BIODIVERZITA A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Zkuste si vygooglovat definici pojmu biodiverzita a ekosystém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIODIVERZITA A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Zkuste si vygooglovat definici pojmu biodiverzita a ekosystém"

Transkript

1 VÍTE, CO JE TO BIODIVERZITA? Zkuste si vygooglovat definici pojmu biodiverzita a ekosystém Pomůcka: 1. Rozmanitost druhů 2. Rozmanitost genetická 3. Rozmanitost ekosystémů 1 Najdi příklad úplně malého ekosystému, popiš. Vysvětli: ekosystém přírodní x umělý 1 IN: Chraňme naši planetu- encyklopedie ochrany životního prostředí, Knižní klub 2009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 SLYŠELI JSTE NĚKDY KEŇSKÉ PŘÍSLOVÍ: Nakládejte se zemí dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči. Byla nám zapůjčena k opatrování našimi dětmi. Co to znamená?.. Žít ekologicky, zdravě a hospodárně- tomu se říká: T U J Rozvoj zkratka TUR

3 STOPA KAŽDÉHO Z NÁS Každý z nás potřebuje určité množství přírodních zdrojů. Kolik přírodních zdrojů potřebuješ právě ty, si můžeš spočítat pomocí speciální kalkulačky: Podívej se třeba sem: Kalkulačka nám vypočítá, jak velkou plochu půdy potřebujeme k zajištění našich požadavků (koukání na televizi, stravování, mytí zubů, jízdu autem apod.). Říkáme tomu ekologická stopa. Dozvíš se zde, v jakých jednotkách se měří: a) km 3 b) globální hektar c) cm d) krok Zamysli se: Díváme se na americké filmy, vidíme, jak Američané žijí, jak jezdí v obrovských (i starých) autech, jak žijí v obrovských domech. Možná sníš o podobném životě. Dovedeš si představit, jaký by mělo důsledek pro naši zemi, kdyby všichni na zemi chtěli žít takto rozmařile?

4 ROZMANITOST PŘÍRODY TRPÍ- ŽIVOČIŠNÉ I ROSTLINNÉ DRUHY VYMÍRAJÍ Info: za posledních pár desítek let klesl počet druhů na zemi o 40% a momentálně je dalších živočišných a rostlinných druhů Ohrožených vyhynutím! Lidská činnost způsobuje stále rychlejší úbytek počtu živočišných a rostlinných druhů na zemi. Tyto ztráty jsou nezvratné, všechny nás ochuzují. Co si představíš ty, když se řekne ohrožené zvíře? Podívej se na naši tabuli ohrožených druhů a vyber ty, které znáš nebo ty, které jsou nejvíce ohroženy: INFORMACE NAJDEŠ NAPŘ. ZDE: Víš, jakou barvou jsou značeny seznamy nejvíce ohrožených druhů?

5 SLYŠELI JSTE NĚKDY SLOVO VETŘELEC? Znáte nějaké vetřelce? Teď nemáme na mysli stejnojmenný americký film, ale rostlinné či živočišné druhy, které byly do české republiky přivlečeny z cizích zemí (někdy i v dobré víře, že obohatí či zkrášlí místní faunu či flóru). Bohužel se nám vymkly. Najdi si invazivní druhy na poznávacích kartách, znáš některý z nich? Najdi některé invazivní rostliny v areálu ( TIP: HLEDEJ ZELENÉ SKŘÍTKY ZAVADÍLKY. V JEJICH OKOLÍ JISTĚ NĚJAKOU INVAZIVNÍ ROSTLINU ZE SEZNAMU NAJDEŠ) V čem spočívá nebezpečnost těchto druhů:

6 MOŽNÁ TOHOTO VETŘELCE ZNÁTE: Je i trochu líbivý a dovezli ho turisté z ciziny. Jeho původ můžeme hledat v Malé Asii. Původně měl krášlit zahrady, protože je to zajímavý keř s květenstvím velikým jako kolo od vozu. O to více je ale agresivní, problematický a nebezpečný, a to nejen pro okolní rostliny, ale také pro člověka! Jak se jmenuje? Podívej se na tabuli nebo do atlasu a zjisti, čím je člověku nebezpečný: 2 2 Zdroj:

7 JAKÝ VZTAH MÁTE K CHEMII? Nemyslím školní předmět, ale chemické přípravky v potravinách a v domácnosti vůbec. Obešli bychom se bez chemických čističů, saponátů? Chcete se dozvědět, jak se čistí bez chemie? Prostudujte si Neobyčejná využití obyčejných věcí 3 každý si vyberte jeden prostředek a seznamte nás s tím, jak se dá použít. Některé prostředky pak vyzkoušíme. A když jsme u té ekologie, podívejme se, jak se dají využít například použité igelitové tašky nebo sáčky. Těch máme doma vždycky dost. Napadá vás nějaké využití: 3 Neobyčejná využití obyčejných věcí, Readers Digest 2006

8 MÁTE CHUŤ NA CHEMICKY OŠETŘENÉ OVOCE NEBO ZELENINU? Někteří zemědělci tvrdí, že musí hospodařit intenzivně. Víte, co to znamená? Jak toho dosahují? Co je opakem intenzivního zemědělského hospodaření? Víte co jsou to biopotraviny? Dokážete říci, proč musí být biopotraviny dražší? Slyšeli jste někdy slovo welfare?? Pokud ne, můžete najít např. zde: Aternativní chovy zvířat - Víte, co je to ekologické zemědělství?

