FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FE-280/X-820/ C-520. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT FE-280/X-820/ C-520 Návod k použití CZ Návod pro rychlý start Začněte používat fotoaparát okamžitě. Činnost tlačítek Ovládání pomocí nabídek Tisk snímků Použití OLYMPUS Master Poznejte svůj fotoaparát lépe Dodatek ( Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si, prosím, pozorně přečtěte tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití. ( Před pořizováním důležitých snímků se seznamte s fotoaparátem a pořiďte několik zkušebních snímků. ( V zájmu průběžného zdokonalování svých výrobků si společnost Olympus vyhrazuje právo aktualizací a změn informací v tomto návodu.

2 Obsah Návod pro rychlý start str. 3 Činnost tlačítek str. 11 Vyzkoušejte funkce tlačítek přístroje podle obrázků. Ovládání pomocí nabídek str. 17 Naučte se ovládat funkce a nastavovat základní operace pomocí nabídek. Tisk snímků str. 29 Naučte se vytisknout snímky, které jste pořídili. Použití OLYMPUS Master str. 35 Naučte se přenést snímky do počítače a uložit je. Poznejte svůj fotoaparát lépe str. 42 Objevte více o obsluze fotoaparátu a pořizování lepších snímků. Dodatek str. 50 Přečtěte si o praktických funkcích a bezpečnostních opatřeních, budete používat fotoaparát efektivněji. 2 CZ

3 Zkontrolujte tyto položky (obsah balení) Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontový akumulátor (LI-42B) Nabíječka akumulátorů (LI-40C) Kabel USB Kabel AV OLYMPUS Master 2 CD-ROM Položky, které nejsou zobrazeny: Návod k obsluze (tento návod), základní návod k obsluze a záruční list. Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Návod pro rychlý start Připevnění řemínku ( Utáhněte řemínek pevně, aby nevyklouzl. CZ 3

4 Příprava fotoaparátu a. Nabijte akumulátor. 3 Napájecí kabel Lithium-iontový akumulátor 1 Nabíječka akumulátorů Sít ová zásuvka 2 Kontrolka nabíjení Svítí červená kontrolka: Nabíjení Kontrolka zhasne: Nabíjení je dokončeno (Doba nabíjení: asi 5 hodin) Návod pro rychlý start ( Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. b. Vložte akumulátor a kartu xd-picture Card (volitelná) ( Akumulátorovou baterii vložte značkou dolů, značkou směrem k pojistce baterie. Pokud vložíte baterii nesprávně, nebude možné ji vyjmout. Nepoužívejte násilí. Obrat te se na autorizovaného prodejce/servisní centrum. Poškození povrchu baterie (vrypy apod.) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Pojistka baterie ( Akumulátor vyjmete po stisknutí pojistky baterie ve směru šipky. 4 CZ

5 Vrub Oblast kontaktů 4 ( Nasměrujte kartu podle znázornění a vložte ji rovně do otvoru pro kartu, až zacvakne. ( Kartu vyjmete zatlačením karty dovnitř a opatrným uvolněním, karta vyskočí a můžete ji vytáhnout. 5 6 ( Tento fotoaparát umožňuje fotografování bez vložené volitelné pamět ové karty xd-picture Card (dále jen»karta«). Pokud pořizujete s tímto přístrojem snímky bez vložené karty xd-picture Card, snímky se zaznamenávají do vnitřní paměti. Podrobnosti o kartě naleznete v kapitole»karta«(str. 51). Návod pro rychlý start CZ 5

6 Zapněte fotoaparát Zde je vysvětleno, jak se fotoaparát zapíná v režimu snímání. a. Nastavte přepínač režimů na h. Pořizování statických snímků Režimy snímání statických snímků Snímání videosekvencí Návod pro rychlý start h P h B E f R Fotoaparát určí automaticky optimální nastavení podle podmínek fotografování. Fotoaparát automaticky nastaví optimální clonu i expoziční dobu. Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo otřesy fotoaparátu při pořizování snímků. Vhodné pro pořizování snímků osob. Vhodné pro pořizování snímků krajiny. Vyberte si z 15 scénických režimů podle podmínek snímání. Průvodce snímáním se zobrazuje na displeji, použijte jej k pořízení snímků podle situace. b. Stiskněte tlačítko o. Tlačítko o Y M D TIME :-- Y/M/ / D CANCEL MENU ( Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím tlačítka o. ( Tato obrazovka se objeví, pokud nejsou nastaveny datum a čas. Tip O Význam tlačítek křížového ovladače je v tomto návodu vyznačen ONXY. X Y N 6 CZ

