5IE405 Behaviorální právo a ekonomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5IE405 Behaviorální právo a ekonomie"

Transkript

1 5IE405 Behaviorální právo a ekonomie Přednášející: Petr Koblovský KIE NF VŠE 11. Firemní a finanční právo, regulace (nejen) finančního trhu. Finanční gramotnost. Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena i za pomoci grantu FRVŠ 861/G5/2013.

2 Úvod Může být BLE lepším vodítkem pro policy analýzu? Máme kvůli BLE zasahovat do spotřebitelských kontraktů? Říkáme, že: lidé často podléhají systematickým zkreslením (biasům), například u kreditních karet nebo u různých smluv a tedy kognitivní chyby zdánlivě opravňují paternalismus, ale... je takové oprávnění podložené? ALE (!) paternalismus: snižuje incentivy učit se a osvojit si racionální chování, čímž může zhoršit iracionální chování a přivést do hry morální hazard 2

3 Wright (2007) BLE, Paternalism and Consumer Contracts I find that the empirical studies of firm and consumer behavior in these examples do not support the claims that BLE generates greater predictive power than conventional price theory. (p. 471) kreditní karty, standard form a shelf space contracts základní myšlenka: biasy a kog. deficity jsou sice zajímavé, umožňují nám ale jejich znalosti něco doopravdy zlepšit? 3

4 Kreditní karty Lidé konzistentně podceňují budoucí půjčky: 1) Nedokonalá sebekontrola / hyperbolic discount. 2) Postupné půjčování 3) Systematické podceňování negativních budoucích důsledků (over-optimism) + Akční sazby, odměny, nulové poplatky = Nebo nikoliv..? 4

5 Brown, Plache (2006) 5

6 Kreditní karty (2) Jsou spotřebitelé racionální? Agrawal et al. (2005): 60% si vybere optimální kontrakt, dražší (nákladnější) chyba = její menší pravděpodobnost, učení snižuje chyby Lidé jsou citliví na relativní ceny alternativních forem půjček (!). Přesto, mohou další možnosti snížit blahobyt Ostrich effect Nezvyšování úroků v době zvyšování úroků centrální bankou fairness as a constraint? 6 dnes už spíš senzitivní na úrokovou míru

7 Vedou půjčky prostřednictvím kreditních karet ke zvýšení bankrotů? Podle Block-Lieba a Jangera věřitelé využívají kognitivních nedostatků ve svůj prospěch Inovace umožňují cenově diskriminovat mezi různými spotřebiteli Agregátní racionalita, v průměru jsou spotřebitelé racionální, ale? Existuje korelace a kauzalita jdoucí od půjček k osobním bankrotem vztah je ale komplexní s druhou mocninou kredit. dluhu 7

8 Vedou půjčky prostřednictvím kreditních karet ke zvýšení bankrotů? Přesto existují ekonometrické neshody mezi různými autory aneb Coaseho: "If you torture the data long enough, it will confess. Situace v ČR? Finanční dohled? Americká politika Forbearance vs. tvrdí čeští exekutoři 8

9 Standard form contracts (=jedna strana navrhuje podmínky) BLE je skeptické: monopolní síla a vyjednávací síla, špatně definované, donucovací síla, která vede k přijetí Často stresující lidé se v těchto situacích mohou dostat na kognitivní scestí Komplexita volby a možné selektivní využití kognitivních nedostatků Avšak, nedostatek empirické evidence k potvrzení 9

10 Korobkin lidé mají omezenou pozornost proto při nákupu zvažují omezený počet atributů = salientní atributy v těchto si prodejci konkurují nezvažované atributy žádná konkurence, naopak snižování jejich kvality (!) jenže pak bude i nižší cena, takže dopad na wellfare je nejistý 10

11 Standard form contracts (2) Finanční poradci v České republice? Povinné RPSN (roční procentní sazba nákladů) u úvěru je jistě zlepšením Navržení povinné výnosnosti do splatnosti (YTM) u investičních produktů? Často velmi nevýhodné a je lepší dát na termínovaný účet, který je navíc pojištěný (!!!) 11

12 Regálové kontrakty Hanson, Kysar (1999): neřečená manipulace Matoucí prostředí a atmosféra: využití hudby, designu, impulzivních položek, záměrné zvyšování doby nákupu špatným rozmístěním Miliony dolarů za prémiové regály Vede toto vše k impulzivní nákupům a k iracionalitě spotřebitelů? 12

