TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ"

Transkript

1 TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ : Temperace vstřikovacích forem Autor cvičení: Ing. Luboš BĚHÁLEK Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

2 Podstata temperace forem Temperační systém formy Pod pojmem temperace vstřikovacích forem zahrnujeme ochlazování nebo ohřev tvarových částí formy pomocí temperačního média (temperačního prostředku). Dutina formy je během vstřikování plněna taveninou plastu, která je ve formě ochlazována na teplotu vhodnou k vyjmutí výstřiku. Temperační systém ovlivňuje plnění tvarové dutiny formy, kvalitu výstřiku a zajišťuje optimální tuhnutí a chladnutí plastu (odvodem tepla z tvarových částí formy). Úkoly temperačního systému: 1) ohřev formy na požadovanou teplotu před začátkem výroby a udržení této teploty během vstřikování v požadovaném rozmezí; 2) zajištění maximálně možné rovnoměrnosti rozložení teploty formy po celém povrchu její dutiny 3) odvést teplo z dutiny formy naplněné taveninou tak, aby celý pracovní cyklus měl ekonomickou délku

3 Podstata temperace forem Temperování forem souvisí s přenosem tepla ve vstřikovací formě. Ten je nutné chápat jako přestup tepla z plastu do vstřikovací formy, přestup tepla z formy do temperačního systému a přestup tepla z formy do okolí a rámu stroje (vedením, prouděním a sáláním). TEPELNÉ TOKY VE FORMĚ PŘÍKLAD TEMPERAČNÍCH OKRUHŮ VSTŘIKOVACÍ FORMY PRO VÝROBU NÁRAZNÍKŮ UKÁZKA NEHOMOGENNÍHO TEPLOTNÍHO POLE VÝSTŘIKU BEZPROSTŘEDNĚ PO VYJMUTÍ Z FORMY

4 Temperační prostředky PŘÍKLAD TEMPERAČNÍCH OKRUHŮ VSTŘIKOVACÍ FORMY PRO VÝROBU BLATNÍKU RENAULT PŘÍKLADY TEMPERAČNÍCH KANÁLŮ TVAROVÝCH ČÁSTÍ FORMY AKTIVNÍ Jsou zdrojem temperace přímo ve formě, teplo přivádějí nebo odvádějí podle požadavku na teplotu formy: kapaliny (voda, olej) vzduch, kapalné CO 2 elektrické tepelné zdroje PASIVNÍ Tepelný režim formy ovlivňují svými fyzikálními vlastnostmi: vysoce tepelně vodivé materiály tepelné trubice

5 Cirkulace média v temperačních kanálech nejrozšířenější způsob temperování forem (chlazení výstřiku). TEMPERAČNÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TEMPERAČNÍ KANÁLY SPOJOVACÍ PRVKY TEPLONOSNÉ MÉDIUM PŘEDNOSTI A NEVÝHODY VODY: lepší tepelné vlastnosti než olej ekologická nezávadnost ekonomická nenáročnost nehořlavost, nízká viskozita oproti oleji se nevytváří karbon a tím dosahuje výrazně vyšší specifický výkon nad 60 o C dochází ke ztrátě chemicky čisté vody (odpařování) v podobě vodní páry. Veškeré nečistoty zůstávají v systému usazeniny, snížená účinnost systému ve srovnání s olejem nevykazuje vždy jednotné složení. Jakost je závislá na geologických podmínkách. Látky jako Ca a Mg jsou příčinou vodního kamene, rozpuštěné plyny O 2, N 2, CO 2 způsobují korozi temperačních kanálů. SCHÉMA TEMPERAČNÍ JEDNOTKY 1. chladící nádrž s přívodem vody, 2. zásobárna vody, 3. čerpadlo, 4. topení, 5. regulátor, 6. chladící jednotka, 7. vstřikovací forma TEMPERAČNÍ PROSTŘEDEK voda, olej, glykol průtoková rychlost 0,5 až 4 m/s otevřený nebo uzavřený oběh trvalý nebo pulzní průtok 1mm vodního kamene snižuje účinnost temperačního systému až o 10%

