Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek. č. 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek. č. 6. www.skolaprasek.cz"

Transkript

1 Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Prasek č. 6 Sázení stromu - květen 2014 Vážení občané, rodiče, přátelé školy, neuvěřitelným kvapíkem uběhl školní rok 2013/2014 a nechce se mi ani věřit, že opět sedím u počítače, abych pro Vás připravila rekapitulaci tohoto školního roku v již 6. čísle tradičního červencového Zpravodaje Základní a mateřské školy v Prasku. Zpravodaj je rozdělen do dvou částí. V té první Vás seznámím s během událostí v základní škole, ve druhé části si vezme slovo paní vedoucí učitelka Renata Hromádková, která shrne průběh školního roku v naší mateřské škole. Vybavení Základní a mateřské školy ve školním roce 2013/2014: V této kapitole pravidelně informuji občany o materiálním rozvoji naší školy. Jak jsem již mnohokráte psala, velký podíl na rozvoji školy nese Obec Prasek, která nejenom do obou budov ale i do vnitřního vybavení vkládá nemalé prostředky. Již v minulých číslech jsem zmiňovala vybavení všech součástí školy novou výpočetní a interaktivní technikou, kterou průběžně doplňujeme a modernizujeme. V tomto školním roce jsme opět zakoupili celou řadu výukových programů, které jsou skvělým doplňkem ve výuce mnoha předmětů. V tomto ohledu máme v ZŠ i v MŠ nadstandardní vybavení. Dokonce i naše MŠ se může pochlubit interaktivní tabulí, kterou děti a paní učitelky bohatě využívají. V základní škole přibyly dva notebooky, aby od září 2014 posílily množství počítačů, na nichž žáci v hodinách počítačů pracují. V době těchto letních prázdnin vybavíme třídu 1. ročníku novými lavicemi a židličkami pro velký nárůst žáků od září 2014 nám již nábytek nebude postačovat a stávajícími výškově stavitelnými lavicemi a židličkami z učebny 1. ročníku doplníme inventář ostatních učeben tak, aby vyhovoval našim potřebám. Zároveň v době těchto letních prázdnin bude velká třída naší MŠ částečně vybavena novým 1

2 nábytkem. Nechali jsme si udělat kompletní návrh třídy Sluníček a postupně po částech (dle našich finančních možností) budeme tento návrh naplňovat. Zároveň z prostředků zřizovatele byla v červenci vybavena školní jídelna novým elektrickým sporákem s troubou. Ten starý byl často porouchaný a měl obrovskou spotřebu. Toto byla opravdu nemalá investice ale velice rozumná, neboť se tak výrazně sníží spotřeba energie při přípravě pokrmů a vynaložené prostředky se brzy vrátí. Granty a projekty Náklady Obce Prasek na provoz školy jsou obrovské. Abych toto zatížení trochu ze zřizovatele sňala, sleduji pravidelně grantový kalendář a žádám o různé granty či přihlašuji školu do různých projektů. Samozřejmě žadatelů o tyto prostředky ať již z EU či z jiných zdrojů je mnoho, takže ne každá žádost o finanční prostředky je vyhlašovatelem vyslyšena. Ve školním roce 2013/2014 jsem se pokoušela získat prostředky z těchto zdrojů: Spolupráce na projektu Velká technika pro malé kutily škola má zájem stát se partnerem tohoto projektu, jehož předkladatelem je Univerzita Hradec Králové v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kromě možnosti bezplatného profesního rozvoje pedagogů školy v oblasti polytechnického vzdělávání získáme zdarma řadu nákladných pomůcek pro děti z MŠ (bude realizováno od ledna 2015) Napsala jsem žádost o grant společnosti Nadace ČEZ s názvem Oranžové hřiště na částku ,-Kč částka měla být použita na výstavbu hřiště u školy bohužel, byla zamítnuta Škola má zájem stát se partnerem firmy Pontech s.r.o. na projektu Učíme digitálně v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola tak získá zdarma čtyři tablety v celkové částce ,-Kč a bezplatné vzdělávání pedagogů školy v oblasti digitálních technologií (bude realizováno od ledna 2015) Podala jsem žádost o poskytnutí finanční podpory z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2014, grantový program: Dopravní výchova, název projektu: Bezpečnost má zelenou v celkové výši ,-Kč. Mým cílem bylo nechat vybudovat na zahradě mateřské školy dopravní hřiště pro děti a žáky školy. ŠKODA AUTO mi můj projekt schválila, nicméně nepošle částku celou (velké množství žadatelů) ale pouze ,-Kč. I na tuto částku jsem samozřejmě přistoupila (každá koruna je dobrá) a pan starosta Jaroslav Myška přislíbil, že i s takovouto částkou se pokusíme cíl projektu naplnit. Samozřejmě ani Obec Prasek nezůstává se snahou získávat prostředky z jiných zdrojů pozadu. V tomto roce žádala obec o grant, který vyhlašovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště u školy. Nechali jsme si zpracovat nádherný a velice účelný projekt školního hřiště na výsledky žádosti ještě dosud netrpělivě čekáme. Jak jsem již zmínila žadatelů o finance je mnoho, tedy ne každá snaha se vrátí. Nicméně musíme se obrnit trpělivostí a ve svém úsilí neustat. Každá částka získaná pro školu je dobrá. Nejenom hledání vhodných grantů a projektů ale hlavně samotné psaní žádostí jsou věci velice časově náročné. Bohužel, toto je činnost, která není z venku vidět. O to více potěší, když se 2

