FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-280/X-820/ C-520 Návod k použití CZ Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Dodatek ( Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití. ( Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací a změn informací v tomto návodu.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 11 Vyzkoušejte funkce tlačítek přístroje podle obrázků. Ovládání pomocí nabídek str. 17 Naučte se ovládat funkce a nastavovat základní operace pomocí nabídek. Tisk snímků str. 29 Naučte se vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 35 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 42 Objevte více o obsluze fotoaparátu a pořizování lepších snímků. Dodatek str. 50 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, budete používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah balení) Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontový akumulátor (LI-42B) Nabíječka akumulátorů (LI-40C) Kabel USB Kabel AV OLYMPUS Master 2 CD-ROM Položky, které nejsou zobrazeny: Návod k obsluze (tento návod), základní návod k obsluze a záruční list. Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Návod pro rychlý start Připevnění řemínku ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Příprava fotoaparátu a. Nabijte akumulátor. 3 Napájecí kabel Lithium-iontový akumulátor 1 Nabíječka akumulátorů Sít ová zásuvka 2 Kontrolka nabíjení Svítí červená kontrolka: Nabíjení Kontrolka zhasne: Nabíjení je dokončeno (Doba nabíjení: asi 5 hodin) Návod pro rychlý start ( Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. b. Vložte akumulátor a kartu xd-picture Card (volitelná) ( Akumulátorovou baterii vložte značkou dolů, značkou směrem k pojistce baterie. Pokud vložíte baterii nesprávně, nebude možné ji vyjmout. Nepoužívejte násilí. Obrat te se na autorizovaného prodejce/servisní centrum. Poškození povrchu baterie (vrypy apod.) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Pojistka baterie ( Akumulátor vyjmete po stisknutí pojistky baterie ve směru šipky. 4 CZ

5 Vrub Oblast kontaktů 4 ( Nasměrujte kartu podle znázornění a vložte ji rovně do otvoru pro kartu, až zacvakne. ( Kartu vyjmete zatlačením karty dovnitř a opatrným uvolněním, karta vyskočí a můžete ji vytáhnout. 5 6 ( Tento fotoaparát umožňuje fotografování bez vložené volitelné pamět ové karty xd-picture Card (dále jen»karta«). Pokud pořizujete s tímto přístrojem snímky bez vložené karty xd-picture Card, snímky se zaznamenávají do vnitřní paměti. Podrobnosti o kartě naleznete v kapitole»karta«(str. 51). Návod pro rychlý start CZ 5

6 Zapněte fotoaparát Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte přepínač režimů na h. Pořizování statických snímků Režimy snímání statických snímků Snímání videosekvencí Návod pro rychlý start h P h B E f R Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování. Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu i expoziční dobu. Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo otřesy fotoaparátu při pořizování snímků. Vhodné pro pořizování snímků osob. Vhodné pro pořizování snímků krajiny. Vyberte si z 15 scénických režimů podle podmínek snímání. Průvodce snímáním se zobrazuje na displeji, použijte jej k pořízení snímků podle situace. b. Stiskněte tlačítko o. Tlačítko o Y M D TIME :-- Y/M/ / D CANCEL MENU ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. ( Tato obrazovka se objeví, pokud nejsou nastaveny datum a čas. Tip O Význam tlačítek křížového ovladače je v tomto návodu vyznačen ONXY. X Y N 6 CZ

7 Nastavte datum a čas Obrazovka nastavení data a času Y M D TIME :-- Y/M/ / D Y-M-D Hodina Minuta Formáty data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Ruší nastavení a. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [Y]. První dvě místa roku jsou pevná. b. Stiskněte tlačítko Y#. Tlačítko OF / < Tlačítko NY Y M :-- CANCEL MENU D TIME Y/M M / D Návod pro rychlý start Tlačítko Y# c. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [M]. Y M D TIME d. Stiskněte tlačítko Y# :-- Y/M M / D CANCEL MENU CZ 7

