Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 Základní škola Sever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 Základní škola Sever"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 Základní škola Sever Základní údaje a charakteristika školy. Naše základní škola je zařazena do sítě škol s názvem Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, s identifikačním číslem Zřizovatelem je město Hradec Králové. Škola má právní subjektivitu jako příspěvková organizace. Ve školním roce 2003/2004 měla 9 ročníků a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen l - 5. ročníkem a druhý stupeň ročníkem. Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučujícího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola má zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v ročníku (se zaměřením na kopanou a košíkovou).ty navštěvovalo celkem 112 žáků. Součástí školy je školní družina a od také školní jídelna Škola měla celkem 25 tříd (11 na I.stupni, 14 na II.stupni) a školu k navštěvovalo celkem 620 žáků. Žákům se věnovalo 38 pedagogických pracovníků ( 35,17 přepočt.) a v průměru na jednoho pracovníka připadlo 17,62 žáků, průměr na třídu byl 24,96. Školní družina měla 5 oddělení, 5 vychovatelek (4,5 přepočt.), celkovým počtem zapsaných dětí 138. Aprobovanost výuky byla 84,35 %. Ve škole pracovalo 14 nepedagog.pracovníků (8,9 přepočt.). Ve školní jídelně pracovalo celkem 8 pracovníků (7,8 přepočt.). Celkový počet pracovníků ve škole byl 64 fyzických osob, 56,37 přepočtených. Učební plán školy 1. 9.třída - projekt Základní škola č.j / třída - v každém ročníku 1 třída podle uč.osnov pro r. sportovních škol a sportovních tříd č.j / , tyto třídy mají rozšířenou výuku Tv ( 5 vyuč.hodin) se zaměřením na kopanou (chlapci a košíkovou (děvčata) Prospěch a chování Ročník Počet tříd Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

2 Celkem stupeň z chování mělo celkem 5 žáků. 3.stupeň z chování měli 3 žáci. Celkové procento žáků 2. a 3. stupněm bylo 1,28 %. Celkový počet neomluvených hodin činil 274 hodin. Přijímací řízení Ze 75 žáků vycházejících z 9.tříd: přijato na státní školy 63 84% přijato na soukromé školy 12 16% nepřijato 0 0% Gymnázia 9 12% Střední průmyslové školy 19 25,3% Obchodní akademie 9 12% Střední odborné školy 9 12% SOU 28 37,3% Praktická škola 1 1,3% Z 11 žáků 7.ročníku: přijato na gymnázium 2 18,2% Ze 2 žáků 5.ročníku: přijato na gymnázium 2 100% Přehled o přijetí žáků v % podle tříd Třída 1.kolo 2.kolo nepřijato 9.A 90,9% 9,1% 0% 9.B 86,4% 13,6% 0% 9.C 74,2% 25,8% 0% Celkem 82,7% 17,3% 0% Škola v přírodě, LVVZ, tábory 2.AB - 31 ž škola v přírodě, Bedřichovka v Orlických horách J.Prokopová,

