FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-170/X-760 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Různé ( Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před jeho prvním použitím si laskavě přečtěte pečlivě tento návod, budete tak moci přístroj lépe využívat a prodloužíte jeho životnost. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte k dalšímu použití. ( Před pořízením důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu trvalého zlepšování svých výrobků si Olympus vyhrazuje právo změn informací, obsažených v tomto návodu k obsluze. ( Obrázky displeje a fotoaparátu uvedené v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 10 Vyzkoušejte si přímo na fotoaparátu pomocí následujících obrázků funkci tlačítek fotoaparátu. Ovládání pomocí nabídek str. 16 Naučte se vše o nabídkách, od základních činností až po funkce jednotlivých nabídek a jejich různá nastavení. Tisk snímků str. 28 Naučte se, jak vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 37 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 50 Odhalte více o svém fotoaparátu a zjistěte, co dělat, když máte k jeho činnosti nějaké otázky. Různé str. 59 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, jak používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah krabice) Digitální fotoaparát Řemínek Baterie AA (2) USB kabel Videokabel Další položky Připevnění řemínku OLYMPUS Master CD-ROM Základní návod k obsluze Pokročilý návod k obsluze Záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Návod pro rychlý start ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Vložení baterií a. Vložte baterie do fotoaparátu Návod pro rychlý start 6 5 ( Podrobnosti o vkládání přídavné karty xd-picture Card (dále jen karta) naleznete v kapitole»vkládání a vyjímání karty«(str. 62). 4 CZ

5 Zapnutí napájení Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte kruhový přepínač režimů na režim h. Snímání videosekvencí Režimy snímání statických snímků Pořizování statických snímků h h B E M f g Fotoaparát stanoví optimální nastavení a sejme obrázek. Tato funkce redukuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo pohybem fotoaparátu při pořizování snímků. Vhodné pro pořizování snímků osob. Vhodný pro pořízení snímků krajiny. Vhodné pro pořizování snímků osob v noci. Pořizování snímků zvolením typu scény podle situace. Můžete nastavit požadované položky podle průvodce zobrazeného na displeji. Návod pro rychlý start b. Stiskněte tlačítko o. X Y M D TIME Tlačítko o :-- Y/M/D / CANCEL MENU Toto zobrazení se objeví, pokud datum a čas nebyly nastaveny. ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. CZ 5

6 Nastavení data a času O displeji pro nastavení data a času Y-M-D (rok-měsíc-den) X Y M D TIME :-- Y/M/D / Hodina Minuta Formát data (R-M-D, M-D-R, D-M-R) CANCEL MENU Ruší nastavení Návod pro rychlý start a. Stiskněte tlačítko O< a tlačítkony pro výběr [R]. ( První dvě číslice roku jsou pevně dány. Tlačítko O< Tlačítko NY X Y M D TIME :-- CANCEL MENU Y/M/D / b. Stiskněte tlačítko Y#. Tlačítko Y# c. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr [M]. X Y M D TIME :-- Y/M/D / CANCEL MENU 6 CZ

7 d. Stiskněte tlačítko Y#. e. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr [D]. X Y M D TIME :-- Y/M/D / f. Stiskněte tlačítko Y#. g. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr»hodiny«a»minuty«. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 Y/M/D / h. Stiskněte tlačítko Y#. i. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr roku, měsíce a dne. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 CANCEL MENU SET OK Y/M/D / SET OK Návod pro rychlý start j. Po nastavení všech položek stiskněte i. ( Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. ( Pro přesnější nastavení stiskněte i ve chvíli, kdy časový signál dorazí na 00 sekund. [ ] Tlačítko i HQ [IN] 4 CZ 7

8 Snímání a. Uchopte fotoaparát do rukou Vodorovné uchopení Svislé uchopení [ ] HQ [IN] 4 b. Zaostřování Tato značka musí být na předmětu, který fotografujete. Návod pro rychlý start Tlačítko spouště Stiskněte do poloviny [ ] HQ [IN] 4 Zobrazen je počet fotografií, které můžete uložit. Zelený indikátor signalizuje, že ostření a expozice jsou zaaretovány. c. Snímání Tlačítko spouště Stiskněte až na doraz Indikátor přístupu na kartu bliká. 8 CZ

9 Prohlížení snímků a. Stiskněte tlačítko q. Tlačítko q Křížový ovladač [IN] HQ Následující snímek Předchozí obrázek ' : Mazání snímků a. Jak je popsáno v bodě a. výše, zobrazte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko S. 1 Návod pro rychlý start ERASE YES NO Tlačítko S BACK MENU SET OK c. Stiskněte tlačítko O< pro volbu [YES] a stiskněte i. Tlačítko O< ERASE YES NO Tlačítko i BACK MENU SET OK CZ 9

