Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCB Učebnice pre základné a stredné školy (1) BCI Skriptá a učebné texty (5) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (36) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (23) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (4) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (13) Štatistika ohlasov (147): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (2) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (14) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (105) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (6) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (19) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Vališová, Alena : Asertivita v rodině a ve škole : aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. - Dotlač 1. vyd. - Jinočany : H & H, s. ISBN X Ohlasy (21): [o6] 1993 Taxová, J.: Pedagogika, roč. 43, č. 2, 1993, s [o4] 1995 Pelikán, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 91 [o4] 1995 Koťa, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 62 [o4] 2001 Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Praha : Karolinum, 2001, S. 178 [o4] 2001Aplikovaná sociální psychologie 3. Praha : Grada, 2001, S. 217, 221 [o4] 1999 Ondráček, P.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce. Pardubice : Ústav jazyků a humanitních studií, 1999, S. 92 [o4] 1995 Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, 1995, S. 230

2 [o4] 1997 Pelikán, J.: Výchova pro život. Praha : ISV, 1997, S. 107 [o4] 1999 Pávková, J.: Pedagogika volného času. Praha : Portál, 1999, S. 229 [o3] 2001 Ondráček, P.: Denken & handeln. Bochum : Fachhochschule, 2001, S. 138 [o4] 1999 Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha : ISV, 1999, S. 79 [o5] 1992 Novák, T.: Psychológa a patopsychológia dieťaťa, roč. 27, č. 4, 1992, s [o6] 1992 Schreiber, V.: Vesmír, roč. 71, č. 12, 1992, s. 696 [o6] 1992 Königová, M.: Čtenář, roč. 44, č. 12, 1992, s. 418 [o3] 2006 Ondráček, P. - Horňáková, M. - Klenovský, L.: Verhalten und handeln. Berlin : Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2006, S. 289 [o3] 2008 Bratská, M.: Sila osobnosti. Bratislava : Športom proti drogám, 2008, S. 86 [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S. 165 [o4] 2007 Pelikán, J.: Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007, S. 157 AAB02 Vališová, Alena : Asertivita v rodině a ve škole : aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli uprav. vyd. - Praha : H & H, s. ISBN Ohlasy (12): [o6] 1994 Soumarová, H.: S 94, roč. 5, č. 51, 1994, s. 23 [o6] 1994 Tollingerová, D.: Aula, č. 3, 1994, s [o6] 1994 Valenta, J.: Učitelské listy, roč. 2, č. 4, 1994, s. 9 [o5] 1994 Christova, J.: Obrazovanije i professija, č. 6-7, 1994, s [o4] 1998 Bendl, S.: Strašidlo nekázně aneb hledání východiska ze školských labyrintů. Praha : TH, 1998, S. 222 [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 [o4] 1997 Čačka, O.: Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : Doplněk, 1997, S. 383 [o4] 1995 Pelikán, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 91 [o4] 1995 Valenta, J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha : ISV, 1995, S. 200 [o4] 2000 Vorlíček, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha : H&H, 2000, S. 144 [o4] 2004 Bendl, S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, 2004, S. 208 [o4] 2001 Čačka, O.: Nástin psychologie 1. Brno : Paido, 2001, S. 90 AAB03 Vališová, Alena 25% - Bendl, Stanislav - Dobal, Jakub - Jedlička, Richard - Klenot, Tomáš - Koťa, Jaroslav - Novotný, Petr - Pařízek, Vlastimil - Uhlířová, Jana : Autorita jako pedagogický problém. - Praha : Karolinum, s. ISBN Ohlasy (23): [o5] 1999 Kompolt, P.: Cirkevné listy, roč. 112(123), č. 2, 1999, s. 16 [o6] 1999 Mazáčová, N.: Pedagogika, roč. 49, č. 2, 1999, s [o6] 1999 Chum, J.: Veřejná správa, roč. 10, č. 16, 1999, s. 23 [o6] 1999 Mazáčová, N.: Učitelské listy, roč. 6, č. 5, 1999, s. 21 [o4] 1999 Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Praha : Karolinum, 1999, S. 392 [o4] 2001 Kolář, Z.: Didaktické znalosti a dovednosti učitelů. Ústí nad Labem : UJEP, 2001, S. 173 [o4] 2000 Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2000, S. 264 [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 [o4] 1998Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 295 [o3] 2004 Jedlička, R.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 160 [o4] 2005 Balvín, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 207 [o4] 2005 Gillernová, I.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 198 [o4] 2005 Sawicki, S. - Končal, V.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 115 [o4] 2005 Lorenzová, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 61 2

