Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek. č. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek. č. 6. www.skolaprasek.cz"

Transkript

1 Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek č. 6 Sázení stromu - květen 2014 Vážení občané, rodiče, přátelé školy, neuvěřitelným kvapíkem uběhl školní rok 2013/2014 a nechce se mi ani věřit, že opět sedím u počítače, abych pro Vás připravila rekapitulaci tohoto školního roku v již 6. čísle tradičního červencového Zpravodaje Základní a mateřské školy v Prasku. Zpravodaj je rozdělen do dvou částí. V té první Vás seznámím s během událostí v základní škole, ve druhé části si vezme slovo paní vedoucí učitelka Renata Hromádková, která shrne průběh školního roku v naší mateřské škole. Vybavení Základní a mateřské školy ve školním roce 2013/2014: V této kapitole pravidelně informuji občany o materiálním rozvoji naší školy. Jak jsem již mnohokráte psala, velký podíl na rozvoji školy nese Obec Prasek, která nejenom do obou budov ale i do vnitřního vybavení vkládá nemalé prostředky. Již v minulých číslech jsem zmiňovala vybavení všech součástí školy novou výpočetní a interaktivní technikou, kterou průběžně doplňujeme a modernizujeme. V tomto školním roce jsme opět zakoupili celou řadu výukových programů, které jsou skvělým doplňkem ve výuce mnoha předmětů. V tomto ohledu máme v ZŠ i v MŠ nadstandardní vybavení. Dokonce i naše MŠ se může pochlubit interaktivní tabulí, kterou děti a paní učitelky bohatě využívají. V základní škole přibyly dva notebooky, aby od září 2014 posílily množství počítačů, na nichž žáci v hodinách počítačů pracují. V době těchto letních prázdnin vybavíme třídu 1. ročníku novými lavicemi a židličkami pro velký nárůst žáků od září 2014 nám již nábytek nebude postačovat a stávajícími výškově stavitelnými lavicemi a židličkami z učebny 1. ročníku doplníme inventář ostatních učeben tak, aby vyhovoval našim potřebám. Zároveň v době těchto letních prázdnin bude velká třída naší MŠ částečně vybavena novým 1

2 nábytkem. Nechali jsme si udělat kompletní návrh třídy Sluníček a postupně po částech (dle našich finančních možností) budeme tento návrh naplňovat. Zároveň z prostředků zřizovatele byla v červenci vybavena školní jídelna novým elektrickým sporákem s troubou. Ten starý byl často porouchaný a měl obrovskou spotřebu. Toto byla opravdu nemalá investice ale velice rozumná, neboť se tak výrazně sníží spotřeba energie při přípravě pokrmů a vynaložené prostředky se brzy vrátí. Granty a projekty Náklady Obce Prasek na provoz školy jsou obrovské. Abych toto zatížení trochu ze zřizovatele sňala, sleduji pravidelně grantový kalendář a žádám o různé granty či přihlašuji školu do různých projektů. Samozřejmě žadatelů o tyto prostředky ať již z EU či z jiných zdrojů je mnoho, takže ne každá žádost o finanční prostředky je vyhlašovatelem vyslyšena. Ve školním roce 2013/2014 jsem se pokoušela získat prostředky z těchto zdrojů: Spolupráce na projektu Velká technika pro malé kutily škola má zájem stát se partnerem tohoto projektu, jehož předkladatelem je Univerzita Hradec Králové v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kromě možnosti bezplatného profesního rozvoje pedagogů školy v oblasti polytechnického vzdělávání získáme zdarma řadu nákladných pomůcek pro děti z MŠ (bude realizováno od ledna 2015) Napsala jsem žádost o grant společnosti Nadace ČEZ s názvem Oranžové hřiště na částku ,-Kč částka měla být použita na výstavbu hřiště u školy bohužel, byla zamítnuta Škola má zájem stát se partnerem firmy Pontech s.r.o. na projektu Učíme digitálně v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola tak získá zdarma čtyři tablety v celkové částce ,-Kč a bezplatné vzdělávání pedagogů školy v oblasti digitálních technologií (bude realizováno od ledna 2015) Podala jsem žádost o poskytnutí finanční podpory z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2014, grantový program: Dopravní výchova, název projektu: Bezpečnost má zelenou v celkové výši ,-Kč. Mým cílem bylo nechat vybudovat na zahradě mateřské školy dopravní hřiště pro děti a žáky školy. ŠKODA AUTO mi můj projekt schválila, nicméně nepošle částku celou (velké množství žadatelů) ale pouze ,-Kč. I na tuto částku jsem samozřejmě přistoupila (každá koruna je dobrá) a pan starosta Jaroslav Myška přislíbil, že i s takovouto částkou se pokusíme cíl projektu naplnit. Samozřejmě ani Obec Prasek nezůstává se snahou získávat prostředky z jiných zdrojů pozadu. V tomto roce žádala obec o grant, který vyhlašovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště u školy. Nechali jsme si zpracovat nádherný a velice účelný projekt školního hřiště na výsledky žádosti ještě dosud netrpělivě čekáme. Jak jsem již zmínila žadatelů o finance je mnoho, tedy ne každá snaha se vrátí. Nicméně musíme se obrnit trpělivostí a ve svém úsilí neustat. Každá částka získaná pro školu je dobrá. Nejenom hledání vhodných grantů a projektů ale hlavně samotné psaní žádostí jsou věci velice časově náročné. Bohužel, toto je činnost, která není z venku vidět. O to více potěší, když se 2

