ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 1

2 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, Zlín Právní forma školy: právní subjekt od příspěvková organizace Ředitelka školy (statutární orgán): Eva Plachá, Mgr. Zástupce ředitelky (zástupce statutárního orgánu): Věra Křečková, Mgr. Kontakt na zařízení: tel.: fax: web: cz Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková Datum zahájení činnosti: Datum zařazení do sítě škol: , poslední aktualizace v Rejstříku škol a školských zařízení od Identifikační číslo ředitelství ve školském rejstříku: Součásti školy: školní družina IZO (kapacita k žáků) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2008/2009 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň , ,4 2. stupeň ,4 16,18 10,1 Školní družina ,92 38,26 Školní klub x x x x x Mateřská škola x x x x x Školní jídelna* 1 x x x x x jiné x x x x x * 1 Není součástí školy Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni Má šest členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců žáků, dva reprezentanti zřizovatele). Dne byla založena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Zlín, Kvítková V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne se nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN. 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2008/2009 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , 4., 5., 8., Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace x 1., 2., 6., platný od Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2008/09 vyučovalo anglický jazyk - seminář německý jazyk - seminář francouzský jazyk - seminář Zájmové kroužky dyslektický kroužek pohybové hry sportovní hry dovedné ruce výtvarný kroužek dramatický kroužek floorball čínština Participace na projektu etwinning. Aktivita etwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě i více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě. Iniciativa etwinning není dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie - nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. etwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu 3

4 (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 35 30,3960 Externí pracovníci x x Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe D1 učitelka 0,3181 K, VŠ, HV 41 2 učitelka 0,5 K, VŠ, AJ 8 3 učitelka 0,0455 K, VŠ, ŠJ 12 4 učitel 1 K, VŠ, Z - TV 4 5 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, ČJ, D 19 7 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ 5 9 učitelka 0,6818 K, VŠ, NJ 6 10 učitelka 0,9091 K, VŠ, NJ - RJ zástupce ředitele, VP 1 K, VŠ, M - ZT učitelka 1 K, VŠ, ČJ - D učitelka 1 K, VŠ, učitel 1 K, VŠ, M - TV 9 15 učitelka 1 K, VŠ, TV - PŘ 4 D16 učitelka 0,5455 K, VŠ, M - F D38 17 učitelka, zdravotník 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, vychovatelka 1 K, SŠ 8 20 vychovatelka, bezp.tech. 1 K, SŠ 9 21 učitelka 1 K, VŠ, AJ - ČJ ředitelka školy 1 K, VŠ, AJ - ČJ učitel 1 K, VŠ, M - PŘ 6 24 učitelka 1 K, VŠ, FJ - RJ vychovatelka 0,8214 K, VŠ vychovatelka 0,8214 K, VŠ 2 D27 vychovatelka, učitelka 0,7532 K, VŠ, RJ - VV D35 28 učitelka 1 K, VŠ, učitelka 0,6364 K, VŠ, ČJ 7 30 učitelka 1 K, VŠ, ČJ - OV učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, AJ učitel 0,3636 K, VŠ, VT učitelka 1 K, VŠ, učitelka 1 K, VŠ, F - CH 2 Průměr 30,3960 4

5 K=kvalifikovaný N=nekvalifikovaný Věkový průměr pedagog. pracovníků 45 let Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 7,3125 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 Poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 mzdová účetní, hospodářka 1 SŠ - ekonomie 2 účetní 0,875 SŠ - ekonomie 3 provozář, požární preventista 1 střední vzdělání s výučním listem 4 uklízečka 1 požadované 5 uklízečka 1 požadované 6 uklízečka 1 požadované 7 uklízečka 1 požadované 8 správce počítačové sítě 0,25 VŠ - technika 9 Správce školního hřiště 0,3125 požadované Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Fancová Jana Heneš Lubomír Nvé náměty ve výuce zeměpisu Zlín Holíková Pavla Motivační setkání učitelů AJ Zlín Ergonomie psaní Zlín středisko Zážitková pedagogika Relaxa Metody učení Zlín 5