9 ZNÁTE TYTO POJMY? Info: jedno z velkých nebezpečí pro biodiverzitu je nadměrné používání chemických přípravků hnojiv a pesticidů. Tyto přípravky, které mají chránit pěstované rostliny a plodiny před nejrůznějšími rostlinnými nebo živočišnými škůdci, spíš ale přírodu ohrožují. Mohou totiž způsobit rozsáhlá znečištění půdy a vody (to když jsou spláchnuty z polí do vodních toků), hynutí včel, otravu živočichů, kteří je pozřou, apod. Přiřaďte správný název k definici: Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin i krmiv. Podle biologické účinnosti se dělí na insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy V tabulce se nám řádky pomíchaly - spojte správný název s definicí Herbicidy Fungicidy Insekticidy Rodenticidy Přípravky na hubení hmyzu Přípravky k likvidaci nežádoucích rostlin (plevelů apod.) Přípravky proti plísním a houbovým chorobám Přípravky na hubení hlodavců Nevíte? Podívej se třeba na internet. JSOU TYTO PŘÍPRAVKY VŽDY UŽITEČNÉ, NEBO MOHOU NĚKDY ŠKODIT?

10 JAKÝ VLIV MÁ NA BIODIVERZITU ROZRŮSTAJÍCÍ SE DOPRAVNÍ SÍŤ? Zamysli se a popiš Jak působí hustá síť silnic a dálnic na krajinu, jak ohrožuje doprava životy zvířat a lidí. Je ekologické, když jezdí v autě pouze jeden člověk?

11 JAK DLOUHO BUDOU DÝCHAT ZELENÉ PLÍCE NAŠÍ ZEMĚ? Česká republika patří k zemím s poměrně velkým zalesněním. Lesům (a stromům) říkáme zelené plíce naší země. Co jim hrozí? Stromy jsou součástí biodiverzity, bez nich by bylo na zemi nedýchatelno. Proč? Zkuste popsat: Vy, kteří již máte chemii,víte co je to oxid uhličitý: Napište chemický vzorec.

12 JAK JE TO S TÍM OXIDEM UHLIČITÝM? INFO: oxid uhličitý společně s několika dalšími plyny (vodní pára, metan) zadržuje teplo ze slunečního záření a vytváří kolem zemské atmosféry jakousi peřinu, pod kterou se udržuje přirozená teplota potřebná k životu. Jak se tomuto efektu říká? S T Z komínů továren a výfuků automobilů je ale vypouštěno oxidu uhličitého víc, než může příroda pobrat. Vinou hromadění oxidu uhličitého a jiných plynů dochází dle mnoha vědců a odborníků k postupným klimatickým změnám, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí. Jaký název se používá pro tento jev? G O

13 SLYŠELI JSTE NĚKDY POJEM KYSELÉ DEŠTĚ? Víte, jak vznikají? Které oblasti byly nejvíce postiženy J K Š - - H K E K Jak ovlivňují kyselé deště přírodu? Jak působí na vodu? Co je největším nebezpečím kyselých dešťů? Jak působí třeba na stavby- třeba na historické památky. Najdi informace na internetu?

14 ČERNÉ SKLÁDKY Asi se nám už všem stalo, že jsme v lese nebo jinde narazili na tzv. černou skládku. Co to je černá skládka? Co všechno jste už v přírodě viděli? Uvědomujete si, že tyto odpady budou v přírodě stovky let? Navíc uvolňují nebezpečné a jedovaté látky, které ohrožují životní prostředí. Nestačí je jen zahrnout hlínou a jehličím. POSKLÁDEJTE EKOLOGICKÉ PEXESO A DOPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU: Žvýkačka Ohryzek Papírový kapesník Sklo Plast Napište čísla od 1 do 5, 1 označíte odpad, který se rozloží nejdříve, 5 ten, který je téměř nezničitelný. Závěr:

15 ENERGIE Často se mluví o spotřebě energie. Doma slyšíte, jak je energie drahá. Věděli jste, že k výrobě tepla a elektřiny můžeme používat také odpad, který by jinak skončil na skládce? Jaký význam mají spalovny? V souvislosti s topením mluvíme také o tzv. biomase. Víte, co to je? Víte, z čeho se taková biomasa skládá?