8 e. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [D]. Y M D TIME :-- Y/M M / D f. Stiskněte tlačítko Y#. g. Pomocí tlačítek OF / < a NY vyberte hodiny a minuty. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. CANCEL MENU Y M D TIME :30 Y/M M / D Návod pro rychlý start h. Stiskněte tlačítko Y#. i. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [Y / M / D]. j. Po uložení všech nastavení stiskněte. Pro přesnější nastavení stiskněte ve chvíli, kdy časový signál oznámí 00 sekund. CANCEL MENU Y M CANCEL MENU D TIME :30 SET SET OK Y/M M / D OK [ ] Tlačítko HQ [IN] 4 8 CZ

9 Pořiďte snímek a. Uchopte fotoaparát do rukou. Vodorovné uchopení Svislé uchopení b. Zaostřete. Tuto značku nastavte na objekt snímku. Tlačítko spouště (Namáčkněte do poloviny) 1/1000 F3.1 [ ] HQ [IN] 4 Zobrazí se počet snímků, které lze pořídit. Návod pro rychlý start Po nastavení a aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazuje se expoziční doba a clona. c. Fotografujte. Indikátor přístupu na kartu bliká. Tlačítko spouště (Stiskněte úplně) CZ 9

10 Prohlížení vašich snímků a. Stiskněte tlačítko q. Tlačítko q Křížový ovladač Zobrazí předchozí snímek Zobrazí další snímek [IN] HQ F3.1 1/ ISO : Návod pro rychlý start Mazání snímků a. Stisknutím tlačítek X& a Y#, zobrazte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko / S. ERASE [IN] Tlačítko / S BACK MENU YES NO SET OK c. Stiskněte tlačítko OF / <, vyberte [YES] a stiskněte. Tlačítko OF / < ERASE [IN] YES NO Tlačítko BACK MENU SET OK 10 CZ

11 Činnost tlačítek 1 2 d Režim snímání Samospoušt Režim blesku 6 8 [ ] b c 9 a HQ [IN] Režim Makro 1 Tlačítko o Zapnutí a vypnutí fotoaparátu Zapnutí: Fotoaparát se zapne do režimu snímání. Vysune se objektiv Displej se zapne 2 Tlačítko spouště Pořizování snímků / videosekvencí Pořizování statických obrázků Nastavte přepínač režimů do jiné polohy než n a jemně namáčkněte tlačítko spouště (do poloviny). Po aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelený indikátor (aretace ostření) a zobrazuje se expoziční doba a hodnota clony (pouze při nastavení přepínače režimů na h, P, h). Nyní pořiďte snímek domáčknutím tlačítka spouště (úplně). Zelený indikátor 1/1000 F3.1 [ ] Aretace ostření a následná kompozice snímku (aretace ostření) S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak úplně stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek. Bliká-li zelený indikátor, není správně zaostřeno. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Činnost tlačítek HQ [IN] 4 Značka aretace AF k [ ] Aretace AF Aretace polohy ostření Pokud je zvolena scéna k H, můžete aretovat ostření stiskem N. Dalším stiskem N aretaci AF zrušíte. g»f Pořizování snímků zvolením scény podle situace«(str. 12) Aretace se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. HQ [IN] 4 Záznam filmu Nastavte přepínač režimů na n, namáčknutím tlačítka spouště zaostřete a aretujte ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Dalším plným stiskem spouště záznam zastavíte. CZ 11