10 Činnost tlačítek a c 7 d Samospoušt b Režim snímání Expoziční kompenzace +2.0 HQ Režim Macro/Super macro Režim blesku Činnost tlačítek 1 Tlačítko o Zapínání a vypínání fotoaparátu Zapnutí: Fotoaparát se zapne do režimu snímání. Zapne se obrazovka Vysune se objektiv 2 Tlačítko spouště Pořizování snímků Pořizování statických obrázků Nastavte kruhový přepínač režimů na cokoliv kromě n a jemně stiskněte tlačítko spouště (do poloviny). Zelený indikátor svítí, když jsou ostření a expozice aretovány (aretace zaostření). Nyní úplně stiskněte spoušt, abyste pořídili snímek. Zelený indikátor Komponování snímku po aretaci ostření (Aretace ostření) S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak úplně stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek. Když zelený indikátor bliká, ostření není nastaveno správně. Pokuste se ostření znovu zaaretovat. HQ CZ

11 Záznam filmů Nastavte kruhový přepínač režimů na n, jemně stiskněte tlačítko spouště, aby se provedla aretace ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Opětným stiskem tlačítka spouště záznam ukončíte. 3 Tlačítko q (přehrávání) Volba režimu přehrávání/zapnutí fotoaparátu Přepne do režimu přehrávání a je zobrazen poslední nafocený snímek. Stiskem křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítko zoomu. Pokud fotoaparát není zapnut, stiskněte q pro zapnutí v režimu přehrávání. g»k/q Zapnutí napájení pomocí K/q«(str. 25) g»movie PLAY Přehrávání videosekvencí«(str. 22) 4 Tlačítko K (snímání) Volba režimu snímání/zapnutí fotoaparátu Přepnutí do režimu snímání. Pokud fotoaparát není zapnut, stiskněte K pro zapnutí v režimu snímání. g»k/q Zapnutí napájení pomocí K/q«(str. 25) 5 Kruhový přepínač režimů Přepínání mezi režimy snímání Nastavte kruhový přepínač režimů a snímejte obrázky. h Pořizování snímků s automatickými nastaveními Fotoaparát stanoví optimální nastavení a sejme obrázek. h Pořizování snímků s použitím digitální stabilizace obrazu Tato funkce redukuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo pohybem fotoaparátu při pořizování snímků. Činnost tlačítek i, l, M Pořizování snímků podle situace Můžete snímat obrázky s odpovídajícím nastavením pro portréty, krajiny, noc a portrét. f Pořizování snímků zvolením scény podle situace Můžete snímat obrázky s výběrem z 10 typů scén podle situace. Stiskněte i pro nastavení. jsport / N INDOOR / b CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / c FIREWORKS / V BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS / i AUCTION CZ 11

12 j N W R 1 SPORT BACK MENU SET OK Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Pro přepnutí scény poté, co jste scénu vybrali, nastavte kruhový přepínač režimů do jiné polohy a poté jej nastavte opět na f. Zobrazí se výběrová obrazovka. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení vrátí k výchozím nastavením pro jednotlivé scény. Činnost tlačítek g Při nastavování postupujte podle průvodce snímáním Požadovaná nastavení můžete zvolit pomocí průvodce snímáním, zobrazeného na displeji. SHOOTING GUIDE 1/3 1 Brightening subject. 2 Shooting into backlight. 3 Blurring background. 4 Adjusting area in focus. 5 Shooting subject in motion. SET OK n Záznam videosekvencí Záznam videosekvencí. Zvuk se nezaznamenává. Stiskněte MENU, abyste znovu zobrazili průvodce snímáním. Pro změnu nastavení bez pomoci průvodce snímáním nastavte jiný režim snímání. Obsah nastavený pomocí průvodce snímáním se změní na výchozí nastavení, když stisknete MENU nebo změníte režim pomocí kruhového přepínače režimů. Během nahrávání videosekvence svítí červeně. 00:36 Zobrazuje se zbývající čas záznamu. Jakmile zbývající čas záznamu dosáhne 0, nahrávání se zastaví. 12 CZ