3 [o3] 2007 Šliwerski, B.: Trešci historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych. Pultuska : Akademia humanistyczna im. A. Gieysztora, 2007, S. 53 [o1] 2008 Maroszová, J.: Linguistica Pragensia, roč. 18, č. 1, 2008, s AHCI [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2005 Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha : Triton, 2005, S. 298 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S. 165 [o4] 2007 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007, S. 305 [o4] 2007 Havlík, R. - Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2007, S. 174 [o4] 2006 Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2006, S. 266 AAB04 Vališová, Alena : Asertivita v rodině a ve škole : aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli uprav. vyd. - Praha : H & H, s. Lit. 136 zázn. ISBN Ohlasy (15): [o6] 1999 Chum, J.: Veřejná správa, roč. 10, č. 16, 1999, s. 23 [o6] 2000 Vacek, J.: Pedagogika, roč. 50, č. 2, 2000, s [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 [o4] 1998Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 289, 291, 295 [o4] 2000 Vorlíček, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha : H&H, 2000, S. 144 [o4] 2000 Novák, T. - Kudláčková, Y.: Asertivní žena. Praha : Grada, 2000, S. 116 [o4] 2000 Novák, T. - Kudláčková, Y.: Jak se prosadit asertivně. Praha : Grada, 2000, S. 96 [o6] 1999 Švecová, J.: Učitelské listy, roč. 7, č. 7, 1999/00, s. 14 [o6] 1999 Vacek, J.: Pedagogická orientace, č. 2, 1999, s [o6] 1998 Mazáčová, N.: Učitelské listy, roč. 6, č. 5, 1998/99, s. 21 [o4] 2007 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007, S. 305 [o2] 2006 Otipková, D.: Československá psychologie, roč. 50, č. 1, 2006, s AHCI [o4] 2004 Bendl, S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, 2004, S. 208 [o4] 2007 Valenta, J.: Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, S. 281 AAB05 Vališová, Alena 25% - Dobal, Jakub - Kolář, Zdeněk - Kučerová, Stanislava - Mazáčová, Nataša - Novotný, Petr - Pařízek, Vlastimil - Skalková, Jarmila - Šauerová, Markéta - Uhlířová, Jana 8%: Autorita ve výchově : vzestup, pád, nebo pomalý návrat vyd. - Praha : Karolinum, s. ISBN Ohlasy (20): [o6] 2000 Bendl, S.: Pedagogika, roč. 50, č. 3, 2000, s [o4] 1999 Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Praha : Karolinum, 1999, S. 375, 392 [o3] 2001 Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava : Práca, 2001, S. 305 [o4] 2004 Manniová, J.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 120 [o4] 2004 Smolík, A.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 158 [o4] 2005 Bratská, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 309 [o4] 2005 Balvín, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 207 [o4] 2005 Gillernová, I.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 198 [o4] 2005 Manniová, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 184 [o4] 2005 Žilínek, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 124 [o4] 2005 Sawicki, S. - Končal, V.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 115 [o4] 2005 Kachlík, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 81 [o4] 2005 Lorenzová, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 61 [o4] 2004 Bendl, S.: Kázeňské problémy ve škole. Praha : Triton, 2004, S. 263 [o4] 2005 Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha : Triton, 2005, S. 298 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S

4 [o4] 2007 Pelikán, J.: Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007, S. 157 [o4] 2006 Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Praha : AISIS, 2006, S. 225 [o3] 2006 Manniová, J.: Pedagogická revue, roč. 58, č. 2, 2006, S. 155 AAB06 Vališová, Alena : Asertivita v prostředí rodiny a školy : pedagogické a psychologické kontexty v teorii a praxi vyd. - Praha : ISV, s. ISBN Ohlasy (7): [o5] 2002 Bratská, M.: Psychofórum, č. 2, 2002, s [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2005 Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha : Triton, 2005, S. 298 [o4] 2004 Bendl, S.: Kázeňské problémy ve škole. Praha : Triton, 2004, S. 263 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Tureckiová, M.: Klíč k účinnému vedení lidí. Praha : Grada, 2007, S. 122 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Vališová, Alena 20% - Dittrich, Pavel - Dvořáková, Markéta - Kasíková, Hana - Janebová, Eva - Valenta, Josef - Dvořák, Radomír - Koťa, Jaroslav - Krykorková, Hana - Tvrzová, Ivana - Váňová, Růžena - Vonková, Hana - Votavová, Milada : Pedagogika pro učitele vyd. - Praha : Grada, s. ISBN [o2] 2008 Kuldová, S.: Geografie, roč. 113, č. 1, 2008, s AHCI ACB02 Vališová, Alena 100%: Jak získat, udržet a neztrácet autoritu vyd. - Praha : Grada, s. Lit. 43 zázn. ISBN [o5] 2008Pán učiteľ, roč. 3, č. 3, 2008, s. 11 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Vališová, Alena : K otázce formování vědeckého světového názoru adolescentů In: Pedagogika. - Roč. 34, č. 3 (1984), s ADF02 Vališová, Alena : K otázce zjišťování a hodnocení světonázorových kvalit středoškoláka In: Pedagogika. - Roč. 39, č. 6 (1989), s ADF03 Vališová, Alena - Mejtská, N. : Školní knihovna jako prostředek výchovy k práci a informacemi Lit. 9 zázn. In: Pedagogická revue. - Roč. 44, č. 2 (1992), s ADF04 Vališová, Alena : Asertivní styl komunikace a jednání ve škole In: Pedagogická orientace. - Č. 8-9 (1993), s ADF05 Vališová, Alena - Poláčková, V. - Skalková, J. - Váňová, R. : Co je to "otevřené vyučování" In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 1 (1993), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Vališová, Alena : Autorytet a manipulacja - problem kierowania rozwojem Lit. 4 zázn. In: Pedagogika alternatywna. - Lodź : Impuls, S ISBN

