5IE405 Behaviorální právo a ekonomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5IE405 Behaviorální právo a ekonomie"

Transkript

1 5IE405 Behaviorální právo a ekonomie Přednášející: Petr Koblovský KIE NF VŠE 11. Firemní a finanční právo, regulace (nejen) finančního trhu. Finanční gramotnost. Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena i za pomoci grantu FRVŠ 861/G5/2013.

2 Úvod Může být BLE lepším vodítkem pro policy analýzu? Máme kvůli BLE zasahovat do spotřebitelských kontraktů? Říkáme, že: lidé často podléhají systematickým zkreslením (biasům), například u kreditních karet nebo u různých smluv a tedy kognitivní chyby zdánlivě opravňují paternalismus, ale... je takové oprávnění podložené? ALE (!) paternalismus: snižuje incentivy učit se a osvojit si racionální chování, čímž může zhoršit iracionální chování a přivést do hry morální hazard 2

3 Wright (2007) BLE, Paternalism and Consumer Contracts I find that the empirical studies of firm and consumer behavior in these examples do not support the claims that BLE generates greater predictive power than conventional price theory. (p. 471) kreditní karty, standard form a shelf space contracts základní myšlenka: biasy a kog. deficity jsou sice zajímavé, umožňují nám ale jejich znalosti něco doopravdy zlepšit? 3

4 Kreditní karty Lidé konzistentně podceňují budoucí půjčky: 1) Nedokonalá sebekontrola / hyperbolic discount. 2) Postupné půjčování 3) Systematické podceňování negativních budoucích důsledků (over-optimism) + Akční sazby, odměny, nulové poplatky = Nebo nikoliv..? 4

5 Brown, Plache (2006) 5

6 Kreditní karty (2) Jsou spotřebitelé racionální? Agrawal et al. (2005): 60% si vybere optimální kontrakt, dražší (nákladnější) chyba = její menší pravděpodobnost, učení snižuje chyby Lidé jsou citliví na relativní ceny alternativních forem půjček (!). Přesto, mohou další možnosti snížit blahobyt Ostrich effect Nezvyšování úroků v době zvyšování úroků centrální bankou fairness as a constraint? 6 dnes už spíš senzitivní na úrokovou míru

7 Vedou půjčky prostřednictvím kreditních karet ke zvýšení bankrotů? Podle Block-Lieba a Jangera věřitelé využívají kognitivních nedostatků ve svůj prospěch Inovace umožňují cenově diskriminovat mezi různými spotřebiteli Agregátní racionalita, v průměru jsou spotřebitelé racionální, ale? Existuje korelace a kauzalita jdoucí od půjček k osobním bankrotem vztah je ale komplexní s druhou mocninou kredit. dluhu 7

8 Vedou půjčky prostřednictvím kreditních karet ke zvýšení bankrotů? Přesto existují ekonometrické neshody mezi různými autory aneb Coaseho: "If you torture the data long enough, it will confess. Situace v ČR? Finanční dohled? Americká politika Forbearance vs. tvrdí čeští exekutoři 8

9 Standard form contracts (=jedna strana navrhuje podmínky) BLE je skeptické: monopolní síla a vyjednávací síla, špatně definované, donucovací síla, která vede k přijetí Často stresující lidé se v těchto situacích mohou dostat na kognitivní scestí Komplexita volby a možné selektivní využití kognitivních nedostatků Avšak, nedostatek empirické evidence k potvrzení 9

10 Korobkin lidé mají omezenou pozornost proto při nákupu zvažují omezený počet atributů = salientní atributy v těchto si prodejci konkurují nezvažované atributy žádná konkurence, naopak snižování jejich kvality (!) jenže pak bude i nižší cena, takže dopad na wellfare je nejistý 10

11 Standard form contracts (2) Finanční poradci v České republice? Povinné RPSN (roční procentní sazba nákladů) u úvěru je jistě zlepšením Navržení povinné výnosnosti do splatnosti (YTM) u investičních produktů? Často velmi nevýhodné a je lepší dát na termínovaný účet, který je navíc pojištěný (!!!) 11

