FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-170/X-760 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Různé ( Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před jeho prvním použitím si laskavě přečtěte pečlivě tento návod, budete tak moci přístroj lépe využívat a prodloužíte jeho životnost. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte k dalšímu použití. ( Před pořízením důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu trvalého zlepšování svých výrobků si Olympus vyhrazuje právo změn informací, obsažených v tomto návodu k obsluze. ( Obrázky displeje a fotoaparátu uvedené v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 10 Vyzkoušejte si přímo na fotoaparátu pomocí následujících obrázků funkci tlačítek fotoaparátu. Ovládání pomocí nabídek str. 16 Naučte se vše o nabídkách, od základních činností až po funkce jednotlivých nabídek a jejich různá nastavení. Tisk snímků str. 28 Naučte se, jak vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 37 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 50 Odhalte více o svém fotoaparátu a zjistěte, co dělat, když máte k jeho činnosti nějaké otázky. Různé str. 59 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, jak používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah krabice) Digitální fotoaparát Řemínek Baterie AA (2) USB kabel Videokabel Další položky Připevnění řemínku OLYMPUS Master CD-ROM Základní návod k obsluze Pokročilý návod k obsluze Záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Návod pro rychlý start ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Vložení baterií a. Vložte baterie do fotoaparátu Návod pro rychlý start 6 5 ( Podrobnosti o vkládání přídavné karty xd-picture Card (dále jen karta) naleznete v kapitole»vkládání a vyjímání karty«(str. 62). 4 CZ

5 Zapnutí napájení Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte kruhový přepínač režimů na režim h. Snímání videosekvencí Režimy snímání statických snímků Pořizování statických snímků h h B E M f g Fotoaparát stanoví optimální nastavení a sejme obrázek. Tato funkce redukuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo pohybem fotoaparátu při pořizování snímků. Vhodné pro pořizování snímků osob. Vhodný pro pořízení snímků krajiny. Vhodné pro pořizování snímků osob v noci. Pořizování snímků zvolením typu scény podle situace. Můžete nastavit požadované položky podle průvodce zobrazeného na displeji. Návod pro rychlý start b. Stiskněte tlačítko o. X Y M D TIME Tlačítko o :-- Y/M/D / CANCEL MENU Toto zobrazení se objeví, pokud datum a čas nebyly nastaveny. ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. CZ 5

6 Nastavení data a času O displeji pro nastavení data a času Y-M-D (rok-měsíc-den) X Y M D TIME :-- Y/M/D / Hodina Minuta Formát data (R-M-D, M-D-R, D-M-R) CANCEL MENU Ruší nastavení Návod pro rychlý start a. Stiskněte tlačítko O< a tlačítkony pro výběr [R]. ( První dvě číslice roku jsou pevně dány. Tlačítko O< Tlačítko NY X Y M D TIME :-- CANCEL MENU Y/M/D / b. Stiskněte tlačítko Y#. Tlačítko Y# c. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr [M]. X Y M D TIME :-- Y/M/D / CANCEL MENU 6 CZ

7 d. Stiskněte tlačítko Y#. e. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr [D]. X Y M D TIME :-- Y/M/D / f. Stiskněte tlačítko Y#. g. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr»hodiny«a»minuty«. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 Y/M/D / h. Stiskněte tlačítko Y#. i. Stiskněte tlačítko O< a tlačítko NY pro výběr roku, měsíce a dne. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 CANCEL MENU SET OK Y/M/D / SET OK Návod pro rychlý start j. Po nastavení všech položek stiskněte i. ( Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. ( Pro přesnější nastavení stiskněte i ve chvíli, kdy časový signál dorazí na 00 sekund. [ ] Tlačítko i HQ [IN] 4 CZ 7

8 Snímání a. Uchopte fotoaparát do rukou Vodorovné uchopení Svislé uchopení [ ] HQ [IN] 4 b. Zaostřování Tato značka musí být na předmětu, který fotografujete. Návod pro rychlý start Tlačítko spouště Stiskněte do poloviny [ ] HQ [IN] 4 Zobrazen je počet fotografií, které můžete uložit. Zelený indikátor signalizuje, že ostření a expozice jsou zaaretovány. c. Snímání Tlačítko spouště Stiskněte až na doraz Indikátor přístupu na kartu bliká. 8 CZ

