Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek. č. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek. č. 6. www.skolaprasek.cz"

Transkript

1 Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek č. 6 Sázení stromu - květen 2014 Vážení občané, rodiče, přátelé školy, neuvěřitelným kvapíkem uběhl školní rok 2013/2014 a nechce se mi ani věřit, že opět sedím u počítače, abych pro Vás připravila rekapitulaci tohoto školního roku v již 6. čísle tradičního červencového Zpravodaje Základní a mateřské školy v Prasku. Zpravodaj je rozdělen do dvou částí. V té první Vás seznámím s během událostí v základní škole, ve druhé části si vezme slovo paní vedoucí učitelka Renata Hromádková, která shrne průběh školního roku v naší mateřské škole. Vybavení Základní a mateřské školy ve školním roce 2013/2014: V této kapitole pravidelně informuji občany o materiálním rozvoji naší školy. Jak jsem již mnohokráte psala, velký podíl na rozvoji školy nese Obec Prasek, která nejenom do obou budov ale i do vnitřního vybavení vkládá nemalé prostředky. Již v minulých číslech jsem zmiňovala vybavení všech součástí školy novou výpočetní a interaktivní technikou, kterou průběžně doplňujeme a modernizujeme. V tomto školním roce jsme opět zakoupili celou řadu výukových programů, které jsou skvělým doplňkem ve výuce mnoha předmětů. V tomto ohledu máme v ZŠ i v MŠ nadstandardní vybavení. Dokonce i naše MŠ se může pochlubit interaktivní tabulí, kterou děti a paní učitelky bohatě využívají. V základní škole přibyly dva notebooky, aby od září 2014 posílily množství počítačů, na nichž žáci v hodinách počítačů pracují. V době těchto letních prázdnin vybavíme třídu 1. ročníku novými lavicemi a židličkami pro velký nárůst žáků od září 2014 nám již nábytek nebude postačovat a stávajícími výškově stavitelnými lavicemi a židličkami z učebny 1. ročníku doplníme inventář ostatních učeben tak, aby vyhovoval našim potřebám. Zároveň v době těchto letních prázdnin bude velká třída naší MŠ částečně vybavena novým 1

2 nábytkem. Nechali jsme si udělat kompletní návrh třídy Sluníček a postupně po částech (dle našich finančních možností) budeme tento návrh naplňovat. Zároveň z prostředků zřizovatele byla v červenci vybavena školní jídelna novým elektrickým sporákem s troubou. Ten starý byl často porouchaný a měl obrovskou spotřebu. Toto byla opravdu nemalá investice ale velice rozumná, neboť se tak výrazně sníží spotřeba energie při přípravě pokrmů a vynaložené prostředky se brzy vrátí. Granty a projekty Náklady Obce Prasek na provoz školy jsou obrovské. Abych toto zatížení trochu ze zřizovatele sňala, sleduji pravidelně grantový kalendář a žádám o různé granty či přihlašuji školu do různých projektů. Samozřejmě žadatelů o tyto prostředky ať již z EU či z jiných zdrojů je mnoho, takže ne každá žádost o finanční prostředky je vyhlašovatelem vyslyšena. Ve školním roce 2013/2014 jsem se pokoušela získat prostředky z těchto zdrojů: Spolupráce na projektu Velká technika pro malé kutily škola má zájem stát se partnerem tohoto projektu, jehož předkladatelem je Univerzita Hradec Králové v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kromě možnosti bezplatného profesního rozvoje pedagogů školy v oblasti polytechnického vzdělávání získáme zdarma řadu nákladných pomůcek pro děti z MŠ (bude realizováno od ledna 2015) Napsala jsem žádost o grant společnosti Nadace ČEZ s názvem Oranžové hřiště na částku ,-Kč částka měla být použita na výstavbu hřiště u školy bohužel, byla zamítnuta Škola má zájem stát se partnerem firmy Pontech s.r.o. na projektu Učíme digitálně v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola tak získá zdarma čtyři tablety v celkové částce ,-Kč a bezplatné vzdělávání pedagogů školy v oblasti digitálních technologií (bude realizováno od ledna 2015) Podala jsem žádost o poskytnutí finanční podpory z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2014, grantový program: Dopravní výchova, název projektu: Bezpečnost má zelenou v celkové výši ,-Kč. Mým cílem bylo nechat vybudovat na zahradě mateřské školy dopravní hřiště pro děti a žáky školy. ŠKODA AUTO mi můj projekt schválila, nicméně nepošle částku celou (velké množství žadatelů) ale pouze ,-Kč. I na tuto částku jsem samozřejmě přistoupila (každá koruna je dobrá) a pan starosta Jaroslav Myška přislíbil, že i s takovouto částkou se pokusíme cíl projektu naplnit. Samozřejmě ani Obec Prasek nezůstává se snahou získávat prostředky z jiných zdrojů pozadu. V tomto roce žádala obec o grant, který vyhlašovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště u školy. Nechali jsme si zpracovat nádherný a velice účelný projekt školního hřiště na výsledky žádosti ještě dosud netrpělivě čekáme. Jak jsem již zmínila žadatelů o finance je mnoho, tedy ne každá snaha se vrátí. Nicméně musíme se obrnit trpělivostí a ve svém úsilí neustat. Každá částka získaná pro školu je dobrá. Nejenom hledání vhodných grantů a projektů ale hlavně samotné psaní žádostí jsou věci velice časově náročné. Bohužel, toto je činnost, která není z venku vidět. O to více potěší, když se 2

