EDITORIAL. Z obsahu. ročník 22 č. 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITORIAL. Z obsahu. ročník 22 č. 3/2012"

Transkript

1

2

3 85 1 EDITORIAL Milí betlemáři, na valné hromadě Českého sdružení přátel betlémů v královéhradeckém divadle Drak bylo zvoleno nové vedení sdružení, které je postaveno před velmi zásadní úkol, navázat na práci předchozího vedení, směřovat sdružení do budoucna a tzv. držet krok s dobou. Obdobnou situaci řeší i Třebechovické muzeum betlémů (TMB), kde jsem nyní ředitelkou. V současné době se toto muzeum připravuje na otevření nové budovy. Ta by měla být otevřena v polovině roku Přesný termín bude určen až po dokončení stavebních prací a po zajištění stabilních klimatických podmínek nejen pro Třebechovický Proboštův betlém, ale i pro celý sbírkový fond muzea. Dlouhá léta usilovalo jak vedení muzea (předchůdkyně PhDr. Zita Suchánková), tak Město Třebechovice pod Orebem o získání finančních prostředků na výstavbu nové budovy, která by splňovala veškeré podmínky na uchovávání a především prezentaci lidové tvorby minulé i současné. To se podařilo, v roce 2010 uspělo město Třebechovice pod Orebem s žádostí o dotaci a stavba nové budovy mohla začít. Nyní stojíme necelý rok před zahájením jejího provozu. Je to jak výzva, tak také nelehký a zodpovědný úkol. V současném světě, kdy se postupně zpřetrhávají tradice a technický pokrok ve všech odvětvích rychle postupuje, není jednoduché zaujmout mladší generaci a dochované řemeslo předávat dál, jak tomu bylo po staletí. Posláním muzeí je uchovávat, dokumentovat a prezentovat kulturní dědictví předků, v případě TMB především betlemářské tvorby. Třebechovické muzeum betlémů se již od roku 2008 věnuje v rámci projektu Databáze betlémů v České republice dokumentaci betlémů. Celý projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury České republiky. První etapa projektu je zaměřena na dokumentaci často opomíjených mechanických betlémů, což je dáno správcovstvím jednoho ze světově nejznámějších mechanických betlémů v České republice, národní kulturní památkou Třebechovickým Proboštovým betlémem (vlastníkem je 85 ročník 22 č. 3/2012 Z obsahu Představujeme Mgr. S. Dušková 2 Popisky k barevným obrázkům 3 Betlémy v Měst. muzeu Žamberk 4 Betlémy Aloise Vajera 8 Rozhovor s PhDr. Vl. Vaclíkem 11 Kniha o Lanškrounském betlému 14 Řezbář Bedřich Šilar (medailon) 16 Mezinárodní betlém 2012 (Bystré) 17 Betlémy v Sušici z východních Čech 18 Výstavy betlémů 2012/13 20 Informace pro členy ČSPB 23 Záznam z předsednictva ČSPB Vydavatel: České sdružení přátel betlémů o. s. Adresa redakce: P.O. BOX Hradec Králové Sazba a tisk: OFTIS spol. s r. o., Ústí nad Orlicí Registrace: MK ČR E Do tisku zadal 31. října 2012 Ing. Ludvík Mátl

4 2 85 Město Třebechovice pod Orebem). Na dokumentaci mechanických betlémů navazuje druhá etapa projektu, a to dokumentace betlémů statických, jak již bylo zmíněno na valné hromadě v královéhradeckém divadle Drak. Databáze, která vzniká za spolupráce vás betlemářů, již nyní slouží odborníkům a v nové budově bude k dispozici také badatelům. Databáze je také základem pro cyklus přednášek, které přibližují zájemcům z řad široké veřejnosti kouzlo betlemářské tvorby. Bude z ní čerpáno při úpravě všech 3 expozic nového muzea. Expozice v nově otevřené budově TMB bude zaměřena didakticky na odbornou i laickou veřejnost. Ta bude seznámena s kulturní tradicí našich zemí, jež vedla ke stavění betlémů. Dobové dokumenty a odborné texty doplní nově zrestaurované betlémy a další zajímavé ukázky betlémů různých provedení jako dokumentace stále živé inspirace historickou tradicí. Smyslem sdružení je uchovávat a oživovat betlemářské tradice v jejich kulturní rozmanitosti. Cíl je tedy stejný, byť na jiné institucionální úrovni. A zde se nabízí možnost rozmanité spolupráce a prezentace díla našich předků i současných tvůrců populárně naučnou formou, a to nejen na území republiky, ale i v zahraničí. A právě výstava sdružení v nově otevřené budově muzea v období adventu 2013 (a nejen v něm), jejíž příprava je teprve na počátku, bude zajisté vhodným oslovením nové generace a získáním tolik chybějící betlemářské základny. Na realizaci výstavy byla na počátku října 2012 podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR. Pevně věřím, že se nám podaří naplnit tuto výzvu a že se společné dílo podaří. Silvie Dušková místopředsedkyně ČSPB Představujeme novou místopředsedkyni sdružení Mgr. Silvie Dušková Na letošní jarní valné hromadě Českého sdružení přátel betlémů byla zvolena místopředsedkyní Mgr. Silvie Dušková, která je od roku 2007 ředitelkou Třebechovického muzea betlémů (TMB). Měla rozhodující podíl na vypracování podkladů pro zabezpečení investičních prostředků, přípravě projektů na výstavbu TMB a má přímou odpovědnost za dočasné deponování sbírkových předmětů během výstavby nové budovy a přípravu řádného chodu muzea i nových expozic. Silvie Dušková je východočeškou, pochází z Jaroměře (*1974) a bydlí v Nechanicích, které jsou pomyslným středem spojnice měst Nového Bydžova, odkud byl bývalý předseda ČSPB PhDr. Jiří Malina a Hradce Králové, kde působí dr. Vladimír Vaclík. Je vdaná a vychovává dvě děti. Místopředsedkyně patří mezi členy přijaté do sdružení v relativně nedávné době, ale již se plně zapojila do dění a do práce na několika úkolech. V roce 2010 rozhodující měrou organizačně zabezpečila společně s tehdejším předsedou sdružení Ing. Radko Weignerem

