Červen 2014 zdarma číslo 6/ ročník 11. Kytička (11. května 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2014 zdarma číslo 6/ ročník 11. Kytička (11. května 2014)"

Transkript

1 U nás rozkvetete. Červen 2014 zdarma číslo 6/ ročník 11 Vybíráme z obsahu: Kytička (11. května 2014) Dvakrát o domácím vzdělávání Jak řešit konflikty? HUDBOHRÁTKY Slavnost Seslání Ducha svatého (pro děti) Lectio divina - actio 1

2 Slovo na úvod Milé Sedmikrásky, Den dětí můžete se svým mateřským centrem oslavit již tradičně v lese u rybníka Biřička, kde pro vás obětavé sedmikrásky Eva Šestáková a Eliška Meclová společně se studenty královéhradeckých středních škol organizují Cestu pohádkovým lesem přijďme je podpořit ať už pomocí nebo účastí. Maminky předškoláků s hudebními vlohami zveme na Hudbohrátky s Karolínou Boumovou přijďte si vyzkoušet hudební dílnu, od září bude pravidelná. Se Sedmikráskou můžete v červnu též cestovat a navštívit Třebechovice pod Orebem nebo Irsko. Duchovní ztišení naleznete opět u sester salesiánek a o logopedických obtížích přijde přednášet Mgr. Eva Kocábková. Všechny jste srdečně zvány na závěrečné posezení ve čtvrtek 26. června dopoledne a den poté na generální úklid KMC Sedmikráska. Přeji příjemné počtení. Dominika Stráníková Malé ohlédnutí Vyšetřování v těhotenství Podstata a smysl testů v těhotenství mě vždycky zajímaly, takže jsem si ráda udělala ve středu 7. května čas na přednášku paní MUDr. Jany Sadloňové, Ph.D. Naše země prý patří k nejvyspělejším v oblasti porodnictví a počet vyšetřování během těhotenství tu patří k nejvyšším. Někdo toto vnímá jako obtěžující, někdo jako privilegium, pro zdravý pohled na věc jsou podstatné informace a těch se nám dostalo k mé spokojenosti víc než dost. Pro mě bylo důležité s jejich pomocí identifikovat ta vyšetření, u nichž návazná opatření nasměrují lékařské intervence pozitivním směrem. Třeba ultrazvuk ve 20. týdnu, na jehož výsledcích se mohou zakládat např. postupy snižující riziko při porodu s ohledem na konkrétní zdravotní problém dítěte nebo indikace léků. Nebo tolik nenáviděný test na těhotenskou cukrovku. Ve světle informací, kdy jsem si dala na pomyslnou misku vah subjektivní diskomfort v délce jednoho dopoledne a celoživotní metabolické potíže dítěte (jako jedno z možných následků neléčené těhotenské cukrovky), jsem musela glukózový dýchánek rehabilitovat. Děkuji tímto paní doktorce za sdílení zkušeností a všem maminkám v jiném stavu přeju bezproblémové těhotenství. Lýdie Voženílková Kytička aneb oslava Dne matek s mateřskými centry aneb jak jsme nakonec nezmokli Jako každý rok i letos jsme oslavili spolu s dalšími mateřskými centry z Hradce Králové Svátek matek na hřišti Pohádka v Hradci Králové. Počasí nám v neděli 11. května sice moc nepřálo, ale nebyla zima a nepršelo! A to bylo to hlavní. Každá maminka i babička byly u vchodu přivítány pěknou kytičkou. Děti si mohly vyrobit u jednotlivých stanovišť přítomných mateřských center pěkné dárečky pro svoje maminky. U našeho stánku se vyráběla beruška. Pro nejmenší účastníky byly u nás připraveny soutěže 2