7 Nastavte datum a čas Obrazovka nastavení data a času Y M D TIME :-- Y/M/ / D Y-M-D Hodina Minuta Formáty data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Ruší nastavení a. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [Y]. První dvě místa roku jsou pevná. b. Stiskněte tlačítko Y#. Tlačítko OF / < Tlačítko NY Y M :-- CANCEL MENU D TIME Y/M M / D Návod pro rychlý start Tlačítko Y# c. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [M]. Y M D TIME d. Stiskněte tlačítko Y# :-- Y/M M / D CANCEL MENU CZ 7

8 e. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [D]. Y M D TIME :-- Y/M M / D f. Stiskněte tlačítko Y#. g. Pomocí tlačítek OF / < a NY vyberte hodiny a minuty. Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin. CANCEL MENU Y M D TIME :30 Y/M M / D Návod pro rychlý start h. Stiskněte tlačítko Y#. i. Stiskem tlačítek OF / < a NY vyberte [Y / M / D]. j. Po uložení všech nastavení stiskněte. Pro přesnější nastavení stiskněte ve chvíli, kdy časový signál oznámí 00 sekund. CANCEL MENU Y M CANCEL MENU D TIME :30 SET SET OK Y/M M / D OK [ ] Tlačítko HQ [IN] 4 8 CZ

9 Pořiďte snímek a. Uchopte fotoaparát do rukou. Vodorovné uchopení Svislé uchopení b. Zaostřete. Tuto značku nastavte na objekt snímku. Tlačítko spouště (Namáčkněte do poloviny) 1/1000 F3.1 [ ] HQ [IN] 4 Zobrazí se počet snímků, které lze pořídit. Návod pro rychlý start Po nastavení a aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazuje se expoziční doba a clona. c. Fotografujte. Indikátor přístupu na kartu bliká. Tlačítko spouště (Stiskněte úplně) CZ 9

10 Prohlížení vašich snímků a. Stiskněte tlačítko q. Tlačítko q Křížový ovladač Zobrazí předchozí snímek Zobrazí další snímek [IN] HQ F3.1 1/ ISO : Návod pro rychlý start Mazání snímků a. Stisknutím tlačítek X& a Y#, zobrazte snímek, který chcete vymazat. b. Stiskněte tlačítko / S. ERASE [IN] Tlačítko / S BACK MENU YES NO SET OK c. Stiskněte tlačítko OF / <, vyberte [YES] a stiskněte. Tlačítko OF / < ERASE [IN] YES NO Tlačítko BACK MENU SET OK 10 CZ

11 Činnost tlačítek 1 2 d Režim snímání Samospoušt Režim blesku 6 8 [ ] b c 9 a HQ [IN] Režim Makro 1 Tlačítko o Zapnutí a vypnutí fotoaparátu Zapnutí: Fotoaparát se zapne do režimu snímání. Vysune se objektiv Displej se zapne 2 Tlačítko spouště Pořizování snímků / videosekvencí Pořizování statických obrázků Nastavte přepínač režimů do jiné polohy než n a jemně namáčkněte tlačítko spouště (do poloviny). Po aretaci ostření a expozice se rozsvítí zelený indikátor (aretace ostření) a zobrazuje se expoziční doba a hodnota clony (pouze při nastavení přepínače režimů na h, P, h). Nyní pořiďte snímek domáčknutím tlačítka spouště (úplně). Zelený indikátor 1/1000 F3.1 [ ] Aretace ostření a následná kompozice snímku (aretace ostření) S aretovaným ostřením vytvořte kompozici snímku, pak úplně stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek. Bliká-li zelený indikátor, není správně zaostřeno. Pokuste se provést novou aretaci ostření. Činnost tlačítek HQ [IN] 4 Značka aretace AF k [ ] Aretace AF Aretace polohy ostření Pokud je zvolena scéna k H, můžete aretovat ostření stiskem N. Dalším stiskem N aretaci AF zrušíte. g»f Pořizování snímků zvolením scény podle situace«(str. 12) Aretace se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. HQ [IN] 4 Záznam filmu Nastavte přepínač režimů na n, namáčknutím tlačítka spouště zaostřete a aretujte ostření a pak úplným zmáčknutím tlačítka spouště spust te záznam. Dalším plným stiskem spouště záznam zastavíte. CZ 11