5 85 3 Výstavba nové muzejní budovy v Třebechovicích pod Orebem (stav ) Sympozium k 20. výročí založení ČSPB, které proběhlo v Třebechovicích na podzim v r. 2010, nyní připravuje vydání sborníku přednášek této akce. Aktivně se podílí společně s p. Pavlem Nenkovským na přestavbě našich www stránek (připravuje i německou verzi). Je pověřena zastupováním sdružení na XIX. kongresu UN-FOE- -PRAE v Innsbrucku v listopadu tohoto roku. Již nyní začíná připravovat realizační tým (zastoupení regionálních poboček) na velkou výstavu našeho sdružení o adventu 2013 v nové otevřené budově TMB. Těšíme se, že budeme také moci budovu, která je budována i z dotací EU využívat; již nyní se připravuje převedení daru knihovny dr. Vaclíka do tohoto muzea a výhledově bychom tam chtěli umístit i knihovnu a archiv našeho sdružení. Vidíme, že toho již pí Silvie Dušková pro sdružení hodně udělala. Má proto veškeré předpoklady a erudici získanou studiem i praxí v předchozích zaměstnáních. Je absolventkou Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (obor historik, dokumentátor-judaista). Na stejné fakultě pokračovala v postgraduálním studiu. Byla vedoucí v Knihkupectví Kalich v Praze, byla zaměstnána v Židovském muzeu v Praze a dále před nástupem do TMB zajišťovala Projekt o.s. EDU-ART: Praha jedinečná mozaika umění ; právě zde získala značné zkušenosti s financováním z Evropských strukturálních fondů. V letech 2003 až 2004 byla vyslána na studijní pobyt v Německu. Věříme, že místopředsedkyně Silvie Dušková se bude i nadále výrazně podílet na činnosti ČSPB. Přejeme ji hodně zdaru také při náročném vedení TMB v době výstavby a zprovozňování nové muzejní budovy. Již dnes si zaslouží náš obdiv i dík! (redakce) Popisky k barevným obrázkům na obálce Titulní strana: Jesličky od L. Dominové (paličkovaná krajka), Muzeum Jindřichohradecka 2. strana: Městské muzeum Žamberk betlém J. Šafáře z Lukavice, 3. strana: Třetí Vajerův betlém v kostele sv. Václava v Tišnově (foto: Beneš Michal) Zadní strana: Zátiší přestávka v práci (foto: Ing. Radko Weigner)

6 4 85 Betlémy v českých muzeích Městské muzeum Žamberk a jeho sbírka betlémů Mgr. LUCIE RALIKOVÁ, ředitelka Městského muzea Žamberk Muzeum v Žamberku bylo založeno v září roku 1911 a první exponáty, spravované Kuratoriem městského muzea, bylo možné zhlédnout v budově radnice. Mezi první zapsané do sbírek patřila část předmětů vystavených na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce Během druhé světové války došlo ke změně jeho názvu na Muzejní spolek Dr. E. Alberta. Ve čtyřicátých letech vzniklo několik žádostí o větší prostory. Mezi nevyslyšené patřila například žádost o podstoupení synagogy pro potřeby muzea. Až nabídka majitele panství Charlese Parishe vyřešila problémy s umístěním sbírek. Byly propůjčeny 2 místnosti Kateřinského špitálu, což bylo potvrzeno smlouvou na šest let. V roce 1948 byla ukončena činnost muzejního spolku a správu nad muzeem přebral Městský národní výbor. Většina archiválií byla převezena do Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí a sbírky byly přestěhovány do zámku. Po otevření zámku jako školského zařízení čekalo sbírky opět stěhování. V 50. letech byly převezeny do kasáren, kde byly v bednách a krabicích uloženy až do poloviny let sedmdesátých. Tehdy začaly probíhat za podpory dobrovolníků, města a Okresního národního výboru stavební úpravy v budově bývalého Kateřinského špitálu, který v uplynulém mezidobí chátral. Sbírky se tak po letech vrátily tam, kde už jednou byly a 8. Budova Městského muzea v Žamberku (bývalý Kateřinský špitál)

7 85 5 Rodný domek Prokopa Diviše června 1975 došlo k slavnostnímu otevření muzea. V tomto domě se muzeum nachází dodnes. Budova, v níž se nyní muzeum nachází, má zajímavou historii. Nechal ji postavit v roce 1845 John Parish a pojmenoval ji po své manželce Kateřině Catharinen hospital. Jeho záměrem bylo zřídit špitál pro přestárlé a nemocné lidi z panství a zámku, kteří nebyli schopni výdělku. Z panství sem mělo být umístěno 6 mužů a 6 žen, z nichž 2 nejvíce schopní pečovali o jeho chod. Dohledem byl pověřen vrchnostenský lékař. Tomuto účelu sloužila budova až do druhé světové války. Pod správu Městského muzea Žamberk spadá také domek Prokopa Diviše. Ten byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1965 spolu se vztyčeným modelem bleskosvodu. K vidění je expozice seznamující návštěvníky s životem žamberského rodáka Václava Divíška Prokopa Diviše, premonstrátského kněze, teologa, přírodovědce a v neposlední řadě vynálezce. Domek je veřejnosti přístupný vždy od května do září: úterý neděle a (o So a Ne otevřeno až do 17 hodin). S budovou muzea také sousedí Židovský hřbitov, který je přístupný za doprovodu průvodce. Nachází se zde přes 230 náhrobků, přičemž nejstarší z nich je datován rokem Vstupní bránou je budova, která byla postavena v roce 1932 na náklady majitele továrny J. Žid a spol. Josefa Nettla. Ten žádal o místo na hřbitově pro svou rodinu a rada starších Židovské náboženské obce Žamberk mu tak uložila několik podmínek, které musel splnit, aby byla jeho žádost vyslyšena. Jednou z nich byla právě stavba vstupní budovy. Městské muzeum Žamberk je příspěvková organizace zřizovaná městem. Spolupodílí se

