Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toyota Financial Services Czech s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva Hospodářský rok 2014

2 Výroční zpráva / Hospodářský rok

3 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie 31 Doplňující informace 31 Zpráva nezávislého auditora 34 Účetní závěrka 36 Rozvaha k 31. březnu Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. března Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. března Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. března Všeobecné informace Účetní postupy Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Vlastní kapitál Rezervy Závazky Úvěry a ostatní půjčky Finanční deriváty Daň z příjmů Časové rozlišení Třžby Zaměstnanci Transakce se spřízněnými stranami Odměna auditorské společnosti Smluvní závazky Potenciální závazky Přehled o peněžních tocích Následné události 57 Zpráva o vztazích 58 3

4 Výroční zpráva / Hospodářský rok

5 Úvod Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, naše firma má za sebou již 14. úspěšně uzavřený fiskální rok. Předchozí rok jsem hodnotil jako nesnadný, ani tento současný nebyl zcela jednoduchý byť, jak uvedeno dále, je již zřejmé, že se blýská na lepší časy. Ačkoliv jsme stále čelili poklesu poptávky po finančních službách (v porovnání s předkrizovými lety), náš tržní podíl v této oblasti konečně přestal klesat a začal pozvolna růst. Začalo se nám dařit v oblasti, o kterou jsme upravili náš obchodní model již v roce Tou oblastí je pojištění motorových vozidel. Jako první nebankovní finanční instituce jsme v roce 2008 uvedli v život první značkové pojištění (Toyota Pojištění) a tuto službu jsme začali nabízet ve všech oblastech našeho, do té doby standardního, podnikání: pojištění ve splátkách, pojištění vozidel zákazníků předčasně, či řádně končící smluvní vztah na bázi financování naší firmou, pojištění financovaných předváděcích vozidel. Kromě toho jsme oblast naší nabídky rozšířili i o poskytování nabídky této služby zákazníkům, kteří svá vozidla nefinancují ve spolupráci s naší firmou, nebo kteří si je pořizují za hotové. Ve všech těchto oblastech náš obchod rostl a překonával naše plány. Kromě toho jsme se začali více soustředit na podporu prodeje a financování ojetých vozidel prodávaných prodejci Toyota a Lexus. Zde se potvrdila správnost naší strategie, neboť objem profinancovaných vozidel dosáhl dvojnásobku počtu financovaných aut oproti letům předchozím. Pokračovali jsme v investicích do našich systémů. Prvořadým úkolem bylo dokončit a uvést v život další verzi systému umožňujícího uzavírání smluv na dálku (součást TFS ONLINE). Tuto zásadní úpravu jsme nakonec rozdělili do dvou částí, nicméně část první byla v uplynulém fiskálním roce otestována a spuštěna. Naši partneři tak mají k dispozici internetové řešení, upravené v souladu především s jejich požadavky. Část druhá, jejíž dokončení plánujeme v následujícím fiskálním roce, pak naváže na uvedenou verzi tím, že sjednotí systém ovládání tiskových výstupů a reportingu. V oblasti našeho standardního obchodu jsme začali ve spolupráci s pilotními partnery testovat, zda český trh již dokáže absorbovat nabídku na bázi Trade Cycle Managementu (proces, kdy zákazník volí, kterak naloží se svým financovaným vozidlem na konci finančního kontraktu). Za základ nám posloužil úvěrový produkt Toyota Vario, který je základem kampaně nazvané Toyota 1,2,3. Bohužel ve chvíli, kdy píši úvod k výroční zprávě, je ještě předčasné tuto kampaň hodnotit. Hospodářský rok 2014 byl zároveň rokem, kdy jsme definovali svou střednědobou strategii. Ta je postavena nejen na zaměření se na posílení stability naší firmy, ale hlavně na udržitelném růstu aktiv a obchodu jako takového. V následujících letech proto hodláme nejen nadále rozvíjet tradiční oblasti našeho podnikání, ovšem soustředíme se rovněž na oblasti poměrně nové. Nezapomeneme při tom na moderní elektronické technologie - do těch budeme i nadále pravidelně investovat. Za úspěšně uzavřený rok bych rád poděkoval především svým kolegyním a kolegům. Opět to nebylo jednoduché, ale zvládli jsme to! Zároveň tímto děkuji vedení a zaměstnancům našich partnerů - prodejní síti Toyota a Lexus, distributorovi vozů Toyota a Lexus TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a oběma pojišťovnám Allianz pojišťovně, a.s. a Kooperativa pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group. Fiskální rok 2015 bude velmi podobný svým zaměřením právě skončenému roku. Budeme i nadále pokračovat v našem zaměření se na maximalizaci pokrytí našeho tržního potenciálu v oblasti financování nových a ojetých vozů. Budeme dále podporovat nárůst našeho tržního podílu ve všech oblastech nabídky pojištění, které již umíme. Zamyslíme se i nad novými. Rovněž také dokončíme úpravu druhé části TFS ONLINE týkající se uzavírání smluv na dálku a upravíme nabídkovou část pro veřejnost (kalkulátor splátek). Upravíme procesy pro financování vozů na skladech pro naše partnery. S úctou Ing. Aleš Kamarýt jednatel V Praze, 26. května

6 Výroční zpráva / Hospodářský rok

7 Společnost Základní údaje: Název Toyota Financial Services Czech s.r.o. IČO Sídlo Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky Datum vzniku 30. dubna 1996 Právní forma společnost s ručením omezeným Majetková účast TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc 100 % Základní kapitál Statutární orgán tis. Kč, splaceno Ing. Aleš Kamarýt jednatel Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. Vznik společnosti Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. vznikla v roce 2000 jako nástupce původní BB-Leasing s.r.o. (založena v roce 1996), a to na základě převzetí 100% obchodního podílu původní společnosti BB-Leasing s.r.o. novým vlastníkem společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie. 7

8 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Produkty a služby Obchodní činnost společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. (dále jen TFSCZ ) je realizována ve třech základních produktových rovinách. Jednotlivé produktové řady se navzájem doplňují a vytvářejí tak celek, který umožňuje našim zákazníkům i spolupracujícím partnerům využít maximální nabídky portfolia finančních a pojišťovacích služeb. 8

9 Retail Oblast poskytování finančních služeb koncovým zákazníkům, kteří mají záměr pořídit si (tj. profinancovat) vozy Toyota a Lexus nebo manipulační techniku Toyota a BT. Wholesale Část produktového portfolia TFSCZ určená na podporu sítě autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Pojištění Je poskytováno jak pro zákazníky využívající některou z finančních služeb, zákazníky pořizující si vozidla v hotovosti, tak i pro zákazníky po ukončeném financování. 9

10 Výroční zpráva / Hospodářský rok

11 Retail Retail - popis produktů a služeb Portfolio finančních služeb, které bylo zejména s ohledem na nový Občanský Zákoník legislativně upraveno, je i nadále v souladu s touto změnou schopné plně uspokojit širokou škálu zákaznických potřeb a očekávání. Jsou v něm zastoupeny jak leasingové tak i úvěrové produkty. Toyota Leasing Jednoduché řešení pro všechny typy podnikání. Díky němu zákazníka čekají nízké měsíční splátky, které nezatíží domácí nebo firemní rozpočet. Produkt je založen na principech finančního leasingu s předem stanovenou odkupní cenou. Toyota Kredit Rozsahem nabídky možných variant je Toyota Kredit bezkonkurenčně nejvyužívanějším produktem našeho portfolia. Navíc je často základem speciálních akčních nabídek. Základem produktu je úvěr pro spotřebitele, ale i živnostníky a firmy. Toyota Vario Speciálním rysem, který odlišuje tento úvěrový produkt od jiných, je volba poslední zvýšené splátky. Ta umožňuje zákazníkovi dosáhnout velmi příznivé měsíční platby a navíc rozhodnout o způsobu ukončení smlouvy až v průběhu financování. Základem je klasické úvěrové schéma doplněné o zvýšený zůstatek jistiny na konci smluvního vztahu. Produkt je určen pro všechny skupiny zákazníků. Toyota Genio Skutečně velmi snadná cesta k pořízení nového vozidla Toyota. Výhody úvěrové smlouvy umožní pořídit si nový vůz při zachování nízkých vstupních i pravidelných měsíčních výdajů. Zároveň v produktu nabízíme velkou flexibilitu pro pravidelnou obměnu starého vozidla za nové. Jedná se o úvěr s delší splatností, konkrétně 72 měsíců. Produkt je i základem velmi úspěšných akčních nabídek, jako např. Genio 50/50, nebo Genio 3/3 a je určen pro všechny skupiny zákazníků. 11

