DUHOVKA NEWS BŘEZEN/2011 OBSAH ÚVODEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUHOVKA NEWS BŘEZEN/2011 OBSAH ÚVODEM"

Transkript

1 DUHOVKA NEWS BŘEZEN/2011 OBSAH ÚVODEM Struktura Duhovka Group 2 Rozhovor s RNDr. Kitzbergerem 3 Co se děje v Duhovce? 5 Projekty našich-vašich dětí 6 Mediální šrumec 7 i Sorry, co že je to vlastně to Montessori? 7 Kreativní dílna 8 Kulinářský koutek zapálené Lenky Požárové 9 Milí rodiče, žáci, studenti, učitelé a přátelé Duhovky, přicházíme za vámi poprvé v tomto roce, který, věříme, bude rokem dobrým, povzbudivým a plným zajímavého dění. Duhovka se stále rozvíjí a roste díky spolupráci mnoha lidí. V tomto čísle News vám představíme, kdo stojí za Duhovkou, a nabídneme rozhovor s novým generálním ředitelem Duhovka Group RNDr. Jindřichem Kitzbergerem. Před několika týdny jsme v rámci dní otevřených dveří uvítali zájemce o studium na gymnáziu. S potěšením jsme jim oznámili, že v nadcházejícím školním roce zahájíme dvojjazyčnou výuku s využitím metody Montessori v budově gymnázia Duhovka v Praze 4. Začátkem února se konal také zápis do Školy Hrou, která letos v září poprvé otevře smíšené třídy. Duhovky pro nejmenší, mateřské školky v Kozlovské a Cihelné, se připravují na návštěvu rodičů s dětmi spojené se zápisem v polovině dubna. Do březnového vydání Duhovka News jsme zařadili také nové kategorie. Budeme mluvit více o Montessori, ukážeme vám, jaké báječné projekty tvoří vaše děti, nabídneme nápady v Kreativní dílně a také se necháme inspirovat kuchařským umem zapálené Lenky Požárové, která nám prozradí své recepty v Kulinářském koutku. S přicházejícím jarem vám přejeme sílu, energii a radost ze života. Tým Duhovka Okénko lékaře 10 Tip na výlet 11 Duhovka školka Duhovka základní škola Duhovka gymnázium 1

2 STRUKTURA DUHOVKA GROUP Naše duhovková rodina se rozrostla a my bychom vám rádi představili její strukturu. Můžeme slíbit, že v následujících vydáních Duhovka News se dozvíte o každém členu mnohem více zajímavých informací. 2