3 zúročí nějakým novým vybavením, které udělá dětem a žákům radost. Pedagogický sbor školní rok 2013/2014: Ředitelka školy: Mgr. Eva Kaprálová Vedoucí učitelka MŠ: Renata Hromádková Učitelky MŠ: Dagmar Reisová Mgr. Yvona Nováková Mgr. Radka Beňáková Učitelky ZŠ: Jana Haltufová, Mgr. Martina Holmanová, Mgr. Eva Kaprálová Učitelka ŠD: Jaroslava Tomášková Provozní zaměstnanci: Vedoucí školní jídelny: Zlata Joštová, kuchařka: Naďa Zimová Školnice ZŠ: Jiřina Pecharová, školnice MŠ: Mária Plodrová Ze základní školy Kroužky, které pracovaly při základní škole ve školním roce 2013/2014: dramatický divadelní soubor Třesky plesky (vedoucí Eva Kaprálová), hra na kytaru (vedoucí Eva Kaprálová), hra na flétnu (vedoucí Martina Holmanová), anglická konverzace (vedoucí Martina Holmanová), keramika (vedoucí Jaroslava Tomášková a Jana Haltufová), judo (vedoucí Jaroslav Hnát) V průběhu školního roku 2013/2014 došlo ke změně začátku vyučování byl posunut ze 7.45 na 8.00 z důvodu dojíždění žáků Od září 2014 jsme se přihlásili do projektu Ovoce do škol. Každý žák bude zcela zdarma dostávat jednou maximálně 4x měsíčně balíček ovoce a zeleniny - cílem tohoto projektu je zlepšit stravovací návyky dětí V měsíci dubnu jsme v rámci zkvalitnění činnosti školy rozdali rodičům dotazníky, v nichž měli možnost vyjádřit se k různým oblastem práce školy. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili. Děkujeme také za podnětné připomínky a náměty, které jsou pro nás důležité. Výsledky dotazníkového šetření shrneme na společné třídní schůzce, která se bude konat v měsíci září její termín bude včas oznámen. 3

4 Povinné testování žáků 5. a 9. ročníků, které probíhalo v posledních dvou letech, bylo zrušeno. K tomuto testování měla výhrady především odborná veřejnost - i já jsem byla odpůrcem takového testování a jsem ráda, že bylo zrušeno v té podobě, v jaké probíhalo. Souhlasím s názorem, že by si měla žáky testovat především sama škola, kterou navštěvují - čistě pro potřeby své, potřeby rodičů a žáků samotných. V žádném případě nesouhlasím s nějakým celoplošným shromažďováním dat, která navíc, dle mého názoru, postrádají validitu a nikdo z nás nemá jistotu, jakým způsobem budou taková data v budoucnu použita. Ale nejsem odpůrcem testování jako takového. Chtěla bych, aby bylo součástí vzdělávání v naší škole a všichni aktéři tohoto procesu (žák, rodič, škola) měli možnost objektivně posuzovat studijní předpoklady každého žáka. Pro letošní testování jsem zvolila společnost SCIO, která otestovala naše žáky 3. a 5. ročníku v rámci projektu Stonožka. Žáci 3. ročníku byli otestováni písemnou formou z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, klíčových kompetencí a prvouky (Člověk a jeho svět). Žáci 5. ročníku byli testováni on-line formou z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Jak jsem již zmínila výsledky těchto testů byly určeny pouze nám, rodičům a žákům. a nyní přehled všech akcí ZŠ, které v tomto školním roce proběhly: výlet lodí po Labi v Hradci Králové jako sponzorský dar zařídil škole pan Ing. Zdeněk Chmelař z Prasku přespolní běh se ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově beseda o zdravém způsobu života Zdravá pětka drakiáda se soutěžemi a opékáním všeho možného škola uspořádala svůj první ples pro veřejnost KD Jiskra uskutečnil se v RETRO stylu RETRO ples pro žáky školy přírodovědná soutěž v Měníku Vánoční výtvarná dílna v jídelně školy za účasti žáků Střední zahradnické školy z Kopidlna beseda s paní Stránskou z Prasku o Vánocích a jejich smyslu návštěva čertů a Mikuláše byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole Zéva v Hradci Králové uskutečnil se tradiční vánoční koncert v kostele spojený se staročeským občerstvením a prodejními trhy před kostelem, na nichž si žáci prodávali vlastní výrobky z keramiky. Ředitelka školy pozvala hudební skupinu Seiftiú, která zahrála 4

