Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6) AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCB Učebnice pre základné a stredné školy (1) BCI Skriptá a učebné texty (5) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (36) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (23) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (4) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (13) Štatistika ohlasov (147): [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) [o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (2) [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (14) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (105) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (6) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (19) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Vališová, Alena : Asertivita v rodině a ve škole : aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. - Dotlač 1. vyd. - Jinočany : H & H, s. ISBN X Ohlasy (21): [o6] 1993 Taxová, J.: Pedagogika, roč. 43, č. 2, 1993, s [o4] 1995 Pelikán, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 91 [o4] 1995 Koťa, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 62 [o4] 2001 Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Praha : Karolinum, 2001, S. 178 [o4] 2001Aplikovaná sociální psychologie 3. Praha : Grada, 2001, S. 217, 221 [o4] 1999 Ondráček, P.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce. Pardubice : Ústav jazyků a humanitních studií, 1999, S. 92 [o4] 1995 Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, 1995, S. 230

2 [o4] 1997 Pelikán, J.: Výchova pro život. Praha : ISV, 1997, S. 107 [o4] 1999 Pávková, J.: Pedagogika volného času. Praha : Portál, 1999, S. 229 [o3] 2001 Ondráček, P.: Denken & handeln. Bochum : Fachhochschule, 2001, S. 138 [o4] 1999 Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha : ISV, 1999, S. 79 [o5] 1992 Novák, T.: Psychológa a patopsychológia dieťaťa, roč. 27, č. 4, 1992, s [o6] 1992 Schreiber, V.: Vesmír, roč. 71, č. 12, 1992, s. 696 [o6] 1992 Königová, M.: Čtenář, roč. 44, č. 12, 1992, s. 418 [o3] 2006 Ondráček, P. - Horňáková, M. - Klenovský, L.: Verhalten und handeln. Berlin : Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2006, S. 289 [o3] 2008 Bratská, M.: Sila osobnosti. Bratislava : Športom proti drogám, 2008, S. 86 [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S. 165 [o4] 2007 Pelikán, J.: Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007, S. 157 AAB02 Vališová, Alena : Asertivita v rodině a ve škole : aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli uprav. vyd. - Praha : H & H, s. ISBN Ohlasy (12): [o6] 1994 Soumarová, H.: S 94, roč. 5, č. 51, 1994, s. 23 [o6] 1994 Tollingerová, D.: Aula, č. 3, 1994, s [o6] 1994 Valenta, J.: Učitelské listy, roč. 2, č. 4, 1994, s. 9 [o5] 1994 Christova, J.: Obrazovanije i professija, č. 6-7, 1994, s [o4] 1998 Bendl, S.: Strašidlo nekázně aneb hledání východiska ze školských labyrintů. Praha : TH, 1998, S. 222 [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 [o4] 1997 Čačka, O.: Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno : Doplněk, 1997, S. 383 [o4] 1995 Pelikán, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 91 [o4] 1995 Valenta, J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha : ISV, 1995, S. 200 [o4] 2000 Vorlíček, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha : H&H, 2000, S. 144 [o4] 2004 Bendl, S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, 2004, S. 208 [o4] 2001 Čačka, O.: Nástin psychologie 1. Brno : Paido, 2001, S. 90 AAB03 Vališová, Alena 25% - Bendl, Stanislav - Dobal, Jakub - Jedlička, Richard - Klenot, Tomáš - Koťa, Jaroslav - Novotný, Petr - Pařízek, Vlastimil - Uhlířová, Jana : Autorita jako pedagogický problém. - Praha : Karolinum, s. ISBN Ohlasy (23): [o5] 1999 Kompolt, P.: Cirkevné listy, roč. 112(123), č. 2, 1999, s. 16 [o6] 1999 Mazáčová, N.: Pedagogika, roč. 49, č. 2, 1999, s [o6] 1999 Chum, J.: Veřejná správa, roč. 10, č. 16, 1999, s. 23 [o6] 1999 Mazáčová, N.: Učitelské listy, roč. 6, č. 5, 1999, s. 21 [o4] 1999 Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Praha : Karolinum, 1999, S. 392 [o4] 2001 Kolář, Z.: Didaktické znalosti a dovednosti učitelů. Ústí nad Labem : UJEP, 2001, S. 173 [o4] 2000 Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2000, S. 264 [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 [o4] 1998Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 295 [o3] 2004 Jedlička, R.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 160 [o4] 2005 Balvín, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 207 [o4] 2005 Gillernová, I.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 198 [o4] 2005 Sawicki, S. - Končal, V.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 115 [o4] 2005 Lorenzová, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 61 2