3 zúročí nějakým novým vybavením, které udělá dětem a žákům radost. Pedagogický sbor školní rok 2013/2014: Ředitelka školy: Mgr. Eva Kaprálová Vedoucí učitelka MŠ: Renata Hromádková Učitelky MŠ: Dagmar Reisová Mgr. Yvona Nováková Mgr. Radka Beňáková Učitelky ZŠ: Jana Haltufová, Mgr. Martina Holmanová, Mgr. Eva Kaprálová Učitelka ŠD: Jaroslava Tomášková Provozní zaměstnanci: Vedoucí školní jídelny: Zlata Joštová, kuchařka: Naďa Zimová Školnice ZŠ: Jiřina Pecharová, školnice MŠ: Mária Plodrová Ze základní školy Kroužky, které pracovaly při základní škole ve školním roce 2013/2014: dramatický divadelní soubor Třesky plesky (vedoucí Eva Kaprálová), hra na kytaru (vedoucí Eva Kaprálová), hra na flétnu (vedoucí Martina Holmanová), anglická konverzace (vedoucí Martina Holmanová), keramika (vedoucí Jaroslava Tomášková a Jana Haltufová), judo (vedoucí Jaroslav Hnát) V průběhu školního roku 2013/2014 došlo ke změně začátku vyučování byl posunut ze 7.45 na 8.00 z důvodu dojíždění žáků Od září 2014 jsme se přihlásili do projektu Ovoce do škol. Každý žák bude zcela zdarma dostávat jednou maximálně 4x měsíčně balíček ovoce a zeleniny - cílem tohoto projektu je zlepšit stravovací návyky dětí V měsíci dubnu jsme v rámci zkvalitnění činnosti školy rozdali rodičům dotazníky, v nichž měli možnost vyjádřit se k různým oblastem práce školy. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili. Děkujeme také za podnětné připomínky a náměty, které jsou pro nás důležité. Výsledky dotazníkového šetření shrneme na společné třídní schůzce, která se bude konat v měsíci září její termín bude včas oznámen. 3

4 Povinné testování žáků 5. a 9. ročníků, které probíhalo v posledních dvou letech, bylo zrušeno. K tomuto testování měla výhrady především odborná veřejnost - i já jsem byla odpůrcem takového testování a jsem ráda, že bylo zrušeno v té podobě, v jaké probíhalo. Souhlasím s názorem, že by si měla žáky testovat především sama škola, kterou navštěvují - čistě pro potřeby své, potřeby rodičů a žáků samotných. V žádném případě nesouhlasím s nějakým celoplošným shromažďováním dat, která navíc, dle mého názoru, postrádají validitu a nikdo z nás nemá jistotu, jakým způsobem budou taková data v budoucnu použita. Ale nejsem odpůrcem testování jako takového. Chtěla bych, aby bylo součástí vzdělávání v naší škole a všichni aktéři tohoto procesu (žák, rodič, škola) měli možnost objektivně posuzovat studijní předpoklady každého žáka. Pro letošní testování jsem zvolila společnost SCIO, která otestovala naše žáky 3. a 5. ročníku v rámci projektu Stonožka. Žáci 3. ročníku byli otestováni písemnou formou z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, klíčových kompetencí a prvouky (Člověk a jeho svět). Žáci 5. ročníku byli testováni on-line formou z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Jak jsem již zmínila výsledky těchto testů byly určeny pouze nám, rodičům a žákům. a nyní přehled všech akcí ZŠ, které v tomto školním roce proběhly: výlet lodí po Labi v Hradci Králové jako sponzorský dar zařídil škole pan Ing. Zdeněk Chmelař z Prasku přespolní běh se ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově beseda o zdravém způsobu života Zdravá pětka drakiáda se soutěžemi a opékáním všeho možného škola uspořádala svůj první ples pro veřejnost KD Jiskra uskutečnil se v RETRO stylu RETRO ples pro žáky školy přírodovědná soutěž v Měníku Vánoční výtvarná dílna v jídelně školy za účasti žáků Střední zahradnické školy z Kopidlna beseda s paní Stránskou z Prasku o Vánocích a jejich smyslu návštěva čertů a Mikuláše byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole Zéva v Hradci Králové uskutečnil se tradiční vánoční koncert v kostele spojený se staročeským občerstvením a prodejními trhy před kostelem, na nichž si žáci prodávali vlastní výrobky z keramiky. Ředitelka školy pozvala hudební skupinu Seiftiú, která zahrála 4