6 Cirkulace média v temperačních kanálech REM 93 (fa. Regloplas) Odvápňovací prostředek pro čištění nástrojů, chladících okruhů provozovaných s vodou (organická kyselina s anorganickým aktivátorem) 1 kg REM93 uvolní ca. 0,5 kg vápenných usazenin SR 80 (fa. Regloplas) Čistící prostředek pro čištění olejových okruhů (optimální účinnost čištění mezi 120 o C až 150 o C). Prostředek uvolňuje zbytky olejových usazenin a znečištění cizími látkami z povrchu kovových dílů tak, aby mohly být vyplaveny s proudem oleje ven z vnitřních dílů okruhu a došlo k jejich usazení ve filtračním sítku.

7 Cirkulace média v temperačních kanálech KONSTRUKCE TEMPERAČNÍCH KANÁLŮ VE VZTAHU K TEPLOTNÍMU POLI NA POVRCHU VÝSTŘIKŮ ROZLOŽENÍ TEMPERAČNÍCH KANÁLŮ NEVHODNĚ (vlevo), VHODNĚ (vpravo) Při konstrukci formy by měl mít konstruktér na paměti, že temperační systém je nutno do formy umístit ihned po promyšlení násobnosti formy, zaformování dílu a návrhu vtokové soustavy. Samozřejmostí by mělo být rozdělení temperace na samostatné okruhy a v případě forem s horkými tryskami by měl být samostatný okruh u ústí každé horké trysky.

8 Cirkulace média v temperačních kanálech Chladící efekt a s tím i odvod tepla na jedné straně dutiny či jádra, by mohl být rozdílný než na straně opačné, což je nevýhodné pro výsledný napěťový stav konečného výstřiku. TEMPERAČNÍ KANÁL S PLOCHOU PŘEPÁŽKOU TEMPEROVÁNÍ FONTÁNKOVÉ (TRUBIČKOVÉ) TEMPERAČNÍ KANÁL SE SPIRÁLOVOU PŘEPÁŽKOU U tohoto řešení je plochá přepážka nahrazena tenkou trubičkou zakončenou osazením. Teplonosné medium proudí do vrcholu dutiny uvnitř této trubičky a zpět do hlavního temperačního kanálu se vrací mezi vnější stěnou trubičky a vnitřní stěnou dutiny uvnitř jádra. Obtékaní vrcholu připomíná jakoby fontánku. Použití spirálové přepážky řeší problém dopravy temperačního media do vrcholu vrtaného kanálu v jádře a zpět, což je někdy malým problémem u předchozího řešení (plochých přepážek). Výhodou tohoto typu chlazení jader je vytvoření vysoce homogenního teplotního pole okolo dutiny jádra. Nejobvyklejší provedení těchto spirálových přepážek je dvojí s jednou spirálou a s dvěma spirálami. TEMPEROVÁNÍ JADER O PRŮMĚRU NAD 40 MM

9 Cirkulace média v temperačních kanálech SESTAVENÝ MODEL CHLADÍCÍHO OKRUHU MODEL CHLADÍCÍHO OKRUHU VSTŘIKOVACÍ FORMY - ŘEZ 1- rychlospojka; 2- fontánka; 3- vnitřní zátka; 4- přepážka 5- rychlospojka; 6- spojovací hadice 1- těsnění; 2- spirála; 3- přepážka; 4- šroub; 5- vnější zátka SCHÉMA CHLADÍCÍHO OKRUHU