5 AEC02 Vališová, Alena : Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu Lit. 7 zázn. In: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej 21 wieku. - Kraków : Impuls, S ISBN AEC03 Vališová, Alena : Autorytet jako problem pedagogiczny Lit. 11 zázn. In: Studia edukacyjne 7. - Poznań : UAM, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Vališová, Alena : Programované vyučování In: Pedagogika pro učitele. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, S ISBN AED02 Vališová, Alena : Výchova k práci s informacemi i informačními prameny In: Pedagogika pro učitele. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, S ISBN [o4] 1997 Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997, S. 491 AED03 Vališová, Alena : Interakce a komunikace v pedagogickém procesu In: Pedagogika pro učitele. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, S ISBN AED04 Vališová, Alena : Sebeovládání - specifický problém v pedagogické teorii. - (Studia Paedagogica ; Zv. 21) Lit. 78 zázn. In: Mládež, drogy, společnost. - Praha : Pedagogická fakulta UK, S [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 AED05 Vališová, Alena : Vytrácí se autorita ve výchově nebo mění své podoby? In: Jedinec a společnost. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. - Praha : ISV, S ISBN [o3] 2008 Matulčíková, M.: Paedagogica 20. Bratislava : UK, 2008, S. 100 AED06 Vališová, Alena : Vůle a sebeovládání - osobnostní kvalita, bez které je rozvoj učení nemyslitelný In: Metakognice a autoregulace - jedna z možností rozvoje učební kompetence žáků. - Praha : [s.n.], S AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEF01 Vališová, Alena : Asertivní výchovné působení a rozvoj sebevědomí. - (Studia Paedagogica ; Zv. 14) Lit. 26 zázn. In: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. - Praha : Univerzita Karlova, S Ohlasy (2): [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S. 165 [o4] 2007 Pelikán, J.: Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007, S. 157 AEF02 Vališová, Alena : Nezbytnost "vůle k vůli" : (vzájemné podněty praktické filosofie a pedagogiky) In: O filosofii výchovy a filosofii provádějící. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN AEF03 Vališová, Alena : Autorita v zrcadle výchovy 5

6 Lit. 12 zázn. In: Rádce učitele. - Praha : Josef Raabe, S ISBN AEF04 Vališová, Alena : Asertivita na prahu 21. století Lit. 11 zázn. In: Rádce učitele. - Praha : Josef Raabe, S ISBN AEF05 Vališová, Alena : Asertivita v systému sociálních dovedností [elektronický optický disk] In: Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry podle evropského standardu IGIP (CD ROM). - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, S AEF06 Vališová, Alena : Sebeovládání (vybrané filosofické a pedagogické kontexty) Lit. 10 zázn. In: Humanitní vědy dnes a zítra. - Liberec : Bor, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť (CD ROM). - Bratislava : UK, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Vališová, Alena : Problems of authority in education In: Lust am Lehren. Lust am Lernen. - Alsbach : Leuchtturm, S ISBN [Ingenieurpädagogik internationales Symposion. Klagenfurt, 2001] AFC02 Vališová, Alena : Teacher training - alternative aproaches : (the social competence of teachers-engineers) Recenzované Lit. 4 zázn. In: Design of education in the 3rd millenium : frontiers in engineering education, vol Istanbul : [s.n.], S [Design of education in the 3rd millenium. Istanbul, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj - New trends in engineering pedagogy. - Praha : [s.n.], S ISBN AFC03 Vališová, Alena - Šubrt, Jiří - Andres, Pavel : E-learning from the Technical university students point of view Recenzované Lit. 6 zázn. In: Computers and advanced technology in education. - Anaheim : Acta press, S ISBN [Computers and advanced technology in education. IASTED conference. Beijing, ] AFC04 Vališová, Alena : Blended learning as a means to differentiate and optimise corporate training [elektronický optický disk] Recenzované Lit. 10 zázn. In: The proceedings of the 7th European conference on e-learning (CD ROM). - Dublin : Trinity college, S ISBN [7th European conference on e-learning. Agia Napa, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Vališová, Alena : Autorita - vodítko naším životem? In: Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. - Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN [7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc, ] AFD02 Vališová, Alena : Respektování autority - problém rodiny, školy i společnosti 6