9 Prohlížení snímků a. Stiskněte tlačítko q. Tlačítko q Křížový ovladač [IN] HQ Následující snímek Předchozí obrázek ' : Mazání snímků a. Jak je popsáno v bodě a. výše, zobrazte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko S. 1 Návod pro rychlý start ERASE YES NO Tlačítko S BACK MENU SET OK c. Stiskněte tlačítko O< pro volbu [YES] a stiskněte i. Tlačítko O< ERASE YES NO Tlačítko i BACK MENU SET OK CZ 9

10 Činnost tlačítek a c 7 d Samospoušt b Režim snímání Expoziční kompenzace +2.0 HQ Režim Macro/Super macro Režim blesku Činnost tlačítek 1 Tlačítko o Zapínání a vypínání fotoaparátu Zapnutí: Fotoaparát se zapne do režimu snímání. Zapne se obrazovka Vysune se objektiv 2 Tlačítko spouště Pořizování snímků Pořizování statických obrázků Nastavte kruhový přepínač režimů na cokoliv kromě n a jemně stiskněte tlačítko spouště (do poloviny). Zelený indikátor svítí, když jsou ostření a expozice aretovány (aretace zaostření). Nyní úplně stiskněte spoušt, abyste pořídili snímek. Zelený indikátor Komponování snímku po aretaci ostření (Aretace ostření) S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak úplně stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek. Když zelený indikátor bliká, ostření není nastaveno správně. Pokuste se ostření znovu zaaretovat. HQ CZ

11 Záznam filmů Nastavte kruhový přepínač režimů na n, jemně stiskněte tlačítko spouště, aby se provedla aretace ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Opětným stiskem tlačítka spouště záznam ukončíte. 3 Tlačítko q (přehrávání) Volba režimu přehrávání/zapnutí fotoaparátu Přepne do režimu přehrávání a je zobrazen poslední nafocený snímek. Stiskem křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítko zoomu. Pokud fotoaparát není zapnut, stiskněte q pro zapnutí v režimu přehrávání. g»k/q Zapnutí napájení pomocí K/q«(str. 25) g»movie PLAY Přehrávání videosekvencí«(str. 22) 4 Tlačítko K (snímání) Volba režimu snímání/zapnutí fotoaparátu Přepnutí do režimu snímání. Pokud fotoaparát není zapnut, stiskněte K pro zapnutí v režimu snímání. g»k/q Zapnutí napájení pomocí K/q«(str. 25) 5 Kruhový přepínač režimů Přepínání mezi režimy snímání Nastavte kruhový přepínač režimů a snímejte obrázky. h Pořizování snímků s automatickými nastaveními Fotoaparát stanoví optimální nastavení a sejme obrázek. h Pořizování snímků s použitím digitální stabilizace obrazu Tato funkce redukuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo pohybem fotoaparátu při pořizování snímků. Činnost tlačítek i, l, M Pořizování snímků podle situace Můžete snímat obrázky s odpovídajícím nastavením pro portréty, krajiny, noc a portrét. f Pořizování snímků zvolením scény podle situace Můžete snímat obrázky s výběrem z 10 typů scén podle situace. Stiskněte i pro nastavení. jsport / N INDOOR / b CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / c FIREWORKS / V BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS / i AUCTION CZ 11

12 j N W R 1 SPORT BACK MENU SET OK Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Pro přepnutí scény poté, co jste scénu vybrali, nastavte kruhový přepínač režimů do jiné polohy a poté jej nastavte opět na f. Zobrazí se výběrová obrazovka. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení vrátí k výchozím nastavením pro jednotlivé scény. Činnost tlačítek g Při nastavování postupujte podle průvodce snímáním Požadovaná nastavení můžete zvolit pomocí průvodce snímáním, zobrazeného na displeji. SHOOTING GUIDE 1/3 1 Brightening subject. 2 Shooting into backlight. 3 Blurring background. 4 Adjusting area in focus. 5 Shooting subject in motion. SET OK n Záznam videosekvencí Záznam videosekvencí. Zvuk se nezaznamenává. Stiskněte MENU, abyste znovu zobrazili průvodce snímáním. Pro změnu nastavení bez pomoci průvodce snímáním nastavte jiný režim snímání. Obsah nastavený pomocí průvodce snímáním se změní na výchozí nastavení, když stisknete MENU nebo změníte režim pomocí kruhového přepínače režimů. Během nahrávání videosekvence svítí červeně. 00:36 Zobrazuje se zbývající čas záznamu. Jakmile zbývající čas záznamu dosáhne 0, nahrávání se zastaví. 12 CZ