12 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Retail Toyota Rent Výhody pronájmu bez nutnosti řešit otázku jak naložit s vozidlem po ukončení nájemní smlouvy, nabízí produkt postavený na základech operativního leasingu (pronájmu). Podnikatelé a obchodní společnosti u tohoto produktu oceňují zejména příznivou měsíční splátku ( jež je daňově uznatelným nákladem v plné výši), sníženou administrativu spojenou s provozem vozidla a zajištění pravidelné obměny vozového parku. Základem produktu je operativní leasing. Toyota Rent Plus Toyota Rent Plus je nejnovějším produktem v nabídce naší společnosti určené živnostníkům a firmám. Standardní operativní leasing Toyota Rent doplňuje o další užitečné položky tak, aby se zákazníkovi zjednodušila agenda s vedením vozového parku. Navíc služby, které v rámci produktu nabízíme, jsou za příznivou cenu. Sjednáváme je totiž ve velkých objemech, proto i s malou flotilou může zákazník využít ceny určené mnohem větším korporacím. Toyota Forklift Leasing Financování manipulační techniky Toyota a BT má již tradiční místo v nabídce našich služeb. Řešení vzniklo ve spolupráci s výhradním distributorem obou značek a dokládá, že i tradiční produkt může mít nadstandardní podmínky. Základem produktu je finanční leasing. Toyota Forklift Kredit Pro okamžité pořízení stroje bez použití všech vlastních finančních prostředků, nabízíme produkt založený na principu úvěrového financování. Toyota Forklift Kredit je vhodný pro podnikatele, kteří mají zájem o variabilní financování s neměnnou splátkou při využití všech daňových výhod, které úvěrové produkty nabízí. Toyota Forklift Rent Společně s výhradním distributorem vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky značky Toyota a BT nabízíme nejnovější řešení financování strojového parku pro podnikatele a firmy. Na rozdíl od finančního leasingu umožňuje Toyota Forklift Rent manipulační techniku pouze pronajmout a snížit si tak okamžité měsíční výdaje na minimum. Po ukončení pronájmu se stroj jednoduše vrací s možností obměny za předmět nový. 12

13 Retail Retail - vývoj a srovnání Ani ve fiskálním roce 2014 nedošlo k zásadním změnám v zastoupení jednotlivých retailových produktů u nových obchodních případů. Stejně tak, jako v letech minulých dominovaly produkty na bázi úvěrového financování před operativním a finančním leasingem. V následujícím grafu č.1 je zobrazena struktura nově uzavíraných obchodních smluv dle produktových řad za poslední 3 roky. Rozdělení produktů je velmi stabilní s mírným nárůstem produktů na bázi úvěru a v posledním roce mírným poklesem operativního leasingu. Toto je způsobeno především poklesem zájmu o produkt Toyota Forklift Rent. Graf č. 1 Vývoj struktury nově uzavíraných obchodních smluv dle produktových řad Výše uvedeným vývojem je ovlivněna i struktura současného portfolia. Preferencí úvěrových produktů je potlačena historická dominance finančního leasingu i v oblasti stávajícího portfolia, jak je vidět z grafu č. 2. Graf č. 2 Vývoj struktury portfolia dle produktových řad 13

14 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Retail Naše obchodní aktivity se na základě zkušeností z posledních let primárně soustřeďují na úvěrové produkty, případně produkty operativního leasingu, kam směřuje i zájem zákazníků. Ve spolupráci se společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. se nám podařilo realizovat několik velmi úspěšných kampaní (některé z nich podrobněji popsány v následující části výroční zprávy), které pozitivně ovlivnily vývoj počtu nově realizovaných obchodních případů a celkové penetrace financování. Po novelách daňových zákonů v roce 2008 a zejména vlivem finanční krize v letech je i nadále oblast financování pod tlakem vzrůstajícího podílu hotovosti, tzn. nákupů realizovaných za hotové, nikoliv prostřednictvím finančních služeb. Jestliže ještě před několika lety financování automobilů tvořilo 70 % nákupů, dnes jednoznačně dominuje podílem 70% - 80% hotovostní pořízení. Zákazníci z obavy před další vlnou finanční krize, daňových úprav, růstu nezaměstnanosti a dalších hrozeb upřednostňují okamžité vlastnictví vozu před jeho financováním. Z tohoto důvodu se i penetrace financování na trhu dlouhodobě snižuje a její jednorázová zvýšení způsobují finanční kampaně, které umožní konvertovat zákazníky z hotovosti do finančních služeb. V období bez finanční kampaně pak penetrace financování klesá na 10 % - 20 %. I přes nepříznivý trend vnějšího tržního prostředí se nám ve fiskálním roce 2014 podařilo tento trend zvrátit, jak je patrné z grafu č. 3. Graf č. 3 Vývoj počtu financovaných vozidel (nově uzavřené obchodní případy) a dosažené penetrace 14

15 Retail Retail - akční nabídky Rolí naší společnosti je podpořit prodej modelů Toyota a Lexus širokou škálou finančních a pojistných produktů. Za tímto účelem naše firma postupně vyvinula kompletní základní nabídku sahající od úvěru s plnou amortizací až po operativní leasing s doplňkovými službami. Kromě toho abychom naše zákazníky zaujali i něčím jiným, tak se snažíme neustále vyvíjet nové služby, rozšiřovat ty stávající a nebo je ještě více zatraktivňovat. Velmi si také všímáme toho, co naši zákazníci chtějí a jsme schopni na tuto poptávku pružně reagovat. V posledních letech neustále stoupá obliba nákupu ojetých vozidel. Proto jsme se rozhodli aktivně angažovat i v této oblasti. Vnímáme řidiče ojetého vozidla jako potenciálního řidiče vozidla nového. Zkušenost s ojetým vozidlem Toyota je skvělou možností ověření si kvality značky. Není od věci také podotknout, že finanční služby spojené s prodejem ojetých vozidel hrají čím dál důležitější roli v příjmech našich partnerů - dealerské sítě. V reakci na stoupající oblibu nákupu ojetých vozidel jsme na jaře roku 2014 spustili kampaň Zařaďte 4 Výhody podporující právě prodej ojetých vozidel. Prvotní snahou bylo motivovat naše partnery k prodeji ojetých vozidel prostřednictvím atraktivní odměny za každé profinancované vozidlo. Očekávaným důsledkem potom dosažení dramatického nárůstu počtu financovaných ojetých vozidel. Díky této kampani se nám za fiskální rok 2014 podařilo zdvojnásobit počet financovaných ojetých vozidel v síti Toyota. V tomto trendu chceme a budeme pokračovat i v následujících letech. Benefity kampaně Zařaďte 4 výhody pro zákazníka: tankovací karta CCS nabytá na částku Kč výše vlastních prostředků od 10 % do 60 % z pořizovací ceny vozidla délka úvěrové smlouvy 36 až 60 měsíců bez poplatku za zpracování smlouvy úroková sazba 5 % p.a. fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných měsíčních splátek po celou dobu úvěrové smlouvy havarijní pojištění s atraktivními sazbami se slevou 15 % a volitelnou spoluúčastí je neměnné po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných měsíčních splátek produkt lze použít na financování osobních a užitkových vozidel (do 3,5 t) všech značek smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo úvěr předčasně splatit 15

