ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy (statutární orgán): Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky (zástupce statutárního orgánu): Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: fax: web: cz Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě škol: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení od Identifikační číslo ředitelství ve školském rejstříku: Součásti školy: školní družina IZO (kapacita k žáků) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2008/2009 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,4 2. stupeň ,4 16,18 10,1 Školní družina ,92 38,26 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna* 1 x x x x x jiné x x x x x * 1 Není součástí školy Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla založena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2008/2009 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , 4., 5., 8., Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace x 1., 2., 6., platný od Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2008/09 vyučovalo anglický jazyk - seminář německý jazyk - seminář francouzský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický kroužek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce výtvarný kroužek dramatický kroužek floorball čínština Participace na projektu etwinning. Aktivita etwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě i více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě. Iniciativa etwinning není dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie - nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. etwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu 3

4 (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 35 30,3960 Externí pracovníci x x Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe D1 učitelka 0,3181 K, VŠ, HV 41 2 učitelka 0,5 K, VŠ, AJ 8 3 učitelka 0,0455 K, VŠ, ŠJ 12 4 učitel 1 K, VŠ, Z - TV 4 5 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, ČJ, D 19 7 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ 5 9 učitelka 0,6818 K, VŠ, NJ 6 10 učitelka 0,9091 K, VŠ, NJ - RJ zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M - ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ - D učitelka 1 K, VŠ, učitel 1 K, VŠ, M - TV 9 15 učitelka 1 K, VŠ, TV - PŘ 4 D16 učitelka 0,5455 K, VŠ, M - F D38 17 učitelka, zdravotník 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 1 K, SŠ 8 20 vychovatelka, bezp.tech. 1 K, SŠ 9 21 učitelka 1 K, VŠ, AJ - ČJ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ - ČJ učitel 1 K, VŠ, M - PŘ 6 24 učitelka 1 K, VŠ, FJ - RJ vychovatelka 0,8214 K, VŠ vychovatelka 0,8214 K, VŠ 2 D27 vychovatelka, učitelka 0,7532 K, VŠ, RJ - VV D35 28 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,6364 K, VŠ, ČJ 7 30 učitelka 1 K, VŠ, ČJ - OV učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitel 0,3636 K, VŠ, VT učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, F - CH 2 Průměr 30,3960 4

5 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagog. pracovníků 45 let Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 7,3125 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 mzdová účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 2 účetní 0,875 SŠ - ekonomie 3 provozář, požární preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 uklízečka 1 požadované 5 uklízečka 1 požadované 6 uklízečka 1 požadované 7 uklízečka 1 požadované 8 správce počítačové sítě 0,25 VŠ - technika 9 Správce školního hřiště 0,3125 požadované Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Fancová Jana Heneš Lubomír Nvé náměty ve výuce zeměpisu Zlín Holíková Pavla Motivační setkání učitelů AJ Zlín Ergonomie psaní Zlín středisko Zážitková pedagogika Relaxa Metody učení Zlín 5

6 Hýlová Dagmar Letní škola historie Praha Jandová Hana Tvořivá škola - M třída Zlín Kozmíková Hana Kratinová Daniela Specifické poruchy učení a chování ve výuce cizích jazyků Konverzační aktivity pro praktické využití ve výuce NJ Zlín Brno Konverzace v NJ Zlín Krejčová Dagmar Křečková Věra Specifické poruchy učení a chování ve výuce cizích jazyků Zlín říjen - prosinec Brána jazyků Zlín únor - duben Brána jazyků Zlín Interaktivní matematika v labyrintu ŠVP Jakými cestami se učitel učí a jak správně naplánovat DVPP Holešov Zlín konference Vzdělávání s úsměvem Ostrava Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti Brno Muzikoterapie pro hledající Rajnochovice Kubicová Miroslava Letní škola historie Praha Lorencová Jana Ergonomie psaní Zlín Zpíváme jaru a mamince Zlín Lukovics Zdeněk Tvořivá škola - M třída Uherský Brod 6

