Příroda včera, dnes a zítra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příroda včera, dnes a zítra"

Transkript

1 Mateřská škola v Klínci, Klínec 132, okr. Praha západ Příroda včera, dnes a zítra Roční třídní plán pro školní rok se zaměřením na EVVO Zpracovala: Martina Kumštátová DiS ředitelka školy

2 Co může dát příroda nám a co můžeme sami dát přírodě. Skřítek Zvídálek nám pomáhá poznávat krásy přírody.

3 ZÁŘÍ Školka, já a rodina - skřítek Zvídálek přichází do školky Světový den bez aut Děti se chovají a žijí tak jak vidí ve své rodině. Dávejme dětem správný příklad a máme naději, že naše planeta Země bude zdravým domovem i pro další generace. Tento tematický blok seznámí děti s prostředím školky, kamarády ve školce a s pravidly, která ve školce platí. Zároveň propojí i svět školky a svět domova a umožní dětem, aby se navzájem více poznaly a uvědomily si své místo v komunitě rodiny a školky. Seznámí děti s důležitosti a vzorem rodičů, kteří nám svým chováním zajišťují budoucnost života na planetě Zemi. Děti se seznámí se skřítkem Zvídálkem, který nás bude celým rokem provázet našim programem a učit nás jak se správné chovat se souladem trvale udržitelného rozvoje naší planety. Osvojení si návyků a pravidel spojených s bezpečným a přínosným pobytem ve školce. Seznámení se s dětmi a dospělými osobami ve školce. Seznámení se s prostředím školky a jejího nejbližšího okolí. Uvědomovat si sebe, jako součást rodiny nebo kolektivu školky. Představit ostatním sebe a své nejbližší. Zapojit Zvídálka do komunikace a naučit děti skřítka zapojovat do herního i učebního procesu. Seznámení se s důležitostí vzoru rodiny pro další život na naší planetě. Pohádky skřítka Zvídálka. Založení knihy pohádek se skřítkem Zvídálkem. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výroba značek; hry pro budování vztahů ve skupině a na naučení jmen; společné hry na rozvoj vztahů ve skupině; seznámení dětí s okolím, předškolní děti podrobné seznámení s obcí Klínec. Projekt pro předškoláky Co bych ve své obci zlepšil Výtvarné a rukodělné činnosti k tématu. Seznámení předškoláků s nejbližším městem. Návštěva Mníšku pod Brdy umět se zde orientovat. Zvládnout sebeobsluhu a základní hygienické návyky přiměřeně věku. Bezpečně a jemně zacházet s předměty a hračkami ve školce Znát školková pravidla pro bezpečný a přínosný pobyt ve školce. Znát jména dětí v MŠ, orientovat se v dospělých osobách v MŠ. Znát jména členů své rodiny, starší děti znát jméno a příjmení, příp. adresu bydliště. Orientovat se ve vztazích v rodině (maminka, tatínek, babička, dědeček a Poznat prostředí obce a vypracovat projekt Co bych ve své obci zlepšil (projekt pro předškolní děti) Poznat důležitost vzoru rodiny Umět pečovat o našeho skřítka a zapojit ho do našeho programu.

4 ŘÍJEN Měsíc stromů Den stromů Strom je pilíř. Pilíř pro přírodu i člověka. Dává nám možnost žít a opřít se o něj. Čím je strom zdravější a silnější, tím je pro nás i přírodu větší oporou. Čím více stromů vysadíme, tím bude život nás i našich dětí kvalitnější Tento tematický blok seznámí děti s důležitostí stromů pro přírodu, pro člověka i budoucnost naší planety, pro rozvoj estetického a zdravého života člověka. Seznámí děti ve školce s nezbytností stromů všech druhů. Seznámí děti s živočichy a hmyzem žijícím na stromě. Seznámí děti s nutností ochrany stromů, výrobou papíru- šetřením papíru a recyklací papíru v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem naší planety. Seznámí děti s pravidlem třídění odpadu ve školce kontejnery na papír a plast. Seznámení se za pomoci Zvídálka a jeho kamaráda Stromovníčka se stromy v lese, i na zahradě. Naučit děti rozeznávat druhy stromů a jejich plody za pomoci programu Krabice plná jehličí Naučit děti významu stromů nejen pro přírodu, ale i jako historického symbolu. Naučit děti ochraně stromů a zároveň ochrany životního prostředí. Děti si připraví výstavu Plody a listy stromů a výtvarná díla s tématikou Stromy a my. Básničky, říkanky a písničky k tématu; vycházky do přírody, hledání zajímavých stromů sběr lesních plodů a listů; výtvarné činnosti s přírodninami. Výstava listí, plodů, rukodělných a výtvarných činností z přírodnin. Výroba stromu a jeho proměny. Zasazení dvou stromu na zahradě školky a následná péče o ně. Program pro předškoláky Zjistit kde se nachází nejstarší strom v Klínci, poznat jeho historii. Návštěva skřítka Stromovníčka ve školce a jeho vyprávění o kouzelném stromu. Plníme úkoly skřítka Stromovníčka rozdělení mladší a starší děti. Drakiáda se skřítkem Zvídálkem a Stromovníčkem splnění přání Stromovníčka. Pohádky skřítka Zvídálka. Umět rozeznat druhy, listy a plody stromů. Chápat význam stromů pro člověka nejen ohledně životního prostředí, ale i historicky. Chápat strom jako kulturní symbol obce Zaujímat kladný postoj k ochraně přírody, stromů a životního prostředí šetřit papírem, používat recyklovaný papír. Vážit si přírody, chovat se s úctou ke všemu živému Splnit přání skřítka Stromovníčka Drakiáda Použít pohádky skřítka Zvídálka