13 6 Tlačítko zoomu Přibližování a vzdalování při snímání nebo přehrávání obrázků Režim snímání: Oddálení: Stiskněte W na tlačítku zoomu. Přibližování k Vašemu subjektu (optický zoom x digitální zoom: 12x) Přiblížení: Stiskněte T na tlačítku zoomu. HQ HQ Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku W Lišta zoomu Bílá část: Oblast optického zoomu Červená část: Oblast digitálního zoomu Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. T HQ T : W W W T T Indexové zobrazení Pro výběr přehrávaného snímku použijte křížový ovladač a stiskem i můžete vybraný jediný snímek prohlédnout. Přehrávání detailních záběrů Stiskněte T pro postupné zvětšení obrázku až do 10-násobku původní velikosti. Stiskněte W pro zmenšení velikosti. Stisknutím křížového ovladače během detailního záběru můžete listovat snímky v daném směru. Při návratu k přehrávání jednoho snímku stiskněte i. Činnost tlačítek W T CZ 13

14 t 7 Tlačítko MENU Zobrazení menu Zobrazí hlavní nabídku. 8 Křížový ovladač (ONXY) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímků a výběr položek v menu. 9 Tlačítko i Toto tlačítko se používá k potvrzení vaší volby. 0 Tlačítko O< Tisk Zobrazte obrázek k tisku v režimu přehrávání, připojte fotoaparát k tiskárně a stiskněte O<. g»přímý tisk (PictBridge)«(str. 28) a Tlačítko X& Pořizování snímků blízko objektu V režimu snímání stiskněte X& pro zvolení režimu makro. Stiskněte i pro nastavení. Činnost tlačítek OFF Vypnutí režimu Vypíná režim makro. makro & Režim makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 10 cm (když je zoom nastaven na minimální hodnotu) nebo 60 cm (když je zoom nastaven na maximální přiblížení) od objektu. % Režim super makro Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 5 cm od objektu. Poloha zoomu je automaticky nastavena a nelze ji změnit. b Tlačítko NY Snímání pomocí samospouště Stiskem NY v režimu snímání zapnete a vypnete samospoušt. Stiskněte i pro nastavení. Y Samospoušt zapnuta Po nastavení úplně stiskněte tlačítko spouště. OFF Samospoušt vypnuta Zrušení samospouště. Indikátor samospouště se rozsvítí asi na 10 sekund, bliká asi 2 sekundy a pak se snímek pořídí. Samospoušt zrušíte stisknutím NY. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. 14 CZ

15 c Tlačítko Y# Použití blesku Stiskněte Y# v režimu snímání pro výběr režimu blesku. Stiskněte i pro jeho nastavení. AUTO Automatický blesk! Blesk s redukcí červených očí Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle. Jev červených očí se omezí předzáblesky. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Vypnutý blesk Blesk je vypnut a neaktivuje se ani za špatných světelných podmínek. d Tlačítko S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek nelze obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste omylem nesmazali důležitý snímek. g»protect Ochrana snímků«(str. 23) Činnost tlačítek CZ 15

16 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko K (režim snímání) Tlačítko q (režim přehrávání) Tlačítko i Tlačítko nabídky Křížový ovladač (ONXY) O nabídkách Stisknutím MENU zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Obsah zobrazený v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (v režimu snímání statických snímků) Položky nabídky SETUP Ovládání pomocí nabídek RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK SETUP 1 2 MEMORY FORMAT BACKUP W ENGLISH PIXEL MAPPING K/q NO BACK MENU SET OK Zvolte [SETUP] a stiskněte i pro zobrazení detailní nabídky pro výběr nastavení. Když je kruhový přepínač režimů nastaven na g, stiskněte m pro zobrazení průvodce snímáním. 16 CZ

17 Průvodce obsluhou Během pohybu v menu je tlačítko, které se má použít, a jeho funkce zobrazeny v dolní části displeje. Řiďte se průvodcem obsluhou. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK BACK m: Návrat do předchozího menu. EXIT m: Opuštění menu. ONXY: Stiskněte křížový ovladač (ONXY) po výběr nastavení. SET i: Nastavuje vybranou položku. Průvodce obsluhou Tlačítko Tlačítko i m Křížový ovladač (ONXY) Použití nabídek Zde vysvětlíme, jak nastavit [VIDEO OUT] pomocí menu jako příklad. 1 Nastavte kruhový přepínač na jiné nastavení než g. 2 Stiskem m zobrazte hlavní nabídku. Stiskněte Y pro výběr [SETUP] a poté stiskněte i. [VIDEO OUT] je menu v [SETUP]. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK Ovládání pomocí nabídek CZ 17

