Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv,

2 Část I. Základní charakteristika škly a) Základní infrmace: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Sídl: Šklní 125, Břitv. Právní frma: Organizační slžka bce d příspěvkvá rganizace d Zřizvatel škly: Obec Břitv, právní frma: bec, IČO: , sídl: Břitv 11, Černá Hra. Indikátr právnické sby: IČO: Statut. zástupce: Ing. Břetislav Tesař bydliště: Břitv, Chlumská 21, Černá Hra. Ředitel škly: Mgr. Jiří Sedláček bydliště: Lísky 28, Brn d Statutární zástupkyně ředitele: Šárka Marečkvá bydliště: Břitv, Pdsedky 357, Černá Hra. Kntakt: Tel.: Mail: b) Škla sdružuje: Základní škla pstupný rčník Celkvá kapacita: 120 žáků, IZO: Mateřská škla Celkvá kapacita: 60 dětí, IZO Šklní družina Celkvá kapacita: 50 žáků, IZO: Jídelna mateřské škly Celkvá kapacita: 110 jídel, IZO: Jídelna základní škly - výdejna Celkvá kapacita: 50 jídel, IZO: c) Zařazení d sítě škl: Datum zařazení d sítě škl: Datum pslední aktualizace: d) Organizace škly: Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků ,50 Ve šklním rce 2012/2013nebyly v ZŠ Břitv vyrvnávací třídy. Strana 2 (celkem stran 9)

3 e) Spjené rčníky: Ve šklním rce 2012/2013 byly ve III. třídě spjeny 3. a 5. rčník. f) Další údaje: Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2002/2003: 9 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2003/2004: 14 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2004/2005: 13 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2005/2006: 8 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2006/2007: 14 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2007/2008: 12 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2008/2009: 5 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2009/2010: 6 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2010/2011: 5 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2011/2012: 13 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2012/2013: 8 Celkvý pčet žáků v prvním rčníku v rce 2013/2014: 12 Předpkládaný pčet prvňáčků pr rk 2014/2015: 15 g) Kód bru vzdělání, učební plány a snvy: Kód bru vzdělání: 7901C001 Ve šklním rce 2012/2013 se žáci 1. a 5. rčníku se vzdělávali pdle ŠVP Veselá škla. h) Zájmvá a bčanská sdružení půsbící na škle: Ve šklním rce 2005/2006 byla zřízena šklská rada dle 167, zákna č. 561/2004 Sb., Šklský zákn. V průběhu šklníh rku 2012/2013 se šklská rada třikrát sešla na jednání v prstrách základní škly. Při škle nepracval žádné zájmvé či bčanské sdružení. i) Sučásti škly Sučást Pčet ddělení, tříd Pčet žáků, dětí, strávníků/zaměstnanců (fyz.) Základní škla 4 42/5 Mateřská škla 2 51/4 Šklní družina 1 25/1 Šklní jídelna 1 101/3 z th 57 v MS Šklní jídelna - výdejna 1 44/1 Strana 3 (celkem stran 9)

4 Část II. Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly a) Odbrná a pedaggická způsbilst, dle vyhlášky č.139/1997: Pčet pracvníků Fyzický stav Přepčtený stav ZŠ pedaggů 4 4,500 MŠ pedaggů 3 2,374 ŠD pedaggů 1 0,590 ZŠ prvzní 1 1,250 MŠ prvzní 1 1,125 ŠJ prvzní 4 2,338 Celkem zaměstnanců 12 12,177 Někteří zaměstnanci jsu zapčítáni jak mezi pedaggy, tak mezi prvzní zaměstnance (sučet až 3 částečných úvazků). b) Abslventi a učitelé: Pčet abslventů s dbrnu a pedaggicku způsbilstí, kteří ve šklním rce 2012/2013 nastupili na šklu: 0 Pčet učitelů s dbrnu a pedaggicku způsbilstí, kteří ve šklním rce 2012/2013 nastupili na šklu: 0 Pčet učitelů s dbrnu a pedaggicku způsbilstí, kteří ve šklním rce 2012/2013 dešli ze škly: 0 c) Věkvé slžení pedaggických pracvníků ZŠ a MŠ: Věk Muži Ženy D 35 let let 1 5 Celkem 1 6 Strana 4 (celkem stran 9)