5 ve stylu slovenského a irského folklóru a měla úžasný úspěch, vystoupili na úvod též žáci a učitelé školy, hostem byl MgA. Kamil Husar, který žáky a učitele doprovodil na dechové nástroje vystoupení našich žáků a dětí MŠ v Jiskře pro seniory vánoční akademie ve škole program pro občany a rodiče, kterého se účastnili všichni žáci školy, vtipné scénky ze života, písně Vánoc, občerstvení pro rodiče proběhl lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou 22., proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/ Účast našeho divadelního souboru Třesky plesky na okresní divadelní přehlídce Dětská scéna v Hradci Králové v Divadle Jesličky Karneval na ledě pronajali jsme si za tímto účelem Zimní stadion v Novém Bydžově jsme umístili do věže místního kostela časové pouzdro, do kterého vložili žáci ročníku v rámci hodin slohu svůj vzkaz do budoucnosti, pouzdro smí být otevřeno nejdříve v roce 2039 otevření pouzdra dostal na starost Filip Herzog a Nikola Klozová návštěva programu o fyzice Úžasné divadlo fyziky v ZŠ Karlova žáci ročníku přírodovědná soutěž v Měníku Srnčí trofej beseda s papoušky a o papoušcích krásný program s ochočenými papoušky paní Podolská jsme zorganizovali pro naše hosty ze ZŠ V. Kl. Klicpery orientační závod Po stopách Harryho Pottera exkurze v Městské knihovně v Novém Bydžově žáci pátého ročníku si již tradičně v obci zasadili svoji lípu, aby jim navždy připomínala, že zde mají své kořeny Čarodějnický den dopoledne návštěva multikina CineStar v Hradci Králové Ledové království, po obědě hry s čarodějnickou tematikou, opékání buřtů, hledání pokladu vystoupení žáků navštěvujících kroužek hry na kytaru na schůzi ČČK v Jiskře ke Dni matek školička pro předškoláky, kde si vyzkoušeli, jak to chodí ve školních lavicích žáci ZŠ měli sportovní den v tělocvičně ZŠ V. Kl. Klicpery školní výlet Bozkovské jeskyně, rozhledna Kozákov přebory málotřídních škol v lehké atletice v Chlumci nad Cidlinou beseda o správné zubní hygieně se studentkami lékařské fakulty návštěva dopravního hřiště v Novém Bydžově žáci 3. a 4. ročníku Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle v Novém Bydžově (v pořadí již třetí), kterým náš divadelní soubor zakončil svou celoroční divadelní práci Spaní ve škole tentokrát ve stanech na zahradě školy spojené s již tradiční stezkou odvahy, opékáním buřtů a letním kinem Soutěž ve vaření proti žákům ze ZŠ Klicperova s názvem Prostřeno žáci si sami vytvořili menu, za získaných 500,- nakoupili sami suroviny a pak se již jen peklo a vařilo 5

