Příroda včera, dnes a zítra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příroda včera, dnes a zítra"

Transkript

1 Mateřská škola v Klínci, Klínec 132, okr. Praha západ Příroda včera, dnes a zítra Roční třídní plán pro školní rok se zaměřením na EVVO Zpracovala: Martina Kumštátová DiS ředitelka školy

2 Co může dát příroda nám a co můžeme sami dát přírodě. Skřítek Zvídálek nám pomáhá poznávat krásy přírody.

3 ZÁŘÍ Školka, já a rodina - skřítek Zvídálek přichází do školky Světový den bez aut Děti se chovají a žijí tak jak vidí ve své rodině. Dávejme dětem správný příklad a máme naději, že naše planeta Země bude zdravým domovem i pro další generace. Tento tematický blok seznámí děti s prostředím školky, kamarády ve školce a s pravidly, která ve školce platí. Zároveň propojí i svět školky a svět domova a umožní dětem, aby se navzájem více poznaly a uvědomily si své místo v komunitě rodiny a školky. Seznámí děti s důležitosti a vzorem rodičů, kteří nám svým chováním zajišťují budoucnost života na planetě Zemi. Děti se seznámí se skřítkem Zvídálkem, který nás bude celým rokem provázet našim programem a učit nás jak se správné chovat se souladem trvale udržitelného rozvoje naší planety. Osvojení si návyků a pravidel spojených s bezpečným a přínosným pobytem ve školce. Seznámení se s dětmi a dospělými osobami ve školce. Seznámení se s prostředím školky a jejího nejbližšího okolí. Uvědomovat si sebe, jako součást rodiny nebo kolektivu školky. Představit ostatním sebe a své nejbližší. Zapojit Zvídálka do komunikace a naučit děti skřítka zapojovat do herního i učebního procesu. Seznámení se s důležitostí vzoru rodiny pro další život na naší planetě. Pohádky skřítka Zvídálka. Založení knihy pohádek se skřítkem Zvídálkem. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výroba značek; hry pro budování vztahů ve skupině a na naučení jmen; společné hry na rozvoj vztahů ve skupině; seznámení dětí s okolím, předškolní děti podrobné seznámení s obcí Klínec. Projekt pro předškoláky Co bych ve své obci zlepšil Výtvarné a rukodělné činnosti k tématu. Seznámení předškoláků s nejbližším městem. Návštěva Mníšku pod Brdy umět se zde orientovat. Zvládnout sebeobsluhu a základní hygienické návyky přiměřeně věku. Bezpečně a jemně zacházet s předměty a hračkami ve školce Znát školková pravidla pro bezpečný a přínosný pobyt ve školce. Znát jména dětí v MŠ, orientovat se v dospělých osobách v MŠ. Znát jména členů své rodiny, starší děti znát jméno a příjmení, příp. adresu bydliště. Orientovat se ve vztazích v rodině (maminka, tatínek, babička, dědeček a Poznat prostředí obce a vypracovat projekt Co bych ve své obci zlepšil (projekt pro předškolní děti) Poznat důležitost vzoru rodiny Umět pečovat o našeho skřítka a zapojit ho do našeho programu.

4 ŘÍJEN Měsíc stromů Den stromů Strom je pilíř. Pilíř pro přírodu i člověka. Dává nám možnost žít a opřít se o něj. Čím je strom zdravější a silnější, tím je pro nás i přírodu větší oporou. Čím více stromů vysadíme, tím bude život nás i našich dětí kvalitnější Tento tematický blok seznámí děti s důležitostí stromů pro přírodu, pro člověka i budoucnost naší planety, pro rozvoj estetického a zdravého života člověka. Seznámí děti ve školce s nezbytností stromů všech druhů. Seznámí děti s živočichy a hmyzem žijícím na stromě. Seznámí děti s nutností ochrany stromů, výrobou papíru- šetřením papíru a recyklací papíru v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem naší planety. Seznámí děti s pravidlem třídění odpadu ve školce kontejnery na papír a plast. Seznámení se za pomoci Zvídálka a jeho kamaráda Stromovníčka se stromy v lese, i na zahradě. Naučit děti rozeznávat druhy stromů a jejich plody za pomoci programu Krabice plná jehličí Naučit děti významu stromů nejen pro přírodu, ale i jako historického symbolu. Naučit děti ochraně stromů a zároveň ochrany životního prostředí. Děti si připraví výstavu Plody a listy stromů a výtvarná díla s tématikou Stromy a my. Básničky, říkanky a písničky k tématu; vycházky do přírody, hledání zajímavých stromů sběr lesních plodů a listů; výtvarné činnosti s přírodninami. Výstava listí, plodů, rukodělných a výtvarných činností z přírodnin. Výroba stromu a jeho proměny. Zasazení dvou stromu na zahradě školky a následná péče o ně. Program pro předškoláky Zjistit kde se nachází nejstarší strom v Klínci, poznat jeho historii. Návštěva skřítka Stromovníčka ve školce a jeho vyprávění o kouzelném stromu. Plníme úkoly skřítka Stromovníčka rozdělení mladší a starší děti. Drakiáda se skřítkem Zvídálkem a Stromovníčkem splnění přání Stromovníčka. Pohádky skřítka Zvídálka. Umět rozeznat druhy, listy a plody stromů. Chápat význam stromů pro člověka nejen ohledně životního prostředí, ale i historicky. Chápat strom jako kulturní symbol obce Zaujímat kladný postoj k ochraně přírody, stromů a životního prostředí šetřit papírem, používat recyklovaný papír. Vážit si přírody, chovat se s úctou ke všemu živému Splnit přání skřítka Stromovníčka Drakiáda Použít pohádky skřítka Zvídálka

