DUHOVKA NEWS BŘEZEN/2011 OBSAH ÚVODEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUHOVKA NEWS BŘEZEN/2011 OBSAH ÚVODEM"

Transkript

1 DUHOVKA NEWS BŘEZEN/2011 OBSAH ÚVODEM Struktura Duhovka Group 2 Rozhovor s RNDr. Kitzbergerem 3 Co se děje v Duhovce? 5 Projekty našich-vašich dětí 6 Mediální šrumec 7 i Sorry, co že je to vlastně to Montessori? 7 Kreativní dílna 8 Kulinářský koutek zapálené Lenky Požárové 9 Milí rodiče, žáci, studenti, učitelé a přátelé Duhovky, přicházíme za vámi poprvé v tomto roce, který, věříme, bude rokem dobrým, povzbudivým a plným zajímavého dění. Duhovka se stále rozvíjí a roste díky spolupráci mnoha lidí. V tomto čísle News vám představíme, kdo stojí za Duhovkou, a nabídneme rozhovor s novým generálním ředitelem Duhovka Group RNDr. Jindřichem Kitzbergerem. Před několika týdny jsme v rámci dní otevřených dveří uvítali zájemce o studium na gymnáziu. S potěšením jsme jim oznámili, že v nadcházejícím školním roce zahájíme dvojjazyčnou výuku s využitím metody Montessori v budově gymnázia Duhovka v Praze 4. Začátkem února se konal také zápis do Školy Hrou, která letos v září poprvé otevře smíšené třídy. Duhovky pro nejmenší, mateřské školky v Kozlovské a Cihelné, se připravují na návštěvu rodičů s dětmi spojené se zápisem v polovině dubna. Do březnového vydání Duhovka News jsme zařadili také nové kategorie. Budeme mluvit více o Montessori, ukážeme vám, jaké báječné projekty tvoří vaše děti, nabídneme nápady v Kreativní dílně a také se necháme inspirovat kuchařským umem zapálené Lenky Požárové, která nám prozradí své recepty v Kulinářském koutku. S přicházejícím jarem vám přejeme sílu, energii a radost ze života. Tým Duhovka Okénko lékaře 10 Tip na výlet 11 Duhovka školka Duhovka základní škola Duhovka gymnázium 1

2 STRUKTURA DUHOVKA GROUP Naše duhovková rodina se rozrostla a my bychom vám rádi představili její strukturu. Můžeme slíbit, že v následujících vydáních Duhovka News se dozvíte o každém členu mnohem více zajímavých informací. 2

