Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 Základní škola Sever

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 Základní škola Sever"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 Základní škola Sever Základní údaje a charakteristika školy. Naše základní škola je zařazena do sítě škol s názvem Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, s identifikačním číslem Zřizovatelem je město Hradec Králové. Škola má právní subjektivitu jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2003/2004 měla 9 ročníků a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen l - 5. ročníkem a druhý stupeň ročníkem. Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučujícího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola má zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v ročníku (se zaměřením na kopanou a košíkovou).ty navštěvovalo celkem 112 žáků. Součástí školy je školní družina a od také školní jídelna Škola měla celkem 25 tříd (11 na I.stupni, 14 na II.stupni) a školu k navštěvovalo celkem 620 žáků. Žákům se věnovalo 38 pedagogických pracovníků ( 35,17 přepočt.) a v průměru na jednoho pracovníka připadlo 17,62 žáků, průměr na třídu byl 24,96. Školní družina měla 5 oddělení, 5 vychovatelek (4,5 přepočt.), celkovým počtem zapsaných dětí 138. Aprobovanost výuky byla 84,35 %. Ve škole pracovalo 14 nepedagog.pracovníků (8,9 přepočt.). Ve školní jídelně pracovalo celkem 8 pracovníků (7,8 přepočt.). Celkový počet pracovníků ve škole byl 64 fyzických osob, 56,37 přepočtených. Učební plán školy 1. 9.třída - projekt Základní škola č.j / třída - v každém ročníku 1 třída podle uč.osnov pro r. sportovních škol a sportovních tříd č.j / , tyto třídy mají rozšířenou výuku Tv ( 5 vyuč.hodin) se zaměřením na kopanou (chlapci a košíkovou (děvčata) Prospěch a chování Ročník Počet tříd Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

2 Celkem stupeň z chování mělo celkem 5 žáků. 3.stupeň z chování měli 3 žáci. Celkové procento žáků 2. a 3. stupněm bylo 1,28 %. Celkový počet neomluvených hodin činil 274 hodin. Přijímací řízení Ze 75 žáků vycházejících z 9.tříd: přijato na státní školy 63 84% přijato na soukromé školy 12 16% nepřijato 0 0% Gymnázia 9 12% Střední průmyslové školy 19 25,3% Obchodní akademie 9 12% Střední odborné školy 9 12% SOU 28 37,3% Praktická škola 1 1,3% Z 11 žáků 7.ročníku: přijato na gymnázium 2 18,2% Ze 2 žáků 5.ročníku: přijato na gymnázium 2 100% Přehled o přijetí žáků v % podle tříd Třída 1.kolo 2.kolo nepřijato 9.A 90,9% 9,1% 0% 9.B 86,4% 13,6% 0% 9.C 74,2% 25,8% 0% Celkem 82,7% 17,3% 0% Škola v přírodě, LVVZ, tábory 2.AB - 31 ž škola v přírodě, Bedřichovka v Orlických horách J.Prokopová,

