Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné?"

Transkript

1 TÝDENÍK Když to doženu ad absurdum, umím si představit, že žádnému zaměstnanci nezvýší vláda plat ani o korunu, přesto může téměř bez obav tvrdit, že v průměru došlo k růstu o tolik a tolik procent. Žádný učitel se nebude moci rozčilovat, protože i když ty peníze nemá on, bude si myslet, že je má někdo jiný. Stát se má postarat o všechny své zaměstnance, nemůže farizejsky tvrdit, že se postará jenom o ty dobré. Učitelů je tolik a tolik, jsou ČERVNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Děkuji, pane ministře!... 3 Do stávky pracovníků školství zbývá 5 dnů... 4 Tvořivá škola... 7 Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné? Pokud má dojít ke zvýšení platů zaměstnanců ve školství, musí to být navýšení v tarifu, nejméně takové, aby pokrylo inflaci. Jinak to není průhledné a umožňuje to naprosto odlišné komentáře od našich politiků, aniž by hrozilo, že se rozpozná, kdo je lhář. v takových a takových platových třídách a stupních, platy byly navýšeny o tolik a tolik procent, proto na to stát vynaložil zcela určitou částku. Místo toho se neustále manipuluje s pojmy v průměru, dobrý a špatný učitel, a ještě se zdůrazňuje, jak je třeba odbourat rovnostářský přístup. Jaký je obsah pojmu dobrý učitel? Osobně si myslím, že je to neřešitelné, protože každý argument má i svůj protiargument. Proto obsah pojmu FOTO: Petr MERTA nikdo nestanovil. Zřejmě by to měli poznat ředitelé škol, kteří budou nenárokové složky platu přidělovat. To jsou tedy všichni ředitelé škol dobří? Podmínky by měly být nastaveny tak, aby o profesi učitele byl zájem. Pak by přestaly existovat pojmy učitel nekvalifikovaný, neaprobovaný, stárnoucí učitelský sbor, feminizace školství, rostoucí nekázeň, a už vůbec by nikdo nechtěl platově dělit učitele na dobré a špatné. Stát vynaložil a stále vynakládá obrovské peníze na přípravu budoucích učitelů, většina z nich ale ve školství není. Na jejich vzdělání to Krátce června Před Úřadem vlády se uskutečnila další demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů. Její účastníci vyjádřili svůj nesouhlas s vládní reformou veřejných financí. 2. června V Třebíči proběhlo celostátní setkání dětských a studentských parlamentů. Jeho cílem bylo navázat spolupráci a vzájemně se informovat o činnosti. 4. června Obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů uspořádala v Muzeu hlavního města Prahy závěrečnou konferenci k projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí. nebyly peníze vynaložené, ale vyhozené. O každého učitele by mělo být slušně a standardně státem postaráno. Pokud některý bude dělat něco navíc, pak ať také navíc něco dostane, ale není správné říci, že tenhle je tím standardem a toho druhého je třeba platově trestat. Milan ŠIMONÍČEK Slova se nepočítají, ani se neměří, ale váží. Carlyle

2 2 Zápisník Mateřské školy povinné Ministr školství Ondřej Liška by chtěl, aby děti chodily povinně do mateřské školy už ve věku čtyř nebo pěti let. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že příkladem by pro Česko mohlo být Irsko, kde děti povinně navštěvují mateřské školy od čtyř let. Změna by podle něj znamenala vyrovnání handicapů, které vznikají už na prvním stupni základních škol. čtk Pokles statisticky potvrzen Průměrný zaměstnanec v nepodnikatelské sféře, tedy i v regionálním školství, si letos podle Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí sice vydělal v průměru o 3,5 procenta více než ve stejném období loňského roku, jeho reálný plat však díky inflaci poklesl o 3,6 procenta. V podnikatelské sféře mzda vzrostla o 12,2 procenta, reálně o 4,5 procenta. ČSÚ navíc upozorňuje, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. kt Školní uniformy nejsou sexy Malajsijský ministr školství Hishammuddin Hussein se ohradil proti stížnostem jisté islámské skupiny, podle níž jsou uniformy studentek příliš sexy a přímo vybízejí ke znásilnění. Ministr se nechal slyšet, že jeho úřad s největší pravděpodobností školní uniformy nezmění, protože je za přehnaně svůdné nepovažuje. Je nespravedlivé trestat ženy a děti a šaty, které nosí, za konání násilníků, cituje Husseina deník The Star. Z toho, s čím jsem se setkal, soudím, že oblečení není to hlavní, co pachatele oněch mrzkých činů ponouká, poznamenal. čtk Pojištění za neúspěšné maturanty Pokažená maturitní zkouška není důvodem k tomu, aby si začal neúspěšný maturant platit zdravotní pojištění. Do konce prázdnin je za něj hradí stát. Jen když je vyloučen nebo studia zanechal, platí pojistné sám, a to k datu, kdy přestal být studentem. Informuje o tom na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny její mluvčí Jiří Rod. čtk Školy už zase chtějí stávkovat. Neměli bychom jim už konečně slíbit o něco víc než posledně? KRESBA: Milan KOCMÁNEK K navýšení prostředků určených na platy pedagogů Jednání o navýšení prostředků na odměňování v regionálním školství byla ze strany MŠMT od počátku zaměřena zejména na hledání řešení problému, který v současné době považujeme za natolik zásadní, že by mohl v budoucnu negativně ovlivnit kurikulární reformu a obecněji i kvalitu vzdělávání jako takovou. Tímto zásadním problémem je nízká úroveň podílu nenárokových (tj. motivačních) složek platu na celkovém platu pedagogických pracovníků (tvoří jen cca 10 procent). Ředitelům škol se tak neustále zmenšuje prostor pro ocenění pedagogů skutečně aktivně se podílejících na přípravě i realizaci kurikulární reformy. Zkušenost bude i nadále oceňována, cílem MŠMT je ale posílit zmíněnou motivační složku platu, jež ředitelům škol umožní patřičně ocenit aktivní pedagogy, a to bez ohledu na počet odpracovaných let. Komu budou peníze určeny? Finanční prostředky z uvedeného posílení rozpočtových zdrojů MŠMT jsou a budou účelově určeny pouze pro pedagogické pracovníky RgŠ (pochopitelně bez rozdílu zřizovatele). Aby bylo možno toto účelové určení pouze pro pedagogy ze strany MŠMT zajistit, budou tyto prostředky do rozpočtů jednotlivých škol jak v roce 2008, tak v roce 2009 alokovány na základě cíleného dotačního programu vyhlášeného MŠMT. Tento rozvojový program bude zcela jistě obsahovat některé bližší podmínky a kritéria pro nakládání s účelovými finančními prostředky, a proto bude možno teprve po jeho schválení na půdě MŠMT tyto podrobnosti zveřejnit. Kolik z těchto peněz připadne na jednoho pedagoga? V roce 2008 činí posílení 0,5 mld. Kč, tzn. zhruba 365 mil. Kč na platy a 135 mil. Kč na odvody. Při plošném rozpisu na všech cca 160 tisíc pedagogů RgŠ (včetně soukromého a církevního školství) by na jednoho pedagoga v tomto roce připadlo celkem 2300 korun. Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti tyto prostředky dostanou pouze pedagogové splňující kritéria vyhlášeného programu, bude tato částka vyšší úměrně tomu, jak velký podíl pedagogů z celkového počtu stanovená kritéria naplní. Metodický portál inspirace i pomoc učitelům ak nejlépe školám zprostředko- zkušenosti pilotních škol s Jvat tvorbou školních vzdělávacích programů, to byla hlavní myšlenka, která nás před čtyřmi lety přivedla k vytvoření metodického portálu, řekla na úvod vyhodnocení celého projektu Stanislava Krčková, náměstkyně ředitele Výzkumného ústavu pedagogického. Podle ní i podle jejích kolegů má metodický portál pomáhat učitelům v zavádění školské reformy. Portál však umožňuje učitelům nejen přebírat zkušenosti, ale nabízí také ukázky zpracovaných školních programů, pracovní listy, testy, komentáře, od letošního ledna dokonce i digitální učební materiály. A co ho čeká v budoucnu? Jak představitelé VÚP uvedli, bude se rozšiřovat o pomoc těm školám, které teprve zavádění školních vzdělávacích programů čeká. Jedná se například o základní umělecké školství a střední odborné školství. Projekt portálu vznikl již v roce V současnosti je na portálu umístěno skoro 1700 metodických příspěvků a zhruba 280 učebních materiálů od téměř 770 auto rů. Nejčastěji na něj učitelé chodí v úterý a ve středu. A co nás nejvíce těší, je to, že portál je hojně navštěvován i o víkendech, uvedl Z. Slejška z VÚP. Náklady na metodický portál ale také nejsou zanedbatelné. A protože jich ministerstvo školství má hned několik, provede, podle náměstka ministra školství J. Kitzbergera, jejich audit s cílem zjistit nejen to, jak by měly co nejefektivněji pracovat, ale také, jak je propojit, aby jejich uživatelé měli rychlý přístup k informacím. oš

3 Děkuji, pane ministře! Mateřským školám oprávněně vadí legalizace sousedského hlídání dětí V pondělí 26. května 2008 jsem si přečetla v Deníku (události a témata) o novince MPSV, kterou prosazuje ministr Nečas. Jedná se o tzv. sousedské školky. Není nutná žádná kvalifikace, ba ani živnostenský list, nemusí se odvádět zdravotní ani sociální pojištění, pouze 15% daň. K jednomu dítěti, se kterým je žena na mateřské dovolené, může přibrat 4 další (jedno dítě až za 5000 Kč). Nemusí se starat, jestli osvětlení v bytě vyhovuje evropským normám, jestli má pro děti vzhledem k jejich velikosti přizpůsobený nábytek včetně sociálních zařízení, jestli má dostatečně velké prostory pro hru a pohyb dětí, Nemusí se starat ani o jejich programovou a vzdělávací nabídku. V podstatě ani nemůže. Má-li totiž dětem zajistit kvalitní stravování a pitný režim a jít s nimi alespoň na chvíli do parku, bude ráda, když jim v obýváku rozloží na koberec hračky, aby se zabavily, než uvaří (když je neposadí rovnou k televizi). Nejvíce bylo pro mne pak zarážející, že se pan ministr staví do role jakéhosi spasitele a pomocníka mladých rodin, jestliže se mu podaří společně s vládou tento stav uzákonit. Vychází při tom i ze své zkušenosti, kdy s jeho výchovou pomáhala sousedka odnaproti. Ač si upřímně vážím nezištné sousedské pomoci této paní, nevím, nevím, jestli ve Vašem případě, pane ministře, přece jen něco nezanedbala. Tento Váš postoj je totiž přímo čítankovým postojem demagoga. Proč otevřeně nepřiznáte, že právo části této generace malých dětí na kvalitní předškolní vzdělávání nejste schopni (a ani ochotni) zajistit? Zaštiťujete se babyboomem, který podle Vás stejně pravděpodobně do pěti let skončí. I kdyby tomu tak bylo, další tři roky bude trvat, než FOTO: Petr MERTA Máme zaměřeno na... dítě do mateřské školy vstoupí, a další tři roky, než ji absolvuje. A hned tu máte prostor více než 11 let, kdy jste pro předškolní vzdělávání těchto dětí jako vláda ochotni udělat pouze to, že uzákoníte, že je za částku 5000 Kč pohlídá sousedka. Píšete, že stát má nulové možnosti počty školek a jejich kapacitu ovlivnit. Ale už ne o tom, že vám to tak vyhovuje jinak byste už dávno hledali možnosti, jak tuto situaci řešit, tak jako v jiných případech, na nichž vám záleží. Na 9. června 2008 vyhlásil odborový svaz pracovníků školství celorepublikovou stávku a mé tradiční dilema, zda do ní vstoupit, díky Vám, pane ministře, odpadlo. Naše mateřská škola v poslední době rozšiřuje svou kapacitu, a tak mám možnost pedagogický sbor omladit. A protože mám zájem, aby naše škola poskytovala opravdu kvalitní předškolní vzdělávání, snažím se získávat učitelky s nejvyšším možným vzděláním v daném oboru. V mateřské škole pracují tři učitelky s VŠ vzděláním (tedy zatím zde ještě pracují), v září by k nim mohly přibýt další dvě. Moje snaha však ztroskotává na platové tabulce, kterou jste jako vláda připravili pro pracovníky školství. Člověku s magisterským vzděláním (zákonem je požadována alespoň VOŠ) nabízíte pro začátek Kč hrubého a k tomu zodpovědnost za 28 dětí ve třídě. Převezme-li podle Vašeho modelu zodpovědnost za čtyři děti ze sousedství, pak dle Vašeho doporučení rodičům, jak mají tuto neodbornou práci honorovat, si přijde až na Kč. Této částky, pane ministře, se učitelka mateřské školy s příslušným vzděláním nedočká ani po více než 35 letech práce. Nedočká se jí vůbec v platových třídách (8. až 10. plat. tř.), které jsou pro ni určené, takto vysoká částka totiž vůbec není! I když odečtu poplatek za stravu dětí a příspěvek na režii bytu, zbude státem uznávané sousedce daleko více v peněžence, než jste ochotni prostřednictvím ř platu poskytnout za odbornou práci pedagoga. Navíc nejsou nutné roky studia a výdaje s tím spojené, zákonná povinnost se dále vzdělávat, sestavovat třídní vzdělávací programy, vést povinnou dokumentaci a konat dalších povinností. Provozní pracovníci škol, kteří mohou být bez vzdělání stejně jako lidé v sousedské školce, to je pak kapitola sama o sobě. Například ve 2. platové třídě (často frekventovaná u provozních pracovnic v MŠ) nabízí školská platová tabulka pro začátek 5910 Kč, a zůstane-li pracovnice věrná tomuto štědrému re zor tu, pak jí tabulka po 32 letech práce nabídne skvělých 8920 Kč hrubého! 3 Jak říkám, pane ministře, přesvědčil jste mě. Tentokrát vstupuji do stávky jako první! Jen ještě musím upozornit předsedu ČMOS pracovníků školství Františka Dobšíka, že se již nemusí snažit o to, aby stát platil učitele jako ostatní vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří pracují v jiných rezortech. Stačí již pouze požádat o úpravu finančních normativů školám alespoň na takovou výši, jakou vyhlašuje pro nekvalifikované lidi z domácnosti. Spočítala jsem, že na naši sedmitřídní mateřskou školu by pak přišlo 2x více státních prostředků než dosud. Po zřizovateli bych již nepožadovala žádný příspěvek na provoz, čímž by se mu uvolnil prostor pro budování dalších potřebných kapacit, a mně by ještě zbylo dost finančních prostředků k tomu, abych přijala několik dalších učitelek. Třídy by již nemusely být narvané dětmi k prasknutí, ráno, odpoledne a ani jindy během celého roku by nemuselo docházet ke spojování tříd, učitelky by se mohly bez obtíží a kvalitně vzdělávat atd. Oplátkou za vaši pomoc, pane ministře, v mém rozhodování pomohu i já Vám radou. Ve svých prohlášeních hovoříte neustále o hlídání dětí legalizace sousedského hlídání dětí, firemní školky, hlídání dětí na pracovišti. Blíží se volby, a alespoň jednou za čas je proto dobré naslouchat potřebám a přáním občanů. Jsem přesvědčena, pane ministře, a potažmo i celá vládo, že naše společnost potřebuje lidi vzdělané, ne hlídané! Věroslava BROŽOVÁ ředitelka mateřské školy České Budějovice