3 J.Eppichová, O.Penz 4.AB 56 ž škola v přírodě, Proseč u Skutce J.Doležalová, R.Tázlerová, B.Holasová, P.Veselá 3.ABC 59 ž škola v přírodě, Horalka v Orlických horách I.Mihalová, R.Martincová, L.Chlíbková, P.Medková, MUDr.Karlová, R.Koutecká 6.D 23 ž škola v přírodě penzion Pod Smrkem, Jeseníky E.Martincová, J.Vasilková 5.A 23 ž škola v přírodě penzion Pod Smrkem, Jeseníky D.Valentová, H.Pavlíčková 5.B 26 ž, 1.B 25 ž škola v přírodě, Jívka M.Kučera,J.Kordačová, I.Lourková, K.Bittnerová 6.A 21 ž škola v přírodě, Sněžné v Orlických horách J.Pražáková, K.Klícha 7.ABD 45 ž LVVZ Bedřichov v Jizerských horách P.Sedliský,M.Kučera,M.Steklý, J.Pražáková 7.C 22 ž LVVZ Bedřichov v Jizerských horách M.Stříž, N.Skácelová, J.Fiedler Tábory: turisté A-TOM 1725 Plamínek ž. - Deštné v Orlických horách M.Opat, J.a M.Krumlovy ž. Sedloňov v Orlických horách M.Opat, J. a M.Krumlovy ž. Morávka Moravskoslezské Beskydy M.Krumlová, M.Opat ž. Sedloňov v Orlických horách M.Opat, M.Krumlová ž. Dědov M.Opat, M.Krumlová ž. putování na kolech Soumarský most u Volar M.Opat, J.Krumlová Další aktivity školy Škola má od statut Fakultní škola Univerzity HK a od získala certifikát Metodické pracoviště katedry tělesné výchovy a sportu Ped.fakulty Hradec Králové. V rámci této spolupráce absolvovalo průběžnou a souvislou praxi v hodinách občanské výchovy, technických prací,tělesné výchovy, anglického jazyka a předmětů I.stupně u fakultních učitelů M.Vackové, M.Steklého, N.Skácelové, D.Valentové, M.Stříže, J.Liškové, J.Kordačové, J.Fiedlera, R.Tázlerové, J.Doležalové, Zd.Mikulecké celkem 36 studentů PF HK celkem 179 hodin praxe. Nadále pokračuje spolupráce s SK HK oddíl kopané a s TJ Sokol HK oddíl košíkové ve výběru a organizaci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy v rámci projektu MŠMTČR, kdy škola má od oficiální statut sportovních tříd se zaměřením na kopanou chlapců a košíkovou děvčat.

4 V průběhu celého školního roku se podíleli žáci školy se svými učiteli na sběru papíru, pomerančové kůry, žaludů a kaštanů a také byly shromažďovány plastové láhve do igelitových pytlů a prováděn jejich separovaný sběr. Převážně učitelé českého jazyka navštěvovali se 34 žáky II.stupně představení Klicperova divadla v rámci jejich předplatného pro mládež. Zájemci z řad žáků 1.,2. a 3.tříd navštěvovali průběžně celý školní rok výcvik v Plavecké škole HK zaměřený na rehabilitační plavání. Mgr.Jitka Pozdílková lektorovala 1.díl učebnice čtení a pracovní sešit Učíme se číst, které jsou zpracovány na principu tzv.genetické metody čtení v 1.ročníku se škola zúčastnila akce Stavíme město z krabic a výtvarné soutěže Město město pro každého. Ve stejný den se ředitel školy K.Rott zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti činnosti ZŠ Sion J.A. Komenského v Hradci Králové. 17. a se škola zúčastnila soutěží lehké atletice a vybíjené v rámci Hradeckých sportovních her navštívilo v Praze 88 dětí se svými učiteli veřejnou generální zkoušku muzikálu Rebelové se zájemci z řad žáků zúčastnili běhu Běhu Ter.Foxe. 9. a navštívili žáci 1. až 5.tříd představení div.drak Andílci proběhla na škole beseda s americkým lektorem Billem Pagem na téma rasová nesnášenlivost, šikana a tolerance účast 43 žáků 9.AB se řed.školy K.Rott a ZŘ ředitele P.Sedliský zúčastnili semináře řed. a ZŘ škol s rozšířenou výukou kopané, který organizoval ČSMFS shlédlo 128 žáků 1.-3.tříd v divadle Drak pohádku Jak šel Hloupý Honza do světa byl v hodinách Ov a D připomenut Den památky obětí holokaustu a prevence zločinu proti lidskosti si žáci 9.tříd vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto předměty M,Čj.F bylo 450 žáků 1. 6.ročníku nadšeno s hudebně zábavného představení Viktor Barvy, Viktor Kamarád navštívilo 348 žáků 6. 9.tříd audiovizuální projekt Planeta Země za vulkány a ledovci. Ředitel školy navštívil jednání na PF HK s tématem Potřeby dalšího vzdělávání fakultních učitelů proběhla na škole matematická soutěž Klokan 6. a žáci tříd navštívili představení Hamlet v podání herců divadla Drak 21. a navštívili žáci školy akce v rámci 6.ročníku Bambiriády, která se konala v prostorech letního kina Širák v Hradci Králové se žáci 8.tříd podrobili srovnávacímu testu Scio Obecné studijní předpoklady pobývalo na škole 66 studentů a 7 členů ped.doprovodu z USA. Jednalo se o