7 Lit. 8 zázn. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii 4 : psychologie a pedagogika. - Praha : Matfyzpress, S ISBN [Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Konferencia. Praha, ] AFD03 Vališová, Alena : Sebeovládání aneb tváří v tvář nezbytnosti vůle Lit. 101 zázn. In: Didaktika - královna pedagogiky?. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, S ISBN [Didaktika - královna pedagogiky? Medzinárodná konferencia. Ústí nad Labem, február 2005] AFD04 Vališová, Alena : Multikulturní výchova a problém autority ve společnosti [elektronický optický disk] = Multicultural education and authoritie s problem in society Recenzované Lit. 7 zázn. In: Rubikova kostka : multikulturalita (CD ROM). - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšín, S ISBN [Rubikova kostka. Multikulturalita. Medzinárodná konferencia. Praha, ] AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií AFG01 Vališová, Alena - Pálková, H. : Issues of social skills of teachers-engineers In: Engineering education - the priority for global development. - Tallinn : IGIP, S ISBN [35th international IGIP symposium. Tallinn, ] BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Vališová, Alena 50% - Šubrt, Richard : Jak získat a neztratit autoritu, aneb, proč má maminka vždycky pravdu vyd. - Praha : ISV, s. Lit. 55 zázn. ISBN Ohlasy (3): [o3] 2005 Bratská, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 310 [o4] 2005 Dobrovská, D.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 225 [o4] 2008 Veteška, J. - Tureckiová, M.: Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada, 2008, S. 136 BCB Učebnice pre základné a stredné školy BCB01 Dudák, Vladislav - Adamová, Lenka - Koutná, Alena - Miedzgová, Jana - Vališová, Alena 20% - Ventura, Václav : Seminář ze společenskovědních předmětů : pro 2. stupeň základní školy. - Praha : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Vališová, Alena 90% - Singule, František - Valenta, Josef : Didaktika pedagogiky. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN Ohlasy (4): [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 [o3] 2002 Bazáliková, J.: Paedagogica 16. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, S. 106 [o4] 2004 Gillernová, I.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 419 [o4] 2008 Valenta, J.: Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Grada, 2008, S

8 BCI02 Dittrich, Pavel - Vališová, Alena 25% - Dvořáková, Markéta - Kasíková, Hana - Lukavská, Eva - Valenta, Josef : Pedagogika pro učitele : aktuální otázky pedagogiky konce 20. století nezm. vyd. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, s. ISBN [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 BCI03 Kasíková, Hana - Vališová, Alena 20% - Dittrich, Pavel - Novotná, Marie - Rýdl, Karel - Dvořák, Radomír - Koťa, Jaroslav - Valenta, Jozef : Pedagogické otázky současnosti. - Praha : ISV, s. ISBN Ohlasy (3): [o6] 1995 Syřiště, I.: Pedagogika, roč. 45, č. 2, 1995, s [o4] 2000 Müllerová, L.: Řízení kurikula. Ústí nad Labem : UJEP, 2000, S. 84 [o3] 2001 Manniová, J.: Pedagogické spektrum, roč. 10, č. 5-6, 2001, s. 20 BCI04 Vališová, Alena : Hry s odkrytými kartami, aneb, otevřená komunikace : cvičebnice pro rozvíjení dobrých mezilidských vztahů vyd. - Praha : Pansofia, s. Lit. 31 zázn. ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj v nemčine: Spiele mit offenen Karten, oder, offene Kommunikation - Vyškov : Handbuch für Entwicklung guter zwischenmenschlicher Beziehungen, 1997 ISBN Ohlasy (16): [o6] 1996 Gillernová, I.: Učitelské listy, roč. 3, č. 10, 1996, s. 23 [o6] 1997 Lisalová, J.: Aula, roč. 5, č. 2, 1997, s [o6] 1996 Miller, M.: S 96, roč. 7, č. 43, 1996, s. 23 [o4] 1998Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 295 [o4] 1998 Jedlička, R. - Koťa, J.: Analýza a prevence sociálně patologických jevů. Praha : Karolinum, 1998, S. 168 [o4] 1999 Ondráček, P.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce. Pardubice : Ústav jazyků a humanitních studií, 1999, S. 92 [o4] 1999 Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha : ISV, 1999, S. 79 [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 [o4] 2007 Valenta, J.: Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, S. 281 [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2004 Bendl, S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, 2004, S. 208 [o4] 2005 Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Praha : AISIS, 2006, S. 225 [o4] 2008 Procházka, M. - Somr, M.: Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. České Budějovice : V- Studio, 2008, S. 100 [o4] 2004 Valenta, J.: Manuál k tréninku řeči lidského těla. Praha : AISIS, 2004, S. 258 BCI05 Vališová, Alena : Komunikace a vzájemné porozumění : hry pro dospívající vyd. - Praha : Grada, s. Lit. 56 zázn. ISBN Ohlasy (6): [o5] 2005 Bratská, M.: Psychofórum, č. 1, 2005, s [o4] 2008 Mužík, J.: Edukace řídících dovedností. Praha : ASPI, 2008, S. 143 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2008 Procházka, M. - Somr, M.: Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. České Budějovice : V- Studio, 2008, S. 100 [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2005 Mužík, J.: Soubor základních pravidel a dovedností pro lektorskou práci. Praha : IMS, 2005, S. 58 BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 8

