VOX 2. 2 publicistika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX 2. 2 publicistika"

Transkript

1 Nová parkovací místa Hasiči bilancovali Veveří Czech Virtuosi Akce knihovny Špicberky v Brně Taneční soutěž TJJ LUCKY Futsalisté vyhráli Číslo 2 Ročník XVIII Cena 9 Kč Brněnská jednosměrná více parkovacích míst Na ulici Brněnská v Tišnově je v současné době při obousměrném provozu cca 26 parkovacích podélných stání. Úpravy dopravního prostoru v této ulici byly navrhovány ve snaze zvýšit kapacitu parkovacích míst, které v centru města nutně chybí a zklidnit motorový provoz v daném prostoru. Ulice V roce 2009 bylo vydáno v poměrně krátkém časovém období několik novel zákona o daních z příjmů, z nichž se většina nějakým způsobem dotkla i poplatků daně z příjmů fyzických osob. Z důležitých změn vybíráme : Změna paušálních výdajů u příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti: pokud poplatník s příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti uplatňuje výdaje procentem, zvýšila se již pro zdaňovací období (ZO) r stanovená výše těchto paušálních výdajů, a to na 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností 60 % u ostatních příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné I v letošním roce má město naplánováno několik investičních akcí. Především se bude pokračovat ve stavebních úpravách Müllerova domu, ve kterém bude městské muzeum. V přízemí se provádí vnitřní omítky, v plánu je oprava střechy, která zahrnuje výměnu krovů a novou krytinu a dokončí se statické zajištění druhého podlaží a veškeré instalace. Stavba má být ukončena do konce letošního října. Začátkem roku 2011 bude probíhat instalace exponátů a vybavení nábytkem. Otevření muzea je plánováno na květen Rekonstrukce činnosti. Výše možných procentních výdajů u příjmů z pronájmu se nezměnila a zůstává na 30 %. Paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem: i pro fyzické osoby platí nově od ZO 2009 možnost uplatnit paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, a to maximálně na 3 vozidla ve zdaňovacím období zařazená nebo nezařazená v obchodním majetku, případně v nájmu. Paušální výdaj je měsíční, a to bu v plné výši Kč měsíčně nebo v krácené výši Kč měsíčně a zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Podmínkou pro uplatnění paušálního výdaje je skutečnost, že vozidlo nesmí být přenecháno do užívání jiné osobě. V případě kráceného paušálního Záměry města Tišnov v roce 2010 Müllerova domu je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. Stavební práce pokračují v MŠ na Horově ulici, v části bývalých jeslí. Rekonstrukcí vzniknou dvě nové třídy pro 25 dětí, celková kapacita 50 dětí. Dojde k výměně oken, zateplení střechy, výměně vnitřních instalací, provedou se nové podlahy a třídy se vybaví novým nábytkem. Náklady na tuto akci jsou cca 6,6 milionů korun. Ukončení stavebních prací se předpokládá do konce prázdnin, tak aby děti 1. září šly již do nových prostor. Pro letošní rok je v plánu oprava sgrafitových ploch na budově radnice. Ty jsou v současné době již poškozeny povětrnostními vlivy a je třeba je zachovat jako jednu z důležitých kulturních památek v Tišnově. Finanční částka na tuto akci je cca Kč. (red) Brněnská byla vyřazena ze sítě krajských silnic. Celkovou úpravou Brněnské vznikne jednosměrná ulice, ve které bude po obou stranách komunikace cca 44 podélných stání pro osobní auta a 4 vyhrazená podélná stání pro zásobovací vozy délky 12 metrů, která lze časově limitovat. Návrh byl za účasti zástupců města projednán s Dopravním inspektorátem Policie ČR. V případě kladného vyřízení stavebního povolení a zajištění finančních prostředků v rozpočtu města, by se úpravy ulice realizovaly již v letošním roce. Plánek budoucí Brněnské ulice najdete na projekty města. (ná) Z tišnovských škol ZŠ Smíškova Tišnov zve veřejnost na Den otevřených dveří ve čtvrtek 21. ledna od do 18 hod. Ve středu 27. ledna od 8 do hod. bude probíhat Den otevřených dveří na ZŠ Tišnov, Nám. 28. října. Zároveň se v tento den bude konat v hod. v horní tělocvičně setkání předškoláků. V pátek 12. února od 14 do 17 hod. bude zápis žáků do 1. třídy na ZŠ Tišnov, Nám. 28. října. Informace Finančního úřadu Nejpodstatnější změny v dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období roku 2009 výdaje se krátí ostatní výdaje na toto vozidlo a odpisy tohoto vozidla na 80 %. Mimořádné odpisy: také poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají možnost v daňovém přiznání uplatnit tzv. mimořádné odpisy, a to u hmotného majetku zařazeného v 1. nebo 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od (horní limitace doby pořízení majetku pro uplatnění mimořádných odpisů je ). Takto pořízený majetek zařazený v 1. odpisové skupině lze odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců, majetek zařazený ve 2. odpisové skupině lze odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 (pokračování na str. 2) Tišnovskou radnici čekají opravy Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Pracoviště Úřadu práce Brno-venkov v Tišnově působí od loňského října na Ráboňově ulici. Občané regionu Tišnov si mohou na novém pracovišti nadále vyřizovat dávky státní sociální podpory a nezaměstnaní občané se zde mohou zaregistrovat jako uchazeči o zaměstnání a využít služeb při zprostředkování zaměstnání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. V legislativě, týkající se zaměstnanosti, nedošlo od k žádným podstatným změnám. Výrazně se však zvýšila míra nezaměstnanosti. Zatímco na konci roku 2007 činila v mikroregionu Tišnov 5,1 % a o rok později 5,8 %, k se vyhoupla na rekordních 10,4 %. Představuje to uchazečů o zaměstnání z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu Tišnov. V samotném Na podzim loňského roku byly zahájeny práce na rekonstrukci místní knihovny. V původních prostorách Závojského vily, dnes známé spíše jako Koldovy vily, sídlila MŠ. Po vybudování přístavby a rekonstrukci MŠ v roce 2006 se prostory v prvním nadzemním podlaží vily uvolnily. Tím, jak tyto prostory využít, se rada městyse několikrát zabývala. Myšlenku, že by zde mohlo vzniknout určité kulturní zázemí, nakonec všichni radní podpořili. Realizace záměru využití těchto prostor byla rozdělena do dvou etap. V první etapě se vybudovala plesová sezóna Prodejna 4U Banana Nám. Komenského 146 Tišnov bižuterie parfumerie kosmetika Hejtman JMK navštívil Tišnov a okolí Ve středu 13. ledna zahájil hejtman Michal Hašek sérii výjezdů po jižní Moravě, do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Jako první si vybral Tišnovsko. Spolu se členem Rady JMK Zdeňkem Pavlíkem navštívil nejdříve v Předklášteří provozy francouzské společnosti Thuasne, která díky finančnímu přispění JMK v minulých dnech zahájila provoz v rekonstruované hospodářské budově zdejšího kláštera. Dalším místem návštěvy byla obec Dolní Loučky, kde si hejtman prohlédl nově vybudované víceúčelové hřiště, financované z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Vyzkoušel si i ledovou plochu, která je nyní využívána jako kluziště. Hejtman ve firmě Thuasne V obci Skryje se hejtman zajímal o průběh rekonstrukce bývalé mateřské školy, která po potřebných úpravách poskytne bydlení lidem s mentálním postižením. Na tuto akci počítá letošní krajský rozpočet s částkou tři miliony Kč. Na zpáteční cestě do Předklášteří se hejtman Hašek i s ředitelem Správy a údržby silnic JMK Janem Zouharem seznámil s problémy při výstavbě nového mostu u papírny. Byl ujištěn, že pokud bude dobré počasí, stavba bude dokončena do letošního června. Závěr jeho návštěvy patřil Tišnovu. Hejtman nejdříve zavítal do Policie ČR upozorňuje Policie ČR, OO Tišnov, se sídlem na ulici Majorova 763, od 1. ledna 2010 nově připojuje do svého obvodu obce, které byly původně místně příslušné OO PČR Černá Hora. Jedná se o obce: Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín, Zhoř. I nadále však obce spadají pod Okresní soud Blansko a Okresní státní zastupitelstvo