7 Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Lukovicsová Hana konference Vzdělávání s úsměvem Ostrava Školní program EVVO krok za krokem Vsetín Matulíková Jana Matušková Taťána Efektivní metody ve výuce na I. stupni Zlín Zážitková pedagogika středisko Relaxa Antistresová cvičení ve výuce Olomouc Müllerová Jaroslava Novosadová Irena Zimní motivy Holešov Reforma školního kurikula Zlín Vyrábíme z krabiček Holešov Olexinová Věra přípravná schůzka projektu Comenius Neufeld Internet ve výuce AJ Zlín Plachá Eva přípravná schůzka projektu Comenius Neufeld Internet ve výuce AJ Zlín Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací po novele zákona č. 250/2000 Sb. Uherské Hradiště Polínek Radim 7

8 Papír v životě člověka Vsetín Ševelová Lotka Arteterapie - spontánní kresba Kroměříž Švardalová Jana Zimní motivy Holešov Vyrábíme z krabiček Holešov Švardalová Kamila Tomaníková Libuše Specifika práce s problémovými žáky, reforma školního kurikula Zlín Efektivní metody ve výuce na I. stupni Zlín Trunkátová Jana Předvedení programu Mount Blue Zlín Vaculíková Karla Mediální výchova Zlín Valiánová Michaela Motivační setkání učitelů AJ Zlín Vořechovská Pavla Velikonoční krasličení Zlín Metody učení Zlín Písnička v hudební výchově Zlín Zemanová Michaela Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod 8

9 Jak nakládat s chemickými látkami a přípravky Management školní třídy Zlín Otrokovice Krajská konference k primární prevenci sociálně patologických jevů Zlín Klima a kázeň ve školní třídě Zlín Kurz pro metodiky prevence Diagnostika a motivace třídního kolektivu Dítě v krizi Zlín Uherský Brod Uherské Hradiště Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Zuzaníková Gabriela Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu Zlín Nepedagogičtí pracovníci Jarmila Miklová Aktuální změny zákonů o pojistném Daň ze závislé činnosti Změny ve mzdovém programu PERM Odměňování zaměstnanců podle Zákoníku práce Změny v pojistném na soc. zabezpečení Finanční náklady na DVPP Kč Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Vzdělávání v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání (všichni učitelé) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě 9

10 Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví Vedení souvislé pedagogické praxe Termín Jméno studenta Kateřina Kantová Iva Mikulová Martina Šindlerová Kateřina Abrhámová Vysoká škola, vzdělávací instituce Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Masarykova univerzita v Brně Ostravská univerzita v Ostravě Studovaný obor ČJ - TV NJ - ČJ M - spec. ped. ČJ - OV Vedoucí praxe Dagmar Hýlová, Lubomír Heneš Daniela Kratinová, Jana Trunkátová Radim Polínek Jana Trunkátová, Věra Křečková Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 2008 o odklad 1. třídy 2008 tříd 2009 o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně I. pol. II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň

11 Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2008/09 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 313 třídní učitel výborný prospěch 37 třídní učitel výborný prospěch a sběr 11 třídní učitel výborný prospěch a práci šatnáře 70 třídní učitel výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci 2 třídní učitel výborný prospěch a pěkné chování 8 třídní učitel výborný prospěch a píli 2 třídní učitel pěkné chování 9 6 třídní učitel třídní učitel výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci, sběr starého papíru výborný prospěch a sběr starého papíru, práci šatnáře třídní učitel třídní učitel třídní učitel třídní učitel výborný prospěch, píli a pěkné chování výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci, sběr starého papíru a práci šatnáře výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci, práce šatnáře výborný prospěch, zodpovědný přístup k práci a práci v žákovské radě 3 třídní učitel výborný prospěch a pěkné chování 24 třídní učitel sběr starého papíru 1 třídní učitel reprezentace školy v soutěži Historiáda místo ve školním kole matematické třídní učitel soutěže 108 třídní učitel práci pro třídu 3 třídní učitel píli a snahu 9 třídní učitel zodpovědný přístup k práci 82 třídní učitel reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 9 třídní učitel výborný prospěch, práci v žákovské radě a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 11