12 3 Je zvolen režim snímání. Tato funkce se používá pro zapnutí fotoaparátu do režimu snímání; stiskněte K při vypnutém fotoaparátu. g»k / q Zapnutí fotoaparátu tlačítkem K nebo q«(str. 27) 4 Tlačítko K (snímání) Tlačítko q (přehrávání) Volba režimu snímání / zapnutí fotoaparátu Volba režimu přehrávání / zapnutí fotoaparátu Zobrazí se poslední pořízený snímek. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítko transfokátoru. Stiskem potlačíte informace, které se zobrazují 3 sekundy po zobrazení jednoho snímku. Tato funkce se používá pro zapnutí fotoaparátu do režimu přehrávání; stiskněte q při vypnutém fotoaparátu. g»k / q Zapnutí fotoaparátu tlačítkem K nebo q«(str. 27) g Přehrávání videosekvencí»movie PLAY Přehrávání videosekvencí«(str. 22) Činnost tlačítek 5 Přepínač režimů Nastavte přepínač režimů na požadovaný režim snímání. h Pořizování snímků s automatickým nastavením Fotoaparát určí optimální nastavení pro pořizování snímků. Nastavení [CAMERA MENU], jako [WB] či [ISO], není možné změnit. P Nastavení optimální hodnoty clony a expoziční doby Fotoaparát automaticky nastavuje optimální clonu a expoziční dobu podle jasu objektu. Nastavení [CAMERA MENU], jako [WB] či [ISO], je možné změnit. h Pořizování snímků s pomocí digitální stabilizace obrazu Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo otřesy fotoaparátu při pořizování snímků. B E Pořizování snímků podle situace Pro pořizování snímků s optimálním nastavením použijte PORTRAIT a LANDSCAPE. f Pořizování snímků zvolením scény podle situace Vyberte si z 15 režimů scény podle podmínek snímání. Stiskem nastavte. Přepínání režimů snímání / NIGHT+PORTRAIT / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS /i AUCTION / S SMILE SHOT / k UNDER WATER WIDE1 *1 / l UNDER WATER WIDE2 *1*2*3 / H UNDER WATER MACRO *1 M C N W R 1 NIGHT+PORTRAIT BACK MENU SET OK Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Pro změnu scénického režimu po nastavení jiného režimu stiskem m vyberte [SCENE] z nabídky, objeví se obrazovka pro volbu scénického režimu. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvolené scény. *1 Při tomto nastavení použijte vodotěsný kryt. *2 Ohnisková vzdálenost je pevně nastavena na přibližně 5 m. *3 Právě pořízený snímek se při záznamu nezobrazuje na displeji. 12 CZ

13 [S SMILE SHOT] Pokud fotoaparát v pohotovostním stavu rozpozná usmívající se tvář, pořídí automaticky sekvenci 3snímků s vysokou rychlostí. Snímky můžete pořizovat v tomto režimu i ručně stisknutím spouště. V některých případech fotoaparát usmívající se tváře nerozpozná. Při volbě [SMILE SHOT] svítí kontrolka samospouště. Pokud kontrolka samospouště bliká, fotografování není možné. R Při nastavování postupujte podle průvodce snímáním SHOOTING GUIDE 1 / 3 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Fotografování s porovnáním náhledů různých efektů. Exposure effects Pro nastavení požadovaných položek postupujte podle zobrazeného průvodce snímáním. Stiskem m znovu zobrazíte průvodce snímáním. Chcete-li změnit nastavení bez použití průvodce snímáním, nastavte režim snímání na jiný. Obsah nastavený pomocí průvodce snímáním se změní na výchozí nastavení stiskem m nebo změnou režimu přepínačem režimů. Vyberte jednu z možností [1 Shoot w / effects preview.] nabídky průvodce snímáním [SHOOTING GUIDE], zobrazí se okno živých náhledů čtyř různých úrovní zvoleného snímacího efektu. Pomocí těchto náhledů můžete zvolit požadované nastavení nebo efekt. Křížovým ovladačem vyberte rámeček s požadovaným nastavením a stiskněte. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu snímání a umožní pořízení snímku se zvoleným efektem. Při volbě [Exposure effects.] Stiskem XY změníte zobrazení. n Záznam videosekvencí Spolu s videosekvencí se nahrává i zvuk. Během zvukového záznamu lze použít pouze digitální transfokátor. Pro nahrání videosekvence pomocí optického transfokátoru nastavte [R] na [OFF]. g»r (videosekvence) Nahrávání videosekvencí se zvukem nebo bez zvuku«(str. 21) Činnost tlačítek A Během nahrávání videosekvence svítí červeně. 00:36 Zobrazuje se zbývající čas záznamu. Jakmile zbývající čas záznamu dosáhne 0, nahrávání se zastaví. 6 Křížový ovladač (ONXY) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímku a položek v nabídkách. 7 Tlačítko Toto tlačítko se používá k potvrzení vaší volby. CZ 13