13 6 Tlačítko zoomu Přibližování a vzdalování při snímání nebo přehrávání obrázků Režim snímání: Oddálení: Stiskněte W na tlačítku zoomu. Přibližování k Vašemu subjektu (optický zoom x digitální zoom: 12x) Přiblížení: Stiskněte T na tlačítku zoomu. HQ HQ Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku W Lišta zoomu Bílá část: Oblast optického zoomu Červená část: Oblast digitálního zoomu Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. T HQ T : W W W T T Indexové zobrazení Pro výběr přehrávaného snímku použijte křížový ovladač a stiskem i můžete vybraný jediný snímek prohlédnout. Přehrávání detailních záběrů Stiskněte T pro postupné zvětšení obrázku až do 10-násobku původní velikosti. Stiskněte W pro zmenšení velikosti. Stisknutím křížového ovladače během detailního záběru můžete listovat snímky v daném směru. Při návratu k přehrávání jednoho snímku stiskněte i. Činnost tlačítek W T CZ 13

14 t 7 Tlačítko MENU Zobrazení menu Zobrazí hlavní nabídku. 8 Křížový ovladač (ONXY) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímků a výběr položek v menu. 9 Tlačítko i Toto tlačítko se používá k potvrzení vaší volby. 0 Tlačítko O< Tisk Zobrazte obrázek k tisku v režimu přehrávání, připojte fotoaparát k tiskárně a stiskněte O<. g»přímý tisk (PictBridge)«(str. 28) a Tlačítko X& Pořizování snímků blízko objektu V režimu snímání stiskněte X& pro zvolení režimu makro. Stiskněte i pro nastavení. Činnost tlačítek OFF Vypnutí režimu Vypíná režim makro. makro & Režim makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 10 cm (když je zoom nastaven na minimální hodnotu) nebo 60 cm (když je zoom nastaven na maximální přiblížení) od objektu. % Režim super makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 5 cm od objektu. Poloha zoomu je automaticky nastavena a nelze ji změnit. b Tlačítko NY Snímání pomocí samospouště Stiskem NY v režimu snímání zapnete a vypnete samospoušt. Stiskněte i pro nastavení. Y Samospoušt zapnuta Po nastavení úplně stiskněte tlačítko spouště. OFF Samospoušt vypnuta Zrušení samospouště. Indikátor samospouště se rozsvítí asi na 10 sekund, bliká asi 2 sekundy a pak se snímek pořídí. Samospoušt zrušíte stisknutím NY. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. 14 CZ

15 c Tlačítko Y# Použití blesku Stiskněte Y# v režimu snímání pro výběr režimu blesku. Stiskněte i pro jeho nastavení. AUTO Automatický blesk! Blesk s redukcí červených očí Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle. Jev červených očí se omezí předzáblesky. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Vypnutý blesk Blesk je vypnut a neaktivuje se ani za špatných světelných podmínek. d Tlačítko S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek nelze obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste omylem nesmazali důležitý snímek. g»protect Ochrana snímků«(str. 23) Činnost tlačítek CZ 15

16 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko K (režim snímání) Tlačítko q (režim přehrávání) Tlačítko i Tlačítko nabídky Křížový ovladač (ONXY) O nabídkách Stisknutím MENU zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Obsah zobrazený v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (v režimu snímání statických snímků) Položky nabídky SETUP Ovládání pomocí nabídek RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK SETUP 1 2 MEMORY FORMAT BACKUP W ENGLISH PIXEL MAPPING K/q NO BACK MENU SET OK Zvolte [SETUP] a stiskněte i pro zobrazení detailní nabídky pro výběr nastavení. Když je kruhový přepínač režimů nastaven na g, stiskněte m pro zobrazení průvodce snímáním. 16 CZ

17 Průvodce obsluhou Během pohybu v menu je tlačítko, které se má použít, a jeho funkce zobrazeny v dolní části displeje. Řiďte se průvodcem obsluhou. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK BACK m: Návrat do předchozího menu. EXIT m: Opuštění menu. ONXY: Stiskněte křížový ovladač (ONXY) po výběr nastavení. SET i: Nastavuje vybranou položku. Průvodce obsluhou Tlačítko Tlačítko i m Křížový ovladač (ONXY) Použití nabídek Zde vysvětlíme, jak nastavit [VIDEO OUT] pomocí menu jako příklad. 1 Nastavte kruhový přepínač na jiné nastavení než g. 2 Stiskem m zobrazte hlavní nabídku. Stiskněte Y pro výběr [SETUP] a poté stiskněte i. [VIDEO OUT] je menu v [SETUP]. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK Ovládání pomocí nabídek CZ 17

