Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj"

Transkript

1 Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Středočeský kraj stav k /0

2 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a prioritní osy Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Aktuálně (podzim 0) schválená částka nevratné pomoci pro projekty dosud schválené v rámci Priority činí, miliardy korun. Prostředky budou investovány do následujících projektů: Název projektu Výše schválené podpory z EU (v Kč) Operační program Doprava základní informace Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 0- realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj, mld. EUR, tj. zhruba % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 0-. V rámci OP Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 0- a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 0-. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje. Specifickými cíli OP Doprava jsou: Výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících Výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy Výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T Zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy Výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy OP Doprava obsahuje prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Celková alokace OP Doprava je 0 EUR. Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahují až % celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku bude jednat až o miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru). Díky Operačnímu programu Doprava bude zatížení českého I/ Řepov hr. okr. Jičín... I/ Jablonec nad Nisou Tanvald I/ hr. okr. JC a MB obchvat Sobotky Samšina Ohařice křiž. Lochov I/ hr. okr. SY Mohelnice I/ Kolín obchvat I/ Nymburk přeložka II. a III. stavba I/ Nová Hospoda Kočov přeložka I/ Třemošná přeložka I/ Velká Hleďsebe I/ Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky I/ Liberec Kunratická. etapa I/ Stráž n. N. Krásná Studánka I/ Liberec Kunratická. etapa I/ obchvat Dubá I/ Děčín Vilsnice I/ Žiželice obchvat a přemostění I/ Komořany Most... 0 I/ Sosnová MÚK I/ Vamberk jižní přeložka. stavba I/ Opatov obchvat I/ Česká Bělá obchvat R Otrokovice obchvat JV I/0 Bánov obchvat I/ Vizovice Lhotsko I/ Moravské Budějovice obchvat I/ Mokré Lazce hranice okresů Opava Ostrava I/ Vlachov Rájec I/ Jablunkov obchvat I/ Semetín Bystřička I. stavba I/ a I/ propojení spojka S v Opavě I/0 Javorník obchvat I/ Příbor obchvat I/ Dobroměřice Odolice I/ Most Litvínov I/ Hrobice Ohrazenice I/ Březhrad Opatovice I/ Habry Havlíčkův obnova živičného krytu..... I/ Brno Rajhrad I/ Hrádek průtah ( SŽDC) I/ Sedlec most ev. č.-0a I/ Třebušice MÚK. etapa most ev. č.-0 přes trať ČD I/ Děčín most ev. č.-0 Pravobřežní estakáda R křižovatka I/ Nová Hospoda R Mirotice Třebkov R Nové Sedlo Jenišov R Nové Sedlo Sokolov R Sokolov Tisová R Tisová Kamenný Dvůr R Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu R Chlumčany zkapacitnění R Louny zkapacitnění obchvatu R Postoloprty zkapacitnění obchvatu R Postoloprty MÚK Bitozeves R MÚK Bítozeves MÚK Vysočany R MÚK Vysočany MÚK Droužkovice R Vysočany MÚK... R Sulec obchvat... 0 R Bílý Kostel Hrádek n.n. R Králové (Sedlice) Opatovice R Rychaltice Frýdek Místek I/ Plzeň Nová Hospoda přeložka D 00 A Trasa dálnice D 00 B Most Vchynice D 00 C Most Oparno D 00 D Most Dobkovičky D 00 E Tunel Prackovice D 00 F Tunel Radejčín D 00 B most přes Lužnici D 00 C most přes údolí Černovického potoka D 00 B most přes rybník Koberný D 00 A Tábor Soběslav D 00 A Soběslav Veselí nad Lužnicí R Suchdol Březiněves R Ruzyně Suchdol R Vestec Lahovice R D Vestec D 0 Kroměříž východ Říkovice R 0 Skalka Hulín I/ Holice obchvat I/ Jihlava obchvat jih I/ Český Těšín obchvat I/ Zlín Malenovice II. I/ Červenohorské sedlo sever Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše % celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 0 pro ŘSD ČR bude činit EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