5 děti amerických vojáků, kteří slouží na evropských základnách NATO. Vybudovali dřevěnou tribunu, skluzavku a prolézačky, besedovali a sportovali s našimi dětmi a také se u nás stravovali Sion organizoval v rámci Týdne boje proti drogám freeclub na téma Drogy, který navštívili 130 žáků 8.a 9.tříd ZŘ M.Kučera a vybraní žáci 4. a 5.tříd navštívili slavnostní zahájení projektu MMHK Internet pro seniory, které se konalo na ZŠ Bezručova, jedná se o výuku a seznámení hradeckých seniorů s Internetem, od září 2204 bude probíhat také na naší škole navštívilo 18 dětí s p.uč. Liškovou Londýn a vybrané anglické univerzity (rozšiřování výuky Aj). 11. a škola zabezpečovala místnosti pro volby poslanců do Evropského parlamentu proběhla beseda 9.tříd (festival Církev bez hranic) s finskými studenty o Finsku navštívili žáci 2. a 3.tříd divadlo Drak a shlédli pohádku Pták Ohnivák a Liška Ryška (vše v rámci festivalu Divadlo evropských regionů) proběhlo ve škole testování IQ pro zájemce z řad žáků školy, které v naší škole organizovala společnost Mensa ČR zastoupená p. V.Fořtíkem a si všichni žáci školy zasportovali v rámci Olympijských dnů ve fotbalu, vybíjené, přehazované, odbíjené a minigolfu. Na závěr bylo sehráno tradiční utkání v kopané mezi žáky vycházejícími z 9.C třídy s rozšířenou výukou Tv a učiteli, trenéry a bývalými žáky školy, které skončilo vítězstvím seniorů v poměru 7:5. V průběhu školního roku organizovali učitelé pro své žáky 47 vycházek a vlastivědných exkurzí a v závěru školního roku na 25 vlastivědně zaměřených výletů po přírodních krásách a pamětihodnostech České republiky. Křesťanské centrum Sion připravilo již tradičně pro žáky I.stupně Dětský klub a pro žáky II.stupně Teen Club. Žáci naši školy se scházeli pravidelně pod vedením p.václavíka a dalších dospělých každou středu odpoledne. Naše škola byla celoročně zapojena do projektu Bezpečná třída, který se zabývá řešením problémů šikany a dalších poruch ve vztazích mezi žáky. Pracovníci Domina zorganizovali v několika problémových třídách semináře s aktivním poznáváním situace ve třídách. Od (přes celé hlavní prázdniny) bylo opět bezplatně otevřeno školní hřiště v rámci projektu MMHK. Otevřená školní hřiště boj proti kriminalitě a drogové závislosti. Školní hřiště na malou kopanou začala také využívat Unie fotbalových amatérů a každou sobotu a neděli zde probíhala utkání jedné skupiny regionální ligy města HK v malé kopané. Celkem 10 učitelů získalo osvědčení v projektu MŠMTČR počítačová gramotnost typ Z a 4 učitelé rozšiřující typ P Škola na celé období prázdnin podepsala Smlouvu o užívání školního hřiště se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za účelem jejich organizování turnajů ve vybíjené pro děti školou povinné.