3 ve slalomu s kočárkem či trakárkem. Krásné bylo také vystoupení členů přípravného oddělení Českého chlapeckého sboru Zpěváček z Hradce Králové, kteří od nás na konci vystoupení obdrželi malou odměnou. Na závěr příjemného odpoledne pak čekala na děti pohádka O kouzelné píšťalce v podání Jaroslava Junga. Akce byla zařazena do celodenního programu Dne rodin. Lída Valešová Domácí vzdělávání aneb škola bez aktovky, bačkůrek a domácích úkolů V sobotu 17. května se sešlo několik více či méně vážných zájemkyň s paní Mgr. Hanou Pinknerovu na přednášce o domácím vzdělávání. Paní Pinknerová nás velmi přívětivě seznámila se svými osmiletými zkušenostmi z domácí školy, kterou prošly obě její dcery. Jednalo se o první stupeň ZŠ. Po 5 letech domácího vyučování se obě holčičky začlenily bez problémů do běžného školského systému. Co pociťovaly při vyučování ve třídě? Velké mrhání časem, velký hluk a měly tendenci kamarádit se s učitelkou. Prvním předpokladem k domácímu vyučování je plný souhlas obou rodičů, je to velmi důležité pro podporu vyučujícího. Dalším předpokladem je zapsání do školy, která může provádět pravidelné půlroční přezkušování domácího žáka. Hodnocení bývá slovní. Pro vyučování cizích jazyků je dobré používat stejné učebnice jako dotyčná ZŠ, u ostatních předmětů to není nutné. Dcery paní Pinknerové si učebnice vybraly v knihkupectví samy. Jinak se vzdělávací osnovou pomůže škola, která musí mít zpracovaný rámcový vzdělávací program nebo Asociace domácího vzdělávání (www.domaciskola.cz). Domácí vzdělávání je vhodné pro všechny děti nadané, průměrné i hendikepované různými dysfunkcemi. Stinnou stránkou domácího vyučování je velká zodpovědnost ležící na vyučujícím rodičovi a také absence jeho příjmu. Stát platí pouze zdravotní pojištění, takže je to ekonomický luxus. Paní Pinknerová přiznala, že vyučovací období pro ni bylo jako druhá pedagogická fakulta a že to byla opravdu dřina. Vše muselo být dopředu promyšlené a naplánované, takže to pro ni byla i škola managementu. Zvykání trvalo na začátku zhruba půl roku a paní Pinknerová vedla zpočátku vyučování podle rozvrhu. Když zjistila, že stíhají pololetí zvládnout zhruba za 3 měsíce, tak rozvolnily a hlavně začala vést vyučování v projektech. Některé dosáhly i několika let. Měly jsme možnost nahlédnout do tlustých desek projektu Námluvy princezny XX, kde si holčičky plánovaly garderobu pro princeznu, květinovou výzdobu, úkoly pro prince atd. Paní Pinknerová sama vytvářela pracovní listy např. s logickými úlohami, s tématikou pohádek. Používala výstřižky z letáků a katalogů, pouštěla z uzdy svou fantazii a vznikaly originální úkoly. Nejvíce ji ovšem bavily pracovní činnosti a matematika v kuchyni. Zkrátka holčičky se neučily nasucho, ale praxí. A co bylo největším benefitem? Děti z domácí školy mají vlastní názor, nejsou manipulovatelné, kladou otázky, zkrátka jsou samostatné. První stupeň učí děti motivaci a vztahu ke vzdělávání a klasické srovnávání a známkování motivaci ničí. V neposlední řadě domácí škola silně přispívá ke stmelenosti rodiny. Paní Pinknerová měla velkou oporu ve svém manželovi, který byl velkým podporovatelem domácího vzdělávání, zastával funkci ředitele školy a hlavně vedl celou dobu tělesnou výchovu. Podařilo se také uspořádat výtvarný seminář pro děti z domácích škol z okolí. A jak probíhalo přezkušování v ZŠ? Děti se nestresovaly, těšily se na paní učitelku, připravily si pro ni něco navíc. 3

