Strana SOFTWARE PRO KONFIGURACI A VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ Nastavování parametrů Monitorování podle jednotlivých bodů Správa paměťových modulů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana SOFTWARE PRO KONFIGURACI A VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ Nastavování parametrů Monitorování podle jednotlivých bodů Správa paměťových modulů"

Transkript

1 Strana -2 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace jsou založené na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Univerzální systém, který je současně přístupný velkému počtu uživatelů/ pracovních stanic přes intranet, VPN nebo internet Na portálu LOVATO Electric je k dispozici cloudová verze Strana -5 SOFTWARE PRO KONFIGURACI A VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ Nastavování parametrů Monitorování podle jednotlivých bodů Správa paměťových modulů Strana -6 APLIKACE PRO SMARTPHONY A TABLETY Uživatelé mohou provádět programování regulátorů, prohlížení stavů alarmů, zasílaní příkazů, čtení naměřených veličin, nastavení parametrů, stahování statistických údajů a událostí a zasílaní získaných údajů em Kompatibilní s operačními systémy ios a Android Strana -7 APLIKACE PRO PROGRAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGIE NFC Nastavování parametrů prostřednictvím technologie NFC Přístup bez potřeby napájení přístroje LOVATO Electric Kompatibilní s operačním systémem Android

2 SOFTWARE A APLIKACE Multiklientový software založený na webových technologiích Správa více komunikačních kanálů současně Tříúrovňový přístup více uživatelů prostřednictvím internetu Cloudová verze Aplikace pro zobrazování a konfigurování přes Wi-Fi nebo NFC Software KAP. -STRANA Software pro dohled a správu energetických sítí Software pro konfiguraci a vzdálené řízení Aplikace SPRÁVA ENERGETICKÝCH SÍTÍ

3 je softwarem pro dohled a správu energetických sítí založeným na webových technologiích, který umožňuje jednoduchým a efektivním způsobem sledovat a řídit elektrická zařízení. Jedná se o užitečný software pro podporu činností uvedených v normě EN ISO Systémy managementu hospodaření s energií. Požadavky s návodem k použití. Kromě elektrických veličin umožňuje kontrolovat veškeré informace týkající se prostředí a provozních procesů (provozní stavy, alarmy, atd.) získávané z výrobků společnosti LOVATO Electric, které jsou vybaveny komunikačním portem, a dále je schopen provádět příkazy a nastavování parametrů. Bez omezení je možné vytvářet stránky jak se zaznamenanými daty, tak s grafy průběhů pro prohlížení pomocí prohlížečů; je také možné spravovat alarmy, exportované soubory a funkce pro odesílání ů a/nebo přenosy na FTP server pro účely oznámení a vytváření výkazů. FUNKČNOST Komunikace se všemi měřicími a řídicími přístroji LOVATO Electric přes sériová rozhraní, Ethernet nebo modem Databáze okamžitých hodnot Vytváření stránek se zákaznickými grafy Záznam dat do souborů s historickými hodnotami Výkazy spotřeby energie Grafické zobrazení trendů Automatické výkazy spotřeby za určitá období (např. časová pásma) jak v analytickém, tak v grafickém formátu Správa alarmů, a to jak na místě, tak přes Analýza kvality energie Nastavení parametrů připojených Správa úrovní přístupu JEDNODUCHÉ INTUITIVNÍ NASTAVENÍ S PRŮVODCI Programování nevyžaduje žádné zvláštní počítačové znalosti, protože speciální konfigurační nástroje byly vyvinuty tak, aby vás jednoduchým a intuitivním způsobem provedly nakonfigurováním sítí s výrobky, grafickými stránkami, hlášeními a grafy na základě zaznamenaných dat. SERVEROVÝ MULTIKLIENTOVÝ SYSTÉM Struktura a aplikace jsou založeny na relačním databázovém systému MS SQL. komunikuje s uživateli prostřednictvím běžných internetových prohlížečů, které jsou k dispozici napříč různými platformami a operačními systémy. Tyto funkce umožňují systému stát se velice univerzálním systémem, který je přes intranet, VPN nebo internet současně přístupný velkému počtu uživatelů/pracovních stanic. ROZHRANÍ umožňuje vytváření neomezeného počtu stránek pro sledování zařízení v reálném čase. Mimořádně snadno lze vkládat statické obrázky a dynamické objekty různého typu, aby se připravily stránky s přehledy zařízení, synoptická a/nebo topografická představení elektrické sítě s veškerými podrobnými informacemi. Pomocí tlačítek lze zasílat příkazy zařízením (pokud jsou na místě vybaveny příslušnými akčními členy) nebo listovat stránkami. K dispozici jsou následující dynamické objekty: analogové přístroje se stupnicí 90 a 0 digitální přístroje digitální přístroje se svislými nebo vodorovnými sloupcovými grafy počítadlo hodin s 10 číslicemi jednoduchý štítek nebo štítek s dynamickým obrázkem normální nebo omezený panel multimetru speciální panel pro regulátory účiníku speciální panel pro jednotky řízení motor-generátorů grafy trendů jednotlivých měřených veličin grafy harmonických složek řídicí tlačítka a/nebo tlačítka pro navigaci mezi stránkami ALARMY Každá veličina zaznamenaná do archívů (datových záznamů) může být spojena s jedním nebe více alarmy, pro každou lze současně definovat: horní a dolní mez, související kalendář (pro aktivaci/deaktivaci), případně představení v grafech trendů a volitelnou možnost automatického odesílání u. Při překročení mezních hodnot mimořádnou situaci zaznamená a oznámí ji hlavní části softwaru. Hlavní stránka vždy zobrazuje posledních 10 alarmů, zatímco speciální menu umožňuje zobrazit podrobné informace, ztišit alarmy a obrátit se na datové záznamy s historickými daty. HLAVNÍ STRÁNKA Hlavní stránka uvádí souhrn hlavních diagnostických informací, aby se umožnilo okamžité ověření stavu systému. DALŠÍ INFORMACE Další informace o softwaru najdete na webu: em.lovatoelectric.com/synergy -2