4 4 Do stávky zbývá 5 dnů Do stávky zbývá 5 dnů Jde o všechny pracovníky regionálního školství Jen několik málo dní nás dělí od protestní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Téměř rok vedeme jednání o rozpočtu pro rok Dí- o půl miliardy korun v žádném posílení finančních prostředků ky odvaze zaměstnanců více než případě neřeší uvedený propad poloviny škol a školských zařízení, kteří se zapojili do stávky 4. to peníze budou určeny výhrad- reálných platů. Navíc to, že ty- prosince 2007, se dokázalo prosadit ve státním rozpočtu navýměru 200 Kč měsíčně), silně poně kvalitním učitelům (v průšení o 933 milionů korun, které bouřilo celou školskou veřejnost, mělo alespoň částečně pokrýt zvláště provozní a správní zaměstnance, jejichž platy jsou na dopady odhadované míry inflace. Bohužel skutečnost letošního roku ukázala, že míra infla- finančních prostředků na učeb- hranici únosnosti. Také snížení ce je dvojnásobná a situace v oblasti odměňování se stala kriticvání pedagogických pracovníků nice, učební pomůcky a vzdělákou. Reálné platy zaměstnanců regionálního školství pokles- Všichni jsme si vědomi, že zůstalo nevyřešeno. ly téměř o 1500 Kč měsíčně. Ani stávka je krajním způsobem, jak ministr školství, který svými vyjádřeními vzbudil optimistická požadavků, které prozatím nikdo se domoci našich oprávněných očekávaní, nedokázal tento stav nezpochybnil. Máme ale v tuto uspokojivě změnit. Jeho příslib chvíli ještě jinou možnost? Ředitel zaměstnancům oznámil, že pokud se bude stávkovat, budou na pracovišti. Měli by to placené? Jak je to ve školách, kde nejsou odbory? Zaměstnavatel není oprávněn určovat stávkujícím zaměstnancům místo jejich pobytu během stávky. Doba účasti zaměstnanců ve stávce je omluvenou nepřítomností v práci a zároveň překážkou v práci, za kterou zaměstnanci nenáleží plat. Stávky se mohou účastnit i zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých nepůsobí odbory, neboť se jedná o realizaci práva zaručeného Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Učitelé, kteří mají krácený úvazek na 0,8 a 0,9, v den stávky neučí, ale se stávkou souhlasí, nepůjdou do práce. Náleží jim za tento den plat? Učitel, který doprovází tento den žáky na soutěž, se stávkou souhlasí. Má tento den nárok na plat? Stávkou se rozumí organizované přerušení práce pro zaměstnavatele. Účast (nikoliv souhlas) zaměstnance ve stávce je omluvenou nepřítomností v práci a zároveň překážkou v práci, za kterou nenáleží zaměstnanci plat. Předpokládáme, Ti, kteří mohou tuto kritickou situaci změnit, nám sdělili, že je to maximum, co pro nás mohli udělat. Přitom je zřejmé, že vlivem současné míry inflace bude mít stát vyšší příjmy minimálně o 20 miliard korun, než plánoval. Nyní je to již jen o vůli uvedené problémy uspokojivě řešit, anebo čekat, co ještě vydržíme. Sami si musíme odpovědět, kdo je za tento stav odpovědný, sami se musíme rozhodnout, zda-li zůstaneme nečinní, nebo se připojíme k vyhlášené protestní stávce. Je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli nejde jen o nespokojené odboráře, ale o všechny zaměstnance. Jde o vyjádření nespokojenosti se stavem v letošním roce, ale i s podobným přístupem k financování školství v letech budoucích. Václav PÍCL místopředseda ČMOS pracovníků školství Ředitelé svým kolegům Sekce vedoucích pracovníků Českomoravského odborového svazu pracovníků školství se obrátila na své kolegy ředitele s výzvou, aby buď přímo, nebo nepřímo podpořili své zaměstnance, kteří se chtějí zúčastnit červnové výstražné stávky. V dopise se mimo jiné uvádí: Jak jistě dobře víte, dne 9. června 2008 vstoupí zaměstnanci školství do jednodenní stávky, aby tak vyjádřili svůj nesouhlas s financováním školství v roce Českomoravský odborový svaz pracovníků školství přešel na základě nesplněných požadavků ze strany vlády České republiky od stávkové pohotovosti k výstražné stávce a k demonstraci před Úřadem vlády ČR. Dovolte nám, abychom připomněli tři zásadní důvody stávky: 1. Vládou navrhované zvýšení rozpočtu regionálního školství o 500 milionů korun neřeší reálné snížení platu zaměstnanců školství v roce Navrhované opatření nepočítá vůbec s řešením poklesu reálných platů provozních a správních zaměstnanců v roce Navrhované opatření neřeší snížení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v roce 2008 (učební pomůcky, učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků a další). Jsme přesvědčení, že jako vedoucí pracovníci škol a školských zařízení chápete snahu Vašich spolupracovníků vyjádřit svůj nesouhlas s kroky vlády ČR a svým postojem podpoříte snahu svých podřízených po zlepšení nejen finanční situace ve školství v roce Jde nám o společnou věc. kt Na co se před stávkou nejčastěji ptáte že ve zmíněný den mají pedagogičtí pracovníci konat po celou pracovní dobu pouze práce související s přímou pedagogickou činností na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště zaměstnavatele. Pokud tedy pedagogičtí pracovníci z důvodu účasti na stávce nebudou v určený den práce související s přímou pedagogickou činností vykonávat, nebude jim za tento den náležet plat. Pedagogický pracovník, který v den stávky vykonává dohled nad žáky školy při akci související s výukou, koná práce související s přímou pedagogickou činností na pracovní cestě, neúčastní se stávky a náleží mu plat za vykonanou práci a náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Může stávkovat ředitel a jeho zástupci? Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Právo stávkovat mají všichni zaměstnanci ve školství bez ohledu na své funkční zařazení u zaměstnavatele. Ředitel a jeho zástupci jsou též zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost školy, a tudíž mají právo stávkovat a stávky se zúčastnit. sta