3 JINDŘICHA KITZBERGERA ZPOVÍDALO SEDM ŽEN... Kdo je Jindřich Kitzberger? RNDr. Jindřich Kitzberger generální ředitel Duhovka Group a ředitel Školy Hrou. J. Kitzberger vystudoval přírodovědeckou fakultu UK. Řadu let působil jako ředitel základní školy, vedl několik občanských sdružení pedagogů a organizací zaměřených na vzdělávání, kde se zabýval zejména vzdělávací politikou, problémy škol a učitelů a také alternativními vzdělávacími koncepty. J. Kitzberger byl poradcem ministryně školství a náměstkem ministrů školství. Zájem o alternativní a méně tradiční způsoby vzdělávání ho přivedl ke vzdělávacímu projektu Duhovka Group a Škole Hrou, jejichž ředitelem je od ledna tohoto roku. J.Š.: Přijal jsi zajímavou a zároveň náročnou práci. Co tě motivovalo pracovat v soukromém školství? Rozhodoval jsem se delší dobu, ale prakticky ihned mne silně oslovil koncept Duhovky. Uvědomil jsem si jeho výjimečnost a také svoji mimořádnou příležitost být u zrodu něčeho hodně zajímavého a inspirativního. Něčeho, čemu důvěřuji i z hlediska obsahu, myšlenek, lidského náboje, étosu. A samozřejmě z odborného hlediska. Pracuji ve školství řadu let, prožil jsem v něm prakticky celý dosavadní život (jenom do mateřské školky jsem chodil málo, tam se mi totiž nelíbilo!), a když jsem přemýšlel, co bych zkusil nového, dosud nepoznaného, nevyzkoušeného, tak jsem se setkal s Tomášem Janečkem a jeho představami o vzdělávání od školky až k maturitě. To, že jde o soukromé školství, pro mne nehrálo zase tak velkou roli, ale v podstatě i za to jsem rád, protože si tak hodně mohu rozšiřovat obzory. J.Š.: Vnímáš nějaké rozdíly mezi státní a soukromou školou? Vnímám samozřejmě to, že soukromá škola je v řadě ohledů o něco svobodnější. Ale i to, že je pro ni daleko těžší uhájit si své místo na slunci. Když ale odhlédnu od těch spíše administrativních, právních, organizačních aspektů, tak musím konstatovat, že po všech svých zkušenostech nevnímám ani tak tu linii mezi soukromou a veřejnou školou, ale spíše mezi dobrou a špatnou školou. A tyhle všechny skupiny jsou hodně promíchané. Z.P.: Máš nějak rozděleno, kdy jsi ředitelem Školy Hrou a kdy Duhovka Group nebo funguješ v obou rolích zároveň? Máš pravdu, že je v tom nepochybně určitá schizofrenie a odděluje se to v zásadě těžko. Říci si, že v pondělí dopoledne jsem ředitel Školy Hrou a ve středu odpoledne ředitelem Duhovka Group, to by bylo kontraproduktivní. Střídá se to někdy v minutách, protože musím reagovat každý den v mnoha případech v obou rolích. Někdy je to výhodou, protože se ty role vzájemně podporují, někdy nevýhodou, protože se v nich musím pohybovat třeba bez ohledu na potřebu setrvat v některé z nich déle a soustředěněji. Ale je samozřejmě hodně činností, kdy je to jasně oddělené jednání, porady J.Š.: Máš osobní zkušenosti s pedagogickou činností? Myslíš, jestli jsem si někdy sám zkusil učit? Nějaké pokusy za sebou mám! Učil jsem přes 20 let, nejprve jako učitel, později jako ředitel školy. Celou tu dobu jsem učil moc rád, bavilo mě to, a zdálo se mi, že ani žákům to není proti mysli. Můžeme tedy mluvit řádově o stovkách dětí, které jsem se pokoušel přivést k tomu, že matematika a biologie jsou obory, které stojí za prozkoumání. L.K.: Změnil se nějak tvůj pohled na Montessori pedagogiku poté, co jsi začal pracovat pro Duhovku? Hodně. Předtím jsem jen velmi povrchně věděl, co to znamená, viděl jsem některé zahraniční školy, ale neměl jsem jinak větší příležitost zabývat se tímto vzdělávacím konceptem do hloubky. Byla to pro mne zkrátka jedna z minoritních alternativ ve vzdělávání. Než jsem ale defi nitivně přijal svoji současnou roli, prozkoumal jsem Montessori fi lozofi i i zásady podrobněji a alespoň rámcově se seznámil s tím, jak fungují prakticky. A byl jsem skoro překvapen, jak je tam vše dobře promyšleno, jak je to přirozené, logické, didakticky zpracované, jak do sebe vše zapadá. A hlavně, jak to pěkně zapadá do mých dosavadních zkušeností se vzděláváním, se školou, s dětmi. D.P.P.: Co považuješ na Motessori za nejinspirativnější? Organizaci vyučování a způsob, jakým se dítě učí, jak získává nové poznatky a dovednosti. Po celou svou pedagogickou dráhu jsem přemýšlel nad tím, jak co nejlépe a nejefektivněji nastavit výuku ve škole, aby z ní děti získaly maximum. O tom zřejmě uvažuje každý učitel, ale často dochází k poněkud neuspokojivému závěru, že ačkoli on ze sebe vydává všechno, děti si z toho odnášejí jen zlomek. Montessori didaktika přináší v tomto směru daleko větší možnosti. L.K.: Jaká je podle tebe výhoda pro děti procházet celým uceleným systémem od předškolního věku až do maturity? Obecně je to složitá otázka pokud totiž takový systém má nějaké nedokonalosti nebo chyby, ty se projevují po celou vzdělávací dráhu dítěte a jejich dopady se prohlubují. A samozřejmě naopak, pozitiva působící delší dobu znamenají, že děti mohou z určitého způsobu vzdělávání vytěžit daleko více. Duhovka bude samozřejmě ten druhý případ. Jestliže se některé dovednosti a schopnosti dětí začnou budovat již v mateřské škole, děti si začnou zvykat na určitý způsob vzdělávání, na samostatnost, na určitý přístup pedagogů, na tvořivost a odpovědnost za své konání, pak je samozřejmě ideální, když to na vyšších stupních vzdělávání mohou dále a dále prohlubovat. Tím optimálně zhodnotí svoji dosavadní investici. Pokud přejdou jinam, na jiný typ vzdělávání, s odlišnými přístupy, původní investice se jim sice neztratí, stále ji budou využívat, ale ztratí se potřebná akcelerace. Kdybych použil příměr nebudou už dále aktivně investovat, ale některé složky jejich dosavadního vzdělání se uloží se standardním úrokem a budou tak trochu spinkat. 3

