Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008"

Transkript

1 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově Únanov IČ: Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne vypracovali Ing. Lukáš Tomášek, starosta SDH Jana Bulínová, pokladník SDH

2 1. Obsah 1. OBSAH 2 2. IDENTIFIKACE PŘÍJEMCE 3 3. POPIS PŘEDMĚTU PODPORY 4 4. FINANČNÍ A SUBJEKTIVNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČELŮ ČERPÁNÍ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ OBECNÉ INFORMACE O NÁKUPU SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ FINANČNÍ VYHODNOCENÍ NÁKUPU SPORTOVNÍCH ÚBORŮ ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI NÁKUPU SPORTOVNÍCH ÚBORŮ DĚTSKÝ DEN OBECNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM DNU FINANČNÍ VYHODNOCENÍ PODPORY DĚTSKÉHO DNE ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI VYUŽITÍ PODPORY DĚTSKÉHO DNE HASIČSKÉ SOUTĚŽE OBECNÉ INFORMACE O HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍCH FINANČNÍ VYHODNOCENÍ PODPORY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZHODNOCENÍ ÚČELNOSTI VYUŽITÍ PODPORY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ 9 5. KONTROLA HOSPODAŘENÍ SDH ÚNANOV V ROCE ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTY SDH PŘÍLOHY Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 2/11

3 2. Identifikace příjemce Sbor dobrovolných hasičů v Únanově, organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SDH Únanov) Únanov Únanov web: Registrační číslo jednotky SH ČMS: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0300 Zastoupený Ing. Lukášem Tomáškem, starostou SDH Únanov Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 3/11

4 3. Popis předmětu podpory SDH Únanov se v obci Únanov mimo svoji hlavní činnost v protipožární ochraně dlouhodobě věnuje volnočasovým aktivitám občanů Únanova. Mezi hlavní aktivity patří pravidelné účasti na soutěžích v požárním sportu. SDH Únanov v současné době disponuje čtyřmi plně obsazenými sportovními jednotkami (2x muži, ženy a senioři). Všechna tato družstva patří v posledních letech k nejlepším sportovním jednotkám okresu Znojmo. O kvalitě našich týmů hovoří jak účasti na okresních kolech soutěží v požárním sportu, tak i pravidelné umístění na čelních pozicích na pohárových soutěžích v Únanově a okolních obcích. Další částí aktivit SDH Únanov je pravidelné pořádání kulturně sportovních akcí pro občany Únanov. Mezi tyto akce dlouhodobě patří pořádání Masopustu, Dětského dne, oslavy svátku svatého Floriána, hasičských soutěží, Kateřinské zábavy aj. Všechny tyto společenské události jsou spoluobčany i ostatními návštěvníky velmi oblíbeny a pozitivně kvitovány. Pro zajištění částečného financování těchto nákladově i organizačně náročných akcí byla v roce 2008 podána žádost na podporu z rozpočtu obce Únanov. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byla SDH Únanov poskytnuta podpora z prostředků obce Únanov na nákup sportovního oblečení, pořádání dětského dne a realizaci dvou hasičských soutěží. Ve vzájemné smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtu obce byla stanovena pouze celková výše podpory. Zastupitelstvem obce Únanov schválená částka ve výši ,- Kč byla po podpisu výše uvedené smlouvy obratem připsána na bankovní účet SDH Únanov. Výkonný výbor SDH Únanov po přidělení podpory rozhodl z důvodu průhlednosti a lepší kontroly nákladů o vnitroorganizační rozúčtování celkové částky na jednotlivé položky v následujícím členění: Sportovní oblečení ,- Kč Dětský den ,- Kč Soutěže v požárním sportu ,- Kč PODPORA CELKEM ,- Kč Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 4/11

