Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 / Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014. Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

2 Obsah: ZŠ a MŠ Tábor, Husova Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Personální zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Základní škola Školní jídelna Celkový počet zaměstnanců 8 4. Výsledky zápisu na školní rok Statistické údaje Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků Chování žáků Zameškané hodiny Přehled úrazovosti Výchovné poradenství Práce s žáky se specifickými poruchami učení Chování žáků Kariérové poradenství Práce s talentovanými žáky Prevence sociálně patologických jevů Autoevaluace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Česká školní inspekce Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Údaje o aktivitách školy Mateřská škola Základní škola Školní družina 43 Přílohy: 1. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2014/2015 2

3 1. Základní údaje o škole ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Název a právní forma: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 REDIZO příspěvková organizace IČO: statutární orgán: Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy Zřizovatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, Tábor IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Petr Zamrzla Mgr. Jaroslav Novák, zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Vašíčková Ekonomický úsek: Bc. Petra Bočková od Bc. Alice Stibalová od Sekretariát: Výchovný poradce: Vedoucí učitelka MŠ: Vedoucí školní jídelny: Správce budovy: Jana Kopřivová Mgr. Adéla Veselá Mgr. Magdalena Růžková Milena Hirková Stanislav Kroužek Kontakt: telefon: kancelář ředitel zástupce ředitele 1. budova zástupce ředitele 2. budova ekonom školy školní jídelna mateřská škola FAX: www stránky: 3

4 Školská rada: zástupci školy: Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Daniela Kubínová ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 zástupci rodičů: MUDr. Kristina Berková Mgr. Jana Provazníková zástupci zřizovatele: Andrea Koblasová Ing. Jiří Horecký Škola sdružuje: zařízení kapacita IZO mateřská škola 112 dětí základní škola 960 žáků školní družina 226 žáků školní jídelna neuvádí se školní jídelna výdejna neuvádí se Vzdělávací program 2.1 Mateřská škola Odborná pedagogická výchovná činnost MŠ je koncipována na realizaci Rámcového programu pro předškolní vzdělávací (č. j /01-22), který představuje nový základní dokument pro MŠ. Byl vypracován Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v březnu Tímto základním pedagogickým dokumentem MŠMT stanovuje pro předškolní vzdělávání konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání. Rámcový program pro předškolní vzdělávání je rozpracován na hlavní cíle předškolního vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. RP dále formuluje základní výběr obsahu, který musí být povinně zakomponován ve vzdělávacím programu zpracovaném MŠ. Tento obsah je rozdělen do pěti oblastí: 1. dítě a jeho tělo-biologická oblast 2. dítě a jeho psychika-psychologická 3. dítě a ten druhý - interpersonální 4. dítě a společnost-sociálně kulturní 5. dítě a svět-environmentální oblast Školní vzdělávací program se jmenuje:,,objevujeme SVĚT A SEBE V NĚM Je rozpracován do deseti témat zpracovaných přibližně na jeden měsíc. Každý tématický celek má čtyři podtémata - rozdělená na týdny v měsíci. Témata i podtémata mají své názvy přibližně vyjadřující, jakým motivačním okruhem se výchovně vzdělávací činnost orientuje. Jednotlivá podtémata jsou úzce propojena a navazují na sebe podle stupně obtížnosti. V úvahu se vždy bere 4

5 zvládnutí úkolu dětmi.pokud není tohoto docíleno, je možné zařadit stejné podtéma jako opakování pro všechny děti,případně do individuální činnosti pro jednotlivce. Školní vzdělávací program :,,Objevujeme svět a sebe v něm je koncipován zcela výhradně s přihlédnutím k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte a jeho individuality. Chceme, aby se děti dokázaly orientovat ve světě kolem nás již od útlého věku a získávaly další předpoklady pro uplatnění se ve společnosti, kde žijí, stejně tak pro navazující celoživotní vzdělávání. Nově jsou do ŠVP zařazeny,,konkretizované očekávané výstupy RVP PV, které byly koncipovány jako doplňující dokument RVP PV a upřesňují očekávané konkretizované činnosti z pěti vzdělávacích oblastí tak, aby bylo zcela jasné, co by zpravidla mělo dítě na konci předškolního vzdělávání dokázat. Při zápisu do MŠ dostanou rodiče informativní leták tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je současně zveřejněn na nástěnce v mateřské škole. 2.2 Základní škola Školní vzdělávací program ročník Úplné znění školního vzdělávacího programu je k dispozici na webu školy a v ředitelně školy. 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Mateřská škola jméno vzdělání poznámka Berová Dana Bielawská Zdena Dvořáková Ivana Glotzová Kateřina Loudínová Milena Němcová Alena Růžková Magdalena, Mgr. VŠ vedoucí učitelka SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ Počet učitelek: fyzické osoby 7 přepočtené úvazky 7 5