8 6 85 na kulturních aktivitách města, nabízí pravidelně tematické výstavy a pořádá besedy a přednášky vztahující se nejen k historii. Stálá expozice dokladuje historii Žamberka, významné rodáky a osobnosti. Představuje rozvoj lidových i uměleckých řemesel na Žambersku. Zajímavým sbírkovým předmětem je také Erxlébenova novogotická lékárna z konce 19. století. Exponát lákající především děti je funkční orchestrion nebo loutkové divadlo. Muzeum pořádá také jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí Žamberka Svátky dřeva. První ročník se uskutečnil v září 2001 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Od následujícího ročníku se řezbáři setkávají celý víkend v červnu a od roku 2005 se akce koná na žamberském zámku ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel a služeb. Tradicí je také zaměření ročníků na jednotlivá řemesla výrobci kočárů, bednáři, loutkáři, nábytkáři a další. Součástí jubilejního X. ročníku bylo týdenní sochařské sympozium, na kterém vznikly plastiky umístěné na Pěší zóně a před Divišovým divadlem. Součástí jsou také komentované ukázky a odborné přednášky. Svátky dřeva jsou vždy doplněny bohatým kulturním programem, který je díky vstřícnosti rodiny Parishovy rozšířen i v na zámeckém parku. Muzeum má také zajímavou sbírku betlémů, kterou je možné rozdělit na novodobé práce a ty starší. Mezi těmi novodobými najdete jak dřevěné a papírové, tak z kukuřičného šustí nebo z porcelánu. Z něho je poslední přírůstek ruč- Sochařské sympozium X. ročník Svátků dřeva

9 85 7 Ručně malovaný porcelánový betlém ně malovaný porcelánový betlém z dílny firmy ROYAL DUX BO- HEMIA, který vytvořila Ilona Klawitter. Betlém z kukuřičného šustí je prací Aleny Tschöpové z Letohradu a prohlédnout si ho je možné od roku Ve sbírkách muzea je také tištěný papírový betlém od Marie Fišerové- -Kvěchové. Za zmínku stojí také dřevěný polychromovaný betlém od Miroslava Višína. Dále betlém od Stanislava Vacka, jehož podkladová deska ve tvaru podkovy je z pařezu. Velmi zajímavě pojal betlém Jaroslav Novák z Prahy. Je vyřezaný z přírodního lipového dřeva a rozdělený na českou a orientální část. V muzeu v Žamberku jsou také vystaveny 2 pohyblivé betlémy. Pohyblivý rohový figurkový betlém z dílny J. Šafáře z Lukavice byl zhotoven v 70. letech 20. století. Pohyblivá je pouze jeho levá část, kde například krocan honí prase nebo mlynář s pytlem na zádech prochází dveřmi stále dokola. Některé figurky jsou zhotovené z jílovité hlíny, které autor vytvořil, vypálil a namaloval. Některá zvířátka jsou naopak dokoupena v obchodě. Část betléma od J. Šafáře Druhým pohyblivým je Jedličkův betlém kralického typu. Ten byl vyhotoven asi ve 30. letech 20. století. Figurky prezentují stará řemesla, takže vedle jesliček a 3 králů je možné vidět také tkalce, přadlenu, selku, která tluče máslo nebo ševce. Na necelých 3 metrech najdete téměř 170 postav darovníků a zvířátek, také hornický důl, pilu a mlýn poháněný vodním kolem nebo flašinetáře a dudáka. Během roku jsou vystaveny pouze některé betlémy. Nejvíce jich je možné vidět o vánočních výstavách, protože jsou vystaveny i ty, které jsou v průběhu roku uloženy v depozitáři. Při jejich přípravě spolupracujeme také s jinými muzei a soukromými majiteli, aby byly vystavené betlémy variabilnější. Letos připravujeme už XIII. ročník na téma Vánočky pro kočky. Výstava bude zahájena 2. prosince v 15 hodin a k vidění bude do 16. prosince Městské muzeum Žamberk je pro veřejnost otevřeno od května do prosince: úterý pátek: 9 12 a 13 16; sobota neděle: hodin. V červenci a srpnu je otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Informace o aktuálních výstavách a akcích pořádaných muzeem najdete také na nebo vám je rádi podáme na telefonu Na setkání s vámi se těší pracovníci Městského muzea Žamberk, Čs. armády 472, Žamberk.

10 8 85 O osudech chrámových betlémů Betlémy Aloise Vajera Ing. VIKTOR DVOŘÁK, CSc. Do domu sv. Antonína Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Moravských Budějovicích byl v září roku 2007 přivezen mechanický betlém. Informace k němu přiložená sdělovala, že autorem je brněnský kotlář Alois Vajer, který zhotovil ještě 3 mechanické betlémy. Jeden z nich byl zničen při náletu za druhé světové války v Brně, zbylé dva se nedochovaly, nebo se neví, kde jsou. V tomto sdělení uvedu stručně nové poznatky o těchto betlémech a osudech sester Boromejek, pro které byly tři betlémy prokazatelně zhotoveny. Poznamenávám, že hlavním zdrojem informací byly osobní poznatky a záznamy, které v pražském archivu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského našla sestra S. M. Richardis Nováková a v archivu Českobudějovického biskupství kancléř důstojný pán P. Václav Kulhánek a za tuto pomoc jim patří můj upřímný dík. Prvý betlém byl nalezen v katedrále Svaté rodiny v Českých Budějovicích a ten zhotovil Alois Vajer pravděpodobně ve dvacátých letech minulého století. V kronice /1/ se uvádí: za světové (prvé) války žil v Brně muž, který trpěl velice nouzí a hladem. Představená brněnského kláštera S. M. Gaudentie Jančaříková jej velice podporovala, ba co víc živila a šatila bez její pomoci by umřel. On z vděčnosti postavil betlém, který sestrám daroval. Tento betlém za poměrně malý obnos dostaly jsme (Boromejky) do sirotčince (v Českých Budějovicích). Boromejky působily v Českých Budějovicích od roku 1850 do roku Založily tam dětský domov, který byl určen pro sirotky a základní školou, do které mohly chodit i děti z města. Vybudovaly také asyl, což byl domov důchodců hlavně pro opuštěné a přestárlé osoby. V září roku 1950 byly sestry odvezeny do státem určeného soustřeďovacího střediska kláštera ve Vidnavě (pohraničí ve Slezsku). Dětský domov, školu i asyl převzaly státní organizace, z nemocnice odešly sestry asi v roce Škola byla navrácena v restituci v roce 1990 /2/. Poznamenávám, že o tomto betlému byla zmínka v práci dr. Vaclíka /3/ jako o mechanickém betlému novějšího provedení neznámého lidového řezbáře a v období Vánoc je vystavován v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. První betlém A. Vajera katedrála sv. Mikuláše v Č. Budějovicích

