Tolkienův Tarot. Velká Arkána. O. Blázen Glum u tůňky zvažuje mnoho možností, které jsou pro něj otevřené.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tolkienův Tarot. Velká Arkána. O. Blázen Glum u tůňky zvažuje mnoho možností, které jsou pro něj otevřené."

Transkript

1 Tolkienův Tarot Velká Arkána O. Blázen Glum u tůňky zvažuje mnoho možností, které jsou pro něj otevřené. Aspekty: Vzduch, uran, šin - nic před něco, cizinec, tabula rasa, moudrý šašek, Don Quijette Význam: Nová kapitola života, smysl pro dobrodružství, výstřednost, originalita. Touha po svobodě, nezkušenost, schopnost učit se, nestálost, hledání vlastních cest. Spontánnost, důvěra, riskování, nové nápady. Negace: Rozptýlení energie. I. Mág Gandalf ovládá materiální stránku Universa. Aspekty: Merkur, alef - hmotný duch, nabídka, možnost, manipulace, 4 elementy Význam: Předkládá sdělení širšímu publiku, řídí věcné aspekty života, skrze cizí vůli uskutečňuje dění, přináší důležité zprávy. Inteligence, sebeuvědomění silná osobnost, individualita, aktivita a kreativita, charisma, preference individua před vztahy. Dovednost, jistota, komunikace, ovlivňující znalosti, učení. Negace: Nedostatečné, klamné informace. Podvody, triky, iluze. II. Velekněžka Paní Éowyn je vedena svou intuicí. Aspekty: Luna, bet - čistota, Artemis, Sfinga, trojitá koruna, otevřená kniha Význam: Ovládnutí vnitřními myšlenkami a pocity, nevědomé pobídky, důvěra v intuici, volání pudovosti, vliv minulosti často nevědomé. Ochrana, osamělost, problémy s hledáním partnera, jasnozřivost, duchovní život, strach z reality, snílkovství. Intuice, snění, vědění, odhalení skrytého. 1

2 Negace: Pověrčivost, povrchnost, fabulace. III. Císařovna Belladona Bralová, Galadriel a Růža Křepelková jsou příkladem trojice sil ženy. Aspekty: Venuše, gimel - mateřství, láska, Svatý Grál, žezlo a štít (s orlem) Význam: Rozvíjí tvořivost, umožňuje růst a rozvoj, prosperita. Plodnost, feminita, překonání překážek, optimističnost, něha, spolupráce a vztahy. Bezpečí, mateřství, zdraví. Negace: Přílišná lehkovážnost, potřeba hájit svá práva. Utkvělá žárlivost, opičí matka. IV. Císař Elrond odmítá Prsten a tím si podrží svou nezávislost. Aspekty: Beran, dalet - otec, bojovník, vládce, žezlo a štít u nohou Význam: Boj za nezávislost, odmítání podřízenosti cizí autoritě, potlačování vnějších vlivů, které zasahují na jeho území. Muž - ochránce, síla a vytrvalost, přechod od krize k lepším zítřkům, odhodlanost, racionalita, stálost, nabídka sňatku. Autorita, zodpovědnost, podpora, potřeba asertivity. Negace: Tvrdohlavost, nedbání cizích rad. Stagnace, apatie. Pudovost, rozhněvanost. V. Velekněz Saruman se uchází o tajemné síly temnot. Palantír mu ukazoval jeho budoucí slávu. Aspekty: Býk, he - moudrý stařec, manipulátor, dva sloupy, berla, žehnání, papež Význam: Mocný učitel vstupující do života, skrytý vliv, rituály a obřady ovlivňující objektivní realitu, obřady průchodu, vniknutí, šamanismus. Učitel, morální vyspělost, pochopení a odpuštění, pomoc druhým, hlubší smysl, poslání. Profesionální rady, vyučování. Negace: Lpění na tradicích. Dogmatika, konformita. VI. Milenci Aragorn je opět spojen se svojí láskou, Paní Arwen. Aspekty: Blíženci, vav - bratři, volba sjednocení, harmonie, conuctio Význam: Intenzita, volby ve vztazích, oddanost k čemukoliv, co je posvátné pro srdce, fyzická láska, vyjádřená sexualita. Zkouška, okouzlení, vybudování nových možností, nalezení partnera. Negace: Posedlost láskou, přelétavost. Váhavost, bláhovost, nenormální přitažlivost. VII. Vůz Po soustředění svých sil Theodén poráží vojsko skřetů. Aspekty: Rak, zajin - král s žezlem, dvojice (čtveřice) tahounů Význam: Soustředit všechny síly na dosažení nejdůležitějšího krok za krokem, spojení různorodých sil k dosažení zdání pořádku, sebekázeň. Vlastní cesta, bojovnost, odvaha, příprava na životní zkoušky, netrpělivost, lehkovážnost, potřeba změny, oživení lásky. Ambice, silná vůle. Negace: Neschopnost cokoliv dokončit. Nízké sebevědomí, překážky a trápení. VIII. Síla Bílý Strom spojující Ráj a Zemi ukazuje počátek Nového věku. Aspekty: Lev, kav - chtíč, libido, životní síla, zkrocení draka, široký klobouk 2