5 d) Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly: Typ kurzu Zúčastnění pracvníci Jazykvý cyklický kurz SSŠ (Aj) 1x60h 1 Vzděl. akce SSŠ (DUM ) 4x10h 4 Vzděl. akce SSŠ (Dbré nápady d Infrmatiky) 1x5h 1 Šklení ředitelů (Interaktivní výuka) 5h 1 AV Media( Tvrba DŮM Smartntebk) 4x5h 4 e) Rmský asistent: Ve šklním rce 2012/2013 škla nesplupracvala s rmským asistentem. f) Nepedaggičtí pracvníci: Pčet nepedaggických pracvníků Fyzický stav Přepčtený stav 5 5 4,713 Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Rčník Pčet žáků Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Opakují Celkem za šklu: a) Celkvé hdncení a klasifikace: Pčet žáků, kteří budu klasifikváni v náhradním termínu d 15.října: 0 Pčet žáků, kterým je umžněn knat v měsíci srpnu pravné zkušky: 0 Pčet žáků, kteří pakvali ve šklním rce 2012/2013 rčník: 0 Pčet žáků, kteří budu pakvat ve šklním rce 2012/2013 rčník: 0 Strana 5 (celkem stran 9)

6 a) Snížený stupeň z chvání: 0 Stupeň chvání Pčet Prcent b) Mimšklní a vlnčasvé aktivity: Název kružku Pčet skupin Pčet žáků celkem Klub předšklák 1 13 Nábženství 2 14 Zdravtnický kružek 1 9 c) Celkvý pčet nemluvených hdin na škle: 0. d) Údaje přijímacím řízení na smiletá gymnázia: Gymnázium Blansk: hlásil se 1 žák a byl přijat. e) Pčet žáků dcházejících na 2. stupeň ZŠ: ZŠ Černá Hra: 3 Část IV. Údaje kntrlách a výsledcích inspekce prvedené ČŠI ČŠI leden 2009, následná inspekce září 2009 Část V. Výkn státní správy Správní rzhdnutí ředitele k Pčet Pčet dvlání O dkladu pvinné šklní dcházky 3 0 O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky 0 0 Přijetí dítěte d ZŠ 12 0 Přijetí dítěte d MŠ 12 0 Pčet nepřijatých dětí v MŠ 12 2 Celkem: 72 0 Strana 6 (celkem stran 9)

7 Část VI. Pradenské služby v základní škle a) a) Údaje pracvnících: Pčty fyzický pčet kvalifikace, specializace dsažené vzdělání Šklní metdik prevence 1 učit. pr 1.stupeň ZŠ akreditvaný kurz VŠ Výchvný pradce 1 FS II VŠ Věkvá struktura d 35let let Šklní metdik prevence 0 1 Výchvný pradce 0 1 Část VII. preventivníh prgramu prevence sciálně patlgických jevů - hdncení Minimálníh a) Ve šklním rce 2012/2013 se žáci zapjvali d prevence prti užívání návykvých látek, prti šikaně a rasismu. V rámci jedntlivých předmětů využívali pedaggičtí pracvníci vhdných tematických celků k prevenci. Během šklníh rku se nebjevil žádný případ, kterým by se musela drgvá preventistka zabývat. b) V Základní škle Břitv neprbíhaly žádné specializvané prgramy. Šklní preventistka nejvíce pracvala s žáky pátéh rčníku. Přádala besedy, na kterých pdrbně prbírala nejčastější a nejznámější patlgické jevy. Tét prblematice byla věnvána nástěnka, kteru žáci splečně s preventistku pečvali. c) V Základní škle Břitv se nevyskytvaly žádné sciálně patlgické jevy. Část VIII. Další údaje škle a) Akce pr žáky škly, prezentace škly na veřejnsti: Pravidelný plavecký výcvik Příležitstná filmvá představení kin Dubravice Divadelní představení divadl Radst Brn Divadelní představení v MŠ divadelní splky Den tevřených dveří v MŠ i ZŠ při zápisu d škly Setkání s Mikulášem a čerty Výuka žáků škly Dpravní výchva na dpravním hřišti Blansk (teretická a praktická část) Strana 7 (celkem stran 9)