6 Účast v soutěžích Škola se zúčastnila těchto soutěží: Historiáda celostátní kolo 4 ž. Pythagoriáda M šk.k. 93 ž., okr.k. 3 ž. Matematická olympiáda šk.k. 3 ž., okr.k. 3 ž. Matematický Klokan šk.k. 198 ž. Zeměpisný maratón šk.k. 14 ž., okr.k. 3 ž. Zeměpisná olympiáda šk.k. 173 ž., okr.k. 6 ž., kr.k. 1 ž. Chemická olympiáda šk.k. 5 ž., okr.k. 3 ž. Biologická olympiáda šk.k. 100 ž., okr.k. 4 ž. Olympiáda v Aj šk.k. 32 ž., okr.k. 2 ž. Poznávání rostlin Př šk.k. 10 ž., okr.k. 4 ž. Dějepisný maratón šk.k. 24 ž., okr.k. 12 ž. Olympiáda v Nj šk.k. 4 ž., okr.k. 2 ž. Republikový turnaj sport.tříd děvčata basketbal 26 žákyň Sportovní soutěže Podle nových pravidel MŠMTČR se od žáci tříd s rozšířenou výukou Tv nemohli účastnit školních soutěží v kopané a košíkové! Kopaná l.třídy šk.k. 20 ž., okr.k. 10 ž třídy šk.k. 45 ž., okr.k. 12 ž třídy šk.k. 48 ž., okr.k. 12 ž třídy šk.k. 59 ž., okr.k. 12 ž. Favorit Plavecké školy ž. Hradecký plaváček 10 ž. McDonald Cup-kopaná 24 ž. Městský závod nejrychlejšího běžce 4 ž. Sportovní gymnastika 3 ž.

7 Aerobik 4 ž. Olympijský den na školním hřišti: r. - atletický trojboj 71 ž. 3.r. - atletický trojboj 64 ž r - vybíjená a přehazovaná 55 ž r fotbal,vybíjená,basketbal, minigolf 332 ž. lehká atletika Hradecká laťka okr.k. 11 ž. lehká atletika Olympijský atletický čtyřboj okr.k. 11 ž. lehká atletika Pohár rozhlasu okr.k. 21 ž. kopaná 6.-9.tř. okr.k. 12 ž. sportovní gymnastika okr.k. 5 ž. vybíjená okr.k. 14 ž. florbal okr.k. 18 ž. minikopaná dívky okr.k. 13 ž. Preventan Běh pro tebe okr.k. 51 ž. V rámci pravidelných soutěží hráli chlapci a děvčata ze tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy za své oddíly. Děvčata za Sokol HK basketbal, chlapci za SK HK kopanou. Kopaná 6.C 2.místo - Oblastní přebor ml.žáků 7.C 2.místo - Česká liga ml.žáků 8.C 4.místo - Oblastní přebor st.žáků 9.C 2.místo - Česká liga st.žáků 9.C 9.místo - Extraliga ml.dorostenců Basketbal 6.C 1.místo - Oblastní přebor - starší žákyně 7.C 9.místo - Žákovská liga - mladší žákyně 8.C 6.místo - Žákovská liga - starší žákyně 9.C 4.místo - Extraliga ČR - ml.dorostenky Pěkných úspěchů dosáhli naši žáci i v dalších sportech: J.Říha 9.A - mistr republiky - junioři - Taekwondo - vítěz 2 velkých mezinárodních turnajů T.Pírko 9.A - krajský přeborník - hod oštěpem - starší žáci

