Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / základní škla Příbram, Balbínva Příbram II d Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel škly, září - říjen 2007

2 Ve šklním rce 2006/ základní škla Příbram, Balbínva Příbram II identifikační čísl rganizace , identifikační čísl zařízení fax:

3 OBSAH I. Charakteristika škly str.4 II. III. IV. Přehled učebních plánů str.5 Údaje pracvnících škly, jejich kvalifikaci, praxi str.6 Přehled dalším vzdělávání pedaggických pracvníků škly str.8 V. Organizace řízení škly str.10 VI. Údaje zařazvání dětí, výsledky přijímacíh řízení str.11 VII. Přehledné údaje výsledcích vzdělávání žáků str.12 1) základní údaje škle str.12 2) údaje výsledcích vzdělávání str.13 3) účast žáků ve šklních sutěžích a lympiádách str.15 4) aktivity přím i nepřím suvisející s výchvně vzdělávací činnstí str.16 a) zdravné pbyty, škly v přírdě str.16 b) lyžařský výcvik str.17 c) akce ŠSK str.19 d) aktivity a zájmvé kružky ŠD a ŠK str.19 e) další akce 1.ZŠ Příbram str.20 f) partnerství 1.ZŠ Příbram a multikulturní výchva a vzdělávání str.25 g) prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy str.25 h) prgram primární prtidrgvé prevence a prevence sciálně patlgických jevů str. 26 i) Šklní infrmační a vzdělávací centrum ŠIVC při 1.ZŠ Příbram str.26 VIII. Údaje výsledcích inspekce str.27 IX. Činnst v blasti pskytvání infrmací str.27 X. Základní údaje hspdaření škly str.28 XI. Závěr str.29 3

4 I. Charakteristika škly 1.základní škla Příbram, Balbínva 328 je příspěvkvu rganizací města Příbram - zřizvací listina byla schválena dne s názvem škly 1.základní škla v Příbrami II/328. Od byl změněn zařazení škly d sítě škl pd názvem 1.základní škla Příbram, Balbínva 328. Sučástí škly jsu šklní jídelna, šklní družina a šklní klub. 1.základní škla Příbram, Balbínva 328 jak samstatná právnická sba ve smyslu bchdníh zákníku a statutu, který nabyl platnsti dne , pskytuje žákům základní vzdělání a její činnst je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., šklský zákn, ve znění pzdějších předpisů, a dalšími prváděcími předpisy. Škla vyknává i vedlejší hspdářsku respektive dplňkvu činnst pdle becně platných právních předpisů, a t v takvých činnstech a rzsahu, který není na úkr jejíh pslání. Škla histricky patří mezi nejstarší příbramské škly, nebť je přímu pkračvatelku příbramské měšťanské škly pr chlapce, která byla zalžena v rce Nyní je umístěna v pměrně mderních pavilónvých budvách z rku 1987 a nachází se v příjemném a klidném prstředí pblíž Svaté Hry, s velmi dbru dpravní dstupnstí ze všech částí města Příbram. Vybavení škly pr výchvně vzdělávací prces je na dbré úrvni. Zázemí škly tvří nejen klasické třídy, ale i vybavené dbrné učebny matematiky, českéh jazyka, přírdpisu, fyziky, chemie, výpčetní techniky, zeměpisu a dějepisu, cizích jazyků, hudební výchvy, výtvarné výchvy, praktických činnstí (žákvské dílny, keramická dílna, šklní zahrada, šklní cvičná kuchyňka), dvě tělcvičny, šklní hřiště, samstatné místnsti pr ddělení šklní družiny a šklníh klubu, studvna, venkvní učebna. Stravvání dětí je zajišťván ve vlastní šklní jídelně přes bjednávkvý sftwarvý systém výběr ze dvu jídel ve velmi dbrém estetickém prstředí. Dchází k pstupné bměně zastaraléh a ptřebvanéh šklníh nábytku, šklních lavic a židlí, učebních pmůcek a pdlahvých krytin v učebnách. Též se pstupně realizuje zkvalitňvání pdmínek pr výchvně vzdělávací prces a mdernizuje se technické zázemí pedaggů. Pčítačvá síť byla zavedena d všech dbrných učeben a kabinetů a d všech učeben pavilnu 2. stupně. Je tak umžněn přístup všem pedaggům a v pdstatě všem žákům škly k síti Internet a k mnha výukvým prgramům. Ve škle se každrčně navyšuje pčet žáků. Úměrně tmu narůstá i pčet dětí ve šklní družině. Musíme prt využívat dbrné učebny jak kmenvé. Škla by uvítala uknčení prnájmu jednh pavilnu Gymnáziu pd Svatu Hru, který je sučástí areálu škly. Základní škla by tyt prstry plně využila. Městský úřad Příbram, který je zřizvatelem škly, se zajímá a stará splečně s vedením škly stav a pdmínky pr činnst škly a věnuje jí, v úzké splupráci s vedením škly, dpvídající péči. Ve šklním rce 1999/2000 díky Městskému úřadu Příbram byla přestavěna uhelná ktelna na plynvu s autmatickým prvzem, prvedeny pravy sekundárníh tpnéh systému. Ve šklním rce 2000/2001 byla prvedena prava zateplení pláště budv škly, prava pdlahy v jedné tělcvičně. Od šklníh rku 2001/2002 začala prbíhat reknstrukce sciálních zařízení. Zatím byla zreknstruvána zařízení ve dvu patrech a další reknstrukce byla z nedstatku finančních prstředků pzastavena (zbývají 4 nezrenvvané celky), byl uskutečněn nákup nvé telefnní ústředny, byla nainstalvána vstupní mříž apd.. Ve šklním rce 2006/07 prběhla 1.etapa reknstrukce a mdernizace šklní jídelny respektive kuchyně, prběhla výměna světel a reknstrukce pdlah v tělcvičnách, reknstrukce sprch v pavilnu tělcvičen. Dufáme, že tat velmi dbrá splupráce vedení škly s Městským úřadem Příbram vyústí i v další finanční zajištění více než ptřebných investičních akcí jak například v pkračvání reknstrukce dalších sciálních zařízení škly, v generální pravu a výměnu ken škly, reknstrukci a mdernizaci šklníh hřiště, jehž prjektvá dkumentace je již připravena. Šklská rada, která byla zřízena 13. června 2005, pracvala ve slžení : Mgr. Jarslav Kpecký, Mgr. Petr Prejzek zástupci zřizvatele Mgr. Pavla Vackvá, Mgr. Mnika Turečkvá zástupci rdičů a záknných zástupců Mgr. Gábina Baumrukvá, Jiří Zach zástupci pedaggů Zřizvatel schválil a vydal škle nvu zřizvací listinu s účinnstí d Mim jiné dšl ke změně názvu škly na Základní škla pd Svatu Hru, Příbram. 4