5 LISTOPAD Měsíc lesních zvířat a ptactva Člověk a zvíře jsou již od pravěku důležitou součástí přírody. Zvíře se bez lidí v přírodě obejde, člověk bez zvířat ne. Pamatujte na to a chovejte se tak aby zvířata naší rukou nevyhynula. Zajistíme si tak svoji budoucnost na této planetě. Tento tematický blok seznámí děti s lesní zvěří a ptactvem. S jejich významem pro rovnováhu životního koloběhu. Naučí děti jak správně pomoci těmto zvířatům a ptactvu v období nadcházející zimy a období nedostatku přirozené potravy. Seznámí děti jak a kde zvířata a ptáci stráví nadcházející zimu. Poznat druhy lesní zvěře a jejich mláďata. Rozpoznat základní druhy ptactva. Poznat jak zvířata a ptáci bydlí a jak přezimují. Umět pracovat s atlasem zvířat a ptáků. Program pro předškoláky - naučit se pozorovat ptactvo na zahradě a rozpoznávat jednotlivé druhy v atlasu ptactva. Zmapovat množství druhů létajících ptáků na zahradu, vyrobit nástěnku těchto ptáku a zjistit užitečnost pro přírodu těchto druhů ptáků. Připravit pro ptactvo na zahradě krmení a krmítka. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výtvarné a rukodělné činnosti k tématu, použití převážně přírodního materiálu. Výroba krmítek a potravy pro ptáky. Pohybové a hudební hry s názvy zvířat a ptáků. Dramatizace Pohádek z hájovny. Výstava zvířátek z lesních plodů a obrázků s touto tématikou Návštěva hajného ve školce. Kniha Pohádky z hájovny Výprava ke krmelci přikrmování zvířat. Návštěva divadla Gong v Praze Znát druhy lesní zvěře Znát mláďata lesní zvěře Znát druhy ptáků Vědět jak a kde zvířata a ptáci přezimují Chápat význam těchto živočichů pro udržení zdravého a vyváženého životního prostředí Vědět proč a jak musíme některým živočichům pomáhat Vědět jak se chovat v lese abychom těmto zvířatům nenarušily jejich přirozené prostředí a to i během vegetativního klidu.