14 8 Tlačítko OF / < Nastavení jasu snímku (expoziční kompenzace) / tisk snímků Režim snímání: Nastavení jasu snímku Stiskněte tlačítko OF / < v režimu snímání, pomocí XY F vyberte snímek s požadovaným jasem a stiskněte. Nastavitelné od 2,0 EV do +2,0 EV Režim přehrávání: Tisk snímků Zobrazte snímek pro tisk v režimu přehrávání, připojte fotoaparát k tiskárně a pak stiskem OF / < vytiskněte snímek. g»přímý tisk (PictBridge)«(str. 29) Činnost tlačítek 9 Tlačítko X& V režimu snímání zvolte stiskem X& režim makro. Stisknutím nastavte. OFF Makro vypnuté Ruší režim makro. Stiskem NY v režimu snímání zapnete nebo vypnete samospoušt. Stisknutím nastavte. OFF Samospoušt vypnuta Zrušení samospouště. Y Samospoušt zapnuta Nastaví samospoušt. Pořizování snímků blízkých objektů & Makro zapnuté Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 10 cm (při nastavení transfokátoru na širokoúhlý) nebo od 60 cm (při nastavení transfokátoru na maximální přiblížení) od objektu. % Super makro Tento režim vám umožní pořizovat fotografie už ze vzdálenosti 5 cm od objektu. Poloha transfokátoru je automaticky nastavena a nelze ji změnit. 0 Tlačítko NY Snímání pomocí samospouště Po nastavení samospouště úplně stiskněte tlačítko spouště. Kontrolka samospouště se rozsvítí přibližně na 10 sekund, bliká asi 2 sekundy a pak se snímek pořídí. Samospoušt zrušíte stiskem NY. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. a Tlačítko Y# Použití blesku V režimu snímání zvolte stiskem Y# režim blesku. Stisknutím nastavte. AUTO Automatický blesk Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle.! Červené oči Jev červených očí se omezí předbleskem. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Blesk vypnut Blesk nepracuje. b Tlačítko m Zobrazí hlavní nabídku. Zobrazení hlavní nabídky 14 CZ

15 c Tlačítko / S Zvýšení jasu obrazovky (Protisvětlo) / Mazání snímků Zvýšení jasu obrazovky V režimu snímání stiskněte. Jas displeje se zvýší. Pokud během 10 sekund nedojde k žádné činnosti, obnoví se předchozí jas. S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. g»0 Ochrana snímků«(str. 25) d Páčka transfokátoru Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / přehrávání detailů Režim snímání: Zvětšení fotografovaného objektu Optický transfokátor: 3x Digitální transfokátor: 4x (optický transfokátor x digitální transfokátor: max. 12x) Širokoúhlý: Tiskněte páčku na stranu W. [ ] [ ] Telefoto: Tiskněte páčku na stranu T. [IN] 4 HQ HQ [IN] 4 Lišta transfokátoru Bílá oblast je oblastí optického transfokátoru. Červená oblast je oblastí digitálního transfokátoru. Dostane-li se lišta do červené oblasti, digitální transfokátor se aktivuje a obraz se ještě zvětší. Činnost tlačítek CZ 15

16 Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. T [IN] W [IN] HQ F3.1 1/ ISO : T W T T [IN] [IN] W W Zobrazení náhledu Přehrávaný snímek vyberte křížovým ovladačem a stiskem si snímek prohlédnete v režimu zobrazení jednoho snímku. Přehrávání detailních záběrů Stiskněte a držte páčku transfokátoru na stranu T, obraz se postupně zvětší (až 10x oproti původnímu); na stranu W se obraz zmenšuje. Stisknutím křížového ovladače během detailního záběru můžete posouvat obraz v daném směru. Pro návrat k přehrávání jednoho snímku stiskněte. Činnost tlačítek T [IN] W 16 CZ

17 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko K (režim snímání) Tlačítko q (režim přehrávání) Tlačítko m Křížový ovladač (ONXY) Použití nabídek Stisknutím m zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Obsah zobrazený v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (Režim snímání statických snímků) Položky nabídky SETUP RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING BACK MENU ENGLISH NO SET OK Vyberte [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] nebo [SETUP], a stiskněte. Zobrazí se obrazovka výběru položek nabídky. Je-li přepínač režimu nastaven na R a nastavení je provedeno podle průvodce snímáním, stiskem m zobrazte obrazovku průvodce snímáním. Průvodce obsluhou Během ovládání pomocí nabídek jsou tlačítka a jejich příslušné funkce zobrazeny v dolní části obrazovky. Při procházení nabídek postupujte podle těchto pokynů. RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK BACK MENU :Návrat zpět o jednu nabídku. EXIT MENU :Opuštění nabídky. : Pomocí křížového ovladače (ONXY) vyberte položku. SET OK : Nastavení vybrané položky. Ovládání pomocí nabídek Průvodce obsluhou Tlačítko m Křížový ovladač (ONXY) CZ 17

