MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě Efektivní telefonická komunikace Komunikace a vyjednávání v krizových situacích Konflikty Kreativita a inovace v práci mistra Motivace Motivace a osobní rozvoj v roli mistra Osobnost mistra Prezentační dovednosti přesvědčivé a sebevědomé vystupování Příprava obchodníků pro práci v terénu (II.) Rozhodování je tvrdá manažerská práce Rozvoj osobnostní efektivity sebepoznání Rozvoj týmové efektivity Strategie a komunikace pro mistry Time management Trénink asertivního jednání Trénink slovní pohotovosti Týmová práce pro mistry Úspěšné profesionální jednání se zákazníky (I.) Váš čas a ová komunikace pod kontrolou Změny v písemnostech, verbální a neverbální komunikace Zvládání změn DTO CZ, s.r.o. Mariánské náměstí 480/ Ostrava-Mariánské Hory Kontaktní osoby: Eva Gdulová, tel.: , Milada Šídlová, tel.: , Věra Píchová, tel.: ,

2 EFEKTIVNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE Sofoklés: Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá. Umění profesionálního telefonování znamená, že i bez přímého osobního kontaktu s protějškem dosáhnete svého cíle. Ať už je to domluvení obchodní schůzky, vyřízení stížnosti, nebo běžná pracovní telefonická komunikace v roli asistentky ředitele společnosti, vždy je důležité si uvědomit, že rozhodující pro průběh rozhovoru není to, co si myslím já, ale jak to ti druzí chápou. Osvěžte si pro vzájemné porozumění při telefonování používání pozitivních formulací, zbavte se nežádoucích návyků a stereotypů. Během tréninku se naučíte, jak se lze naladit na posluchače a co vám usnadní dotáhnout telefonický rozhovor do úspěšného konce. - Pravidla pro telefonování - Proces komunikace - Pozitivní formulace - Práce s hlasem - Verbální versus neverbální komunikace - Selektivní vnímání - Pozornost - Překonávání komunikačních bariér a námitek Vyhlášený termín: KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Tomáš Baťa: Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví. Nezřídka se ocitáme v situacích, kdy se vyjednávání nebo komunikace dostává do slepé uličky, ať už se jedná o pracovní jednání s důležitými pracovními partnery, kolegy v podřízené či nadřízené pozici, nebo pokud je potřeba řešit různé a ne vždy příjemné situace. Dozvíte se, jak pracovat s argumenty, jak se na jednání připravit, s jakými scénáři počítat, jak přiměřeným a účinným způsobem asertivně jednat. Na modelových příkladech si ukážeme, jak při vyjednávání zpravidla vznikají konfliktní situace a jak se s nimi účinně vypořádat, a jak se zároveň poprat se stresem, který v důsledku vypjatých situací vzniká. Součástí tréninku je i nácvik slovní pohotovosti a seznámení se zásadami slovní sebeobrany. - Argumentace - Vyjednávání - Asertivita - Slovní pohotovost - Scénáře - Námitky - Slovní sebeobrana Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

3 KONFLIKTY Jack Welch: Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Konflikty jsou zdrojem změn, zabraňují stagnaci a ověřují mezilidské vztahy. Je ale potřebné si uvědomit, které faktory a příčiny vedou ke vzniku konfliktů, jak je zvládnout nebo zastavit, a také jak poznat svůj vlastní styl ve zvládání konfliktu. - Co je to konflikt - Proč k němu dochází a dá se mu předcházet, je vždy škodlivý? - Způsoby, jak lze řešit konflikty - Konflikty mohou přerůst ve stres - Co je stres - Role manažera při řešení konfliktů ve firmě - Metoda win-win Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: KREATIVITA A INOVACE V PRÁCI MISTRA Linus Pauling: Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů. S prací mistra je spojeno každodenní řešení problémů a úkolů, mnohdy rutinních a opakovaných. V případě nerutinních, obtížně definovatelných zadání je potřeba používat zcela jiné způsoby řešení úkolů, intuitivní nebo systematicko-analytické postupy. Vždy je základem správná definice problému, teprve pak je možné docílit správného řešení. V tomto kurzu si mistři na řadě příkladů procvičí kreativní postupy a způsoby řešení technických i netechnických zadání. Součástí tréninku je praktické cvičení jak dovést nápad, pokud je to možné, do podoby skutečné inovace, použitelné v praxi. - Definice problému - Analogie a synergie - Procesní změny - Technické zlepšování (svinutí a rozbalení) - Techniky řešení problémů (5 proč, Rybí kost, tvorba variant, inovace v praxi, kreativní techniky pro řešení úkolů, rozhodování) Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

