Vodstvo ČR. Bc. Irena Staňková. Čeština. Voda, vodní p ehrada, jezero, rybník. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodstvo ČR. Bc. Irena Staňková. Čeština. Voda, vodní p ehrada, jezero, rybník. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita"

Transkript

1 Identifikátor materiálu: EU 2 58 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Vodstvo ČR Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák porozumí pojmům jezera, p ehrady, rybníky, soutok. Uvede význam vody, p ehrad. Speciální vzdělávací potřeby - žádné Klíčová slova Voda, vodní p ehrada, jezero, rybník Druh učebního materiálu Druh interaktivity Vytvo eno v programu Smart Prezentace / Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzd lávání žáků s lehkým mentálním postižením Typická věková skupina 6. ročník Datum vytvoření materiálu

2 VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY Voda - jedna z nejdķležitğjších podmínek pro život rostlin, zvíįat a lidí na planetğ ZemiĚ Vodu vnímáme jako led, sníh, kapalinu nebo páruě 3. Voda Pára 2. Sníh Led ÚVOD VODA Voda se vyskytuje jako povrchová - moįe, oceány, įeky, rybníky, vodní nádrže, jezera podzemní - minerální prameny, vykopané studny, prameny Českou republiku podle polohy mķžeme nazvat podle odborníkķ:,,stįechou Evropy"Ě Įeky odvádí vodu ke tįem moįím -Severnímu, Černému a Baltskému moįiě Čechy Labe Severní moįe Morava Morava do Dunaje Černého moįe Slezko Odra Baltského moįe 6. Labe 7. Studna Labe ústí do moįe Soutok VODA VÝSKYT ÚMOŘÍ LABE Įeka Labe pramení v Krkonoších a ústí (vlévá se) do Severního moįeě Labe je nejvodnatğjší įeka (nejvğtší prķmğrný prķtok)ě Délka Labe na území ČR je 364 kmě Nejvğtší pįítok je VltavaĚ Mezi další pįítoky patįí napį: Úpa, Metuje, Chrudimka, Ohįe, Modla, Bílina, Cidlina, Jizera, Ploučnice, Kamenice ĚĚĚ VLTAVA Įeka Vltava pramení na Šumavğ - Teplá Vltava je považována za hlavní prameně Do tohoto pramene se vlévá Studená VltavaĚ Vltava je nejvğtší pįítok LabeĚ Vlévá se do Labe u mğsta MğlníkĚ Nejdelší įeka įeka v ČR délka 433 km a protéká PrahouĚ Na Vltavğ je postaveno įadu pįehrad, které tvoįí:,,vltavskou kaskádu"ě Bylo postaveno 9 pįehrad napį: Lipno, Orlík, Slapy, Štğchvice, Vrané ĚĚĚ Pįítoky Vltavy napį: Otava, Berounka, Malše, Lužnice, Sázava ĚĚĚ Vltava 11. Soutok Labe a Ohįe 10. Pramen Labe 12. Pramen Teplé Vltavy 13. LABE VLTAVA 1

3 MORAVA Įeka Morava je nejvğtší įekou Moravy (historické území) a vlévá se do Dunaje u Bratislavy (Slovensko)Ě Morava pramení pod Kralickým Snğžníkem - Hrubý JeseníkĚ Délka Moravy je 284 km na území ČRĚ Velkým pįítokem je įeka DyjeĚ Další pįítoky napį: Haná, Desná, Olšava, Myjava, Velička, Bečva ĚĚĚ Pramen Moravy ODRA Įeka Odra pramení v Oderských vrších a ústí do Baltského moįeě Ve Štğtínské deltğ se do moįe vlévá ve 3 ramenech - Dziwna, Svina, PeeneĚ Délka Odry je 98 km na území ČRĚ Odra protéká OstravouĚ Pįítoky Odry jsou napį: Olše, Ostravice, Opava, Moravice ĚĚĚ Soutok Odry s Opavou Morava u Bzence 16. Pramen Odry 17. MORAVA ODRA VODOPÁDY Na území ČR máme vodopádyě Jsou malé a krátkéě Nejvyšším a nejznámğjším vodopádem v Krkonoších je Pančavský vodopád - výška 148 mě Pančavský potok je pįítokem įeky LabeĚ Nedaleko Ústí nad Labem se nachází Vaňovský vodopád - výška 12mĚ Podlešínský potok je pįítokem LabeĚ PĮEHRADY - VODNÍ NÁDRŽE Stavba slouží k zadržování vodě Výstavba vodních nádrží v ČR má svķj význam: - zadržování vody (aby rychle neodtekla), - ochrana pįed povodnğmi, - úprava prķtokķ na potocích a įekách, - zdroj pitné vody pro obyvatelstvo (zásobárna), - zdroj vody pro prķmysl a zemğdğlství, 20. Pastvinská pįehrada - výroba elektrické energie (vodní elektrárny), - k rekreaci, plavbğ a chovu rybě 18. Pančavský vodopád 19. Vaňovský vodopád 21. Lipno - nejvğtší pįehrada ČR VODOPÁDY PŘEHRADY Y Rybníkáįství má v ČR dlouholetou tradiciě Rybníky lidé budovali pro chov rybě Nejvíce rybníkķ máme na jihu ČR v Tįeboňské pánviě Nejvğtší rybník (rozlohou) je RožumrerkĚ Máchovo jezero také nazývaný Velký rybníkě Jde o 8 nejvğtší rybník ČRĚ Slouží k rekreaciě Uprostįed jezera jsou ornitologické rezervaceě Les Království Dlouhé Stránğ Rybník Rožumberk Máchovo jezero - Kachní ostrov PŘEHRADY2 Y 2