13 hypotézy (p. 501) 13

14 ??? 14

15 Regálové kontrakty (2) Klein a Wright (2007) dochází k závěrům, že lidé i firmy si počínají racionálně zaplacení prémiového místa signalizuje solventnost, spolehlivost a kvalitu výrobce (Pravděpodobně) Learning-by-shopping a snížení potenciálních kognitivních nedostatků Vedou tyto kontrakty k nadměrným ziskům na úkor spotřebitelů? Dřívější množstevní slevy se změnili v platby za regály (Klein, Wright 2007), a tedy nevede ke zvýšené ziskovosti 15

16 Závěr článku Lidé nejsou tak iracionální jak se na první pohled může zdát ve zmíněných kontraktech Iracionální chování nepřináší až takové neefektivnosti Nepodceňujme (po)učení se z chyb Opatrnost při paternalistických návrzích a jednoduchých vysvětleních iracionality Základem by měla být cost-benefit analýza a empirické testování závěrů (!!!) 16

17 Campbell et al. (2011) Consumer Financial Protection domácnosti a finance za posledních 65 let víc možností, víc informací, víc zodpovědnosti racionální? > no problem ne-úplně-racionální? > potřeba opatření (?) často jednorázové rozhodnutí bez možnosti učení, oddálené dopady, náhodné šoky, změny snižují hodnotu zkušeností, sociální tabu ohledně diskuse o financích 17

18 Klasické důvody regulace tržní selhání info. asymetrie, externality... Kognitivní důvody regulace časové preference present bias finanční gramotnost 18

19 19

20 Finanční gramotnost otázky výpočet úroku (jen víc/stejně/méně), dopad úroku a inflace, ne/diverzifikované portfolio pouze cca 25% správně všechny tři méně kognitivně nadaní mají menší příjem a dražší fin. produkty nikdo nemá zájem to měnit 20

21 opatření víc info mohou informacím nerozumět / nepokládat je za relevantní lidé neplánující splácet kreditní dluhy pozdě nepovažují poplatky za zpoždění za důležité opatření: uvádět průměrný počet pročerpání/zpoždění 21

22 Hypotéky dostupné, srozumitelné a srovnatelné info podporovat smluvní podmínky, které u present-oriented a finančně negramotných povedou k nižší lítosti (?) + zmenšit nesplácení kvůli externalitám (a kvůli makro-eko. nestabilitě) 22

23 Hypotéky fixní nominální úrok reálny úrok vázán na inflaci hybridní model s teaser rates problém = kdy refinancovat nebo pokud to není možné teoreticky existují různé lepší modely proč nejsou na trhu? naïve jim nerozumí a sofi je nepotřebují 23

24 Doporučení uvádět i srovnání rizik, nejen nákladů TS elektronicky, srovnání on-line fiduciary duty pro obchodníky propagovat výhodné defaulty jaké to jsou? a jak dopadli FM&FM 24

25 Pay day loans krátkodobé, nezabezpečené, s fixním poplatkem 80% < 300USD, poplatek 15-30USD za stovku, za 2 týdny 40 miliard USD ročně klasické důvody pro regulaci schází nekoncentrované odvětví, nejsou asymetrie (?) nejasné důkazy o +/- vlivu na populaci intuitivně ale vypadají celkem zákeřně... 25

26 Doporučení regulace na státní úrovni (v USA) uvádět roční úrok jinak nesystematické není konsenzus, jestli škodí a jak přesně např. cooling-off period lepší disclousure dolary za rok místo % ohled na podnikání limit 36% p.a. zisk 4.15 vs. průměrná ztráta

27 Spotřeba ve stáří default opt-in / opt-out málo úprav, menu effects, vliv aktuálních trendů SMART systém: automatický vstup, zvyšování + diverzifikace ne všechny firmy nabízejí savings plan investují do akcí zaměstnavatele lidé vybírají úspory nárazově místo anuity 27

28 2010 Wall Street Reform Consumer Protection Act vytvoření Consumer Financial Protection Bureau výzkum agregátní data, cross-national, experimenty, surveys, data od fin. instutcí potreba spojit do 1 datasetu účinnost opatření pozor na one-size-fits-all ohled na fin. instituce fixní náklady, nebránit inovaci, snadnost leg.kliček, politické vlivy, 28

29 White (2010) The Credit Rating Agencies ratingové agentury Moody s, S&P, Fitch to help pierce the fog of asymmetric information nejdřív prodej info investorům pak SEC, povinnost zveřejňovat v stejné formě, zákaz investic do CP s ratingem pod BBB = zoficiálnění ratingů pouze ratingy 3 agentur potvrzení pozice (NRSRO) + disclaimer nepoužívat CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, pro Koblovský invest. rozhodnutí 29

