Sliby ASC Ostrava Slavnostní otevření salesiánského střediska v Teplicích Trnovanech Milí přátelé O svátku svatého pátera Pia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sliby ASC Ostrava 2. 10. 2009. 2009 Slavnostní otevření salesiánského střediska v Teplicích Trnovanech Milí přátelé O svátku svatého pátera Pia"

Transkript

1 Sliby ASC Ostrava Vydáno dne Milí přátelé. S pokorou a vděčností bych rád oznámil, že v sobotu budu při mši svaté v 13:30 hodin skládat spolupracovnické sliby. Mše svatá bude slavena v salesiánském kostele sv. Josefa (Don Bosco) v Ostravě na Vítkovické ul. 28. V blízkosti kostela je mnoho možností k parkování (hned u kostela nebo naproti kostela je Kaufland s velkým parkovištěm). Kdyby měl někdo zájem o přespání, tak kontaktní osobou je Evča Majerová (mobil ) ozvěte se prosím nejpozději do středy. Když se jí ozvete, tak si Vás pak rozdělíme po našich spolupracovnických rodinách. Přeji Vám všem krásné podzimní dny. Roman Turowski, Místní společenství Ostrava Slavnostní otevření salesiánského střediska v Teplicích Trnovanech Dne 30. září 2009 Nové prostory Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích Trnovanech (jedná se o mladšího bratříčka již léta úspěšně fungujícího střediska v teplické čtvrti Prosetice) již sice od začátku roku nabízejí plně své služby, přesto však bylo třeba zahájit ještě jednou a pořádně! A to se ve středu v podvečer opravdu podařilo. Pozvání přijali nejen dobrovolníci, podporovatelé a farníci z Teplic a okolí, ale do prostor střediska zavítal též primátor města Jaroslav Kubera a pro praktickou spolupráci střediska s orgány místní správy byla důležitá i přítomnost pracovnic oddělení sociálně právní ochrany, s nímž již dlouhodobě spolupracuje prosetické středisko. Nové salesiánské dílo navštívil i hlavní představený českých salesiánů p. František Blaha SDB a nejen na to, kam to dopracovali jeho svěřenci z kněžského semináře p.václav Čunek a p. Ladislav Nádvorník se přijel podívat biskup Jan Baxant. Projevy zmíněných čestných hostů provázela rómská hudba začínající mladé kapely a celou oficiální část provázel otec Ladislav, který rovněž poděkoval všem dobrodincům, bez nichž by se nepodařilo nový provoz rozjet. A protože spolupráce teplické salesiánské komunity a zdejších salesiánů spolupracovníků je velmi úzká, není divu, že mezi těmi, kteří se o úpravy, opravy a zprovoznění nových prostor nejvíce zasloužili, byl též spolupracovník Jarda Janšta, který spolu se svým kolegou udělal v celém areálu zdarma novou elektroinstalaci a rovněž Milan a Maruška Pekárkovi, kteří spolu se svými dětmi a jejich partnery odpracovali na novém salesiánském díle nespočet hodin. Prostor, který by se dle slov otce Ladislava měl stát nejen místem pro potřebné, ale též místem k setkávání těch, kteří se chtějí nejen nad problémy dnešní společnosti zamýšlet, na závěr slavnostní části otec biskup posvětil, aby byl právě tím, čím má správná salesiánská oratoř být, tedy domovem, školou, hřištěm i kaplí. A pak už se jen pilo, jedlo, povídalo a prohlíželo novotou a barvami zářící prostory střediska, tedy samotnou oratoř, multifunkční sál, hudebnu, kuchyňku, PC-učebnu, kapli a další prostory... G. Šťastná, Teplice (Úmysly našich společných modliteb má v provinciální radě na starosti Blanka Novotná. Prosíme, aby se zájemci o modlitbu obraceli na její telefonní číslo nebo mobil Děkujeme. Provinciální rada) Úmysl modlitby Prosíme za šťastný průběh nového školního roku. Sešli Ducha rady a rozumnosti všem učitelům, vychovatelům i rodičům. Prosíme za nemocné spolupracovníky a za ty, kteří o ně pečují. Dej jim, Pane, dar trpělivosti, lásky a psychické i fyzické síly Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V září jsem se zúčastnil formačního víkendu v Jeníkově. Uvědomoval jsem si svoji vděčnost za to, že mohu patřit do salesiánské rodiny. V zamyšlení o krizi středního věku (špatná zpráva střední věk prý začíná kolem třicítky a podle současných autorů může končit až v šedesátce znamená to, že většina společenství ASC je v krizi? ) vyznívá optimisticky z krize můžeme vyjít očištěni co mládež měla najít a našla dopoledne vně, má člověk nalézt odpoledne v nitru. Se zájmem jsem si vyslechl informace zástupkyně regionální rady Darinky Čiernikové. Region středovýchodní Evropy zahrnuje Čechy, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajinu, Rusko, Slovinsko a Chorvatsko (pokud si dobře pamatuji). Celý region s nadějí hledí na Českou a Slovenskou provincii. S nadějí, protože zde nejlépe funguje spolupráce mezi jednotlivými složkami salesiánské rodiny. A také pojetí salesiána spolupracovníka zde odpovídá duchu Pravidel. V září jsme se také mohli zúčastnit společných nešpor s papežem Benediktem XVI. Překvapilo nás, že na oficiálních stránkách k návštěvě papeže se zabývali tím, jak mají být oblečeni laici (pro muže je to oblek tmavé barvy, pro ženy šaty zahalující ramena, popř. kostým). Byli jsme potěšeni tím, že laici přišli oblečeni tak, jak jsou zvyklí, když se jdou společně modlit. Měli jsme radost, protože jsme se doopravdy společně modlili. V pondělí 28. září jsme vstali s Maruškou ve čtyři hodiny a pěšky vyrazili z našich Neratovic do Staré Boleslavi. Cestou jsem připomínal, že zřejmě jdeme stejnou cestou, kudy chodil svatý Vojtěch. Ten jednou neměl čím zaplatit převozníkům přes Labe. Tak jim požehnal pohanům. Oni ho zbili a vzali mu boty. Od té doby se obyvatelům Neratovic také říká Zouváci. Možná také od té doby mají obyvatelé Neratovic nedůvěru k představitelům náboženského života a k náboženským gestům a úkonům, kterým nerozumí (svatý Vojtěchu, prosím tě, neber si to příliš osobně). My s Maruškou jsme se radovali z mnoha setkání, které jsme tento den mohli prožít. Podzim ať je pochválen. Maruška a Marian Cúthovi O svátku svatého pátera Pia (23. října) jsem si přečetl kousek z jeho životopisu a trochu sledoval diskusi na italské televizi o fenoménu páter Pio. Tam jsem si uvědomil, jak veliká láska ke Kristu přitahuje také velikou lidskou bídu, která tuto lásku chce zničit. Když je však láska pravá, tak unese i lidskou bídu, která ji ohrožuje. Tak to bylo i s donem Boskem. Kontemplace Boží lásky ho hnala do úžasné činnosti. Páter Pio se hluboce a kvalitně setkával s Bohem, byl opravdovým svědkem jeho lásky k lidem. Páter Pio 1

2 probudil víru a odpor u mnoha lidi. Don Bosco se kvalitně a hluboce stýkal s Bohem, byl opravdovým svědkem jeho lásky zvláště k mladým a potřebným. Don Bosko, čím byl starší, tím byl aktivnější. Duch nezná úbytek sil. Duch, který kontempluje Boží lásku, je činný a účinný. Ovocem života z víry je i objev povolání k zasvěcenému životu a kněžskému povolání. Z prostředí, kde měl don Bosko vliv, vyšlo 2000 kněží. Odpůrci nazývali Dům Dona Boska továrnou na kněze. Nedostatek nových povolání je velikou výzvou k zamyšlení nad naší vírou. Bůh v každé době volá. Objevit a prožívat povolání ke kněžství anebo k zasvěcenému životu lze jedině ve světle víry, tam kde je Bůh na prvním místě. Zasvěcený život bez víry je nesmysl. Velikou pomocnicí pro salesiánský noviciát v Portugalsku byla ve své době blahoslavená Alexandrina, žena veliké víry. Každý z nás má možnost pomáhat druhým především modlitbou a obětí, ať je jeho stav jakýkoli. Jinak mnoho lidi nenajde a neuskuteční povolání, nenaplní Boží představu o nich. Budou nespokojení a budou obviňovat všechny, jenom ne sebe. Kéž by nám blahoslavená Alexandrina, která bude mít brzo svátek (13. října), vyprosila větší lásku k Ježíši ve svatostánku. Jedině On může proměnit naše srdce. Potom naše víra může být posilou pro ty, které nám Prozřetelnost pošle do cesty. Může jim pomoci objevit to, k čemu je Bůh volá. Jedině Bůh jim může dát i sílu toto povolání uskutečnit. Lidé, kteří uskutečnili své povolání za velice těžkých okolností, byli na konci života šťastní, viděl jsem to na vlastní oči. Jan Ihnát 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu ze 4. jednání provinciální rady Jeníkov, Místní delegáti Protože v MS Praha střed, Moravské Budějovice a Jihlava dosud nebyli jmenováni delegáti, a MS Rosice zůstává neobsazeno delší dobu, navrhuje PR přemýšlet o zavedení principu, aby každé MS bylo napojeno na konkrétní salesiánské dílo (SDB nebo FMA) a delegáta navrhoval ředitel/ka místní komunity. Schválení ke slibům PR schválila jednomyslně ke slibům Janu a Jaroslava Jasenských ze společenství Fryšták, osobní formátoři Jana a Pavel Dvořákovi, Marii Dlabačovou ze společenství ŠOP, osobní formátoři Pavel a Irena Kvapilovi a Petra a Kamilu Tichých ze společenství ŠOP, osobní formátoři Ivana a Jiří Hamplovi. Jednání o webu Jednání o novém webu budou pokračovat po vyjádření salesiánů. Musí se nadále vést diskuze o obsahu webu a o správci webu. Zároveň se František Hynek a Jan Tomiga pokusí zálohovat data ze současného webu. Sociální příspěvek Provinciální rada schválila sociální příspěvek ve výši Kč Františku Hynkovi, ze společenství ŠOP. Zahájení aspirantátu zahájila aspirantát Gabriela Šťastná, společenství Severní Čechy, osobní formátoři Milan a Marie Pekárkovi zahájili aspirantát Markéta a Petr Kavenovi, osobní formátoři Lenka a Roman Farionovi, Magdalena a Jiří Kolářovi, osobní formátoři Hana a Michael Chytří, Anežka a Lukáš Bernardovi, osobní formátoři Bohdana a František Jakubcovi, Anna a Jan Ettlerovi, osobní formátoři Ludmila a Vojtěch Tošovští a Marie a Jan Svobodovi, osobní formátoři Jana a Jiří Mátlovi, všichni ze společenství Praha Botič. 