3 zúročí nějakým novým vybavením, které udělá dětem a žákům radost. Pedagogický sbor školní rok 2013/2014: Ředitelka školy: Mgr. Eva Kaprálová Vedoucí učitelka MŠ: Renata Hromádková Učitelky MŠ: Dagmar Reisová Mgr. Yvona Nováková Mgr. Radka Beňáková Učitelky ZŠ: Jana Haltufová, Mgr. Martina Holmanová, Mgr. Eva Kaprálová Učitelka ŠD: Jaroslava Tomášková Provozní zaměstnanci: Vedoucí školní jídelny: Zlata Joštová, kuchařka: Naďa Zimová Školnice ZŠ: Jiřina Pecharová, školnice MŠ: Mária Plodrová Ze základní školy Kroužky, které pracovaly při základní škole ve školním roce 2013/2014: dramatický divadelní soubor Třesky plesky (vedoucí Eva Kaprálová), hra na kytaru (vedoucí Eva Kaprálová), hra na flétnu (vedoucí Martina Holmanová), anglická konverzace (vedoucí Martina Holmanová), keramika (vedoucí Jaroslava Tomášková a Jana Haltufová), judo (vedoucí Jaroslav Hnát) V průběhu školního roku 2013/2014 došlo ke změně začátku vyučování byl posunut ze 7.45 na 8.00 z důvodu dojíždění žáků Od září 2014 jsme se přihlásili do projektu Ovoce do škol. Každý žák bude zcela zdarma dostávat jednou maximálně 4x měsíčně balíček ovoce a zeleniny - cílem tohoto projektu je zlepšit stravovací návyky dětí V měsíci dubnu jsme v rámci zkvalitnění činnosti školy rozdali rodičům dotazníky, v nichž měli možnost vyjádřit se k různým oblastem práce školy. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili. Děkujeme také za podnětné připomínky a náměty, které jsou pro nás důležité. Výsledky dotazníkového šetření shrneme na společné třídní schůzce, která se bude konat v měsíci září její termín bude včas oznámen. 3

4 Povinné testování žáků 5. a 9. ročníků, které probíhalo v posledních dvou letech, bylo zrušeno. K tomuto testování měla výhrady především odborná veřejnost - i já jsem byla odpůrcem takového testování a jsem ráda, že bylo zrušeno v té podobě, v jaké probíhalo. Souhlasím s názorem, že by si měla žáky testovat především sama škola, kterou navštěvují - čistě pro potřeby své, potřeby rodičů a žáků samotných. V žádném případě nesouhlasím s nějakým celoplošným shromažďováním dat, která navíc, dle mého názoru, postrádají validitu a nikdo z nás nemá jistotu, jakým způsobem budou taková data v budoucnu použita. Ale nejsem odpůrcem testování jako takového. Chtěla bych, aby bylo součástí vzdělávání v naší škole a všichni aktéři tohoto procesu (žák, rodič, škola) měli možnost objektivně posuzovat studijní předpoklady každého žáka. Pro letošní testování jsem zvolila společnost SCIO, která otestovala naše žáky 3. a 5. ročníku v rámci projektu Stonožka. Žáci 3. ročníku byli otestováni písemnou formou z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, klíčových kompetencí a prvouky (Člověk a jeho svět). Žáci 5. ročníku byli testováni on-line formou z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Jak jsem již zmínila výsledky těchto testů byly určeny pouze nám, rodičům a žákům. a nyní přehled všech akcí ZŠ, které v tomto školním roce proběhly: výlet lodí po Labi v Hradci Králové jako sponzorský dar zařídil škole pan Ing. Zdeněk Chmelař z Prasku přespolní běh se ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově beseda o zdravém způsobu života Zdravá pětka drakiáda se soutěžemi a opékáním všeho možného škola uspořádala svůj první ples pro veřejnost KD Jiskra uskutečnil se v RETRO stylu RETRO ples pro žáky školy přírodovědná soutěž v Měníku Vánoční výtvarná dílna v jídelně školy za účasti žáků Střední zahradnické školy z Kopidlna beseda s paní Stránskou z Prasku o Vánocích a jejich smyslu návštěva čertů a Mikuláše byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole Zéva v Hradci Králové uskutečnil se tradiční vánoční koncert v kostele spojený se staročeským občerstvením a prodejními trhy před kostelem, na nichž si žáci prodávali vlastní výrobky z keramiky. Ředitelka školy pozvala hudební skupinu Seiftiú, která zahrála 4