4 Z.P.: Máš nějaké konkrétní plány na propojení všech stupňů škol? Já vidím to propojení především v rovině idejí. Nastane tehdy, až učitelé ve všech školách budou vyznávat stejné pedagogické hodnoty, stejnou fi lozofi i v přístupu k dětem a jejich vzdělávání. To se samozřejmě snadno řekne, ale je to složitý a dlouhodobý proces. Nebezpečí je zejména v tom, že v obecné rovině se bude zdát, jak krásně se shodujeme, ale v těch konkrétních situacích budeme zjišťovat značně odlišná pojetí. V nejbližší době hodláme předložit pedagogům všech škol první představu naší společné duhovkové vize. Budou tam poměrně konkrétně popsána východiska, se kterými chceme začít ten společný budoucí vzdělávací koncept vytvářet. Potřebujeme se nejprve přesvědčit, že tomuto konceptu rozumíme všichni stejně, že ho chápe každý učitel jako my, že je ochoten jej přijmout, a pak s ním půjdeme dál. D.P.P.: Máš děti? Pokud ano, chodily by do našich škol? Mé děti už jsou ve věku, na který Duhovka nedosáhne (zatím!). Ale kdybych měl teď malé dítě, zcela určitě bych usiloval o to, aby do některé z našich škol chodilo. T.M.: Máš nějaký zážitek nebo zkušenost ze své vlastní školní docházky (od předškolní až po středoškolskou), která tě ovlivnila až do dospělosti? Ať už pozitivní nebo negativní? Spoustu. Souvisí to hodně s tím, že jsem se stal učitelem (což jsem ostatně chtěl od dětství), nechal jsem se ovlivnit mnoha zkušenostmi pozitivními i negativními, protože jsem jako učitel hledal tu optimální cestu. Když to shrnu, tak negativní zážitky ze školy mne donutily přemýšlet více o tom, jestli jako učitelé dostatečně citlivě vnímáme problémy, které dnes děti mají. Jestli si uvědomujeme, kde všude se skrývají dětské strachy, obavy, nejistoty. Každý učitel je přesvědčen, že má děti rád, že se k nim úžasně chová, že jim pomáhá. Ale ne vždy dostatečně chápe, o co vlastně jde. Pokud jde o ta pozitiva zcela zásadně můj život ovlivnil skvělý třídní učitel na gymnáziu. Jak odborně, tak pedagogicky. Jeho mám před očima stále jako učitelský vzor a díky němu mám celoživotně rád biologii a přírodu, ale i vědu jako takovou. Z čehož se mi jen potvrdilo to asi banální poučení, že osobnost učitele dokáže divy. D.P.P.: Jaké je tvoje nejoblíbenější místo na dovolenou? Já ta místa dovolené rád měním, ale takové typické místo pro oblíbenou dovolenou vypadá tak, že je porostlé lesem a jsou na něm přiměřeně vysoké a přiměřeně strmé hory. Myslel jsem dlouho, že nejlepší taková místa jsou u nás, ale předloni jsem jedno takové moc krásné objevil i na jednom řeckém ostrově, takže může být i v takových končinách. B.G.: Jaký byl váš největší dobrodružný zážitek nebo zkušenost. Něco, při čem jste se bál. Dobrodružství může mít mnoho různých podob. Když jsem začínal učit, připadlo mně docela dobrodružné vyrazit s třídou puberťáků na třítýdenní pobyt na východním Slovensku. Bát jsem se začal už noční cestou vlakem tam. Zcela jiný druh strachu jsem zažil, když jsem jako téměř pedagogický holobrádek nastupoval do funkce ředitele školy a měl před sebou velký pedagogický sbor, kde si skoro jistě všichni mysleli něco ve smyslu na tebe jsme tady čekali nebo ten nám tady bude něco vykládat. Tak to mně přišlo také docela dobrodružné. Ale jestli chcete slyšet klasiku docela jsem se bál, když jsem sám chodil po Bronxu, protože jsem si usmyslel, že musím vidět tamní zoologickou zahradu a mí kolegové tohle nadšení vůbec nesdíleli. Takže, když to uzavřu ta dobrodružnost je vlastně vnitřní stav, jak to člověk má zrovna v hlavě. Jindřicha K. zpovídaly: Blanka Godinez, marketing Duhovka Group, Lenka Koukalová, ředitelka školky v Praze 6, Tereza Miles, anglická učitelka (školka), Dorothy Picatagi Paul, ředitelka školky v Praze 1, Zuzana Préma, česká učitelka (ZŠ), Barbora Růžičková, marketing Duhovka Group a Jaroslava Šedivá, zástupkyně ředitele (gymnázium) B.G.: Jaké jsou vaše koníčky? Chodím rád po horách a po lesích, to je úžasný relax, ke kterému se ovšem tak často nedostanu. Od útlého dětství si neumím život představit bez knížek, i když na ně v posledních letech nemám moc času. Něco ale vlastně mám rozečteného kontinuálně, většinou několik knížek najednou a sáhnu po nějaké podle nálady. I když knížky nestíhám číst, miluju jejich kupování. Když jdu kolem knihkupectví, musím se koukat na druhou stranu. A když neuváženě vejdu dovnitř, zpravidla si alespoň jednu musím odnést. Tedy samozřejmě ji zaplatím. No a pak hrozně rád chodím do kina. T.M.: Jaké jsou tvoje 3 oblíbené knížky, ke kterým se rád vracíš? Já musím přiznat, že se ke stejným knížkám moc nevracím, protože mám pořád nějaké nové a nestíhám je zdaleka přečíst, takže mám pořád pocit, že musím číst přednostně ty nové. Připouštím, je to určitý druh čtenářské nezralosti, snad z toho časem vyrostu. Ale přesto je pár výjimek, které jsem četl už v dětství a znovu je rád otevírám například knížky Geralda Durrella ( O mé rodině a jiné zvířeně ) nebo Goscinnyho Mikulášovy patálie, a samozřejmě Jirotkova Saturnina. A vlastně z těch současnějších se vracím ke knížkám Ivana Krause. Takže když to shrnu vracím se k dobrému humoru. B.R.: Víš, kolik měl žen Jindřich VIII. a kolik žen dnes zpovídalo tebe? Já jsem si vždycky říkal, proč Jindřich VIII. nesladil ty číslovky a ještě se trochu nesnažil, aby těch žen bylo také osm. Takhle se to hůř pamatuje. Jenže jeho těch šest žen zpovídalo postupně a mě najednou! B.R.: Na jakou otázku bys chtěl odpovídat, která v tomto rozhovoru nepadla? Ať hloubám, jak hloubám, žádná mě nenapadá. Lépe řečeno, je jich spousta, na které bych i rád odpověděl, ale nemohu se odhodlat k tomu, abych nějakou vybral a položil ji vlastně sám sobě. To bude tím, že se moc dobře znám a vím už dopředu odpověď. 4

