PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE"

Transkript

1 PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Motto: Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. J. Á. Komenský Základní škola Fryšták, náměstí Míru 7, Fryšták tel

2 Ve školním roce 2012/2013 bude probíhat výuka ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) : Škola pro život č. j. 01/09/2007. Ve výuce využíváme i metody činnostního učení ze vzdělávacího programu Tvořivá škola. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Školní rok začíná v pondělí 3. září 2012 I. pololetí končí ve čtvrtek 31. ledna 2013 II. pololetí končí v pátek 28. června 2013 Prázdniny Podzimní ve čtvrtek 25. října 2012 a pátek 26. října 2012 Vánoční od soboty 22. prosince 2012 do středy 2. ledna 2013 Vyučování po Vánocích začne ve čtvrtek 3. ledna 2013 Pololetní (1 den) v pátek 1. února 2013 Jarní (1 týden) od pondělí 25. února 2013 do neděle 3. března 2013 Velikonoční ve čtvrtek 28. března 2013 a pátek 29. března 2013 Hlavní od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013 Lyžařský kurz od neděle 17. února 2013 do pátku 22. února 2013 Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2013/2014 proběhne v úterý 5. února 2013 od do hodin. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VYUČOVACÍ HODINY TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD A INFORMACÍ PRO RODIČE Pedagogické rady 20. listopadu 2012 (úterý) Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí 15. ledna 2013 (úterý) Pololetní hodnocení žáků za I. pololetí 16. dubna 2013 (úterý) Průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí 18. června 2013 (úterý) Závěr. ped. rady, hodnocení plnění plánů práce školy

3 Pohovory s rodiči 20. listopadu 2012 (úterý) Třídní schůzky s rodiči 8. ledna 2013 (úterý) Konzultační den pro rodiče 16. dubna 2013 (úterý) Třídní schůzky s rodiči 21. května 2013 (úterý) Konzultační den pro rodiče PRACOVNÍCI ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce volba povolání: Výchovný poradce speciální pedagog: Školní metodik prevence Mgr. Libor Sovadina Mgr. Hana Březinová Mgr. Miluše Šafářová Mgr. Miluše Šafářová Mgr. Hana Krajčová TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPEŇ TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPEŇ 1. A Mgr. Lena Minaříková 6. A Mgr. Hana Krajčová 1. B Mgr. Pavlína Dračková 6. B Mgr. Helena Ondrášová 2. A Mgr. Věra Řiháková 7. A Mgr. Lenka Truhlářová 2. B Mgr. Irena Dlabajová 7. B Mgr. Marcela Klapilová 3. A Mgr. Helena Uhříková 8. A Mgr. Jana Kalandrová 3. B Mgr. Eliška Galíková 8. B Mgr. Tomáš Nedbal 4. A Mgr. Helena Koždoňová 9. A Mgr. Alena Vrtalová 4. B Mgr. Drahomíra Krajčová 9. B Mgr. Lenka Prášilová 5. A paní Dagmar Švajdová 5. B Mgr. Petra Zdráhalová NETŘÍDNÍ UČITELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINA do hodin Mgr. Daniela Floriánová I. oddělení Irena Láníčková Mgr. Eliška Kleinová II. oddělení Marie Horáková Mgr. Radek Matulík III. oddělení Eliška Galíková Mgr. Miloslav Šůstek Mgr. Jana Hájková Mgr. Drahomíra Kalandrová Mgr. Sylva Knedlová ZUŠ MORAVA pracoviště Fryšták Ředitel: Libor Mikl Adresa školy: ZUŠ Morava, Kotěrova 4395, Zlín, Kancelář ZUŠ tel Informace pro veřejnost: Jaroslava Tesková - tel pondělí, středa hodin