4 JEZERA Máme pįírodní jezera - pįirozené vodní nádrže obklopené souší, (krasová, ledovcová, tektonická) umğlá jezera - zatopené prostory po tğžbğ (povrchový lom, písek) Dğlení bezodtoková (bez įíčního pįítoku i odtoku) prķtočná (s pįítoky a alespoň s jedním odtokem) Na Šumavğ najdeme nejvğtší ledovcové jezero - Černé jezeroě Černé jezero Čertovo jezero 28. Bozkovské podzemní jezero Píšťanské jezero 29. JEZERA JEZERA2 MINERÁLNÍ PRAMENY Jde o podzemní vody (nachází se pod zemským povrchem)ě Voda obsahuje minerální látky, proto je pįírodním léčivým zdrojemě Napį: Mattoni, Dobrá voda, Podğbradka ĚĚĚ Minerální prameny mohou mít rķznou teplotu (i pįes 50 C)Ě Nejznámğjší láznğ jsou v západních Čechách - Karlovy Vary, Mariánské láznğ, Ůrantiškovy láznğě Další láznğ napį: Teplice, Podğbrady, Luhačovice ĚĚĚ Nesilnğjší a nejteplejší minerální pramen je v Karlových Varech - Vįídlo: gejzír soupá do výšky 12 m, teplota 72 CĚ OPAKOVÁNÍ SLOŽ POPLETENÁ SLOVA: ZEJERA NÍRYBKY BELA RÁLNÍMINE DAVO VYSVĞTLI JEDNOTLIVÉ POJMYĚ HRAPĮEDA PRANEM DNASTU PÁDVODO 31. Vįídlo - Karlovy Vary 30. Minerální voda MINERÁLNÍ PRAMENY OPAKOVÁNÍ ĮEŠENÍ SPOJ CO K SOBĞ PATĮÍ: SLOŽ POPLETENÁ SLOVA: ZEJERA - JEZERA HRAPĮEDA - NÍRYBKY - Y PRANEM - PRAMEN BELA - LABE DNASTU - STUDNA RÁLNÍMINE DAVO - MINERÁLNÍ VODA PÁDVODO - VODOPÁD VYSVĞTLI JEDNOTLIVÉ POJMYĚ PRAMEN ĮEKY ÚSTÍ ĮEKY JEZERO PODZEMNÍ VODA VYVĞRÁ NA POVRCH A VYTVOĮÍ VODNÍ TOKĚ SLOUŽÍ K ZADRŽOVÁNÍ VODYĚ JE MÍSTO, KDE SE ĮEKA VLÉVÁ DO JINÉ ĮEKY, U NEBO MOĮEĚ VYTVOĮNÉ DÍLO URČENÉ K CHOVU RYBĚ JE PĮÍRODNÍ VODNÍ NÁDRŽĚ MINERÁLNÍ VODA PODZEMNÍ VODA OBOHACENA O MINERÁLNÍ LÁTKYĚ ŘEŠENÍ SPOJOVAČKA 3