5 LISTOPAD Měsíc lesních zvířat a ptactva Člověk a zvíře jsou již od pravěku důležitou součástí přírody. Zvíře se bez lidí v přírodě obejde, člověk bez zvířat ne. Pamatujte na to a chovejte se tak aby zvířata naší rukou nevyhynula. Zajistíme si tak svoji budoucnost na této planetě. Tento tematický blok seznámí děti s lesní zvěří a ptactvem. S jejich významem pro rovnováhu životního koloběhu. Naučí děti jak správně pomoci těmto zvířatům a ptactvu v období nadcházející zimy a období nedostatku přirozené potravy. Seznámí děti jak a kde zvířata a ptáci stráví nadcházející zimu. Poznat druhy lesní zvěře a jejich mláďata. Rozpoznat základní druhy ptactva. Poznat jak zvířata a ptáci bydlí a jak přezimují. Umět pracovat s atlasem zvířat a ptáků. Program pro předškoláky - naučit se pozorovat ptactvo na zahradě a rozpoznávat jednotlivé druhy v atlasu ptactva. Zmapovat množství druhů létajících ptáků na zahradu, vyrobit nástěnku těchto ptáku a zjistit užitečnost pro přírodu těchto druhů ptáků. Připravit pro ptactvo na zahradě krmení a krmítka. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výtvarné a rukodělné činnosti k tématu, použití převážně přírodního materiálu. Výroba krmítek a potravy pro ptáky. Pohybové a hudební hry s názvy zvířat a ptáků. Dramatizace Pohádek z hájovny. Výstava zvířátek z lesních plodů a obrázků s touto tématikou Návštěva hajného ve školce. Kniha Pohádky z hájovny Výprava ke krmelci přikrmování zvířat. Návštěva divadla Gong v Praze Znát druhy lesní zvěře Znát mláďata lesní zvěře Znát druhy ptáků Vědět jak a kde zvířata a ptáci přezimují Chápat význam těchto živočichů pro udržení zdravého a vyváženého životního prostředí Vědět proč a jak musíme některým živočichům pomáhat Vědět jak se chovat v lese abychom těmto zvířatům nenarušily jejich přirozené prostředí a to i během vegetativního klidu.