4 Software Objednací Popis Ba- Hmotkód le- nost ní n [kg] SYN1 SET Software pro dohled a správu 1 0,210 energetických sítí (nastavení parametrů, měření, monitorování, řízení, web server, a přenos souborů přes FTP) + aktivace monitorování 1 přístroje LOVATO Electric SYN 1 S005 Aktivační licence pro funkci dohledu 5 pro dodatečných SYN 1 S020 Aktivační licence pro funkci dohledu 20 pro dodatečných SYN 1 S050 Aktivační licence pro funkci dohledu pro 50 dodatečných SYN 1 S100 Aktivační licence pro funkci dohledu pro 100 dodatečných je software pro vzdálené řízení a dohled nad přístroji LOVATO Electric vybavenými možnostmi komunikace přes sériové porty, Ethernet nebo modem. Podporované protokoly jsou Modbus-RTU, Modbus- ASCII a Modbus-TCP. Jeho struktura a aplikace jsou založeny na MS SQL Express, který využívá pro řízení uživatelského rozhraní web server MS IIS Express. Software je schopen: řídit současně větší počet komunikačních kanálů přiřazovat přístroje různým kanálům shromažďovat data současně ze všech a ukládat je do databáze zobrazovat shromážděná data na grafických stránkách a v tabulkách generovat grafy a alarmy na základě obsahu datových tabulek umožňovat přístup k m a jejich údajům podle příslušných práv různých uživatelů POZNÁMKA: Při výběru počtu licencí se musí brát v úvahu pouze přístroje vybavené komunikačním portem. PŘÍKLAD Synergy SYN1 SET software pro dohled+ aktivace 1 přístroje SYN 1 S050 aktivace 50 SYN 1 S020 aktivace 20 SYN 1 S005 aktivace