5 Domácí úkoly oblíbené nejsou, ale své opodstatnění mají Pokud by se sestavoval žebříček nejfrekventovanějších školních výroků všech dob, troufám si tvrdit, že by v něm rozhodně nechyběla věta: Nenosí domácí úkoly. Velké oblíbenosti se úkoly u dětí rozhodně netěší, a zejména mezi staršími žáky by se těžko hledali ti, kteří žádný nikdy neopsali ve škole o přestávce. Navzdory nízké popularitě mají domácí úkoly ale své opodstatnění. Samozřejmě za předpokladu, že jsou při jejich ukládání dodržena určitá pravidla. K domácím úkolům mívají žáci velký odpor, často podporovaný i rodiči. Vzhledem ke klesající pracovní morálce se stává, že úkol doma vypracuje jen pár dětí a ostatní ho pak o přestávce opíšou, říká Marta Sinková, která přes čtyřicet let učila matematiku. Ve své praxi pro domácí úkoly používala raději označení příprava. To, co se probírá v hodinách matematiky ve škole, je nutné doma zopakovat, aby si dítě učivo osvojilo. Z toho je třeba při zadávání domácích úkolů vycházet. Nemá cenu vybírat dětem příklady tak těžké, že s nimi nebudou moci hnout a řešit je budou rodiče. Proto jsem na doma vždy ukládala lehčí příklady, aby je děti zvládly, vysvětluje M. Sinková. Jak dále uvádí, žákům prvního stupně základních škol je vhodné dávat úkolů méně, ale ve vyšších třídách by se zátěž měla stupňovat. Domácí úkoly jsou také frekventované u jazyků. Eva Přibylová, učitelka němčiny a angličtiny z pražského Gymnázia, Základní a Mateřské školy pro sluchově postižené, je považuje ve výuce jazyků bez ohledu na věk dětí za nezbytné. Je velmi efektivní se jazykem zabývat každý den, byť třeba jen pár minut, vysvětluje a pokračuje: Dětem na prvním stupni dávám výhradně úkoly zábavné, spojené s malováním či jinou ruční prací. Zpočátku nejde o více než jeden úkol týdně. Naši školu navštěvuje mnoho mimopražských dětí, které v pátek jezdí domů, a proto se snažím nedávat úkoly na víkend, aby s sebou nemusely vozit učebnice. Když úkol zadám, tak jen na papíru. U žáků druhého stupně základních škol tvoří podle E. Přibylové většinu domácích úkolů učení se slovíček. Zadává je obyčejně dvakrát týdně. Osvědčily se mi kartičky se slovíčky. Opět je to spojené s ruční prací a nejde jen o pouhé koukání do sešitu. Kromě toho starším žákům už dávám i úkoly z pracovního sešitu. Vyplatí se nejdříve probrat celý úkol ve škole ústně. Podle mého názoru by totiž nemělo dojít k tomu, 5 že ho dítě není schopné udělat samo. Učitel by neměl spoléhat na pomoc rodičů či vychovatelů. Jejich úlohu vidím především v tom, aby dohlédli, že si dítě skutečně úkol doma vypracuje, vysvětluje E. Přibylová a dodává, že úkoly zadává i studentům gymnázia, a to každou vyučovací hodinu. Některé úkoly jsou povinné, jiné nepovinné. O těch druhých ale studenti už dobře vědí, že je užitečné se jim věnovat. Často totiž to, co bylo v domácím úkolu, bývá součástí testů. Smysl domácích úkolů vidím hlavně v předmětech, jako je matematika a český jazyk. Pro žáka je jejich vypracování mnohdy jedinou chvílí, kdy se k učivu dostane. Úkoly beru jako možnost si probírané učivo osvěžit a procvičit, říká učitel přírodopisu a dějepisu Jiří Honomichl z ašské 2. základní školy Hlávkova. Ve svých předmětech domácí úkoly klasického typu nedává, spíše využívá těch nepovinných, kdy děti mají zjistit něco, co prohlubuje právě probírané učivo. Jde třeba o nějakou málo známou zajímavost nebo záležitost, která se týká našeho regionu. Pokud děti úkol donesou, jsou odměněny, když ne, nejsou žádným způsobem postihovány, popisuje J. Honomichl. S námitkou některých rodičů, že děti by měly po vyučování odpočívat, věnovat se zálibám, a ne být zatěžovány úkoly, tak docela nesouhlasí M. Sinková. Děti mají času dost, stačí se podívat na to, kolik hodin dokážou trávit u počítačových her. Ostatně, při leckterém úkolu lze využít i internet. Podle mého názoru mohou domácí úkoly zvládnout bez toho, že by nad nimi seděly hodiny. Úkoly ale musí být zadány srozumitelně a přehledně, tvrdí a zároveň upozorňuje, že se vyplatí občas odstupňovat jejich obtížnost podle toho, jak žák v předmětu prospívá. Tak se nestane, že by jeden matematický příklad vynikající žáky otrávil svou jednoduchostí a slabší zase svou složitostí. J. Honomichl zase zastává názor, že je lepší, když si dítě po příchodu ze školy aktivně odpočine a teprve pak se věnuje učení a domácím úkolům. Může to být klidně až večer, podotýká. Markéta GRULICHOVÁ Úkoly jsou mnohdy nesmyslné, tvrdí rodiče Chcete-li znát názor třináctiletého Davida na domácí úkoly, vyjádří se nepublikovatelným způsobem. Ne všechny děti jsou tak radikální jako David, ale rozhodně nelze prohlásit, že by je milovaly. Časy, kdy je musela vypracovávat nynější vysokoškolačka Anna, již pominuly, takže dnes se na ně dívá s nadhledem. Jsem rozhodně zastáncem domácích úkolů, ale v mých vzpomínkách zůstaly jako nesmyslné už jen kvůli tomu, že se daly opsat během pětiminutové přestávky, říká a nabízí řešení, jak by také mohly vypadat: Šlo by zadávat dlouhodobější projekty, jež by pro děti měly větší význam a naučily by je samostatné práci. Uvědomuji si, že takový důraz na samostatnost a relativní náročnost dlouhodobých projektů klade vyšší nároky i na samotné pedagogy. Proč ale nezkusit ukládat seminární práce, referáty a pobízet děti k návštěvě knihoven, muzeí a podobně? Mezi rodiči jsou zastánci i odpůrci úkolů. Například Laura Červenková tvrdí: Dcera i syn nikdy na štěstí neměli potíže s učivem, takže úkoly Naše téma... FOTO: Petr MERTA pro ně byly spíše otravou. Některé děti ale mají s učením problémy a těm podle mého názoru mohou domácí úkoly prospět. Své ano vyjadřuje i matka dvou školáků Jana Vlková: Ale v rozumné míře, s rozumnými termíny a ne, aby obrazně řečeno ze dne na den měly děti sepsat román. Jedenáctiletý syn například musí každý týden napsat obsah kapitoly z povinné četby. To není nic jednoduchého, takže mu s tím musím pomáhat, stejně jako pomáhají ostatní rodiče jeho spolužákům. Podle mého názoru tak lze dosáhnout jediného výsledku mnoha dětem to zoškliví literaturu. Odmítavé stanovisko zastává Alice Šimková: Pokud by učitelé dokázali ve škole efektivně využít čas k učení, což se podle mě neděje, úkoly na doma by vůbec nepotřebovali zadávat. Mnoho učitelů je totiž využívá jen k dohnání toho, co z nejrůznějších důvodů nestihnou při vyučování. Kromě toho děti, které pracují šest i více hodin ve škole, by měly mít odpoledne volné pro sebe a své koníčky. mak

6 6 Ředitelská abeceda Vysvědčení (1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace ), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. (3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. (4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. (5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 28, 51 a 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., o základním vzdělávání Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání MŠMT čj / Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2006/07 Smlouva pro důchodce Zaměstnáváme pracovníka, starobního důchodce, na kratší pracovní dobu. Kolikrát je možno tomuto zaměstnanci prodloužit pracovní smlouvu? Počet obnovení či uzavření nových pracovních smluv s důchodci není žádným zákonem omezen. Zaměstnanec-důchodce může vykonávat práci buď po stanovenou, nebo i po kratší pracovní dobu. V 39 zákoníku práce se stanoví, že pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně sjednána doba jeho trvání. Obecně pak platí, že trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Toto ustanovení platí pro každý další termínovaný pracovní poměr sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Toto ustanovení zákona se, kromě jiných, nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu určitou podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv. Tímto zvláštním předpisem je v tomto případě 