18 Použití nabídek Zde je vysvětleno použití nabídek na příkladu nastavení [8] (výstražný zvuk). 1 Nastavte přepínač režimů na jiné nastavení než R. 2 Stiskem m zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem Y vyberte [SETUP] a stiskněte. [8] je v nabídce v [SETUP]. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 3 Stiskem ON zvolte [8] a stiskněte. Nedostupné položky není možno vybrat. Stiskem X v této obrazovce pohnete kurzorem na zobrazení stránek. Stiskem ON změníte stránku. Pro návrat na obrazovku pro výběr položek stiskněte Y nebo. EXIT MENU 1 SCENE SETUP MEMORY FORMAT SILENT MODE SET OK 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO BACK MENU SET OK Zobrazení stránek: Tato značka se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou SETUP BEEP SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU NORMAL LOW LOW LOW SET OK Ovládání pomocí nabídek 4 Stiskem ON vyberte [OFF], [LOW] nebo [HIGH] a stiskněte. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Pro opuštění nabídky stiskněte opakovaně m. Pro zrušení jakýchkoli změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m bez stisknutí. Nabídka režimu snímání 2 RESET EXIT MENU 1 IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO FINE ZOOM R (statické snímky) R (filmy) BEEP BACK MENU SETUP SHUTTER SOUND VOLUME 4 CAMERA MENU (Nabídka fotoaparát) PANORAMA* AF MODE * Vyžaduje kartu Olympus xd-picture Card. OFF LOW HIGH SET OK K 3 18 CZ

19 Některé funkce nejsou v závislosti na zvoleném režimu dostupné. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 49) g»nabídky SETUP«(str. 26) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 IMAGE QUALITY Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití Kvalita obrazu / Rozměr snímku Komprimace Aplikace SHQ 3264 x 2448 Nízká komprimace HQ 3264 x 2448 Standardní komprimace SQ x 1536 Standardní komprimace SQ2 640 x 480 Standardní komprimace 16: x 1080 Standardní komprimace Kvalita videosekvencí Změna kvality obrazu Vhodné pro tisk velkých obrázků na papír plné velikosti. Vhodné pro zpracování snímků na počítači, jako je nastavení kontrastu nebo korekce červených očí. Vhodné pro tisk velikosti A4 / pohlednic. Vhodné pro zpracování na počítači, jako otáčení nebo přidání textu do obrázku. Tento typ je vhodný pro posílání snímků em ve formě příloh. Vhodné pro vyjádření šířky obrazu, např. u krajin, a pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech. [PANORAMA] nelze nastavit. 2 Kvalita obrazu / Rozměr snímku SHQ 640 x 480 HQ 320 x 240 SQ 160 x 120 RESET NO / YES Obnoví výchozí nastavení funkcí snímání. Změna funkcí snímání zpět na výchozí nastavení Funkce, u kterých se po provedení funkce reset vrátí nastavení k původním hodnotám Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. f M NIGHT+PORTRAIT str. 12 F 0.0 str. 14 & OFF str. 14 Y OFF str. 14 # AUTO str. 14 IMAGE QUALITY HQ str. 19 WB AUTO str. 20 ISO AUTO str. 20 FINE ZOOM OFF str. 20 Ovládání pomocí nabídek CZ 19

