Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005"

Transkript

1 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý

2 Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Kapacita: 400 žáků Zřizovatel: obec Bánov Právní forma: obec IČO: Statutární orgán školy: ředitel Mgr. Jiří Suchý Datum jmenování: Datum potvrzení ve funkci: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Kolková Datum jmenování: Kontakt na zařízení: tel/fax: , Datum založení školy: 1. září 1951 Datum zařazení do sítě: 26. února 1996 Poslední aktualizace v síti: 4. září 2000 Identifikátor ředitelství: Součásti školy zařazené do sítě: Školní družina - kapacita 50 žáků - IZO: Školní jídelna - kapacita 280 jídel - IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek /skupin 1. stupeň , ,33 2. stupeň ,55 13,27 15,3 Školní družina ,68 29,76 Školní jídelna x 280 x 4.33 x Rada školy není zřízena Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel školy 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2004/2005 v ročnících počet žáků Obecná škola / Základní škola / Ve školním roce 2004/2005 nabídla škola žákům tyto volitelné a nepovinné předměty: a) volitelné předměty: informatika ( pro žáky 9. ročníku ) informační výchova ( pro žáky 9. ročníku ) ruský jazyk (pro žáky ročníku) seminář a cvičení z fyziky (pro žáky 7. ročníku) seminář a praktikum z chemie (pro žáky 8. ročníku) sportovní hry (pro žáky 9. ročníku) osobnostní a sociální výchova (pro žáky 7. a 8. ročníku) b) nepovinné předměty: náboženství ( pro všechny žáky ) seminář z matematiky (pro žáky 9. ročníku) seminář z českého jazyka (pro žáky 9. ročníku) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 23 20,95 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. - poř.číslo obor, aprobace praxe 1 ředitel 1,0 VŠ, Bi-Ch 23 2 zástupce ředitele 1,0 VŠ,Ch, ZZV 35 3 výchovný poradce 1,0 VŠ, Bi, Ch 23 4 A učitel 1,0 VS, I. St + AJ 0 5 učitel 1,0 VS, I. st 1 6 učitel 1,0 VŠ, Čj, D 29 3

4 7 učitel 1,0 VŠ, D, PVČ 12 8 učitel 1,0 VŠ, F, ZT 22 9 učitel 1,0 VŠ, M, ZT A učitel 1,0 VŠ, TV, Filosofie 0 11 učitel 1,0 VŠ, I. st+tv 9 12 učitel 1,0 SŠ 6 13 učitel 1,0 SŠ, vychovatelství D učitel 0,77 VŠ, Čj, D učitel 1,0 VŠ, Aj, Čj učitel 1,0 SŠ, vychovatelství D učitel 0,23 VŠ, Rj, D učitel 1,0 VS 6 19 D učitel 0,27 VS, Čj, Rj, Ov učitel 1,0 M, ZT 4 23 učitel 1,0 SS 2 24 vychovatelka 0,95 SŠ, vychovatelství vychovatelka 0,73 SŠ, vychovatelství 11 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura pracovníků je pravidelně rozložena. Chybí některé aprobace (I. stupeň, HV). Přesto je kvalifikovanost pedagogických pracovníků dobrá. ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI UČITELŮ : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 82,6 Aprobovanost výuky : 82,6 Komentář k dané problematice: Problémy s aprobovaností přetrvávají na I. st., v rodinné výchově. Naopak plná aprobovanost je u českého jazyka, fyziky, přírodopisu, chemie, ruského jazyka, dějepisu. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 11 9,55 Externí pracovníci 0 0 4

5 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 hospodářka, účetní 1,0 SOU, rekvalifikační kurz 2 školník, údržbář 1,3 SOU 3 uklízečka 0,73 SOU 4 uklízečka 0,73 SOU 5 uklízečka 0,73 základní 6 uklízečka 0,73 SOU 7 vedoucí ŠJ 1,0 SOU 8 kuchařka 1,0 SOU 9 kuchařka 0,83 SOU 10 pomocná kuchařka 1,0 základní 11 pomocná síla 0,5 základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : název počet Co nebylo v učebnici dějepisu 1 Grafomotorické poruchy 1 Angličtina pro třetí třídu 1 Tvořivá škola -vzdělávací cyklus č.1 1 Mezipředmětové vztahu v anglickém jazyce 1 BOZP 1 Základní zdravotnický kurz 15 Dyslektický asistent 1 Neprospívající a neukázněný žák 1 V. konference v anglickém jazyce 2 Kurz pro metodiky prevence 1 Speciální pedagogika 1 Akce PPP pro metodiky prevence 1 Informační technologie pro učitele 1 Instruktorský lyžařský kurz 1 Vlastivěda a přírodověda v netradičním pojetí 1 Výpočetní technika při výuce Aj 1 Klíčové kompetence dětí 2 Zeměpis - hra 1 Projektové vyučování 1 Trvalá obnova školy 2 OSV A 4 DVPP plní důležitou funkci ve vzdělávání učitelů. Ze strany vedení školy jsou vytvářeny velmi dobré podmínky pro další vzdělávání. Učitelé jsou bez problémů na akce DVPP uvolňováni. Přesto ne všichni učitelé projevují o tyto akce zájem ke škodě jejich i školy. 5