12 Regálové kontrakty Hanson, Kysar (1999): neřečená manipulace Matoucí prostředí a atmosféra: využití hudby, designu, impulzivních položek, záměrné zvyšování doby nákupu špatným rozmístěním Miliony dolarů za prémiové regály Vede toto vše k impulzivní nákupům a k iracionalitě spotřebitelů? 12

13 hypotézy (p. 501) 13

14 ??? 14

15 Regálové kontrakty (2) Klein a Wright (2007) dochází k závěrům, že lidé i firmy si počínají racionálně zaplacení prémiového místa signalizuje solventnost, spolehlivost a kvalitu výrobce (Pravděpodobně) Learning-by-shopping a snížení potenciálních kognitivních nedostatků Vedou tyto kontrakty k nadměrným ziskům na úkor spotřebitelů? Dřívější množstevní slevy se změnili v platby za regály (Klein, Wright 2007), a tedy nevede ke zvýšené ziskovosti 15

16 Závěr článku Lidé nejsou tak iracionální jak se na první pohled může zdát ve zmíněných kontraktech Iracionální chování nepřináší až takové neefektivnosti Nepodceňujme (po)učení se z chyb Opatrnost při paternalistických návrzích a jednoduchých vysvětleních iracionality Základem by měla být cost-benefit analýza a empirické testování závěrů (!!!) 16

17 Campbell et al. (2011) Consumer Financial Protection domácnosti a finance za posledních 65 let víc možností, víc informací, víc zodpovědnosti racionální? > no problem ne-úplně-racionální? > potřeba opatření (?) často jednorázové rozhodnutí bez možnosti učení, oddálené dopady, náhodné šoky, změny snižují hodnotu zkušeností, sociální tabu ohledně diskuse o financích 17

18 Klasické důvody regulace tržní selhání info. asymetrie, externality... Kognitivní důvody regulace časové preference present bias finanční gramotnost 18

19 19

20 Finanční gramotnost otázky výpočet úroku (jen víc/stejně/méně), dopad úroku a inflace, ne/diverzifikované portfolio pouze cca 25% správně všechny tři méně kognitivně nadaní mají menší příjem a dražší fin. produkty nikdo nemá zájem to měnit 20

21 opatření víc info mohou informacím nerozumět / nepokládat je za relevantní lidé neplánující splácet kreditní dluhy pozdě nepovažují poplatky za zpoždění za důležité opatření: uvádět průměrný počet pročerpání/zpoždění 21

22 Hypotéky dostupné, srozumitelné a srovnatelné info podporovat smluvní podmínky, které u present-oriented a finančně negramotných povedou k nižší lítosti (?) + zmenšit nesplácení kvůli externalitám (a kvůli makro-eko. nestabilitě) 22

23 Hypotéky fixní nominální úrok reálny úrok vázán na inflaci hybridní model s teaser rates problém = kdy refinancovat nebo pokud to není možné teoreticky existují různé lepší modely proč nejsou na trhu? naïve jim nerozumí a sofi je nepotřebují 23

24 Doporučení uvádět i srovnání rizik, nejen nákladů TS elektronicky, srovnání on-line fiduciary duty pro obchodníky propagovat výhodné defaulty jaké to jsou? a jak dopadli FM&FM 24

25 Pay day loans krátkodobé, nezabezpečené, s fixním poplatkem 80% < 300USD, poplatek 15-30USD za stovku, za 2 týdny 40 miliard USD ročně klasické důvody pro regulaci schází nekoncentrované odvětví, nejsou asymetrie (?) nejasné důkazy o +/- vlivu na populaci intuitivně ale vypadají celkem zákeřně... 25

26 Doporučení regulace na státní úrovni (v USA) uvádět roční úrok jinak nesystematické není konsenzus, jestli škodí a jak přesně např. cooling-off period lepší disclousure dolary za rok místo % ohled na podnikání limit 36% p.a. zisk 4.15 vs. průměrná ztráta

