LUIS KHAN ARCHITEKTURA JAKO VÝRAZ NADVLÁDY. str.14-15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUIS KHAN ARCHITEKTURA JAKO VÝRAZ NADVLÁDY. str.14-15"

Transkript

1 04/ JOURNAL 2005 MŮJ MÚJ ARCHITEKT LUIS KHAN str. 7 ARCHITEKTURA JAKO VÝRAZ NADVLÁDY str.4-5

2 Od přecházíme na novou verzi systému kontinuálního měření a vyhodnocování emisí na výstupu z rotační pece. Stávající kontinuální měření a vyhodnocování emisí TZL (prach), SO 2 (oxid siřičitý) a NO x (oxidy dusíku) bude rozšířeno o monitoring emisí TOC (těkavé organické látky) a CO (oxid uhelnatý) v souladu s požadavky platné legislativy Materials for building our world

3 ...::: editorial/obsah Vážení přátelé, závěr roku nás vyzývá k bilancování: jak splnil rok 2005 naše očekávání? Jak jsou spokojeni naši zákazníci, partneři, dodavatelé, spolupracovníci? Uspěli jsme v realizaci našich Novoročních předsevzetí? Jsme přesvědčeni, že jsme vám byli dobrými partnery. Náš pracovní kolektiv letos dosáhl pozoruhodných hospodářských výsledků, objemy prodejů překročily náš původní rozpočet. Podařilo se nám vybavit naši laboratoř dvěma novými přístroji pro spektrální a difrakční rentgenové analýzy slínku a cementu, jejichž prostřednictvím se zvýšily naše možnosti kontrolovat další parametry kvality stávajících i nově vyvíjených cementů. Investovali jsme další prostředky do ochrany životního prostředí, které se prolíná do všech aspektů činností naší společnosti. Jednou z těchto investic je do běžného provozu právě zaváděná technologie pro selektivní nekatalytickou redukci, čímž - v souladu s nařízením vlády týkajícího se změn emisních limitů a jejich monitoringu pro spoluspalovací zařízení - dále snížíme emise oxidů dusíku do ovzduší. Všechny tyto investice nás posouvají notný kus dopředu na cestě k dalšímu zkvalitnění našich produktů i ekologizaci výroby. Na závěr mi dovolte, abych vám koncem tohoto jistě náročného roku poděkoval za spolupráci. Přeji Vám, aby příští rok pro každého z Vás byl o něco lepší, jednodušší, přínosnější. A také Vám přeji, abyste si v průběhu vánočních svátků se svými blízkými našli čas zajít do kina nebo do divadla, na lyže, nebo se jen tak projít a vychutnat klid a pohodu někde v přírodě. A pak zase pojedeme všichni dál. Ing. Ivan Mareš Generální ředitel obsah téma rozhovor nové technologie info zajímavé stavby referenční stavby Lafarge ve světě stopy architektury galerie klientů aktuality/vip club Expedice - zrcadlo cementárny Zelenou dostala kamionová doprava Projekt pro snížení emisí Můj architekt Louis Kahn Monumentální Parlamentv Dháce Městský úřad Lovosice Rakouský příběh o úspěchu Architektura jako výraz nadvlády Metros - dodávky přímo na stavbu Dobiáš spol. s r.o. Setkání na Budyni ČTVRTLETNÍK LAFARGE CEMENT JOURNAL (čtvrtletník) číslo 4/2005 ročník 2 vydavatel: Lafarge Cement, a. s., 4 2 Čížkovice u Lovosic Tel.: Fax: , redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková šéfredaktorka: Blanka Stehlíková - C.N.A. fotografie: archiv Lafarge Cement, DOBIÁŠ Kněžmost, Metros, Jana Stěhulová, Hana Růžičková design: G Art - Hana Růžičková LAFARGE 04/2005

