FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-280/X-820/ C-520 Návod k použití CZ Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Dodatek ( Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití. ( Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací a změn informací v tomto návodu.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 11 Vyzkoušejte funkce tlačítek přístroje podle obrázků. Ovládání pomocí nabídek str. 17 Naučte se ovládat funkce a nastavovat základní operace pomocí nabídek. Tisk snímků str. 29 Naučte se vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 35 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 42 Objevte více o obsluze fotoaparátu a pořizování lepších snímků. Dodatek str. 50 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, budete používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah balení) Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontový akumulátor (LI-42B) Nabíječka akumulátorů (LI-40C) Kabel USB Kabel AV OLYMPUS Master 2 CD-ROM Položky, které nejsou zobrazeny: Návod k obsluze (tento návod), základní návod k obsluze a záruční list. Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Návod pro rychlý start Připevnění řemínku ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Příprava fotoaparátu a. Nabijte akumulátor. 3 Napájecí kabel Lithium-iontový akumulátor 1 Nabíječka akumulátorů Sít ová zásuvka 2 Kontrolka nabíjení Svítí červená kontrolka: Nabíjení Kontrolka zhasne: Nabíjení je dokončeno (Doba nabíjení: asi 5 hodin) Návod pro rychlý start ( Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. b. Vložte akumulátor a kartu xd-picture Card (volitelná) ( Akumulátorovou baterii vložte značkou dolů, značkou směrem k pojistce baterie. Pokud vložíte baterii nesprávně, nebude možné ji vyjmout. Nepoužívejte násilí. Obrat te se na autorizovaného prodejce/servisní centrum. Poškození povrchu baterie (vrypy apod.) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Pojistka baterie ( Akumulátor vyjmete po stisknutí pojistky baterie ve směru šipky. 4 CZ

5 Vrub Oblast kontaktů 4 ( Nasměrujte kartu podle znázornění a vložte ji rovně do otvoru pro kartu, až zacvakne. ( Kartu vyjmete zatlačením karty dovnitř a opatrným uvolněním, karta vyskočí a můžete ji vytáhnout. 5 6 ( Tento fotoaparát umožňuje fotografování bez vložené volitelné pamět ové karty xd-picture Card (dále jen»karta«). Pokud pořizujete s tímto přístrojem snímky bez vložené karty xd-picture Card, snímky se zaznamenávají do vnitřní paměti. Podrobnosti o kartě naleznete v kapitole»karta«(str. 51). Návod pro rychlý start CZ 5

6 Zapněte fotoaparát Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte přepínač režimů na h. Pořizování statických snímků Režimy snímání statických snímků Snímání videosekvencí Návod pro rychlý start h P h B E f R Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování. Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu i expoziční dobu. Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo otřesy fotoaparátu při pořizování snímků. Vhodné pro pořizování snímků osob. Vhodné pro pořizování snímků krajiny. Vyberte si z 15 scénických režimů podle podmínek snímání. Průvodce snímáním se zobrazuje na displeji, použijte jej k pořízení snímků podle situace. b. Stiskněte tlačítko o. Tlačítko o Y M D TIME :-- Y/M/ / D CANCEL MENU ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. ( Tato obrazovka se objeví, pokud nejsou nastaveny datum a čas. Tip O Význam tlačítek křížového ovladače je v tomto návodu vyznačen ONXY. X Y N 6 CZ

7 Nastavte datum a čas Obrazovka nastavení data a času Y M D TIME :-- Y/M/ / D Y-M-D Hodina Minuta Formáty data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Ruší nastavení a. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [Y]. První dvě místa roku jsou pevná. b. Stiskněte tlačítko Y#. Tlačítko OF / < Tlačítko NY Y M :-- CANCEL MENU D TIME Y/M M / D Návod pro rychlý start Tlačítko Y# c. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [M]. Y M D TIME d. Stiskněte tlačítko Y# :-- Y/M M / D CANCEL MENU CZ 7

8 e. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [D]. Y M D TIME :-- Y/M M / D f. Stiskněte tlačítko Y#. g. Pomocí tlačítek OF / < a NY vyberte hodiny a minuty. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. CANCEL MENU Y M D TIME :30 Y/M M / D Návod pro rychlý start h. Stiskněte tlačítko Y#. i. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [Y / M / D]. j. Po uložení všech nastavení stiskněte. Pro přesnější nastavení stiskněte ve chvíli, kdy časový signál oznámí 00 sekund. CANCEL MENU Y M CANCEL MENU D TIME :30 SET SET OK Y/M M / D OK [ ] Tlačítko HQ [IN] 4 8 CZ