5 4. Finanční a subjektivní vyhodnocení jednotlivých účelů čerpání 4.1. Sportovní oblečení Obecné informace o nákupu sportovního oblečení Pro kvalitní činnost sportovních jednotek SDH Únanov je nutné vybavit družstva jednotnými úbory, které vyhovují pravidlům požárního sportu a zároveň propagují obec Únanov v okolí. Jednotlivá družstva byla po všeobecné shodě vybavena následovně: Družstva mužů - modro-černý sportovní oděv (viz. obrázek 1) se znakem obce Únanov na hrudi - modré tričko s krátkým rukávem se znakem obce Únanov na hrudi a nápisem HASIČI ÚNANOV na zádech - zakoupeno 15 ks kompletních úborů Obr. 1 sportovní úbor družstev mužů Obr. 2 sportovní úbor družstva žen Družstvo žen - olivově-černý sportovní oděv (viz. obrázek 2) se znakem obce Únanov na hrudi - červené tričko s krátkým rukávem se znakem obce Únanov na hrudi a nápisem HASIČKY ÚNANOV a jménem členky na zádech - zakoupeno 12 ks sportovních úborů, trička měly ženy k dispozici již z roku 2007 Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 5/11

6 Družstvo seniorů - 10 ks černého trička s nápisem HASIČI ÚNANOV na hrudi a nápisem VETERÁN TÝM na zádech (viz. obrázek 3) - jako sportovní úbor senioři využívají zásahové obleky JPO Obr. 3 sportovní úbor družstva seniorů Finanční vyhodnocení nákupu sportovních úborů Datum Doklad Popis položky Hodnota 14.IV P19b Sportovní úbory IV P24 Sportovní úbory IV P29 Nášivky znaku obce Únanov - 40 ks V P32 Sportovní úbory V P39 Potisk sportovních dresů VIII P97 Trička pro veterány VIII P98 Soupravy Atenea CELKEM VÝDAJE CELKEM PODPORA Úhrada z rozpočtu SDH Únanov Pozn. Kopie všech daňových dokladů jsou uvedeny v příloze č Zhodnocení účelnosti nákupu sportovních úborů Výkonný výbor SDH Únanov vyhodnotil nákup sportovních úborů jako velice účelný a prospěšný pro dobrou činnost sportovních jednotek SDH Únanov i reprezentaci obce Únanov. Zakoupením sportovních úborů se dosáhlo dvou základních cílů: - zlepšení výkonnosti jednotek z důvodu pořízení příjemnějších a vhodnějších úborů pro požární sport na rozdíl od v minulosti využívaných obleků se dosáhlo výrazně kvalitnějších výkonů - zvýšení prestiže jednotek a obce Únanov z důvodu striktního sjednocení úborů, dobrého výběru materiálů a barevných kombinací byly naše jednotky prezentovány na profesionální úrovni a byla znatelná pevná vazba spolupráce mezi SDH Únanov a obcí Únanov Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 6/11

7 4.2. Dětský den Obecné informace o dětském dnu Dětský den v roce 2008 proběhl 31. května. Již tradiční akce byla pro děti Únanova i okolí připravena za spolupráce většiny neziskových organizací působících v Únanově. Koordinaci akce si jako každý rok vzalo na starosti SDH Únanov. Program celého odpoledne byl koncipován jak za účelem zábavy dětí i rodičů, tak za účelem rozšíření obzoru účastníků a poznání nových věcí. Vyčleněná částka 10 tis. Kč z podpory poskytnuté obcí Únanov byla převážně využita na zakoupení odměn pro děti a na nákup spotřebního materiálu potřebného pro organizačně technické zajištění programu a zdárného průběhu akce. Obr. 4 upoutávka na Dětský den 2008 Obr. 5 malování hrnečků na Dětském dnu Finanční vyhodnocení podpory dětského dne Datum Doklad Popis položky Hodnota 27.5 P46 Nákup materiálu na Dětský den 1 271, P47 Nákup odměn pro děti 8 513, P48 Odměny pro děti - pohár a medaile 1 010,00 CELKEM VÝDAJE ,50 CELKEM PODPORA ,00 Úhrada z rozpočtu SDH Únanov 794,50 Pozn. Kopie všech daňových dokladů jsou uvedeny v příloze č Zhodnocení účelnosti využití podpory dětského dne Dětský den je v každé obci svátkem, který neslouží jen pro pobavení dětí, ale také pro vzájemné prohloubení osobního vztahu mezi dětmi a rodiči. Věřím, že se nám toto poslání daří naplňovat. I proto považujeme částku, která byla z obecního rozpočtu uvolněna na pořádání tohoto dne za velmi účelně využitou a do budoucna investovanou do vzájemných vztahů všech věkových kategorií občanů naší obce. Značný každoroční ohlas a velká účast dětí na Dětském dnu konaném v Únanově je jistou zárukou správně uchopené koncepce příprav a průběhů oslav patřících našim nejmladším spoluobčanům. Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 7/11