8 A.Kyralová 8.C - mistr republiky - kopaná žákyň - DFC Slávia HK Úspěchy v soutěžích Družstva: 1.místo okres - minikopaná žákyně - 4.AB 1.místo okres - Mc Donald Cup - kopaná 1.kat tř. 1.místo okres - Olympijský pohár (atl.čtyřboj) - st.ž.- 8.C,9.C, 1.místo okres - florbal - st.žákyně C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - ml.žákyně tř. 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - ml.žáci - 7.C 1.místo okres - O pohár ředitele ZŠ SEVER minikopaná - 1.AB 2.místo okres - vybíjená - ml.žákyně - 6.C 3.místo okres - vybíjená - ml.žáci - 6.C Největší úspěch 2.místo krajské kolo - ml.žáci 6.-7.C - Pohár čs.rozhlasu 2.místo krajské kolo - florbal - st.dívky C 3.místo krajské kolo - Mc Donald s Cup - kopaná chlapci tř. 3.místo krajské kolo - Pohár čs.rozhlasu tř.- ml.žáci 4.místo republikové kolo - Historiáda tř. 4.místo krajské kolo - Pohár čs.rozhlasu tř. - st.žáci Jednotlivci 1.místo Okresní finále ve sportovní gymnastice - B.Konášová - 2.A 1.místo aerobik Miss Aerobik Chotěboř, Master Chaos Trutnov M.Švarcová 4.B 1.místo stolní tenis - krajský přebor ml.ž.- P.Cibor - 5.B 1.místo step - skup.skladba - MČR - E.Petrová - 4.A 1.místo okr.kolo - sport.gymnastika - B.Konášová - 2.A 2.místo Zeměpisná olympiáda - okr.kolo - L.Brichová - 7.B 2.místo Matematická olympiáda - A.Bauerová - 5.A 2.místo Olympiáda v Nj - P.Hnídková - 8.C - okr.k. 3.místo Olympiáda v Aj - D.Svobodová - 7.C - okr.k. 3.místo Zeměpisná olympiáda - P.Varga - 7.D - okr.k.

9 3.místo Pythagoriáda - M. Novák - 7.B - okr.k. 3.místo karate - krajský přebor - P.Simon - 4.B 3.místo plavání - krajský přebor - L.Kašparová - 4.B 3.místo Hradecká laťka - L.Pazderníková - 8.C 3.místo okresní přebor - hod oštěpem - T.Pírko - 9.A 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na m - D.Plšek - 9.C 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh 60 m - T.Pírko - 9.A 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - skok daleký - R.Link - 7.C 3.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - N.Stojková - 7.C 3.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - běh na 800 m - P.Kvítková - 8.C 3.místo okres - Preventan - Běh pro tebe - V.Mottl 2.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na 600 m - N. Hroudná - 7.C 2.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - skok vysoký - L.Bryndová - 6.D 2.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - skok daleký - R.Link - 7.C 2.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na m - M. Havelka - 7.C 2.místo kraj - skok daleký - M.Pártl - 7.C 2.místo okres - skok daleký - K.Zavázalová - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - štafeta 4x 60 m - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - D.Labská - 6.D 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - N.Stojková - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - R.Link - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - skok daleký - M.Pártl - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - běh na 60 m - M.Pártl - 7.C 1.místo okres - Pohár čs.rozhlasu - vrh koulí - T.Pírko - 9.A 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - běh na 60 m - M.Pártl - 7.C 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - běh na m - M.Havelka - 7.C 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - hod krik.míčkem - R.Link - 7.C 1.místo kraj - Pohár čs.rozhlasu - štafeta 4x 60 m - 7.C Reprezentant ČR B.Holubová 8.A moderní gymnastika kat. do 14 let A.Pospíšilová 9.C sjezdové lyžování kat. do 15 let J.Říha 9.A Taekwondo kat.junioři

10 J.Čech, O.Volšík 9.C kopaná kat. do 14 let M.Stříž učitel trenér čs.národního mužstva ve futsalu za rok 2003 vyhodnocen jako nejlepší trenér futsalu v České republice Materiální vybavení školy zakoupení vybavení do 2 tříd školními židlemi, lavicemi a katedrami Kč rekonstrukce zatemnění učebny F, doplněné školním nábytkem Kč rekonstrukce WC ŠD Kč rekonstrukce šatny a sociálního zařízení pracovnic ŠJ Kč rekonstrukce místnosti pro účetnictví Kč investice do výpočetní techniky Kč oprava regulace topného systému Kč zakoupení nových učebnic a učebních pomůcek Kč opravy a výměna žaluzií ve 4 třídách Kč výměna PVC na schodech do ŠD a 1 v místnosti ŠD Kč nutné opravy elektroinstalace na chodbách a ve třídách Kč malování v prostorech školy Kč čištění kanalizace v budovách školy Kč oprava hlavního vchodu do školy Kč zakoupení výdejního pultu do ŠJ Kč zakoupení 2 velkokapacitních lednic Kč doplnění talířů, příborů a nádobí do ŠJ Kč oprava betonových chodníků kolem oválu školního hřiště Kč opravy a údržba kopírovacích strojů Kč tiskopisy SEVT Kč ochranné pomůcky pro ŠJ Kč počítače do uč. VT Kč vybudování dřevěné tribuny a skluzavky na školním hřišti v hodnotě Kč dar amerických studentů rekonstrukce malé tělocvičny a nové nátěry ve velké tělocvičně Kč generální rekonstrukce podlahy malé tělocvičny a nátěry velké tělocvičny Kč stroje posilovna Kč slunce do škol (solární systém panel) Kč Vzdělávání pracovníků školy A.Marešová JAME - Aj Cesty minulostí - D, Na pomoc učit.d (2 semináře) R.Morávková JAME Aj