5 II. Přehled učebních plánů Vzdělávání a výchva prbíhají pdle schválenéh vzdělávacíh prgramu Základní škla, č.j /96-2, včetně Úprav a dplňků schválených MŠMT. Na 2. stupni škly jsu zřízeny třídy s rzšířenu výuku tělesné výchvy (třídy 6.E, 7.E, 8.E a 9.E) vzdělávací prgram Základní škla, č.j /96-2 v suladu s mdelvým učebním plánem č.j / Jedná se akreditvané sprtvní třídy zaměřené na vlejbal s dtací MŠMT prstřednictvím Českéh vlejbalvéh svazu a VO Příbram na sprtvní rzvj žáků. V rámci výchvně vzdělávacíh prcesu jsu naplňvány prgramy dpravní výchvy, výchvy ke zdraví, envirmentální výchvy, vlby pvlání, chrany za mimřádných situací, multikulturní výchvy, primární prtidrgvé prevence apd. Pvinně vlitelné předměty v rčníku : Infrmatika Základy německéh jazyka Základy anglickéh jazyka Základy ruskéh jazyka Knverzace v anglickém jazyce Seminář z přírdvědných předmětů Matematický seminář Seminář z českéh jazyka Sprtvní hry Nepvinné předměty : Sprtvní výchva - IV.B, IV.C, V.B P celý šklní rk 2006/2007 pracval pedaggický sbr pd vedením Mgr. Behúna zástupce ředitele a krdinátra šklníh vzdělávacíh prgramu - na dtvření a dladění šklníh vzdělávacíh prgramu. Půvdním záměrem byl zahájit výuku pdle šklníh vzdělávacíh prgramu (ŠVP) již ve šklním rce 2006/2007, a t puze v prvním rčníku, tj. rk dříve než ukládá pvinnst šklský zákn. Platná legislativa však umžňvala začít vyučvat pdle šklníh vzdělávacíh prgramu puze v prvním rčníku a v šestém rčníku zárveň. Prtže ŠVP nebyl pr 6.rčníky dknale připraven a nedpvídal ani učební plán (dtace hdin) připravenému šklnímu rku, vydal ředitel škly rzhdnutí dkladu zahájení výuky dle ŠVP jeden rk. Vedení škly v suladu s právními předpisy pdal známení MŠMT ČR, které svým dbrem správy šklskéh rejstříku vydal rzhdnutí dplnění brů vzdělání a zapsal d vzdělávací nabídky škly rámcvý vzdělávací prgram C/01 Základní škla. Šklní vzdělávací prgram byl ve šklním rce 2006/2007 pětvně předlžen vedením škly k prjednání šklské radě. Šklská rada na svém zasedání dne neměla ke ŠVP připmínky, a tak škla je připravena a schpna šklní vzdělávací prgram v následujícím šklním rce 2007/2008 zahájit a kvalitně prgram realizvat. 5