3 Èeská republika Selb Bayreuth Aš Plauen Františkovy Láznì Nìme c ko Nürnberg Cheb Chemnitz Jirkov Most Litvínov Žiželice obchvat a pøemostìní Chomutov Velemyšleves Klášterec obchvat a pøemostìní Chomutovky nad Ohøí Silnice Kraslice I/ Kadaò Nejdek MÚK Horní Lomany Vojtanov MÚK Støížov Horní Ves Rychlostní silnice R Karlovy MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice Chodov Vary Ostrov Vysoèany MÚK Žatec Habartov MÚK Bítozeves MÚK Vysoèany Sokolov Postoloprty MÚK Bitozeves Kynšperk Podboøany nad Ohøí Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu Silnice I/ Velká Hleïsebe Nová Hospoda Koèov pøeložka Tachov Cham Mariánské Láznì Horní Slavkov Planá Rychlostní silnice R Tisová - Kamenný Dvùr Silnice I/ Støíbro Nová Hospoda pøeložka Nýøany N ì mecko Domažlice Kdynì Deggendorf Nýrsko Silnice I/ Nové Sedlo Jenišov Nové Sedlo Sokolov Sokolov Tisová N ì m e c k o Klatovy Dobøany Silnice I/ Pøeštice Sušice Nìm e cko Passau Chemnitz Komoøany Most Tøebušice MÚK. et. - most pøes ÈD Silnice I/ Tøemošná pøeložka Vimperk Rokycany Strakonice Litvínov Most Rakovník Rychlostní silnice R Blatná Mirotice Tøebkov køižovatka I/ Nová Hospoda Horažïovice R a kousk o Prachatice Postoloprty Hoøovice Pøíbram Louny Nové Strašecí Dresden Silnice I/ Sedlec most ev.è.-0a 0 Bílina Stochov Vodòany Teplice Písek Beroun Silnice I/ Dìèín Vilsnice Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín Slaný Èeské 0 Lovosice Hostivice Milevsko Silnice I/ Dobromìøice Odolice Králùv Dvùr Rychlostní silnice R Jílovištì PHS Øitka PHS nad Labem Èernošice Sedlèany Bechynì Týn Kaplice Litomìøice Kralupy Dìèín Roudnice nad Labem Roztoky Pirna Dálnice D 00 Lovosice Øehlovice Praha Štìtí Rychlostní silnice R Louny, zkapacitnìní obchvatu Chlumèany zkapacitnìní Sulec obchvat Panenský Týnec, zkap. obch. Tábor Sezimovo Mìlník Neratovice Benátky n. J. Silnièní okruh kolem Prahy 0 Suchdol Bøezinìves Brandýs n. L.- St. Boleslav Sobìslav Tøeboò Rakousko Týnec Veselí nad Lužnicí Rumburk Øíèany Benešov N ì m ecko Silnice I/ Dìèín most ev.è.-0 Pravobøežní estakáda VarnsdorfBílý Kostel Hrádek n. N. Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv Mimoò Silnice I/ Sosnová MÚK Obchvat Dubá Schrems Doksy Bautzen Silnice I/ Vlašim Mnichovo Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. Nymburk È. Pacov Milovice Silnièní okruh kolem Prahy D Vestec Vestec Lahovice Hrádek nad Nisou Dálnice D Tábor Veselí nad Lužnicí Chrastava 0 Zruè Liberec Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov Frýdlant Stráž n. N. Krásná Studánka Kolín Kutná Hora Svìtlá Humpolec Telè Daèice Rak ou sk o Silnice I/ Jablonec nad Nisou Turnov Èáslav Silnice I/ Habry Havlíèkùv obnova živièného krytu Silnice I/ Jihlava obchvat jih 0 Rychlostní silnice R Tøeš Železný Pols k o 0 Tanvald Semily Pøelouè Havlíèkùv Jihlava Chotìboø Polná Vrchlabí Jilemnice Øepov hr. okr. Lomnice Hr. okr. n. Popelkou JC a MB obchvat Sobotky Samšina - Ohaøice - køiž. Lochov Nová Paka Silnice I/ Bydžov Nymburk pøeložka II. a III. stavba Kolín obchvat Chlumec nad Cidlinou Sedlice Opatovice silnice I/ Moravské obchvat Silnice I/ Liberec Kunratická. etapa Liberec Kunratická. etapa Jablonec nad Nisou Tanvald Silnice I/ 0 R a ko u sko Hoøice Chrudim Moravské Pols ko Znojmo Žïár Tøebíè Pardubice Hlinsko Dvùr Králové n. Lab. Králové Velké Meziøíèí Trutnov Holice Skuteè Silnice I/ Èeská Bìlá obchvat N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. Jaromìø Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice Vel. Bíteš Dobruška Tøebechovice Silnice I/ pod Orebem Bøezhrad Opatovice Týništì Hrobice Ohrazenice n. Pern. Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Opatov obchvat Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Polièka Rosice Hronov Rychnov n. Knìž. Tišnov Broumov Kuøim Svitavy Èeská Tøebová Hustopeèe Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B Boskovice Blansko Brno Šlapanice 0 Slavkov u Brna Zábøeh Vyškov Buèovice Dubòany Hodonín Vamberk Žamberk Èervenohorské sedlo sever Silnice I/ Vamberk jižní pøeložka. st. Choceò Letohrad Silnice I/ Silnice I/ Letovice Rozhraní Silnice I/ Brno Rajhrad Silnice I/ hr. okr. SY Mohelnice Silnice I/ Mohelnice Prostìjov Kojetín Chropynì 0 Kromìøíž východ Øíkovice Kyjov Šumperk Litovel 0 Unièov Jeseník Silnice I/ Vlachov Rájec Dálnice D 0 Šternberk Olomouc Rychlostní silnice R 0 Skalka - Hulín 0 Otrokovice obchvat JV Strážnice Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava Silnice I/0 Javorník obchvat Veselí nad Moravou Rýmaøov Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov Prudnik Bruntál Holešov Semetín Bystøièka I. stavba Silnice I/0 Bánov obchvat Uherský p. Host. Zlín Luhaèovice 0 Krnov Propojení spojka S v Opavì nad Moravicí Lipník n. Beè. Prudnik Vítkov Studénka Rychlostní silnice R Val. Meziøíèí Opava Bílovec Frýdek-Místek Fulnek pøipojení na R G³ubczyce Silnice I/ a I/ Silnice I/ Silnice I/ Mokré Lazce hranice okresù OP/OV Rychlostní silnice R Odry Silnice I/ Valašské Vizovice Lhotsko Klobouky Slavièín Zlín Malenovice II Brumov- -Bylnice Trenèín Vsetín Kravaøe Rychaltice Frýdek-Místek Hranice Silnice I/ Pøíbor obchvat 0 Zubøí Slove n sko Nemšová Legenda Rožnov p. Radh. Racibórz Púchov Hluèín Ostrava Pols ko úseky spolufinancované z OPD stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy Vratimov Gliwice Bohumín Rychvald Petøvald Šenov Frýdek- -Místek Gliwice Orlová Havíøov Bytèa Petrovice u Karv. Pøíbor Silnice I/ Kopøivnice Frýdlant n. O. Èeský Tìšín obchvat Hrádek prùtah (SŽDC) Frenštát p. Radh. Jablunkov obchvat Karviná Bielsko-Bia³a Èeský Tìšín Tøinec Žilina Jablunkov hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Linz Rakousko Mikulov 0 Bøeclav Holíè Myjava N. Mesto n. Váh. Bratislava infografika cz-mapa-opd-(0) km