16 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Retail Protože naše působení na poli financování manipulační techniky má své historické opodstatnění, naše pozornost se v tomto fiskálním roce ubírala i tímto směrem. Ve spolupráci s naší sesterskou společností Toyota Material Handling CZ s.r.o. jsme připravili atraktivní nabídku financovaní manipulační techniky Toyota a BT, která byla následně prezentována v časopise T-Way. Naše společnost si plně uvědomuje stoupající zájem o produkty typu operativního leasingu. Produkty této kategorie jsou součástí našeho portfolia již nějakou dobu, nicméně naši partneři - dealerská síť, má s prodejem těchto produktů malé zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit jednoduchý podpůrný nástroj prodeje. Jedná se o cenový matrix, který v sobě nese jak měsíční splátku vozidla v návaznosti na preferovaný produkt, tak zobrazuje výhody, které jsou s produkty operativního leasingu spojeny. V neposlední řadě matrix zobrazuje i služby zahrnuté v ceně. Tato iniciativa se setkala na straně našich partnerů s pozitivním ohlasem. Pevně věříme, že v rámci fiskálního roku 2015 uvidíme kladný dopad tohoto nástroje na prodej produktů Toyota Rent a Toyota Rent Plus. 16

17 Retail Pro podporu modelů Toyota Aygo a Toyota Yaris jsme již v létě 2012 upravili standardní produkt Toyota Genio a přišli jsme tak s Toyota Genio 3/3. V reakci na velice pozitivní odezvu našich zákazníků, jsme se pak během roku 2013 rozhodli tuto kampaň prodloužit až do jara Kampaň Toyota Genio 3/3 Cílová skupina: soukromá i firemní klientela Základní rysy: platba předem 1/3 z ceny vozu po 12-ti měsících bezúročného období platba další 1/3 z ceny vozu po dalších 12-ti měsících bezúročného období platba další 1/3 z ceny vozu, nebo možnost pokračovat ve splácení splátek dalších 48 měsíců možnost předčasného ukončení bez sankcí kdykoliv včetně pojištění Stejně tak, jako v letech minulých, i ve fiskálním roce 2014 jsme podporovali Centrum sociálních služeb Tloskov a to bezplatným poskytnutím vozidla Toyota Hiace formou produktu Toyota Rent Plus. 17

18 Výroční zpráva / Hospodářský rok

19 Wholesale Wholesale - stručná historie vývoje produktu Naše společnost již od roku 2000, kdy zahájila svou činnost na českém trhu, podporuje prodej vozů značky Toyota a Lexus také poskytováním finanční pomoci autorizovaným prodejcům těchto značek při pořízení skladových zásob nových i ojetých vozů, předváděcích vozidel a poskytováním účelových finančních úvěrů. V únoru 2003 jsme nabídli dealerům v reakci na jejich potřeby nové schéma podpory, které přineslo rozšířené možnosti a pro naši společnost také efektivnější zajištění a sledování portfolia produktů podpory. Schéma bylo následně upraveno v říjnu 2005, kdy byly do schématu implementovány nové prvky zajištění, došlo k restrukturalizaci limitů a zásadní úpravě schématu pro financování předváděcích vozů. Produkt byl dále přizpůsoben novým tržním podmínkám, nový ceník nabyl platnosti od 1. března Nově jsme od prosince 2009 nabídli také plně automatizované uvolňování skladových vozidel dealerem přímo z objednávacího systému TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. To umožňuje dealerům flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků a zajistit financování skladu na konkrétní vozidlo i mimo řádnou provozní dobu kanceláře naší společnosti. Wholesale - produkty a služby Nabízené wholesale produkty mají svá logická pojmenování: Toyota New SF financování skladů nových vozidel Toyota Used SF financování skladů ojetých vozidel Toyota Demo financování skladů předváděcích vozidel Toyota Financing I/C financování formou investičních úvěrů Toyota Financing W/C financování provozního kapitálu Navíc nabízíme i financování v rámci finančního či operativního leasingu, kdy parametry těchto produktů jsou velmi podobné produktům retailovým (Toyota Leasing a Toyota Rent), liší se pouze některými detaily. Součástí schématu dealerské podpory je i záměr spolupodílení se naší společnosti na reklamních aktivitách jednotlivých prodejců a odměňovací schéma. Pro všechny výše uvedené produkty jsou pak nastavovány produktové limity, ty se liší podle bonity jednotlivých partnerů, jejich požadavků a dalších parametrů je ovlivňujících. Wholesale - vývoj Naši spolupracující partneři (dealeři) využívají nabídku našich finančních produktů určených k jejich podpoře takřka od počátku existence naší firmy. Tzv. wholesale aktiva související s podporou našich partnerů ve fiskálním roce 2014 rostla (viz. graf č. 4). Graf č. 4 Vývoj financované hodnoty wholesale v jednotlivých hospodářských letech 19

20 Výroční zpráva / Hospodářský rok

21 Pojištění Pojištění Nedílnou součástí nabídky TFSCZ je také pojištění. Zejména pak ty druhy pojištění, která kryjí rizika provozu vozidel (tj. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, havarijní pojištění, doplňková havarijní pojištění, apod.). Většina zákazníků využívá námi zprostředkované pojištění již jako součást leasingových nebo úvěrových splátek. TFSCZ zprostředkovává pojištění jak pro své koncové zákazníky, tak i pro obchodní partnery dealery. Novinky v oblasti pojištění Naše firma se jako jedna z prvních společností svého typu rozhodla pokrýt i část obchodního potenciálu tvořeného pojišťovacími službami. V roce 2008 jsme tak na trh uvedli Toyota Pojištění řadu pojistných produktů určených pro obě skupiny zákazníků jak ty, co financují svá vozidla, tak i ty, co je pořizují jiným způsobem (za hotové, bankovním úvěrem atp.). Ve fiskálním roce 2012 došlo k implementaci rozšířeného krytí prostřednictvím balíčků Basic a Plus, které již v základu kryjí např. náklady na náhradní vozidlo v případě opravy při poškození vozu až na 30 dnů zdarma, rozšířené krytí o všechna rizika živelních pohrom, poškození zvířetem (např. překousaná elektroinstalace hlodavcem), garanci mobility ( jednorázové odškodné a renta pro řidiče), 0 % spoluúčast u škod do Kč (u varianty Plus se spoluúčastí 1 %, min Kč). Dále jsme přidali pojištění GAP s možností krytí rozdílu mezi pořizovací cenou vozu a jeho tržní cenou v okamžiku, kdy dojde k totální škodě nebo odcizení vozidla a to až na dobu 6 let (v případě financování vozidla přes TFSCZ). V předminulém fiskálním roce bylo hlavním tématem již zmíněné Toyota Pojištění Komplet, které jsme již rozšířili na celou modelovu řadu Toyota. 21