6 Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2004/2005 : Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí o odklad 1. třídy 2004 tříd 2005 o odklad Zapsaní do 1. tříd 2004 Nastoupí do 1. třídy 2005 Očekávaný demografický vývoj Rok zápisu Ročník Předpokládaný počet dětí u zápisu celkem (ch/d) (18/5) (6/9) (10/11) Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2004/2005 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2004/2005: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří

7 Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 1,166 3 neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2004/2005 : Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 11 0, pololetí 2 0,006 za školní rok 13 0,045 Údaje o integrovaných žácích : Druh postižení : Počet žáků Mentálně postižení 1 Sluchové postižení Zrakové postižení 1 S vadami řeči Tělesné postižení 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 24 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2004/2005: Název soutěže, přehlídky Počty účastníků : Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Pythagoriáda 37 4 Biologická olympiáda 13 2 Dějepisná olympiáda 13 2 Olympiáda z angličtiny 9 1 Chemická olympiáda 10 4 Olympiáda z ČJ 12 0 Další soutěže: Časopis Bublanina uveden do Síně slávy v celostátní soutěži Freinet české GLOBE Games 3. místo v kategorii do 12 let 7

8 Rozbor školní úrazovosti T V Kroužky Sport.akce LV K ŠD ŠJ Volná hodina Přestávka Při výuce Celkem Odškodněno počet/částka /13600,-Kč Výsledky inspekcí a kontrol 1. Kontrola KHS Zlín ve školní jídelně ze dne protokol o výsledku kontroly je uložen v ředitelně školy 2. Kontrola KHS Zlín ve školní jídelně ze dne protokol o výsledku kontroly je uložen v ředitelně školy 3. VZP - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedené dne zpráva o výsledku kontroly č.j.: RKP/126/03/2005/Hr je uložena v ředitelně školy 4. Tématická požární kontrola HZS Zlínského kraje provedená dne zápis o kontrole č.j.: HSZL-340-2/3-SPD-2005 je uložen v ředitelně školy a) zájmové kroužky Další údaje o škole Ve školním roce 2004/2005 pracovalo na škole 12 zájmových kroužků: - Přírodovědný kroužek Pantoflíček, vedoucí Mgr. Jiří Suchý. Kroužek je zapojen do programu GLOBE a školu reprezentoval v národním kole GLOBE Games v České Třebové - Florbal, vedoucí Mgr. Viktor Johaník. Kroužek umožňuje dětem věnovat se sportovní činnosti i mimo vyučování. - Aerobik, vedoucí Mgr. Lenka Švehlíková. Rozvíjí pohybové dovednosti. - Dětský soubor Kuřátko, vedoucí Vlastimil Ondra a Marie Katcheva. Folklórní soubor pro mladší žáky, pro které je svojí činností velmi atraktivní. - Šachový kroužek, vedoucí Jitka Vítková - Divadélko, vedoucí Mgr. Markéta Zálešáková - Výtvarný kroužek, vedoucí Romana Münsterová - Anglický jazyk, vedoucí Mgr. Lenka Svobodová 8

