Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 / Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014. Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

2 Obsah: ZŠ a MŠ Tábor, Husova Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Personální zabezpečení činnosti školy Mateřská škola Základní škola Školní jídelna Celkový počet zaměstnanců 8 4. Výsledky zápisu na školní rok Statistické údaje Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků Chování žáků Zameškané hodiny Přehled úrazovosti Výchovné poradenství Práce s žáky se specifickými poruchami učení Chování žáků Kariérové poradenství Práce s talentovanými žáky Prevence sociálně patologických jevů Autoevaluace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Česká školní inspekce Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Údaje o aktivitách školy Mateřská škola Základní škola Školní družina 43 Přílohy: 1. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2014/2015 2

3 1. Základní údaje o škole ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Název a právní forma: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 REDIZO příspěvková organizace IČO: statutární orgán: Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy Zřizovatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, Tábor IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Petr Zamrzla Mgr. Jaroslav Novák, zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Vašíčková Ekonomický úsek: Bc. Petra Bočková od Bc. Alice Stibalová od Sekretariát: Výchovný poradce: Vedoucí učitelka MŠ: Vedoucí školní jídelny: Správce budovy: Jana Kopřivová Mgr. Adéla Veselá Mgr. Magdalena Růžková Milena Hirková Stanislav Kroužek Kontakt: telefon: kancelář ředitel zástupce ředitele 1. budova zástupce ředitele 2. budova ekonom školy školní jídelna mateřská škola FAX: www stránky: 3

4 Školská rada: zástupci školy: Mgr. Jaroslav Novák Mgr. Daniela Kubínová ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 zástupci rodičů: MUDr. Kristina Berková Mgr. Jana Provazníková zástupci zřizovatele: Andrea Koblasová Ing. Jiří Horecký Škola sdružuje: zařízení kapacita IZO mateřská škola 112 dětí základní škola 960 žáků školní družina 226 žáků školní jídelna neuvádí se školní jídelna výdejna neuvádí se Vzdělávací program 2.1 Mateřská škola Odborná pedagogická výchovná činnost MŠ je koncipována na realizaci Rámcového programu pro předškolní vzdělávací (č. j /01-22), který představuje nový základní dokument pro MŠ. Byl vypracován Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v březnu Tímto základním pedagogickým dokumentem MŠMT stanovuje pro předškolní vzdělávání konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání. Rámcový program pro předškolní vzdělávání je rozpracován na hlavní cíle předškolního vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. RP dále formuluje základní výběr obsahu, který musí být povinně zakomponován ve vzdělávacím programu zpracovaném MŠ. Tento obsah je rozdělen do pěti oblastí: 1. dítě a jeho tělo-biologická oblast 2. dítě a jeho psychika-psychologická 3. dítě a ten druhý - interpersonální 4. dítě a společnost-sociálně kulturní 5. dítě a svět-environmentální oblast Školní vzdělávací program se jmenuje:,,objevujeme SVĚT A SEBE V NĚM Je rozpracován do deseti témat zpracovaných přibližně na jeden měsíc. Každý tématický celek má čtyři podtémata - rozdělená na týdny v měsíci. Témata i podtémata mají své názvy přibližně vyjadřující, jakým motivačním okruhem se výchovně vzdělávací činnost orientuje. Jednotlivá podtémata jsou úzce propojena a navazují na sebe podle stupně obtížnosti. V úvahu se vždy bere 4

5 zvládnutí úkolu dětmi.pokud není tohoto docíleno, je možné zařadit stejné podtéma jako opakování pro všechny děti,případně do individuální činnosti pro jednotlivce. Školní vzdělávací program :,,Objevujeme svět a sebe v něm je koncipován zcela výhradně s přihlédnutím k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte a jeho individuality. Chceme, aby se děti dokázaly orientovat ve světě kolem nás již od útlého věku a získávaly další předpoklady pro uplatnění se ve společnosti, kde žijí, stejně tak pro navazující celoživotní vzdělávání. Nově jsou do ŠVP zařazeny,,konkretizované očekávané výstupy RVP PV, které byly koncipovány jako doplňující dokument RVP PV a upřesňují očekávané konkretizované činnosti z pěti vzdělávacích oblastí tak, aby bylo zcela jasné, co by zpravidla mělo dítě na konci předškolního vzdělávání dokázat. Při zápisu do MŠ dostanou rodiče informativní leták tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je současně zveřejněn na nástěnce v mateřské škole. 2.2 Základní škola Školní vzdělávací program ročník Úplné znění školního vzdělávacího programu je k dispozici na webu školy a v ředitelně školy. 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Mateřská škola jméno vzdělání poznámka Berová Dana Bielawská Zdena Dvořáková Ivana Glotzová Kateřina Loudínová Milena Němcová Alena Růžková Magdalena, Mgr. VŠ vedoucí učitelka SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ Počet učitelek: fyzické osoby 7 přepočtené úvazky 7 5