6 Hýlová Dagmar Letní škola historie Praha Jandová Hana Tvořivá škola - M třída Zlín Kozmíková Hana Kratinová Daniela Specifické poruchy učení a chování ve výuce cizích jazyků Konverzační aktivity pro praktické využití ve výuce NJ Zlín Brno Konverzace v NJ Zlín Krejčová Dagmar Křečková Věra Specifické poruchy učení a chování ve výuce cizích jazyků Zlín říjen - prosinec Brána jazyků Zlín únor - duben Brána jazyků Zlín Interaktivní matematika v labyrintu ŠVP Jakými cestami se učitel učí a jak správně naplánovat DVPP Holešov Zlín konference Vzdělávání s úsměvem Ostrava Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti Brno Muzikoterapie pro hledající Rajnochovice Kubicová Miroslava Letní škola historie Praha Lorencová Jana Ergonomie psaní Zlín Zpíváme jaru a mamince Zlín Lukovics Zdeněk Tvořivá škola - M třída Uherský Brod 6

7 Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Tvořivá škola - M třída Uherský Brod Lukovicsová Hana konference Vzdělávání s úsměvem Ostrava Školní program EVVO krok za krokem Vsetín Matulíková Jana Matušková Taťána Efektivní metody ve výuce na I. stupni Zlín Zážitková pedagogika středisko Relaxa Antistresová cvičení ve výuce Olomouc Müllerová Jaroslava Novosadová Irena Zimní motivy Holešov Reforma školního kurikula Zlín Vyrábíme z krabiček Holešov Olexinová Věra přípravná schůzka projektu Comenius Neufeld Internet ve výuce AJ Zlín Plachá Eva přípravná schůzka projektu Comenius Neufeld Internet ve výuce AJ Zlín Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací po novele zákona č. 250/2000 Sb. Uherské Hradiště Polínek Radim 7

8 Papír v životě člověka Vsetín Ševelová Lotka Arteterapie - spontánní kresba Kroměříž Švardalová Jana Zimní motivy Holešov Vyrábíme z krabiček Holešov Švardalová Kamila Tomaníková Libuše Specifika práce s problémovými žáky, reforma školního kurikula Zlín Efektivní metody ve výuce na I. stupni Zlín Trunkátová Jana Předvedení programu Mount Blue Zlín Vaculíková Karla Mediální výchova Zlín Valiánová Michaela Motivační setkání učitelů AJ Zlín Vořechovská Pavla Velikonoční krasličení Zlín Metody učení Zlín Písnička v hudební výchově Zlín Zemanová Michaela Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod 8

9 Jak nakládat s chemickými látkami a přípravky Management školní třídy Zlín Otrokovice Krajská konference k primární prevenci sociálně patologických jevů Zlín Klima a kázeň ve školní třídě Zlín Kurz pro metodiky prevence Diagnostika a motivace třídního kolektivu Dítě v krizi Zlín Uherský Brod Uherské Hradiště Kurz pro metodiky prevence Uherský Brod Zuzaníková Gabriela Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu Zlín Nepedagogičtí pracovníci Jarmila Miklová Aktuální změny zákonů o pojistném Daň ze závislé činnosti Změny ve mzdovém programu PERM Odměňování zaměstnanců podle Zákoníku práce Změny v pojistném na soc. zabezpečení Finanční náklady na DVPP Kč Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků Kč Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně) Vzdělávání v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání (všichni učitelé) Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé) Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně patologických jevů, kompetence třídního učitele týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy) Tvořivá škola Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě 9

10 Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví Vedení souvislé pedagogické praxe Termín Jméno studenta Kateřina Kantová Iva Mikulová Martina Šindlerová Kateřina Abrhámová Vysoká škola, vzdělávací instituce Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Masarykova univerzita v Brně Ostravská univerzita v Ostravě Studovaný obor ČJ - TV NJ - ČJ M - spec. ped. ČJ - OV Vedoucí praxe Dagmar Hýlová, Lubomír Heneš Daniela Kratinová, Jana Trunkátová Radim Polínek Jana Trunkátová, Věra Křečková Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 2008 o odklad 1. třídy 2008 tříd 2009 o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně I. pol. II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol. I. pol II. pol Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň

11 Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění ve školním roce 2008/09 Pochvaly třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 313 třídní učitel výborný prospěch 37 třídní učitel výborný prospěch a sběr 11 třídní učitel výborný prospěch a práci šatnáře 70 třídní učitel výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci 2 třídní učitel výborný prospěch a pěkné chování 8 třídní učitel výborný prospěch a píli 2 třídní učitel pěkné chování 9 6 třídní učitel třídní učitel výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci, sběr starého papíru výborný prospěch a sběr starého papíru, práci šatnáře třídní učitel třídní učitel třídní učitel třídní učitel výborný prospěch, píli a pěkné chování výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci, sběr starého papíru a práci šatnáře výborný prospěch a zodpovědný přístup k práci, práce šatnáře výborný prospěch, zodpovědný přístup k práci a práci v žákovské radě 3 třídní učitel výborný prospěch a pěkné chování 24 třídní učitel sběr starého papíru 1 třídní učitel reprezentace školy v soutěži Historiáda místo ve školním kole matematické třídní učitel soutěže 108 třídní učitel práci pro třídu 3 třídní učitel píli a snahu 9 třídní učitel zodpovědný přístup k práci 82 třídní učitel reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 9 třídní učitel výborný prospěch, práci v žákovské radě a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 11

12 26 třídní učitel výborný prospěch a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 9 práce pro třídu a reprezentaci školy ve třídní učitel sportovních soutěžích 1 třídní učitel fair-play čin v hodině TV 11 třídní učitel reprezentace školy v konverzační soutěži 1 třídní učitel práce v dětském zastupitelstvu 1 třídní učitel pomoc v matematice a jazyce českém 1 třídní učitel čestné jednání - vrácení cenné věci 3 třídní učitel práce v žákovské radě 21 třídní učitel výborný prospěch a práce pro třídu 2 třídní učitel svědomitá práce šatnáře 9 třídní učitel složení zkoušky FIT in Deutsch 2 2 třídní učitel práce ve školním rozhlase 1 třídní učitel účast v okresním kole biologické olympiády 1 třídní učitel účast v celostátním kole dějepisné olympiády 9 třídní učitel za úspěšné složení zkoušky Fit in Deutsch 2 2 třídní učitel výborný prospěch a účast v matematické soutěži 2 třídní učitel účast v matematické soutěži 1 třídní učitel umístění ve školním kole pěvecké soutěže 1 třídní učitel umístění ve školním kole Sudoku 7 třídní učitel mimořádné sportovní výsledky a vzornou reprezentaci školy 834 třídní učitel Celkem Pochvaly ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 1 ředitelka 1 ředitelka práce pro školu úspěšná reprezentace školy v celorepublikové soutěži ZUŠ 1 ředitelka ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 1 ředitelka úspěšná reprezentace účast v krajském kole matematické olympiády 1 ředitelka 3. nejlepší výkon v testování KEA ve Zlínském kraji 1 ředitelka nejlepší výkon v testování KEA ve Zlínském kraji 1 ředitelka druhé místo v testování Stonožka ve Zlínském kraji 2 ředitelka 1 ředitelka úspěšná účast v okresním kole matematické olympiády nebo Pythagoriády úspěšná účast v okresním kole olympiády v českém jazyce 12