8 4.3. Hasičské soutěže Obecné informace o hasičských soutěžích Sportovní družstva SDH Únanov se pravidelně zúčastňují soutěží v požárním sportu. Je dobrým zvykem, že každý sbor, který se účastní soutěží, také alespoň jednu soutěž během sezony připraví pro své bratry hasiče, sestry hasičky a mladé hasiče z okolních obcí. Náš sbor tuto tradici dodržuje doslova. Již třetím rokem proběhla soutěž O pohár koupaliště Pohoda a v roce 2008 jsme poprvé v naší obci přivítali soutěž orsku č.1 okresu Znojmo, která byla spojena s oslavou svátku sv. Floriána, patrona hasičů, a s pohárovou soutěží O pohár starosty obce Únanov. Soutěží O pohár starosty Obce Únanov jsme symbolicky zahájili hasičskou sezonu a zároveň také důstojně oslavili našeho patrona sv. Floriána. I když tato soutěž byla pro všechna zúčastněná družstva první v sezoně, výsledky soutěže tomu rozhodně nenasvědčovaly. Na již tradiční soutěž O pohár koupaliště Pohoda se vždy těší spousta přátel hasičů z okolních obcí. Je to zcela jistě dáno unikátním prostředím soutěže a také každoročně dobře zvládnutou organizací ze strany SDH Únanov. I proto musíme z kapacitních důvodů účast některých jednotek odmítat. Finanční podpora z obecního rozpočtu byla pro účely soutěží využita převážně pro zakoupení cen pro soutěžící družstva. Obzvláště na soutěži O pohár koupaliště Pohoda byly soutěžícím předávány hodnotné ceny, které jsou standardem pouze na hasičských pohárových soutěžích nejvyšší úrovně. Obr. 6 členové SDH Únanov Obr. 7 start týmu Únanov muži A Finanční vyhodnocení podpory hasičských soutěží Datum Doklad Popis položky 15.4 P25 Ceny do soutěže - poháry 28.4 P28 Diplomy do soutěže 5.8 P78 Ceny do soutěže - poháry 21.8 P94 Ceny do soutěže CELKEM VÝDAJE CELKEM PODPORA Úhrada z rozpočtu SDH Únanov Hodnota Pozn. Kopie všech daňových dokladů jsou uvedeny v příloze č.3 Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 8/11

9 Zhodnocení účelnosti využití podpory hasičských soutěží Jelikož již má náš sbor velmi dobré zkušenosti s pořádáním kulturně-společenských, tak i soutěže v požárním sportu jsou v naší obci připraveny vždy na vysoké úrovni. Svědčí o tom jak účast soutěžících a návštěvníků, tak i zájem sponzorů a médií. Toto všechno je také předpokladem dobré prezentace obce Únanov jako celku v širokém okolí. Také věříme, že tím, že v Únanově pořádáme hasičské soutěže, přilákáme k hasičům více občanů Únanova a to i dětí, kterým může být účast v podobné neziskové organizaci velkým přínosem do celého budoucího života. Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 9/11