9 Pořiďte snímek a. Uchopte fotoaparát do rukou. Vodorovné uchopení Svislé uchopení b. Zaostřete. Tuto značku nastavte na objekt snímku. Tlačítko spouště (Namáčkněte do poloviny) 1/1000 F3.1 [ ] HQ [IN] 4 Zobrazí se počet snímků, které lze pořídit. Návod pro rychlý start Po nastavení a aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazuje se expoziční doba a clona. c. Fotografujte. Indikátor přístupu na kartu bliká. Tlačítko spouště (Stiskněte úplně) CZ 9

10 Prohlížení vašich snímků a. Stiskněte tlačítko q. Tlačítko q Křížový ovladač Zobrazí předchozí snímek Zobrazí další snímek [IN] HQ F3.1 1/ ISO : Návod pro rychlý start Mazání snímků a. Stisknutím tlačítek X& a Y#, zobrazte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko / S. ERASE [IN] Tlačítko / S BACK MENU YES NO SET OK c. Stiskněte tlačítko OF / <, vyberte [YES] a stiskněte. Tlačítko OF / < ERASE [IN] YES NO Tlačítko BACK MENU SET OK 10 CZ

11 Činnost tlačítek 1 2 d Režim snímání Samospoušt Režim blesku 6 8 [ ] b c 9 a HQ [IN] Režim Makro 1 Tlačítko o Zapnutí a vypnutí fotoaparátu Zapnutí: Fotoaparát se zapne do režimu snímání. Vysune se objektiv Displej se zapne 2 Tlačítko spouště Pořizování snímků / videosekvencí Pořizování statických obrázků Nastavte přepínač režimů do jiné polohy než n a jemně namáčkněte tlačítko spouště (do poloviny). Po aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelený indikátor (aretace ostření) a zobrazuje se expoziční doba a hodnota clony (pouze při nastavení přepínače režimů na h, P, h). Nyní pořiďte snímek domáčknutím tlačítka spouště (úplně). Zelený indikátor 1/1000 F3.1 [ ] Aretace ostření a následná kompozice snímku (aretace ostření) S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak úplně stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek. Bliká-li zelený indikátor, není správně zaostřeno. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Činnost tlačítek HQ [IN] 4 Značka aretace AF k [ ] Aretace AF Aretace polohy ostření Pokud je zvolena scéna k H, můžete aretovat ostření stiskem N. Dalším stiskem N aretaci AF zrušíte. g»f Pořizování snímků zvolením scény podle situace«(str. 12) Aretace se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. HQ [IN] 4 Záznam filmu Nastavte přepínač režimů na n, namáčknutím tlačítka spouště zaostřete a aretujte ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Dalším plným stiskem spouště záznam zastavíte. CZ 11