5 CO SE DĚJE V DUHOVCE? BŘEZEN PO ÚT ST ČT PÁ SO NE DUBEN PO ÚT ST ČT PÁ SO NE K se Duhovka Group rozhodla ukončit provoz jesliček Pohodička. Důvodem je především skutečnost, že bychom v této fázi rádi soustředili všechny síly a prostředky na budování vzdělávacího systému od mateřské školy po gymnázium. Těmto školám jsme také v tuto chvíli schopni poskytnout perspektivní prostory odpovídající naši záměrům, zatímco Pohodičku bychom museli do budoucna stále více omezovat a nakonec zrušit díky kapacitnímu rozvoji Školy Hrou. Do budoucna nevylučujeme rozšíření systému Duhovka o zařízení typu jeslí, ale v takovém případě bychom hledali nové, perspektivní a konzistentní řešení. Příznivcům a uživatelům Pohodičky se omlouváme a doufáme, že jim dokážeme kompenzovat tento krok kvalitními službami na úrovni předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání spuštění nového školkového webu kde v hlavní roli vystupují tyto postavičky 9.3. Vzdělávací večer pro rodiče - výuka jazyků pro děti ve věku 3-6 let Kdy a kde? od 16 do hod, školka Duhovka, Kozlovská 9, Praha 6. Chcete vědět, jak se podle Montessori osnov učí jazyk? Ukážeme si, jakým způsobem můžete poznatky, které se Vaše dítě učí ve škole, použít a propojit s poznatky a zkušenostmi z domova. Vytvoříme základ k diskuzi o vašich zkušenostech v rodině. Bude to čas vyhrazený pouze pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na u Pozvánka na vytváření pomůcek Kdy a kde? od 18 hod, Škola Hrou, Nad Kajetánkou 134/9, Praha 6 Zuzka Préma opět pořádá informační seminář pro zájemce, kteří mají chuť vytvořit pro své i ostatní děti pomůcky v oblasti svého zájmu. Zájemci se mohou hlásit přímo u Zuzky na Sbírka pro Diagnostický ústav Kdy a kde? Školka Duhovka (každý den od 8 do 17 hod), Kozlovská 9, Praha 6. Škola Hrou (družina - každý den 13 do 17 hod), Nad Kajetánkou 134/9, Praha 6 Gymnázium Duhovka (každý den od 7.45 do 14 hod), Na Dlouhém lánu 43, Praha 6 Máte doma dětské i dospělácké oblečení, hračky a jiné věci, které už nepotřebujete a zbytečně vám zabírají ve skříních místo? Pořádáme dobročinnou sbírku pro Diagnostický ústav v Praze 4-Hodkovičkách a Den otevřených dveří spojený se zápisem ve školce Kozlovské (Praha 6) Kdy a kde? V pátek (od 9 do 18 hod) a v sobotu (od 10 do 14 hod) se otevřou brány školky Duhovka v Kozlovské 9, abychom přivítali nové zájemce ve věku 2,5 až 6 let! Maturitní ples gymnázia Duhovka Kdy a kde? od 19,00 hod, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6. Letošní maturitní ročník gymnázia připravil svůj maturitní ples v netradičním duchu. Pozvánka je toho důkazem :o) Den otevřených dveří spojený se zápisem ve školce Cihelné (Praha 1) Kdy a kde? v úterý (od 8 do 19 hod) i školka v Cihelné 2 umožňuje návštěvníkům nahlédnout do svých prostor Velikonoční soutěž s Duhovkou Co a kam? Poslední termín pro odeslání fotek kuřátkovských rodin na 5