3 J.Eppichová, O.Penz 4.AB 56 ž škola v přírodě, Proseč u Skutce J.Doležalová, R.Tázlerová, B.Holasová, P.Veselá 3.ABC 59 ž škola v přírodě, Horalka v Orlických horách I.Mihalová, R.Martincová, L.Chlíbková, P.Medková, MUDr.Karlová, R.Koutecká 6.D 23 ž škola v přírodě penzion Pod Smrkem, Jeseníky E.Martincová, J.Vasilková 5.A 23 ž škola v přírodě penzion Pod Smrkem, Jeseníky D.Valentová, H.Pavlíčková 5.B 26 ž, 1.B 25 ž škola v přírodě, Jívka M.Kučera,J.Kordačová, I.Lourková, K.Bittnerová 6.A 21 ž škola v přírodě, Sněžné v Orlických horách J.Pražáková, K.Klícha 7.ABD 45 ž LVVZ Bedřichov v Jizerských horách P.Sedliský,M.Kučera,M.Steklý, J.Pražáková 7.C 22 ž LVVZ Bedřichov v Jizerských horách M.Stříž, N.Skácelová, J.Fiedler Tábory: turisté A-TOM 1725 Plamínek ž. - Deštné v Orlických horách M.Opat, J.a M.Krumlovy ž. Sedloňov v Orlických horách M.Opat, J. a M.Krumlovy ž. Morávka Moravskoslezské Beskydy M.Krumlová, M.Opat ž. Sedloňov v Orlických horách M.Opat, M.Krumlová ž. Dědov M.Opat, M.Krumlová ž. putování na kolech Soumarský most u Volar M.Opat, J.Krumlová Další aktivity školy Škola má od statut Fakultní škola Univerzity HK a od získala certifikát Metodické pracoviště katedry tělesné výchovy a sportu Ped.fakulty Hradec Králové. V rámci této spolupráce absolvovalo průběžnou a souvislou praxi v hodinách občanské výchovy, technických prací,tělesné výchovy, anglického jazyka a předmětů I.stupně u fakultních učitelů M.Vackové, M.Steklého, N.Skácelové, D.Valentové, M.Stříže, J.Liškové, J.Kordačové, J.Fiedlera, R.Tázlerové, J.Doležalové, Zd.Mikulecké celkem 36 studentů PF HK celkem 179 hodin praxe. Nadále pokračuje spolupráce s SK HK oddíl kopané a s TJ Sokol HK oddíl košíkové ve výběru a organizaci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy v rámci projektu MŠMTČR, kdy škola má od oficiální statut sportovních tříd se zaměřením na kopanou chlapců a košíkovou děvčat.

4 V průběhu celého školního roku se podíleli žáci školy se svými učiteli na sběru papíru, pomerančové kůry, žaludů a kaštanů a také byly shromažďovány plastové láhve do igelitových pytlů a prováděn jejich separovaný sběr. Převážně učitelé českého jazyka navštěvovali se 34 žáky II.stupně představení Klicperova divadla v rámci jejich předplatného pro mládež. Zájemci z řad žáků 1.,2. a 3.tříd navštěvovali průběžně celý školní rok výcvik v Plavecké škole HK zaměřený na rehabilitační plavání. Mgr.Jitka Pozdílková lektorovala 1.díl učebnice čtení a pracovní sešit Učíme se číst, které jsou zpracovány na principu tzv.genetické metody čtení v 1.ročníku se škola zúčastnila akce Stavíme město z krabic a výtvarné soutěže Město město pro každého. Ve stejný den se ředitel školy K.Rott zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti činnosti ZŠ Sion J.A. Komenského v Hradci Králové. 17. a se škola zúčastnila soutěží lehké atletice a vybíjené v rámci Hradeckých sportovních her navštívilo v Praze 88 dětí se svými učiteli veřejnou generální zkoušku muzikálu Rebelové se zájemci z řad žáků zúčastnili běhu Běhu Ter.Foxe. 9. a navštívili žáci 1. až 5.tříd představení div.drak Andílci proběhla na škole beseda s americkým lektorem Billem Pagem na téma rasová nesnášenlivost, šikana a tolerance účast 43 žáků 9.AB se řed.školy K.Rott a ZŘ ředitele P.Sedliský zúčastnili semináře řed. a ZŘ škol s rozšířenou výukou kopané, který organizoval ČSMFS shlédlo 128 žáků 1.-3.tříd v divadle Drak pohádku Jak šel Hloupý Honza do světa byl v hodinách Ov a D připomenut Den památky obětí holokaustu a prevence zločinu proti lidskosti si žáci 9.tříd vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto předměty M,Čj.F bylo 450 žáků 1. 6.ročníku nadšeno s hudebně zábavného představení Viktor Barvy, Viktor Kamarád navštívilo 348 žáků 6. 9.tříd audiovizuální projekt Planeta Země za vulkány a ledovci. Ředitel školy navštívil jednání na PF HK s tématem Potřeby dalšího vzdělávání fakultních učitelů proběhla na škole matematická soutěž Klokan 6. a žáci tříd navštívili představení Hamlet v podání herců divadla Drak 21. a navštívili žáci školy akce v rámci 6.ročníku Bambiriády, která se konala v prostorech letního kina Širák v Hradci Králové se žáci 8.tříd podrobili srovnávacímu testu Scio Obecné studijní předpoklady pobývalo na škole 66 studentů a 7 členů ped.doprovodu z USA. Jednalo se o