2 Farionová Lenka Doležel Petr Böhmová Božena Dvořáčková Milada Hochmanová Ludmila Kubíčková Eva Mareš Stanislav Pomikálková Marie Chalupová Alžběta KALENDÁŘ AKCÍ Švejda Karel Káňa Vojtěch Hrozová Marie Koláčná Jana Podešvová Dana Mazal Jan Páralová Jaroslava Šubrtová Helena Sliby ASC Ostrava Setkání KRPSR v h (zasedací místnost Kobylisy) do Přihlašování na setkání Salesiánská evangelizace dnes na sdb.cz/sed Sales. evangelizace dnes celost. setkání animátorů a SR, Praha-Kobyl Sliby ASC Zlín - Jižní Svahy Jednání PR Zlín - Jižní Svahy Ples ASC Praha leden 2010 Výjezdní zasedání SHM Klášterecká Jeseň? ? Setkání provinciálních rad SDB, FMA, VDB, ASC Praha (předběžné)? ? Jednání PR Praha (předběžné) Ples SHM Žďár nad Sázavou Jednání PR s SHM Setkání PR s aspiranty, potom jednání PR Festival SHM Setkání PR se slovenskou PR Praha-Loreta Vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánských spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8, Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Jan Macoun, V domově 57, Praha 3, Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: nebo poštou na adresu: František Jakubec, Bryksova 955, Praha 9, Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Požadavky na změnu počtu kusů zasílaného Zpravodaje též na F. Jakubce Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 106 je v pondělí Milí přátelé! Omlouvám se za formu Zpravodaje, ale články na poslední straně se na webu objevily až po zlomu a těsně před odesláním do tiskárny (nahradily obsah, který není tak nutný). Měl jsem připraveno také několik pěkných fotek, ale místo bylo jen na jednu. Děkuji všem za články, za péči o web, za modlitby, za povzbuzování! Sazeč František 23

3 jových zemí. Učitelé, vychovatelé nebo vedoucí různých kroužků zaregistrujte se co nejdříve online na Registrací získáte bezplatně DVD s počítačovou hrou o Africe a dalšími materiály. Chceme docílit, aby si Evropané nespojovali Jihoafrickou republiku pouze s fotbalem, ale vnímali naprostou rozdílnost podmínek a příležitostí na obou kontinentech. Úkolem našeho projektu je zprostředkovat informace o tom, co se děje mimo hřiště v běžném životě obyvatel Afriky. Právě fotbal je to, co mladé lidi spojuje. Prostřednictvím tohoto spojení chceme poukázat na problémy jako je chudoba, vysoká kriminalita, velký podíl nakažených HIV či život dětí na ulici. Českou mládež a studenty necháme prostřednictvím interaktivní hry řešit různé modelové situace, a tím jim umožníme formovat si vlastní názor na danou problematiku bez toho, aby pouze přijímali obecně propagované fráze. Projekt je schválen Evropskou komisí a účastní se ho Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie, Polsko a Česká Republika. Salesiánská asociace Dona Boska SADBA 9. VÍTÁME NOVÁ MININKA Už jsme také správná královská rodina Vydáno dne V neděli 19. července 2009 jsem v nakoukl na tento svět. Jmenuji se Jakub Kapounek, měřil jsem 51 cm a vážil 3,52 kg. Jelikož mám dva starší brášky Vojtíška a Lukáška, tak jsem své rodiče, Honzu a Vlaďku, pasoval do královské rodiny. Já i maminka jsme v pohodě a tatínek s bráškama si nás ve čtvrtek odvezli z porodnice domů. Jaký jsem pašák můžete vidět na fotkách! Všechny srdečně zdraví Kapounkovi z Kroměříže Bába a děda Oznamujeme vám radostnou událost. Narodila se nám vnučka Vilemínka okolo 10. hodiny. Váží 2,90 kg, míra 46 cm. Obě děvčata jsou zdráva. Děkujeme všem za účinné modlitby. Radostní bába a děda Jandáčci 10. ZMĚNY V ADRESÁŘI Milá salesiánská rodino, oznamuji změnu trvalého bydliště: Martina Cahová, Šanov 16, Slavičín, Martina Sláva,Šanov se rozrostl o další dobré lidi. Ať se vám tam líbí a stále dobrou mysl. Jožka. 11. NAŠI JUBILANTI V následujících dvou měsících oslaví svá pěkná jubilea tito naši kamarádi: Šana Jaroslav Čechová Marie Mazalová Marie Diviš Václav Salesiánská Evangelizace Dnes proběhne v Praze Kobylisích celostátní setkání Salesiánská Evangelizace Dnes. ASC zajišťují dvě pracovní skupinky. Přihlášky na SED budou od začátku října možné přes web SDB. Úmysl modlitby Prosíme za šťastný průběh nového školního roku. Sešli Ducha rady a rozumnosti všem učitelům, vychovatelům i rodičům. Prosíme za nemocné spolupracovníky a za ty, kteří o ně pečují. Dej jim, Pane, dar trpělivosti, lásky a psychické i fyzické síly. Zapsala Veronika Semerádová Oprava Vydáno dne Milí kamarádi, bohužel se nám vloudila chyba do zápisu z červnového jednání PR. Zaměnili jsme osobní formátory manželů Naňákových a Košůtkových. Všem se omlouváme. Správné znění tedy je: PR schválila jednomyslně ke slibům manžele Andreu a Jaroslava Košůtkovy (osobní formátoři Alena a Jan Šeří) a Helenu a Vratislava Naňákovy (osobní formátoři Dana a Libor Podešvovi) z MS Valašsko. Za PR Veronika Semerádová Místní společenství Podorlicko oznamuje, že od 17. května 2009 manželé František a Eva Hájkovi vstoupili do formace. František s Evou jsou vedoucími klubu SHM v Kostelci nad Orlicí, kde funguje oddíl rytířů a dvorních dam, kroužek paličkování, rukodělná dílna (ubrousková technika, korálkování, práce s kůží apod.). Pořádají letní chaloupky, výlety, soutěžní odpoledne nebo akce malování pohledů pro misie. Oba do našeho společenství docházejí již delší dobu. Ve společenství se zapojují velmi aktivně a naopak mnozí ze společenství pomáhají při akcích jimi pořádaných. MS Podorlicko Jak ušetřit za Zpravodaj... Vydáno dne Rád bych se připomenul s možností samotisku Zpravodaje, čímž by se trochu šetřila naše společná kapsa. Na to, jak mnoho z nás má tuto možnost, se mi zatím přihlásilo dost málo lidí. V žádném případě vás do toho nechci nutit, ale zkuste se nad tím ještě zamyslet... Díky!!! Krásný podzim vám přeje sazeč František 2. TRVALÁ FORMACE Představení Hesla (Strenny) na rok 2010 Vydáno dne Skutečně není nic krásnějšího než setkat se s Kristem a hlásat ho všem. U příležitosti stého výročí smrti Michaela Ruy, který byl nesmírně věrný Donu Boskovi a jeho duchu, bych chtěl vyzvat celou Salesiánskou rodinu, aby jednala jako pravé hnutí Ježíšových následovníků a apoštolů a aby usilovala o evangelizaci mládeže. Strenna 2010 vychází z Roku sv. Pavla, který právě končí, a ze Synody o Božím slově, kde jsem měl příspěvek o úryvku z Lukášova evangelia o cestě učedníků do Emauz. Toto je vzor evangelizace mládeže, jak z obsahového, tak z metodického hlediska. Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Po vzoru dona Ruy jako praví učedníci a horliví apoštolové přinášejme evangelium mladým. Mnohé skupiny Salesiánské rodiny jsou již v souladu s touto snahou. Jako příklad uvádím dva kroky, kterými byly Generální kapituly SDB a FMA Tolik z úvodu Hesla pro rok 2010 (tzv. Strennu), které vyhlásil hlavní představený salesiánů don Pascual Chavez. K dispozici je text vyhlášení, který si můžete stáhnout na webu.. Petr Nečas 3

4 Salesiánská evangelizace dnes Vydáno dne Formace (počáteční i trvalá), by měla stále rozvíjet tři zásadní oblasti, a to: 1. duchovní život (stále rozvíjet živý vztah ke Kristu a k církvi), 2. apoštolát (seznamovat neznalé a netečné s Kristem a nabízet život v církvi), 3. společenství (rozvíjet angažovanost a vzájemné vztahy ve společenství, zvláště v místním). A i když je potřeba ve formaci stále sledovat růst ve všech třech oblastech, zdá se mi, že v současnosti by to bylo nejvíce potřeba právě v oblasti apoštolátu. Abychom neredukovali apoštolát jen na vzájemný zájem uvnitř společenství, ale angažovali se (podle možností a schopností) i navenek, ale v prvé řadě pochopili nabídku a naléhavost uvědomělé evangelizace ve vlastních rodinách, v soustavné a cílevědomé péči o růst vlastního manželství, výchovy vlastních dětí, sledovat možnost nenápadné evangelizace v zaměstnání, ve farnosti a pod. Na popud listopadového setkání na téma Salesiánská evangelizace dnes jsem si vytáhl některé pasáže z církevních, ale převážně salesiánských dokumentů (St Stanovy SDB, Pr Pravidla SDB, GK Generální kapituly SDB, Dopisy hlavního představeného SDB, ), vztahujících se k danému tématu. A i když jde převážně o materiály SDB, myslím, že by to v mnohém mohlo být inspirující i pro ASC i další složky sal. rodiny. Salesiánská evangelizace dnes ke stažení ve Wordu. Všechno potřebné světlo Ducha Svatého pro správné pochopení a přijetí salesiánské evangelizace přeje nám SDB i ASC a ostatním v salesiánské rodině Jožka Kopecký st. Reakce na webu: Jožko, zase jsi mi promluvil z duše. Vždyť naše stanovy i pravidla nesou nadpis PLÁN APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA. Petr H. Díky otče za výstižný článek. Moc mi dal! Jestli jste ten správný Jožka Kopecký sejdeme se i s mým manželem na duchovních cvičeních v srpnu v Lipinách. J. Vejtasová Formační víkend proběhl Vydáno dne Taky neradi slyšíte slovo formace v každé větě? Myslím, že jste úplně normální! Přesto se o víkendu září se setkali zodpovědní (dříve rádci) za formaci z jednotlivých místních společenství a často i koordinátoři, aby společně se zástupci provinciální rady a hlavně s milými hosty prožili nabité dny ve slunečném Jeníkově na Vysočině. Loňský první ročník byl zaměřen na počáteční formaci a rozpoznání povolání a ten letošní postoupil k trvalé formaci. Na celý víkend si pro nás udělali čas provinciál salesiánů P. František Blaha a P. Pavel Kuchař, který právě za trvalou formaci bratrů salesiánů zodpovídá. Oba nás svými sobotními přednáškami na velmi dobré úrovni uvedli do tématu. Abychom mohli o jednotlivých aspektech trvalé formace diskutovat, rozdělili jsme se podle zájmu do pracovních skupin. A právě debata ve skupinách o různých zkušenostech z celé země a hledání podstatného byla asi pro každého tou nejplodnější částí celého pobytu. Dalšími hosty byly ženy. Niterné večerní slůvko měla připravené Hanka Koudelková, FMA a v neděli se dostala ke slovu zástupkyně spolupracovníků za Slovenska Darina Čierniková (sestra Miloše Čiernika, olympijského