4 MOTIVACE Kdo říká, že mezi motivací a manipulací není vlastně žádný rozdíl, měl by přemýšlet, zda manipulace není to jediné, co ve vztahu k ostatním zvládá. (Tajemství motivace, 2006) Už Tomáš Baťa věděl o motivaci zaměstnanců své, když prohlašoval, že z každého dělníka by se měl stát spolupodnikatel. Motivace je vlastně startér jakékoli činnosti, kterou děláte je to proces, který určuje směr a sílu trvání našeho chování a jednání. - Nastavení optimální motivace - Efektivní interní komunikace - Identifikace potřeb pracovníků pro upevnění motivace a loajality - Program skupinového i individuálního rozvoje - Zvyšování manažerských kompetencí - Hodnocení výkonu - Hodnocení pracovníků - Zavedení akčních programů a motivačních soutěží Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ V ROLI MISTRA Henry Ford: Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím, nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Aby lidé dobře pracovali, musí být vhodně motivováni. Na každého ovšem platí něco jiného, co je pohání k činnosti. Jaké způsoby motivace fungují na rozdílné lidi a proč? Co je zaručeně přiměje k výkonům a co je naopak znechutí a odradí od plnění úkolů a povinností? Na kolik je finanční odměna pouze hygienickým faktorem? Pochvala a kritika, dva důležité prvky motivace mají svůj algoritmus, při jehož dodržení dochází k zesílení účinků obojího. Jak zařídit, aby se zadaný úkol stal pro pracovníka motivující výzvou? Nainspirujte se osvědčenými příklady z každodenní praxe, co skutečně v motivaci zabírá. - Motivace význam a teorie motivace - Co mě motivuje a co motivuje ostatní - Osobní příklad nejlepší způsob motivace - Význam motivace v práci mistra (motivace a inspirování) - Využití motivace v řídící práci a příklady - Osobní rozvoj mistra Cena: Kč /4 320 Kč s DPH Vyhlášený termín:

5 OSOBNOST MISTRA Thomas Alva Edison: Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Mistr má nelehký úkol, je styčným důstojníkem mezi vedením a výkonnými pracovníky v dělnických profesích, na jedné straně se zodpovídá vedení a na druhé musí přenášet úkoly a informace od managementu směrem dolů. Řídící styl, poznání svých silných i slabých stránek, umění odhadnout druhé lidi, schopnost správně zadávat úkoly a následně také vyžadovat jejich plnění, to vše rozhoduje, zda je mistr úspěšný a pro firmu přínosem. Dobrá práce mistrů je pilířem výkonnosti firmy. - Role mistra = význam a funkce mistra v organizaci firmy a při řízení lidí mistr jako manažer - Pracovní činnost mistra - Mistr a jeho práce s lidmi - Sebepoznání a poznávání druhých lidí - Mistr řídí (PDCA) skupinu lidí - Styly řízení Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PŘESVĚDČIVÉ A SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ Peter Urs Bender: Když prezentujete, ostatní Vás nehodnotí za to, kdo jste, ale za to, čím se zdáte být sebevědomí a připravení. Základem každé prezentace je příprava, která jde třemi směry. Připravte sebe, připravte prezentaci a připravte se na své posluchače. Toto spolehlivý recept na úspěch. V tréninkovém kurzu se naučíte, jak získat k prezentaci jistotu a sebevědomí, zvládnete principy srozumitelného a jasného vyjadřování. Naučíte se, jak správně zacílit na publikum, jak reagovat na otázky, rušivé vlivy, nebo co dělat, když se zaseknete. Prakticky si vyzkoušíte prezentaci včetně následné zpětné vazby. Ukážeme, jak navázat s posluchači kontakt, jak je zaujmout, jaké argumenty používat, jak je řadit. Zvládnete postup, jak přes fakta ovlivnit emoce posluchačů a jak efektivně a úspěšně prezentace zakončovat prezentace bez závěru je jako dárek v igelitce z Tesca. Ukážeme si, jak zvládat trému a nervozitu. Sebejisté vystupování, cíle prezentace, logická a časová struktura prezentace, mluvený projev, řeč těla, příprava na publikum, zvládání protiargumentů, odbourávání trémy a stresu. Vyhlášený termín:

6 PŘÍPRAVA OBCHODNÍKŮ PRO PRÁCI V TERÉNU (II.) Varren Buffet: Zabere dvacet let, než si vybuduješ svou reputaci a pět minut než ji zničíš. Když se nad tím zamyslíš, budeš dělat věci jinak. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, toto pravidlo platí také u obchodníků. Dobrá příprava na jednání znamená výraznou šanci uspět. V kurzu se naučíte jak prezentovat své výrobky a služby, rozebereme si, jak stanovovat cíle obchodního jednání, jak si telefonicky domlouvat schůzky, na čem při naší návštěvě zákazníkům opravdu záleží. Projdete rychlou a krátkou selfdiagnostikou s cílem zaměřit se na zlepšení přesně tam, kde je to nejvíce potřeba. Ukážeme si, jaké jsou skutečné motivátory, které vedou ke koupi. V případové studii co a kdo ovlivňuje rozhodování, a jaká je pravděpodobnost, že zákazník uzavře obchod právě s Vámi + možné scénáře dalšího vývoje jednání a jak se na ně připravit. - Přesvědčivá prezentace - Příprava na jednání - Přínosy pro zákazníky - Neverbální komunikace - Telefonické domlouvání schůzky - Motivátory koupě ROZHODOVÁNÍ JE TVRDÁ MANAŽERSKÁ PRÁCE Albert Einstein: Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat. Každý manažer zažívá nezřídka nepříjemné chvíle, kdy je v časové tísni a přesto se musí nějak rozhodnout, a to i za předpokladu, že nemá všechny potřebné informace. Přitom je ve hře mnoho variant, různých proměnných a názory kolegů se také různí. Jsme ale manažery, a musíme být připraveni učinit konečné rozhodnutí a nést za ně výsledky, následky i důsledky. - Psychologie rozhodování - Definice problému - Tvorba variant - Styly rozhodování - Zpětná vazba - Rozhodování v týmu - Intuitivní versus exaktní rozhodování Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: Vyhlášený termín:

7 ROZVOJ OSOBNOSTNÍ EFEKTIVITY SEBEPOZNÁNÍ Jan Werich: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Typologie nám umožní, abychom poznali a porozuměli sami sobě. Toto poznání nám pak pomůže uvědomit si osobní rozdíly mezi lidmi, jak pracují, rozhodují se, jak řeší konflikty, na co kdo slyší, koho co motivuje Poznámeli sebe, budeme schopni přijímat druhé takové, jací jsou, budeme schopni přizpůsobit se druhému člověku, najít s ním společnou řeč. - Odlišnost v jednání jako přínos - 4 hlavní způsoby preference odlišnosti - 16 osobnostních typů - Porozumění vlastní osobnosti - Využití typologie osobnosti v interpersonálních vztazích - Typologie podle rysů tváře - Pochopení a přijetí vzorců chování lidí - Nepravda/lež/klam v komunikaci jak je rozpoznat - Chyby při hodnocení pracovníka Vyhlášený termín: ROZVOJ TÝMOVÉ EFEKTIVITY Daniel Goleman: Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala, je ten nejcennější talent. Všichni si ve svých firmách přejeme, aby lidé táhli za jeden provaz, aby byli efektivní tým trvalým výkonem. Kurz je kombinací plnění týmových zadání, úkolů a týmových her s cílem ukázat si na praktických příkladech, jak zlepšovat výkon a spolupráci v týmu. Týmové role, jak nastavit rozhodování a výměnu informací v týmu, jak aktivizovat a motivovat jednotlivé členy aby se co nejlépe zapojili skupiny, jaké úskalí nás v týmové práci mohou potkat, jak řídit a vést tým to vše je obsahem kurzu vedeného zážitkovým způsobem. - Efektivita týmu - Pravidla úspěšné spolupráce - Rozhodování v týmech - Konflikty v týmech - Aktivizace lidí - Týmové role - Motivace v týmech - Zadávání týmových cílů a úkolů - Vedení týmu Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