5 ve stylu slovenského a irského folklóru a měla úžasný úspěch, vystoupili na úvod též žáci a učitelé školy, hostem byl MgA. Kamil Husar, který žáky a učitele doprovodil na dechové nástroje vystoupení našich žáků a dětí MŠ v Jiskře pro seniory vánoční akademie ve škole program pro občany a rodiče, kterého se účastnili všichni žáci školy, vtipné scénky ze života, písně Vánoc, občerstvení pro rodiče proběhl lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou 22., proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/ Účast našeho divadelního souboru Třesky plesky na okresní divadelní přehlídce Dětská scéna v Hradci Králové v Divadle Jesličky Karneval na ledě pronajali jsme si za tímto účelem Zimní stadion v Novém Bydžově jsme umístili do věže místního kostela časové pouzdro, do kterého vložili žáci ročníku v rámci hodin slohu svůj vzkaz do budoucnosti, pouzdro smí být otevřeno nejdříve v roce 2039 otevření pouzdra dostal na starost Filip Herzog a Nikola Klozová návštěva programu o fyzice Úžasné divadlo fyziky v ZŠ Karlova žáci ročníku přírodovědná soutěž v Měníku Srnčí trofej beseda s papoušky a o papoušcích krásný program s ochočenými papoušky paní Podolská jsme zorganizovali pro naše hosty ze ZŠ V. Kl. Klicpery orientační závod Po stopách Harryho Pottera exkurze v Městské knihovně v Novém Bydžově žáci pátého ročníku si již tradičně v obci zasadili svoji lípu, aby jim navždy připomínala, že zde mají své kořeny Čarodějnický den dopoledne návštěva multikina CineStar v Hradci Králové Ledové království, po obědě hry s čarodějnickou tematikou, opékání buřtů, hledání pokladu vystoupení žáků navštěvujících kroužek hry na kytaru na schůzi ČČK v Jiskře ke Dni matek školička pro předškoláky, kde si vyzkoušeli, jak to chodí ve školních lavicích žáci ZŠ měli sportovní den v tělocvičně ZŠ V. Kl. Klicpery školní výlet Bozkovské jeskyně, rozhledna Kozákov přebory málotřídních škol v lehké atletice v Chlumci nad Cidlinou beseda o správné zubní hygieně se studentkami lékařské fakulty návštěva dopravního hřiště v Novém Bydžově žáci 3. a 4. ročníku Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle v Novém Bydžově (v pořadí již třetí), kterým náš divadelní soubor zakončil svou celoroční divadelní práci Spaní ve škole tentokrát ve stanech na zahradě školy spojené s již tradiční stezkou odvahy, opékáním buřtů a letním kinem Soutěž ve vaření proti žákům ze ZŠ Klicperova s názvem Prostřeno žáci si sami vytvořili menu, za získaných 500,- nakoupili sami suroviny a pak se již jen peklo a vařilo 5