27 Spotřeba ve stáří default opt-in / opt-out málo úprav, menu effects, vliv aktuálních trendů SMART systém: automatický vstup, zvyšování + diverzifikace ne všechny firmy nabízejí savings plan investují do akcí zaměstnavatele lidé vybírají úspory nárazově místo anuity 27

28 2010 Wall Street Reform Consumer Protection Act vytvoření Consumer Financial Protection Bureau výzkum agregátní data, cross-national, experimenty, surveys, data od fin. instutcí potreba spojit do 1 datasetu účinnost opatření pozor na one-size-fits-all ohled na fin. instituce fixní náklady, nebránit inovaci, snadnost leg.kliček, politické vlivy, 28

29 White (2010) The Credit Rating Agencies ratingové agentury Moody s, S&P, Fitch to help pierce the fog of asymmetric information nejdřív prodej info investorům pak SEC, povinnost zveřejňovat v stejné formě, zákaz investic do CP s ratingem pod BBB = zoficiálnění ratingů pouze ratingy 3 agentur potvrzení pozice (NRSRO) + disclaimer nepoužívat CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, pro Koblovský invest. rozhodnutí 29

30 Issuer pays změna obchodního modelu two sided market konflikt zájmů obrovská moc ( there are two superpowers USA and Moody s Bond Rating Service zdánlivě ale vše OK celkově 150 agentur, 3 ale jasně dominatní bariéry vstupu 30

31 slugishness ještě v den bankrotu může mít rating AAA hodnocení má být dlouhodobé vždy bylo a fin.instituce ani nechtějí konstantně upravovat portfolia k čemu je to pak ale dobré? dlouhodobá korelace ratingu a defaultu (?) trh reaguje spíš na změnu ratingu částečně ale kvůli regulacím zakazujícím subbbb 31

32 subprime mortgages agentury zapojené do tvorby nástrojů na rozdíl od akciového trhu jen malý počet emitentů žádná předchozí zkušenost komplexnost, nepřehlednost 32

33 opatření víc agentur omezit bariéru vstupu v podobě SEC do nových NRSRO odstranit konflikt zájmů nehodnotit spoluvytvářené nástroje větší transparentnost zveřejnit metodologii 33

34 změna koncepce odstranění provázanosti investiční regulace a ratingů proč to nikdo neudělá? jak to udělat? neuvažujme korupci 34

35 Organizované Iluze, Mohou být i korporace iracionální? Langevoort (1997): ORGANIZED ILLUSIONS: A BEHAVIORAL THEORY OF WHY CORPORATIONS MISLEAD STOCK MARKET INVESTORS (AND CAUSE OTHER SOCIAL HARMS)

36 Organizované iluze Organizace jsou často krátkozraké, strnulé Hlavní otázky: proč se společnosti falešně prezentují na trhu skrze SEC a další publicitu? zamlčení rizikových/negativních info -> podvod Proč manažeři uvádí v omyl své investory? Koho obvinit - management? Insider trading? Nebo mohou být na vině i zaměstnanci? Špatná struktura společnosti? 36

37 Proč lhaní? Převládající úvahy Jak lhát? a) manipulovat s daty, b) vyjadřovat (špatné) subjektivní pocity, názory a závěry Proč by měl senior management lhát? Snaha max. cenu akcie a udržet si tak svou pozici Insider trading Speciální potřeba společnosti zachovat tajemství (např. před vstupem strategického investora) Snaha odvrátit bankrot vše hodně speciální okolnosti 37

38 Proč lhaní? Převládající úvahy (2) (Business) konvence či norma chování být sebejistý, optimistický, přesvědčivý Odhalení problémů může znamenat ztrátu konkurenceschopnosti a stát se sebenaplňujícím-se proroctvím (= další dodatečné náklady) 38

39 Problém informačních toků: firemní vědění Informace jsou vysoce decentralizované Snaha, aby se správné informace dostaly ke správnému rozhodovateli Informace mohou ztrácet svoji přesnost skrze hierarchickou štafetu (aneb hra na tichou poštu) 39