13 1 ředitelka 1 ředitelka úspěšná účast v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce za třetí místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce 20 ředitelka úspěšná reprezentace školy ve sportovní soutěži 1 ředitelka realizace školního rozhlasového vysílání a ozvučení francouzské besídky 22 ředitelka pomoc při zápisu do 1. třídy 4 ředitelka pomoc při zápisu do 1. třídy a úspěšné složení zkoušek z AJ - PET 2 ředitelka úspěšné složení zkoušek PET 26 ředitelka reprezentace školy na veřejnosti 28 ředitelka práce na projektu Žáby bijí na poplach a jeho prezentace v ZOO Lešná 3 ředitelka účast na dějepisné soutěži Historiáda 4 ředitelka práce asistentky při výběrovém řízení 1 ředitelka 30 ředitelka 1 ředitelka 3. místo v okresním kole olympiády v české jazyce reprezentace školy v celostátní výtvarné soutěži Celé Česko čte dětem 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 4 ředitelka pomoc při úpravách okolí školy 1 ředitelka účast na celostátním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce 1 ředitelka účast na kulturních vystoupeních 160 ředitelka Celkem Napomenutí a důtky ve školním roce 2008/09 Napomenutí třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 2 třídní učitel nevhodné chování a vyrušování při vyučování 22 třídní učitel neplnění školních povinností 7 třídní učitel vyrušování ve vyučování 6 třídní učitel neplnění školních povinností a nevhodné chování 1 třídní učitel poškození školního majetku 2 třídní učitel opakované nevhodné chování 4 třídní učitel opakované nevhodné chování ve školní jídelně 1 třídní učitel nevhodné chování o přestávkách a neplnění povinností 1 třídní učitel opakovaná drobná porušení školního řádu 1 třídní učitel nevhodné chování ke spolužákům 3 třídní učitel nedbalý přístup k plnění školních povinností 2 třídní učitel nevhodné chování k vyučujícím 1 třídní učitel časté zapomínání 13

14 1 třídní učitel pozdní příchody 54 třídní učitel Celkem Důtka třídního učitele Počet žáků Kdo udělil Důvod 3 třídní učitel nevhodné chování ke spolužákům 4 třídní učitel nevhodné chování ke spolužákům a dospělým 2 třídní učitel nedbalý přístup k plnění školních povinností 1 třídní učitel vyrušování a opakované nevhodné chování ve školní jídelně 12 třídní učitel neplnění školních povinností a nevhodné chování 1 třídní učitel poškozování školního majetku a opakované lhaní 1 třídní učitel vulgární vyjadřování 4 třídní učitel 3 třídní učitel časté zapomínání opakované nevhodné chování o přestávce a vyrušování ve vyučování 1 třídní učitel úmyslné poškození cizí věci 2 třídní učitel nevhodné chování o přestávkách a k vyučujícím 34 třídní učitel Celkem Důtka ředitelky školy Počet žáků Kdo udělil Důvod 1 ředitelka nevhodné chování ke spolužačkám, nedodržování pravidel společenského chování a opakované nevhodné chování ve školní jídelně 2 ředitelka nevhodné chování ke spolužačce 1 ředitelka podvod 1 ředitelka porušení zákazu kouření 1 ředitelka 2 neomluvené hodiny 1 ředitelka za krádež karet 1 ředitelka opakované nevhodné chování k vyučujícím 8 ředitelka Celkem Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet v I. pololetí Počet ve II. pololetí % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 1 1,154% 3 neuspokojivé 0 0 0% 14

15 Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 7 0,0435% 2. pololetí 0 0,0000% za školní rok 7 0,0165% Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. 1 Zrakové postižení x 0 S vadami řeči x 0 Tělesné postižení 5. 1 S kombinací postižení x 0 S vývojovými poruchami učení 3.,4. 2 Autismus 5. 1 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2008/2009 Soutěž Počet účastníků ve školním kole Počet účastníků v okrskovém kole Počet účastníků v okresním (oblastním) kole Počet účastníků v krajském kole Počet účastníků v celostátním kole MO ZO MO ZO MO ZO MO ZO Pythagoriáda 6. r Pythagoriáda 7. r Matematický Klokan Konverzační soutěž v AJ Konverzační soutěž v NJ Dějepisná olympiáda Olympiáda v ČJ Recitační soutěž třída Mladý Demosthenes Plavání - Stříbrný věnec Vybíjená 1.st Házená 1.st Olymp. škol v orient. běhu Putování za zdravým jídlem Sudoku