22 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Pojištění Pojištění pro koncové zákazníky Pojištění zprostředkované ke smlouvě o financování Pojištění nabízené v rámci leasingových, či úvěrových splátek lze sjednat jako Toyota Pojištění (včetně řady Komplet), nebo pojištění od Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Graf č. 5 popisuje vývoj popularity pojištění, které klienti uzavírají spolu se smlouvou o financování. Penetrace zde označuje podíl pojištění uzavřeného spolu se smlouvou o financování bez ohledu na finanční produkt nebo typ vozidla. Prodej tohoto typu pojištění je zajišťován dealery přímo při prodeji vozidel. I přes nepříznivý vliv vnějšího prostředí, kdy jsou zákazníci přímo oslovováni zprostředkovateli pojišťoven, se nám podařilo zvrátit trend fiskálního roku 2013 a vrátit se k růstu překonávajícímu i fiskální rok Bohužel přetrvávajícím parametrem na trhu je fakt, že zákazník ve snaze o dosažení co možná nejnižší ceny, je ochoten akceptovat nižší krytí pojistných rizik, než námi doporučované. Této skutečnosti přikládáme mimo jiné i zvýšení sazeb povinného ručení, které bylo realizováno plošně, napříč spektrem všech pojišťoven a to od Graf č. 5 Vývoj penetrace pojištění ve financování Pojištění zprostředkované zákazníkům bez financování Tento typ pojištění jsme začali nabízet jako první společnost našeho typu (nebankovní leasingová společnost). Důvod, proč jsme se rozhodli vstoupit do pro nás nového prostředí byl ten, že jsme chtěli zákazníkům Toyota a Lexus nabídnout naprosto odlišný přístup k pojištění, než jaký byl do té doby nabízen. Toyota Pojištění je tak sjednáváno přímo v jednotlivých dealerstvích a umožňuje tak uspokojit zákaznické potřeby plně v duchu vše na jednom místě. Kromě toho si naší klienti mohou sjednat tento typ pojištění i přes webové rozhraní TFS ONLINE (sekce Kalkulace pojištění). Následující graf popisuje vývoj prodeje Toyota Pojištění, kde byla touto řadou pojištěna nová vozidla pořízená za hotové. Penetrace v grafu odpovídá podílu uzavřených smluv Toyota Pojištění vůči oficiálnímu prodeji nových vozidel Toyota, či Lexus na trhu České republiky. Díky společnému snažení s našimi partnery dealerskou sítí, se nám podařilo otočit nastavený trend fiskálního roku 2013 a znovu započít růst tohoto druhu pojištění. V našem společném snažení jsme se především zaměřili na propagaci výhod, které Toyota Pojištění našim zákazníkům přináší. I nadále se budeme snažit býti našim zákazníkům nápomocni a pružně reagovat na jejich potřeby prostřednictvím kvalitního krytí rizik. Graf č. 6 Vývoj penetrace Toyota Pojištění pro hotovostní zákazníky 22

23 Pojištění Pro další informace je přiložen graf č. 7, který zobrazuje vývoj poměru poptávky pojištění ve vazbě na subjektivitu klienta v posledních třech letech. Grafy popisují mírný ale stabilní růst poptávky ze strany firemní klientely za poslední tři fiskální roky. Graf č. 7 Rozdělení zákazníků hotovostního Toyota Pojištění dle typu subjektu Pojištění zprostředkované zákazníkům při ukončení smlouvy o financování Další oblastí, ve které je naše společnost aktivní, jsou zákazníci s končící smlouvou o financování. Nabídka Toyota Pojištění v této oblasti je koncipována jako přímý prodej pojištění zákazníkovi, jehož smlouva, na základě které je financováno vozidlo, se nachází v závěrečné fázi své životnosti, a klient tak bez nutnosti návštěvy jakékoliv pojišťovny může využít nabídky TFSCZ a korespondenčně uzavřít novou pojistnou smlouvu. V následujícím grafu č. 8 je možné vidět vývoj penetrace tohoto typu pojištění, tedy podílu uzavřených smluv vůči končícím smlouvám o financování a lze tak konstatovat, že úspěšnost prodeje tohoto produktu má i nadále vzrůstající tendenci. Realizovaný nárůst je již v jednotkách procent a našim cílem je spolu s našimi partnery tento trend udržet i nadále. Graf č. 8 Vývoj penetrace Toyota Pojištění pro zákazníky končící smlouvy Pojištění vozidel financovaných produkty wholesale Oblast pojištění je aplikována i na vozidla financovaná prostřednictvím dealerské podpory (wholesale). Pojištění je nabízeno v různých formách dle požadavků na provoz a rizika spojená s umístěním a použitím automobilů. Pojistné podmínky pokrývají jak případy, kdy vozidlo je vedeno jako skladové (bez pohybu), tak i speciální možnosti používání vozidel pro předváděcí účely. Samostatnou kategorií jsou pak pojištění sjednaná pro dealerské půjčovny a systémy náhradních aut. V oblasti wholesale je nabízeno pouze značkové Toyota Pojištění. Ostatní pojištění Pojistné produkty jsou nabízeny i jako součást ucelené nabídky produktů určené pro podporu prodeje manipulační techniky. Jedná se zejména o pojištění odpovědnosti z provozu a strojní pojištění. Administrace smluv pojištění manipulační techniky je zajišťována přímo pracovníky TFSCZ. 23

24 Výroční zpráva / Hospodářský rok

25 Technologie a internet Technologie a internet Přístup Toyota Financial Services Czech k technologiím na bázi internetu je definován vizí společnosti a v tuto chvíli jej reprezentují tato řešení: A. webové stránky ( obsahují informace týkající se společnosti, jí nabízených produktů, poskytují informace pro stávající zákazníky společnosti, kterak postupovat v případě jakékoliv potřeby řešit cokoliv v rámci již uzavřených smluv atd., obsahují dvě jazykové mutace českou a anglickou, jsou vstupní branou do jednotlivých součástí TFS ONLINE Můj účet, Kalkulace splátek, Kalkulace pojištění B. portál TFS ONLINE ( nebo přes Skládá se ze dvou základních sekcí: B1. Klientské centrum a B2. Dealerské centrum 25

26 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Technologie a internet B1. Klientské centrum To je tvořeno těmito součástmi: Můj účet: zobrazuje: detaily uzavřených leasingových či úvěrových smluv, včetně aktualizovaných platebních kalendářů, umožňuje: interaktivní komunikaci s TFS formou požadavků, či oznámení, způsob vyřizování požadavků je možno sledovat, informuje: o nabídce produktů, kontaktech, nabízí: možnost kalkulace splátek, či pojištění, aktualizace 24 hodin, možnost oslovování vybraných klientů (na základě filtru) operátorem TFSCZ, systém pracuje v zabezpečené zóně (protokol https), přihlášení do systému: kombinace uživatelského jména a hesla. Kalkulace pojištění: historicky první webová aplikace (v rámci leasingových společností) určená pouze pro pojištění, určeno pro hotovostní zákazníky mající zájem si pojistit, či přepojistit své nové, či ojeté vozidlo v rámci řady Toyota Pojištění, cíl portálu informovat zákazníka o nabídce pojištění a umožnit mu udělat si představu o ceně pojištění, případně - možnost pojistnou smlouvu přímo uzavřít. Kalkulace splátek: historicky první webový portál (v rámci leasingových společností) umožňující kromě konkrétní kalkulace splátek i tzv. předschválení leasingové/úvěrové smlouvy pro zákazníka, určen pro všechny zákazníky Toyota mající zájem financovat své nové vozidlo, cíl portálu umožnit zákazníkovi Toyota si udělat představu o finanční nabídce, případně mít rovnou možnost si na základě vybrané nabídky nechat předschválit smlouvu, předschválení smlouvy po výběru konkrétní finanční nabídky, zadání dat o zákazníkovi a splnění interní systémové strategie klient obdrží certifikát s jedinečným kódem, kdy tento kód odpovídá kódu v aplikaci, kterou používá dealer pro uzavírání smluv v rámci dealerství. 26