20 Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. R (statické snímky) OFF str. 21 R (filmy) ON str. 21 AF MODE iesp str f(scéna) Pořizování snímků zvolením scény podle situace Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Lze nastavit pouze je-li přepínač režimů nastaven na f. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvolené scény. g»f Pořizování snímků zvolením scény podle situace«(str. 12) 4 CAMERA MENU WB... Nastavení barvy snímku Ovládání pomocí nabídek AUTO Vyvážení bílé barvy je nastaveno automaticky, takže barvy vypadají přirozeně bez ohledu na zdroj světla. 5 Slunečný den Pro snímání pod jasnou oblohou. 3 Oblačný den Pro snímání pod zamračenou oblohou. 1 Žárovkové Pro fotografování při světle žárovky. světlo w Zářivka 1 Pro fotografování pod zářivkou s denním světlem. (Tento typ osvětlení se používá především v domácnostech.) x Zářivka 2 Pro fotografování pod neutrální bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především ve stolních lampách.) y Zářivka 3 Pro fotografování pod bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především v kancelářích.) ISO... Změna citlivosti ISO AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Citlivost je nastavována automaticky podle podmínek fotografování. Nízká hodnota snižuje citlivost pro fotografování jasných, ostrých snímků za denního světla. Čím vyšší je ISO, tím lepší je citlivost fotoaparátu na světlo a schopnost pořizovat snímky s kratší expoziční dobou a při špatných světelných podmínkách. Vyšší citlivost má však za následek vzrůst obrazového šumu a tím zrnitý vzhled snímků. FINE ZOOM...Zaostření na snímaný objekt bez snížení kvality obrazu OFF / ON Funkce umožňuje zvětšit obraz až 15 kombinací optického transfokátoru a oříznutí obrazu. Nedochází ke snížení obrazové kvality, protože se obrazová data nepřepočítávají (bodové rozlišení se nezvětšuje). Dostupné zvětšení závisí na nastavení [IMAGE QUALITY]. Možné nastavení [IMAGE QUALITY] je [SQ1] nebo nižší. 20 CZ

21 R (Statické snímky)... Nahrávání zvuku se statickými snímky OFF / ON Je-li aktivováno [ON], fotoaparát nahraje po pořízení snímku asi 4 sekundy zvuku. Při nahrávání namiřte mikrofon fotoaparátu na zdroj zvuku, který chcete nahrát. R (videosekvence)...nahrávání videosekvencí se zvukem nebo bez zvuku OFF / ON Při volbě [ON] (zvuk se nahrává) nelze optický transfokátor použít během nahrávání videosekvence. Lze použít pouze digitální transfokátor. PANORAMA... Tvorba panoramatického snímku Panoramatické snímání vám dovoluje vytvořit pomocí programu OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM panoramatický snímek. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Snímky se napojují zleva doprava Snímky se napojují zdola nahoru Y: Další snímek se připojí na pravém okraji. X: Další snímek se připojí na levém okraji. O: Další snímek se připojí na horním okraji. N: Další snímek se připojí na dolním okraji. Pomocí křížového ovladače určete, na které hraně se snímky budou spojovat, pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly. Část předchozího snímku, kterou bude spojen s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Je tedy nutno si pamatovat, jak část v rámečku vypadala a pořídit další snímek tak, aby došlo k překrytí. Stiskem ukončete. Panoráma může tvořit až 10 snímků. Po pořízení 10. snímku se zobrazí varovná značka (g). AF MODE...Změna oblasti zaostření FACE DETECT iesp SPOT Fotoaparát vyhledá v zorném poli lidskou tvář a zaostří na ni. Fotoaparát určí, na který objekt na obrazovce se zaostří. Ostření je možné i v případě, že objekt není ve středu pole. Volba zaostření je založena na objektu ve značce automatického ostření AF. V některých případech fotoaparát nerozpozná tvář ani při nastavení [FACE DETECT]. Ovládání pomocí nabídek 5 SILENT MODE Vypnutí provozních zvuků OFF / ON Tato funkce vám umožňuje vypnout provozní zvuky během snímání a přehrávání (např. varovná pípání, zvuky spouště atd.). CZ 21