10 Cirkulace média v temperačních kanálech SCHÉMA A PRINCIP CONTURY SYSTÉM CONTURA vyvinuto firmou Innova Zug GmbH. Engineering možnost řešení nekruhových průřezů Principem je rozdělení, například tvárníku, na vrstvy, v jejichž stykových plochách jsou vyfrézovány temperační kanály, které se přizpůsobují tvaru výstřiku. Jednotlivé části vrstvy se do kompaktního, těsného a pevného celku tvárníku spojí pájení natvrdo v podtlaku. KONFORMNÍ CHLAZENÍ prášek zrcátko ROZLOŽENÍ TEPLOTNÍHO POLE V TVAROVÉ DUTINĚ VSTŘIKOVACÍ FORMY a) uspořádání vrtaných temperačních kanálů kolem tvarové dutiny bez optimalizace b) počítačem optimalizované uspořádání temperačních kanálů kolem tvarové dutiny c) optimalizované uspořádání temperačních kanálů chladícího systému CONTURA SCHÉMA VÝROBY FORMY S KONFORMNÍM CHLAZENÍM (metoda DMLS) FORMA S KONFORMNÍM CHLAZENÍM

11 Cirkulace média v temperačních kanálech PŘÍKLADY KONFORMNÍHO CHLAZENÍ (zdroj: Fa. Innomia a.s. Jaroměř) konvenční konformní

12 Cirkulace média v temperačních kanálech PŘÍKLADY KONFORMNÍHO CHLAZENÍ (zdroj: Innomia a.s. Jaroměř) Princip DMLS spočívá v postupném tavení kovového prášku ve vrstvách vlivem laserového paprsku v pracovní komoře. Pro většinu materiálů je pracovní komora vyplněná dusíkem, který chrání díl proti oxidaci. Základem pro DMLS jsou 3D CAD data v příslušném zařízení, kde je počítačový model rozřezán na velmi tenké vrstvičky. Dávkovací zařízení nastaví množství prášku pro jednu vrstvu a rameno s keramickým břitem rozprostře na povrch ocelové základové desky kovový prášek podle vrstvy. Následně dochází k tavení prášku pomocí laseru a to v konturách řezu. Takto pokračuje postupné spojování kovového prášku do vrstev, včetně protavení k podkladové vrstvě až do finálního celku dílu. Tloušťka vytvářených vrstev: 0,02 až 0,04 mm. Výrobek dosáhne požadované tvrdosti následným tepelným zpracováním.

13 Vysoce tepelně vodivé slitiny TEPLOTNÍ POLE VSTŘIKOVACÍ FORMY a) nevhodný návrh temperačních kanálů b) optimalizace úpravou konstrukce temperačních kanálů c) vložkování forem slitinou na bázi mědi vhodné pro členité výrobky vhodné pro zlepšení odvodu tepla z nástroje aplikace slitin Cu, Be, Co, apod. použitím dojde k vyrovnání teplot v celém objemu výrobku ve stejném čase zmenšení rozdílu teplot ve vstřikovací formě v případě nástřiků - rychlé opotřebení v důsledku nižších mechanických vlastností, než u ocelí TEPLOTNÍ POLE VSTŘIKOVACÍ FORMY

14 Vysoce tepelně vodivé slitiny ocelové tvarové jádro TVAROVÉ JÁDRO MECOBOND 1 - ocelový povrch (kalený) 2 - měděné jádro 3 - temperační kanály tvarové jádro MECOBOND TEPLOTNÍ PROFIL V PŘÍČNÉM ŘEZU NÁSTROJE BĚHEM CHLAZENÍ SE ZNÁZORNĚNÍM TEPLOTNÍHO ROZDÍLU PRO OBLAST VEDENÍ TEPLA V ZÁVISLOSTI NA MATERIÁLU FORMY TEPLOTNÍ POLE TVAROVÝCH JADER OCELOVÉ TVAROVÉ JÁDRO A JEHO TEPLOTNÍ POLE TVAROVÉ JÁDRO MECOBOND A JEHO TEPLOTNÍ POLE