12 3 Je zvolen režim snímání. Tato funkce se používá pro zapnutí fotoaparátu do režimu snímání; stiskněte K při vypnutém fotoaparátu. g»k / q Zapnutí fotoaparátu tlačítkem K nebo q«(str. 27) 4 Tlačítko K (snímání) Tlačítko q (přehrávání) Volba režimu snímání / zapnutí fotoaparátu Volba režimu přehrávání / zapnutí fotoaparátu Zobrazí se poslední pořízený snímek. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítko transfokátoru. Stiskem potlačíte informace, které se zobrazují 3 sekundy po zobrazení jednoho snímku. Tato funkce se používá pro zapnutí fotoaparátu do režimu přehrávání; stiskněte q při vypnutém fotoaparátu. g»k / q Zapnutí fotoaparátu tlačítkem K nebo q«(str. 27) g Přehrávání videosekvencí»movie PLAY Přehrávání videosekvencí«(str. 22) Činnost tlačítek 5 Přepínač režimů Nastavte přepínač režimů na požadovaný režim snímání. h Pořizování snímků s automatickým nastavením Fotoaparát určí optimální nastavení pro pořizování snímků. Nastavení [CAMERA MENU], jako [WB] či [ISO], není možné změnit. P Nastavení optimální hodnoty clony a expoziční doby Fotoaparát automaticky nastavuje optimální clonu a expoziční dobu podle jasu objektu. Nastavení [CAMERA MENU], jako [WB] či [ISO], je možné změnit. h Pořizování snímků s pomocí digitální stabilizace obrazu Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo otřesy fotoaparátu při pořizování snímků. B E Pořizování snímků podle situace Pro pořizování snímků s optimálním nastavením použijte PORTRAIT a LANDSCAPE. f Pořizování snímků zvolením scény podle situace Vyberte si z 15 režimů scény podle podmínek snímání. Stiskem nastavte. Přepínání režimů snímání / NIGHT+PORTRAIT / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS /i AUCTION / S SMILE SHOT / k UNDER WATER WIDE1 *1 / l UNDER WATER WIDE2 *1*2*3 / H UNDER WATER MACRO *1 M C N W R 1 NIGHT+PORTRAIT BACK MENU SET OK Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Pro změnu scénického režimu po nastavení jiného režimu stiskem m vyberte [SCENE] z nabídky, objeví se obrazovka pro volbu scénického režimu. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvolené scény. *1 Při tomto nastavení použijte vodotěsný kryt. *2 Ohnisková vzdálenost je pevně nastavena na přibližně 5 m. *3 Právě pořízený snímek se při záznamu nezobrazuje na displeji. 12 CZ

13 [S SMILE SHOT] Pokud fotoaparát v pohotovostním stavu rozpozná usmívající se tvář, pořídí automaticky sekvenci 3snímků s vysokou rychlostí. Snímky můžete pořizovat v tomto režimu i ručně stisknutím spouště. V některých případech fotoaparát usmívající se tváře nerozpozná. Při volbě [SMILE SHOT] svítí kontrolka samospouště. Pokud kontrolka samospouště bliká, fotografování není možné. R Při nastavování postupujte podle průvodce snímáním SHOOTING GUIDE 1 / 3 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Fotografování s porovnáním náhledů různých efektů. Exposure effects Pro nastavení požadovaných položek postupujte podle zobrazeného průvodce snímáním. Stiskem m znovu zobrazíte průvodce snímáním. Chcete-li změnit nastavení bez použití průvodce snímáním, nastavte režim snímání na jiný. Obsah nastavený pomocí průvodce snímáním se změní na výchozí nastavení stiskem m nebo změnou režimu přepínačem režimů. Vyberte jednu z možností [1 Shoot w / effects preview.] nabídky průvodce snímáním [SHOOTING GUIDE], zobrazí se okno živých náhledů čtyř různých úrovní zvoleného snímacího efektu. Pomocí těchto náhledů můžete zvolit požadované nastavení nebo efekt. Křížovým ovladačem vyberte rámeček s požadovaným nastavením a stiskněte. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu snímání a umožní pořízení snímku se zvoleným efektem. Při volbě [Exposure effects.] Stiskem XY změníte zobrazení. n Záznam videosekvencí Spolu s videosekvencí se nahrává i zvuk. Během zvukového záznamu lze použít pouze digitální transfokátor. Pro nahrání videosekvence pomocí optického transfokátoru nastavte [R] na [OFF]. g»r (videosekvence) Nahrávání videosekvencí se zvukem nebo bez zvuku«(str. 21) Činnost tlačítek A Během nahrávání videosekvence svítí červeně. 00:36 Zobrazuje se zbývající čas záznamu. Jakmile zbývající čas záznamu dosáhne 0, nahrávání se zastaví. 6 Křížový ovladač (ONXY) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímku a položek v nabídkách. 7 Tlačítko Toto tlačítko se používá k potvrzení vaší volby. CZ 13