6 CO SE DĚJE V DUHOVCE? PROJEKTY NAŠICH-VAŠICH DĚTÍ A co o výstavě napsala jedna z organizátorek a vynálezkyň sedmiletá Nikolka? VÝSTAVA PLAY PODLE PŘEDSTAV DĚTÍ ZE ŽLUTÉ TŘÍDY Návštěva výstavy Play Petra Nikla v Mánesu zaujala děti ze žluté třídy (2.třídy ZŠ Školy Hrou) natolik, že se rozhodly obdobný projekt uskutečnit ve své třídě! Výstava Play vznikla tak, že zme byli na výstavě v Mánesu a řekli sme si, že uděláme výstavu také. Každý sme si vymysleli sví, a jedna výstava byla pro rodiče a jedna pro školu hrou. Je super, že ve třídě se vymýšlí hodně nápadů a nejlepčí byl tento. Od prosince si všichni usilovně lámali hlavy a třídili nápady na vlastní vynálezy (včetně rodičů). Ukázalo se, že kreativita žluté třídy je obrovská - vznikly zde různorodé krabice (každá s jiným obsahem a jinou funkcí), nejroztodivnější stroje, obvody, bomby, chodící květiny, krasohledy, zvonkohry apod. Další součástí byly exponáty zapojující a rozvíjející smysly. Projekt vyvrcholil lednovou výstavou, ze které vám přinášíme tyto fotografi e. Jáchym R. vymyslel hlavolam s názvem H.R.K. 1 aneb dostaň míčky do rohu. Rebeka Š. vynalezla Skákací kytku na provázcích, která se pohybuje jako loutka. Jára Š. vynalezl a vytvořil Vybuchovač (sopku). Autorkou Spirálovníku (přístroje, který kreslí spirály) je Bára Č. Paní učitelka Terezie P. a její Smysly - barevný léčivý vynález se zaměřením na zrak a barevné spektrum 6