6 III. Údaje pracvnících škly Persnální pedaggické bsazení na 1.ZŠ Příbram, Balbínva 328 ve šklním rce 2006/07 učitelé 1 Baumrukvá 2 Behún 3 Buralt dsažené vzdělání / název škly VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; PedF ZČU Plzeň, FTVS UK Praha SŠ; Gymnázium Příbram (knčí PedF) aprbace skutečně vyučvané předměty pedaggická praxe (rky) pznámka Čj - Vv Čj, Vv 16 vých.pradce 1.st.-Tv Tv, Inf, Spv 15 zástupce ředitele M - Ze Ma, Ze 1 4 Eliášvá VŠ; VUT Brn Nj, ZNj 4 5 Fatkvá 6 Hausnervá 7 Hrbek 8 Ježkvá 9 Karasvá 10 Kraftvá 11 Mecvá 12 Nesprá 13 Pslušná 14 Pružinvá 15 Rážvá 16 Rčňák 17 Rub 18 Ržcvá 19 Růžičkvá 20 Sedláčkvá 21 Schmidtvá VŠ; PedF UJEP Ústí nad Labem VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; PedF UK Praha SŠ; gymn., SPgŠ Mst VŠ; PedF UK Hradec Králvé SŠ; gymn., SPgŠ Litmyšl VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; PedF JČU České Budějvice VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; PedF UK Praha VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; FTVS UK Praha SŠ; SPŠ Příbram, PedF UK Praha - DPS VŠ; PedF UK Praha VŠ; MZLU Brn, SZZ Aj, VŠ; PedF Ústí nad Labem VŠ; PedF JČU České Budějvice Čj - Aj Aj 0 1.stupeň 1.stupeň, Čj 22 Ped.-Ov Inf,Ov, Rv, Fyz, Prč 24 1.stupeň 12 1.st.-Vv Aj, Vv, Ov, Rv 41 1.stupeň 17 Čj - On Čj, Děj, Čjs 23 Přír-Zzv Přír, Prč, Ov, Rv, Spř 37 1.stupeň 1.stupeň 6 částečný úvazek, d částečný úvazek, d částečný úvazek, d částečný úvazek, d M - On Mat 26 zástupce ředitele 1.stupeň 1.stupeň 7 TV - On Tv 28 ředitel db.před. Děj, Hv, Ov, Zem, Rv 22 d st.-Tv 1.stupeň 14 Aj 5 1.st.-Aj Aj, ZAj 1 1.st.-Dě 1.stupeň 36 částečný úvazek, d d částečný úvazek, d

7 učitelé 22 Strýčkvá 23 Sudvá 24 Suchpárvá 25 Svbdvá 26 Sýkrvá 27 Škrna 28 Šmlíkvá 29 Špryslvá 30 Tmáškvá 31 Tmkvá 32 Truhlářvá 33 Tylvá 34 Umlaufvá 35 Valíčkvá 36 Zach dsažené vzdělání / název škly VŠ; PedF UK Praha VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; VŠZ Praha, DPS VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; VPŠ JČU České Budějvice VŠ; PedF JČU Češké Budějvice VŠ; PedF JČU České Budějvice VŠ; PedF UK Praha VŠ; FTVS UK Praha VŠ; PedF České Budějvice VŠ; PedF ZČU Plzeň VŠ; PedF Hradec Králvé VŠ; PedF UK Praha VŠ; FTVS UK Praha VŠ; PedF ZČU Plzeň aprbace skutečně vyučvané předměty pedaggická praxe (rky) pznámka Spec.ped. Aj, TIP, KAj 6 d stupeň 1.stupeň 8 ek.před. Ma, Aj 25 částečný úvazek VT - Aj Inf, Aj, KAj 1 Čj - Rj Nj, Dě, ZRj 37 částečný úvazek, d Bi - Che Che, Fy, Přír 3 d Hv - Nj Hv, Nj 2 1.st.-Př 1.stupeň 37 částečný úvazek, d MD částečný úvazek, d Tv - Prč Tv, Rv, Ov, Prč, Ze, Sh 7 d MD M - Ztv Ma, Fy, Prč, Ms 9 1.stupeň 1.stupeň 17 1.stupeň 1.stupeň 18 1.st.-Tv 1.stupeň 26 Tv, psych. Tv 3 částečný úvazek, d d st.-Tv,Ze Tv, Ze, Spv 29 částečný úvazek ŠKOLNÍ DRUŽINA a KLUB 1 Hncvá SpedŠ vychvatelství vychvatelka ŠD a ŠK 23 2 Drašarvá SpedŠ vychvatelství vychvatelka ŠD a ŠK 7 částečný úvazek 3 Havlvicvá gymnázium studuje na PedF vychvatelka ŠD a ŠK 1 částečný úvazek 4 Klučkvá DPS na PF vychvatelství vychvatelka ŠD a ŠK 2 částečný úvazek 5 Kašvá SpedŠ vychvatelství vychvatelka ŠD a ŠK 17 částečný úvazek 6 Králvá SpedŠ vychvatelství ved. vychvatelka ŠK 28 částečný úvazek 7 Nvákvá SZdrŠ --- vychvatelka ŠD a ŠK 0 částečný úvazek 8 Pdzimkvá SpedŠ vychvatelství ved. vychvatelka ŠD 18 9 Těhlvá PF spec.ped vychvatelka ŠD a ŠK 7 částečný úvazek PROVOZ (škla,šj) DRUH ZAMĚSTNÁNÍ THP Obchd.prvzní Dělnické Prac. VPP POČET PRAC