5 SPOJ CO K SOBĞ PATĮÍ: PĮIĮAĎ K OBRÁZKĶM SPRÁVNÉ POJMENOVÁNÍ: PRAMEN ĮEKY ÚSTÍ ĮEKY JEZERO MINERÁLNÍ VODA PODZEMNÍ VODA VYVĞRÁ NA POVRCH A VYTVOĮÍ VODNÍ TOKĚ SLOUŽÍ K ZADRŽOVÁNÍ VODYĚ JE MÍSTO, KDE SE ĮEKA VLÉVÁ DO JINÉ ĮEKY, U NEBO MOĮEĚ VYTVOĮNÉ DÍLO URČENÉ K CHOVU RYBĚ JE PĮÍRODNÍ VODNÍ NÁDRŽĚ PODZEMNÍ VODA OBOHACENA O MINERÁLNÍ LÁTKYĚ PODZEMNÍ PRAMEN VĮÍDLO VODOPÁD ĮEKAJEZERO SPOJOVAČKA ŘEŠENÍ SPOJOVAČKA ĮEŠENÍ: VĮÍDLO PODZEMNÍ JEZERO PRAMEN Sesnam zdrojķ 1ě Labe vlě fě 2ě Sníh vlě fě 3ě Voda vlěfě 4ě led - autor ůiardeto team,licence Creative Commons 5ě pára - autorwing-chi Poon, licence Creative Commons 6ě Labe vlěfě 7ě studna - licence Creative Commons 8ě Labe Nğmecko - autor:vincent van Zeijst, licence Creative Commons 9ě Ústí Moravy do Dunaje - autor:kirk, licence Creative Commons 10ěPramen Labe- Creative Commons 11ěSoutok Labe a Ohįe-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:Soutok_labe-ohreĚjpg,autor:Miraceti from cz, licence Creative Commons 12ě Pramen Vltavy-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:Pramen_Vltavy3Ějpg,autor:Jirka DI, licence Creative Commons 13ě Vltava v Praze-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:Vltava_in_PragueĚjpg,autor che, licence Creative Commons 14ě Pramen Moravy-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:Pramen_Moravy_(1)ĚJPů, autor:jakub Machata, volné dílo 15ě Morava u Bzence-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:Morava_rekaĚJPů, volné dílo 16ě Pramen Odry-http:ěěwwwĚestudankyĚczě1751,autor:Jiįí Ůridrich, licence Creative Commons 17ě Soutok Odry a Opavy-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:2008_OPAVA_SOUTOKĚJPů, autor:ladin, Licence Creative Commons 18ě Pančavský vodopád-http:ěěcsěwikipediaěorgěwikiěsoubor:pancavsky_vodopad_02ějpg,autor:balaban, licence Creative Commons 19ě Vaňovský vodopád-http:ěěcommonsěwikimediaěorgěwikiěůile:va%c5%88ovsk%c3%bd_vodop%c3%a1d_2ějpgřuselang=cs,autor:pindick, licence Creative Commons 20ě Pastvinská pįehrada-http:ěěcsěwikipediaěorgěwikiěsoubor:pastvinska_prehrada_3ějpg, volné dílo 21ě Lipno-http:ěěcommonsĚwikimediaĚorgěwikiěŮile:Stausee_LipnoĚjpgřuselang=cs, volné dílo 22ě Les Království-http:ěěcommonsĚwikimediaĚorgěwikiěŮile:Les_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_na_hr%C3%A1ziĚjpgřuselang=cs,autor:milada 13,licence Creative Commons 23ě DlouhéStránğ-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:Dlouhe_strane_horni_nadrzĚjpg,autor:Karel Beneš, licence Creative Commons 24ě Rybník Rožumberk-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:RozmberkĚJPů,volné dílo 25ě Kachní ostrov-http:ěěcommonsěwikimediaěorgěwikiěůile:kachn%c3%ad_ostrovějpgřuselang=cs, volné dílo 26ě Černé jezero-http:ěěcommonsěwikimediaěorgěwikiěůile:%c4%8cern%c3%a9_jezero_(10)ějpgřuselang=cs,autor:huhulenik, licence Creative Commons 27ě Žernosecké jezero-http:ěěcommonsěwikimediaěorgěwikiěůile:%c5%bdernoseck%c3%a9_jezero_ ějpgřuselang=cs,autor:miraceti,licence Creative Commons 28ě Čertovo jezero-http:ěěcommonsěwikimediaěorgěwikiěůile:%c4%8certovo_jezero_(4)ějpgřuselang=cs,autor:huhulenik, licence Creative Commons 29ě Bozkovské podzemní jezero-http:ěěcsěwikipediaěorgěwikiěsoubor:bozkov_-_jeskyn%c4%9b_29ějpg,autor:hadonos,licence Creative Commons 30ě Minerální voda vlě fě 31ě Vįídlo-http:ěěcsĚwikipediaĚorgěwikiěSoubor:V%C5%99%C3%ADdlo_-_Karlovy_VaryĚjpg, autor:juan de Vojníkov, licence Creative Commons obrázky - opakování vizě výše VODOPÁD ĮEKA SPOJOVAČKA ŘEŠENÍ ZDROJE 4