6 3.2. Základní škola a) pedagogičtí zaměstnanci učitelé ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 jméno vzdělání aprobace poznámka vedení školy Zamrzla Petr, Mgr. VŠ Tv, Bv ředitel Novák Jaroslav, Mgr. VŠ Nj, Bi zástupce ředitele pro 2. stupeň Vašíčková Jana, Mgr. VŠ NŠ zástupce ředitele pro 1. stupeň 1. stupeň Bičišťová Jana, Mgr. VŠ NŠ, Aj, Nj Fraitová Martina, Mgr. VŠ NŠ, Pv Hanušová Naděžda, Mgr. VŠ NŠ, Tv Hermová Soňa, Mgr. VS NS, Tv 64% Heřmánková Zdeňka VS Čj, Hv 95% Hrdinová Alena, Mgr. VŠ NŠ, Pv 41% Chromuláková Jitka, Mgr. VŠ Rj, Ov Kuchařová Jitka, Mgr. VŠ NŠ, Morkusová Hana, Mgr. VŠ NŠ, Hv Pražáková Markéta, Mgr. VŠ NŠ Stradová Iva, Mgr. VŠ NŠ, Vv Strnadová Pavlína, Mgr. VŠ NŠ Šperlová Romana, Mgr. VŠ NŠ, Tv Váchová Gabriela, Mgr. VŠ NŠ, Tv Včeláková Jaroslava, Mgr. VŠ NŠ Vinařová Slavomila, Mgr. VŠ NŠ Voštová Daniela, Mgr. VŠ NŠ, Hv Zítková Miluše, Mgr. VŠ NŠ 2.stupeň Bezemková Michaela, Mgr. VŠ Čj, Nj 86% Davidová Šárka, Mgr. VŠ Aj, Fj Drtinová Irena, Mgr. VŠ Čj, D Fialová Kateřina, Mgr. VŠ Bi, Vz Homolková Libuše, Mgr. VŠ Rj, Tv, Knotek Jan, Mgr. VŠ Fj, D, Vv Kubínová Daniela, Mgr. VŠ CH, Bi 96% Marková Eva, Mgr. VŠ Ov, Tv školní metodik prevence Mihalíková Radka, Mgr. VŠ M, Zt Navrátilová Věra, PhDr. VŠ ČJ, OV Nechvátalová Marie, Mgr. VŠ M, Př Peška Roman VŠ Z, D Poživilová Marie, Mgr. VŠ Čj, Hv Prouzová Milada, Mgr. VŠ Z, Tv, Pč Štefanová Eva, Mgr. VŠ Čj, Hv, Spd 6

7 Vála Jiří, Mgr. VŠ M, F Včelák Jaroslav, Mgr. VŠ M,ZT,Inf ICT koordinátor ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Veselá Adéla, Mgr. VŠ Čj, Hv výchovný poradce Veselá Jaroslava, Mgr. VŠ M, F Vostřáková Marcela SŠ Aj Votrubová Dana, Mgr. VŠ Aj, Nj Počet vyučujících : fyzické osoby 42 přepočtené úvazky 40,82 b) pedagogičtí zaměstnanci - vychovatelky školní družiny jméno vzdělání poznámka Babínková Marcela SŠ 82% Korfová Milada SŠ 36% Kosová Olina SŠ 82% Lopotová Renata SŠ 82% Nekolová Jana SŠ 82% Rybníčková Stanislava SŠ 82% Vovsová Hana SŠ 82% Počet vychovatelek: fyzické osoby 7 přepočtené úvazky 5,28 c) provozní a THP zaměstnanci jméno zařazení poznámka Kopřivová Jana sekretářka Pištělová Iva ekonom do Bc. Bočková Petra ekonom od Kroužek Stanislav školník Růžička Jindřich školník 50% Iterská Romana Klacáková Jana Kováčiková Alena Kulveitová Irena Pekárková Jana Pekařová Olexandra Lorencová Jitka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka domovnice MŠ Počet provozních zaměstnanců fyzické osoby 11 přepočtené úvazky 10,5 7