6 účast na atletickém čtyřboji pořádala ZŠ Klicperova Sportring Nový Bydžov žáci byli poučeni o bezpečnosti o letních prázdninách bezpečnostním technikem školy panem Pavlem Svobodou místo tradiční zahradní slavnosti jsme uskutečnili společný cyklistický výlet s rodiči a dětmi. Cílem cesty byl areál koupaliště Humburky, opékali jsme buřty, využili místní hřiště a kiosek slavnostní předání vysvědčení + lístečková burza žáci si za získané pochvalové lístečky nakupovali věcné ceny (získané od sponzorů školy) náš letní dětský tábor v areálu Lev v Lázních Bělohrad během letních prázdnin probíhá ve sloupenském zámku výstava žákovských prací, kde má svoji výstavku umístěnou i naše škola, především ji tvoří výrobky z keramiky a výkresy (otevřeno od do soboty, neděle) Program letošního Divadelního večera v Jiráskově divadle v Novém Bydžově- členové našeho divadelního souboru zahráli tato představení, která během školního roku 2013/2014 nazkoušeli: "Tam, kde žijí divočiny", hrály děti mateřské školy, na motivy příběhu Maurice Sendaka upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, Martina Holmanová, scénografie Jana Haltufová. Příběh byl o Maxovi, který nerespektoval žádná pravidla a neposlouchal maminku. Jednou se už maminka rozzlobila a poslala Maxe bez večeře spát. Maxovi se zdál sen. Plul na loďce k podivnému ostrovu. Na ostrově žily divoké bytosti, které nerespektovaly žádná pravidla - dokonce si Maxe zvolily pro jeho nespoutanost za krále. To se Maxovi nejprve zamlouvalo, ale když zjistil, že se takové nerespektování pravidel může obrátit i proti němu, začal z takového stavu věcí být velice nešťastný. Když zjistil, že vše byl jenom sen, oddechl si - a snad se i ponaučil... Hráli: Martina Holmanová, Dominik Pražák, Tadeáš Pražák, Karolína Novotná, Stela Bencsiková, Lenka Kandrová, Vojtěch Kofránek, Tomáš Gráf, Aneta Pražáková, Anežka Ludvíková, Michal Solár, Karolína Soustružníková "Zlobivý John a Krvavé koleno", hráli členové souboru z 1. a 2. ročníku. Podle Pavla Šruta velmi volně upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová. Příběh byl o Johnovi, který byl opravdu velice zlobivý. Byl tak zlobivý, že se ocitl "v hledáčku" Krvavého kolena, které odnáší děti. Ale ty nejzlobivější neodnáší - z nich dělá mastné fleky. Matka i sourozenci Johna pravidelně varovali před touto hrozbou, nicméně John si vážně poradit nedal... Hráli: Oliver Bolger, Dominik Verbitskij, Filip Kluger, Adéla Dvořáková, Radim Cvrček, Matěj Stejskal, Kamila Husarová, Natálie Verbitská, Lucie Vlasáková, Eliška Jurečková "O třech zrzcích a zašantročeném měsíci", hráli členové souboru z ročníku, na motivy knihy Miloslava Jágra volně upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, scénografie Jana Haltufová, Martina Holmanová. Měsíc v tom kraji svítil opravdu skvěle. Dokonce tak, že si děti mohly psát v noci úkoly. Jenomže přišla doba, kdy se unavil a už mu to moc nešlo. Samozřejmě ho lidé pomlouvali. Měsíc to slyšel a vůbec se mu řeči, které lidé vedli, nelíbily. Když měl už těch všech "drbů", které o něm vedli, dost, rozhodl se, že si udělá dovolenou. Bohužel si pro svůj rekreační pobyt našel zrovna chalupu tří loupežníků uprostřed lesa. Nevěděl, komu chalupa patří, ale byl okouzlen samotou a klidem. Když loupežníci zjistili, kdo se k nim nastěhoval, okamžitě vymysleli skvělý plán. Totiž, když zašantročí měsíc, bude v noci taková tma, že je nikdy nikdo při jejich řádění neodhalí. Podařilo se jim měsíc vylákat z chalupy a zahrabat pod zemí. Ovšem tma, která v noci nastala, byla tak hluboká, že nejdříve místo pošty vykradli školu Hráli: Libuše Marie Novotná, Miloš Kofránek, Anastázie Kaprálová, Anna Koníčková, Filip Herzog, Veronika Gráfová, Veronika Tomášková, Nicol Magdičová, Kristýna Samková "Strašidlo Cantervillské", hráli členové souboru ve věku let, podle Oscara Wilda upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, scénografie Jana Haltufová - tento komediálně pojatý příběh vyprávěl o strašlivé kletbě, která padla na prapředka rodu Cantervillů, který kdysi zavraždil svoji ženu - z důvodů zcela pochopitelných - neuměla vařit a byla bordelářka...byl odsouzen k nekonečnému bloudění po chodbách cantervillského zámku Hráli: Veronika Hešlarová, Veronika Dušková, Eliška Tláskalová, Zlata Cvrčková, Lucie Leinerová, Štěpán Senohrábek, Jakub Senohrábek 6

7 Tam kde žijí divočiny Kája a Nelinka Domča...nebo Táda 7

8 O třech zrzcích zleva: Libuše Novotná, Anastázie Kaprálová, Miloš Kofránek Cantervillské strašidlo zleva: Veronika Hešlarová, Zlata Cvrčková, Veronika Dušková, Lucie Leinerová, Jakub Senohrábek, Eliška Tláskalová, Štěpán Senohrábek 8

