Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 PSČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 PSČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/

2 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro ZŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy 6). Doplněno o požadavky dle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. a požadavky, vztahující se k MČ Praha 6. Při nedostatku místa lze rozvést v příloze. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369, Praha 6 č.j / datum vydání rozhodnutí s účinností od IČO: Tel/fax: web: identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: školní družina IZO: Ředitelka: Mgr. Ivana Heboussová Zástupce ředitelky: Mgr. Josef Čermák Výchovná poradkyně: Mgr. Magdalena Richterová Metodik prevence: Mgr. Marek Trčka, Dis. Školní koordinátorky ŠVP: Mgr. Jitka Marešová Mgr. Václava Kopecká Metodička 1. stupeň: Mgr. Stanislava Šimůnková Správce sítě: RNDr. Petr Pudivítr, PhD. Vedoucí vychovatelka: Daniela Krejčová Třídní učitelé: přípravná třída: Dagmar Pecháčková, od března 2009 Petra Polanská 1. ročník Mgr. Jitka Marešová 2. ročník Hana Rážová, od Mgr. Dagmar Pacáková 3. ročník Mgr. Stanislava Šimůnková 4. ročník Mgr. Karolína Blechová 5. ročník Vlasta Pešková 6. ročník Ing. Jaroslava Podolcová 7. ročník Mgr. Marek Trčka, Dis. 8. ročník Mgr. Magdalena Richterová 9. ročník Mgr. Lubomír Havlíček Netřídní učitelé: Mgr. Václava Kopecká, Bc. Bronislava Veselá, Zdeněk Švajda (od Tomáš Tvrz) Veronika Pudláková Asistentka pedagoga: Miroslava Pencová Správní zaměstnanci: Anděla Hanusová, Jarmila Kalvodová (od Jan Sumec), Světluše Bejlková, Věra Faiglová, Renáta Taušová, Ludmila Bukačová 2.Zřizovatel: Městská část Praha Nebušice, Nebušická 128, Praha 6 2

3 3. Charakteristika školy Historie školy Nebušická nová škola oslavila ve školním roce 2008/2009 padesátileté výročí svého vzniku. Byla postavena za velkého úsilí nebušických občanů a slavnostně otevřena Na přelomu tisíciletí byla započata, a v roce 2003 dokončena, zásadní rekonstrukce školního hřiště. V rámci téhož byl zároveň přistaven moderní šatnový blok. V devadesátých letech byla zmodernizována školní jídelna (1996), rovněž byla provedena plná rekonstrukce školní kotelny. V roce 2009 byla zkolaudována a během oslav 50 let školy i slavnostně předána nově zrekonstruovaná půdní vestavba. Větší prostory pro školní družinu nám umožnily zvýšit její kapacitu na 60 dětí ve dvou odděleních. Další nové prostory ještě nejsou plně dovybavené, přesto zde již vznikla internetová knihovna, počítačová učebna a multifunkční učebna. V létě 2010 začala výměna oken a zateplení fasády. Dne došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v jeden subjekt. Úplnost a velikost školy Základní škola, Praha Nebušice, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 300 žáků. V každém ročníku je jedna třída. Ve školním roce 2009/2010 byla otevřena přípravná třída. Škola se zaměřuje na zdravý životní styl, což umožňují nejen okolní přírodní podmínky školy, ale i výuka předmětu výchova ke zdraví a 1 hodina tělesné výchovy navíc. Vybavení školy Materiální Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a dalšími pomůckami, které neustále obnovujeme. Žáci využívají PC učebnu nejen k výuce informatiky, ale i v rámci pracovních činností (vyhledávání a zpracování informací) a samozřejmě i pro potřeby ostatních předmětů. Původní počítačová učebna byla v roce 2002 vybavena 16 počítači, dále jsou ve škole k dispozici dataprojektory, DVD, CD a VHS přehrávače. Tento školní rok jsme obnovili veškeré počítačové vybavení nově zřízené počítačové učebny. Internetové připojení se zavádí i do kabinetů. Žáci využívají cvičnou kuchyni a školní pozemky. Prostorové Škola má jednu hlavní budovu, ve které jsou umístěny tyto prostory: školní jídelna, školní družina, tělocvična (10 x 20m), třídy pro devět ročníků a pro přípravnou třídu, kabinety, chemická laboratoř, PC učebna, cvičná kuchyň s jídelnou a ostatní technické a kancelářské prostory. Školní jídelna byla v tomto školním roce provozována firmou SODEXO. V areálu školy se nachází venkovní hřiště s umělou trávou a s trojproudou atletickou drahou, rovinka je rozšířena na dráhy čtyři. Pak jsou zde sektory pro skok vysoký a daleký a vrh koulí. Součástí hřiště je i samostatný šatnový blok s hygienickým zázemím. Pro výuku tělesné výchovy může škola využívat i halu obce (30 x 38m), která je vzdálena cca 100m. Na školní hřiště navazuje zahrada s ovocnými stromy, jejíž část je využívána pro výuku pozemků (obdělávané záhony). Pro mladší žáky, ale i pro děti, které do naší školy nechodí, jsou k dispozici dřevěné herní prvky. Výhodou školy je její umístění. Tedy nejen to, že je od hlavní komunikace oddělena parkem, ale i blízkost areálu zdraví v Šárce a lesa Hlásek. Můžeme tak bez problémů realizovat výuku v přírodě. 3