5 Cloudové řešení je speciálně navrženo pro zpřístupnění dříve popsaných funkcí softwaru prostřednictvím PC nebo tabletu na internetovém portálu cloud.lovatoelectric.com. Pomocí cloudu lze kontrolovat a prohlížet si elektrická a energetická naměřená data a stavy zaznamenané měřicími a/nebo řídicími přístroji LOVATO Electric, aniž by bylo třeba instalovat software nebo mít k dispozici fyzický server. S tím je spojena úspora nákladů na nákup serveru, jeho konfigurování a úspora nákladů na údržbu, a zároveň vyloučení lhůt a nákladů na uvedení do provozu. Cloudový portál je mimořádně jednoduchý, má automatickou konfiguraci a splňuje nejobvyklejší požadavky řídicích pracovníků v energetice. Při jeho vytvoření byly studovány různé scénáře sběru dat, které je možné přiřadit jednotlivým v souladu s logikou nejvíce odpovídající potřebám uživatele. Podrobnosti o přístrojích LOVATO Electric, které lze monitorovat, a o scénářích, které lze v průběhu registrace přiřadit, najde na webu cloud.lovatoelectric.com v části průvodce přístroji. Komunikace mezi přístroji na místech a cloudovým serverem probíhá prostřednictvím typických pravidel protokolu Modbus. Master přístroj Modbus je aktivován v Cloudu, ten pak shromažďuje data z na místě (slave přístroje připojené ke sběrnici Modbus) nakonfigurovaných jako klienti nasměrovaní na server: nevyžadují tedy veřejnou statickou IP adresu, ale jen přístup ke vstupu/výstupu na internet. BEZPEČNOST Bezpečnost dat je zaručena HTTPS šifrováním s certifikátem mezi serverem a PC klienta, s pomocí každodenních záloh shromážděných dat a nejmodernějším firewallem pro přístup na server. Přístroje Internet Firewall Cloud Synergy VLASTNOSTI Mimořádně intuitivní rozhraní: není nutné žádné zvláštní technické vzdělání Přístup k datům z každého místa na světě díky internetu a běžným prohlížečům Speciální návrh v souladu s požadavky zákazníka (výběr scénářů měření) Nízký datový provoz díky mimořádné hospodárnosti použitého protokolu (Modbus) Okamžité získání data z různých, které mohou být umístěny dokonce v různých lokalitách Jednoduché a jasné sestavování výkazů všech energetických dat Žádné investice do softwaru, databáze nebo serveru Výjimečná bezpečnost dat díky HTTPS a dennímu zálohování Včetně automatických aktualizací Omezené náklady na předplatné Přístroje Cloudový software Objednací kód Popis Pevná roční licence: přednastavené stránky, záznam dat, grafy. SYN1 C005 F SYN1 C010 F Pro 5 monitorovaných Pro 10 monitorovaných SYN1 C020 F Pro 20 monitorovaných Přizpůsobitelná roční licence: stránky, záznam dat, grafy si může uživatel upravit SYN1 C020 C SYN1 C050 C Pro 20 monitorovaných Pro 50 monitorovaných Objednací kódy Nabízené služby závisejí na aktivovaném ročním (365 dnů od data aktivace) předplatném. Existují dva typy licencí: PEVNÁ a PŘIZPŮSOBITELNÁ. Pevná licence Pro každý připojený přístroj jsou k dispozici scénáře monitorování, ve kterých jsou definovány monitorované veličiny a příslušné prezentace (webová stránka přístroje, on-line měření, záznam dat, grafy, hlášení). Systém má automatickou konfiguraci a uživatel si ho nemůže upravit. Maximální počet monitorovaných je 20. Toto řešení je nejvhodnější pro ty uživatele, jejichž požadavkům vyhovují různé navržené scénáře. Znalosti vyžadované pro správu systému jsou mimořádně omezené. Přizpůsobitelná licence Nabízí ty samé služby jako PEVNÁ licence s tím rozdílem, že zákazník si může libovolně upravovat navržené scénáře měření, webové stránky, záznamy dat a hlášení, aby jim vyhovovaly. Zákazník může také vytvářet poduživatele a přiřazovat jim určitý přístup. Maximální počet monitorovaných je 50. Toto řešení je nejvhodnější pro ty uživatele, kteří potřebují flexibilní řešení, které by mohlo být přizpůsobeno podle jejich požadavků. Schopnost spravovat systém lze získat stažením příručky z části video na webu: em.lovatoelectric.com. Při zachování přednastavených konfigurací jsou nezávisle na zvoleném scénáři energetická data uchovávána on-line po dobu nejméně jednoho roku a data měření (např. V, I, účiník, kw) po dobu nejméně dvou měsíců. Funkce automatického exportu umožňuje přenos nashromážděných dat em tak, aby zůstaly historické záznamy zachovány. Složení různých scénářů je možné získat na webu: cloud.lovatoelectric.com. Cloud tedy odpovídá jak základním nejjednodušším požadavkům pomocí přednastaveného produktu pouze se základními možností vidět a shromažďovat data, tak složitějším požadavkům tam, kde je nutné provést přizpůsobení včetně náročnějších úprav ve zpracování dat, grafických rozhraních, vytváření poduživatelů, atd. -4