vzpěrače, dříve se ženou Monikou u ACS v Praze, nyní žijí na Slovensku pozn. sazeče). Snad jsme se posunuli v pochopení trvalé formace a toho, co pro svůj růst ve společenstvích můžeme dělat, alespoň o kousíček dál. Závěry pracovních skupin si určitě provinciální rada nenechá pro sebe, i když jsem přesvědčen, že radostná atmosféra a prožité společenství jsou na papíře těžce sdělitelné. Pavel Janek 4 pracoval se svými rodiči v zemědělství. Knězem se nestal snadno číst a psát se začal učit teprve v sedmnácti letech a kvůli svému malému nadání se mu podařilo vystudovat jen s velkými obtížemi. Jeho intenzivní život modlitby, neúnavná služba ve zpovědnici, hlásání Božího slova a příkladný kněžský život však zakrátko proměnily nepatrnou a neznámou vesnici Ars, v níž působil, přímo v magnet pro nesčetné zástupy poutníků. Ročně jich sem za ním přicházelo okolo sto tisíc a patřil tak k nejvyhledávanějším duchovním vůdcům celé Francie. Měl podobný dar jako otec Pio z Pietrelciny dokázal člověku připomenout ve zpovědi hříchy, které zapomněl vyznat. Přestože Jan Maria musel zápolit se svými slabostmi jako my všichni (propadal někdy např. malomyslnosti, chtěl svou farnost opustit a uchýlit se do samoty kláštera), vyšel z těchto bojů nakonec vítězně. V roce 1925 byl prohlášen za svatého a roku 1929 za patrona kněží v duchovní správě. (Zdroj: Turistický tip Vydáno dne Již tradičně jsme se vypravili s mládeží do hor. Letos jsme přibrali i pár rodin celkově nás bylo 25 a vyrazili jsme do Rakouska oblast Nízkých Taur, blízko města Schladming. Měli jsme zamluvenou samoobslužnou chatu. Také touto cestou doporučujeme zvláště pro velkou cenovou dostupnost, příjemné ubytování, sympatické majitele a krásnou přírodu. V objektu je 25 lůžek dva čtyřlůžkové pokoje, zbytek dvou a třílůžkové, dvě koupelny, zařízená kuchyně a společenská místnost. Základní cena je 130 Euro za objekt a noc. Možnou nevýhodou je nutnost aut pro příjezd k začátkům turistických cest (většinou do 15 km, zbytek dle výběru). Krátký článek o našem pobytu včetně fotogalerie je na sekce děti a mládež. V případě zájmu rádi poskytneme další informace. Upozornění nejedná se o neplacenou inzerci, nedostáváme žádnou provizi za zprostředkování pobytu. :-) Marian Cúth Prosba Vydáno dne Březovka byla jedna z prvních salesiánských chaloupek, jejími majiteli byli Boumovi z Hradce Králové. Maminku této rodiny Zdislavu znají mnozí z nás ze setkávání dřívějšího Východočeského společenství ACS. Před týdnem jejich synovi Petrovi zapálil blesk dům a rodina s pěti dětmi a šestým na cestě nemá střechu nad hlavou a to doslova, jak lze vidět na Mrkněte na to. Huškovi I zde může přinést vaše hlasování na internetu příspěvek na pomoc této rodině: Název projektu: Pomozme sedmičlenné rodině Boumů opravit dům, který vyhořel po zásahu bleskem Učitelé nepřehlédněte!! Vydáno dne Aneb jak jednoduše zpestřit výuku občanky, zeměpisu, či jazyků Přípravy náplně vyučovacích hodin zaberou spoustu času. Kdy vám naposledy někdo nabídl, že pro vás zcela zdarma připraví 3 4 vyučovací hodiny, které budou vaše žáky opravdu bavit? Pokud se zapojíte do projektu podporovaného Evropskou komisí, získáte pro Vaše žáky smysluplnou náplň hodiny občanské výchovy, zeměpisu či jazyka (počítačová hra bude v české, anglické, německé, španělské, italské a polské mutaci), ve které se dovědí něco o obyčejném životě v Jihoafrické republice a problémech i radostech rozvo- 21

5 SADBA hledá dobrovolníky (nejen) do rozvojových zemí Salesiánské projekty ve světě hledají dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci jim v jejich aktivitách pro děti a mládež. Činnost dobrovolníků obnáší doučování, výuku, volnočasové aktivity, technické či grafické práce, webové stránky dle schopností dobrovolníka a aktuálních potřeb projektu. Dobrovolnou službu zaštiťuje obč. sdružení Salesiánká asociace Dona Boska (SADBA). Doba dobrovolné služby: měsíců (v případě Bulharska i jeden měsíc o prázdninách). Země pomoci: Bulharsko, Česká republika, Indie, JAR, Kongo, Lesotho, Mexiko, Německo, Zambie, Holandsko, příp. další (dětské domovy, učiliště, internáty, kontaktní centra pro děti z ulice, volnočasové kluby). Příprava: říjen 2009 červen 2010 (8 víkendových školení), první přípravný víkend: Přihlášky a info: Jana Švecová, nebo Podmínky: věk let, zralá motivace, zkušenost práce s dětmi a mládeží nebo ochota ji získat, dobrý zdravotní stav, ochota pracovat v křesťanském prostředí, znalost jazyka. Potřeba jsou také chlapci s technickým vzděláním! Jana Švecová 7. Z MOŘE TISKU Životopis pátera Pia Chtěl bych s radostí oznámit, že v nakladatelství Matice Cyrilometodějská mi vyjde překlad životopisu pátera Pia pro mládež od Teresia Bosca. Už jsem na to přestal myslet původně měla vyjít už před rokem a tak to bylo příjemné překvapení. Teresio Bosco vychází z výroku Dona Boska o Evropě Lidsky řečeno, domnívám se, že budoucnost bude těžká. Moje prognózy jsou smutné, ale ničeho se nebojím. Bůh vždy ochrání svou církev a Panna Maria, která viditelně ochraňuje současný svět, bude umět obstarat zachránce. Jako zachránce víry ve dvacátém století představuje Teresio Bosco právě pátera Pia. Myslím si, že mnoho lidi ještě jeho velikost pro 20. století pořádně nechápe. Kéž by páter Pio byl takovou posilou pro mládež, jakou byl pro mne a pro mnoho dalších. Jan Ihnát 8. RŮZNÉ INFORMACE Dne byl vyhlášen Rok kněží Vydáno dne Milí přátelé. Jak asi všichni víte, u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, vyhlásil papež Benedikt XVI. dne Rok kněží Kněžství je láskou Ježíšova Srdce, cituje Benedikt XVI. sv. Jana Maria Vianneye ve svém listu na zahájení Roku kněží (Více na Kdo se chcete zaposlouchat do působivého předčítání románu o faráři arském, můžete tak učinit prostřednictvím poslechu přes náš web vlevo dole v rubrice Doporučujeme. Jinak vám vřele doporučuji k poslechu i jiná předčítání, např. vyprávění o sv. Františku Saleském Tvář plná světla. V Archivu Proglasu (http://www.proglas.cz/audioarchiv.html) jsou navíc mraky dalšího podnětného poslechu, tak kdo prosedíte u PC celé zaměstnání jako já neváhejte :-) Sazeč Svatý farář arský, Jan Maria Vianney, se narodil 8. května 1786 v obci Dardilly u Lyonu ve Francii a až do svých 19 let, v době zmatků a pronásledování za Francouzské revoluce, 20 Boží nároky na nás kladené vždy přesahují naše přirozené schopnosti a nedostojíme jim bez kvalitní a trvalé formace. Takové a podobně provokující myšlenky zazněly na již druhém formačním víkendu, který proběhl ve dnech v Jeníkově. Víkend měl opět ráz velmi pracovní. Tentokrát jsme se snažili uchopit téma formace trvalé neboli permanentní, tedy nikdy nekončící Ráda bych ocenila aktivní a obohacující přístup všech zúčastněných, poděkovala za jejich čas i za vytvoření krásného společenství. Velké díky patří Pavlovi Kuchařovi za sdělení velmi bohatých zkušeností týkajících se formace, provinciálovi Františkovi za přednášku na téma krize středního věku, ve které se už bohužel hodně z nás nachází, a za velmi osobní zkušenosti s ní spojené. Že nejsou tak důvěrné vztahy v salesiánské rodině samozřejmostí, nám připomněla Darinka ze Slovenska, členka regionální rady, svými postřehy, jak žijí a pracují spolupracovníci v našem regionu Evropa střed a východ. Toto všechno doplnila Hanka Koudelková pozdravem od sester FMA, zvláště od nové inspektorky Marušky Tkadlecové, a povzbudivým slůvkem na dobrou noc. Hudebního doprovodu se tentokrát se ctí zhostili Boženka a Jirka Šárkovi, Pavlové Kuchař a Lexmaul a asi 40 50tihlavý smíšený sbor. V neposlední řadě je nutné znovu ocenit kuchařské umění Bohouška Matuly a celého jeho kuchyňského bloku. Díky! Kromě přednášek se účastníci rozdělili do tématických skupin a živými diskusemi se snažili najít řešení některých aktuálních problémů. Jak se to podařilo, můžete zhodnotit sami ze závěrů, které z těchto diskusí vyplynuly a které se stanou podkladem pro další práci PR a celého formačního týmu. Z evaluačních dotazníků vyplynulo, že by bylo dobré v podobných setkáních pokračovat, i když návrhy na příští téma se poněkud různily. Všem děkuji za jejich názory. Za PR ASC Marta Tomigová P. S.: Fota, která vás do atmosféry víkendu dokonale navedou, naleznete na webu. 1) Výstup z pracovní skupiny texty k počáteční formaci Práce skupiny pokračuje po jejím ustanovení na formačním víkendu v minulém roce. Prozatím se podařilo získat dostupné texty a materiály, které jsou různě využívány různými formačními společenstvími. Úvodní seznámení se sal. rodinou texty jsou připraveny. Předaspirantát připraví se návrh 20 témat k jednotlivým večerům. Zdroj těchto témat bude vycházet z Aubryho a dalších pramenů. Jako důležité spatřujeme, aby v jednotlivých tématech již od počátku byly obsaženy otázky k vlastní sebereflexi. Aspirantát tyto texty by měly zahrnovat Stanovy a Pravidla ASC, doplněné diskusními otázkami. Po úpravě je možno použít letošní formační plán. Osobní formace jako vhodný se jeví text z tzv. oranžových desek Osobní zkušenost formátorů strana 26, který řeší sedm tématických setkání. Případně bude dobré rozpracovat jednotlivá témata. 2) Úloha, zodpovědnost a vzdělávání rádců pro formaci Základem je článek 29 Stanov. 1. Salesiáni spolupracovníci jsou na prvním místě sami zodpovědni za svou lidskou, křesťanskou, salesiánskou a odbornou formaci. 2. Sdružení podporuje a prohlubuje osobní a skupinovou formaci prostřednictvím k valifikovaných salesiánů spolupracovníků, delegátů a delegátek a ostatních členů salesiánské rodiny. 5