9 BDF01 Vališová, Alena : Mocný svět asertivní komunikace, aneb, umění jak lépe vycházet s lidmi In: S Roč. 4, č. 16 (1993), s. 4-8 [o4] 1995 Koťa, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 62 BDF02 Vališová, Alena : Sociální dovednosti se lze učít In: Učitelské listy. - Roč. 1, č. 8 (1993/94), s. 9 BDF03 Vališová, Alena : Aktivizující metody ve vzdělávání dospělých In: S Roč. 4, č. 37 (1993), s BDF04 Vališová, Alena : Úskalí vteřinových rozhodnutí In: S Roč. 5, č. 29 (1994), s. 8-9 BDF05 Vališová, Alena : Říkejme ano nebo ne - málokdy snad In: Informatorium. - Roč. 3, č. 1 (1995/96), s. 2-3 BDF06 Vališová, Alena : Dokážeme být k sobě a druhým upřímní? In: Informatorium. - Roč. 3, č. 6 (1995/96), s. 2-3 BDF07 Vališová, Alena : Past na hněv : jak zvládáme rozčilení? In: S Roč. 6, č. 36 (1995), s. 8-9 BDF08 Vališová, Alena : Nebojme se kritiky In: Informatorium. - Roč. 3, č. 2 (1995/96), s. 2-3 BDF09 Vališová, Alena : Sázka na alternativu? : stát - obec - škola - rodina In: S Roč. 6, č. 21 (1995), s BDF10 Vališová, Alena - Koťa, Jaroslav : Didaktika pedagogiky - opomíjená vědní disciplina? In: Pedagogika. - Roč. 45, č. 4 (1995), s BDF11 Vališová, Alena : Dokážeme zvládnout kritiku? In: S Roč. 7, č. 25 (1996), s. 8-9 BDF12 Vališová, Alena : Management - znamení doby? In: S Roč. 8, č. 13 (1997), s. 25, 27 BDF13 Vališová, Alena : Asertivita na prahu století komunikace : vychováváme skutečně samostatné a zodpovědné osobnosti? In: Veřejná správa. - Roč. 9, č. 40 (1998), s. 12, 21 BDF14 Vališová, Alena : O vztahu autority a svobody ve výchově aneb pravomoc a odpovědnost In: Učitelské listy. - Roč. 6, č. 8 (1998/99), s BDF15 Vališová, Alena : Dynamika autority dospělého v interakci s dítětem aneb "hra sociálních rolí" In: Učitelské listy. - Roč. 6, č. 7 (1998/99), s BDF16 Vališová, Alena : Problém autority v prostředí rodiny a školy In: Učitelské listy. - Roč. 6, č. 6 (1998/99), s BDF17 Vališová, Alena : Sebeovládání a sebevýchova : cesty k posílení osobní autority dospělého a dítěte In: Učitelské listy. - Roč. 7, č. 2 (1999/00), s

