠ

4 Výlet na zámek v Ploskovicích výlet pro mladší děti z I. třídy MŠ. Burza hraček děti si tento den do MŠ přinesly jednu hračku, kterou během dopoledne vyměnily se svými kamarády za jinou Oslava Dne matek Naučný program o Canisterapii s Eliškou Hořejší Rozloučení se školním rokem - ve školce jsme připravili s dětmi program a prožili příjemné odpoledne u kostela za školkou. Aby nebyl důvod spěchat domů, měli jsme prosbu na maminky, aby upekly něco dobrého a vzaly to s sebou na zobandu pro všechny. Během odpoledne děti vystoupily s krátkými ukázkami toho, co se během roku v MŠ naučily. Zájmové aktivity pořádané v mateřské škole Během školního roku pořádaly učitelky MŠ pro děti zájmové aktivity, které výchovně vzdělávací proces přirozeným způsobem doplňovaly. Tyto aktivity byly pro děti pořádány po provozní době II. třídy, a sice v čase mezi až do 16 hodin odpoledne. Učitelky tuto činnost s dětmi vykonávaly až po své pracovní době. Děti během roku dle svého zájmu absolvovaly tyto zájmové aktivity: Sborový zpěv Sluníčko a hra na flétničky vedla Lucie Peksová Dramatický kroužek vedly Zdenka Báchorová a Libuše Pilná

5 Jóga pro nejmenší vedla Magdaléna Chladilová s Lucií Peksovou Dále měly děti možnost navštěvovat Přírodovědný a myslivecký kroužek pod vedením Ing. Jarky Jandové a p. Marka Lokra. Další podpůrné projekty, zapojení MŠ do soutěží a prezentace školy Září Starší děti II. třídy se účastnily projektu města Úštěka na podporu zdraví s názvem Úštěcký běh do schodů, kterou jsme spojily s poznáváním zajímavých míst v blízkém okolí. - Benefiční koncert na získání finančních prostředků na opravu dětského hřiště poničeného povodněmi v červnu Září 2013 prosinec Děti z II. třídy MŠ se zapojily do projektu vytvořené studentkou PF UJEP Klárou Latislavovou, která v rámci své bakalářské práce připravila pro děti seznámení s pověstmi z Křešic a blízkého okolí. Děti tyto pověsti doplnily svými ilustracemi a z 12 vybraných pověstí vznikl unikátní nástěnný kalendář a následně také brožura Křešické pověsti očima dětí.

6 Listopad První třída MŠ se přihlásila do edukačního projektu zaměřeného na prevenci boje se vší dětskou s názvem Soutěž s princem Paranitem, ve které se dětem podařilo svým výtvarným dílem získat vysoké ocenění s finanční odměnou. Za tyto finance učitelky dětem zakoupily kreativní výtvarné potřeby. Prosinec Česko zpívá koledy v Mariánském kostele od 18 hod. se děti MŠ a ZŠ Křešice zapojily nejen do výzdoby kostela, ale hlavně do celorepublikového předvánočního zastavení s vánočními koledami. - Vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromečku (Zahořany a Křešice) na tento jarmark děti i učitelky MŠ a ZŠ přispěly svými výtvory k umocnění vánoční atmosféry v MŠ, v rodině i v celé vsi, protože se celé akce zúčastnili také obyvatelé Domova na Pustaji a SDH Křešice. Únor Druhá třída MŠ se zapojila do výtvarného projektu DDM Rozmarýn v Litoměřicích, který se jmenoval Přírodní živly. Děti vytvořily několik různorodých výtvarných prací, kterými vyjádřily, jak vnímají rozmanitost přírodních živlů. - Učitelský ples učitelky ZŠ a MŠ zorganizovaly ples v rámci plesové sezóny, a sice v malém sále Motorestu v Nučnicích. Pro tanečníky z řad veřejnosti připravily večerní program, netradiční tombolu a výzdobu sálu. K tanci hrála skupina Rosťa Pecháček Band. Duben Dalším výtvarným projektem, kterého se zúčastnily děti obou tříd MŠ, byl projekt zaměřený na prevenci požární ochrany s názvem Požární ochrana očima dětí. V této celorepublikové soutěži získaly naše děti hned několik ocenění, která jim byla předána v červnu Jarní jarmark také na tomto jarmarku spolupracovala MŠ a ZŠ spolu s SDH Křešice, děti opět přispěly svými výtvory na dotvoření velikonoční atmosféry. Květen Děti MŠ a ZŠ se zapojily do projektu na záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, která byla pořádána při celorepublikové akci s názvem Noc kostelů.

7 Děti přispěly výtvarnými počiny a spolu s učitelkami MŠ secvičily dramatické vystoupení O princi a třech princeznách. Září 2013 červen Během tohoto období se děti MŠ a ZŠ zapojily do projektu Přijďte s víčky pro holčičky. Sběrem PET víček se tak snažily pomoct přispět na nákladnou rehabilitaci dvou holčiček dvojčátek zhruba ve stejném věku jako jsou děti MŠ. Srpen ZŠ a MŠ Křešice získala certifikát "RODIČE VÍTÁNI". Díky uskutečněným aktivitám jsme se dostali mezi cca 400 škol v ČR, které tento certifikát získaly. Budeme se snažit tuto značku udržet i po následující školní rok.

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Lenka Špittová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013 2014. Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013 2014. Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 PŘÍLOHA Č. 1 Výroční zpráva mateřské školy HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013 2014 Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23 Vypracovala: Bc. Olga Jendrišáková 31.8.2014 Osnova: 1. Úvod, východiska vzdělávací práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ 750 176 95 www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 1 Vítejte u nás v mateřské škole 2 Obsah výroční zprávy 2012/2013: I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007

- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007 - 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč za školní rok 2006/2007 - 2 - Obsah Název kapitoly Strana 1. Právní subjektivita... 3 2. Mateřská škola... 3 3. Zaměstnanci... 3 4. Výchovně vzdělávací proces...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Vás Srdečně zve na vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 18. 12. 2014 ve 14.00 hod. v jídelně školy. V době od 8.00 do 16.00

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2013 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 ZÁKOLANY 50 Výroční zpráva školy 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu.

Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu. Bilance za rok 2014 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, 691 23 Ivaň tel.: 519427430 www.zsinav.cz zsivan@seznam.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014 10 zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval

Více

pracoviště Dlouhá 56

pracoviště Dlouhá 56 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 1 / 38 Obsah CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ 56... 3 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Více

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ 750 176 95 www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 1 Obsah výroční zprávy 2011/2012: I. Základní údaje o škole II. Přehled pracovníků III.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková

Více

Základní školy Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013

Základní školy Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70, IČO: 70 999 163, DIČ: 384-70 999 163 Bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300, Tel: 553 794 129, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Lukavec za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Musil - ředitel školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282,

Více