11 Drátkování I.st. Řešení slovních úloh I.st. R.Tázlerová Metodika efektivní výuky Aj pro děti z romské komunity (4 semináře) Aj JAME Aj Tvořivá škola I.st. D.Valentová Intenzivní jazykový letní kurz JAME Aj Výtvarné techniky v praxi I.st. K.Rott Cesty minulostí D BOZP vzdělávání Ř Plány práce vzdělávání Ř Rámcové vzdělávací programy vzdělávání Ř Nová platová soustava vzdělávání Ř Legislativní právní aspekty fungování sportovních tříd se zaměřením na kopanou Tv Bezpečná třída ped.a psychologie Pedagogický den vzdělávání Ř Dílna učitelů dějepisu Přemyslovci D Systém evidence vzdělávání Ř Práce s fakultními učiteli ped.psych. Evaluace ve školství vzdělávání Ř Právní vědomí ve škole vzdělávání Ř Svět na počátku 21.stol. D

12 Náchodsko literární exkurze Čj Využití energie v dějinách D Struktura státní politiky ve vzdělávání vzdělávání Ř M.Kučera Systém získávání počítačové gramotnosti VT BOZP na škole Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností CO Trestní právo J.Pozdílková Tvořivá škola I.st. Motivace hrou I.st. Do školy se všichni těší I.st. M.Steklý Úloha poradenského systému v prevenci soc.patologických jevů Svět na počátku 21.stol. D Kriminalita dětí a mládeže Systém získání počítačové gramotnosti VT Dílna učitelů dějepisu Na pomoc učitelům dějepisu K historii Čech (2 semináře) D Kurz pro zdravotníky pro školy v přírodě a LVVZ Prevence sociálně patologických jevů I.Mihalová Motivace hrou I.st. Řešení slovních úloh I.st.

13 Nápady v Tv I.st. J.Kordačová Do školy se všichni těší I.st. Tvořivá škola I.st. Motivace hrou I.st. J.Eppichová Drátkování I.st. Do školy se všichni těší I.st. Rozvoj grafomotoriky I.st. Nápady v Tv I.st. Lidová tvořivost I.st. J.Chlíbková Práce s hedvábím I.st. Nápady v Tv I.st. Rozvoj grafomotoriky I.st. Tvořivá škola I.st. Lidová tvořivost I.st. Drátkování I.st. Řešení slovních úloh I.st. J.Cvrčková Kritické doby ve školní jídelně Internet v hromadném stravování ŠJ J.Prokopová Do školy se všichni těší Němčina v předškolním věku Nj

14 Nápady v Tv I.st. JAME Nj P.Sedliský Legislativní právní aspekty fungování sportovních tříd, zásady práce sportovních tříd se zaměřením na kopanou Tv Kurz pro fakultní učitele ped.a psych. B.Taišlová Výchovné poradenství dle nových trendů ve školství (4 semináře) VP Matematické znalosti žáka absolventa ZŠ Přijímací zkoušky M J.Lišková Intenzivní jazykový letní kurz JAME Aj JAME Aj J.Doležalová Řešení slovních úloh I.st. JAME Nj J.Aulická Podyjí ped. a teren.praxe Př Biologická praktika Př Zdravý životní styl Rv Geologická exkurze Severovýchodní Čechy a Kladsko Př Didaktická vycházka hradeckými lesy Př Enviromentální vzdělávání O.Mašková Podyjí ped. a teren.praxe Př