4 Støedoèeský kraj Liberecký kraj Èeská Lípa Bìlá p. Bez. Mnichovo Turnov Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava Chomutov Ús teck ý kraj n. L. Mìlník Mladá Boleslav 0 0 úseky spolufinancované z OPD Žatec Rakovník Ústecký kraj Nové Strašecí Slaný Silnièní okruh kolem Prahy Suchdol Kladno Bøezinìves Stochov Kralupy Roztoky Odolena Voda Neratovice Brandýs n. L.- St. Boleslav Silnice I/ Øepov hr. okr. Benátky n. J. 0 Milovice Lysá n. L. Èelákovice Nymburk K rálo vé hrade ck ý k raj Legenda stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy P lz e ò s k ý k ra j sk ý kraj Hoøovice Pøíbram Králùv Dvùr Beroun Rychlostní silnice R Jílovištì PHS Øitka PHS Dobøíš Hostivice Èernošice Sedlèany Praha Týnec Øíèany Benešov Úvaly Silnice I/ Nymburk pøeložka È. II. a III. stavba Kolín obchvat Silnièní okruh kolem Prahy D Vestec Vestec Lahovice Vlašim Zruè Podìbrady Kutná Hora Kolín Kraj Vysoèina Èáslav Králové Pardubc i ký kraj Pardubice Havlíèkùv Chrudim Jihoèeský kraj Tábor Strakonice Brno 0 0 km infografika kraj-s-opd-0 Jihoè eský kraj Èeské

5 I/, most přes Labe u Nymburka

6 zástavby a je řešen mostním objektem o délce přibližně 0 metrů, aby dopad stavby na tuto lokalitu byl co nejmenší. polních cest v rámci společných zařízení v souvislosti s prováděnými komplexními pozemkovými úpravami. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Hlavními stavebními objekty (SO) SOKP, úseku D Vestec jsou SO 0 (km,000 až +,0) a SO 0 (km,00 až,000). Úsek začíná v km -,00, kde navazuje na úsek před křižovatkou s dálnicí D u obce Kuří a dále je vedena v prostoru mezi Dobřejovicemi a Modleticemi severně nad obcí Herink, prochází jižně od obce Osnice, kde překračuje potok Botič, a jižně pod Jesenicí se napojuje na úsek SOKP v prostoru budoucí křižovatky s dálnicí D. Vlastní vedení trasy je vymezeno především požadavkem minimalizovat vliv stavby na stávající obce: Jesenice, Kocandu, Dobřejovice, Herink, Nupaky a Modletice. V místě křížení s dálnicí D je návrh úseku ovlivněn návazností na úsek, a to cílem minimalizovat vliv stavby na obec Kuří. Dále je vedení trasy ovlivněno tvarem území, lesními porosty a polohou stávajících komunikací včetně tzv. aglomeračního okruhu II/0. Trasa Silničního okruhu kolem Prahy se v prostoru úseku vyhýbá zástavbě stav k 0/0 s výjimkou chatové zástavby v údolí potoka Botiče v chatové ob- lasti Kocanda. Zástavba zde však nebude územně narušena, neboť trasa silničního okruhu je vedena po mostním objektu. Výstavba mostního objektu stav k /0 vyvolává demolici tří rekreačních chat nacházejících se přímo pod DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY mostem. Stavba se v těchto místech nachází v území, které je převážně využíváno zemědělsky. Souvislý lesní porost se nachází pouze po levé DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY SOKP Trasa _kor.indd úseku je součástí výstavby Silničního okruhu kolem Prahy..0 (SOKP) :: straně potoka Botiče. I Kolin obchvat_.indd..0 :: Projektovaný úsek silnice I/ by po svém dokončení měl převést tranzitní dopravu dopravní stavby nejvyšší důležitosti, která významně ovlivní celý dopravní systém v Praze a okolní aglomerace. Propojuje dálniční tahy a radiální komunikace I. a II. třídy směřující do hlavního města Prahy. Stavba celého okruhu je rozdělena do částí označených jako úseky 0, které jsou po technické stránce nezávislé a schopné samostatného provozu. Dopravní význam celého okruhu kolem Prahy spočívá zejména v tom, že Délka úseku je 0 metrů, přičemž šířkové uspořádání je navrženo v kategorii S,/00 se středním dělicím pásem rozšířeným na metry, to je s volnou šířkou metrů. Součástí jsou také kolektorové vozovky K, K a K v délce metrů. Při výstavbě budou využity technologie a materiály, které jsou obvyklé při realizaci podobných staveb v hospodářky vyspělejších zemích. Stavba úseku vyvolá řadu přeložek inženýrských sítí v regionu mimo zástavbu Kolína. U trasy stávající silnice I/ průtah městem by po dokončení stavby obchvatu mělo dojít k jejímu přeřazení mezi silnice nižší kategorie. V rámci výstavby obchvatu dojde i k úpravám vedení stávajících komunikací I., II. a III. třídy. Jejich úpravy jsou navrhovány v kategoriích S,/0 (II. třída) a S,/0 (III. třída), silnice I/ je ponechána ve stávající šířkové úpravě. Polní cesty jsou navrženy v kategorii P,0/0. Z hlediska dopravní zátěže navrhované komunikace bylo uvažováno v souladu s aktualizací dopravní zátěže provedené v roce 0 a přepočtené pro rok 0 dojde k podstatnému snížení intenzit dopravy na komunikaci II/0 a tím a výstavbu nových. K eliminaci hluku budou vystavěny protihlukové stěny ke zlepšení životního prostředí v obcích ležících přímo nebo v těsné blízkosti této komunikace, dojde k odstranění tranzitní dopravy z městských délce 00 metrů. Stavbou bude dotčen také provoz na dálnici D v místě pro úsek mezi počátkem trasy a přeložkou Polepské (silnice II/), resp. a součástí stavby jsou rovněž protihlukové valy proměnné výšky v celkové s následující intenzitou: vozidel/ h (z toho 0 těžkých vozidel/ h) komunikací města Prahy a tím odlehčení dnes již přetížených komunikací. napojení na SOKP, kde dojde k rekonstrukci v délce přibližně 00 metrů. vozidel/ h (z toho 0 těžkých vozidel/ h) pro úsek mezi přeložkou Polepské (silnice II/) a koncem trasy. Minimalizace negativních účinků Okruh umožní rozptyl radiální dopravy do jednotlivých částí města a tím sníží tranzitní dopravní vztahy přes jednotlivé obytné čtvrtě a obce nacházející se dopravy na životní prostředí bude docílena dodržením závěrů dokumentace v prstenci okolo hlavního města Prahy. Z hlediska mezinárodního bude mít STAV PŘÍPRAVY E.I.A. pro fázi projektu, výstavby i provozu, zasažená lesní zeleň bude kompenzována náhradní výsadbou provedenou v rámci stavebního objektu SO zprovoznění okruhu pozitivní vliv na mezinárodní kamionovou dopravu, a to včetně zásobování velkoskladů touto dopravou, které se převážně nacházejí Výkupy a vyvlastnění dotčených pozemků byly dokončeny. Dvě stavební 0 Vegetační úpravy.realizací stavby bude dosaženo odvedení tranzitní v územích podél silničního okruhu. Silniční okruh kolem Prahy též umožní povolení jsou v právní moci, další dvě jsou v zahájenem řízení. Zhotovitel dopravy mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu. Z hlediska zajištění dopravní kvalitní propojení levé a pravé strany Vltavy v případě živelních pohrom. je vybrán a nyní se připravuje smlouva o provedení díla. Předpokládané Trasa se nedotýká stávajících osídlení a nenarušuje významným způsobem uvedení do provozu je v 0/0 společně s úseky a. obslužnosti přilehlých pozemků je nutno k lokalitám, ke kterým by realizací obchvatu byl přístup znemožněn, zajistit náhradní přístupy vybudováním nových biocentra. Přechod přes údolí Botiče je navržen v místě minimální chatové Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. SOKP _kor.indd..0 :: Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informace o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na Zájmové území se nachází jižně od centra Kolína na katastrálních územích Kolín, Štítary u Kolína, Polepy u Kolína, Nová Ves I a Nebovidy. Trasa obchvatu je vedena převážně po pozemcích zemědělsky využívaných, pouze v dílčích částech (chatařská oblast u Pražského předměstí, Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibližuje k zástavbě. Předmětem stavby je vybudování obchvatu mimo centrum města Kolína, který nahradí stávající trasu silnice I/ procházející téměř středem města. Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace situovanou jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S,/0, počátek přeložky je umístěn na stávající silnici I/ západně od Kolína do blízkosti stávající křižovatky silnic I/ a I/, konec úpravy se nachází východně od Kolína na stávající komunikaci I/ poblíž Šťáralky. Trasa obchvatu je vedena v souladu se schváleným územním plánem města Kolína. Nová trasa silnice I/ ve směru staničení mimoúrovňově kříží silnice I. třídy číslo I/, II. třídy číslo II/ a III. třídy číslo III/ 0, III/, III/ 0 a III/, trať ČD Kolín Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a Nebovidský potok. Dále mimoúrovňově kříží polní cesty u Štítar, Polep a v Polepském údolí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy tři mimoúrovňové křižovatky, úpravy stávajících komunikací, přístupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty, úprava trati ČD, protihlukové stěny a valy, přeložky inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá a silnoproudá vedení, plynovody, ropovody, produktovody), demolice, náhradní výsadba a rekultivace. Základní návrhová kategorie pozemní komunikace hlavní trasy je S,/0,tedy se dvěma jízdními pruhu. V prostoru křižovatek se počet jízdních pruhů zvětšuje o odbočovací a připojovací pruhy, volná šířka komunikace je zachována v celém rozsahu trasy. Jednotlivé kategorie komunikací vycházejí ze zadávacích podmínek zohledňujících výhledový rozvoj silniční dopravy a ze závěrů jednotlivých jednání konaných v rámci prací na projektové dokumentaci. Řízení silničního provozu je předpokládáno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které je podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatného stavebního objektu. Předpokládaná doba realizace stavby je uvažována v období 0/0 /0. Vzhledem k rozsahu stavby, k jejímu technickému řešení a k požadovanému velmi krátkému časovému horizontu na provedení se uvažuje o uvedení obchvatu do provozu a do trvalého užívání v celé délce k jednomu termínu. STAV PŘÍPRAVY Výběrové řízení bylo ukončeno a se zhotovitelem byla v průběhu měsíce ledna 0 uzavřena smlouva. V současné době probíhají vyvlastňovací řízení. Od. dubna tohoto roku bude na pozemcích ve vlastnictví ČR ŘSD ČR zahájen předstihový záchranný archeologický průzkum. Stavba byla zahájena drážními objekty v září 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je ve dvanáctém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl aktualizován v listopadu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. 0 SOKP _kor.indd..0 ::00 I Kolin obchvat_.indd..0 :: Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informace o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na I Kolin obchvat_.indd..0 ::