14 8 Tlačítko OF / < Nastavení jasu snímku (expoziční kompenzace) / tisk snímků Režim snímání: Nastavení jasu snímku Stiskněte tlačítko OF / < v režimu snímání, pomocí XY F vyberte snímek s požadovaným jasem a stiskněte. Nastavitelné od 2,0 EV do +2,0 EV Režim přehrávání: Tisk snímků Zobrazte snímek pro tisk v režimu přehrávání, připojte fotoaparát k tiskárně a pak stiskem OF / < vytiskněte snímek. g»přímý tisk (PictBridge)«(str. 29) Činnost tlačítek 9 Tlačítko X& V režimu snímání zvolte stiskem X& režim makro. Stisknutím nastavte. OFF Makro vypnuté Ruší režim makro. Stiskem NY v režimu snímání zapnete nebo vypnete samospoušt. Stisknutím nastavte. OFF Samospoušt vypnuta Zrušení samospouště. Y Samospoušt zapnuta Nastaví samospoušt. Pořizování snímků blízkých objektů & Makro zapnuté Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 10 cm (při nastavení transfokátoru na širokoúhlý) nebo od 60 cm (při nastavení transfokátoru na maximální přiblížení) od objektu. % Super makro Tento režim vám umožní pořizovat fotografie už ze vzdálenosti 5 cm od objektu. Poloha transfokátoru je automaticky nastavena a nelze ji změnit. 0 Tlačítko NY Snímání pomocí samospouště Po nastavení samospouště úplně stiskněte tlačítko spouště. Kontrolka samospouště se rozsvítí přibližně na 10 sekund, bliká asi 2 sekundy a pak se snímek pořídí. Samospoušt zrušíte stiskem NY. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. a Tlačítko Y# Použití blesku V režimu snímání zvolte stiskem Y# režim blesku. Stisknutím nastavte. AUTO Automatický blesk Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle.! Červené oči Jev červených očí se omezí předbleskem. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Blesk vypnut Blesk nepracuje. b Tlačítko m Zobrazí hlavní nabídku. Zobrazení hlavní nabídky 14 CZ

15 c Tlačítko / S Zvýšení jasu obrazovky (Protisvětlo) / Mazání snímků Zvýšení jasu obrazovky V režimu snímání stiskněte. Jas displeje se zvýší. Pokud během 10 sekund nedojde k žádné činnosti, obnoví se předchozí jas. S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. g»0 Ochrana snímků«(str. 25) d Páčka transfokátoru Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / přehrávání detailů Režim snímání: Zvětšení fotografovaného objektu Optický transfokátor: 3x Digitální transfokátor: 4x (optický transfokátor x digitální transfokátor: max. 12x) Širokoúhlý: Tiskněte páčku na stranu W. [ ] [ ] Telefoto: Tiskněte páčku na stranu T. [IN] 4 HQ HQ [IN] 4 Lišta transfokátoru Bílá oblast je oblastí optického transfokátoru. Červená oblast je oblastí digitálního transfokátoru. Dostane-li se lišta do červené oblasti, digitální transfokátor se aktivuje a obraz se ještě zvětší. Činnost tlačítek CZ 15

16 Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. T [IN] W [IN] HQ F3.1 1/ ISO : T W T T [IN] [IN] W W Zobrazení náhledu Přehrávaný snímek vyberte křížovým ovladačem a stiskem si snímek prohlédnete v režimu zobrazení jednoho snímku. Přehrávání detailních záběrů Stiskněte a držte páčku transfokátoru na stranu T, obraz se postupně zvětší (až 10x oproti původnímu); na stranu W se obraz zmenšuje. Stisknutím křížového ovladače během detailního záběru můžete posouvat obraz v daném směru. Pro návrat k přehrávání jednoho snímku stiskněte. Činnost tlačítek T [IN] W 16 CZ

17 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko K (režim snímání) Tlačítko q (režim přehrávání) Tlačítko m Křížový ovladač (ONXY) Použití nabídek Stisknutím m zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Obsah zobrazený v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (Režim snímání statických snímků) Položky nabídky SETUP RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING BACK MENU ENGLISH NO SET OK Vyberte [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] nebo [SETUP], a stiskněte. Zobrazí se obrazovka výběru položek nabídky. Je-li přepínač režimu nastaven na R a nastavení je provedeno podle průvodce snímáním, stiskem m zobrazte obrazovku průvodce snímáním. Průvodce obsluhou Během ovládání pomocí nabídek jsou tlačítka a jejich příslušné funkce zobrazeny v dolní části obrazovky. Při procházení nabídek postupujte podle těchto pokynů. RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK BACK MENU :Návrat zpět o jednu nabídku. EXIT MENU :Opuštění nabídky. : Pomocí křížového ovladače (ONXY) vyberte položku. SET OK : Nastavení vybrané položky. Ovládání pomocí nabídek Průvodce obsluhou Tlačítko m Křížový ovladač (ONXY) CZ 17