6 PROSINEC Měsíc rozzářených dětských očí aneb tradiční staročeské vánoce Světový den dětství Děti a vánoce patří k sobě již dlouhá léta, ale i tyto svátky se dají prožít v souladu s přírodou a tradicemi dob minulých. Zkuste to, my ve školce je oslavíme v klidu a pohodě, bez komerce a reklamy. Tento tematický blok seznámí děti s tradicí českých Vánoc a svátku sv. Mikuláše bez komerce a reklamy. Se staročeskými vánočními zvyky a tradicí vánoční kuchyně. Zároveň se děti společně se skřítkem Zvídálkem naučí vnímat hodnotu vánoc, která spočívá v možnosti rodiny a blízkých být pohromadě. V přinášení radosti druhému, možnosti udělat radost starým, nemocným a sociálně slabým lidem. Naučí děti tradici přilepšit hospodářským a lesním zvířatům právě o vánocích. Naučí děti vnímat vánoce jako svátky pohody, lásky, klidu a ne jako období shonu, komerce a nakupování. Seznámení se s tradicí sv. Mikuláše a Vánoc. Seznámení se s koledami a vánočními příběhy. Dokázat myslet na druhého, připravit mu malý dárek, snažit se ho potěšit. Vnímání slavnostní atmosféry a podílení se na jejím vytváření. Vnímání vánoc bez shonu a komerce. Pohádky skřítka Zvídálka. Kniha J. Lady Vánoce na vsi. Básničky, říkanky, koledy a vánoční písně. Poslech koled a vánoční hudby, příprava tradičních Vánoc zdobení stromečku podle starých tradic, výroba ozdob s přírodnin a přírodních materiálů, výroba cukroví; výtvarné a rukodělné činnosti k tématu. Výroba dárku pro své blízké. Návštěva farmy u Baštů, vánoční krmení zvířátek. Zdobení stromečku pro ptáčky na zahradě a rozsvěcení stromku na zahradě. Staročeské vánoční trhy ve školce a vánoční pásmo. Předškoláci návštěva Muzea Pražského Jezulátka, seznámení s historií svatého Jezulátka. Divadlo V kufru ve školce pohádka Vánoční kašpárek. Výroba keramiky s paní Brožovou dárek pro své blízké. Chápat tradici staročeských Vánoc. Umět několik koled, vánočních písní a básní Dokázat připravit staročeské vánoční trhy a malé vánoční pásmo ve školce Dokázat někoho obdarovat, připravit pro druhého překvapení, dáreček. Dokázat vnímat slavnostní atmosféru a podílet se na jejím vytváření. Vnímat kladné citové prožitky a umět je sdílet s ostatními dětmi. Umět prožít vánoce v klidu a pohodě bez reklamy a komerce Umět vycházet při oslavách svátku ze souladu člověka s přírodou

7 LEDEN Měsíc ledu a sněhu u nás i ve světě Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb Sníh, led, ticho, to vše znamená pro přírodu odpočinek a období klidu. Nerušme přírodu, ať může načerpat nové síly a předvést se nám opět v plné kráse. Tento tematický blok seznámí děti s ročním obdobím zimy u nás i v cizích zemích. Děti poznají, jak zimu prožívá člověk a jak příroda, nejen u nás, ale i v jiných zemích. Dozví se, jak příroda v tomto období odpočívá a čerpá novou sílu. Seznámí se s mezinárodním dnem velryb, tuleňů a tučňáků a jejich ochranou. Poznají druhy zimních sportu u nás i jinde ve světě a jak se v období zimy správně oblékat. Poznávání charakteru zimy a ráz zimního počasí u nás i jinde. Seznámení se s životem v přírodě v zimě jak tráví zimu zvířata a jak odpočívají rostliny a stromy u nás i v cizích zemích. Seznámení se s tím, jak můžeme v zimě přírodě pomoci a jak jí mohou pomoci lidé na celé planetě. Seznámení se zimním oblečením a zimními sporty. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; vycházky do lesa a do přírody krmení zvířat, poznávání zvířecích stop, výtvarné činnosti k tématu, aktivity ve sněhu, pohybové hry s námětem zimy. Zimní sporty dramatizace a určování zimních sportů. Projekt předškoláci - ztvárnění eskymácké vesnice, tradice a historie tohoto národa. Výroba eskymáckého oblečení, lov ryb, eskymácká kuchyně. Co je multikultura. Zajistit lyžařský kurz. (Podle počasí) Chápat charakter zimního období u nás i v jiných zemích Mít představu o tom, jak prožívají zimu zvířata, rostliny a stromy u nás i v jiných zemích Vědět jak se v zimním období v přírodě správně chovat Vědět, jak můžeme přírodě v zimě pomáhat my i děti v jiných zemí Seznámit se slovem multikultura (předškolní děti) Znát zimní sporty

8 ÚNOR Měsíc masopustních tradic na vsi Vše na světě vychází z přírody, tradic a jejich oslav. Nezapomeňme na to a seznamujte děti s tradicemi a jejich smyslem. Tento tematický blok seznámí děti se staročeskými tradicemi Masopustního období. S tradičními zvyky, tradiční kuchyní a smyslem těchto zvyků. S rolí přírody v tradici Masopustu. Seznámí je též s charakterem masopustního průvodu a tradicí masek. Poznání staročeských tradic, oslava Masopustu. Příprava přírody na jaro. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu Masopustu. Příroda a Masopust. Výroba tradičních masek a jejich využití v masopustním průvodu. Ochutnání a výroba masopustních pokrmů. Masopustní průvod po vsi, spolupráce obec - školka. Představení školky lidem ve vsi, tradice soudržnosti obce. Plavecký kurz Příbram 9 lekcí Seznámit se staročeskými tradicemi Masopustu. Zachovat tradici sounáležitosti obyvatelstva v obci Výroba masek na masopustní průvod a jejich význam v průvodu Smysl zachovávání staročeských tradic. Seznámit se s rolí přírody v této tradici Poznat jak se příroda chystá na jaro

