PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484"

Transkript

1 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího vzduchu použitelná jak v průmyslové oblasti, tak i pro komfortní účely Lze dosáhnout horizontálního (chladicí režim) i vertikálního (topný režim) proudu vzduchu stejně tak jako např místního vytěsňovacího větrání, jehož je zapotřebí zejména v oblasti velké tepelné zátěže nebo tam, kde se vyskytují škodliviny Přestavitelnou výusť je možné použít buď bezprostředně pod stropem nebo jako volně zavěšenou a je připojena přímo na kruhové potrubí Oblasti použití průmyslové haly velkoprodejny výrobní prostory laboratoře pracoviště zatížená škodlivými látkami sportovní haly v prostorech od do m výšky Charakteristické rysy libovolné nastavení směru výstupu vzduchu od horizontálního až po vertikální proud rychlý pokles teplotního rozdílu a rychlosti proudění v chladicím režimu přívod vzduchu bez vzniku průvanu VLD VLV místní vytěsňovací větrání ve velmi zatížených prostorech, zejména v provedení VLV nízké tlakové ztráty a nízká hladina akustického výkonu pohodlné ruční nastavení pomocí lankového ovládání je možné (i dodatečné) přestavění z ručního ovládání na motorické montáž bez připojovací komory Všeobecné údaje Přestavitelná výusť VLD je koncipována tak, aby mohla splnit prakticky veškeré požadavky, kladené na vzduchové výustě zejména ve výrobní a průmyslové oblasti V topném režimu jí lze docílit značného vertikálního dosahu proudu vzduchu, v chladícím režimu pak může být přiváděn do prostoru chladný vzduch při vysoké indukci Pro přívod vzduchu bezprostředně k pracovištím se škodlivinami byl koncipován zejména typ VLV Jeho pomocí se přivádí vzduch s nízkým impulsem, takže škodliviny se odvádějí cíleně a současně se oproti konvenčním směšovacím systémům přívodu vzduchu, dosáhne nižší koncentrace škodlivin přímo na pracovišti Konstrukční uspořádání Výusť VLD/VLV tvoří vlastní těleso z ocelového pozinkovaného plechu s jednotlivými otvory, případně se speciálně děrovaným plechovým pláštěm (), s připojovacím hrdlem () a se čtyřmi usměrňovacími lopatkami () tvořícími plochu dna, které jsou uloženy v horizontální ose () tak, aby se mohly natáčet Tyto lopatky jsou spojeny pomocí kloubově uložených tuhých spojovacích elementů () s ozubeným hřebenem (), který je napojen na držák s ozubeným kolem () Na něm je upevněna hřídel (), která je na jedné straně vyvedena ven z připojovacího hrdla Na vnějším volném konci této hřídele je aretace, příp nasazeno nastavovací zařízení () (ručně ovládaný převod nebo servopohon) Dodatečné přestavění ovládání z ručního na motorické je možné provést bez demontáže výustě Na straně protilehlé připojovacímu hrdlu je středový kotouček () a vnější usměrňovací prstenec () ke zvýšení vertikální výstupní rychlosti Všechny jednotlivé díly tvoří celek, který lze připojit bez připojovací komory přímo na vzduchotechnické potrubí Způsob funkce Vzduch vstupující do výustě přes připojovací hrdlo se při uzavřených usměrňovacích lopatkách usměrní a vychází horizontálně přes otvory v plášti výustě U volně zavěšených výustí zejména menších velikostí typu VLD se dosáhne dokonce složky rychlosti směřující vzhůru Pootočením čtyř lopatek ve dně výustě směrem dovnitř se úhel výstupu proudu vzduchu průběžně mění, až se při jejich úplném otevření docílí vertikálního proudu Zvláštním uložením usměrňovacích lopatek ve dně se dosáhne při rozsahu úhlu 0 až (nastavovací úhel klapek) přídavně vířivé složky Zvětšením výstupní plochy se u výustě VLV výstupní rychlost výrazně sníží a docílí se tak místního vytěsňovacího účinku proudem vzduchu