6 PROSINEC Měsíc rozzářených dětských očí aneb tradiční staročeské vánoce Světový den dětství Děti a vánoce patří k sobě již dlouhá léta, ale i tyto svátky se dají prožít v souladu s přírodou a tradicemi dob minulých. Zkuste to, my ve školce je oslavíme v klidu a pohodě, bez komerce a reklamy. Tento tematický blok seznámí děti s tradicí českých Vánoc a svátku sv. Mikuláše bez komerce a reklamy. Se staročeskými vánočními zvyky a tradicí vánoční kuchyně. Zároveň se děti společně se skřítkem Zvídálkem naučí vnímat hodnotu vánoc, která spočívá v možnosti rodiny a blízkých být pohromadě. V přinášení radosti druhému, možnosti udělat radost starým, nemocným a sociálně slabým lidem. Naučí děti tradici přilepšit hospodářským a lesním zvířatům právě o vánocích. Naučí děti vnímat vánoce jako svátky pohody, lásky, klidu a ne jako období shonu, komerce a nakupování. Seznámení se s tradicí sv. Mikuláše a Vánoc. Seznámení se s koledami a vánočními příběhy. Dokázat myslet na druhého, připravit mu malý dárek, snažit se ho potěšit. Vnímání slavnostní atmosféry a podílení se na jejím vytváření. Vnímání vánoc bez shonu a komerce. Pohádky skřítka Zvídálka. Kniha J. Lady Vánoce na vsi. Básničky, říkanky, koledy a vánoční písně. Poslech koled a vánoční hudby, příprava tradičních Vánoc zdobení stromečku podle starých tradic, výroba ozdob s přírodnin a přírodních materiálů, výroba cukroví; výtvarné a rukodělné činnosti k tématu. Výroba dárku pro své blízké. Návštěva farmy u Baštů, vánoční krmení zvířátek. Zdobení stromečku pro ptáčky na zahradě a rozsvěcení stromku na zahradě. Staročeské vánoční trhy ve školce a vánoční pásmo. Předškoláci návštěva Muzea Pražského Jezulátka, seznámení s historií svatého Jezulátka. Divadlo V kufru ve školce pohádka Vánoční kašpárek. Výroba keramiky s paní Brožovou dárek pro své blízké. Chápat tradici staročeských Vánoc. Umět několik koled, vánočních písní a básní Dokázat připravit staročeské vánoční trhy a malé vánoční pásmo ve školce Dokázat někoho obdarovat, připravit pro druhého překvapení, dáreček. Dokázat vnímat slavnostní atmosféru a podílet se na jejím vytváření. Vnímat kladné citové prožitky a umět je sdílet s ostatními dětmi. Umět prožít vánoce v klidu a pohodě bez reklamy a komerce Umět vycházet při oslavách svátku ze souladu člověka s přírodou

7 LEDEN Měsíc ledu a sněhu u nás i ve světě Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb Sníh, led, ticho, to vše znamená pro přírodu odpočinek a období klidu. Nerušme přírodu, ať může načerpat nové síly a předvést se nám opět v plné kráse. Tento tematický blok seznámí děti s ročním obdobím zimy u nás i v cizích zemích. Děti poznají, jak zimu prožívá člověk a jak příroda, nejen u nás, ale i v jiných zemích. Dozví se, jak příroda v tomto období odpočívá a čerpá novou sílu. Seznámí se s mezinárodním dnem velryb, tuleňů a tučňáků a jejich ochranou. Poznají druhy zimních sportu u nás i jinde ve světě a jak se v období zimy správně oblékat. Poznávání charakteru zimy a ráz zimního počasí u nás i jinde. Seznámení se s životem v přírodě v zimě jak tráví zimu zvířata a jak odpočívají rostliny a stromy u nás i v cizích zemích. Seznámení se s tím, jak můžeme v zimě přírodě pomoci a jak jí mohou pomoci lidé na celé planetě. Seznámení se zimním oblečením a zimními sporty. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; vycházky do lesa a do přírody krmení zvířat, poznávání zvířecích stop, výtvarné činnosti k tématu, aktivity ve sněhu, pohybové hry s námětem zimy. Zimní sporty dramatizace a určování zimních sportů. Projekt předškoláci - ztvárnění eskymácké vesnice, tradice a historie tohoto národa. Výroba eskymáckého oblečení, lov ryb, eskymácká kuchyně. Co je multikultura. Zajistit lyžařský kurz. (Podle počasí) Chápat charakter zimního období u nás i v jiných zemích Mít představu o tom, jak prožívají zimu zvířata, rostliny a stromy u nás i v jiných zemích Vědět jak se v zimním období v přírodě správně chovat Vědět, jak můžeme přírodě v zimě pomáhat my i děti v jiných zemí Seznámit se slovem multikultura (předškolní děti) Znát zimní sporty

8 ÚNOR Měsíc masopustních tradic na vsi Vše na světě vychází z přírody, tradic a jejich oslav. Nezapomeňme na to a seznamujte děti s tradicemi a jejich smyslem. Tento tematický blok seznámí děti se staročeskými tradicemi Masopustního období. S tradičními zvyky, tradiční kuchyní a smyslem těchto zvyků. S rolí přírody v tradici Masopustu. Seznámí je též s charakterem masopustního průvodu a tradicí masek. Poznání staročeských tradic, oslava Masopustu. Příprava přírody na jaro. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu Masopustu. Příroda a Masopust. Výroba tradičních masek a jejich využití v masopustním průvodu. Ochutnání a výroba masopustních pokrmů. Masopustní průvod po vsi, spolupráce obec - školka. Představení školky lidem ve vsi, tradice soudržnosti obce. Plavecký kurz Příbram 9 lekcí Seznámit se staročeskými tradicemi Masopustu. Zachovat tradici sounáležitosti obyvatelstva v obci Výroba masek na masopustní průvod a jejich význam v průvodu Smysl zachovávání staročeských tradic. Seznámit se s rolí přírody v této tradici Poznat jak se příroda chystá na jaro