11 85 9 Druhý Vajerův betlém před zničením v klášteře v Údolní ulici v Brně Druhý betlém zhotovil Vajer opět pro Boromejky do kláštera v nynější Údolní ulici v Brně a jak bylo poznamenáno v kronice /1/ když viděl, že se jeho betlém líbí. Vzhledem k prvému betlému v sirotčinci v Českých Budějovicích měl větší figurky. Náhodně byl nalezen zápis /4/, ve kterém se uvádí, že figurky byly veliké 25 cm. V brněnském klášteře Boromejky působily od září 1864 /5/ a opět vybudovaly sociální zázemí pro potřebné jako v Českých Budějovicích. Za druhé světové války 20. listopadu 1944 byla část kláštera bombardováním zničena /6/ a předpokládalo se, že betlém byl zcela zničen. Avšak ve Vaclíkově knize /3/ byla poznámka: duchovní správa kostela připravuje ještě jedno překvapení: Depositní skříně kostela sv. Janů, známého v Brně jako U Minoritů, ukrývají figurky z několika velmi starých betlémů brněnské provenience a zbytky betlémů zničených při leteckém bombardování Brna za druhé světové války. A tak při prvé návštěvě depozitáře kostela U Minoritů byly vyfotografovány trosky betlému, který provedením pohybového mechanismu dával tušit, že vzorem mu byl Vajerův betlém, ale konstrukcí byl naprosto odlišný. Následně sestra S. M. Richardis Nováková našla fotografii pořízenou před náletem v roce 1944 a podle její zvětšeniny, se hledaly v depozitáři jeho trosky. Nalezený díl je od jiného autora. V hledání se bude pokračovat. A co se stalo s Boromejkami po válce? Po odstranění trosek několika budov, byla v létě roku 1949 dokončena a vysvěcena nová budova. Následkem politické změny v Únoru 1948 byla zabrána nová klášterní budova pro učňovský domov Zbrojovky. Dne 25. září roku 1950 bylo Boromejkám oznámeno, že se vystěhují a mohou si vzít jen osobní věci /7/. Ráno v 7 hodin 29. září 1950 byla přistavena auta, sestry byly odvezeny do Vidnavy a řeholní ústav zanikl. Třetí betlém se nachází v kostele sv. Václava v Tišnově a v přiložené informaci k betlému /též 8/ se uvádí, že byl zhotoven v roce 1935 jako čtvrtý výrobek 75-letého brněnského kotláře Aloise Vajera. Nic víc. Stejná informace se také nachází u betlému v Moravských Budějovicích, kde se opět uvádí, že byl zhotoven jako čtvrtý, což není možné. Díky záznamu v kronice /9/ už víme, že betlém v Tišnově je třetím dílem kotláře Vajera. Dosud se nepodařilo najít bližší informace o tom, kdo jej nechal zhotovit, kdy a pro koho. Pátrání v kronikách města Tišnova a farní kronice kostela sv. Václava bylo bez úspěchu. Boromejky v Tišnově nepůsobily a předpokládá se, že betlém byl v Tišnově asi od roku Nemáte-li možnost vidět některý z Vajerových betlémů, podívejte se na zajímavou reportáž o tom tišnovském na: com/watch?v=sw3ubr83fic (redakce časopisu doporučuje k prohlédnutí). Čtvrtý betlém Aloise Vajera byl zhotoven pro Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Rožďalovicích v roce 1935.

12 10 85 V Rožďalovicích byl zřízen malý klášter tzv. Klášteřík /10/ na vroucí přání kněžny Heleny Lobkovicové v roce Zde byli vychováváni sirotci z jejího panství a také ošetřování staří a nemocní lidé. V době první republiky koupila od Rolnického družstevního podniku Kongregace místní zámek, protože Klášteřík neměl dostatek prostorů pro jejich charitativní činnost. V padesátých letech dvacátého století byl v zámku zřízen Domov důchodců a ten musely Boromejky opustit v roce 1958 a byly přestěhovány do Znojma-Hradiště, do kláštera uvolněného po vystěhování mužského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. V prosinci roku 1964 byl tam přivezen Vajerův betlém. Charitativní domov pro řeholnice byl na Hradišti až do roku 2007, kdy byl zrušen jako nevyhovující předpisům Evropské unie a pro nedostatek řeholnic. Poznamenávám, že zrušení domovů pro řeholnice v důchodu je důsledek negativního působení minulého politického sytému nejen na Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského, protože v období této totality nebylo dovoleno přijímat dorost. A tak byl betlém v roce 2007 převezen do Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích /11/. Rovněž tento klášter Boromejky musely v době totality opustit. Nyní je Vajerův betlém každý rok uváděn do provozu a přístupný veřejnosti. Doufejme, že tento domov bude již jeho trvalým domovem. Závěrem možno konstatovat, že historie Vajerových betlémů dává nahlédnout do pohnutého života Boromejek v padesátých letech dvacátého století. Byly vyhnány z klášterů, nesměly pracovat v nemocnicích, domovech důchodců, byla jim znemožněna práce s mládeží a byly postaveny na okraj společnosti a to pouze za jejich charitativní a duchovní činnost, za myšlenky šířící víru, naději a lásku, myšlenky, které byly v rozporu v té době s vládnoucím marxisticko-leninským učením, učením propagující třídní nenávist a třídní boj jako jediný zdroj pokroku lidstva. Literatura: /1/ Archiv Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Kronika sirotčince a školy v Českých Budějovicích, KR-Č5, příloha od r. 1948, s. 7 v roce 1949 /2/ Soukr. dopis autoru z Biskupství Českobudějovického, č.j. 760 z /3/ Vaclík Vladimír: Chrámové betlémy v Čechách a na Moravě, Praha, nakl. Vyšehrad, 1990 /4/ Informaci podala pí. Frodl v r.1963 ze Stuttgartu, J. Künzig Institut, Karasek archiv, Freiburg, Německo /5/ Foltýn Dušan: Encyklopedie Moravských a Slezských klášterů, s.229, Praha, nakladatelství Libri, 2005 /6/ Kronika kláštera v Údolní ulici, šanon II, Brno Údolní č. 7, s. 20 /7/ Soukr. dopis autoru od S. M. Richardis Novákové ze dne /8/ Náš pohyblivý betlém: Cesta, XVI, 2004, s.4 /9/ Archiv Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, skříň č. 38, šanon 1. Rožďalovice, 3. Historické články /10/ Kronika Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, díl VIII, s. 119 /11/ Dvořák V.: Vajerův pohyblivý betlém v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka, č. III/2011, s. 271 Čtvrtý Vajerův betlém v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích

13 85 11 Rozhovor nad novou knihou Listy z kroniky českého betlemářství Ptáme se čestného předsedy sdružení a autora knihy PhDr. Vladimíra Vaclíka V létě Vám vyšla nová kniha, v čem se zejména liší tato kniha od ostatních, které jste napsal dříve? Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že většina mých dosavadních knih byla zaměřena především na soupis, evidenci a regionální rozšíření betlémů. Tento prioritní zájem se ukázal být i při zpětném pohledu velmi užitečný. Tato poslední má kniha je věnována betlemářům a to nejen tvůrcům, opatrovníkům a badatelům. Je logickým zakončením sledování vývoje českého betlemářství do roku 2005, do konce jedné etapy novodobého betlemářství. Má být také díkem všem, kdož se o rozvoj betlemářství u nás zasloužili. Jsou uváděné informace o poválečném vzniku organizovaného betlemářství v Evropě a ve světě někde jinde dostupné, jsou k dispozici? Čerpal jsem z různých zahraničních podkladů postupně vydávaných federací UN-FOE-PRAE, vlastní korespondence a snad jsem využil i poznatky z dřívějších osobních setkání s některými zahraničními činovníky uvedené federace. Některé informace budou k dispozici v materiálu, který odkazuji Třebechovickému muzeu betlémů. Řada informací i obrázků byla publikována poprvé, svědčí to o bohatosti Vašeho archivu. Jde zřejmě o výsledek Vaší mnohaleté soustavné práce? Během třiceti let se mi podařilo vytvořit sbírku tří set knih a drobnějších publikací s betlemářskou tématikou, nespočet výstřižků z novin a časopisů našich i zahraničních, zachovat fotografickou dokumentaci a jiné doklady. V příštím PhDr. Vladimír Vaclík (* 1925) roce bude v Třebechovicích pod Orebem otevřen moderní muzejní areál a v něm díky pochopení rady a zastupitelstva města v čele se starostou města Ing. Jiřím Němcem bude otevřena i badatelská místnost, kam darem výše jmenované předměty věnuji s tím, aby byly užívány ku prospěchu dalšího moderního bádání o betlémech. Jsou ještě v některém postsocialistickém státě betlemáři organizováni obdobně jako v české republice? Bohužel nejsou. Krátce po zvolení do funkce prezidenta rady UN-FOE-PRAE jsem žádal tehdejšího generálního sekretáře federace Giorgio Passegieriho, aby nabídl vstup do federace slovenským betlemářům obdobně jako to například

14 12 85 před padesáti roky nabídl tehdejší generální sekretář Angelo Stefanucci v daleko obtížnější mezinárodní situaci nám českým betlemářům již v roce 1967 a později v roce Ale neuspěl jsem. Spolupráci se slovenskými, ale i polskými betlemáři by mělo nabídnout alespoň naše sdružení. Vidíte některá specifika, která odlišují české betlemářství ve 20. a 21. století od zahraničí? Musíme rozlišovat betlémy vytvořené s určením k vystavování v církevních objektech a betlémy v sekulárním prostředí, zejména pak tvorbu lidovou, inspirovanou tzv. lidovou zbožností. Zatímco většinou umělecká tvorba určená do církevních objektů víceméně respektuje dávné pokyny z dob Tridentského koncilu, světská tvorba v jednotlivých zemích, krajích a oblastech více reflektuje místní zvyky a často i povahu lidí toho národa. České lidové betlémy jsou odrazem sociálního cítění prostých lidí s chudobou sv. Rodiny v době Ježíškova narození a působí velmi emociálně až poeticky, jak novorozeného Boha v lidské podobě obdarovat. Jak hodnotíte dvacetiletou činnost našeho sdružení? Moje hodnocení by nevyznělo asi dost objektivně, ale s odstupem posledních několika roků se domnívám, že odcházející zakladatelská generace našeho sdružení se nemusí za svou práci stydět. Vrátím se k časopisu BaB. Po 15 let jste byl nejen jediným redaktorem tohoto časopisu, ale zabezpečoval jste také veškerý kontakt s tiskárnou i samotné rozesílání časopisu. Jak zpětně na tuto dobu, významnou pro rozvoj sdružení, vzpomínáte? Rád se ve vzpomínkách vracím do tohoto období. V polistopadovém období bylo hodně nadšení a ochoty ke spolupráci a byla možnost navazovat nová přátelství u nás i v zahraničí. Ostatně jste nyní jako předseda a redaktor časopisu BaB v podobné situaci s tím rozdílem, že Vám v distribuci obětavě pomáhá Ing. Václav Procházka. Věřím, že vám podaří obě funkce dobře zvládat. Na co by se České sdružení přátel betlémů mělo v dalších letech přednostně zaměřit, příp. co by nemělo být opominuto? V příštím roce se otevře v Třebechovicích betlemářský areál a nabízí se spolupráce s naším sdružením a případné vybudování jedinečného betlemářského centra. Vyrůstá i nová generace vysokoškolsky vzdělaných etnologů, historiků a historiků umění, kteří by byli ochotni své vědomosti a schopnosti použít ku prospěchu našeho betlemářství. Nepropásněme tuto jedinečnou šanci! A ještě něco: Od roku 2004 naše sdružení jako celek neuspořádalo jedinou reprezentativní celostátní výstavu. Napravíme to? Vydal jste s tématikou betlemářství řadu knih, máte některou nejraději? Je to knížka Lidové betlémy v Čechách a na Moravě. Koncipoval jsem ji srdcem a napsal pěknou češtinou. Vyšla na podzim roku 1987 nákladem 20 tisíc výtisků, stála 35 Kč a do Vánoc byla rozebrána. Brzy vyšlo 2. vydání nákladem 10 tisíc výtisků. Dodnes jsem vděčný tehdejšímu vedení nakladatelství Vyšehrad v Praze za odvahu knížku v té neblahé době vydat. Poslední Vaše knihy byly vydávány v Nakladatelství OFTIS Ústí nad Orlicí, které se zaměřuje zejména na regionální literaturu. Proč jste si oblíbil právě toto nakladatelství? Po roce 1995 jsme se rozhodli změnit tiskárnu časopisu Betlémy a betlemáři, která pracovala dosavadní běžnou technologii tzv. horké sazby do kovu za tiskárnu pracující tehdy novou technologií fotosazby. Byla vybrána tiskárna OFTIS v Ústí nad Orlicí a byla to šťastná volba. Původně dobrá technická spolupráce tiskárny a redakcí a předsednictvem ČSPB se stále prohlubovala, zejména když s.r.o. OFTIS za vedení