9 Jak jsme uspořádali orientační závod pro Klicperku Vzhledem k tomu, že nás "Klicperka" pravidelně zve na svůj přespolní běh, kterého se rádi účastníme, chtěli jsme jim jejich laskavost nějak oplatit a tak vznikl nápad, že pro naše děti a žáky 1. stupně ZŠ Klicperova uspořádáme nějaký závod, na který by dlouho vzpomínali. Přijelo k nám třicet pět žáků v úplně stejném složení, v jakém máme věkově rozložené děti u nás. Žáci byli rozděleni do čtrnácti družstev po pěti. Závod se startoval ve Zdechovicích u hřiště. Běželo se na čas, na trase bylo osm otázek motivovaných romány o Harry Potterovi. Do karty, kterou každé družstvo dostalo na startu, žáci během závodu zapisovali své odpovědi. Za chybně zodpovězenou či nesplněnou otázku se přičítala jedna minuta. Zároveň bylo pro závodníky na hřišti připraveno pět stanovišť (každý z družstva musel absolvovat jedno), kde získávali závodníci za splněný úkol indicie, které jim měly napovědět, kde se nachází ukrytý poklad. Na stanovištích byly úkoly v rychločtení, v rychlopočítání, v obratnosti a paměťový test. Tuto svoji domněnku (kterou vydedukovali z indicií) museli doplnit do závodní karty - a za správnou odpověď se jim odečítala (za chybnou přičítala) opět jedna minuta. A jak závod dopadl? 1. místo: družstvo "Studentů z Krásnohůlek" ve složení: Karel Huml, Václav Pospíšil, Štěpán Kinčl, Vojta Ferda, Karolína Frýdová (všichni ze ZŠ Klicperova), 2. místo: družstvo "Stoupenců lorda Voldemorta" ve složení: Patrik Chlíbek, Oliver Bolger, Anastázie Kaprálová, Vítek Štayr, Matěj Zima (všichni ze ZŠ Prasek), 3. místo: družstvo "Mudlů" ve složení: Kristýna Zimová, Adrian Doležal, David Petr, Tereza Hrušková, Jiří Zůra (všichni ze ZŠ Klicperova). Žáci si též zahráli vybíjenou a teta (Jiřina Pecharová) jim vyudila párek a osvěžila je limonádou. Nakonec jsme se šli podívat, zda se skutečně poklad nachází na místě, které určily indicie...a skutečně tam byl! Všichni si rozdělili sladký obsah... Protože akce představovala veliký nápor dětí, požádali jsme o pomoc s realizací paní Svatavu Chlíbkovou, paní Jarmilu Haltufovou, pana Jiřího Haltufa a pana Kamila Husara, kteří nám velice ochotně pomohli. Vážení občané, velice ráda bych se podrobněji rozepsala o každé akci, kterou škola uspořádala, protože každá měla nějaké své kouzlo. Ovšem akcí bylo tolik, že by toto nebyl zpravodaj - ale kniha. Proto se už jenom zmíním o novince, kterou naše škola uspořádala v letošním školním roce a která, myslím, měla hezký ohlas. Retro ples v KD Jiskra: Škola v obci by rozhodně neměla být pouze vzdělávací a výchovnou institucí, ale měla by se velmi výrazně podílet na kulturním životě svého působiště. Abychom tuto představu naplnili, rozhodli jsme se již zaběhnuté akce, kterými jsou vánoční koncert v kostele, vánoční výtvarná dílna obohatit o další takovou akci, která by přilákala širokou veřejnost. V hlavách mých kolegyň Jaroslavy Tomáškové a Jany Haltufové se zrodil skvělý nápad a to zrealizovat školní ples. Rozhodli jsme se ho uspořádat v retro stylu. Pozvali jsme za tímto účelem skvělou pražskou kapelu, která se specializuje na retro muziku The Fribbles. Snažili jsme se výzdobu i program uspořádat tak, aby odpovídal běžně zaběhnutým rituálům plesů let. Nechyběl proslov, kulturní program, tombola, dražba obrazu Přiznám se, že jsme měli zpočátku strach, že se ples neujme. Ovšem výsledek překonal naše očekávání. Přišlo opravdu mnoho lidí dokonce v dobových kostýmech. Všichni byli skvělí bavili se a nezkazili žádnou legraci. To pro nás byla nepředstavitelná odměna! Rozhodli jsme se, že uspořádáme ve školním roce 2014/2015 svůj druhý ples. Již máme téma plesu zatím ho neprozradím, neboť musíme ještě zajistit spoustu doprovodných záležitostí k danému tématu ale myslím, že se máte nač těšit 9

10 Chtěla bych ještě jednou poděkovat panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku. Bez jeho štědrého sponzorského daru bychom si nemohli dovolit pozvat tak skvělou kapelu. Realizační tým plesu Rebel...ale štramák 10

11 Jako za starých dobrých časů... Děkuji všem rodičům, občanům, přátelům naší školy, kteří nás svojí účastí na našich akcích podporují. Nesmírně si toho vážíme. Také velice děkuji sponzorům školy, bez jejichž laskavého finančního přispění by se mnoho akcí konat nemohlo: panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku - Mezinárodní kamionová doprava Zdeněk Tomášek s. r. o. se sídlem: 9. Května 171, Chlumec nad Cidlinou Obci Prasek panu Jaroslavu Myškovi z Prasku panu Robertovi Březskému, MUSIC BAR, Revoluční třída 503, Nový Bydžov paní Janě Kubíkové z Králík paní Aleně Cejnarové z Prasku panu Michalu Uhrovi z Prasku panu Zdeňku Chmelařovi z Prasku panu Pavlu Svobodovi, bezpečnostní technik školy firmě VHV SPEED spol. s r. o., panu Jiřímu Havlíkovi, J. E. Purkyně 1624, Nový Bydžov, firma zdarma poskytuje naší organizaci internet 11