6 Při volbě rádců pro formaci je v dnešní době zvláště třeba klást důraz na kvalifikovanost a od samotného rádce to v první řadě znamená přijmout službu vnitřně. Z toho pak vyplývají následující úlohy: plně si uvědomovat svoji spoluzodpovědnost (spolu s místní radou) za počáteční i trvalou formaci zodpovědnost za animaci společenství při zachování rovnováhy všech složek (duchovní, formační, lidské a odborné) spolu s místním delegátem a místní radou zodpovědnost za udržení směru, tj. salesianity napomáhat vytvářet zdravé vztahy uvnitř MS vzdělávat se v oblasti duchovní, lidské i odborné 3) Měsíční setkání (náplň a forma), úloha společenství ve formaci Měsíční setkání není cílem, ale prostředkem naší trvalé formace. Vkládat setkání do Božích rukou, prosit o Ducha svatého, aby nám všem bylo k užitku a abychom měli srdce otevřená Forma setkání Přizpůsobena podmínkám místního společenství (vzdálenost, věk, počet lidí ), převážná většina se schází večer, po rodinách. Aby bylo na sdílení více prostoru, schází se některá společenství ještě občas pouze ke sdílení. Náplň setkání Breviář Program podle form. plánu kolečko s otázkou Sdílení Modlitba šťastné smrti Mše svatá ne vždy a ne všude Úloha společenství Společenství s Bohem Navzájem se povzbuzujeme na společné cestě Sdílíme se Předáváme si zkušenosti Výměna názorů Rodinná a přátelská atmosféra a vědomí, že nejsme sami, nám pomáhá v duchovním růstu i v apoštolátu budování osobních vztahů, společné akce Dobré nápady, které padly a nechceme, aby zapadly! Stále připomínat vlastní zodpovědnost za trvalou formaci Dopředu stanovit termíny setkání ( např. vždy 2. úterý v měsíci ) i téma setkání a včas vědět otázku V případě, že některý člen společenství dlouhodobě stůně, nenechat ho mimo, ale v době, kdy se schází ostatní členové společenství, tak jeden jede prožít společenství s nemocným Místo kolečka co je u vás nového položit otázku např. co je teď pro mě nejdůležitější apoštolát, co mě stojí nejvíc sil, nebo s čím bojuji, za co prosím, aby se ostatní modlili Místní společenství se schází odpoledne, a to i s dětmi!! Znamená to sehnat si hlídače na děti, zajistit jim program. Je to cesta, jak formovat i naše děti a jak vychovat dorost. Smekáme přede všemi, co mají na starosti přípravu formačního plánu!!! 4) Duchovní cvičení jako prostředek k duchovnímu růstu a prohloubení formace 1. mladší páry upřednostňují sdílnější prostředí (poznání lidí, výměna zkušeností). 2. střední věk upřednostňuje prostředí usebranější s vyšším komfortem. 3. většina často mění místo DC poznání okolí. 4. DC většinou vybíráme podle servisu, exercitátora (dle zkušeností nebo doporučení), termínů, ceny (komfortu). 5. někdo občas vyzkouší DC mimo salesiánskou rodinu. Ad v nabídce DC by ředitelé měli uvádět povinně charakter (sdílnější, volnější usebranější, přísnější apod.), téma (pokud se odchyluje od vyhlášeného) a exercitátora. 6 v jeden okamžik vyhledávali pohledem nevyřčené otázky Sedláčkovy, ale ti se krčili kdesi pod lavicí. Obřad probíhal pochopitelně trochu jinak, než jak jsme zvyklí (i když ateista by v tom asi rozdíl neviděl). Kališník téměř vše zpíval, a to se Vašíkovi líbilo, a tak zpíval taky a docela hlasitě. Poněkud jsem byl rozladěn. Ale při kázání si to u mne kališník docela vyžehlil, když se zeptal Vašíka: Jak se jmenuješ, chlapče? Tebe tady vidím poprvé (a taky naposled, říkal jsem si v duchu). Vašek odpověděl syn vcelku srozumitelně. Vašíku, ty se mi líbíš, jak zpíváš, a přede všemi ho hezky pochválil. Projev Vašíka znamenitě zakomponoval do kázání, které měl mimo jiné také o tom, jak mnozí věřící mají příliš mnoho ohledů a obav z toho, jak posuzují jejich chování, zvláště pak náboženské projevy, druzí. Daleko méně pak mají obav z toho, jak o nich smýšlí Bůh. A Vašík se mu náramně hodil, protože on tuhle obavu, kdo si co o něm pomyslí, rozhodně nemá. Jako první vyšel z kostela kněz a stoupl si k východu. Na každého se hezky usmál, prohodil pár slov a podal ruku na rozloučenou. Mohl se smíchy potrhat, když se dozvěděl, co jsme zač. Jako poslední pak vyšli Sedláčkovi. Neměli jsme jim to už ale za zlé, nemohli si všimnout malé poznámečky na vývěsce u kostela, z které se na nás usmíval sv. Otec. Kostel to byl vskutku katolický, ale občas tu měly své obřady i jiné církve (ekumenie v praxi). A já si jen v duchu říkal, jak jsem rád, že patřím právě k té katolické. Tímto článkem bych chtěl zvláště poděkovat Lídě Janžurové, která nám to vlastně všechno pěkně zařídila, a my jsme jen přijeli a pěkně si to užívali. Za společenství Praha střed Vojtěch T. Formačni kurz pro mládež (Vidče ) Když se řekne Vidče málokomu toto slovo něco řekne, a to je škoda. Já o tom dřív taky nikdy neslyšela, ale dnes to pro nás není jen slovo, ale vyvolá spoustu nádherných vzpomínek Týden mých opravdu nabitých prázdnin jsem letos strávila v krásné vesničce Vidči poblíž Rožnova pod Radhoštěm. Byl to formační týden pro mládež, který byl pod vedením P. Jožky Kopeckého, P. Petra Chovance, P. Toníka Pražana a Petra Zelinky (Kmocháčka). Samozřejmě bych neměla zapomenout na manžele Imlaufovy, kteří nám věnovali celý den a přiblížili nám život v manželství a rozdíly mezi mužem a ženou, na P. Janka Ihnáta, který nás provázel duchovní obnovou, a na P. Františka Blahu, našeho provinciála. A těm všem, a především Jožkovi Kopeckému, patří veliký dík, protože vím, že to dá spoustu, ale opravdu spoustu práce. A musím uznat, že to vše měli důkladně promyšlené a zorganizované, nebyla chvilička, kdy bych se měla čas nudit, a i proto to tak rychle uteklo. Jožkovi chci i touto cestou poděkovat, jen tak dál Musím se přiznat, že jsem se ze začátku trochu obávala, do čeho jdu, ale nyní mě mrzí jen jedna věc, že jsem na tento kurz nejela už v loni. Přinejmenším jsme se alespoň dozvěděli něco o manželství, svátosti smíření, o sv. Pavlu, o zralosti Dona Boska a jeho životě, Kdo měl však otevřené srdce, ucítil i Boží dotek, a kdo byl otevřený pro druhé, odjížděl z víkendu se spoustou nových přátel. Nebylo nás moc, tak jsme se během týdne dokázali poznat, měli jsme spolu krásné vztahy a dokázali jsme se společnými silami a s úsměvem povznést i nad nedostatek vody. Byl to obohacující týden, kde jsme se nejen ztišili, ale i vykáznili při akčních hrách a podnikli společnou pouť na Radhošť. A nyní už se jen těšíme na listopadový víkend, který jsme si naplánovali, abychom se alespoň viděli, protože vzpomínky v nás jsou stále a jsou moc krásné a živé. Já si myslím, že jeden týden příštích prázdnin už mám jasno. A co vy? Co nyní dodat závěrem? Snad jen to, že něco tak nádherného a obohacujícího, jako byl tento formační kurz, se nedá popsat, TO SE MUSÍ ZAŽÍT! Lucie Barabášová 19

7 z kázání: stačí říct pam a už víme, co si máme nadosmrti představit). Během kázání se také cosi zmiňoval o srpnových událostech, hned mi také na mysli vyvstanul 21. srpen. Takže nás nijak nepřekvapilo, když po mši se rozdávali nejrůznější zákusky (jak jsem se pak z doslechu dozvěděl, pan farář slavil narozeniny). Po takových dobrotách nezbývalo, než zajít na kávu. Cestou do cukrárny nás čekal ještě kulturní zážitek, neboť na náměstí právě začala vyhrát kapela (skupina asi třiceti mladých lidí, včetně doprovodu tanečního). Po obědě a krátké siestě jsme měli sraz v Jedovnici, abychom si zde prohlédli údajně světoznámou výzdobu barokního kostela z dob totality. Místní pan farář nám k tomu podal poutavý výklad s duchovním podtextem. Ti, kteří oželeli odpolední siestu, zajeli ještě před prohlídkou kostela do Kotvrdovic, kde byl zrovna letecký den a kromě prohlídky všech možných typů letadel a přehlídky akrobatických kousků bylo také možno se proletět helikoptérou. A pak jsme se vydali na to Rudické propadání. V celku zas tak nic úchvatného to nebylo, kromě toho, že teče potok a pak se ztrácí v jícnu mohutné skály. Jenže to jsme ještě netušili, že to pravé Rudické propadání teprve přijde a zažijeme to na vlastní kůži poslední večer (ale nebudu přeskakovat, o tom později). Kdo toho ten první nedělní den neměl ještě pořád dost, zašel večer na koncert Čechomoru do Blanska, kde na bejsbolovém hřišti měli své vystoupení. Rozjeli jsme se tam autem, ale pak jsme stejně šli vydatný kus pěšky. Vzal jsem si s sebou karimatku a rozložil ji pěkně s odstupem od podia, když na mě ale ostatní, co blbneš, jsi přece na živém koncertě, tak jsem se připojil k těm, kteří byli nalepení na zábradlí pod podiem měl jsem co dělat, abych neohluchnul, ale zážitek to byl přímo vzrušující. Tak to byl první, bohatě naplněný nedělní den naší společné dovolené. A tak taky probíhal celý týden: z akce do akce, pochopitelně ve vší svobodě, jen kdo chtěl a kdo byl při síle. Co se domluvilo večer, následující den většinou neplatilo, protože bylo třeba z nejrůznějších důvodů operativně řešit vzniklou situaci. Nechyběla ani návštěva místní plovárny Aquaparku s tobogány, se skluzavkou, divokou řekou, houpačkou, beach volejbalem, skoky z 3m vysokého skokanského můstku (i mladí hoši se zájmem pozorovali, když vyšplhal na můstek kmet Petr Janžura a elegantně skočil) a také jen tak válení se na dece. Děti si to užily a dospělí také. Snad každý z nás se zahleděl na dno světoznámé propasti Macochy a projel se na lodičkách Punkevní jeskyní. Již jen někteří se vypravili na nedalekou rozhledu v Podvrší, aby vystoupali po točitých schodech a shlédli daleké okolí. Ve Křtinách jsme navštívili světoznámou baziliku a dozvěděli se, že obec Křtiny se jmenuje podle toho, že zde křtili naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. Mezi pokřtěnými byla na seznamu také uvedena Bibi vnučka od Novotných, dosud jsem netušil, že takové jméno vůbec existuje, natožpak aby byla svatá. Celý týden se vskutku vydařil a přesto, že zprávy o počasí nebyly vždy příznivé, ani jednou nám nezapršelo, ale naopak, bylo velmi hezky. A teď tedy k tomu