40 Problém informačních toků: firemní vědění (2) Často střet zájmů: říct nebo neříct nadřízenému o problému? U týmů spolupracovníků: je odpovědnost jednotlivce nebo týmu sdělit problém? Z toho plyne: zdůrazňování dobrých zpráv a zkreslování špatných zpráv (!) Ale? Ekonomické tlaky na to být efektivní? Incentivy zlepšit takovouto situaci? Do jisté míry ano, často ne úplně 40

41 Problém informačních toků: firemní vědění (3) Zkreslení a zatajení je dominantní strategií Pozitivní informace se dostanou rychleji nahoru --- vzniká optimistic bias Proto senior executives do habitually discount the veracity of information that moves upward, especially when it has a positive spin., což nemusí být vždy přesné Někdy přichází negativní zjištění příliš pozdě na to, cokoli s ním udělat 41

42 Problém informačních toků: právní implikace Odpovědnost manažery za porušení Pravidla 10b-5*, když si nebyli vědomi skutečností, které vedly k nepřesnostem informací? Když získávají informace z mnoha často konfliktních zdrojů? Při zatajení špatných (popř. dobrých) zpráv zaměstnanci? Jak dokazovat? "Rule 10b-5: Employment of Manipulative and Deceptive Practices": It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange,(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud,(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security." 42

43 Zkreslené závěry a korporátní kultura: A) zdroje zkreslení Důraz na specifickou kulturu společnosti Vznik víry, sdílené cesty interpretování prostředí, minulosti, budoucnosti Zkreslení je kontextuální a záleží na dané firmě 43

44 Kognitivní konzervatismus a zjednodušení rozhodování Nevědomý odpor k informacím, které zpochybňují životaschopnost akce Snaha o zachování statutu-quo Manažeři podceňují hrozby úspěchu Zamítání a ignorování signálů nebezpečí pracovními skupinami Rozptýlení odpovědnosti mezi členy skupiny Vznik group-thinku 44

45 Přílišný optimismus a iluze kontroly Skupiny mohou zvýšit optimism bias Optimisté jsou ceněni při náboru zaměstnanců: zejména kde je prodejní a marketingová kultura Nicméně optimismus může vést k prokletí vítěze například při aukcích, odkupu společností atd. Nepotvrzující informace dále přináší stres a ohrožují skupinovou soudržnost 45

46 Závazek a self-serving bias Silná motivace odporovat důkazům, že byla akce špatně vybrána sebedůvěra a externí obraz jsou v ohrožení Self-serving bias: lidé vidí to, co chtějí vidět A chtějí vidět to, co je v jejich zájmu, nikoli to, co ohrožuje jejich sebevědomí a zejména kariéru Self-serving často vede k stání si za svým názorem a tedy ke status-quo biasu 46

47 Spojování příběhů Jaké může být spojení, interakce a (ne)souhra jednotlivých zkreslení? Proč společnosti matou svými odhaleními může ležet právě v souhře těchto zkreslení Obvinění z podvodu jako Apple Computer, Time-Warner, Polaroid a mnoho dalších mohou být případy falešného optimismu společnosti 47

48 Zkreslené závěry a korporátní kultura: B) mohou zkreslení přetrvávat? Budou v konkurenčním prostředí iracionální firmy odvanuty tržními silami pryč? Budou se firmy učit ze svých chyb? Firmy často přijímají právě takové struktury, které specificky zamezí zkreslením v rozhodovacím procesu (commitment) Velmi důležité zodpovědět předtím než je možné dělat závěry ohledně security law 48

49 Nahodilost, Nedokonalá konkurence, Limity učení se ze zkušeností Past kompetence: [A] competency trap can occur when favorable performance within an inferior procedure leads an organization to accumulate more experience with it, thus keeping experience with a superior procedure inadequate to make it rewarding to use. [Udržování blbých postupů, protože někdy přinesly úspěch] [M]anagers tend to attribute success to some pet policy, strategy or process, which as a result, becomes resistant to change [nikoliv však náhodě!!!] Snížení tlaku trhu manažerů, pokud manažer investoval hodně do specifického lidského kapitálu dané firmy Vnitřně orientované firmy mohou mít potíže s přijímáním nových technologií: ztráta konkurenceschopnosti Mnoho situace mohou být naproti tomu svedeny na nepředvídané faktory situace (=omezenost učení) 49