9 BŘEZEN Měsíc vody a života ve vodě, měsíc vody v pohádkách a knihách Světový den vody Voda je život a život je voda, chraňme jí a šetřeme s ní. Nic není nezničitelné ani nevyčerpatelné. Bez vody se žít nedá a promarněný čas se také vrátit nedá. V tomto tematickém bloku se děti seznámí s přírodním živlem jménem voda. S koloběhem vody v přírodě a důležitostí vody pro veškerou přírodu, živočichy a lidstvo na naší planetě. Seznámí se s druhy vodních živočichů, ptáků a ryb. Skřítek Knihovníček v tomto bloku seznámí děti s pohádkami z vodní říše. Předškoláci se seznámí s odbornými knihami s tématem voda. Naučí se s těmito knihami pracovat. Poznávání různých vodních zdrojů, toků, vodních živočichů. Poznávání koloběhu vody v přírodě. Poznávání důležitosti ochrany vody a vodních živočichů. Poznávání knížek s vodní tématikou, rozdíl pohádková kniha odborná kniha - encyklopedie Děti se učí za pomoci programu Vodní říše a poznají druhy ryb, vodních živočichů a ptáků. Poznají vodní zdroje v okolí školky, navštíví ČOV v Klínci, naučí se šetření s vodou. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, písničky, příběhy s tématikou - voda. Předškoláci výlet k Bojovskému potoku pozorování života ve vodě i v okolí Návštěva knihovny v Klínci - voda v knížkách. Zvídálek si pozve do školky kamaráda skřítka Knihovníčka. Spaní ve školce - čteme pohádky s vodní tématikou. Lampionový průvod od rybníka ke školce plníme úkoly vodních bytostí. Jaký je význam vodních zdrojů a toků a jejich čistota pro trvale udržitelný rozvoj naší planety Jaký je význam vodní říše pro trvale udržitelný rozvoj Jaký je význam čistoty vodních zdrojů Jaký je význam koloběhu vody v přírodě Návštěva knihovny v Klínci hledáme knížky s vodní tématikou Jaký je význam vodních bytosti a vody v pohádkách pro dětskou představivost spaní ve školce skřítek Knihovníček ve školce

10 DUBEN Staročeské Velikonoce, jejich význam a oslavy nového života v přírodě 1.4. Den ptactva Velikonoce jsou oslavou jara a nového života v přírodě. Snažme se o přírodu pečovat a chránit ji, abychom mohli tuto tradici o zrození nového života v přírodě stále oslavovat. Tento tematický blok seznámí dětí s ročním obdobím jara a jeho charakteristikou. Proměnami přírody, názvy jarních rostlin, pojmenování mláďat rodících se v tomto období. Seznámí děti s tradicí Velikonoc. Význam tradic vycházejících z přírody. Poznávání charakteru jara-ráz jarního počasí. Seznámení se s životem v přírodě na jaře-jak se příroda probouzí, jak se rodí mláďata. Navštívení a poznávání období jara na farmě u Baštů v Čisovicích. Získávání představy jak se chovat k právě narozeným mláďatům, jak je krmi, jak je respektovat, jak se o ně starat. Společné prožití Velikonoc podle staročeských tradic. Připravit Velikonoční trh, výroba velikonočních výrobků, prodání výrobků na velikonočním trhu, zapojení se školky do dění v obci. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výtvarné činnosti k tématu. Vycházky do lesa a do přírody - pozorování proměn přírody. Seznámení se s péčí o mláďata. Péče o školní zahrádku, výsadba rostlin. Návštěva farmy U Baštů. Sběr potravy pro zvířátka na farmě význam zpracování potravin. Příprava Velikonočního trhu, výroba výrobku k prodeji na velikonočních trzích - spolupráce s obcí. Chápat charakter jarního období. Znát názvy některých jarních rostlin Mít představu o tom co se na jaře v přírodě děje. Pečovat o školní zahrádku výsadba rostlin Umět pojmenovat mláďata a vědět jak se o ně starat Chápat tradici Velikonoc jako oslav svátků jara Připravit společně Velikonoční trhy umět se prezentovat