4 Hlavní budova slouží jak prvnímu, tak i druhému stupni. V půdní vestavbě je umístěna třída školní družiny, multifunkční třída, počítačová pracovna a knihovna. V patře jsou umístěny třídy druhého stupně a jedna třída stupně prvního, v přízemí pak čtyři třídy prvního stupně. V prvním nadzemním podlaží jsou šatny, jídelna, školní družina, přípravná třída, tělocvična a šatnový blok pro venkovní hřiště. V suterénu je umístěn kryt, který v roce 2004/2005 prošel rekonstrukcí. Jeho prostory jsou využívány na jedné straně jako sklad učebnic, archiv, sklady ŠJ, na druhé straně je umístěna kotelna, jež byla v roce 1997/1998 zcela rekonstruována na kotelnu plynovou. Rekreační 30 minutové přestávky mají žáci 1. a 2. stupně oddělené (po druhé, resp. po třetí vyučovací hodině) a tráví je nejen na školním hřišti, ale i na parkově upravených prostorách před hlavní školní budovou. Technické Pro výuku technických předmětů disponuje škola chemickou laboratoří a kabinetem fyziky. Navíc má moderně vybavenou cvičnou kuchyni s vlastní jídelnou. Pro výuku ICT máme samostatnou učebnu, která je vybavena 20 PC s připojením na internet a dataprojektorem. V rámci interní počítačové sítě máme propojeny veškeré PC umístěné ve školních kabinetech a ve sborovně. Škola disponuje čtyřmi notebooky, které jsou využívány nejen na výuku, ale i ke komunikaci a k přípravám. V kanceláři hospodářky školy je umístěna kopírka, která je kdykoli přístupná jak žákům, tak i učitelům. Další je umístěna v kanceláři ředitelky školy. Ve škole je barevná tiskárna a tři tiskárny jsou černobílé. Novinkou je ozvučená interaktivní tabule v multifunkční učebně. Její součástí je i dataprojektor. Škola je též vybavena televizemi s DVD přehrávači a VHS rekordéry. Jednu z těchto televizí máme umístěnu ve školní družině, kam má přístup i první stupeň. Další je umístěna na mobilním stolku, a tak je zajištěna možnost jejího použití v kterékoli učebně. Další je umístěna v učebně výtvarné výchovy. Hygienické Z dřívějšího programu Zdravá škola jsme zachovali zásady dodržování pitného režimu. Nápojový barel je dopoledne k dispozici v přízemí (zejména pro žáky 1. stupně), u jídelny je nápojový automat a žáci mohou o přestávkách využít prodeje v bufetu školní jídelny. V 1. patře je nápojový automat na filtrovanou vodu. Nadále máme prodloužené rekreační přestávky, při nichž žáci pobývají na školním hřišti. Samozřejmostí je kvalitní hygienické a sociální zařízení u školního hřiště. Jelikož škola umožnila používání tohoto hřiště jak organizované, tak i neorganizované veřejnosti, a zároveň si přála zachovat vysoký komfort vybavenosti školy i pro veřejnost, jsou veškerá hygienickosociální zařízení dvojitá a oddělená (zvlášť pro školu a zvlášť pro veřejnost). Tímto vším se snažíme podporovat u žáků z domova získané hygienicko-sociální návyky. A zároveň v nich vypěstovat veřejnou sociální hygienu a ohleduplnost. 4. Údaje o vedení školy Ředitelka: Mgr. Ivana Heboussová Zástupce ředitelky: Mgr. Josef Čermák, od je zástupkyní ředitelky pro základní školu: Mgr. Lydie Boukalová, od je zástupkyní pro mateřskou školu: Mgr. Marie Kováčová 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje tel. ředitelna:

5 6. Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty vzdělávací program 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Základní škola Obecná škola Národní škola vlastní ŠVP *) ŠVP pro základní vzdělávání vlastní ŠVP *) ŠVP Škola otevřená všem Celkem *) doplňte název vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt *) Celkem *) doplňte název 7. Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2009/10; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) (způsob sledování, hlavní poznatky) Náš školní vzdělávací program byl v tomto školním roce inovován, v podstatě předělán, zejména z důvodu požadavků ČŠI na soulad s RVP. Učitelé se znovu pohroužili do průřezových témat, projektů a mezipředmětových vztahů, aby měnícím se požadavkům vyhověli. Této nové verzi jsme dali jméno Škola otevřená všem. Jsme školou pro všechny děti z okolí, pro děti cizinců, pro děti s odkladem povinné školní docházky, pro děti zdravotně, či sociálně znevýhodněné a samozřejmě i pro děti nadané. 8. Údaje o pracovnících školy (v rámci hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 2 2 spec. pedagogové 0 1 psychologové 0 0 pedagog. vol. času 0 0 5

6 asistenti pedagoga 1 1 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí 5 7 celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 30 let včetně let let let z toho důchodci nad 61 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec. pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odb. kvalifikace pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 2 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 1 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace 1 počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ příp. komentář v příloze 6

7 e) výuka některých předmětů v cizím jazyku (forma výuky, třídy, počet hodin výuky týdně a číslo rozhodnutí MŠMT) f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) : 4 z toho do důchodu (počet): 1 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet):4 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet):0 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet):0 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) (příp. existence plánu DVPP, zaměření) DLOUHODOBÉ STUDIUM (dle platné vyhlášky) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd 1 5 let studium pedagogiky 1 5 let studium pro asistenty pedagoga studium pro ředitele škol a školských zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace 1 5 let další vysokoškolské studium 1 3 roky (další aprobace ) celkem studium ke splnění kvalifikačních 2 předpokladů xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 2 roky studium pro výchovné poradce studium k výkonu specializovaných činností 1 2 roky celkem studium ke splnění dalších 3 kvalifikačních předpokladů xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání (zejména kurzy a semináře) počet účastníků délka studia (v týdnech či dnech) */ Výklad školského zák. a zák. souvisejících 2 1 den Matematika s interaktivní tabulí 1 1 den Splývavé čtení 1 3 dny 7

8 Metodický seminář o alergii a astmatu 1 1 den Ochrana reprodukčního zdraví a prevence 1 1 den HIV/AIDS Fórum výchovy ke zdraví 1 3 dny Specifické poruchy učení 1 1 den Anglický jazyk tvořivá škola 1 1 den Kompostování 1 1 den Chemické reakce a rovnice ve výuce chemie 1 1 den Kurz lyžařských instruktorů 1 3 dny Veletrh nápadů učitelů fyziky 1 3 dny Jak učím fyziku 1 4 dny Laboratorní práce výroba zajímavých 1 1 den zařízení (hračky) Koordinátor autoevaluace 1 50 hodin celkem krátkodobé studium 16 xxx 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou : předmět j M Př. informatika VV HV TV jiné*) a z y k y počet tříd počet žáků *) uveďte které 10. Složení specializovaných tříd k : počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování z toho přípravné třídy Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : celkem z toho 38 z toho 41 z toho 42 8