7 UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Stavba se nachází z převážné části v katastru města Nymburk, část je v katastru obce Velké Zboží a nepatrně zasahuje i do katastru obce Budiměřice. Jelikož dokumentace pro územní rozhodnutí k II. stavbě je revizí již dříve zpracované dokumentace, která byla vyvolána změnou územního plánu Nymburka v souvislosti s uvažovanou průmyslovou zónou a zhotovitel spolupracuje se zpracovateli územního plánu, je zajištěn soulad umístění této stavby s územně plánovací dokumentací. DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY I Nymburk obchvat_.indd..0 :0: Silnice I/ je významnou dopravní tepnou, spojující dálnici D a D. Jedná se o důležitou spojku silniční sítě ve směru severozápad jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a jihomoravského regionu. Mezistátně má velký význam zejména pro těžkou nákladní přepravu. Právě průjezd těžké nákladní dopravy Nymburkem, konkrétně přímo jeho středem, je největším problémem průtahu silnice I/ městem, protože je veden v současné době jediným mostem přes Labe, který nevyhovuje jak z hlediska možného zatížení, tak především šířkovým uspořádáním. Dále průtah vede přímo přes hlavní náměstí a zastavěnou část města. Tomu je možné odpomoci jedině vedením nové trasy silnice I/ mimo město s vybudováním nového mostu přes Labe a s mimoúrovňovým překonáním křižujících komunikací. Tím budou odstraněny stávající dopravní závady, zvýšena kapacita komunikace a zároveň bezpečnost provozu nejen pro vozidla, ale především pro pěší obyvatele Nymburka. Velkým přínosem bude také podstatné zlepšení životního prostředí v centru města i přilehlých oblastech. Navržená trasa této komunikace východně od Nymburka propojující jižní a severní vstup silnice I/ do města je dlouhá metrů. Je rozdělena do dvou navazujících staveb z nichž první, technicky náročnější dlouhá metrů je úspěšně dokončena. Realizace II. etapy bude nesporným přínosem v oblasti bezpečnosti provozu a kvalitě životního prostředí ve městě Nymburce. V roce 00 byla zpracována vyhledávací studie trasy přeložky silnice I/, kde docházelo ke změně trasy oproti předchozí dokumentaci pro územní rozhodnutí od jejího km, v souvislosti s již uvedenou průmyslovou zónou. Tím byl dán v podstatě průběh trasy v její střední části a předmětem osmi variant studie bylo především napojení přeložky na stávající trasu silnice I/. Na základě vybrané varianty A pak byla zpracována i tato dokumentace. Zájmové území má v převážné části rovinatý charakter, který se až v poslední čtvrtině poněkud mění na charakter mírně zvlněný. II. stavba začíná v extravilánové části města po překonání železniční tratě Českých drah nadjezdem a pokračuje velmi plochým terénem přes Lánskou strouhu a stáčí se zpět k tělesu násypu železniční tratě, u které vniká do lesních partií. Ty pak opouští před překročením řeky Mrliny a jejího slepého ramene. Za ní pokračuje po polích směrem pod Všechlapský vrch, kde se napojuje opět na silnici I/ mezi Nymburkem a jeho čtvrtí Všechlapský vrch. Trasa ve svém počátku navazuje na I. stavbu a pak pokračuje v totožném průběhu s již dříve zpracovanou dokumentací pro územní rozhodnutí, tedy v souběhu s tratí Českých drah, přes silnici II/0 a řeku Mrlinu s jejím slepým ramenem. Dále je pak oproti předcházející dokumentaci průběh odlišný, trasa se poněkud odchyluje od Nymburka, což je dáno na jedné straně prostorem uvažované průmyslové zóny a na straně druhé pak vedením VTL plynovodu, od něhož trasa probíhá v náležité vzdálenosti mimo jeho ochranné pásmo. Ve svém závěru se pak trasa stáčí kolměji ke stávající trase silnice I/ pro bezproblémové vykřížení s ní pří dalším pokračování přeložky této silnice. Až dobudováním II. stavby, která by měla na I. stavbu bezprostředně navazovat, bude přínos celé přeložky silnice I/ mimo Nymburk stoprocentní. STAV PŘÍPRAVY Majetkoprávní příprava stavby již byla dokončena. V současné době je pravomocně vydáno stavební povolení na hlavní trasu, vodohospodářské ob- jekty a na přeložky inženýrských sítí. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno. Stavba byla zahájena. října 0. Předpokládané dokončení stavby je v desátém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl aktualizován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. 0 0 stav k 0/0 I Nymburk obchvat_.indd..0 :0: Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informace o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na I Nymburk obchvat_.indd..0 :0: Dálnice D,, km