4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Logopedická cvičení Mgr. Lena Minaříková Dyslektická cvičení Dagmar Švajdová Náboženství 1. ročník Helena Němcová 2., 4. a 5. ročník Mgr. Jana Skaličková 3. ročník p. farář Miroslav Dibelka ročník Jarmila Macháčková ročník p. farář Miroslav Dibelka ZÁJMOVÉ KROUŽKY Název kroužku Vedoucí Termín Pro žáky tříd Atletika M. Horáková St třídy Kopaná J. Hrbáček Po, St třídy Pohybové hry S. Knedlová Po h třídy Sportovní hry S. Knedlová Po h třídy Sportovní hry M. Šafářová Po h třídy Florbal R. Matulík Út h třídy Florbal T. Nedbal Čt h třídy Aerobic začátečníci I. Láníčková Čt h třídy Aerobic pokročilí I. Láníčková Po h třídy Moderní tanec I. Láníčková Út h třídy Florbal E. Galíková Út h třídy Mažoretky N. Dorazínová Po16.30 Pá třídy BREAK DANCE E. Kotikov St h třídy Rybářský J. Jaška Út h třídy Pramének V. Kunstová St Čt I. a II. stupeň Matematika pro deváťáky A. Vrtalová Út, Pá h 9. třídy Český jazyk pro deváťáky E. Kleinová Po, Út třídy Modelářský L. Sovadina Po h třídy Keramický M. Kydalová Út h třídy Tvořivá dílna H. Uhříková Pá h třídy Dramatický kroužek P. Dračková Čt h třídy S B Ě R Y Sběr Nasbírané množství Kč Odpadový papír kg ,- Kč Pomerančová kůra 131,6 kg 2 606,- Kč Byliny 16,75 kg 1 021,- Kč

5 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005. Obědy se vydávají od do hodin, pro cizí strávníky od do hodin. Součástí každého oběda je dostatečné množství tekutin. Ceny stravného: I. kategorie 7 10 let 23,- Kč Svačinky 9,- Kč II. kategorie let 25,- Kč Cizí strávníci 59, -Kč III. kategorie od 15 let 27,- Kč do nosiče 61,- Kč Do věkových skupin jsou děti zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle skupin. Školním rokem se počítá doba od 1. září do 31. srpna. Prodej stravenek se nemění. Prodávají se každé pondělí od 6.00 do h, pokud ze závažných důvodů není určeno jinak. Žáci, kteří nemají stravenky, např. po nemoci, je mohou nakoupit i v jiný termín. Stravenky se razí den dopředu, z vážných důvodů je možné si narazit i před vyučováním. V případě nemoci je možno oběd odhlásit do 8.00 hodin ráno tel Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně i o prázdninách Stravenky se budou měnit k Důvodem je předpokládané zvýšení DPH a s tím související zdražení potravin. V rámci projektu Ovoce do škol dostávají žáci I. stupně, dle schváleného finančního limitu ovoce nebo zeleninu zdarma (1x týdně). ŠKOLNÍ MLÉKO V letošním roce došlo ke změně mléčné kreditky obdrželi všichni žáci. Případnou ztrátu a výměnu za novou kreditku řeší paní uč. Mgr. Alena Vrtalová denně o velké přestávce ( h) v kabinetě matematiky (číslo dveří 243). Kreditky se dobíjí! K výběru výrobků z automatu je určena pouze jedna kreditka. Kreditka je aktivována zaplacením minimální částky 100,- Kč. Po vyčerpání kreditu ji lze opět dobít. Polotučné mléko neochucené 5,70 Kč Polotučné ochucené mléko vanilka, kakao, jahoda, káva 6,90 Kč V automatu lze zakoupit výrobky, které nabízí projekt Happy snack. Vše o sortimentu najdete na

6 Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Fryšták Předseda p. Lubomír Fuksa Pokladní p. Helena Dušová Ples SRPŠ se bude konat v sobotu 9. března 2013 v kulturním sále ZDV Fryšták. Rodiče, podpořte školu, kam chodí vaše děti! Například můžete věnovat škole věcný nebo finanční dar, můžete být nápomocni radou, odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení vzdělávání (exkurze, výlety, vedení kroužků,...) a podobně. Více informací o naší škole získáte na internetových stránkách Sociálně patologické jevy: konzumace tabákových výrobků doslovná citace Přílohy č. 1 k Metodickému pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení č.j.: / (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy (příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb). (3) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. (4) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálněprávní ochrany obce vyžadovat pomoc.