4 A co kolektiv? Ten suplují kroužky, stmelují děti podobných zájmů a zaměření. Tělocvičné kroužky výborně supluje Sokol. Paní Pinknerová velmi doporučovala hudební kroužky, vedou k návyku pravidelnosti a posilují výjimečnost dítěte. Úžasnou motivací při každodenním stereotypním cvičení je nácvik na koncert pro rodinu, příbuzné, lidi ze sousedství. Může to být u příležitosti oslavy narozenin nebo svátku jako nehmotný dar či jen tak. Při cvičení je vhodné dítěti sdělit, že má dar, kterým může těšit ostatní lidi a proto je dobré ho rozvíjet. A co matka učitelka? Musí si bezpodmínečně najít čas a prostor pro svou psychohygienu, ať už v tělocvičně, koncertní síni nebo v cukrárně, v samotě nebo s někým mimo rodinu. A co domácnost? Malé děti velmi rády pomáhají dokonce je to pro ně pocta, takže je potřeba toho včas využít. Dcery paní Pinknerové byly hojně zapojené v domácnosti. Na závěr nás paní Pinknerová seznámila se svou literární tvorbou. Knihy byly k zakoupení, čehož řada přítomných využila. Některé kousky byly zakoupeny do knihovny Sedmikrásky. Marta Kučerová Jak řešit konflikty: seminář komunikačních dovedností Ve čtvrtek 22. května 2014 proběhl seminář komunikačních dovedností, který vedla Markéta Skácelová. V úvodu nám objasnila pojmy asertivita, manipulace a přesvědčování. Přičemž asertivita je technika především určena pro lidi, kteří se neumí prosadit a neumí se bránit (např. reklamě). A co jsou asertivní práva? Listina asertivních práv obsahuje 11 bodů, z nichž uvádím alespoň tyto: mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky, city a pocity a být za ně a za jejich důsledky zodpovědný mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný mám právo změnit svůj názor Dále nás přednášející seznámila s technikami, pomocí nichž se dají řešit konflikty: technika zaseknuté desky, selektivního ignorování přijatelný kompromis (najít alespoň v něčem shodu) technika sebeotevření (vyjadřuji své pocity, bohužel není vždy bezpečné tuto techniku použít) technika otevřených dveří (vzájemně se respektujeme - nebudeme se bavit o např. o politice, neboť každý zastáváme jiný názor). Na závěr jsme se stihli ještě dotknout tématu zásad pro příjímání kritiky. Pro technické opomenutí a nepatřičné vstupy ze strany posluchačů nebylo možné vyslechnout vše, co pro nás měla přednášející připraveno. Pro zájemce o celou prezentaci, je možnost elektronického zaslání. Ráda přepošlu 4 Eva Šestáková Zahradní slavnost v rámci Týdne otevřených kostelů V neděli 25. května 2014 odpoledne se naše mateřské centrum podílelo na programu zahradní slavnosti u Školských sester de Notre Dame. Pro děti jsme připravili sportování