15 Vysoce tepelně vodivé slitiny PŘÍKLADY APLIKACE VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝCH SLITIN

16 Tepelné trubice SCHÉMA A PRINCIP TEPELNÉ KAPILÁRNÍ TRUBICE 1- kapilární soustava; 2- plášť trubice s víčky; 3- vstup tepla; 4- výstup tepla; L V - výparná část trubice; L ad - adiabatická část trubice; L K - kondenzační část trubice 1 přívod tepla do výparné sekce 2 vypařování 3 tok odpařeného media tepelně izolovanou částí 4 kondenzace media, disipace tepla do okolí, či jiné látky 5 návrat kapalného media plášť trubice: Al, Cu, ocel teplonosné médium: čpavek, freon, metylalkohol, voda tvarové řešení: válcové ( 3 až 16mm, délka 50 až 300mm), kuželové, deskové, typy: GRAVITAČNÍ, ROTAČNÍ, KAPILÁRNÍ nebo VÝKONOVÉ, STABILIZAČNÍ pracovní rozsah: -200 o C až 2000 o C pro plasty: Al plášť + freonová, čpavková náplň -50 o C až 80 o C Cu plášť + voda 50 o C až 150 o C ocelový plášť + difenylová náplň 150 o C až 350 o C

17 Tepelné trubice příklad aplikace PŘEPÁŽKOVÝ SYSTÉM TEMPERACE SCHÉMA VSTŘIKOVACÍ FORMY NÁHRADA PŘEPÁŽKOVÉHO SYSTÉMU TEMPERACE TEPELNOU TRUBICÍ TEMPERACE TEPELNOU TRUBICÍ

18 Technologie Tool-Vac STRUKTURA TOOL-VAC OCELI SCHÉMA PŘÍSLUŠENSTVÍ SCHÉMA CHLAZENÍ VE FORMĚ Technologie Tool-Vac je nový intenzivní způsob temperace vstřikovacích forem vyvinutý německou firmou Foboha Werkzeugbau GmbH. ve spolupráci se švédkou firmou AGA Gas AB. Způsob chlazení je založen na odpařování kapalného CO 2 přiváděného zpravidla do speciálních mikroporézních ocelových částí vstřikovací formy značky Toolvac-Stahl (např. ocel TVBX 03) nebo popřípadě do konvenční vstřikovací formy, resp. do jejího expanzního prostoru. V obou případech je kapalný oxid uhličitý přiveden v časových impulsech (tak aby bylo dosaženo žádané teploty nástroje) ze zásobníku do formy trubičkami o světlosti (0,3 0,5) mm, kde proniká póry (v případě opatření tvarové dutiny formy mikroporézní ocelí) a současně expanduje. Vzniklé výparné teplo umožňuje rychlý odvod tepla z chlazeného výstřiku. Při temperování konvenční vstřikovací formy je kapalný CO 2 přiváděn taktéž do expanzního prostoru, kde dochází k jeho odpařování. Avšak narozdíl od mikroporézní oceli, nemůže oxid uhličitý být veden stěnou oceli a k přenosu tepla tak slouží jen povrch stěn expanzního prostoru. V obou dvou případech vyžaduje chladící okruh zásobník na CO 2 s kompresorem, který bývá umístěn vně vstřikovně. Proces je řízen přístrojem umístěným ve formě. V případě uzavřeného okruhu se vrací plynný CO 2 k novému zkapalnění.

19 Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků VYBRANÉ PŘÍKLADY DEFORMACE VÝSTŘIKU Možný důsledek temperace: nehomogenního teplotního pole; dodatečné smrštění výstřiků. DODATEČNÉ SMRŠTĚNÍ Možný důsledek temperace: nízká teplota formy. Vliv teploty formy na výrobní, dodatečné a celkové smrštění výstřiku (PA6); deska 150x90x3 mm)

20 reziduální napětí MPa Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků VYBRANÉ PŘÍKLADY teplota chlazení o C VLIV TEPLOTY CHLAZENÍ NA REZIDUÁLNÍ NAPĚTÍ VÝSTŘIKU Z PMMA Vliv teploty temperace formy a následné temperace výstřiku na stupeň krystalizace a jeho hustotu