3 [o3] 2007 Šliwerski, B.: Trešci historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych. Pultuska : Akademia humanistyczna im. A. Gieysztora, 2007, S. 53 [o1] 2008 Maroszová, J.: Linguistica Pragensia, roč. 18, č. 1, 2008, s AHCI [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2005 Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha : Triton, 2005, S. 298 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S. 165 [o4] 2007 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007, S. 305 [o4] 2007 Havlík, R. - Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2007, S. 174 [o4] 2006 Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2006, S. 266 AAB04 Vališová, Alena : Asertivita v rodině a ve škole : aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli uprav. vyd. - Praha : H & H, s. Lit. 136 zázn. ISBN Ohlasy (15): [o6] 1999 Chum, J.: Veřejná správa, roč. 10, č. 16, 1999, s. 23 [o6] 2000 Vacek, J.: Pedagogika, roč. 50, č. 2, 2000, s [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 [o4] 1998Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 289, 291, 295 [o4] 2000 Vorlíček, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha : H&H, 2000, S. 144 [o4] 2000 Novák, T. - Kudláčková, Y.: Asertivní žena. Praha : Grada, 2000, S. 116 [o4] 2000 Novák, T. - Kudláčková, Y.: Jak se prosadit asertivně. Praha : Grada, 2000, S. 96 [o6] 1999 Švecová, J.: Učitelské listy, roč. 7, č. 7, 1999/00, s. 14 [o6] 1999 Vacek, J.: Pedagogická orientace, č. 2, 1999, s [o6] 1998 Mazáčová, N.: Učitelské listy, roč. 6, č. 5, 1998/99, s. 21 [o4] 2007 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007, S. 305 [o2] 2006 Otipková, D.: Československá psychologie, roč. 50, č. 1, 2006, s AHCI [o4] 2004 Bendl, S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, 2004, S. 208 [o4] 2007 Valenta, J.: Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, S. 281 AAB05 Vališová, Alena 25% - Dobal, Jakub - Kolář, Zdeněk - Kučerová, Stanislava - Mazáčová, Nataša - Novotný, Petr - Pařízek, Vlastimil - Skalková, Jarmila - Šauerová, Markéta - Uhlířová, Jana 8%: Autorita ve výchově : vzestup, pád, nebo pomalý návrat vyd. - Praha : Karolinum, s. ISBN Ohlasy (20): [o6] 2000 Bendl, S.: Pedagogika, roč. 50, č. 3, 2000, s [o4] 1999 Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Praha : Karolinum, 1999, S. 375, 392 [o3] 2001 Bratská, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava : Práca, 2001, S. 305 [o4] 2004 Manniová, J.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 120 [o4] 2004 Smolík, A.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 158 [o4] 2005 Bratská, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 309 [o4] 2005 Balvín, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 207 [o4] 2005 Gillernová, I.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 198 [o4] 2005 Manniová, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 184 [o4] 2005 Žilínek, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 124 [o4] 2005 Sawicki, S. - Končal, V.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 115 [o4] 2005 Kachlík, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 81 [o4] 2005 Lorenzová, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 61 [o4] 2004 Bendl, S.: Kázeňské problémy ve škole. Praha : Triton, 2004, S. 263 [o4] 2005 Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha : Triton, 2005, S. 298 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S

4 [o4] 2007 Pelikán, J.: Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007, S. 157 [o4] 2006 Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Praha : AISIS, 2006, S. 225 [o3] 2006 Manniová, J.: Pedagogická revue, roč. 58, č. 2, 2006, S. 155 AAB06 Vališová, Alena : Asertivita v prostředí rodiny a školy : pedagogické a psychologické kontexty v teorii a praxi vyd. - Praha : ISV, s. ISBN Ohlasy (7): [o5] 2002 Bratská, M.: Psychofórum, č. 2, 2002, s [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2005 Bendl, S.: Ukázněná třída. Praha : Triton, 2005, S. 298 [o4] 2004 Bendl, S.: Kázeňské problémy ve škole. Praha : Triton, 2004, S. 263 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2007 Tureckiová, M.: Klíč k účinnému vedení lidí. Praha : Grada, 2007, S. 122 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Vališová, Alena 20% - Dittrich, Pavel - Dvořáková, Markéta - Kasíková, Hana - Janebová, Eva - Valenta, Josef - Dvořák, Radomír - Koťa, Jaroslav - Krykorková, Hana - Tvrzová, Ivana - Váňová, Růžena - Vonková, Hana - Votavová, Milada : Pedagogika pro učitele vyd. - Praha : Grada, s. ISBN [o2] 2008 Kuldová, S.: Geografie, roč. 113, č. 1, 2008, s AHCI ACB02 Vališová, Alena 100%: Jak získat, udržet a neztrácet autoritu vyd. - Praha : Grada, s. Lit. 43 zázn. ISBN [o5] 2008Pán učiteľ, roč. 3, č. 3, 2008, s. 11 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Vališová, Alena : K otázce formování vědeckého světového názoru adolescentů In: Pedagogika. - Roč. 34, č. 3 (1984), s ADF02 Vališová, Alena : K otázce zjišťování a hodnocení světonázorových kvalit středoškoláka In: Pedagogika. - Roč. 39, č. 6 (1989), s ADF03 Vališová, Alena - Mejtská, N. : Školní knihovna jako prostředek výchovy k práci a informacemi Lit. 9 zázn. In: Pedagogická revue. - Roč. 44, č. 2 (1992), s ADF04 Vališová, Alena : Asertivní styl komunikace a jednání ve škole In: Pedagogická orientace. - Č. 8-9 (1993), s ADF05 Vališová, Alena - Poláčková, V. - Skalková, J. - Váňová, R. : Co je to "otevřené vyučování" In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 1 (1993), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Vališová, Alena : Autorytet a manipulacja - problem kierowania rozwojem Lit. 4 zázn. In: Pedagogika alternatywna. - Lodź : Impuls, S ISBN