6 účast na atletickém čtyřboji pořádala ZŠ Klicperova Sportring Nový Bydžov žáci byli poučeni o bezpečnosti o letních prázdninách bezpečnostním technikem školy panem Pavlem Svobodou místo tradiční zahradní slavnosti jsme uskutečnili společný cyklistický výlet s rodiči a dětmi. Cílem cesty byl areál koupaliště Humburky, opékali jsme buřty, využili místní hřiště a kiosek slavnostní předání vysvědčení + lístečková burza žáci si za získané pochvalové lístečky nakupovali věcné ceny (získané od sponzorů školy) náš letní dětský tábor v areálu Lev v Lázních Bělohrad během letních prázdnin probíhá ve sloupenském zámku výstava žákovských prací, kde má svoji výstavku umístěnou i naše škola, především ji tvoří výrobky z keramiky a výkresy (otevřeno od do soboty, neděle) Program letošního Divadelního večera v Jiráskově divadle v Novém Bydžově- členové našeho divadelního souboru zahráli tato představení, která během školního roku 2013/2014 nazkoušeli: "Tam, kde žijí divočiny", hrály děti mateřské školy, na motivy příběhu Maurice Sendaka upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, Martina Holmanová, scénografie Jana Haltufová. Příběh byl o Maxovi, který nerespektoval žádná pravidla a neposlouchal maminku. Jednou se už maminka rozzlobila a poslala Maxe bez večeře spát. Maxovi se zdál sen. Plul na loďce k podivnému ostrovu. Na ostrově žily divoké bytosti, které nerespektovaly žádná pravidla - dokonce si Maxe zvolily pro jeho nespoutanost za krále. To se Maxovi nejprve zamlouvalo, ale když zjistil, že se takové nerespektování pravidel může obrátit i proti němu, začal z takového stavu věcí být velice nešťastný. Když zjistil, že vše byl jenom sen, oddechl si - a snad se i ponaučil... Hráli: Martina Holmanová, Dominik Pražák, Tadeáš Pražák, Karolína Novotná, Stela Bencsiková, Lenka Kandrová, Vojtěch Kofránek, Tomáš Gráf, Aneta Pražáková, Anežka Ludvíková, Michal Solár, Karolína Soustružníková "Zlobivý John a Krvavé koleno", hráli členové souboru z 1. a 2. ročníku. Podle Pavla Šruta velmi volně upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová. Příběh byl o Johnovi, který byl opravdu velice zlobivý. Byl tak zlobivý, že se ocitl "v hledáčku" Krvavého kolena, které odnáší děti. Ale ty nejzlobivější neodnáší - z nich dělá mastné fleky. Matka i sourozenci Johna pravidelně varovali před touto hrozbou, nicméně John si vážně poradit nedal... Hráli: Oliver Bolger, Dominik Verbitskij, Filip Kluger, Adéla Dvořáková, Radim Cvrček, Matěj Stejskal, Kamila Husarová, Natálie Verbitská, Lucie Vlasáková, Eliška Jurečková "O třech zrzcích a zašantročeném měsíci", hráli členové souboru z ročníku, na motivy knihy Miloslava Jágra volně upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, scénografie Jana Haltufová, Martina Holmanová. Měsíc v tom kraji svítil opravdu skvěle. Dokonce tak, že si děti mohly psát v noci úkoly. Jenomže přišla doba, kdy se unavil a už mu to moc nešlo. Samozřejmě ho lidé pomlouvali. Měsíc to slyšel a vůbec se mu řeči, které lidé vedli, nelíbily. Když měl už těch všech "drbů", které o něm vedli, dost, rozhodl se, že si udělá dovolenou. Bohužel si pro svůj rekreační pobyt našel zrovna chalupu tří loupežníků uprostřed lesa. Nevěděl, komu chalupa patří, ale byl okouzlen samotou a klidem. Když loupežníci zjistili, kdo se k nim nastěhoval, okamžitě vymysleli skvělý plán. Totiž, když zašantročí měsíc, bude v noci taková tma, že je nikdy nikdo při jejich řádění neodhalí. Podařilo se jim měsíc vylákat z chalupy a zahrabat pod zemí. Ovšem tma, která v noci nastala, byla tak hluboká, že nejdříve místo pošty vykradli školu Hráli: Libuše Marie Novotná, Miloš Kofránek, Anastázie Kaprálová, Anna Koníčková, Filip Herzog, Veronika Gráfová, Veronika Tomášková, Nicol Magdičová, Kristýna Samková "Strašidlo Cantervillské", hráli členové souboru ve věku let, podle Oscara Wilda upravila Eva Kaprálová, režie Eva Kaprálová, scénografie Jana Haltufová - tento komediálně pojatý příběh vyprávěl o strašlivé kletbě, která padla na prapředka rodu Cantervillů, který kdysi zavraždil svoji ženu - z důvodů zcela pochopitelných - neuměla vařit a byla bordelářka...byl odsouzen k nekonečnému bloudění po chodbách cantervillského zámku Hráli: Veronika Hešlarová, Veronika Dušková, Eliška Tláskalová, Zlata Cvrčková, Lucie Leinerová, Štěpán Senohrábek, Jakub Senohrábek 6

7 Tam kde žijí divočiny Kája a Nelinka Domča...nebo Táda 7

8 O třech zrzcích zleva: Libuše Novotná, Anastázie Kaprálová, Miloš Kofránek Cantervillské strašidlo zleva: Veronika Hešlarová, Zlata Cvrčková, Veronika Dušková, Lucie Leinerová, Jakub Senohrábek, Eliška Tláskalová, Štěpán Senohrábek 8