10 5. Kontrola hospodaření SDH Únanov v roce 2008 Dle stanov SH ČMS je kontrolním orgánem každé organizační jednotky (tedy SDH) kontrolně revizní výbor (viz. KRV), který má minimálně tři členy. Hlavním úkolem tohoto orgánu je každoroční kontrola hospodaření sboru. KRV SDH Únanov má tyto členy: - Petr Illek - Jana Šalomounová - Václav Tomášek ml. Dne proběhla schůze KRV v hasičské zbrojnici. Na této schůzi proběhla kontrola hospodaření SDH Únanov za rok 2008 a kontrola konečného stavu aktiv v pokladně a na běžném účtu. Kontrolně revizní výbor neshledal na hospodaření SDH Únanov v roce 2008 žádné nedostatky a schválil také účetní závěrku pro rok Zároveň bylo konstatováno, že veškeré prostředky sboru byly využívány maximálně efektivně. Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 10/11

11 6. Závěrečné slovo starosty SDH Sbor dobrovolných hasičů v Únanově je tradiční organizací, která se snaží působit jak v oblasti protipožární ochrany, tak i v oblasti kulturně společenské. Dlouhodobé aktivity sboru přímo v Únanově i mimo svoji domovskou obec jsou významným prvkem pro upevňování vztahů, zdraví a zábavy občanů a také pro pozitivní prezentaci celé obce Únanov v okolí. Veškeré akce organizované naším sborem jsou výsledkem tvrdé práce všech spolupracujících členů SDH Únanov, našich sympatizantů, sponzorů a také finanční a morální podpoře obce Únanov. Jsem rád, že alespoň tímto způsobem mohu jménem všech členů SDH Únanov poděkovat obci Únanov za významnou podporu naší organizace. Zároveň také věřím, že se naše vzájemná spolupráce bude i nadále prohlubovat a naše vzájemné úsilí se projeví na stále kvalitnější práci pro naše spoluobčany. Lukáš Tomášek Starosta SDH Únanov Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce pro rok 2008 strana 11/11

12 PRILOHA 1 - doklad P19b

13 PRILOHA 1 - doklad P19b

14 PRILOHA 1 - doklad P24

15 PRILOHA 1 - doklad P29

16 PRILOHA 1 - doklad P32

17 PRILOHA 1 - doklad P39

18 PRILOHA 1 - doklad P97

19 PRILOHA 1 - doklad P98

20 PRILOHA 2 - doklad P46

21 PRILOHA 2 - doklad P47

22 PRILOHA 2 - doklad P47

23 PRILOHA 2 - doklad P47

24 PRILOHA 2 - doklad P48

25 PRILOHA 3 - doklad P25

26 PRILOHA 3 - doklad P28

27 PRILOHA 3 - doklad P78

28 PRILOHA 3 - doklad P94

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13. 11. 2010 NETOLICE

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13. 11. 2010 NETOLICE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ 13. 11. 2010 NETOLICE Program: 1) Zahájení 2) Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatel) 3) Schválení programu 4) Zpráva starostky OSH

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2012 Obsah výroční zprávy NADACE AGEL za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle a vize pro další období 3. Identifikační

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2010 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc konaného dne 21. března 2015 v Příkazích SD SDH okresu Olomouc zahájeno v 8 10 hod. SD SDH svoláno na základě usnesení shromáždění představitelů SDH okresu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 8 Občanské sdružení V růžovém sadu Komenského 4, Ořechov u Brna IČ: 26605601 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 8 Představy profesionálů i laické veřejnosti o optimální péči poskytované lidem s mentálním

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

darujeme áhám pom podporujem pořádáme

darujeme áhám pom podporujem pořádáme pomáháme podporujeme darujeme pořádáme Výroční zpráva 2014 allianz nadační fond Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz nadační fond obsah Allianz nadační fond v roce 2014 06 Základní údaje

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Comenius Fulnek, o.s.

Comenius Fulnek, o.s. Výroční zpráva sdružení Comenius Fulnek, o.s. za rok 2013 Comenius Fulnek, o.s. Švédská 381, 742 45 Fulnek IČ: 227 36 085 Číslo účtu: 1858975399/0800 Telefon 731 170 378 E mail: info@comeniusfulnek.cz

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 8 TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA ČLENSKOU SCHŮZÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DNE 23. května 2009 Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, předkládáme Vám třetí výroční správu občanského

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více