6 3.2. Základní škola a) pedagogičtí zaměstnanci učitelé ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 jméno vzdělání aprobace poznámka vedení školy Zamrzla Petr, Mgr. VŠ Tv, Bv ředitel Novák Jaroslav, Mgr. VŠ Nj, Bi zástupce ředitele pro 2. stupeň Vašíčková Jana, Mgr. VŠ NŠ zástupce ředitele pro 1. stupeň 1. stupeň Bičišťová Jana, Mgr. VŠ NŠ, Aj, Nj Fraitová Martina, Mgr. VŠ NŠ, Pv Hanušová Naděžda, Mgr. VŠ NŠ, Tv Hermová Soňa, Mgr. VS NS, Tv 64% Heřmánková Zdeňka VS Čj, Hv 95% Hrdinová Alena, Mgr. VŠ NŠ, Pv 41% Chromuláková Jitka, Mgr. VŠ Rj, Ov Kuchařová Jitka, Mgr. VŠ NŠ, Morkusová Hana, Mgr. VŠ NŠ, Hv Pražáková Markéta, Mgr. VŠ NŠ Stradová Iva, Mgr. VŠ NŠ, Vv Strnadová Pavlína, Mgr. VŠ NŠ Šperlová Romana, Mgr. VŠ NŠ, Tv Váchová Gabriela, Mgr. VŠ NŠ, Tv Včeláková Jaroslava, Mgr. VŠ NŠ Vinařová Slavomila, Mgr. VŠ NŠ Voštová Daniela, Mgr. VŠ NŠ, Hv Zítková Miluše, Mgr. VŠ NŠ 2.stupeň Bezemková Michaela, Mgr. VŠ Čj, Nj 86% Davidová Šárka, Mgr. VŠ Aj, Fj Drtinová Irena, Mgr. VŠ Čj, D Fialová Kateřina, Mgr. VŠ Bi, Vz Homolková Libuše, Mgr. VŠ Rj, Tv, Knotek Jan, Mgr. VŠ Fj, D, Vv Kubínová Daniela, Mgr. VŠ CH, Bi 96% Marková Eva, Mgr. VŠ Ov, Tv školní metodik prevence Mihalíková Radka, Mgr. VŠ M, Zt Navrátilová Věra, PhDr. VŠ ČJ, OV Nechvátalová Marie, Mgr. VŠ M, Př Peška Roman VŠ Z, D Poživilová Marie, Mgr. VŠ Čj, Hv Prouzová Milada, Mgr. VŠ Z, Tv, Pč Štefanová Eva, Mgr. VŠ Čj, Hv, Spd 6

7 Vála Jiří, Mgr. VŠ M, F Včelák Jaroslav, Mgr. VŠ M,ZT,Inf ICT koordinátor ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Veselá Adéla, Mgr. VŠ Čj, Hv výchovný poradce Veselá Jaroslava, Mgr. VŠ M, F Vostřáková Marcela SŠ Aj Votrubová Dana, Mgr. VŠ Aj, Nj Počet vyučujících : fyzické osoby 42 přepočtené úvazky 40,82 b) pedagogičtí zaměstnanci - vychovatelky školní družiny jméno vzdělání poznámka Babínková Marcela SŠ 82% Korfová Milada SŠ 36% Kosová Olina SŠ 82% Lopotová Renata SŠ 82% Nekolová Jana SŠ 82% Rybníčková Stanislava SŠ 82% Vovsová Hana SŠ 82% Počet vychovatelek: fyzické osoby 7 přepočtené úvazky 5,28 c) provozní a THP zaměstnanci jméno zařazení poznámka Kopřivová Jana sekretářka Pištělová Iva ekonom do Bc. Bočková Petra ekonom od Kroužek Stanislav školník Růžička Jindřich školník 50% Iterská Romana Klacáková Jana Kováčiková Alena Kulveitová Irena Pekárková Jana Pekařová Olexandra Lorencová Jitka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka domovnice MŠ Počet provozních zaměstnanců fyzické osoby 11 přepočtené úvazky 10,5 7

