Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/203

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/203"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 202/203. Základní charakteristika mateřské školy Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Mateřská škola Kytička, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace Burianova 972/2, Liberec 6 IČO: Název a adresa zřizovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr.E.Beneše, Liberec Právní forma školy: Právní subjekt od Ředitelka školy: Hana Teplíková zástupkyně: Jasna Sýkorová Datum zařazení do sítě předškolních zařízení: Kapacita školy: 220 dětí Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola IZO Jídelna mateřské školy Telefon: Mobil:

2 2. Základní statistické údaje: Pracoviště Počet tříd Z toho spec.tř. Počet dětí Z toho ve spec.tř. Individuálně integrovaných Průměr. ročnídocházka v % MŠ Kytička 8 x 220 x x 63,5% Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti 3až 40 4 až 50 let let let Kvalifikační předpoklady 5 až důchodový věk důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Emoční a sociální rozvoj učitelů a dětí v MŠ Výtvarný projev a jeho souvislosti s osobností dítěte Správná řeč předpoklad úspěšného školáka Hudební a pohybová výchova 2 Práce s rodinou dítěte s problémovým 2 chováním Agrese a agresivita u dětí Zdravé muzicírování 6 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Počet nových absolventů po ukončení Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe SŠ nebo VŠ 0 0

3 3. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - LOUKA PLNÁ KYTIČEK Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život. - Filosofií naší školy je postavit první vzdělávací krůčky na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Nejde o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Školní vzdělávací program pro školní rok : Kytičky se zdravě pohybují Školní vzdělávací program Louka plná kytiček Kytička se zdravě pohybují budeme nadále rozpracovávat v jeho tematickém a praktickém plnění. Podařilo se nám splnit další cíle ekologické výchovy a i nadále je budeme rozvíjet a plánovitě plnit. Dařilo se nám rozvíjet respekt k přirozeným lidským potřebám, komunikace s dítětem, tělesná pohoda a pohyb dětí, spontánní hra, partnerské vztahy s rodiči, zdravá výživa, podnětné věcné a bezpečné sociální prostředí. Ekologické programy jsme navštěvovali velmi bohatě, protože naše MŠ je na velkém sídlišti. Pro mnoho dětí to bylo první setkání s domácími zvířaty. Organizace těchto akcí se účastnili všichni zaměstnanci. Logopedickou prevenci v naší mateřské škole zajišťují všechny p. učitelky, ve všech třídách vytipují děti s vadou řeči a ty si diagnostikuje p. uč. Bc. Iva Storchová a doporučí rodičům těchto dětí návštěvu logopedické poradny v naší mateřské škole pod vedením Bc. Anny Nové nebo dalších logopedických poraden.

4 Nabídka výuky základů anglického jazyka s rodilým mluvčím formou hry. Vyučuje WATTSENGLISH FOR CHILDREN, Liberec, Moskevská27/4. 4. Organizace poradenských služeb Každý týden ve čtvrtek máme logopedickou poradnu v naší mateřské škole, kterou vede Bc. Anna Nová. Školní psycholog Speciální pedagog Logoped X Bc.Iva Storchová Bc.Anna Nová 5. Aktivity v mateřské škole Výtvarné soutěže: Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže Armáda očima dětí. Výlety: Výlet na Ještěd, Tajch, do ZOO, do Dinoparku, na Českou Chalupu, za zvířátky na Dlouhý Most a výlet s rodiči na Lemberk. Ekologie V tomto školním roce jsme se zúčastnili těchto ekologických akcí: Sněhová vločka, Příběh neobyčejného semínka Divizna, Za včelím domečkem Střevlík, Pojďte s námi za zvířátky Střevlík, v MŠ V lese s lesníky, Divadla v MŠ Houbařská pohádka, Kouzelný hrneček, Kouzelník, O Koblížkovi, O Smolíčkovi a Červené Karkulce, Barevná pohádka, Mokrá pohádka, Lidová písnička a Kouzelná pohádka. Naivní divadlo: Proletět duhou Pohádka o štěňátku Balynka Lyžařský kurs V letoším školním roce jsme měli lyžařský výcvik na Bucharce pod Ještědem. Dětem i rodičům se líbil a budeme pokračovat i v dalším roce.