5 ve stylu slovenského a irského folklóru a měla úžasný úspěch, vystoupili na úvod též žáci a učitelé školy, hostem byl MgA. Kamil Husar, který žáky a učitele doprovodil na dechové nástroje vystoupení našich žáků a dětí MŠ v Jiskře pro seniory vánoční akademie ve škole program pro občany a rodiče, kterého se účastnili všichni žáci školy, vtipné scénky ze života, písně Vánoc, občerstvení pro rodiče proběhl lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou 22., proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/ Účast našeho divadelního souboru Třesky plesky na okresní divadelní přehlídce Dětská scéna v Hradci Králové v Divadle Jesličky Karneval na ledě pronajali jsme si za tímto účelem Zimní stadion v Novém Bydžově jsme umístili do věže místního kostela časové pouzdro, do kterého vložili žáci ročníku v rámci hodin slohu svůj vzkaz do budoucnosti, pouzdro smí být otevřeno nejdříve v roce 2039 otevření pouzdra dostal na starost Filip Herzog a Nikola Klozová návštěva programu o fyzice Úžasné divadlo fyziky v ZŠ Karlova žáci ročníku přírodovědná soutěž v Měníku Srnčí trofej beseda s papoušky a o papoušcích krásný program s ochočenými papoušky paní Podolská jsme zorganizovali pro naše hosty ze ZŠ V. Kl. Klicpery orientační závod Po stopách Harryho Pottera exkurze v Městské knihovně v Novém Bydžově žáci pátého ročníku si již tradičně v obci zasadili svoji lípu, aby jim navždy připomínala, že zde mají své kořeny Čarodějnický den dopoledne návštěva multikina CineStar v Hradci Králové Ledové království, po obědě hry s čarodějnickou tematikou, opékání buřtů, hledání pokladu vystoupení žáků navštěvujících kroužek hry na kytaru na schůzi ČČK v Jiskře ke Dni matek školička pro předškoláky, kde si vyzkoušeli, jak to chodí ve školních lavicích žáci ZŠ měli sportovní den v tělocvičně ZŠ V. Kl. Klicpery školní výlet Bozkovské jeskyně, rozhledna Kozákov přebory málotřídních škol v lehké atletice v Chlumci nad Cidlinou beseda o správné zubní hygieně se studentkami lékařské fakulty návštěva dopravního hřiště v Novém Bydžově žáci 3. a 4. ročníku Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle v Novém Bydžově (v pořadí již třetí), kterým náš divadelní soubor zakončil svou celoroční divadelní práci Spaní ve škole tentokrát ve stanech na zahradě školy spojené s již tradiční stezkou odvahy, opékáním buřtů a letním kinem Soutěž ve vaření proti žákům ze ZŠ Klicperova s názvem Prostřeno žáci si sami vytvořili menu, za získaných 500,- nakoupili sami suroviny a pak se již jen peklo a vařilo 5