5 AEC02 Vališová, Alena : Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu Lit. 7 zázn. In: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej 21 wieku. - Kraków : Impuls, S ISBN AEC03 Vališová, Alena : Autorytet jako problem pedagogiczny Lit. 11 zázn. In: Studia edukacyjne 7. - Poznań : UAM, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Vališová, Alena : Programované vyučování In: Pedagogika pro učitele. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, S ISBN AED02 Vališová, Alena : Výchova k práci s informacemi i informačními prameny In: Pedagogika pro učitele. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, S ISBN [o4] 1997 Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997, S. 491 AED03 Vališová, Alena : Interakce a komunikace v pedagogickém procesu In: Pedagogika pro učitele. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, S ISBN AED04 Vališová, Alena : Sebeovládání - specifický problém v pedagogické teorii. - (Studia Paedagogica ; Zv. 21) Lit. 78 zázn. In: Mládež, drogy, společnost. - Praha : Pedagogická fakulta UK, S [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 AED05 Vališová, Alena : Vytrácí se autorita ve výchově nebo mění své podoby? In: Jedinec a společnost. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. - Praha : ISV, S ISBN [o3] 2008 Matulčíková, M.: Paedagogica 20. Bratislava : UK, 2008, S. 100 AED06 Vališová, Alena : Vůle a sebeovládání - osobnostní kvalita, bez které je rozvoj učení nemyslitelný In: Metakognice a autoregulace - jedna z možností rozvoje učební kompetence žáků. - Praha : [s.n.], S AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEF01 Vališová, Alena : Asertivní výchovné působení a rozvoj sebevědomí. - (Studia Paedagogica ; Zv. 14) Lit. 26 zázn. In: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. - Praha : Univerzita Karlova, S Ohlasy (2): [o4] 2007 Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007, S. 165 [o4] 2007 Pelikán, J.: Pomáhat být. Praha : Karolinum, 2007, S. 157 AEF02 Vališová, Alena : Nezbytnost "vůle k vůli" : (vzájemné podněty praktické filosofie a pedagogiky) In: O filosofii výchovy a filosofii provádějící. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN AEF03 Vališová, Alena : Autorita v zrcadle výchovy 5

6 Lit. 12 zázn. In: Rádce učitele. - Praha : Josef Raabe, S ISBN AEF04 Vališová, Alena : Asertivita na prahu 21. století Lit. 11 zázn. In: Rádce učitele. - Praha : Josef Raabe, S ISBN AEF05 Vališová, Alena : Asertivita v systému sociálních dovedností [elektronický optický disk] In: Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry podle evropského standardu IGIP (CD ROM). - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, S AEF06 Vališová, Alena : Sebeovládání (vybrané filosofické a pedagogické kontexty) Lit. 10 zázn. In: Humanitní vědy dnes a zítra. - Liberec : Bor, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť (CD ROM). - Bratislava : UK, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Vališová, Alena : Problems of authority in education In: Lust am Lehren. Lust am Lernen. - Alsbach : Leuchtturm, S ISBN [Ingenieurpädagogik internationales Symposion. Klagenfurt, 2001] AFC02 Vališová, Alena : Teacher training - alternative aproaches : (the social competence of teachers-engineers) Recenzované Lit. 4 zázn. In: Design of education in the 3rd millenium : frontiers in engineering education, vol Istanbul : [s.n.], S [Design of education in the 3rd millenium. Istanbul, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj - New trends in engineering pedagogy. - Praha : [s.n.], S ISBN AFC03 Vališová, Alena - Šubrt, Jiří - Andres, Pavel : E-learning from the Technical university students point of view Recenzované Lit. 6 zázn. In: Computers and advanced technology in education. - Anaheim : Acta press, S ISBN [Computers and advanced technology in education. IASTED conference. Beijing, ] AFC04 Vališová, Alena : Blended learning as a means to differentiate and optimise corporate training [elektronický optický disk] Recenzované Lit. 10 zázn. In: The proceedings of the 7th European conference on e-learning (CD ROM). - Dublin : Trinity college, S ISBN [7th European conference on e-learning. Agia Napa, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Vališová, Alena : Autorita - vodítko naším životem? In: Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. - Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN [7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc, ] AFD02 Vališová, Alena : Respektování autority - problém rodiny, školy i společnosti 6