Rudickému propadání. Sedláčkovi přišli s tím, že jako dobří katolíci bychom mohli poslední večer zakončit společnou mší sv. a že k tomu vybrali nově postavený kostelík v Rudicích. Prý že už tam byli, všechno omrkli a že se nám tam určitě bude líbit. Kdo by na takovou nabídku mohl říci ne? Domluvili jsme tedy dřívější večeři, zkrátili pobyt na koupališti a rozjeli se na místo. Kostelík byl vskutku kouzelný a stál na překrásném místě. Pokochali jsme se ještě společně s Kochovými na zapadající slunce a vešli dovnitř. Rozebrali jsme si modlitební knížky kancionály a zasedli do lavic. Jaké však bylo naše překvapení, když ze sakristie nevyšel pan farář, tak jak jsme právem očekávali, ale černovlasý muž, černě oděný s vyšívaným kalichem na hrudi. Všichni jsme 18 Ad 3. Pokud je to možné ředitelé by mohli nabízet na místo DC možnost dřívějšího příjezdu. Ad 4 MS by měla uvážit, zda méně majetným umožnit účast na komfortnějších DC příspěvkem (dorovnání rozdílu v ceně) možná by bylo dobré vyzkoušet zorganizovat DC zaměřená na zlepšení partnerských vztahů. pro rodiče s programem pro děti Nešpory se Svatým otcem V sobotu jsme měli možnost zúčastnit se modlitby nešpor společně se Svatým otcem v katedrále sv. Václava, Víta a Vojtěcha. Při této příležitosti jsme se setkali s mnoha přáteli a známými, některé jsme již dlouho neviděli. V životě přicházejí okamžiky, na které se vzpomínky vracejí snad celý život a jejichž váhu lze pochopit jedině, když je prožijeme na vlastní kůži. Společná modlitba v úžasném prostředí katedrály a v krásném společenství vedená Svatým otcem patří mezi ty vzácné chvíle. Stálo to za to, podstoupit dlouhou cestu. Díky Bohu. Hana & Milan Jandáčci Doprovodné radosti z návštěvy Svatého otce Návštěva papeže Benedikta XVI. nám nepřinesla jen povzbuzení ve víře, ale i různé doplňkové radostné a povzbudivé zážitky V metru jsme si připadali jako v Římě většina pasažérů byla v hábitu nebo s kolárkem Nešpory v katedrále nám přinesly setkání a popovídání s těmi, se kterými se jen tak nesetkáme Před katedrálou jsme se potkali s kamarádkou, která je zavřená v Karmelu sv. Josefa a návštěvy u ní jsme zatím absolvovali pouze přes mříž. Ale tam jsme se mohli srdečně a pevně obejmout Jedno z mála :-( co si pamatuji z promluvy papeže je to, že je třeba věnovat se mládeži nejen ve školách, ale i mimo ni což je parketa nás, salesiánů Díky pondělnímu setkání mládeže se Svatým otcem ve Staré Boleslavi se ke spolču našich mladých přidali mládežníci z Vendryně, Zlína a Popradu (koadjuktor George Woclawek tam všude působil a mládež dal z těch různých koutů dohromady díky společným akcím). Než vyrazili v neděli odpoledne do Staré Boleslavi na doprovodný program pondělní poutní mše svaté, zahráli nám při druhé mši (na Moravě se říká při hrubé, že) v našem malém kostelíku v Dolních Počernicích písně nejen české, ale i slovenské a dokonce i dvě polské (Vendryně leží u polských hranic a všichni tam mluví oběma jazyky). Takže obsazení i repertoár byly vskutku mezinárodní!!! Hospodinovi děkujeme za to, že naše mládež má možnost navštěvovat takovéto akce a hlavně že tyto akce navštěvovat chce. F. Jakubec 3. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE SPOLEČENSTVÍ ASC 101 PRAHA-SEVER I Počátky společenství Praha-Sever I sahají do roku 1976, kdy na sídlišti v Praze 8-Bohnicích složili slib salesiánů spolupracovníků Pavla a Jaroslav Schrötterovi. Původní malé společenství spolupracovníků z různých částí Čech se postupem let rozrůstalo a začala se z něj oddělovat jednotlivá místní společenství. Tímto způsobem vzniklo v roce 1993 při komunitě salesiánů, kteří obnovili svoji činnost v Praze 8-Kobylisích ve farnosti sv. Terezičky, společenství Praha-Sever. Delegátem se stal P. Jenda Vývoda SDB (více o jeho působení u sv. Terezičky od roku 1969 v knize Žádný smutek se nekonal, vydal Portál v roce 2008). 7

8 Sever byl velký Po vzniku společenství Praha-Dolní Počernice (odtržením od Severu) a slibech dalších nových spolupracovníků se Sever v roce 1999 ještě rozdělil. Od té doby existují u sv. Terezičky dvě místní spolupracovnická společenství Praha-Sever I a Praha-Sever II. K výhodám našeho společenství Praha-Sever I patří to, že k měsíčním cvičením šťastné smrti a k celodenním duchovním obnovám můžeme využívat zázemí farních prostor, které se po přestavbě kostela sv. Terezičky v roce 2000 rozšířily. Jarda Schrötter je trvalým jáhnem a od roku 1991 působí v této farnosti. Z Prahy do Mělníka Do našeho místního společenství Praha-Sever I patří dvacet spolupracovníků z Prahy 8 Bohnic, Kobylis a Karlína, z Neratovic a z Mělníka, kteří složili spolupracovnický slib v letech 1976, 1985, 1988 a Našich setkání se zúčastňuje také Anka, salesiánka spolupracovnice ze Slovenska, která v současné době žije se svou rodinou v Praze. Na věčnost nás předešli Jindra a Liduška Vrbovi z Neratovic, na které rádi vzpomínáme. Naším delegátem je stále P. Jenda Vývoda SDB, který nám díky své moudrosti a vyzrálému salesiánskému životu vlévá optimismus do žil. Každoročně je exercitátorem duchovních cvičení, která v posledních letech organizuje naše společenství v Jiřetíně pod Jedlovou. Exercicií se zúčastňuje vždy několik manželských párů z našeho společenství, což prohlubuje vzájemné vztahy. Jak žijeme Členové našeho společenství prožívají svoje salesiánské poslání především ve svých rodinách (v našich rodinách jsou kromě 2 mladších 34 dospělé děti a 13 vnoučat, tři rodiny vychovaly s vlastními i osvojené děti) a ve svých zaměstnáních (oblast tisku, vzdělávání, zdravotnictví). Pomáhají také s organizací programů místní komunity salesiánů nebo sester FMA či provinciálních akcí spolupracovníků. V kobyliské farnosti učí náboženství, podílejí se na organizaci dětských mší, přípravě katechumenů a biřmovanců, připravují adorace před Nejsvětější Svátostí, nedělní agapé po mši sv. (http//:terezicka.sdb.cz). V Neratovicích vedou křesťanskou výchovu, organizují tábory a akce pro děti a mládež (www.farnostneratovice.cz). Z čeho se ještě radujeme Všichni se vzájemně obohacujeme na výletech nebo při sportu, na pánských jízdách či dámských dýcháncích. Je pro nás povzbuzením, že i naše děti jdou ve šlépějích Dona Boska. Helena Křenková je salesiánkou FMA, jeden manželský pár našich dětí je v současné době ve spolupracovnickém aspirantátu a další ve formaci ASC. Za společenství Praha-Sever I Pavla Schrötterová a Jiří Rataj 4. APOŠTOLÁT I muži mají své dny Vydáno dne To, že i chlapi potřebují trávit nějaký čas jen mezi sebou, je známá věc. Víkend pro chlapy je proto skvělá příležitost na chvíli se zastavit, ztišit se, odpočinout si, povzbudit se, i lépe porozumět sám sobě a svému mužství, abychom se pak s novým odhodláním vrátili do svých domovů, práce, a snažili se naplnit své poslání být mužem, manželem, otcem a hlavně opravdovým chlapem To není z mé hlavy, ale tyto věty jsem převzal od Františka Růžičky a musím dodat, že má ten kluk pravdu. Já bych touto cestou navíc chtěl poděkovat P. Jaroslavovi a taky 8 Splněné přání Vydáno dne Když jsem se v srpnu před třemi lety vracel z exercicií z Colle a z Turína (Po stopách maminky Markéty), dal jsem si takový závazek, slib nebo snad přání: do roku 2010 se na všechna ta místa podíváme celá naše rodina. Nyní mohu s radostí oznámit, že se tento sen uskutečnil! Letos na začátku srpna nám bylo dopřáno pobývat dva dny ve městečku Buttigliera d Asti, které se nachází cca 3 km od Colle Don Bosco. Na místo jsme dorazili v neděli 2. srpna krátce po 9. hodině ráno. Ubytování jsme si domluvili (díky radě Dona Egidia z Colle) v apartmánu u rodiny Franzoso. S paní Laurou i panem Gregoriem jsme navázali pěkné přátelství. Jejich laskavé a milé přivítání, stejně jako po celou dobu pobytu péče o naše pohodlí, bylo pro nás po dlouhé cestě opravdu potěšující a povzbuzující. Celou neděli jsme v podstatě věnovali prohlídce všeho na Colle a v nedalekém Castelnuovu. Tedy přesněji řečeno všeho toho, co se dalo stihnout. Jeden den je málo. Že jsme se cítili jako doma, a to jak u našich hostitelů, tak i na Colle, k tomu přispěla i neplánovaná setkání: s Jiřinou Němcovou a dalšími z fraternity, večer při odjezdu pak i s Donem Egidiem Deianou. Jeho zvolání Principessa! na adresu naší Terezky při výstupu z auta nás všechny okamžitě odzbrojilo V pondělí ráno po vydatné snídani jsme byli úplně prvními poutníky v Mondoniu, v domečku, ve kterém žil a umřel Dominik Savio. Několik desítek minut zde v naprostém soukromí strávených bylo pro nás všechny nádherným dárečkem. Sice jsme se tak oproti původnímu plánu zpozdili a na Valdocco v Turíně dorazili až před polednem, vůbec to však nevadilo. Jen jsme si návštěvu světniček, baziliky (a v ní hrobů všech světců) a dalších míst protáhli až do téměř večerních hodin. A abychom to zpestřili i něčím světským, zavítali jsme úplně na závěr na chvilku i do Fan shopu slavného Juventusu Co říci na závěr? Když o tom teď píšu, po několika týdnech od oněch nádherných chvil, jsem dojatý. Důležité ale určitě bude, aby v nás nezůstaly jen povrchní vzpomínky na nějaký výlet. Přeji proto sobě i celé mé rodině, aby to všechno, co jsme na oněch posvátných místech mohli prožít, bylo v našem růstu a zrání velikým požehnáním. A abych nezapomněl: veliké díky anonymnímu dárci, díky kterému jsme toto mohli zažít Za celou moji rodinu z Prahy Barrandova Michael Jirsa Milí Jirsovi, díky za připomenutí našich salesiánských posvátných míst. Také jsme tam s Bohdankou tenkrát prožili neobvyklá a nezapomenutelná duchovní cvičení Ale se všemi dětmi se tam asi nedostaneme Ony tam začínají jezdit jednotlivě. Nejstarší začal letos při Mezinárodním setkání salesiánských animátorů :-) Sazeč Rudické propadání aneb, jak jsme prožili společnou dovolenou V sobotu večer, někdy koncem srpna, jsme se sešli v malé osadě nad Blanskem v Češkovicích, kde stojí Kolpingovo rekreační středisko Vyhlídka. To bylo místem našeho týdenního pobytu v srdci Moravského Krasu. Ubytování bylo velmi slušné, každé apartmá mělo vlastní, novu, čistou sociálku. Společná jídelna byla také velmi pěkná (pouze mě vadily viksvajlantový ubrusy). A strava ta byla eňo ňuňo (zvláště ženy si pochvalovaly, že byla zajištěna). Hned první večer jsme diskutovali, kam kdo půjde v neděli na mši do kostela, protože nabídka po okolí byla vskutku široká. Neprohloupil nikdo, ale zvláště ne ti, kteří si příliš nevybírali a zamířili do nedalekého Blanska (pravda, bylo třeba si trochu přivstat). Většina z nás ani netušila, že mši sv. bude mít pater Jiří Kaňa, blízký spolupracovník Pavly Schrötterové v náboženských knížkách pro děti (jenom pro zúčastněné malá připomínka 17