18 3 Stiskněte ON pro výběr [VIDEO OUT] a poté stiskněte i. Nedostupné nastavení nelze zvolit. Stiskněte X v této obrazovce, abyste kurzor přesunuli na zobrazení stránky. Stiskněte ON pro změnu stránky. Stiskněte Y nebo i pro návrat k vybraným položkám. SETUP 1 2 MEMORY FORMAT BACKUP W ENGLISH PIXEL MAPPING K/q NO BACK MENU SET OK Zobrazení stránky: Tyto značky se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. 1 2 SETUP s BEEP X VIDEO OUT NORMAL ON ' :30 NTSC BACK MENU SET OK Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou. 4 Stiskněte ON pro výběr [NTSC] nebo [PAL] a poté stiskněte i. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Stiskněte m opakovaně pro opuštění nabídky. Pro zrušení změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m předtím, než stisknete i. SETUP 1 s 2 BEEP X VIDEO OUT BACK MENU NTSC PAL SET OK Ovládání pomocí nabídek Nabídky režimu snímání *1 PANORAMA RESET IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE EXIT MENU SET OK g»nabídky SETUP«(str. 24) *1 Je potřebná karta xd-picture Card (volitelná). K 4 5 Některé položky nabídky nejsou dostupné v závislosti na poloze kruhového přepínače. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 58) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 18 CZ

19 1 IMAGE QUALITY Změna kvality obrazu Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití Kvalita obrazu/ rozměr snímku Kvalita videosekvencí Komprimace Aplikace SHQ Nízká komprimace HQ Standardní komprimace SQ Standardní komprimace SQ Standardní komprimace Kvalita obrazu/ rozměr snímku HQ SQ Vhodné pro tisk velkých obrázků na formát A3 nebo na papír plné velikosti. Vhodné pro zpracování snímků na počítači, jako je nastavení kontrastu nebo korekce červených očí. Vhodné pro tisk na formát A4 nebo papír velikosti dopisu. Vhodné pro zpracování na počítači, jako otáčení nebo přidání textu do obrázku. Vhodné pro výtisky pohlednicového formátu. Tento typ je vhodný pro posílání snímků em ve formě příloh. 2 PANORAMA Tvorba panoramatického snímku Panoramatické snímání vám umožňuje vytvořit panoramatický snímek pomocí software OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Spojení snímků zleva doprava Spojení snímků zdola nahoru Ovládání pomocí nabídek Y: Následující snímek se napojí na pravém okraji. X: Následující snímek se napojí na levém okraji. O: Následující snímek se napojí na horním okraji. N: Následující snímek se napojí na dolním okraji. Zadejte pomocí křížového ovladače, na které hraně se snímky budou spojovat, a pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly. Část předchozího snímku, která bude spojena s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Musíte si pamatovat, jak vypadala část v rámečku, a následující snímek orientovat tak, aby se překrýval. CZ 19

20 V režimu panoramatického snímání je možno pořídit až 10 snímků. Stiskněte i pro opuštění panoramatického snímání. 3 RESET Vrací změněné funkce snímání na základní hodnoty NO / YES Obnoví funkce snímání na základní nastavení z továrny. Vrací nastavení zpět na základní nastavení Ovládání pomocí nabídek Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. Blesk AUTO str. 15 Režim makro OFF str. 14 Expoziční kompenzace 0.0 str. 20 Kvalita obrazu HQ str. 19 Samospoušt OFF str. 14 Tichý chod OFF str. 20 Scéna jsport str EXPOSURE COMP. Změna jasu snímku EXPOSURE COMP BACK MENU SET OK Nastavte pomocí XY a poté stiskněte i. Y: Kompenzace do kladných hodnot. X: Kompenzace do záporných hodnot. 5 SILENT MODE Vypnutí provozních zvuků OFF / ON Potlačuje provozní pípání, zvuky budíku a zvuk závěrky při snímání nebo přehrávání obrázků. 20 CZ

21 Nabídka režimu přehrávání q 4 Pokud je zvolen statický snímek *1 *1, *2 3 * ROTATE PROTECT RESIZE SLIDE- SHOW PRINT ORDER SETUP *1 Nelze vybrat, když je vybrána videosekvence. *2 Vyžaduje přídavnou kartu xd-picture Card (volitelná). g»nabídky SETUP«(str. 24) EXIT MENU ERASE 5 SILENT MODE SET OK g»silent MODE Nastavení potlačení provozních zvuků«(str. 20) Když je zvolena videosekvence 2 4 ROTATE RESIZE PRINT ORDER PROTECT MOVIE PLAY SETUP g»nabídky SETUP«(str. 24) EXIT MENU ERASE SILENT MODE SET OK 5 g»silent MODE Nastavení potlačení provozních zvuků«(str. 20) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 SLIDESHOW Automatické přehrávání snímků (prezentace) Stiskněte i pro zahájení prezentace snímků. U videosekvencí se zobrazuje pouze první snímek. Pro zastavení prezentace stiskněte i. Ovládání pomocí nabídek CZ 21