50 Adaptivní zkreslení Kognitivní konzervatismus: usnadňuje přemýšlení a zpracování informací; přesný pokud je relativně stabilní prostředí Motivační bias Nejúspěšnější lidé nejsou pesimisté, ale optimisté! [T]he successful corporation has its optimists, dreamers, salesmen, and creators. Nadměrný optimismus často vede ke kariérním tragédiím a ty jsou vysvětlovány po svém (selfserving) 50

51 Adaptivní zkreslení (2) Motivační bias pokračování: Optimistické firemní prostředí -> ideální motivátor -> očekávání růstu a výnosnosti firmy -> vyšší investice do lidského kapitálu do dané firmy Důvěra v organizaci je pozitivně korelována s efektivností a produktivitou Nadměrný optimismus (nevidění všech rizik) manažerů může mít tedy pozitivní odměnu 51

52 Zkreslené závěry a korporátní kultura: C) právní implikace zkreslení Pokud korporace tendují ke kognitivnímu konzervatismu, overcommitmentu, overoptimismu a sobeckým závěrům, tak se zvýší pravděpodobnost, že elementy odhalení informací budou mít potenciál mást. (pp. 157) Manažeři mají ale unikátní přístup k důvěrným dokumentům -> manažerské vyvození je nutné Pokud je snaha odstrašit firemní podvody, neměli by manažeři být souzeni za špatnou komunikaci ve firmě nebo mylná konstatování. Souhlasíte? Proč nikoliv? 52

53 C) právní implikace zkreslení Možná odsouzení nevinného manažera? Měl by zákon stanovit pravidla, která by nastavila lepší incentivy ve firmě? Tak aby snížila potenciální zkreslení? Intervence manažerského konzultingu, účetních nebo právních firem by mohly pomoci Nezávislé posouzení (audit) dat může posloužit jako dobrý protijed 53

54 C) právní implikace zkreslení (2) Reakce na třetí stranu ve firmě? Přirozená snaha udělat dojem a zamlžit realitu (Velká čtyřka? Snaha ovlivnit, aby nám napsali, co chceme? Viz Lehman brothers a jejich křišťálově čistá závěrka rok před krachem?) Náklady předběžných opatření (!!!) Často velmi vysoké, mohou přinášet neefektivnosti Snížení produktivity, výzkumu 54

55 C) právní implikace zkreslení (3) Otázkou zůstává, máme vůbec řešit přílišný optimismus? Social psychologists suggest that the class of persons least prone to excessive optimism and the illusion of control is the clinically depressed. Přesto zásahy třetích stran imunizují proti právním útokům Existuje duty to update, pro-active responsibility to inform marketplace vs dokazování u soudu, že nevěděli atd.. 55

56 Další společenská poškození Zkreslení investorů Nadměrný optimismus u patentů The winners are not only emotionally, but also economically, invested in the project, the unwinding of which is likely to have very troublesome career implications for those who find themselves in this particular probationary crucible. They may well be in something of a personal "last period." Their psychological resistance hardens, and the temptation to distort disconfirming information increasesstill, however, not necessarily in bad faith. (pp. 167) Některé korporace odrazují pochybnosti a skepse 56

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

Megatrendy. Aleš Michl

Megatrendy. Aleš Michl Megatrendy Současnost a vize české ekonomiky Aleš Michl ales.michl@rb.cz Megaměsta Zdroj: Ekonom/Michliq 13. září 2012, McKinsey/Urban world: Cities and the rise of the consuming class, June 2012. Jak

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Poučení spotřebitelů na finančním trhu

Poučení spotřebitelů na finančním trhu Lekce z finanční krize Poučení spotřebitelů na finančním trhu Michal Skořepa prezident Česká společnost ekonomická Příčiny světové finanční krize Nevhodná motivace hypoteční makléři, manažeři bank, ratingové

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých

Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Technická Univerzita Liberec 24. březen 2015 Zaměstnanost v EU a nezaměstnanost mladých Ales Chmelar Úřad vlády ČR chmelar.ales@vlada.cz 18/3/2015 Obsah 1. Budoucnost trhů práce v EU 2. Nezaměstnanost

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 12. Behaviorální veřejná volba. Přesvědčování; politika a média (korupce) *zkráceno+ Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr.