5 děti amerických vojáků, kteří slouží na evropských základnách NATO. Vybudovali dřevěnou tribunu, skluzavku a prolézačky, besedovali a sportovali s našimi dětmi a také se u nás stravovali Sion organizoval v rámci Týdne boje proti drogám freeclub na téma Drogy, který navštívili 130 žáků 8.a 9.tříd ZŘ M.Kučera a vybraní žáci 4. a 5.tříd navštívili slavnostní zahájení projektu MMHK Internet pro seniory, které se konalo na ZŠ Bezručova, jedná se o výuku a seznámení hradeckých seniorů s Internetem, od září 2204 bude probíhat také na naší škole navštívilo 18 dětí s p.uč. Liškovou Londýn a vybrané anglické univerzity (rozšiřování výuky Aj). 11. a škola zabezpečovala místnosti pro volby poslanců do Evropského parlamentu proběhla beseda 9.tříd (festival Církev bez hranic) s finskými studenty o Finsku navštívili žáci 2. a 3.tříd divadlo Drak a shlédli pohádku Pták Ohnivák a Liška Ryška (vše v rámci festivalu Divadlo evropských regionů) proběhlo ve škole testování IQ pro zájemce z řad žáků školy, které v naší škole organizovala společnost Mensa ČR zastoupená p. V.Fořtíkem a si všichni žáci školy zasportovali v rámci Olympijských dnů ve fotbalu, vybíjené, přehazované, odbíjené a minigolfu. Na závěr bylo sehráno tradiční utkání v kopané mezi žáky vycházejícími z 9.C třídy s rozšířenou výukou Tv a učiteli, trenéry a bývalými žáky školy, které skončilo vítězstvím seniorů v poměru 7:5. V průběhu školního roku organizovali učitelé pro své žáky 47 vycházek a vlastivědných exkurzí a v závěru školního roku na 25 vlastivědně zaměřených výletů po přírodních krásách a pamětihodnostech České republiky. Křesťanské centrum Sion připravilo již tradičně pro žáky I.stupně Dětský klub a pro žáky II.stupně Teen Club. Žáci naši školy se scházeli pravidelně pod vedením p.václavíka a dalších dospělých každou středu odpoledne. Naše škola byla celoročně zapojena do projektu Bezpečná třída, který se zabývá řešením problémů šikany a dalších poruch ve vztazích mezi žáky. Pracovníci Domina zorganizovali v několika problémových třídách semináře s aktivním poznáváním situace ve třídách. Od (přes celé hlavní prázdniny) bylo opět bezplatně otevřeno školní hřiště v rámci projektu MMHK. Otevřená školní hřiště boj proti kriminalitě a drogové závislosti. Školní hřiště na malou kopanou začala také využívat Unie fotbalových amatérů a každou sobotu a neděli zde probíhala utkání jedné skupiny regionální ligy města HK v malé kopané. Celkem 10 učitelů získalo osvědčení v projektu MŠMTČR počítačová gramotnost typ Z a 4 učitelé rozšiřující typ P Škola na celé období prázdnin podepsala Smlouvu o užívání školního hřiště se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za účelem jejich organizování turnajů ve vybíjené pro děti školou povinné.