8 3.3. Školní jídelna jméno zařazení poznámka Buriánková Věra Hirková Milena kuchařka vedoucí Houšková Eva účetní + pomocná 82% Houšková Romana pom. kuchařka 13% Křivánková Jaroslava Löfflerová Zdeňka Minichthalerová Martina Márová Eva Pajerová Marie Poláchová Jaroslava Štochová Vlasta Šimáková Lenka Vandrovcová Ladislava vedoucí kuchařka pom. kuchařka kuchařka pom. kuchařka pom. kuchařka kuchařka MŠ kuchařka kuchařka pom. kuchařka Počet provozních zaměstnanců fyzické osoby 13 přepočtené úvazky 11, Celkový počet zaměstnanců školy: a) fyzické osoby 80 b) přepočtené úvazky 75,55 4. Výsledky zápisu pro školní rok 2014 / Mateřská škola Termín zápisu: Počet dětí u zápisu: 45 dětí Celkový počet dětí, které nastoupily do MŠ ve školním roce 2014 / 2015 je Základní škola Termín zápisu : Počet dětí u zápisu : 103 dětí Dodatečný zápis: 2 děti Odklad školní docházky : 17 dětí Přestup na jiné školy: 2 děti Přestup na naši školu: 2 děti Předč. nástup do školy - nepovolený: 1 dítě Počet zapsaných: 87 dětí Celkový počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015 je 87. 8

9 5. Statistické údaje o škole 5.1. Mateřská škola ZŠ a MŠ Tábor, Husova / / / / /2014 Počet tříd Počet dětí Počet dětí na třídu 22, ,75 27,75 Počet učitelek Počet úvazků 5,5 5,8 6,6 7 7 Počet dětí na 1 úvazek 16,4 17,24 15,15 15,85 15, Základní škola 2009/ / / / /2014 Počet tříd Počet žáků (dle zahajovacího výkazu) chlapců dívek Počet žáků na třídu 22,0 21,73 22,06 22,4 23,4 Počet vyučujících Počet přepočtených úvazků 43 42,82 39,41 40,23 40,82 Počet žáků na 1 úvazek 15,37 15,23 16,23 16,7 17, Školní družina 2009/ / / / /2014 Počet oddělení Počet žáků Počet žáků na oddělení 27,4 29, ,28 Počet vychovatelek Počet úvazků 6,4 6,5 6,29 5,18 5,28 Počet žáků na 1 úvazek 30 32,15 33,38 40,54 38,82 9

10 1.4. Školní jídelna ZŠ a MŠ Tábor, Husova / / / / /2014 Počet strávníků z toho žáků Počet zaměstnanců Počet úvazků 11,82 11,82 11,95 11,95 11,95 Počet stráv. na 1 úvazek 70,55 73,09 68,78 70,71 71,54 6. Výsledky výchovy a vzdělávání ( k ) 6.1. Prospěch žáků školní rok počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli 2009/ / / / / Chování žáků školní rok chování uspokojivé chování neuspokojivé počet procento počet procento 2009/ ,36 3 0, / ,99 3 0, / ,62 1 0, / , / , Zameškané hodiny školní rok neomluvené hodiny celkem na žáka 2009/ , / , / , / , / ,04 10