9 BŘEZEN Měsíc vody a života ve vodě, měsíc vody v pohádkách a knihách Světový den vody Voda je život a život je voda, chraňme jí a šetřeme s ní. Nic není nezničitelné ani nevyčerpatelné. Bez vody se žít nedá a promarněný čas se také vrátit nedá. V tomto tematickém bloku se děti seznámí s přírodním živlem jménem voda. S koloběhem vody v přírodě a důležitostí vody pro veškerou přírodu, živočichy a lidstvo na naší planetě. Seznámí se s druhy vodních živočichů, ptáků a ryb. Skřítek Knihovníček v tomto bloku seznámí děti s pohádkami z vodní říše. Předškoláci se seznámí s odbornými knihami s tématem voda. Naučí se s těmito knihami pracovat. Poznávání různých vodních zdrojů, toků, vodních živočichů. Poznávání koloběhu vody v přírodě. Poznávání důležitosti ochrany vody a vodních živočichů. Poznávání knížek s vodní tématikou, rozdíl pohádková kniha odborná kniha - encyklopedie Děti se učí za pomoci programu Vodní říše a poznají druhy ryb, vodních živočichů a ptáků. Poznají vodní zdroje v okolí školky, navštíví ČOV v Klínci, naučí se šetření s vodou. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, písničky, příběhy s tématikou - voda. Předškoláci výlet k Bojovskému potoku pozorování života ve vodě i v okolí Návštěva knihovny v Klínci - voda v knížkách. Zvídálek si pozve do školky kamaráda skřítka Knihovníčka. Spaní ve školce - čteme pohádky s vodní tématikou. Lampionový průvod od rybníka ke školce plníme úkoly vodních bytostí. Jaký je význam vodních zdrojů a toků a jejich čistota pro trvale udržitelný rozvoj naší planety Jaký je význam vodní říše pro trvale udržitelný rozvoj Jaký je význam čistoty vodních zdrojů Jaký je význam koloběhu vody v přírodě Návštěva knihovny v Klínci hledáme knížky s vodní tématikou Jaký je význam vodních bytosti a vody v pohádkách pro dětskou představivost spaní ve školce skřítek Knihovníček ve školce

10 DUBEN Staročeské Velikonoce, jejich význam a oslavy nového života v přírodě 1.4. Den ptactva Velikonoce jsou oslavou jara a nového života v přírodě. Snažme se o přírodu pečovat a chránit ji, abychom mohli tuto tradici o zrození nového života v přírodě stále oslavovat. Tento tematický blok seznámí dětí s ročním obdobím jara a jeho charakteristikou. Proměnami přírody, názvy jarních rostlin, pojmenování mláďat rodících se v tomto období. Seznámí děti s tradicí Velikonoc. Význam tradic vycházejících z přírody. Poznávání charakteru jara-ráz jarního počasí. Seznámení se s životem v přírodě na jaře-jak se příroda probouzí, jak se rodí mláďata. Navštívení a poznávání období jara na farmě u Baštů v Čisovicích. Získávání představy jak se chovat k právě narozeným mláďatům, jak je krmi, jak je respektovat, jak se o ně starat. Společné prožití Velikonoc podle staročeských tradic. Připravit Velikonoční trh, výroba velikonočních výrobků, prodání výrobků na velikonočním trhu, zapojení se školky do dění v obci. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výtvarné činnosti k tématu. Vycházky do lesa a do přírody - pozorování proměn přírody. Seznámení se s péčí o mláďata. Péče o školní zahrádku, výsadba rostlin. Návštěva farmy U Baštů. Sběr potravy pro zvířátka na farmě význam zpracování potravin. Příprava Velikonočního trhu, výroba výrobku k prodeji na velikonočních trzích - spolupráce s obcí. Chápat charakter jarního období. Znát názvy některých jarních rostlin Mít představu o tom co se na jaře v přírodě děje. Pečovat o školní zahrádku výsadba rostlin Umět pojmenovat mláďata a vědět jak se o ně starat Chápat tradici Velikonoc jako oslav svátků jara Připravit společně Velikonoční trhy umět se prezentovat