7 Lit. 8 zázn. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii 4 : psychologie a pedagogika. - Praha : Matfyzpress, S ISBN [Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Konferencia. Praha, ] AFD03 Vališová, Alena : Sebeovládání aneb tváří v tvář nezbytnosti vůle Lit. 101 zázn. In: Didaktika - královna pedagogiky?. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, S ISBN [Didaktika - královna pedagogiky? Medzinárodná konferencia. Ústí nad Labem, február 2005] AFD04 Vališová, Alena : Multikulturní výchova a problém autority ve společnosti [elektronický optický disk] = Multicultural education and authoritie s problem in society Recenzované Lit. 7 zázn. In: Rubikova kostka : multikulturalita (CD ROM). - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšín, S ISBN [Rubikova kostka. Multikulturalita. Medzinárodná konferencia. Praha, ] AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií AFG01 Vališová, Alena - Pálková, H. : Issues of social skills of teachers-engineers In: Engineering education - the priority for global development. - Tallinn : IGIP, S ISBN [35th international IGIP symposium. Tallinn, ] BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Vališová, Alena 50% - Šubrt, Richard : Jak získat a neztratit autoritu, aneb, proč má maminka vždycky pravdu vyd. - Praha : ISV, s. Lit. 55 zázn. ISBN Ohlasy (3): [o3] 2005 Bratská, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 310 [o4] 2005 Dobrovská, D.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 225 [o4] 2008 Veteška, J. - Tureckiová, M.: Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada, 2008, S. 136 BCB Učebnice pre základné a stredné školy BCB01 Dudák, Vladislav - Adamová, Lenka - Koutná, Alena - Miedzgová, Jana - Vališová, Alena 20% - Ventura, Václav : Seminář ze společenskovědních předmětů : pro 2. stupeň základní školy. - Praha : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Vališová, Alena 90% - Singule, František - Valenta, Josef : Didaktika pedagogiky. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN Ohlasy (4): [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 [o3] 2002 Bazáliková, J.: Paedagogica 16. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, S. 106 [o4] 2004 Gillernová, I.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Univerzita Karlova, 2004, S. 419 [o4] 2008 Valenta, J.: Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Grada, 2008, S

8 BCI02 Dittrich, Pavel - Vališová, Alena 25% - Dvořáková, Markéta - Kasíková, Hana - Lukavská, Eva - Valenta, Josef : Pedagogika pro učitele : aktuální otázky pedagogiky konce 20. století nezm. vyd. - Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, s. ISBN [o4] 1999 Skalková, J.: Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, S. 281 BCI03 Kasíková, Hana - Vališová, Alena 20% - Dittrich, Pavel - Novotná, Marie - Rýdl, Karel - Dvořák, Radomír - Koťa, Jaroslav - Valenta, Jozef : Pedagogické otázky současnosti. - Praha : ISV, s. ISBN Ohlasy (3): [o6] 1995 Syřiště, I.: Pedagogika, roč. 45, č. 2, 1995, s [o4] 2000 Müllerová, L.: Řízení kurikula. Ústí nad Labem : UJEP, 2000, S. 84 [o3] 2001 Manniová, J.: Pedagogické spektrum, roč. 10, č. 5-6, 2001, s. 20 BCI04 Vališová, Alena : Hry s odkrytými kartami, aneb, otevřená komunikace : cvičebnice pro rozvíjení dobrých mezilidských vztahů vyd. - Praha : Pansofia, s. Lit. 31 zázn. ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj v nemčine: Spiele mit offenen Karten, oder, offene Kommunikation - Vyškov : Handbuch für Entwicklung guter zwischenmenschlicher Beziehungen, 1997 ISBN Ohlasy (16): [o6] 1996 Gillernová, I.: Učitelské listy, roč. 3, č. 10, 1996, s. 23 [o6] 1997 Lisalová, J.: Aula, roč. 5, č. 2, 1997, s [o6] 1996 Miller, M.: S 96, roč. 7, č. 43, 1996, s. 23 [o4] 1998Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 295 [o4] 1998 Jedlička, R. - Koťa, J.: Analýza a prevence sociálně patologických jevů. Praha : Karolinum, 1998, S. 168 [o4] 1999 Ondráček, P.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce. Pardubice : Ústav jazyků a humanitních studií, 1999, S. 92 [o4] 1999 Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha : ISV, 1999, S. 79 [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 [o4] 2007 Valenta, J.: Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, S. 281 [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2003 Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo... Praha : Portál, 2003, S. 169 [o4] 2004 Bendl, S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, 2004, S. 208 [o4] 2005 Valenta, J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Praha : AISIS, 2006, S. 225 [o4] 2008 Procházka, M. - Somr, M.: Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. České Budějovice : V- Studio, 2008, S. 100 [o4] 2004 Valenta, J.: Manuál k tréninku řeči lidského těla. Praha : AISIS, 2004, S. 258 BCI05 Vališová, Alena : Komunikace a vzájemné porozumění : hry pro dospívající vyd. - Praha : Grada, s. Lit. 56 zázn. ISBN Ohlasy (6): [o5] 2005 Bratská, M.: Psychofórum, č. 1, 2005, s [o4] 2008 Mužík, J.: Edukace řídících dovedností. Praha : ASPI, 2008, S. 143 [o4] 2007 Balvín, J.: Metody výuky romských žáků. Praha : Radix, 2007, S. 185 [o4] 2008 Procházka, M. - Somr, M.: Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. České Budějovice : V- Studio, 2008, S. 100 [o4] 2008 Balvín, J.: Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha : Radix, 2008, S. 223 [o4] 2005 Mužík, J.: Soubor základních pravidel a dovedností pro lektorskou práci. Praha : IMS, 2005, S. 58 BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 8