8 Pedaggvé 1.ZŠ Příbram, kteří ve šklním rce 2006/2007 přestali být zaměstnanci škly učitelé Uknčení důvd dchdu kvalifikace úvazek Buralt 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu student PedF část. úvazek Eliášvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu VUT Brn část. úvazek Fatkvá 31.říjen 2006 uknčení pracvníh pměru dhdu PF část. úvazek Karasvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek Nesprá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF 1,000 Růžičkvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu MZLU Brn část. úvazek Schmidtvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek Strýčkvá 31.leden 2007 výpvěď pracvníka PF 1,000 Sýkrvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek Škrna 30.červen 2007 výpvěď přestěhvání d jinéh kraje PF 1,000 Šmlíkvá 5.březen 2007 prac.pměr na dbu určitu, mat.dvlená PF část. úvazek Špryslvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek Valíčkvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu, zástup PF část. úvazek Pedaggvé 1.ZŠ Příbram s termínvým pracvním pměrem ve šklním rce 2006/2007 se kterými je pčítán v dalším šklním rce 2007/2008 učitelé uknčení druh prac.pměru kvalifikace úvazek Buralt 30.červen 2008 prac.pměr na dbu určitu student PedF část. úvazek Eliášvá 30.červen 2008 prac.pměr na dbu určitu VUT Brn část. úvazek Karasvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek Nesprá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek Sýkrvá 30.červen 2007 prac.pměr na dbu určitu - důchdce PF část. úvazek IV. Přehled dalším vzdělávání pedaggických pracvníků škly Vzdělávání pedaggických pracvníků pvažuje vedení škly za priritní (viz dluhdbý plán rzvje škly). Má-li být výuka dstatečně dbrně vedena, s využitím invativních metd, aktivizujících a kperativních způsbů rganizace činnstí, je třeba, aby si každý pedagg průběžně zvyšval a dplňval kvalifikaci, rzšiřval dbrné znalsti, rientval se v sučasných pedaggických směrech a nejnvějších pznatcích z blasti pedaggiky a psychlgie. Vzdělávání pedaggických pracvníků by měl být přínsem pr žáky, šklu, ale i pr ně samtné. Při sestavvání plánu rzvje byl brán v úvahu slžení pedaggickéh sbru, specifika škly a její ptřeby vzhledem ke zkvalitňvání vzdělávání i finanční mžnsti škly vzhledem k rzpčtu. Pririty šklníh rku 2006/2007: Všechny aktivity, které pvedu k úspěšné tvrbě ŠVP SIPVZ vzdělávání v blasti infrmační plitiky s přihlédnutím k využitelnsti ve vzdělávacím prcesu Vzdělávání k invativním frmám a metdám výuky Studium k dplnění kvalifikačních předpkladů a mžnsti kariérníh růstu Vzdělávání k prhlubvání dbrnsti a zvyšvání kvalifikace pedaggických pracvníků škly vyskšklské studium apd., další akce dle aktuální nabídky pedaggický center a šklících institucí s akreditací MŠMT včetně BPOZ 8

9 příjmení a jmén zaměstnance Infrmace DVPP - šklní rk 2006/2007 název akce bdbí akreditace / šklící instituce Baumrukvá Artefiletika v pedaggické praxi ZDVPP a SSŠ Pb Gabriela, Mgr. Artefiletika v pedaggické praxi ZDVPP a SSŠ Pb P1 - Pkrčilá práce s textem d GpSH Pb Pracvně právní vztahy ve šklství d NIDV Praha prezetace Editru ŠVP - Praha Praha Dšklvací kurz instruktra šklníh lyžvání DDM Příbram Behún Rman, Mgr. Prezentace s využitím prgramu MS PwerPint Praha Bezpečnst práce ZDVPP a SSŠ Pb Metdika hspitační činnsti Praha Změny v dkumentaci škly d ZP Praha Vlastní hdncení škly NIDV Praha Balanční cvičení Praha Drašnarvá Marika Základní uživatel. ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Balanční cvičení Praha Hausnervá Hana, Mgr. Činnstní učení ve výuce matematika 4. a 5. rčník d Tvřivá škla Havlvicvá Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Drahmíra Balanční cvičení Praha Hrbek Jiří, Mgr. Malá plicejní akademie Praha Ježkvá Helena Činnstní učení ve výuce matematika 4. a 5. rčník d Tvřivá škla Kašvá Marcela Tvrba ŠVP pr ŠD a ŠK OROS Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Klučkvá Libuše Škla hru - grafmtrická cvičení ZDVPP a SSŠ Pb Hudba a phyb pr děti - jóga pr děti ZDVPP a SSŠ Pb Kraftvá Helena Činnstní učení ve výuce matematika 4. a 5. rčník d Tvřivá škla Králvá Jana ŠVP ve ŠD a ŠK Praha Mecvá Olga, Mgr. a t je ta krásná země (ČJ - literatura) ZDVPP a SSŠ Pb Nvákvá Iva Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Pdzimkvá Lada ŠVP ve ŠD a ŠK Praha Pslušná Petra, Mgr. studium - Kmplexní výcvik prevence - KVP I. d Praha Prezentace primárních prevencí ve Střč.kraji Praha Diagnstika cíl.skupin prevent. prgramu škly Praha Studium specializvaných činnstí-prevence SPJ I.-V Příbram Objevy v prvuce a přírdvědě ZDVPP a SSŠ Pb Sučasná literatura pr děti a mládež 1.st.ZŠ ZDVPP a SSŠ Pb Výtvarné techniky - akrylvé malvání ZDVPP a SSŠ Pb Pružinvá Jitka, P1 - Pkrčilá práce s textem d GpSH Pb Mgr. Bezpečnst práce ZDVPP a SSŠ Pb Rážvá Lenka, Mgr. Hry pr tvřivé vyučvání II.díl ZDVPP a SSŠ Pb Rčňák Petr, Mgr. Šklská legislativa - nvý zákník práce Bezpečnst práce ZDVPP a SSŠ Pb ZDVPP a SSŠ Pb Obrazy z českých dějin Praha Antidiskriminační jednání ve veřejné zprávě Příbram Funkční studium ESF Úspěšný ředitel IX.06-VIII.07 CŠM PF UK Rub Jiří Bezpečnst práce ZDVPP a SSŠ Pb Ržcvá Dana, Mgr. Sučasná literatura pr děti a mládež 1.st.ZŠ ZDVPP a SSŠ Pb 9