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Co se to děje? Politik vs firma vs ekonomie. Aleš Michl. ales.michl@rb.cz

Co se to děje? Politik vs firma vs ekonomie. Aleš Michl. ales.michl@rb.cz Co se to děje? Politik vs firma vs ekonomie Aleš Michl ales.michl@rb.cz Výročí 40 let Duben 1973, první prototyp mobilu 1 Během válkyfr 2 1946 Poprvé z auta 3 1983 První mobil v obchodě, DynaTAC 8000x,

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

5IE312 Ekonomie a psychologie I

5IE312 Ekonomie a psychologie I 5IE312 Ekonomie a psychologie I Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 2. Ekonomie a psychologie coby různé pohledy na stejný problém? Co jsou to heuristiky a kdy ne/můžeme hovořit o i/racionálním chování?

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Motivační systém pro projekty a projektové manažery

Motivační systém pro projekty a projektové manažery Motivační systém pro projekty a projektové manažery Ing. Štěpán Galbavý partner Inventa, s. r. o. galbavy@inventa.cz Abstrakt Motivace projektových manažerů a členů projektových týmů je klíčovým prvkem

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Solidní výhled zatížen solidní nejistotou. Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA CFO Club 3.února 2016

Solidní výhled zatížen solidní nejistotou. Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA CFO Club 3.února 2016 Solidní výhled zatížen solidní nejistotou Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA CFO Club 3.února 2016 Hlavní scénář globálního výhledu 2014 2015 2016 2017 Svět, růst HDP v % 3,4 3,2 3,6 3,7 USA, růst HDP v

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Ukazka e-knihy, 09.12.2013 09:50:04

Ukazka e-knihy, 09.12.2013 09:50:04 Navigátor bezpečného úvěru Petr Teplý a kol. Recenzovali: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Redakce Jan Havlíček Grafická úprava Jan Šerých Sazba DTP Nakladatelství Karolinum

Více

ČAS PRO OBRAT ZELENÁ EKONOMIKA A STÁT BEZ KORUPCE HOSPODÁŘSKÝ A PROTIKORUPŘNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH 2010

ČAS PRO OBRAT ZELENÁ EKONOMIKA A STÁT BEZ KORUPCE HOSPODÁŘSKÝ A PROTIKORUPŘNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH 2010 ČAS PRO OBRAT ZELENÁ EKONOMIKA A STÁT BEZ KORUPCE HOSPODÁŘSKÝ A PROTIKORUPŘNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH 2010 Ekonomika klesá, korupce roste. Nejde o shodu náhod. EKONOMICKÁ KRIZE JE NEDÍLNĚ SPOJENA S KRIZÍ

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 10. Behaviorální ekonomie korporací. Trhy práce Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vedení firmy od krachu Eurozóny po zápas s Čínou. Aleš Michl. ales.michl@rb.cz

Vedení firmy od krachu Eurozóny po zápas s Čínou. Aleš Michl. ales.michl@rb.cz Vedení firmy od krachu Eurozóny po zápas s Čínou Aleš Michl ales.michl@rb.cz Konkurenceschopnost ČR 1,2 1,0 Tržní podíl ČR na světovém exportu (v procentech) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2000 2001 2002 2003 2004

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil Asset Management: Dluhopisy Jiří Musil Co je cílem Vymezeni dluhopisu a klasifikace dluhopisů dle ruznych kriterií Základní pojmy spojené s dluhopisy a základy oceňování Dluhopisové deriváty a jejich použití

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Jana Bakalová Radim Boháček Daniel Münich Společný seminář IDEA a SHARE při CERGE-EI a Důchodové komise 18.6. 2015 Širší souvislosti Demografické stárnutí

Více