6 Účast v soutěžích Škola se zúčastnila těchto soutěží: Historiáda celostátní kolo 4 ž. Pythagoriáda M šk.k. 93 ž., okr.k. 3 ž. Matematická olympiáda šk.k. 3 ž., okr.k. 3 ž. Matematický Klokan šk.k. 198 ž. Zeměpisný maratón šk.k. 14 ž., okr.k. 3 ž. Zeměpisná olympiáda šk.k. 173 ž., okr.k. 6 ž., kr.k. 1 ž. Chemická olympiáda šk.k. 5 ž., okr.k. 3 ž. Biologická olympiáda šk.k. 100 ž., okr.k. 4 ž. Olympiáda v Aj šk.k. 32 ž., okr.k. 2 ž. Poznávání rostlin Př šk.k. 10 ž., okr.k. 4 ž. Dějepisný maratón šk.k. 24 ž., okr.k. 12 ž. Olympiáda v Nj šk.k. 4 ž., okr.k. 2 ž. Republikový turnaj sport.tříd děvčata basketbal 26 žákyň Sportovní soutěže Podle nových pravidel MŠMTČR se od žáci tříd s rozšířenou výukou Tv nemohli účastnit školních soutěží v kopané a košíkové! Kopaná l.třídy šk.k. 20 ž., okr.k. 10 ž třídy šk.k. 45 ž., okr.k. 12 ž třídy šk.k. 48 ž., okr.k. 12 ž třídy šk.k. 59 ž., okr.k. 12 ž. Favorit Plavecké školy ž. Hradecký plaváček 10 ž. McDonald Cup-kopaná 24 ž. Městský závod nejrychlejšího běžce 4 ž. Sportovní gymnastika 3 ž.

7 Aerobik 4 ž. Olympijský den na školním hřišti: r. - atletický trojboj 71 ž. 3.r. - atletický trojboj 64 ž r - vybíjená a přehazovaná 55 ž r fotbal,vybíjená,basketbal, minigolf 332 ž. lehká atletika Hradecká laťka okr.k. 11 ž. lehká atletika Olympijský atletický čtyřboj okr.k. 11 ž. lehká atletika Pohár rozhlasu okr.k. 21 ž. kopaná 6.-9.tř. okr.k. 12 ž. sportovní gymnastika okr.k. 5 ž. vybíjená okr.k. 14 ž. florbal okr.k. 18 ž. minikopaná dívky okr.k. 13 ž. Preventan Běh pro tebe okr.k. 51 ž. V rámci pravidelných soutěží hráli chlapci a děvčata ze tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy za své oddíly. Děvčata za Sokol HK basketbal, chlapci za SK HK kopanou. Kopaná 6.C 2.místo - Oblastní přebor ml.žáků 7.C 2.místo - Česká liga ml.žáků 8.C 4.místo - Oblastní přebor st.žáků 9.C 2.místo - Česká liga st.žáků 9.C 9.místo - Extraliga ml.dorostenců Basketbal 6.C 1.místo - Oblastní přebor - starší žákyně 7.C 9.místo - Žákovská liga - mladší žákyně 8.C 6.místo - Žákovská liga - starší žákyně 9.C 4.místo - Extraliga ČR - ml.dorostenky Pěkných úspěchů dosáhli naši žáci i v dalších sportech: J.Říha 9.A - mistr republiky - junioři - Taekwondo - vítěz 2 velkých mezinárodních turnajů T.Pírko 9.A - krajský přeborník - hod oštěpem - starší žáci