9 Jak jsme uspořádali orientační závod pro Klicperku Vzhledem k tomu, že nás "Klicperka" pravidelně zve na svůj přespolní běh, kterého se rádi účastníme, chtěli jsme jim jejich laskavost nějak oplatit a tak vznikl nápad, že pro naše děti a žáky 1. stupně ZŠ Klicperova uspořádáme nějaký závod, na který by dlouho vzpomínali. Přijelo k nám třicet pět žáků v úplně stejném složení, v jakém máme věkově rozložené děti u nás. Žáci byli rozděleni do čtrnácti družstev po pěti. Závod se startoval ve Zdechovicích u hřiště. Běželo se na čas, na trase bylo osm otázek motivovaných romány o Harry Potterovi. Do karty, kterou každé družstvo dostalo na startu, žáci během závodu zapisovali své odpovědi. Za chybně zodpovězenou či nesplněnou otázku se přičítala jedna minuta. Zároveň bylo pro závodníky na hřišti připraveno pět stanovišť (každý z družstva musel absolvovat jedno), kde získávali závodníci za splněný úkol indicie, které jim měly napovědět, kde se nachází ukrytý poklad. Na stanovištích byly úkoly v rychločtení, v rychlopočítání, v obratnosti a paměťový test. Tuto svoji domněnku (kterou vydedukovali z indicií) museli doplnit do závodní karty - a za správnou odpověď se jim odečítala (za chybnou přičítala) opět jedna minuta. A jak závod dopadl? 1. místo: družstvo "Studentů z Krásnohůlek" ve složení: Karel Huml, Václav Pospíšil, Štěpán Kinčl, Vojta Ferda, Karolína Frýdová (všichni ze ZŠ Klicperova), 2. místo: družstvo "Stoupenců lorda Voldemorta" ve složení: Patrik Chlíbek, Oliver Bolger, Anastázie Kaprálová, Vítek Štayr, Matěj Zima (všichni ze ZŠ Prasek), 3. místo: družstvo "Mudlů" ve složení: Kristýna Zimová, Adrian Doležal, David Petr, Tereza Hrušková, Jiří Zůra (všichni ze ZŠ Klicperova). Žáci si též zahráli vybíjenou a teta (Jiřina Pecharová) jim vyudila párek a osvěžila je limonádou. Nakonec jsme se šli podívat, zda se skutečně poklad nachází na místě, které určily indicie...a skutečně tam byl! Všichni si rozdělili sladký obsah... Protože akce představovala veliký nápor dětí, požádali jsme o pomoc s realizací paní Svatavu Chlíbkovou, paní Jarmilu Haltufovou, pana Jiřího Haltufa a pana Kamila Husara, kteří nám velice ochotně pomohli. Vážení občané, velice ráda bych se podrobněji rozepsala o každé akci, kterou škola uspořádala, protože každá měla nějaké své kouzlo. Ovšem akcí bylo tolik, že by toto nebyl zpravodaj - ale kniha. Proto se už jenom zmíním o novince, kterou naše škola uspořádala v letošním školním roce a která, myslím, měla hezký ohlas. Retro ples v KD Jiskra: Škola v obci by rozhodně neměla být pouze vzdělávací a výchovnou institucí, ale měla by se velmi výrazně podílet na kulturním životě svého působiště. Abychom tuto představu naplnili, rozhodli jsme se již zaběhnuté akce, kterými jsou vánoční koncert v kostele, vánoční výtvarná dílna obohatit o další takovou akci, která by přilákala širokou veřejnost. V hlavách mých kolegyň Jaroslavy Tomáškové a Jany Haltufové se zrodil skvělý nápad a to zrealizovat školní ples. Rozhodli jsme se ho uspořádat v retro stylu. Pozvali jsme za tímto účelem skvělou pražskou kapelu, která se specializuje na retro muziku The Fribbles. Snažili jsme se výzdobu i program uspořádat tak, aby odpovídal běžně zaběhnutým rituálům plesů let. Nechyběl proslov, kulturní program, tombola, dražba obrazu Přiznám se, že jsme měli zpočátku strach, že se ples neujme. Ovšem výsledek překonal naše očekávání. Přišlo opravdu mnoho lidí dokonce v dobových kostýmech. Všichni byli skvělí bavili se a nezkazili žádnou legraci. To pro nás byla nepředstavitelná odměna! Rozhodli jsme se, že uspořádáme ve školním roce 2014/2015 svůj druhý ples. Již máme téma plesu zatím ho neprozradím, neboť musíme ještě zajistit spoustu doprovodných záležitostí k danému tématu ale myslím, že se máte nač těšit 9

10 Chtěla bych ještě jednou poděkovat panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku. Bez jeho štědrého sponzorského daru bychom si nemohli dovolit pozvat tak skvělou kapelu. Realizační tým plesu Rebel...ale štramák 10

11 Jako za starých dobrých časů... Děkuji všem rodičům, občanům, přátelům naší školy, kteří nás svojí účastí na našich akcích podporují. Nesmírně si toho vážíme. Také velice děkuji sponzorům školy, bez jejichž laskavého finančního přispění by se mnoho akcí konat nemohlo: panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku - Mezinárodní kamionová doprava Zdeněk Tomášek s. r. o. se sídlem: 9. Května 171, Chlumec nad Cidlinou Obci Prasek panu Jaroslavu Myškovi z Prasku panu Robertovi Březskému, MUSIC BAR, Revoluční třída 503, Nový Bydžov paní Janě Kubíkové z Králík paní Aleně Cejnarové z Prasku panu Michalu Uhrovi z Prasku panu Zdeňku Chmelařovi z Prasku panu Pavlu Svobodovi, bezpečnostní technik školy firmě VHV SPEED spol. s r. o., panu Jiřímu Havlíkovi, J. E. Purkyně 1624, Nový Bydžov, firma zdarma poskytuje naší organizaci internet 11