11 6.4. Přehled úrazovosti ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 školní rok úrazy celkem registrované úrazy odškodněné úrazy částka 2009/ ,- 2010/ ,- 2011/ ,- 2012/ ,- 2013/ ,- 7. Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve školním roce 2013/2014 i nadále bylo kooperací všech pedagogických pracovníků naší školy se svými žáky a jejich zákonnými zástupci, s odbornými poradenskými a zdravotnickými pracovišti. Dodržujeme vždy platné zákony, školské vyhlášky a metodické pokyny. Stěžejní v naší práci je odbornost, respektování důvěrnosti, ochrany soukromí a osobních údajů. Především třídní učitelé jsou hlavními činiteli a prostředníky školního výchovného poradenství, v těsné součinnosti s výchovnou poradkyní a vedením školy. 431žák naší školy prospěl s vyznamenáním ve 2. pololetí školního roku 2013/2014, pouze 2 žáci neprospěli, 29 vyučovacích hodin je projevem neomluvené absence žáků. Pro evaluaci práce naší školy v letošním školním roce a diagnostiku třídních kolektivů přispěly sociometrická testování Klima třídy v ročnících, jež byla realizována na portálu Proškoly.cz. a stala se důležitou součástí naší poradenské a intervenční práce Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola se odborně, pravidelně a systematicky ve svém školním vzdělávacím programu zaměřuje na vzdělávání a výchovu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění jejich vzdělávání adekvátně zvýšeným specifickým potřebám, respektování jejich postižení, či znevýhodnění. Odbornými školskými poradenskými pracovišti, s nimiž úzce a dlouhodobě spolupracujeme, jsou především Psychologicko-pedagogická poradna České Budějovice, Pracoviště Tábor, SVP Černovice a speciálně pedagogická centra Jihočeského kraje (SPC Týn nad Vltavou při ZŠ logopedické). Nejvýznamnějšími partnery naší práce s těmito žáky jsou jejich zákonní zástupci, jejichž otevřený informační přístup ke škole a k domácí přípravě pomáhá překonávat handicapy jejich dětí. V tomto školní roce jsme pracovali na základě písemných zpráv z odborných poradenských, zdravotnických aj. pracovišť celkem s 109 žáky (48 žáci roč.; 64 žáků roč.), z nichž nejvyššího počtu dosahovali žáci se specifickými vývojovými poruchami učení nebo s dysobtížemi. 7 žáků bylo vzděláváno a redukováno v rámci jejich integrace pro postižení vývojovými poruchami učení na návrh PPP nebo SPC dle individuálního vzdělávacího plánu, jenž byl na konci 1. pololetí aktualizován a schvalován zákonnými zástupci. Našimi žáky byly i děti s vadami řeči, sluchu, tělesnými vadami, u některých žáků bylo diagnostikováno souběžné znevýhodnění více vadami. Školu navštěvovali také žáci se sociálním znevýhodněním a se zdravotním znevýhodněním. Ve všech ročnících jsme se i nadále věnovali dětem z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Pedagogové usilovali o integraci menšinových národností a dětí romského etnika. 11