18 3 Stiskněte ON pro výběr [VIDEO OUT] a poté stiskněte i. Nedostupné nastavení nelze zvolit. Stiskněte X v této obrazovce, abyste kurzor přesunuli na zobrazení stránky. Stiskněte ON pro změnu stránky. Stiskněte Y nebo i pro návrat k vybraným položkám. SETUP 1 2 MEMORY FORMAT BACKUP W ENGLISH PIXEL MAPPING K/q NO BACK MENU SET OK Zobrazení stránky: Tyto značky se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. 1 2 SETUP s BEEP X VIDEO OUT NORMAL ON ' :30 NTSC BACK MENU SET OK Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou. 4 Stiskněte ON pro výběr [NTSC] nebo [PAL] a poté stiskněte i. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Stiskněte m opakovaně pro opuštění nabídky. Pro zrušení změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m předtím, než stisknete i. SETUP 1 s 2 BEEP X VIDEO OUT BACK MENU NTSC PAL SET OK Ovládání pomocí nabídek Nabídky režimu snímání *1 PANORAMA RESET IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE EXIT MENU SET OK g»nabídky SETUP«(str. 24) *1 Je potřebná karta xd-picture Card (volitelná). K 4 5 Některé položky nabídky nejsou dostupné v závislosti na poloze kruhového přepínače. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 58) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 18 CZ

19 1 IMAGE QUALITY Změna kvality obrazu Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití Kvalita obrazu/ rozměr snímku Kvalita videosekvencí Komprimace Aplikace SHQ Nízká komprimace HQ Standardní komprimace SQ Standardní komprimace SQ Standardní komprimace Kvalita obrazu/ rozměr snímku HQ SQ Vhodné pro tisk velkých obrázků na formát A3 nebo na papír plné velikosti. Vhodné pro zpracování snímků na počítači, jako je nastavení kontrastu nebo korekce červených očí. Vhodné pro tisk na formát A4 nebo papír velikosti dopisu. Vhodné pro zpracování na počítači, jako otáčení nebo přidání textu do obrázku. Vhodné pro výtisky pohlednicového formátu. Tento typ je vhodný pro posílání snímků em ve formě příloh. 2 PANORAMA Tvorba panoramatického snímku Panoramatické snímání vám umožňuje vytvořit panoramatický snímek pomocí software OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Spojení snímků zleva doprava Spojení snímků zdola nahoru Ovládání pomocí nabídek Y: Následující snímek se napojí na pravém okraji. X: Následující snímek se napojí na levém okraji. O: Následující snímek se napojí na horním okraji. N: Následující snímek se napojí na dolním okraji. Zadejte pomocí křížového ovladače, na které hraně se snímky budou spojovat, a pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly. Část předchozího snímku, která bude spojena s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Musíte si pamatovat, jak vypadala část v rámečku, a následující snímek orientovat tak, aby se překrýval. CZ 19

20 V režimu panoramatického snímání je možno pořídit až 10 snímků. Stiskněte i pro opuštění panoramatického snímání. 3 RESET Vrací změněné funkce snímání na základní hodnoty NO / YES Obnoví funkce snímání na základní nastavení z továrny. Vrací nastavení zpět na základní nastavení Ovládání pomocí nabídek Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. Blesk AUTO str. 15 Režim makro OFF str. 14 Expoziční kompenzace 0.0 str. 20 Kvalita obrazu HQ str. 19 Samospoušt OFF str. 14 Tichý chod OFF str. 20 Scéna jsport str EXPOSURE COMP. Změna jasu snímku EXPOSURE COMP BACK MENU SET OK Nastavte pomocí XY a poté stiskněte i. Y: Kompenzace do kladných hodnot. X: Kompenzace do záporných hodnot. 5 SILENT MODE Vypnutí provozních zvuků OFF / ON Potlačuje provozní pípání, zvuky budíku a zvuk závěrky při snímání nebo přehrávání obrázků. 20 CZ