18 Použití nabídek Zde je vysvětleno použití nabídek na příkladu nastavení [8] (výstražný zvuk). 1 Nastavte přepínač režimů na jiné nastavení než R. 2 Stiskem m zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem Y vyberte [SETUP] a stiskněte. [8] je v nabídce v [SETUP]. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 3 Stiskem ON zvolte [8] a stiskněte. Nedostupné položky není možno vybrat. Stiskem X v této obrazovce pohnete kurzorem na zobrazení stránek. Stiskem ON změníte stránku. Pro návrat na obrazovku pro výběr položek stiskněte Y nebo. EXIT MENU 1 SCENE SETUP MEMORY FORMAT SILENT MODE SET OK 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO BACK MENU SET OK Zobrazení stránek: Tato značka se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou SETUP BEEP SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU NORMAL LOW LOW LOW SET OK Ovládání pomocí nabídek 4 Stiskem ON vyberte [OFF], [LOW] nebo [HIGH] a stiskněte. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Pro opuštění nabídky stiskněte opakovaně m. Pro zrušení jakýchkoli změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m bez stisknutí. Nabídka režimu snímání 2 RESET EXIT MENU 1 IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO FINE ZOOM R (statické snímky) R (filmy) BEEP BACK MENU SETUP SHUTTER SOUND VOLUME 4 CAMERA MENU (Nabídka fotoaparát) PANORAMA* AF MODE * Vyžaduje kartu Olympus xd-picture Card. OFF LOW HIGH SET OK K 3 18 CZ

19 Některé funkce nejsou v závislosti na zvoleném režimu dostupné. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 49) g»nabídky SETUP«(str. 26) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 IMAGE QUALITY Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití Kvalita obrazu / Rozměr snímku Komprimace Aplikace SHQ 3264 x 2448 Nízká komprimace HQ 3264 x 2448 Standardní komprimace SQ x 1536 Standardní komprimace SQ2 640 x 480 Standardní komprimace 16: x 1080 Standardní komprimace Kvalita videosekvencí Změna kvality obrazu Vhodné pro tisk velkých obrázků na papír plné velikosti. Vhodné pro zpracování snímků na počítači, jako je nastavení kontrastu nebo korekce červených očí. Vhodné pro tisk velikosti A4 / pohlednic. Vhodné pro zpracování na počítači, jako otáčení nebo přidání textu do obrázku. Tento typ je vhodný pro posílání snímků em ve formě příloh. Vhodné pro vyjádření šířky obrazu, např. u krajin, a pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech. [PANORAMA] nelze nastavit. 2 Kvalita obrazu / Rozměr snímku SHQ 640 x 480 HQ 320 x 240 SQ 160 x 120 RESET NO / YES Obnoví výchozí nastavení funkcí snímání. Změna funkcí snímání zpět na výchozí nastavení Funkce, u kterých se po provedení funkce reset vrátí nastavení k původním hodnotám Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. f M NIGHT+PORTRAIT str. 12 F 0.0 str. 14 & OFF str. 14 Y OFF str. 14 # AUTO str. 14 IMAGE QUALITY HQ str. 19 WB AUTO str. 20 ISO AUTO str. 20 FINE ZOOM OFF str. 20 Ovládání pomocí nabídek CZ 19