12 3 Je zvolen režim snímání. Tato funkce se používá pro zapnutí fotoaparátu do režimu snímání; stiskněte K při vypnutém fotoaparátu. g»k / q Zapnutí fotoaparátu tlačítkem K nebo q«(str. 27) 4 Tlačítko K (snímání) Tlačítko q (přehrávání) Volba režimu snímání / zapnutí fotoaparátu Volba režimu přehrávání / zapnutí fotoaparátu Zobrazí se poslední pořízený snímek. Pomocí křížového ovladače zobrazíte další snímky. Pro přepínání mezi přehráváním detailů a indexovým zobrazením použijte tlačítko transfokátoru. Stiskem potlačíte informace, které se zobrazují 3 sekundy po zobrazení jednoho snímku. Tato funkce se používá pro zapnutí fotoaparátu do režimu přehrávání; stiskněte q při vypnutém fotoaparátu. g»k / q Zapnutí fotoaparátu tlačítkem K nebo q«(str. 27) g Přehrávání videosekvencí»movie PLAY Přehrávání videosekvencí«(str. 22) Činnost tlačítek 5 Přepínač režimů Nastavte přepínač režimů na požadovaný režim snímání. h Pořizování snímků s automatickým nastavením Fotoaparát určí optimální nastavení pro pořizování snímků. Nastavení [CAMERA MENU], jako [WB] či [ISO], není možné změnit. P Nastavení optimální hodnoty clony a expoziční doby Fotoaparát automaticky nastavuje optimální clonu a expoziční dobu podle jasu objektu. Nastavení [CAMERA MENU], jako [WB] či [ISO], je možné změnit. h Pořizování snímků s pomocí digitální stabilizace obrazu Tato funkce omezuje neostrosti vzniklé pohybujícími se objekty nebo otřesy fotoaparátu při pořizování snímků. B E Pořizování snímků podle situace Pro pořizování snímků s optimálním nastavením použijte PORTRAIT a LANDSCAPE. f Pořizování snímků zvolením scény podle situace Vyberte si z 15 režimů scény podle podmínek snímání. Stiskem nastavte. Přepínání režimů snímání / NIGHT+PORTRAIT / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS /i AUCTION / S SMILE SHOT / k UNDER WATER WIDE1 *1 / l UNDER WATER WIDE2 *1*2*3 / H UNDER WATER MACRO *1 M C N W R 1 NIGHT+PORTRAIT BACK MENU SET OK Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Pro změnu scénického režimu po nastavení jiného režimu stiskem m vyberte [SCENE] z nabídky, objeví se obrazovka pro volbu scénického režimu. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvolené scény. *1 Při tomto nastavení použijte vodotěsný kryt. *2 Ohnisková vzdálenost je pevně nastavena na přibližně 5 m. *3 Právě pořízený snímek se při záznamu nezobrazuje na displeji. 12 CZ

13 [S SMILE SHOT] Pokud fotoaparát v pohotovostním stavu rozpozná usmívající se tvář, pořídí automaticky sekvenci 3snímků s vysokou rychlostí. Snímky můžete pořizovat v tomto režimu i ručně stisknutím spouště. V některých případech fotoaparát usmívající se tváře nerozpozná. Při volbě [SMILE SHOT] svítí kontrolka samospouště. Pokud kontrolka samospouště bliká, fotografování není možné. R Při nastavování postupujte podle průvodce snímáním SHOOTING GUIDE 1 / 3 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Fotografování s porovnáním náhledů různých efektů. Exposure effects Pro nastavení požadovaných položek postupujte podle zobrazeného průvodce snímáním. Stiskem m znovu zobrazíte průvodce snímáním. Chcete-li změnit nastavení bez použití průvodce snímáním, nastavte režim snímání na jiný. Obsah nastavený pomocí průvodce snímáním se změní na výchozí nastavení stiskem m nebo změnou režimu přepínačem režimů. Vyberte jednu z možností [1 Shoot w / effects preview.] nabídky průvodce snímáním [SHOOTING GUIDE], zobrazí se okno živých náhledů čtyř různých úrovní zvoleného snímacího efektu. Pomocí těchto náhledů můžete zvolit požadované nastavení nebo efekt. Křížovým ovladačem vyberte rámeček s požadovaným nastavením a stiskněte. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu snímání a umožní pořízení snímku se zvoleným efektem. Při volbě [Exposure effects.] Stiskem XY změníte zobrazení. n Záznam videosekvencí Spolu s videosekvencí se nahrává i zvuk. Během zvukového záznamu lze použít pouze digitální transfokátor. Pro nahrání videosekvence pomocí optického transfokátoru nastavte [R] na [OFF]. g»r (videosekvence) Nahrávání videosekvencí se zvukem nebo bez zvuku«(str. 21) Činnost tlačítek A Během nahrávání videosekvence svítí červeně. 00:36 Zobrazuje se zbývající čas záznamu. Jakmile zbývající čas záznamu dosáhne 0, nahrávání se zastaví. 6 Křížový ovladač (ONXY) Křížový ovladač použijte k volbě scén, přehrávání snímku a položek v nabídkách. 7 Tlačítko Toto tlačítko se používá k potvrzení vaší volby. CZ 13