9 BDF01 Vališová, Alena : Mocný svět asertivní komunikace, aneb, umění jak lépe vycházet s lidmi In: S Roč. 4, č. 16 (1993), s. 4-8 [o4] 1995 Koťa, J.: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha : Univerzita Karlova, 1995, S. 62 BDF02 Vališová, Alena : Sociální dovednosti se lze učít In: Učitelské listy. - Roč. 1, č. 8 (1993/94), s. 9 BDF03 Vališová, Alena : Aktivizující metody ve vzdělávání dospělých In: S Roč. 4, č. 37 (1993), s BDF04 Vališová, Alena : Úskalí vteřinových rozhodnutí In: S Roč. 5, č. 29 (1994), s. 8-9 BDF05 Vališová, Alena : Říkejme ano nebo ne - málokdy snad In: Informatorium. - Roč. 3, č. 1 (1995/96), s. 2-3 BDF06 Vališová, Alena : Dokážeme být k sobě a druhým upřímní? In: Informatorium. - Roč. 3, č. 6 (1995/96), s. 2-3 BDF07 Vališová, Alena : Past na hněv : jak zvládáme rozčilení? In: S Roč. 6, č. 36 (1995), s. 8-9 BDF08 Vališová, Alena : Nebojme se kritiky In: Informatorium. - Roč. 3, č. 2 (1995/96), s. 2-3 BDF09 Vališová, Alena : Sázka na alternativu? : stát - obec - škola - rodina In: S Roč. 6, č. 21 (1995), s BDF10 Vališová, Alena - Koťa, Jaroslav : Didaktika pedagogiky - opomíjená vědní disciplina? In: Pedagogika. - Roč. 45, č. 4 (1995), s BDF11 Vališová, Alena : Dokážeme zvládnout kritiku? In: S Roč. 7, č. 25 (1996), s. 8-9 BDF12 Vališová, Alena : Management - znamení doby? In: S Roč. 8, č. 13 (1997), s. 25, 27 BDF13 Vališová, Alena : Asertivita na prahu století komunikace : vychováváme skutečně samostatné a zodpovědné osobnosti? In: Veřejná správa. - Roč. 9, č. 40 (1998), s. 12, 21 BDF14 Vališová, Alena : O vztahu autority a svobody ve výchově aneb pravomoc a odpovědnost In: Učitelské listy. - Roč. 6, č. 8 (1998/99), s BDF15 Vališová, Alena : Dynamika autority dospělého v interakci s dítětem aneb "hra sociálních rolí" In: Učitelské listy. - Roč. 6, č. 7 (1998/99), s BDF16 Vališová, Alena : Problém autority v prostředí rodiny a školy In: Učitelské listy. - Roč. 6, č. 6 (1998/99), s BDF17 Vališová, Alena : Sebeovládání a sebevýchova : cesty k posílení osobní autority dospělého a dítěte In: Učitelské listy. - Roč. 7, č. 2 (1999/00), s