9 počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a Formy péče o nadané žáky (organizace jejich vzdělávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti V tomto školním roce se u nás nevzdělával žádný žák s diagnostikovaným talentem. Škola je ale připravena vytvořit podmínky pro vzdělávání těchto dětí. Jsme připraveni spolupracovat s PPP v Praze 6 a s centrem Nadání. Dokážeme připravit i individuální plán, který bude vycházet z potřeb nadaného dítěte. 13. Počet integrovaných dětí k (na základě doporučení PPP, SPC a odborného lékaře): celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Celkem 31 žáků naší školy má diagnostikovánu poruchu učení nebo pozornosti. Navíc všichni žáci přípravné třídy (11 dětí) byly vyšetřeni v PPP a bylo jim doporučeno zařazení do této třídy. 13 žáků má vypracován Individuální vzdělávací plán. Spolupracujeme s SPC Vertikála. 14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2010/11: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2009/10, které nastoupí v září počet odkladů pro školní rok 2010/ Výsledky přijímacího řízení a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední Celkem 9

10 akademie školy školy školy odb.učiliště c) počet přijatých žáků do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou (pokud je známo): z devátých ročníků 0 z nižších ročníků 16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 17 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty Volitelné předměty: Cvičení z českého jazyka Informatika Nepovinné předměty: Anglický jazyk Florbal Zdravotní Tv Sportovní hry Sborový zpěv 18. Kroužky (názvy jednotlivých kroužků organizovaných ve školním roce 2009/10, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto kroužky) Florbal přípravka 15 Atletika přípravka 12 Náboženství 10 Fyzikální kroužek 12 Pokusy kolem nás 11 Šachy 10 Angličtina 10 Atletika 13 Celkem: 93 žáků 19. Školní družina klub: počet oddělení školní družina 2 60 školní klub 0 0 počet žáků 10

11 V tomto školním roce již byla obě oddělení školní družiny v nově vybudované půdní vestavbě. Ranní družina má provoz v původní třídě. Nový, velký prostor si děti naplno užívají. Přesuny žáků na kroužky se podařilo organizovat bez větších problémů. Děti pokračovaly v práci s netradičními výtvarnými technikami kašírování, empaketáž, sypaný smalt, malování včelím voskem, origami, kirigami, práce s pedigem, se šustím apod. Ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití využívá školní družina školní hřiště, dětské hřiště a tělocvičnu. 2O. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, pomoc školy při začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, příp. dalšími subjekty) Naše škola spolupracuje s PPP v Praze 6, s Mgr. Doležalovou. Nejvíce žádanou službou bylo vyšetření žáků pro podezření na poruchu učení, pozornosti nebo chování. U rodičů jednoho dítěte vyvstalo podezření na nedostatečné naplňování povinnosti dohlížet na povinnou školní docházku (velké absence, časté stěhování a změny školy). Tento problém byl řešen za pomoci kurátorky a školského rady MČ Praha 6. Nepříjemné bylo objevení KYBERŠIKANY. Nejprve jsme získávali odborné informace, předávali jsme je rodičům, dva z našich učitelů se zúčastnili odborné přednášky Mgr. Veselé. Kyberšikana byla řešena i trestním oznámením rodičů poškozených dívek, spolupracovali jsme s vyšetřovateli. Pachatelka byla odhalena a na základě doporučení kurátorky přestoupila na jinou školu. Za účasti ředitelky školy se konaly 2 výchovné komise (napadení spolužáka, poškození cizí věci). Tradici má poradenská činnost pro rodiče i žáky 9. ročníku. Rozebírají se zde a hodnotí studijní možnosti našich žáků. Tato profesní poradenská činnost byla ze strany rodičů i žáků hodnocena velmi kladně. 21. Hodnocení prevence rizikového chování (na základě minimálních preventivních programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a větších akcích) Během školního roku byl naplňován minimální preventivní program. Školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval setkání metodiků v Prev Centru nebo v PPP v Praze 6. Ve škole byly a jsou podporovány mimoškolní aktivity (sportovní a zájmové kroužky), které vedou ke smysluplnému trávení volného času dětí. Žáci měli možnost během školního roku navštívit také různá kulturní představení. Z oblasti prevence stojí za zmínku především ANTIFET FEST, studentské filmy zaměřené na drogovou tématiku, šikanu, prostředí internetu apod. Problémům ve třídách, ve vztazích mezi žáky, ale i způsobům komunikace mezi žáky a učiteli se v rámci nově zavedených třídnických hodin věnovali třídní učitelé. Metodik prevence inicioval změny ve školním řádu. Tyto změny byly projednávány v žákovském parlamentu a v pedagogické radě. Byl schválen i školskou radou. Žáci naší školy se v závěru školního roku zúčastnili dotazníkového šetření MHMP na průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ. 22. Školská rada složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát. Obou jednání se zúčastnil i starosta MČ Prahy-Nebušic p. Libor Přerost. Ke komunikaci využíváme i elektronickou poštu. Složení: za zřizovatele JUDr. Holub, p. Bělohradský, za rodiče p. Sadil, Mgr. Richter, za učitele Mgr. Richterová, Mgr. Havlíček. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnatelů, občanské sdružení, o.p.s. ) 11