8 3.3. Školní jídelna jméno zařazení poznámka Buriánková Věra Hirková Milena kuchařka vedoucí Houšková Eva účetní + pomocná 82% Houšková Romana pom. kuchařka 13% Křivánková Jaroslava Löfflerová Zdeňka Minichthalerová Martina Márová Eva Pajerová Marie Poláchová Jaroslava Štochová Vlasta Šimáková Lenka Vandrovcová Ladislava vedoucí kuchařka pom. kuchařka kuchařka pom. kuchařka pom. kuchařka kuchařka MŠ kuchařka kuchařka pom. kuchařka Počet provozních zaměstnanců fyzické osoby 13 přepočtené úvazky 11, Celkový počet zaměstnanců školy: a) fyzické osoby 80 b) přepočtené úvazky 75,55 4. Výsledky zápisu pro školní rok 2014 / Mateřská škola Termín zápisu: Počet dětí u zápisu: 45 dětí Celkový počet dětí, které nastoupily do MŠ ve školním roce 2014 / 2015 je Základní škola Termín zápisu : Počet dětí u zápisu : 103 dětí Dodatečný zápis: 2 děti Odklad školní docházky : 17 dětí Přestup na jiné školy: 2 děti Přestup na naši školu: 2 děti Předč. nástup do školy - nepovolený: 1 dítě Počet zapsaných: 87 dětí Celkový počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015 je 87. 8

9 5. Statistické údaje o škole 5.1. Mateřská škola ZŠ a MŠ Tábor, Husova / / / / /2014 Počet tříd Počet dětí Počet dětí na třídu 22, ,75 27,75 Počet učitelek Počet úvazků 5,5 5,8 6,6 7 7 Počet dětí na 1 úvazek 16,4 17,24 15,15 15,85 15, Základní škola 2009/ / / / /2014 Počet tříd Počet žáků (dle zahajovacího výkazu) chlapců dívek Počet žáků na třídu 22,0 21,73 22,06 22,4 23,4 Počet vyučujících Počet přepočtených úvazků 43 42,82 39,41 40,23 40,82 Počet žáků na 1 úvazek 15,37 15,23 16,23 16,7 17, Školní družina 2009/ / / / /2014 Počet oddělení Počet žáků Počet žáků na oddělení 27,4 29, ,28 Počet vychovatelek Počet úvazků 6,4 6,5 6,29 5,18 5,28 Počet žáků na 1 úvazek 30 32,15 33,38 40,54 38,82 9

10 1.4. Školní jídelna ZŠ a MŠ Tábor, Husova / / / / /2014 Počet strávníků z toho žáků Počet zaměstnanců Počet úvazků 11,82 11,82 11,95 11,95 11,95 Počet stráv. na 1 úvazek 70,55 73,09 68,78 70,71 71,54 6. Výsledky výchovy a vzdělávání ( k ) 6.1. Prospěch žáků školní rok počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli 2009/ / / / / Chování žáků školní rok chování uspokojivé chování neuspokojivé počet procento počet procento 2009/ ,36 3 0, / ,99 3 0, / ,62 1 0, / , / , Zameškané hodiny školní rok neomluvené hodiny celkem na žáka 2009/ , / , / , / , / ,04 10