3 Význam: Racionální ovládnutí bezprostředních impulsů, ovládnutí přístupu k vyšším energiím, otevření se pro přístup vyšších sil. Vyváženost, sebedůvěra, neúnavnost, překonání strachu, vůle ke zlepšení stavu věcí, zkrocení nízkých pudů, odpuštění. Morálka, kontrola emocí. Negace: Nevyužívání vlastních sil a schopností. Bezmocnost, ochablost. IX. Poustevník Tom Bombadil je opatrný, aby se nezapletl. Aspekty: Panna, tet - mystérium, samota, sjednocení, ucelení, hůl, lucerna Význam: Nespěchejte do nových závazků, oprostit se od předsudků před posledním krokem, opatrnost. Vnitřní sebekázeň, vědomost síly hlasu, vyšší nejasné cíle, pasivní, spíše pozorovatel, potřeba porozumění, vztah k přírodě, ochrana slabších, ošetření. Nezávislost, osamělost. Negace: Přespřílišná opatrnost. Útěk, odmítání druhých, vyloučenost. X. Kolo osudu Prsten přináší prospěch, ale případně i ovládá. "Jeden Prsten vládne všem." Aspekty: Jupiter, jod - mandala, osud, štěstí, sfinga, pes, opice Význam: Střídání životních příležitostí, dočasné potěšení budoucí osud - budoucnost, zvažuj, jak udržet blahobyt, když jde život dobře. Naděje, karmické zákony. Negace: Přílišná optimističnost, hledej zkratky ke štěstí. Neštěstí, odevzdanost, hazard. XI. Spravedlnost Věrolomní z Šeré Brázdy představují odčinění minulých chyb. Aspekty: Váhy, chet - rovnováha, deus ex machina, rozsudek, nestrannost, zlatá koruna, meč, váhy Význam: Dosažení nového smyslu pro rovnováhu, spravedlnost, harmonie a jak ji dosáhnout, přiznat odpovědnost za vlastní chyby a neobviňovat druhé. Asertivita, smír, náprava starých křivd, pozitivní cesty, poctivost, vyrovnané vztahy. Rozum a právo. Negace: Nedostatek rovnováhy, příliš mnoho nebo příliš málo projeveného slitování, odpuštění. Odsuzování bez znalosti, bezpráví, modloslužebnictví, podjatost. XII. Viselec Faramir je spoušten na hranici. Mužův život visí na vlásku. Aspekty: Voda, neptun, lamed - zasvěcení, Odin, svázané ruce Význam: Nenech se ovlivnit uvažováním druhých, pracuj s vlastním "zavěšením" (obětí pro zisk moudrosti, znalosti = odin), samostatně vykroč, dočkej dalších událostí, šach-mat. Nespokojenost, ohrožení, potřeba inspirace a motivace, nebezpečí zneužití druhými, nebát se investovat. Utrpení. Negace: Převrácené nazírání světa, nadbytečné oběti. Apatie, nespokojenost. XIII. Smrt Gandalf se střetl s Balrogem. Gandalf ztrácí život, ale je navrácen. Aspekty: Štír, mem - přerod, tanec života, černé brnění Význam: Vymetení špatného, aby mohlo přijít dobré, vzdání se krátkodobých méněvýhodných věcí pro hodnotnější dlouhodobé, spirála životního pokroku. 3