10 [o3] 2004 Hrubišková, H.: Pedagogické spektrum, roč. 13, č. 9-10, 2004, s. 22 BDF18 Vališová, Alena : Asertivní výchovné působení - nebezpečí pro autoritu dospělého? In: Učitelské listy. - Roč. 7, č. 1 (1999/00), s [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 BDF19 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Nebojme se kritizovat respektujme však lidskou důstojnost In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 5 (2001/02), s BDF20 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Zvládání rozzlobení aneb past na hněv In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 6 (2001/02), s BDF21 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Rozvíjení sociální způsobilosti učitele - celoživotní experiment In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 1 (2001/02), s. 12 BDF22 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Psychohygiena a její význam pro duševní rovnováhu učitele In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 8 (2001/02), s BDF23 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Konflikty a jejich místo v životě člověka In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 7 (2001/02), s BDF24 Vališová, Alena : Zvládání hněvu, aneb, celoživotní experiment In: Čtenář. - Roč. 53, č. 7-8 (2001), s BDF25 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Škola komunikace - komunikace ve škole In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 3 (2001/02), s BDF26 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Mýtus ideálního učitele - předsudky a realita In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 2 (2001/02), s [o4] 2002 Obst, O.: Školní didaktika. Praha : Portál, 2002, S. 437 BDF27 Vališová, Alena : Prosadit se je umění In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 46 (2001), s. 8-9 BDF28 Vališová, Alena : Asertivita : sázka na otevřené jednání In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 38 (2001), s. 8-9 BDF29 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Pozitivní signály - jejich sdělování a přijímání In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 4 (2001/02), s BDF30 Vališová, Alena : Zkusme zvládnout kritiku In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 48 (2001), s. 8-9 BDF31 Vališová, Alena : Jak čelit manipulaci In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 44 (2001), s. 8-9 BDF32 Vališová, Alena : Asertivita je také slušnost In: Čtenář. - Roč. 53, č. 12 (2001), s. 8-9 BDF33 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Inženýrská pedagogika v mezinárodních kontextech In: Pedagogika. - Roč. 52, č. 1 (2002), s BDF34 Vališová, Alena : Zvládání kritiky aneb tikající vteřiny 10

11 In: Čtenář. - Roč. 54, č. 4 (2002), s BDF35 Vališová, Alena : Společnost a vzdělání : vzájemné zrcadlení In: Veřejná správa. - Roč. 17, č (2006), s BDF36 Vališová, Alena : Rozvíjení zdravého sebevědomí : prevence manipulace Lit. 5 zázn. In: Veřejná správa. - Roč. 18, č. 14 (2007), s. 14 a BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC01 Vališová, Alena : Mit idealnego nauczyciela? : zaloŝenia a rzeczywistość Lit. 3 zázn. In: Pedagogika alternatywna, tom 2. - Kraków : Impuls, S ISBN BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Štětovská, Iva 50% - Vališová, Alena 50%: Mýtus ideálního učitele In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Historie a perspektivy didaktického myšlení. Konferencia. Praha, 2004] BED02 Vališová, Alena : Autorita v zrcadle výchovy Lit. 10 zázn. In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Historie a perspektivy didaktického myšlení. Konferencia. Praha, 2004] Ohlasy (3): [o3] 2005 Matulčíková, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 145 [o4] 2005 Kachlík, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 81 [o3] 2004 Matulčíková, M.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : UK, 2004, S. 389 BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Vališová, Alena : Historie a současnost výuky didaktiky na Filozofické fakultě UK In: 100 let pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha : Univerzita Karlova, S BEF02 Vališová, Alena : Problémy didaktiky pedagogiky In: Za koncepčnosť učiteľského vzdelávania. - Bratislava : Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov, S [8. celoštátny pedeutologický seminár. Bratislava, ] BEF03 Vališová, Alena : Pedagogika aneb úvahy o řemesle In: Historia magistra vitae, vita magistra historiae : Sborník statí k 75. narozeninám prof. Dr. Josefa Cacha. - Praha : Karolinum, S ISBN EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 Vališová, Alena : Taxová, J.: Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání In: Socialistická škola. - Roč. 28, č. 10 (1987/88), s Rec.: Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání / J. Taxová. - Praha : SON,