12 Příloha věnovaná našim páťákům Konec školního roku pro nás nepředstavuje jenom příjemné těšení na letní odpočinek ale také smutné loučení s žáky pátého ročníku. V letošním školním roce si svoji lípu zasadili Filip Herzog z Prasku, Anna Koníčková z Prasku a Václav Pokorný ze Zdechovic. Filip Herzog S Filipem nám odchází skvělý muzikant. Je zvláštní, jak příroda každé dítě spravedlivě něčím výjimečným obdaří. Filip dostal do vínku úžasné intonační schopnosti a smysl pro rytmus. Stal se nepostradatelným tahounem veškerých školních hudebních produkcí. Hraje na flétnu, na kytaru a v posledním čase začal navštěvovat Základní uměleckou školu v Novém Bydžově, kde se učí hrát na bubny. Bylo by skvělé, kdyby u této záliby zůstal, jistě se stane skvělou posilou místních hudebních uskupení (třeba nejen místních!). Je vidět, že mu děda předal svoje hudební geny. Filip není jenom dobrý muzikant. Je také velice manuálně zručný, pracovitý a ochotný. Zastane spoustu práce a je vidět, že je z domova dobře vedený. Rozhodně se v životě neztratí. Ovšem čeho jsem si u Filipa cenila nejvíce, byl fakt, že vždy držel slovo. Když řekl, že něco přinese na divadlo či na jakoukoli školní akci, nikdy nezapomněl, vždy jsem se na jeho slovo mohla spolehnout a to je dle mého názoru pro život velmi cenný vklad. Ochotně vyrobil cokoli tak, že jsme na to doslova zírali ať již loutky na divadlo či rozličné rekvizity na školní besídky. Je to milovník zvířat. Filipe, vím, že se v životě neztratíš. Přeji ti, abys zúročil všechno, čím jsi byl obdarován. Nezapomínej, že je důležité, co děláš ty sám. Vždy se soustřeď jenom na svůj vlastní výkon to, co činí okolí, tě zajímat nemusí. Úspěchy či neúspěchy jiných ti nic nepřinesou. Úspěch ti přinese jenom tvoje vlastní píle, snaha a pokora. Přeji ti v životě hodně štěstí! Anna Koníčková Když jsem psala, že každé dítě je přírodou spravedlivě obdarováno, nebyla to žádná nadsázka. Také Aničku příroda štědře obdarovala. Anička je neuvěřitelně milá a nekonfliktní slečna. Za celých pět let jsem nezažila, že by se Andulka s někým nepohodla. Anička vždy působila velice nenápadným dojmem. Ovšem když to rozbalila na jevišti, tak jsme všichni žasli ať již hrála v besídkových scénkách či se souborem na divadelních prknech najednou se z ní stala výrazná osobnost. Bylo by skvělé, kdyby do souboru docházela nadále, protože má pro hraní vlohy. Anička je slečna velice citlivá, skromná, vděčná, nekonfliktní, milá a veselá. Pro každého bude vždy skvělým parťákem, který nepodrazí. A to je ve světě, kde si lidé vzájemně podrážejí nohy jako na běžícím pásu, hodně dobrá vlastnost. Aničko, přeji ti v životě mnoho úspěchů a štěstí. Vím, že se díky své povaze dobře uplatníš a najdeš si profesi, která tě bude uspokojovat. Často si s věcmi lámeš moc hlavu a nervuješ se. Ber život s větším nadhledem. Andulko, držím ti pěsti! 12

13 Václav Pokorný S Vaškem nám odchází velice chytrý, bystrý a zvídavý kluk. Je velice ochotný a pracovitý. Nebojí se žádné práce. Vzpomínám, když nám na školní zahradě shnil balík slámy (používali jsme ho ke střelbě ze vzduchovky), Vašek sám od sebe odpoledne všechen vzniklý kompost odvozil. Věci dělá nezištně. Bude nám moc chybět. Když bylo potřeba cokoli odstěhovat, vyklidit, vždy jsme věděli, že se můžeme obrátit právě na Václava. Není to také žádný třasořitka, nic neřeší, z ničeho si nedělá hlavu. Mám dokonce takový dojem, že za celou školní docházku nemarodil je to prostě chlap jako skála. Vím, že pokud překoná některé své obtíže, které mu trochu komplikují školní práci, vystuduje vysokou školu Vašek na to má hlavu i schopnosti. Václave, přeji ti, aby se ti v životě skvěle dařilo. Využívej potenciál, kterým jsi byl obdařen. Ale pamatuj, že k úspěchu ti nestačí jenom bystrá hlava! Abys byl úspěšný, potřebuješ také určitou dávku píle a spolehlivosti. A zrovna na píli a spolehlivosti musíš zapracovat to víš ale ty sám nejlépe. Když se někdy ocitneš v konfliktu, pokus se trochu zchladit svoji horkou hlavu, uvidíš, že to nebude věci na škodu. Jsi skvělý kluk, bude se nám všem po tobě stýskat. Přeji ti mnoho úspěchů a štěstí! Filip a Vašek, sázení stromu na rozloučenou se školou 13