16 Recitační soutěž 1. stupeň Pěvecká soutěž 1. stupeň Plavání Házená dívky starší Florbal hoši Florbal dívky Házená hoši mladší Házená dívky mladší Atletický čtyřboj Pohár Českého rozhlasu Malenovická liga Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním roce Matematická olympiáda listopad - leden školní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 5. B okresní kolo kategorie Z 5: úspěšný řešitel: Anna Šopíková 5. B školní kolo kategorie Z 8: úspěšný řešitel: Jana Liberová 8. A Veronika Trávníková 8. A listopad - leden školní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Tereza Šopíková 9. B okresní kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Tereza Šopíková 9. B krajské kolo kategorie Z 9: úspěšný řešitel: Tereza Šopíková 9. B Pythagoriáda školní kolo 7. ročník: úspěšný řešitel: David Hořák 7. A Pavlína Polanskáá 7. A Jakub Smutek 7. A okresní kolo 7. ročník: úspěšný řešitel: Jakub Smutek 7. A Konverzační soutěž v JN školní kolo kategorie I.B 1. místo Lea Macíková 5.B 2. místo Martin Souček 5.B 3. místo Vojtěch Kašpárek 6.B 16

17 kategorie II.B 1. místo Kristýna Zelíková 9.A 2. místo Barbora Pencová 9.A 3. místo Lucie Seidlová 9.B okresní kolo kategorie I.B 1. místo Kristýna Zelíková 9.A 2. místo Barbora Pencová 9.A 3. místo Lucie Seidlová 9.B kategorie II.B 1. místo Kristýna Zelíková 9.A 2. místo Barbora Pencová 9.A 3. místo Lucie Seidlová 9.B krajské kolo: kategorie II.B 2.místo Barbora Pencová 9.A 3.místo Kristýna Zelíková 9.A celostátní kolo: účast Barbora Pencová 9.A Certifikát FIT in Deutsch Martina Bořutová 8.A Tereza Schneiderová 8.A Tomáš Polášek 8.A Dominik Mahdal 8.A Jiří Zámečník 8.A Eva Gajdošíková 8.A Jitka Jeřábková 8.A Jana Lysoňková 8.A Veronika Trávníková 8.A Olympiáda v Čj školní kolo: 1. místo Daria Ischuk 9.A 2. místo Jiří Zeman 8.A okresní kolo místo Jiří Zeman 8. A účast Daria Ischuk 9. A ZUČ - recitační soutěž okrskové kolo kategorie III. Vanda Dospíšilová Nikola Kotasová okrskové kolo kategorie IV. Eliška Úlehlová okresní kolo kategorie III. Vanda Dospíšilová Mladý Demosthenes školní kolo - kategorie 6.-7.třídy Vojtěch Kašpárek kategorie třídy Tereza 7. A 6. A 9. A 7. A 6. B 8. B 17

18 Vymětalíková regionální kolo - kategorie 6.-7.tř 1. místo Vojtěch Kašpárek 6. B regionální kolo - kategorie 8.-9.tř Tereza 3. místo Vymětalíková 8. B krajské kolo - kategorie 6.-7.tř. účast Vojtěch Kašpárek 6. B Orientační běh okresní kolo 8. místo Tomáš Malík 5. A okrskové kolo 5. místo Martin Souček 5. B Stříbrný věnec oblastní kolo štafety 3. místo dívky 3. A, B Celkové pořadí škol 3. místo ZŠ Kvítková Vybíjená 1.st. Sudoku Recitační soutěž Pěvecká soutěž školní kolo 4.,5. třídy 1. místo 5.A okresní kolo 2. místo 4.B okrskové kolo: 2. místo Eliška Koldová 4.B školní kolo: 1. místo Anežka Kosková 4.B Dějepisná olympiáda školní kolo kategorie: 1. místo: Pavlína Kosařová 8. B 2. místo: Ladislav Kravák 8. B 3. místo: Kristians Romans 9. A okresní kolo: účast Pavlína Kosařová 8. B Ladislav Kravák 8. B Historická soutěž k 90. výročí vzniku ČSR soutěž družstev: účast Karel Havlíček 9. B 18