11 KVĚTEN Měsíc počasí a jeho proměn, vliv na člověka pří proměnách počasí Den Slunce Počasí nás ovlivňuje každý den, těžko ho změníme, ale můžeme se naučit prožít hezký den za jakéhokoliv počasí. Sluníčko, déšť, teplo i zima jsou pro přírodu stejně důležité, proto se snažme do zákonů přírody co nejméně zasahovat. Děti si uvědomují souvislosti mezi jednotlivými změnami počasí, uvědomují si, jak souvisí například duha déšť sluníčko. Uvědomují si souvislost mezi přírodou a počasím v jednotlivých ročních obdobích. Děti si uvědomují jak se starat pří změnách počasí o své zdraví a své tělo. Naučí se nebát lékaře. Uvědomit si propojení různého charakteru počasí v souvislosti s životem v přírodě. Uvědomit si propojení proměn přírody s péčí o své zdraví. Uvědomit si důležitost péče o své zdraví a nebát se lékaře. Uvědomit si jak reaguje tělo na změny počasí. Pohádky skřítka Zvídálka. Návštěva skřítka Zdravotníčka ve školce a jeho výuka jak pečovat o své zdraví. Básničky, říkanky a písničky, pohybové hry k tématu. Výtvarná činnost k tématu počasí, pozorování změn počasí. Návštěva lékaře ve školce v rámci programu Nebojme se doktorů. Program pro předškoláky záznam počasí v jednom týdnu, vliv na zasazené rostliny na naší zahradě a péče o ně. Předškolní děti návštěva meteorologického ústavu (pokud se podaří domluvit) Návštěva zoologické zahrady Větrov u Tábora netradiční zoo, klade důraz na spokojený život zvířat v souladu s člověkem. Uvědomit si rozdíly v počasí Uvědomit si souvislosti voda, slunce, zima, teplo Uvědomit si vliv počasí na náš organismus Uvědomit si negativní vliv člověka na změny počasí v souvislosti s živelnými katastrofami (předškoláci)

12 ČERVEN Planeta Země, vesmír a já cestujeme kolem světa 5.6. Světový den životního prostředí na Zemi Planeta Země je jediná, život ve vesmíru stále hledáme, my jsme jen malá součást tohoto zázraku. Chraňme si svojí planetu, další možnost už lidstvo nedostane. Děti poznávají jak vypadá planeta Země a jak jí chránit. Děti poznávají vesmír, pozorují hvězdy a seznamují se s ostatními planetami. Děti poznávají zeměkouli a cestují po světě podle pravidel bezpečnosti. Uvědomit si vztah lidstva k planetě Zemi, uvědomit si význam zachování zdravé Země pro budoucnost lidstva. Uvědomit si výskyt dalších planet ve vesmíru. Cestování s atlasem a globusem po světě. Uvědomit si pravidla bezpečnosti při cestování. Program pro předškoláky poznat další planety umět je pojmenovat. Pozorovat oblohu a hledat souhvězdí. Spaní ve školce a pozorování noční oblohy. Pohádky skřítka Zvídálka. Básničky, říkanky a písničky k tématu; výtvarné a pohybové činnosti k tématu; Hra - Ukliď si svojí planetu. Noc ve školce pozorování oblohy. Návštěva planetária Praha program pro MŠ Cestování s mapou atlasem a globusem dodržování pravidel bezpečnosti při cestování Škola v přírodě s ekologickým programem ve spolupráci s KRNAPEM (podle zájmu rodičů) Umět pozorovat noční oblohu Umět pojmenovat a poznat planety blízké Zemi (předškoláci) Uvědomit si kladný vztah k planetě Zemi. Uvědomit si důležitost čistého prostředí okolo nás Vědět jak naší planetě pomoci a umět to předávat dál Cestování a poznávání neznámých míst na Zemi Rozloučení se školním rokem a předškoláky Rozloučení se skřítkem Zvídálkem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1.

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1. MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30 motto: Snažme se být kamarádi. Třídní vzdělávací program školní rok 2012-13 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika, složení třídy

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro školní rok 2014/15 Církevní mateřské školy Pacov Zvídavá ovečka objevuje strom poznání Vypracovaly: kolektiv učitelek CMŠ Pacov TVP byl schválen na pedagogické poradě dne

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Základní škola Mšeno, okres Mělník 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva

1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva 1. ukázka 3.1. Konkrétní podoba učiva Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je rozděleno do tématických okruhů a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VESELÝ ROK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VESELÝ ROK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VESELÝ ROK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřské školy Doudleby Jak koloběh roku letí, naše školka plná dětí, objevuje krásy světa,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více