6 je software pro konfiguraci parametrů a vzdálený monitoring, který využívá celá nejnovější generace výrobků LOVATO Electric s komunikačním portem. Lze ho nainstalovat do prostředí Windows a je schopen se připojovat jednotlivě (vždy jeden uzel v daný okamžik) k výrobkům LOVATO Electric připojeným k síti. Podporuje spojení prostřednictvím adaptéru CX01 (USB) nebo CX02 (Wi-Fi), USB, RS232, RS485, Ethernetu nebo modemu. Konfigurace výrobků: nastavování parametrů správa souborů s projekty pro rodinu jednotek řízení motorů a motor-generátorů řady RGK Aktualizace firmwaru výrobků (prostřednictvím CX01) Vzdálené řízení: monitorování hlavních měření zasílání příkazů výrobkům Čtení paměti alarmů a událostí Seznam výrobků podporovaných softwarem najdete na webu lze objednat s pomocí kódu SYN1 XP00 nebo ho bezplatně stáhnout z odkazu: MONITOROVÁNÍ Měření připojeného přístroje jsou rozdělena do kontextových menu, aby bylo snadné najít danou hodnotu a zobrazit příslušné grafické ukazatele. PŘÍKAZY Příkaz lze odeslat do připojeného přístroje, aby se vybudily výstupy, resetovalo počítadlo spotřeby energie nebo počítadlo provozních hodin kvůli údržbě. PARAMETRY Jednotlivé volby menu nastavení a parametry na připojeném přístroji se replikují do softwaru, aby umožnily uživateli provádět činnosti v již známém prostředí. Parametry, které si liší od výchozích hodnot nastavení z výrobního závodu, jsou zvýrazněny odlišnou barvou. Parametry lze ukládat do souboru a znovu používat v dalších zařízeních, nebo dokonce vytvářet soubory bez přítomnosti spojení s přístrojem, aby se připravil projekt, který bude následně odeslán. UDÁLOSTI Je-li připojený přístroj vybavený pamětí událostí, může být stažen kompletní seznam za účelem uložení do externího textového nebo tabulkového souboru. ALARMY V softwaru lze zobrazovat aktivní alarmy připojeného přístroje, aby bylo na jedné stránce vidět kompletní seznam zjištěných poruch. SPRÁVA PAMĚTI ZÁZNAMNÍKŮ DAT lze používat ke konfiguraci a správě paměťových modulů EXP10 30 a EXM10 30, aby se vytvořily tabulky uvádějící historii měření veličin, které si uživatel zvolil. Zejména lze software používat k nastavení: sledovaných měření frekvence měření události, která spouští a zastavuje sledování měření správy naplnění paměti (režim přepisu nejstarších dat nejnovějšími nebo zatavení při zaplnění paměti). Nashromážděná data lze zobrazovat ve formě grafů a exportovat do textových nebo tabulkových souborů. -5

7 APP Aktualizace driverů Odesílání ů (události, parametry) NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ Obecná charakteristika Parametrizace a údržba, které se často provádějí za špatného počasí, hluku nebo omezeného prostoru v málo vhodném nebo nepohodlném prostředí, je nyní daleko snazší provádět u všech LOVATO Electric s optickým komunikačním rozhraním na čelní straně, které je kompatibilní s adaptérem CX02. K m se lze připojit s pomocí tabletů a smartphonů s operačními systémy Android nebo ios s nainstalovanou novou aplikací nazvanou (Setting And Maintenance 1 Nastavení a údržba 1). Proto již dále není potřeba při konfigurování, nastavování parametrů přístroje atd. zapínat PC a připojovat se prostřednictvím kabelů. Pomocí této aplikace je možné nahrát do dříve uložený soubor, odeslat jim příkazy, je možné číst naměřené hodnoty z LOVATO Electric. Události si lze prohlížet a uložit do textového souboru a později zkopírovat a odeslat em nebo přenést na FTP server. Aplikaci si lze stáhnout z Google Play Store nebo z Apple itunes store. ZASÍLÁNÍ PŘÍKAZŮ PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMŮ UDÁLOSTÍ PROHLÍŽENÍ ALARMŮ PROHLÍŽENÍ MĚŘENÍ -6