30 Issuer pays změna obchodního modelu two sided market konflikt zájmů obrovská moc ( there are two superpowers USA and Moody s Bond Rating Service zdánlivě ale vše OK celkově 150 agentur, 3 ale jasně dominatní bariéry vstupu 30

31 slugishness ještě v den bankrotu může mít rating AAA hodnocení má být dlouhodobé vždy bylo a fin.instituce ani nechtějí konstantně upravovat portfolia k čemu je to pak ale dobré? dlouhodobá korelace ratingu a defaultu (?) trh reaguje spíš na změnu ratingu částečně ale kvůli regulacím zakazujícím subbbb 31

32 subprime mortgages agentury zapojené do tvorby nástrojů na rozdíl od akciového trhu jen malý počet emitentů žádná předchozí zkušenost komplexnost, nepřehlednost 32

33 opatření víc agentur omezit bariéru vstupu v podobě SEC do nových NRSRO odstranit konflikt zájmů nehodnotit spoluvytvářené nástroje větší transparentnost zveřejnit metodologii 33

34 změna koncepce odstranění provázanosti investiční regulace a ratingů proč to nikdo neudělá? jak to udělat? neuvažujme korupci 34

35 Organizované Iluze, Mohou být i korporace iracionální? Langevoort (1997): ORGANIZED ILLUSIONS: A BEHAVIORAL THEORY OF WHY CORPORATIONS MISLEAD STOCK MARKET INVESTORS (AND CAUSE OTHER SOCIAL HARMS)

36 Organizované iluze Organizace jsou často krátkozraké, strnulé Hlavní otázky: proč se společnosti falešně prezentují na trhu skrze SEC a další publicitu? zamlčení rizikových/negativních info -> podvod Proč manažeři uvádí v omyl své investory? Koho obvinit - management? Insider trading? Nebo mohou být na vině i zaměstnanci? Špatná struktura společnosti? 36

37 Proč lhaní? Převládající úvahy Jak lhát? a) manipulovat s daty, b) vyjadřovat (špatné) subjektivní pocity, názory a závěry Proč by měl senior management lhát? Snaha max. cenu akcie a udržet si tak svou pozici Insider trading Speciální potřeba společnosti zachovat tajemství (např. před vstupem strategického investora) Snaha odvrátit bankrot vše hodně speciální okolnosti 37

38 Proč lhaní? Převládající úvahy (2) (Business) konvence či norma chování být sebejistý, optimistický, přesvědčivý Odhalení problémů může znamenat ztrátu konkurenceschopnosti a stát se sebenaplňujícím-se proroctvím (= další dodatečné náklady) 38

39 Problém informačních toků: firemní vědění Informace jsou vysoce decentralizované Snaha, aby se správné informace dostaly ke správnému rozhodovateli Informace mohou ztrácet svoji přesnost skrze hierarchickou štafetu (aneb hra na tichou poštu) 39

40 Problém informačních toků: firemní vědění (2) Často střet zájmů: říct nebo neříct nadřízenému o problému? U týmů spolupracovníků: je odpovědnost jednotlivce nebo týmu sdělit problém? Z toho plyne: zdůrazňování dobrých zpráv a zkreslování špatných zpráv (!) Ale? Ekonomické tlaky na to být efektivní? Incentivy zlepšit takovouto situaci? Do jisté míry ano, často ne úplně 40

41 Problém informačních toků: firemní vědění (3) Zkreslení a zatajení je dominantní strategií Pozitivní informace se dostanou rychleji nahoru --- vzniká optimistic bias Proto senior executives do habitually discount the veracity of information that moves upward, especially when it has a positive spin., což nemusí být vždy přesné Někdy přichází negativní zjištění příliš pozdě na to, cokoli s ním udělat 41

42 Problém informačních toků: právní implikace Odpovědnost manažery za porušení Pravidla 10b-5*, když si nebyli vědomi skutečností, které vedly k nepřesnostem informací? Když získávají informace z mnoha často konfliktních zdrojů? Při zatajení špatných (popř. dobrých) zpráv zaměstnanci? Jak dokazovat? "Rule 10b-5: Employment of Manipulative and Deceptive Practices": It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange,(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud,(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security." 42

43 Zkreslené závěry a korporátní kultura: A) zdroje zkreslení Důraz na specifickou kulturu společnosti Vznik víry, sdílené cesty interpretování prostředí, minulosti, budoucnosti Zkreslení je kontextuální a záleží na dané firmě 43