2 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBRAZY PROUDĚNÍ VZDUCHU OBLASTI POUŽITÍ chlazení - horizontální radiální proud na příkladu VLD vytápění - vertikální proud na příkladu VLD vytěsňovací větrání na příkladu VLV Vnitřní i vnější tepelné zátěže vznikající například výrobním procesem a/nebo slunečním svitem musí být pomocí klimatizačního zařízení odvedeny Za tím účelem je třeba přivést chladný, dle možnosti vysoce induktivní vzduch nad pracovní oblast, aby se zabránilo průvanu Uspořádání výstupních otvorů na plášti výustě VLD zaručuje horizontální, příp lehce vzhůru směřující výstup vzduchu a jeho rychlé smísení se vzduchem v prostoru Jelikož jsou výustě zpravidla instalovány v horní oblasti prostoru, musí teplý přiváděný vzduch vystupovat zejména ve fázi zátopu prostoru v topném období kolmo a s vysokým impulsem Obrázek (viz nahoře) ukazuje rozprostření proudu vzduchu vystupujícího z výustě VLD, jsou-li lopatky ve dně zcela otevřeny Stejného rozprostření proudu vzduchu se dosáhne pomocí výustě VLV Zejména ve výrobní sféře zatížené škodlivinami je třeba odvést je přímo při co nejmenším smísení s okolním vzduchem Vedle přísunu čerstvého vzduchu zaplavením velkoplošnými výustěmi se proto hodí takové formy proudění, při nichž je přiváděný vzduch s nízkým impulsem veden přímo na pracoviště nebo na místo pobytu obsluhy a škodlivinami zatížený vzduch se tak vytlačí Obrázek ukazuje alternativu, jež vzniká částečným otevřením lopatek ve dně výustě Jejich nastavovacím úhlem je možné značně ovlivnit úhel rozprostření proudu vzduchu Oblasti použití VLD/VLV průtok vzduchu V 0 [m /h] max opt min max opt min max opt min max opt min při vytěsňovacím větrání u typu VLV 00 DN 0 DN DN 00 DN 00

3 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV ROZMĚRY MONTÁŽNÍ VARIANTY Rozměry a uspořádání ploch proudění na tělese výustě levá polovina obrázků: optimalizované uspořádání výstupních otvorů u výustě VLD pravá polovina obrázků: perforovaný plechový plášť u výustě VLV Při montáži se výusť zavěsí na závitové tyče pomocí otvorů v límci hrdla (, mm) VLD/VLV - 0 Ø Montáž při volném zavěšení s napojením na spiro potrubí Montáž při volném zavěšení s napojením na koleno Ø hmotnost =,0 kg VLD/VLV - zavěšení při montáži Ø 0 0 Ø hmotnost =, kg VLD/VLV - 00 ø Montáž pod podhledem (např s motorickým přestavením) Montáž při volném zavěšení (např s lankovým ovládáním s převodní kladkou) 0 ø 0 Hmotnost =,0 kg VLD/VLV - 00 ø 0 0 převodní kladka zavěšení při montáži ø 0 Hmotnost =, kg

4 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV USMĚRNĚNÍ PROUDU VZDUCHU TECHNICKÁ DATA SERVOPOHONU PROJEKTOVÝ NOMOGRAM HORIZONTÁLNÍHO PROUDU VZDUCHU BEZ VLIVU STROPU TEPLOTNÍ POMĚR ruční přestavení s aretací Projektový nomogram VLD/VLV v max = v maxkat x k L WA = L WAkat k p t = p tkat x k VLD : k = k = 0 k = VLV : k = 0, k = k = 0, DN 0 DN průtok vzduchu V 0 [m /h] L WA [db] L WA [db] ruční přestavení ovládacím lankem DN 00 L WA [db] otočně DN 00 L WA [db] tlaková ztráta pt [Pa] přestavení pomocí servopohonu Při umístění pod stropem je třeba rychlosti násobit koeficientem, dráha proudu x popř x+y [m],, 0, 0, 0, rychlost proudění v max= 0, m/s 0, 0, 0, 0, 0,,0 Schéma připojení servopohon ~ + ~ V ~ ( VA) Y 0 V- plynulá regulace Y 00V fázový náběh KO (0 mw) obvyklé výrobky SCS Inel 0 KO (0 ma) obvyklé výrobky: Honeywell, Centra, Kieb&Peter, L+S, Johnson, Sauter, Satschwell, Siemens Technická data servopohonu Belimo napájecí napětí: V~ +/- 0% 0/0 Hz příkon: W dimenzování: VA připojení: svorkami řídící signál Y: na svorce, 0 V pracovní rozsah:,,0 V maximálně třída ochrany: III (bezpečné nízké napětí) teplota prostředí: 0-0 C stupeň odrušení: N Teplotní poměr teplotní poměr T xy / T 0 [] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, DN 00 DN 00 DN DN 0 0,,, vzdálenost od výustě x příp x + y [m]