8 APP Aktualizace driverů Obecná charakteristika Nastavování parametrů u některých LOVATO Electric je teď možné pomocí tabletu a smartphonu prostřednictvím bezdrátové technologie NFC. Při přiblížení tabletu nebo smartphonu (s aktivovaným připojením NFC) k přístroji LOVATO Electric se aktivuje aplikace a připojený přístroj je automaticky rozpoznán. Parametry lze nastavovat bez napájení přístroje LOVATO Electric. Aplikace vám umožní: nastavovat parametry připojeného výrobku ukládat parametry do souboru a odeslat ho e- em nahrát dříve uložený soubor s parametry. Aplikace si lze stáhnout z Google Play Store. Odesílání ů (parametry) NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ -7

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

Digitální multimetry DMG 600-610

Digitální multimetry DMG 600-610 Digitální multimetry DMG 600-610 Digitální multimetry DMG 600-610 jsou schopné zobrazovat naměřené hodnoty s vysokou přesností na širokém LCD displeji, který umožňuje řídit rozvodné energetické sítě. 4

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

Strana 28-2. Strana 28-3

Strana 28-2. Strana 28-3 Strana -2 ROZŠIŘUJICÍ MODULY ŘADY EXP Digitál vstupy a výstupy Analogové vstupy a výstupy Vstupy pro čidla PT100 Komunikač rozhra (RS232, RS485, atd.) GSM/GPRS modem Paměť pro záznam dat s hodinami reálného

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Automatické regulátory účiníku řady DCRL

Automatické regulátory účiníku řady DCRL Automatické regulátory účiníku řady DCRL Automatické regulátory účiníku řady DCRL Řada DCRL byla vyvinuta s pokročilými funkcemi a zhotovena ve speciálním ultrakompaktním krytu. Spojuje dohromady moderní

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet em4 3G, GPRS nebo Ethernet Alarmy nebo záznamy dat Přesné analogové vstupy / výstupy Vzdálený přístup 1 / 6 Popis/Funkce Crouzet Automation na trh

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Aktualizace map v programu Express. verze a vyšší

Aktualizace map v programu Express. verze a vyšší Aktualizace map v programu Express verze 2.3.09 a vyšší Připojte zařízení k PC USB kabelem (připojí se buď jako mass storage, tedy disk, či jako MTP device, tedy multimediální zařízení). Program Express

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 OBSAH 1. Specifikace 2. Zapojení 3. Konfigurace 4. Použití 1. SPECIFIKACE Napájecí napětí: 3.3V - 15V Hmotnost: 7g Rozměry: 21x32x5.5mm Dosah: až 50 m Módy: AP, AP+Client,

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

Vzdálené ovládání flotily strojů/zařízení z jednoho místa. Zabezpečená platforma a připojení. Automatická synchronizace času a lokalizace na mapě

Vzdálené ovládání flotily strojů/zařízení z jednoho místa. Zabezpečená platforma a připojení. Automatická synchronizace času a lokalizace na mapě remote PLC 2016 Volba správného typu Možnosti komunikace em4 remote Nejvyšší model nano-plc, které s využitím nástrojů pro vzdálenou správu em4 web a em4 app umožní vstoupit aplikacím do světa Internetu

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro využívání služeb Cebia SAT. Moderní technologie otevřela novou dimenzi v poskytování telematických služeb : Vozidlo samo žádá o pomoc,

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

PMS - Power Monitor System. Rychlá instalace

PMS - Power Monitor System. Rychlá instalace PMS - Power Monitor System Rychlá instalace 51601 Rychnov nad Kněžnou 2 Obsah 1. Popis... 3 2. Komponenty software... 3 3. Minimální konfigurace HW... 3 4. Aktualizace software... 4 5. Rychlá instalace...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Wix. Univerzální monitorovací. a řídicí software. 14. ledna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m