21 Nabídka režimu přehrávání q 4 Pokud je zvolen statický snímek *1 *1, *2 3 * ROTATE PROTECT RESIZE SLIDE- SHOW PRINT ORDER SETUP *1 Nelze vybrat, když je vybrána videosekvence. *2 Vyžaduje přídavnou kartu xd-picture Card (volitelná). g»nabídky SETUP«(str. 24) EXIT MENU ERASE 5 SILENT MODE SET OK g»silent MODE Nastavení potlačení provozních zvuků«(str. 20) Když je zvolena videosekvence 2 4 ROTATE RESIZE PRINT ORDER PROTECT MOVIE PLAY SETUP g»nabídky SETUP«(str. 24) EXIT MENU ERASE SILENT MODE SET OK 5 g»silent MODE Nastavení potlačení provozních zvuků«(str. 20) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 SLIDESHOW Automatické přehrávání snímků (prezentace) Stiskněte i pro zahájení prezentace snímků. U videosekvencí se zobrazuje pouze první snímek. Pro zastavení prezentace stiskněte i. Ovládání pomocí nabídek CZ 21

22 2 MOVIE PLAY Přehrávání videosekvencí : MOVIE PLAY OK 4 Chcete-li přehrávat videosekvenci, zvolte z hlavní nabídky [MOVIE PLAY] a stiskněte i. Další možností je zvolit snímek s ikonou videosekvence (A), a stisknout i pro přehrání videosekvence. Funkce během přehrávání videosekvencí HQ Čas přehrávání/celkový čas záznamu : :00 / 00:36 Stiskem i videosekvenci zastavíte. Stiskem i opět videosekvenci restartujete. Činnosti během pauzy Y: Rychle vpřed ve videosekvenci během stisknutí. X: Rychle vzad ve videosekvenci během stisknutí. Ovládání pomocí nabídek HQ : :00 / 00:36 O: Zobrazí se první snímek. N: Zobrazí se poslední snímek. Y: Přehrává videosekvenci během stisknutí. X: Přehrává videosekvenci zpětně během stisknutí. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte MENU. 22 CZ

23 3 ROTATE Otáčení snímků +90 / 0 / 90 Snímky pořízené fotoaparátem ve vertikální poloze jsou zobrazovány horizontálně. Tato funkce vám umožňuje otočit tyto snímky tak, aby byly zobrazeny svisle. Nová orientace snímku se ukládá a zachovává i po vypnutí fotoaparátu. ROTATE ROTATE ROTATE +90 EXIT OK EXIT OK EXIT OK 0 90 Vyberte snímek pomocí XY a poté pro otočení zobrazení zvolte [+90 ]/[0 ]/[ 90 ] pomocí ON. Můžete postupně otočit více snímků. 4 PROTECT Ochrana snímků OFF / ON PROTECT OFF ON EXIT OK Chráněné snímky nelze vymazat jako jednotlivý snímek nebo výmazem všech snímků, ale vymažou se během formátování. Vyberte snímek pomocí XY a zapněte jeho ochranu tak, že pomocí ON zvolíte [ON]. Můžete postupně ochránit více snímků. 5 ERASE Vymazání vybraných snímků/vymazání všech snímků Chráněné snímky nelze vymazat. Před mazáním chráněných snímků zrušte ochranu. Jednou smazaný snímek nelze obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste omylem nesmazali důležitý snímek. Když mažete snímky v interní paměti, nevkládejte do fotoaparátu kartu. Když mažete snímky z karty, vložte nejprve do fotoaparátu kartu. Ovládání pomocí nabídek SEL. IMAGE... Mazání pomocí volby jednotlivých snímků SEL. IMAGE Pomocí křížového ovladače vyberte snímek a poté stiskněte i pro vložení. Stiskněte opětně i pro zrušení výběru. Když je výběr dokončen, stiskněte S. Vyberte [YES] a stiskněte i. BACK MENU OK GO CZ 23

24 ALL ERASE... Smaže všechny snímky z interní paměti a z karty Vyberte [YES] a stiskněte i. 6 RESIZE Změna velikosti snímku / Změní rozměr snímku a uloží ho jako nový soubor. 7 PRINT ORDER Vytvoření objednávky tisku (DPOF) Tato funkce umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data/času) ke snímku uloženému na kartu. g»nastavení tisku (DPOF)«(str. 33) Nabídky SETUP Ovládání pomocí nabídek RESET EXIT MENU ROTATE PROTECT EXIT MENU Režim snímání PANORAMA IMAGE QUALITY RESIZE SLIDE- SHOW ERASE SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET Režim přehrávání PRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK OK SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT *1 ) ZÁLOHOVÁNÍ *1 W PIXEL MAPPING *2 K/q s BEEP X VIDEO OUT *1 Vyžaduje přídavnou kartu xd-picture Card (volitelná). *2 Tuto položku nemůžete vybrat v režimu přehrávání. MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formátování interní paměti/karty Všechna data z paměti, včetně chráněných snímků, jsou při formátování interní paměti nebo karty smazána. Ujistěte se, že jste před formátováním uložili nebo přenesli do počítače důležitá data. Při formátování interní paměti dejte pozor, aby ve fotoaparátu nebyla zasunuta pamět ová karta. Dbejte na to, aby při formátování karty byla karta zasunuta ve fotoaparátu. Před použitím jiných karet než Olympus, nebo karet, které byly formátovány na počítači, je nutné zformátovat kartu v tomto fotoaparátu. 24 CZ