12 Příloha věnovaná našim páťákům Konec školního roku pro nás nepředstavuje jenom příjemné těšení na letní odpočinek ale také smutné loučení s žáky pátého ročníku. V letošním školním roce si svoji lípu zasadili Filip Herzog z Prasku, Anna Koníčková z Prasku a Václav Pokorný ze Zdechovic. Filip Herzog S Filipem nám odchází skvělý muzikant. Je zvláštní, jak příroda každé dítě spravedlivě něčím výjimečným obdaří. Filip dostal do vínku úžasné intonační schopnosti a smysl pro rytmus. Stal se nepostradatelným tahounem veškerých školních hudebních produkcí. Hraje na flétnu, na kytaru a v posledním čase začal navštěvovat Základní uměleckou školu v Novém Bydžově, kde se učí hrát na bubny. Bylo by skvělé, kdyby u této záliby zůstal, jistě se stane skvělou posilou místních hudebních uskupení (třeba nejen místních!). Je vidět, že mu děda předal svoje hudební geny. Filip není jenom dobrý muzikant. Je také velice manuálně zručný, pracovitý a ochotný. Zastane spoustu práce a je vidět, že je z domova dobře vedený. Rozhodně se v životě neztratí. Ovšem čeho jsem si u Filipa cenila nejvíce, byl fakt, že vždy držel slovo. Když řekl, že něco přinese na divadlo či na jakoukoli školní akci, nikdy nezapomněl, vždy jsem se na jeho slovo mohla spolehnout a to je dle mého názoru pro život velmi cenný vklad. Ochotně vyrobil cokoli tak, že jsme na to doslova zírali ať již loutky na divadlo či rozličné rekvizity na školní besídky. Je to milovník zvířat. Filipe, vím, že se v životě neztratíš. Přeji ti, abys zúročil všechno, čím jsi byl obdarován. Nezapomínej, že je důležité, co děláš ty sám. Vždy se soustřeď jenom na svůj vlastní výkon to, co činí okolí, tě zajímat nemusí. Úspěchy či neúspěchy jiných ti nic nepřinesou. Úspěch ti přinese jenom tvoje vlastní píle, snaha a pokora. Přeji ti v životě hodně štěstí! Anna Koníčková Když jsem psala, že každé dítě je přírodou spravedlivě obdarováno, nebyla to žádná nadsázka. Také Aničku příroda štědře obdarovala. Anička je neuvěřitelně milá a nekonfliktní slečna. Za celých pět let jsem nezažila, že by se Andulka s někým nepohodla. Anička vždy působila velice nenápadným dojmem. Ovšem když to rozbalila na jevišti, tak jsme všichni žasli ať již hrála v besídkových scénkách či se souborem na divadelních prknech najednou se z ní stala výrazná osobnost. Bylo by skvělé, kdyby do souboru docházela nadále, protože má pro hraní vlohy. Anička je slečna velice citlivá, skromná, vděčná, nekonfliktní, milá a veselá. Pro každého bude vždy skvělým parťákem, který nepodrazí. A to je ve světě, kde si lidé vzájemně podrážejí nohy jako na běžícím pásu, hodně dobrá vlastnost. Aničko, přeji ti v životě mnoho úspěchů a štěstí. Vím, že se díky své povaze dobře uplatníš a najdeš si profesi, která tě bude uspokojovat. Často si s věcmi lámeš moc hlavu a nervuješ se. Ber život s větším nadhledem. Andulko, držím ti pěsti! 12

13 Václav Pokorný S Vaškem nám odchází velice chytrý, bystrý a zvídavý kluk. Je velice ochotný a pracovitý. Nebojí se žádné práce. Vzpomínám, když nám na školní zahradě shnil balík slámy (používali jsme ho ke střelbě ze vzduchovky), Vašek sám od sebe odpoledne všechen vzniklý kompost odvozil. Věci dělá nezištně. Bude nám moc chybět. Když bylo potřeba cokoli odstěhovat, vyklidit, vždy jsme věděli, že se můžeme obrátit právě na Václava. Není to také žádný třasořitka, nic neřeší, z ničeho si nedělá hlavu. Mám dokonce takový dojem, že za celou školní docházku nemarodil je to prostě chlap jako skála. Vím, že pokud překoná některé své obtíže, které mu trochu komplikují školní práci, vystuduje vysokou školu Vašek na to má hlavu i schopnosti. Václave, přeji ti, aby se ti v životě skvěle dařilo. Využívej potenciál, kterým jsi byl obdařen. Ale pamatuj, že k úspěchu ti nestačí jenom bystrá hlava! Abys byl úspěšný, potřebuješ také určitou dávku píle a spolehlivosti. A zrovna na píli a spolehlivosti musíš zapracovat to víš ale ty sám nejlépe. Když se někdy ocitneš v konfliktu, pokus se trochu zchladit svoji horkou hlavu, uvidíš, že to nebude věci na škodu. Jsi skvělý kluk, bude se nám všem po tobě stýskat. Přeji ti mnoho úspěchů a štěstí! Filip a Vašek, sázení stromu na rozloučenou se školou 13