5 (tunel, trampolína, skluzavka a další drobné aktivity), výrobu náramků či náhrdelníků z kousků neonových brček a hledání zvířátek do Nomeovy archy. Pro dospělé bylo setkání ve velmi příjemné atmosféře příležitostí k popovídání, ochutnávce klášterní kuchyně i poslechu živé hudby (s možností se přidat). Iva Vojkůvková Klady a úskalí domácího vzdělávání - očima Michala Semína Učit své děti doma může být poctivá odpověď na výzvy doby. Osobně s touto myšlenkou nekoketuji, ale imponují mi lidé, kteří jsou schopni jít vlastní cestou a přijmout boje a oběti, které s tím souvisí. Proto jsem se velmi těšila na přednášku Mgr. Michala Semína a byla jsem příjemně překvapena, že vzal s sebou také svou sedmnáctiletou dceru Kateřinu, živý exemplář domácí výuky, která sebevědomě a přitom s určitou pokorou odpovídala na naše všetečné dotazy. Že je vyučování doma mnohem efektivnější, je vcelku logické, ale zaujal mě (možná zamýšlený) vedlejší efekt, že stmeluje rodinu tím, že spolu její členové tráví smysluplně společný čas. Jeho nedostatek je dnes velkou bolestí rodinného života. O kvalitě institucionalizované výuky své představy máme, jenže snad závažnější dopady na život dítěte má hodnotová kvalita výuky. A to považuji za velkou přednost domácího vzdělávání, že si rodiče ponechávají bezprostřední vliv na hodnotové tříbení svých dětí. Zároveň mě oslovilo, jak ruku v ruce s tím (alespoň tedy v konkrétním případě rodiny Semínových) dbají na to, aby děti měly povědomí o tom, s čím se v tomto ohledu setkávají jejich vrstevníci ve škole, a že své děti vedou ke kritickému myšlení a schopnosti názorové konfrontace. Jak jsem se zaposlouchávala do podrobností vykreslující systém domácí školy u Semínů, rostl ve mně obdiv k profesionální manažerce, učitelce, vychovatelce a hospodyni, jejich mamince. Uvědomila jsem si relativitu ztráty a nabývání některých svobod. Osoba, která vyučuje své děti doma, se vzdala možnosti chodit do zaměstnání, ale rozhodně neztratila možnost realizovat se ve smysluplné práci jako takové a navíc získala obrovskou svobodu v nakládání s časem a energií. To ona nastavuje režim výuky, určuje volné dny podle potřeb rodiny a děti se v tomto systému mohou snadněji zapojit do domácích činností. Jak však poznamenal pan přednášející, domácí škola není pro každého. Chce to určité povahové vlastnosti a také kázeň, byť tento pojem není aktuálně tolik v kurzu. Děkuji tímto za jeho autentický projev a osobní příklad. Lýdie Voženílková Co se chystá Cesta pohádkovým lesem V neděli 1. června zve KMC Sedmikráska ve spolupráci se studenty královéhradeckých středních škol na tradiční akci ke Dni dětí v lese u rybníka Biřička. Čekají vás pohádkové bytosti se zajímavými soutěžními úkoly a na závěr drobné odměny. Cesta je vhodná pro kočárky, délka trasy je přizpůsobena dětským nožičkám. Vstupné je dobrovolné. Je možné přijít kdykoliv od do hodin. 5

6 HUDBOHRÁTKY Ve středu 4. června od 16 hodin se přijďte seznámit s náplní připravované pravidelné hudební dílny určené pro děti od čtyř let. Co vše může být hudebním nástrojem? Poznávání světa zvuků a jejich vlastností, hledání hudebních protikladů, tvorba vlastních grafických zápisů zvuků a partitur bez not, společné komponování krátkých skladeb. Cílem je podpořit v dětech radost z hudby a rozvinout jejich vnímání z hlediska posluchačského i tvůrčího. Hradí se obvyklé pobytné, hlídání dětí je zajištěno. Ochutnávku i dílnu, která začne od září, povede Mgr. Karolína Boumová. Výlet s poutí Třebechovice pod Orebem Ve čtvrtek 5. června zveme na sedmikráskové putování do Třebechovic pod Orebem. Čeká nás návštěva Muzea Betlémů, bohoslužba slova a společné hry na dětském hřišti. Přihláška a informace jsou k dispozici na webu a v KMC Sedmikráska. Rekolekce se sestrami Salesiánkami KMC Sedmikráska zve v sobotu 7. června od 9 do 13 hodin na duchovní ztišení nad Žalmem 23 v Domě Matky Markéty (Denisovo náměstí 172, Hradec Králové Kukleny). Hradí se 50 Kč (provoz domu, oběd). Hlídání dětí není zajištěno. Vezměte si přezůvky. Je nutné se předem přihlásit nejpozději do 4. června Irsko křížem krážem Ve čtvrtek 12. června od 10 hodin zveme na besedu s Bc. Adélou Zelbovou. Podíváme se do Belfastu, do Dublinu a na pobřeží. Vyprávění bude doplněno promítáním fotografií. Hradí se obvyklé pobytné, hlídání dětí je zajištěno. Logopedie řeč a její poruchy Ve středu 18. června od 16 hodin pořádá KMC Sedmikráska přednášku logopedky paní Mgr. Evy Kocábkové. Dozvíme se, jak a kdy řešit potíže s řečí svého dítěte, jak poruchám předcházet nebo jak učit děti správně mluvit. Hradí se obvyklé pobytné, hlídání dětí je zajištěno. Informace, prosby, výzvy DK Klubíčko Od pokračuje jako dosud celotýdenní provoz (pondělí až pátek od 7.00 do hodin, změna vyhrazena) v prostorách nově vybavené školní družiny Základní a mateřské školy Jana Pavla II. Dětí bude maximálně 10, v případě volné kapacity 6