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje vyplácet starobní důchod pouze těm pracujícím důchodcům, kteří mají sjednán pracovní poměr na dobu určitou nepřesahující dobu jednoho roku. Z toho pak vyplývá, že s pracujícím důchodcem je nezbytné uzavřít či prodloužit uzavřený pracovní poměr na dobu vždy tak, aby měl skončit vždy do období jednoho roku. Celkový počet obnovených či nově uzavíraných pracovních poměrů na dobu určitou stanoven není. Vít BERKA Péče o dítě s diabetem Jak má škola řešit mimořádnou péči o žákyni s diabetem? Jaké má v tomto případě její učitelka povinnosti a odpovědnost? Kvašemu dotazu jsme si vyžádali stanovisko MŠMT: Právní vztah nevzniká mezi učitelkou a žákyní (respektive jejími zákonnými zástupci), ale mezi žákyní a právnickou osobu vykonávající činnost školy, která žákyni přijala k základnímu vzdělávání. Učitelka základní školy je potom na základě pracovní smlouvy v právním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy. Žákyně s diabetem, což je dlouhodobá nemoc, by pro účely vzdělávání měla být posuzována jako žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami podle 16 odst. 3 školského zákona. To znamená, že by měla projít vyšetřením ve školském poradenském zařízení, které na základě podkladů od lékaře stanoví optimální vzdělávací podmínky pro dotyčnou žákyni, například navrhne vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (podle 16 odst. 5 školského zákona zjišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů výhradně školské poradenské zařízení). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají mimo jiné právo na vytvoření nezbytných podmínek, které umožní jejich vzdělávání a zohlední jejich vzdělávací potřeby. Ve třídě, kde se takoví žáci vzdělávají, může být zřízena funkce asistenta pedagoga. Dotyčná základní škola by si měla vyžádat přesné písemné instrukce (vypracované lékařem ve spolupráci se školským poradenským zařízením a rodiči žákyně), Pro žáka může být zřízena funkce asistenta pedagoga FOTO: Alena TUČÍMOVÁ jaké musí škola vytvořit podmínky pro vzdělávání žákyně s diabetem a co všechno je povinna zajišťovat. Tyto instrukce potom budou hlavním podkladem pro případ, že žákyni vznikne škoda a vznikne spor o výši náhrady škody; pokud by o sporu rozhodoval soud, může přihlédnout k tomu, jak škoda vznikla, zda ze strany školy byly vytvořeny všechny nezbytné podmínky, a náhradu škody přiměřeně snížit. Jednotliví pedagogičtí pracovníci odpovídají zaměstnavateli za škodu podle zákoníku práce. Zaměstnavatel musí pedagogické pracovníky řádně seznámit s jejich povinnostmi, co se týče zajištění nezbytných podmínek pro vzdělávání dotyčné žákyně s diabetem, a pedagogičtí pracovníci se při tom řídí pokyny zaměstnavatele. Odpovědnost za škodu, která vznikla žákům základních škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, se v současné době řídí ustanovením 391 zákoníku práce. Odpovědnost nese vždy škola, jde o absolutní objektivní odpovědnost, ze které zákoník práce nepřipouští možnost vyvinění se. Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se právnické osoby mohou, ale nemusí pojistit. Pokud je právnická osoba pojištěna, pak je nutno vycházet z konkrétních pojistných podmínek uvedených v pojistné smlouvě mezi právnickou osobou a pojišťovnou. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Tvořivá škola a činnostní učení jsou mezi žáky i učiteli stále oblíbenější Řadu let se ve školství diskutuje o nejvhodnějším modelu pro české školy a jen málokdo si v takové chvíli vzpomene na to, že takový model jsme tu už měli. Je léty ověřený a děti, které takovým vzděláváním prošly, se vždy velmi úspěšně zařazovaly do života společnosti. Škola jim byla skutečně radostí, přínosem, a ne pouze nutností, jak to v mnoha případech některé děti dnes berou. 7 J. A. Komenský a činná škola, která navázala na jeho myšlenky, a spolu s tím zkušenosti úspěšných českých učitelů jsou právě základem projektu Tvořivá škola, který vznikl před sedmi lety. V tomto projektu pracovali a pracují učitelé, z nich většina dodnes také ve školách učí, což je velice důležité, protože vycházejí i ze své praxe. Tvořivá škola je otevřeným programem, který může každý učitel přizpůsobit potřebám své třídy. Činnostní učení Tvořivá škola předkládá na pomoc učitelům Modelový školní vzdělávací plán, který je vystaven právě na principech činnostního učení. S tím souvisí i seznamování pedagogů s těmito myšlenkami a postupy při výuce formou školení, kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pětidenních letních škol. Souběžně se začaly tvořit i první pomůcky publikace, instruktážní filmy, pomůcky přímo pro výuku určené dětem atd. Zároveň na pedagogické fakultě v Praze, Brně a dalších mají studenti pátého ročníku zařazeno činnostní učení v pojetí Tvořivé školy jako volitelný předmět. Radost z práce Tento typ vzdělávání pomáhá učitelům najít opět radost z práce s dětmi. Děti se do školy začínají těšit a o práci v hodinách více hovoří s rodiči. Mění se zároveň i celá atmosféra škol, kde se takto vyučuje. V čem spočívá tajemství tohoto učení? Je to v pozitivním přístupu k hodnocení žáků, v přizpůsobování vzdělávání praktickému životu, v rozvoji technické vzdělanosti mládeže, ale zároveň v respektování individualit. Žáci objevují a tvoří V každé hodině je možné přistupovat k žákům indivi duálně, žáci se naučí pomáhat si navzájem, naslouchat si. Činnosti v hodinách žákům umožňují hovořit o tom, co dělají, co pozorují, vymýšlejí i obdobné varianty zadání, podporují komunikaci žáků. V hodinách žáci objevují a tvoří, mají možnost radovat se z úspěchu ze zvládnutého učiva, umí nalézt chyby a opravit je, třeba i s pomocí. Žáci poznávají své schopnosti a dovednosti, rozvíjejí je, umí se potom také lépe ohodnotit, a to jim pomáhá později nejen při výběru další školy, ale i v celém životě. Co si žák vytvoří, vybaví si a zapamatuje snáze než to, co mu je jen předloženo. Proč tedy nedat dětem názor a nepomoci jim v jejich cestě životem? Žáci, kteří opouštějí po deváté třídě školu, která pracuje tímto způsobem, jsou schopni analogicky využívat dosavadních dovedností, umějí přemýšlet více do hloubky, dokážou spolupracovat při řešení problémů. Síť škol se rozšiřuje To, že myšlenka Tvořivé školy padla na úrodnou půdu, dokazuje zvyšování počtu škol, které tak pracují. Od roku 2001 vznikla v naší republice síť Tvořivých škol, do které se postupně zapojilo 677 základních škol. Síť se každým dnem rozšiřuje, výsledky tohoto vzdělávání přitahují další a další zájemce. V mnoha školách se už činnostně zcela samozřejmě učí řadu let a nemusí o Tvořivé škole nikdo nic vědět, i to je běžné. Tyto školy se pak dozvídají o této možnosti většinou prostřednictvím vyučujících, kteří se zúčastní některého z mnoha kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které Tvořivá škola pořádá. Za sedm let proběhlo 516 kurzů matematiky, českého a anglického jazyka a fyziky a devět letních tvořivých škol. Celkem se akcí zúčastnilo vyučujících, mnozí i opakovaně, protože si pro svou práci a své žáky odvážejí vždy maximum. V současné době pracuje také už 108 lektorů z řad vyučujících, kteří se kurzů zúčastnili. Kurzy i letní školy jsou formou především praktických cvičení, kde je možné se dozvědět mnoho nového, předat si i své zkušenosti. Také se zde učitelé naučí pracovat s pomůckami pro žáky i učitele a s učebnicemi a pracovními sešity Nové školy, která pomohla vydat řadu materiálů pro výuku činnostního učení. To nejlepší z tradice Činnostní učení do našich škol zcela určitě patří, a to i na vyšší stupně škol. A je dobře, že je tu právě Tvořivá škola, která se pokusila a s velkým úspěchem tento typ vzdělávání našich dětí vrátit zpět a navázat na tradice české školy a našich nejlepších učitelů. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt : Mgr. Čeněk Rosecký Tvořivá škola, o. s. nám. SNP 9, Brno Tel.: Stranu připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Úhrada za stravování Jak je upravena úhrada za poskytované jídlo zaměstnancům organizace, kteří vykonávají práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování? Nárok na dovolenou Jaký nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci, který změnil zaměstnání a nově nastoupil 10. března letošního roku a toto zaměstnání má trvat do 31. prosince 2008? Není nám zcela jasné, zda ze zákoníku práce vyplývá, že za dobu od 10. března do 31. března se přizná poměrná část dovolené. V daném případě jde o plnění podmínek pro vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část. Tyto podmínky stanoví 212 odst. 1 a 2 zákoníku práce, kde je uvedeno: (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší V ustanovení 3 odst. 8 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, je uvedeno: Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5. V odstavcích 4 a 5, na něž odst. 8 odkazuje, se pak stanoví: (4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. (5) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Citovaná znění 3 odst. 4, 5, 8 jsou výsledkem změn, které přinesla vyhláška č. 17/2008 Sb. s účinností od 1. února dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. (2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Právní úprava počítá i s případem, kdy zaměstnanec v průběhu kalendářního měsíce změní zaměstnání. Podle ustanovení 212 odst. 3 zákoníku práce přísluší poměrná část dovolené v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, za podmínky, že skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnanci přísluší poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele. V tomto případě je nerozhodné, kdy v průběhu kalendářního měsíce ke změně zaměstnání došlo, neboť poměrná část dovolené zaměstnanci přísluší vždy jen od nového zaměstnavatele. Podmínkou však je, že vznik pracovního poměru musí bezprostředně navazovat na skončení pracovního poměru u předchozího zaměstnavatele. Mezi oběma pracovními poměry nesmí tedy existovat žádná doba, po kterou by některý z těchto pracovních poměrů netrval. Odpovědnost za odložené věci Jak se změnilo ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za odložené věci, které zaměstnanec do práce obvykle nenosí? Ke změně došlo, a to v 268 zákoníku práce, kam byl vložen nový odstavec 3. Úplný text odst. 2 a 3 nově zní: (2) Za věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do částky Kč. Jestliže se zjistí, že škodu na těchto věcech způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li ke škodě na věci, kterou zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, uhradí zaměstnavatel zaměstnanci škodu v plné výši. (3) Právo na náhradu škody podle odstavce 2 zanikne, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA PENCE D Dobrý Dobrý je slovní vyjádření pro klasifikační stupeň, jemuž ve vyjádření číselném odpovídá trojka. Z toho pak také v souladu s elementární výrokovou logikou plyne, že trojka je dobrá. Tuto primitivní úpravu v duchu ekvivalentních formulí zvládají už děti na prvním stupni základní školy. Naopak rodiče bývají vůči pochopení tak banální operace překvapivě rezistentní. Zpozdile tvrdí, že dobrá je akorát jednička, výjimečně dvojka, a neudržitelnost tohoto výkladu se jim jen velmi těžko vysvětluje. Je to proto, že většina lidí zapomněla, jak byla klasifikační stupnice ustavena. Mylně se totiž domnívají, že základní úrovní je jednička, která je v podstatě nároková. Od této úrovně se pak už jen odčítá, podle toho, kolikrát a v jaké míře žák chybuje. Klasifikační stupnice se tak stává nástrojem pro měření žákovy neznalosti, neboť měřit znalost už není čím. (Někdy není ani co měřit, ale to je teď vedlejší.) Ve skutečnosti byla ovšem původně výchozí úrovní trojka, tedy dobrá. Výkon, který neuráží, ale nejsme z něj ani nijak zvlášť odvázaní. Dobrým příkladem může být svět. Jak stojí v 1. kapitole Bible, Bůh každý den něco stvořil, a pokaždé viděl, že je to dobré. Názory na oprávněnost tohoto hodnocení se u nás dnes přirozeně různí, podle toho, jeli svět reprezentován jižní Moravou v době vinobraní, nebo Jižním Městem v době inverze. Za zmínku dále stojí, že stupeň dobrý se naopak vůbec nevyskytuje v klasifikační stupnici chování. Tvůrci této škály dobré chování zjevně nepředpokládají, což zejména učitelům druhého stupně základní školy přijde naprosto přirozené. O to víc ovšem zaráží, že klasifikační stupnice chování obsahuje stupeň velmi dobré a že ten je také dominantně udělován. Důvody můžeme hledat opět v biblické tradici, která říká, že poté, co Bůh stvořil člověka, obhlédl celé stvoření a viděl, že je velmi dobré. Pro úplnost připomínám, že člověk záhy porušil jediné pravidlo, které mu Bůh ustanovil, a že Bůh ze svého syna vychoval vraha a lháře. Možná i ve světle této mytické zkušenosti je dnes klasifikační stupeň chování velmi dobré pojímán hodně široce, takže se do něj vejdou i žáci s evidentně kriminálními kompetencemi. A to je dobře, protože hodnocení má být především motivační a nemá žáky stresovat a podrývat jejich křehké sebevědomí. Petr KUKAL