11 6.4. Přehled úrazovosti ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 školní rok úrazy celkem registrované úrazy odškodněné úrazy částka 2009/ ,- 2010/ ,- 2011/ ,- 2012/ ,- 2013/ ,- 7. Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve školním roce 2013/2014 i nadále bylo kooperací všech pedagogických pracovníků naší školy se svými žáky a jejich zákonnými zástupci, s odbornými poradenskými a zdravotnickými pracovišti. Dodržujeme vždy platné zákony, školské vyhlášky a metodické pokyny. Stěžejní v naší práci je odbornost, respektování důvěrnosti, ochrany soukromí a osobních údajů. Především třídní učitelé jsou hlavními činiteli a prostředníky školního výchovného poradenství, v těsné součinnosti s výchovnou poradkyní a vedením školy. 431žák naší školy prospěl s vyznamenáním ve 2. pololetí školního roku 2013/2014, pouze 2 žáci neprospěli, 29 vyučovacích hodin je projevem neomluvené absence žáků. Pro evaluaci práce naší školy v letošním školním roce a diagnostiku třídních kolektivů přispěly sociometrická testování Klima třídy v ročnících, jež byla realizována na portálu Proškoly.cz. a stala se důležitou součástí naší poradenské a intervenční práce Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola se odborně, pravidelně a systematicky ve svém školním vzdělávacím programu zaměřuje na vzdělávání a výchovu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění jejich vzdělávání adekvátně zvýšeným specifickým potřebám, respektování jejich postižení, či znevýhodnění. Odbornými školskými poradenskými pracovišti, s nimiž úzce a dlouhodobě spolupracujeme, jsou především Psychologicko-pedagogická poradna České Budějovice, Pracoviště Tábor, SVP Černovice a speciálně pedagogická centra Jihočeského kraje (SPC Týn nad Vltavou při ZŠ logopedické). Nejvýznamnějšími partnery naší práce s těmito žáky jsou jejich zákonní zástupci, jejichž otevřený informační přístup ke škole a k domácí přípravě pomáhá překonávat handicapy jejich dětí. V tomto školní roce jsme pracovali na základě písemných zpráv z odborných poradenských, zdravotnických aj. pracovišť celkem s 109 žáky (48 žáci roč.; 64 žáků roč.), z nichž nejvyššího počtu dosahovali žáci se specifickými vývojovými poruchami učení nebo s dysobtížemi. 7 žáků bylo vzděláváno a redukováno v rámci jejich integrace pro postižení vývojovými poruchami učení na návrh PPP nebo SPC dle individuálního vzdělávacího plánu, jenž byl na konci 1. pololetí aktualizován a schvalován zákonnými zástupci. Našimi žáky byly i děti s vadami řeči, sluchu, tělesnými vadami, u některých žáků bylo diagnostikováno souběžné znevýhodnění více vadami. Školu navštěvovali také žáci se sociálním znevýhodněním a se zdravotním znevýhodněním. Ve všech ročnících jsme se i nadále věnovali dětem z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Pedagogové usilovali o integraci menšinových národností a dětí romského etnika. 11