9 - Dyslektický kroužek, vedoucí Jana Popelková, Jitka Vítková - Cvičení s hudbou, vedoucí Iva Vítková. Rozvíjí pohybové dovednosti. b) projekty a programy Program GLOBE. Vedoucím programu na škole je Mgr. Jiří Suchý. Jde o mezinárodní monitorování životního prostředí. Získané údaje o stavu prostředí žáci posílají přes INTERNET do amerického centra programu GLOBE ve Washingtonu. Stejnou cestou získávají výstupy v podobě grafů, obrázků apod. Škola za svoji činnost získala ocenění americké agentury pro výzkum atmosféry a oceánů NOAA. Zařadila se tak po bok dalších 7 českých a 56 škol z jiných zemí z celkového počtu škol. Škola je do programu zapojena od 1. května Pilotní škola - Trvalá obnova školy (TOŠ). Program je zaměřen na získání základních manažerských metod a postupů diagnostikování stavu školy, plánování jejího rozvoje a realizování změn. Velký důraz je kladen na rozvoj lidských zdrojů a programovou práci s nimi. Získané teoretické poznatky jsou ověřovány v praxi. Účastníci vytvářejí databázi případových studií, dostávají prostor k tvorbě projektů mezi školami nebo v práci s komunitou. Projektu se účastní ředitel a zástupkyně ředitele školy. Školy absolvující program jsou sdruženy do Klubu TOŠ. Učíme se rozumět si, aneb nový kolektiv projekt pro žáky 6. ročníku. Projekt proběhl v září v Suché Lozi. Žáci se formou her učili komunikaci a týmové práci. Školní časopis Bublanina vedoucí projektu Vlastimil Ondra Minimalizace šikany pilotní projekt. Cílem projektu je vytvoření speciálního programu proti šikaně. Projektu se účastní 10 učitelů, ředitel a zástupkyně ředitele. Délka programu, který je hrazen z Nadace Eurotel prostřednictvím občanského sdružení AISIS, Kladno, je 2 roky. Naše škola patří mezi 9 škol, které program pilotují. Internet spojuje generace pilotní projekt Sdružení Tereza. Cílem projektu bylo seznámit seniory s prací na počítači, s internetem a em. Lektory projektu bylo 16 žáků 9. ročníku, kteří učili práci s počítačem 32 seniorů. c) akce školy září: projekt Učíme se rozumět si, aneb nový kolektiv výchovný koncert k výročí Antonína Dvořáka říjen: Drakiáda 9

10 exkurze k volbě povolání na SPŠ a SOU Nivnická, Uh. Brod listopad: Legendy moravského folklóru, Uherský Brod, chlapci z DFS Kuřátko exkurze do hvězdárny v Uh. Brodě exkurze do Muzea J.A.K. v Uh. Brodě pečení perníčků prosinec: Vánoční akademie s jarmarkem Mikulášská nadílka Vánoční dílna Slovácké divadlo v Uh. Hradišti II. stupeň Vých. koncert Kuřátka Luhačovice Kuřátko dívky zpívání pro seniory v Bánově Vánoční koncert Kuřátka Kozlovice u Ostravy Vánoční zpívání Kuřátka pod stromem v Bánově Vánoční koncert Kuřátka pro seniory v Uh. Hradišti Bruslení na stadioně v Uh. Brodě leden: předtančení žáků 9. tříd na plese školy LVK Velké Karlovice projekt Internet spojuje generace únor: zápis žáků do 1. ročníku projekt Internet spojuje generace březen: bruslení Den slabikáře projekt Internet spojuje generace duben: Okresní soutěž DFS Uh. Brod projekt Internet spojuje generace Caruso show Slet čarodějnic FREINET 2005 redaktoři Bublaniny v Praze květen: národní kolo GLOBE Games - Česká Třebová červen: Den dětí školní výlety sportovní a branný den družinová olympiáda účast 4. a 5. tříd na sportovním dni v Suché Lozi přijetí absolventů z 9. tříd u starosty obce 10

11 o v průběhu celého roku předplatné do o Slovácké divadlo Uherské Hradiště, vedoucí Lenka Švehlíková, Jana Rajtárová o Městské divadlo Zlín, vedoucí Romana Münsterová d) spolupráce školy se zahraničními školami Naše škola navázala v roce 1999 kontakty s Gokstad Skole, Sandefjord, Norsko. Po návštěvě v roce dětí a 2 učitelů v Sandefjordu pokračuje další spolupráce (dopisování dětí, udržování kontaktů s učiteli). Norští přátelé byli pozvání k návštěvě naší školy a obce. Škola obnovila zatím na úrovni vedení škol kontakty se Základnou školou v Bánove pri Nových Zámkoch, Slovensko. e) spolupráce s obcí Je na velmi dobré úrovni. f) spolupráce s rodičovskou veřejností Sdružení rodičů a přátel školy úzce spolupracuje s vedením školy. Výsledkem spolupráce byl ples školy, Den dětí, předvánoční dílna a další drobné aktivity. Spolupráce ostatních rodičů se školou má značné rezervy. Nedaří se získat rodiče ve větší míře pro mimoškolní aktivity. g) problematika materiálně - technického zabezpečení práce školy V průběhu roku se podařilo nákladem Kč renovovat 2 třídy. Škola se potýká s nedostatkem prostor. 2. oddělení družiny nemá vlastní místnost, ale sídlí ve služebním bytě. Pro mimotřídní a mimoškolní činnost pak slouží kmenové třídy. V následujících letech bude třeba dovybavit okna v učebnách žaluziemi, opravit podlahy, dokončit rekonstrukci WC, provést opravu střechy, zateplit schodiště a zajistit prostory pro školní družinu. Vybavit šatny šatními skříňkami. Bylo by vhodné využít půdních prostor pro zřízení odborných pracoven. V Bánově dne 23. září 2005 Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy 11

12 12

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel, adresa

Více