7 MEDIÁLNÍ ŠRUMEC Mediální šrumec se točil zejména kolem našeho gymnázia. V příloze Akademie Lidových novin vyšel článek s názvem Chyby si najdi a oprav sám a vy si jej můžete přečíst na webových stránkách gymnázia Další články vyšly v měsíčníku Kladno a magazínu Cvrkot. V březnovém čísle časopisu Rodina a škola se můžete těšit na rozhovor s Tomášem Janečkem, který se pro změnu točil kolem Školy Hrou! SORRY, CO ŽE JE TO VLASTNĚ TO MONTESSORI? i Sorry, co že je to vlastně to Montessori? je nová kapitola Duhovka news, která si klade za cíl poodhalovat svět Montessori. V tomto čísle Vám nabídneme pár zajímavostí o paní Montessori. * Věděli jste, že... Montessori je příjmení italské ženy, velké bojovnice, která aby mohla zrealizovat svůj sen o lékařské dráze, si vyžádala slyšení u samotného papeže? Díky tomu se později stala první promovanou lékařkou Itálie! Věděli jste, že Marie Montessori se narodila poslední prázdninový den roku 1870 v italském městečku Chiaravalle? během II.světové války byla pronásledována a uprchla do Indie, kde založila Indickou společnost Montessori, vzdělávala pedagogy a setkala se s Gándhím? byla během svého života dvakrát navržena na Nobelovu cenu míru (v roce 1949, 1951)? v roce 1950 byla podle ankety New York Times vyhlášena nejpozoruhodnější ženou první poloviny 20.století? 7

8 Postup: Seřízneme oblou stranu piškotu tak, aby byl rovný. Vytvoříme si základnu pro kuřátko (foto 1). Další dva piškoty seřízneme stejně jako základnu a zároveň odkrojíme do rovna dolní i horní část piškotů (foto 2). Tyto dva díly spojíme k sobě bílkem (foto 3 a 4) a poté postavíme na bílkem vymazanou základnu. Chvilku a opatrně přidržíme, aby se všechny díly spojily (foto 5). Tím jsme vytvořili část tělíčka, ke kterému nalepíme křídla (mírně posunutá dozadu) (foto 6). Připravíme si hlavičku dva piškoty seřízneme v dolní části do rovna (foto 7). Z papíru vystřihneme zobáček, vnitřní stranu piškotů vymažeme bílkem a opatrně sem vložíme zobáček tak, aby pěkně vykukoval z hlavičky (foto 8). Přidáme pepř jako oči opatrně vtlačíme do piškotů (foto 9). Poté nasadíme na tělíčko, nezapomeneme bílkem vymazat, jemně přitlačíme, chvíli podržíme a kuřátko je na světě (foto 10). KREATIVNÍ DÍLNA Vyzdobte si byt velikonočními kuřátky aneb Piškotová kuřátka do každé rodiny! 4. Užijte si společné chvíle při výrobě piškotových kuřátek, které jsou ideální dekorací na Velikonoce. Pošlete nám do fotky vašich kuřátkovských rodin na adresu Nejoriginálnější kuřátka odměníme platem BIO vajíček. Jsme zvědavé, kolik rodinek se nám v inboxu urodí :o) A jak kuřátka vytvořit? K výrobě budete potřebovat: Dětské piškoty ( na výrobu jednoho kuřátka vám postačí 7 kulatých piškotů) Dvě kuličky pepře černého Barevný papír nebo bílý papír a pastelky Bílek jako fantastické lepidlo Štětec Kuchyňský nůž 8

9 KULINÁŘSKÝ KOUTEK ZAPÁLENÉ LENKY POŽÁROVÉ Ten, kdo má rád chutné, poctivé, jednoduché a hlavně hravé pokrmy, se může těšit na stránkách našeho Duhovka news na pravidelnou dávku inspirativního vaření. Ve spolupráci s kreativní kuchařkou, odvážnou vydavatelkou, neúnavnou cestovatelkou a vášnivou fotografkou v jednom, Lenkou Požárovou, vám představujeme náš kulinářský koutek! Kdo je Lenka Požárová? Vyzkoušejte premiérový recept, kde v hlavní roli hrají brambory. Lenka Požárová (38) získala s unikátní řadou kuchařek Což takhle dát si... v Londýně mezinárodní ocenění Gourmand Cookbook Award a dále cenu za nejlepší český kuchařkový design. Obě ceny byly uděleny české kuchařce poprvé v historii. Lenka píše pravidelně emotivní sloupky, jedlé články a křupavé reportáže do novin a časopisů. Její poslední knížkou je Jak jsem proje(d)la svět, která je čtivým cestopisem originálně spojujícím fotografi e, konkrétní tipy na restaurace, trhy i obchůdky a recepty zároveň. Více informací na Střapaté brambůrky hezky křupavé pro 4 osoby příprava 25 min. 1,4kg nových malých brambor 250g čerstvého špenátu (lze nahradit mraženým listovým špenátem od Bonduelle) 60g sekaných mandlí hrst mletých vlašských ořechů 2 silné plátky másla 1 lžička pálivé papriky (pro děti použijte sladkou papriku) sůl Brambory uvařte ve slupce téměř doměkka. Slijte z nich vodu a vložte na pánev s rozehřátým máslem. Přisypte mandle, nasekaný, opraný a okapaný špenát a ořechy. Osolte a okořeňte paprikou. Vše opékejte za stálého míchání asi 5 minut, až brambory zezlátnou.