10 příjmení a jmén akreditace / název akce bdbí zaměstnance šklící instituce Sudvá Libuše, Mgr. Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Svbdvá Tereza, Mastereye - visin Praha Mgr. Sftware pr výuku ve škle - 1.díl Praha P1 - Pkrčilá práce s textem d GpSH Pb Škrna Pavel, Mgr. Eklgie, prblematika ekznačení ve výuce ZDVPP a SSŠ Pb Základní kurz instruktra šklníh lyžvání DDM Pb Šmlíkvá Mirslava, Mgr. Chemie, jiný úhel phledu Pr učitele NJ - Kmmunikative Fertigkeiten ZDVPP a SSŠ Pb Gethe-Zentrum Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Tmáškvá Hana, Bc. Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Tmkvá Markéta, Mgr. Základní uživatelské ICT znalsti a dvednsti GpSH Pb Zach Jiří Statistická analýza ve vlejbale I ČVS, PedF celý pedaggický sbr Interaktivní tabule, Pskytvání první pmci IM, SSŠ Pb (není uveden vzdělávání prvzních pracvníků) V. Organizace řízení škly Ř E D I T E L Š K O L Y Pradní rgány Zástupce ředitele škly 2 Zástupce ředitele škly 1 Sekretariát Veducí šklní jídelny Šklník Výchvný pradce veducí kuchařka veducí metdických kmisí veducí vychvatelky ŠD,ŠK učitelé 1. a 2. stupně vychvatelé ŠD,ŠK kuchařky uklízečky, tpič, pracvník VPP Pedaggická rada škly a metdické kmise jedntlivých vzdělávacích brů (pradní rgány ředitele škly) se během šklníh rku v suladu se svými plány činnsti pravidelně scházely a pracvaly. Rada rdičů 1.ZŠ Příbram, Balbínva 328, jak jeden z pradních rgánů ředitele škly, je ficiálně zaregistrvána na MV ČR jak bčanské sdružení a pravidelně pracvala celý šklní rk. Vliv Rady rdičů na chd škly a splupráce s vedením škly se neustále zkvalitňuje a zefektivňuje. Během šklníh rku 2006/2007 se pravidelně scházel a pracval Žákvský parlament (další pradní rgán ředitele škly), který tvří zástupci žáků jedntlivých tříd. 10

11 VI. Údaje zařazvání dětí a výsledcích přijímacích řízení K zápisu d 1. rčníku se dstavil 64 žáků. O dklad šklní dcházky pžádal 11 žáků, prstřednictvím záknných zástupců, kterým ve správním řízení byl vyhvěn. Z jiné škly ještě nastupili 4 žáci. D 1. rčníku pr šklní rk byl zařazen 55 žáků. Přijímacích řízení na střední škly se zúčastnil celkem 58 žáků z 9.tříd. Všichni tit žáci byli zařazeni a umístěni d středních škl či dbrných učilišť, 46 žáků na střední škly knčící maturitu, z th 11 žáků na gymnázium, a 12 žáků na střední dbrná učiliště. Z 5. rčníku uspěli při přijímacím řízení a k 3.září 2007 dchází na Gymnázium Příbram ul. Kmenskéh 3 žáci. Ze 7. rčníku dešli na Gymnázium pd Svatu Hru 5 žáků. střední škla pčet žáků A 5.B 7. A 7. E 8. A 8. E 9. A 9. E Gy Pb Gy Sv.H SPŠ Pb SOŠ Dubn ISŠ Pb SOŠ Březnice SZdrŠ Pb SZdrŠ Pha OA Pb OA Neveklv SPgŠ Berun UPŠ Č.Kruml SOU Dubn ISŠ (SOU) Pb SOU Lysá n/l SOU+PŠ Pb SOU Sedlčany smileté Gymnázium šestileté Gymnázium neuknčené základní vzdělání maturita 46 žáků Puze u dvu žáků změněn výběr škly (- maturitní br) z důvdu převisu na jiný maturitní br. výuč.list 12 žáků celkem 11

12 VII. Přehledné údaje výsledcích vzdělávání žáků 1) základní údaje škle TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCI DĚVČATA I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B VI.A VI.E VII.A VII.E VIII.A VIII.E IX.A IX.E C E L K E M I. STUPEŇ II. STUPEŇ I. STUPEŇ průměr pčtu žáků na třídu 12 tříd 22,17 II. STUPEŇ průměr pčtu žáků na třídu 8 tříd 28,75 C E L K E M průměr pčtu žáků na třídu 20 tříd 24,80 Oddělení šklní družiny / zapsaných žáků Oddělení šklníh klubu / zapsaných žáků Pčet strávníků žáků ZŠ / celkem stráv. ve škl.jídelně ZŠ ( údaje dpvídají ke dni a ŠJ, ŠD a ŠK dle statistických výkazů ke dni 31. října 2006 ) 12