10 [o3] 2004 Hrubišková, H.: Pedagogické spektrum, roč. 13, č. 9-10, 2004, s. 22 BDF18 Vališová, Alena : Asertivní výchovné působení - nebezpečí pro autoritu dospělého? In: Učitelské listy. - Roč. 7, č. 1 (1999/00), s [o4] 2001 Bendl, S.: Školní kázeň. Praha : ISV, 2001, S. 251 BDF19 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Nebojme se kritizovat respektujme však lidskou důstojnost In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 5 (2001/02), s BDF20 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Zvládání rozzlobení aneb past na hněv In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 6 (2001/02), s BDF21 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Rozvíjení sociální způsobilosti učitele - celoživotní experiment In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 1 (2001/02), s. 12 BDF22 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Psychohygiena a její význam pro duševní rovnováhu učitele In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 8 (2001/02), s BDF23 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Konflikty a jejich místo v životě člověka In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 7 (2001/02), s BDF24 Vališová, Alena : Zvládání hněvu, aneb, celoživotní experiment In: Čtenář. - Roč. 53, č. 7-8 (2001), s BDF25 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Škola komunikace - komunikace ve škole In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 3 (2001/02), s BDF26 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Mýtus ideálního učitele - předsudky a realita In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 2 (2001/02), s [o4] 2002 Obst, O.: Školní didaktika. Praha : Portál, 2002, S. 437 BDF27 Vališová, Alena : Prosadit se je umění In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 46 (2001), s. 8-9 BDF28 Vališová, Alena : Asertivita : sázka na otevřené jednání In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 38 (2001), s. 8-9 BDF29 Vališová, Alena - Štětovská, Iva : Pozitivní signály - jejich sdělování a přijímání In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 4 (2001/02), s BDF30 Vališová, Alena : Zkusme zvládnout kritiku In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 48 (2001), s. 8-9 BDF31 Vališová, Alena : Jak čelit manipulaci In: Naše rodina. - Roč. 33, č. 44 (2001), s. 8-9 BDF32 Vališová, Alena : Asertivita je také slušnost In: Čtenář. - Roč. 53, č. 12 (2001), s. 8-9 BDF33 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Inženýrská pedagogika v mezinárodních kontextech In: Pedagogika. - Roč. 52, č. 1 (2002), s BDF34 Vališová, Alena : Zvládání kritiky aneb tikající vteřiny 10

11 In: Čtenář. - Roč. 54, č. 4 (2002), s BDF35 Vališová, Alena : Společnost a vzdělání : vzájemné zrcadlení In: Veřejná správa. - Roč. 17, č (2006), s BDF36 Vališová, Alena : Rozvíjení zdravého sebevědomí : prevence manipulace Lit. 5 zázn. In: Veřejná správa. - Roč. 18, č. 14 (2007), s. 14 a BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC01 Vališová, Alena : Mit idealnego nauczyciela? : zaloŝenia a rzeczywistość Lit. 3 zázn. In: Pedagogika alternatywna, tom 2. - Kraków : Impuls, S ISBN BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Štětovská, Iva 50% - Vališová, Alena 50%: Mýtus ideálního učitele In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Historie a perspektivy didaktického myšlení. Konferencia. Praha, 2004] BED02 Vališová, Alena : Autorita v zrcadle výchovy Lit. 10 zázn. In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. - Praha : Univerzita Karlova, S ISBN [Historie a perspektivy didaktického myšlení. Konferencia. Praha, 2004] Ohlasy (3): [o3] 2005 Matulčíková, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 145 [o4] 2005 Kachlík, J.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 81 [o3] 2004 Matulčíková, M.: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : UK, 2004, S. 389 BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Vališová, Alena : Historie a současnost výuky didaktiky na Filozofické fakultě UK In: 100 let pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha : Univerzita Karlova, S BEF02 Vališová, Alena : Problémy didaktiky pedagogiky In: Za koncepčnosť učiteľského vzdelávania. - Bratislava : Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov, S [8. celoštátny pedeutologický seminár. Bratislava, ] BEF03 Vališová, Alena : Pedagogika aneb úvahy o řemesle In: Historia magistra vitae, vita magistra historiae : Sborník statí k 75. narozeninám prof. Dr. Josefa Cacha. - Praha : Karolinum, S ISBN EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch EDI01 Vališová, Alena : Taxová, J.: Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání In: Socialistická škola. - Roč. 28, č. 10 (1987/88), s Rec.: Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání / J. Taxová. - Praha : SON,