16 JAKÝ VLIV MÁ ŠETŘENÍ ENERGIÍ NA BIODIVERZITU? určitě víte, že je třeba šetřit energii, abychom ušetřili peníze, vezměte si třeba obyčejnou žárovku nebo radiátor. Pokud zhasnete zbytečně rozsvícené světlo nebo vypnete topení v přetopeném bytě, sníží se nárok na elektrárnu či teplárnu. A pak už je to všechno přímá úměrnost méně zbytečně použité energie rovná se méně spálených fosilních paliv a méně škodlivých emisí vypouštěných do vzduchu. Co jsou to fosilní paliva? chemická výroba- dej do košíku vše, co vše je z ropy. SPOTŘEBA ROPNÝCH PRODUKTŮ 30% 10% 30% 30% POHONNÉ HMOTY TOPNÝ OLEJ A PLYN Koupelna- šampony zahrada-nábytek. Auto. kuchyň pet lahve, mycí prostředky, pokoj- oblečení tička.

17 JAK OCHRÁNÍME PŘÍRODU? CO JSOU TO ALTERNATIVNÍ ZDROJE? Vyjmenujte alternativní zdroje energie. Které používáte? Dokážete šetřit elektřina, voda, teplo? Jak:..

18 SPRCHUJETE SE NEBO KOUPETE VE VANĚ? Když se koupeme ve vaně, spotřebujeme přibližně litrů vody (záleží na tom, jak velkou máme vanu, jestli si dopouštíme teplou vodu, když začneme drkotat zuby, jestli je s námi ve vaně kapr apod.). U krátké sprchy je spotřeba mnohem menší, a to přibližně..litrů Slyšíme stále, že voda je vzácná. Díváme se na televizi a vidíme, jak v rozvojových zemích žijí lidé bez vody, nebo mají vody velmi omezené množství. A to nejen vody pitné, ale i užitkové. Co to je AQUA FOR LIFE? Vygoogluj si většina stránek je v angličtině, ale to ti jistě nedělá potíže. Uvažovali jste o podpoře nějakého programu na zajištění pitné vody v rozvojových zemích? Kolik litrů vody používá průměrný Čech na den? Zjisti: je to téměř dvakrát méně než třeba ve Španělsku a pětkrát méně než v USA! Jen tak dál!

19 BEZ SPLACHOVACÍHO WC SI NEDOKÁŽEME UŽ ŽIVOT PŘEDSTAVIT. VÍTE, KOLIK VODY SE SPOTŘEBUJE NA JEDNO SPLÁCHNUTÍ? ODHADNĚTE, KOLIK VODY SE DENNĚ SPOTŘEBUJE V JEDNÉ 4 ČLENNÉ DOMÁCNOSTI NA SPLACHOVÁNÍ? (POČÍTÁME CCA 27 SPLÁCHNUTÍ NA JEDNU OSOBU) Jaký je rozdíl mezi spláchnutím a ekonomickým spláchnutím? Kam putuje splašková voda? A teď otázka na tělo? Už jste také někdy vyhodili do záchodu něco, co tam rozhodně nepatřilo, jako třeba podestýlku vašeho zvířecího kamaráda nebo vatové tyčinky? Zbytky potravin? Nebo nějaká ředidla, chemikálie?? Možná se vám zdá, že je to v pořádku, že voda všechno odnese, ale co dál? Co se stane, když tato voda doputuje na čističku? Závěr:

20 URČETE, KTERÉ LÁTKY LZE VYHODIT NEBO VYLÍT DO KANALIZACE A KTERÉ NE: Voda z vaření brambor nebo těstovin Olej z fritézy Léky Nedopitá limonáda Barvy, ředidla a jiné chemikálie Voda z mytí nádobí Kam s nimi? ZÁVĚR VODA Dokážeš vysvětliv význam vody? Zkus vytvořit myšlenkovou mapu mapu asociací, co se ti vybaví : Význam vody

Strom v beton u. Stroj na výrobu pohody. Lepší jeden strom než deset doktorů. Lesy hezké republiky. Jeden strom. Guerilloví zahrádkáři

Strom v beton u. Stroj na výrobu pohody. Lepší jeden strom než deset doktorů. Lesy hezké republiky. Jeden strom. Guerilloví zahrádkáři Strom v betonu Kdysi byla naše krajina pokryta převážně lesy. Ačkoli kdysi stromy byly téměř všude, dnes jim v našich městech necháváme jen vyhrazená místa nebo se jich snažíme pod různými záminkami zbavit.

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Popiš koloběh vody v přírodě............ Jaké znáš skupenství vody v přírodě?...... 1 Sladká voda nerovnoměrně rozdělené přírodní bohatství Voda je nezbytná pro

Více

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí!

