MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě Efektivní telefonická komunikace Komunikace a vyjednávání v krizových situacích Konflikty Kreativita a inovace v práci mistra Motivace Motivace a osobní rozvoj v roli mistra Osobnost mistra Prezentační dovednosti přesvědčivé a sebevědomé vystupování Příprava obchodníků pro práci v terénu (II.) Rozhodování je tvrdá manažerská práce Rozvoj osobnostní efektivity sebepoznání Rozvoj týmové efektivity Strategie a komunikace pro mistry Time management Trénink asertivního jednání Trénink slovní pohotovosti Týmová práce pro mistry Úspěšné profesionální jednání se zákazníky (I.) Váš čas a ová komunikace pod kontrolou Změny v písemnostech, verbální a neverbální komunikace Zvládání změn DTO CZ, s.r.o. Mariánské náměstí 480/ Ostrava-Mariánské Hory Kontaktní osoby: Eva Gdulová, tel.: , Milada Šídlová, tel.: , Věra Píchová, tel.: ,

2 EFEKTIVNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE Sofoklés: Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá. Umění profesionálního telefonování znamená, že i bez přímého osobního kontaktu s protějškem dosáhnete svého cíle. Ať už je to domluvení obchodní schůzky, vyřízení stížnosti, nebo běžná pracovní telefonická komunikace v roli asistentky ředitele společnosti, vždy je důležité si uvědomit, že rozhodující pro průběh rozhovoru není to, co si myslím já, ale jak to ti druzí chápou. Osvěžte si pro vzájemné porozumění při telefonování používání pozitivních formulací, zbavte se nežádoucích návyků a stereotypů. Během tréninku se naučíte, jak se lze naladit na posluchače a co vám usnadní dotáhnout telefonický rozhovor do úspěšného konce. - Pravidla pro telefonování - Proces komunikace - Pozitivní formulace - Práce s hlasem - Verbální versus neverbální komunikace - Selektivní vnímání - Pozornost - Překonávání komunikačních bariér a námitek Vyhlášený termín: KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Tomáš Baťa: Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví. Nezřídka se ocitáme v situacích, kdy se vyjednávání nebo komunikace dostává do slepé uličky, ať už se jedná o pracovní jednání s důležitými pracovními partnery, kolegy v podřízené či nadřízené pozici, nebo pokud je potřeba řešit různé a ne vždy příjemné situace. Dozvíte se, jak pracovat s argumenty, jak se na jednání připravit, s jakými scénáři počítat, jak přiměřeným a účinným způsobem asertivně jednat. Na modelových příkladech si ukážeme, jak při vyjednávání zpravidla vznikají konfliktní situace a jak se s nimi účinně vypořádat, a jak se zároveň poprat se stresem, který v důsledku vypjatých situací vzniká. Součástí tréninku je i nácvik slovní pohotovosti a seznámení se zásadami slovní sebeobrany. - Argumentace - Vyjednávání - Asertivita - Slovní pohotovost - Scénáře - Námitky - Slovní sebeobrana Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

3 KONFLIKTY Jack Welch: Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Konflikty jsou zdrojem změn, zabraňují stagnaci a ověřují mezilidské vztahy. Je ale potřebné si uvědomit, které faktory a příčiny vedou ke vzniku konfliktů, jak je zvládnout nebo zastavit, a také jak poznat svůj vlastní styl ve zvládání konfliktu. - Co je to konflikt - Proč k němu dochází a dá se mu předcházet, je vždy škodlivý? - Způsoby, jak lze řešit konflikty - Konflikty mohou přerůst ve stres - Co je stres - Role manažera při řešení konfliktů ve firmě - Metoda win-win Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: KREATIVITA A INOVACE V PRÁCI MISTRA Linus Pauling: Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů. S prací mistra je spojeno každodenní řešení problémů a úkolů, mnohdy rutinních a opakovaných. V případě nerutinních, obtížně definovatelných zadání je potřeba používat zcela jiné způsoby řešení úkolů, intuitivní nebo systematicko-analytické postupy. Vždy je základem správná definice problému, teprve pak je možné docílit správného řešení. V tomto kurzu si mistři na řadě příkladů procvičí kreativní postupy a způsoby řešení technických i netechnických zadání. Součástí tréninku je praktické cvičení jak dovést nápad, pokud je to možné, do podoby skutečné inovace, použitelné v praxi. - Definice problému - Analogie a synergie - Procesní změny - Technické zlepšování (svinutí a rozbalení) - Techniky řešení problémů (5 proč, Rybí kost, tvorba variant, inovace v praxi, kreativní techniky pro řešení úkolů, rozhodování) Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