20 Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. R (statické snímky) OFF str. 21 R (filmy) ON str. 21 AF MODE iesp str f(scéna) Pořizování snímků zvolením scény podle situace Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Lze nastavit pouze je-li přepínač režimů nastaven na f. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvolené scény. g»f Pořizování snímků zvolením scény podle situace«(str. 12) 4 CAMERA MENU WB... Nastavení barvy snímku Ovládání pomocí nabídek AUTO Vyvážení bílé barvy je nastaveno automaticky, takže barvy vypadají přirozeně bez ohledu na zdroj světla. 5 Slunečný den Pro snímání pod jasnou oblohou. 3 Oblačný den Pro snímání pod zamračenou oblohou. 1 Žárovkové Pro fotografování při světle žárovky. světlo w Zářivka 1 Pro fotografování pod zářivkou s denním světlem. (Tento typ osvětlení se používá především v domácnostech.) x Zářivka 2 Pro fotografování pod neutrální bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především ve stolních lampách.) y Zářivka 3 Pro fotografování pod bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především v kancelářích.) ISO... Změna citlivosti ISO AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Citlivost je nastavována automaticky podle podmínek fotografování. Nízká hodnota snižuje citlivost pro fotografování jasných, ostrých snímků za denního světla. Čím vyšší je ISO, tím lepší je citlivost fotoaparátu na světlo a schopnost pořizovat snímky s kratší expoziční dobou a při špatných světelných podmínkách. Vyšší citlivost má však za následek vzrůst obrazového šumu a tím zrnitý vzhled snímků. FINE ZOOM...Zaostření na snímaný objekt bez snížení kvality obrazu OFF / ON Funkce umožňuje zvětšit obraz až 15 kombinací optického transfokátoru a oříznutí obrazu. Nedochází ke snížení obrazové kvality, protože se obrazová data nepřepočítávají (bodové rozlišení se nezvětšuje). Dostupné zvětšení závisí na nastavení [IMAGE QUALITY]. Možné nastavení [IMAGE QUALITY] je [SQ1] nebo nižší. 20 CZ

21 R (Statické snímky)... Nahrávání zvuku se statickými snímky OFF / ON Je-li aktivováno [ON], fotoaparát nahraje po pořízení snímku asi 4 sekundy zvuku. Při nahrávání namiřte mikrofon fotoaparátu na zdroj zvuku, který chcete nahrát. R (videosekvence)...nahrávání videosekvencí se zvukem nebo bez zvuku OFF / ON Při volbě [ON] (zvuk se nahrává) nelze optický transfokátor použít během nahrávání videosekvence. Lze použít pouze digitální transfokátor. PANORAMA... Tvorba panoramatického snímku Panoramatické snímání vám dovoluje vytvořit pomocí programu OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM panoramatický snímek. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Snímky se napojují zleva doprava Snímky se napojují zdola nahoru Y: Další snímek se připojí na pravém okraji. X: Další snímek se připojí na levém okraji. O: Další snímek se připojí na horním okraji. N: Další snímek se připojí na dolním okraji. Pomocí křížového ovladače určete, na které hraně se snímky budou spojovat, pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly. Část předchozího snímku, kterou bude spojen s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Je tedy nutno si pamatovat, jak část v rámečku vypadala a pořídit další snímek tak, aby došlo k překrytí. Stiskem ukončete. Panoráma může tvořit až 10 snímků. Po pořízení 10. snímku se zobrazí varovná značka (g). AF MODE...Změna oblasti zaostření FACE DETECT iesp SPOT Fotoaparát vyhledá v zorném poli lidskou tvář a zaostří na ni. Fotoaparát určí, na který objekt na obrazovce se zaostří. Ostření je možné i v případě, že objekt není ve středu pole. Volba zaostření je založena na objektu ve značce automatického ostření AF. V některých případech fotoaparát nerozpozná tvář ani při nastavení [FACE DETECT]. Ovládání pomocí nabídek 5 SILENT MODE Vypnutí provozních zvuků OFF / ON Tato funkce vám umožňuje vypnout provozní zvuky během snímání a přehrávání (např. varovná pípání, zvuky spouště atd.). CZ 21