8 l Selb Bayreuth Aš Františkovy Láznì Legenda Èeská republika Pøedpokládaný postup výstavby a uvádìní nových úsekù do provozu v letech 0 0 Plauen N ì mec k o Nürnberg K Cheb K úseky ve výstavbì Habartov Kynšperk nad Ohøí K K0 K Tachov Cham Kraslice Sokolov P úseky uvádìné do provozu stávající sí (..0) plánované úseky (pouze D a R) K Chodov Mariánské Láznì K Horní Slavkov P Planá P dálnice, rychlostní silnice hranice kraje silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené státní hranice silnice I. tøídy mìsta (nad 000 obyv.) silnice II. tøídy èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Pouèení: Tato mapa byla zpracována vèervnu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivòuje velké množství faktorù, které se nedají pøedem pøedvídat, jsou uvedená data pouze orientaèní. K Nejdek Domažlice Karlovy Vary P Kdynì Deggendorf Støíbro K Nýrsko Chemnitz Ostrov K N ì m e cko K Nýøany Klatovy Klášterec nad Ohøí P K Dobøany P0 Chemnitz U U P Pøeštice P P Sušice Nìm e ck o U Kadaò Podboøany P0 P P Passau U U C0 Jirkov Vimperk Chomutov U Žatec S Horažïovice U Rokycany S Rakovník Strakonice R a kousk o U Most U U U0 S Prachatice C Litvínov U U Blatná C S U Postoloprty U Nové Strašecí Hoøovice Pøíbram C Louny U Dresden Bílina U U S S Stochov Králùv Dvùr Vodòany Teplice C C C Písek U Beroun S S U C S Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín S0 S Slaný Èeské C C 0 U0 nad Labem Hostivice 0 Lovosice Milevsko C0 Linz A Èernošice A Sedlèany Bechynì Týn C U C C C Kaplice Litomìøice Kralupy C A A S C C Dìèín U Roudnice nad Labem Roztoky S C Pirna S Odolena Voda Praha S C c S S Štìtí S Tábor Sezimovo A Sobìslav Mìlník Tøeboò Rakousko L L L A Neratovice Týnec L0 S Veselí nad Lužnicí Brandýs n. L.- St. Boleslav S A Øíèany Benešov S0 C C a+b L Rumburk U0 C Varnsdorf Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv C Doksy Benátky n. J. 0 Schrems Bautzen Vlašim Mimoò Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. È. Pacov S Milovice C Zittau Hrádek nad Nisou L Mnichovo Nymburk J 0 Zruè J L L Chrastava Liberec S S Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov L L L0 Jablonec nad Nisou Kutná Hora Kolín Svìtlá Humpolec Telè Daèice R akou sko L Frýdlant 0 Turnov Èáslav H Tøeš J Železný J J Pols k o Semily Lomnice n. Popelkou J 0 Tanvald Bydžov J Pøelouè Havlíèkùv J Jihlava Nová Paka Chlumec nad Cidlinou J0 0 J Jilemnice J H E E Chotìboø J Polná R a ko u sk o E Chrudim Moravské Vrchlabí Hoøice H E E Znojmo H Žïár Tøebíè E Pardubice E0 E Hlinsko B E E0 Dvùr Králové n. Lab. H Králové Velké Meziøíèí E J0 B0 H Trutnov E Holice Skuteè H H N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. B E Jaromìø Tøebechovice pod Orebem E Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice H Vel. Bíteš H n. Pern. Dobruška Týništì Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Choceò Polièka Rosice H0 Rakousko Hronov B Rychnov n. Knìž. E Tišnov B E B Broumov Vamberk B Kuøim Svitavy E B Jihomoravský kraj R Pohoøelice Ivaò B výhled B R Ivaò Perná výhled B R Perná st.hranice výhled ÈR/Rak. B R 0 Moravský Písek Bzenec výhled B R 0 Bzenec Bzenec Pøívoz výhled B R Bzenec Pøívoz Rohatec výhled B0 R Rohatec Lužice výhled B R Lužice Bøeclav výhled B0 I/ Znojmo, obchvat I 0 0 B I/ Znojmo, obchvat II 0 0 B I/ Brno, VMO, Dobrovského B 0 B I/ Brno, VMO, MÚK, Dobrovského, Svitavská radiála 0 B I/ Brno, VMO, Tomkovo námìstí 0 B I/ Letovice Rozhraní 0 B I/0 Buèovice, pøeložka 0 B I/ Hodonín, MDO II 0 0 B0 I/ Hodonín, obchvat 0 B I/ Lechovice, obchvat 0 0 B I/ Krhov Vodìrady 0 0 B I/ Èeská Kuøim výhled Èeská Tøebová Žamberk E B B Hustopeèe Mikulov Letohrad Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B P o lsko Blansko B Brno 0 E Boskovice Šlapanice Bøeclav 0 M Slavkov u Brna B Zábøeh M Vyškov Buèovice Hodonín B0 Dubòany B0 B M M0 Mohelnice 0 Prostìjov Kyjov B Šumperk B Holíè B Litovel M M B Jihoèeský kraj C D 00 