12 Slabší stránkou nadále zůstává ve vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nízká spolupráce některých zákonných zástupců se školou, především v domácí přípravě jejich dětí, a nepřiměřený styl rodinného života a výchovy. K rovnoprávnému začlenění žáků do třídních kolektivů a školního prostředí přispívaly jak výuka, tak i preventivní programy, podporující osobnostní a socializační adaptaci nejen u žáků vyžadujících speciálně pedagogický a psychologický přístup školy Chování žáků Naše škola se setkává a řeší projevy rizikového chování jako součásti celospolečenského klimatu. V tomto roce jsme především v krizové intervenci spolupracovali s orgány sociálně-právní ochrany dětí a Policií ČR. Na 2. stupni se opakovaně zvýšil počet žáků ohrožených rizikovým chováním. Z 44 jednání s rodiči (dle evidence výchovné poradkyně) převažovaly případy opakované slovní a fyzické agrese nejen ke spolužákům, narušených vztahů v třídních kolektivech. Celkově poklesl počet průkazných případů záškoláctví - neomluvené absence. U žáků 2. stupně došlo k progresi odmítavého přístupu žáků ke školní práci celková nepřipravenost na výuku, absence základních školních pracovních návyků, nevhodného jednání při vyučování. Stálým problémem jsou žáci, jejichž učební výsledky jsou odrazem osobního nezdravého životního stylu a nezájmem jejich zákonných zástupců o školní práci svého dítěte. Setkali jsme se též s anonymním vandalismem svévolného poškozování a ničení školního majetku (vybavení a výzdoby školy). Škola řešila případy slovní a fyzické agrese žáků ke spolužákům, vyskytla se i průkazná šikana. Několik případů agrese bylo řešeno na podněty a žádosti zákonných zástupců. Závažné případy rizikových projevů našich žáků byly předány MěÚ Tábor Odboru sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny. Opakovaným problémem se stala vysoká absence našich žáků, především na 2. stupni. V tomto školním roce se opět projevila vysoká absence ve vyučování (ve 2. pololetí vyuč. Hodin) s nárůstem opakovaně u žáků 2. stupně, zejména v 9. roč. Pozitivně hodnotíme otevřenost, objektivitu a spolupráci zákonných zástupců při projednávání závažných problémů v prospěchu a chování jejich dětí Kariérové poradenství V rámci primárního vzdělávání věnuje naše škola pozornost systematické přípravě budoucích absolventů na jejich vstup a působení ve světě práce, především ve volbě střední školy. Spolupracovali jsme především i v tomto školním roce s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice, Pracovištěm Tábor, jež pro zájemce 9. roč. realizovala testy profesní orientace. Pomocníkem při rozhodování deváťákům byla profi- beseda Úřadu práce Tábor - Informačního a poradenského střediska, motivačním činitelem byly i nadále některé školní exkurze (např. JETE). V přijímacím řízení na střední školy, jehož se zúčastnili žáci 5., 7., 8. a 9 ročníků, uspěla většina žáků již v prvním kole. Prioritou ve volbě středních škol jsou maturitní obory, pouze 13 žáků se rozhodlo studovat učební obor. V oblasti kariérového poradenství zůstává výzvou pro výchovnou poradkyni a třídní učitele motivovat své žáky, především ročníků, k volbě středních škol s technickým zaměřením a posilovat zájem žáků o učební obory. Naše škola oceňuje otevřenost, objektivitu a spolupráci zákonných zástupců při projednávání a řešení problémů a obtíží v prospěchu a chování jejich dětí. Hodnotné partnerství školy a rodiny, součinnosti při výchově a vzdělávání dětí patří i nadále mezi priority naší práce. 12

13 7.4. Práce s talentovanými žáky Škola vytváří ve výchovně vzdělávací práci dobré podmínky pro rozvíjení talentu žáků. Vyučující jednotlivých předmětů individuálně pracují s talentovanými žáky, zapojují je do soutěží a olympiád. Zde řada žáků dosáhla dobrých výsledků. Škola nabízí žákům možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Rozšířená jazyková výuka probíhá dle ŠVP od 6. ročníku. O tyto třídy je velký zájem mezi žáky i rodiči. Jako první jazyk se žáci učí od 3. třídy angličtinu, od 6. ročníku si žáci v rámci rozšířené výuky jazyků přibírají druhý cizí jazyk, zde mají možnost volby mezi němčinou, francouzštinou, popř. ruštinou. Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost výuky anglického jazyka formou nepovinného předmětu (1 hodina týdně), tuto výuku navštěvuje naprostá většina žáků. 8. Prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů je v naší škole realizován systémově, kompatibilně a cíleně vstupuje průřezově do všech oblastí výchovně vzdělávací práce školy, prostupuje školními vzdělávacími programy ŠVP a Základní škola ( ročník základního vzdělávání). Jeho koncepce vychází z platných školských zákonů, vyhlášek a metodických pokynů, z doporučených materiálů MŠMT (Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j /2008-6, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže Č. j.: 21291/ , z aktivní práce pedagogického sboru při organizačním vedení ředitelstvím školy a při poradenské práci Školního poradenského pracoviště. Stěžejním dokumentem školy je Minimální preventivní program 2012/2013, jehož nedílnou součástí je Program proti šikanování ve škole, který slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy k řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se zapojili do projektu Minimalizace šikany (MIŠ), jehož cílem je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany na škole, což se ve školním roce 2012/2013 podařilo. Stále však přetrvává vysoká absence a různé formy záškoláctví. Do systému prevence naší školy je zapojena poměrně aktivně i rodičovská veřejnost, rodiče (zákonní zástupci) viz akce školy. Pravidelně se prezentujeme v této školní oblasti na školním webu, medializace je většinou v regionálním táborském tisku. Spolupracujeme s několika odbornými poradenskými institucemi a dalšími organizacemi. Preventivní činnost je financována z grantů Města Tábor a Krajského úřadu Jihočeského kraje, o které naše škola pravidelně žádá. DVPP v oblasti sociálně patologických jevů - viz přehled DVPP a přehled celoživotního učení. Přehled školních aktivit: Testy profesní orientace 9. ročník Seminář pro rodiče žáků 6. roč. informace vedení školy 3,2,1. Start 6. ročník - třídenní seznamovací program Týden s armádou ČR ročník 13