6 účast na atletickém čtyřboji pořádala ZŠ Klicperova Sportring Nový Bydžov žáci byli poučeni o bezpečnosti o letních prázdninách bezpečnostním technikem školy panem Pavlem Svobodou místo tradiční zahradní slavnosti jsme uskutečnili společný cyklistický výlet s rodiči a dětmi. Cílem cesty byl areál koupaliště Humburky, opékali jsme buřty, využili místní hřiště a kiosek slavnostní předání vysvědčení + lístečková burza žáci si za získané pochvalové lístečky nakupovali věcné ceny (získané od sponzorů školy) náš letní dětský tábor v areálu Lev v Lázních Bělohrad během letních prázdnin probíhá ve sloupenském zámku výstava žákovských prací, kde má svoji výstavku umístěnou i naše škola, především ji tvoří výrobky z keramiky a výkresy (otevřeno od do soboty, neděle) Program letošního Divadelního večera v Jiráskově divadle v Novém Bydžově- členové našeho divadelního souboru zahráli tato představení, která během školního roku 2013/2014 nazkoušeli: "Tam, kde žijí divočiny", hrály děti mateřské školy, na motivy příběhu Maurice Sendaka upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, Martina Holmanová, scénografie Jana Haltufová. Příběh byl o Maxovi, který nerespektoval žádná pravidla a neposlouchal maminku. Jednou se už maminka rozzlobila a poslala Maxe bez večeře spát. Maxovi se zdál sen. Plul na loďce k podivnému ostrovu. Na ostrově žily divoké bytosti, které nerespektovaly žádná pravidla - dokonce si Maxe zvolily pro jeho nespoutanost za krále. To se Maxovi nejprve zamlouvalo, ale když zjistil, že se takové nerespektování pravidel může obrátit i proti němu, začal z takového stavu věcí být velice nešťastný. Když zjistil, že vše byl jenom sen, oddechl si - a snad se i ponaučil... Hráli: Martina Holmanová, Dominik Pražák, Tadeáš Pražák, Karolína Novotná, Stela Bencsiková, Lenka Kandrová, Vojtěch Kofránek, Tomáš Gráf, Aneta Pražáková, Anežka Ludvíková, Michal Solár, Karolína Soustružníková "Zlobivý John a Krvavé koleno", hráli členové souboru z 1. a 2. ročníku. Podle Pavla Šruta velmi volně upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová. Příběh byl o Johnovi, který byl opravdu velice zlobivý. Byl tak zlobivý, že se ocitl "v hledáčku" Krvavého kolena, které odnáší děti. Ale ty nejzlobivější neodnáší - z nich dělá mastné fleky. Matka i sourozenci Johna pravidelně varovali před touto hrozbou, nicméně John si vážně poradit nedal... Hráli: Oliver Bolger, Dominik Verbitskij, Filip Kluger, Adéla Dvořáková, Radim Cvrček, Matěj Stejskal, Kamila Husarová, Natálie Verbitská, Lucie Vlasáková, Eliška Jurečková "O třech zrzcích a zašantročeném měsíci", hráli členové souboru z ročníku, na motivy knihy Miloslava Jágra volně upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, scénografie Jana Haltufová, Martina Holmanová. Měsíc v tom kraji svítil opravdu skvěle. Dokonce tak, že si děti mohly psát v noci úkoly. Jenomže přišla doba, kdy se unavil a už mu to moc nešlo. Samozřejmě ho lidé pomlouvali. Měsíc to slyšel a vůbec se mu řeči, které lidé vedli, nelíbily. Když měl už těch všech "drbů", které o něm vedli, dost, rozhodl se, že si udělá dovolenou. Bohužel si pro svůj rekreační pobyt našel zrovna chalupu tří loupežníků uprostřed lesa. Nevěděl, komu chalupa patří, ale byl okouzlen samotou a klidem. Když loupežníci zjistili, kdo se k nim nastěhoval, okamžitě vymysleli skvělý plán. Totiž, když zašantročí měsíc, bude v noci taková tma, že je nikdy nikdo při jejich řádění neodhalí. Podařilo se jim měsíc vylákat z chalupy a zahrabat pod zemí. Ovšem tma, která v noci nastala, byla tak hluboká, že nejdříve místo pošty vykradli školu Hráli: Libuše Marie Novotná, Miloš Kofránek, Anastázie Kaprálová, Anna Koníčková, Filip Herzog, Veronika Gráfová, Veronika Tomášková, Nicol Magdičová, Kristýna Samková "Strašidlo Cantervillské", hráli členové souboru ve věku let, podle Oscara Wilda upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, scénografie Jana Haltufová - tento komediálně pojatý příběh vyprávěl o strašlivé kletbě, která padla na prapředka rodu Cantervillů, který kdysi zavraždil svoji ženu - z důvodů zcela pochopitelných - neuměla vařit a byla bordelářka...byl odsouzen k nekonečnému bloudění po chodbách cantervillského zámku Hráli: Veronika Hešlarová, Veronika Dušková, Eliška Tláskalová, Zlata Cvrčková, Lucie Leinerová, Štěpán Senohrábek, Jakub Senohrábek 6

7 Tam kde žijí divočiny Kája a Nelinka Domča...nebo Táda 7

8 O třech zrzcích zleva: Libuše Novotná, Anastázie Kaprálová, Miloš Kofránek Cantervillské strašidlo zleva: Veronika Hešlarová, Zlata Cvrčková, Veronika Dušková, Lucie Leinerová, Jakub Senohrábek, Eliška Tláskalová, Štěpán Senohrábek 8