22 2 MOVIE PLAY Přehrávání videosekvencí : MOVIE PLAY OK 4 Chcete-li přehrávat videosekvenci, zvolte z hlavní nabídky [MOVIE PLAY] a stiskněte i. Další možností je zvolit snímek s ikonou videosekvence (A), a stisknout i pro přehrání videosekvence. Funkce během přehrávání videosekvencí HQ Čas přehrávání/celkový čas záznamu : :00 / 00:36 Stiskem i videosekvenci zastavíte. Stiskem i opět videosekvenci restartujete. Činnosti během pauzy Y: Rychle vpřed ve videosekvenci během stisknutí. X: Rychle vzad ve videosekvenci během stisknutí. Ovládání pomocí nabídek HQ : :00 / 00:36 O: Zobrazí se první snímek. N: Zobrazí se poslední snímek. Y: Přehrává videosekvenci během stisknutí. X: Přehrává videosekvenci zpětně během stisknutí. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte MENU. 22 CZ

23 3 ROTATE Otáčení snímků +90 / 0 / 90 Snímky pořízené fotoaparátem ve vertikální poloze jsou zobrazovány horizontálně. Tato funkce vám umožňuje otočit tyto snímky tak, aby byly zobrazeny svisle. Nová orientace snímku se ukládá a zachovává i po vypnutí fotoaparátu. ROTATE ROTATE ROTATE +90 EXIT OK EXIT OK EXIT OK 0 90 Vyberte snímek pomocí XY a poté pro otočení zobrazení zvolte [+90 ]/[0 ]/[ 90 ] pomocí ON. Můžete postupně otočit více snímků. 4 PROTECT Ochrana snímků OFF / ON PROTECT OFF ON EXIT OK Chráněné snímky nelze vymazat jako jednotlivý snímek nebo výmazem všech snímků, ale vymažou se během formátování. Vyberte snímek pomocí XY a zapněte jeho ochranu tak, že pomocí ON zvolíte [ON]. Můžete postupně ochránit více snímků. 5 ERASE Vymazání vybraných snímků/vymazání všech snímků Chráněné snímky nelze vymazat. Před mazáním chráněných snímků zrušte ochranu. Jednou smazaný snímek nelze obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste omylem nesmazali důležitý snímek. Když mažete snímky v interní paměti, nevkládejte do fotoaparátu kartu. Když mažete snímky z karty, vložte nejprve do fotoaparátu kartu. Ovládání pomocí nabídek SEL. IMAGE... Mazání pomocí volby jednotlivých snímků SEL. IMAGE Pomocí křížového ovladače vyberte snímek a poté stiskněte i pro vložení. Stiskněte opětně i pro zrušení výběru. Když je výběr dokončen, stiskněte S. Vyberte [YES] a stiskněte i. BACK MENU OK GO CZ 23

24 ALL ERASE... Smaže všechny snímky z interní paměti a z karty Vyberte [YES] a stiskněte i. 6 RESIZE Změna velikosti snímku / Změní rozměr snímku a uloží ho jako nový soubor. 7 PRINT ORDER Vytvoření objednávky tisku (DPOF) Tato funkce umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data/času) ke snímku uloženému na kartu. g»nastavení tisku (DPOF)«(str. 33) Nabídky SETUP Ovládání pomocí nabídek RESET EXIT MENU ROTATE PROTECT EXIT MENU Režim snímání PANORAMA IMAGE QUALITY RESIZE SLIDE- SHOW ERASE SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET Režim přehrávání PRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK OK SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT *1 ) ZÁLOHOVÁNÍ *1 W PIXEL MAPPING *2 K/q s BEEP X VIDEO OUT *1 Vyžaduje přídavnou kartu xd-picture Card (volitelná). *2 Tuto položku nemůžete vybrat v režimu přehrávání. MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formátování interní paměti/karty Všechna data z paměti, včetně chráněných snímků, jsou při formátování interní paměti nebo karty smazána. Ujistěte se, že jste před formátováním uložili nebo přenesli do počítače důležitá data. Při formátování interní paměti dejte pozor, aby ve fotoaparátu nebyla zasunuta pamět ová karta. Dbejte na to, aby při formátování karty byla karta zasunuta ve fotoaparátu. Před použitím jiných karet než Olympus, nebo karet, které byly formátovány na počítači, je nutné zformátovat kartu v tomto fotoaparátu. 24 CZ