12 EDI02 Vališová, Alena : Pedagogická optimalizace v otázkách a odpovědích In: Pedagogika. - Roč. 37, č. 5 (1987), s Rec.: Pedagogická optimalizace v otázkách a odpovědích / J.K. Babanskij - M.M. Potašnik. - Praha : SPN, 1986 EDI03 Vališová, Alena : Savin, N.V.: Metodika prepodavanija pedagogiki In: Pedagogika. - Roč. 40, č. 2 (1990), s Rec.: Metodika prepodavanija pedagogiki / N.V. Savin. - Moskva : Prosveščenije, 1987 EDI04 Vališová, Alena : Vieme riešiť záťažové situácie? In: Československá psychologie. - Roč. 36, č. 6 (1992), s Rec.: Vieme riešiť záťažové situácie? / M. Bratská. - Bratislava : SPN, 1992 EDI05 Vališová, Alena : Cedrychová, V. - Krestová, J. - Raudenský, P.: Možnosti diferenciace žáků na základní škole In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 3 (1993), s Rec.: Možnosti diferenciace žáků na základní škole / V. Cedrychová - J. Krestová - P. Raudenský. - Praha : H&H, 1992 EDI06 Vališová, Alena : Humanizace vzdělání a výchovy jako soudobý pedagogický problém In: Učitelské listy. - Roč. 1, č. 10 (1993/94), s. 9 Rec.: Humanizace vzdělání a výchovy jako soudobý pedagogický problém / J. Skalková. - Ústí nad Labem : UJEP, 1993 EDI07 Vališová, Alena : Bratská, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 2 (1993), s Rec.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia / M. Bratská. - Bratislava : UK, 1992 EDI08 Vališová, Alena : Capponi, V. - Novák, T.: Jak se prosadit In: Pedagogika. - Roč. 43, č. 4 (1993), s Rec.: Jak se prosadit / V. Capponi - T. Novák. - Praha : Svoboda, 1992 EDI09 Vališová, Alena : Kasíková, H. - Valenta, J.: Reformu dělá učitel In: Učitelské listy. - Roč. 1, č. 10 (1993/94), s. 18 Rec.: Reformu dělá učitel / H. Kasílková - J. Valenta. - Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994 EDI10 Vališová, Alena : Jsem to skutečně já - jsi to skutečně ty? In: Učitelské listy. - Roč. 2, č. 10 (1994/95), s. 17 Rec.: Jsem to skutečně já - jsi to skutečně ty? / J. Valenta. - Praha : ISV, 1995 EDI11 Vališová, Alena : Alternative Schulformen in der Schweitz In: Československá psychologie. - Roč. 38, č. 3 (1994), s Rec.: Alternative Schulformen in der Schweitz / M. Näf. - Zürich : Pro Juventute, 1990 EDI12 Vališová, Alena : Klíč k reálnému světu In: Učitelské listy. - Roč. 2, č. 8 (1994/95), s. 9 Rec.: Čítanka pro život / J. Nekvapilová - I. Gillernová. - Praha : Fortuna, 1994 EDI13 Vališová, Alena : Inspirativní kniha o výchově In: Učitelské listy. - Roč. 3, č. 7 (1995/96), s. 21 Rec.: Výchova jako teoretický problém / J. Pelikán. - Ostrava : Amosium, 1995 EDI14 Vališová, Alena : Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování In: Aula. - Roč. 5, č. 2 (1997), s Rec.: Za novou kvalitu vyučování / J. Skalková. - Brno : Paido,

13 EDI15 Vališová, Alena : Metody a techniky dramatické výchovy In: Učitelské noviny. - Roč. 10, č. 46 (1997), s. 25 Rec.: Metody a techniky dramatické výchovy / J. Valenta. - Praha : Strom, 1997 EDI16 Vališová, Alena : Most mezi teorií a praxí In: Učitelské listy. - Roč. 7, č. 7 (1999/00), s. 21 Rec.: Obecná didaktika / J. Skalková. - Praha : ISV, 1999 EDI17 Vališová, Alena : Cipro, M.: Slovník pedagogů In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 1 (2001/02), s. 16 Rec.: Slovník pedagogů / M. Cipro. - Praha : Vlastním nákladem, 2000 EDI18 Vališová, Alena : Jakou úlohu má v životě tvořivost? In: Učitelské listy. - Roč. 9, č. 4 (2001/02), s. 20 Rec.: Tvořivost v teorii a praxi / M. Cipro. - Praha : Vodnář, 1999 EDI19 Vališová, Alena : Školství na prahu 21. století a fenomény současné civilizace In: Veřejná správa. - Roč. 12, č. 36 (2001), s Rec.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce / P. Ondráček. - Pardubice : ÚJHS, 1998 EDI20 Vališová, Alena : Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století In: Aula. - Roč. 10, č. 2 (2002), s Rec.: Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století / B. Blížkovský a kol. - Brno : Konvoj, 2000 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pedagogická revue. - Roč. 54, č. 1 (2002), s EDI21 Vališová, Alena : Pozoruhodný text In: Veřejná správa. - Roč. 13, č. 27 (2002), s. 23 Rec.: Zisky a straty v záťažových situáciách, alebo, príprava na život / M. Bratská. - Bratislava : Práca, 2001 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pedagogika. - Roč. 52, č. 4 (2002), s EDI22 Vališová, Alena : Jirásková, V. a kol.: Základy společenských věd In: Pedagogika. - Roč. 55, č. 2 (2005), s Rec.: Základy společenských věd / V. Jirásková a kol. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 EDI23 Vališová, Alena : Mária Matulčíková: Reformatory pedagogical and alternative schools and their contribution for the school reform In: Problemy wczesnej edukacji. - Roč. 4, č. 2 (8) (2008), s Rec.: Reformatory pedagogical and alternative schools and their contribution for the school reform / M. Matulčíková. - Bratislava : AG musica liturgica, 2007 EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch EDJ01 Vališová, Alena : Potřebují obce asertivní starosty? In: S Roč. 3, č. 29 (1992), s EDJ02 Vališová, Alena : Každý svého štěstí strůjce? In: Informatorium. - Roč. 3, č. 5 (1995/96), s. 2-3 EDJ03 Vališová, Alena : Pozitivní signály aneb nešetřeme pochvalou In: S Roč. 7, č. 25 (1996), s EDJ04 Vališová, Alena : Odborné aktivity katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy : (v kontextu pedagogické teorie a školské praxe) In: Tradice a perspektivy pedagogických věd. - Praha : Karolinum, S ISBN