10 OKÉNKO LÉKAŘE Kdo je MUDr. Petr Žáček, MBA? MUDr. Petr Žáček, MBA je dvouatestovaným lékařem pediatrické části Programu H plus s dlouholetou praxí jak v univerzitních lůžkových zařízeních, tak v ambulantní sféře. Dětské oddělení, které MUDr. Žáček vede, ojedinělým způsobem kombinuje primární pediatrickou péči s péčí pediatrických specialistů pracujících v rámci polikliniky (endokrinolog, gastroenterolog, nefrolog, ortoped, gynekolog, pneumolog, neurolog, psycholog a logoped). Co se děje v těle při infekci? Infekční onemocnění neboli infekce je chorobný stav, při kterém dochází k poškození hostitelského organismu prostřednictvím patogenu,který narušuje vnitřní prostředí infi kovaného organismu, aby tak získal prostředí k vlastnímu růstu a množení. Míra závažnosti infekčního onemocnění je pak dána patogenitou, česky choroboplodností, která závisí na mnoha vlastnostech patogenu. Patří mezi ně délka inkubační doby, produkce toxinů, zároveň též míra obranyschopnosti hostitele. Mezi patogeny, tedy vyvolavatele infekčních onemocnění řadíme zejména viry a bakterie.viry jsou vyvolavateli onemocnění jako rýma, chřipka a další, bakterie pak vyvolavately hnisavých onemocnění horních a dolních cest dýchacích jako zánět středního ucha, angina, bronchitida a zápal plic. Vzácněji jde o kvasinky, houby a některé druhy členovců a červů tedy vyvovatele parazitárních onemocnění. Hostitel tedy pacient se infekci brání prostřednictvím imunitního systému. Imunitní systém dělíme na nespecifický, reprezentovaný přirozenými barierami, tedy kůží a sliznicemi a na specifický imunitní systém reprezentovaný částí bílých krvinek lymfocyty. Tyto se pak dělí na B-lymfocyty odpovídající za protibakteriální imunitu a na T-lymfocyty odpovídající za protivirovou imunitu. Průběh infekčního onemocnění lze shrnout do následujících kroků průnik patogenu do organismu a jeho pomnožení / bezpříznaková inkubační doba /- rozvoj klinických příznaků vlastního onemocnění od úvodních jako zvýšená teplota, únava, teplota, třesavka, bolesti, nechutenství, katarální příznaky a další vznik imunologické odpovědi organismu a následný proces hojení a rekonvalescence. Existují různé možnosti, jak proniknout z vnějšího prostředí dovnitř organismu ve většině případů se jedná o sliznice dýchacích cest nebo zažívací trakt. Po úspěšném vstupu do těla bakterie musí najít vhodné útočiště. Na tomto místě se uchytí. Při snaze patogenů žít, přijímat potravu a rozmnožovat se dochází k narušení hostitelského organismu a k rozvoji příznaků onemocnění. Lidské tělo bojuje s bakteriemi pomocí některých složek již zmíněného imunitního systému. Je velký rozdíl, zda se jedná o bakterie žijící uvnitř nebo vně lidských buněk. Proti bakteriím žijícím mimo lidské buňky v těle bojují hlavně buňky bílé krvinky zvané neutrofi ly. K tomu jim pomáhají různé protilátky, které usnadní jejich následné pohlcení fagocytosu. Vnitrobuněčné bakterie jsou cílem skupiny bílých krvinek zvaných T -lymfocyty. Stav imunitního systému každého z nás závisí vždy na našem životním stylu a životosprávě. 10