12 Velmi vstřícným partnerem je škole Klub rodičů, který navázal na činnost Klubu přátel školy. KPŠ vznikl Klub rodičů hospodaří s příspěvky, které vybírá od rodičů našich žáků. Finančně tak školu může podporovat při vybraných záměrech. Spolu se školou organizuje školní společenský večer. 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 150 z toho počty žáků z jiných škol 0 Ve školním roce 2009/2010 zajišťovala výrobu a prodej jídel soukromá firma SODEXO. Tato firma skončila svou činnost v naší škole k Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 1 28 z toho grant. program Otevřený svět 0 */ / zážitkové kurzy (samostatné) 0 0 ŠvP (včetně výjezdů organizovaných jako 4 72 zážitkové kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů organizovaných 1 28 jako zážitkové kurzy) jiné sportovní kurzy 0 0 jiné kurzy 0 0 */s trv. bydlištěm v MČ / s trv. bydlištěm mimo MČ ( + stručné hodnocení očekávaných přínosů) 26. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, zejm. rozvojové programy (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, četnost, zkušenosti) Spolupracujeme s International School of Prague. Společné návštěvy a akce. Žáci cizinci navštívili naše prvňáky, kteří s nimi měli společný sportovní program. 27. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Škola v tomto školním roce předkládala ČŠI svůj novelizovaný Školní vzdělávací program s názvem Škola otevřená všem. Zatím nemáme oficiální stanovisko. 28. Účast žáků v soutěžích (organizátor, typy soutěží, dlouhodobé a příležitostné soutěže, počty účastníků, příp. umístění) Soutěž Počet ž. ve škol. Počet ž. v obvod. umístění kole kole Olympiáda v ČJ místo Astronomická olympiáda Pythagoriáda a 87. místo Matematická olympiáda

13 Handy Dandy 3 Olympiáda v AJ 11 Klokánek 5 Cvrček 10 Atletický trojboj 6 3. a 2. místo Atletický čtyřboj a 9. místo Florbal ml. a st místo žáci Vybíjená 12 Nohejbal 8 Nebušický běh 5 Pohár rozhlasu 6 9. místo Futsal Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu: kraj počet žáků Praha-západ 42 Středočeský Cizí státní příslušníci: Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Slovensko 1 Rusko 1 Ukrajina 2 Srbsko Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání (zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Environmentální výchova 13