14 Supervizní náhledy ve třídách dle dohody Zdravé město Tábor 9. roč. fórum OKO 8. roč. projekt Linec zahraniční exkurze 2. stupeň Cassiopeia 3., 5. roč. První pomoc 8. roč. O pohár MP ročník branný závod Halloweenské dlabání rodiče s dětmi Beseda k volbě povolání 9. ročník Úřad práce 9. roč. Vánoční soutěž v programování 2. stupeň Adventní koncert 2. stupeň Předvánoční setkání s rodiči 2. roč. Alkohol 7. ročník přednáška Přednáška Městské policie Tábor 9. ročník Beseda k volbě povolání 9. ročník - ÚP Tábor Škola naruby ročník - projekt - rodiče s dětmi Vánoční vázání + Jarmark rodiče s dětmi Jeden za všechny 4. ročník - výukový program Školní reprezentační ples 9. ročník - rodiče s dětmi Malý čtenář 1. roč. projekt Šikana a záškoláctví 4. roč. preventivní program Karneval 1. stupeň Příroda kolem nás 3. roč. projekt Láska ANO, děti ještě NE! 9.roč. výukový program Hody, hody, doprovody... výtvarná dílna pro žáky I. stupně a jejich rodiče Den učitelů 1. a 2. stup. projekt žáci 2. stupně učí svou partnerskou třídu dle domluvy s TU Den Země 1. stupeň Příroda kolem nás 3. roč. projekt Den v dílnách 8. roč. Co už umíme 2. roč. ukázková hodina Tvoření s rodiči 1. roč. Mozek stupeň - soutěž Mladý strážník ročník soutěž MP Tábor Klima školy seminář pro rodiče Klima školy roč. sociometrický dotazník Klima třídy roč. sociometrický dotazník Zdravotnická soutěž ročník -výběr Sekání se starostou nominovaní MÚ Tábor 9. Autoevaluace Cíle autoevaluace Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu fungování školského zařízení tzn. zjištění informací o školním vzdělávacím programu, o prostředí školy, o spolupráci učitelů s rodičovskou veřejností a mezi pedagogy navzájem, o materiálně technickém zabezpečení školy atd. Tyto informace slouží jako zpětná vazba vedoucí ke zlepšení stavu. Zdroje pro autoevaluaci školy a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků 14

15 b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům, c) rozhovory, skupinové diskuse d) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování e) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.) g) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) h) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) i) SWOT analýza, sociometrie Hlavní plošná šetření provedená ve školním roce 2013/2014 Název šetření Zadavatel Popis šetření Respondenti Volba školy výzkum faktorů ovlivňující volbu ZŠ Plesové vysvědčení Zlatý Ámos Žákovská rada hodnocení Školního reprezentačního plesu anketa o nejoblíbenějšího pedagoga školy Klima třídy Proškoly.cz sociometrický dotazník třídního klimatu rodiče žáků budoucích 1. tříd (cca 90) rodiče, žáci 9. tříd, veřejnost (cca 100) žáci II. Stupně (cca 300) žáci I. a II. Stupně (cca 600) Práce se třídou 3,2,1 START Rozdělení žáků budoucích 6. tříd (RVJ/BT) PPP Tábor Mgr. Soňa Fornůstková PPP Tábor Mgr. Soňa Fornůstková diagnostika třídních kolektivů (duben-červen 2014) adaptační kurz supervize (říjen 2013) dle kritérií školy prospěch + testy z Aj (červen 2014) žáci 5. tříd (cca 75) žáci 6. tříd (cca 75) žáci 5. tříd + cizí (cca 90) S výsledky jednotlivých šetření byli seznámeni pedagogičtí pracovníci školy s ohledem na jejich zainteresovanost - vedoucí předmětových komisí, třídní učitelé, výchovný poradce atd. Podrobné výstupy jsou uloženy u vedení školy. 15