22 Nabídka režimu přehrávání q Pokud je zvolen statický snímek 5 EDIT 5 8*1 6 PLAYBACK MENU (Nabídka přehrávání) Q P 1 SLIDE- PRINT 0 SHOW EDIT ORDER y *2 3 PERFECT PLAYBACK R *2 FIX MENU SETUP 4 MY FAVORITE EXIT MENU SILENT ERASE MODE SET OK 7 6 *1 Vyžaduje kartu. *2 Nezobrazuje se, pokud je zvolena videosekvence. 5 EDIT INDEX EDIT 2 Pokud je zvolena videosekvence MOVIE PLAY PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY FAVORITE EXIT MENU 5 EDIT PRINT ORDER SILENT ERASE MODE SET OK 76 g»nabídky SETUP«(str. 26) g»silent MODE Vypnutí provozních zvuků«(str. 21) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). Ovládání pomocí nabídek 1 SLIDESHOW Stiskem zahájíte prezentaci snímků. U filmů se zobrazí pouze první snímek. Prezentaci snímků ukončíte stisknutím. 2 MOVIE PLAY [IN] ' : MOVIE PLAY OK 4 Funkce během přehrávání videosekvence [IN] HQ ' : :00 00:36 Automatické přehrávání snímků (prezentace) Přehrávání videosekvencí Chcete-li přehrávat videosekvenci, zvolte z hlavní nabídky [MOVIE PLAY] a stiskněte. Další možností je zvolit snímek s ikonou videosekvence (n) a stiskem spustit přehrávání. Y :Při stisknutí a držení rychlé přehrávání dopředu. X :Při stisknutí a držení rychlé přehrávání dozadu. Přehraný čas / Celková délka O : Zvýšení hlasitosti. N : Snížení hlasitosti. Stiskem přehrávání pozastavíte. 22 CZ

23 Činnosti během pauzy [IN] Y :Při stisknutí a držení přehrává. X :Při stisknutí a držení přehraje videosekvenci pozpátku. 00:05 00:36 O : Zobrazí se první okénko. N : Zobrazí se poslední okénko. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte m. 3 PERFECT FIX Pořízený obraz je upraven a uložen jako nový. Stiskem ON vyberte požadovaný efekt a stiskněte. Pomocí XY vyberte snímek, který chcete upravit, a stiskněte. PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX BACK MENU [IN] SET OK ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX Úpravy snímků Digitální stabilizace obrazu, světelné pero a redukce červených očí jsou aktivovány současně. Opravuje neočekávaně rozmazané snímky. Podexponované oblasti obrazu jsou zesvětleny. Opravuje osoby s červenýma očima. Videosekvence, snímky pořízené jiným fotoaparátem a již dříve upravené obrázky nemohou být upraveny. Upravené snímky není při zobrazení již možné dále upravovat. Některé snímky mohou zůstat rozmazané. Úpravy obrazu mohou vést ke zhoršení jeho kvality. 4 MY FAVORITE Zobrazení a registrace oblíbených snímků do My Favorite Registruje a přehrává oblíbené statické snímky z vnitřní paměti jako nové. Lze registrovat až 9 snímků. Registrovaný snímek není možné vymazat ani formátováním vnitřní paměti. g»mazání snímků registrovaných v MY FAVORITE«(str. 24) Poznámka Registrované snímky není možné upravovat, tisknout, kopírovat na kartu, převádět do počítače ani v něm zobrazovat. VIEW FAVORITES... Zobrazení registrovaných snímků Volbou [VIEW FAVORITES] zobrazíte snímky registrované v MY FAVORITE. K procházení snímků použijte křížový ovladač. Stiskem m vyberte [ADD FAVORITE] nebo [SLIDESHOW]. ADD FAVORITE EXIT MENU My Favorite SLIDE- SHOW EXIT SET OK ADD FAVORITE SLIDESHOW (Prezentace snímků) EXIT Přidání snímků do Oblíbených. Pomocí XY zvolte snímek a stiskněte. Automatické přehrávání registrovaných snímků. Stiskem opustíte prezentaci snímků. Návrat do režimu normálního přehrávání. Ovládání pomocí nabídek CZ 23