8 Kncert hudebníh kvarteta Prgram žáků a dětí při rzsvěcení Vánčníh strmu na náměstí v Břitvě Mikulášská nadílka Vánční besídka žáků Slavnstní vyřazení žáků páté třídy s prgramem žáků škly Olympijský sprtvní den Splupráce s Kulturní kmisí vystupení žáků při splečenských příležitstech (Rzsvícení vánčníh strmu, MDŽ, veliknční výstavka prací žáků, kladení věnců k pmníčkům padlých, akce k Mezinárdnímu dni dětí) Sběr pmerančvé kůry a bylin Základy CO a 1. pmci ukázky žáků ze zdravtnickéh kružku Prjektvé vyučvání na téma Zdravá výživa Prjektvé vyučvání na téma Ochrana přírdníh prstředí Pálení čardějnic, vítání jara sutěže a hry V místní knihvně pasvání na škláky V místní knihvně pasvání na čtenáře Dětský karneval Spaní ve šklce (lučení s předškláky) Návštěva dětí ZŠ a MŠ v Orlvně na phádce. Hráli sučasní i bývalí žáci naší škly. b) Účast škly v sutěžích: Olympiáda máltřídních škl ve vybíjené a malé kpané na ZŠ Ráječk. Olympiáda máltřídních škl v atletice na ZŠ Rudice. c) Účast škly v prjektech: Tvřivá škla EU a MZČR - Ovce d škl Prgram pr škláky: Zdravé zuby ESF OP VK akce EU peníze šklám ( ,-Kč v letech ) d) Údaje finančních zdrjích ve šklách: příspěvek zřizvatele na prvz: ,-Kč přímé náklady na vzdělávání ze SR ,-Kč Část X. Zhdncení a závěr a) Kvalita výchvně vzdělávacíh prcesu: Úrveň výchvy a vzdělávání byla sledvána dle Plánu kntrlní a hspitační činnsti. Osnvy a tematické plány byly ve šklním rce 2012/2013 splněny. Lze knstatvat zlepšení v individuální práci s žáky a ve využití pčítačů při výuce hlavních předmětům. Strana 8 (celkem stran 9)

9 b) Materiální pdmínky práce škly: Ve šklním rce 2012/2013 zajistil zřizvatel škle takvé materiální pdmínky, které umžnily reknstrukci WC na mateřské škle, reknstrukci sciálníh zařízení a výdejny na základní škle a zavedení teplé vdy na WC a d šklní jídelny. D další třídy byly zakupeny mderní výškvě stavitelné šklní lavice a židličky. c) Mimšklní aktivity: Škla nabízela žákům pestru škálu pravidelných mimšklních aktivit výchvnéh i vzdělávacíh charakteru. Tyt aktivity měly za úkl vhdnu frmu rzšířit a dplnit výuku a umžnit žákům mžnsti využití vlnéh času. V rganizaci mimšklních aktivit škla splupracvala především s Kulturní kmisí při bci Břitv, se ZUŠ Blansk zřízen detašvané pracviště na ZŠ Břitv, s rdiči žáků škly, s místními tělvýchvnými jedntami Orel a Skl. d) Infrmvanst veřejnsti Veřejnst byla činnsti škly pravidelně infrmvána na webvých stránkách škly na adrese: Stránky infrmují akcích škly. Veřejnst byla činnsti škly infrmvána také prstřednictvím měsíčníku Břitvský zpravdaj. Byly uspřádány třídní schůzky, hvrvé hdiny a dny tevřených dveří v rámci zápisu dětí d 1. třídy a d Mateřské škly. O práci škly vypvídala také bhatá účast dětí na mimšklní činnsti a výsledky žáků naší škly ve sprtvních sutěžích, kterých se naši žáci zúčastnili. e) Pravidelný kntakt a knzultace s pedaggy Knzultace a předávání zkušenstí prbíhaly na pradách ředitelů škl a individuálně s pracvníky Základní škly Dubravice, Základní škly Lysice a Základní škly Černá Hra. f) Pravidelný kntakt a knzultace se zřizvatelem a dalšími rganizacemi Škla aktivně splupracvala s Kulturní kmisí při bci Břitv. Prbíhaly pravidelné knzultace s vedením bce a členy Kulturní kmise. Pravidelná splupráce s panem farářem, s katechetkami pí. Kucharvu a pí. Gulvu při rganizaci výuky nepvinnéh předmětu Nábženství, a při rganizaci nácviku divadelníh představení v Orlvně. Část XI. Pděkvání Děkuji zaměstnancům škly za nezištnu, tvřivu a nárčnu práci, která čast přesahvala rámec jejich pracvních pvinnstí, zejména nárčný úklid p reknstrukčních pracích na bu budvách ZŠ a MŠ Břitv. Děkuji také vedení Obce Břitv, včele s panem starstu Ing. Tesařem, za dluhdbu pdpru a vytvření dbrých materiálních pdmínek pr práci škly. Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Strana 9 (celkem stran 9)

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2014/2015 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé na gymnáziu... 4 Organizace šklníh rku 2014/2015...

Více