14 8 Tlačítko OF / < Nastavení jasu snímku (expoziční kompenzace) / tisk snímků Režim snímání: Nastavení jasu snímku Stiskněte tlačítko OF / < v režimu snímání, pomocí XY F vyberte snímek s požadovaným jasem a stiskněte. Nastavitelné od 2,0 EV do +2,0 EV Režim přehrávání: Tisk snímků Zobrazte snímek pro tisk v režimu přehrávání, připojte fotoaparát k tiskárně a pak stiskem OF / < vytiskněte snímek. g»přímý tisk (PictBridge)«(str. 29) Činnost tlačítek 9 Tlačítko X& V režimu snímání zvolte stiskem X& režim makro. Stisknutím nastavte. OFF Makro vypnuté Ruší režim makro. Stiskem NY v režimu snímání zapnete nebo vypnete samospoušt. Stisknutím nastavte. OFF Samospoušt vypnuta Zrušení samospouště. Y Samospoušt zapnuta Nastaví samospoušt. Pořizování snímků blízkých objektů & Makro zapnuté Tento režim vám dovoluje pořizovat snímky už od vzdálenosti 10 cm (při nastavení transfokátoru na širokoúhlý) nebo od 60 cm (při nastavení transfokátoru na maximální přiblížení) od objektu. % Super makro Tento režim vám umožní pořizovat fotografie už ze vzdálenosti 5 cm od objektu. Poloha transfokátoru je automaticky nastavena a nelze ji změnit. 0 Tlačítko NY Snímání pomocí samospouště Po nastavení samospouště úplně stiskněte tlačítko spouště. Kontrolka samospouště se rozsvítí přibližně na 10 sekund, bliká asi 2 sekundy a pak se snímek pořídí. Samospoušt zrušíte stiskem NY. Režim samospouště se automaticky zruší po pořízení jednoho snímku. a Tlačítko Y# Použití blesku V režimu snímání zvolte stiskem Y# režim blesku. Stisknutím nastavte. AUTO Automatický blesk Blesk pracuje automaticky při nízkém osvětlení nebo při protisvětle.! Červené oči Jev červených očí se omezí předbleskem. # Vyrovnávací blesk Blesk pracuje nezávisle na okolním osvětlení. $ Blesk vypnut Blesk nepracuje. b Tlačítko m Zobrazí hlavní nabídku. Zobrazení hlavní nabídky 14 CZ

15 c Tlačítko / S Zvýšení jasu obrazovky (Protisvětlo) / Mazání snímků Zvýšení jasu obrazovky V režimu snímání stiskněte. Jas displeje se zvýší. Pokud během 10 sekund nedojde k žádné činnosti, obnoví se předchozí jas. S Mazání snímků V režimu přehrávání zvolte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte S. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. g»0 Ochrana snímků«(str. 25) d Páčka transfokátoru Volba ohniskové vzdálenosti při snímání / přehrávání detailů Režim snímání: Zvětšení fotografovaného objektu Optický transfokátor: 3x Digitální transfokátor: 4x (optický transfokátor x digitální transfokátor: max. 12x) Širokoúhlý: Tiskněte páčku na stranu W. [ ] [ ] Telefoto: Tiskněte páčku na stranu T. [IN] 4 HQ HQ [IN] 4 Lišta transfokátoru Bílá oblast je oblastí optického transfokátoru. Červená oblast je oblastí digitálního transfokátoru. Dostane-li se lišta do červené oblasti, digitální transfokátor se aktivuje a obraz se ještě zvětší. Činnost tlačítek CZ 15

16 Režim přehrávání: Přepínání zobrazení snímku Přehrávání jednoho snímku K procházení snímků použijte křížový ovladač. T [IN] W [IN] HQ F3.1 1/ ISO : T W T T [IN] [IN] W W Zobrazení náhledu Přehrávaný snímek vyberte křížovým ovladačem a stiskem si snímek prohlédnete v režimu zobrazení jednoho snímku. Přehrávání detailních záběrů Stiskněte a držte páčku transfokátoru na stranu T, obraz se postupně zvětší (až 10x oproti původnímu); na stranu W se obraz zmenšuje. Stisknutím křížového ovladače během detailního záběru můžete posouvat obraz v daném směru. Pro návrat k přehrávání jednoho snímku stiskněte. Činnost tlačítek T [IN] W 16 CZ