7 přijímáme děti kdykoliv během roku. Cena 500 Kč za měsíc (pro sourozence sleva). Po celé dopoledne bude zajištěn pitný režim. Lektorkou je zkušená pedagožka. Děti vyzkouší své tvořivé ručičky (rozvoj jemné motoriky, představivosti a fantazie), čekají je různé sportovní aktivity přiměřené jejich věku (rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru) a také muzicírování (písničky, tanečky, hra na jednoduché hudební nástroje). Veškeré informace získáte u předsedkyně KMC Mgr. Ludmily Valešové Blahopřejeme Dne 30. dubna 2014 se naší člence Janě Koutníkové narodila dcera Mařenka (3,640 kg a 49 cm). Celé rodině vyprošujeme Boží požehnání. Poděkování Děkujeme paní MUDr. Janě Sadloňové, Ph.D. za zajímavou přednášku o vyšetřování v těhotenství. Akci Kytička organizovala a koordinovala Lída Valešová. Na místě pomáhali Eva Šestáková, Iva Vojkůvková, Anička Vojkůvková, Monika Dufková, Lýdie Voženílková, Lenka Navrátilová, Karolína Boumová, Pavel Valeš a Petra Kotásková Šenkýřová. Všem děkujeme. Za spolupráci na Kytičce děkujeme mateřským centrům Pohoda, Kouzelná Beruška (ADRA) a YMCA Hradec Králové, za výborné občerstvení Bistru u dvou přátel, za doprovodný program chlapcům ze sboru Zpěváček (přípravné oddělení Českého chlapeckého sboru) pod vedením sbormistryně Simony Hlavaté a panu Jaroslavu Jungovi. Nástěnky zapůjčilo středisko amatérské kultury Impuls, lavice Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Paní Mgr. Haně Pinknerové a panu Mgr. Michalu Semínovi s dcerou Kateřinou děkujeme za velmi zajímavé povídání na téma domácí škola. Setkání s paní Pinknerovou také bylo příležitostí k doplnění domácích knihovniček účastníků, za autorskou prezentaci a prodejní výstavku děkujeme. Markétě Skácelové děkujeme za návod, jak řešit konflikty. Děkujeme manželům Josefu a Heleně Melicharovým za možnost spolupodílet se na programu zahradní slavnosti. Pomůcky a materiál k našim aktivitám nachystaly Iva Vojkůvková a Eva Šestáková, dovoz zajistili Pavel a Ludmila Valešovi, na místě se o hladký průběh postaraly Jana Marková, Iva Vojkůvková a Ludmila Valešová. Pro děti Při seslání Ducha svatého se nad každým z apoštolů usadil jeden plamínek. Najdi všechny plamínky na obrázku na následující stránce a obtáhni je různými barvami. (http://www.kanan.cz/kvizy/8velikonoceaml.pdf) 7

8 Finanční podpora Program KMC Sedmikráska je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a Biskupství královéhradeckého. 8