21 Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků VYBRANÉ PŘÍKLADY PORUŠENÍ VÝSTŘIKU Porušení v důsledku vnitřního napětí Možný důsledek temperace: nehomogenního teplotního pole, různé smršťování výstřiku, nárůst vnitřního napětí; nerovnoměrné ochlazování výstřiku po průřezu (na povrchu je ochlazení prudké a smrštění malé, zatímco v jádře je tomu naopak), nárůst vnitřního napětí; krátká doba chlazení. NÁZNAK KRYSTALIZACE Možný důsledek temperace: nerovnoměrná teplota formy PORUŠENÍ VÝSTŘIKU Možný důsledek temperace: vkládání studené tvarové vložky do temperované formy nerovnoměrné chlazení

22 Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků VYBRANÉ PŘÍKLADY NEÚPLNÝ VÝSTŘIK Možný důsledek temperace: nízká teplota formy nerovnoměrné chlazení (temperace) formy DEFORMACE VÝSTŘIKU Možný důsledek temperace: nerovnoměrné chlazení tvárníku a tvárnice Vliv teploty stěny dutiny formy na deformaci výstřiku (kloubový čep surfařského prkna z POM)

23 Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků VYBRANÉ PŘÍKLADY KVALITA POVRCHU Možný důsledek temperace: teplota formy skleněná vlákna na povrchu dílce KVALITA POVRCHU VIDITELNOST PLNIVA Možný důsledek temperace: nízká teplota formy

24 Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků VYBRANÉ PŘÍKLADY ROZDÍLY VE STRUKTUŘE VÝSTŘIKU A ZMĚNA VLASTNOSTÍ Možný důsledek temperace: teplota formy Vliv teploty formy na vlastnosti PP výstřiků

25 Význam temperace ve vztahu ke kvalitě výstřiků Vliv zvyšující se teploty stěny dutiny formy na vlastnosti výstřiku a zpracovatelské parametry výrobní smrštění dosažitelná délka toku taveniny dodatečné smrštění viditelnost studených spojů rozměry výstřiku otisk dezénu orientace molekul a plniva doba dotlaku krystalinita doba chlazení vnitřní napětí

26 Stanovení doby chlazení výstřiků stupeň ochlazení střední teplota výstřiku při odformování střední teplota formy teplota po naplnění dutiny formy efektivní teplotní vodivost a eff střední teplota formy w

27 doba chlazení doba chlazení doba chlazení Doba chlazení výstřiků Doba chlazení v závislosti na tloušťce stěny Doba chlazení dle požadované teploty odformování tloušťka stěny výstřiku teplota odformování o C Faktory určující dobu chlazení (dobu od počátku dotlaku až po vyjmutí z formy) jsou tloušťka stěny a teplota formy. Vliv teploty taveniny na dobu chlazení je menší. Mezi další faktory ovlivňující dobu chlazení patří také typ polymerního materiálu. Doba chlazení v závislosti na tloušťce stěny a teplotě tvarových částí teplota tvarových částí formy o C

28 Reference [1] BĚHÁLEK, Luboš. Speciální temperační prostředky. SOVA, Miloš et al. Termoplasty v praxi. Praha: Dashöfer, , s. 11. ISBN [2] Studie teplotního pole formy blatníku vozu Renault. Praha. Odborná zpráva. Ancora Praha s.r.o. [3] [4] Regloplas (firemní materiály) [5] [6] HASALA, Lukáš. Výroba výukového modelu chladících systémů vstřikovací ch forem. Zlín, Bakalářská práce. UTB ve Zlíně. [7] Innomia a.s. (firemní materiály) [8] ZÖLLNER, Olaf. Optimierte Werkzeugtemperierung (Anwendungstechnische Information KU d,e/ ). Leverkusen: Bayer AG., 1999, 64 s. [9] BĚHÁLEK, Luboš a Aleš AUSPERGER. Thermal conditions of injection mould and quality of plastic parts by use of nonconventional cooling methods. In: International conference on military technologies. Brno, 2011, s. 8. ISBN [10] WÜBKEN, Gottfried. Methods of calculating and assessing injection mould temperature control systems. Injection moulds. Düsseldorf: VDI, 1980, s. 25. ISBN [11] MECOBOND - Der Quantensprung in der Kühlung und Temperierung von Dauerformen für Kunststoffspritzguß und Metall- Druckguß. MECOBOND Dr.Betz GmbH. [online]. [cit ]. Dostupné z: [12] BOBEK, Jiří. Aplikace tepelné trubice ve fázi chlazení procesu vstřikování polypropylenu. Liberec, Diplomová práce. TU v Liberci. [13] Moldflow prezentace [14] BĚHÁLEK, Luboš. Vstřikovací formy. Liberec. Výukový materiál CŽV. TU v Liberci [15] NEUHÄUSL Emil. Vady výstřiků. MM Průmyslové spektrum.

