Příručka pro rodiče a děti s ADHD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro rodiče a děti s ADHD"

Transkript

1 Pavla Šňupárková Příručka pro rodiče a děti s ADHD Příručka obsahuje praktická cvičení pro rodiče i jejich děti. Cvičení vycházejí z metod kognitivně behaviorální terapie a jejich cílem je nácvik lepších způsobů zvládání příznaků ADHD.

2 Obsah Úvod 2 Co je to ADHD 4 Proč zrovna ADHD 5 Kdo za to může 5 Jak to vlastně vypadá, když má někdo ADHD 8 Jak se dá ADHD léčit 10 Jak můžeme chování svého dítěte ovlivňovat 16 Tréninkový program 19 Jaké cíle si můžeme stanovit 21 Práce s myšlenkami 24 Nácvik sociálních dovedností 26 Verbální komunikace 29 tón hlasu 29 hlasitost 30 Neverbální komunikace 32 mimika 32 oční kontakt 36 postoje 39 proxemika (vzdálenost) 41 Trénink asertivního chování 44 pochvala 45 kritika 48 žádost o laskavost 53 kompromis 56 empatie (porozumění) 60 Řešení problémů 63 Nácvik zvládání vzteku 65 Sebeodměňování 75 Závěrem 77 Literatura 78 1

3 Úvod Tato brožura je určena především rodičům dětí s hyperkinetickou poruchou. Ale může být užitečná všem, kteří s těmito dětmi bývají v kontaktu. Zdá se, že hyperaktivních dětí je stále více. Jaké jsou příčiny? Jak se porucha projevuje? A jak můžeme dětem s ADHD pomoci? Na tyto otázky můžeme společně hledat odpovědi právě v této knize. Věřím, že pro vás bude dobrou inspirací a doufám, že vám pomůže lépe zvládat řadu problémů, které s sebou porucha pozornosti s hyperaktivitou přináší. V první části je teoretický úvod, v němž můžete najít informace ohledně názvosloví, vývoje a výskytu poruchy. Stručně jsou uvedeny hlavní příčiny ADHD, projevy a možnosti léčby. Druhá část je praktická. Máte zde možnost vyzkoušet si různá cvičení, která mohou pomoci lépe zvládat negativní projevy poruchy. Jde především o trénink sociálních dovedností, zvládání vzteku u dětí, plánování času, řešení problémů a podobně. Součástí cvičení jsou formuláře a tabulky, které můžete v rámci tréninkového programu využít. Některá cvičení jsou určena i vám. Poznáte je podle tohoto obrázku. Ideální postup při používání této publikace je nejdříve si ji celou přečíst a potom se zaměřit na to, co je pro vás nejaktuálnější. Doporučuji nejdříve se zamyslet nad tím, které problémy vnímáte jako nejpalčivější. Na jejich základě si stanovte cíle. A potom hledejte taková cvičení, která budou v souladu s vašimi cíli. Velmi doporučuji vše si zapisovat! Publikace obsahuje tabulky a formuláře, které pomáhají mapovat vaše chování i chování vašich dětí. Popis chování, včetně vašich myšlenek a pocitů, které v dané situaci prožíváte je velice přínosný. Jednak máte nezkreslená fakta, s nimiž můžete pracovat a potom lépe zhodnotíte průběh svého počínání. Máte před sebou jasnou odpověď, zda si vedete dobře nebo ne. Vy budete aktivní plánovači tréninku. Svým dětem můžete vybírat cvičení, která mají trénovat. Cvičení pro děti poznáte podle tohoto obrázku. Nejvhodnější bude, když si předem naplánujete, jakou máte vizi. To znamená, že dětem budete předkládat cvičení promyšleně. Například máte problém se zvládáním vzteku. Nejdříve si tedy budete zapisovat situace, ve kterých se dítě vzteká. Popíšete jejich reakci, své chování, myšlenky a pocity. Zkusíte se svými myšlenkami pracovat. Potom si 2