12 26 třídní učitel výborný prospěch a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 9 práce pro třídu a reprezentaci školy ve třídní učitel sportovních soutěžích 1 třídní učitel fair-play čin v hodině TV 11 třídní učitel reprezentace školy v konverzační soutěži 1 třídní učitel práce v dětském zastupitelstvu 1 třídní učitel pomoc v matematice a jazyce českém 1 třídní učitel čestné jednání - vrácení cenné věci 3 třídní učitel práce v žákovské radě 21 třídní učitel výborný prospěch a práce pro třídu 2 třídní učitel svědomitá práce šatnáře 9 třídní učitel složení zkoušky FIT in Deutsch 2 2 třídní učitel práce ve školním rozhlase 1 třídní učitel účast v okresním kole biologické olympiády 1 třídní učitel účast v celostátním kole dějepisné olympiády 9 třídní učitel za úspěšné složení zkoušky Fit in Deutsch 2 2 třídní učitel výborný prospěch a účast v matematické soutěži 2 třídní učitel účast v matematické soutěži 1 třídní učitel umístění ve školním kole pěvecké soutěže 1 třídní učitel umístění ve školním kole Sudoku 7 třídní učitel mimořádné sportovní výsledky a vzornou reprezentaci školy 834 třídní učitel Celkem Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 1 ředitelka 1 ředitelka práce pro školu úspěšná reprezentace školy v celorepublikové soutěži ZUŠ 1 ředitelka ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 1 ředitelka úspěšná reprezentace účast v krajském kole matematické olympiády 1 ředitelka 3. nejlepší výkon v testování KEA ve Zlínském kraji 1 ředitelka nejlepší výkon v testování KEA ve Zlínském kraji 1 ředitelka druhé místo v testování Stonožka ve Zlínském kraji 2 ředitelka 1 ředitelka úspěšná účast v okresním kole matematické olympiády nebo Pythagoriády úspěšná účast v okresním kole olympiády v českém jazyce 12

13 1 ředitelka 1 ředitelka úspěšná účast v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce za třetí místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce 20 ředitelka úspěšná reprezentace školy ve sportovní soutěži 1 ředitelka realizace školního rozhlasového vysílání a ozvučení francouzské besídky 22 ředitelka pomoc při zápisu do 1. třídy 4 ředitelka pomoc při zápisu do 1. třídy a úspěšné složení zkoušek z AJ - PET 2 ředitelka úspěšné složení zkoušek PET 26 ředitelka reprezentace školy na veřejnosti 28 ředitelka práce na projektu Žáby bijí na poplach a jeho prezentace v ZOO Lešná 3 ředitelka účast na dějepisné soutěži Historiáda 4 ředitelka práce asistentky při výběrovém řízení 1 ředitelka 30 ředitelka 1 ředitelka 3. místo v okresním kole olympiády v české jazyce reprezentace školy v celostátní výtvarné soutěži Celé Česko čte dětem 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 4 ředitelka pomoc při úpravách okolí školy 1 ředitelka účast na celostátním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce 1 ředitelka účast na kulturních vystoupeních 160 ředitelka Celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2008/09 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 2 třídní učitel nevhodné chování a vyrušování při vyučování 22 třídní učitel neplnění školních povinností 7 třídní učitel vyrušování ve vyučování 6 třídní učitel neplnění školních povinností a nevhodné chování 1 třídní učitel poškození školního majetku 2 třídní učitel opakované nevhodné chování 4 třídní učitel opakované nevhodné chování ve školní jídelně 1 třídní učitel nevhodné chování o přestávkách a neplnění povinností 1 třídní učitel opakovaná drobná porušení školního řádu 1 třídní učitel nevhodné chování ke spolužákům 3 třídní učitel nedbalý přístup k plnění školních povinností 2 třídní učitel nevhodné chování k vyučujícím 1 třídní učitel časté zapomínání 13

14 1 třídní učitel pozdní příchody 54 třídní učitel Celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 třídní učitel nevhodné chování ke spolužákům 4 třídní učitel nevhodné chování ke spolužákům a dospělým 2 třídní učitel nedbalý přístup k plnění školních povinností 1 třídní učitel vyrušování a opakované nevhodné chování ve školní jídelně 12 třídní učitel neplnění školních povinností a nevhodné chování 1 třídní učitel poškozování školního majetku a opakované lhaní 1 třídní učitel vulgární vyjadřování 4 třídní učitel 3 třídní učitel časté zapomínání opakované nevhodné chování o přestávce a vyrušování ve vyučování 1 třídní učitel úmyslné poškození cizí věci 2 třídní učitel nevhodné chování o přestávkách a k vyučujícím 34 třídní učitel Celkem Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 1 ředitelka nevhodné chování ke spolužačkám, nedodržování pravidel společenského chování a opakované nevhodné chování ve školní jídelně 2 ředitelka nevhodné chování ke spolužačce 1 ředitelka podvod 1 ředitelka porušení zákazu kouření 1 ředitelka 2 neomluvené hodiny 1 ředitelka za krádež karet 1 ředitelka opakované nevhodné chování k vyučujícím 8 ředitelka Celkem Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 1 1,154% 3 neuspokojivé 0 0 0% 14