11 OKÉNKO LÉKAŘE Patří sem kromě posilování imunity pravidelným očkováním a léčením případných poruch imunitního systému také správná výživa obsahující látky posilující náš imunitní sytém. Při jejich výběru je nutno brát v úvahu fakt, že ve střední Evropě, pro nás byly a jsou přirozenými potravinami plodiny jako jablka, borůvky, cibule, česnek, křen nebo tradiční bylinky. Žraločí ploutve či jiné exotické doplňky stravy dnes nabízené mnohdy bez řádných povolení nejsou v našich podmínkách tím správným řešením. O obsahu deklarovaných látek v oněch exotických produktech nemluvě. Je velmi dobré se zamyslet nad každodenním obsahem stravy. Neměly by v ní chybět ryby, čerstvé ovoce, čerstvá zelenina. Zdravou, dostatečně pestrou a racionální stravu je vhodné doplňovat vitaminy C, A, E, B, v chladném období, kdy hrozí větší riziko infekcí, také kombinace vitamínů se zinkem, selenem. Doplňkem jsou pak extrakty z bylin jako např. Echinacea, hlíva ústřičná, mateří kašička nebo přípravky s medem a šalvějí. Vhodné jsou rovněž aromatické oleje (eukalyptový a mentolový) a v neposlední řadě čajové směsi (rakytník, jitrocel, lípa, mateřídouška). Nelze opomenout imunoglukany a probiotika, která výrazně posilují imunitu v zažívacím traktu. Součástí posilování nespecifi cké imunity je nesporně pravidelné otužování, sport a pobyt na čerstvém vzduchu. Určitým problémem je pak otázka dodržování hygienicko-epidemického režimu v kolektivech, a to zejména kolektivech nejmenších dětí v předškolních a následně školních zařízeních. V žádném případě by jedinci trpící příznaky akutního respiračního infektu neměli ohrožovat ostatní členy kolektivu šířením kapénkové infekce. Zařízení musí respektovat potřeby rekonvalescence dětí po akutním infektu tak, že sice s ohledem na potřebu nástupu do kolektivu je zapotřebí ještě určitou dobu zachovávat při plné výuce šetřící režim týkající se fyzické aktivity v rámci např. tělesné výchovy, a plavání. TIP NA VÝLET Předjarním tipem na zajímavý výlet je výprava na hrad Červený Újezd. Hrad Červený Újezd se nachází asi 25 km od Prahy směr Kladno ve vesničce Červený Újezd blízko Unhoště. V interiéru hradu je rozsáhlé muzeum českého venkova. Při prohlídce navštívíte dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury. Součástí hradního komplexu jsou zahrady, skanzen a také báječná restaurace Krčma. Hrad je otevřen celoročně, ale v zimním období pouze o víkendech. Více informací najdete na Hrad i Krčmu jsme navštívili a obojí stojí za doporučení! 11

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 -

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 - Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie. Nejprve bychom

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

PĚTKA. čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016. Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to?

PĚTKA. čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016. Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to? PĚTKA čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016 Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to? Redakční rada: Anděla, Lucka, Jitka, Tereza, Adéla, Vojta, Nikola, Nella, p. uč Žilková

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

síla zelených rostlin Neuveritelná ˇˇ

síla zelených rostlin Neuveritelná ˇˇ Ale ať jsou zelenina a saláty či dokonce hořké plané rostliny jakkoli zdravé, nejsou příliš oblíbené. Moc nechutnají. Jen málokdo dnes zkonzumuje denní doporučené množství. Saláty, zeleninu a ovoce bychom

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE)

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ANEB JAK PRACOVAT S TĚMITO NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEU/GALERII (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) Mgr. Lenka Zmeková LITERATURA

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU. stories. stories. duben. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU. stories. stories. duben. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU duben 2015 08 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 NA ČEM NÁM V ATELIÉRU ZÁLEŽÍ 7 AKA & SALONE DEL MOBILE 14 PRÁVĚ SE DĚJE V ATELIÉRU

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 04.05.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 04.05.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 04.05.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří 2015 MILOSRDNÍ BRATŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO SLOVO ÚVODEM Rok 2015 byl druhým rokem provozu Mateřské školy Milosrdných bratří. Nesl se především

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Ročník 6./ č. 1 NÁŠ ZPRAVODAJ LEDEN ÚNOR 2014 obsah: strana 2 Slovo paní ředitelky strana 3 Blahopřejeme uživatelům strana 4 Ohlédnutí za rokem 2013 strana

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Mléko a mléčné výrobky prospívají pokožce Je prokázáno, že až 50 % změn na kůži je ovlivněno nesprávným životním stylem.

Mléko a mléčné výrobky prospívají pokožce Je prokázáno, že až 50 % změn na kůži je ovlivněno nesprávným životním stylem. Je prokázáno, že až 50 % změn na kůži je ovlivněno nesprávným životním stylem. Zhruba z poloviny máme tedy za stav naší pokožky zodpovědnost. Výzkumy dokazují, že pleti velmi svědčí konzumace mléka a mléčných

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více