12 Slabší stránkou nadále zůstává ve vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nízká spolupráce některých zákonných zástupců se školou, především v domácí přípravě jejich dětí, a nepřiměřený styl rodinného života a výchovy. K rovnoprávnému začlenění žáků do třídních kolektivů a školního prostředí přispívaly jak výuka, tak i preventivní programy, podporující osobnostní a socializační adaptaci nejen u žáků vyžadujících speciálně pedagogický a psychologický přístup školy Chování žáků Naše škola se setkává a řeší projevy rizikového chování jako součásti celospolečenského klimatu. V tomto roce jsme především v krizové intervenci spolupracovali s orgány sociálně-právní ochrany dětí a Policií ČR. Na 2. stupni se opakovaně zvýšil počet žáků ohrožených rizikovým chováním. Z 44 jednání s rodiči (dle evidence výchovné poradkyně) převažovaly případy opakované slovní a fyzické agrese nejen ke spolužákům, narušených vztahů v třídních kolektivech. Celkově poklesl počet průkazných případů záškoláctví - neomluvené absence. U žáků 2. stupně došlo k progresi odmítavého přístupu žáků ke školní práci celková nepřipravenost na výuku, absence základních školních pracovních návyků, nevhodného jednání při vyučování. Stálým problémem jsou žáci, jejichž učební výsledky jsou odrazem osobního nezdravého životního stylu a nezájmem jejich zákonných zástupců o školní práci svého dítěte. Setkali jsme se též s anonymním vandalismem svévolného poškozování a ničení školního majetku (vybavení a výzdoby školy). Škola řešila případy slovní a fyzické agrese žáků ke spolužákům, vyskytla se i průkazná šikana. Několik případů agrese bylo řešeno na podněty a žádosti zákonných zástupců. Závažné případy rizikových projevů našich žáků byly předány MěÚ Tábor Odboru sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny. Opakovaným problémem se stala vysoká absence našich žáků, především na 2. stupni. V tomto školním roce se opět projevila vysoká absence ve vyučování (ve 2. pololetí vyuč. Hodin) s nárůstem opakovaně u žáků 2. stupně, zejména v 9. roč. Pozitivně hodnotíme otevřenost, objektivitu a spolupráci zákonných zástupců při projednávání závažných problémů v prospěchu a chování jejich dětí Kariérové poradenství V rámci primárního vzdělávání věnuje naše škola pozornost systematické přípravě budoucích absolventů na jejich vstup a působení ve světě práce, především ve volbě střední školy. Spolupracovali jsme především i v tomto školním roce s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice, Pracovištěm Tábor, jež pro zájemce 9. roč. realizovala testy profesní orientace. Pomocníkem při rozhodování deváťákům byla profi- beseda Úřadu práce Tábor - Informačního a poradenského střediska, motivačním činitelem byly i nadále některé školní exkurze (např. JETE). V přijímacím řízení na střední školy, jehož se zúčastnili žáci 5., 7., 8. a 9 ročníků, uspěla většina žáků již v prvním kole. Prioritou ve volbě středních škol jsou maturitní obory, pouze 13 žáků se rozhodlo studovat učební obor. V oblasti kariérového poradenství zůstává výzvou pro výchovnou poradkyni a třídní učitele motivovat své žáky, především ročníků, k volbě středních škol s technickým zaměřením a posilovat zájem žáků o učební obory. Naše škola oceňuje otevřenost, objektivitu a spolupráci zákonných zástupců při projednávání a řešení problémů a obtíží v prospěchu a chování jejich dětí. Hodnotné partnerství školy a rodiny, součinnosti při výchově a vzdělávání dětí patří i nadále mezi priority naší práce. 12

13 7.4. Práce s talentovanými žáky Škola vytváří ve výchovně vzdělávací práci dobré podmínky pro rozvíjení talentu žáků. Vyučující jednotlivých předmětů individuálně pracují s talentovanými žáky, zapojují je do soutěží a olympiád. Zde řada žáků dosáhla dobrých výsledků. Škola nabízí žákům možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Rozšířená jazyková výuka probíhá dle ŠVP od 6. ročníku. O tyto třídy je velký zájem mezi žáky i rodiči. Jako první jazyk se žáci učí od 3. třídy angličtinu, od 6. ročníku si žáci v rámci rozšířené výuky jazyků přibírají druhý cizí jazyk, zde mají možnost volby mezi němčinou, francouzštinou, popř. ruštinou. Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost výuky anglického jazyka formou nepovinného předmětu (1 hodina týdně), tuto výuku navštěvuje naprostá většina žáků. 8. Prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů je v naší škole realizován systémově, kompatibilně a cíleně vstupuje průřezově do všech oblastí výchovně vzdělávací práce školy, prostupuje školními vzdělávacími programy ŠVP a Základní škola ( ročník základního vzdělávání). Jeho koncepce vychází z platných školských zákonů, vyhlášek a metodických pokynů, z doporučených materiálů MŠMT (Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j /2008-6, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže Č. j.: 21291/ , z aktivní práce pedagogického sboru při organizačním vedení ředitelstvím školy a při poradenské práci Školního poradenského pracoviště. Stěžejním dokumentem školy je Minimální preventivní program 2012/2013, jehož nedílnou součástí je Program proti šikanování ve škole, který slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy k řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se zapojili do projektu Minimalizace šikany (MIŠ), jehož cílem je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany na škole, což se ve školním roce 2012/2013 podařilo. Stále však přetrvává vysoká absence a různé formy záškoláctví. Do systému prevence naší školy je zapojena poměrně aktivně i rodičovská veřejnost, rodiče (zákonní zástupci) viz akce školy. Pravidelně se prezentujeme v této školní oblasti na školním webu, medializace je většinou v regionálním táborském tisku. Spolupracujeme s několika odbornými poradenskými institucemi a dalšími organizacemi. Preventivní činnost je financována z grantů Města Tábor a Krajského úřadu Jihočeského kraje, o které naše škola pravidelně žádá. DVPP v oblasti sociálně patologických jevů - viz přehled DVPP a přehled celoživotního učení. Přehled školních aktivit: Testy profesní orientace 9. ročník Seminář pro rodiče žáků 6. roč. informace vedení školy 3,2,1. Start 6. ročník - třídenní seznamovací program Týden s armádou ČR ročník 13