15 85 13 jednatele a zároveň ředitele Ing. Karla Kábrta začala fungovat i jako vydavatelství. Dnes je nejznámějším vydavatelem betlemářské literatury a papírových betlémů v České republice. Kniha Listy z kroniky českého betlemářství je výpravná publikace, v laminované vazbě, na křídovém papíře s velkým množstvím barevných obrázků. Může nám dát nahlédnout do zákulisí financování? To by byla spíše otázka pro p. Ing. Kábrta. Situace na našem knižním trhu je taková, že prakticky žádná populárně naučná kniha nemůže vyjít pokud její vytištění nebude sponzorováno dárcem. Je tomu tak i u této mé knihy, kde mezi sponzory figuruje i Královehradecký kraj, který svůj finanční příspěvek jistě uvážil i pro to, že v knize vzpomínám příznivé působení našich betlemářů v propagaci památek ve východních Čechách. Co chcete na závěr našeho rozhovoru vzkázat našim čtenářům či českým betlemářům? Myslete i na duchovní hodnoty, které betlémy nabízejí. Děkuji všem milým přátelům za krásné chvíle, které jsem s nimi prožil při našem betlemaření. K zavedenému strohému mezinárodnímu betlemářskému pozdravu Gloria et pax! bych rád připojil navíc naše české a pokoj všem lidem dobré vůle. Za redakci otázky kladl: Ludvík Mátl Poznámka redakce: Novou knihu dr. Vladimíra Vaclíka Listy z kroniky českého betlemářství si lze objednat ve Vydavatelství Oftis, J. Nygrina 336, Ústí nad Orlicí (tel.: , pro členy ČSPB do konce roku 2012 za cenu 400 Kč včetně poštovného (podrobnosti viz vložený letáček v BaB č. 84). Městské muzeum v Ústí nad Orlicí opět letos pořádá již 19. ročník mezinárodní soutěže pro děti Vánoce a betlém Uzávěrka soutěže je Výstava vybraných prací od do Podrobnosti a propozice nejdete na Příspěvky do časopisu Betlémy a betlemáři v digitální podobě včetně doprovodných fotografií průběžně zasílejte předsedovi redakční rady na ale i CD-ROM nebo v rukopisné či lépe strojopisové podobě na současnou adresu: České sdružení přátel betlémů o. s., P.O.BOX 66, Hradec Králové, PSČ Návrhy k uveřejnění na webové stránky sdružení zasílejte na cz (P. Nenkovský) nebo

16 14 85 Nová betlemářská literatura Městské muzeum Lanškroun vydalo knihu o betlému řezbáře Bedřicha Šilara PaedDr. MARIE BORKOVCOVÁ Městské muzeum Lanškroun vydalo novou knihu Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Tento betlém je unikátním regionálním dílem. Je každoročně vystavován v muzeu a na jeho darovnících, figurkách s uměleckou hodnotou, historických i současných osobnostech města Lanškrouna, je zdokumentována historie regionu od 13. století až po současnost. Jedná se o významné osobnosti vědy a kultury a je důležitým historickým dědictvím našeho města. Kniha obsahuje v úvodu vánoční přání současného lanškrounského děkana Zbigniewa Czendlika. Kapitola o betlému je sestavena tak, že vlevo na stránce se nacházejí portréty dvou osobností a symboly s nimi spojené a také profesní životopisy v jazyce českém, německém a anglickém, na protější stránce vpravo jsou pak včleněny figury osobností vyřezaných řezbářem Bedřichem Šilarem. V betlému nacházíme takové osobnosti jako např. autora zpěvníku Českých bratří německého jazyka Michaela Weisseho, vědce a rektora Karlovy univerzity Jana Marka Marciho, zemského prokurátora v Praze a mecenáše svého rodiště Lanškrouna Jana Kašpara Artzta, textilního podnikatele a lékárníka Christiana Polykarpa Erxlebena, chemika a spoluzakladatele Vlastivědného muzea v Praze (Národního muzea) Johanna Josepha Steinmanna, válečníka a dělostřelce Jana Václava Bärnkoppa, rakouského vojevůdce a generála Ernsta Gideona Laudona, fotografa Josefa Böhma, malíře Hanse Peterku, starostu Lanškrouna Josefa Niederleho, kardinála ve Vídni Friedricha Gustava Piffla a další. Jsou zde ztvárněni také majitelé lanškrounského panství včetně krále a monarchy: zakladatel města, král Přemysl Otakar II., Záviš z Falkenštejna, Vratislav z Pernštejna, Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna, císař František Josef I., nechybí ani současné osobnosti lanškrounský rodák, olympijský vítěz v desetiboji, Roman Šebrle, zpěvačka Lucie Bílá, římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik, akademický sochař Zdeněk Kolářský, atomový fyzik, profesor Herwig Schopper nebo porodník a gynekolog MUDr. Stanislav Kapoun, zasloužilý mistr turistiky Otakar Juren, známý Obálka knihy