12 EDI02 Vališová, Alena : Pedagogická optimalizace v otázkách a odpovědích In: Pedagogika. - Roč. 37, č. 5 (1987), s Rec.: Pedagogická optimalizace v otázkách a odpovědích / J.K. Babanskij - M.M. Potašnik. - Praha : SPN, 1986 EDI03 Vališová, Alena : Savin, N.V.: Metodika prepodavanija pedagogiki In: Pedagogika. - Roč. 40, č. 2 (1990), s Rec.: Metodika prepodavanija pedagogiki / N.V. Savin. - Moskva : Prosveščenije, 1987 EDI04 Vališová, Alena : Vieme riešiť záťažové situácie? In: Československá psychologie. - Roč. 36, č. 6 (1992), s Rec.: Vieme riešiť záťažové situácie? / M. Bratská. - Bratislava : SPN, 1992 EDI05 Vališová, Alena : Cedrychová, V. - Krestová, J. - Raudenský, P.: Možnosti diferenciace žáků na základní škole In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 3 (1993), s Rec.: Možnosti diferenciace žáků na základní škole / V. Cedrychová - J. Krestová - P. Raudenský. - Praha : H&H, 1992 EDI06 Vališová, Alena : Humanizace vzdělání a výchovy jako soudobý pedagogický problém In: Učitelské listy. - Roč. 1, č. 10 (1993/94), s. 9 Rec.: Humanizace vzdělání a výchovy jako soudobý pedagogický problém / J. Skalková. - Ústí nad Labem : UJEP, 1993 EDI07 Vališová, Alena : Bratská, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 2 (1993), s Rec.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia / M. Bratská. - Bratislava : UK, 1992 EDI08 Vališová, Alena : Capponi, V. - Novák, T.: Jak se prosadit In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 4 (1993), s Rec.: Jak se prosadit / V. Capponi - T. Novák. - Praha : Svoboda, 1992 EDI09 Vališová, Alena : Kasíková, H. - Valenta, J.: Reformu dělá učitel In: Učitelské listy. - Roč. 1, č. 10 (1993/94), s. 18 Rec.: Reformu dělá učitel / H. Kasílková - J. Valenta. - Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994 EDI10 Vališová, Alena : Jsem to skutečně já - jsi to skutečně ty? In: Učitelské listy. - Roč. 2, č. 10 (1994/95), s. 17 Rec.: Jsem to skutečně já - jsi to skutečně ty? / J. Valenta. - Praha : ISV, 1995 EDI11 Vališová, Alena : Alternative Schulformen in der Schweitz In: Československá psychologie. - Roč. 38, č. 3 (1994), s Rec.: Alternative Schulformen in der Schweitz / M. Näf. - Zürich : Pro Juventute, 1990 EDI12 Vališová, Alena : Klíč k reálnému světu In: Učitelské listy. - Roč. 2, č. 8 (1994/95), s. 9 Rec.: Čítanka pro život / J. Nekvapilová - I. Gillernová. - Praha : Fortuna, 1994 EDI13 Vališová, Alena : Inspirativní kniha o výchově In: Učitelské listy. - Roč. 3, č. 7 (1995/96), s. 21 Rec.: Výchova jako teoretický problém / J. Pelikán. - Ostrava : Amosium, 1995 EDI14 Vališová, Alena : Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování In: Aula. - Roč. 5, č. 2 (1997), s Rec.: Za novou kvalitu vyučování / J. Skalková. - Brno : Paido,

13 EDI15 Vališová, Alena : Metody a techniky dramatické výchovy In: Učitelské noviny. - Roč. 10, č. 46 (1997), s. 25 Rec.: Metody a techniky dramatické výchovy / J. Valenta. - Praha : Strom, 1997 EDI16 Vališová, Alena : Most mezi teorií a praxí In: Učitelské listy. - Roč. 7, č. 7 (1999/00), s. 21 Rec.: Obecná didaktika / J. Skalková. - Praha : ISV, 1999 EDI17 Vališová, Alena : Cipro, M.: Slovník pedagogů In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 1 (2001/02), s. 16 Rec.: Slovník pedagogů / M. Cipro. - Praha : Vlastním nákladem, 2000 EDI18 Vališová, Alena : Jakou úlohu má v životě tvořivost? In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 4 (2001/02), s. 20 Rec.: Tvořivost v teorii a praxi / M. Cipro. - Praha : Vodnář, 1999 EDI19 Vališová, Alena : Školství na prahu 21. století a fenomény současné civilizace In: Veřejná správa. - Roč. 12, č. 36 (2001), s Rec.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce / P. Ondráček. - Pardubice : ÚJHS, 1998 EDI20 Vališová, Alena : Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století In: Aula. - Roč. 10, č. 2 (2002), s Rec.: Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století / B. Blížkovský a kol. - Brno : Konvoj, 2000 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pedagogická revue. - Roč. 54, č. 1 (2002), s EDI21 Vališová, Alena : Pozoruhodný text In: Veřejná správa. - Roč. 13, č. 27 (2002), s. 23 Rec.: Zisky a straty v záťažových situáciách, alebo, príprava na život / M. Bratská. - Bratislava : Práca, 2001 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pedagogika. - Roč. 52, č. 4 (2002), s EDI22 Vališová, Alena : Jirásková, V. a kol.: Základy společenských věd In: Pedagogika. - Roč. 55, č. 2 (2005), s Rec.: Základy společenských věd / V. Jirásková a kol. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 EDI23 Vališová, Alena : Mária Matulčíková: Reformatory pedagogical and alternative schools and their contribution for the school reform In: Problemy wczesnej edukacji. - Roč. 4, č. 2 (8) (2008), s Rec.: Reformatory pedagogical and alternative schools and their contribution for the school reform / M. Matulčíková. - Bratislava : AG musica liturgica, 2007 EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch EDJ01 Vališová, Alena : Potřebují obce asertivní starosty? In: S Roč. 3, č. 29 (1992), s EDJ02 Vališová, Alena : Každý svého štěstí strůjce? In: Informatorium. - Roč. 3, č. 5 (1995/96), s. 2-3 EDJ03 Vališová, Alena : Pozitivní signály aneb nešetřeme pochvalou In: S Roč. 7, č. 25 (1996), s EDJ04 Vališová, Alena : Odborné aktivity katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy : (v kontextu pedagogické teorie a školské praxe) In: Tradice a perspektivy pedagogických věd. - Praha : Karolinum, S ISBN