17 Ovládání pomocí nabídek Tlačítko K (režim snímání) Tlačítko q (režim přehrávání) Tlačítko m Křížový ovladač (ONXY) Použití nabídek Stisknutím m zobrazíte hlavní nabídku na obrazovce. Obsah zobrazený v hlavní nabídce se liší podle režimu. Hlavní nabídka (Režim snímání statických snímků) Položky nabídky SETUP RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING BACK MENU ENGLISH NO SET OK Vyberte [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] nebo [SETUP], a stiskněte. Zobrazí se obrazovka výběru položek nabídky. Je-li přepínač režimu nastaven na R a nastavení je provedeno podle průvodce snímáním, stiskem m zobrazte obrazovku průvodce snímáním. Průvodce obsluhou Během ovládání pomocí nabídek jsou tlačítka a jejich příslušné funkce zobrazeny v dolní části obrazovky. Při procházení nabídek postupujte podle těchto pokynů. RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK BACK MENU :Návrat zpět o jednu nabídku. EXIT MENU :Opuštění nabídky. : Pomocí křížového ovladače (ONXY) vyberte položku. SET OK : Nastavení vybrané položky. Ovládání pomocí nabídek Průvodce obsluhou Tlačítko m Křížový ovladač (ONXY) CZ 17

18 Použití nabídek Zde je vysvětleno použití nabídek na příkladu nastavení [8] (výstražný zvuk). 1 Nastavte přepínač režimů na jiné nastavení než R. 2 Stiskem m zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem Y vyberte [SETUP] a stiskněte. [8] je v nabídce v [SETUP]. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 3 Stiskem ON zvolte [8] a stiskněte. Nedostupné položky není možno vybrat. Stiskem X v této obrazovce pohnete kurzorem na zobrazení stránek. Stiskem ON změníte stránku. Pro návrat na obrazovku pro výběr položek stiskněte Y nebo. EXIT MENU 1 SCENE SETUP MEMORY FORMAT SILENT MODE SET OK 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO BACK MENU SET OK Zobrazení stránek: Tato značka se zobrazí, pokud jsou na následující stránce další položky nabídky. Vybraná položka bude zobrazena odlišnou barvou SETUP BEEP SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU NORMAL LOW LOW LOW SET OK Ovládání pomocí nabídek 4 Stiskem ON vyberte [OFF], [LOW] nebo [HIGH] a stiskněte. Položka nabídky se nastaví a zobrazí se předchozí nabídka. Pro opuštění nabídky stiskněte opakovaně m. Pro zrušení jakýchkoli změn a pokračování v ovládání nabídky stiskněte m bez stisknutí. Nabídka režimu snímání 2 RESET EXIT MENU 1 IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO FINE ZOOM R (statické snímky) R (filmy) BEEP BACK MENU SETUP SHUTTER SOUND VOLUME 4 CAMERA MENU (Nabídka fotoaparát) PANORAMA* AF MODE * Vyžaduje kartu Olympus xd-picture Card. OFF LOW HIGH SET OK K 3 18 CZ

19 Některé funkce nejsou v závislosti na zvoleném režimu dostupné. g»funkce dostupné v režimech snímání a scénách«(str. 49) g»nabídky SETUP«(str. 26) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). 1 IMAGE QUALITY Kvalita obrazu statických snímků a jejich využití Kvalita obrazu / Rozměr snímku Komprimace Aplikace SHQ 3264 x 2448 Nízká komprimace HQ 3264 x 2448 Standardní komprimace SQ x 1536 Standardní komprimace SQ2 640 x 480 Standardní komprimace 16: x 1080 Standardní komprimace Kvalita videosekvencí Změna kvality obrazu Vhodné pro tisk velkých obrázků na papír plné velikosti. Vhodné pro zpracování snímků na počítači, jako je nastavení kontrastu nebo korekce červených očí. Vhodné pro tisk velikosti A4 / pohlednic. Vhodné pro zpracování na počítači, jako otáčení nebo přidání textu do obrázku. Tento typ je vhodný pro posílání snímků em ve formě příloh. Vhodné pro vyjádření šířky obrazu, např. u krajin, a pro zobrazení snímků na širokoúhlých televizorech. [PANORAMA] nelze nastavit. 2 Kvalita obrazu / Rozměr snímku SHQ 640 x 480 HQ 320 x 240 SQ 160 x 120 RESET NO / YES Obnoví výchozí nastavení funkcí snímání. Změna funkcí snímání zpět na výchozí nastavení Funkce, u kterých se po provedení funkce reset vrátí nastavení k původním hodnotám Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. f M NIGHT+PORTRAIT str. 12 F 0.0 str. 14 & OFF str. 14 Y OFF str. 14 # AUTO str. 14 IMAGE QUALITY HQ str. 19 WB AUTO str. 20 ISO AUTO str. 20 FINE ZOOM OFF str. 20 Ovládání pomocí nabídek CZ 19