Tábor Sobìslav 0 Ca D 00A Sobìslav Veselí 0 n. L. Cb D 00B most pøes Lužnici 0 Cc D 00C Veselí n. L. Bošilec 0 C D 00/I Bošilec Ševìtín C D 00/II Ševìtín Borek C D 00/III Borek Úsilné C D 00/I Úsilné Hodìjovice C D 00/II Hodìjovice Tøebonín C R 0 Tøebonín Kaplice nádraží 0 C R 0/I Kaplice nádraží Nažidla 0 C0 R 0/II Nažidla D. Dvoøištì st. hr. 0 C R Lety Èimelice 0 C R Èimelice Mirotice 0 C R Mirotice, rozšíøení C R Mirotice Tøebkov 0 C0 I/ Vimperk Solná Lhota 0 C I/ Chýnov 0 C I/ Hnìvkov Sedlice 0 C I/ Nová Olešná 0 C I/ Lišov 0 C I/ propojení DO Èeské 0 0 C I/ Stráž nad Nežárkou Lásenice 0 C I/ Èerná v Pošumaví 0 0 C I/ Horní Planá 0 C I/ R Tøebonín MUK I/ Rájov 0 0 M 0 M Unièov 0 Jeseník Z Z Šternberk Olomouc Z M Kojetín Strážnice M Chropynì Z Z Veselí nad Moravou Rýmaøov M M Hulín Kromìøíž Otrokovice Z M St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov M Z Myjava Prudnik Bruntál Z Holešov Z T Z Z M Lipník n. Beè. Z Uherský Z p. Host. Zlín Prudnik Luhaèovice 0 Krnov T Vítkov Z Odry Hranice N. Mesto n. Váh. Pardubický kraj E R Sedlice Opatovice 0 0 E R Opatovice Èasy po roce 0 E R Èasy Ostrov po roce 0 E R Ostrov Vysoké Mýto po roce E R Vysoké Mýto Hrušová po roce E R Hrušová Janov po roce E R Janov Opatovec po roce E R Opatovec Staré Mìsto po roce E0 I/ Pardubice jihovýchodní obchvat 0 E I/ Holice obchvat 0 0 E I/ Bøezhrad Opatovice 0 0 E I/ Hrobice Ohrazenice 0 0 E I/ MÚK Doubravice odboèovací pruh 0 E I/ Pardubice MÚK Palackého, dostavba 0 E I/ Pardubice Trojice 0 E I/ Chrudim obchvat (Medlešice I/) 0 E0 I/ Chrudim obchvat (I/ Slatiòany) 0 E I/ nad Svitavou Laènov 0 E I/ Opatov obchvat 0 0 Královéhradecký kraj H D 0- Osièky Králové 0 0 H D 0 Králové Smiøice 0 0 H D 0 Smiøice Jaromìø 0 H R 0 Jaromìø Trutnov výhled H R 0 Trutnov státní hranice výhled H0 I/ Vamberk jižní pøeložka,. stavba 0 0 H I/ Nová Paka obchvat 0 H I/ ìves pøeložka 0 H I/ Jaromìø obchvat 0 H I/ Èeská Skalice obchvat 0 0 H I/ Náchod obchvat 0 G³ubczyce Z T Z Slavièín nad Moravicí T Z0 Z Val. Meziøíèí Z Fulnek Z Trenèín Z Opava T Vsetín T T T Z0 Valašské Klobouky Brumov- -Bylnice Bílovec T Kravaøe T Studénka T T0 Zubøí S ovensko Nemšová T0 T Rožnov p. Radh. Racibórz Kopøivnice T T Ostrava T Púchov Pøíbor Hluèín T Frenštát p. Radh. T Olomoucký kraj D 0 Øíkovice Pøerov M 0 M D 0 Pøerov Lipník 0 M D 0 Lipník Bìlotín 0 0 M R 0. Køelov Slavonín výhled.etapa M R 0 Olomouc Kokory po roce M R 0 Kokory Pøerov po roce M R Staré Mìsto Maletín po roce M R Maletín Mohlenice po roce M0 I/ Vlachov Rájec 0 0 M I/ Rájec Zábøeh 0 0 M I/ Šternberk obchvat 0 M I/ MÚK s ÈD Pøerov Pøedmostí 0 M I/0 Javorník obchvat 0 0 M I/ Èervenohorské sedlo jih 0 M I/ Èervenohorské sedlo sever 0 0 T T Vratimov T Gliwice T Kraj Vysoèina J0 I/ Žïár Mìlkovice pøeložka 0 J I/ Božejov Ondøejov 0 J I/ Ondøejov Pelhøimov 0 J I/ Roušany Pohled 0 J I/ Èeská Bìlá obchvat 0 0 J I/ Jihlava obchvat jih 0 0 J I/ Moravské obchvat 0 J I/ Ranèíøov Vílanec výhled J I/ Stonaøov, pøeložka výhled J I/ Dlouhá Brtnice, pøeložka výhled J0 I/ Markvartice, køiž. Kasárna výhled J I/ Želetava, pøeložka výhled J I/ Jakubov, pøeložka výhled Karlovarský kraj K R Knínice Bošov 0 K R Žalmanov Knínice 0 K R Olšová Vrata Žalmanov 0 K R Karlovy Vary Olšová Vrata 0 K R Nové Sedlo Jenišov 0 0 K R Nové Sedlo Sokolov 0 K R Sokolov Tisová 0 K R Tisová Kamenný Dvùr 0 0 K0 I/ Trstìnice Drmoul 0 K I/ Velká Hleïsebe 0 0 K I/, I/ MÚK Horní Lomany 0 K I/ MÚK Horní Lomany Vojtanov 0 Liberecký kraj L0 I/ Dubá obchvat 0 L I/ Sosnová MÚK 0 0 L I/ Dubice Dolní Libchava obchvat 0 L I/, I/ Okrouhlá MÚK 0 0 L I/ Rynoltice Lvová pøeložka silnice 0 L I/ Stráž n.n. Krásná Studánka 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L0 I/ Kunratice Jablonec n. N. 0 L I/ Kravaøe obchvat 0 L I/ Bílý Kostel Hrádek n. N. 0 L I/ Hrádek n. N. st. hr. ÈR/ 0 0 Bohumín Petøvald Šenov Frýdek- -Místek T0 T Rychvald Frýdlant n. O. Gliwice Orlová Havíøov T Bytèa Petrovice u Karv. T T Karviná T Èeský Tìšín T T Bielsko-Bia³a T T Tøinec Žilina Jablunkov ský kraj P0 I/ a II/, Plaská Na Roudné Chrástecká 0 P I/, K Dráze Jasmínová 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel. 