ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM. MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM. MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice"

Transkript

1 ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice

2 Milí rodiče, spolupracujte s námi Prosíme, dávejte dětem do MŠ papírové kapesníčky. Do MŠ patří pouze zdravé dětičky, chráníme tak zdraví své i druhých. Učíme děti vstřícnému chování k ostatním dětem, potlačujeme agresivitu, pomáháme si. Umět správně používat hygienické potřeby ( mýdlo, ručník,). Esteticky stolujeme a používáme příbor. Všechny věci máme podepsané a ukládáme je na své místo (značku). Zdravíme p. učitelku i ostatní děti při příchodu i odchodu z MŠ, společně učme děti děkovat za úsluhu. Vytváříme spolu s Vámi pěkný vztah dětí ke kamarádům, paní učitelce, ostatním pracovnicím MŠ, buďme dětem společně oporou a vzorem. Uvnitř tohoto vydání Kulturní a spolelečesnké akce Hlavní témata Básničky, písně a koledy Anglický jazyk Omalovánky Praktické informace Zimníček

3 Kulturní a společenské akce V dopoledních hodinách bez rodičů Mikulášská nadílka Hugo a Fugo Naše rodina Kašpárek Vánoce kocoura Mikeše Dopolední vánoční posezení bez rodičů U Ententýka Pohádka O zvířátkách p. Švec Dudák ze Strakonic ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ Bambini Pohádkové čarování ZOO Dvorec u Borovan u nás se zvířaty Divadlo Okýnko Vrbová víla termín upřesníme Maškarní karneval všechny děti se předvedou v maskách; prosíme rodiče o pomoc při výrobě masek Zimníček

4 Hlavní témata I. oddělení Prosinec týden Čertíku, Bertíku Cvičíme s čertíkem Bertíkem (prolézáme látkovým tunelem); procvičujeme si písně, koledy, básně, tanečky na Mikulášskou nadílku; malujeme, nalepujeme, vytrháváme, aby Mikuláš, anděl a čert viděli, jak jsme šikovní týden Vánoční těšení Vytváříme stříháním, nalepováním, malováním, kresbou VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ. Nalepujeme barevné ozdoby (papír) na stromeček; zpíváme koledy u vánočního stromečku; pozorujeme prodej kaprů; vánoční výzdobu obchodů. Sáňkujeme, bobujeme na školní zahradě. Těšíme se na VÁNOČNÍ POSEZENÍ pouštíme skořápky, upevňujeme tradice a zvyky. Leden týden Paní zima čaruje Pozorujeme sněhové vločky zimní krajinu; sáňkujeme, bobujeme, stavíme sněhuláka a iglú na školní zahradě. Určujeme hlavní znaky Paní Zimy. Poznáváme rozdíl mezi poezií a prózou. Modelujeme sněhuláčka modelářská hlína. Vyprávíme pohádku podle obrázků i bez nich. Pozorujeme zamrzlé louže, potok, rampouchy Zimníček

5 3.-4. týden Co dělají zvířátka v zimě Vyprávíme si o pomoci člověka zvířátkům a ptáčkům, o krmelcích, krmítkách, norách o zimním lese. Krmíme ptáčky u krmítka na školní zahradě i doma. Nalepujeme např. krmítko. Cvičíme a tancujeme se zvířátky. Únor týden Moje tělo Pojmenováváme jednotlivé části lidského těla, určujeme jejich funkce. Cvičíme na překážkové dráze, hrajeme pohybovou hru Ježek nese jablíčko. Jdeme krmit labutě a divoké kachny na řeku. Pojmenováváme činnosti, které děláme doma i v MŠ hygiena, správná výživa, péče o zdraví. Hrajeme na hudební nástroje, rytmicko melodické hry. Procvičujeme s dětmi cit pro rým a rytmus procvičujeme výslovnost týden Karnevalové dovádění Pomáháme při karnevalové výzdobě tříd a šaten. Vytváříme masky na karneval skládáním, lepením, vystřihováním, ohýbáním, malováním, kreslením... Těšíme se na karnevalový rej. Zimníček