17 85 15 řezník a uzenář františek Kocourek atd. Betlém má rozměry 5 m dlouhý, 2,5 m široký a 1,3 m vysoký. V celém betlému je více jak 50 figur, z toho jsou také obyčejní lidé řemeslníci, pastýři, Děkan Zbigniew Czendlik muzikanti a vesničané v hřebečských krojích. Betlém obsahuje také figury zvířat, drobné krajinné a urbanistické prvky. Na kulisách (dálině) jsou zpodobněny historické památky města Lanškrouna. Další kapitolou v knize je informace o řezbáři žijícím a pracujícím v Lanškrouně, který vyřezává betlémy, plastiky světců, marionety, sochy a další dekorativní předměty. Bedřich Šilar je zastoupen svou tvorbou v muzeích České republiky a také v soukromých sbírkách po celém světě, nositelem pamětní medaile za rozvoj města. Na objednávku městského muzea vytváří z lipového dřeva výše zmiňovaný betlém s figurami vysokým 30 cm již od roku 2000, tedy 12 let. Podobně je strukturováno i představení jednotlivých historických památek města Lanškrouna, které se nacházejí v reliéfu na kulisách betlému a také jeho jednotlivé urbanistické prvky. Konfrontováno je vždy umělecké dílo Bedřicha Šilara se současným stavem významné architektury města radnice, kostelů, Nového zámku u Lanškrouna, Střelnice (zbourána v roce 1988), Erxlebenovy lékárny (taktéž již neexistující), starobylé Krčmy, restaurace a koupaliště na Dlouhém rybníku a dalších. V knize nacházíme zobrazení také detailů jeho díla. Texty knihy vznikaly v redakci odborných muzejních pracovníků Marie Borkovcové a Karla Uhlíře v průběhu roku 2011, grafickou úpravu a sazbu provedl pan Břetislav Vašek z Rožnova pod Radhoštěm, tisk Graspo CZ a.s., Zlín, překlad ASPENA s.r.o., pobočka Olomouc a Mgr. Přemysl Janíček. Kniha obsahuje kromě textů o osobnostech a řezbáři Bedřichu Šilarovi také obrazový materiál jednak z fotoarchivu Městského muzea Lanškroun a profesionálních místních fotografů Jiřiny Strakové a Radka Lepky. Náklad publikace je 1000 výtisků, počet stran 100, kniha má formát 215 x 265 mm, šitá vazba v tvrdých deskách, celobarevné provedení, tisk na křídovém papíře. Její prezentace proběhne slavnostně na vernisáži vánoční výstavy 1. prosince 2012, kdy bude také opět vystaven zmiňovaný betlém. Darovníci z něj oživnou letos u příležitosti uspořádání adventního Lanškrouna v neděli Básník Jiří Faltus již vytvořil pro nové postavy další texty. Tato výpravná publikace bude významným přínosem k poznání kultury dané oblasti. Její vznik byl vyvolán velkým zájmem občanů a učitelů o historii našeho města a regionu a také o povědomí o významných lidech, kteří zde žili a žijí. Zároveň se stane didaktickou pomůckou pro místní školy při výuce regionální historie, katalogem a dokumentací sbírkového fondu muzea i vhodným artefaktem pro rozvoj Lucie Bílá

18 16 85 cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Kniha bude sloužit čtenářům nejen na Lanškrounsku, ale i v celé republice a v zahraničí, neboť jsou zde zastoupeny i velmi známé osobnosti z oblasti kultury, vědy a sportu. Vydání publikace a zhotovení betlému finančně podpořilo Město Lanškroun, Ministerstvo kultury ČR a sponzoři ALEMA Lanškroun a.s., INA Lanškroun s.r.o., Šplíchal s.r.o. a Bedřich Šilar. Knihu lze zakoupit v muzeu, v lanškrounském knihkupectví, městské knihovně a v infocentru. Lze ji také objednat za 200 Kč + dobírka 100 Kč na adrese Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska zámek 1, Lanškroun nebo em: Doufáme, že vás kniha osloví. Galerie současných řezbářů betlémů O lanškrounském řezbáři Bedřichu Šilarovi (PŘEVZATO Z PUBLIKACE LANŠKROUNSKÝ BETLÉM OSOBNOSTÍ ) Řezbář žijící a pracující ve východočeském Lanškrouně, kde se narodil. Vyřezává betlémy, plastiky světců, marionety a další dekorativní předměty. Vyřezávat začal ve 23 letech, svému Bedřich Šilar koníčku se věnuje naplno jako zaměstnání. Jeho atelier najdeme v Lanškrouně v Máchově ulici. Jeho podkrovní dílna je provoněná dřevem, na první pohled nás upoutá stůl s dláty různé provenience. Nejčastěji řezbář pracuje s lípou, celé pokácené kmeny mu nabízejí lidé z okolí. Po kvalitním usušení lípa již nesesychá, má pevné, měkké dřevo a smetanově až žlutě či šedobílé zabarvení. Je tedy nepostradatelným a oblíbeným materiálem řezbáře. Zřejmě u něho zvítězily geny, neboť jeho předkové pracovali se dřevem, praděd vyráběl šindele na střechy, další předek vyřezával ze dřeva lžíce a jeden byl čižbář, chytal ptáky na lep nebo do sítě. Jeho dalším koníčkem je chov kanárů a včelařství. Rád chodí také do lesa, stromy ho nabíjejí energií. Pak ji předává zpátky do dřeva. Vyučil se strojním zámečníkem a nejprve pracoval jako topenář. Měl však štěstí na Václava Skalického z nedalekého Třešňovce, který jej zasvětil do práce se dřevem. Podařilo se mu zakoupit dláta od vynikajícího řezbáře Vojtěcha Kafky z Červeného Kostelce. Bedřich Šilar se zúčastní během roku řady řezbářských sympozií, dnů dřeva a setkání řezbářů konaných v naší republice v Třebechovicích pod Orebem, Třešti, Praze, na hradech Křivoklátě a Helfštýně, Velkých Karlovicích, v Přílepech u Rakovníka, Žamberku a dalších místech. Jeho díla putují také na aukce uměleckých předmětů. Spolu s dalšími polskými kolegy vytvořil na řezbářském plenéru včelí úl v Dzierzoniówě. Svou tvorbou je zastoupen (jde především o betlémy, marionety a plastiky) v Městském muzeu v Lanškrouně, Žamberku, Muzeu řemesel v Letohradě a v Muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Pro soukromou střední církevní školu vytvořil sochu Krista. Pro zpěvačku Lucii Bílou vyrobil na zakázku dva betlémy. Jeho umělecké výtvory putovaly např. do Turecka, New Yorku, Hongkongu a na vánoční trhy do Německa. Do Švýcarska se dostaly jeho marionety dar Jablonného nad Orlicí svému družebnímu městu.