14 FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) FAI01 - Vališová, Alena - Koťa, Jaroslav : Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova : sborník z výskumného projektu EXTRA "Asertivita a rozvoj sebevědomí" vyd. - Praha : Univerzita Karlova, s. - (Studia Paedagogica ;Zv. 14) [o4] 2005 Procházka, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 170 FAI02 - Vališová, Alena - Rymeš, Milan - Riegel, Karel : Rozvoj české společnosti v Evropské unii 4 : psychologie a pedagogika vyd. - Praha : Matfyzpress, s. ISBN [o4] 2007 Koťa, J.: Pedagogika pro učitele. Praha : Matfyzpress, 2007, S. 67 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Vališová, Alena - Koťa, Jaroslav : Celostátní konference o urychlení procesu osvojování rozumových a psychomotorických dovedností In: Pedagogika. - Roč. 39, č. 1 (1989), s GII02 - Vališová, Alena - Marynowicz-Hetka, Ewa - Heger, Vladimír : Jedinec v proudu změn In: S Roč. 6, č. 12 (1995), s. 10 GII03 Vališová, Alena : 10 kvítků kamarádky Rozumbradky aneb učíme se společně šetřit energií. - Praha : TIRA, s. GII04 Vališová, Alena : Labyrint světa a ráj informací In: S Roč. 6, č. 38 (1995), s. 8-9 GII05 - Vališová, Alena - Chum, Jiří : Sázka na otevřené jednání : asertivita je také slušnost In: S Roč. 7, č. 25 (1996), s GII06 Vališová, Alena : Všechny cesty vedou ke vzdělání In: S Roč. 8, č. 13 (1997), s. 24 GII07 Vališová, Alena : Nejvíce na očích veřejnosti? In: S Roč. 8, č. 36 (1997), s. 26 GII08 Vališová, Alena : Asertivita a senioři In: Vitalita. - Roč. 3, č. 5 (1997), s. 11 GII09 Vališová, Alena : Školství ve Spojených státech amerických In: S Roč. 8, č. 13 (1997), s GII10 Vališová, Alena - Měřička, Jiří - Lisalová, Jindra : Klagenfurt : IGIP 2001 In: Veřejná správa. - Roč. 12, č. 46 (2001), s. 12, 24 GII11 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Inženýrská pedagogika - historie, současnost a perspektivy In: Pedagogika. - Roč. 55, č. 1 (2005), s GII12 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Akreditace vysokoškolského technického stuia v Turecku In: Aula. - Roč. 14, č. 2 (2006), s

15 GII13 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Inženýrská pedagogika u nás i ve světě - Sympozium IGIP 2005 In: Pedagogika. - Roč. 56, č. 2 (2006), s

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) PEDAGOGIKA PED PED / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) I. Modul širšího vědního základu PED011001 / Biologie člověka Michaela Chrdlová - 2 Z PED011002 / Obecná psychologie

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Kategórie publikačnej činnosti

Kategórie publikačnej činnosti Kategórie publikačnej činnosti Príloha č. 1 Smernice č. 13/2008-R Beáta Bellérová, SlPK Zatriedenie MŠ SR - A 1 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAB Vedecké monografie vydané

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Distanční opory. Učební texty

Distanční opory. Učební texty Distanční opory Učební texty HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 77 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

Více

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr. 2011/2012) Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele.

Více

Činnostní učení ve školní knihovně

Činnostní učení ve školní knihovně Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením

Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Pohybové hry a hraní - metody aktivního vyučovánína 1. stupni ZŠ

Pohybové hry a hraní - metody aktivního vyučovánína 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Pohybové hry a hraní - metody aktivního vyučovánína 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 99): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

Míra subjektivně chápané zátěže a osobní růst u učitelů

Míra subjektivně chápané zátěže a osobní růst u učitelů Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

Vzdělávání Romů. R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Evidenční číslo:

Vzdělávání Romů. R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Evidenční číslo: Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Současné trendy v pojetí pedagogické interakce

Současné trendy v pojetí pedagogické interakce 60 Pedagogická orientace 2, 2005 Současné trendy v pojetí pedagogické interakce Iva Čejková Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi v pojetí pedagogické interakce v souvislosti se současnými požadavky

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 195): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY Studijní obor: PEDAGOGIKA bakalářské studium Státní bakalářská zkouška z pedagogiky

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 Interná smernica č. 1/201 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Plavecká výuka dětí mladšího školního věku Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie Strana 3572 Zbierka zákonov č. 456/2012 Čiastka 109 Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Čl. 3, ods. 2, pís. b PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Dátum a miesto narodenia: 23. 12. 1981, Bratislava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více