3 JINDŘICHA KITZBERGERA ZPOVÍDALO SEDM ŽEN... Kdo je Jindřich Kitzberger? RNDr. Jindřich Kitzberger generální ředitel Duhovka Group a ředitel Školy Hrou. J. Kitzberger vystudoval přírodovědeckou fakultu UK. Řadu let působil jako ředitel základní školy, vedl několik občanských sdružení pedagogů a organizací zaměřených na vzdělávání, kde se zabýval zejména vzdělávací politikou, problémy škol a učitelů a také alternativními vzdělávacími koncepty. J. Kitzberger byl poradcem ministryně školství a náměstkem ministrů školství. Zájem o alternativní a méně tradiční způsoby vzdělávání ho přivedl ke vzdělávacímu projektu Duhovka Group a Škole Hrou, jejichž ředitelem je od ledna tohoto roku. J.Š.: Přijal jsi zajímavou a zároveň náročnou práci. Co tě motivovalo pracovat v soukromém školství? Rozhodoval jsem se delší dobu, ale prakticky ihned mne silně oslovil koncept Duhovky. Uvědomil jsem si jeho výjimečnost a také svoji mimořádnou příležitost být u zrodu něčeho hodně zajímavého a inspirativního. Něčeho, čemu důvěřuji i z hlediska obsahu, myšlenek, lidského náboje, étosu. A samozřejmě z odborného hlediska. Pracuji ve školství řadu let, prožil jsem v něm prakticky celý dosavadní život (jenom do mateřské školky jsem chodil málo, tam se mi totiž nelíbilo!), a když jsem přemýšlel, co bych zkusil nového, dosud nepoznaného, nevyzkoušeného, tak jsem se setkal s Tomášem Janečkem a jeho představami o vzdělávání od školky až k maturitě. To, že jde o soukromé školství, pro mne nehrálo zase tak velkou roli, ale v podstatě i za to jsem rád, protože si tak hodně mohu rozšiřovat obzory. J.Š.: Vnímáš nějaké rozdíly mezi státní a soukromou školou? Vnímám samozřejmě to, že soukromá škola je v řadě ohledů o něco svobodnější. Ale i to, že je pro ni daleko těžší uhájit si své místo na slunci. Když ale odhlédnu od těch spíše administrativních, právních, organizačních aspektů, tak musím konstatovat, že po všech svých zkušenostech nevnímám ani tak tu linii mezi soukromou a veřejnou školou, ale spíše mezi dobrou a špatnou školou. A tyhle všechny skupiny jsou hodně promíchané. Z.P.: Máš nějak rozděleno, kdy jsi ředitelem Školy Hrou a kdy Duhovka Group nebo funguješ v obou rolích zároveň? Máš pravdu, že je v tom nepochybně určitá schizofrenie a odděluje se to v zásadě těžko. Říci si, že v pondělí dopoledne jsem ředitel Školy Hrou a ve středu odpoledne ředitelem Duhovka Group, to by bylo kontraproduktivní. Střídá se to někdy v minutách, protože musím reagovat každý den v mnoha případech v obou rolích. Někdy je to výhodou, protože se ty role vzájemně podporují, někdy nevýhodou, protože se v nich musím pohybovat třeba bez ohledu na potřebu setrvat v některé z nich déle a soustředěněji. Ale je samozřejmě hodně činností, kdy je to jasně oddělené jednání, porady J.Š.: Máš osobní zkušenosti s pedagogickou činností? Myslíš, jestli jsem si někdy sám zkusil učit? Nějaké pokusy za sebou mám! Učil jsem přes 20 let, nejprve jako učitel, později jako ředitel školy. Celou tu dobu jsem učil moc rád, bavilo mě to, a zdálo se mi, že ani žákům to není proti mysli. Můžeme tedy mluvit řádově o stovkách dětí, které jsem se pokoušel přivést k tomu, že matematika a biologie jsou obory, které stojí za prozkoumání. L.K.: Změnil se nějak tvůj pohled na Montessori pedagogiku poté, co jsi začal pracovat pro Duhovku? Hodně. Předtím jsem jen velmi povrchně věděl, co to znamená, viděl jsem některé zahraniční školy, ale neměl jsem jinak větší příležitost zabývat se tímto vzdělávacím konceptem do hloubky. Byla to pro mne zkrátka jedna z minoritních alternativ ve vzdělávání. Než jsem ale defi nitivně přijal svoji současnou roli, prozkoumal jsem Montessori fi lozofi i i zásady podrobněji a alespoň rámcově se seznámil s tím, jak fungují prakticky. A byl jsem skoro překvapen, jak je tam vše dobře promyšleno, jak je to přirozené, logické, didakticky zpracované, jak do sebe vše zapadá. A hlavně, jak to pěkně zapadá do mých dosavadních zkušeností se vzděláváním, se školou, s dětmi. D.P.P.: Co považuješ na Motessori za nejinspirativnější? Organizaci vyučování a způsob, jakým se dítě učí, jak získává nové poznatky a dovednosti. Po celou svou pedagogickou dráhu jsem přemýšlel nad tím, jak co nejlépe a nejefektivněji nastavit výuku ve škole, aby z ní děti získaly maximum. O tom zřejmě uvažuje každý učitel, ale často dochází k poněkud neuspokojivému závěru, že ačkoli on ze sebe vydává všechno, děti si z toho odnášejí jen zlomek. Montessori didaktika přináší v tomto směru daleko větší možnosti. L.K.: Jaká je podle tebe výhoda pro děti procházet celým uceleným systémem od předškolního věku až do maturity? Obecně je to složitá otázka pokud totiž takový systém má nějaké nedokonalosti nebo chyby, ty se projevují po celou vzdělávací dráhu dítěte a jejich dopady se prohlubují. A samozřejmě naopak, pozitiva působící delší dobu znamenají, že děti mohou z určitého způsobu vzdělávání vytěžit daleko více. Duhovka bude samozřejmě ten druhý případ. Jestliže se některé dovednosti a schopnosti dětí začnou budovat již v mateřské škole, děti si začnou zvykat na určitý způsob vzdělávání, na samostatnost, na určitý přístup pedagogů, na tvořivost a odpovědnost za své konání, pak je samozřejmě ideální, když to na vyšších stupních vzdělávání mohou dále a dále prohlubovat. Tím optimálně zhodnotí svoji dosavadní investici. Pokud přejdou jinam, na jiný typ vzdělávání, s odlišnými přístupy, původní investice se jim sice neztratí, stále ji budou využívat, ale ztratí se potřebná akcelerace. Kdybych použil příměr nebudou už dále aktivně investovat, ale některé složky jejich dosavadního vzdělání se uloží se standardním úrokem a budou tak trochu spinkat. 3