9 Jak jsme uspořádali orientační závod pro Klicperku Vzhledem k tomu, že nás "Klicperka" pravidelně zve na svůj přespolní běh, kterého se rádi účastníme, chtěli jsme jim jejich laskavost nějak oplatit a tak vznikl nápad, že pro naše děti a žáky 1. stupně ZŠ Klicperova uspořádáme nějaký závod, na který by dlouho vzpomínali. Přijelo k nám třicet pět žáků v úplně stejném složení, v jakém máme věkově rozložené děti u nás. Žáci byli rozděleni do čtrnácti družstev po pěti. Závod se startoval ve Zdechovicích u hřiště. Běželo se na čas, na trase bylo osm otázek motivovaných romány o Harry Potterovi. Do karty, kterou každé družstvo dostalo na startu, žáci během závodu zapisovali své odpovědi. Za chybně zodpovězenou či nesplněnou otázku se přičítala jedna minuta. Zároveň bylo pro závodníky na hřišti připraveno pět stanovišť (každý z družstva musel absolvovat jedno), kde získávali závodníci za splněný úkol indicie, které jim měly napovědět, kde se nachází ukrytý poklad. Na stanovištích byly úkoly v rychločtení, v rychlopočítání, v obratnosti a paměťový test. Tuto svoji domněnku (kterou vydedukovali z indicií) museli doplnit do závodní karty - a za správnou odpověď se jim odečítala (za chybnou přičítala) opět jedna minuta. A jak závod dopadl? 1. místo: družstvo "Studentů z Krásnohůlek" ve složení: Karel Huml, Václav Pospíšil, Štěpán Kinčl, Vojta Ferda, Karolína Frýdová (všichni ze ZŠ Klicperova), 2. místo: družstvo "Stoupenců lorda Voldemorta" ve složení: Patrik Chlíbek, Oliver Bolger, Anastázie Kaprálová, Vítek Štayr, Matěj Zima (všichni ze ZŠ Prasek), 3. místo: družstvo "Mudlů" ve složení: Kristýna Zimová, Adrian Doležal, David Petr, Tereza Hrušková, Jiří Zůra (všichni ze ZŠ Klicperova). Žáci si též zahráli vybíjenou a teta (Jiřina Pecharová) jim vyudila párek a osvěžila je limonádou. Nakonec jsme se šli podívat, zda se skutečně poklad nachází na místě, které určily indicie...a skutečně tam byl! Všichni si rozdělili sladký obsah... Protože akce představovala veliký nápor dětí, požádali jsme o pomoc s realizací paní Svatavu Chlíbkovou, paní Jarmilu Haltufovou, pana Jiřího Haltufa a pana Kamila Husara, kteří nám velice ochotně pomohli. Vážení občané, velice ráda bych se podrobněji rozepsala o každé akci, kterou škola uspořádala, protože každá měla nějaké své kouzlo. Ovšem akcí bylo tolik, že by toto nebyl zpravodaj - ale kniha. Proto se už jenom zmíním o novince, kterou naše škola uspořádala v letošním školním roce a která, myslím, měla hezký ohlas. Retro ples v KD Jiskra: Škola v obci by rozhodně neměla být pouze vzdělávací a výchovnou institucí, ale měla by se velmi výrazně podílet na kulturním životě svého působiště. Abychom tuto představu naplnili, rozhodli jsme se již zaběhnuté akce, kterými jsou vánoční koncert v kostele, vánoční výtvarná dílna obohatit o další takovou akci, která by přilákala širokou veřejnost. V hlavách mých kolegyň Jaroslavy Tomáškové a Jany Haltufové se zrodil skvělý nápad a to zrealizovat školní ples. Rozhodli jsme se ho uspořádat v retro stylu. Pozvali jsme za tímto účelem skvělou pražskou kapelu, která se specializuje na retro muziku The Fribbles. Snažili jsme se výzdobu i program uspořádat tak, aby odpovídal běžně zaběhnutým rituálům plesů let. Nechyběl proslov, kulturní program, tombola, dražba obrazu Přiznám se, že jsme měli zpočátku strach, že se ples neujme. Ovšem výsledek překonal naše očekávání. Přišlo opravdu mnoho lidí dokonce v dobových kostýmech. Všichni byli skvělí bavili se a nezkazili žádnou legraci. To pro nás byla nepředstavitelná odměna! Rozhodli jsme se, že uspořádáme ve školním roce 2014/2015 svůj druhý ples. Již máme téma plesu zatím ho neprozradím, neboť musíme ještě zajistit spoustu doprovodných záležitostí k danému tématu ale myslím, že se máte nač těšit 9

10 Chtěla bych ještě jednou poděkovat panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku. Bez jeho štědrého sponzorského daru bychom si nemohli dovolit pozvat tak skvělou kapelu. Realizační tým plesu Rebel...ale štramák 10

11 Jako za starých dobrých časů... Děkuji všem rodičům, občanům, přátelům naší školy, kteří nás svojí účastí na našich akcích podporují. Nesmírně si toho vážíme. Také velice děkuji sponzorům školy, bez jejichž laskavého finančního přispění by se mnoho akcí konat nemohlo: panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku - Mezinárodní kamionová doprava Zdeněk Tomášek s. r. o. se sídlem: 9. Května 171, Chlumec nad Cidlinou Obci Prasek panu Jaroslavu Myškovi z Prasku panu Robertovi Březskému, MUSIC BAR, Revoluční třída 503, Nový Bydžov paní Janě Kubíkové z Králík paní Aleně Cejnarové z Prasku panu Michalu Uhrovi z Prasku panu Zdeňku Chmelařovi z Prasku panu Pavlu Svobodovi, bezpečnostní technik školy firmě VHV SPEED spol. s r. o., panu Jiřímu Havlíkovi, J. E. Purkyně 1624, Nový Bydžov, firma zdarma poskytuje naší organizaci internet 11