27 Technologie a internet B2. Dealerské centrum Má odlišnou strukturu, a sice tuto: Můj účet: zobrazuje: limity a detaily uzavřených rámcových smluv, úvěrových smluv a retailových smluv, umožňuje interaktivní komunikaci s TFSCZ formou požadavků nad rámcovými smlouvami (např. žádost o změnu limitu), dílčími smlouvami (žádost o zaslání TP, žádost o prodloužení smlouvy, žádost o vrácení přeplatku atp.), žádosti o poskytnutí úvěru (oblast úvěrové smlouvy) atp., kaskádovité zobrazování umožňuje průchod přes limity až na jednotlivé dílčí smlouvy formou proklikání přes různé úrovně, informuje: o nabídce produktů (retail i wholesale) a pohledávkách po splatnosti, předkládá relevantní dokumenty na měsíční bázi, na základě kterých jsou požadovány úhrady atp., aktualizace 24 hodin, možnost oslovování vybraných dealerů (na základě filtru) operátorem TFSCZ, systém pracuje v zabezpečené zóně (protokol https). Aplikace Decision Maker: je historicky první dealerský POS (front-end) systém od TFSCZ na webovém principu, určen pro nabídku a uzavření leasingových/úvěrových produktů a smluv, pojistných produktů a smluv. Dvě možnosti využití: 1. uzavření leasingové/úvěrové smlouvy na základě předschválení (vyplnění dat zákazníkem) ve webové Kalkulaci splátek (Klientské centrum) v rámci procesu předschválení smlouvy a pojistné smlouvy na základě požadavku z webové Kalkulace pojištění (Klientské centrum), 2. uzavření leasingové/úvěrové smlouvy/pojistné smlouvy s příchozím zákazníkem na showroom. Systém pracuje na principu dynamického propojení mezi Aplikací Decision Maker a produkčním systémem TFSCZ reálné hodnoty, bez chyb způsobených odlišným způsobem výpočtu, či zaokrouhlení a je postaven na intuitivním ovládání nevyžaduje dlouhá školení. Součástí je napojení na externí konektory NRKI, kontrolu občanských průkazů, systém sledování vazeb a dalších zdrojů. Aukce vozidel: systém umožňující elektronickou aukci vrácených, či odebraných vozidel v reálném čase. Encore: systém na podporu zákaznické retence (návratnosti zákazníků), umožňuje dealerovi oslovovat koncové zákazníky TFSCZ na základě předem definovaných pravidel a lhůt předem definovaným způsobem. Ve fiskálním roce 2013 došlo na základě požadavku našich obchodních partnerů k další investici do úpravy aplikace Decison Maker, kdy cílem nové verze systému bylo zlepšení některých funkcionalit systému s ohledem na jednodušší obsluhu, to stejné je plánováno i v letech dalších. Ve fiskálním roce 2015 pak společnost plánuje dokončení úpravy Klientského centra (práce zahájeny v předminulém fiskálním roce) a to v oblasti Kalkulace pojištění a Kalkulace splátek, kde dojde k propojení těchto aplikací s databázemi používaných dovozcem vozidel Toyota a Lexus do České republiky. 27

28 Výroční zpráva / Hospodářský rok

29 Řízení rizik Úvěrové riziko Úvěrové riziko vyplývá zejména z pohledávek z leasingových a úvěrových smluv a je z velké části zajištěno financovanými předměty, které jsou v případě nesplácení odebrány a poté zpeněženy. V rámci procesu snížení tohoto rizika společnost již v roce 2006 přistoupila do Nebankovního registru klientských informací (NRKI), prostřednictvím kterého se nebankovní subjekty informují o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Prostřednictvím NRKI se zároveň uskutečňuje i výměna příslušných dat s Bankovním registrem klientských informací. Za využití nástrojů specializovaných externích firem společnost rovněž na denní bázi monitoruje stav současných klientů. Úvěrové riziko je vyhodnocováno měsíčně a to na základě sledování výše jednotlivých pohledávek a opravných položek. Společnost vymáhá své pohledávky v návaznosti na upomínkové řízení probíhající ve třech etapách ( ové, písemné a telefonické upomínky). Pokud klient ani po těchto výzvách své závazky neuhradí, společnost od smlouvy odstupuje, resp. předčasně ji ukončuje a klient je vyzván k přistavení financovaného předmětu. V případě, kdy závazky klient neuhradí a financovaný předmět nepřistaví, předává pracovník správy portfolia podklady se smlouvou a vyčíslenou dlužnou částkou smluvní inkasní agentuře, která zajišťuje vymáhaní dluhu a případně odebrání financovaného předmětu. Výtěžkem z prodeje odebraného předmětu společnost uspokojí své pohledávky a případný zbývající dluh předává smluvní právní kanceláři, která vymáhá dluh právní cestou, nejčastěji prostřednictvím exekučního řízení. Likvidní riziko Riziko likvidity představuje riziko neschopnosti společnosti plnit své závazky z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dostatečné množství likvidních prostředků je zajišťováno řízením hotovostních toků, které eliminuje nečekané nároky na peněžní zdroje. K zajištění likvidního rizika společnost spolupracuje s bankovními ústavy s vysokým ratingovým hodnocením stanoveným mezinárodními ratingovými agenturami, vyšším počtem spolupracujících bank, stanoveným limitem čerpání úvěrových linek (maximální čerpání ve výši 75 % celkové linky), zastoupením dlouhodobých úvěrů (až 75 % z celkové hodnoty čerpaných úvěrů). Úrokové riziko Úrokové riziko představuje změna tržních úrokových sazeb aplikovaných na refinanční zdroje. Cílem řízení úrokového rizika je dosáhnout stabilních úrokových nákladů prostřednictvím minimalizace dopadů změn tržních úrokových sazeb. K zajištění tohoto cíle využívá společnost finanční deriváty, úrokové swapy, kterými fixuje úrokové sazby finančních zdrojů. 29

30 Výroční zpráva / Hospodářský rok

31 Strategie pro hospodářský rok 2015 Strategie pro hospodářský rok 2015 Naše strategie pro nadcházející období jsou tyto: 1. Udržení podílu finančních služeb na financování vozů Toyota a Lexus Cíl: udržení financovaných aktiv a ziskovosti 2. Pokračování v maximalizaci tržního podílu u Toyota Pojištění napříč všemi zákaznickými skupinami Cíl: zvýšení zákaznické spokojenosti a spokojenosti spolupracujících prodejců 3. Zvýšení podílu financování ojetých vozů Cíl: zvýšení zákaznické spokojenosti, zvýšení aktiv a zvýšení spokojenosti spolupracujících prodejců 4. Úprava systému TFS ONLINE Cíl: zvýšení zákaznické a dealerské spokojenosti Doplňující informace Informace o organizační složce Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost ve fiskálním roce 2014 nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj. Aktivity v oblasti životního prostředí Společnost nevyvíjí činnost s významným dopadem na životní prostředí a dodržuje veškerá zákonná nařízení v oblasti ochrany životního prostředí. Následné události K datu vydání výroční zprávy nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. březnu

32 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Zpráva nezávislého auditora 32

33 Rok končící 31. března

34 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora společníkovi společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky (dále Společnost ) za rok končící 31. března 2014 uvedenou ve výroční zprávě na stranách 38-57, ke které jsme dne 25. dubna 2014 vydali výrok uvedený na straně 35. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. března 2014 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. března 2014 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Zpráva o ověření zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. března 2014 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti, jehož úlohou je i rozhodnutí o tom, že Zpráva je sestavena v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě. Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 82 zákona o obchodních korporacích. 8. července 2014 zastoupená Ing. Marek Richter Ing. Kristina Vančurová partner statutární auditorka, oprávnění č PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha4, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo

35 Zpráva nezávislého auditora společníkovi společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky (dále Společnost ), tj. rozvahu k 31. březnu 2014, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící 31. března 2014 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále účetní závěrka ). Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. březnu 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. března 2014 v souladu s českými účetními předpisy. 25. dubna 2014 zastoupená Ing. Zuzana Tairova Ing. Kristina Vančurová ředitelka statutární auditorka, oprávnění č PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha4, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo

36 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka 36

37 37

38 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Rozvaha k 31. březnu 2014 Pozn. přílohy 31. března března 2013 (tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 5. Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Aktiva celkem

39 Pozn. přílohy 31. března března 2013 (tis. Kč) Netto Netto PASIVA A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Pasiva celkem

40 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. března 2014 (tis. Kč) Pozn. přílohy 2013/ /13 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3, III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 0 2 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 4, 5, IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

41 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. března 2014 (tis. Kč) Pozn. přílohy Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let a výsledek hospodaření běžného období Celkem Zůstatek k 1. dubnu Vyplacené dividendy Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. březnu Vyplacené dividendy Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. březnu

42 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. března 2014 (tis. Kč) 2013/ /13 Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A.1.4 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky A.1.5 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.1 Vyplacené dividendy C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

43 Účetní závěrka 1. Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1996 a její sídlo je v ulici Bavorská 2662/1, Praha 5, Stodůlky. Identifikační číslo Společnosti je Hlavním předmětem podnikání Společnosti jsou: leasing; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; pronájem průmyslového zboží; poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; poskytování půjček. Jediným společníkem ve Společnosti je: Toyota Financial Services (UK) plc Yew Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath Epsom, Surrey KT18 5UZ Spojené království Velké Británie a Severního Irska Vklad v celkové výši tis. Kč byl splacen v plné výši. Jednatelem k 31. březnu 2014 a 31. březnu 2013 byl Ing. Aleš Kamarýt. Hospodářský rok Společnosti začíná vždy 1. dubna a končí 31. března následujícího kalendářního roku. Tato účetní závěrka k 31. březnu 2014 tedy zahrnuje období dvanácti měsíců, tj. od 1. dubna 2013 do 31. března 2014 ( 2013/14 ). 2. Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Deriváty jsou vykázány v reálné hodnotě. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 60 tis. Kč za položku, je účtován do nákladů při pořízení. V případě softwaru, ke kterému má Společnost právo užívání na dobu určitou, uplatňuje Společnost měsíční odpisy ve výši podílu vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech Společnost odpisuje software rovnoměrně po dobu 36 měsíců. Odpisy jsou stanoveny s přesností na celé měsíce počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odepisování, tzn. software byl zaevidován v majetku účetní jednotky a uveden do užívání. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 43

44 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka 2.3. Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Společnost uplatňuje u neleasingového majetku tyto roční odpisové sazby: Dlouhodobý nehmotný majetek v prvním roce odepisování v následujících letech pro zvýšenou vstupní cenu Inventář 11,00 % 22,25 % 20,00 % Přístroje a zařízení 20,00 % 40,00 % 33,30 % Osobní vozidla 14,20 % 28,60 % 25,00 % Technické zhodnocení budovy 2,15 % 5,15 % 5,00 % Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok za položku je aktivováno. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za zásoby a je účtován do nákladů při spotřebě. Dlouhodobý hmotný majetek pronajímaný formou finančního leasingu odepisuje účetní jednotka s přesností na dny počínaje dnem, v němž byly splněny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku účetní jednotky a pronajatá věc byla předána nájemci v souladu se smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo ve stavu způsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání. Odpisy předmětů finančního leasingu jsou vypočteny jako lineární odpis pořizovací ceny do výše zůstatkové ceny dohodnuté v leasingové smlouvě po dobu trvání leasingové smlouvy. Účetní odpisy dlouhodobého majetku pronajímaného formou operativního leasingu se stanoví rovnoměrně podle doby trvání smlouvy o operativním leasingu s přesností na celé měsíce počínaje měsícem, v němž byly splněny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku účetní jednotky a pronajatá věc byla předána nájemci v souladu se smlouvou o operativním leasingu ve stavu způsobilém smluvenému nebo obvyklému užívání. Odpisy předmětů operativního leasingu jsou vypočteny jako lineární odpis pořizovací ceny do výše očekávané zůstatkové ceny po dobu trvání leasingové smlouvy. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem Zásoby Zásoby zahrnují především zabavená auta z předčasně ukončených smluv o spotřebitelském úvěru. Zásoby jsou oceněné v tržní hodnotě určené znalcem při naskladnění. Tato hodnota je snížena v případě poklesu tržní hodnoty. 44

45 2.5. Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Nedobytné pohledávky se obvykle odepisují až po skončení insolvenčního řízení dlužníka nebo správního či soudního řízení. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a posouzení celkové platební schopnosti jednotlivých dlužníků a výsledků jejich právního vymáhání. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami Spotřebitelské úvěry Pohledávky ze spotřebitelských úvěrů jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným úvěrům Peníze a peněžní ekvivalenty Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody Přepočet cizích měn Pro přepočet cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka pevný roční kurz stanovený na základě devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou první pracovní den účetního období. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty Finanční deriváty Finanční deriváty zahrnující úrokové swapy jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Tržby Tržby jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány včetně slev a bez daně z přidané hodnoty. Leasingové splátky z finančního a operativního leasingu jsou zúčtovány do výnosů rovnoměrně po celou dobu trvání příslušných leasingových kontraktů. Výnosové úroky ze spotřebitelských úvěrů a z úvěrů poskytnutých na financování dealerské sítě jsou vykazovány na akruálním principu. Výnosy z provizí za zprostředkování pojištění v rámci leasingové smlouvy, smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo uzavření samostatné smlouvy jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty po dobu trvání smlouvy k datu splatnosti lhůtního pojistného. 45

46 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku Zaměstnanecké požitky Společnost v současné době neposkytuje svým zaměstnancům žádná penzijní připojištění. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu Úrokové náklady Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Zachycení výnosů a nákladů vztahujících se k leasingu a spotřebitelským úvěrům V souladu s postupy účtování platnými v České republice jsou tržby z leasingu, výnosy ze spotřebitelských úvěrů, odpisy, náklady a výnosy z pojištění pronajímaného majetku vykázány v rámci provozního výsledku hospodaření, zatímco úrokové náklady na financování předmětů leasingu a spotřebitelských úvěrů jsou vykázány v rámci finančního výsledku hospodaření. V důsledku toho jak provozní, tak finanční hospodářský výsledek nezobrazují vzájemnou vazbu těchto výnosů a nákladů Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 14 a Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 46

47 3. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) 1. dubna 2013 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 31. března 2014 Pořizovací cena Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Oprávky Software Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. dubna 2012 Přírůstky Vyřazení 31. března 2013 Pořizovací cena Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Oprávky Software Celkem Zůstatková hodnota

48 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka 4. Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) 1. dubna 2013 Přírůstky Vyřazení 31. března 2014 Pořizovací cena Finanční leasing auta Finanční leasing stroje Operativní leasing auta Operativní leasing stroje Přístroje a zařízení Osobní automobily Inventář Technické zhodnocení budovy Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Oprávky Finanční leasing auta Finanční leasing stroje Operativní leasing auta Operativní leasing stroje Přístroje a zařízení Osobní automobily Inventář Technické zhodnocení budovy Celkem Zůstatková hodnota před opravnou položkou Opravné položky k majetku Zůstatková hodnota

49 (tis. Kč) 1. dubna 2012 Přírůstky Vyřazení 31. března 2013 Pořizovací cena Finanční leasing auta Finanční leasing stroje Operativní leasing auta Operativní leasing stroje Přístroje a zařízení Osobní automobily Inventář Technické zhodnocení budovy Celkem Oprávky Finanční leasing auta Finanční leasing stroje Operativní leasing auta Operativní leasing stroje Přístroje a zařízení Osobní automobily Inventář Technické zhodnocení budovy Celkem Zůstatková hodnota před opravnou položkou Opravné položky k majetku Zůstatková hodnota Přírůstky oprávek zahrnují i zůstatkovou hodnotu prodaného majetku ve výši tis. Kč (2012/13: tis. Kč) z titulu ukončených leasingových smluv a zůstatkovou hodnotu odcizeného a zničeného majetku ve výši 449 tis. Kč (2012/13: 794 tis. Kč). Společnost v hospodářském roce 2013/14 a 2012/13 nepořídila žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů a pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek účtovaný stejným způsobem ve výši 170 tis. Kč (2012/13: 73 tis. Kč). 49