9 LECTIO DIVINA metoda čtení Bible a modlitby (Z knihy Lectio divina na každý den v roce, vydalo Karmelitánské nakladatelství) 1. Vzývej Ducha svatého 2. Čti Boží slovo (= lectio) 3. Rozjímej Boží slovo (= meditatio) 5. Nazírej Boží slovo (= contemplatio) 6. Jednej podle Božího slova a nes je do života (= actio) Předchozí kroky mají smysl pouze tehdy, jsou-li orientovány na život. Proto ti doporučuji, aby ses nějaké slovo nebo větu vzatou z Božího slova snažil žít. Proces lectio není uzavřen, pokud nás nedovede k tomu, abychom z Božího slova udělali inspiraci pro život. Tohoto cíle dosáhneš, až ve svém nitru budeš vnímat pro lectio divina typické plody Ducha svatého. Jsou jimi vnitřní pokoj, který vyrůstá v radost a chuť z Písma svatého; schopnost rozlišovat mezi podstatnými skutečnostmi a Božími a tím, co je povrchní nebo dokonce dílem zlého; odvaha rozhodnout se a konkrétně jednat v souladu s evangeliem. Když Madeleine Delbrel hovoří o Božím slově, pronáší slova, která bychom měli meditovat a žít: Evangelium je knihou Božího života a bylo napsáno, aby se stalo knihou našeho života. Nebylo napsáno jen proto, abychom je pochopili; kdo je čte, vychází na cestu vstříc tajemství. Nebylo napsáno, abychom je četli, ale abychom je přijali do svého nitra. Každé slovo v něm je Duch a život, a jen toužebně čeká, až mu otevřeme své srdce, aby do něj vstoupilo. Slova lidských knih můžeme pochopit a hodnotit. Slova evangelia jsou protrpěná: my si je nemůžeme přisvojit, naopak ona si přisvojují nás, aby nás přetvořila a proměnila. Slovo se musí stát normou tvého života, stejně jako tomu bylo u Ježíše. Je třeba, abys je prožíval ve svém každodenním životě, neboť evangelium je možné hlásat pouze takto prostřednictvím života, který mu odpovídá. Je vhodné, abys tento model každodenní lectio divina obohatil další duchovní četbou, která ti může pomoci, abys v sobě nechal rozeznít Boží slovo i během dne. Jediným zdrojem lectio divina zůstává však Písmo svaté. Neopomíjej však ani velké komentáře, které o Bibli napsali církevní otcové, učení světců nebo současných interpretů lidských dějin. Než zavřeš Písmo svaté, dej si konkrétní předsevzetí, o něž se budeš v průběhu dne snažit a které ti může pomoci v úsilí o růst v křesťanském životě. Své setkání s Božím slovem pak uzavři nějakou modlitbou, např. touto: Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. (převzato ze stránek 9

10 Číst Bibli? A kdy? Stěžovala si onehdy jedna mladá maminka dvou malých dětí, že ji to doma nějak nebaví. Že své děti sice velmi miluje, ale otravuje ji, že jí pořád visí na šosu, že ji napadají nápady pro děti už věkem starší, a tahle mrňata vlastně nedokáže kloudně zabavit. Vždycky vymyslím nějaký výtvarný projekt. Hodinu to chystám, děti se zabaví na deset minut, popatlají všechno kolem kromě připraveného papíru a pak to dvě hodiny uklízím. Jsem z toho strašně unavená a na nic jiného mi už nezbývají síly. Na otázku, co jí k tomu říká Pán Bůh, odpovídá obranou, že vůbec, ale vůbec nemá čas na čtení Božího slova. Jak by také mohla při dvou malinkých dětech! A to ani na pět minut? No pět minut by se snad našlo, váhavě připustila, někdy se dopoledne děti koukají na Kouzelnou školku třeba by to na chvíli vydržely. Tak já to zkusím, rozhodla se. Po týdnu vyprávěla ona mladá žena na setkání maminek: Tomu nebudete věřit! Ono to jde! Její zářící tvář svědčila o výjimečných zážitcích. Řekla jsem dětem, že ony se teď budou dívat na pohádku a maminka si bude vedle v kuchyni číst z této velmi důležité knihy. V ní je napsáno, co Pán Bůh říká. Třeba o tom, jak správně vychovávat děti. Děti seděly celou půlhodinu u televize, dívaly se a vůbec mě nerušily. Tak to bylo třikrát. Pak jsem jednou přišla za nimi, že se budu taky koukat na pohádku, ale dcerka mi řekla maminko, jdi si číst z té důležité knížky, my si tě pak vyzvednem. V slzách jsem děkovala Bohu. No vidíš, to je úžasný, jásaly ostatní maminky. Ale to ještě není všechno. Prosila jsem Boha, aby mi ukázal, co s těmi dětmi mám dělat, aby je to bavilo a abych já z toho nebyla tak strašně vyčerpaná. Co jsem uslyšela, mě šokovalo. Měla jsem dojem, že Bůh říká: Lehni si na matraci a nic nedělej. My totiž máme na zemi takovou matraci na hraní. Připadalo mi to zvláštní, ale udělala jsem to. Natáhla jsem se na zem na matraci a čekala jsem, co se bude dít. Děti se kolem mě s nadšením šmrdolily, tulily se, mazlily, dávaly mi pusinky, pokládaly mi na hlavu medvídka a sundávaly medvídka, no co bych vám líčila, dvě hodiny utekly jako nic. Tak jsem druhý den pokračovala. Zdálo se mi, že Bůh říká, abych si sedla na pohovku a vzala si igelitový pytlík. Chtěla jsem jakoby namítnout, že máme takové pěkné výchovné hračky, ale ten pokyn byl tak nějak příliš jasný. Tak jsem vzala igelitový pytlík a sedla jsem si na pohovku. Nevěřili byste! Děti běhaly kolem mne, přinášely různé předměty a strkaly je do pytlíku. Pak je zase vyndávaly a s jásotem odbíhaly, představte si: hodinu a půl! Dokonce jsem si u toho vypila kávu. Tak si představuju mateřskou dovolenou. No to je skvělý! To musím taky zkusit. Myslíš, že to můžu poradit taky naší babičce? Ona je někdy tak unavená třeba by jí Pán Bůh taky řekl, co má dělat. Ale holky, to mi nikdo nevymluví, začalo to tím Božím slovem. Fakt, to musíte udělat, ono vám to taky půjde. (z knihy Hany Pinknerové: Co Bůh šeptá maminkám, vydalo: Karmelitánské nakladatelství, text převzat z 10