Blansko. Po připojení obcí čítá OO PČR 59 samostatných obcí, což je obyvatel. Telefon na OO Tišnov je , Úřad práce informuje Co mohou občané očekávat v letošním roce V Doubravníku mají novou knihovnu nová knihovna, která zabírá dvě místnosti a ve druhé etapě pak bude probíhat rekonstrukce druhé poloviny prvního nadzemního podlaží, kde vznikne sociální zázemí a společenská místnost. S t a v e b n í úpravy, veškeré rekonstrukce a vybavení novým nábytkem si v yžádalo částku více než Kč. JMK na akci poskytl dotaci ve gymnázia, které letos oslaví 90 let své existence. Řekl, že velmi rád poskytl záštitu nad touto akcí a osobně se účastní oslav, protože Setkání zastupitelů a starostů regionu s hejtmanem na tišnovské radnici je absolventem této střední školy. Návštěvu regionu ukončil na tišnovské radnici, kde se setkal s vedením města a starosty okolních obcí. Společně probírali problémy, se kterými se v současné době musí potýkat zejména malé obce. (red) Tišnově dosáhla míra nezaměstnanosti na konci prosince 2009 úrovně 9 %. Ruku v ruce s nárůstem nezaměstnanosti se snížil počet volných míst na Tišnovsku během roku 2009 na polovinu. Vzhledem k přetrvávající hospodářské krizi nelze v nejbližších měsících očekávat nějaké podstatné zlepšení situace na trhu práce. Nasvědčuje tomu i zvýšení počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání z Tišnovska v prvních dvanácti lednových dnech o 122. Na kontaktním místě státní sociální podpory v Tišnově byly v roce 2009 vyřízeny dávky státní sociální podpory celkem pro žadatelů v celkové výši Kč. S účinností od došlo v oblasti státní sociální podpory k několika legislativním změnám: (pokračování na str. 2) výši Kč. V současné době je knihovna již v nových prostorách a starosta městyse dodává věřím, že nové a lepší prostory přilákají i další čtenáře. (xyz)

2 2 publicistika Firma Thuasne v Předklášteří rozšířena Pobočka šicí dílny francouzské firmy Thuasne funguje v obci již 10 roků. Vyrábí se zde textilní ortézy, např. bederní pásy, nákoleníky, stehenní objímky, podpory kotníku, kompresivní oblečení k léčbě Budova bývalého kravína září novotou popáleninových jizev ad. Čtenáři jistě sledují celkový vývoj událostí, který vyvrcholil na jaře loňského roku, kdy budoucnost firmy byla Úřad práce informuje (pokračování ze str. 1) Nárok na přídavek na dítě má od 1. ledna nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 2,40 (do byl tento koeficient 2,50). Od téhož data se výše přídavku na dítě snižuje o 50 Kč, a to na 500 Kč na dítě do 6 let věku, 610 Kč na dítě od 6 do 15 let věku a 700 Kč na dítě od 15 do 26 let věku. Úřad práce nejpozději do konce ledna 2010 stanoví nový nárok na přídavek na dítě (aniž by si příjemci dávky předkládali žádost) a doručí písemné sdělení o změně přídavku na dítě. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. Od se novelou zákona o nemocenském pojištění snížila výše peněžité pomoci v mateřství pro období od do V souvislosti s tím dochází ke změně stanovení výše rodičovského příspěvku v měsících, kdy je současně s touto dávkou vyplácena peněžitá pomoc v mateřství a proto se v těchto případech mění výše dopláceného rozdílu rodičovského příspěvku. Žadatelé, kterých se tato úprava týká, obdrží do konce ledna 2010 písemnou výzvu k doložení nového potvrzení o nároku na dávky, ovlivňující výši rodičovského příspěvku ode dne , které vystaví příslušný plátce peněžité pomoci v mateřství. Uvedené potvrzení je třeba následně doručit na kontaktní místo SSP. Z důvodu novelizace zákona o důchodovém pojištění nelze od považovat za nezaopatřené dítě takové dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu 3. stupně. Z důvodu dalších legislativních změn (v důchodovém a nemocenském pojištění) dochází i ke změnám ve formulářích MPSV ČR (staré formuláře, které již žadatelé obdrželi, budou akceptovány). Nové Na Zlobici bude opět živo O víkendu 30. a 31. ledna se v přírodním areálu na Zlobici konají již třetí Nepálské dny. Připravena bude výstava fotografií a beseda o horách a lidech v Nepálu. Programy a besedy začínají vždy ve 14 hod. v Kolibě na Zlobici. Zájemci budou moci ochutnat speciality domácí a nepálské kuchyně, otevřeno denně od 10 hod. ohrožena. Pro její další zachování bylo nutné najít co nejrychleji další prostory pro rozšíření výroby. Jako jediné řešení byla rekonstrukce bývalého kravína v areálu Porta coeli. Francouzská firma investovala do rekonstrukce finanční částku 3,5 mil. Kč, čímž si předplatila nájem na několik roků dopředu. Její formuláře pro státní sociální podporu si mohou žadatelé vyzvednout na kontaktním místě SSP a jsou také dostupné v elektronické podobě na stránkách MPSV ČR v sekci státní sociální podpora (verze pro přiznání dávky od ). Jedná se o žádost o sociální příplatek, žádost o rodičovský příspěvek, žádost o dávku pěstounské péče odměna pěstouna, doklady o výši příjmu (ročního i čtvrtletního), prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávku, doklad o výši nákladů na bydlení, potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, hlášení změn informace pro odměnu pěstouna. podmínkou však bylo zajistit opravu střechy v rozpočtu 1,75 mil. Kč. Protože náklady na opravu střechy byly příliš vysoké, do financování se zapojil JMK, obec Předklášteří, město Tišnov i ostatní obce Mikroregionu. Poté, co se podařilo získat finanční prostředky, vypracovat projekty a získat potřebná povolení, nastal závod s časem. Podmínkou Thuasne Group, jejíž je Thuasne CR součástí, bylo předání budovy do užívání do konce roku To se podařilo, objekt byl předán k užívání v prosinci loňského roku a v současné době je v nových prostorách moderní stříhárny již zahájen provoz. Všechna pracovní místa budou zachována, pouze některé pracovnice budou přeřazeny ze šití na nová pracoviště. To nám umožní zařadit do výroby nové moderní pásy a kompenzovat tak pokles prodejů klasických bederních pásů, abychom nemuseli snižovat stávající počet zaměstnanců, dodala ředitelka výroby Stanislava Ježková. (xyz) Dále vzhledem ke zvyšujícímu se počtu občanů ČR (rodičů s nezaopatřenými dětmi), kteří se zaměstnávají v jiných státech EU, upozorňujeme, že je vhodné, aby se před odjezdem do zahraničí informovali na kontaktním místě státní sociální podpory v Tišnově, jak postupovat při nárokování rodinných dávek v zahraničí. Tím zabrání následným nedorozuměním, kdy vyplácení dávky v zahraničí je vždy závislé na posouzení poměrů migrujícího pracovníka v domovském státě, tj. v České republice. Ing. Vladimír Vyplel vedoucí odboru poradenství pro zprostředkování a podpory Úřad práce Brno-venkov Při návštěvě brněnské zoo sáhneme hlouběji do kapsy Návštěvníci brněnské zoo musejí od ledna 2010 zaplatit vyšší vstupné. Dospělí nyní místo 70 Kč zaplatí 100 Kč. Děti, studenti a důchodci místo dřívějších 50 Kč zaplatí 70 Kč. Hlavním důvodem zdražení je růst cen krmiva, energií, materiálů a další faktory spojené s ekonomickou krizí. Příspěvek města na chod zoo však zůstal nezměněn a ekonomická čísla jsou neúprosná A na co se mohou návštěvníci těšit v letošním roce? Ještě do konce ledna mohou pozorovat neobvykle velkou skupinu vlků arktických, kterých je nyní 11. Na 29. leden je naplánován transport tří párů mladých vlků do zoo v ukrajinském městě Rovno. Lední medvěd Umca se v pátek 15. ledna vrátil do Brna z bratislavské zoo, kam byl přesunut, aby se samice Cora mohla v klidu připravit na porod. Jak se ukazuje, Cora, která se od odchodu samce zdržuje v doupěti, s největší pravděpodobností není březí. Od února pak už budou moci návštěvníci pozorovat obě zvířata očekává se, že se Umca a Cora záhy dostanou do říje. Pokud by v březnu Cora zabřezla, rodila by v prosinci, což je obvyklá doba příchodu mlá at ledních medvědů na svět. Zimní zoo nenabízí jen pohled na arktická zvířata. Pár tygrů sumaterských, stejně jako pár levhartů cejlonských, je možno v zahradě pozorovat v prosklených ubikacích a za příznivějšího počasí i při jejich procházkách po zasněženém výběhu. Dlouho