4 Jak to vlastně vypadá, když má někdo ADHD? Ten chlapeček je ale hyperaktivní! Slýcháme dnes stále častěji. Někdo si myslí, že mezi hyperaktivitou a nevychovaností není rozdíl. Tak jak to vlastně vypadá, když má dítě hyperkinetickou poruchu? Poznáme ji podle poruchy pozornosti, hyperaktivity a impulzivního jednání. Tato triáda musí být zastoupena, abychom mohli prohlásit dítě za takzvaně hyperaktivní. Porucha pozornosti se projevuje nepozorností vůči podrobnostem jak ve školní, tak při domácí práci a neschopnosti udržet pozornost i během hry. Děti se chovají, jako by neposlouchaly, co jim kdo říká, určenou práci nedokončí, mají potíže s organizací zadaných úkolů, vyhýbají se činnostem, které vyžadují dlouhodobou pozornost, často ztrácejí osobní věci a školní pomůcky, jsou zapomětlivé, rozptylují je i slabé podněty. Dítě si neumí organizovat práci, nedokončí úkol, nestrukturuje volný čas. Projevuje se u něho porucha motivace, úsilí a vytrvalosti, zvláště v aktivitách, které nepřinášejí okamžité uspokojení. Hyperaktivita s neschopností relaxace, sedavých aktivit. Takové dítě chvíli neposedí. Přitom výkon pohybu je správný, ale jeho provedení je zbrklé, nepřesné, nekoordinované. Takže hyperaktivní děti nezažívají ani uspokojení při sportovních aktivitách, neboť se jeví jako neohrabané. Impulzivita se projevuje jak ve formě jednání, tak ve formě kognitivního stylu (zbrklé úsudky, překotné rozhodování...). Mnoho věcí dělají nahodile, postupují spíše chaoticky než systematicky. Mají problémy se sebeovládáním, všechno dělají okamžitě. Pouštějí se zbrkle, bez rozmýšlení do nebezpečných aktivit a hrozí jim proto větší riziko úrazů a nehod. Často mluví bez ohledu na sociální zábrany, přerušují řeč nebo činnosti jiných lidí, vykřikují ve škole. K dospělým mají obvykle sníženou společenskou distanci. Kdy se dá zjistit, zda mám hyperaktivní dítě? Je velice důležité stanovit diagnózu v nejútlejším věku dítěte, dříve než se plně rozvinou poruchy chování a učení a zvláště sekundární příznaky ve formě neuróz a vývoje psychopatických rysů. Vývojová psychologie sleduje duševní vývoj dítěte a porovnává ho s jeho vrstevníky. Známky oslabení CNS se mohou projevit vývojovými opožděními za normou příslušnou 8

5 Přistoupíme k praktickým cvičením Tréninkový program Syndrom ADHD komplikuje život dětem i jeho okolí. Problémy, které jsou popsány výše, můžete zkusit aktivně řešit. Kromě návštěvy pedagogicko-psychologické poradny, kde vám odborníci dítě otestují a potvrdí diagnózu, existují i jiné cesty. V některých poradnách provádějí tréninkové programy pro hyperaktivní děti. Většinou formou skupinových terapií. Je to bezesporu vítaná aktivita! Děti v kolektivu dětí dostávají zpětnou vazbu o svém chování a mohou se učit chovat jinak. Další možností je návštěva psychologa nebo pedopsychiatra. Ten se může dítěti věnovat individuálně. Dětem nepomůže jen odborník, ale především vy jeho rodiče. S vámi tráví nejvíce času, vaše hodnoty a názory přejímá a řídí se jimi. Vy jste pro něho jistotou a oporou. A vaše mínění má pro něho rozhodující význam. Vy znáte potíže svého dítěte nejlépe. Proto by veškeré nápravné postupy měly mít oporu ve vaší rodině. Ideální pro dobrý průběh nápravy je porozumění problémům, chápající rodiče, kteří chtějí bojovat s příznaky ADHD a trpělivý učitel. V neposlední řadě je to spolupracující dítě. Také ono by mělo být přiměřenou formou motivováno ke změně chování. Například: Honzíku, dneska jsi byl moc hodný. Napsal sis úkoly a sám uklidil věci. Vůbec jste se nehádali s bratrem. Máme oba velkou radost. Víme, že když nás někdy zlobíš, neděláš to schválně a pak tě to mrzí. Rádi bychom udělali něco, aby takových dní, jako ten dnešní bylo mnohem více. Co ty na to? Zkusíme změnit své chování a ty se o to pokusíš taky, ano? Než začnete přistupovat ke změně, měli byste si problémové chování svého dítěte dobře zmapovat. Používejte záznamy problémového chování (na straně 23) nebo si vytvořte podobné záznamové archy. Možná časem sami zjistíte, kdy mívá dítě větší problémy se zvládáním některých činností. Až budete mít jeho chování lépe pod kontrolou, zaměřte se na to, aby si i dítě více uvědomilo, jak se chová. Cílem společného zaznamenávání je to, aby dítě mělo zpětnou vazbu na své jednání. Má možnost vidět, kdy se mu dařilo a kdy ne. Může to být pro něho motivační, neboť jasně vidí výsledky svého snažení. Někdy děti propadají pocitům beznaděje a trápí se myšlenkami, že jsou k ničemu. I proto mají záznamy význam. Kromě neúspěchu zde vidí i své úspěchy. Můžete si vytvořit přehlednou tabulku. 19