Temperační prostředky, část 8, díl 5, kapitola 5.5

Temperační prostředky, část 8, díl 5, kapitola 5.5 Temperační prostředky, část 8, díl 5, kapitola 5.5 Kapalné CO 2 (Tool-Vac technologie) Technologie Tool-Vac je nový intenzivní způsob temperace vstřikovacích forem vyvinutý německou firmou Foboha Werkzeugbau

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava

VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava VSTŘIKOVACÍ FORMY 1. vtoková soustava Konstrukce vtokové soustavy určuje společně s technologickými parametry tokové poměry při plnění formy a je tak důležitým článkem z hlediska kvality výstřiku! Vtokový

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

Digitální prototyp při vstřikování plastů II Digitální prototyp při vstřikování plastů II Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o. CAD návrh vstřikovací formy První část článku Digitální prototyp v čísle 17, příloha Technologie zpracování plastů jsme uzavřely

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studijní program N2301 Strojní inženýrství Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů a plastů KONFORMNÍ

Více

TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM S OHLEDEM NA VLASTNOSTI A MORFOLOGII VÝSTŘIKŮ

TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM S OHLEDEM NA VLASTNOSTI A MORFOLOGII VÝSTŘIKŮ TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM S OHLEDEM NA VLASTNOSTI A MORFOLOGII VÝSTŘIKŮ Ing. Luboš Běhálek, Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld, Ing. Aleš Ausperger, Ing. Tomáš Poupa Katedra strojírenské technologie, Oddělení

Více

Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů)

Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů) Tvářené díly z kovů a plastů (tváření kovů a plastů) Přednáška č. 04: Konstrukce vstřikovacích forem, aplikace plastových dílů v automobilovém průmyslu. Autor přednášky: Ing. Aleš AUSPERGER, Ph.D. Pracoviště:

Více

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS Luboš BĚHÁLEK, Petr LENFELD TU v Liberci, Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů

Více

VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava

VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava VSTŘIKOVACÍ FORMY vtoková soustava Konstrukce vtokové soustavy určuje společně s technologickými parametry tokové poměry při plnění formy a je tak důležitým článkem z hlediska kvality výstřiku! Vtokový

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Akce: Přednáška, KA 5 Téma: MODERNÍ METODY VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ (1. přednáška) Lektor: Ing. Aleš Ausperger, Ph.D. Třída/y: 3MS Datum konání: 13. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 2. a 3. hodina; od 8:50

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ TEMPERACE VSTŘIKOVACÍCH FOREM doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 1 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výstupu Z vzniklý za podpory projektu TECHNOLOGIE CHLAZENÍ VSTŘIKOVACÍ FORMY POMOCÍ KAPALNÉHO CO 2 OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE - ZPRÁVA KSP-2015-Z-OT-02 ROK 2015 Autor: Ing.