připravovaná rekonstrukce pavilonu opic č. 2 konečně začala. Práce proběhnou ve dvou etapách. V první, která má skončit Loňský rok na Veveří. Na co se mohou návštěvníci těšit v letošním roce Zájem o stavební materiál Na úterý 5. ledna se v Drásově zatím neznámý pachatel dostal násilím do rozestavěného rodinného domu. V něm odcizil ještě nenainstalované kuchyňské vybavení a způsobil škodu Kč. Pozor na zloděje Na čtvrtek 8. ledna se neznámý lapka vloupal do firmy v Tišnově na ulici Wágnerova. Ukradl stavební nářadí ve výši Kč. Ve stejný den se neznámý darebák vloupal do vozidla v Tišnově na ulici Halasova, odkud si odnesl autorádio. Celková škoda je Kč. Na sobotu 9. ledna došlo k vloupání do RD v Předklášteří Vísce. Zloděj ukradl TV, vysavač, šperky a další věci. Škoda téměř Kč. Ujel bez zaplacení V neděli 10. ledna řidič vozidla Mitsubishi Lancer natankoval na benz. čerpací stanici v Tišnově za 950 Kč a ujel bez zaplacení. Zmizel veterán Téměř na jisto se musel začátkem ledna vypravit do obce Olší zloděj, který má vztah k motocyklovým veteránům. Z chalupy cizince totiž zmizel víc než šedesát let starý motocykl ČZ 98. Zloděj překonal plot a několik zámků, škoda je víc než Kč. Kadeřnickým nůžkám neodolal Zaujetí a profesionálního přístupu pracovnic z tišnovského kadeřnictví na Brněnské ulici, dokonale využil ve čtvrtek 14. ledna zatím neznámý pachatel. Během odpolední otevírací doby nepozorovaně odcizil z provozovny troje speciální kadeřnické nůžky a k tomu sebral i speciální kadeřnickou váhu. Škoda je více než Kč. Požár v Tišnově V neděli 17. ledna došlo v Tišnově na ulici Králova k požáru stojícího nákladního vozidla. Příčinou byla technická závada v elektroinstalaci. Škoda zatím není vyčíslena. Zapadl autobus V pondělí 18. ledna v ranních hodinách zapadl v k. ú. Lomnice autobus. U jeho vyproš ování zasahovali hasiči i policie. Ke zranění nedošlo. (BTK) letos v červnu, dojde ke zvětšení vnitřní ubikace. Vznikne též nový venkovní výběh při jižní straně pavilonu. Druhá etapa se zaměří už jen na exteriéry. Zahájena bude do dvou let po ukončení první etapy a jejím hlavním cílem bude stavba druhého venkovního výběhu při severní straně pavilonu. Na podzim bude otevřena nová expozice Beringia, která představí přírodu Kamčatky a východní Sibiře. Informace Finančního úřadu (pokračování ze str. 1) měsíců s tím, že v prvních 12 měsících se uplatní odpisy rovnoměrně do výš 60 % vstupní ceny a v dalších 12 měsících rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Technické zhodnocení takto odpisovaného majetku neovlivní vstupní cenu, ale bude odpisováno jako samostatný majetek, zatřídí se do příslušné odpisové skupiny, ve které je zařazen zhodnocovaný majetek a odpisy se budou řídit obecnými pravidly daňového odpisování. Možnost a podmínky pro snížení základu daně Loňský rok očima hasičů Rok 2009 na hradě Veveří měl dobré i horší stránky. Co vše se podařilo i s čím bojovali na hradě ve Veverské Bítýšce jsme se zeptali kastelána Petra Fedora. Na jedné straně se nám podařilo dokončit rekonstrukci omítek a výmaleb chodeb, schodiště a tzv. černé kuchyně v hlavním paláci, zpřístupnili jsme návštěvníkům Prachovou věž a začali s obnovou parkových úprav pod Jižní branou. Na druhé straně po vypuštěné přehradě nejezdily lodě a návštěvnost oproti roku 2008 klesla cca o 20 %. Letní přívalové deště nám několikrát odplavily cesty a nakonec i zničily trafostanici, ale o to více se nám sešlo nabídek pomoci. Propršel nám květnový šermířský festival, ale velmi se povedl zářijový koncert Hradologie 09, řekl kastelán. A jaké jsou plány na letošní rok? V přípravách na letošní sezónu je tak třeba s pokorou přijímat, že některé z našich plánů jsou už nyní určeny k nezdaru a naopak možná uspějeme tam, kde bychom to vůbec nečekali. Přesto si troufáme v roce 2010 pokračovat v rekonstrukci tzv. Anglického traktu a zahájit opravu hradního mostu. Připravujeme novou podobu palácové expozice a vernisáže několika sezónních výstav. Právě dokončujeme kalendář sezónních kulturních akcí. o nezdanitelné části ve formě poskytnutých a v zákoně stanovených darů, ve formě zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru použitého na financování stanovené bytové potřeby, ve formě zaplaceného příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění, resp. zaplacených příspěvků odborové organizaci se nezměnily. Stejně tak se nezměnila výše a podmínky pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. JUDr. Švédová vedoucí oddělení daně z příjmů fyz. osob Zatím spící hrad čeká na novou sezónu Touto cestou bych chtěla poděkovat obecnímu zastupitelstvu ve Štěpánovicích za zřízení dětského hřiště v prostoru u hájenky. Vzhledem k tomu, že jsem babičkou malých dětí a dětské hřiště jsme v době letních prázdnin a o víkendech v minulosti hojně využívali, s potěšením jsem uvítala zbudování nového hřiště, které podle mého názoru odpovídá požadované bezpečnosti při dětských hrách a současně i vymezuje prostor k ostatním aktivitám a zamezuje přístupu zvířat a tím i zajištění větší hygieny na pískovišti a v celém prostoru. Na starém hřišti byly již herní prvky za dobu užívání opotřebované a nesplňovaly bezpečností požadavky. Věřím, že rozhodnutí vybudovat dětské hřiště stálo hodně úsilí a určitě i převzetí odpovědnosti za tento objekt přinese nemálo starostí. Proto ještě jednou děkuji za děti. Eva Filipová, Brno 25 Poznámka redakce: Do Štěpánovic jsme zajeli a přinášíme vám pěknou fotku (red) V průběhu roku 2009 zasahovali příslušníci Hasičského záchranného sboru JMK, požární stanice Tišnov, u 335 událostí. Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova zasahovali celkem u 40 událostí. Za zmínku stojí událost dne 18. května, kdy bylo Tišnovsko zasaženo přívalovými dešti a prudkým krupobitím. V ten den zasahovaly obě jednotky celkem u 12 událostí. Dalším významným zásahem byly povodně, které postihly Drásov 16. července. Při tomto zásahu zasahovali příslušníci HZS JMK PS Tišnov a dobrovolní hasiči z Tišnova, Drásova, Kuřimi, Lomničky, Svatoslavi. Dalším zásahem bylo odklízení spadených stromů po prudkém větru, který se přehnal přes Tišnovsko 2. srpna. Po této události zasahovali tišnovští hasiči celkem 20x. Co se týče technického vybavení, profesionální hasiči disponují cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku MAN, cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra 815, rychlým zásahovým automobilem Ford Transit, plošinou na podvozku Škoda 706 RT a velitelským automobilem Škoda Felicia Combi. Dále je na požární stanici v Tišnově umístěna záložní cisternová automobilová stříkačka na podvozku MAN (slouží jako záložní technika i pro další stanice HZS JMK) a hadicový automobil na podvozku Tatra 815. Jednotka SDH města Tišnova disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra 815 Terrno, cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra 148, dopravním automobilem na podvozku Avia 31. V průběhu roku 2009 proběhla rekonstrukce budovy požární stanice. Na doposud nevyužívané půdě byla zbudována nová zasedací a školící místnost, kancelář velitele stanice a kancelář velitelů družstev. V prvním patře byla zbudována denní místnost a jídelna, v přízemí potom došlo k upravení šatny sloužící k ustrojování příslušníků při výjezdu a k úpravě špinavé šatny pro uložení zásahových kompletů. V průběhu rekonstrukce byla vyměněna okna v celé budově a střecha, která byla hrazena z rozpočtu města Tišnova. V současné době na požární stanici slouží 22 příslušníků, tj. 7 na každou směnu + velitel. Jednotka SDH města Tišnova má 27 členů. První z nich, Veverská hradní zabíjačka, proběhne už v sobotu 23. ledna od 10 hod. a tímto na ni zveme všechny čtenáře VOXu. (red)