11 KVĚTEN Měsíc počasí a jeho proměn, vliv na člověka pří proměnách počasí Den Slunce Počasí nás ovlivňuje každý den, těžko ho změníme, ale můžeme se naučit prožít hezký den za jakéhokoliv počasí. Sluníčko, déšť, teplo i zima jsou pro přírodu stejně důležité, proto se snažme do zákonů přírody co nejméně zasahovat. Děti si uvědomují souvislosti mezi jednotlivými změnami počasí, uvědomují si, jak souvisí například duha déšť sluníčko. Uvědomují si souvislost mezi přírodou a počasím v jednotlivých ročních obdobích. Děti si uvědomují jak se starat pří změnách počasí o své zdraví a své tělo. Naučí se nebát lékaře. Uvědomit si propojení různého charakteru počasí v souvislosti s životem v přírodě. Uvědomit si propojení proměn přírody s péčí o své zdraví. Uvědomit si důležitost péče o své zdraví a nebát se lékaře. Uvědomit si jak reaguje tělo na změny počasí. Pohádky skřítka Zvídálka. Návštěva skřítka Zdravotníčka ve školce a jeho výuka jak pečovat o své zdraví. Básničky, říkanky a písničky, pohybové hry k tématu. Výtvarná činnost k tématu počasí, pozorování změn počasí. Návštěva lékaře ve školce v rámci programu Nebojme se doktorů. Program pro předškoláky záznam počasí v jednom týdnu, vliv na zasazené rostliny na naší zahradě a péče o ně. Předškolní děti návštěva meteorologického ústavu (pokud se podaří domluvit) Návštěva zoologické zahrady Větrov u Tábora netradiční zoo, klade důraz na spokojený život zvířat v souladu s člověkem. Uvědomit si rozdíly v počasí Uvědomit si souvislosti voda, slunce, zima, teplo Uvědomit si vliv počasí na náš organismus Uvědomit si negativní vliv člověka na změny počasí v souvislosti s živelnými katastrofami (předškoláci)

12 ČERVEN Planeta Země, vesmír a já cestujeme kolem světa 5.6. Světový den životního prostředí na Zemi Planeta Země je jediná, život ve vesmíru stále hledáme, my jsme jen malá součást tohoto zázraku. Chraňme si svojí planetu, další možnost už lidstvo nedostane. Děti poznávají jak vypadá planeta Země a jak jí chránit. Děti poznávají vesmír, pozorují hvězdy a seznamují se s ostatními planetami. Děti poznávají zeměkouli a cestují po světě podle pravidel bezpečnosti. Uvědomit si vztah lidstva k planetě Zemi, uvědomit si význam zachování zdravé Země pro budoucnost lidstva. Uvědomit si výskyt dalších planet ve vesmíru. Cestování s atlasem a globusem po světě. Uvědomit si pravidla bezpečnosti při cestování. Program pro předškoláky poznat další planety umět je pojmenovat. Pozorovat oblohu a hledat souhvězdí. Spaní ve školce a pozorování noční oblohy. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výtvarné a pohybové činnosti k tématu; Hra - Ukliď si svojí planetu. Noc ve školce pozorování oblohy. Návštěva planetária Praha program pro MŠ Cestování s mapou atlasem a globusem dodržování pravidel bezpečnosti při cestování Škola v přírodě s ekologickým programem ve spolupráci s KRNAPEM (podle zájmu rodičů) Umět pozorovat noční oblohu Umět pojmenovat a poznat planety blízké Zemi (předškoláci) Uvědomit si kladný vztah k planetě Zemi. Uvědomit si důležitost čistého prostředí okolo nás Vědět jak naší planetě pomoci a umět to předávat dál Cestování a poznávání neznámých míst na Zemi Rozloučení se školním rokem a předškoláky Rozloučení se skřítkem Zvídálkem

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci Třídní vzdělávací plán MŠ v Klínci Školní rok 2013 2014 Z pohádky do pohádky s Rozárkou ZÁŘÍ ŠKOLKA A JÁ Poznání nového prostředí, seznámení s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Tajemství kouzelného kufru

Tajemství kouzelného kufru Ve školním roce 2010-2011 nese třídní vzdělávací program název Tajemství kouzelného kufru Popis programu: Tento program je přizpůsoben věkovému složení třídy. Celým rokem bude děti provázet kouzelný kufr

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011)

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Dílčí záměry našeho programu jsou začleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určenými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více