4 Ukončení těžkostí, varování před pasivitou, vysvobození, potřeba poznat/uvědomit si některé věci. Přechod od negativity k pozitivitě. Negace: Neschopnost oprostit se od vlivů minulosti. Poraženectví, konec. XIV. Mírnost Sam a Frodo chytili Gluma. Moudrý Frodo projevil milost nad Glumem a oprávnila ho žít. Aspekty: Střelec, nun - umění, alchymie, doprovázející rádce, přítel, průvodce, Význam: Zkoumání minulosti pro lepší poznání přítomnosti, využití zkušeností k lepšímu řešení problémů, uzdravování, sebeanalýza. Soucit, takt, trpělivost. Negace: Neschopnost poučit se z minulosti. Rozhádanost XV. Ďábel Červivcovy vychytralé rady otravují mysl dobrého Krále Theodéna. Aspekty: Kozoroh, samek - nevznešenost, sexualita, Koan, světlonoš, kostka, svázání okovy Význam: Nenechat se držet zpět svou pasivitou, být si vědom vlastních stropů a limit, vyhnout se sebeoslabování. Akceptování vlastních nedostatků a tužeb, orientace na hmotné statky, lačnost, okultní síly, sobeckost, nemoci, nespolehlivost. Hněv, sklíčenost, omezení Negace: Potlačování, rušení vlivů. Boj o moc, povrchnost, svůdné nebezpečí, extremism. Slepota. XVI. Věž Orthanc napaden Enty. Co je postaveno na špatných základech, v prach se obrátí. Aspekty: Mars, ajin - Babylónská věž, dům boží, blesky Význam: Nezbytnost pevných základů (poctivost, pravdivost, humanism), přednost zájmů toho, čemu věříš, před vlastními. Drastické otřesy, konec iluzí, posun, vady chování. Šokování, nehody, odhalení. Negace: Zlost, možné nebezpečí. Neschopnost obětovat věc pro přežití. XVII. Hvězda Světlo Večernice září skrz Galadrielin Prsten. Aspekty: Vodnář, pe - naděje, intuice, vedení, nahota, stromy Význam: Mír, klid, jasnost, realizace, porozumění účelu života, relaxace, léčení rozjasnění, nová láska, jiskření. Negace: Nedostatek lidskosti, zásadovosti. Smutek, ztráta cíle. XVIII. Měsíc Síla nepřítele se zdá větší, než opravdu je. Aspekty: Ryby, cade - Dvě věže, šílenství, cykly, návraty, přechod, možnost vycouvání, pes a vlk Význam: První pohled je falešný, přítomnost hlubší pohnutek dějů, divná spojení mezi lidmi - dokud jim není porozuměno. Náladovost, tvořivý potenciál, žárlivost, útěk do snu. Zmatek, deprese, neschopnost správného vidění. Negace: Žití v říši fantasie, neschopnost rozlišit mezi výmyslem a realitou. Fobie a poživačnost. 4

5 XIX. Slunce Slunce svítí nad Krajem, kde všechno vyrůstá v souladu. Aspekty: Slunce, qof - plamen, zlato, znovuzrození, hrající si děti Význam: Růst a harmonický rozvoj ve všech aspektech života, vědomé plánování. Vitalita, samostatnost, laskavost, úspěch, hojení, zrození potomka. Negace: Přílišná intenzita, přehnaná aktivita. Přehnané chování. XX. Soud Gandlaf odhaluje Frodovi povahu sil ho obklopujících. Aspekty: Oheň, pluto, reš - Aeon, věk, poslední soud, božský trubač Význam: Velká přeměna, možná emigrace, totální změna životního stylu, v obklopení mocných sil se zdá, že život explodoval a až pak se změny stanou viditelnými. Konec strachu a pocitu viny, učení se toleranci a pokoře. Negace: Útisk posedlými silami, pocit pěšáka ve hře bohů. Nutnost přijetí osudu.neomylnost. XXI. Svět Středozem, kde žijeme své životy, a na západě Blažená Říše. Aspekty: Saturn, tav - celek, universum Význam: Úspěch potřebný pro větší sebedůvěru, splnění povinností, neodmítání výzev, které přínáší vývoj jednotlivce. Pobyt mimo domov. Negace: Těžká břemena, přílišné povinnosti, strach z nesplnění odpovědnosti. Malá sebeúcta. 5