9 Znaková řeč v praxi zdravých žáků Podle koncepce RVP by v současné době měl být kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Je ale těžké žákům vštěpovat různé kompetence, když děti sedí pouze v lavicích a poslouchají učitelovo mentorování. Aby tomu tak nebylo, vytvořili jsme v naší škole nový předmět Výchova ke zdraví. Svým obsahem velkou měrou předurčuje kvalitu lidského zdraví. Právě proto by také,,hodiny učení o zdraví, zdravém životním stylu, stravování, rodině i lidech kolem nás neměly být zastaralé a,,obyčejné. Počátkem května se v Praze konalo národní finále soutěží vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže. Gymnázium Kroměříž má již několikaletou zkušenost v této soutěži a i v letošním roce mělo želízko v ohni v podobě studenta sexty Roberta Šišky. Robert vypracoval projekt zvaný Univerzalita v celulárních automatech, s kterým postoupil až do finále. V historické budově Akademie věd České republiky 40 mladých odborníků ve dvoudenním klání obhajovalo své práce. Před vyhlášením výsledků by se dalo napětí krájet. Robertovi se však povedlo splnit si jeden sen. Dostal se do malé skupinky těch soutěžících, kteří postupují do evropského finále. Pět set mladých odborníků se setká s vědeckými kapacitami starého kontinentu. A tady je hlavní myšlenka celého dění podchycení talentovaných studentů pro odbornou, vědeckou činnost. Myslím, že naší škole se to díky našim studentům daří docela úspěšně. V krátkodobé historii soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže nás v roce 2000 reprezentoval Tomáš Dvořák, hned v následujícím roce 2001 Projektové vyučování je jednou z forem, které hodiny oživí. U nás jsme ho využili pro kapitolu o kamarádství, přátelství a lidech kolem. Naši žáci se nejdříve seznámí s lidmi zdravotně postiženými kolem nás, spe ciál ně hluchoněmými, a pak už nastupuje projektová výuka. Žáci si ve skupinách nazkoušejí základy znakové řeči, vyberou si roli, zvolí úkoly, které je zajímají. Svoboda, volnost a způsob dosažení cíle jsou na každém z nich. Výsledkem je pak pocit úspěchu, naučení se něčemu neznámému i pocit odpovědného chování v kontaktu se zdravotně postiženým. Vždyť ne každý se narodí zcela zdravý, hluchota může postihnout během života každého z nás. A závěr? Překvapilo mě, jak se děvčata i kluci najednou změnili, jak je problém postižených zaujal. Pavla ZIEMBOVÁ, ZŠ Karviná-Ráj Studenti Gymnázia Kroměříž ve světě studentka Zuzana Tvarůžková. Také oni postoupili do celoevropského finále. Ve výčtu našich úspěšných studentů bychom mohli pokračovat. Postupně nám naši studenti odcházejí na vysoké školy a soutěžení přebírají jejich mladší kolegové. Všem našim studentům ale patří poděkování za to, že reprezentují nejenom sebe, ale i město Kroměříž a Českou republiku na mnoha místech Evropy, v Afri ce, Jižní a Severní Americe. Všude tam se díky jejich projektům, jejich vědecké činnosti mluvilo i o Kroměříži. Anna ZÁMEČNÍKOVÁ Komenského Informatorium školy mateřské Informatorium školy mateřské, které je nesporně prvním systematickým pojednáním o vzdělávání dětí v předškolním věku, patří k nejznámějším dílům J. A. Komenského. V letošním roce si připomínáme, že od jeho prvního českého vydání uplynulo již 150 let. Zasloužil se o ně historik pražské univerzity Antonín Gindely. Nejen tím, že text k vydání připravil, ale především tím, že ho při svých studiích v archivu v Lešně také objevil, přivezl do Prahy a předal Národnímu muzeu. V žádném případě přitom nešlo o nalezení textu, který by dosud nebyl znám. Dílo bylo vydáváno již za života Komenského. Poprvé v Lešně v roce 1633, pak v roce 1634 v Lipsku a roku 1636 v Norimberce. Všechna tato vydání byla ale v němčině. Gindelyho nález byl pozoruhodný především tím, že šlo o rukopis v českém jazyce, který byl připraven se zřejmým úmyslem, aby byl vydán až v Čechách po skončené nucené emigraci. Běh událostí však způsobil, že naděje na návrat do Čech se pobělohorským exulantům vytratila, a k vydání českého rukopisu proto nedošlo. Mimořádnou hodnotu nálezu nesnižovala ani skutečnost, že prokazatelně nešlo o rukopis napsaný vlastnoručně Komenským. Ten v něm udělal Znáte je? Magický kruh Rudolfa II. PETER MARSHALL 9 Koncem 16. století se do Prahy pod patronací císaře Svaté říše římské sjížděli největší filozofové, alchymisté, astronomové, malíři a matematici své doby. Císaře Rudolfa II. více zajímali velcí duchové tehdejších časů, než jeho vlastní moc. A ačkoliv jen zřídka opouštěl Pražský hrad, shromáždil kolem sebe hvězdnou galaxii slavných osobností, a přesto, že nakonec ztratil svou říši, zdraví a málem i rozum, zajistil Praze zlatý věk její existence. Kniha z nakladatelství BB/art obohatí každou knihovnu. pouze určité opravy a přípisky, včetně notového a textového záznamu ukolébavky Spi, mé malé poupě. Po prvním vydání v roce 1858, které zabezpečila Matice česká, vyšla další česká vydání v letech 1873 a 1884 v Praze a v roce 1893 v Pardubicích. Plně vycházela z vydání, které dnes již před 150 lety připravil Antonín Gindely. František MORKES

10 10 Mimořádně nadaní žáci Představujeme vám druhou část trojdílného cyklu zaměřeného na mimořádně nadané žáky. Každý článek přináší základní informace o dané problematice a jeho důležitou součástí jsou webové odkazy na rozsáhlejší a podrobnější texty uveřejněné na Metodickém portálu který spravuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Co víme o nadaných a mimořádně nadaných dětech? Nadání nebo dokonce mimořádné nadání může přinést tomu, kdo je jím obdařen, prospěch, stejně jako může představovat pro nadané dítě velké problémy. Kudy se bude vývoj ubírat, závisí do značné míry na tom, zda je nadání včas rozpoznáno a zda rodiče i pedagogové respektují některé zvláštnosti ve vzdělávání těchto dětí. Psycholog David Heider z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství se v sérii článků zveřejněných na Metodickém portálu cz/sekce/313 zabývá zkoumáním populace nadaných žáků ve věku 2,5 až 7 let z několika hledisek. Stručně formulované výsledky výzkumu obsahují řadu zajímavých poznatků: Pozorované děti vykazují nejčastěji rysy všeobecného nadání a předmět jejich zájmu je spíše proměnlivý. K prediktorům vyššího IQ u předškolních dětí patří zejména spontánní čtení, méně pak výrazně vyšší slovní zásoba, hluboký zájem o poznatky (například četba encyklopedií) a výrazná zručnost při práci se stavebnicemi. U více než třetiny dětí je pozorována společenskost a sebejistota, u pětiny pak uzavřenost, klid, pečlivost, u sedminy tvrdohlavost, ochota, vtip. Dívky jsou vnímány jako společenštější a ochotnější než chlapci, zatímco chlapci jsou vnímáni jako tvrdohlavější a neklidnější. Celkově je populace nadaných dětí z pohledu jejich vlastností vnímána jako nesourodá. U téměř poloviny rodin, ze kterých děti pocházejí, lze zaznamenat výskyt nadaného jedince. Nadání u předškoláků bylo poprvé vnímáno v průměru ke konci třetího roku věku dítěte, nejčastěji jeho rodiči. Téměř čtyři pětiny rodičů považují nadání svého dítěte za důležité a jsou ochotni je dále rozvíjet. Rodiny, u kterých lze zaznamenat výskyt nadaného jedince, identifikují nadání dítěte v průměru o rok dříve (téměř výhradně rodiči) a více považují jeho nadání za důležité. Rodiny nadaných jsou hodnotově více orientovány na poznání než na úspěch a více na vztahy v rodině než na studijní a pracovní kariéru. Hodnota IQ dětí je vyšší u dětí vzdělanějších rodičů, s bydlištěm ve městě, z úplných rodin a z rodin s vyšším socioekonomickým statutem. Více než polovina sledovaných dětí je přijímána kolektivem vrstevníků a je v něm spokojena. Chlapci jsou v tomto ohledu méně spokojení a přijímáni nežli děvčata (rozdíl cca 30 procent). Více než polovina dětí není v kolektivu vrstevníků ničím výjimečná a nezastává žádnou významnou roli. U jedinců, kteří