4 MOTIVACE Kdo říká, že mezi motivací a manipulací není vlastně žádný rozdíl, měl by přemýšlet, zda manipulace není to jediné, co ve vztahu k ostatním zvládá. (Tajemství motivace, 2006) Už Tomáš Baťa věděl o motivaci zaměstnanců své, když prohlašoval, že z každého dělníka by se měl stát spolupodnikatel. Motivace je vlastně startér jakékoli činnosti, kterou děláte je to proces, který určuje směr a sílu trvání našeho chování a jednání. - Nastavení optimální motivace - Efektivní interní komunikace - Identifikace potřeb pracovníků pro upevnění motivace a loajality - Program skupinového i individuálního rozvoje - Zvyšování manažerských kompetencí - Hodnocení výkonu - Hodnocení pracovníků - Zavedení akčních programů a motivačních soutěží Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ V ROLI MISTRA Henry Ford: Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím, nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Aby lidé dobře pracovali, musí být vhodně motivováni. Na každého ovšem platí něco jiného, co je pohání k činnosti. Jaké způsoby motivace fungují na rozdílné lidi a proč? Co je zaručeně přiměje k výkonům a co je naopak znechutí a odradí od plnění úkolů a povinností? Na kolik je finanční odměna pouze hygienickým faktorem? Pochvala a kritika, dva důležité prvky motivace mají svůj algoritmus, při jehož dodržení dochází k zesílení účinků obojího. Jak zařídit, aby se zadaný úkol stal pro pracovníka motivující výzvou? Nainspirujte se osvědčenými příklady z každodenní praxe, co skutečně v motivaci zabírá. - Motivace význam a teorie motivace - Co mě motivuje a co motivuje ostatní - Osobní příklad nejlepší způsob motivace - Význam motivace v práci mistra (motivace a inspirování) - Využití motivace v řídící práci a příklady - Osobní rozvoj mistra Cena: Kč /4 320 Kč s DPH Vyhlášený termín:

5 OSOBNOST MISTRA Thomas Alva Edison: Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Mistr má nelehký úkol, je styčným důstojníkem mezi vedením a výkonnými pracovníky v dělnických profesích, na jedné straně se zodpovídá vedení a na druhé musí přenášet úkoly a informace od managementu směrem dolů. Řídící styl, poznání svých silných i slabých stránek, umění odhadnout druhé lidi, schopnost správně zadávat úkoly a následně také vyžadovat jejich plnění, to vše rozhoduje, zda je mistr úspěšný a pro firmu přínosem. Dobrá práce mistrů je pilířem výkonnosti firmy. - Role mistra = význam a funkce mistra v organizaci firmy a při řízení lidí mistr jako manažer - Pracovní činnost mistra - Mistr a jeho práce s lidmi - Sebepoznání a poznávání druhých lidí - Mistr řídí (PDCA) skupinu lidí - Styly řízení Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PŘESVĚDČIVÉ A SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ Peter Urs Bender: Když prezentujete, ostatní Vás nehodnotí za to, kdo jste, ale za to, čím se zdáte být sebevědomí a připravení. Základem každé prezentace je příprava, která jde třemi směry. Připravte sebe, připravte prezentaci a připravte se na své posluchače. Toto spolehlivý recept na úspěch. V tréninkovém kurzu se naučíte, jak získat k prezentaci jistotu a sebevědomí, zvládnete principy srozumitelného a jasného vyjadřování. Naučíte se, jak správně zacílit na publikum, jak reagovat na otázky, rušivé vlivy, nebo co dělat, když se zaseknete. Prakticky si vyzkoušíte prezentaci včetně následné zpětné vazby. Ukážeme, jak navázat s posluchači kontakt, jak je zaujmout, jaké argumenty používat, jak je řadit. Zvládnete postup, jak přes fakta ovlivnit emoce posluchačů a jak efektivně a úspěšně prezentace zakončovat prezentace bez závěru je jako dárek v igelitce z Tesca. Ukážeme si, jak zvládat trému a nervozitu. Sebejisté vystupování, cíle prezentace, logická a časová struktura prezentace, mluvený projev, řeč těla, příprava na publikum, zvládání protiargumentů, odbourávání trémy a stresu. Vyhlášený termín:

6 PŘÍPRAVA OBCHODNÍKŮ PRO PRÁCI V TERÉNU (II.) Varren Buffet: Zabere dvacet let, než si vybuduješ svou reputaci a pět minut než ji zničíš. Když se nad tím zamyslíš, budeš dělat věci jinak. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, toto pravidlo platí také u obchodníků. Dobrá příprava na jednání znamená výraznou šanci uspět. V kurzu se naučíte jak prezentovat své výrobky a služby, rozebereme si, jak stanovovat cíle obchodního jednání, jak si telefonicky domlouvat schůzky, na čem při naší návštěvě zákazníkům opravdu záleží. Projdete rychlou a krátkou selfdiagnostikou s cílem zaměřit se na zlepšení přesně tam, kde je to nejvíce potřeba. Ukážeme si, jaké jsou skutečné motivátory, které vedou ke koupi. V případové studii co a kdo ovlivňuje rozhodování, a jaká je pravděpodobnost, že zákazník uzavře obchod právě s Vámi + možné scénáře dalšího vývoje jednání a jak se na ně připravit. - Přesvědčivá prezentace - Příprava na jednání - Přínosy pro zákazníky - Neverbální komunikace - Telefonické domlouvání schůzky - Motivátory koupě ROZHODOVÁNÍ JE TVRDÁ MANAŽERSKÁ PRÁCE Albert Einstein: Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat. Každý manažer zažívá nezřídka nepříjemné chvíle, kdy je v časové tísni a přesto se musí nějak rozhodnout, a to i za předpokladu, že nemá všechny potřebné informace. Přitom je ve hře mnoho variant, různých proměnných a názory kolegů se také různí. Jsme ale manažery, a musíme být připraveni učinit konečné rozhodnutí a nést za ně výsledky, následky i důsledky. - Psychologie rozhodování - Definice problému - Tvorba variant - Styly rozhodování - Zpětná vazba - Rozhodování v týmu - Intuitivní versus exaktní rozhodování Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: Vyhlášený termín:

7 ROZVOJ OSOBNOSTNÍ EFEKTIVITY SEBEPOZNÁNÍ Jan Werich: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Typologie nám umožní, abychom poznali a porozuměli sami sobě. Toto poznání nám pak pomůže uvědomit si osobní rozdíly mezi lidmi, jak pracují, rozhodují se, jak řeší konflikty, na co kdo slyší, koho co motivuje Poznámeli sebe, budeme schopni přijímat druhé takové, jací jsou, budeme schopni přizpůsobit se druhému člověku, najít s ním společnou řeč. - Odlišnost v jednání jako přínos - 4 hlavní způsoby preference odlišnosti - 16 osobnostních typů - Porozumění vlastní osobnosti - Využití typologie osobnosti v interpersonálních vztazích - Typologie podle rysů tváře - Pochopení a přijetí vzorců chování lidí - Nepravda/lež/klam v komunikaci jak je rozpoznat - Chyby při hodnocení pracovníka Vyhlášený termín: ROZVOJ TÝMOVÉ EFEKTIVITY Daniel Goleman: Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala, je ten nejcennější talent. Všichni si ve svých firmách přejeme, aby lidé táhli za jeden provaz, aby byli efektivní tým trvalým výkonem. Kurz je kombinací plnění týmových zadání, úkolů a týmových her s cílem ukázat si na praktických příkladech, jak zlepšovat výkon a spolupráci v týmu. Týmové role, jak nastavit rozhodování a výměnu informací v týmu, jak aktivizovat a motivovat jednotlivé členy aby se co nejlépe zapojili skupiny, jaké úskalí nás v týmové práci mohou potkat, jak řídit a vést tým to vše je obsahem kurzu vedeného zážitkovým způsobem. - Efektivita týmu - Pravidla úspěšné spolupráce - Rozhodování v týmech - Konflikty v týmech - Aktivizace lidí - Týmové role - Motivace v týmech - Zadávání týmových cílů a úkolů - Vedení týmu Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

8 STRATEGIE A KOMUNIKACE PRO MISTRY Gabriel Laub: Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání; vzdělání čím dál větší práci. Znát strategii, poslání a cíle firmy, ztotožnit se s nimi a umět je dále přenášet ke svým podřízeným to je posláním mistra ve firmě. K tomu je potřeba velmi dobrých komunikačních dovedností, schopností srozumitelně předávat a přijímat informace. Při řízení lidí také dochází ke konfliktům a nedorozuměním. Mistr je musí umět asertivně zvládat, vyhýbat se agresivních i pasivním reakcí, musí tedy znát, kde jsou jejich hranice a jak ve vyhrocených situacích přiměřeně reagovat. Je důležité si uvědomit, že postoje lidí v takových chvílích mohou být naprosto odlišné od jejich potřeb. Používání zpětné vazby a schopnost prezentovat názory, argumenty i rozhodnutí či způsob řešení konkrétního problému, to vše si účastníci procvičí na praktických příkladech. TIME MANAGEMENT Gilbert Keith Chesterton: Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky. Čas je relativní pojem. Přestože času máme všichni stejně, někdo ho má méně a někdo více. Záleží nejen na nás, ale i na ostatních, jak je naším časem hospodařeno. Jak správně plánovat, jak volit priority, jak přenášet některé úkoly na ostatní, co přijmout a co odmítnout, to jsou otázky nejednoho manažera. - Naléhavé nebo důležité? - Řízení podle cílů - Sladění priorit s cíli organizace - Kam se poděl Váš čas? - Plánování a delegování - Tvorba týdenního, měsíčního plánu - Tipy a triky jak a kde ušetřit čas - Jednoduché techniky, jak odbourávat stres Vyhlášený termín: Strategie a cíle firmy - Komunikace jako hlavní nástroj mistra - Prezentační dovednosti - Konflikty a asertivita v řízení lidí - Řešení problémů Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