14 (vzdělávání a osvěta nad rámec osnov či ŠVP; předměty rozšiřující tuto oblast apod.) Multikulturní výchova (zejména začleňování žáků - cizinců do českého prostředí; dále např. osvětová část, účast pedagogů na odborných seminářích) Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků (certifikáty, externí evaluační testy, v textové části lze doplnit statistickými a jinými souhrnnými údaji) Využíváme SCIO testů. V tomto roce byl testován 9. ročník ČJ a M, 8. ročník AJ, 6. ročník CJ, M a obecné studijní předpoklady (testování efektivnosti ŠVP) a úplně nově byl testován 3. ročník. Žáci provádí sebehodnocení do žákovských knížek vždy v určeném intervalu. Zúčastnili se spolu se svými rodiči konzultací o svém prospěchu a chování a spolupracovali tak na svém vlastním hodnocení. 35. Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech (využití testů, dotazníkových šetření a jiných metod) V tomto školním roce jsme tvořili autoevaluační zprávu naší školy. Zaměřili jsme se na výsledky vzdělávání a na klima ve škole a ve třídách. Každým rokem učitelé vyplňují sebehodnotící formulář. Zapojili jsme se do programu MHMP Bezpečná škola. V 9. ročníku se uskutečnilo hodnocení formou Bilance. 36. Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2009/2010: název grantu žádáno poskytnuto poskytovatel grantu (v Kč) (v Kč) Internetová knihovna (Internet Library) Nadační fond pro vzdělávání při ISP Revitalizace školní zahrady MHMP Rekonstrukce školního hřiště MHMP (včetně žádostí o poskytnutí příspěvku zřizovatele v rámci grantového programu na podporu školství v Městské části Praha 6 Otevřený svět) 38. Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí (v čí prospěch, forma a četnost, specifikace realizátorů)

15 39. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů, priorit a jiné) V tomto školním roce jsme inovovali náš školní vzdělávací program. Vznikl nový ŠVP s motivačním názvem Škola otevřená všem. Pokračujeme v zefektivňování finančních prostředků, které jsou vynakládány na provoz. Došlo k úspěšnému jednání s Pražskou Plynárenskou. Úspory, které spočívají v přenastavení tarifů budou ,-Kč za rok. Dalším výrazným úsporným momentem je odpojení vytápění budovy školy od sportovní haly a v současné době je celá škola zateplována a jsou vyměněna okna. Změnili jsme dodavatele elektřiny. Společným dodavatelem pro ZŠ a MŠ bude od listopadu Centropol. Byla instalována digitální telefonní ústředna s GSM bránou a zrušen vytáčený internet. Škola se modernizuje i uvnitř. Za podpory zřizovatele obnovujeme vybavení tříd. Při vybavení internetové knihovny nám pomohl s financováním i Nadační fond pro vzdělávání při ISP. Tradici a dobré jméno si vybudovala naše přípravná třída. V tomto roce byla ukončena spolupráce s firmou SODEXO. Od jsme sloučeni s Mateřskou školou Nebušice. Společným mottem je : Moderní škola moderní učitelé. 40. Základní údaje o hospodaření školy (obecný přehled, příp. příloha) Komentář k rozboru hospodaření za 3. čtvrtletí 2009 V tomto čtvrtletí dostala škola od MČ Praha-Nebušice dotace na provoz v částce ,-Kč. Z doplňkové činnosti získala ,- a od MHMP dostala na mzdové prostředky ,-. V červenci byla škola zavřená, byl vypnutý plyn. To vše z úsporných důvodů. Náklady na provoz byly samozřejmě nižší. Na konci září jsme už ale platily některé zálohy např.elektřina ,-. Plyn celkem ,- Kč. Voda ,-. Počítač do ředitelny ,-Kč Byla vybavena nově zřízená učebna přípravné třídy. Celkově bylo z dotací poskytnuto ,- Kč. Do tříd se musely koupit nové židle pro učitele 8 000,-. Pořídili jsme si skartovačku za 4 700,-. Celkový zůstatek na účtu k je ,60,-Kč včetně fin. prostředků od MHMP. Komentář k rozboru hospodaření za 4. čtvrtletí 2009 V tomto čtvrtletí dostala škola od MČ Praha-Nebušice dotace na provoz v částce ,- Kč. Tyto prostředky byly určeny nejen na provoz školy, ale byla zde zahrnuta i dotace na provoz školní jídelny, na mzdy učitelky přípravné třídy a uklízečky, částka ,-Kč byla určena na individuální integraci plat asistentky pedagoga. Doplňkovou činností jsme vydělali ,- a od MHMP škola dostala na mzdové prostředky včetně dotace na pomůcky ,-Kč. V této částce je zahrnuta dotace na pomůcky ,-Kč. Škola mohla začít s obnovou učebnic, zakoupily se nové mapy, počítače do nové počítačové učebny, laserová tiskárna, dataprojektor, dovybavil se kabinet 1. stupně, z nových stavebnic se mohly radovat i děti ze školní družiny a z přípravné třídy. 15