11 Léto se Sedmikráskou 2014 exkurze a výlety Úterý 1.7. Městská policie + Dopravní hřiště Všesportovní stadion Malšovice Čtvrtek 3.7. Krtek v lese ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER v novohradeckých lesích Úterý 8.7. Muzeum východních Čech Středověký den Čtvrtek Galerie moderního umění I. putování za hradeckými památkami Úterý Botanická zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK Čtvrtek Archeopark Všestary Úterý Galerie moderního umění II. pohádkový příběh v sochách Vladimíra Preclíka RegioCentrum Nový pivovar Čtvrtek Hasičský záchranný sbor Úterý Lesní den s Městskými lesy Hradec Králové a.s. v novohradeckých lesích Čtvrtek LZS prohlídka sanitky a vrtulníku ve FN HK Úterý 5.8. Dětské oddělení U velryby Knihovna města HK Wonkova ulice Čtvrtek 7.8. Dětská železnice na náměstí 5. května Hradec Králové Úterý Naučná stezka Šimkovy sady s výkladem biologa z Muzea VČ Čtvrtek Informační centrum ČEZ Obnovitelné zdroje + vodní elektrárna Hučák Úterý Hvězdárna a planetárium Hradec Králové Čtvrtek Rodinný zábavný park Tongo Úterý Prohlídka psího útulku + dle zájmu rytířské hradiště u Lesního hřbitova Čtvrtek Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova Jedná se o předběžný program. Začátky zpravidla v 9.00 hodin na místě. Bližší informace budou k dispozici na našem webu po 20. červnu ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! 11

12 Červenec - Srpen Léto se Sedmikráskou 2014 exkurze a výlety Výtvarničení na Hradě X. keramika a výtvarná dílna Lístky Sedmikrásky (měsíčník) Pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Scházíme se každý všední den v prostorách KMC Sedmikráska v budově ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Otevírací doba centra je dle pravidelných aktivit. Začátky aktivit dle programu. Přezůvky s sebou! Úřední hodiny hospodářky (poplatky a výpůjčky) hod. Vydáno v Hradci Králové dne Uzávěrka příštího čísla: Vydavatel: KMC Sedmikráska, o. s., Zieglerova 230, Hradec Králové 3 IČ: č. účtu: /0100, Komerční banka Zapsáno do evidence periodického tisku: MK ČR E Sestavila: Mgr. Dominika Stráníková Úprava: Mgr. Iva Vojkůvková Kontakt: Mgr. Ludmila Valešová Pevná linka: v otevírací době Mobil: Web: 12