25 ZÁLOHOVÁNÍ... Kopírování snímků z interní paměti na kartu Vložte do fotoaparátu přídavnou kartu. Kopírování dat nevymaže snímky z interní paměti. Zálohování dat trvá určitou dobu. Ujistěte se, že baterie má dostatečnou kapacitu před zahájením operace. Případně použijte sít ový adaptér. W... Volba jazyka displeje Můžete vybrat jazyk nabídky displeje. Dostupné jazyky se liší podle země, kde byl fotoaparát zakoupen. Pomocí dodaného softwaru OLYMPUS Master můžete přidat k vašemu fotoaparátu další jazyky. PIXEL MAPPING... Nastavení funkce zpracování obrazu Funkce kalibrace senzoru umožňuje přístroji zkontrolovat a nastavit CCD a funkce zpracování obrazu. Není nutné provádět tuto funkci často. Doporučuje se přibližně jednou za rok. Po pořízení nebo prohlížení snímků počkejte alespoň jednu minutu, aby funkce kalibrace senzoru fungovala správně. Pokud během kalibrace senzoru fotoaparát vypnete, začněte znovu. Vyberte [PIXEL MAPPING] a když se zobrazí [START], stiskněte i. K/q... Zapnutí napájení pomocí K/q Napájení můžete zapnout stiskem buď K nebo q. YES/ NO s...změna jasu obrazovky BRIGHT/ NORMAL BEEP... Nastavení hlasitosti pípnutí při stisku tlačítek OFF (Bez zvuku) / ON Ovládání pomocí nabídek CZ 25

26 X...Nastavení data a času Datum a čas jsou uloženy s každým pořízeným snímkem a jsou součástí názvu snímku. Pokud nenastavíte datum a čas, obrazovka[x] se objeví pokaždé, když je fotoaparát zapnut. Y-M-D (rok-měsíc-den) X Y M D TIME :-- Y/M/D / Hodina Minuta Formát data (R-M-D, M-D-R, D-M-R) CANCEL MENU Ruší nastavení První dvě číslice roku jsou pevně dány. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. Pro přesné nastavení času s kurzorem buď na»minutách«nebo»formátu data«, stiskněte i v okamžiku, kdy čas prochází 0 vteřinami. VIDEO OUT...Přehrávání snímků na televizi Ovládání pomocí nabídek NTSC / PAL Výchozí tovární nastavení se liší podle oblasti, kde byl fotoaparát prodán. Chcete-li přehrávat snímky z fotoaparátu na televizor, nastavte video výstup podle druhu vašeho televizního videosignálu. Druhy televizního videosignálu se liší podle země nebo oblasti. Zkontrolujte druh videosignálu před propojením fotoaparátu s televizí. NTSC: Japonsko, Severní Amerika, Tchaiwan, Korea PAL: evropské státy, Čína 26 CZ

27 Přehrávání snímků na televizi Před propojováním vypněte fotoaparát i televizi. Kryt zásuvky Konektor VIDEO OUT Připojte ke (žluté) zdířce pro videovstup na televizi. Video kabel (dodaný) Nastavení na fotoaparátu Zapněte fotoaparát a poté stiskněte q pro vstup do režimu přehrávání. Na obrazovce televize se zobrazí poslední pořízený snímek. Pro výběr snímku, který chcete zobrazit, použijte křížový ovladač. Nastavení televize Zapněte televizi a nastavte ji do režimu pro videovstup. Podrobnosti pro přepnutí do režimu videovstupu najdete v návodu k použití televize. Ovládání pomocí nabídek CZ 27