13 2) údaje výsledcích vzdělávání třída třídní učitel pčet žáků cel. chl. dív. Prspěch PV P N 2.st. chvání 3.st. průměrná absence na žáka v hd I.A Truhlářvá ,77 I.B Sudvá I.C Ržcvá ,57 II.A Rážvá ,19 1I.B Tylvá ,27 III.A Pslušná ,78 III.B Umlaufvá ,19 IV.A Špryslvá ,23 IV.B Schmidtvá ,33 IV.C Hausnervá ,59 V.A Ježkvá ,31 V.B Kraftvá ,33 VI.A Tmkvá ,52 VI.E Škrna ,04 VII.A Mecvá ,70 VII.E Karasvá ,00 VIII.A Nesprá ,52 VIII.E Zach IX.A Hrbek ,07 IX.E Rub ,56 CELKEM ,80 Uknčil ZŠ (údaje dpvídají stavu ke dni 31.srpna 2007);(PV prspěl s vyznamenáním, P prspěl, N neprspěl) Ve šklním rce 2006/2007 jsme věnvali péči, jak každý rk, žákům s vývjvými pruchami učení, i těm, kteří nebyli diagnstikváni PPP. Všichni žáci jsu integrváni d běžných tříd základní škly a vyučváni pdle vypracvaných individuálních vzdělávacích plánů. Ty byly průběžně knzultvány s rdiči těcht žáků a PPP Příbram. Byl statisticky vykazván 13 integrvaných žáků, tj. se závažnějším stupněm pruchy (se speciálními vzdělávacími ptřebami), 26 žáků s SPU (speciální pruchy učení). Ale výuka pdle didaktických metd speciální pedaggiky v dděleních TIPu (třídy individuální péče) byla rganizvána celkem pr 43 žáků s pruchami učení. Nápravné pedaggické půsbení prbíhal jednu až dvě hdiny týdně v smi skupinách pd vedením kvalifikvanéh speciálníh pedagga. Škla vycházela vstříc individuálním pžadavkům rdičů talentvaných žáků, kteří abslvují výknnstní a jinu přípravu v různých sprtvních a zájmvých činnstech. Záknní zástupci žáka mhli pžádat individuální studijní plán. 13

14 Vedení škly směřval kntrlní a hspitační činnst výchvně vzdělávacíh prcesu na zkvalitnění vzdělávání, především na metdické pstupy ve vyučvacích hdinách, individuální přístup k žákvi, aktivizující metdy, hdncení a sebehdncení již s přihlédnutím k tvrbě ŠVP. V průběhu šklníh rku 2006/2007 se škla zapjila d prjektu Kvalita I, který byl financván z prstředků Evrpských sciálních fndů a byl připraven ve splupráci s Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy ČR. Jedním z jeh cílů je zavést nárdní hdntící zkušku jak nástrj věřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základníh vzdělávání. V rámci prjektu byly žákům zadány tři testy, test matematických dvednstí, test dvednstí v českém jazyce a test becných dvednstí. Celkem se testvání zúčastnil žáci 9.rčníků. Hdncení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ a dpvídajících rčníků víceletých gymnázií prvedl CERMAT - Centrum pr zjišťvání výsledků vzdělávání. Tabulka prezentuje výsledky v jedntlivých testech. V řádcích tabulky jsu uvedeny průměrné úspěšnsti žáků škly, všech žáků Středčeskéh kraje a v České republice. Průměrná úspěšnst vyjadřuje v prcentech pměr průměrnéh skóre a maximálníh dsažitelnéh skóre. Matematické dvednsti Dvednsti v českém jazyce Obecné dvednsti Naše škla 45,6 53,4 69,3 9.A 37,7 52,8 66,4 9.E 53,9 54,1 72,1 Středčeský kraj 46,9 56,4 66,8 Česká republika 44,7 54,5 64,9 Obdbné testvání byl prveden v 5.rčníku škly. Testvání prběhl ve dnech 25. a 26. dubna 2007 pdle jedntnéh testvacíh schématu. Žákům byly zadány také tři testy, test dvednsti v českém jazyce, test matematických dvednstí, test becných dvednstí a žákvský dtazník. Testvání 5.rčníků se celkem zúčastnil žáků z základních škl. Hdncení výsledků vzdělávání žáků 5.tříd ZŠ prvedl též CERMAT - Centrum pr zjišťvání výsledků vzdělávání. Tabulka prezentuje výsledky v jedntlivých testech. V řádcích tabulky jsu uvedeny průměrné úspěšnsti žáků škly, všech žáků Středčeskéh kraje a v České republice. Průměrná úspěšnst vyjadřuje v prcentech pměr průměrnéh skóre a maximálníh dsažitelnéh skóre. 14