6 Hlavní témata II. oddělení Prosinec týden Budliky, budliky Učíme děti lásce a úctě k druhému, říkáme si, co nám asi Mikuláš nadělí, procvičujeme slovní zásobu, vyprávíme si o starých zvycích. Vytváříme podobizny čerta a Mikuláše, malujeme, lepíme. Prolézáme čertovským tunelem, kdo se nebojí? Přivítáme čerta a Mikuláše žertovnými a veselými písničkami a básničkami týden Vánoční těšení Společně se těšíme na Vánoce připravujeme vánoční posezení, poznáváme krásu koled, zdobíme třídu. Pečeme vánoční pečivo dle vlastní fantazie. Prožíváme hezké chvilky u stromku zkoušíme zvyky a tradice, zpíváme koledy a zimní písně, společně zdobíme prostory MŠ, vyrábíme drobné ozdoby. Leden týden Zimní dobrodružství Pracujeme s knihou M.Lukešové Bílá zima, vyprávíme si o ilustracích. Vytvoříme zimní království pro PANÍ ZIMU, lepíme, stříháme, malujeme: sněhuláky, vločky, zimní radovánky. Vyprávíme si o životě zvířátek v zimě, co dělá příroda pod sněhem? Krmíme ptáčky v krmítku Sáňkujeme, bobujeme, po Vánocích se protáhneme! Zpíváme písně o zimě, naučíme se hru Zima je, cestička bílá je. Navštívíme les na Dobré vodě pozorování stop ve sněhu, potůček, krmelec. Zimníček

7 3.-4. týden Zvířata a ptáci v zimě Připravujeme se na zápis do školy, opakujeme si: Jméno a adresu, barvy, geometrické tvary, správné držení tužky, grafomotorická cvičení, kresbu postavy, počítání do 10, básně a písně o zimě, vlevo a vpravo, poznávání hlásky na začátku i konci slova, svůj podpis tiskacím písmem, samostatný řečový projev. Pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Hrajeme různé hry např. Řekni co je na obrázcích?, procvičujeme názvy zvířat, věcí, vlastností Luštíme a vymýšlíme si hádanky. Sáňkujeme, bobujeme na školní zahradě, stavíme sněhuláky, koulujeme se. Povídáme si, co dělají zvířátka ptáčci v zimě a jak jim můžeme pomoci. Vytváříme labyrinty cestičky zvířat, ptáků a zvěře ve sněhu, ke krmítku, zpíváme si zimní písničky s klavírem, flétnou a ostatními nástroji. Hrajeme a cvičíme Na malé a velké ptáky. Únor týden My a naše tělo Učíme se správně pojmenovávat činnosti prováděné doma i v MŠ, hygiena, péče o zdraví, správná výživa. Procvičujeme znalost částí lidského těla, děti chodící do kroužku anglického jazyka i v češtině formou zábavné hry. Nakreslíme a vyzdobíme srdíčko pro toho, koho máme rádi. Procvičujeme správnou výslovnost hlásek, zařazujeme průběžné cvičení hlasové, dechové, artikulační týden Masopustní smích a strašidýlka Připravujeme se na karneval - pomáháme při karnevalové výzdobě tříd. Vytváříme masky na karneval; pomáháme při přípravě programu pohybové tanečky Říkáme si, jak se chováme na karnevalu. Zimníček

8 Básničky, písně a koledy V kádích se blýskají, šupiny kapříků, lidé se dívají, do výloh z chodníků. I já si vybírám, co komu dám, Vánoce už zas jdou k nám. Koroptvička, zajíček a myška, mají svoje doma na polích, i když je zima a padá sníh. * * Všichni máme svoje doma, doma je tatínek a maminka, Doma to voní, hřejou kamínka. Pane prodavač, zač je kapr, zač? Dáte mi ho, když se mi tak líbí, za penízek rybí? * Mrazík rybník zasklívá, mrazí malé louže, když se nikdo nedívá, sám si po nich klouže. * Podkovičky zazvoní, zima jede na koni, znova zase po roce, budou bílé Vánoce. Pohybové hry Čerti domů Čertova básnička Na pejsky a kočičky Na medvěda Na Adama Písně, koledy Kolébala bába čerta Nesem vám noviny Rolničky, rolničky Půjdem spolu do Betléma Už se zase těšíme Zimníček

9 Anglický jazyk Základní a doplňkové barvy. Vánoční písně, tématický okruh Vánoce. Členové mojí rodiny. Přivlastňovací zájmeno můj. Průběhové tvary sloves. Vážení rodiče,prosíme o procvičování dle pracovních listů. AJ je vždy v pondělí, pracovní sešity vždy s sebou do MŠ. Zimníček