25 ZÁLOHOVÁNÍ... Kopírování snímků z interní paměti na kartu Vložte do fotoaparátu přídavnou kartu. Kopírování dat nevymaže snímky z interní paměti. Zálohování dat trvá určitou dobu. Ujistěte se, že baterie má dostatečnou kapacitu před zahájením operace. Případně použijte sít ový adaptér. W... Volba jazyka displeje Můžete vybrat jazyk nabídky displeje. Dostupné jazyky se liší podle země, kde byl fotoaparát zakoupen. Pomocí dodaného softwaru OLYMPUS Master můžete přidat k vašemu fotoaparátu další jazyky. PIXEL MAPPING... Nastavení funkce zpracování obrazu Funkce kalibrace senzoru umožňuje přístroji zkontrolovat a nastavit CCD a funkce zpracování obrazu. Není nutné provádět tuto funkci často. Doporučuje se přibližně jednou za rok. Po pořízení nebo prohlížení snímků počkejte alespoň jednu minutu, aby funkce kalibrace senzoru fungovala správně. Pokud během kalibrace senzoru fotoaparát vypnete, začněte znovu. Vyberte [PIXEL MAPPING] a když se zobrazí [START], stiskněte i. K/q... Zapnutí napájení pomocí K/q Napájení můžete zapnout stiskem buď K nebo q. YES/ NO s...změna jasu obrazovky BRIGHT/ NORMAL BEEP... Nastavení hlasitosti pípnutí při stisku tlačítek OFF (Bez zvuku) / ON Ovládání pomocí nabídek CZ 25

26 X...Nastavení data a času Datum a čas jsou uloženy s každým pořízeným snímkem a jsou součástí názvu snímku. Pokud nenastavíte datum a čas, obrazovka[x] se objeví pokaždé, když je fotoaparát zapnut. Y-M-D (rok-měsíc-den) X Y M D TIME :-- Y/M/D / Hodina Minuta Formát data (R-M-D, M-D-R, D-M-R) CANCEL MENU Ruší nastavení První dvě číslice roku jsou pevně dány. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. Pro přesné nastavení času s kurzorem buď na»minutách«nebo»formátu data«, stiskněte i v okamžiku, kdy čas prochází 0 vteřinami. VIDEO OUT...Přehrávání snímků na televizi Ovládání pomocí nabídek NTSC / PAL Výchozí tovární nastavení se liší podle oblasti, kde byl fotoaparát prodán. Chcete-li přehrávat snímky z fotoaparátu na televizor, nastavte video výstup podle druhu vašeho televizního videosignálu. Druhy televizního videosignálu se liší podle země nebo oblasti. Zkontrolujte druh videosignálu před propojením fotoaparátu s televizí. NTSC: Japonsko, Severní Amerika, Tchaiwan, Korea PAL: evropské státy, Čína 26 CZ

27 Přehrávání snímků na televizi Před propojováním vypněte fotoaparát i televizi. Kryt zásuvky Konektor VIDEO OUT Připojte ke (žluté) zdířce pro videovstup na televizi. Video kabel (dodaný) Nastavení na fotoaparátu Zapněte fotoaparát a poté stiskněte q pro vstup do režimu přehrávání. Na obrazovce televize se zobrazí poslední pořízený snímek. Pro výběr snímku, který chcete zobrazit, použijte křížový ovladač. Nastavení televize Zapněte televizi a nastavte ji do režimu pro videovstup. Podrobnosti pro přepnutí do režimu videovstupu najdete v návodu k použití televize. Ovládání pomocí nabídek CZ 27