3 A Taneční klub TJ Sokol Drásov Co bylo a co nás v nejbližší době čeká Činnost TK Sokol Drásov byla velmi různorodá a úspěšná i když členská základna v současné době není největší. Vyvrcholením celoroční činnosti bylo Mistrovství ČR, které pro náš klub skončilo velikým úspěchem. V párové české polce, kde soutěžilo 43 párů z celé republiky, získal náš pár bronzovou medaili. Vzhledem k menšímu počtu párů jsme se spojili s TŠ Danza Brno a výsledkem bylo opět výborné umístění ve standardní formaci Na plese. Soutěžní atmosféru z druhé strany si TK zažije při organizaci festivalu tanečního mládí pro JMK. Koncert Czech Virtuosi v Doubravníku V neděli 7. února ve hod. se v Doubravníku v kostele Povýšení sv. Kříže uskuteční koncert brněnského komorního orchestru Czech Virtuosi, pod vedením belgického dirigenta Erica Lederhandlera. Sólo na housle přednese Esther Yoo z USA. (HUSK) Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka (Kraví hora 2) nabízí Pořady ve velkém planetáriu: vždy středy a v soboty v 18 hod. V lednu je na programu pořad Mars, v únoru Hvězdy pod mikroskopem podivuhodná výprava do báječného světa hvězd. Pořady pro děti: o sobotách a nedělích vždy v 15 hod. Na 23. a 24. ledna je připraven příběh O lovci Orionovi. Na 30. a 31. ledna je připravena pohádka o dracích na zemi a na hvězdné obloze V Dietrichsteinském paláci (Zelný trh 8) se koná výstava s názvem Proměny. Představuje pohled na tvorbu soudobých českých divadelních výtvarnic. Na malém prostoru se setkají scénické, kostýmní a loutkářské návrhy dvanácti žen, jejichž oborem se stala donedávna výlučně mužská disciplína scénografie. Prezentace výstavy je dostupná na: Výstava v Jamborově domě V galerii v Tišnově probíhá výstava tišnovského rodáka, malíře Miloslava Sonnyho Halase. Vernisáže výstavy se v sobotu 9. ledna zúčastnilo na 130 návštěvníků, kteří projevili i značný zájem o zakoupení jeho obrazů. Výstava je pro velký zájem prodloužena do 5. února. V úterý 2. února v 17 hod. bude obohacena o besedu Halasových spolužáků a známých, besedy se také zúčastní brněnský umělec a výtvarník Dr. Jiří Valoch, velký fanda M. Halase. Příznivce umění zvou pořádající MěKS Tišnov a společnost Art Periscope. Otevřeno je od úterý do pátku hod., sobota a neděle hod. (koko) V roce 2009 proběhl již 7. ročník. Účastnilo se opět více než 550 dětí, juniorů a mládeže a bylo předvedeno 84 soutěžních choreografií. Součástí festivalu je i soutěž jednotlivých párů v české polce. V dětské kategorii soutěže získali medaili a postup na Mistrovství ČR do České Lípy Martin Hamřík s Terezkou Sýsovou pokud vydrží budou z nich možná dobří tanečníci. Vystoupili jsme a to nejen s tanečním programem, na drásovských krojovaných hodech, kde bylo více než 70 krojovaných od těch nejmenších až po dospělé. Je potěšující, že tancovali i starší odchovanci TK a jejich známí. Bylo i mnoho dalších akcí, na které se rádi vracíme např. v Železném vystoupení při bitvě z války severu proti jihu v červnu i program na podzimních hodech. Rok 2010 již tradičně zahajujeme předtančeními na zahájení plesů a různými tanečními ukázkami při společenských akcích. Byli bychom rádi, kdyby do řad TK našli Není drak jako drak. Pořady na hvězdárně: pouze za jasného počasí. Pozorování Slunce soboty ve 14 hod., pozorování hvězdné oblohy pondělí až sobota v 19 hod. V případě nepříznivého počasí je připraven pořad v malém planetáriu. Za poznáním modré planety: na 21. ledna v 18 hod. je připraven pořad Rudy Růžičky Ladakh na kole mezi nebem a zemí. Ve čtvrtek 28. ledna v 18 hod. vás zavede Karel Budín do Zimbabwe, ve Docent Jan Lacina při vernisáži cestu noví členové, počínaje těmi nejmenšími, kterých máme cca 18. Nemusí mít obavy z toho, že vůbec neumí tancovat do klubu se přece chodí, aby se tancovat naučilo. Přejme si, aby drásovské tancování bylo v dalším období alespoň stejně úspěšné jako dosud a děkujeme všem tanečníkům, sponzorům a příznivcům. Jsem přesvědčena, že svojí činností i umístěním na soutěžích dobře reprezentujeme jak zřizovatele TJ Sokol, tak i obec Drásov a v klubu rozumným způsobem tráví děti a mládež volný čas. Marie Bělušová vedoucí TK Drásov Kultura v Tišnově Ve středu 27. ledna v hod. se v sále kina Svratka koná taneční show Ladies party skupiny The Rangers. Nejslavnější pánská revue se po roce vrací, tentokrát s novým programem v rámci Fantasy Tour Vstupné 220 Kč. Ve středu 3. února v 9 a v hod. se v sále kina Svratka hraje pro nejmenší Aladinova kouzelná lampa. S představením vystoupí Mladá scéna Ústí nad Labem. Ve čtvrtek 28. ledna v 17 hod. pořádá MěK Tišnov cestopisnou besedu Ing. Radovana Jirků Hedvábná stezka. Během povídání se návštěvníci podívají z jihoitalského přístavu Brindisi, který byl jedním z míst kde legendární Hedvábná stezka končila, až do dalekých států jakými jsou např. Brněnská hvězdárna představuje čtvrtek 4. února v 18 hod. seznámí zájemce Ja romír Novák s Antarktidou. Výstavy: PLANETÁRIUM HVÌZDÁRNA kultura MIKULÁŠE v lednu a únoru je k vidění výstava Pavla Gabzdyla Tajemství Marsu. Nové pohledy na podivuhodný planetární svět. Otevřeno je hodinu před pořady ve velkém planetáriu, v pracovní dny též od 9 do 12 hod. (fel) Navštivte brněnské výstavy Výstava potrvá do 15. února. Zajímavá je i výstava Novinky z mineralogického depozitáře. Představuje se rozsáhlá expozice, sestavená z minerálů a hornin mineralogického-petrografického oddělení MZM, která obsahuje řadu efektních ukázek minerálů našich i světových lokalit. Výstava potrvá do 18. února. V Biskupském dvoře (Muzejní ulice 1) se koná výstava Krásy tropů. Prezentuje faunu tropických oblastí celého světa. Vlastní prostředí výstavy je rozděleno do čtyř zoo-geografických oblastí: australské, etiopské, neotropické a indomalajské. Výstava, kterou doplňují kresby zvířat malíře Jana Dungela, potrvá do 12. března. Pavilon Anthropos (Pisárecká 5) nabízí výstavu Zkameněliny ve vědecké grafice 19. století. Unikátní soubor velkoplošných grafik představuje paleontologické rekonstrukce, vytvořené významnými německými paleontology druhé poloviny 19. století. Výstavu můžete navštívit do 31 ledna. V pavilonu Anthropos se koná výstava Darwin, která je pro velký úspěch prodloužena do 14. března. Součástí je akce s názvem Motýl pro pana Darwina aneb Bu te tvořiví jako Příroda. Připojte se k výtvarníkům a vytvořte vlastního motýla, který se stane součástí výstavy Darwin. Svého motýla můžete vyrobit přímo v Pavilonu Anthropos nebo doma a zaslat jej na adresu MZM, k rukám Romany Jalůvkové, Zelný trh 6, Brno. Těšte se na 14. březen, na derniéru výstavy plnou evoluce a zábavy. (fel) BRNÌ V KOPERNÍKA Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel ABDELHAMID, Esma Se silou lvice Osudy mladé ženy ATWOOD, Margaret Eleanor Pýthie Napínavý příběh BALDACCI, David Chytrému napověz Detektivka BASS, William M. Kde mrtví promlouvají Román plný napětí BERGER, Margot Poslední šance pro Janu Osud mladé dívky BOTTI, Laurent Děsivé příznaky Detektivní román BRADBURY, Ray Ilustrovaná žena Soubor sci-fi povídek BULL, Bartle Čínská hvězda Historický román CARRINGTON, Ashley Valérie Příběh mladé ženy ČERNOHLÁVEK, Jan Babí lom Kniha představuje Babí lom u Kuřimi (ná) Akce Městské knihovny Turkmenistán či Tádžikistán, prohlédnou si most v Turecku oddělující Evropu od Asie, Kaspické moře, starobylá města Buchara a Samarkand a další. Ve čtvrtek 4. února se v rámci 5. ročníku projektu Salonky koná praktická dílna Zvířátka z ponožek, pod vedením Štěpánky Čechové. Akce se uskuteční přímo ve výtvarné a keramické dílně Veverka ve Veverské Bítýšce. Sraz zájemců je před nádražím v Tišnově v 8.45 hod. Cena kurzu je 150 Kč, autobus si platí každý sám. Zájemci se musí přihlásit do 29. ledna osobně v knihovně nebo na tel Muzeum v Předklášteří zve Pokud vás zajímá příroda a zajímavosti o ní, můžete navštívit výstavu fotografií Památné stromy Tišnovska. Výstava je pořádaná ve spolupráci s Ekoporadnou a MěÚ v Tišnově a potrvá do 28. března. K vidění je i výstava k 80. výročí založení muzea s názvem Letem muzejním světem. Prodloužena je do konce února. Jedním z nepřehlédnutelných exponátů na výstavě je mapa Tišnovska, kterou zhotovil v letech pan J. Jobánek. Otevřeno je denně mimo pondělí a hod. Info na tel Dům dětí a mládeže Tišnov Ve