10 Omalovánky Zimníček

11 Zimníček

12 Zimníček

13 Praktické informace Vážení rodiče, víte že? Naše telefonní číslo je Školka je denně otevřená od hod. Z důvodu bezpečnosti Vašeho dítěte přivádějte své děti do školky osobně a předávejte je paní učitelce (v opačném případě nemůže brát MŠ za Vaše dítě zodpovědnost) Omlouvání nemocných dětí na tel čísle či osobně do záznamů pro ŠJ Placení stravného - formou inkasa z účtu rodičů předem na následující měsíc Placení školného formou inkasa z účtu rodičů do 15. dne příslušného měsíce Hlášení změn prosíme o nahlášení každé změny zdravotního stavu dítěte, způsobu stravování dieta, rodinných poměrů, telefonního čísla, zaměstnání rodičů,adresy atd. Vybavení dítěte do MŠ prosíme o zvolení vhodného oblečení tak, aby se děti mohly samostatně oblékat a svlékat bez neustálé starosti o poničení nákladného oblečení, všechny osobní věci dětem podepište, předejdete tak záměnám Vydávání dětí vydáváme děti jen osobám zletilým (nad 18 let), po vzájemné písemné dohodě s rodiči vyjímečně i mladším osobám V zájmu bezpečnosti dětí neprojíždíme areálem MŠ na kole, nevodíme psy na školní zahradu a do prostoru MŠ Vá zastavení u vánočního stromečku( vích hodinách sči, datum upřesníme ) Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši pomoc! Cinkají Vánoce, zas jednou po roce. Co krásného si můžem přát? Hodně dárků, nebo aby nás měl každý rád? Kdo to ví, nepoví, kdo to poví nebo tuší, napište to stříbrnou tuší. Nový rok do nového života krok. Ať vám běží jako srnka v lese a všechny nemilé starosti odnese. PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ROK VÁŠ KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŽELEZNIČÁŘSKÁ 12. Zimníček

Jarníček 2014. Mateřská škola SEDMIKRÁSKA,odloučené pracoviště Železničářská 12. Skřítek Jarníček

Jarníček 2014. Mateřská škola SEDMIKRÁSKA,odloučené pracoviště Železničářská 12. Skřítek Jarníček Jarníček 2014 Mateřská škola SEDMIKRÁSKA,odloučené pracoviště Železničářská 12 Skřítek Jarníček Ťuky-ťuky na vrátkavchází jarní pohádka, hladí všechna mláďátka...a co na to zahrádka, a co Vy? Kdo ví M

Více

Letníček 2013. Milí rodiče, spolupracujte s námi... Prázdninové vydání. Léto 2013, rodičům. Kulturní a společenské akce.

Letníček 2013. Milí rodiče, spolupracujte s námi... Prázdninové vydání. Léto 2013, rodičům. Kulturní a společenské akce. Léto 2013, rodičům MŠ Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice Letníček 2013 Prázdninové vydání Uvnitř tohoto vydání: Ať už Vás letošní léto zanese kamkoliv, k moři, do hor či k rybníku, snad Vám

Více

ZIMNÍČEK. školní rok 2013-14

ZIMNÍČEK. školní rok 2013-14 115 ZIMNÍČEK školní rok 2013-14 Kulturní a společenské akce: 3.12. měření očí v MŠ - Lions 6.12. Mikulášská nadílka se skupinou SAXA v MŠ 12.12. Vánoční dílna s besídkou pro děti a rodiče v MŠ 17.12. koledování

Více

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA KROKOVA ul...rodičům ZIMNÍ

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA KROKOVA ul...rodičům ZIMNÍ Mateřská škola SEDMIKRÁSKA KROKOVA ul...rodičům NAŠE ŠKOLIČKA ZIMNÍ školní rok 2011/2012 1 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A DALŠÍ AKCE PROSINEC: 05.12. - MIKULÁŠ s čerty v MŠ 19.12. - Návštěva Wortnerova domu pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3. třída Modrý vagónek Zpracovaly: Ing. Jana Dostálová Marcela Krčálová Martina Luková DiS. 1 TÉMATICKÉ CELKY: Září - Budeme spolu kamarádit Záměry: Poznáváme se s novými kamarády

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice 1. 9. 2014 Romana Průchová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Zbyněk Trmal ředitel školy Obsah školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16. Celoroční motivační projekt s názvem: Motto školky:

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16. Celoroční motivační projekt s názvem: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2013 do 31.8.2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16 Celoroční motivační projekt s názvem: Motto

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV KOMENSKÉHO 1326 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠD... 5 3 PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový plán 6. Kompetence 7. Materiální

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Strana 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 Vzdělávací program školní družiny MY JSME KAMARÁDI Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Strana 5 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

Mateřská škola Korálek Velké Hamry II. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KORÁLKY

Mateřská škola Korálek Velké Hamry II. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KORÁLKY Mateřská škola Korálek Velké Hamry II Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KORÁLKY Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212 46845 Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více