28 Tisk snímků Přímý tisk (PictBridge) Připojením fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge můžete přímo vytisknout snímky. Na obrazovce fotoaparátu zvolte snímky, které chcete vytisknout, apočet exemplářů. Informace o kompatibilitě s PictBridge naleznete v návodu k použití tiskárny. Co je PictBridge? Je to standard pro propojení digitálních fotoaparátů a tiskáren různých výrobců a přímý tisk obrázků. Dostupné režimy tisku, velikosti papíru apod. se liší podle použité tiskárny. Více naleznete v návodu k použití tiskárny. Podrobnosti o typech tiskového papíru, o inkoustových náplních atd. se dozvíte v návodu k použití tiskárny. Tisk snímků Tisk snímků [EASY PRINT] je možno použít k vytisknutí snímku zobrazeného na obrazovce. Jsou použita standardní nastavení Vaší tiskárny. Datum a název souboru se nevytisknou. STANDARD Všechny tiskárny podporující PictBridge mají standardní nastavení tisku. Pokud je zvoleno [<STANDARD] na nastavovacích obrazovkách (str. 31), obrázky se tisknou podle tohoto nastavení. Podrobnosti ke standardnímu nastavení najdete v návodu k použití tiskárny nebo u jejího výrobce. 1 Zobrazte snímek, který chcete vytisknout, na obrazovce v režimu přehrávání. 2 Zapněte tiskárnu a zapojte USB kabel dodaný s fotoaparátem do USB konektorů fotoaparátu a tiskárny. Kryt zásuvky Konektor USB USB kabel (dodaný) Objeví se obrazovka [EASY PRINT START]. Podrobnosti o zapnutí tiskárny a umístění USB portu se dozvíte v návodu k použití tiskárny. 28 CZ

29 3 Stiskněte O<. Spustí se tisk. Po dokončení tisku se objeví obrazovka pro výběr snímku. Chcete-li tisknout další obrázek, stiskněte XY pro výběr obrázku, a stiskněte O<. Když skončíte, odpojte USB kabel od fotoaparátu, zatímco na LCD displeji bude obrazovka pro výběr obrázku. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT EXIT < OK PRINT 4 Odpojte kabel USB od fotoaparátu. 5 Odpojte kabel USB z tiskárny. [EASY PRINT] můžete použít dokonce i tehdy, když je fotoaparát vypnutý nebo v režimu snímání. Když je fotoaparát vypnutý nebo v režimu snímání, připojte USB kabel. Zobrazí se obrazovka výběru pro připojení USB. Zvolte [EASY PRINT]. g»easy PRINT.«(str. 28)»CUSTOM PRINT«krok 2. (str. 30) Tisk snímků CZ 29

30 Další režimy a nastavení tisku (CUSTOM PRINT) 1 Zobrazte obrazovku indikovanou vpravo podle kroků 1 a 2 na str. 28, a stiskněte i. 2 Vyberte [CUSTOM PRINT], a stiskněte i. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT Konektor USB < OK Průvodce obsluhou USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK 3 Proveďte nastavení tisku podle průvodce obsluhou. Volba režimu tisku Tisk snímků PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Tiskne zvolený snímek. Vytiskne všechny obrázky uložené v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne jeden snímek ve vícečetném formátu na jeden list papíru. Vytiskne náhled všech obrázků uložených v interní paměti nebo na kartě. Tiskne snímky podle dat tiskové objednávky na kartě. Pokud nebyla provedena žádná tisková objednávka, není tato možnost dostupná. g»nastavení tisku (DPOF)«(str. 33) 30 CZ

31 Nastavení papíru pro tisk PRINTPAPER SIZE STANDARD BACK MENU BORDERLESS STANDARD SET OK SIZE Zvolte z dostupných formátů papíru vaší tiskárny. BORDERLESS Zvolte tisk s rámečkem nebo bez rámečku. V režimu [MULTI PRINT] nemůžete zvolit snímek. OFF ( ) Snímek se vytiskne v bílém rámečku. ON ( ) Snímek je vytištěn na celé stránce. PICS/SHEET Dostupné pouze v režimu [MULTI PRINT]. Možný počet vytištěných snímků závisí na tiskárně. Poznámka Pokud se [PRINTPAPER] nezobrazí, [SIZE], [BORDERLESS] a [PICS/SHEET] jsou nastaveny na [STANDARD]. Výběr snímku k tisku PRINT OK SINGLEPRINT < MORE PRINT SINGLE PRINT MORE Vytiskne jednu kopii vybraného snímku. Pokud byl zvolen [SINGLE PRINT] nebo [MORE], jsou obrázky tištěny podle objednávky. g Jděte na krok 4. Provede tiskovou objednávku pro zobrazený snímek. Nastavuje pro zobrazený snímek počet výtisků a údaje, které mají být vytištěny. Poznámka Stisknutím XY zvolte snímek, který chcete vytisknout. Můžete také použít tlačítko zoomu a vybrat snímek z indexového zobrazení. Nastavení počtu snímků a údajů, které mají být vytištěny Tisk snímků PRINT INFO < 1 DATE FILE NAME WITHOUT WITHOUT P BACK MENU SET OK Počet vytištěných snímků Nastavuje počet výtisků. Můžete volit až 10 kopií. DATE ( ) Pokud vyberete [WITH], vytisknou se snímky s datem. FILE NAME ( ) Pokud vyberete [WITH], vytisknou se snímky s názvem souboru. CZ 31