8 STRATEGIE A KOMUNIKACE PRO MISTRY Gabriel Laub: Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání; vzdělání čím dál větší práci. Znát strategii, poslání a cíle firmy, ztotožnit se s nimi a umět je dále přenášet ke svým podřízeným to je posláním mistra ve firmě. K tomu je potřeba velmi dobrých komunikačních dovedností, schopností srozumitelně předávat a přijímat informace. Při řízení lidí také dochází ke konfliktům a nedorozuměním. Mistr je musí umět asertivně zvládat, vyhýbat se agresivních i pasivním reakcí, musí tedy znát, kde jsou jejich hranice a jak ve vyhrocených situacích přiměřeně reagovat. Je důležité si uvědomit, že postoje lidí v takových chvílích mohou být naprosto odlišné od jejich potřeb. Používání zpětné vazby a schopnost prezentovat názory, argumenty i rozhodnutí či způsob řešení konkrétního problému, to vše si účastníci procvičí na praktických příkladech. TIME MANAGEMENT Gilbert Keith Chesterton: Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky. Čas je relativní pojem. Přestože času máme všichni stejně, někdo ho má méně a někdo více. Záleží nejen na nás, ale i na ostatních, jak je naším časem hospodařeno. Jak správně plánovat, jak volit priority, jak přenášet některé úkoly na ostatní, co přijmout a co odmítnout, to jsou otázky nejednoho manažera. - Naléhavé nebo důležité? - Řízení podle cílů - Sladění priorit s cíli organizace - Kam se poděl Váš čas? - Plánování a delegování - Tvorba týdenního, měsíčního plánu - Tipy a triky jak a kde ušetřit čas - Jednoduché techniky, jak odbourávat stres Vyhlášený termín: Strategie a cíle firmy - Komunikace jako hlavní nástroj mistra - Prezentační dovednosti - Konflikty a asertivita v řízení lidí - Řešení problémů Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

9 TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji jako rána způsobená mečem. Chováte se ve vyhrocených situacích spíše pasivně, máte tendenci sklouznout k agresivitě, nebo je vaše reakce asertivní? Trénink Vám napomůže lépe zvládat kritiku, rozpoznat manipulativní jednání a reagovat na něj odpovídajícím způsobem, také vám umožní zachovat si svou tvář při řešení konfliktů. Naučíte se používat svá asertivní práva, budete lépe zvládat sebeprosazení a sebereprezentaci. Zvládnete daleko lépe říkat ne i v případech kdy byste dříve odpověděli ano a to za cenu vlastní újmy. - Pravidla asertivity - Obrana proti manipulaci - Techniky asertivního jednání - Algoritmus zvládání konfliktu Vyhlášený termín: TRÉNINK SLOVNÍ POHOTOVOSTI Saavedra Miguel de Cervantes: Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit. Náš úspěch ve velké míře závisí na tom, jak dobře a přesvědčivě dokážeme prezentovat své myšlenky, jak věrohodně umíme obhájit své názory, jak rychle a efektivně umíme slovně reagovat i na nečekané a předem neodhadnutelné situace. Umíte vždy vhodně a okamžitě reagovat? Musíme ovšem počítat i s tím, že naše mluvené slovo je vždy podtrženo, nebo také zpochybněno naším postojem, obtížně kontrolovatelnými gesty či jinými projevy. Je potřeba se také vypořádat s trémou, sebevědomě a správně používat hlas. Při tréninku se díky řadě cvičení zdokonalíte ve slovní pohotovosti a schopnosti rychle a přesvědčivě reagovat v nejrůznějších pracovních i nepracovních situacích. - Práce s hlasem - Slovní pohotovost - Slovní kreativita - Argumentace - Odbourávání trémy - Asertivita Vyhlášený termín:

10 TÝMOVÁ PRÁCE PRO MISTRY Jonas Ridderstrale: Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Většina mistrů vede a řídí dlouhodobé týmy a skupiny, které jsou tvořeny nesourodými členy, s rozdílnými povahami, vztahem k práci i ostatním. Mistři se během kurzu dozvědí, jaké zákonitosti a pravidla ovlivňují výkonnost týmu, vzájemné vztahy členů, jak podporovat svůj tým, způsoby aktivizace v každodenní práci, jak zvýšit výkonnost celé skupiny. Procvičí si zadávání týmových úkolů a cílů, dozvědí se, jak zapojovat členy týmu, jaké jsou typické role členů týmu, jak k jednotlivým rolím přistupovat a co od nich lze očekávat, co nositele jednotlivých rolí motivuje a naopak, na co je třeba dávat pozor. - Týmy a pracovní skupiny - Život pracovního týmu (od nadšení po vyhoření) - Delegování úkolů - SMART princip práce - Specifikace autonomních týmů - Role v týmech Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: ÚSPĚŠNÉ PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY (I.) Nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dojem Zvládli jste přípravu na jednání a čeká vás setkání s obchodním partnerem. Vcházíte do dveří k člověku, kterého jste nikdy před tím neviděli. Jak zvládnout dobrý dojem jako rutinu? Rozhodují zdánlivé maličkosti, jak se tvářit, kam si sednout, čím začít, čemu se vyhnout, jak zaujmout, na co se ptát, kdy navrhnout řešení, jak argumentovat, jak se poprat s námitkami, rozpoznáte nákupní signály? Co když s námi obchodní partner chce manipulovat? Jak se to pozná? Jak se zákazník rozhoduje, zda to budete právě vy? Existují spolehlivé způsoby, jak spolehlivě ztratit i výborně rozehranou partii, znáte je? Jak správně ukončit jednání a neukončit rozjednaný a nedokončený obchod? Jací na nás čekají zákazníci a jak s kterými mluvit? Videoukázky k typologii zákazníků, argumentaci a námitkám. - První dojem - Ladění se na zákazníka - Námitky - Optimální průběh jednání, nákupní signály - Vražedné obchodnické chyby - Rozhodování u zákazníků - Účinná prezentace výrobků - Obchodní argumentace Vyhlášený termín:

11 VÁŠ ČAS A OVÁ KO- MUNIKACE POD KONTROLOU Albert Einstein: Existuje tisíce způsobů jak zabít čas, ale neexistuje žádný způsob, jak jej vzkřísit. Patříte mezi ty, kterým mimo jiné úkoly denně přicházejí desítky až stovky ů? Máte pocit, že vyřizování elektronické pošty zabíjí Vaši produktivitu a omezuje Váš efektivní pracovní výkon? Zápasíte každý den s přemírou úkolů, které navíc spotřebovávají více času, než jste plánovali? Na kurzu se dozvíte jak plánovat čas při práci s y, způsoby a tipy pro efektivní vyřizování, třídění elektronické pošty, kdy, v jaké pořadí a čemu se věnovat tak, abyste ušetřili čas a zároveň postihli vše důležité, co v elektronické poště přichází. - Time management - Pravidla pro práci s y - Třídění a vyřizování e-pošty - Naléhavé versus důležité - Tipy a triky na šetření času - Stanovování cílů a priorit Vyhlášený termín: ZMĚNY V PÍSEMNOSTECH, VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Emmanuel Kant: Ruka je viditelná část mozku. Komunikace umění sdělit, naslouchat, mlčet Proč si vybrat toto školení? Protože je určeno všem, nejenom administrativním pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s novými pravidly českého pravopisu, s úpravami v písemnostech podle norem, se základy komunikace jak pracovat s hlasem, překonávat trému, pracovat s tělem, využít fyzických dispozic při projevu Změny v písemnostech (obsah i forma), norma ČSN : - Korespondence v obchodním a úředním styku, administrativní styl - Normy korespondence - Pravopisná a syntaktická pravidla - Typy dopisů a jejich psaní - Další administrativní útvary a stylizace, praktická cvičení, týmová práce a role členů týmu Verbální a neverbální komunikace: - Orientační vstup do základů rétoriky - Hlasová výchova - Verbální a neverbální komunikace v praxi - Psychologické aspekty, projev - Praktická cvičení Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

12 ZVLÁDÁNÍ ZMĚN Helena Rowlandová: Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali. Spokojenost s dosaženými výsledky, byť jsou dobré, nemá být důvodem k zastavení se. Vhodné změny by měly být permanentně zdrojem odlišení se od konkurence. Samotné změny však nestačí, k jejich úspěšné realizaci je třeba tým schopných lidí. Komunikace změn, je pro jejich přijetí a realizaci klíčová. Jak prosadit změnu? Jak pro ni získat ostatní? - Vyrovnávání se se změnami, na kterých jsem se sám nepodílel - Plánování změn a jejich aktivní prosazování - Identifikace typické překážky a šance při firemních změnách - Konflikt a spouštěče konfliktů - Řešení náročných situací a ochranné mechanismy - Motivace ke změnám - Kroky realizace změny Vyhlášený termín:

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Tucet za mandel. people management by ottima

Tucet za mandel. people management by ottima Tucet za mandel Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč bez DPH za tréninkový

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Nabídka témat vzdělávání

Nabídka témat vzdělávání Nabídka témat vzdělávání Společnost Aperta nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti poradenství a vzdělávání. V oblasti vzdělávání se specializuje především na oblast měkkých dovedností. Opírá se

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace Metodika poskytovaných služeb: Call centra a kontaktní centra jsou v dnešní době nedílnou součástí strategie každé klientsky orientované společnosti. Aktuální trendy v těchto oblastech jasně hovoří o potřebě

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H1 Co jsou soft skills V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště druhům soft

Více

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100 KATALOG PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Mgr. Daniel Štrobl Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více