15 Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 7 0,0435% 2. pololetí 0 0,0000% za školní rok 7 0,0165% Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. 1 Zrakové postižení x 0 S vadami řeči x 0 Tělesné postižení 5. 1 S kombinací postižení x 0 S vývojovými poruchami učení 3.,4. 2 Autismus 5. 1 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2008/2009 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okrskovém kole Počet účastníků v okresním (oblastním) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole MO ZO MO ZO MO ZO MO ZO Pythagoriáda 6. r Pythagoriáda 7. r Matematický Klokan Konverzační soutěž v AJ Konverzační soutěž v NJ Dějepisná olympiáda Olympiáda v ČJ Recitační soutěž třída Mladý Demosthenes Plavání - Stříbrný věnec Vybíjená 1.st Házená 1.st Olymp. škol v orient. běhu Putování za zdravým jídlem Sudoku

16 Recitační soutěž 1. stupeň Pěvecká soutěž 1. stupeň Plavání Házená dívky starší Florbal hoši Florbal dívky Házená hoši mladší Házená dívky mladší Atletický čtyřboj Pohár Českého rozhlasu Malenovická liga Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Matematická olympiáda listopad - leden školní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 5. B okresní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 5. B školní kolo kategorie Z 8: úspěšný řešitel: Jana Liberová 8. A Veronika Trávníková 8. A listopad - leden školní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Tereza Šopíková 9. B okresní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Tereza Šopíková 9. B krajské kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Tereza Šopíková 9. B Pythagoriáda školní kolo 7. ročník: úspěšný řešitel: David Hořák 7. A Pavlína Polanskáá 7. A Jakub Smutek 7. A okresní kolo 7. ročník: úspěšný řešitel: Jakub Smutek 7. A Konverzační soutěž v JN školní kolo kategorie I.B 1. místo Lea Macíková 5.B 2. místo Martin Souček 5.B 3. místo Vojtěch Kašpárek 6.B 16

17 kategorie II.B 1. místo Kristýna Zelíková 9.A 2. místo Barbora Pencová 9.A 3. místo Lucie Seidlová 9.B okresní kolo kategorie I.B 1. místo Kristýna Zelíková 9.A 2. místo Barbora Pencová 9.A 3. místo Lucie Seidlová 9.B kategorie II.B 1. místo Kristýna Zelíková 9.A 2. místo Barbora Pencová 9.A 3. místo Lucie Seidlová 9.B krajské kolo: kategorie II.B 2.místo Barbora Pencová 9.A 3.místo Kristýna Zelíková 9.A celostátní kolo: účast Barbora Pencová 9.A Certifikát FIT in Deutsch Martina Bořutová 8.A Tereza Schneiderová 8.A Tomáš Polášek 8.A Dominik Mahdal 8.A Jiří Zámečník 8.A Eva Gajdošíková 8.A Jitka Jeřábková 8.A Jana Lysoňková 8.A Veronika Trávníková 8.A Olympiáda v Čj školní kolo: 1. místo Daria Ischuk 9.A 2. místo Jiří Zeman 8.A okresní kolo místo Jiří Zeman 8. A účast Daria Ischuk 9. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo kategorie III. Vanda Dospíšilová Nikola Kotasová okrskové kolo kategorie IV. Eliška Úlehlová okresní kolo kategorie III. Vanda Dospíšilová Mladý Demosthenes školní kolo - kategorie 6.-7.třídy Vojtěch Kašpárek kategorie třídy Tereza 7. A 6. A 9. A 7. A 6. B 8. B 17