6 4. cvičení: Mimika Dopiš, jakou emoci cítí jednotlivé obličeje. 35

7 1. cvičení: Kompromis Cíl: Naučit se hledat řešení přijatelné pro obě strany. Podívej se na obrázek. Jsou na něm sourozenci, kteří se hádají o to, kdo bude pracovat na počítači. Napiš rozhovor, který by mohli vést. Zakonči ho kompromisním řešením. 57

8 1. cvičení: Zvládání vzteku Cíl: Naučit se reagovat klidnějším způsobem v nepříjemných situacích. Podívej se na obrázek. Představ si, že jsi kluk, který se polil při obědě polévkou. Kamarádi se ti smějí. Jak můžeš reagovat? 69

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLE

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLE STUDIJNÍ OPORA PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLE PhDr. Pavla Presslerová 1. Úvod Ještě než se pustíte do čtení následujícího textu, zkuste se na chvíli zamyslet nad jednoduchou otázkou: Co vám působí

Více

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu Nikola Ředinová Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Vlastní práce bude zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází k problémům při zařazování

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

~OPS~UNIE. Název projektu: METODIKA PRO PRACI v,,, SE ZAKY SE SPECIALNIMI. v,, VZDELAVACIMI POTREBAMI

~OPS~UNIE. Název projektu: METODIKA PRO PRACI v,,, SE ZAKY SE SPECIALNIMI. v,, VZDELAVACIMI POTREBAMI 111 *** ~OPS~UNIE * * *** Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Centrum péče pro žáky se SVP v základních škol zřízených MC Praha 8, METODIKA PRO PRACI v,,,

Více

MARIE VLASATÁ a kol. ADHD vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou

MARIE VLASATÁ a kol. ADHD vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou MARIE VLASATÁ a kol. ADHD vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

ÚVOD: LMD nebo ADHD?

ÚVOD: LMD nebo ADHD? ÚVOD: Jak ovlivňuje poruchy chování přístup rodičů k dětem? Hodně dětí dnes nestrádá materiálně, ale citově. Drahé oblečení a hračky nenahradí čas rodičů věnovaný dítěti. Ve velmi složité životní situaci

Více

POZNÁVÁME SVOU OSOBNOST

POZNÁVÁME SVOU OSOBNOST Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.1 POZNÁVÁME SVOU OSOBNOST Simona Jeřábková a Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD)

Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) příručka pro dospělé Markéta Čermáková Hana Papežová Petra Uhlíková Ilustrace: Jiří Pěkný 1 OBSAH ÚVOD... 3 CO JE TO ADHD A JAK SE PROJEVUJE... 5 DIAGNOSTIKA

Více

Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole. Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD). Autorka Veronika Pavlas Martanová

Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole. Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD). Autorka Veronika Pavlas Martanová Prevence a intervenční opatření u dětí na základní škole. Problémy s pozorností (dítě s ADD, ADHD, LMD). 1 Autorka Veronika Pavlas Martanová Co to znamená Porucha pozornosti? ADHD? ADD? LMD? Takové dítě

Více

Výchova a vzdělávání dětí s ADHD

Výchova a vzdělávání dětí s ADHD Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Výchova a vzdělávání dětí s ADHD Vendula Vojtová Obchodní akademie, Střední odborná a Jazyková škola s právem státní

Více

Program STUDENT. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

Program STUDENT. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Program STUDENT Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 PROGRAM STUDENT...2 1. Řešení školních (osobních) krizových situací...4 2. Režimová opatření:...5 3. Motivace

Více

Bakalářská práce 2013 Terezie Havlíčková, DiS.

Bakalářská práce 2013 Terezie Havlíčková, DiS. INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Bakalářská práce 2013 Terezie Havlíčková, DiS. Specifika výchovy dětí s ADHD Terezie Havlíčková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Havlíčková, T. Specifika výchovy

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální patologie a sociologie Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Bakalářská práce Autor práce: Michaela Bitnarová Studijní

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie Olga Kosičková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky: Cílem bakalářské práce je zjištění sociálních faktorů ovlivňujících chod rodiny s dítětem

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Wolfdieter Jenett. ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele

Wolfdieter Jenett. ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele Wolfdieter Jenett ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele Edika Brno 2013 ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele Wolfdieter Jenett, Dr. med. Překlad: Milada Vlachová Odborná korektura: MUDr. Petra Uhlíková Ilustrace:

Více

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SPECIFIKA PŘECHODU ŽÁKŮ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Z MŠ NA 1. STUPEŇ ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Zamboryová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí

Více

Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ Pacov

Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ Pacov Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ Pacov Program vznikl na základě projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ PÉČE O LIDI S DEMENCÍ V DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kučerová Kateřina Sociální péče, obor Sociální práce 2009-2012 Vedoucí práce: PhDr.

Více