5 Plavání Děti se účastní plaveckých kurzů na ZŠ Dobiášova pod vedením zkušených pedagogů. Ostatní Cvičitelka Taktu u nás již pátým rokem vyučuje formou hry pohybovou výchovu. Třídy předškoláků navštěvují ASTYL, který je u dětí velmi oblíben. Pedagogická praxe V tomto šk.r. jsme měli na praxi v květnu 203 žákyni 3.ročníku SOŠPg Kláru Ulmonovou.( Tento odstavec jsem dopsala až po odevzdání VZ, nahlášeno em p. Romanopulu ) Akce pro rodiče s dětmi Účast rodičů při zvykání dítěte na mateřskou školu první a velmi důležitý krok vstupu dítěte do MŠ s rodičem se nám osvědčil, chceme, aby rodiče znali učitelky a prostředí -tato práce je velmi náročná pro p. učitelky, ale děti si lépe zvykají, jestliže je rodič spokojen a může se seznámit s pedagogickou prácí v naší MŠ. Hraní s rodiči pozveme rodiče odpoledne do MŠ, p. učitelky připraví hry a činnosti, které rodiče vykonávají se svým dítětem ( práce s hlínou, indiánské léto oblečení aj.) rodiče s námi rádi posedí a děti si vlastně mohou hrát v MŠ vzájemná komunikace je nám velkým přínosem. Provozní aktivity Od..203 byla navýšena kapacita školy ze 27 dětí na 220 dětí. V tomto školním roce jsme na zahradě postavili velkou průlezku, psací tabuli a prolézací tunel. Do dvou tříd jsme zakoupili 56 ks nových molitanů na spaní pro děti. Ve třídě Fialek jsme vytvořili novou nábytkovou stěnu pro hry a pomůcky dětem. Její prostory jsou otevřené a zcela přístupné dětem. Nové kadeřnictví ve třídě Slunečnic obohatilo motoricky hru dětí. 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel x x x Fond rodičů ,2 Vybavení školky, materiál Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ

6 Státní Dotace dotace obce ,8 0 Poplatky žáků ,2 5 Hosp. činnost Ostatní 57 32, ,4 7 Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investič ní výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky ,4 2 DVPP Stipen dia Provozní náklady , ,4 7 Schvále ný hosp. výslede k 0 7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok: KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI provedla kontrolu dne Ze šestnácti hodnocených bodů byl u pěti nesoulad. Soulad:.Vypracování HACCP 2.Ověřování HACCP 3.Jednotlivé pracovní činnosti mají své pracovní stoly. 4.Mycí prostory pro všechny činnosti jsou vyhovující. 5.U všech potravin bylo dodrženo datum spotřeby. 6.Sledovanost spotřeby potravin zajištěna 7.Pro personál kuchyně zajištěna sprcha, šatna-rozděleno pracovní a civilní oblečení, WC s umyvadlem 8. Úklidová místnost pro kuchyň zajištěna 9.Pro biologický odpad zajištěn drtič 0.Vše udržováno v příkladné čistotě..hlodavci ani hmyz se nevyskytovali Nesoulad: 2.Promyšlenějším ukládáním potravin do termoportů zajištěna správná teplota masa 3.Ve skladě brambor jsme udělali větrání. 4. Robot byl natřen. 5.Květiny z kuchyňky byly odstraněny z parapetu oken. 6.Pitný režim při pobytu venku byl zajištěn petlahvemi, aby se do nápojů neprášilo u těchto pěti bodů byl odstraněn. Zpracovala:

7 Hana Teplíková, Liberec

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace Stromovka 285/1 Liberec 10 46010 Telefon 485151062,777311062 e-mail: ms18.lbc@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, 460 02 IZO: 116 401 621 Kapacita k 2011/2012: 60 jídel

2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, 460 02 IZO: 116 401 621 Kapacita k 2011/2012: 60 jídel Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE... 3 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY... 4 3.1 Charakteristika školy... 4 3.2 Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok /3 zpracovala: Ladislava Sehnoutková ředitelka MŠ Beruška v Liberci, dne 3.8.3 Na Pískovně 76/3, Liberec

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace

V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1. Název:... 3 2. Školní jídelna... 3 3. Zřizovatel... 3 2. Základní statistické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013 31. srpen 2013 Zpracovala: Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka mateřské školy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: 482 739 755,mobil: 739 011 973, e-mail: materskaskolka@volny.cz www.mstanvaldska.cz Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Jílové u Prahy, Pod Školkou 493, okres Praha-západ Tel.: 241 950 547 E-mail: msjilove@seznam.cz Výroční zpráva Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014 č.j. 21/2014 - OŘ Adresa mateřské školy: F. Formana 251/13, Ostrava Dubina, 700 30 E-mailová adresa: ms.formana@gmail.com Webové stránky školy: www.skolkaformana.estranky.cz Telefonní čísla: sekretariát:

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s.

Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s. Výroční zpráva Josefínka a Vendelínek o.p.s. 2014 Naše mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je od 1. 9. 2012 zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pro rodiče a děti znamená akreditace

Více

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne 20. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva o

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Nad přehradou Liberec, Klášterní 149/16 příspěvková organizace 46001 Liberec 5, Klášterní 149/16 tel. 485108340 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ( na základě zák. 564/90 6

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více