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! ZEMĚ, VODA, VZDUCH ANEB NAŠE MATKA PŘÍRODA Využijte tyto informační materiály k vysvětlení pojmů třídění odpadu, znečištění ovzduší i vodních

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

10-bro ura-r`d ev 09.qxd 18.10.2009 18:32 Page 1

10-bro ura-r`d ev 09.qxd 18.10.2009 18:32 Page 1 10-bro ura-r`d ev 09.qxd 18.10.2009 18:32 Page 1 10-bro ura-r`d ev 09.qxd 18.10.2009 18:32 Page 2 Obsah: 1. Planeta Země v závoji atmosféry 2. Země se ohřívá a klima se mění 3. Jaké navazující dopady má

Více

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy environmentální výchova Jan Melichar, Gabriela Hamerská, Petra Fořtová 2006 1 Recenzovali: Mgr.

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Základní

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková, 2000 Ilustrations Zuzana Štroufová, 2000 Jazyková úprava: Štěpán Vlašín Počet výtisků: 3000

Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková, 2000 Ilustrations Zuzana Štroufová, 2000 Jazyková úprava: Štěpán Vlašín Počet výtisků: 3000 ISBN 80-86626-01-6 Aleš Máchal & Mojmír Vlašín & Dagmar Smolíková DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE REZEKVÍTEK 2000 Vydání publikace je podpořeno z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci

Více

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky. EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj ODPADY Jakým způsobem ve škole

Více

aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava

aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava EKOLOGICKY ŠETRNÁ DOMÁCNOST aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava Tento materiál samozřejmě není vyčerpávajícím výčtem, co všechno můžeme ve

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ ekoprogramu pro II. stupeň ZŠ v oblasti témat pro udržitelný rozvoj a životní styl Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/02.0014

Více

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

Více

Vážení a milí, pracovníci ekoporadny při CEV Pálava

Vážení a milí, pracovníci ekoporadny při CEV Pálava Vážení a milí, do rukou se Vám dostává první vydání našeho ekorádce, jenž volně navazuje na materiál o třídění odpadů v Mikulově, který jsme vydali v roce 1999. Tato knížečka je určena právě Vám, obyvatelům

Více

Pracovní listy pro 9.ročník

Pracovní listy pro 9.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Pracovní listy pro 9.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém projektu

Více

Průřezové téma environmentální výchova

Průřezové téma environmentální výchova Environmentální výchova Charakteristika průřezového tématu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného

Více

LIDSKÝ HNŮJ NÁVOD K POUŽITÍ TŘETÍ VYDÁNÍ NÁVOD NA KOMPOSTOVÁNÍ LIDSKÉHO HNOJE OD JOSEPHA JENKINSE ... C 2005 Joseph Jenkins. všechna práva vyhrazena

LIDSKÝ HNŮJ NÁVOD K POUŽITÍ TŘETÍ VYDÁNÍ NÁVOD NA KOMPOSTOVÁNÍ LIDSKÉHO HNOJE OD JOSEPHA JENKINSE ... C 2005 Joseph Jenkins. všechna práva vyhrazena LIDSKÝ HNŮJ NÁVOD K POUŽITÍ TŘETÍ VYDÁNÍ NÁVOD NA KOMPOSTOVÁNÍ LIDSKÉHO HNOJE OD JOSEPHA JENKINSE... C 2005 Joseph Jenkins všechna práva vyhrazena Části této knihy mohou být kopírovány a rozšiřovány bez

Více

e na v ž ví a ě o zem e Učíme s Za podpory: www.agriaware.ie Zavírejte bránu, prosím.

e na v ž ví a ě o zem e Učíme s Za podpory: www.agriaware.ie Zavírejte bránu, prosím. 1 Za podpory: e Učíme s ělst d ě o zem otě v i ž ví a Zavírejte bránu, prosím. ově k n e na v Pokyny pro učitele Jak používat tyto materiály Výukový materiál Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO 1 Obsah Úvod 3 Témata, se kterými se žáci seznámí 4 Metodika k on-line hře 4 První fáze hry definování problému 5 Druhá fáze hry odhalování příčin 8 Třetí fáze hry hledání

Více

VĚCNÉ UČENÍ. Pracovní listy pro žáky ZŠ speciální Vytvořeno v rámci projektu Člověk a jeho svět. Autor Marek Šmidt

VĚCNÉ UČENÍ. Pracovní listy pro žáky ZŠ speciální Vytvořeno v rámci projektu Člověk a jeho svět. Autor Marek Šmidt VĚCNÉ UČENÍ Pracovní listy pro žáky ZŠ speciální Vytvořeno v rámci projektu Člověk a jeho svět Autor Marek Šmidt 1. CO JE TO VODA? Pracovní list č. 1 Voda je látka, která společně se vzduchem vytváří základní

Více