24 Mazání snímků registrovaných v MY FAVORITE YES / NO Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete smazat a stiskněte S. Vyberte [YES] a stiskněte. Smazání snímků registrovaných v MY FAVORITE nezpůsobí smazání originálních snímků na kartě nebo v paměti. SET... Registrace oblíbených snímků SET Pomocí XY zvolte snímek a stiskněte. BACK MENU SET OK 5 EDIT Q...Změna velikosti snímků 640 x 480 / 320 x 240 Změní rozměr snímku a uloží ho jako nový soubor. P...Ořezávání snímku Ořízne snímek a uloží jej jako nový snímek. Pomocí XY vyberte snímek, který má být oříznut, a stiskněte. Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nastavte polohu a velikost ořezu a stiskněte. Ovládání pomocí nabídek O SET OK INDEX... Vytvoření náhledu z videosekvence 00:00/00:3600:36 SET OK Funkce separuje z videosekvence 9 snímků a uloží je jako nový snímek (INDEX), obsahující jejich náhledy. Pomocí XY zvolte videosekvenci a stiskněte. Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek a stiskněte. Stejným způsobem zvolte poslední snímek videosekvence a stiskněte. EDIT...Vystřižení části videosekvence 00:00/00:3600:36 Vyberte část videosekvence, kterou chcete uložit, a přepište s ní původní soubor (OVERWRITE) nebo ji uložte jako nový soubor (NEW). Zvolte [NEW FILE] nebo [OVERWRITE] a stiskněte. Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek a stiskněte. Stejným způsobem zvolte poslední snímek videosekvence a stiskněte. SET OK 24 CZ

25 6 PLAYBACK MENU 0... Ochrana snímků OFF / ON 0 OFF ON [IN] Chráněné snímky nelze vymazat pomocí [ERASE], [SEL. IMAGE] nebo [ALL ERASE], mohou však být všechny vymazány formátováním. Vyberte snímek pomocí XY a zapněte jeho ochranu volbou [ON] pomocí ON. Můžete postupně ochránit několik snímků. 9 se zobrazí, když je snímek chráněn. EXIT OK y...otáčení snímků +90 / 0 / 90 Snímky pořízené na výšku se zobrazují převrácené. Tato funkce vám umožňuje otočit snímky tak, aby byly zobrazeny svisle. Nová orientace snímků se zachovává i po vypnutí fotoaparátu. y [ IN] y [ IN] y [ IN] EXIT OK EXIT OK EXIT OK Vyberte snímek pomocí XY a vyberte otočení o [+90 ] / [0 ] / [ 90 ] pomocí ON. Můžete postupně otočit několik snímků. R...Přidávání zvuku ke statickým snímkům R BACK YES / NO MENU 7 ERASE YES NO [IN] SET OK Zvuk se zaznamenává asi 4 sekundy. Pomocí křížového ovládače XY vyberte snímek a volbou [YES] spust te záznam. Na okamžik se zobrazí lišta [BUSY]. Vymazání zvolených snímků / vymazání všech snímků Ovládání pomocí nabídek Chráněné snímky nelze vymazat. Před mazáním chráněných snímků zrušte ochranu. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. Při mazání snímků z vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu kartu. Při mazání snímků z karty vložte nejprve kartu do fotoaparátu. CZ 25

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků

FE-210/X-775. Návod k použití. Návod pro rychlý start DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek. Tisk snímků DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-210/X-775 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát.

FE-170/X-760. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-170/X-760 CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte ihned používat svůj fotoaparát. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek. Ovládání pomocí nabídek DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT CZ Návod k použití Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-46/X-42/X-41 Návod k použití Krok 1 Obsah balení Řemínek Dvě baterie typu AA Kabel USB Krok 2 Digitální fotoaparát Kabel AV Krok 3 Adaptér pro karty microsd Další nezobrazené příslušenství:

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

VH-520. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

VH-520. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VH-520 Návod k obsluze Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Digitální mikroskop s LCD displejem

Digitální mikroskop s LCD displejem Digitální mikroskop s LCD displejem Návod k použití 1. Systémové požadavky - PC s procesorem Pentium 166MHz a rychlejší, volným USB portem, CD-Rom mechanikou, myší, klávesnicí a barevnu obrazovkou - Podporované

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-15/DZ-100. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-15/DZ-100. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-15/DZ-100 Návod k použití Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-Iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT REFERENČNÍ NÁVOD Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Než začnete váš nový fotoaparát používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, abyste optimálně využili

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Digitální LCD Mikroskop

Digitální LCD Mikroskop Digitální LCD Mikroskop Model #44310 Celestron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah ÚVOD... 4 Popis zařízení:... 5 Specifikace... 6 Začínáme... 6 Vložení baterií... 6 Nastavení... 7 A. Zobrazovací režim / režim

Více