7 (5) Z konzumace tabákových výrobků ve škole nebo v rámci akcí pořádaných školou v době školního vyučování je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Sankce stanovené Školním řádem ZŠ Fryšták platné od (výpis) Závažné porušení školního řádu (7) Kouření nebo používání omamných a psychotropních látek v prostorách školy, ve školním areálu a na všech školních akcích. Přinášení nevhodných materiálů ohrožujících mravní výchovu žáků (pornografické časopisy nebo audiovizuální media). Za závažné porušení školního řádu může být udělena důtka ředitele školy nebo snížená známka z chování. Hrubé porušení kázně a školního řádu (5) Manipulace s tabákovými výrobky, drogami, zbraněmi ve škole a na školních akcích. Propagace nacismu a dalších hnutí omezujících práva určité skupiny obyvatel. Obtěžování osob druhého pohlaví. Za hrubé porušení kázně může být udělen třetí stupeň z chování. Bezpečnější internet (definice čerpána ze Zprávy projektu Copingové strategie kyberšikany u adolescentů, projekt realizovaný Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2012) Kyberšikana je poměrně novým fenoménem přicházejícím s rozšířením informačních a komunikačních technologií do našeho každodenního života. Jeho název je složen ze dvou ústředních pojmů, kyber-šikany, tedy šikany, která se odehrává v kyberprostoru, především na internetu nebo prostřednictvím mobilních telefonů. Definice kyberšikany se stále proměňuje a zpřesňuje. Ukazuje se, že je velmi důležité rozlišovat charakter online útoků, neboť ty mohou nabývat mnoha různých forem: může jít o jednotlivou, relativně banální událost (např. obdržení jednoho urážlivého u od neznámého adresáta), která na příjemce nemá prakticky žádný dopad, až po dlouhodobé a závažné obtěžování, které může dohnat oběti až k sebevražedným úmyslům.

8 Jak se použití internetu stává více osobní, je také zodpovědnější úloha rodičů a učitelů. Internet se stal pro děti a dospívající přirozeným prostředím a navzdory výhodám, které nabízí, s sebou nese řadu možných rizik. Česká republika je podle výsledků mezinárodních výzkumů zemí s vysokou mírou rizik na internetu pro děti a dospívající, avšak dopady nebyly prozatím detailně zkoumány. V každém případě je třeba zvýšit povědomí o tom, jak tyto technologie fungují. Už na základních školách by děti měly být informovány o možnostech bezpečnostních opatření online a vedeny k převzetí zodpovědnosti za svou vlastní bezpečnost. Proto, když jsme byli požádáni Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU Brno o zapojení do výzkumného projektu zaměřeného na online rizika, rádi jsme navázali vzájemnou spolupráci. Tento projekt s názvem Rizika používání internetu u dětí a dospívajících se zaměřuje na zkoumání rizik, která vznikají na internetu, jejich psychosociálních souvislostí, kontextu a dopadů na děti a adolescenty ve věku 10 až 16 let. Sleduje vztahy mezi vývojem dětí a následujícími riziky: používání sociálních sítí (např. Facebook), sdílení osobních údajů online, členství v rizikových online komunitách, problematika kyberšikany a expozice online sexuálním obsahům. Výstupem projektu by měl být podklad pro prevenci a intervenci u online rizik. Sběr dat od žáků bude probíhat v celé České republice opakovaně ve třech vlnách v rámci jednoho roku. První vlna šetření proběhla v červnu 2012 (další proběhne v prosinci 2012, v červnu 2013). Data se sbírala pomocí dotazníku, který byl přístupný přes internet. Dotazník vyplňovali žáci z jedné 5., 6. a 7. třídy v počítačové učebně pod dozorem vyučujícího (45 minut). Účast na projektu je pro nás důležitá, abychom porozuměli tomu, co dnešní děti na internetu dělají a čemu musí čelit. Informace, které Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU Brno získá, budou zpracovány pod vedením doc. PhDr. Davida Šmahela, Ph. D. do podoby závěrečné zprávy, se kterou vás seznámíme. Zpráva bude obsahovat nejen nejdůležitější výsledky ukazující situaci v České republice, ale i praktická doporučení od odborníků. Miluše Šafářová výchovná poradkyně

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Minimální preventivní program Školní metodik prevence: Mgr. Jana Jarošová Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 212 213 Základní škola Žamberk, Nádražní 743 1 Základní údaje o škole Název organizace : Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Sídlo organizace : Nádražní 743,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450,155 00 Praha 5- Velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více

Organizační řád příspěvkové organizace

Organizační řád příspěvkové organizace Klegova 29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 596 784 723 www.zslukasove.cz Organizační řád příspěvkové organizace Příloha organizačního řádu číslo 16 Školní řád základní školy Vypracoval Mgr. Petra Kalousková,

Více

Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015 Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Daniela Štěpanovská Adresa střediska:

Více

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Zpracovatel: Mgr. Iva Knedlíková Realizátor: ZŠ a MŠ Tři Sekery Termín realizace programu: školní rok 2014-2015 Pedagogická

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE, SADY PIONÝRŮ 355/2 Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Mgr. Jitka Puravcová 1.9.2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více