14 Anička, sázení stromu Přejeme hodně štěstí v nové škole... Vážení rodiče, občané, přátelé školy, děkuji Vám za přízeň, které se nám od Vás dostává. Chtěla bych Vám popřát krásný zbytek léta, mnoho štěstí v každém Vašem konání a budu se těšit na setkání s Vámi při akcích pořádaných naší školou. A nyní předávám slovo paní vedoucí učitelce naší mateřské školy Renatě Hromádkové, která Vás podrobně seznámí s její činností ve školním roce 2013/2014. Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy 14

15 Zpravodaj z mateřské školy, školní rok 2013/2014 Vážení rodiče, milí občané, Rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme nad stránkami našeho zpravodaje. Je mojí milou povinností Vás seznámit s tím, co se za školní rok 2013/2014 v mateřské škole odehrálo a že to ho nebylo málo, posoudíte jistě sami. Úvodem 15

16 Školní rok u nás začal 2. září 2013 příchodem našich malých nováčků do třídy Koťátek. Byli malí, vystrašení a zároveň plní nadějí, co nového je u nás vlastně čeká. Vykračovali statečně před brány školky, přitom tiskli maminčinu dlaň, a jak přibývalo svíček na narozeninových dortech, najednou si sami uvědomovali, že není jen svět rodiny, kam patří mamka, taťka, babička s dědou, ale je to svět zcela nový, svět, plný kamarádů, svět her a skutečných zážitků. Avšak jak to tak bývá, počáteční strach, obavy, možná i uroněné slzičky opadly velmi rychle, nejpozději však s ochutnáním prvního oběda. Dnes již mají ve školce mnoho kamarádů, prožívají první úspěchy, dětské lásky, a tak trochu se i perou statečně s prvními nezdary. Jsme si vědomy, že jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozím dětem na prostředí mateřské školy. Proto již při vstupu dítěte do naší MŠ uplatňujeme vlastní individuálně přizpůsobený adaptační program. Jak je pro děti prospěšný? Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, při informační schůzce v srpnu apod. rodičům nabízíme a doporučujeme možnost individuální adaptace. Snažíme se postupně začleňovat každé dítě do nového prostředí a usnadňujeme tak zásadní změny v životě dítěte - první odloučení od rodiny. Snažíme se maminkám vyjít vstříc, neboť mají možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v mateřské škole, děti tak mohou se svými rodiči trávit určenou dobu v mateřské škole, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává se od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu, seznamuje se s novým prostředím, režimem dne v MŠ až do té doby, kdy to zvládne úplně samo. Jde nám především o to, aby děti v naší mateřské školy byly spokojené, těšily se na nové kamarády a na zážitky, které s nimi prožijí. Naopak ve třídě předškoláků již probíhá intenzivní příprava do školy, pracujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který nese název Do přírody s pohádkou, který jsme rozvinuly o program Zdravé abecedy, dětem jsou tak nabízeny různé aktivity podporující zdraví. Navštěvují v rámci nespacích aktivit kroužky, účastní se soutěží, olympiád, zkrátka jsou to děti, které jsou již natolik samostatné, že dokonce naši školku reprezentují. To však nebudu předbíhat, tak snad jen v krátkosti. Nabídka kroužků 2013/2014 Aerobik děti seznamuje se základními pohybovými dovednostmi, naučí je sladit pohyb se zpěvem a hudbou Dramatický kroužek rozvíjí řečové a komunikační dovednosti, děti se postupně seznámí s prací na jevišti Anglický jazyk - v tomto kroužku se prostřednictvím her a písniček seznamují se základy cizího jazyka Taneční kroužek je nabízen chlapcům i děvčatům, které mají rády taneční pohyb 16

17 Judo rozvíjí tělesnou zdatnost, učí děti sebeovládání, vede externí pracovník DDM Nový Bydžov Na slovíčko je kroužek, který slouží k rozvoji slovní zásoby a odstraňování drobných vad výslovnosti Předškoláček připravuje děti na vstup do ZŠ, individuálně se věnuje především dětem s odkladem školní docházky Plavecká průprava učí děti zbavit se strachu z vody, nabízí základy plavecké výuky Kromě toho nabízí mateřské škola dětem celou řadu akcí, některé z nich i pro rodiče s dětmi Přehled akcí mateřské školy za školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN Podzimní úklid zahrady Výlet parníkem po Labi Polodenní výlet do lesa spojený s poznáváním přírody Divadelní představení v MŠ - Kamila Kouly O pejskovi a kočičce" Drakiáda Návštěva prvňáčků v ZŠ Přednáška o zdravém životním stylu Zdravá pětka Jiráskovo divadlo O Lukáškovi a makových buchtách Bubákoviny, výlet na zámek, spaní v MŠ pro odvážné Oranžový den" a hnědý den v MŠ Příprava na advent, vánočního zdobení mateřské školy Návštěva Jiráskova divadla - muzikál J. Uhlíře a Z. Svěráka Pohádkové představení v MŠ O Sněhurce Retro ples v Jiskře pro rodiče a přátele školy (akce ZŠ + MŠ) Andělská zvonění" + (akademie pro rodiče) spojená s prodejními trhy našich dětí Vánoční nadílka v mateřské škole Vánoční akademie pro seniory v obci Vystoupení dětí Koncert v kostele"+ prodejní trhy našich dětí Zahájení plavecké výuky Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bílý den v MŠ Maškarní karneval Vynášení MORANY, vítání jara Soutěž Mateřinka" v Novém Bydžově (přehlídka 17