44 Kognitivní konzervatismus a zjednodušení rozhodování Nevědomý odpor k informacím, které zpochybňují životaschopnost akce Snaha o zachování statutu-quo Manažeři podceňují hrozby úspěchu Zamítání a ignorování signálů nebezpečí pracovními skupinami Rozptýlení odpovědnosti mezi členy skupiny Vznik group-thinku 44

45 Přílišný optimismus a iluze kontroly Skupiny mohou zvýšit optimism bias Optimisté jsou ceněni při náboru zaměstnanců: zejména kde je prodejní a marketingová kultura Nicméně optimismus může vést k prokletí vítěze například při aukcích, odkupu společností atd. Nepotvrzující informace dále přináší stres a ohrožují skupinovou soudržnost 45

46 Závazek a self-serving bias Silná motivace odporovat důkazům, že byla akce špatně vybrána sebedůvěra a externí obraz jsou v ohrožení Self-serving bias: lidé vidí to, co chtějí vidět A chtějí vidět to, co je v jejich zájmu, nikoli to, co ohrožuje jejich sebevědomí a zejména kariéru Self-serving často vede k stání si za svým názorem a tedy ke status-quo biasu 46

47 Spojování příběhů Jaké může být spojení, interakce a (ne)souhra jednotlivých zkreslení? Proč společnosti matou svými odhaleními může ležet právě v souhře těchto zkreslení Obvinění z podvodu jako Apple Computer, Time-Warner, Polaroid a mnoho dalších mohou být případy falešného optimismu společnosti 47

48 Zkreslené závěry a korporátní kultura: B) mohou zkreslení přetrvávat? Budou v konkurenčním prostředí iracionální firmy odvanuty tržními silami pryč? Budou se firmy učit ze svých chyb? Firmy často přijímají právě takové struktury, které specificky zamezí zkreslením v rozhodovacím procesu (commitment) Velmi důležité zodpovědět předtím než je možné dělat závěry ohledně security law 48

49 Nahodilost, Nedokonalá konkurence, Limity učení se ze zkušeností Past kompetence: [A] competency trap can occur when favorable performance within an inferior procedure leads an organization to accumulate more experience with it, thus keeping experience with a superior procedure inadequate to make it rewarding to use. [Udržování blbých postupů, protože někdy přinesly úspěch] [M]anagers tend to attribute success to some pet policy, strategy or process, which as a result, becomes resistant to change [nikoliv však náhodě!!!] Snížení tlaku trhu manažerů, pokud manažer investoval hodně do specifického lidského kapitálu dané firmy Vnitřně orientované firmy mohou mít potíže s přijímáním nových technologií: ztráta konkurenceschopnosti Mnoho situace mohou být naproti tomu svedeny na nepředvídané faktory situace (=omezenost učení) 49

50 Adaptivní zkreslení Kognitivní konzervatismus: usnadňuje přemýšlení a zpracování informací; přesný pokud je relativně stabilní prostředí Motivační bias Nejúspěšnější lidé nejsou pesimisté, ale optimisté! [T]he successful corporation has its optimists, dreamers, salesmen, and creators. Nadměrný optimismus často vede ke kariérním tragédiím a ty jsou vysvětlovány po svém (selfserving) 50

51 Adaptivní zkreslení (2) Motivační bias pokračování: Optimistické firemní prostředí -> ideální motivátor -> očekávání růstu a výnosnosti firmy -> vyšší investice do lidského kapitálu do dané firmy Důvěra v organizaci je pozitivně korelována s efektivností a produktivitou Nadměrný optimismus (nevidění všech rizik) manažerů může mít tedy pozitivní odměnu 51

52 Zkreslené závěry a korporátní kultura: C) právní implikace zkreslení Pokud korporace tendují ke kognitivnímu konzervatismu, overcommitmentu, overoptimismu a sobeckým závěrům, tak se zvýší pravděpodobnost, že elementy odhalení informací budou mít potenciál mást. (pp. 157) Manažeři mají ale unikátní přístup k důvěrným dokumentům -> manažerské vyvození je nutné Pokud je snaha odstrašit firemní podvody, neměli by manažeři být souzeni za špatnou komunikaci ve firmě nebo mylná konstatování. Souhlasíte? Proč nikoliv? 52

53 C) právní implikace zkreslení Možná odsouzení nevinného manažera? Měl by zákon stanovit pravidla, která by nastavila lepší incentivy ve firmě? Tak aby snížila potenciální zkreslení? Intervence manažerského konzultingu, účetních nebo právních firem by mohly pomoci Nezávislé posouzení (audit) dat může posloužit jako dobrý protijed 53