14 Supervizní náhledy ve třídách dle dohody Zdravé město Tábor 9. roč. fórum OKO 8. roč. projekt Linec zahraniční exkurze 2. stupeň Cassiopeia 3., 5. roč. První pomoc 8. roč. O pohár MP ročník branný závod Halloweenské dlabání rodiče s dětmi Beseda k volbě povolání 9. ročník Úřad práce 9. roč. Vánoční soutěž v programování 2. stupeň Adventní koncert 2. stupeň Předvánoční setkání s rodiči 2. roč. Alkohol 7. ročník přednáška Přednáška Městské policie Tábor 9. ročník Beseda k volbě povolání 9. ročník - ÚP Tábor Škola naruby ročník - projekt - rodiče s dětmi Vánoční vázání + Jarmark rodiče s dětmi Jeden za všechny 4. ročník - výukový program Školní reprezentační ples 9. ročník - rodiče s dětmi Malý čtenář 1. roč. projekt Šikana a záškoláctví 4. roč. preventivní program Karneval 1. stupeň Příroda kolem nás 3. roč. projekt Láska ANO, děti ještě NE! 9.roč. výukový program Hody, hody, doprovody... výtvarná dílna pro žáky I. stupně a jejich rodiče Den učitelů 1. a 2. stup. projekt žáci 2. stupně učí svou partnerskou třídu dle domluvy s TU Den Země 1. stupeň Příroda kolem nás 3. roč. projekt Den v dílnách 8. roč. Co už umíme 2. roč. ukázková hodina Tvoření s rodiči 1. roč. Mozek stupeň - soutěž Mladý strážník ročník soutěž MP Tábor Klima školy seminář pro rodiče Klima školy roč. sociometrický dotazník Klima třídy roč. sociometrický dotazník Zdravotnická soutěž ročník -výběr Sekání se starostou nominovaní MÚ Tábor 9. Autoevaluace Cíle autoevaluace Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu fungování školského zařízení tzn. zjištění informací o školním vzdělávacím programu, o prostředí školy, o spolupráci učitelů s rodičovskou veřejností a mezi pedagogy navzájem, o materiálně technickém zabezpečení školy atd. Tyto informace slouží jako zpětná vazba vedoucí ke zlepšení stavu. Zdroje pro autoevaluaci školy a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků 14

15 b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům, c) rozhovory, skupinové diskuse d) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování e) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.) g) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) h) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) i) SWOT analýza, sociometrie Hlavní plošná šetření provedená ve školním roce 2013/2014 Název šetření Zadavatel Popis šetření Respondenti Volba školy výzkum faktorů ovlivňující volbu ZŠ Plesové vysvědčení Zlatý Ámos Žákovská rada hodnocení Školního reprezentačního plesu anketa o nejoblíbenějšího pedagoga školy Klima třídy Proškoly.cz sociometrický dotazník třídního klimatu rodiče žáků budoucích 1. tříd (cca 90) rodiče, žáci 9. tříd, veřejnost (cca 100) žáci II. Stupně (cca 300) žáci I. a II. Stupně (cca 600) Práce se třídou 3,2,1 START Rozdělení žáků budoucích 6. tříd (RVJ/BT) PPP Tábor Mgr. Soňa Fornůstková PPP Tábor Mgr. Soňa Fornůstková diagnostika třídních kolektivů (duben-červen 2014) adaptační kurz supervize (říjen 2013) dle kritérií školy prospěch + testy z Aj (červen 2014) žáci 5. tříd (cca 75) žáci 6. tříd (cca 75) žáci 5. tříd + cizí (cca 90) S výsledky jednotlivých šetření byli seznámeni pedagogičtí pracovníci školy s ohledem na jejich zainteresovanost - vedoucí předmětových komisí, třídní učitelé, výchovný poradce atd. Podrobné výstupy jsou uloženy u vedení školy. 15