8 A.Kyralová 8.C - mistr republiky - kopaná žákyň - DFC Slávia HK Úspěchy v soutěžích Družstva: 1.místo okres - minikopaná žákyně - 4.AB 1.místo okres - Mc Donald Cup - kopaná 1.kat tř. 1.místo okres - Olympijský pohár (atl.čtyřboj) - st.ž.- 8.C,9.C, 1.místo okres - florbal - st.žákyně C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - ml.žákyně tř. 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - ml.žáci - 7.C 1.místo okres - O pohár ředitele ZŠ SEVER minikopaná - 1.AB 2.místo okres - vybíjená - ml.žákyně - 6.C 3.místo okres - vybíjená - ml.žáci - 6.C Největší úspěch 2.místo krajské kolo - ml.žáci 6.-7.C - Pohár čs.rozhlasu 2.místo krajské kolo - florbal - st.dívky C 3.místo krajské kolo - Mc Donald s Cup - kopaná chlapci tř. 3.místo krajské kolo - Pohár čs.rozhlasu tř.- ml.žáci 4.místo republikové kolo - Historiáda tř. 4.místo krajské kolo - Pohár čs.rozhlasu tř. - st.žáci Jednotlivci 1.místo Okresní finále ve sportovní gymnastice - B.Konášová - 2.A 1.místo aerobik Miss Aerobik Chotěboř, Master Chaos Trutnov M.Švarcová 4.B 1.místo stolní tenis - krajský přebor ml.ž.- P.Cibor - 5.B 1.místo step - skup.skladba - MČR - E.Petrová - 4.A 1.místo okr.kolo - sport.gymnastika - B.Konášová - 2.A 2.místo Zeměpisná olympiáda - okr.kolo - L.Brichová - 7.B 2.místo Matematická olympiáda - A.Bauerová - 5.A 2.místo Olympiáda v Nj - P.Hnídková - 8.C - okr.k. 3.místo Olympiáda v Aj - D.Svobodová - 7.C - okr.k. 3.místo Zeměpisná olympiáda - P.Varga - 7.D - okr.k.

9 3.místo Pythagoriáda - M. Novák - 7.B - okr.k. 3.místo karate - krajský přebor - P.Simon - 4.B 3.místo plavání - krajský přebor - L.Kašparová - 4.B 3.místo Hradecká laťka - L.Pazderníková - 8.C 3.místo okresní přebor - hod oštěpem - T.Pírko - 9.A 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na m - D.Plšek - 9.C 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh 60 m - T.Pírko - 9.A 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - skok daleký - R.Link - 7.C 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - N.Stojková - 7.C 3.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - běh na 800 m - P.Kvítková - 8.C 3.místo okres - Preventan - Běh pro tebe - V.Mottl 2.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na 600 m - N. Hroudná - 7.C 2.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - skok vysoký - L.Bryndová - 6.D 2.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - skok daleký - R.Link - 7.C 2.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na m - M. Havelka - 7.C 2.místo kraj - skok daleký - M.Pártl - 7.C 2.místo okres - skok daleký - K.Zavázalová - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - štafeta 4x 60 m - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - D.Labská - 6.D 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - N.Stojková - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - R.Link - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - skok daleký - M.Pártl - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na 60 m - M.Pártl - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - vrh koulí - T.Pírko - 9.A 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - běh na 60 m - M.Pártl - 7.C 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - běh na m - M.Havelka - 7.C 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - R.Link - 7.C 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - štafeta 4x 60 m - 7.C Reprezentant ČR B.Holubová 8.A moderní gymnastika kat. do 14 let A.Pospíšilová 9.C sjezdové lyžování kat. do 15 let J.Říha 9.A Taekwondo kat.junioři

10 J.Čech, O.Volšík 9.C kopaná kat. do 14 let M.Stříž učitel trenér čs.národního mužstva ve futsalu za rok 2003 vyhodnocen jako nejlepší trenér futsalu v České republice Materiální vybavení školy zakoupení vybavení do 2 tříd školními židlemi, lavicemi a katedrami Kč rekonstrukce zatemnění učebny F, doplněné školním nábytkem Kč rekonstrukce WC ŠD Kč rekonstrukce šatny a sociálního zařízení pracovnic ŠJ Kč rekonstrukce místnosti pro účetnictví Kč investice do výpočetní techniky Kč oprava regulace topného systému Kč zakoupení nových učebnic a učebních pomůcek Kč opravy a výměna žaluzií ve 4 třídách Kč výměna PVC na schodech do ŠD a 1 v místnosti ŠD Kč nutné opravy elektroinstalace na chodbách a ve třídách Kč malování v prostorech školy Kč čištění kanalizace v budovách školy Kč oprava hlavního vchodu do školy Kč zakoupení výdejního pultu do ŠJ Kč zakoupení 2 velkokapacitních lednic Kč doplnění talířů, příborů a nádobí do ŠJ Kč oprava betonových chodníků kolem oválu školního hřiště Kč opravy a údržba kopírovacích strojů Kč tiskopisy SEVT Kč ochranné pomůcky pro ŠJ Kč počítače do uč. VT Kč vybudování dřevěné tribuny a skluzavky na školním hřišti v hodnotě Kč dar amerických studentů rekonstrukce malé tělocvičny a nové nátěry ve velké tělocvičně Kč generální rekonstrukce podlahy malé tělocvičny a nátěry velké tělocvičny Kč stroje posilovna Kč slunce do škol (solární systém panel) Kč Vzdělávání pracovníků školy A.Marešová JAME - Aj Cesty minulostí - D, Na pomoc učit.d (2 semináře) R.Morávková JAME Aj