4 Z.P.: Máš nějaké konkrétní plány na propojení všech stupňů škol? Já vidím to propojení především v rovině idejí. Nastane tehdy, až učitelé ve všech školách budou vyznávat stejné pedagogické hodnoty, stejnou fi lozofi i v přístupu k dětem a jejich vzdělávání. To se samozřejmě snadno řekne, ale je to složitý a dlouhodobý proces. Nebezpečí je zejména v tom, že v obecné rovině se bude zdát, jak krásně se shodujeme, ale v těch konkrétních situacích budeme zjišťovat značně odlišná pojetí. V nejbližší době hodláme předložit pedagogům všech škol první představu naší společné duhovkové vize. Budou tam poměrně konkrétně popsána východiska, se kterými chceme začít ten společný budoucí vzdělávací koncept vytvářet. Potřebujeme se nejprve přesvědčit, že tomuto konceptu rozumíme všichni stejně, že ho chápe každý učitel jako my, že je ochoten jej přijmout, a pak s ním půjdeme dál. D.P.P.: Máš děti? Pokud ano, chodily by do našich škol? Mé děti už jsou ve věku, na který Duhovka nedosáhne (zatím!). Ale kdybych měl teď malé dítě, zcela určitě bych usiloval o to, aby do některé z našich škol chodilo. T.M.: Máš nějaký zážitek nebo zkušenost ze své vlastní školní docházky (od předškolní až po středoškolskou), která tě ovlivnila až do dospělosti? Ať už pozitivní nebo negativní? Spoustu. Souvisí to hodně s tím, že jsem se stal učitelem (což jsem ostatně chtěl od dětství), nechal jsem se ovlivnit mnoha zkušenostmi pozitivními i negativními, protože jsem jako učitel hledal tu optimální cestu. Když to shrnu, tak negativní zážitky ze školy mne donutily přemýšlet více o tom, jestli jako učitelé dostatečně citlivě vnímáme problémy, které dnes děti mají. Jestli si uvědomujeme, kde všude se skrývají dětské strachy, obavy, nejistoty. Každý učitel je přesvědčen, že má děti rád, že se k nim úžasně chová, že jim pomáhá. Ale ne vždy dostatečně chápe, o co vlastně jde. Pokud jde o ta pozitiva zcela zásadně můj život ovlivnil skvělý třídní učitel na gymnáziu. Jak odborně, tak pedagogicky. Jeho mám před očima stále jako učitelský vzor a díky němu mám celoživotně rád biologii a přírodu, ale i vědu jako takovou. Z čehož se mi jen potvrdilo to asi banální poučení, že osobnost učitele dokáže divy. D.P.P.: Jaké je tvoje nejoblíbenější místo na dovolenou? Já ta místa dovolené rád měním, ale takové typické místo pro oblíbenou dovolenou vypadá tak, že je porostlé lesem a jsou na něm přiměřeně vysoké a přiměřeně strmé hory. Myslel jsem dlouho, že nejlepší taková místa jsou u nás, ale předloni jsem jedno takové moc krásné objevil i na jednom řeckém ostrově, takže může být i v takových končinách. B.G.: Jaký byl váš největší dobrodružný zážitek nebo zkušenost. Něco, při čem jste se bál. Dobrodružství může mít mnoho různých podob. Když jsem začínal učit, připadlo mně docela dobrodružné vyrazit s třídou puberťáků na třítýdenní pobyt na východním Slovensku. Bát jsem se začal už noční cestou vlakem tam. Zcela jiný druh strachu jsem zažil, když jsem jako téměř pedagogický holobrádek nastupoval do funkce ředitele školy a měl před sebou velký pedagogický sbor, kde si skoro jistě všichni mysleli něco ve smyslu na tebe jsme tady čekali nebo ten nám tady bude něco vykládat. Tak to mně přišlo také docela dobrodružné. Ale jestli chcete slyšet klasiku docela jsem se bál, když jsem sám chodil po Bronxu, protože jsem si usmyslel, že musím vidět tamní zoologickou zahradu a mí kolegové tohle nadšení vůbec nesdíleli. Takže, když to uzavřu ta dobrodružnost je vlastně vnitřní stav, jak to člověk má zrovna v hlavě. Jindřicha K. zpovídaly: Blanka Godinez, marketing Duhovka Group, Lenka Koukalová, ředitelka školky v Praze 6, Tereza Miles, anglická učitelka (školka), Dorothy Picatagi Paul, ředitelka školky v Praze 1, Zuzana Préma, česká učitelka (ZŠ), Barbora Růžičková, marketing Duhovka Group a Jaroslava Šedivá, zástupkyně ředitele (gymnázium) B.G.: Jaké jsou vaše koníčky? Chodím rád po horách a po lesích, to je úžasný relax, ke kterému se ovšem tak často nedostanu. Od útlého dětství si neumím život představit bez knížek, i když na ně v posledních letech nemám moc času. Něco ale vlastně mám rozečteného kontinuálně, většinou několik knížek najednou a sáhnu po nějaké podle nálady. I když knížky nestíhám číst, miluju jejich kupování. Když jdu kolem knihkupectví, musím se koukat na druhou stranu. A když neuváženě vejdu dovnitř, zpravidla si alespoň jednu musím odnést. Tedy samozřejmě ji zaplatím. No a pak hrozně rád chodím do kina. T.M.: Jaké jsou tvoje 3 oblíbené knížky, ke kterým se rád vracíš? Já musím přiznat, že se ke stejným knížkám moc nevracím, protože mám pořád nějaké nové a nestíhám je zdaleka přečíst, takže mám pořád pocit, že musím číst přednostně ty nové. Připouštím, je to určitý druh čtenářské nezralosti, snad z toho časem vyrostu. Ale přesto je pár výjimek, které jsem četl už v dětství a znovu je rád otevírám například knížky Geralda Durrella ( O mé rodině a jiné zvířeně ) nebo Goscinnyho Mikulášovy patálie, a samozřejmě Jirotkova Saturnina. A vlastně z těch současnějších se vracím ke knížkám Ivana Krause. Takže když to shrnu vracím se k dobrému humoru. B.R.: Víš, kolik měl žen Jindřich VIII. a kolik žen dnes zpovídalo tebe? Já jsem si vždycky říkal, proč Jindřich VIII. nesladil ty číslovky a ještě se trochu nesnažil, aby těch žen bylo také osm. Takhle se to hůř pamatuje. Jenže jeho těch šest žen zpovídalo postupně a mě najednou! B.R.: Na jakou otázku bys chtěl odpovídat, která v tomto rozhovoru nepadla? Ať hloubám, jak hloubám, žádná mě nenapadá. Lépe řečeno, je jich spousta, na které bych i rád odpověděl, ale nemohu se odhodlat k tomu, abych nějakou vybral a položil ji vlastně sám sobě. To bude tím, že se moc dobře znám a vím už dopředu odpověď. 4