5 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV VERTIKÁLNÍ VOLNÝ PROUD / VERTIKÁLNÍ HLOUBKA DOSAHU PROUDU HORIZONTÁLNÍ PROUD/VERTIKÁLNÍ ODCHYLKA PROUDU PŘI CHLAZENÍ VLD/VLV - 0 VLD/VLV -0 teplotní rozdíl T 0 [K] průtok vzduchu V 0 [m /h] 00 horizontální vzdálenost od výustě x [m] vertikální hloubka dosahu proudu y max [m],, průtok vzduchuv 0 [m /h] teplotní rozdíl přiváděného vzduchu T 0 [K] 0, 0, 0, vertikální odchylka y [m] VLD/VLV - VLD/VLV - vertikální hloubka dosahu proudu y max [m],, teplotní rozdíl T 0 [K] průtok vzduchu V 0 [m /h] - horizontální vzdálenost od výustě průtok vzduchu V 0 [m /h] x [m] teplotní rozdíl přiváděného vzduchu T 0 [K] , 0, 0, vertikální odchylka y [m]

6 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV VERTIKÁLNÍ VOLNÝ PROUD / VERTIKÁLNÍ HLOUBKA DOSAHU PROUDU HORIZONTÁLNÍ PROUD/VERTIKÁLNÍ ODCHYLKA PROUDU PŘI CHLAZENÍ VLD/VLV - 00 VLD/VLV -00 teplotní rozdíl T 0 [K] horizontální vzdálenost od výustě průtok vzduchu V 0 [m /h] x [m] vertikální hloubka dosahu proudu y max [m],, průtok vzduchu V 0 [m /h] teplotní rozdíl přiváděného vzduchu T 0 [K] , 0, 0, vertikální odchylka y [m] VLD/VLV - 00 VLD/VLV -00 vertikální hloubka dosahu proudu y max [m],, teplotní rozdíl T 0 [K] průtok vzduchu V 0 [m /h] 0 0 horizontální vzdálenost od výustě průtok vzduchu V 0 [m /h] x [m] teplotní rozdíl přiváděného vzduchu T 0 [K] 0, 0, 0, vertikální odchylka y [m]