50 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka 5. Pohledávky (tis. Kč) 31. března března 2013 Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Jiné pohledávky - do splatnosti Ostatní pohledávky celkem Stát daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Krátkodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky celkem Opravná položka k pochybným pohledávkám Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů Jiné dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky celkem Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám Zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek Zůstatková hodnota pohledávek celkem Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou tvořeny především pohledávkami ze smluv o spotřebitelském úvěru. Pro tyto smlouvy uzavírá Společnost se zákazníky dohodu o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Výše těchto pohledávek k 31. březnu 2014 činila tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč). Jiné krátkodobé a dlouhodobé pohledávky představují pohledávky z financování dealerské sítě. Dohadné účty aktivní zahrnují především časově rozlišený úrokový výnos ze smluv produktu Genio 50/50 ve výši tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč), u nichž zákazník začíná hradit splátky včetně úroků až po jednom roce trvání smlouvy. Zároveň má možnost po roce smlouvu ukončit a uhradit zbývající výši úvěru, aniž by hradil úroky. Na očekávanou výši úroků od zákazníků, kteří využijí možnosti úvěr po roce splatit a neplatit tak úrok, Společnost tvoří rezervu (viz poznámka 7). Pro zajištění pohledávek z investičních úvěrů poskytnutých dealerům značky Toyota využívá Společnost zástavního práva na nemovitosti vlastněných těmito dealery. Výše těchto pohledávek k 31. březnu 2014 činila tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč). Dlouhodobé pohledávky zahrnují pohledávky se splatností nad 5 let ve výši tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč), z toho tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč) tvoří pohledávky z poskytnutých úvěrů a tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč) pohledávky z financování dealerské sítě. 50

51 Změna opravné položky k pochybným pohledávkám: (tis. Kč) 2013/ /13 Počáteční zůstatek k 1. dubnu Tvorba opravné položky Zrušení opravné položky Použití k odpisu pohledávek Konečný zůstatek k 31. březnu V roce 2013/14 Společnost odepsala nedobytné pohledávky ve výši tis. Kč (2012/13: 971 tis. Kč). 6. Vlastní kapitál Vklad v celkové výši tis. Kč byl splacen v plné výši. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 19. června 2013 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2012/2013 a rozhodl o rozdělení zisku za rok 2012/13 ve výši tis. Kč formou výplaty dividend. 7. Rezervy (tis. Kč) Nezasloužené úroky Ostatní Celkem Počáteční zůstatek k 1. dubnu Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. březnu Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. březnu Rezerva na nezasloužené úroky představovala předpokládanou výši časově rozlišených úroků ze smluv produktu Genio 50/50, u nichž Společnost předpokládala, že se zákazník rozhodne ukončit úvěrovou smlouvu po roce trvání a nehradit tak z daného úvěru úroky. Tyto smlouvy již nebyly v roce 2013/14 poskytovány (viz poznámka 5). 51

52 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka 8. Závazky (tis. Kč) 31. března března 2013 Krátkodobé závazky z obchodního styku Krátkodobá část dlouhodobého úvěru (viz poznámka 15) Záporná reálná hodnota derivátů (viz poznámka 10) Jiné krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé půjčky (viz poznámka 15) Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. K 31. březnu 2014 činila celková výše závazků po splatnosti tis. Kč (k 31. březnu 2013: tis. Kč). Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. poskytla Společnosti dlouhodobý úvěr ve výši 150 mil. Kč, který je splatný 14. srpna Výše úroků z úvěru je stanovena na základě variabilní úrokové sazby. Společnost uzavřela dohody o úrokových swapech (poznámka 10), aby zafixovala úrokové náklady úvěrů úročených variabilní sazbou. 9. Úvěry a ostatní půjčky (tis. Kč) 31. března března 2013 Krátkodobé úvěry Dlouhodobé úvěry část splatná do 1 roku Dlouhodobé úvěry se splatností 1 5 let Úvěry celkem Krátkodobé úvěry byly poskytnuty tuzemskými bankami. V roce 2013/14 poskytla Sumitomo Mitsui Bank Corporation Společnosti střednědobý úvěr ve výši tis. Kč, který je splatný 29. ledna Výše úroků z úvěrů je stanovena na základě variabilní úrokové sazby. V roce 2013/14 poskytla Citibank Europe plc, organizační složka Společnosti střednědobý úvěr ve výši tis. Kč, který je splatný 19. srpna Výše úroků z úvěru je stanovena na základě variabilní úrokové sazby. V roce 2013/14 poskytla Citibank Europe plc, organizační složka Společnosti střednědobý úvěr ve výši tis. Kč, který je splatný 19. listopadu Výše úroků z úvěru je stanovena na základě variabilní úrokové sazby. V roce 2013/14 poskytla Mizuho Bank Nederland N.V. Společnosti dlouhodobý úvěr ve výši tis. Kč, který je splatný 31. ledna Výše úroků z úvěrů je stanovena na základě variabilní úrokové sazby. Úroková sazba úvěrů čerpaných v roce 2013/2014 se pohybovala v rozmezí od 1,02 % p.a. do 1,30 % p.a. V roce 2012/2013 se tato sazba pohybovala v rozmezí od 1,06 % p.a. do 2,05 % p.a. 52

53 10. Finanční deriváty Deriváty mohou být rozčleněny následovně: Fixovaná úroková sazba (%) Reálná hodnota (tis. Kč) Nominální hodnota (tis. Kč) Úrokové swapy K 31. březnu ,67 2, K 31. březnu ,88 4, V roce 2013/14 byla změna reálné hodnoty zaúčtována jako náklad z přecenění derivátů ve výši tis. Kč (v roce 2012/13: tis. Kč) a výnos z přecenění derivátů ve výši tis. Kč (v roce 2012/13: tis. Kč). Realizované zisky ve výši 0 Kč (v roce 2012/13: 25 tis. Kč) a realizované ztráty ve výši tis. Kč (v roce 2012/13: tis. Kč) jsou rovněž zaúčtovány ve výnosech a nákladech z přecenění derivátů. Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce Ostatní pohledávky, pokud je pro Společnost kladná, nebo v položce Ostatní závazky, pokud je záporná. 11. Daň z příjmů Daňový náklad lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 2013/ /13 Splatná daň Odložená daň Doplatek daně minulých let 58 5 Daňový náklad celkem Splatná daň byla vypočítána následovně: (tis. Kč) 2013/ /13 Zisk před zdaněním Úprava na daňový základ: - výnosy nepodléhající zdanění daňově neuznatelné náklady rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého majetku Daňový základ Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2013 a následující). 53

54 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 31. března března 2013 Odložený daňový závazek z titulu: Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku Ostatní zdanitelné přechodné rozdíly Odložený daňový závazek celkem Odložená daňová pohledávka z titulu: Rezervy a opravné položky Odložená daňová pohledávka celkem Čistý odložený daňový závazek Časové rozlišení (tis. Kč) 31. března března 2013 Časové rozlišení mimořádných leasingových splátek Časové rozlišení výnosů ze subvencí od spřízněných stran (viz poznámka 15) Časové rozlišení výnosů z ostatních subvencí Výdaje příštích období Ostatní časové rozlišení výnosů 0 6 Časové rozlišení celkem Tržby Tržby lze členit následovně: (tis. Kč) 2013/ /13 Tržby z poskytování služeb (finanční leasing) Tržby z poskytování služeb (operativní leasing) Přijaté úroky ze spotřebitelských úvěrů poskytnutých zákazníkům Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z provizí za zprostředkování pojištění Prodej vlastních výrobků a služeb celkem Jiné výnosy Výnosy z provozní činnosti celkem Všechny výnosy byly realizovány v tuzemsku. 54