9 mnou ty hory zažili, vědí, o čem mluvím A teď nastává čas, kdy už na ty hory přestávám mít Co s tím? Přestanu být méně salesián? Ano, mohu být smutný, že něco pomalu odchází. Jako by se člověk umenšil. A jak splním očekávání těch, kteří mne jako člověka hor vidí? Co jim řeknu? Že už jsem vyřízen? Jak si zvyknou mladí spolubratři ve formaci, že už nebudu moci s nimi jako dříve na hory, že už jim asi přestanu stačit? Teď už plněji rozumím tomu, jak mi Benno jednou v Nízkých Tatrách řekl, že už s horami pomalu končí. Tenkrát jsem se divil! On, Benno, který organizoval a vedl na smrťáky! Právě na té Kvetnici jsem si uvědomil, že vlastně nic nekončí. Nejde přeci o ty hory. I když už to nebude jako dřív, společenství s Pánem, který mne přijímá i s mou nedostatečností, je přece rozhodující. On stále trvá. Stále trvá jeho láska, která nepřestává. Ve spojení s Ním, v důvěře svých prázdných rukou, se mu mohu stále odevzdávat. On mi ukáže, jak to v budoucnu bude. Co zvládnu a co ne. Také vnímám mladé spolubratry, že nehodnotí člověka jen podle výkonu, i když jsou velmi vnímaví. Díky, Pane, za to, co jsem na horách prožil s Tebou, kdy mi bylo dáno vidět Tvou krásu Kdy jsem Tobě mohl důvěřovat v nebezpečích živlů i v ohrožení od lidí, kteří pronásledovali církev. Tím vším moje víra v Tebe rostla. Díky také za poznání, že byla má víra slabá a křehká. Díky za mladé lidi a spolubratry, kteří mne na horách doprovázeli. Díky za to, že jsem viděl, jak proměňuješ lidská srdce. Díky, Pane, za formaci a všechny dary, za toto poznávání Tebe, za Tvou velkorysost a naději. A také děkuji tobě, Panno Maria, za vyslyšení, kdy jsme se modlili k tobě, vždy ráno před akcí, náš existenciální Zdrávas. Modlili se za to, aby se nám na horách nic nestalo, abychom se nehádali a aby nás StBáci nevybrali. I když dnes už to trochu je jinak, nadále se tobě svěřuji v důvěře ve tvou přímluvu. Amen. Pavel Kuchař (Převzato z Vnitřních zpráv 09) Ze života FMA Prázdniny, a zvláště měsíc srpen, byly pro nás významným obdobím. Na přelomu července a srpna jsme mohly prožít společně duchovní cvičení, které dával náš salesiánský biskup Karel Herbst. Hned po nich v neděli bylo slavnostní předávání funkce inspektorky mezi Věrou Vorlovou a Majkou Tkadlecovou. Tato slavnost měla místo na Vranově u Brna. K naší velké radosti přišla spousta členů Salesiánské rodiny. Bylo to takové rodinné prostředí. Přijela také sestra Carla Castellino z generální rady, sestra Iveta Sojková, inspektorka ze Slovenska. Byli přítomní naši bratři salesiáni, salesiáni spolupracovníci, VDB a další naši přátelé. Děkujeme mockrát všem, i těm, kteří nebyli fyzicky přítomni, za podporu, modlitbu. Takže od 2. srpna 2009 máme novou inspektorku Majku Tkadlecovou. Sídlo provincie zůstává v Praze Kobylisích. Další velkou radostí byly sliby našich sester. V Římě Castelgandolfo složila své první sliby naše novicka Jana Plevová. Nyní bude v komunitě Praha Karlín. Také máme novou novicku, Veroniku Kuchařovou. Na Litvě se slavilo velké triduum. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie naše sestra Inga Rukaité skládala své věčné sliby. Hned den poté byly další věčné sliby sestry Iruté Dovydaityté. Do třetice všeho dobrého, v městě Kaišiadorys byla otevřená naše nová komunita, kde budou 3 sestry. Sestry bydlí v domě, kde je diecézní centrum pro pastoraci. Budou vyučovat náboženství a budou ve státních školách pracovat jako sociální pedagog. Na konci srpna se již rozjíždí apoštolát a činnost v nových komunitách. Za všechny FMA přeji požehnaný nový školní rok a plnost darů od našeho Pána. Janina Sachová, FMA (Převzato z Vnitřních zpráv 09) 16 Pepovi Machů a všem chlapům a zvláště spolupracovníkům, kteří mi s přípravou obětavě a svědomitě pomáhají Ve dnech 22. až 24. května 2009 se sešla opět parta správných chlapů na víkendové akci kousek od Hradce Králové v Bělči nad Orlicí. Tématem pokání nás tentokrát provázel P. Miloš Kolovratník a přednáškový cyklus měl velmi pěkně zpracovaný. Nechyběl opět ani náš věrný duchovní vůdce P. Jaroslav Mikeš. Rozhodně nescházela chlapská modlitba, zpěv, bubnování, sport či lehká ranní rozcvička. Ve volných chvílích jsme si vyzkoušeli i nějaké ty zapomenuté dovednosti a někteří poznali i něco zcela nového. Příjemné bylo i to, že nám po opravě hráze napustili i přilehlý rybník a v době volna jsme se mohli nechat unášet na lodičkách po jeho hladině. Ti otužilejší rozčeřili časem i poklidnou hladinu rybníka několika tempy svých mužných paží. Ano, v životě jsou okamžiky, které lze pochopit pouze tehdy, když je sami prožijete. Stejně nemožné je popsat podstatu našeho chlapského setkání a průběh tohoto květnového víkendu. Ovšem i ty můžeš, společně s námi, přiložit polínko do společného ohně při grilování nebo opékání a občerstvit se douškem kvalitního českého piva. Přijď mezi nás. Příští setkání plánujeme již 30. října 2009 v Jeníkově u Hlinska. Roman Barabáš vedoucí Centra pro rodinu v Hradci Králové REFLEXE: Drazí čtenáři! Touto cestou bych se rád s vámi podělil o zážitky a pocity z víkendového diecézního setkání mužů, které má název: Víkend pro chlapy. * Na tomto setkání jsem byl poprvé, i když proběhlo již několikrát. Dalo by se říci, že má již tradici. O naše duchovno se starali P. Miloš Kolovratník a P. Jaroslav Mikeš, který celou akci zastřešoval po duchovní stránce. Organizační záležitosti (kde budeme spát, co budeme jíst a pít, no prostě, aby nám nic nescházelo) ležely na bedrech Romana Barabáše. Také nelze opominout mazáky VPCH z Litomyšlska, kteří nám připravili přímo gurmánské orgie**: Marinovaného opékaného divokého kance na grilu. Duchovním tématem bylo Pokání. Výkladu se ujal P. Miloš Kolovratník. Nejprve bych vás měl dostat do obrazu mých pocitů. Na setkání jsem přijel značně unaven, především psychicky. S manželkou jsme se v té době starali o dvě maminky (88 a 85 roků)***. Ta starší byla zasažena Alzheimerovou chorobou. Dále si bereme na dva týdny v měsíci našeho mentálně postiženého syna (40 let) do domácího opatrování. Po příjezdu do Bělče nad Orlicí, kde se VPCH konal, jsem se po krátkém čase uvedl do klidu a začal jsem si uvědomovat, jak jsem velice unavený. Tady je již první důvod významu VPCH. Jedině při takovéto příležitosti se donutíme zastavit se. Začneme o sobě přemýšlet. Především nad smyslem našeho počínání. Je dobré do úpadu sloužit bližnímu svému, aniž naberu dalších sil, abych tuto činnost mohl dělat láskyplně a ne v křeči? Tato naše poznání a uznání našich omylů můžeme konzultovat s duchovními a třeba i s jejich pomocí se vyznat Bohu. Slovy P. Miloše K.: U Pána Boha nemusíme žadonit. Ten nám již odpustil. Pokání bylo rozděleno do tří etap: 1. Poznat. 2. Uznat. 3. Vyznat. Děkuji všem, kteří věnovali mým neumělým řádkům svou pozornost. Pořádajícím přeji hodně Boží pomoci při realizaci takových akci. A tomu nejvyššímu za vnuknutí takových myšlenek. S úctou k vám všem Ladislav Fabián * Děvčata, kdy nám napíšete něco i vy o pořádném babinci? :) ** Na víkendu jsem osobně už také jednou byl, ale kančí orgie organizátoři zrovna nezařadili Že bych se mezi chlapy vypravil opět? :-) *** Klobouk dolů Hospodin ať vás posiluje (Sazečovy poznámky) 9

10 Snoubenecká setkání v rodině co nového v našem apoštolátu? Milí přátelé, chceme se s vámi rozdělit o novinky z našeho společného apoštolátu. Ještě před prázdninami jsme začali od všech vedoucích manželských párů shromažďovat počty snoubenců, kteří v tomto roce na přípravu v rodinách docházeli. Do konce září je totiž potřeba počty snoubenců shromáždit. Abychom mohli nejen tento apoštolát bilancovat, ale také opět (již pošesté) podat projekt na MPSV. Musíme se přiznat, že tentokrát jsme spolu my dva (rozuměj Hanka a Petr) hodně bojovali, zda vůbec projekt podávat a věnovat čas a energii, která s tím souvisí. Díky podpoře ze strany SHM se to snad podaří. V roce 2009 se věnovalo v rodinách 140ti snoubencům 28 vedoucích manželských párů. Pro vedoucí páry organizujeme dne v KPPP v Praze vzdělávací seminář s gynekoložkou MUDr. Ludmilou Lázničkovou. Pokud byste se chtěli semináře zúčastnit, i když se nevěnujete snoubencům, jste srdečně zváni! Ozvěte se nám, rádi sdělíme další informace. Hana a Petr Imlaufovi, MODLITEBNÍ MOST Intenzívní pocit, že mám začít děkovat Vydáno dne Naši milí přátelé, tak jsem slibovala, a taky si po poslední zprávě oddychla, že to bude na dlouho poslední. Ale nedá mi to a musím psát, protože mám velmi intenzívní pocit, že mám začít děkovat. Uvědomila jsem si, že je to vlastně úžasné, jak na tom teď Tom je jaký udělal za celý ten dlouhý čas veliký pokrok nebo spíš mnoho kroků ve svém uzdravování. Skoro každým dnem je znát posun. A vy na tom všem máte svými modlitbami svůj podíl. Je to vlastně