18 Vymětalíková regionální kolo - kategorie 6.-7.tř 1. místo Vojtěch Kašpárek 6. B regionální kolo - kategorie 8.-9.tř Tereza 3. místo Vymětalíková 8. B krajské kolo - kategorie 6.-7.tř. účast Vojtěch Kašpárek 6. B Orientační běh okresní kolo 8. místo Tomáš Malík 5. A okrskové kolo 5. místo Martin Souček 5. B Stříbrný věnec oblastní kolo štafety 3. místo dívky 3. A, B Celkové pořadí škol 3. místo ZŠ Kvítková Vybíjená 1.st. Sudoku Recitační soutěž Pěvecká soutěž školní kolo 4.,5. třídy 1. místo 5.A okresní kolo 2. místo 4.B okrskové kolo: 2. místo Eliška Koldová 4.B školní kolo: 1. místo Anežka Kosková 4.B Dějepisná olympiáda školní kolo kategorie: 1. místo: Pavlína Kosařová 8. B 2. místo: Ladislav Kravák 8. B 3. místo: Kristians Romans 9. A okresní kolo: účast Pavlína Kosařová 8. B Ladislav Kravák 8. B Historická soutěž k 90. výročí vzniku ČSR soutěž družstev: účast Karel Havlíček 9. B 18

19 Klára Sukupová Martin Zezulka 9. B 9. B Historiáda soutěž družstev: místo Kateřina Navrátilová 6. A Ondřej Julina 7. A Tomáš Kubica 8. B Klára Sukupová 9. B Konverzační soutěž v AJ školní kolo: Kategorie I. B 1. místo Eva Gavendová 7. A 2. místo Natálie Terčová 6. A 3. místo Kateřina Kahounová 6. A kategorie II. B 1. místo Veronika Šromová 9. A 2. místo Monika Janotová 9. B 3. místo Vojtěch Podhajský 8. B okresní kolo: kategorie I. B 2. místo Natálie Terčová 6. A kategorie II. B 1. místo Veronika Šromová 9. A krajské kolo: kategorie II. B 2. místo Veronika Šromová 9. A Florbal Házená Plavání okrskové kolo: 3. místo starší hoši okresní kolo: 1. místo starší dívky krajské kolo: 3. místo starší dívky okresní kolo: 3. místo mladší dívky 3. místo starší dívky okresní kol: 1. místo mladší dívky Pohár českého rozhlasu okresní kolo: 3. místo mladší dívky 1. místo starší dívky 1. místo mladší hoši Biologická olympiáda školní kolo: 19

20 kategorie C 1. místo Martin Kašpárek 9. A 2. místo Ladislav Kravák 8. B 3. místo Dominik Rafaj 8. B kategorie D 1. místo Jana Geherová 7. A 2. místo Taťána Šenkýřová 7. A 3. místo Vanda Dospíšilová 7. A okresní kolo: kategorie C účast Martin Kašpárek 9. A Ladislav Kravák 8. B kategorie D 16. místo Taťána Šenkýřová 7. A 25. místo Jana Geherová 7. A Výchovně vzdělávací aktivity školy A, B Dopravní hříště Malenovice 9. A Beseda s rodilým mluvčím 8. B, 9. A Jarmark starých řemesel - nám. Míru ve Zlíně A Jezdíme s úsměvem - projekt ve spolupráci s Policií ČR a Českou pojišťovnou třídy cyklistický kurz - Březůvky u Zlína A exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy B exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy výběr žáků zájezd do Francie B; 7. A; 8. A, B; 9. A, B Den bez aut - nám. Míru nebo Zelená ulice A, B koncert Návštěva v ZOO - Dům umění, Zlín A, B beseda Vlci, rysi, medvědi 1. A, B projektový den Vítáme podzim A, B škola v přírodě - horský hotel Jelenovská A, B 2008 turistický kurz - chata Pohoda, Sidonie A, B Fotografování žáků 1. tříd B exkurze do čokoládovny ve Vizovicích A projektový den Podzimníček A beseda v knihovně proběhla sbírka Děti dětem B Jablíčkový den A, 8. A beseda o Austrálii A beseda v knihovně - Čarodějův učeň tak trochu náš Harry Potter třídy exkurze Po stopách Bitvy tří císařů - Slavkov 3. a 4. třídy koncert Tajemný Zlín - Dům umění Zlín třídy návštěva vizovického zámku 6. A Podzimní obrázky - DD Astra Zlín 20