12 Příloha věnovaná našim páťákům Konec školního roku pro nás nepředstavuje jenom příjemné těšení na letní odpočinek ale také smutné loučení s žáky pátého ročníku. V letošním školním roce si svoji lípu zasadili Filip Herzog z Prasku, Anna Koníčková z Prasku a Václav Pokorný ze Zdechovic. Filip Herzog S Filipem nám odchází skvělý muzikant. Je zvláštní, jak příroda každé dítě spravedlivě něčím výjimečným obdaří. Filip dostal do vínku úžasné intonační schopnosti a smysl pro rytmus. Stal se nepostradatelným tahounem veškerých školních hudebních produkcí. Hraje na flétnu, na kytaru a v posledním čase začal navštěvovat Základní uměleckou školu v Novém Bydžově, kde se učí hrát na bubny. Bylo by skvělé, kdyby u této záliby zůstal, jistě se stane skvělou posilou místních hudebních uskupení (třeba nejen místních!). Je vidět, že mu děda předal svoje hudební geny. Filip není jenom dobrý muzikant. Je také velice manuálně zručný, pracovitý a ochotný. Zastane spoustu práce a je vidět, že je z domova dobře vedený. Rozhodně se v životě neztratí. Ovšem čeho jsem si u Filipa cenila nejvíce, byl fakt, že vždy držel slovo. Když řekl, že něco přinese na divadlo či na jakoukoli školní akci, nikdy nezapomněl, vždy jsem se na jeho slovo mohla spolehnout a to je dle mého názoru pro život velmi cenný vklad. Ochotně vyrobil cokoli tak, že jsme na to doslova zírali ať již loutky na divadlo či rozličné rekvizity na školní besídky. Je to milovník zvířat. Filipe, vím, že se v životě neztratíš. Přeji ti, abys zúročil všechno, čím jsi byl obdarován. Nezapomínej, že je důležité, co děláš ty sám. Vždy se soustřeď jenom na svůj vlastní výkon to, co činí okolí, tě zajímat nemusí. Úspěchy či neúspěchy jiných ti nic nepřinesou. Úspěch ti přinese jenom tvoje vlastní píle, snaha a pokora. Přeji ti v životě hodně štěstí! Anna Koníčková Když jsem psala, že každé dítě je přírodou spravedlivě obdarováno, nebyla to žádná nadsázka. Také Aničku příroda štědře obdarovala. Anička je neuvěřitelně milá a nekonfliktní slečna. Za celých pět let jsem nezažila, že by se Andulka s někým nepohodla. Anička vždy působila velice nenápadným dojmem. Ovšem když to rozbalila na jevišti, tak jsme všichni žasli ať již hrála v besídkových scénkách či se souborem na divadelních prknech najednou se z ní stala výrazná osobnost. Bylo by skvělé, kdyby do souboru docházela nadále, protože má pro hraní vlohy. Anička je slečna velice citlivá, skromná, vděčná, nekonfliktní, milá a veselá. Pro každého bude vždy skvělým parťákem, který nepodrazí. A to je ve světě, kde si lidé vzájemně podrážejí nohy jako na běžícím pásu, hodně dobrá vlastnost. Aničko, přeji ti v životě mnoho úspěchů a štěstí. Vím, že se díky své povaze dobře uplatníš a najdeš si profesi, která tě bude uspokojovat. Často si s věcmi lámeš moc hlavu a nervuješ se. Ber život s větším nadhledem. Andulko, držím ti pěsti! 12

13 Václav Pokorný S Vaškem nám odchází velice chytrý, bystrý a zvídavý kluk. Je velice ochotný a pracovitý. Nebojí se žádné práce. Vzpomínám, když nám na školní zahradě shnil balík slámy (používali jsme ho ke střelbě ze vzduchovky), Vašek sám od sebe odpoledne všechen vzniklý kompost odvozil. Věci dělá nezištně. Bude nám moc chybět. Když bylo potřeba cokoli odstěhovat, vyklidit, vždy jsme věděli, že se můžeme obrátit právě na Václava. Není to také žádný třasořitka, nic neřeší, z ničeho si nedělá hlavu. Mám dokonce takový dojem, že za celou školní docházku nemarodil je to prostě chlap jako skála. Vím, že pokud překoná některé své obtíže, které mu trochu komplikují školní práci, vystuduje vysokou školu Vašek na to má hlavu i schopnosti. Václave, přeji ti, aby se ti v životě skvěle dařilo. Využívej potenciál, kterým jsi byl obdařen. Ale pamatuj, že k úspěchu ti nestačí jenom bystrá hlava! Abys byl úspěšný, potřebuješ také určitou dávku píle a spolehlivosti. A zrovna na píli a spolehlivosti musíš zapracovat to víš ale ty sám nejlépe. Když se někdy ocitneš v konfliktu, pokus se trochu zchladit svoji horkou hlavu, uvidíš, že to nebude věci na škodu. Jsi skvělý kluk, bude se nám všem po tobě stýskat. Přeji ti mnoho úspěchů a štěstí! Filip a Vašek, sázení stromu na rozloučenou se školou 13

14 Anička, sázení stromu Přejeme hodně štěstí v nové škole... Vážení rodiče, občané, přátelé školy, děkuji Vám za přízeň, které se nám od Vás dostává. Chtěla bych Vám popřát krásný zbytek léta, mnoho štěstí v každém Vašem konání a budu se těšit na setkání s Vámi při akcích pořádaných naší školou. A nyní předávám slovo paní vedoucí učitelce naší mateřské školy Renatě Hromádkové, která Vás podrobně seznámí s její činností ve školním roce 2013/2014. Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy 14