zázrak, když si vzpomenu, že mu lékaři nedávali moc šancí a teď je na tom tak, jak je. Asi je to tak, jak mi psal náš Jakub-Daniel: Bůh dělá mnohé velké věci v tichosti. Tomáš komunikuje. Poznává nás. Mluví potichu šeptá, takže mu často nerozumím, ale když mu porozumím říká smysluplné slovo nebo větu. Pamatuje si modlitby a modlí se rád. Rád taky poslouchá, když mu čtu denní četbu z mešního lekcionáře, tak, jak byl zvyklý si číst dřív. Ale nepamatuje si, co se událo před pár hodinami. Ale protože pořád dělá pokroky, máme naději, že to bude dál pokračovat že se budou dále rozvíjet jeho znovunabyté schopnosti. V neděli jsem se ho ptala, jestli si pamatuje, co řekl Ježíš apoštolům při bouři na moři, že je to slovo i pro něho a Tom na to: Nebojte se, malověrní! Tomáš už může sedět s podporou a taky sám jí, i když mu s tím musím trochu pomoct. Levou rukou si vezme ze stolku sklenici a napije se a lžící si dokáže nabrat z talíře pokrájené jídlo. Je vážný a tichý, ale je velmi statečný. Vím, že si svůj nynější stav uvědomuje, ale nevím, co všechno vnímá a jak se s tím vyrovnává. Snažíme se ho povzbuzovat, ale je to těžké, když mu nerozumím, co ho zrovna nejvíc tíží. Je někdy smutný, ale ne zoufalý. Pořád se snaží na sobě pracovat, např. si cvičí s pravou rukou (ještě před měsícem úplně bezvládnou) tak, jak mu to řekla rehabilitační sestra. Je mi někdy velmi těžko z toho, že nevím, jak mu jeho stav ulehčit, co chápe a co ne. Je mi velkou útěchou, že to tak zvládá a zároveň mě to dojímá Tak to jsem napsala před více jak týdnem a nestačila to odeslat a teď jsem zase zažila období Tomovy zmatenosti a útlumu, ze kterého se pomalu dostává. Pořád ale cítím, že je čas děkovat. 10 Salesiánská evangelizace dnes Víkendové setkání v duchu hesla hlavního představeného na rok 2009: Usilujme o to, aby se salesiánská rodina stala širokým hnutím osob pro spásu mládeže, se blíží. Zváni jsou ze salesiánské rodiny všichni, pro které je téma evangelizace v salesiánském prostředí a salesiánským způsobem živé a podnětné. Setkáme se listopadu v Praze- Kobylisích. Mezi základní body programu patří tři přednášky (Olga Landrová, Václav Klement a Michal Kaplánek) a dva devadesátiminutové bloky práce v malých skupinách. V sobotu večer pak společně oslavíme 150. výročí založení salesiánské kongregace. Přihlašovat se na setkání a registrovat se do skupinek je možné do 31. října přes webové stránky kde jsou vyvěšeny všechny potřebné informace. Z vážných důvodů je možné přijet i jen na část programu, upřednostňujeme ale účast na celém setkání od pátečního večera do nedělního oběda. S programem pro děti se nepočítá. V kobyliském domě jsme schopni zajistit na postelích ubytování jen omezenému počtu účastníků. Ostatní budou spát ve spacácích a na karimatkách v okolí (dům salesiánek v Karlíně, loděnice, dům dětí a mládeže). Proto, pokud máte zájem o pohodlnější ubytování a máte příležitost se domluvit u někoho v Praze v rozumné vzdálenosti od Kobylis, využijte této příležitosti. Očekáváme účast cca lidí. Za celý tým Marek Sklenář Jedna prázdninová zkušenost Letos jsem se společně s Michalem Svobodou, Hynkem Černochem, Járou Vracovským, Martinem Poláčkem a jeho kamarádem z Pardubic vydal na pouť přes bulharskou Vitošu do Sofie, kde se mělo uskutečnit svěcení Jardy Fogla ve východním obřadu. Do Bulharska s námi letěl také otec provinciál František. Ocenili jsme, že nás vyprovodil na cestu a požehnal nám. On sám do hor nešel, protože měl v Bulharsku různá jednání. Pohoří Vitoša je vlastně obrovský kopec, který směrem na sever postupně stoupá. Měli jsme dojít do výše 2300m (Černyj vrch 2290m). Hory jsou to nádherné, všude plno květeny a hub, které chutnaly. Na druhé straně to zase pro mne taková idylka nebyla. Turistické značky tam existují spíše sporadicky, někde chybí. Stalo se nám, že jsme při závěrečném výstupu ze značky sešli. Díky Michalovi jsme nakonec cestu našli. Problém byl v tom, že jsme se nemohli moc zastavovat, protože za námi stoupaly mraky a hrozilo nebezpečí, že se dostaneme do deště. V té vysoké trávě by to znamenalo totální promáčení bot a kalhot. Musel jsem makat. A v těch chvílích jsem si pomyslel, zda to nejsou už moje poslední hory! Věk se už hlásí. Nakonec jsem to zvládl relativně dobře. Déšť mne chytl, když už jsem byl na skalnaté cestě. Závěr hor byl výborný. Vedle skalnatého vrcholu byla chata, kde nás hezky přijali. Slavili jsme mši svatou a najedli se. Sestup byl prudký, ale autobus jsme stihli. Já jsem sice pak měl nějaké zdravotní problémy, ale přežil jsem to. Když jsem byl o čtyři týdny později služebně na Kvetnici (to je chata popradských salesiánů), tak jsem přemýšlel o těch bulharských horách. A uvědomil jsem si jasně svá zdravotní omezení, která jsem si dříve moc nepřipouštěl. A vyvstala otázka: na čem vlastně stojí moje salesiánská identita? Mnoho z vás mne zná jako člověka hor. Ano, je to součást mé identity. Je velmi hluboko v mém srdci. Hory mne naučily milovat rodiče, když jsme s nimi a bratrem jako malí stanovali v sedle Ramzová. Bylo to dobrodružné, protože v noci velmi pršelo (stany tenkrát byly jednoplášťové; sice z hedvábí, ale žádný Jurek; místo karimatky svetr) Rodiče pak hledali záchranu u jedněch lidí, co tam bydleli. Skauting vidím zpětně také jako velký dar od Pána. Byla to skvělá průprava. Také horolezectví mi bylo vždy sympatické. Ty lidi jsem vždy obdivoval a zkušenosti horolezců s tábořením jsem aplikoval. Se salesiány jsem se blíže seznámil právě na horách. Má formace a apoštolát, první a věčné sliby jsou navěky spojeny s horami. Ať to byly Beskydy, Nízké a Vysoké Tatry, Roháče, Rudohoří, Malá a Velká Fatra, později Alpy. Ti, kteří se 15

11 Marii Francesce, patronce Neapole, která zemřela v pověsti svatosti v druhé polovině 18. století, proudí zástupy neplodných párů, aby zde obdržely požehnání a na přímluvu blahosl. M. Francesky otěhotněly. O reportáži jsme hned dětem vyprávěli. Uplynulo několik měsíců, kdy děti neprojevovaly zájem, prý jejich rozhodnutí vydat se na pouť muselo dozrát a musely získat víru v Boží milosrdenství. Někdy koncem dubna jsme začali zjišťovat bližší informace o kostelíku. Díky obětavému a ochotnému P. Jankovi Ihnátovi a jeho úžasné italštině a za pomoci Googlu se podařilo nalézt kostel M. Francesky (v Neapoli je cca 300 kostelů). P. Janko tam zatelefonoval, sestry z kostela M. Francesky potvrdily, že zázraky se zde dějí a ochotně vysvětlily, že požehnání křížem s ostatky M. Francesky se uděluje neplodným párům denně a každého 6. dne v měsíci se uděluje speciální požehnání (M. Francesca zemřela 6. října). Děti se začátkem června vydaly na cestu do Neapole a s pomocí Boží, jak syn napsal v SMS, vstoupily do kostela Marie Francesky. Po návratu se nic nedělo, naprosto neočekávaně však koncem července dětem zavolali z Fondu ohrožených dětí, že budou mít pro ně děťátko, jedna maminka chce dát dítě k adopci a bude rodit v půli srpna. Nastala u nás radost a snacha se synem se opatrně začali připravovat na příchod děťátka. Týden poté, 6. srpna 2008, přesně dva měsíce po udělení požehnání a v den narozenin snachy, přišla na svět holčička Johanka (při sv. křtu ještě jméno Marie Františka). Vše dobře dopadlo Johanku jako pětidenní si děti přivezly z brněnské porodnice a v prosinci 2008 za přítomnosti a se souhlasem biologické matky soud rozhodl o jejím osvojení. Ještě na podzim nám děti oznámily další radostnou zprávu, že budou mít vlastní děťátko!!! Pán vyslyšel naše modlitby. Vděčné díky Pánu, Marii Francesce a všem přímluvcům. V neděli 21. června 2009, na svátek sv. Aloise, patrona mládeže, se narodila vymodlená druhá vnučka Beata a desetiměsíční Johanka tak dostala sestřičku. Milí spolupracovníci, jsme přesvědčeni o zázračném obdarování a s pokorou a vděčností chválíme Pána a děkujeme za velikou milost, které se nám dostalo. Šťastní prarodiče Eva a Josef Fiřtovi, společenství Praha-jih Jedna z mnoha gratulací a díků za svědectví: To nepotřebuje další komentář Napsali jste nádherné svědectví. A proto děkujeme vám i šťastným rodičům, že jste si to nenechali pro sebe a podělili jste se o to s ostatními! Michal s Martinou 6. SALESIÁNSKÁ RODINA Vážení přátelé, obracíme se na vás s prosbou o pomoc, která vás bude stát je pár kliknutí u počítače a nám může přinést 100 tisíc Kč (díky předvolební soutěži Vaše pomoc ). Rádi bychom tyto peníze použili pro salesiánský projekt Adopce nablízko adopcenablizko.cz/. V něm pomáháme chudým a potřebným dětem v Čechách i v zahraničí skrze specielně vyškolené dobrovolníky. Zde je jednoduchý návod, jak pomoci: 1. Přímo na stránce vpravo v menu na přehled projektů neziskových organizací, vyberte projekt č. 42 Adopce nablízko a klikněte u něj na tlačítko hlasovat. 2. Vyplňte ověřovací otázky a klikněte na hlasovat. 