32 4 Vyberte [OK] a stiskněte i. Spustí se tisk. Po dokončení tisku se zobrazí [PRINT MODE SELECT]. PRINT OK CANCEL Zrušení tisku BACK MENU SET OK PRINT TRANSFERRING CANCEL Obrazovka během přenosu dat OK Stiskněte i. CONTINUE CANCEL SET OK Vyberte [CANCEL] a stiskněte i 5 V obrazovce [PRINT MODE SELECT] stiskněte MENU. Zobrazí se zpráva. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK 6 Odpojte kabel USB z fotoaparátu. Fotoaparát se vypne. Tisk snímků 7 Odpojte USB kabel od tiskárny. 32 CZ

33 Nastavení tisku (DPOF) Vytvoření tiskových objednávek Tisková objednávka umožňuje uložení tiskových dat (počet kopií a údaj data/času) ke snímku uloženému na kartu. S tiskovou objednávkou můžete snadno tisknout snímky buď doma na osobní tiskárně kompatibilní s DPOF, nebo v obchodě, který podporuje DPOF. DPOF je standardní formát používaný pro záznam informací automatického tisku z digitálních fotoaparátů. K tisku mohou být objednány pouze snímky uložené na kartě. Před provedením tiskové objednávky vložte do fotoaparátu kartu se zaznamenanými snímky. Snímky s tiskovou objednávkou můžete tisknout následujícími způsoby. Tisk ve fotolabu podporujícím DPOF. Obrázky jsou tištěny podle informace o objednávce. Tisk na domácí tiskárně, podporující DPOF. Tisk je možný přímo z karty obsahující data tiskové objednávky, bez použití počítače. Ohledně podrobností postupujte podle návodu k použití tiskárny. Může být nutný také adaptér PC karty. Poznámka Objednávky DPOF z jiného přístroje není možno v tomto fotoaparátu změnit. Změny provádějte v původním přístroji. Obsahuje-li karta objednávku DPOF z jiného přístroje, zadání objednávky v tomto fotoaparátu může předchozí objednávku přepsat. Tiskovou objednávku DPOF můžete zadat až pro 999 snímků na kartě. Všechny funkce objednávky nemusí být dostupné u všech tiskáren a ve všech fotolabech. Použití tiskových služeb bez DPOF Snímky uložené ve vnitřní paměti nemohou být vytisknuty ve fotolabu. Před přenesením do fotolabu musí být obrázky okopírovány na kartu. g»backup Kopírování obrázků z interní paměti na kartu«(str. 25) Tisk snímků CZ 33

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard.

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. digitální fotoaparát hp photosmart 318 uživatelská příručka Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce

Více

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 Návod k obsluze 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 0703 IM CZ.indd 1 20.02.14 11:48 0703 IM CZ.indd 2 20.02.14 11:48 ÚVOD Kidizoom Kid Connect je odolný a zábavný fotoaparát, který umožňuje dětem,

Více

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 LYT2368-016A Obsah Návod k obsluze pro začátečníky 4 Nabíjení 4 Záznam 4 Přehrávání 4 Tipy pro natáčení 4 Prázdniny/vánoce 5 Svatba 6 Cestování 7 Zábavní park

Více

Návod k obsluze. Digitální fotoaparát. Před použitím si přečtěte celý návod. Č. modelu DMC-FZ50. Web Site: http://www.panasonic-europe.

Návod k obsluze. Digitální fotoaparát. Před použitím si přečtěte celý návod. Č. modelu DMC-FZ50. Web Site: http://www.panasonic-europe. Návod k obsluze Digitální fotoaparát Č. modelu DMC-FZ50 EB Před použitím si přečtěte celý návod. Web Site: http://www.panasonic-europe.com VQT0Y05 1 Před použitím Vážený zákazníku, chtěli bychom využít

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod Jednotlivé části a hlavní funkce fotoaparátu Základy snímání a přehrávání Funkce fotografování Funkce přehrávání Nahrávání a přehrávání videosekvencí Obecné

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více