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

Telefon: +420 774 911 501 Skype: jezibaby Email: jezibaby@email.cz www.jezibaby.cz

Telefon: +420 774 911 501 Skype: jezibaby Email: jezibaby@email.cz www.jezibaby.cz JEŽIBABY ASTROLOGIE A VÝKLAD KARET Efis Witches Telefon: +420 774 911 501 Skype: jezibaby Email: jezibaby@email.cz www.jezibaby.cz Kvalita horoskopu, respektive to, o čem vypovídá, se někdy nemusí na první

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

Dětský horoskop nativní - radix

Dětský horoskop nativní - radix Dětský horoskop nativní - radix Jméno: Datum a čas nerození: Místo: Systém domů: Placidus Toto je nativní horoskop - radix. Je to jakýsi životní vzorec - temperament, charakter, souhrn vlastností, schopností,

Více

Primární trauma působení Saturna v horoskopu

Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma působení Saturna v horoskopu Primární trauma je blok svobodného vývoje naší osobnosti. Z hlediska primárního traumatu jsou zablokovány oblasti života, které jsou vyjádřeny v horoskopu člověka

Více

Jméno Eva Novotná. Datum a čas 10.1.1980 6:38. Místo Brno. Systém dómů Placidus

Jméno Eva Novotná. Datum a čas 10.1.1980 6:38. Místo Brno. Systém dómů Placidus Jméno Eva Novotná Datum a čas 10.1.1980 6:38 Místo Brno Systém dómů Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 2 Vážená paní Novotná, děkujeme Vám za objednání horoskopu na míru. Velmi si vážíme

Více

Výklad horoskopu. Klientka. Astrologie pomáhá při hledání a poznávání sebe i druhých, v současném rozhodování, i v předjímaní pro budoucnost.

Výklad horoskopu. Klientka. Astrologie pomáhá při hledání a poznávání sebe i druhých, v současném rozhodování, i v předjímaní pro budoucnost. Výklad horoskopu Klientka Astrologie pomáhá při hledání a poznávání sebe i druhých, v současném rozhodování, i v předjímaní pro budoucnost. Ať i Vám je k užitku. Narodila jste se Sluncem ve Znamení Blíženců,

Více

SENIOŘI V ŽIVOTNÍM FINÁLE

SENIOŘI V ŽIVOTNÍM FINÁLE SENIOŘI V ŽIVOTNÍM FINÁLE Mojmír Vážanský 1 O stárnutí Stárnutí nepochybně znamená proces s druhově nastaveným průběhem. Všeobecně se předpokládá, že délka života dostatečně umožňuje člověku, aby dokončil

Více

Jméno Adéla Veselá. Jméno Tomáš Novotný Datum a čas 15.8.1985 0:48 Místo Praha Systém dómů Placidus Znamení Lev

Jméno Adéla Veselá. Jméno Tomáš Novotný Datum a čas 15.8.1985 0:48 Místo Praha Systém dómů Placidus Znamení Lev Jméno Tomáš Novotný Datum a čas 15.8.1985 0:48 Místo Praha Systém dómů Placidus Znamení Lev Jméno Adéla Veselá Datum a čas 28.11.1986 19:10 Místo Praha Systém dómů Placidus Znamení Střelec Otisk hvězdné

Více

spontánnost, popusťte uzdu svému potěšení, otevřeně projevte ochotu k neobvyklé životní zkušenosti

spontánnost, popusťte uzdu svému potěšení, otevřeně projevte ochotu k neobvyklé životní zkušenosti BLÁZEN Síla instinktů Otevřenost Otevřenost bez předsudků, nový spontánní začátek, nová blíže neurčená možnost, veselá lehkomyslnost, svobodná vůle, čistota srdce, obohacující zkušenost Bezstarostná otevřenost