5 CO SE DĚJE V DUHOVCE? BŘEZEN PO ÚT ST ČT PÁ SO NE DUBEN PO ÚT ST ČT PÁ SO NE K se Duhovka Group rozhodla ukončit provoz jesliček Pohodička. Důvodem je především skutečnost, že bychom v této fázi rádi soustředili všechny síly a prostředky na budování vzdělávacího systému od mateřské školy po gymnázium. Těmto školám jsme také v tuto chvíli schopni poskytnout perspektivní prostory odpovídající naši záměrům, zatímco Pohodičku bychom museli do budoucna stále více omezovat a nakonec zrušit díky kapacitnímu rozvoji Školy Hrou. Do budoucna nevylučujeme rozšíření systému Duhovka o zařízení typu jeslí, ale v takovém případě bychom hledali nové, perspektivní a konzistentní řešení. Příznivcům a uživatelům Pohodičky se omlouváme a doufáme, že jim dokážeme kompenzovat tento krok kvalitními službami na úrovni předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání spuštění nového školkového webu kde v hlavní roli vystupují tyto postavičky 9.3. Vzdělávací večer pro rodiče - výuka jazyků pro děti ve věku 3-6 let Kdy a kde? od 16 do hod, školka Duhovka, Kozlovská 9, Praha 6. Chcete vědět, jak se podle Montessori osnov učí jazyk? Ukážeme si, jakým způsobem můžete poznatky, které se Vaše dítě učí ve škole, použít a propojit s poznatky a zkušenostmi z domova. Vytvoříme základ k diskuzi o vašich zkušenostech v rodině. Bude to čas vyhrazený pouze pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na u Pozvánka na vytváření pomůcek Kdy a kde? od 18 hod, Škola Hrou, Nad Kajetánkou 134/9, Praha 6 Zuzka Préma opět pořádá informační seminář pro zájemce, kteří mají chuť vytvořit pro své i ostatní děti pomůcky v oblasti svého zájmu. Zájemci se mohou hlásit přímo u Zuzky na Sbírka pro Diagnostický ústav Kdy a kde? Školka Duhovka (každý den od 8 do 17 hod), Kozlovská 9, Praha 6. Škola Hrou (družina - každý den 13 do 17 hod), Nad Kajetánkou 134/9, Praha 6 Gymnázium Duhovka (každý den od 7.45 do 14 hod), Na Dlouhém lánu 43, Praha 6 Máte doma dětské i dospělácké oblečení, hračky a jiné věci, které už nepotřebujete a zbytečně vám zabírají ve skříních místo? Pořádáme dobročinnou sbírku pro Diagnostický ústav v Praze 4-Hodkovičkách a Den otevřených dveří spojený se zápisem ve školce Kozlovské (Praha 6) Kdy a kde? V pátek (od 9 do 18 hod) a v sobotu (od 10 do 14 hod) se otevřou brány školky Duhovka v Kozlovské 9, abychom přivítali nové zájemce ve věku 2,5 až 6 let! Maturitní ples gymnázia Duhovka Kdy a kde? od 19,00 hod, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6. Letošní maturitní ročník gymnázia připravil svůj maturitní ples v netradičním duchu. Pozvánka je toho důkazem :o) Den otevřených dveří spojený se zápisem ve školce Cihelné (Praha 1) Kdy a kde? v úterý (od 8 do 19 hod) i školka v Cihelné 2 umožňuje návštěvníkům nahlédnout do svých prostor Velikonoční soutěž s Duhovkou Co a kam? Poslední termín pro odeslání fotek kuřátkovských rodin na 5