středu 27. ledna v 18 hod. se v DDM v Tišnově koná akce s názvem Honza Vlasák uvádí svou cestu na Srí Lanku. Vstupné: dospělí 40 Kč, děti a studenti 15 Kč. Jedinečný styl cyklotrempa Honzy Vlasáka záruka nevšedního zážitku z nevšedního místa tam dole pod Indií. Více informací a rozhovory s Honzou najdete na: K prodeji budou všechny Honzovy knížky. Charitativní koncert Obec Moravské Knínice a TJ Sokol zvou na Tříkrálový benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 24. ledna v 16 hod. v sokolovně. V programu vystoupí Cimbálová muzika Kyničan a hosté, Mužský sbor z Moravských Knínic, Schola z Moravských Knínic a Pavel Helan folkový zpěvák. Libušina galerie V galerii v Malhostovicích můžete shlédnout již tradiční lednovou výstavu Grafika českých výtvarníků. Největší část výstavy tvoří litografie Jany Ondrušové-Wünschové, převážně s přírodní nebo sakrální tématikou. Pozitivní náladou vás jistě okouzlí litografie Františka Jurka, shlédnout můžete také grafiky Ludvíka Vašiny, Hany Čápové, Karla Demela, Vladimíra Komárka, Jana Růžičky a Vladímíra Suchánka. V pátek 5. února od 18 hod. se koná přednáška CESTY za poznáním světa s Jaroslavou Šrejmovou. V únoru se představí fotografické trio V. Kalábová, D. Sochorová a V. Nechuta. Galerie je otevřena od úterý do neděle hod. Po domluvě na telefonu kdykoliv. (kvok) Club Escape v Kuřimi V pátek 22. ledna se koná tradiční akce Drum and Bass Break Trip no. 4. Vstup do 21 hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu 23. ledna je na programu Hit Party. Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Vstup zdarma. V pátek 29. ledna se koná párty Dance mania DJ Tomme. Párty s největšími tanečními hity současnosti v mixu od DJe Tomme. Vstup do 21hod. zdarma, pak 30Kč. V sobotu 30. ledna je Hit Party s největšími hity z různých stylů. Vstup zdarma. (fel) Špicberky ve fotografii Petra Volfa Ve čtvrtek 11. února se koná praktická dílna oplétané klícky technikou peding pod vedením Marie Kučerové. Akce se uskuteční opět v dílně Veverka, cena kurzu je 150 Kč. Zájemci se musí závazně přihlásit do 4. února v knihovně. V oddělení pro děti a mládež se konají kulturně výchovné akce. V pátek 22. ledna od hod. bude probíhat Společné čtení Příběhy ze života hraček. Ke zhlédnutí bude i výstava historických hraček brněnské výtvarnice Milady Kollárové. (koko) Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu indické školy v Deodurze. Více informací najdete na htm. V rámci koncertu bude představena výstava fotografií dobrovolníků Karla a Marie Dvořákových z misijní cesty do Indie. Zváni jsou všichni, kteří mají chu podpořit dobrou věc. KINO Kino Svratka Tišnov Pá So ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED Mrazivá komedie Út SEZÓNY V PEKLE Český film z poválečných let Čt NA SEVER Příběh smolaře Jomara So BRATŘI BLOOMOVI Jak se krade a podvádí s elegancí Út LOVE AND DANCE Hudební, romantický film Výstava se koná ve foyer Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8 a potrvá do 20. března. Představuje výběr fotografií kameramana Petra Volfa ze dvou expedicí na souostroví Špicberky z roku 1985 a 1988, kterých se zúčastnil s režisérem Milanem Maryškou. Fotografie jsou digitálně upraveny a zrestaurovány. Petr Volf (nar. 1940) vystudoval FAMU. Natáčel srpnovou okupaci v roce 1968, natočil 300 filmů jako kameraman a asi 10 filmů jako režisér. Většinou šlo o filmy vědecké, filmy o umění, hudbě a architektuře. Od roku 1985 spolupracoval s Milanem Maryškou a Jaromírem Štětinou na dokumentárních filmech ze Špicberků, Sibiře a Arménie. Společně zakládali společnost pro humanitární pomoc Člověk v tísni. Od počátku devadesátých let min. stol. žije a podniká v restituovaném domě v Jičíně. Více info na (fel) Kam za kulturou v Kuřimi V pátek 22. ledna v 10 hod. se v KD koná představení pro MŠ Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil. Děti odpovídajícího věku v doprovodu rodičů mají vstup za 30 Kč. V úterý 26. ledna od 9 do hod. a od 15 do hod. se v KD koná akce Hrátky s KuřiMáTky. Přij te si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Ve středu 27. ledna v 18 hod. se v Městské knihovně koná beseda s Jaroslavem Chrástem Aljaška a Yukon. Besedovat se bude o Aljašce, která ohromuje svou přírodou, velikostí, ledovci a řekami. Vstup volný. Ve čtvrtek 4. února v hod. se v komorním sále ZUŠ koná koncert SPH Jana Lewitová a Vladimír Merta Pocta Johnu Dowlandovi. Zbylé vstupenky za 100 Kč v prodeji v KD a na místě. (fel)

4 inzerce široký výběr vín káva Segafredo nealko i alkoholické nápoje míchané nápoje výborné čepované pivo Bernard Vadí vám Styl Společnost VPO Protivanov, a.s., přední výrobce plastových oken, dveří a doplňkového sortimentu, vypisuje výběrové řízení na pozici: ová v inárna a va bar v centru Tišno ASISTENTKA ZAKÁZKOVÉ KANCELÁŘE V TIŠNOVĚ sedět v zakouřeném prostředí? U ná s to tak NABÍZÍME PRACOVNÍ NÁPLŇ není!!! komunikace se zákazníky příprava cenových nabídek příprava účetních podkladů vedení běžné denní administrativy Přijďte navštívit stylovou vinárnu a bar v centru Tišnova s krásným kamenným sklepem zázemí stabilní české společnosti práci v příjemném kolektivu zajímavé platové podmínky dlouholetou perspektivu POŽADUJEME Nabízíme široký výběr moravských a zahraničních vín, jedinečné pivo Bernard POŽADUJEME SŠ vzdělání nejlépe ekonomického zaměření nekuřácké prostředí s možností kouření v prostoru vedle vinárny Jungmannova 1886, Tisnov, tel.: příjemné vystupování samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu znalost práce na PC (MS Office, internet, atd) praxe v oblasti administrativy a obchodu vítána řidičský průkaz skupiny B Strukturované profesní životopisy včetně motivačního dopisu zasílejte na (kontakt: Ing. František Musil, tel ) do GarážE v centru Tišnova (lokalita v blízkosti Komerční banky; rozměry 6,6 x 3,2 m) k pronájmu ihned Tel Tišnov, dům U Banána, Nám. Komenského 122 tel./fax , GSM Prodám levně smoking, vel Nový, nenošený. Tel Prodám myčku na nádobí, nutná menší oprava. Původní cena Kč, nyní Kč, nutno vidět. Tel Prodám 2001 pozinkovaný sud za 200 Kč. Dolní Loučky Prodám levně kočárek něm. značky ICOO-3-kombinace. Barva béžovo-džínová. Součástí je přenosná taška, přebalovací taška, pláštěnka. Vše ve velice pěkném stavu. Tel Prodám DB sklepy v obci Unín u Tišnova. Byt je po rekonstrukci. Cena Kč. Tel Při rychlém jednání možná sleva Prodám vídeňské křídlo. Oprava nutná. Vhodné k dekoraci. Tel únor 2010 KUBA (13 dní, 11 nocí) odlet Praha Varadero Mar del Sur 2** All Inclusive Club Kawama 3*** All Inclusive Tuxpan 3***+ All Inclusive Kč Kč Kč KEŇA (13 dní, 11 nocí) odlet Praha Reef hotel 3***, polopenze Reef hotel 3***, All Inlcusive Bamburi Beach 4****, AlI Inclusive Severin Sea Lodge 4****, polopenze Severin Sea Lodge 4****, All Inclusive Kč Kč Kč Kč Kč ZANZIBAR (13 dní, 11 nocí) odlet Praha White Sands 2**, snídaně Langi Langi 3***, snídaně Sunset Beach 3***+, snídaně Kč Kč Kč Pošleme vás nìkam...! Přijmu spolupracovnici(ka) do kanceláře pro jednání se zákazníky, dále pracovnici(ka) pro realitní činnost. Zaškolení, vyšší výdělek, jen vážně. Tel Koupím krystalku, případně staré rádio. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Pronajmu v Tišnově na náměstí jednu místnost (35m 2) bez sociálního zázemí Kč/m 2 ročně+ energie. Tel Až Kč měsíčně NAVÍC za reklamu na vašem AUTĚ, plotě, DOMĚ či pozemku. Volejte (po pá, 7 19 h) tel ! Dárkové kupony! 4U Banana Prodejna Nám. Komenského 146, Tišnov, ušetříte 10 %

5 inzerce 5 cestovní kanceláþ travel club çsad tišnov Jungmannova 754, Tišnov tel.: , fax.: zahájila v prosinci prodej léto 2010 zájezdy pobytové, poznávací, cyklistické, turistické Chorvatsko, Španêlsko, Itálie, Francie, Maðarsko a další státy Evropy autokarem, vlastní dopravou hotely, apartmány, bungalovy, karavany slevy: do až 13% do až 10% Další nabídka CK: poznávací zájezdy po Evropê zimní rekreace v tuzemsku i zahraniçí jednodenní lyžování Têšíme se, že pro Vás pþipravíme pþíjemnou dovolenou!