54 C) právní implikace zkreslení (2) Reakce na třetí stranu ve firmě? Přirozená snaha udělat dojem a zamlžit realitu (Velká čtyřka? Snaha ovlivnit, aby nám napsali, co chceme? Viz Lehman brothers a jejich křišťálově čistá závěrka rok před krachem?) Náklady předběžných opatření (!!!) Často velmi vysoké, mohou přinášet neefektivnosti Snížení produktivity, výzkumu 54

55 C) právní implikace zkreslení (3) Otázkou zůstává, máme vůbec řešit přílišný optimismus? Social psychologists suggest that the class of persons least prone to excessive optimism and the illusion of control is the clinically depressed. Přesto zásahy třetích stran imunizují proti právním útokům Existuje duty to update, pro-active responsibility to inform marketplace vs dokazování u soudu, že nevěděli atd.. 55

56 Další společenská poškození Zkreslení investorů Nadměrný optimismus u patentů The winners are not only emotionally, but also economically, invested in the project, the unwinding of which is likely to have very troublesome career implications for those who find themselves in this particular probationary crucible. They may well be in something of a personal "last period." Their psychological resistance hardens, and the temptation to distort disconfirming information increasesstill, however, not necessarily in bad faith. (pp. 167) Některé korporace odrazují pochybnosti a skepse 56

Working Paper Za jakých podmínek je pro firmu lukrativním společensky zodpovědné chování?

Working Paper Za jakých podmínek je pro firmu lukrativním společensky zodpovědné chování? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hlaváček,

Více

Dopady měnové politiky na vybraná odvětví ekonomiky

Dopady měnové politiky na vybraná odvětví ekonomiky Disertační práce Dopady měnové politiky na vybraná odvětví ekonomiky Ing. Bohuslav Čížek Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Dopady měnové politiky

Více

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ?

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2011 OBSAH SHRNUTÍ...4 SUMMARY...6 SEZNAM ZKRATEK...8 ÚVOD: NEPOKRYTÉ

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Po úvěrové krizi: dopad na investiční manažery

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Po úvěrové krizi: dopad na investiční manažery listopad 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management SLUŽBY PRO FINANČNÍ SEKTOR Po úvěrové krizi: dopad na investiční manažery Principy a prezentace pojišťovacích společností ve střední a východní Evropě

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Přednáška 1. Fiskální vývoj a fiskální politika na příkladu ČR: motivy a výzvy

Přednáška 1. Fiskální vývoj a fiskální politika na příkladu ČR: motivy a výzvy Přednáška 1. Fiskální vývoj a fiskální politika na příkladu ČR: motivy a výzvy 1. Cíl přednášky: Vymezit úlohu fiskálu jako jedné z klíčových součástí hospodářské politiky Vysvětlit politický kontext fiskální

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1

rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1 rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 1 Pojistné rozpravy 11 1 P O J I S T N Ě T E O R E T I C K Ý B U L L E T I N rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31 Stránka 2 2 Pojistné rozpravy 11 rozpravy.qxd 14.1.2002 15:31

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 2008 ISSN 0862-6162 Pojistné rozpravy Obsah Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in

Více

Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR

Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Petr Houdek Abstrakt Reforma penzijního systému musí respektovat ustanovení specifické formy dobrovolného

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti Autor BP: Alena Ustohalová Vedoucí BP: Ing. Jakub Lodr 2013 Praha PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 3 2013 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice 24 Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Image pojišťovnictví se neustále mění 4 (Mgr. Ema Novotná, Agáta Jankovská) Evropské pojišťovny 2010: na

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

Finanční gramotnost žáků základních škol. Jana Úlehlová

Finanční gramotnost žáků základních škol. Jana Úlehlová Finanční gramotnost žáků základních škol Jana Úlehlová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá charakteristikou a obsahem finanční gramotnosti a finančního vzdělávání. Vysvětluje

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí. Bc. Jana Palovčáková

Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí. Bc. Jana Palovčáková Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí Bc. Jana Palovčáková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat finanční plánování jednotlivců a domácností,

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Sofistikované metody řízení kvality dat v podnikové praxi

Sofistikované metody řízení kvality dat v podnikové praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sofistikované metody řízení kvality dat v podnikové praxi Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Petr Šmejkal

Více

Pojistné rozpravy 10

Pojistné rozpravy 10 Pojistné rozpravy 0 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 200 ISSN 0862 662 OBSAH Možnosti řešení rizik pojišťovacích institucí... 5 (The Possibility of Solution of Companies Risks Insurance) Ing. Eva Ducháčková,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací Podklad pro přípravu nové NP VaVaI 2012 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více