14 Anička, sázení stromu Přejeme hodně štěstí v nové škole... Vážení rodiče, občané, přátelé školy, děkuji Vám za přízeň, které se nám od Vás dostává. Chtěla bych Vám popřát krásný zbytek léta, mnoho štěstí v každém Vašem konání a budu se těšit na setkání s Vámi při akcích pořádaných naší školou. A nyní předávám slovo paní vedoucí učitelce naší mateřské školy Renatě Hromádkové, která Vás podrobně seznámí s její činností ve školním roce 2013/2014. Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy 14

15 Zpravodaj z mateřské školy, školní rok 2013/2014 Vážení rodiče, milí občané, Rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme nad stránkami našeho zpravodaje. Je mojí milou povinností Vás seznámit s tím, co se za školní rok 2013/2014 v mateřské škole odehrálo a že to ho nebylo málo, posoudíte jistě sami. Úvodem 15

16 Školní rok u nás začal 2. září 2013 příchodem našich malých nováčků do třídy Koťátek. Byli malí, vystrašení a zároveň plní nadějí, co nového je u nás vlastně čeká. Vykračovali statečně před brány školky, přitom tiskli maminčinu dlaň, a jak přibývalo svíček na narozeninových dortech, najednou si sami uvědomovali, že není jen svět rodiny, kam patří mamka, taťka, babička s dědou, ale je to svět zcela nový, svět, plný kamarádů, svět her a skutečných zážitků. Avšak jak to tak bývá, počáteční strach, obavy, možná i uroněné slzičky opadly velmi rychle, nejpozději však s ochutnáním prvního oběda. Dnes již mají ve školce mnoho kamarádů, prožívají první úspěchy, dětské lásky, a tak trochu se i perou statečně s prvními nezdary. Jsme si vědomy, že jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozím dětem na prostředí mateřské školy. Proto již při vstupu dítěte do naší MŠ uplatňujeme vlastní individuálně přizpůsobený adaptační program. Jak je pro děti prospěšný? Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, při informační schůzce v srpnu apod. rodičům nabízíme a doporučujeme možnost individuální adaptace. Snažíme se postupně začleňovat každé dítě do nového prostředí a usnadňujeme tak zásadní změny v životě dítěte - první odloučení od rodiny. Snažíme se maminkám vyjít vstříc, neboť mají možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v mateřské škole, děti tak mohou se svými rodiči trávit určenou dobu v mateřské škole, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává se od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu, seznamuje se s novým prostředím, režimem dne v MŠ až do té doby, kdy to zvládne úplně samo. Jde nám především o to, aby děti v naší mateřské školy byly spokojené, těšily se na nové kamarády a na zážitky, které s nimi prožijí. Naopak ve třídě předškoláků již probíhá intenzivní příprava do školy, pracujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který nese název Do přírody s pohádkou, který jsme rozvinuly o program Zdravé abecedy, dětem jsou tak nabízeny různé aktivity podporující zdraví. Navštěvují v rámci nespacích aktivit kroužky, účastní se soutěží, olympiád, zkrátka jsou to děti, které jsou již natolik samostatné, že dokonce naši školku reprezentují. To však nebudu předbíhat, tak snad jen v krátkosti. Nabídka kroužků 2013/2014 Aerobik děti seznamuje se základními pohybovými dovednostmi, naučí je sladit pohyb se zpěvem a hudbou Dramatický kroužek rozvíjí řečové a komunikační dovednosti, děti se postupně seznámí s prací na jevišti Anglický jazyk - v tomto kroužku se prostřednictvím her a písniček seznamují se základy cizího jazyka Taneční kroužek je nabízen chlapcům i děvčatům, které mají rády taneční pohyb 16

17 Judo rozvíjí tělesnou zdatnost, učí děti sebeovládání, vede externí pracovník DDM Nový Bydžov Na slovíčko je kroužek, který slouží k rozvoji slovní zásoby a odstraňování drobných vad výslovnosti Předškoláček připravuje děti na vstup do ZŠ, individuálně se věnuje především dětem s odkladem školní docházky Plavecká průprava učí děti zbavit se strachu z vody, nabízí základy plavecké výuky Kromě toho nabízí mateřské škola dětem celou řadu akcí, některé z nich i pro rodiče s dětmi Přehled akcí mateřské školy za školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN Podzimní úklid zahrady Výlet parníkem po Labi Polodenní výlet do lesa spojený s poznáváním přírody Divadelní představení v MŠ - Kamila Kouly O pejskovi a kočičce" Drakiáda Návštěva prvňáčků v ZŠ Přednáška o zdravém životním stylu Zdravá pětka Jiráskovo divadlo O Lukáškovi a makových buchtách Bubákoviny, výlet na zámek, spaní v MŠ pro odvážné Oranžový den" a hnědý den v MŠ Příprava na advent, vánočního zdobení mateřské školy Návštěva Jiráskova divadla - muzikál J. Uhlíře a Z. Svěráka Pohádkové představení v MŠ O Sněhurce Retro ples v Jiskře pro rodiče a přátele školy (akce ZŠ + MŠ) Andělská zvonění" + (akademie pro rodiče) spojená s prodejními trhy našich dětí Vánoční nadílka v mateřské škole Vánoční akademie pro seniory v obci Vystoupení dětí Koncert v kostele"+ prodejní trhy našich dětí Zahájení plavecké výuky Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bílý den v MŠ Maškarní karneval Vynášení MORANY, vítání jara Soutěž Mateřinka" v Novém Bydžově (přehlídka 17