15 Geolog.exkurze Severovýchodní Čechy a Kladsko Př Chemické experimenty, chemie v pokusech Ch Zdravý životní styl Rv Práce s toxic.látkami Ch Didaktická vycházka hradeckými lesy Př Biologická praktika Př M.Vacková Chemické experimenty ve výuce chemie Ch Chemie v pokusech Ch Práce s toxickými látkami Ch Chemické názvosloví Ch J.Pražáková Zeměpis v praxi Island, Austrálie Abeceda aerobiku Tv Cvičíme pro zdraví a pohodu Tv R.Koutecká Kurz pro zdravotníky pro školy v přírodě a LVVZ H.Hebelková Arheit mit lit.texten Nj Imunologie Př JAME NJ L.Kordová Na pomoc učit.čj Motivace a tvořivost v Čj (2 sem.) M.Krumlová

16 Na pomoc učit. Čj Enviromentální vzdělávání, výchova, osvěta (EVVO) Program EVVO je součástí plánu školy a jeho realizaci,koordinaci má na starosti J.Aulická. Plán byl ve šk.r. 2003/2004 průběžně plněn. Děti začaly třídit odpad sbírají plastové lahve a pokračovaly ve sběru starého papíru. Enviromentální výchova se objevila v plánech a ve výuce prakticky všech předmětů na I. a II.stupni, zvláště však v přírodopisu a zeměpisu. Škola byla zapojena do Biologické a Zeměpisné olympiády, účastnila se soutěže Poznávání rostlin a živočichů, které organizovaly České lesy. V rámci praktických činností a volitelných předmětů žáci 7.tříd absolvovali biologické exkurze s náměty Dřeviny v okolí našeho města a Byliny lučního společenstva, žáci 8.ročníku plnili výukový program Střediska ekologické výchovy Sever Co s odpady a ve Středisku ekologické výchovy KRNAP Rychovy Příroda Krkonoš. 2 učitelky přírodopisu absolvovaly v rámci svého vzdělávání Geologickou exkurzi organizovanou Pedagogickým centrem HK v severovýchodních Čechách a v polském Kladsku a 1 učitelka kurz Enviromentálního vzdělávání. Způsob zařazení vzdělávání oblasti Výchova k volbě povolání Problematika Výchovy k volbě povolání je od školního roku 2002/2003 zařazena jako kurz výuky předmětu praktické činnosti v 7.,8. a 9. ročníku Zpráva o hospodaření školy 1. Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy l. Příjmy celkem ,00 Kč b) Výdaje 1. Neinvestiční výdaje celkem ,00 Kč z toho: náklady na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč výdaje na učební pomůcky ,00 Kč ostatní provozní náklady ,00 Kč účelové projekty ,00 Kč c) Zisk 0 Kč

17 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) Příjmy 1. celkové příjmy ,00 Kč 2. ostatní příjmy ,20 Kč 3. příjmy z doplňkové činnosti ,10 Kč Celkem ,30 Kč b) Výdaje 1. neinvestiční výdaje ,52 Kč c) Zisk ,78 Kč 3. neinvestiční výdaje čerpání z vlastních zdrojů (odpisů) ,50 Kč Hradec Králové

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Přehled akcí: školní rok 2011/12

Přehled akcí: školní rok 2011/12 Přehled akcí: školní rok 2011/12 5.9. 7.9. Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Akce Termín Třídy Učitelé Místnosti Úklid okolí školy 10:55-12:35 4.A,, Úklid okolí školy - 4.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2005/2006 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2015 2016 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 27. 8. (čtvrtek) 11. 11. (středa)

Více

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více