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

Sluneční soustava. Bc. Irena Staňková. Čeština

Sluneční soustava. Bc. Irena Staňková. Čeština Identifikátor materiálu: EU 2 42 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí se sluneční soustavou a základními údaji o jednotlivých objektech sluneční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. vnitrozemský stát rozloha asi 79 000 km čtverečních asi 10 000 000 obyvatel

ČESKÁ REPUBLIKA. vnitrozemský stát rozloha asi 79 000 km čtverečních asi 10 000 000 obyvatel ČESKÁ REPUBLIKA vnitrozemský stát rozloha asi 79 000 km čtverečních asi 10 000 000 obyvatel EVROPA NĚMECKO POLSKO SLOVENSKO RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA ČECHY SLEZSKO MORAVA STÁTNÍ HRANICE = OHRANIČUJÍ ÚZEMÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

Vymezení typů vodních toků

Vymezení typů vodních toků Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Vymezení typů vodních toků RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. a kol. Praha, 2009 Vymezení typů vodních toků Autorský tým: RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., PřF

Více

8. Královehradecký kraj. 2. Středočeský kraj. 9. Pardubický kraj. 3. Jihočeský kraj. 10. Vysočina. 4. Plzeňský kraj. 11.

8. Královehradecký kraj. 2. Středočeský kraj. 9. Pardubický kraj. 3. Jihočeský kraj. 10. Vysočina. 4. Plzeňský kraj. 11. Území České republiky se člení na 14 krajů. Každý kraj má své krajské město, kde sídlí krajský úřad spravující území kraje. Území, která jsou přičleněna k menším obcím, spravují obecní úřady. Ve městech

Více

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY TÉMA: GEOLOGICKÝ VÝVOJ - učebnice Zeměpis naší vlasti str.8-9 GEOLOGICKÝ VÝVOJ Území naší republiky se skládá ze dvou odlišných jednotek. Česká vysočina - vyplňuje většinu

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy ČLOVĚK A JEHO SVĚT Irena Smolová, Zdeněk Szczyrba MÍSTO, KDE ŽIJEME Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Recenzovali: PaedDr. Blanka Janovská, Mgr. Roman Kroufek Schválilo MŠMT čj. 9885/2008-22

Více

HYDROSFÉRA. Moře a oceány. - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o 180 000 000 km 2 - Atlantský oceán.

HYDROSFÉRA. Moře a oceány. - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o 180 000 000 km 2 - Atlantský oceán. HYDROSFÉRA - vodní obal Země - tvořena povrchovou vodou, podpovrchovou vodou, vodou v atmosféře a vodou v živých organismech - světový oceán 96,5 % veškeré vody - vědy: hydrologie, hydrogeografie, oceánografie,

Více

Členění území ČR, kraje a krajská města

Členění území ČR, kraje a krajská města 1) Území České republiky se člení: a) do 13 krajů b) do 14 krajů c) do 18 krajů 2) Centrem každého kraje je: a) okresní město b) hlavní město c) krajské město Členění území ČR, kraje a krajská města 3)

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

46/2015 Sb. Ministerstva dopravy. ze dne 12. března 2015

46/2015 Sb. Ministerstva dopravy. ze dne 12. března 2015 46/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 12. března 2015 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání

Více

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah:

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Obsah:... 1 ČESKÁ REPUBLIKA... 2 Přírodní předpoklady cestovního ruchu... 2 Geologická charakteristika... 2 Geomorfologické

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zeměpisná olympiáda 2010

Zeměpisná olympiáda 2010 Zeměpisná olympiáda 2010 Kategorie C krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída:.. Datum:.. Praktická část Pozorně si přečtete následující text a vyhodnoťte, zda je správný. Pokud

Více

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština Identifikátor materiálu: EU - 3-39 Česká republika, kraje Anotace Zlínský kraj Autor Mgr. Iveta Havlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Seznámí se se zajímavostmi kraje, s kulturními památkami, z daných

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín ANOTACE. Vzdělávací oblast. Mgr.

Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín ANOTACE. Vzdělávací oblast. Mgr. Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Leden 2012 VY_32_INOVACE_Z9_7 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické okruhy

Více

ročník 9. č. 19 název

ročník 9. č. 19 název č. 19 název Region Kadaň anotace V pracovních listech se žáci seznamují s učivem o regionu Kadaň. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více