19 Klára Sukupová Martin Zezulka 9. B 9. B Historiáda soutěž družstev: místo Kateřina Navrátilová 6. A Ondřej Julina 7. A Tomáš Kubica 8. B Klára Sukupová 9. B Konverzační soutěž v AJ školní kolo: Kategorie I. B 1. místo Eva Gavendová 7. A 2. místo Natálie Terčová 6. A 3. místo Kateřina Kahounová 6. A kategorie II. B 1. místo Veronika Šromová 9. A 2. místo Monika Janotová 9. B 3. místo Vojtěch Podhajský 8. B okresní kolo: kategorie I. B 2. místo Natálie Terčová 6. A kategorie II. B 1. místo Veronika Šromová 9. A krajské kolo: kategorie II. B 2. místo Veronika Šromová 9. A Florbal Házená Plavání okrskové kolo: 3. místo starší hoši okresní kolo: 1. místo starší dívky krajské kolo: 3. místo starší dívky okresní kolo: 3. místo mladší dívky 3. místo starší dívky okresní kol: 1. místo mladší dívky Pohár českého rozhlasu okresní kolo: 3. místo mladší dívky 1. místo starší dívky 1. místo mladší hoši Biologická olympiáda školní kolo: 19

20 kategorie C 1. místo Martin Kašpárek 9. A 2. místo Ladislav Kravák 8. B 3. místo Dominik Rafaj 8. B kategorie D 1. místo Jana Geherová 7. A 2. místo Taťána Šenkýřová 7. A 3. místo Vanda Dospíšilová 7. A okresní kolo: kategorie C účast Martin Kašpárek 9. A Ladislav Kravák 8. B kategorie D 16. místo Taťána Šenkýřová 7. A 25. místo Jana Geherová 7. A Výchovně vzdělávací aktivity školy A, B Dopravní hříště Malenovice 9. A Beseda s rodilým mluvčím 8. B, 9. A Jarmark starých řemesel - nám. Míru ve Zlíně A Jezdíme s úsměvem - projekt ve spolupráci s Policií ČR a Českou pojišťovnou třídy cyklistický kurz - Březůvky u Zlína A exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy B exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy výběr žáků zájezd do Francie B; 7. A; 8. A, B; 9. A, B Den bez aut - nám. Míru nebo Zelená ulice A, B koncert Návštěva v ZOO - Dům umění, Zlín A, B beseda Vlci, rysi, medvědi 1. A, B projektový den Vítáme podzim A, B škola v přírodě - horský hotel Jelenovská A, B 2008 turistický kurz - chata Pohoda, Sidonie A, B Fotografování žáků 1. tříd B exkurze do čokoládovny ve Vizovicích A projektový den Podzimníček A beseda v knihovně proběhla sbírka Děti dětem B Jablíčkový den A, 8. A beseda o Austrálii A beseda v knihovně - Čarodějův učeň tak trochu náš Harry Potter třídy exkurze Po stopách Bitvy tří císařů - Slavkov 3. a 4. třídy koncert Tajemný Zlín - Dům umění Zlín třídy návštěva vizovického zámku 6. A Podzimní obrázky - DD Astra Zlín 20