Duben 2014 zdarma číslo 4/ ročník 11. Zpívánky v MŠ Mateřídouška (11.března 2014)

Duben 2014 zdarma číslo 4/ ročník 11. Zpívánky v MŠ Mateřídouška (11.března 2014) U nás rozkvetete. Duben 2014 zdarma číslo 4/ ročník 11 Zpívánky v MŠ Mateřídouška (11.března 2014) Vybíráme z obsahu: Jak dopadla Valná hromada? Sebeobrana pro ženy s praktickou ukázkou Desatero domácí

Více

U nás rozkvetete. Vybíráme z obsahu: Září 2014 zdarma číslo 9/ ročník 11. Učíme se jezdit bezpečně (1. července 2014)

U nás rozkvetete. Vybíráme z obsahu: Září 2014 zdarma číslo 9/ ročník 11. Učíme se jezdit bezpečně (1. července 2014) U nás rozkvetete. Září 2014 zdarma číslo 9/ ročník 11 Vybíráme z obsahu: Učíme se jezdit bezpečně (1. července 2014) Ohlédnutí za Létem se Sedmikráskou 2014 Na co se můžete těšit v novém roce 2014/2015

Více

Vybíráme z obsahu: Exkurze a výlety Výtvarničení na Hradě VIII. Prázdninové cvičení pro ženy. Červenec a srpen 2012 zdarma číslo 7 a 8 ročník 9

Vybíráme z obsahu: Exkurze a výlety Výtvarničení na Hradě VIII. Prázdninové cvičení pro ženy. Červenec a srpen 2012 zdarma číslo 7 a 8 ročník 9 Červenec a srpen 2012 zdarma číslo 7 a 8 ročník 9 Vybíráme z obsahu: Exkurze a výlety Výtvarničení na Hradě VIII. Prázdninové cvičení pro ženy (7. června 2012, Výlet s poutí na Kuks) 1 Slovo na úvod Milé

Více

Zveme Vás na Fryštáckou pouť na Svatý Hostýn v sobotu 18. července.

Zveme Vás na Fryštáckou pouť na Svatý Hostýn v sobotu 18. července. M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 13. R O Č N Í K - PRÁZDNINY 2015 - Č Í S L O 140 Zveme Vás na Fryštáckou pouť na Svatý Hostýn v sobotu 18. července. - 2 - FARNÍČEK 7/15 DUCHOVNÍ SLOVO

Více

Únor 2015 zdarma číslo 2/ ročník 12

Únor 2015 zdarma číslo 2/ ročník 12 U nás rozkvetete. Únor 2015 zdarma číslo 2/ ročník 12 Vybíráme z obsahu: Lednová pohádka Želvák Karel nadšené publikum Dětský karneval Archa Noemova Začíná II. pololetí přihlášky na kurzy, členské příspěvky,

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Prosinec 2014 zdarma číslo 12/ ročník 11. Pirátské odpoledne v KMHK (5. listopadu 2014)

Prosinec 2014 zdarma číslo 12/ ročník 11. Pirátské odpoledne v KMHK (5. listopadu 2014) U nás rozkvetete. Prosinec 2014 zdarma číslo 12/ ročník 11 Vybíráme z obsahu: Pirátské odpoledne v KMHK (5. listopadu 2014) Setkání s Mikulášem v Sedmikrásce Z besedy o imunitě s prof. RNDr. Janem Krejskem,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Bludovan 5/2015 ZDARMA. Pozvánka na zastupitelstvo. 70.výročí osvobození od nacismu. Koncert klavír a violoncello

Bludovan 5/2015 ZDARMA. Pozvánka na zastupitelstvo. 70.výročí osvobození od nacismu. Koncert klavír a violoncello Bludovan ZDARMA 5/2015 Datum vydání 30.kvetna ˇ 2015 70.výročí osvobození od nacismu Vážení spoluobčané, zítra tomu bude neuvěřitelných sedmdesát let od chvíle, kdy do naší obce vstoupily tanky Rudé armády

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 87 Seslání Ducha svatého 2010 Díky, Z obsahu Rok kněží Volby 2010 Slovo na okraj Zprávy z farnosti

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více