15 Matematické dvednsti Dvednsti v českém jazyce Obecné dvednsti Naše škla 63,5 65,5 63,5 5.A 65,1 63,2 63,4 5.B 62,1 67,7 63,7 Středčeský kraj 60,9 61,7 62,5 Česká republika 61,6 61,4 62,8 V rámci Středčeskéh kraje i České republiky jsu výsledky testvání a hdncení výsledků vzdělávání v průměru srvnatelné. Mírně lepších výsledků dsáhli žáci ve třídě s rzšířenu výuku tělesné výchvy, cž krespnduje s pznatky vyučujících. D buducna škla nadále pčítá se zapjením žáků škly d testvacích prjektů, prtže vyhdncení umžňuje prvnávat vědmsti a znalsti žáků naší škly se žáky statních základních škl v ČR. 3) účast žáků ve šklních sutěžích a lympiádách Žáci 1.ZŠ Příbram se úspěšně zúčastnili lympiád a sutěží, které jsu každrčně pravidelně vyhlašvány MŠMT ČR, respektive příslušnými šklskými institucemi. V rámci kresu : Matematická lympiáda, Pythagriáda, Matematický klkan, Olympiáda z anglickéh jazyka, zeměpisu, bilgie, českéh jazyka, Dpravní sutěž, Sprtvní liga základních škl (cca 50 disciplin v různých věkvých kategriích rganizvaných asciací šklních sprtvních klubů AŠSK) V rámci blasti (kraje, pstup z kresu) : Přehazvaná, vlejbal sprtvních tříd 1.místa V rámci republiky : Vlejbal sprtvních tříd, Matematický klkan kat. Klkánek 3.míst Ve všech sutěžích byla škla důstjně reprezentvána. Okresní kla lympiád : nejvýznamější umístění, úspěšní řešitelé ( ÚŘ ) Český jazyk Špryslvá Vernika ÚŘ Hlaváčvá Kamila ÚŘ Matematika Ureš Vjtěch 3.míst Lukešvá Dminika ÚŘ Marienka Pavel ÚŘ + dalších 5 ÚŘ 15

16 Matematický klkan kat. klkánek Velflvá Lucie 1.míst Hynsng Kim 1.míst Severa Štěpán 2.míst Kfrňvá Markéta 2.míst kat. kadet Černá Markéta 3.míst Bilgie kat.d Slabihudek Michal ÚŘ Chemie Dějepis Veverka Libr ÚŘ Hanusvá Lucie ÚŘ Kčárkvá Jana ÚŘ Kašák Lubš ÚŘ Hanusvá Lucie ÚŘ Sirtek Antnín ÚŘ Anglický jazyk - knverzace Dvřákvá Gabriela 1.míst Bukal Zdeněk 3.míst Okresní sprtvní sutěže (puze výběr) malá kpaná, smíšená vybíjená 4. a 5. třídy, vybíjená I. kat. a II.kat., minibasketbal, basketbal kat. II - IV., vlejbal ( nesprtvní třídy ), přehazvaná, smíšená vybíjená, atletická sutěž - Phár rzhlasu, atletická všestrannst, Cca Cla cup, přesplní běh, Běh Kvhutěmi, Běh města Příbrami Ve Šklní sprtvní lize v rámci kresu naše škla bsadila celkvě 5. míst. Krajské sutěže : Přehazvaná žáků 5. tříd 1. míst O phár hejtmana Středčeskéh kraje 4) Aktivity přím i nepřím suvisející s výchvně vzdělávacím prcesem (řazen chrnlgicky) a) Ztavvací pbyty, škly v přírdě : ztavvací pbyt V.A, VI.A,VII.A, Srní 16

17 Churáňv, Zadv VIII.E, IX.E,IV.B, VI.E 70 žáků Churáňv, Zadv IV,C, V.B, 32 žáků Mninec I.C, II.B 38 žáků Pihlv V.B, VII.E 32 žáků Srní IV.B, IV.C,VI.E 51 žáků Srní V.A, VI.A,VII.A 47 žáků Luňvice I.B, II.A 32 žáků Sběšice III.A,B, IV.A,B 60 žáků Lužek VIII.A, IX.A 45 žáků bez mimřádných událstí b) lyžařský výcvik : ztavvací pbyt zaměřený na cyklturistiku Pihlv, Lipn,V.B,VII.E Churáňv, Zadv VII.A, VII.E 36 žáků bez mimřádných událstí ztavvací pbyt zaměřený na cyklturistiku - Srní, IV.BC, VI.E 17

18 Ztavvací pbyty škly v přírdě předsprtvních tříd a tříd s rzšířenu výuku tělesné výchvy (IV.B, V.B, VI. IX.E) byly zaměřeny na sprtvní rzvj sjezdvé a běžecké lyžvání, snwbarding, cyklturistiku. c) akce Šklníh sprtvníh klubu při 1.ZŠ Příbram : ŠSK při 1. ZŠ Příbram velmi aktivně pracuje a sdružují se v něm žáci předsprtvních tříd a tříd s rzšířenu výuku tělesné výchvy se zaměřením na vlejbal. Říjen Listpad Prsinec Leden Únr Březen Duben Květen Červen Srpen I. turnaj satelitu trjek II. turnaj satelitu trjek účast na slavách 80.let vlejbalu v Čechách Kvalifikace d ČP chlapci, dívky III. turnaj satelitu trjek Finálvý turnaj KP st. žákyň IV. turnaj satelitu trjek ČP ve vlejbalu chlapci, dívek Memriál Kafky dívky Memriál Myslíka chlapci ČP ve vlejbalu chlapci, dívek V. turnaj satelitu trjek ČP ve vlejbalu chlapci, dívek ČP ve vlejbalu chlapci, dívek VI.turnaj satelitu trjek Kvalifikace na Přebr republiky, Český Krumlv dívky ČP starších žáků Organizace zájezdů na vlejbalvé zápasy Slávie Praha Přebr republiky - chlapci, dívky Srvnávací turnaje sprtvních tříd Vdácký zájezd 9.E - sprtvní třída sjezd Otavy Sprtvní prázdninvý tábr - sustředění akce ŠSK sprtvní prázdninvý tábr, sustředění 18