22 Nabídka režimu přehrávání q Pokud je zvolen statický snímek 5 EDIT 5 8*1 6 PLAYBACK MENU (Nabídka přehrávání) Q P 1 SLIDE- PRINT 0 SHOW EDIT ORDER y *2 3 PERFECT PLAYBACK R *2 FIX MENU SETUP 4 MY FAVORITE EXIT MENU SILENT ERASE MODE SET OK 7 6 *1 Vyžaduje kartu. *2 Nezobrazuje se, pokud je zvolena videosekvence. 5 EDIT INDEX EDIT 2 Pokud je zvolena videosekvence MOVIE PLAY PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY FAVORITE EXIT MENU 5 EDIT PRINT ORDER SILENT ERASE MODE SET OK 76 g»nabídky SETUP«(str. 26) g»silent MODE Vypnutí provozních zvuků«(str. 21) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). Ovládání pomocí nabídek 1 SLIDESHOW Stiskem zahájíte prezentaci snímků. U filmů se zobrazí pouze první snímek. Prezentaci snímků ukončíte stisknutím. 2 MOVIE PLAY [IN] ' : MOVIE PLAY OK 4 Funkce během přehrávání videosekvence [IN] HQ ' : :00 00:36 Automatické přehrávání snímků (prezentace) Přehrávání videosekvencí Chcete-li přehrávat videosekvenci, zvolte z hlavní nabídky [MOVIE PLAY] a stiskněte. Další možností je zvolit snímek s ikonou videosekvence (n) a stiskem spustit přehrávání. Y :Při stisknutí a držení rychlé přehrávání dopředu. X :Při stisknutí a držení rychlé přehrávání dozadu. Přehraný čas / Celková délka O : Zvýšení hlasitosti. N : Snížení hlasitosti. Stiskem přehrávání pozastavíte. 22 CZ

23 Činnosti během pauzy [IN] Y :Při stisknutí a držení přehrává. X :Při stisknutí a držení přehraje videosekvenci pozpátku. 00:05 00:36 O : Zobrazí se první okénko. N : Zobrazí se poslední okénko. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte m. 3 PERFECT FIX Pořízený obraz je upraven a uložen jako nový. Stiskem ON vyberte požadovaný efekt a stiskněte. Pomocí XY vyberte snímek, který chcete upravit, a stiskněte. PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX BACK MENU [IN] SET OK ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX Úpravy snímků Digitální stabilizace obrazu, světelné pero a redukce červených očí jsou aktivovány současně. Opravuje neočekávaně rozmazané snímky. Podexponované oblasti obrazu jsou zesvětleny. Opravuje osoby s červenýma očima. Videosekvence, snímky pořízené jiným fotoaparátem a již dříve upravené obrázky nemohou být upraveny. Upravené snímky není při zobrazení již možné dále upravovat. Některé snímky mohou zůstat rozmazané. Úpravy obrazu mohou vést ke zhoršení jeho kvality. 4 MY FAVORITE Zobrazení a registrace oblíbených snímků do My Favorite Registruje a přehrává oblíbené statické snímky z vnitřní paměti jako nové. Lze registrovat až 9 snímků. Registrovaný snímek není možné vymazat ani formátováním vnitřní paměti. g»mazání snímků registrovaných v MY FAVORITE«(str. 24) Poznámka Registrované snímky není možné upravovat, tisknout, kopírovat na kartu, převádět do počítače ani v něm zobrazovat. VIEW FAVORITES... Zobrazení registrovaných snímků Volbou [VIEW FAVORITES] zobrazíte snímky registrované v MY FAVORITE. K procházení snímků použijte křížový ovladač. Stiskem m vyberte [ADD FAVORITE] nebo [SLIDESHOW]. ADD FAVORITE EXIT MENU My Favorite SLIDE- SHOW EXIT SET OK ADD FAVORITE SLIDESHOW (Prezentace snímků) EXIT Přidání snímků do Oblíbených. Pomocí XY zvolte snímek a stiskněte. Automatické přehrávání registrovaných snímků. Stiskem opustíte prezentaci snímků. Návrat do režimu normálního přehrávání. Ovládání pomocí nabídek CZ 23

24 Mazání snímků registrovaných v MY FAVORITE YES / NO Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete smazat a stiskněte S. Vyberte [YES] a stiskněte. Smazání snímků registrovaných v MY FAVORITE nezpůsobí smazání originálních snímků na kartě nebo v paměti. SET... Registrace oblíbených snímků SET Pomocí XY zvolte snímek a stiskněte. BACK MENU SET OK 5 EDIT Q...Změna velikosti snímků 640 x 480 / 320 x 240 Změní rozměr snímku a uloží ho jako nový soubor. P...Ořezávání snímku Ořízne snímek a uloží jej jako nový snímek. Pomocí XY vyberte snímek, který má být oříznut, a stiskněte. Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nastavte polohu a velikost ořezu a stiskněte. Ovládání pomocí nabídek O SET OK INDEX... Vytvoření náhledu z videosekvence 00:00/00:3600:36 SET OK Funkce separuje z videosekvence 9 snímků a uloží je jako nový snímek (INDEX), obsahující jejich náhledy. Pomocí XY zvolte videosekvenci a stiskněte. Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek a stiskněte. Stejným způsobem zvolte poslední snímek videosekvence a stiskněte. EDIT...Vystřižení části videosekvence 00:00/00:3600:36 Vyberte část videosekvence, kterou chcete uložit, a přepište s ní původní soubor (OVERWRITE) nebo ji uložte jako nový soubor (NEW). Zvolte [NEW FILE] nebo [OVERWRITE] a stiskněte. Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek a stiskněte. Stejným způsobem zvolte poslední snímek videosekvence a stiskněte. SET OK 24 CZ