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel.,. st. 0 P I/ Planá Trstìnice pøeložka 0 P I/, Nová Hospoda pøeložka 0 0 P I/ Staòkov pøeložka 0 P0 I/ Klatovy pøeložka. stavba 0 P I/, Tyršùv sad Sukova. st. 0 0 P I/ Šlovice Pøeštice pøeložka 0 P I/ Tøemošná pøeložka 0 P I/ Plasy, most ev.è Støedoèeský kraj A R Bìchovice D 0 A R D Vestec 0 0 A R Vestec Lahovice 0 0 A R Lahovice Slivenec 0 0 A R Ruzynì Suchdol 0 A R Suchdol Bøezinìves 0 A R Bøezinìves Satalice S D 00 Praha Jílové po roce S D 00 Jílové Hostìradice po roce S D 00 Hostìradice Neštìtice po roce S D 00 Neštìtice Voraèice po roce S D 00 I Voraèice Nová Hospoda po roce S D 00 II Nová Hospoda Mezno 0 0 S R Skalka køižovatka II/ 0 S R køižovatka II/ Milín 0 S R Milín Lety 0 S0 R Praha Pavlov 0 0 S R Nové Strašecí Øevnièov S R Øevnièov obchvat 0 S R Krupá, pøeložka 0 S R Hoøesedly, pøeložka S R Hoøovièky obchvat S R Slaný hranice kraje S I/ Olbramovice, pøeložka 0 S I/ Libeznice obchvat 0 0 S I/, I/ Mìlník obchvat,. stavba 0 S I/ Slaný Velvary 0 S I/ Luštìnice Újezd 0 S I/ Nymburk obchvat II. a III. stavba 0 S I/ Kolín obchvat 0 0 Moravskoslezský kraj T D 0 Bìlotín Hladké Životice 0 0 T D 0 Hladké Životice Bílovec 0 0 T D 0 Bílovec Ostrava, Rudná 0 0 T D 0 Bohumín st. hranice ÈR/PR 0 0 T R MÚK Bìlotín Rybí 0 T R Rybí MÚK Rychaltice 0 T R Rychaltice Frýdek-Místek 0 T0 R Frýdek-Místek obchvat 0 T R Frýdek-Místek, pøipojení na R 0 T R MÚK Nošovice 0 0 T I/ a I/ propojení spojka S v Opavì 0 0 T I/ Opava severní obchvat vých. èást 0 T I/ Mokré Lazce hranice okr. opa/ova 0 T I/ Èeský Tìšín obchvat 0 0 T I/ Tøanovice Nebory 0 T I/ Nebory Oldøichovice 0 T I/ Oldøichovice 0 T I/ Hrádek prùtah (SŽDC) 0 T I/ Jablunkov obchvat 0 0 T0 I/ Ostrava prodloužená Rudná 0 T I/ Bruntál východní obchvat 0 T I/ Severní spoj I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká II. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká III. stavba 0 T I/ Hladké Životice obchvat 0 0 T I/ Krnov SV obchvat 0 T I/ Mošnov obchvat 0 T0 I/ Pøíbor Skotnice 0 T I/ Pøíbor obchvat 0 T I/ Karviná obchvat 0 T I/ Skøeèoò Bohumín, obchvat 0 0 Ústecký kraj U D 00 Lovosice Øehlovice 0 0 U R køiž.i/ (Petrohrad) Lubenec výhled U R Lubenec, obchvat 0 U R Lubenec Bošov 0 U R Panenský Týnec, zkap. obchvatu 0 0 U R Sulec obchvat 0 0 U R Chlumèany zkapacitnìní 0 U R Louny, zkapacitnìní obchvatu 0 0 U R Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu 0 U0 R Postoloprty MÚK Bitozeves 0 0 U R MÚK Bitozeves MÚK Vysoèany 0 0 U R Vysoèany MÚK 0 0 U R MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice 0 U R MÚK Droužkovice MÚK N. Spoøice 0 U0 I/ Lesné pøeložka 0 0 U I/ køižovatka Vernéøov 0 0 U I/ Komoøany Most 0 0 U I/ Most Litvínov 0 U I/ Velemyšleves obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Žiželice obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Dobromìøice Odolice 0 0 U I/0 nad Labem, dopravní opatøení povodòová hráz 0 0 U I/ Dìèín Vilsnice 0 0 U0 I/ Dìèín D Zlínský kraj Z D 0./II Moøice Kojetín. etapa 0 0 Z D 0. Kojetín Kromìøíž západ 0 0 Z D 0. Kromìøíž západ Kromìøíž východ 0 0 Z D 0 Kromìøíž vých. Øíkovice 0 Z R 0 Hulín Fryšták 0 Z R 0. Fryšták Lípa. 0 etapa Z R 0. Fryšták Lípa.etapa výhled Z R 0 Lípa Pozdìchov výhled Z R 0 Pozdìchov Horní výhled Lideè Z0 R 0 Horní Lideè st. hr. ÈR/SR výhled Z R 0 Skalka Hulín 0 Z R 0 Otrokovice, obchvat JV 0 Z R 0 Napajedla Babice výhled Z R 0 Babice Staré Mìsto výhled Z R 0 Staré Mìsto Mor. Písek výhled Z0 I/ Valašské Meziøíèí Lešná,.etapa 0 0 Z I/ Valašské Meziøíèí Lešná,.etapa 0 Z I/ Vizovice Lhotsko 0 Z I/0 Bánov, obchvat 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 Z I/ Malenovice Otrokovice km Bratislava