7 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV PROJEKTOVÉ PŘÍKLADY TEXT PRO OBJEDNÁVKU Příklad č : Zadání: výška prostoru: H =,00 m montážní výška: h =,00 m (montáž při volném zavěšení) průtok vzduchu na výusť: V 0 = 00 m /h maximální rychlost vzduchu ve výšce, m nad podlahou: v = 0, m/s Má se zjistit: ) velikost výustě ) hladina akustického výkonu L WA a celková tlaková ztráta p t, ) nejmenší vzdálenost výustí Řešení: ) Z diagramu "Oblasti použití" vyplývá velikost DN ) Z projektového nomogramu Horizontální proud odečteme pro velikost DN a pro průtok vzduchu 00 m /h tyto hodnoty: A-hodnota hladiny akustického výkonu: db celková tlaková ztráta: Pa Pro y = h -, =,00 m -, m =, m a maximální rychlost ve výši hlavy 0, m/s vyplývá nejmenší vzdálenost výustí x ( m -, m) =, m Příklad č : Zadání: velikost výustě: DN průtok vzduchu: 00 m /h teplotní rozdíl: + K Má se zjistit: vertikální hloubka dosahu proudu Řešení: Z nomogramu "Vertikální hloubka dosahu proudu" vyplývá, m Text pro objednávku VLD Přestavitelná výusť pro turbulentní směšovací proudění pro chladící i topný režim, s přímým napojením na kruhové potrubí, kterou tvoří těleso z ocelového pozinkovaného plechu opatřené jednotlivými otvory, s připojovacím hrdlem a s otočně uloženými jednotlivými lopatkami z hliníku, sloužícími jako plocha dna a s regulačním mechanizmem pro ruční, případně motorické přestavování; motorické přestavování lze instalovat dodatečně Provedení: ručně přestavitelná na výusti Typ VLD -A ručně přestavitelná s ovládacím lankem Typ VLD -S přestavitelná servopohonem Belimo KM -SR EM, komplet s připojovacím kabelem Typ VLD -M Technické údaje: průtok vzduchu: m /h tlaková ztráta: hladina akustického výkonu: výrobce: Pa db EMCO typ: VLD - velikost : DN Text pro objednávku VLV Přestavitelná výusť s prouděním ve vrstvách pro chladicí i topný režim, s přímým napojením na kruhové potrubí, kterou tvoří těleso s pláštěm ze speciálně perforovaného ocelového pozinkovaného plechu, s připojovacím hrdlem a s otočně uloženými jednotlivými hliníkovými lopatkami, sloužícími jako plocha dna a s regulačním mechanismem pro ruční, případně motorické přestavování; motorické přestavování lze instalovat dodatečně Provedení: ručně přestavitelná na výusti Typ VLV -A ručně přestavitelná s ovládacím lankem Typ VLV -S přestavitelná servopohonem Belimo KM -SR EM, komplet s připojovacím kabelem Typ VLD -M Technické údaje: průtok vzduchu: m /h tlaková ztráta: hladina akustického výkonu: výrobce: Pa db EMCO typ: VLV - velikost: Výustě VLD a VLV lze jako zvláštní provedení dodat také s bowdenovým tahem DN

8 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV POZNÁMKY

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva... 5 2.2 Požadavky na otopný systém... 6 2.3 Odvod

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC fasádní a okenní přívodní prvky 23 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro

Více

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 2 0 1 2 / 1 3 LIGHT COMMERCIAL KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 RAV Light CommeRCiAL 2 I TOSHIBA Pro profesionální použití? Výhradně profesionální řešení! Filozofie firmy Toshiba je založená

Více

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7 Obsah 1. Úvod................................................................................................ 3 2. Hydromotory.........................................................................................

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení Projekční a montážní podklady Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení 02/2014 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1. 2. 3, TAC, KB 12 stěnové a

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10

Více

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Nový rozváděč TS IT. Nový světový standard síťové a serverové techniky. Pod názvem TS IT prezentovala firma Rittal na CeBIT 202 poprvé kompletně nově vyvinutý systém stojanových

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Informace o výrobku 1. verze VEX300 VEX300C PROTIPROUDÝ VÝMĚNÍK. Větrací jednotka s protiproudým výměníkem tepla. VEX330: 150-1,350 m3/h

Informace o výrobku 1. verze VEX300 VEX300C PROTIPROUDÝ VÝMĚNÍK. Větrací jednotka s protiproudým výměníkem tepla. VEX330: 150-1,350 m3/h Informace o výrobku 1. verze VEX300C Větrací jednotka s protiproudým výměníkem tepla VEX320: 150-1,100 m3/h VEX330: 150-1,350 m3/h VEX300 Ř A D A PROTIPROUDÝ VÝMĚNÍK Obsah VEX320 (150-1 100 m 3 /h)...

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Solární systémy Tepelná čerpadla HPSol HPSol V WPSol 300 Plánovací příručka Schüco Solární systémy Plánovací příručka pro Schüco tepelná čerpadla HPSol, HPSol V a HPSol 300, Číslo produktu 29 625 Verze

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

MaR VZT - požadavky projektanta VZT

MaR VZT - požadavky projektanta VZT Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí Program celoživotního vzdělávání: kurz Klimatizace a Větrání Sylabus přednášek 5.7 MaR VZT -

Více