20 Funkce Výchozí tovární nastavení Viz str. R (statické snímky) OFF str. 21 R (filmy) ON str. 21 AF MODE iesp str f(scéna) Pořizování snímků zvolením scény podle situace Obrazovka volby scény zobrazuje vzorové obrázky a režim snímání, který je pro danou situaci nejvhodnější. Lze nastavit pouze je-li přepínač režimů nastaven na f. Přepnutím na jinou scénu se většina nastavení změní na výchozí nastavení zvolené scény. g»f Pořizování snímků zvolením scény podle situace«(str. 12) 4 CAMERA MENU WB... Nastavení barvy snímku Ovládání pomocí nabídek AUTO Vyvážení bílé barvy je nastaveno automaticky, takže barvy vypadají přirozeně bez ohledu na zdroj světla. 5 Slunečný den Pro snímání pod jasnou oblohou. 3 Oblačný den Pro snímání pod zamračenou oblohou. 1 Žárovkové Pro fotografování při světle žárovky. světlo w Zářivka 1 Pro fotografování pod zářivkou s denním světlem. (Tento typ osvětlení se používá především v domácnostech.) x Zářivka 2 Pro fotografování pod neutrální bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především ve stolních lampách.) y Zářivka 3 Pro fotografování pod bílou zářivkou. (Tento typ osvětlení se používá především v kancelářích.) ISO... Změna citlivosti ISO AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Citlivost je nastavována automaticky podle podmínek fotografování. Nízká hodnota snižuje citlivost pro fotografování jasných, ostrých snímků za denního světla. Čím vyšší je ISO, tím lepší je citlivost fotoaparátu na světlo a schopnost pořizovat snímky s kratší expoziční dobou a při špatných světelných podmínkách. Vyšší citlivost má však za následek vzrůst obrazového šumu a tím zrnitý vzhled snímků. FINE ZOOM...Zaostření na snímaný objekt bez snížení kvality obrazu OFF / ON Funkce umožňuje zvětšit obraz až 15 kombinací optického transfokátoru a oříznutí obrazu. Nedochází ke snížení obrazové kvality, protože se obrazová data nepřepočítávají (bodové rozlišení se nezvětšuje). Dostupné zvětšení závisí na nastavení [IMAGE QUALITY]. Možné nastavení [IMAGE QUALITY] je [SQ1] nebo nižší. 20 CZ

21 R (Statické snímky)... Nahrávání zvuku se statickými snímky OFF / ON Je-li aktivováno [ON], fotoaparát nahraje po pořízení snímku asi 4 sekundy zvuku. Při nahrávání namiřte mikrofon fotoaparátu na zdroj zvuku, který chcete nahrát. R (videosekvence)...nahrávání videosekvencí se zvukem nebo bez zvuku OFF / ON Při volbě [ON] (zvuk se nahrává) nelze optický transfokátor použít během nahrávání videosekvence. Lze použít pouze digitální transfokátor. PANORAMA... Tvorba panoramatického snímku Panoramatické snímání vám dovoluje vytvořit pomocí programu OLYMPUS Master z přiloženého CD-ROM panoramatický snímek. Pro panoramatické snímání je nutná karta Olympus xd-picture Card. Snímky se napojují zleva doprava Snímky se napojují zdola nahoru Y: Další snímek se připojí na pravém okraji. X: Další snímek se připojí na levém okraji. O: Další snímek se připojí na horním okraji. N: Další snímek se připojí na dolním okraji. Pomocí křížového ovladače určete, na které hraně se snímky budou spojovat, pak pořizujte snímky tak, aby se okraje snímků překrývaly. Část předchozího snímku, kterou bude spojen s následujícím snímkem, nezůstává v rámečku. Je tedy nutno si pamatovat, jak část v rámečku vypadala a pořídit další snímek tak, aby došlo k překrytí. Stiskem ukončete. Panoráma může tvořit až 10 snímků. Po pořízení 10. snímku se zobrazí varovná značka (g). AF MODE...Změna oblasti zaostření FACE DETECT iesp SPOT Fotoaparát vyhledá v zorném poli lidskou tvář a zaostří na ni. Fotoaparát určí, na který objekt na obrazovce se zaostří. Ostření je možné i v případě, že objekt není ve středu pole. Volba zaostření je založena na objektu ve značce automatického ostření AF. V některých případech fotoaparát nerozpozná tvář ani při nastavení [FACE DETECT]. Ovládání pomocí nabídek 5 SILENT MODE Vypnutí provozních zvuků OFF / ON Tato funkce vám umožňuje vypnout provozní zvuky během snímání a přehrávání (např. varovná pípání, zvuky spouště atd.). CZ 21