3. Přihlaste se do svého u a klikněte na potvrzovací kód. Budeme samozřejmě vděčni, když tuto prosbu pošlete i svým přátelům a známým. Děkujeme moc za pomoc! Jaroslav Vracovský, SDB 14 Samozřejmě, že mám obavy z budoucnosti. Bude to vyžadovat hodně trpělivosti a odvahy od nás obou, ale na druhé straně dostávám i ujištění od Pána, že je s námi. A mám už zkušenost, že po noci temna vždy zase přijde období pokoje i tichého štěstí. Takže, prosím, děkujte a občas i poproste, abychom měli dost trpělivosti a odvahy žít další všední dny. Vaše Olga K. P.S.: Jestli všechno dobře dopadne, tak pojedu příští týden s partou z naší sal. rodiny na hory, abych načerpala nové síly. Už se ohromně těším a zároveň, čím víc se blíží odjezd, je mi těžko Toma opouštět. Ale ti mí nejbližší i vzdálenější mě přesvědčují k odvaze odjet. Nikdo není nenahraditelný, že? aspoň na chvíli. O.K. Reakce na webu: Ahoj, Olgo, děkujeme za nové zprávy. Píšeš, že nevíš, jak Tomášovi ulehčit. Ze své osobní nedávné zkušenosti jsem přesvědčen, že úplně stačí sedět u něho a mlčky ho držet za ruku. Prostě jen být s ním. Mě to pomáhalo možná víc, než si s návštěvami povídat. Když jsem nemohl číst, ani nic poslouchat, litoval jsem, že neumím víc modliteb nazpaměť (žalmy, magnificat ap.). Možná by mu taky pomohlo, kdybys mu je potichu četla. Přeji ti, aby sis dobře odpočinula a načerpala nové síly. Pořád se za vás modlím. Jenda Nevím, zda tato slova dojdou až k paní Olze Kvapilové jen ji chci napsat, že je pro mě velkým svědectvím. Tereza Tomáš dělá pokroky Vydáno dne Milí přátelé, chtěla jsem napsat hned po dovolené v Alpách alespoň pár řádků, co je nového, ale napřed nešel internet a potom se už nakupilo tolik úkolů, že jsem nevěděla, z které do které. Na horách bylo překrásně: majestátné štíty hor, vodopády, horské květiny, ovečky nečekaně vysoko, koně, pasoucí se mezi rozkvetlými zakrslými azalkami, vůně, krásné počasí, bezva parta a volnost Jsem vděčná všem, kteří mi to umožnili. Vylézali jsme třitisícovky a cítila jsem se náramně v kondici. (Fyzickou průpravu mám asi z těch dennodenních jízd na kole do nemocnice do kopce). Z jednoho vrcholu jsem Tomovi přivezla kámen ve tvaru srdce. Je nádherný! Když jsem se ho dotýkala (je krásně zbarvený, ale chladně tvrdý), uvědomila jsem si, jak je asi těžké přetvořit naše srdce kamenná v srdce z masa. Pro nás je to nemožné, ale ne pro Boha! Tom je teď na rehabilitačním oddělení fakultní nemocnice v Olomouci. Dopoledne absolvuje vždy rehab. cvičení s fyzioterapeutkou a logopedkou a já to s ním ještě procvičuji. S čím se teď potýkáme (kromě jiného) je, že mluví šeptem, i když má hlasivky v pořádku. Příčina, jako i jiných věcí, je narušené centrum. Ale ledaco se už poddalo, co se zdálo nevratné, tak neztrácím naději. (?) Také jsme byli s rodinou za synem Jakubem-Danielem na dva dny v trapist. klášteře v Novém Dvoře. Spali jsme v nově vybudovaném poutním domě, kde bylo moc příjemně. V prostředí komunity bratří trapistů, v rytmu modliteb a v Jeho přítomnosti se zdá všechno tak jasné, bez pochybností, ale ve všední dny se musím potýkat s tolika neodkladnými povinnostmi, že na mě někdy padá únava. Samozřejmě už vím, že když je nejhůř, přijde nějaké povzbuzení. Tom si uvědomuje čím dál víc svůj stav, ptá se, co s ním bude, ale je i v tom trpělivý a statečný. Po pár týdnech Jak už to bývá tu zprávu pro vás jsem nedopsala a vracím se k ní zase po delší době. Alespoň bude vidět, jaké Tom dělá pokroky např. mluví a zpívá už nahlas! Z toho máme ohromnou radost. Prostě jsem už nedoufala a najednou to šlo. 11

12 A taky si beru už Toma na víkendy domů! Když se ho někdo ptá, jak bylo doma, říká, že paráda, že bylo doma moc dobře Taky po tak dlouhé době! Teprve teď budeme mít doma půjčenou polohovací postel bez ní to bylo náročnější. Naštěstí náš Honza (teprve 16-tiletý, ale statný horolezec) tatínka přenese na vozík bezpečně a zdá se jakoby lehce. Toto zatím nezvládnu. Tom se na vozíku udrží už dobře, vzpřímeně, i když ne dlouho. Když jsme poprvé zase s Tomem seděli doma na terase pod markýzou a popíjeli víno ze Sept Fones od otce Samuela, bylo to skoro jako za starých dobrých časů. Tom se usmíval, držel levou rukou skleničku s vínem a štrngal si s námi na zdraví při hlubokém pohledu do očí. Popisuji to tak podrobně, protože ještě před pár týdny bych tomu nevěřila. Osobnostně je to Tomáš statečný, houževnatý a trpělivý, i když je to pro něho asi velmi těžké a někdy to i projeví. Snažíme se to spolu přijmout tak jako při jeho minulém náročném povolání, že je to teď naše poslání, že to vše má nějaký hluboký smysl a že jsme na to dva. Horší je to s Tomovou pamětí a uvědomováním si a pojmenováním věcí to je ještě před námi dlouhá cesta. Tomáš si nepamatuje a teprve pomalu zjišťujeme, co ví a neví, čemu rozumí, co si neumí dát do souvislostí Nevím, jak to všechno přiblížit, když už tak je moje zpráva moc dlouhá Tom je teď ve fakultní nemocnici na rehabilitačním oddělení a jsme přesvědčeni, že má ještě velkou šanci se pořád učit. Vzhledem k svému postižení je úžasné, jak na tom teď je, ale vyžaduje to od celé rodiny, a zvlášť ode mě, BÝT u Toma srdcem, tělem i duší a vedle toho ještě myslet na sebe a na své blízké. Snad máte o nás alespoň trochu představu. Nejraději bych si Toma už vzala domů, ale pokud má jeho stav díky intenz. rehabilitaci posun jsem vděčná, že je tady ve FN v Olomouci a můžu za ním denně docházet. Uvědomila jsem si, jaký kus cesty má už za sebou, ale vůbec netuším, jaký ho ještě čeká. Jen vím, že to nebude jednoduché pro nás všechny kolem. Někdy si říkám, jak to zvládnu, ale nezbývá, než to přijmout s tím, že Pán dá sílu. A taky začínat každý den vertikálně ze dna nahoru. P.S.: Ptala jsem se Toma, jestli má z něčeho taky radost, a když přikývl, tak z čeho? A on mi odpověděl: Že mě máš ráda Tak to je největší odměna. Díky za všechny modlitby a přátelství Olga A my děkujeme za všechna tvá svědectví, Olinko, a provázíme vás v modlitbách, jako i naše další nemocné Sazeč a další reakce na webu. Maminka Vydáno dne Milá salesiánská rodino, v neděli v ranních hodinách mi náhle zemřela maminka ve věku 82 let. V sobotu máme pohřeb, prosím vás o modlitbu. Vychovala šest dětí a v životě neměla na růžích ustláno. Vše přijímala s pokorou. Děkuji. Hana Jandáčková Poděkování za modlitby Vydáno dne Drazí, po nějakou dobu ve společném úmyslu modlitby jsme společně prosili za naši nemocnou maminku. Maminka v neděli nad ránem odešla k našemu nebeskému Otci. Děkujeme vám všem z celého srdce za společenství modlitby, které jsme vytvořili, a milost, kterou jsme obdrželi hlavně v posledních dnech. Maminku jsme si v úterý odvezli domů z nemocnice, aby mohla zemřít mezi námi. Těchto posledních pět dní bylo doprovázeno velkou milostí, jak pro mámu, tak i pro nás. Během jednoho dne jsme se naučili píchat morfiové injekce, a tak umožnili mamince být 12 s námi a doprovázet ji na její cestě. Nebojte se udělat případně to samé, pokud se dostanete do podobné situace, Boží milost je více než hmatatelně s vámi. Máma měla jednoduchý a přitom krásný a pevný vztah ke Kristu a obzvláště k Panně Marii. Pracovala v nemocnici, kde dokázala mnoha lidem dodat odvahu ke smíření s Bohem. Fungovala jako horká linka pro kněze, kteří poté nemocným udělili svátost smíření. Několikráte to byli svátosti smíření i po několika letech. To, co nás napadá s nemocí a posledními hodinami jejího života, jsou slova Jana Pavla II. Celý tvůj. Na začátku její nemoci vše odevzdala Kristu, kdy mu řekla své ano a byla plně vyslyšena. Obzvláště její poslední hodiny připomínaly Kristovu smrt. Měla rakovinu plic (přitom nikdy nekouřila) a její tělo postupně mělo méně a méně kyslíku. Odpoledne, těsně než nám upadla do komatu, řekla své poslední slovo vodu a následně začalo její čtyřhodinové bezprostřední umírání, kdy se jejímu tělu nedostávalo kyslíku. Ve smrti mámy cítíme to její ANO i ve spoluúčasti na Kristově smrti. Umírání, které se proměnilo v nové narození. Máma již nyní patří k zástupu svatých, kteří mají účast na nebeském království díky své pevné víře a plné odevzdanosti Kristu a Marii ve všem co činila. Ještě jednou srdečné díky za modlitby kterými jste mámu i nás osobně podporovali. Iveta a Petr Nečasovi Reakce na webu: Milý Petře, díky za Vaše opravdu hluboké svědectví o posledních chvílích života maminky Marušky. Já sama jsem ji velmi dobře znala díky její úctě k Panně Marii i její službě ve Fatimském apoštolátu. Vzpomínám na její radost, když společně s manželem putovali do Svaté země vzpomínám na její úsměv a vnitřní zapálení pro Krista a šíření Božího království. Měla jsem možnost s ní ještě minulý týden mluvit a za vše jí poděkovat. V sobotu odpoledne ještě za ní byla Ivanka Štěpánková, která má na starosti Fatimský apoštolát v regionu Svitavy kde i maminka byla zapojena. Byla velmi duchovně obdarována z tohoto setkání s maminkou, která jak řekla i v bolesti a utrpení měla stále úsměv ve tváři. Teď už vím, že máme další přímluvkyni. Díky Vám, Petře, i celé Vaší rodině za krásné svědectví žité lásky i služby. Je to pro nás všechny příklad. Bůh vám žehnej. Při pohřbu nebudeme moci být, a tak se spojujeme s Vámi v modlitbě.v úctě Hana Frančáková a Fatimský apoštolát v ČR, zvláště svitavský. Hanka Frančáková Milí, Petře a Iveto, jsme s vámi v modlitbě i nadále a věříme, že nyní máte velmi blízkou přímluvkyni ke všemu, co děláte. Objímám vás. Maria Novotná Odsloužil jsem za maminku mši.vyprošuji víru a děkování za čas, který Ti Pán dal skrze ni. Jan Ihnát U Boha není nic nemožného Vydáno dne Milí všichni spolupracovníci, chceme se s vámi podělit o velikou radost z obdarování děťátkem pro rodinu nejstaršího syna (nedařilo se otěhotnět) a o svědectví, jak se Pán stará, jak u něho není nic nemožného a jak vážně bere naše modlitby a řídí naše cesty. Nejstarší syn se ženil před pěti lety, děťátko stále nepřicházelo a lékaři konstatovali, že v jejich případě nelze otěhotnět přirozenou cestou, a tak děti vyzkoušely i umělé oplodnění. Ani to se však nezdařilo. Po několika neúspěšných pokusech se děti rozhodly, že již takhle experimentovat nebudou a že zřejmě Pán má s nimi jiné plány. Zažádaly si o adopci, prošly několikaměsíční přípravou a bylo jim řečeno, že dítě mohou očekávat nejdříve za rok. Vloni v lednu jsme s manželem snad poprvé viděli v televizi program Koření, což jsou různé zajímavé reportáže ze světa. V pořadu nás oslovila reportáž z Neapole, kde se prý dějí úžasné, dle lékařů nevysvětlitelné věci. Do tamního kostela zasvěceného blahosl. 13

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více