16 Ukázka výsledků sociometrického dotazníku Klima třídy (11/ /2014) Cíle autoevaluace Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu fungování školského zařízení tzn. zjištění informací o školním vzdělávacím programu, o prostředí školy, o spolupráci učitelů s rodičovskou veřejností a mezi pedagogy navzájem, o materiálně technickém zabezpečení školy... atd. Tyto informace slouží jako zpětná vazba vedoucí ke zlepšení stavu. Zdroje pro autoevaluaci školy j) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků k) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům, l) rozhovory, skupinové diskuse m) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování n) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) o) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.) p) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) q) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) r) SWOT analýza, sociometrie Hlavní plošná šetření provedená ve školním roce 2012/2013 Název šetření Zadavatel Popis šetření Respondenti Volba školy výzkum faktorů ovlivňující volbu ZŠ Plesové vysvědčení Zlatý Ámos Žákovská rada hodnocení Školního reprezentačního plesu anketa o nejoblíbenějšího pedagoga školy Klima třídy Proškoly.cz sociometrický dotazník třídního klimatu Klima školy Proškoly.cz sociometrický dotazník školního klimatu CLOSE 2012 PF UK Praha testování žáků (M, Čj, čtenářská gramotnost, kompetence k učení) Celoplošná generální zkouška ČŠI, NIQES testování žáků 5. a 9. tříd (M, Čj, Aj) rodiče žáků budoucích 1. tříd (cca 80) rodiče, žáci 9. tříd, veřejnost (cca 100) žáci II. Stupně (cca 300) žáci I. a II. Stupně (cca 600) žáci 3.-9.tříd rodiče žáků tříd žáci 6. tříd, kteří se ve školním roce 2010/2011 zúčastnili mezinárodního testovámí TIMSS a PIRLS (cca 40) žáci 5. a 9. tříd (cca 140) 16

17 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Po celý školní rok 2013 / 2014 průběžně navštěvovali vyučující akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, převážně akreditované semináře a kurzy pořádané NIDV a ZVAS, popř. dalších organizací. Přehled účasti na DVPP v roce 2013 / 2014: datum název pořadatel místo cena ZŠ 1. stupeň Bičišťová Jana Seminář AJ Mc. Millan Praha zdarma Comenius NAEP Praha zdarma Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Hanušová Tábor 480,00 Monitorovací seminář Comenius NAEP Brno zdarma Supervizní náhledy ve třídách S. Fornůstková- PPP Heřmánková Zdeňka První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Chromuláková Jitka Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Morkusová Hana Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Stradová Iva Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Strnadová Pavlína Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Vašíčková Jana Kvalifikační studium NIDV České Budějovice Včeláková Jaroslava Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Supervizní náhledy ve třídách S. Fornůstková- PPP Zítková Miluše Výtvarná výchova tvořivě I. Tvořivá škola Metodika okamžitého hodnoc. SMART Response AV MEDIA Tábor Tábor 480,00 Tábor 480,00 Tábor 480,00 České Budějovice 6 400,00 Tábor 480,00 Tábor 480,00 Zvas České Budějovice zdarma ZŠ 2. stupeň První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Drtinová Irena První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Fialová Kateřina Škola hrou v přírodě Cassiopeia Využívání šk.exper.syst.vernier ve výuce př.věd Základní podmínky života - EVVO, efektivní učení 17 Vernier Cassiopeia Pintovka - Tábor Tábor Tábor