22 Nabídka režimu přehrávání q Pokud je zvolen statický snímek 5 EDIT 5 8*1 6 PLAYBACK MENU (Nabídka přehrávání) Q P 1 SLIDE- PRINT 0 SHOW EDIT ORDER y *2 3 PERFECT PLAYBACK R *2 FIX MENU SETUP 4 MY FAVORITE EXIT MENU SILENT ERASE MODE SET OK 7 6 *1 Vyžaduje kartu. *2 Nezobrazuje se, pokud je zvolena videosekvence. 5 EDIT INDEX EDIT 2 Pokud je zvolena videosekvence MOVIE PLAY PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY FAVORITE EXIT MENU 5 EDIT PRINT ORDER SILENT ERASE MODE SET OK 76 g»nabídky SETUP«(str. 26) g»silent MODE Vypnutí provozních zvuků«(str. 21) Výchozí tovární nastavení je zobrazeno šedě ( ). Ovládání pomocí nabídek 1 SLIDESHOW Stiskem zahájíte prezentaci snímků. U filmů se zobrazí pouze první snímek. Prezentaci snímků ukončíte stisknutím. 2 MOVIE PLAY [IN] ' : MOVIE PLAY OK 4 Funkce během přehrávání videosekvence [IN] HQ ' : :00 00:36 Automatické přehrávání snímků (prezentace) Přehrávání videosekvencí Chcete-li přehrávat videosekvenci, zvolte z hlavní nabídky [MOVIE PLAY] a stiskněte. Další možností je zvolit snímek s ikonou videosekvence (n) a stiskem spustit přehrávání. Y :Při stisknutí a držení rychlé přehrávání dopředu. X :Při stisknutí a držení rychlé přehrávání dozadu. Přehraný čas / Celková délka O : Zvýšení hlasitosti. N : Snížení hlasitosti. Stiskem přehrávání pozastavíte. 22 CZ

23 Činnosti během pauzy [IN] Y :Při stisknutí a držení přehrává. X :Při stisknutí a držení přehraje videosekvenci pozpátku. 00:05 00:36 O : Zobrazí se první okénko. N : Zobrazí se poslední okénko. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte. Chcete-li ukončit přehrávání uprostřed videosekvence nebo během pauzy, stiskněte m. 3 PERFECT FIX Pořízený obraz je upraven a uložen jako nový. Stiskem ON vyberte požadovaný efekt a stiskněte. Pomocí XY vyberte snímek, který chcete upravit, a stiskněte. PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX BACK MENU [IN] SET OK ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX Úpravy snímků Digitální stabilizace obrazu, světelné pero a redukce červených očí jsou aktivovány současně. Opravuje neočekávaně rozmazané snímky. Podexponované oblasti obrazu jsou zesvětleny. Opravuje osoby s červenýma očima. Videosekvence, snímky pořízené jiným fotoaparátem a již dříve upravené obrázky nemohou být upraveny. Upravené snímky není při zobrazení již možné dále upravovat. Některé snímky mohou zůstat rozmazané. Úpravy obrazu mohou vést ke zhoršení jeho kvality. 4 MY FAVORITE Zobrazení a registrace oblíbených snímků do My Favorite Registruje a přehrává oblíbené statické snímky z vnitřní paměti jako nové. Lze registrovat až 9 snímků. Registrovaný snímek není možné vymazat ani formátováním vnitřní paměti. g»mazání snímků registrovaných v MY FAVORITE«(str. 24) Poznámka Registrované snímky není možné upravovat, tisknout, kopírovat na kartu, převádět do počítače ani v něm zobrazovat. VIEW FAVORITES... Zobrazení registrovaných snímků Volbou [VIEW FAVORITES] zobrazíte snímky registrované v MY FAVORITE. K procházení snímků použijte křížový ovladač. Stiskem m vyberte [ADD FAVORITE] nebo [SLIDESHOW]. ADD FAVORITE EXIT MENU My Favorite SLIDE- SHOW EXIT SET OK ADD FAVORITE SLIDESHOW (Prezentace snímků) EXIT Přidání snímků do Oblíbených. Pomocí XY zvolte snímek a stiskněte. Automatické přehrávání registrovaných snímků. Stiskem opustíte prezentaci snímků. Návrat do režimu normálního přehrávání. Ovládání pomocí nabídek CZ 23