16 Ukázka výsledků sociometrického dotazníku Klima třídy (11/ /2014) Cíle autoevaluace Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu fungování školského zařízení tzn. zjištění informací o školním vzdělávacím programu, o prostředí školy, o spolupráci učitelů s rodičovskou veřejností a mezi pedagogy navzájem, o materiálně technickém zabezpečení školy... atd. Tyto informace slouží jako zpětná vazba vedoucí ke zlepšení stavu. Zdroje pro autoevaluaci školy j) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků k) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům, l) rozhovory, skupinové diskuse m) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování n) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) o) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.) p) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) q) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) r) SWOT analýza, sociometrie Hlavní plošná šetření provedená ve školním roce 2012/2013 Název šetření Zadavatel Popis šetření Respondenti Volba školy výzkum faktorů ovlivňující volbu ZŠ Plesové vysvědčení Zlatý Ámos Žákovská rada hodnocení Školního reprezentačního plesu anketa o nejoblíbenějšího pedagoga školy Klima třídy Proškoly.cz sociometrický dotazník třídního klimatu Klima školy Proškoly.cz sociometrický dotazník školního klimatu CLOSE 2012 PF UK Praha testování žáků (M, Čj, čtenářská gramotnost, kompetence k učení) Celoplošná generální zkouška ČŠI, NIQES testování žáků 5. a 9. tříd (M, Čj, Aj) rodiče žáků budoucích 1. tříd (cca 80) rodiče, žáci 9. tříd, veřejnost (cca 100) žáci II. Stupně (cca 300) žáci I. a II. Stupně (cca 600) žáci 3.-9.tříd rodiče žáků tříd žáci 6. tříd, kteří se ve školním roce 2010/2011 zúčastnili mezinárodního testovámí TIMSS a PIRLS (cca 40) žáci 5. a 9. tříd (cca 140) 16

17 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Po celý školní rok 2013 / 2014 průběžně navštěvovali vyučující akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, převážně akreditované semináře a kurzy pořádané NIDV a ZVAS, popř. dalších organizací. Přehled účasti na DVPP v roce 2013 / 2014: datum název pořadatel místo cena ZŠ 1. stupeň Bičišťová Jana Seminář AJ Mc. Millan Praha zdarma Comenius NAEP Praha zdarma Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Hanušová Tábor 480,00 Monitorovací seminář Comenius NAEP Brno zdarma Supervizní náhledy ve třídách S. Fornůstková- PPP Heřmánková Zdeňka První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Chromuláková Jitka Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Morkusová Hana Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Stradová Iva Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Strnadová Pavlína Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Vašíčková Jana Kvalifikační studium NIDV České Budějovice Včeláková Jaroslava Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Supervizní náhledy ve třídách S. Fornůstková- PPP Zítková Miluše Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Metodika okamžitého hodnoc. SMART Response AV MEDIA Tábor Tábor 480,00 Tábor 480,00 Tábor 480,00 České Budějovice 6 400,00 Tábor 480,00 Tábor 480,00 Zvas České Budějovice zdarma ZŠ 2. stupeň První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Drtinová Irena První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Fialová Kateřina Škola hrou v přírodě Cassiopeia Využívání šk.exper.syst.vernier ve výuce př.věd Základní podmínky života - EVVO, efektivní učení 17 Vernier Cassiopeia Pintovka - Tábor Tábor Tábor