18 Homolková Libuše ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 Doškolení zdravotníka zotavovacích akcí ČČK Tábor Oblast. Pobočka ČČK Tábor 450,- Knotek Jan První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Kubínová Daniela Využívání šk.exper.syst.vernier ve výuce př. věd Vernier Tábor 1 000,00 Marková Eva První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Mihalíková Radka Navrátilová Nechvátalová Novák Věra Marie Jaroslav Exkurse - Technické muzeum Praha PF ČB Praha Využívání šk.exper.syst. Vernier ve výuce př. věd Význačné osobnosti fyziky a techniky 18 Vernier PF ČB Nové trendy ve výuce fyziky PF ČB Rozvod el. proudu PF ČB Fyzika v kriminalistice PF ČB Exkurse - Bosch ČB PF ČB Finanční gramotnost hrou "Psychohygiena učitele" Využívání šk.exper.syst.vernier ve výuce př. věd Generativní Europe,o.s. Vernier 1570, Tábor 1 000,00 České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice 2500,- za 6 šk. České Budějovice 250,00 Tábor 1570, Tábor zdarma První pomoc prožitkem - školitel Mimoni Hlavatce zdarma NIQES - testování ČŠI Tábor zdarma První pomoc prožitkem - školitel Mimoni Hlavatce zdarma První pomoc prožitkem - školitel Mimoni Hlavatce zdarma 1570, Poživilová Marie První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Tomečková Dana Beste Freunde Goethe Zentrum Vála Jiří České Budějovice 100,00 ZŚ Husova První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Využívání šk.exper.syst. Vernier ve výuce př.věd Vernier 1570, Tábor 1 000,00

19 Včelák Jaroslav ZŠ a MŠ Tábor, Husova Google Apps ve škole I Fraus Pelhřimov 375, Veselá Adéla /2013 seminář Rozvíjení zájmu mládeže o programování Nár. ústav pro vzdělávání Praha e-learning zdarma Veselá Vostřáková Zamrzla Jaroslava Marcela Petr Využívání šk.exper.syst. Vernier ve výuce př.věd Oborová praxe Oborová didaktika Vernier Mgr. Irena Dominiková Mgr. Irena Dominiková 1570, Tábor 1 000,00 MUP Praha školné MUP Praha školné Oborová praxe Mgr. Irena Dominiková MUP Praha školné Řízení a organizace ve školství PaedDr. Jiří Pilař MUP Praha školné Sociálně psychologická práce se třídou PhDr. Václava Masáková MUP Praha školné První pomoc prožitkem Mimoni Opařany zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Pentagram úspěšné školy AV MEDIA Dubné u Českých Budějovic 1 100, První pomoc prožitkem Mimoni Tábor zdarma První pomoc prožitkem Mimoni Hlavatce zdarma Aktualizace pracovního práva 2014 Odborconsult-D České Budějovice 1 790,00 MŠ Glotzová Kateřina Základy první pomoci Mimoni Hlavatce zdarma Dvořáková Ivana Hudba a zvířátka B Tandem Tábor 500,- Kč Loudínová Milena Základy první pomoci Mimoni Hlavatce zdarma DVPP organizované školou datum název lektor místo účastníci PC (Win8) + DM Evidence J. Včelák, J. Novák TU Práce se třídou S. Fornůstková - PPP I. /II. stup Etický kodex učitele J. Vašíčková, J. Novák I. /II. stup Psychohygiena učitele S. Fornůstková - PPP I. stup Psychohygiena učitele S. Fornůstková - PPP I. stup. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2014 / příloha č. 1 19

20 11. Česká školní inspekce Ve školním roce 20013/ / 2014 inspekční tým České školní inspekce školu nenavštívil. 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok Způsob hospodaření ZŠ je příspěvková organizace. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem a finančními prostředky získanými z doplňkové činnosti ZŠ vede v účetnictví tyto fondy: -fond kulturních a sociálních potřeb -fond rezervní -fond reprodukce investičního majetku -fond odměn ZŠ má zřízeny tyto účty u GE Capital Bank: - BÚ školy / potraviny, ŠJ / FKSP / Profil ZŠ Hlavní činností školy je výchovně vzdělávací činnost žáků ZŠ, dětí v MŠ, ŠD a školní stravování. Vedlejší činností školy jsou pronájmy tělocvičny, učeben, pronájem bytu školníka pronájem nebytových prostor, pořádání kurzů a stravování cizích strávníků Hospodaření s fondy Fond kulturních a sociálních potřeb: PS ,66 Kč tvorba ,00 Kč čerpání ,40 Kč KS ,26 Kč Čerpání fondu tvoří příspěvek na obědy, účast na kulturních a sportovních akcích, peněžní a věcné odměny k životnímu a pracovnímu výročí zaměstnanců. Fond rezervní: PS ,00 Kč tvorba ,11 Kč dary ,00 Kč čerpání ,30 Kč KS ,81 Kč 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015. Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015. Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy Obsah: ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více