6 6 inzerce AUTOSPEKTRUM ACC Hviezdoslavova 3, Brno, mimořádná nabídka předváděcí vůz Škoda Superb II 2,0 TDI CR/125 kw 4x4 ELEGANCE Kč Refenční předváděcí vůz přímo z výrobního závodu Škoda Auto! Špičkový stav! Záruka do ledna 2013! Pořizovací cena Kč! Při financování od ŠkoFINu zimní kompletní kola zdarma! Tel Tel./Fax

7 pro vaši volnou chvíli Vodnář (21. leden 19. únor) Nenechte se zahltit příliš velkým množstvím různorodých plánů a aktivit. Naplánujte si vše v klidu a volte dle svého srdce a možností. Ryby (20. únor 20. březen) Vytrhněte se společně s partnerem alespoň na den z každodenní rutiny a věnujte se jen sami sobě. Změna oživí vaši vzájemnou komunikaci. Skopec (21. březen 20. duben) I když máte málo chvil volna, udělejte si radost. Možná se potřebujete zakousnout do nového cíle, bu te ve střehu, a nepromarníte své šance. Býk (21. duben 20. květen) Jste velký optimista a to uvítají vaši kolegové v práci. Zvažte nutnost svých finančních investic. Vra te se nohama na zem a nečekejte zázraky. Blíženci (21. květen 21. červen) Toužíte jít vlastní cestou? Neztrácejte naději ani své ideály. Díky svému temperamentu se dokážete projevit více způsoby, netlačte na pilu. Rak (22. červen 22. červenec) Mějte se více rádi, radujte se a dopřejte si. Vaše duše pookřeje a vaše vnitřní naladění se tak přímo projeví v jednání s nejbližším okolím Myšlenky moudrých Připravte si pikantní lahůdku Léčíme se bylinkami V průběhu celé zimy můžeme pěstovat různé bylinky. K nejznámějším patří řeřicha zahradní zdroj vitamínu C. Je oblíbená hned ze tří důvodů má výtečnou chu, je velice zdravá a její pěstování zvládne i úplný začátečník. Vyséváme ji nejen do zeminy v miskách a truhlících, pěstovat lze i na talířku, jako substrát k výsevu lze použít i buničitou vatu, kterou musíme pak udržovat stále vlhkou. Výsevy v květináčích zasypeme asi 2 mm silnou vrstvou hlíny a lehce zavlažíme. Sklízet můžeme už za týden, roste opravdu rychle. Řeřicha je skvělým zdrojem vitamínu C, což se hodí právě v zimním Lev (23. červenec 23. srpen) Před vámi je akční období. Soustře te své síly a jednejte v zájmu prosazení svých vlastních snů a přání. Lákají vás nové obzory, dejte si pozor. Panna (24. srpen 23. září) Využijte svůj postřeh při jednání s druhými lidmi. Někteří z vašeho okolí se tváří jaké přátelé, jiní předstírají city, nebojte se prohlédnout klamy. Váhy (24. září 23. říjen) Pokud máte obtíže, neřešte je radikálními rozhodnutími. Dovolte si odstup a dopřejte si čas. Rozhodně nestrkejte nos do cizích věcí. Štír (24. říjen 22. listopad) Máte spoustu energie, zvládnete renovaci bytu i péči o nejbližší. Vaše srdce touží po pochopení a lásce, proto nepromarněte svou šanci. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Jste velký koordinátor a tahoun. Motivujete své okolí a vaše cíle se naplní. Zaměřte se na spolupracovníky, víc hlav přece víc ví. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Hledejte pro sebe nové možnosti, inspiraci vám dodají vaše sny a přání. Udělejte si čas na partnera a zajděte si na večeři. (BTK) období. Patří do skupiny bylin a zeleniny o kterých říkáme, že čistí krev. Lahodná a jemná bylinka obsahuje i thiamin (vitamín B1) a beta karoten. Všechny zmíněné látky jsou účinné antioxidanty, které naše tělo zbavují toxinů a brání degenerativním procesům v buňkách a tkáních. Obsahuje i řadu minerálů, např. draslík, železo, hořčík a vápník, další důležité látky pro naše zdraví a celkovou kondici. Řeřicha posiluje imunitu, léčí infekce a prospívá trávení, je ceněná Na 4 porce budeme potřebovat: kuře, česnek, 2 lžíce oleje, cca 40 g černých oliv bez pecek, 70 g sušených rajčat, 1 citrón, sůl, 50 g másla, 100 ml bílého vína a čerstvé bylinky na ozdobení. Jako přílohu podáváme brambory a kořenovou zeleninu. Česnek rozpůlíme a dáme na pánev s rozehřátým olejem. Přidá- K u ř e p r o v o n ě n é č e s n e k e m me sušená rajčata, nakrájené olivy a restujeme cca 3 minuty, pak necháme vychladnout. Mezitím omyjeme a osušíme kuře. Po celém obvodu uděláme malé zářezy. Kuře potřeme citrónovou š ávou a česnekovou směsí, osolíme a necháme do druhého dne uležet. Druhý den dáme do pekáčku zbytek česnekové marinády, přilijeme víno, kuře Jak nám prospívá smích Že smích prodlužuje život je skutečně pravda. Smích přispívá k tělesné a duševní pohodě. Lidé s dobře vyvinutým smyslem pro legraci mají méně emocionálních problémů než lidé, kterým je zatěžko se zasmát, zvláš sobě samým. Co se při smíchu děje? Vdechujeme a vydechujeme víc vzduchu než při normálním dýchání. Smích přivádí do krve víc kyslíku a podporuje tak krevní oběh. Často při něm srdce zrychluje činnost a tím tomuto procesu pomáhá. Záchvat smíchu nás tělesně povzbudí a v důsledku toho můžeme být pak i duševně bystřejší. Smích je aktivní výbuch, po němž následuje celkové uvolnění. Toto střídání napětí a klidu nám nedovolí fyzicky se rozrušovat kvůli každodenním problémům. Dobrá duševní pohoda, která se projevuje smyslem pro humor, zpomaluje zhoršování tělesné zdatnosti ve vyšším věku. Smích odráží příznivější pohled na svět, při němž se cítíme lépe, takže nám může pomoci prodloužit život. Proto mějme na paměti, že s humorem jde všechno lépe. o lásce Největším štěstím v životě je vědomí, že nás někdo miluje proto jací jsme nebo přesto, jací jsme. Rolland Romain Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. Lennon položíme prsíčky dolů a pečeme při 180 C. Mezitím očistíme brambory a kořenovou zeleninou a vše rozkrájíme na menší kousky. Během pečení kuře poléváme výpekem a vodou. Po půlhodině kuře otočíme a přidáme máslo a brambory s kořenovou zeleninou a pečeme ještě asi 30 min., až je kuře měkké. Dozdobíme bylinkami a podáváme. jako bylina prospěšná ledvinám a močovým cestám. Zbavuje je toxických látek a eliminuje mikroorganismy, způsobující záněty. Je tedy vhodné ji pravidelně konzumovat pokud trpíme častými záněty močového měchýře nebo ledvin, a to jako prevenci i pro léčbu již rozvinuté infekce. Příznivě působí na naše trávení, podporuje produkci trávicích š áv, povzbuzuje činnost žlučníku a jater, proto je dobře ji přidávat do tučnějších a těžkých jídel. Ulehčí nám jejich trávení a zabrání případným pocitům těžkosti po jídle. Zelená na se hodí do nejrůznějších salátů, polévek či omáček, stejně dobře ale chutná i syrová na chleba s máslem nebo do pomazánky. Je velmi chutná na vařených bramborách, u vaječných pokrmů dodá kořeněnou a pikantní chu. Zkuste si vypěstovat zelenou rostlinku, určitě nebudete litovat. (HUSK) AUTOR: SEBERA ZKR. POHONNÝCH HMOT SPZ OKR. ROKYCANY UPOZORN NÍ ITALSKÁ AUTOMO- BILKA MUŽSKÉ JMÉNO SPZ OKR. ÚSTÍ N. L. V ZE SKÝ DOZORCE 1. TAJENKA SVATEB AN KARETNÍ HRA 2. TAJENKA HAD Z KNIH DŽUNGLÍ ZKR. MILIAMPÉRU MLÁD SKOTU PYTEL FRÝŽSKÝ KRÁL SIRNÝ NEROST JEHLI NAN ŽENSKÉ JMÉNO CHEM. ZN. AMERICIA HARMONIE ZÁJMENO UKAZOVACÍ OKRÁSTI MONGOLSKÝ PASTEVEC JENOM Z ÍCENINA POSTIHNOUT PRASÁTKA UPRAVIT VLASY ESÁNÍM K ŽE (N M.) SPZ OKR. ŠUMPERK Křížovka o soudek Sponzorem křížovky je Pivovar Černá Hora, výrobce dobrého piva i nealko nápojů. Pivovar rozvíjí své podnikatelské aktivity v mnoha oblastech. Důležité oblasti podnikání jsou výroba sladu, piva, nealkoholických i alkoholických nápojů, turistický ruch a další. A nyní ke křížovce: Když někdo na Humpolce u mariáše zahlásí, že musí (1. tajenka), tak to znamená jediné (2. tajenka). ASIJSKÁ ZEM DOBA SÍDLO KRÁLE SPZ OKR. BRUNTÁL NÁROD PYTLÁCKÉ LÉ KY ZÁBAVA CHEM. ZN. ASTATU SNÍŽENÝ TÓN ALŽÍRSKÝ P ÍSTAV OPRACOVATI SEKEROU novinka pšeničné pivo Malý kurz brn nského hantecu SVRHNOUT Když n kdo Na Humpolce u mariáše zahlásí, že musí (1. tajenka), tak to znamená jediné - (2. tajenka). VELEN Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 1. února. Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. Tajenka z minulého čísla zněla: Kisanec zní nechutně a odpudivě v Brně stejně jako v Tišnově. Přitom ale označuje projev něžnosti polibek. Ceny, které věnovalo Město Tišnov, vyhrávají Danuše Halouzková, Drásov; René Malý, Maršov; Dana Přikrylová Křeptov. Ceny pro výherce jsou připraveny v tišnovské prodejně 4U BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle květinové síně). Výherce si musí cenu vyzvednout nejpozději do příštího vydání VOXu. Chcete se zbavit přebytečných kil? Máme za sebou nejkrásnější svátky v roce. K nim patří vaření, smažení, pečení a konzumace mnoha dobrot. Zkoušeli jste si stoupnout na váhu a podívat se co ukazuje? Přiznejme si, že ládovat se tunami dobrot se může pořádně nevyplatit. Kila nabraná o vánocích se shazují velmi těžko, i když si na Nový rok dáváme předsevzetí, že se nabraných kilogramů zase rychle zbavíme. Proto vám přinášíme několik rad jak vyzrát nad nadváhou. Na hubnutí pomáhá užívání lahodného čaje z těchto bylinek: v ½ litru vody vaříme 2 lžíce sušené natě šalvěje cca 3 minuty, pak přidáme 3 lžíce sušené třezalky, mátu peprnou a meduňku, stáhneme s ohně a necháme 10 minut Leden v ovocné zahradě Příroda je v hlubokém vegetačním klidu. Letos k tomu přispěla i sněhová nadílka počátkem ledna, kdy napadlo asi 35 cm sněhu v celém regionu. I když množství sněhové vrstvy způsobuje lidem nemalé problémy, pro přírodu je to zásadní příjem vláhy a spodní vody, se kterou pak hospodaří hlavně na jaře na počátku vegetačního období. Proto také se sněhem, který nám překáží na dvorku a na chodníku, zacházíme šetrně a vozíme jej do zahrady k ovocným stromům a keřům, kde je zdrojem nejen zmíněné vláhy, ale na jaře při brzkém nástupu vyšších teplot oddaluje rašení a tím chrání stromy při pozdních jarních mrazících proti namrzání. Musíme ale dávat pozor, aby sníh neobsahoval sůl, která se používá k posypu chodníků ten do zahrady nevozíme. V lednu využíváme dnů, kdy nemrzne, k odběru roubů. Stříháme pouze vyzrálé letorosty z vyšších pater koruny stromů a ukládáme je do vlhkého písku ve studeném a vlhkém sklepě. Pokud takový sklep louhovat. Přecedíme a pijeme 2 3 šálky denně. Výsledek přináší i čekankový čaj. Jednu vrchovatou lžíci čekanky spaříme šálkem horké vody, scedíme a pijeme ráno na lačný žaludek. Vyzkoušet můžeme nápoj z jablečného octa. Smícháme 2 dl vody, 2 lžičky jablečného octa a 1 lžičku medu. Nápoj pijeme ráno před snídaní. Lednové pranostiky Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. Suchý leden, mokrý červen. Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude. Zima měkká a deštivá nemoci jen rozsívá. Čím chladnější zima, tím teplejší léto. nemáme, uskladníme rouby asi z jedné třetiny zahrnuté v hlíně či písku ve studeném skleníku nebo na vhodném místě venku, kde nesvítí přímé slunce a udržujeme tam mírnou vlhkost, aby je nevysušil mráz. Rouby se také mohou svázat do svazečku a na šňůrce nechat zavěšené nad hladinou vody ve studni. Zde pak musíme občas zkontrolovat výšku hladiny. Krátkodobé namočení roubům ale nevadí. Pokud nemrzne, větráme sklady s ovocem Letošní nadílka sněhu je bohatá Kdo má pevnou vůli může vyzkoušet dietu, u které poznáme účinek už za týden. Nastrouháme jablko, karotku, kedlubnu nebo kousek celeru, lžíci kyselého zelí, 50 g eidamu nebo ementálu, vše promícháme a ochutíme citrónovou š ávou. Tuto směs si připravujeme denně k večeři, můžeme i k obědu. Dietu dodržujeme tak dlouho, dokud nám chutná, po čase zopakujeme. a kontrolujeme kvalitu plodů. Částečně poškozená jablka dáváme do zahrady ptákům a zcela shnilá dáme do kontejneru, aby nebyla zdrojem dalších infekcí a chorob. Nezapomínáme také na krmení ptactva. Vhodná jsou olejnatá semena a zavěšený lůj. Naprosto nevhodné ke krmení je čerstvé pečivo a pečivo obsahující cukr, sůl a přepálené tuky. Takováto strava způsobuje ptákům katary a ti po celkovém oslabení hynou. (JoZa) 2

8 SPORT Let s dance Together v Tišnově IV. ročník celorepublikové taneční soutěže TS Together Sokol Tygříci z choreografie Kuchtíci TAEKWON-DO Čebín informuje 1. FC Tišnov vyhrál turnaj Mladí futsalisté z klubu 1. FC Tišnov korunovali úspěšný rok 2009 vítězstvím na Vánočním turnaji v Ledči n/sázavou. Ve skvělém světle se zde předvedla tišnovská defenzíva v čele s brankářem Hanákem. V pěti zápasech základní skupiny Tišnováci inkasovali jen jednou a vybudovali si skvělou pozici do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále porazili domácí Ledeč TJ Sokol Tišnov a Taneční skupina Together Sokol Tišnov zvou na celorepublikovou soutěžní přehlídku pódiových skladeb s názvem LET S DANCE TOGETHER Soutěž se uskuteční 6. února v sokolovně. Jedná se již o IV. ročník soutěžní přehlídky tance, dokonalých pohybů, pohody, krásy a úsměvů. Soutěžního klání se zúčastní amatérské taneční skupiny, studia, kluby, týmy škol, Domů dětí a mládeže z celé ČR. K vidění bude kolem 100 vystoupení v podání více než tanečníků. Za TJ Sokol Tišnov budou soutěžit Tygříci TS Together Tišnov pod vedením Lenky Pavlíčkové. Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Dle věku tanečníků na předškoláky, děti, juniory a dospělé a podle tanečního stylu na Street dance (choreografie využívající ke svému ztvárnění současné trendové taneční styly street dance, hip hop, funky, Rnb, break.. atd.). Show předtančení (choreografie a taneční Akce ve sportovní hale Tišnov So florbal turnaj basketbal ženy Tesla Brno futsal I. FC Květnice Helas Brno Ne basketbal ženy VFU Brno Po vánoční přestávce Devátým kolem pokračovaly na Blanensku po vánoční přestávce soutěže ve stolním tenisu. Sokol Rohozec A v nejvyšší okresní soutěži hrál v Boskovicích s tamním Ačkem, které vede bez ztráty bodu soutěž. A tak měl Rohozec v pátek 8. ledna těžký úkol, domácí potvrdili roli favorita a zvítězili vysoko 15:3. Body za Rohozec: Suchomel J. 2 b., Pavlů M. 1 b. V OP III. Rohozec B v neděli 10. ledna hrál ve Křetíně, kde nečekaně prohrál s Cčkem 7:11. Zkomplikoval si tak možné postupové naděje po rozdělení tabulky. Naproti tomu v OP IV. hrál Rohozec C doma s Veselicí B a dokázal ji po boji překvapivě porazit 11:7. Tím si posílil šance na 6. místo, které by zaručovalo účast v první šestce. (SUCH) Oddíl TAEKWON-DO TJ Sokol Čebín byl založen v roce Díky podpoře a vzájemné spolupráci se oddílu daří. Každoročně pořádá již tradiční JARNÍ TURNAJ ČEBÍN. Pravidelné výlety, turistické pochody a další sportovní akce všechny akce jsou organizovány pro členy Čebínského SOKOLa. Součástí tréninků je příprava nejen závodního týmu, ale i příprava pro menší děti. Veškeré informace najdete na V neděli 10. ledna proběhl velmi vydařený seminář školy, pod vedením instruktora Pavla Cigáně. Sešlo se mnoho zájemců. Trenér předvedl opět kvality vynikajícího stratéga. Náplň semináře byl rozdělen na tři části: základní techniky a tříkrokové souboje, kombinace útok, obrana a to vše bylo prověřeno v dynamickém matsogi a sebeobrana vyproš ování z úchopů, 2:0, stejným výsledkem skončilo semifinále proti Chotěboři a v dramatickém finále Tišnováci zdolali Havlíčkův Brod 3:2. Nejlepším střelcem turnaje se s deseti góly stal tišnovský útočník Kryštof Večeřa. Gratulace ale patří celému týmu, který hrál ve složení Hanák V. Juříček, Hlaváč Puška, Danihel, Večeřa T. Juříček. Radek Babička scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které využívají rekvizit a svým provedením a náladou vytváří show) nebo parketové taneční kompozice (choreografie, využívající techniky baletu, jazzu, moderního tance, latinsko-americké tance, standardní tance, country, atd.) Vítězné choreografie bude vybírat odborná porota. Hodnotit se bude převážně technické provedení pohybů, obtížnost prvků, využití prostoru, jednotnost provedení, dynamika, celkový umělecký dojem, nápaditost, kostýmy, účes, hudba atd. Soutěž bude zahájena v 10 hod. předškolní věkovou kategorií a bude zakončena kolem 19 hod. dospělou kategorií. Vstupné pro veřejnost je 50 Kč. Žonglování na ledě V pátek 5. února se v Brně na kluzišti v Nových sadech koná Žonglování na ledě. Vstup je volný, budou probíhat soutěže o ceny na ledě, žonglovátka budou pro zájemce k zapůjčení. Akce začíná v 16 hod., předpokládané ukončení v 18 hod. Na akci je zvána široká veřejnost a zvláště