18 Homolková Libuše ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Doškolení zdravotníka zotavovacích akcí ČČK Tábor Oblast. Pobočka ČČK Tábor 450,- Knotek Jan První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Kubínová Daniela Využívání šk.exper.syst.vernier ve výuce př. věd Vernier Tábor 1 000,00 Marková Eva První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Mihalíková Radka Navrátilová Nechvátalová Novák Věra Marie Jaroslav Exkurse - Technické muzeum Praha PF ČB Praha Využívání šk.exper.syst. Vernier ve výuce př. věd Význačné osobnosti fyziky a techniky 18 Vernier PF ČB Nové trendy ve výuce fyziky PF ČB Rozvod el. proudu PF ČB Fyzika v kriminalistice PF ČB Exkurse - Bosch ČB PF ČB Finanční gramotnost hrou "Psychohygiena učitele" Využívání šk.exper.syst.vernier ve výuce př. věd Generativní Europe,o.s. Vernier 1570, Tábor 1 000,00 České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice 2500,- za 6 šk. České Budějovice 250,00 Tábor 1570, Tábor zdarma První pomoc prožitkem - školitel Mimoni Hlavatce zdarma NIQES - testování ČŠI Tábor zdarma První pomoc prožitkem - školitel Mimoni Hlavatce zdarma První pomoc prožitkem - školitel Mimoni Hlavatce zdarma 1570, Poživilová Marie První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Tomečková Dana Beste Freunde Goethe Zentrum Vála Jiří České Budějovice 100,00 ZŚ Husova První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Využívání šk.exper.syst. Vernier ve výuce př.věd Vernier 1570, Tábor 1 000,00

19 Včelák Jaroslav ZŠ a MŠ Tábor, Husova Google Apps ve škole I Fraus Pelhřimov 375, Veselá Adéla /2013 seminář Rozvíjení zájmu mládeže o programování Nár. ústav pro vzdělávání Praha e-learning zdarma Veselá Vostřáková Zamrzla Jaroslava Marcela Petr Využívání šk.exper.syst. Vernier ve výuce př.věd Oborová praxe Oborová didaktika Vernier Mgr. Irena Dominiková Mgr. Irena Dominiková 1570, Tábor 1 000,00 MUP Praha školné MUP Praha školné Oborová praxe Mgr. Irena Dominiková MUP Praha školné Řízení a organizace ve školství PaedDr. Jiří Pilař MUP Praha školné Sociálně psychologická práce se třídou PhDr. Václava Masáková MUP Praha školné První pomoc prožitkem Mimoni Opařany zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Pentagram úspěšné školy AV MEDIA Dubné u Českých Budějovic 1 100, První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Aktualizace pracovního práva 2014 Odborconsult-D České Budějovice 1 790,00 MŠ Glotzová Kateřina Základy první pomoci Mimoni Hlavatce zdarma Dvořáková Ivana Hudba a zvířátka B Tandem Tábor 500,- Kč Loudínová Milena Základy první pomoci Mimoni Hlavatce zdarma DVPP organizované školou datum název lektor místo účastníci PC (Win8) + DM Evidence J. Včelák, J. Novák TU Práce se třídou S. Fornůstková - PPP I. /II. stup Etický kodex učitele J. Vašíčková, J. Novák I. /II. stup Psychohygiena učitele S. Fornůstková - PPP I. stup Psychohygiena učitele S. Fornůstková - PPP I. stup. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2014 / příloha č. 1 19

20 11. Česká školní inspekce Ve školním roce 20013/ / 2014 inspekční tým České školní inspekce školu nenavštívil. 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok Způsob hospodaření ZŠ je příspěvková organizace. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem a finančními prostředky získanými z doplňkové činnosti ZŠ vede v účetnictví tyto fondy: -fond kulturních a sociálních potřeb -fond rezervní -fond reprodukce investičního majetku -fond odměn ZŠ má zřízeny tyto účty u GE Capital Bank: - BÚ školy / potraviny, ŠJ / FKSP / Profil ZŠ Hlavní činností školy je výchovně vzdělávací činnost žáků ZŠ, dětí v MŠ, ŠD a školní stravování. Vedlejší činností školy jsou pronájmy tělocvičny, učeben, pronájem bytu školníka pronájem nebytových prostor, pořádání kurzů a stravování cizích strávníků Hospodaření s fondy Fond kulturních a sociálních potřeb: PS ,66 Kč tvorba ,00 Kč čerpání ,40 Kč KS ,26 Kč Čerpání fondu tvoří příspěvek na obědy, účast na kulturních a sportovních akcích, peněžní a věcné odměny k životnímu a pracovnímu výročí zaměstnanců. Fond rezervní: PS ,00 Kč tvorba ,11 Kč dary ,00 Kč čerpání ,30 Kč KS ,81 Kč 20

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 2013 2014 V Českých Velenicích,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více