28 Tisk snímků Přímý tisk (PictBridge) Připojením fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge můžete přímo vytisknout snímky. Na obrazovce fotoaparátu zvolte snímky, které chcete vytisknout, apočet exemplářů. Informace o kompatibilitě s PictBridge naleznete v návodu k použití tiskárny. Co je PictBridge? Je to standard pro propojení digitálních fotoaparátů a tiskáren různých výrobců a přímý tisk obrázků. Dostupné režimy tisku, velikosti papíru apod. se liší podle použité tiskárny. Více naleznete v návodu k použití tiskárny. Podrobnosti o typech tiskového papíru, o inkoustových náplních atd. se dozvíte v návodu k použití tiskárny. Tisk snímků Tisk snímků [EASY PRINT] je možno použít k vytisknutí snímku zobrazeného na obrazovce. Jsou použita standardní nastavení Vaší tiskárny. Datum a název souboru se nevytisknou. STANDARD Všechny tiskárny podporující PictBridge mají standardní nastavení tisku. Pokud je zvoleno [<STANDARD] na nastavovacích obrazovkách (str. 31), obrázky se tisknou podle tohoto nastavení. Podrobnosti ke standardnímu nastavení najdete v návodu k použití tiskárny nebo u jejího výrobce. 1 Zobrazte snímek, který chcete vytisknout, na obrazovce v režimu přehrávání. 2 Zapněte tiskárnu a zapojte USB kabel dodaný s fotoaparátem do USB konektorů fotoaparátu a tiskárny. Kryt zásuvky Konektor USB USB kabel (dodaný) Objeví se obrazovka [EASY PRINT START]. Podrobnosti o zapnutí tiskárny a umístění USB portu se dozvíte v návodu k použití tiskárny. 28 CZ

29 3 Stiskněte O<. Spustí se tisk. Po dokončení tisku se objeví obrazovka pro výběr snímku. Chcete-li tisknout další obrázek, stiskněte XY pro výběr obrázku, a stiskněte O<. Když skončíte, odpojte USB kabel od fotoaparátu, zatímco na LCD displeji bude obrazovka pro výběr obrázku. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT EXIT < OK PRINT 4 Odpojte kabel USB od fotoaparátu. 5 Odpojte kabel USB z tiskárny. [EASY PRINT] můžete použít dokonce i tehdy, když je fotoaparát vypnutý nebo v režimu snímání. Když je fotoaparát vypnutý nebo v režimu snímání, připojte USB kabel. Zobrazí se obrazovka výběru pro připojení USB. Zvolte [EASY PRINT]. g»easy PRINT.«(str. 28)»CUSTOM PRINT«krok 2. (str. 30) Tisk snímků CZ 29

30 Další režimy a nastavení tisku (CUSTOM PRINT) 1 Zobrazte obrazovku indikovanou vpravo podle kroků 1 a 2 na str. 28, a stiskněte i. 2 Vyberte [CUSTOM PRINT], a stiskněte i. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT Konektor USB < OK Průvodce obsluhou USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK 3 Proveďte nastavení tisku podle průvodce obsluhou. Volba režimu tisku Tisk snímků PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Tiskne zvolený snímek. Vytiskne všechny obrázky uložené v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne jeden snímek ve vícečetném formátu na jeden list papíru. Vytiskne náhled všech obrázků uložených v interní paměti nebo na kartě. Tiskne snímky podle dat tiskové objednávky na kartě. Pokud nebyla provedena žádná tisková objednávka, není tato možnost dostupná. g»nastavení tisku (DPOF)«(str. 33) 30 CZ

31 Nastavení papíru pro tisk PRINTPAPER SIZE STANDARD BACK MENU BORDERLESS STANDARD SET OK SIZE Zvolte z dostupných formátů papíru vaší tiskárny. BORDERLESS Zvolte tisk s rámečkem nebo bez rámečku. V režimu [MULTI PRINT] nemůžete zvolit snímek. OFF ( ) Snímek se vytiskne v bílém rámečku. ON ( ) Snímek je vytištěn na celé stránce. PICS/SHEET Dostupné pouze v režimu [MULTI PRINT]. Možný počet vytištěných snímků závisí na tiskárně. Poznámka Pokud se [PRINTPAPER] nezobrazí, [SIZE], [BORDERLESS] a [PICS/SHEET] jsou nastaveny na [STANDARD]. Výběr snímku k tisku PRINT OK SINGLEPRINT < MORE PRINT SINGLE PRINT MORE Vytiskne jednu kopii vybraného snímku. Pokud byl zvolen [SINGLE PRINT] nebo [MORE], jsou obrázky tištěny podle objednávky. g Jděte na krok 4. Provede tiskovou objednávku pro zobrazený snímek. Nastavuje pro zobrazený snímek počet výtisků a údaje, které mají být vytištěny. Poznámka Stisknutím XY zvolte snímek, který chcete vytisknout. Můžete také použít tlačítko zoomu a vybrat snímek z indexového zobrazení. Nastavení počtu snímků a údajů, které mají být vytištěny Tisk snímků PRINT INFO < 1 DATE FILE NAME WITHOUT WITHOUT P BACK MENU SET OK Počet vytištěných snímků Nastavuje počet výtisků. Můžete volit až 10 kopií. DATE ( ) Pokud vyberete [WITH], vytisknou se snímky s datem. FILE NAME ( ) Pokud vyberete [WITH], vytisknou se snímky s názvem souboru. CZ 31