15 Zpravodaj z mateřské školy, školní rok 2013/2014 Vážení rodiče, milí občané, Rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme nad stránkami našeho zpravodaje. Je mojí milou povinností Vás seznámit s tím, co se za školní rok 2013/2014 v mateřské škole odehrálo a že to ho nebylo málo, posoudíte jistě sami. Úvodem 15

16 Školní rok u nás začal 2. září 2013 příchodem našich malých nováčků do třídy Koťátek. Byli malí, vystrašení a zároveň plní nadějí, co nového je u nás vlastně čeká. Vykračovali statečně před brány školky, přitom tiskli maminčinu dlaň, a jak přibývalo svíček na narozeninových dortech, najednou si sami uvědomovali, že není jen svět rodiny, kam patří mamka, taťka, babička s dědou, ale je to svět zcela nový, svět, plný kamarádů, svět her a skutečných zážitků. Avšak jak to tak bývá, počáteční strach, obavy, možná i uroněné slzičky opadly velmi rychle, nejpozději však s ochutnáním prvního oběda. Dnes již mají ve školce mnoho kamarádů, prožívají první úspěchy, dětské lásky, a tak trochu se i perou statečně s prvními nezdary. Jsme si vědomy, že jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozím dětem na prostředí mateřské školy. Proto již při vstupu dítěte do naší MŠ uplatňujeme vlastní individuálně přizpůsobený adaptační program. Jak je pro děti prospěšný? Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, při informační schůzce v srpnu apod. rodičům nabízíme a doporučujeme možnost individuální adaptace. Snažíme se postupně začleňovat každé dítě do nového prostředí a usnadňujeme tak zásadní změny v životě dítěte - první odloučení od rodiny. Snažíme se maminkám vyjít vstříc, neboť mají možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v mateřské škole, děti tak mohou se svými rodiči trávit určenou dobu v mateřské škole, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává se od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu, seznamuje se s novým prostředím, režimem dne v MŠ až do té doby, kdy to zvládne úplně samo. Jde nám především o to, aby děti v naší mateřské školy byly spokojené, těšily se na nové kamarády a na zážitky, které s nimi prožijí. Naopak ve třídě předškoláků již probíhá intenzivní příprava do školy, pracujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který nese název Do přírody s pohádkou, který jsme rozvinuly o program Zdravé abecedy, dětem jsou tak nabízeny různé aktivity podporující zdraví. Navštěvují v rámci nespacích aktivit kroužky, účastní se soutěží, olympiád, zkrátka jsou to děti, které jsou již natolik samostatné, že dokonce naši školku reprezentují. To však nebudu předbíhat, tak snad jen v krátkosti. Nabídka kroužků 2013/2014 Aerobik děti seznamuje se základními pohybovými dovednostmi, naučí je sladit pohyb se zpěvem a hudbou Dramatický kroužek rozvíjí řečové a komunikační dovednosti, děti se postupně seznámí s prací na jevišti Anglický jazyk - v tomto kroužku se prostřednictvím her a písniček seznamují se základy cizího jazyka Taneční kroužek je nabízen chlapcům i děvčatům, které mají rády taneční pohyb 16

17 Judo rozvíjí tělesnou zdatnost, učí děti sebeovládání, vede externí pracovník DDM Nový Bydžov Na slovíčko je kroužek, který slouží k rozvoji slovní zásoby a odstraňování drobných vad výslovnosti Předškoláček připravuje děti na vstup do ZŠ, individuálně se věnuje především dětem s odkladem školní docházky Plavecká průprava učí děti zbavit se strachu z vody, nabízí základy plavecké výuky Kromě toho nabízí mateřské škola dětem celou řadu akcí, některé z nich i pro rodiče s dětmi Přehled akcí mateřské školy za školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN Podzimní úklid zahrady Výlet parníkem po Labi Polodenní výlet do lesa spojený s poznáváním přírody Divadelní představení v MŠ - Kamila Kouly O pejskovi a kočičce" Drakiáda Návštěva prvňáčků v ZŠ Přednáška o zdravém životním stylu Zdravá pětka Jiráskovo divadlo O Lukáškovi a makových buchtách Bubákoviny, výlet na zámek, spaní v MŠ pro odvážné Oranžový den" a hnědý den v MŠ Příprava na advent, vánočního zdobení mateřské školy Návštěva Jiráskova divadla - muzikál J. Uhlíře a Z. Svěráka Pohádkové představení v MŠ O Sněhurce Retro ples v Jiskře pro rodiče a přátele školy (akce ZŠ + MŠ) Andělská zvonění" + (akademie pro rodiče) spojená s prodejními trhy našich dětí Vánoční nadílka v mateřské škole Vánoční akademie pro seniory v obci Vystoupení dětí Koncert v kostele"+ prodejní trhy našich dětí Zahájení plavecké výuky Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bílý den v MŠ Maškarní karneval Vynášení MORANY, vítání jara Soutěž Mateřinka" v Novém Bydžově (přehlídka 17