6 CO SE DĚJE V DUHOVCE? PROJEKTY NAŠICH-VAŠICH DĚTÍ A co o výstavě napsala jedna z organizátorek a vynálezkyň sedmiletá Nikolka? VÝSTAVA PLAY PODLE PŘEDSTAV DĚTÍ ZE ŽLUTÉ TŘÍDY Návštěva výstavy Play Petra Nikla v Mánesu zaujala děti ze žluté třídy (2.třídy ZŠ Školy Hrou) natolik, že se rozhodly obdobný projekt uskutečnit ve své třídě! Výstava Play vznikla tak, že zme byli na výstavě v Mánesu a řekli sme si, že uděláme výstavu také. Každý sme si vymysleli sví, a jedna výstava byla pro rodiče a jedna pro školu hrou. Je super, že ve třídě se vymýšlí hodně nápadů a nejlepčí byl tento. Od prosince si všichni usilovně lámali hlavy a třídili nápady na vlastní vynálezy (včetně rodičů). Ukázalo se, že kreativita žluté třídy je obrovská - vznikly zde různorodé krabice (každá s jiným obsahem a jinou funkcí), nejroztodivnější stroje, obvody, bomby, chodící květiny, krasohledy, zvonkohry apod. Další součástí byly exponáty zapojující a rozvíjející smysly. Projekt vyvrcholil lednovou výstavou, ze které vám přinášíme tyto fotografi e. Jáchym R. vymyslel hlavolam s názvem H.R.K. 1 aneb dostaň míčky do rohu. Rebeka Š. vynalezla Skákací kytku na provázcích, která se pohybuje jako loutka. Jára Š. vynalezl a vytvořil Vybuchovač (sopku). Autorkou Spirálovníku (přístroje, který kreslí spirály) je Bára Č. Paní učitelka Terezie P. a její Smysly - barevný léčivý vynález se zaměřením na zrak a barevné spektrum 6