32 4 Vyberte [OK] a stiskněte i. Spustí se tisk. Po dokončení tisku se zobrazí [PRINT MODE SELECT]. PRINT OK CANCEL Zrušení tisku BACK MENU SET OK PRINT TRANSFERRING CANCEL Obrazovka během přenosu dat OK Stiskněte i. CONTINUE CANCEL SET OK Vyberte [CANCEL] a stiskněte i 5 V obrazovce [PRINT MODE SELECT] stiskněte MENU. Zobrazí se zpráva. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK 6 Odpojte kabel USB z fotoaparátu. Fotoaparát se vypne. Tisk snímků 7 Odpojte USB kabel od tiskárny. 32 CZ

33 Nastavení tisku (DPOF) Vytvoření tiskových objednávek Tisková objednávka umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data/času) ke snímku uloženému na kartu. S tiskovou objednávkou můžete snadno tisknout snímky buď doma na osobní tiskárně kompatibilní s DPOF, nebo v obchodě, který podporuje DPOF. DPOF je standardní formát používaný pro záznam informací automatického tisku z digitálních fotoaparátů. K tisku mohou být objednány pouze snímky uložené na kartě. Před provedením tiskové objednávky vložte do fotoaparátu kartu se zaznamenanými snímky. Snímky s tiskovou objednávkou můžete tisknout následujícími způsoby. Tisk ve fotolabu podporujícím DPOF. Obrázky jsou tištěny podle informace o objednávce. Tisk na domácí tiskárně, podporující DPOF. Tisk je možný přímo z karty obsahující data tiskové objednávky, bez použití počítače. Ohledně podrobností postupujte podle návodu k použití tiskárny. Může být nutný také adaptér PC karty. Poznámka Objednávky DPOF z jiného přístroje není možno v tomto fotoaparátu změnit. Změny provádějte v původním přístroji. Obsahuje-li karta objednávku DPOF z jiného přístroje, zadání objednávky v tomto fotoaparátu může předchozí objednávku přepsat. Tiskovou objednávku DPOF můžete zadat až pro 999 snímků na kartě. Všechny funkce objednávky nemusí být dostupné u všech tiskáren a ve všech fotolabech. Použití tiskových služeb bez DPOF Snímky uložené ve vnitřní paměti nemohou být vytisknuty ve fotolabu. Před přenesením do fotolabu musí být obrázky okopírovány na kartu. g»backup Kopírování obrázků z interní paměti na kartu«(str. 25) Tisk snímků CZ 33

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-180/X-745 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FE-180 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4294173

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FE-180 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4294173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLYMPUS FE-180. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLYMPUS FE-180 v uživatelské

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-210/X-775 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj

Více

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-130/X-70/X-70 FE-10/X-75 Návod k použití CZ Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel USB Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství: Návod

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek.

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek. Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před jeho prvním

Více

D-595 ZOOM C-500 ZOOM

D-595 ZOOM C-500 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT D-595 ZOOM C-500 ZOOM Úplný návod k použití Podrobný popis všech funkcí, umožňující plné využití přístroje. Základní obsluha Fotografování Přehrávání Tisk Obrázky Online Nastavení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Profesionální dalekohled s kamerou, fotoaparátem 6,7MPx a LCD displejem VC-670

Profesionální dalekohled s kamerou, fotoaparátem 6,7MPx a LCD displejem VC-670 Profesionální dalekohled s kamerou, fotoaparátem 6,7MPx a LCD displejem VC-670 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Profesionální dalekohled s kamerou a fotoaparátem

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

/ / Instrukce Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě.

/ / Instrukce Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT / / Instrukce Návod k obsluze CZ Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků. Použití OLYMPUS Master

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků. Použití OLYMPUS Master DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Propojení s počítačem

Propojení s počítačem Propojení s počítačem V této kapitole se dozvíte, jak přenést snímky uložené na kartě do počítače a jak využívat nejrůznější funkce programu OLYMPUS Master. Detailní informace o programu OLYMPUS Master

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

LCD MENU SYMBOLY. Režim rozlišení statického snímku

LCD MENU SYMBOLY. Režim rozlišení statického snímku Návod k použití Přehled Built-In Mic Shutter Button (S) UP / DOWN Buttons Menu Button (M) USB/TV Out/SD Memory Card Battery Door mikrofon spouštˇ nahoru / dolu tlačítko tlačítko menu USB/TV Out/SD paměťová

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě.

FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-280/X-820/ C-520 Návod k použití CZ Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více