9 TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji jako rána způsobená mečem. Chováte se ve vyhrocených situacích spíše pasivně, máte tendenci sklouznout k agresivitě, nebo je vaše reakce asertivní? Trénink Vám napomůže lépe zvládat kritiku, rozpoznat manipulativní jednání a reagovat na něj odpovídajícím způsobem, také vám umožní zachovat si svou tvář při řešení konfliktů. Naučíte se používat svá asertivní práva, budete lépe zvládat sebeprosazení a sebereprezentaci. Zvládnete daleko lépe říkat ne i v případech kdy byste dříve odpověděli ano a to za cenu vlastní újmy. - Pravidla asertivity - Obrana proti manipulaci - Techniky asertivního jednání - Algoritmus zvládání konfliktu Vyhlášený termín: TRÉNINK SLOVNÍ POHOTOVOSTI Saavedra Miguel de Cervantes: Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit. Náš úspěch ve velké míře závisí na tom, jak dobře a přesvědčivě dokážeme prezentovat své myšlenky, jak věrohodně umíme obhájit své názory, jak rychle a efektivně umíme slovně reagovat i na nečekané a předem neodhadnutelné situace. Umíte vždy vhodně a okamžitě reagovat? Musíme ovšem počítat i s tím, že naše mluvené slovo je vždy podtrženo, nebo také zpochybněno naším postojem, obtížně kontrolovatelnými gesty či jinými projevy. Je potřeba se také vypořádat s trémou, sebevědomě a správně používat hlas. Při tréninku se díky řadě cvičení zdokonalíte ve slovní pohotovosti a schopnosti rychle a přesvědčivě reagovat v nejrůznějších pracovních i nepracovních situacích. - Práce s hlasem - Slovní pohotovost - Slovní kreativita - Argumentace - Odbourávání trémy - Asertivita Vyhlášený termín:

10 TÝMOVÁ PRÁCE PRO MISTRY Jonas Ridderstrale: Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Většina mistrů vede a řídí dlouhodobé týmy a skupiny, které jsou tvořeny nesourodými členy, s rozdílnými povahami, vztahem k práci i ostatním. Mistři se během kurzu dozvědí, jaké zákonitosti a pravidla ovlivňují výkonnost týmu, vzájemné vztahy členů, jak podporovat svůj tým, způsoby aktivizace v každodenní práci, jak zvýšit výkonnost celé skupiny. Procvičí si zadávání týmových úkolů a cílů, dozvědí se, jak zapojovat členy týmu, jaké jsou typické role členů týmu, jak k jednotlivým rolím přistupovat a co od nich lze očekávat, co nositele jednotlivých rolí motivuje a naopak, na co je třeba dávat pozor. - Týmy a pracovní skupiny - Život pracovního týmu (od nadšení po vyhoření) - Delegování úkolů - SMART princip práce - Specifikace autonomních týmů - Role v týmech Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: ÚSPĚŠNÉ PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY (I.) Nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dojem Zvládli jste přípravu na jednání a čeká vás setkání s obchodním partnerem. Vcházíte do dveří k člověku, kterého jste nikdy před tím neviděli. Jak zvládnout dobrý dojem jako rutinu? Rozhodují zdánlivé maličkosti, jak se tvářit, kam si sednout, čím začít, čemu se vyhnout, jak zaujmout, na co se ptát, kdy navrhnout řešení, jak argumentovat, jak se poprat s námitkami, rozpoznáte nákupní signály? Co když s námi obchodní partner chce manipulovat? Jak se to pozná? Jak se zákazník rozhoduje, zda to budete právě vy? Existují spolehlivé způsoby, jak spolehlivě ztratit i výborně rozehranou partii, znáte je? Jak správně ukončit jednání a neukončit rozjednaný a nedokončený obchod? Jací na nás čekají zákazníci a jak s kterými mluvit? Videoukázky k typologii zákazníků, argumentaci a námitkám. - První dojem - Ladění se na zákazníka - Námitky - Optimální průběh jednání, nákupní signály - Vražedné obchodnické chyby - Rozhodování u zákazníků - Účinná prezentace výrobků - Obchodní argumentace Vyhlášený termín:

11 VÁŠ ČAS A OVÁ KO- MUNIKACE POD KONTROLOU Albert Einstein: Existuje tisíce způsobů jak zabít čas, ale neexistuje žádný způsob, jak jej vzkřísit. Patříte mezi ty, kterým mimo jiné úkoly denně přicházejí desítky až stovky ů? Máte pocit, že vyřizování elektronické pošty zabíjí Vaši produktivitu a omezuje Váš efektivní pracovní výkon? Zápasíte každý den s přemírou úkolů, které navíc spotřebovávají více času, než jste plánovali? Na kurzu se dozvíte jak plánovat čas při práci s y, způsoby a tipy pro efektivní vyřizování, třídění elektronické pošty, kdy, v jaké pořadí a čemu se věnovat tak, abyste ušetřili čas a zároveň postihli vše důležité, co v elektronické poště přichází. - Time management - Pravidla pro práci s y - Třídění a vyřizování e-pošty - Naléhavé versus důležité - Tipy a triky na šetření času - Stanovování cílů a priorit Vyhlášený termín: ZMĚNY V PÍSEMNOSTECH, VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Emmanuel Kant: Ruka je viditelná část mozku. Komunikace umění sdělit, naslouchat, mlčet Proč si vybrat toto školení? Protože je určeno všem, nejenom administrativním pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s novými pravidly českého pravopisu, s úpravami v písemnostech podle norem, se základy komunikace jak pracovat s hlasem, překonávat trému, pracovat s tělem, využít fyzických dispozic při projevu Změny v písemnostech (obsah i forma), norma ČSN : - Korespondence v obchodním a úředním styku, administrativní styl - Normy korespondence - Pravopisná a syntaktická pravidla - Typy dopisů a jejich psaní - Další administrativní útvary a stylizace, praktická cvičení, týmová práce a role členů týmu Verbální a neverbální komunikace: - Orientační vstup do základů rétoriky - Hlasová výchova - Verbální a neverbální komunikace v praxi - Psychologické aspekty, projev - Praktická cvičení Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

12 ZVLÁDÁNÍ ZMĚN Helena Rowlandová: Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali. Spokojenost s dosaženými výsledky, byť jsou dobré, nemá být důvodem k zastavení se. Vhodné změny by měly být permanentně zdrojem odlišení se od konkurence. Samotné změny však nestačí, k jejich úspěšné realizaci je třeba tým schopných lidí. Komunikace změn, je pro jejich přijetí a realizaci klíčová. Jak prosadit změnu? Jak pro ni získat ostatní? - Vyrovnávání se se změnami, na kterých jsem se sám nepodílel - Plánování změn a jejich aktivní prosazování - Identifikace typické překážky a šance při firemních změnách - Konflikt a spouštěče konfliktů - Řešení náročných situací a ochranné mechanismy - Motivace ke změnám - Kroky realizace změny Vyhlášený termín:

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2012 PROSINEC 2012 GALILEO TRAINING s.r.o. Aviation House, Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1 tel: 222 250 670, 244 471 987 e-mail:training@galileoczsk.cz http://www.galileotraining.org

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Vzdělávací program pro rodiče vracející se z MD/RD do zaměstnání

Vzdělávací program pro rodiče vracející se z MD/RD do zaměstnání Vzdělávací program pro rodiče vracející se z MD/RD do zaměstnání projekt OPPA Vracíme se: chceme v práci uspět a mít šťastný domov! reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35074 Zpracoval: lektorský tým projektu, metodické

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink Cílové skupiny Senioři Sbory pedagogů Malé a střední podniky Pedagogické sbory Motto: Spojte příjemné s užitečným Lázeňský vzdělávací pobyt Koncepce Jednoduchý

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

ADULT MEDI CONSULTING S.R.O., Nad Kolčavkou 2241/6a, Praha 9

ADULT MEDI CONSULTING S.R.O., Nad Kolčavkou 2241/6a, Praha 9 ADULT MEDI CONSULTING S.R.O., Nad Kolčavkou 2241/6a, Praha 9 Projekt č. CZ.2.17/2.1.00/35162 Nová šance podpora a vzdělávání osob pečujících o závislého člena rodiny v návratu na trh práce KA 4 Získání

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H1 Co jsou soft skills V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště druhům soft

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014 Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková Praha, 20. 1. 2014 Roviny uznávání neformálního vzdělávání Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více