MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI Na klíč i ve vyhlášených termínech 2012 Místo konání: ve vaší společnosti nebo v Ostravě Efektivní telefonická komunikace Komunikace a vyjednávání v krizových situacích Konflikty Kreativita a inovace v práci mistra Motivace Motivace a osobní rozvoj v roli mistra Osobnost mistra Prezentační dovednosti přesvědčivé a sebevědomé vystupování Příprava obchodníků pro práci v terénu (II.) Rozhodování je tvrdá manažerská práce Rozvoj osobnostní efektivity sebepoznání Rozvoj týmové efektivity Strategie a komunikace pro mistry Time management Trénink asertivního jednání Trénink slovní pohotovosti Týmová práce pro mistry Úspěšné profesionální jednání se zákazníky (I.) Váš čas a ová komunikace pod kontrolou Změny v písemnostech, verbální a neverbální komunikace Zvládání změn DTO CZ, s.r.o. Mariánské náměstí 480/ Ostrava-Mariánské Hory Kontaktní osoby: Eva Gdulová, tel.: , Milada Šídlová, tel.: , Věra Píchová, tel.: ,

2 EFEKTIVNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE Sofoklés: Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá. Umění profesionálního telefonování znamená, že i bez přímého osobního kontaktu s protějškem dosáhnete svého cíle. Ať už je to domluvení obchodní schůzky, vyřízení stížnosti, nebo běžná pracovní telefonická komunikace v roli asistentky ředitele společnosti, vždy je důležité si uvědomit, že rozhodující pro průběh rozhovoru není to, co si myslím já, ale jak to ti druzí chápou. Osvěžte si pro vzájemné porozumění při telefonování používání pozitivních formulací, zbavte se nežádoucích návyků a stereotypů. Během tréninku se naučíte, jak se lze naladit na posluchače a co vám usnadní dotáhnout telefonický rozhovor do úspěšného konce. - Pravidla pro telefonování - Proces komunikace - Pozitivní formulace - Práce s hlasem - Verbální versus neverbální komunikace - Selektivní vnímání - Pozornost - Překonávání komunikačních bariér a námitek Vyhlášený termín: KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Tomáš Baťa: Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví. Nezřídka se ocitáme v situacích, kdy se vyjednávání nebo komunikace dostává do slepé uličky, ať už se jedná o pracovní jednání s důležitými pracovními partnery, kolegy v podřízené či nadřízené pozici, nebo pokud je potřeba řešit různé a ne vždy příjemné situace. Dozvíte se, jak pracovat s argumenty, jak se na jednání připravit, s jakými scénáři počítat, jak přiměřeným a účinným způsobem asertivně jednat. Na modelových příkladech si ukážeme, jak při vyjednávání zpravidla vznikají konfliktní situace a jak se s nimi účinně vypořádat, a jak se zároveň poprat se stresem, který v důsledku vypjatých situací vzniká. Součástí tréninku je i nácvik slovní pohotovosti a seznámení se zásadami slovní sebeobrany. - Argumentace - Vyjednávání - Asertivita - Slovní pohotovost - Scénáře - Námitky - Slovní sebeobrana Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

3 KONFLIKTY Jack Welch: Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Konflikty jsou zdrojem změn, zabraňují stagnaci a ověřují mezilidské vztahy. Je ale potřebné si uvědomit, které faktory a příčiny vedou ke vzniku konfliktů, jak je zvládnout nebo zastavit, a také jak poznat svůj vlastní styl ve zvládání konfliktu. - Co je to konflikt - Proč k němu dochází a dá se mu předcházet, je vždy škodlivý? - Způsoby, jak lze řešit konflikty - Konflikty mohou přerůst ve stres - Co je stres - Role manažera při řešení konfliktů ve firmě - Metoda win-win Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: KREATIVITA A INOVACE V PRÁCI MISTRA Linus Pauling: Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů. S prací mistra je spojeno každodenní řešení problémů a úkolů, mnohdy rutinních a opakovaných. V případě nerutinních, obtížně definovatelných zadání je potřeba používat zcela jiné způsoby řešení úkolů, intuitivní nebo systematicko-analytické postupy. Vždy je základem správná definice problému, teprve pak je možné docílit správného řešení. V tomto kurzu si mistři na řadě příkladů procvičí kreativní postupy a způsoby řešení technických i netechnických zadání. Součástí tréninku je praktické cvičení jak dovést nápad, pokud je to možné, do podoby skutečné inovace, použitelné v praxi. - Definice problému - Analogie a synergie - Procesní změny - Technické zlepšování (svinutí a rozbalení) - Techniky řešení problémů (5 proč, Rybí kost, tvorba variant, inovace v praxi, kreativní techniky pro řešení úkolů, rozhodování) Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