21 4. třídy koncert Zpívání s J. Uhlířem - Městské divadlo Zlín 2. A projekt Ovocňáček 3. B projekt Na cestách po Katalánsku A beseda v knihovně - Seznámení s knihou 6. A beseda v knihovně - Čarodějův učeň tak trochu náš Harry Potter 9. A výstava Zlín Alternativa Zlín A výstava Dotek Orientu - Muzeum jihovýchodní Moravy I. stupeň projekt Halloween a Dušičky B projekt Listopadové listování aneb co všechno jde udělat z listí 9. A program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS Úřad práce Zlín 9. B výstava Zlín Alternativa Zlín B projekt Listopadové listování aneb co všechno jde udělat z listí A projekt Listopadové listování aneb co všechno jde udělat z listí 9. B program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS Úřad práce Zlín B beseda v knihovně - Seznámení s knihou 6. B Podzimní obrázky - DD Astra Zlín A beseda v knihovně - Bedřich Smetana B preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky třídy exkurze do firmy Kovosteel Uherské Hradiště A, B filmové představení - Malá scéna Zlín A preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky 8. A výstava Zlín Alternativa Zlín 6. A preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky A ukázka první pomoci - SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín - Příluky B víkendovka a netradiční třídní schůzky - rekreační středisko Revika Vizovice B beseda o dospívání - MUDr. Brychtová B beseda v knihovně - J. K. Tyl 6. B preventivní program - HZS Zl. kraje Zlín - Příluky 3. B ukázka první pomoci - SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín - Příluky A beseda o dospívání - MUDr. Brychtová A exkurze na hvězdárnu - projekt Sluneční soustava 3. B program Děti dětem - Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami A beseda v knihovně - Koledy našeho kraje 5. B exkurze na hvězdárnu - projekt Sluneční soustava B beseda v knihovně - Koledy našeho kraje B beseda v knihovně - Koledy našeho kraje 21

22 výběr žáků návštěva Dne otevřených laboratoří - SPŠ 9. tříd Otrokovice třídy beseda o Amazonii - Petr Heneš 3. B výroba keramiky třídy filmové představení Čarodějův učeň - Malá scéna Zlín I. stupeň bruslení - PSG Aréna Zlín třídy výstava Tutanchámon - Brno třídy turnaj v házené B exkurze do Čokoládovny ve Vizovicích 3. B pořádá Vánoční trhy a Vánoční besídku pro rodiče 1. B Vánoční besídka pro rodiče třídy divadelní představení - O Mrkvajznících - Malá scéna Zlín 1. A Vánoční besídka pro rodiče třídy - divadelní představení Sandokan - Městské divadlo Zlín 2. B Vánoční besídka pro rodiče třída filmové představení Veselé Vánoce přejí chobotnice - Malá scéna Zlín třída divadelní představení Maryša - Městské divadlo Zlín A, B filmové představení Slepičí výlet - Malá scéna Zlín A beseda v knihovně - E. A. Poe 4. A, B dopravní výchova B beseda v knihovně - E. A. Poe 1. A preventivní program - Městská policie Zlín A beseda v knihovně - E. A. Poe B Strom života - DD Astra Zlín B projekt Pro vysvědčení o den dříve A, B projekt Hrajeme si celý den třídy bruslení - PSG Aréna Zlín třídy dramatizace románu R. Johna: Memento - tělocvična školy A; 4. A, B; 5. A divadelní představení Hrátky s čertem - Městské divadlo Zlín třídy dokumentární pořad o Brazílii - Velké kino Zlín B preventivní program - Městská policie Zlín 6. A Strom života - DD Astra Zlín vybraní žáci lyžařský zájezd do Nassfeldu A lyžařský výcvikový zájezd - chata Armaturka Horní Bečva A, B exkurze ČOV - Louky A, B projekt Vyberme si zdraví A, B filmové představení Bílý Tesák - Malá scéna Zlín A, B; 3. B Den otevřených dveří - HZS Zl. kraje 3. A exkurze Suchý důl - nakládání s odpady B beseda v knihovně - Setkání s hudbou aneb krása na pěti linkách I. stupeň divadelní představení Krkonošské pohádky - Malá scéna třídy The Action - Besip Tour Velké kino Zlín 22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1 Charakteristika školského zařízení Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel, adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

1. Základní charakteristika školy

1. Základní charakteristika školy 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, 768 43, okr. Kroměříž IČ 708 427 61

Více