Více

Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy

Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk Moldflow analýzy 1. Úvod Petr Halaška SMARTPLAST s.r.o., Zlín, Česká republika Při standardním způsobu návrhu výstřiku se uplatňují hlavně zkušenosti designéra

Více

NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 2015

NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 2015 NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY S TEPLOU VTOKOVOU SOUSTAVOU SVOČ FST 20 Martin Míchal, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce je zaměřena na konstrukci vstřikovací

Více

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE ZPRÁVA O OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE Nekonvenční způsob chlazení kritických oblastí tvarových částí tlakových licích forem KSP-2015-Z-OT-01 2015 Ing. Iva Nováková, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta

Více

Zařízení na čištění forem ZCF 1

Zařízení na čištění forem ZCF 1 Zařízení na čištění forem ZCF 1 Zařízení na čištění forem Popis zařízení Zařízení je určeno k odmaštění a odstranění vodního kamene z prostrou kanálů chladících okruhů formy. Čištění se provádí chemickými

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Vakuové tepelné zpracování

Vakuové tepelné zpracování Vakuové tepelné zpracování Výhody vakuového TZ Prakticky neexistuje oxidace - bez znatelného ovlivnění, leštěný povrch zůstává lesklý. Nízká spotřeba energie - malé tepelné ztráty. Vakuové pece bývají

Více

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů) TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů) : (princip, vstřikovací cyklus, technologické parametry, speciální způsoby vstřikování) Autor přednášky: Ing. Jiří SOBOTKA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ

TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ TEORIE ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Cvičení č. 06: Průvodní a při zpracování plastů Autor cvičení: Ing. Luboš BĚHÁLEK Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie 2 1. Vstřikování plastů Shrnutí

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu. Řešení čištění na míru. Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu

Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu. Řešení čištění na míru. Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu Řešení čištění na míru Kompaktní stacionární vysokotlaké čističe, které lze nakonfigurovat individuálně podle přání

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015 Ing. Eduard Müller, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22/FST/KKS, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává

Více

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením ompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! : Na první pohled:

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Sušení plastů SUŠENÍ V SUŠÁRNÁCH. podle oběhového systému: s přetržitým provozem

Sušení plastů SUŠENÍ V SUŠÁRNÁCH. podle oběhového systému: s přetržitým provozem vlhkost teplota Sušení plastů Dělení sušáren: podle uspořádání procesu podle oběhového systému: s přetržitým provozem uzavřený oběh s nepřetržitým provozem (např. válcová sušárna s vytápěnými válci) otevřený

Více

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto mateirálů. Děkuji Ing. D.

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01 Základní rozdělení chladících okruhů je na uzavřené a otevřené chladicí systémy. Uzavřené systémy se řeší stejně. Tyto systémy jsou velmi podobné úpravou vody s topným systémem (doplňují se pouze ztráty

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní. Studijní program M2301 - Strojní inženýrství. Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní. Studijní program M2301 - Strojní inženýrství. Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Studijní program M2301 - Strojní inženýrství Strojírenská technologie zaměření tváření kovů a plastů Katedra strojírenské technologie Oddělení tváření kovů

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování

Laboratorní cvičení z p ř edmětu. Úloha č. 2. Vstřikování Laboratorní cvičení z p ř edmětu P LA S T IK Á Ř S K Á T E C H N O L O G IE Úloha č. 2 Vstřikování Zadání Ověřte technologické podmínky při vstřikování na vstřikovacím stroji DEMAG ERGOtech 50 200 system.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT. www.terplastics.com www.tergroup.com

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT. www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Náhrada kovu při vysokých provozních teplotách Plastikářský průmysl

Více

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly 0290/11.03 AMTEC Přesné závitové vložky pro plastové díly a instalační nářadí AMTEC odolné závitové vložky pro plasty Výhody závitových vložek: Naše závitové vložky jsou navrženy pro instalaci po vyjmutí

Více

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Radek Opravil III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kosmická technologie v galvanizovnách

Kosmická technologie v galvanizovnách Kosmická technologie v galvanizovnách Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Využívání galvanických povlaků vyloučených ze slitinových lázní v současné době nabývá na významu vzhledem k požadavkům