11 Drátkování I.st. Řešení slovních úloh I.st. R.Tázlerová Metodika efektivní výuky Aj pro děti z romské komunity (4 semináře) Aj JAME Aj Tvořivá škola I.st. D.Valentová Intenzivní jazykový letní kurz JAME Aj Výtvarné techniky v praxi I.st. K.Rott Cesty minulostí D BOZP vzdělávání Ř Plány práce vzdělávání Ř Rámcové vzdělávací programy vzdělávání Ř Nová platová soustava vzdělávání Ř Legislativní právní aspekty fungování sportovních tříd se zaměřením na kopanou Tv Bezpečná třída ped.a psychologie Pedagogický den vzdělávání Ř Dílna učitelů dějepisu Přemyslovci D Systém evidence vzdělávání Ř Práce s fakultními učiteli ped.psych. Evaluace ve školství vzdělávání Ř Právní vědomí ve škole vzdělávání Ř Svět na počátku 21.stol. D

12 Náchodsko literární exkurze Čj Využití energie v dějinách D Struktura státní politiky ve vzdělávání vzdělávání Ř M.Kučera Systém získávání počítačové gramotnosti VT BOZP na škole Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností CO Trestní právo J.Pozdílková Tvořivá škola I.st. Motivace hrou I.st. Do školy se všichni těší I.st. M.Steklý Úloha poradenského systému v prevenci soc.patologických jevů Svět na počátku 21.stol. D Kriminalita dětí a mládeže Systém získání počítačové gramotnosti VT Dílna učitelů dějepisu Na pomoc učitelům dějepisu K historii Čech (2 semináře) D Kurz pro zdravotníky pro školy v přírodě a LVVZ Prevence sociálně patologických jevů I.Mihalová Motivace hrou I.st. Řešení slovních úloh I.st.

13 Nápady v Tv I.st. J.Kordačová Do školy se všichni těší I.st. Tvořivá škola I.st. Motivace hrou I.st. J.Eppichová Drátkování I.st. Do školy se všichni těší I.st. Rozvoj grafomotoriky I.st. Nápady v Tv I.st. Lidová tvořivost I.st. J.Chlíbková Práce s hedvábím I.st. Nápady v Tv I.st. Rozvoj grafomotoriky I.st. Tvořivá škola I.st. Lidová tvořivost I.st. Drátkování I.st. Řešení slovních úloh I.st. J.Cvrčková Kritické doby ve školní jídelně Internet v hromadném stravování ŠJ J.Prokopová Do školy se všichni těší Němčina v předškolním věku Nj

14 Nápady v Tv I.st. JAME Nj P.Sedliský Legislativní právní aspekty fungování sportovních tříd, zásady práce sportovních tříd se zaměřením na kopanou Tv Kurz pro fakultní učitele ped.a psych. B.Taišlová Výchovné poradenství dle nových trendů ve školství (4 semináře) VP Matematické znalosti žáka absolventa ZŠ Přijímací zkoušky M J.Lišková Intenzivní jazykový letní kurz JAME Aj JAME Aj J.Doležalová Řešení slovních úloh I.st. JAME Nj J.Aulická Podyjí ped. a teren.praxe Př Biologická praktika Př Zdravý životní styl Rv Geologická exkurze Severovýchodní Čechy a Kladsko Př Didaktická vycházka hradeckými lesy Př Enviromentální vzdělávání O.Mašková Podyjí ped. a teren.praxe Př