24 Mazání snímků registrovaných v MY FAVORITE YES / NO Pomocí křížového ovladače vyberte snímek, který chcete smazat a stiskněte S. Vyberte [YES] a stiskněte. Smazání snímků registrovaných v MY FAVORITE nezpůsobí smazání originálních snímků na kartě nebo v paměti. SET... Registrace oblíbených snímků SET Pomocí XY zvolte snímek a stiskněte. BACK MENU SET OK 5 EDIT Q...Změna velikosti snímků 640 x 480 / 320 x 240 Změní rozměr snímku a uloží ho jako nový soubor. P...Ořezávání snímku Ořízne snímek a uloží jej jako nový snímek. Pomocí XY vyberte snímek, který má být oříznut, a stiskněte. Pomocí křížového ovladače a páčky transfokátoru nastavte polohu a velikost ořezu a stiskněte. Ovládání pomocí nabídek O SET OK INDEX... Vytvoření náhledu z videosekvence 00:00/00:3600:36 SET OK Funkce separuje z videosekvence 9 snímků a uloží je jako nový snímek (INDEX), obsahující jejich náhledy. Pomocí XY zvolte videosekvenci a stiskněte. Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek a stiskněte. Stejným způsobem zvolte poslední snímek videosekvence a stiskněte. EDIT...Vystřižení části videosekvence 00:00/00:3600:36 Vyberte část videosekvence, kterou chcete uložit, a přepište s ní původní soubor (OVERWRITE) nebo ji uložte jako nový soubor (NEW). Zvolte [NEW FILE] nebo [OVERWRITE] a stiskněte. Pomocí křížového ovladače vyberte první snímek a stiskněte. Stejným způsobem zvolte poslední snímek videosekvence a stiskněte. SET OK 24 CZ

25 6 PLAYBACK MENU 0... Ochrana snímků OFF / ON 0 OFF ON [IN] Chráněné snímky nelze vymazat pomocí [ERASE], [SEL. IMAGE] nebo [ALL ERASE], mohou však být všechny vymazány formátováním. Vyberte snímek pomocí XY a zapněte jeho ochranu volbou [ON] pomocí ON. Můžete postupně ochránit několik snímků. 9 se zobrazí, když je snímek chráněn. EXIT OK y...otáčení snímků +90 / 0 / 90 Snímky pořízené na výšku se zobrazují převrácené. Tato funkce vám umožňuje otočit snímky tak, aby byly zobrazeny svisle. Nová orientace snímků se zachovává i po vypnutí fotoaparátu. y [ IN] y [ IN] y [ IN] EXIT OK EXIT OK EXIT OK Vyberte snímek pomocí XY a vyberte otočení o [+90 ] / [0 ] / [ 90 ] pomocí ON. Můžete postupně otočit několik snímků. R...Přidávání zvuku ke statickým snímkům R BACK YES / NO MENU 7 ERASE YES NO [IN] SET OK Zvuk se zaznamenává asi 4 sekundy. Pomocí křížového ovládače XY vyberte snímek a volbou [YES] spust te záznam. Na okamžik se zobrazí lišta [BUSY]. Vymazání zvolených snímků / vymazání všech snímků Ovládání pomocí nabídek Chráněné snímky nelze vymazat. Před mazáním chráněných snímků zrušte ochranu. Jednou smazaný snímek není možno obnovit. Každý snímek před mazáním zkontrolujte, abyste nesmazali omylem důležitý snímek. Při mazání snímků z vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu kartu. Při mazání snímků z karty vložte nejprve kartu do fotoaparátu. CZ 25

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Uživatelská příručka Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Návod k obsluze. Digitální fotoaparát. Před použitím si přečtěte celý návod. Č. modelu DMC-FZ50. Web Site: http://www.panasonic-europe.

Návod k obsluze. Digitální fotoaparát. Před použitím si přečtěte celý návod. Č. modelu DMC-FZ50. Web Site: http://www.panasonic-europe. Návod k obsluze Digitální fotoaparát Č. modelu DMC-FZ50 EB Před použitím si přečtěte celý návod. Web Site: http://www.panasonic-europe.com VQT0Y05 1 Před použitím Vážený zákazníku, chtěli bychom využít

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete na následujících místech: i Obsah str. viii xiii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard.

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. digitální fotoaparát hp photosmart 318 uživatelská příručka Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 LYT2368-016A Obsah Návod k obsluze pro začátečníky 4 Nabíjení 4 Záznam 4 Přehrávání 4 Tipy pro natáčení 4 Prázdniny/vánoce 5 Svatba 6 Cestování 7 Zábavní park

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete v následujících částech: i Obsah 0 x xvii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek a odpovědí

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod Jednotlivé části a hlavní funkce fotoaparátu Základy snímání a přehrávání Funkce fotografování Funkce přehrávání Nahrávání a přehrávání videosekvencí Obecné

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více