55 14. Zaměstnanci 2013/ /13 Počet členů statutárních orgánů a ostatních členů vedení 4 4 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců Počet zaměstnanců celkem Vedení Společnosti tvoří jednatel, který je od 1. ledna 2012 odměňován za činnost statutárního orgánu a zaměstnanci na manažerských pozicích, kteří jsou mu přímo podřízeni. (tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem 2013/14 Mzdové náklady a odměny Odměny členům orgánů Společnosti (viz poznámka 15) Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Osobní náklady celkem /13 Mzdové náklady a odměny Odměny členům orgánů Společnosti (viz poznámka 15) Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Osobní náklady celkem Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 15 Transakce se spřízněnými stranami. 55

56 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Účetní závěrka 15. Transakce se spřízněnými stranami (tis. Kč) 2013/ /13 Výnosy ze subvencí Toyota Motor Czech spol. s r.o Výnosy z poskytnutí služeb Toyota Financial Services Slovakia s.r.o Celkem Nákup služeb Toyota Kreditbank GmbH Toyota Financial Services (UK) plc Toyota Financial Services Corporation 9 8 Nákladové úroky Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V Celkem Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (tis. Kč) 31. března března 2013 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o Celkem pohledávky Krátkodobé závazky z obchodních vztahů Toyota Financial Services Corporation 4 4 TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o Jiné závazky Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (viz poznámka 8) Časové rozlišení výnosů ze subvencí Toyota Motor Czech spol. s r.o. (viz poznámka 12) Výdaje příštích období Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V Celkem závazky V hospodářském roce 2013/14 měli vedoucí pracovníci k dispozici podnikové vozy v celkové pořizovací ceně tis. Kč (v roce 2012/13: tis. Kč). Jednateli Společnosti byla v roce 2013/14 v rámci činnosti statutárního orgánu vyplacena odměna ve výši tis. Kč (v 2012/13: tis. Kč) (viz poznámka 14). V průběhu let 2013/14 a 2012/13 nebylo poskytnuto jedinému společníku, jednateli ani řídícím pracovníkům Společnosti žádné další plnění jak v peněžní tak ani v naturální formě. 56

57 16. Odměna auditorské společnosti Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. za povinný audit účetní závěrky za rok 2013/14 činila 875 tis. Kč. 17. Smluvní závazky Společnost neměla k 31. březnu 2014 a 31. březnu 2013 žádné významné investiční přísliby ani budoucí závazky. 18. Potenciální závazky Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. březnu 2014 a 31. březnu Přehled o peněžních tocích Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: (tis. Kč) 31. března března 2013 Pokladní hotovost a peníze na cestě Účty v bankách Peníze a peněžní ekvivalenty celkem Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. březnu dubna 2014 Ing. Aleš Kamarýt jednatel 57

58 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Zpráva o vztazích Zpráva o vztazích podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů jednatele společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. 1. Ovládaná osoba Toyota Financial Services Czech s.r.o. Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky IČ: Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Společnost) 2. Rozhodné období Tato zpráva popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu 82 zákona č. 90/2012 (dále jen osoby ve skupině ) za poslední účetní období, tj. za období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014 (dále jen Rozhodné období ). 3. Struktura skupiny, úloha Společnosti ve skupině a způsob a prostředky ovládání Společnost je součástí globální skupiny Toyota. Její úlohou v rámci skupiny je podpora prodejů vozů značky Toyota a Lexus na českém trhu poskytováním širokého spektra moderních finančních služeb zákazníkům Toyota. Ovládající osoba: Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho Toyota City Aichi Prefecture Japonsko Společnost Toyota Motor Corporation nepřímo ovládá Společnost prostřednictvím společnosti TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc, která byla v rozhodném období jediným společníkem Společnosti. Ovládání Společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady Společnosti, jejímiž členy jsou zástupci ovládající osoby. 58

59 Osoby ve skupině, se kterými měla Společnost v rozhodném období smluvní vztahy: Toyota Financial Services Corporation TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc Toyota Kreditbank GmbH Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. Toyota Motor Corporation Toyota Motor Europe Toyota Financial Services Corporation Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc Toyota Kreditbank GmbH Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. 4. Vztahy mezi osobami ve skupině 4.1. Přehled smluv s osobami ve skupině a poskytnutá plnění mezi osobami ve skupině V průběhu Rozhodného období Společnost uzavřela Dohodu o poskytování servisní podpory se sesterskou společností Toyota Financial Services Slovakia s.r.o (dále jen TFSSK ), z titulu které Společnost poskytovala v rozhodném období TFSSK servisní podporu. Dále měla k 31. březnu 2014 Společnost následující platné smlouvy uzavřené v předchozích letech: Servisní smlouvu se společností Toyota Financial Services Corporation (dále jen TFSC ), na jejímž základě TFSC poskytuje Společnosti servisní podporu v oblasti financování, vztahů s bankami a investory, řízení rizik a IT. Servisní smlouvu se společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc (dále jen TFSUK ), na jejímž základě TFSUK poskytuje Společnosti služby v oblasti IT a komunikačních technologií (správa, zabezpečení, síť, hostování, aplikace a management). Servisní smlouvu se společností Toyota Kreditbank GmbH (dále jen TKG ), na jejímž základě TKG poskytuje Společnosti servisní podporu v oblasti interního auditu, řízení rizik, lidských zdrojů, marketingu, treasury a regionální koordinace. Úvěrovou smlouvu se společností Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (dále jen TMFNL ), na základě které Společnost čerpá úvěry k financování svých obchodních aktivit. Dohodu o spolupráci se společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o., jejímž předmětem je vzájemná spolupráce a podpora při prodeji automobilů značky Toyota a Lexus a jeho financování na území České republiky a na jejímž základě se realizují společné prodejní a finanční kampaně. Detail k jednotlivým transakcím je uveden v poznámce 15 Transakce se spřízněnými stranami přílohy k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. 59

60 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 Zpráva o vztazích 4.2. Další právní úkony v zájmu osob ve skupině Nebyly provedeny žádné další právní úkony v zájmu nebo na popud osob ve skupině Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud osob ve skupině Neexistují žádná další opatření, která byla přijata (nebyla realizována) v zájmu nebo na popud osob ve skupině Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných právních úkonů a škod z (nerealizovaných) opatření, v zájmu nebo na popud osob ve skupině Z právních úkonů uskutečněných s osobami ve skupině nebo v zájmu či na popud osob ve skupině nevznikla Společnosti žádná újma Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucí z členství ve skupině Globální skupina Toyota, jež je největším světovým prodejcem automobilů, zajišťuje všem svým členům především silné kreditní postavení, které se pozitivně odráží při jednání s obchodními partnery a umožňuje docílit příznivých podmínek spolupráce, jejíž plody nakonec mohou ocenit klienti Společnosti. Členství ve skupině přináší i další výhody, např. jasnou vizi, sdílení informací a zkušeností s cílem optimalizace procesů, rozvoje informačních technologií a zkvalitnění služeb poskytovaným klientům, využívání synergií v rámci skupiny, maximální podpora členů nejen v obtížných situacích. I přesto, že z členství ve skupině a zejména z úlohy Společnosti vyplývá omezení obchodního potenciálu na prodej vozů značky Toyota a Lexus, Společnost hodnotí výhody členství jako převažující. V Praze, 26. května 2014 Ing. Aleš Kamarýt jednatel 60

61

62 Bavorská 2662/ Praha 5 Stodůlky T F

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více