16 Zásluhou pana starosty získala obec pro školu z Magistrátu dotaci na dovybavení nových půdních prostor ve výši ,-Kč. Již v listopadu proběhlo výběrové řízení na vybavení a tak vybrané firmy mohly začít realizovat naše plány. S naším záměrem ovšem souvisí dovybudování nových elektrických obvodů a datových rozvodů pro internet. Zálohy na plyn byly celkově ,-Kč. Celkový zůstatek na účtu k byl ,87,-Kč včetně fin. prostředků od MHMP. Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Nebušice za I. pololetí roku 2010 Náklady Materiál Zdravotnický materiál ve výši 688,- Kč představuje doplnění lékárniček školy. Položka učebnice a učební pomůcky představuje částku 4 tis. Kč za pracovní sešity, které jsou následně účtovány k náhradě žákům školy. Nákup drobného hmotného majetku byl ve výši 172 tis. Kč (7 tis. modul telefon, 3 tis.laminátor, 9 tis. modul brána, 3 tis. termos, 2 tis. odpadkový koš do parku, 2 tis. bruska, 2 tis. pila, 24 tis. počítače, 51 tis. nábytek do knihovny, 58 tis. šatní skříňky, 11 tis. sekačka). Kancelářské potřeby jsou ve výši 13 tis. Kč toto je částka především za tonery a papíry do kopírky, které jsou nutné pro kopírování výukových materiálu. Čisticí a hygienické potřeby jsou materiály potřebné na úklid areálu školy a také veškeré hygienické potřeby na toalety a na mytí rukou. Tato položka je čerpána ve výši 26 tis. Kč. Materiál na údržbu ve výši 15 tis. Kč představuje materiály na běžné opravy školy tj. zámky, náhradní díly k PC, prodlužovací šňůry, posypová sůl, beton na opravu vchodu apod.. Ostatní materiál je materiál potřebný na běžný provoz školy např. brašna na první pomoc, materiál na dětský den, alkohol tester, ventilátor, zemina na květiny apod.. Tato položka je ve výši 23 tis. Kč. Celková spotřeba materiálu z rozpočtu MČ je 255 tis. Kč. Energie Spotřeba elektřiny za první pololetí roku 2010 je ve výši 686 tis. Kč. Spotřeba plynu je ve výši 390 tis. Kč a spotřeba vody je ve výši 65 tis. Kč. Pohonné hmoty do sekačky jsou ve výši 875,- Kč. Veškeré čerpání odpovídá předpokládanému čerpání. Celková spotřeba energie z rozpočtu MČ je 1142 tis. Kč. Opravy a udržování Opravy a udržování budovy jsou ve výši 112 tis. Kč (8 tis.pokládka koberce, 3 tis. přeložení tel. linek, 11 tis. opravy elektroinstalace, 56 tis. oprava doskočiště, 31 tis. pokládka lina, 3 tis. čistění lapolu). Opravy a udržování zařízení je ve výši 74 tis. Kč (9 tis. oprava PC, 4 tis. oprava kopírky, 2 tis. oprava tabule, 18 tis. servis plynového kotle, 10 tis. oprava herních prvků, 12 tis. oprava tělocvičného nářadí, 3 tis. oprava snímače ŠJ, 3 tis. připojení pítka, 1 tis. servis čističky vzduchu, 12 tis.servis plynového zařízení). Celkem opravy a udržování z rozpočtu MČ je 186 tis. Kč. Náklady na reprezentaci 16