Více

SLUNEČNÍ ASTROLOGIE FRANTIŠEK KRUML. Copyright by František Kruml, 2012 ISBN 978-80-7207-955-5

SLUNEČNÍ ASTROLOGIE FRANTIŠEK KRUML. Copyright by František Kruml, 2012 ISBN 978-80-7207-955-5 SLUNEČNÍ ASTROLOGIE FRANTIŠEK KRUML Copyright by František Kruml, 2012 ISBN 978-80-7207-955-5 Jazyková redakce Terezie Houšková Obálka Ondřej Sladký Grafická úprava a sazba Ondřej Sladký E-knihu připravil

Více

může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích

může sloužit, své místo bude cítit spíš v pozadí (pokud nebude planeta kupř. v silném vztahu se Sluncem). Nejlépe se bude cítit v oblecích Venuše a Měsíc milenka a matka Venuše symbolizuje sféru erotických vztahů, toužení, přitažlivosti, smyslového požitku, uspokojení, krásy, komunikace, schopnosti kompromisu, diplomacie, umění, mládí tedy

Více

Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení.

Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení. Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení. Tuto knihu jsem coby jeden ze žáků mistra Zdeňka Fryče, sestavil z dopisů, vyprávění, z nahrávek a z

Více

Skupinová systemika a dynamika. Autorky: Mgr. Hana Perglerová RNDr. Mgr. Lenka Kočí

Skupinová systemika a dynamika. Autorky: Mgr. Hana Perglerová RNDr. Mgr. Lenka Kočí Skupinová systemika a dynamika Autorky: Mgr. Hana Perglerová RNDr. Mgr. Lenka Kočí 1 Obsah Obsah...1 1. Úvodní slovo...2 2. Skupiny...4 2.1 Co je skupina, společenství, komunita... 4 2.2 Druhy skupin podle

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození.

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. Jméno: Jan Novák Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0 Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 3 Vážený pane Nováku, děkujeme Vám za objednání osobního horoskopu na

Více

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Slunce je středem naší sluneční soustavy a je uznáváno jako dárce života všemi, i těmi, kdož nevěří v duchovní jevy a v duchovní

Více

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině

Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Miroslav Lstibůrek Povolání být manželem a otcem Identita muže v manželství a rodině Olomouc 2012 Úvod Pojem mužská spiritualita je téma, které je pro mnoho mužů neznámým, nebo dokonce vzdáleným. Dokázat

Více

Vyšší arkany XVIII - XXII HVĚZDA (THE STAR)

Vyšší arkany XVIII - XXII HVĚZDA (THE STAR) Vyšší arkany XVIII - XXII HVĚZDA (THE STAR) Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize; sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí. Tato karta představuje nádherný

Více

Obnova manželské lásky a její konkrétní program

Obnova manželské lásky a její konkrétní program Obnova manželské lásky a její konkrétní program P. Zdeněk Rafael Budil OFMCap 1 OBSAH PROLOG OBDOBÍ MANŽELSKÉ KRIZE I. KRIZE MANŽELŮ II. III. IV. JEDNÁNÍ, KTERÉ NIČÍ LÁSKU OCHRANA MANŽELSTVÍ PŘED VETŘELCI

Více

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011

Obrana proti černé magii. Letní škola čar a kouzel 2011 Obrana proti černé magii Letní škola čar a kouzel 2011 Teorie barev Růžová - Růžová vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější.

Více

Léčivé esence. Duchovní příčiny onemocnění

Léčivé esence. Duchovní příčiny onemocnění Léčivé esence Metoda léčení esencemi je založena na přírodních a fyzikálních zákonech a zahrnuje také v sobě nejnovější poznatky z výzkumu vědy v oblasti kvantové fyziky, psychoneuroimunologie, molekulární

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Vydala společnost Višva Nirmala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Cesta hledání smyslu života u Pavla Švandy (Pavel Švanda and His Search for the Meaning of Life) DIPLOMOVÁ

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více