7 MEDIÁLNÍ ŠRUMEC Mediální šrumec se točil zejména kolem našeho gymnázia. V příloze Akademie Lidových novin vyšel článek s názvem Chyby si najdi a oprav sám a vy si jej můžete přečíst na webových stránkách gymnázia Další články vyšly v měsíčníku Kladno a magazínu Cvrkot. V březnovém čísle časopisu Rodina a škola se můžete těšit na rozhovor s Tomášem Janečkem, který se pro změnu točil kolem Školy Hrou! SORRY, CO ŽE JE TO VLASTNĚ TO MONTESSORI? i Sorry, co že je to vlastně to Montessori? je nová kapitola Duhovka news, která si klade za cíl poodhalovat svět Montessori. V tomto čísle Vám nabídneme pár zajímavostí o paní Montessori. * Věděli jste, že... Montessori je příjmení italské ženy, velké bojovnice, která aby mohla zrealizovat svůj sen o lékařské dráze, si vyžádala slyšení u samotného papeže? Díky tomu se později stala první promovanou lékařkou Itálie! Věděli jste, že Marie Montessori se narodila poslední prázdninový den roku 1870 v italském městečku Chiaravalle? během II.světové války byla pronásledována a uprchla do Indie, kde založila Indickou společnost Montessori, vzdělávala pedagogy a setkala se s Gándhím? byla během svého života dvakrát navržena na Nobelovu cenu míru (v roce 1949, 1951)? v roce 1950 byla podle ankety New York Times vyhlášena nejpozoruhodnější ženou první poloviny 20.století? 7

8 Postup: Seřízneme oblou stranu piškotu tak, aby byl rovný. Vytvoříme si základnu pro kuřátko (foto 1). Další dva piškoty seřízneme stejně jako základnu a zároveň odkrojíme do rovna dolní i horní část piškotů (foto 2). Tyto dva díly spojíme k sobě bílkem (foto 3 a 4) a poté postavíme na bílkem vymazanou základnu. Chvilku a opatrně přidržíme, aby se všechny díly spojily (foto 5). Tím jsme vytvořili část tělíčka, ke kterému nalepíme křídla (mírně posunutá dozadu) (foto 6). Připravíme si hlavičku dva piškoty seřízneme v dolní části do rovna (foto 7). Z papíru vystřihneme zobáček, vnitřní stranu piškotů vymažeme bílkem a opatrně sem vložíme zobáček tak, aby pěkně vykukoval z hlavičky (foto 8). Přidáme pepř jako oči opatrně vtlačíme do piškotů (foto 9). Poté nasadíme na tělíčko, nezapomeneme bílkem vymazat, jemně přitlačíme, chvíli podržíme a kuřátko je na světě (foto 10). KREATIVNÍ DÍLNA Vyzdobte si byt velikonočními kuřátky aneb Piškotová kuřátka do každé rodiny! 4. Užijte si společné chvíle při výrobě piškotových kuřátek, které jsou ideální dekorací na Velikonoce. Pošlete nám do fotky vašich kuřátkovských rodin na adresu Nejoriginálnější kuřátka odměníme platem BIO vajíček. Jsme zvědavé, kolik rodinek se nám v inboxu urodí :o) A jak kuřátka vytvořit? K výrobě budete potřebovat: Dětské piškoty ( na výrobu jednoho kuřátka vám postačí 7 kulatých piškotů) Dvě kuličky pepře černého Barevný papír nebo bílý papír a pastelky Bílek jako fantastické lepidlo Štětec Kuchyňský nůž 8