děti a mládež, kteří mají zálibu v dovednosti jménem žonglování nebo se o ni jen zajímají. (ná) Házenkářům začala zimní příprava Vylepšit předposlední místo v druhé lize. To bude hlavní úkol tišnovských házenkářů, kteří po novém roce začali přípravu na jarní část soutěže. Dojem ze zpackaného podzimu částečně házenkáři SK HC Tišnov napravili v posledním kole výhrou nad loni prvoligovým Prostějovem. Aby jejich čtyřbodový účet výrazně v druhé půli narostl, čeká je těžká práce. Lednovou přípravu začali tréninky zaměřenými na získávání fyzické kondice. V těchto dnech už přichází na řadu i pilování herních dovedností, které prověří přípravná utkání nebo turnaje. Ostrý start čeká házenkáře 13. února, kdy první utkání druhé půlky soutěže odehrají na hřišti favorizovaných Maloměřic. Ohlédnutí TJJ LUCKY Drásov za rokem 2009 Jak prožil rok 2009 jezdecký oddíl a co plánují do budoucna jsme se zeptali MVDr. Petry Cinerové vedoucí oddílu. Loňská sezóna je považována za období klidu, co se týče zejména organizační činnosti. Po několika náročných letech, kdy jsme organizovali obrovské množství závodů, soutěží, kulturních akcí, která vyvrcholila sezónou 2008 akcí Koně v centru a v neposlední řadě MS ve voltiži a ME juniorů ve voltiži v areálu BVV, jsme potřebovali malý organizační oddych. Teprve na jaře 2009 jsme po vyčerpávající a nepřetržité práci definitivně ukončili vyúčtování MS. Rozhodli jsme se požádat o pořádání CVI 09 na Výstavišti, ale jelikož se nám nepodařilo zajistit finanční podporu, akci jsme nedělali. Také jsme nechtěli snížit úroveň akcí, které jsme začali pořádat, proto jsme z organizování na sezónu 09 upustili. Abychom úplně nezaháleli, zpracovali jsme projekt v rámci Českorakouské spolupráce, který byl schválený a my jsme tak mohli 5 víkendů strávit velmi příjemně s rakouskými voltižními kolegy. Celý projekt se vydařil, využili jsme ho k tréninku voltižní disciplíny. V loňském roce jsme měli více času na přípravu a trénink nejen voltižních jezdců. Zúčastnili jsme se všech nominačních CVI v zahraničí. Na domácí půdě se představily dvě nové voltižní skupiny TJJ LUCKY Drásov a to skupina juniorská a skupina D. Také jsme Lyžování na Klínku Lyžařský areál Klínek v Předklášteří je v provozu. V areálu je Lyžařská a snowboardová škola, která je určena pro úplné začátečníky i pokročilé lyžaře ve věku od 5 let. Kvalitní výuku zajiš ují zkušení cvičitelé a instruktoři s platnou licencí. Vlek o délce 500m nabízí sjezdovku červenou (480 m), modrou (550m) a zelenou (630 m). Zájemci se mohou občerstvit v bufetu. I na letošní sezónu majitelé připravili kravat, kotouly přes rameno vpřed a vzad na parketách. Akce se vydařila a všichni včetně dětí to zvládli bez zranění. několik akcí. Ta nejbližší bude v sobotu 30. ledna, kdy se bude konat diskotéka. Detaily najdete na stránkách V únoru se mohou zájemci těšit na lyžařské závody a v březnu na karneval na lyžích. Otevřeno je během týdne hod., o víkendu 9 20 hod. Info na tel nebo na Těm na podzim dokázali dlouho vzdorovat, ale podobně jako v mnoha dalších utkáních nakonec soupeři podlehli. Ještě v méně příznivé pozici se nachází druhý tým regionu SK Kuřim. Ti nasbírali ještě o dva body méně než Tišnováci a patří jim proto v druholigové tabulce poslední místo. Důležitý souboj tak oba lokální rivaly čeká 7. března v Kuřimi. Vítěz vzájemného klání se přiblíží vytoužené záchraně. (os) 1 Hustopeče : V. Meziříčí A : Maloměřice A : Zlín A : Telnice : Prostějov : Bohunice A : Ivančice : Havl.Brod : Juliánov A : Tišnov : SK Kuřim A : reprezentovali v drezurní a skokové disciplíně. Dva jezdci se připravují na složení ZZJV. Na voltižním ME ve švédském Malmö se představila v juniorech Jana Bartoňková na Eskadře (postoupila do finále ) obsadila výborné 14. místo. Jana Sklenaříková na Capitánovi 18. místo a Lukáš Klouda na Capitánovi 12. místo. A jaké jsou výsledky z Mistrovství ČR ve voltiži? V soutěži žen Jana Sklenaříková potvrdila nejlepší formu a obsadila 1. místo s koněm Capitáno. Jana Bartoňková s Capitánem vybojovala 1. místo v juniorkách. V mužích Lukáš Klouda na Capitánovi, který měl poraněná záda, obsadil 2. místo. Skupina jednotlivců také zvítězila a juniorská skupina na Astorovi získala 5. místo. Kůň Capitáno (majitelem je SK ANECT ) byl nejlepším koněm jednotlivců M-ČR. Jaké jsou plány a cíle do budoucna? Byli jsme požádáni FEI i voltižní veřejností o uspořádání ME juniorů ve voltiži Ovšem prozatím nic nenasvědčuje tomu, že získáme finanční podporu, což považujeme po MS 08 za velmi smutné. V roce 2010 bychom rádi startovali na MS v rámci Světových jezdeckých her v Kentucky. Dalším velkým cílem a přáním je zajistit pro TJJ LUCKY Drásov krytou jízdárnu. Okresní přebor v ledním hokeji Výsledky 11. kola Okresní přebor LH: ledna: HC Nedvědice B TJ Náměš nehráno z důvodu povětrnostních podmínek, utkání je odloženo a bude sehráno po dohodě obou soupeřů v náhradním termínu. HC Veverská Bítýška SK Mostiště Celkové výsledky voltižních jezdců z TJJ Lucky Drásov za rok 2009: na národních závodech jezdci obsazovali přední místa a nominovali se tak na závody mezinárodní, kde plnili nominaci na ME 2009 ve Švédsku. Mezinárodní závody: CVI** Stadl Paura (AUT), Sklenaříková Jana 11. místo (senior ženy), Bartoňková Jana 19. místo (junior ženy), Klouda Lukáš 7. místo (senior muži). CVI** Šala (SVK) Sklenaříková Jana 8. místo (senior ženy), Bartoňková Jana 8. místo (junior ženy), Klouda Lukáš 4. místo (senior muži). CHIO Aachen (GER) Sklenaříková Jana 15. místo (senior ženy), Bartoňková Jana 17. místo (senior ženy), Klouda Lukáš 9. místo (senior muži). Mistrovství Evropy Malmö (SWE) Sklenaříková Jana Capitano 18. místo (senior ženy), Bartoňková Jana Eskadra! finále 14. místo (junior ženy), Klouda Lukáš Capitano! finále 12. místo (senior muži). Domácí závody: Mistrovství České republiky Tlumačov Sklenaříková Jana 1. místo (senior ženy), Bartoňková Jana 1. místo (junior ženy), Klouda Lukáš 2. místo (senior muži), družstvo jednotlivců 1. místo, skupina junioři 6. místo (junior). 6:2; HC Spartak V. Bíteš B HC Sokol Křižanov 10:6; TJ Řečice HHK Velké Meziříčí B 8:2; TJ Šerkovice volno. Výsledky 12. kola Okresní přebor LH: ledna: TJ Šerkovice TJ Řečice 10:6; HHK Velké Meziříčí B HC Spartak V. Bíteš B 6:6; HC Sokol Křižanov HC Veverská Bítýška 3:9; SK Mostiště HC Nedvědice B 7:2; TJ Náměš volno. Příští 13. kolo se hraje ledna. Tabulka po 12. kole: 1. Mostiště : Náměš n.osl : Vev, Bítýška : Řečice : Velká Bíteš B : V.Meziříčí B : Křižanov : Šerkovice : Nedvědice B :65 3 Zdeněk Libiš, Kunštát - Sychotín Diagram č. 390 originál VOXu Bílý táhne a dá 2. tahem mat Bílý: Kh8, Da2, Sb5, Sd8, Je2, Jf3 /6/ Černý: Kd6, Sh7, Pa6 /3/ Svůdnost: 1. Jf4? s hrozbou 2. Da3 nebo 2. Dd5 mat nevyjde po 1-Kc5! Řešení: 1. Jc3 hrozí např. po 1-axb5 2. Dd5 mat, 1-Kc5 2. Da3 mat, 1-Sg8 /Se4/ 2. Je4 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, Nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon/fax: , mobil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 9 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž O VALAŠSKÝ KLOBOUK PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE Druh soutěže: Nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Říjen 2011 TŘÍDNÍ UČITEL 1. Třídní učitel má pravdu. 2. Třídní učitel má vždy pravdu. 3.

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu,

Dny Marianne 2010. SLEVA 25 % Zpravodaj 5/2010. Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, prázdniny skončily a děti jsou zpátky ve školních lavicích. Léto u moře přesto nekončí a pokud jste letos ještě nebyli na dovolené, věřím, že si určitě vyberete z

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží ÚNOR 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Skvělé tipy pro zimní wellness Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží Spánek je nepostradatelný pro dobré zdraví Sluneční svit je nezbytý pro zdravé zuby a kosti. Nedovolte,

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více