14 FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) FAI01 - Vališová, Alena - Koťa, Jaroslav : Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova : sborník z výskumného projektu EXTRA "Asertivita a rozvoj sebevědomí" vyd. - Praha : Univerzita Karlova, s. - (Studia Paedagogica ;Zv. 14) [o4] 2005 Procházka, M.: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha : ISV, 2005, S. 170 FAI02 - Vališová, Alena - Rymeš, Milan - Riegel, Karel : Rozvoj české společnosti v Evropské unii 4 : psychologie a pedagogika vyd. - Praha : Matfyzpress, s. ISBN [o4] 2007 Koťa, J.: Pedagogika pro učitele. Praha : Matfyzpress, 2007, S. 67 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Vališová, Alena - Koťa, Jaroslav : Celostátní konference o urychlení procesu osvojování rozumových a psychomotorických dovedností In: Pedagogika. - Roč. 39, č. 1 (1989), s GII02 - Vališová, Alena - Marynowicz-Hetka, Ewa - Heger, Vladimír : Jedinec v proudu změn In: S Roč. 6, č. 12 (1995), s. 10 GII03 Vališová, Alena : 10 kvítků kamarádky Rozumbradky aneb učíme se společně šetřit energií. - Praha : TIRA, s. GII04 Vališová, Alena : Labyrint světa a ráj informací In: S Roč. 6, č. 38 (1995), s. 8-9 GII05 - Vališová, Alena - Chum, Jiří : Sázka na otevřené jednání : asertivita je také slušnost In: S Roč. 7, č. 25 (1996), s GII06 Vališová, Alena : Všechny cesty vedou ke vzdělání In: S Roč. 8, č. 13 (1997), s. 24 GII07 Vališová, Alena : Nejvíce na očích veřejnosti? In: S Roč. 8, č. 36 (1997), s. 26 GII08 Vališová, Alena : Asertivita a senioři In: Vitalita. - Roč. 3, č. 5 (1997), s. 11 GII09 Vališová, Alena : Školství ve Spojených státech amerických In: S Roč. 8, č. 13 (1997), s GII10 Vališová, Alena - Měřička, Jiří - Lisalová, Jindra : Klagenfurt : IGIP 2001 In: Veřejná správa. - Roč. 12, č. 46 (2001), s. 12, 24 GII11 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Inženýrská pedagogika - historie, současnost a perspektivy In: Pedagogika. - Roč. 55, č. 1 (2005), s GII12 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Akreditace vysokoškolského technického stuia v Turecku In: Aula. - Roč. 14, č. 2 (2006), s

15 GII13 Vališová, Alena - Měřička, Jiří : Inženýrská pedagogika u nás i ve světě - Sympozium IGIP 2005 In: Pedagogika. - Roč. 56, č. 2 (2006), s

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity

Předseda oborové rady Mimouniversitní aktivity Životopis Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. narozen 15. 2. 1935 v Novém Jičíně, okr. Nový Jičín, ČR Pracoviště Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gorkého 7, 602

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Seznam publikovaných prací

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Seznam publikovaných prací doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Seznam publikovaných prací Kód Poř. číslo Charakteristika AAA 1. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická

Více

Soupis publikací od r. 1998 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Soupis publikací od r. 1998 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Soupis publikací od r. 1998 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Monografie 1. ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Acta Universitatis Purkynianae č. 106. Studia paedagogica. Ústí nad Labem: UJEP,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více