18 DUBEN KVĚTEN ČERVEN pódiových vystoupení dětí MŠ v Jiráskově divadle) Papoušci v MŠ Velikonoční svátky- zdobení Oslava DEN ZEMĚ -,,Zelený den", výlet po naučné stezce v lese spojený s ekologickým programem Slet čarodějnic v MŠ, dopoledne plné soutěží a her Maminčin den (akce školy pro maminky s překvapením),,žlutý den" Zápis do mateřské školy Výlet autobusem do Kobylic Vystoupení dětí v Jiráskově divadle ke Dni matek se ZŠ Klicperova (scénický tanec Voda ) Dětský den - Výlet vlakem na výstavu mašinek do Chlumce nad Cidlinou Celostátní kolo Mateřinky v Nymburce Pohádkový les ve Zdechovicích Školička- hrajeme si na školu, návštěva v základní škole Stomatologická přednáška studentek lékařské fakulty Jak si čistit správně zoubky Dětská olympiáda v N. Bydžově pro předškoláky Divadelní večer, vystoupení se scénickým tancem Voda Školní výlet s názvem Zábavný tělocvik v Tongu Velkolepá zahradní slavnost, šerpování předškoláků, soutěže, malování na obličej, návštěva pirátů (akce s rodiči) Vidíte sami, že nabídka MŠ je natolik pestrá, že bylo rozhodně z čeho vybírat. A proto bych vás ráda blíže seznámila s některými z nich, dost možná s těmi nejpovedenějšími. 18

19 Zahájení školního roku výletem po Labi nás natolik nadchlo, že jsme se s dětmi rozhodly ztvárnit vodní živel v projektu, který nás vynesl až na celostátní vystoupení do Nymburka. Spaní v MŠ tentokrát o Bubákovinách Bubákoviny jsme letos pojaly trochu netradičně výletem na strašidelný zámek do Chlumce nad Cidlinou. Po návratu do mateřské školy na děti čekal program na zahradě spojený se stezkou odvahy, zakončený spaním v mateřské škole. Letos poprvé spaly v MŠ všechny děti, které nemají strach z bubáků a světe, div se, nebyly to zdaleka ti nejstarší. Největší zážitek měly děti samozřejmě jako vždy z nádherně vyzdobené zahrady plné lampiónů a dýňových strašidýlek. 19

20 Děti na zámku plném strašidel Úspěch na celostátní přehlídce pódiových vystoupení mateřských škol Mateřinka 2014 v Nymburce. Po usilovném měsíci nacvičování, zkoušení a příprav se v březnu naše mateřská škola představila na místním oblastním kole Festivalu mateřských škol Mateřinka 2014 v Jiráskově divadle s hudebním projektem VODA se scénickým tancem. Při vytváření této choreografie jsme se zaměřily zejména na to, abychom ztvárnily sílu a nezkrotnost jednoho z nejsilnějších přírodních živlů a s napětím jsme pozorovaly, zda trochu té strhující atmosféry přeneseme nejen na maminky a tatínky, ale potažmo na celé publikum. Děti vše ztvárnily tak věrohodně a obratně, že jsme já i moje kolegyně, sledovaly toto taneční pásmo se zatajením dechem. I při nemalé konkurenci jsme se nakonec probojovaly s naším vystoupením do celostátního finále tohoto festivalu, který se konal v pátek v Nymburce, kde naše děti sklidily velký úspěch a nečekaně pozitivní ohlasy od přihlížejících diváků a odborné veřejnosti. Musím se přiznat, že pro mě jako pro vedoucí učitelku mateřské školy není lepšího pocitu, než pozorovat nadšení, rozzářené oči plné očekávání a radost, kterou dětem přinesla tato příležitost reprezentovat naší školku a není pochyb o tom, že se tohoto nelehkého úkolu zhostily s plným nasazením a pílí, a proto mé velké poděkování patří právě jim. 20

Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek. č. 7. www.skolaprasek.cz

Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek. č. 7. www.skolaprasek.cz 1 Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek č. 7 www.skolaprasek.cz Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy, léto je v plném proudu a já již tradičně tohoto letního času využívám k rekapitulaci

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál Pedagogický sbor: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele Michaela Horáková, ved. učitelka MŠ Vladislava Keilingová, učitelka MŠ Dagmar Lengsfeldová, učitelka MŠ

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2014 2015 / č. 47 / vydáno 13. listopadu 2014 Vážení rodiče, nastal nový školní rok a s ním přinášíme další číslo Zpravodaje. Jeho prostřednictvím

Více

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, konečně po několika letech nám pravé zimní počasí signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku. Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo realizovat záměry, se

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2013 Vážení rodiče, milé děti, příznivci naší školy. Opět se Vám dostává do ruky náš občasník. Poprvé jsme ho vydali v červnu roku 2008,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ 750 176 95 www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 1 Vítejte u nás v mateřské škole 2 Obsah výroční zprávy 2012/2013: I. Základní údaje o

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Motýlková školička Děti v motýlkové školičce se těší na vánoční svátky. Pečou cukroví a perníky, vyrábí voňavá jablíčka, zdobí vánoční stromečky. To jsme ale přeskočili

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více