17 Náklady na reprezentaci z rozpočtu MČ jsou ve výši 170,- Kč. Jedná se o občerstvení pro návštěvy ředitelství školy. Ostatní služby Drobný nehmotný investiční majetek byl čerpán ve výši 35 tis. Kč (22,5 tis. program Vemamzdy, 13,5 tis. program Bakalář-evidence žáků). Expertiza emisí 830,- Kč. Poštovné 3,5 tis. Kč. Telefonní poplatky ve výši 32 tis. Kč, Revize, BOZP a PO celkem 44 tis. Kč (23 tis. revize elektro, 2 tis. revize kotlů, 1 tis. revize komínů, 15 tis. BOZP). Dezinfekce ŠJ 4 tis. Kč. Úklid sněhu 12 tis. Kč, výměna rohoží ve vstupu 3 tis. Kč. Pobyty ,- tj. náhrady na pobyt ŠVP. Systémové a softwarové služby 17 tis. Kč. Zpracování mezd a účetnictví 113 tis. Kč. Režie stravování 109 tis. Kč. Ostatní služby 23 tis. (9 tis. předání agendy mzdy, 2 tis. aktivace kartotéky, 3 tis. stěhování nábytku, 3 tis. ozvučení a hudba na den dětí, 4 tis. zábavný pořad, 2 tis. aktivační poplatek smlouvy). Celkem ostatní služby financované z prostředků MČ 345 Kč. Ostatní finanční náklady Pojištění odpovědnosti a majetku 500,- Kč. Poplatky bance 11 tis. Kč. Ostatní finanční výnosy celkem jsou 11,5 tis. Kč. Výnosy Tržby za služby a ostatní finanční výnosy Tržby za služby činily 30 tis. Kč, jednalo se o výnosy za ŠD. Náhrady za školní potřeby, především ztracené žákovské knížky 85,- Kč. Přijaté úroky byly ve výši 182,44 Kč a ostatní výnosy ve výši 4789,- (refundace CO). Výnosy celkem jsou ve výši 35 tis. Kč. Dotace od MČ Dotace od MČ za první pololetí roku 2010 činila ,- Kč. Doplňková činnost Výsledek v hospodaření v doplňkové činnosti je ,- Kč. Výnosy z pronájmu jsou ve výši ,- Kč. Celkové náklady jsou ve výši 54094,- Kč. Náklady na účetní práce jsou ve výši 16200,- Kč, náklady na mzdy 37894,- Kč. Závěr Škola za první pololetí hospodařila se ziskem 239 tis. Kč. Ztráta 203 tis. Kč byla v hlavní činnosti a zisk v doplňkové činnosti ve výši 442 tis. Kč. Výsledek nejvíce ovlivnily náklady na energie a náklady na služby. Ztráta v hlavní činnosti bude plně pokryta výnosy z vedlejší činnosti. 17

18 Vypracovala: Ing. Ivana Šefčíková Schválila: Mgr. Ivana Heboussová V Praze dne: Zpracoval: Mgr. Ivana Heboussová Výroční zprávu zašlete laskavě elektronicky (bez obrázků!) a rovněž v písemné podobě (s razítkem a podpisem ředitele) Odboru školství ÚMČ Praha 6 nejpozději do

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Praha Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00

Základní škola Praha Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00 Základní škola Praha Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA 8/9 www.zsnebusice.cz 98-8 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 8/9 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 31/2003 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2002/2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1. Historie Naše škola byla vybudována jako trojtřídní po tuhém politickém boji za nebývalé podpory předsedy místní školní rady pana Matěje Egermajera. Dne 18.9. 1887 byla slavnostně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více