19 Jak každrčně na přelmu měsíce května a června přádal a rganizval ŠSK rehabilitačně - kndiční zájezd k mři tentkrát d Řecka pr žáky sprtvní třídy VIII.E se zaměřením na výuku beachvlejbalu. Zúčastnil se celkem na 40 žáků škly. K úspěchům ŠSK v rce 2006/2007 patří 6. míst v Českém pháru starších žákyň z celkvéh pčtu 50 zúčastněných družstev a 1. míst družstva starších žáků v téže sutěži. Ti ptvrdili svu výknnst i v Přebru ČR, kde získali zlaté medaile a titul Přebrník ČR. Významný úspěch dbyly i starší žákyně na Přebru ČR, když bsadily 6.míst. K tradičním úspěchům ŠSK patří i nminace žákyň a žáků škly d krajských reprezentačních vlejbalvých výběrů, ale i d výběrů reprezentace České republiky. d) aktivity a zájmvé kružky šklní družiny (ŠD) a šklníh klubu (ŠK) Ve šklním rce 2006/2007 v rámci šklní družiny a šklníh klubu na škle pracval na 28 zájmvých aktivit a kružků : keramický, infrmatiky, sprtvní, flrbal, asijská bjvá umění, anglický jazyk, sbrvý zpěv, výtvarný, rybářský, žurnalistický, českéh jazyka, matematiky, včelařský. Činnst šklní družiny byla pět kncipvána v dbě září prsinec v rámci prjektu Prč se nudit, je tu šklní družina s celrčním tématem TOULÁME SE, Prjektvé akce ve ŠD: Září TAM A ZPĚT Říjen Listpad Prsinec Leden Únr Březen Duben Květen Červen S OSOBNOSTMI S ÚMĚNÍM S TRADICEMI SNĚHEM KRAJEM POHÁDKAMI PŘÍBRAMÍ LOUKOU SVĚTEM Vánční sutěž phybvých skladeb 19

20 Akce ve ŠK : Říjen Turnaj v kulečníku Pdzimní malvání Listpad Turnaj ve stlním ftbalu Prsinec Vánční turnaj v kulečníku Vánční jarmark Vánční veselice Leden Turnaj ve stlním ftbalu Zimní malvání Únr Turnaj v šipkách Hudební dpledne Březen Turnaj ve stlním tenisu Duben Veliknční turnaj v kulečníku Jarní malvání Květen Turnaj ve stlním tenisu Hudební dpledne Červen Turnaj v kulečníku Letní malvání e) další akce 1.ZŠ Příbram Škla (třídy, učitelé, rdiče, žáci) dále rganizvala, přádala a účastnila se mnha dalších akcí : Běh Terryh Fxe, návštěvy Hrnickéh muzea Příbram, Mikulášská nadílka, Vánční jarmark pr rdiče, Vánční veselice a slavnsti - besídky, sutěž v tancích, návštěvy výtvarných výstav v Galerii Fr. Drtikla na Zámečku, plavecký výcvik pr děti 2. a 3. tříd, slava Dne dětí, třídní výlety, návštěvy knihvny Jana Drdy Příbram. Byl vydáván šklní žákvský časpis Škláček. Během šklníh rku 2006/2007 vyšl celkem 5 čísel. Je rganizván sběr staréh papíru, hliníkvéh dpadu, pet lahví a jejich víček, vybitých mnčlánků. Škla uspřádala Den prvňáčka pr děti a rdiče buducích prvňáčků, umžnila návštěvu mateřských šklek ve vyučvání v 1. třídách, uspřádala karneval pr žáky škly a předškláky, pzvala na infrmativní schůzku rdiče a jejich buducí prvňáčky na pečení vuřtů, pzvala na infrmativní schůzku rdiče nvě nastupujících žáků rčníků. Byla přádána a rganizvána pravidelná (2x d rka) setkání a psezení s důchdci - bývalými zaměstnanci. Chrnlgicky řazené akce : září zajištění výuky plavání pr 2.a 3. rčníky ZŠ včetně dpravy na míst a zpět účast na flrbalvém turnaji mládeže 2006 k 10. výrčí zalžení klubu FbK 1996 Příbram celkvě 3.míst grant města Příbram slavnstní vyhlášení výsledků celrepublikvéh prjektu firmy NIVEA, 1.míst v sutěži Vydej své nviny převzetí 1.ceny spjené s exkurzí v tiskárně MAFRA print Praha, a.s. zajištění účasti žáků na vyhlášení výsledků sutěže přádané Knihvnu Jana Drdy Napiš básničku účast ve výtvarné sutěži k Evrpský den bez aut téma - eklgická dprava účast na dprvdných akcích k Evrpský den bez aut přádaných Autmtklubem Příbram na náměstí TGM celšklní prjektvý den Evrpský den jazyků úspěšná účast na Běh Kvhutěmi 1x1.míst, 4x2.míst, 12xd 10.místa 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výrční zpráva činnsti Základní škly a Mateřské škly Halenkvice Charakteristika šklskéh zařízení 1. Název škly, sídl, dlučená pracviště. Základní škla a Mateřská škla Halenkvice, kres Zlín, příspěvkvá rganizace.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více