15 Geolog.exkurze Severovýchodní Čechy a Kladsko Př Chemické experimenty, chemie v pokusech Ch Zdravý životní styl Rv Práce s toxic.látkami Ch Didaktická vycházka hradeckými lesy Př Biologická praktika Př M.Vacková Chemické experimenty ve výuce chemie Ch Chemie v pokusech Ch Práce s toxickými látkami Ch Chemické názvosloví Ch J.Pražáková Zeměpis v praxi Island, Austrálie Abeceda aerobiku Tv Cvičíme pro zdraví a pohodu Tv R.Koutecká Kurz pro zdravotníky pro školy v přírodě a LVVZ H.Hebelková Arheit mit lit.texten Nj Imunologie Př JAME NJ L.Kordová Na pomoc učit.čj Motivace a tvořivost v Čj (2 sem.) M.Krumlová

16 Na pomoc učit. Čj Enviromentální vzdělávání, výchova, osvěta (EVVO) Program EVVO je součástí plánu školy a jeho realizaci,koordinaci má na starosti J.Aulická. Plán byl ve šk.r. 2003/2004 průběžně plněn. Děti začaly třídit odpad sbírají plastové lahve a pokračovaly ve sběru starého papíru. Enviromentální výchova se objevila v plánech a ve výuce prakticky všech předmětů na I. a II.stupni, zvláště však v přírodopisu a zeměpisu. Škola byla zapojena do Biologické a Zeměpisné olympiády, účastnila se soutěže Poznávání rostlin a živočichů, které organizovaly České lesy. V rámci praktických činností a volitelných předmětů žáci 7.tříd absolvovali biologické exkurze s náměty Dřeviny v okolí našeho města a Byliny lučního společenstva, žáci 8.ročníku plnili výukový program Střediska ekologické výchovy Sever Co s odpady a ve Středisku ekologické výchovy KRNAP Rychovy Příroda Krkonoš. 2 učitelky přírodopisu absolvovaly v rámci svého vzdělávání Geologickou exkurzi organizovanou Pedagogickým centrem HK v severovýchodních Čechách a v polském Kladsku a 1 učitelka kurz Enviromentálního vzdělávání. Způsob zařazení vzdělávání oblasti Výchova k volbě povolání Problematika Výchovy k volbě povolání je od školního roku 2002/2003 zařazena jako kurz výuky předmětu praktické činnosti v 7.,8. a 9. ročníku Zpráva o hospodaření školy 1. Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy l. Příjmy celkem ,00 Kč b) Výdaje 1. Neinvestiční výdaje celkem ,00 Kč z toho: náklady na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč výdaje na učební pomůcky ,00 Kč ostatní provozní náklady ,00 Kč účelové projekty ,00 Kč c) Zisk 0 Kč

17 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) Příjmy 1. celkové příjmy ,00 Kč 2. ostatní příjmy ,20 Kč 3. příjmy z doplňkové činnosti ,10 Kč Celkem ,30 Kč b) Výdaje 1. neinvestiční výdaje ,52 Kč c) Zisk ,78 Kč 3. neinvestiční výdaje čerpání z vlastních zdrojů (odpisů) ,50 Kč Hradec Králové

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

e-mail: info@2zskolin.cz

e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLÍN II., KMOCHOVA 943 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 www: http://www.2zskolin.cz e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY dle zákona číslo 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Obsah: strana Obsah 2 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2011 2012 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Jesenice Školní 323 270 33 Jesenice. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Jesenice Školní 323 270 33 Jesenice. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jesenice Školní 323 270 33 Jesenice Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 / 2005 a) Údaje o škole Název školy: Základní škola Jesenice, okres Rakovník Ulice, číslo: Školní 323

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 11 2 0 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 11 2 0 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 11 2 0 12 1 OBSAH: 1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 2. Organizace

Více

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok 2007 2008 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa

Více