18 DUBEN KVĚTEN ČERVEN pódiových vystoupení dětí MŠ v Jiráskově divadle) Papoušci v MŠ Velikonoční svátky- zdobení Oslava DEN ZEMĚ -,,Zelený den", výlet po naučné stezce v lese spojený s ekologickým programem Slet čarodějnic v MŠ, dopoledne plné soutěží a her Maminčin den (akce školy pro maminky s překvapením),,žlutý den" Zápis do mateřské školy Výlet autobusem do Kobylic Vystoupení dětí v Jiráskově divadle ke Dni matek se ZŠ Klicperova (scénický tanec Voda ) Dětský den - Výlet vlakem na výstavu mašinek do Chlumce nad Cidlinou Celostátní kolo Mateřinky v Nymburce Pohádkový les ve Zdechovicích Školička- hrajeme si na školu, návštěva v základní škole Stomatologická přednáška studentek lékařské fakulty Jak si čistit správně zoubky Dětská olympiáda v N. Bydžově pro předškoláky Divadelní večer, vystoupení se scénickým tancem Voda Školní výlet s názvem Zábavný tělocvik v Tongu Velkolepá zahradní slavnost, šerpování předškoláků, soutěže, malování na obličej, návštěva pirátů (akce s rodiči) Vidíte sami, že nabídka MŠ je natolik pestrá, že bylo rozhodně z čeho vybírat. A proto bych vás ráda blíže seznámila s některými z nich, dost možná s těmi nejpovedenějšími. 18

19 Zahájení školního roku výletem po Labi nás natolik nadchlo, že jsme se s dětmi rozhodly ztvárnit vodní živel v projektu, který nás vynesl až na celostátní vystoupení do Nymburka. Spaní v MŠ tentokrát o Bubákovinách Bubákoviny jsme letos pojaly trochu netradičně výletem na strašidelný zámek do Chlumce nad Cidlinou. Po návratu do mateřské školy na děti čekal program na zahradě spojený se stezkou odvahy, zakončený spaním v mateřské škole. Letos poprvé spaly v MŠ všechny děti, které nemají strach z bubáků a světe, div se, nebyly to zdaleka ti nejstarší. Největší zážitek měly děti samozřejmě jako vždy z nádherně vyzdobené zahrady plné lampiónů a dýňových strašidýlek. 19

20 Děti na zámku plném strašidel Úspěch na celostátní přehlídce pódiových vystoupení mateřských škol Mateřinka 2014 v Nymburce. Po usilovném měsíci nacvičování, zkoušení a příprav se v březnu naše mateřská škola představila na místním oblastním kole Festivalu mateřských škol Mateřinka 2014 v Jiráskově divadle s hudebním projektem VODA se scénickým tancem. Při vytváření této choreografie jsme se zaměřily zejména na to, abychom ztvárnily sílu a nezkrotnost jednoho z nejsilnějších přírodních živlů a s napětím jsme pozorovaly, zda trochu té strhující atmosféry přeneseme nejen na maminky a tatínky, ale potažmo na celé publikum. Děti vše ztvárnily tak věrohodně a obratně, že jsme já i moje kolegyně, sledovaly toto taneční pásmo se zatajením dechem. I při nemalé konkurenci jsme se nakonec probojovaly s naším vystoupením do celostátního finále tohoto festivalu, který se konal v pátek v Nymburce, kde naše děti sklidily velký úspěch a nečekaně pozitivní ohlasy od přihlížejících diváků a odborné veřejnosti. Musím se přiznat, že pro mě jako pro vedoucí učitelku mateřské školy není lepšího pocitu, než pozorovat nadšení, rozzářené oči plné očekávání a radost, kterou dětem přinesla tato příležitost reprezentovat naší školku a není pochyb o tom, že se tohoto nelehkého úkolu zhostily s plným nasazením a pílí, a proto mé velké poděkování patří právě jim. 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY M A T E Ř S K Á Š K O L A, N E P O L I S Y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

POČTENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY

POČTENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY POČTENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY a jejich rodiče Ahoj kamarádi, vítejte na palubě lodi Veselá plachta, jejímž cílem je Ostrov. Mé jméno je Tom a jsem na této lodi plavčíkem. Během plavby vás seznámím se životem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více