jsou hodnoceni jako výrazní, převládá schopnost vést a organizovat. U většiny dětí nebyla diagnostikována SPU a nebyly pozorovány znaky nerovnoměrného vývoje či neklidu. Chlapci jsou však téměř s dvojnásobnou četností pozorováni jako neklidní či se symptomy nerovnoměrného vývoje než děvčata. Z výzkumu Davida Heidera vyplývá i další zajímavá skutečnost. Nadaní rozhodně netvoří jednolitou skupinu. Pro účely snazšího hledání vhodných postupů při jejich vzdělávání lze charakterizovat několik odlišných typů: Za prvé je to typ tzv. leadra, tedy jedince, který dokáže své nadání uplatnit na poli vztahů s vrstevníky a v jisté konfiguraci i s autoritami. Ze získaných zjištění (například pozorované vlastnosti, pozice v kolektivu vrstevníků) můžeme usuzovat na třetinu až polovinu populace nadaných. Takový jedinec bude aktivní ve směru k okolí, bude citlivý na svou pozici v kolektivu, bude organizátorem a zároveň spolupracujícím článkem, kterého je vhodné vtahovat do dění například ve školní třídě, pověřovat ho různými úkoly apod. Dá se předpokládat, že bude ochotný pomoci slabším, řešit problémy kolektivu atd. Může jít také o jedince, který není v systému kolektivu nijak výjimečný, je v něm však spokojen a je také přijímán okolím. Tomuto typu budou odpovídat spíše dívky. Druhý typ může být tzv. badatel, tedy jedinec stojící spíše na okraji kolektivu, avšak zpravidla respektován pro své dovednosti (zejména v kolektivu starších dětí). Jeho spokojenost v kolektivu bude spíše proměnlivá, podobně jako ochota participace na společných aktivitách. Bude více zaměřen na své poznávací aktivity, než na dění například ve školní třídě. Můžeme usuzovat přibližně na čtvrtinu až třetinu populace nadaných. Třetí typ by mohl být rebel, tedy jedinec, který je charakteristický velmi silným Já, bude mít tendenci spíše nerespektovat autority, dělat si věci po svém, bude se projevovat jako tvrdohlavý, živý. Jeho vztahy s vrstevníky budou spíše proměnlivé, stejně tak jako jeho spokojenost v kolektivu. Tento typ by mohl být charakterizován také jako neúspěšný leader (kdy nedojde k požadované reakci okolí na jeho aktivitu). Ze získaných výsledků můžeme usuzovat přibližně na šestinu až pětinu jedinců. Jak vnímají nadaní žáci sami sebe a podporu, kterou jim rodiče a škola poskytuje? Z průzkumu, který v pilotních gymnáziích provedli Karel Tomek a Eva Zelendová a který je uveřejněn na internetové adrese: clanek/313/2060 mimo jiné vyplynulo, že nadaní žáci jsou výrazně spokojenější s podporou, které se jim dostává ze strany rodičů, než s podporou, kterou jim poskytuje škola. Nespokojených žáků bylo více než jedna třetina z dotázaných. Výběr některých vyjádření žáků stojí za zamyšlení: Dala bych nadaným volnost a nezatěžovala je zbytečnými předměty, hlavně bych neupřednostňovala předmět, který vyučuji, jestliže se o něj nadaný žák nezajímá. Měl by se dát prostor i těm méně nadaným. Myslím, že na gymnáziu se studentům věnují dost. Kdyby se mi věnovali víc, tak by toho bylo moc. Malá informovanost o mimoškolních vědeckých aktivitách. Propojit vědu a firemní praxi aplikovaný výzkum ve firmách. Tvořivý přístup ke školní výuce, srovnávání se školami v zahraničí. Je třeba dodat informace o aktivitách přímo studentům. Změnit přístup většiny pedagogů vzbudit v žácích zájem. Kam se mohou obrátit rodiče a pedagogové, pokud narazí na problémy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků? V rámci celonárodní sítě koordinované Institutem pedagogicko-psychologického poradenství existuje v každém kraji pedagogicko-psychologická poradna, ve které je nejméně jeden odborník, koordinátor péče o nadané, který je připraven pomoci. Jejich přehled naleznete na internetové adrese: cz/clanek/686/1444. PaedDr. Karel TOMEK

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o, realizátor projektu Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji, společně s partnerem projektu Botanickou zahradou pořádají 9. června 2008 od 9:00 hodin závěrečnou konferenci Proběhne v přednáškovém sále Zoologické zahrady v Praze Troji a v Botanické zahradě. Účastníci budou seznámeni s výsledky a výstupy projektu, obdrží programové produkty a vytvořené metodiky. RAL 3002 Přihlášku naleznete na adrese nebo na Tento projekt spolufinancují Evropský sociální fond, Česká republika a hl. m. Praha Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru! Domov mládeže VOŠ a SPŠ Volyně (mezi Strakonicemi a Vimperkem) nabízí ubytování v třílůžkových pokojích s WC a sprchou v době letních prázdnin od do Cena ubytování/noc dospělí 130 Kč nezaopatřené děti do 18 let 110 Kč děti do 6 let 30 Kč Polopenze: dospělí 115 Kč, do 15 let 95 Kč, k dispozici je i kuchyňka. Možnost výletů do okolí Šumava (Vimperk, Zadov, Boubín, Kvilda, Bučina, Srní, Modrava, Kubova Huť, Volary, Bavorský národní park, Freyung, Regen, Finsterau) a Pošumaví (Strakonice, Husinec, Prachatice, Volary, Bavorov, Kratochvíle, Rabí, Blatná). Volyně leží na trase Praha Strážný Pasov. Kontakt: Domov mládeže VOŠ a SPŠ Volyně Domova mládeže 597, Volyně Mgr. Ivo Kopka tel.: fax:

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce PILOT G/GP předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! OBOROVÉ SEMINÁŘE K TVORBĚ UČEBNÍCH OSNOV Vytváříte učební osnovy svého předmětu v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a chcete získat více zkušeností? Máte pocit, že je těžké dohodnout se na podobě učebních osnov s kolegy? Postrádáte porovnání svých učebních osnov s osnovami z jiných gymnázií? René Jakl Učitelům, kteří mají zájem dozvědět se více o tvorbě učebních osnov v ŠVP a získat více zkušeností, nabízíme jednodenní oborové semináře. Semináře povedou vyškolení učitelé, kteří již své ŠVP zpracovali, nebo mají dokonce zkušenost s výukou podle něj. SEMINÁŘE SE USKUTEČNÍ PRO TYTO VZDĚLÁVACÍ OBORY V RVP G: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Občanský a společenskovědní základ Výtvarný obor Hudební obor Geografie ICT Dějepis Biologie Semináře se budou konat v červnu, v přípravném týdnu a v září na několika gymnáziích. Kapacita každého semináře je 20 účastníků. Termíny seminářů spolu s přihláškami a dalšími podrobnostmi najdete na adrese Účast na oborových seminářích je zdarma. Oborové semináře i tento leták jsou v rámci systémového projektu Pilot G/GP spolufinancovány z prostředků ESF, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Podpis (u organizace razítko):... Datum:... EŠTÍ MAFIÁNI LIDÉ KOLEM T.G.M. T. G. MASARYK MYSLITEL A STÁTNÍK EŠTÍ MAFIÁNI LIDÉ KOLEM T.G.M. T.G. MASARYK MYSLITEL A STÁTNÍK TÝDENÍK Číslo června 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Rozjezd třídy pro nadané děti

Rozjezd třídy pro nadané děti Rozjezd třídy pro nadané děti PaedDr. Jiří Rozehnal (8. ZŠ, Frýdek-Místek) březen 2014 Praha Kdo je PaedDr. Jiří Rozehnal? Kdo je (8. ZŠ, Frýdek-Místek)? PaedDr. Marie Rojková Co je to nadání? Nadání

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více