25 6 PLAYBACK MENU 0... Ochrana snímků OFF / ON 0 OFF ON [IN] Chráněné snímky nelze vymazat pomocí [ERASE], [SEL. IMAGE] nebo [ALL ERASE], mohou však být všechny vymazány formátováním. Vyberte snímek pomocí XY a zapněte jeho ochranu volbou [ON] pomocí ON. Můžete postupně ochránit několik snímků. 9 se zobrazí, když je snímek chráněn. EXIT OK y...otáčení snímků +90 / 0 / 90 Snímky pořízené na výšku se zobrazují převrácené. Tato funkce vám umožňuje otočit snímky tak, aby byly zobrazeny svisle. Nová orientace snímků se zachovává i po vypnutí fotoaparátu. y [ IN] y [ IN] y [ IN] EXIT OK EXIT OK EXIT OK Vyberte snímek pomocí XY a vyberte otočení o [+90 ] / [0 ] / [ 90 ] pomocí ON. Můžete postupně otočit několik snímků. R...Přidávání zvuku ke statickým snímkům R BACK YES / NO MENU 7 ERASE YES NO [IN] SET OK Zvuk se zaznamenává asi 4 sekundy. Pomocí křížového ovládače XY vyberte snímek a volbou [YES] spust te záznam. Na okamžik se zobrazí lišta [BUSY]. Vymazání zvolených snímků / vymazání všech snímků Ovládání pomocí nabídek Chráněné snímky nelze vymazat. Před mazáním chráněných snímků zrušte ochranu. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. Při mazání snímků z vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu kartu. Při mazání snímků z karty vložte nejprve kartu do fotoaparátu. CZ 25

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-180/X-745. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-180/X-745 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-210/X-775 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-26/X-21 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel USB Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství: Návod

Více

D-595 ZOOM C-500 ZOOM

D-595 ZOOM C-500 ZOOM DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT D-595 ZOOM C-500 ZOOM Úplný návod k použití Podrobný popis všech funkcí, umožňující plné využití přístroje. Základní obsluha Fotografování Přehrávání Tisk Obrázky Online Nastavení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FE-180 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4294173

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS FE-180 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4294173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLYMPUS FE-180. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLYMPUS FE-180 v uživatelské

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití CZ Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků. Použití OLYMPUS Master

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků. Použití OLYMPUS Master DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

/ / Instrukce Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě.

/ / Instrukce Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT / / Instrukce Návod k obsluze CZ Návod pro rychlý start Začněte používat váš fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek.

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Nabízí samostatný podrobný popis všech funkcí, včetně tlačítek fotoaparátu a nabídek. Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před jeho prvním

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS C-5060WZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/5461023 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-130/X-70/X-70 FE-10/X-75 Návod k použití CZ Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát.

FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-170/X-760 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Kabel USB Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel AV Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství:

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-00/FE-020/X-90 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Řemínek Lithium-iontová baterie LI-70B Digitální fotoaparát Další nezobrazené příslušenství: Návod k použití (tento návod),

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení k hardware... 5 5. Začínáme

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu Návod na použití Vzhled a tlačítka Ovládání 1.) Vypnutí/zapnutí rekordéru Dlouze stiskněte tlačítko PLAY (zhruba po dobu 3 vteřin). Rozsvítí se červené světélko. Rekordér je zapnutý a je v pohotovostní

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha

SP-320. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SP-0 CZ Návod k použití Podrobné vysvětlení všech funkcí pro nejlepší využití fotoaparátu. Základní obsluha Základní fotografování Pokročilé fotografování Přehrávání Tisk Obrázky on-line

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více