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Vybrané technologie povrchového zpracování Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Výhody vakuového tepelného zpracování Prakticky neexistuje oxidace - povrchy jsou bez znatelného ovlivnění,

Více

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů. SOLAR ENERGY SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů www.becc.cz Nová třísložková vakuová trubice Vakuové trubice mají zdokonalené vrstvé jádro s použitím nové třísložkové technologie, které zajistí postupné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Runnerless Molding Solutions

Runnerless Molding Solutions Plně integrovaný jehlový uzavíratelný systém pro široké použití 02/09/2008 Polivalve Vyhřívaný systém Runnerless Molding Solutions Jehlové uzavíratelné systémy pro široké použití Pro vynikající vzhled

Více

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla Teorie přenosu tepla Následující stránky vám pomohou lépe porozumnět tomu, jak fungují výměníky tepla. Jasně a jednoduše popíšeme základní principy přenosu tepla.

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM Bateriové Svorky Kryty pólů & adaptér Zkoušečky bateriové kyseliny Servisní doplňky Ekvalizér pro baterie Neutralon Tuk & kartáč na póly Ochranný sprej na póly & kartáč na

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE

3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ 3.1 FEM SIMULACE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTOVÉHO VÍKA POPELNICE doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Pracovní stáž ve firmách greiner packaging slušovice s.r.o. PROVOZ KAVO

Pracovní stáž ve firmách greiner packaging slušovice s.r.o. PROVOZ KAVO Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín Praktická cvičení Pracovní stáž ve firmách greiner packaging slušovice s.r.o. PROVOZ KAVO Vrzalíková Zuzana 29.4.2012, 3.A OBSAH.STRANA

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Jet cooling. Představení Příklady použití Účinnost oproti jiným technologiím Nový vývoj

Jet cooling. Představení Příklady použití Účinnost oproti jiným technologiím Nový vývoj Jet cooling Představení Příklady použití Účinnost oproti jiným technologiím Nový vývoj Zasedání odborné komise lití pod tlakem 30.5.2013 Škoda Auto a.s. Představení: V průběhu tuhnutí odlitku se tepelná

Více

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění

8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ 8 VSTŘIKOVACÍ FORMA PŘIHRÁDKA - Simulace plnění doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace Chlazení motorů Autor: Škola: Kód: Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace VY_32_INOVACE_SPS_959 Datum vytvoření 14.

Více

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín Praktická cvičení Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Svoboda Březen 2014/ 4.A Obsah 1.0 ÚVOD...3 2.0 VSTŘIKOVÁNÍ...3 2.1 ÚVOD DO VSTŘIKOVÁNÍ...3

Více

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG Použití: Jehlou uzavíratelná tryska je určená pro zpracování termoplastů. Proti otevřené trysce může odříznutím spolehlivě

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE

VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 01 - ODLITKY, VÝKOVKY KA01.02 VSTUPNÍ DATA NUMERICKÉ SIMULACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 Přehled výrobků Zdroj tepla země Tepelná centrála Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Linde pro plastikářský průmysl.

Linde pro plastikářský průmysl. Linde pro plastikářský průmysl. 2 Společnost Linde Gas pro plastikářský průmysl. Nespokojte se s řešeními, která nejsou dokonale přizpůsobena vašim potřebám. Plastikářský průmysl, dělící se na řadu zpracovatelských

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken Čisté, bezpečné a rychlé Německá kvalita již od roku 1969 Šetrné a přátelské k životnímu prostředí Rychle

Více

Topná a chladící zařízení

Topná a chladící zařízení Topná a chladící Ř ešíme problémy thermobiehl Apparatebau GmbH existuje již více než 50 let. S firemní filozofií, která sází na kvalitu, na nejvyšší technický standard, na bezproblémové výrobky s dlouhou

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze Seminář z PHTH 3. ročník Fakulta strojní ČVUT v Praze U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 1 Přenos tepla 2 Mechanismy přenosu tepla Vedení (kondukce) Fourierův zákon homogenní izotropní prostředí

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více