21 4. třídy koncert Zpívání s J. Uhlířem - Městské divadlo Zlín 2. A projekt Ovocňáček 3. B projekt Na cestách po Katalánsku A beseda v knihovně - Seznámení s knihou 6. A beseda v knihovně - Čarodějův učeň tak trochu náš Harry Potter 9. A výstava Zlín Alternativa Zlín A výstava Dotek Orientu - Muzeum jihovýchodní Moravy I. stupeň projekt Halloween a Dušičky B projekt Listopadové listování aneb co všechno jde udělat z listí 9. A program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS Úřad práce Zlín 9. B výstava Zlín Alternativa Zlín B projekt Listopadové listování aneb co všechno jde udělat z listí A projekt Listopadové listování aneb co všechno jde udělat z listí 9. B program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS Úřad práce Zlín B beseda v knihovně - Seznámení s knihou 6. B Podzimní obrázky - DD Astra Zlín A beseda v knihovně - Bedřich Smetana B preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky třídy exkurze do firmy Kovosteel Uherské Hradiště A, B filmové představení - Malá scéna Zlín A preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky 8. A výstava Zlín Alternativa Zlín 6. A preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky A ukázka první pomoci - SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín - Příluky B víkendovka a netradiční třídní schůzky - rekreační středisko Revika Vizovice B beseda o dospívání - MUDr. Brychtová B beseda v knihovně - J. K. Tyl 6. B preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky 3. B ukázka první pomoci - SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín - Příluky A beseda o dospívání - MUDr. Brychtová A exkurze na hvězdárnu - projekt Sluneční soustava 3. B program Děti dětem - Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami A beseda v knihovně - Koledy našeho kraje 5. B exkurze na hvězdárnu - projekt Sluneční soustava B beseda v knihovně - Koledy našeho kraje B beseda v knihovně - Koledy našeho kraje 21

22 výběr žáků návštěva Dne otevřených laboratoří - SPŠ 9. tříd Otrokovice třídy beseda o Amazonii - Petr Heneš 3. B výroba keramiky třídy filmové představení Čarodějův učeň - Malá scéna Zlín I. stupeň bruslení - PSG Aréna Zlín třídy výstava Tutanchámon - Brno třídy turnaj v házené B exkurze do Čokoládovny ve Vizovicích 3. B pořádá Vánoční trhy a Vánoční besídku pro rodiče 1. B Vánoční besídka pro rodiče třídy divadelní představení - O Mrkvajznících - Malá scéna Zlín 1. A Vánoční besídka pro rodiče třídy - divadelní představení Sandokan - Městské divadlo Zlín 2. B Vánoční besídka pro rodiče třída filmové představení Veselé Vánoce přejí chobotnice - Malá scéna Zlín třída divadelní představení Maryša - Městské divadlo Zlín A, B filmové představení Slepičí výlet - Malá scéna Zlín A beseda v knihovně - E. A. Poe 4. A, B dopravní výchova B beseda v knihovně - E. A. Poe 1. A preventivní program - Městská policie Zlín A beseda v knihovně - E. A. Poe B Strom života - DD Astra Zlín B projekt Pro vysvědčení o den dříve A, B projekt Hrajeme si celý den třídy bruslení - PSG Aréna Zlín třídy dramatizace románu R. Johna: Memento - tělocvična školy A; 4. A, B; 5. A divadelní představení Hrátky s čertem - Městské divadlo Zlín třídy dokumentární pořad o Brazílii - Velké kino Zlín B preventivní program - Městská policie Zlín 6. A Strom života - DD Astra Zlín vybraní žáci lyžařský zájezd do Nassfeldu A lyžařský výcvikový zájezd - chata Armaturka Horní Bečva A, B exkurze ČOV - Louky A, B projekt Vyberme si zdraví A, B filmové představení Bílý Tesák - Malá scéna Zlín A, B; 3. B Den otevřených dveří - HZS Zl. kraje 3. A exkurze Suchý důl - nakládání s odpady B beseda v knihovně - Setkání s hudbou aneb krása na pěti linkách I. stupeň divadelní představení Krkonošské pohádky - Malá scéna třídy The Action - Besip Tour Velké kino Zlín 22

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, 760 01 Zlín

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, 760 01 Zlín Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2008/ 2009 1) Úvod 2) Uskutečněné přednášky a besedy pro děti 3) Uskutečněné pobyty pro žáky 4) Řešené problémy

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 1 2007/2008 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více