19 85 17 K mezinárodnímu sympoziu v Bystrém u Poličky O vzniku nového mezinárodního betlému BOHUMÍR ANDRLE Za pěkného letního počasí se v druhé polovině srpna 2012 konalo v Bystrém u Poličky již IX. mezinárodní řezbářské sympozium jehož cílem bylo vytvořit betlém, který zůstane majetkem Města Bystré. Jesličky budou jednou ze součástí velkého projektu Europa Ludens a budou putovat po členských zemích společenství zemí (obcí) kultury evropského venkova spojených v Cultural Village of Europe. Betlém z lipového dřeva, jehož figurky jsou vysoké asi 0,6 m a jejichž přírodní podoba zůstane zachována, bude postupně o vánočních svátcích vystavován ve všech obcích členských zemí projektu. Tyto Vánoce bude vystaven v holandském Wijk aan Zee, kde myšlenka společenství obcí těchto zemí na konci minulého století vznikla a je v ní současně zapojeno jedenáct evropských států. Další rok by se měl betlém vrátit do Bystrého, kde se stane jedním z exponátu zamýšlené již tradiční výstavy betlémů. Betlém obsahuje devět lidských postav, kolébku s Ježíškem, tři ovečky a volka s oslíkem s nezbytným korýtkem pro jejich krmení, které vytvořili mladí řezbáři. Vzhledem k tomu, že několik zahraničních řezbářů z Itálie, Španělska a Estonska nepřijelo, museli se tohoto úkolu zhostit místní řezbáři, aby mohl být betlém kompletní a jako celek posvěcen v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém při nedělní mezinárodní mši svaté místním duchovním správcem P. Josefem Matrasem. Iniciátorkou a realizátorkou projektu setkání a evropského betléma je pí Terezie Uherková, mimo jiné i členka regionální pobočky Betlemářů Poličska Spolku českých betlemářů, jejíž členové a členové Českého sdružení přátel betlémů se na této akci také aktivně zúčastnili. Díky ní i pochopení a pomocí její rodiny, byla celá akce zdárně uskutečněna. Dík patří také všem, kdož byli jakkoliv nápomocni, sponzorům i finanční podpoře EU. Tvůrci betléma z jednotlivých států: Dánsko: figura sv. Josefa řezbář Christian Henrik Chrostensen (obec Tommerup); Holandsko: král Sjanneke van Herpen (Wijk aan Zee); Francie: oslík Louis le Meé (Mellionnec); Rakousko: kluk se psem Johan Lengauer (Kirchheim); Řecko: ovečka Spiros Mesimeris (Paxos); Německo: ovečky Roy Fischer, Udo Fraatc (Stöbeck); Maďarsko: Ježíšek a anděl Katalin Tabori (Palkonya); Česká republika: volek Zdeněk Elčkner, Mirek Andrle, František Malý st. a ml.; pastýř Petr Novotný (Vendolí); žena Aleš Uherka (Bystré); král Štěpán Uherka (Bystré); král František Malý ml. (Sebranice); P. Marie Marie Köhlerová (Jedlová).

20 18 85 O východočeských betlémech v jižních Čechách V Sušici není betlém jen v Muzeu Šumavy Mgr. PAVEL RUDA Obdivovatelé a příznivci jesliček se s objekty svého zájmu setkávají v předvánoční době obvykle v muzeích, kostelech a výstavních síních. Je tomu tak i v Sušici, pošumavském městě ležícím na Otavě ve východní části klatovského okresu. Tu proslavil rozměrný Sušický mechanický betlém, vytvořený během deseti měsíců roku 2004 vynikajícími řezbáři Pavlem Svobodou a Karlem Tittlem. V budově Muzea Šumavy na náměstí je tento betlém přístupný celoročně. Další jesličky lze spatřit během adventu při bohoslužbách v chrámu sv. Václava a v klášterním kostele sv. Felixe. Pozorný návštěvník ovšem bude velmi překvapen, pokud půjde po severní straně náměstí kolem lékárny Aster Pharma. V její výloze je po celý advent až do svátku Tří králů vystavován od roku 2005 střídavě vždy jeden ze dvou betlémů, které tato lékárna vlastní. Majitelem obou betlémů je vlastník a zároveň jednatel zmíněné lékárny pan Karel Požárek. Ten jesličky získal od svého otce, jenž je zakoupil v roce 2004 při návštěvě východních Čech. Díky pochopení a vstřícnosti pana Požárka jsem měl možnost se s oběma betlémy podrobně seznámit. Za to mu patří můj veliký dík. O výsledky svého průzkumu se nyní pokusím s vámi podělit. Větší betlém z lipového dřeva (obr. 1) má velikost základní desky 81 x 31 cm a na její spodní Sušice Betlém od řezbáře Kristiana Richtery

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 42 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 70. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 23. prosince 2013 Cena Kč 191, O B S A H : 105. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Příspěvek v rámci konference MONUMENTA VIVA - PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET Chomutov, 11. - 12. 05. 2015 Kulturní

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 97, O B S A H : 47. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 74. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více