9 Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská, 0 00 PRAHA

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Zlínský kraj stav k /0 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

D11 R11. dálnice. a rychlostní silnice. Praha Hradec Králové Polsko. Informační publikace o realizaci dálnice D11 k podzimu 2008

D11 R11. dálnice. a rychlostní silnice. Praha Hradec Králové Polsko. Informační publikace o realizaci dálnice D11 k podzimu 2008 dálnice a rychlostní silnice D R Praha Hradec Králové Polsko Informační publikace o realizaci dálnice D k podzimu 2008 0 5 10 15 20 km Tanvald Èeská Lípa Jablonec LIBEREC nad Nisou Dálnice D Praha Hradec

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

C. Stavba km Náklad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zbývá stavby O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363

C. Stavba km Náklad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zbývá stavby O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363 O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363 O134/1 Morice - Kojetín 8,1 2090 500 800 700 90 O134/2 Kojetín 4,0 1150 150 450 550 - Kromeríž západ 01343 Kromeríž západ 3,0 975 150 425 325 75 D1

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

Předpokládané datum ukončení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení Předpokládané datum zahájení D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Předpokládané datum zahájení realizace projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení na EK D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice D1 Modernizace úsek

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R55: [1] Rychlostní silnice R55 1. R55 5501 Olomouc - Kokory Olomoucký kraj 2. R55 5502 Kokory Přerov Olomoucký

Více

*MVCRX023YP0L* odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034. Č. j. MV- 127897-3/OBP-2014. Praha 26. září 2014.

*MVCRX023YP0L* odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034. Č. j. MV- 127897-3/OBP-2014. Praha 26. září 2014. *MVCRX023YP0L* MVCRX023YP0L prvotní identifikátor odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV- 127897-3/OBP-2014 Vážený pan identifikátor datové schránky: Praha 26. září 2014 Poskytnutí

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost Aktivita X09/05 Výstup struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 1 Rozvojové osy a struktura regionálních

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více

Seznam ČS s palivem VERVA

Seznam ČS s palivem VERVA 1 Seznam ČS s palivem VERVA 545 Blansko ano 115 Bochov ano 530 Boskovice ano ano 259 Brandýs nad Labem ano 53 Brno - autodrom ano ano 537 Brno - Bystrc ano ano 538 Brno - Královopolská ano ano 539 Brno

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Tato distanční studijní opora vznikla v roce 2005 z velké většiny jako praktický dílčí výstup z výzkumného projektu MMR Návrh nové rajonizace

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

11.45 11.50 11.55 ČASOVÁ ROVNICE 12.00 12.05 12.10-10 -15 12.15-30 -10-20 -20 DATUM

11.45 11.50 11.55 ČASOVÁ ROVNICE 12.00 12.05 12.10-10 -15 12.15-30 -10-20 -20 DATUM Vrchní díl vystřihneme, prořízneme 4 štěrbiny a spojíne se spodním dílem patentkou. 4 6 7 8 VÝCHOD SLUNCE 1 1 - -1-1 11.4 11. 11. 12. 12. 12.1 12.1 2 1-1 -2 DATUM DEKLINACE SLUNCE 6 4-3 -2 16 17 18 19

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka Èeský Šternberk. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka Èeský Šternberk. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Psáøe D Dálnice Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka Èeský Šternberk úsek 05, EXIT 4 Šternov EXIT 49 Psáře úsek 4, 34 Ostøedek 4 Šternov Modernizace v úseku Mirošovice 4 Šternov Úsek 5, EXIT 4 Šternov

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Popis stavu V roce 2015 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP

Více