18 DUBEN KVĚTEN ČERVEN pódiových vystoupení dětí MŠ v Jiráskově divadle) Papoušci v MŠ Velikonoční svátky- zdobení Oslava DEN ZEMĚ -,,Zelený den", výlet po naučné stezce v lese spojený s ekologickým programem Slet čarodějnic v MŠ, dopoledne plné soutěží a her Maminčin den (akce školy pro maminky s překvapením),,žlutý den" Zápis do mateřské školy Výlet autobusem do Kobylic Vystoupení dětí v Jiráskově divadle ke Dni matek se ZŠ Klicperova (scénický tanec Voda ) Dětský den - Výlet vlakem na výstavu mašinek do Chlumce nad Cidlinou Celostátní kolo Mateřinky v Nymburce Pohádkový les ve Zdechovicích Školička- hrajeme si na školu, návštěva v základní škole Stomatologická přednáška studentek lékařské fakulty Jak si čistit správně zoubky Dětská olympiáda v N. Bydžově pro předškoláky Divadelní večer, vystoupení se scénickým tancem Voda Školní výlet s názvem Zábavný tělocvik v Tongu Velkolepá zahradní slavnost, šerpování předškoláků, soutěže, malování na obličej, návštěva pirátů (akce s rodiči) Vidíte sami, že nabídka MŠ je natolik pestrá, že bylo rozhodně z čeho vybírat. A proto bych vás ráda blíže seznámila s některými z nich, dost možná s těmi nejpovedenějšími. 18

19 Zahájení školního roku výletem po Labi nás natolik nadchlo, že jsme se s dětmi rozhodly ztvárnit vodní živel v projektu, který nás vynesl až na celostátní vystoupení do Nymburka. Spaní v MŠ tentokrát o Bubákovinách Bubákoviny jsme letos pojaly trochu netradičně výletem na strašidelný zámek do Chlumce nad Cidlinou. Po návratu do mateřské školy na děti čekal program na zahradě spojený se stezkou odvahy, zakončený spaním v mateřské škole. Letos poprvé spaly v MŠ všechny děti, které nemají strach z bubáků a světe, div se, nebyly to zdaleka ti nejstarší. Největší zážitek měly děti samozřejmě jako vždy z nádherně vyzdobené zahrady plné lampiónů a dýňových strašidýlek. 19

20 Děti na zámku plném strašidel Úspěch na celostátní přehlídce pódiových vystoupení mateřských škol Mateřinka 2014 v Nymburce. Po usilovném měsíci nacvičování, zkoušení a příprav se v březnu naše mateřská škola představila na místním oblastním kole Festivalu mateřských škol Mateřinka 2014 v Jiráskově divadle s hudebním projektem VODA se scénickým tancem. Při vytváření této choreografie jsme se zaměřily zejména na to, abychom ztvárnily sílu a nezkrotnost jednoho z nejsilnějších přírodních živlů a s napětím jsme pozorovaly, zda trochu té strhující atmosféry přeneseme nejen na maminky a tatínky, ale potažmo na celé publikum. Děti vše ztvárnily tak věrohodně a obratně, že jsme já i moje kolegyně, sledovaly toto taneční pásmo se zatajením dechem. I při nemalé konkurenci jsme se nakonec probojovaly s naším vystoupením do celostátního finále tohoto festivalu, který se konal v pátek v Nymburce, kde naše děti sklidily velký úspěch a nečekaně pozitivní ohlasy od přihlížejících diváků a odborné veřejnosti. Musím se přiznat, že pro mě jako pro vedoucí učitelku mateřské školy není lepšího pocitu, než pozorovat nadšení, rozzářené oči plné očekávání a radost, kterou dětem přinesla tato příležitost reprezentovat naší školku a není pochyb o tom, že se tohoto nelehkého úkolu zhostily s plným nasazením a pílí, a proto mé velké poděkování patří právě jim. 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek. č. 7. www.skolaprasek.cz

Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek. č. 7. www.skolaprasek.cz 1 Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek č. 7 www.skolaprasek.cz Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy, léto je v plném proudu a já již tradičně tohoto letního času využívám k rekapitulaci

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUDLEBY Doudleby

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více