4 MOTIVACE Kdo říká, že mezi motivací a manipulací není vlastně žádný rozdíl, měl by přemýšlet, zda manipulace není to jediné, co ve vztahu k ostatním zvládá. (Tajemství motivace, 2006) Už Tomáš Baťa věděl o motivaci zaměstnanců své, když prohlašoval, že z každého dělníka by se měl stát spolupodnikatel. Motivace je vlastně startér jakékoli činnosti, kterou děláte je to proces, který určuje směr a sílu trvání našeho chování a jednání. - Nastavení optimální motivace - Efektivní interní komunikace - Identifikace potřeb pracovníků pro upevnění motivace a loajality - Program skupinového i individuálního rozvoje - Zvyšování manažerských kompetencí - Hodnocení výkonu - Hodnocení pracovníků - Zavedení akčních programů a motivačních soutěží Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ V ROLI MISTRA Henry Ford: Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím, nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Aby lidé dobře pracovali, musí být vhodně motivováni. Na každého ovšem platí něco jiného, co je pohání k činnosti. Jaké způsoby motivace fungují na rozdílné lidi a proč? Co je zaručeně přiměje k výkonům a co je naopak znechutí a odradí od plnění úkolů a povinností? Na kolik je finanční odměna pouze hygienickým faktorem? Pochvala a kritika, dva důležité prvky motivace mají svůj algoritmus, při jehož dodržení dochází k zesílení účinků obojího. Jak zařídit, aby se zadaný úkol stal pro pracovníka motivující výzvou? Nainspirujte se osvědčenými příklady z každodenní praxe, co skutečně v motivaci zabírá. - Motivace význam a teorie motivace - Co mě motivuje a co motivuje ostatní - Osobní příklad nejlepší způsob motivace - Význam motivace v práci mistra (motivace a inspirování) - Využití motivace v řídící práci a příklady - Osobní rozvoj mistra Cena: Kč /4 320 Kč s DPH Vyhlášený termín:

5 OSOBNOST MISTRA Thomas Alva Edison: Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce. Mistr má nelehký úkol, je styčným důstojníkem mezi vedením a výkonnými pracovníky v dělnických profesích, na jedné straně se zodpovídá vedení a na druhé musí přenášet úkoly a informace od managementu směrem dolů. Řídící styl, poznání svých silných i slabých stránek, umění odhadnout druhé lidi, schopnost správně zadávat úkoly a následně také vyžadovat jejich plnění, to vše rozhoduje, zda je mistr úspěšný a pro firmu přínosem. Dobrá práce mistrů je pilířem výkonnosti firmy. - Role mistra = význam a funkce mistra v organizaci firmy a při řízení lidí mistr jako manažer - Pracovní činnost mistra - Mistr a jeho práce s lidmi - Sebepoznání a poznávání druhých lidí - Mistr řídí (PDCA) skupinu lidí - Styly řízení Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PŘESVĚDČIVÉ A SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ Peter Urs Bender: Když prezentujete, ostatní Vás nehodnotí za to, kdo jste, ale za to, čím se zdáte být sebevědomí a připravení. Základem každé prezentace je příprava, která jde třemi směry. Připravte sebe, připravte prezentaci a připravte se na své posluchače. Toto spolehlivý recept na úspěch. V tréninkovém kurzu se naučíte, jak získat k prezentaci jistotu a sebevědomí, zvládnete principy srozumitelného a jasného vyjadřování. Naučíte se, jak správně zacílit na publikum, jak reagovat na otázky, rušivé vlivy, nebo co dělat, když se zaseknete. Prakticky si vyzkoušíte prezentaci včetně následné zpětné vazby. Ukážeme, jak navázat s posluchači kontakt, jak je zaujmout, jaké argumenty používat, jak je řadit. Zvládnete postup, jak přes fakta ovlivnit emoce posluchačů a jak efektivně a úspěšně prezentace zakončovat prezentace bez závěru je jako dárek v igelitce z Tesca. Ukážeme si, jak zvládat trému a nervozitu. Sebejisté vystupování, cíle prezentace, logická a časová struktura prezentace, mluvený projev, řeč těla, příprava na publikum, zvládání protiargumentů, odbourávání trémy a stresu. Vyhlášený termín:

6 PŘÍPRAVA OBCHODNÍKŮ PRO PRÁCI V TERÉNU (II.) Varren Buffet: Zabere dvacet let, než si vybuduješ svou reputaci a pět minut než ji zničíš. Když se nad tím zamyslíš, budeš dělat věci jinak. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, toto pravidlo platí také u obchodníků. Dobrá příprava na jednání znamená výraznou šanci uspět. V kurzu se naučíte jak prezentovat své výrobky a služby, rozebereme si, jak stanovovat cíle obchodního jednání, jak si telefonicky domlouvat schůzky, na čem při naší návštěvě zákazníkům opravdu záleží. Projdete rychlou a krátkou selfdiagnostikou s cílem zaměřit se na zlepšení přesně tam, kde je to nejvíce potřeba. Ukážeme si, jaké jsou skutečné motivátory, které vedou ke koupi. V případové studii co a kdo ovlivňuje rozhodování, a jaká je pravděpodobnost, že zákazník uzavře obchod právě s Vámi + možné scénáře dalšího vývoje jednání a jak se na ně připravit. - Přesvědčivá prezentace - Příprava na jednání - Přínosy pro zákazníky - Neverbální komunikace - Telefonické domlouvání schůzky - Motivátory koupě ROZHODOVÁNÍ JE TVRDÁ MANAŽERSKÁ PRÁCE Albert Einstein: Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat. Každý manažer zažívá nezřídka nepříjemné chvíle, kdy je v časové tísni a přesto se musí nějak rozhodnout, a to i za předpokladu, že nemá všechny potřebné informace. Přitom je ve hře mnoho variant, různých proměnných a názory kolegů se také různí. Jsme ale manažery, a musíme být připraveni učinit konečné rozhodnutí a nést za ně výsledky, následky i důsledky. - Psychologie rozhodování - Definice problému - Tvorba variant - Styly rozhodování - Zpětná vazba - Rozhodování v týmu - Intuitivní versus exaktní rozhodování Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: Vyhlášený termín:

7 ROZVOJ OSOBNOSTNÍ EFEKTIVITY SEBEPOZNÁNÍ Jan Werich: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Typologie nám umožní, abychom poznali a porozuměli sami sobě. Toto poznání nám pak pomůže uvědomit si osobní rozdíly mezi lidmi, jak pracují, rozhodují se, jak řeší konflikty, na co kdo slyší, koho co motivuje Poznámeli sebe, budeme schopni přijímat druhé takové, jací jsou, budeme schopni přizpůsobit se druhému člověku, najít s ním společnou řeč. - Odlišnost v jednání jako přínos - 4 hlavní způsoby preference odlišnosti - 16 osobnostních typů - Porozumění vlastní osobnosti - Využití typologie osobnosti v interpersonálních vztazích - Typologie podle rysů tváře - Pochopení a přijetí vzorců chování lidí - Nepravda/lež/klam v komunikaci jak je rozpoznat - Chyby při hodnocení pracovníka Vyhlášený termín: ROZVOJ TÝMOVÉ EFEKTIVITY Daniel Goleman: Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně spolupracovala, je ten nejcennější talent. Všichni si ve svých firmách přejeme, aby lidé táhli za jeden provaz, aby byli efektivní tým trvalým výkonem. Kurz je kombinací plnění týmových zadání, úkolů a týmových her s cílem ukázat si na praktických příkladech, jak zlepšovat výkon a spolupráci v týmu. Týmové role, jak nastavit rozhodování a výměnu informací v týmu, jak aktivizovat a motivovat jednotlivé členy aby se co nejlépe zapojili skupiny, jaké úskalí nás v týmové práci mohou potkat, jak řídit a vést tým to vše je obsahem kurzu vedeného zážitkovým způsobem. - Efektivita týmu - Pravidla úspěšné spolupráce - Rozhodování v týmech - Konflikty v týmech - Aktivizace lidí - Týmové role - Motivace v týmech - Zadávání týmových cílů a úkolů - Vedení týmu Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