9 KULINÁŘSKÝ KOUTEK ZAPÁLENÉ LENKY POŽÁROVÉ Ten, kdo má rád chutné, poctivé, jednoduché a hlavně hravé pokrmy, se může těšit na stránkách našeho Duhovka news na pravidelnou dávku inspirativního vaření. Ve spolupráci s kreativní kuchařkou, odvážnou vydavatelkou, neúnavnou cestovatelkou a vášnivou fotografkou v jednom, Lenkou Požárovou, vám představujeme náš kulinářský koutek! Kdo je Lenka Požárová? Vyzkoušejte premiérový recept, kde v hlavní roli hrají brambory. Lenka Požárová (38) získala s unikátní řadou kuchařek Což takhle dát si... v Londýně mezinárodní ocenění Gourmand Cookbook Award a dále cenu za nejlepší český kuchařkový design. Obě ceny byly uděleny české kuchařce poprvé v historii. Lenka píše pravidelně emotivní sloupky, jedlé články a křupavé reportáže do novin a časopisů. Její poslední knížkou je Jak jsem proje(d)la svět, která je čtivým cestopisem originálně spojujícím fotografi e, konkrétní tipy na restaurace, trhy i obchůdky a recepty zároveň. Více informací na Střapaté brambůrky hezky křupavé pro 4 osoby příprava 25 min. 1,4kg nových malých brambor 250g čerstvého špenátu (lze nahradit mraženým listovým špenátem od Bonduelle) 60g sekaných mandlí hrst mletých vlašských ořechů 2 silné plátky másla 1 lžička pálivé papriky (pro děti použijte sladkou papriku) sůl Brambory uvařte ve slupce téměř doměkka. Slijte z nich vodu a vložte na pánev s rozehřátým máslem. Přisypte mandle, nasekaný, opraný a okapaný špenát a ořechy. Osolte a okořeňte paprikou. Vše opékejte za stálého míchání asi 5 minut, až brambory zezlátnou.

10 OKÉNKO LÉKAŘE Kdo je MUDr. Petr Žáček, MBA? MUDr. Petr Žáček, MBA je dvouatestovaným lékařem pediatrické části Programu H plus s dlouholetou praxí jak v univerzitních lůžkových zařízeních, tak v ambulantní sféře. Dětské oddělení, které MUDr. Žáček vede, ojedinělým způsobem kombinuje primární pediatrickou péči s péčí pediatrických specialistů pracujících v rámci polikliniky (endokrinolog, gastroenterolog, nefrolog, ortoped, gynekolog, pneumolog, neurolog, psycholog a logoped). Co se děje v těle při infekci? Infekční onemocnění neboli infekce je chorobný stav, při kterém dochází k poškození hostitelského organismu prostřednictvím patogenu,který narušuje vnitřní prostředí infi kovaného organismu, aby tak získal prostředí k vlastnímu růstu a množení. Míra závažnosti infekčního onemocnění je pak dána patogenitou, česky choroboplodností, která závisí na mnoha vlastnostech patogenu. Patří mezi ně délka inkubační doby, produkce toxinů, zároveň též míra obranyschopnosti hostitele. Mezi patogeny, tedy vyvolavatele infekčních onemocnění řadíme zejména viry a bakterie.viry jsou vyvolavateli onemocnění jako rýma, chřipka a další, bakterie pak vyvolavately hnisavých onemocnění horních a dolních cest dýchacích jako zánět středního ucha, angina, bronchitida a zápal plic. Vzácněji jde o kvasinky, houby a některé druhy členovců a červů tedy vyvovatele parazitárních onemocnění. Hostitel tedy pacient se infekci brání prostřednictvím imunitního systému. Imunitní systém dělíme na nespecifický, reprezentovaný přirozenými barierami, tedy kůží a sliznicemi a na specifický imunitní systém reprezentovaný částí bílých krvinek lymfocyty. Tyto se pak dělí na B-lymfocyty odpovídající za protibakteriální imunitu a na T-lymfocyty odpovídající za protivirovou imunitu. Průběh infekčního onemocnění lze shrnout do následujících kroků průnik patogenu do organismu a jeho pomnožení / bezpříznaková inkubační doba /- rozvoj klinických příznaků vlastního onemocnění od úvodních jako zvýšená teplota, únava, teplota, třesavka, bolesti, nechutenství, katarální příznaky a další vznik imunologické odpovědi organismu a následný proces hojení a rekonvalescence. Existují různé možnosti, jak proniknout z vnějšího prostředí dovnitř organismu ve většině případů se jedná o sliznice dýchacích cest nebo zažívací trakt. Po úspěšném vstupu do těla bakterie musí najít vhodné útočiště. Na tomto místě se uchytí. Při snaze patogenů žít, přijímat potravu a rozmnožovat se dochází k narušení hostitelského organismu a k rozvoji příznaků onemocnění. Lidské tělo bojuje s bakteriemi pomocí některých složek již zmíněného imunitního systému. Je velký rozdíl, zda se jedná o bakterie žijící uvnitř nebo vně lidských buněk. Proti bakteriím žijícím mimo lidské buňky v těle bojují hlavně buňky bílé krvinky zvané neutrofi ly. K tomu jim pomáhají různé protilátky, které usnadní jejich následné pohlcení fagocytosu. Vnitrobuněčné bakterie jsou cílem skupiny bílých krvinek zvaných T -lymfocyty. Stav imunitního systému každého z nás závisí vždy na našem životním stylu a životosprávě. 10