Wix. Univerzální monitorovací. a řídicí software. 14. ledna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m Univerzální monitorovací a řídicí software 14. ledna 2010 w w w. p a p o u c h. c o m Wix Katalogový list Vytvořen: 31.12.2009 Poslední aktualizace: 14.1 2010 14:17 Počet stran: 12 2010 Adresa: Strašnická

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Strana Strana 28-3

Strana Strana 28-3 Strana -2 ROZŠIŘUJICÍ MODULY ŘADY EXP Pro vestavné přístroje Digitál vstupy a výstupy Analogové vstupy a výstupy Vstupy pro čidla PT100 Komunikač moduly (RS232, RS485, Ethernet atd.) GSM/GPRS modem Paměť

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

MarConnect. Připojení USB Ready

MarConnect. Připojení USB Ready - 11-2 MarConnect. Připojení USB Ready N o v é f l e x i b i l n í ro z h r a n í M a r C o n n e c t o d společnosti Mahr. K jednoduchému přenosu dat do počítače a k rychlému a univerzálnímu vybudování

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma!

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! EWM Xnet Řízení kvality pro celý proces svařování Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! ewm Xnet Procesy svařování podporované sítí Analýza, kontrola a správa Využijte potenciál inovativních procesů svařování

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

APS Administrator.ST

APS Administrator.ST APS Administrator.ST Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní sledování docházky studentů Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz,

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Type EasyConnect PRO UVEDENÍ DO PROVOZU A DIAGNOSTIKU SOUČÁSTÍ EASYLAB

Type EasyConnect PRO UVEDENÍ DO PROVOZU A DIAGNOSTIKU SOUČÁSTÍ EASYLAB Type EasyConnect PRO UVEDENÍ DO PROVOZU A DIAGNOSTIKU SOUČÁSTÍ EASYLAB Software pro konfiguraci a diagnostiku regulátorů typu TCU3 a modulů adaptéru TAM Zobrazení skutečných provozních hodnot Interaktivní

Více

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro asistenční služby SafeLine UNIQA. Moderní technologie SafeLine otevřela novou dimenzi v poskytování asistenčních služeb -

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

SDC aplikace. Podrobný návod na zprovoznění RS485 RTS vysílače

SDC aplikace. Podrobný návod na zprovoznění RS485 RTS vysílače SDC aplikace Podrobný návod na zprovoznění RS485 RTS vysílače 1 SDC aplikace - podrobný návod na zprovoznění RS485 RTS vysílače Tento návod slouží jako průvodce nahrátím SDC aplikace do vašeho telefonu,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

NAS 243 Aplikace AiData pro mobilní zařízení

NAS 243 Aplikace AiData pro mobilní zařízení NAS 243 Aplikace AiData pro mobilní zařízení Přístup a správa souborů NAS z ios a Android zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Spravovat soubory z NAS aplikací pro

Více

Multilogger M datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem

Multilogger M datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZECH REPUBLIC Tel.: +420 571 653 990 E-mail: info@cometsystem.cz Multilogger M1300 - datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem code:

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT

PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT PERTINAX6 jednotný programovací prostředek pro procesní stanice v systémech ZAT základem systému je projekt, který zahrnuje vlastnosti HW i SW správa

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně).

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně). dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Testovací zařízení tahu vodičů WT3-201ME Obj. číslo: 106001934 Výrobce: Mark-10 Corporation Popis Motorizované testovací zařízení určené ke zjišťování

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr

Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr Vysoce přesný ultrazvukový digitální tloušťkoměr Elcometer 307 je kalibrován při výrobě a jeho použití je tak velmi snadné. Je vhodný pro rychlé a přesné

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE KTS 460

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE KTS 460 DCU KTS 350 100 PLUS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE DCU 100 PLUS KTS 460 KTS 350 Nástupce KTS 340 KTS 340 Ukončení výroby prosinec 2015 KTS 350 DCU100 plus s integrovanou komunikační kartou KTS

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více