8 STRATEGIE A KOMUNIKACE PRO MISTRY Gabriel Laub: Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání; vzdělání čím dál větší práci. Znát strategii, poslání a cíle firmy, ztotožnit se s nimi a umět je dále přenášet ke svým podřízeným to je posláním mistra ve firmě. K tomu je potřeba velmi dobrých komunikačních dovedností, schopností srozumitelně předávat a přijímat informace. Při řízení lidí také dochází ke konfliktům a nedorozuměním. Mistr je musí umět asertivně zvládat, vyhýbat se agresivních i pasivním reakcí, musí tedy znát, kde jsou jejich hranice a jak ve vyhrocených situacích přiměřeně reagovat. Je důležité si uvědomit, že postoje lidí v takových chvílích mohou být naprosto odlišné od jejich potřeb. Používání zpětné vazby a schopnost prezentovat názory, argumenty i rozhodnutí či způsob řešení konkrétního problému, to vše si účastníci procvičí na praktických příkladech. TIME MANAGEMENT Gilbert Keith Chesterton: Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky. Čas je relativní pojem. Přestože času máme všichni stejně, někdo ho má méně a někdo více. Záleží nejen na nás, ale i na ostatních, jak je naším časem hospodařeno. Jak správně plánovat, jak volit priority, jak přenášet některé úkoly na ostatní, co přijmout a co odmítnout, to jsou otázky nejednoho manažera. - Naléhavé nebo důležité? - Řízení podle cílů - Sladění priorit s cíli organizace - Kam se poděl Váš čas? - Plánování a delegování - Tvorba týdenního, měsíčního plánu - Tipy a triky jak a kde ušetřit čas - Jednoduché techniky, jak odbourávat stres Vyhlášený termín: Strategie a cíle firmy - Komunikace jako hlavní nástroj mistra - Prezentační dovednosti - Konflikty a asertivita v řízení lidí - Řešení problémů Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

9 TRÉNINK ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji jako rána způsobená mečem. Chováte se ve vyhrocených situacích spíše pasivně, máte tendenci sklouznout k agresivitě, nebo je vaše reakce asertivní? Trénink Vám napomůže lépe zvládat kritiku, rozpoznat manipulativní jednání a reagovat na něj odpovídajícím způsobem, také vám umožní zachovat si svou tvář při řešení konfliktů. Naučíte se používat svá asertivní práva, budete lépe zvládat sebeprosazení a sebereprezentaci. Zvládnete daleko lépe říkat ne i v případech kdy byste dříve odpověděli ano a to za cenu vlastní újmy. - Pravidla asertivity - Obrana proti manipulaci - Techniky asertivního jednání - Algoritmus zvládání konfliktu Vyhlášený termín: TRÉNINK SLOVNÍ POHOTOVOSTI Saavedra Miguel de Cervantes: Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit. Náš úspěch ve velké míře závisí na tom, jak dobře a přesvědčivě dokážeme prezentovat své myšlenky, jak věrohodně umíme obhájit své názory, jak rychle a efektivně umíme slovně reagovat i na nečekané a předem neodhadnutelné situace. Umíte vždy vhodně a okamžitě reagovat? Musíme ovšem počítat i s tím, že naše mluvené slovo je vždy podtrženo, nebo také zpochybněno naším postojem, obtížně kontrolovatelnými gesty či jinými projevy. Je potřeba se také vypořádat s trémou, sebevědomě a správně používat hlas. Při tréninku se díky řadě cvičení zdokonalíte ve slovní pohotovosti a schopnosti rychle a přesvědčivě reagovat v nejrůznějších pracovních i nepracovních situacích. - Práce s hlasem - Slovní pohotovost - Slovní kreativita - Argumentace - Odbourávání trémy - Asertivita Vyhlášený termín:

10 TÝMOVÁ PRÁCE PRO MISTRY Jonas Ridderstrale: Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Většina mistrů vede a řídí dlouhodobé týmy a skupiny, které jsou tvořeny nesourodými členy, s rozdílnými povahami, vztahem k práci i ostatním. Mistři se během kurzu dozvědí, jaké zákonitosti a pravidla ovlivňují výkonnost týmu, vzájemné vztahy členů, jak podporovat svůj tým, způsoby aktivizace v každodenní práci, jak zvýšit výkonnost celé skupiny. Procvičí si zadávání týmových úkolů a cílů, dozvědí se, jak zapojovat členy týmu, jaké jsou typické role členů týmu, jak k jednotlivým rolím přistupovat a co od nich lze očekávat, co nositele jednotlivých rolí motivuje a naopak, na co je třeba dávat pozor. - Týmy a pracovní skupiny - Život pracovního týmu (od nadšení po vyhoření) - Delegování úkolů - SMART princip práce - Specifikace autonomních týmů - Role v týmech Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín: ÚSPĚŠNÉ PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY (I.) Nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dojem Zvládli jste přípravu na jednání a čeká vás setkání s obchodním partnerem. Vcházíte do dveří k člověku, kterého jste nikdy před tím neviděli. Jak zvládnout dobrý dojem jako rutinu? Rozhodují zdánlivé maličkosti, jak se tvářit, kam si sednout, čím začít, čemu se vyhnout, jak zaujmout, na co se ptát, kdy navrhnout řešení, jak argumentovat, jak se poprat s námitkami, rozpoznáte nákupní signály? Co když s námi obchodní partner chce manipulovat? Jak se to pozná? Jak se zákazník rozhoduje, zda to budete právě vy? Existují spolehlivé způsoby, jak spolehlivě ztratit i výborně rozehranou partii, znáte je? Jak správně ukončit jednání a neukončit rozjednaný a nedokončený obchod? Jací na nás čekají zákazníci a jak s kterými mluvit? Videoukázky k typologii zákazníků, argumentaci a námitkám. - První dojem - Ladění se na zákazníka - Námitky - Optimální průběh jednání, nákupní signály - Vražedné obchodnické chyby - Rozhodování u zákazníků - Účinná prezentace výrobků - Obchodní argumentace Vyhlášený termín:

11 VÁŠ ČAS A OVÁ KO- MUNIKACE POD KONTROLOU Albert Einstein: Existuje tisíce způsobů jak zabít čas, ale neexistuje žádný způsob, jak jej vzkřísit. Patříte mezi ty, kterým mimo jiné úkoly denně přicházejí desítky až stovky ů? Máte pocit, že vyřizování elektronické pošty zabíjí Vaši produktivitu a omezuje Váš efektivní pracovní výkon? Zápasíte každý den s přemírou úkolů, které navíc spotřebovávají více času, než jste plánovali? Na kurzu se dozvíte jak plánovat čas při práci s y, způsoby a tipy pro efektivní vyřizování, třídění elektronické pošty, kdy, v jaké pořadí a čemu se věnovat tak, abyste ušetřili čas a zároveň postihli vše důležité, co v elektronické poště přichází. - Time management - Pravidla pro práci s y - Třídění a vyřizování e-pošty - Naléhavé versus důležité - Tipy a triky na šetření času - Stanovování cílů a priorit Vyhlášený termín: ZMĚNY V PÍSEMNOSTECH, VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Emmanuel Kant: Ruka je viditelná část mozku. Komunikace umění sdělit, naslouchat, mlčet Proč si vybrat toto školení? Protože je určeno všem, nejenom administrativním pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s novými pravidly českého pravopisu, s úpravami v písemnostech podle norem, se základy komunikace jak pracovat s hlasem, překonávat trému, pracovat s tělem, využít fyzických dispozic při projevu Změny v písemnostech (obsah i forma), norma ČSN : - Korespondence v obchodním a úředním styku, administrativní styl - Normy korespondence - Pravopisná a syntaktická pravidla - Typy dopisů a jejich psaní - Další administrativní útvary a stylizace, praktická cvičení, týmová práce a role členů týmu Verbální a neverbální komunikace: - Orientační vstup do základů rétoriky - Hlasová výchova - Verbální a neverbální komunikace v praxi - Psychologické aspekty, projev - Praktická cvičení Cena: Kč / Kč s DPH Vyhlášený termín:

12 ZVLÁDÁNÍ ZMĚN Helena Rowlandová: Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali. Spokojenost s dosaženými výsledky, byť jsou dobré, nemá být důvodem k zastavení se. Vhodné změny by měly být permanentně zdrojem odlišení se od konkurence. Samotné změny však nestačí, k jejich úspěšné realizaci je třeba tým schopných lidí. Komunikace změn, je pro jejich přijetí a realizaci klíčová. Jak prosadit změnu? Jak pro ni získat ostatní? - Vyrovnávání se se změnami, na kterých jsem se sám nepodílel - Plánování změn a jejich aktivní prosazování - Identifikace typické překážky a šance při firemních změnách - Konflikt a spouštěče konfliktů - Řešení náročných situací a ochranné mechanismy - Motivace ke změnám - Kroky realizace změny Vyhlášený termín:

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Efektivní prodej IT řešení Prospect call Prezentační v IT Jednání a vyjednávání manažerské Presales konzultant Manipulativní techniky v mluveném projevu Zvládání kritických situací při prezentaci

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

PRODEJ.

PRODEJ. PRODEJ Obchodník profesionál cyklus Obchodní dovednosti I Základy úspěšného prodeje Obchodní dovednosti II Náročné situace v prodeji Úspěšné domlouvání obchodních schůzek po telefonu Péče o zákazníka B2B

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

NABÍDKA WORKSHOPŮ NA ROK 2017

NABÍDKA WORKSHOPŮ NA ROK 2017 NABÍDKA WORKSHOPŮ NA ROK 2017 TAŤÁNA LE MOIGNE ŘEDITELKA GOOGLE PETR ŠIMŮNEK ŠÉFREDAKTOR FORBES TOMÁŠ SEDLÁČEK EKONOM ČSOB PETR MÁRA CERTIFIKOVANÝ TRENÉR APPLE DANIEL FRANC PROGRAM MANAGER GOOGLE PETRA

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Prodej IT řešení Trust IT Selling Prospect call Prezentační dovednosti v IT Techniky verbální manipulace Presales konzultant Pokročilé techniky jednání a vyjednávání Kritické situace při prezentaci

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele školení soft-skills služba

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obchodní profil FULL, QUICK, TEST. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obchodní profil FULL, QUICK, TEST. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku / testu Obchodní profil FULL, QUICK, TEST 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU / TESTU Metody souhrnně zahrnuté pod název Obchodní

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Toto firemní školení vychází ze stejnojmenné publikace a přináší nejnovější poznatky z oblasti prodeje a psychologie zákazníka. Je určeno zejména

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

Manažerská psychologie 1

Manažerská psychologie 1 Manažerská psychologie 1 7. přednáška Time management Mgr. Petra Halířová Literatura Pacovský, Petr: Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha, Grada 2006. Gruber, David: Time management. Praha,

Více