11 OKÉNKO LÉKAŘE Patří sem kromě posilování imunity pravidelným očkováním a léčením případných poruch imunitního systému také správná výživa obsahující látky posilující náš imunitní sytém. Při jejich výběru je nutno brát v úvahu fakt, že ve střední Evropě, pro nás byly a jsou přirozenými potravinami plodiny jako jablka, borůvky, cibule, česnek, křen nebo tradiční bylinky. Žraločí ploutve či jiné exotické doplňky stravy dnes nabízené mnohdy bez řádných povolení nejsou v našich podmínkách tím správným řešením. O obsahu deklarovaných látek v oněch exotických produktech nemluvě. Je velmi dobré se zamyslet nad každodenním obsahem stravy. Neměly by v ní chybět ryby, čerstvé ovoce, čerstvá zelenina. Zdravou, dostatečně pestrou a racionální stravu je vhodné doplňovat vitaminy C, A, E, B, v chladném období, kdy hrozí větší riziko infekcí, také kombinace vitamínů se zinkem, selenem. Doplňkem jsou pak extrakty z bylin jako např. Echinacea, hlíva ústřičná, mateří kašička nebo přípravky s medem a šalvějí. Vhodné jsou rovněž aromatické oleje (eukalyptový a mentolový) a v neposlední řadě čajové směsi (rakytník, jitrocel, lípa, mateřídouška). Nelze opomenout imunoglukany a probiotika, která výrazně posilují imunitu v zažívacím traktu. Součástí posilování nespecifi cké imunity je nesporně pravidelné otužování, sport a pobyt na čerstvém vzduchu. Určitým problémem je pak otázka dodržování hygienicko-epidemického režimu v kolektivech, a to zejména kolektivech nejmenších dětí v předškolních a následně školních zařízeních. V žádném případě by jedinci trpící příznaky akutního respiračního infektu neměli ohrožovat ostatní členy kolektivu šířením kapénkové infekce. Zařízení musí respektovat potřeby rekonvalescence dětí po akutním infektu tak, že sice s ohledem na potřebu nástupu do kolektivu je zapotřebí ještě určitou dobu zachovávat při plné výuce šetřící režim týkající se fyzické aktivity v rámci např. tělesné výchovy, a plavání. TIP NA VÝLET Předjarním tipem na zajímavý výlet je výprava na hrad Červený Újezd. Hrad Červený Újezd se nachází asi 25 km od Prahy směr Kladno ve vesničce Červený Újezd blízko Unhoště. V interiéru hradu je rozsáhlé muzeum českého venkova. Při prohlídce navštívíte dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury. Součástí hradního komplexu jsou zahrady, skanzen a také báječná restaurace Krčma. Hrad je otevřen celoročně, ale v zimním období pouze o víkendech. Více informací najdete na Hrad i Krčmu jsme navštívili a obojí stojí za doporučení! 11

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží ÚNOR 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Skvělé tipy pro zimní wellness Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží Spánek je nepostradatelný pro dobré zdraví Sluneční svit je nezbytý pro zdravé zuby a kosti. Nedovolte,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

svačinu, ven... kdy zapojujeme daleko více různé básničky s pohybovým doprovodem, více se u nás zpívá a děti mají den naplněn různými aktivitami.

svačinu, ven... kdy zapojujeme daleko více různé básničky s pohybovým doprovodem, více se u nás zpívá a děti mají den naplněn různými aktivitami. Na stáži na Slovensku jsem byla v termínu 22.9. - 26.9.2014. Mateřská škola se nachází v Mišíkově ul. 19, v historické části Bratislavy, ve vilové čtvrti pod Slavínem. Má dlouholetou tradici (založená

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_08

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav

Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Předmluva Stovky minut u televizních obrazovek a desítky hodin příprav Díky neutuchající přízni diváků TV Nova se Vám do rukou dostává druhý díl kuchařky pro fanoušky rychlých a chutných pokrmů. Právě

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Den podle NATURHOUSE pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Milá čtenářko, milý čtenáři, právě se před vámi otevírá výběr 6 receptů, které jsme připravili přímo exkluzivně

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více