4 tèma :::... Zrcadlo cementárny expedice cementu Devět skladovacích sil, terminál s nakládacími místy volně loženého cementu a linka pro balení a paletizaci pytlovaného cementu a dalších výrobků - to jsou nejdůležitější součásti expedice, konečné fáze celého výrobního procesu Všechny moderní způsoby expedice, které plně vyhovují evropským kritériím, pružně reagují na průběžné dodávky i na mimořádné potřeby zákazníků, vysvětluje dlouholetý šéf provozu 4 Josef Doležel. 2 Po silnici i po kolejích Finální produkt, cement, je dopravován pasem na transportním mostě do devíti sil, z nichž se dál přesunuje pomocí pneumatické dopravy a elevátorů do šesti zásobníků o celkové kapacitě 450 m3, případně přímo do dopravních prostředků. Na volně ložený cement se expeduje sedm druhů cementů a na balený cement šest druhů. Bez ohledu na to, zdali se jedná o volně ložený nebo balený cement, vápence pro odsíření nebo například maltovinové pojivo Multibat, nejvýhodnější způsob dopravy si určí zákazník sám, pokračuje Josef Doležel. Dodávky in-time Tak jak se požadavky zákazníků na distribuci cementářských výrobků v posledních deseti letech měnily, bylo 2 LAFARGE 04/2005

5 ...::: tèma Popisky fotografií Plnící hubice 2 Samoobslužné nakládací místo 3 Paletizační linka 4 Třetí nakládací místo 5 Samoobslužný systém pro řidiče 3 třeba upravit i technologii a organizaci expedice. Otevření trhu a prudký nárůst konkurence přinesly nejen výrazný tlak na zpružnění celého procesu, ale vyžádaly si dodávky cementu in-time, bez meziskladů v betonárkách nebo na stavbách. Nejdůležitější změnu pak zaznamenala distribuce volně loženého cementu, jehož doprava se vzhledem k rychlosti a množství začala přesouvat ze železnice na silnici a stále více odběratelů přijíždělo pro cement o víkendech a ve večerních hodinách. Vstup České republiky do Evropské unie dal jednoznačně zelenou přepravě volně loženého cementu autocisternami a expedici baleného cementu nákladními kamiony. Nepochybně k tomu přispěla i dobrá dosažitelnost provozu Lafarge Cement z dálnice, která prochází v její bezprostřední blízkosti," vysvětluje dále Josef Doležel. Non-stop provoz V roce 2000 přešla expedice na plně samoobslužný systém, který umožňuje odběratelům nakládat volně ložený cement a vápence na auta 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Všem zákazníkům jsou vydány čipové karty, jejichž pomocí řidiči obslouží celý nakládací proces, počínaje otevřením závory pro vjezd, identifikací přes čtecí zařízení, vlastní nakládku produktu, vytisknutí dodacího listu i otevření závory pro výjezd. Na cement v současnosti funguje trojlístek nakládacích míst a na vápenec dvě nakládací místa. Každé z nich má svoji váhu, s platností obchodního vážení. Vážicí zařízení jsou pravidelně cejchována a kontrolována, takže procedura vážení je plně automatická bez zásahu lidského činitele. Vlastní požadavek na nakládku zadává řidič přes dotykovou obrazovku, kde si mimo jiné může vybrat, v jakém jazyce chce sledovat pokyny. Tuto činnost řidič provádí v místnosti, kde se současně může občerstvit nápojem z automatu a v klidu sledovat průběh nakládky. Čtvrté nakládací místo Nejen na expedici se řídíme heslem náš zákazník náš pán'. Pracovníci vychází z potřeby zajistit požadavky zákazníků kvalitně, v požadovaném množství a včas. Rychlá reakce i sladění celého procesu odbavení však vyžaduje nemalé úsilí celého pracovního kolektivu operátorů expedice. Pro případ, že se objeví nový klient, jsou připraveni jej okamžitě zaškolit do obsluhy systému, a vysvětlit mu celý proces nakládky. A přesto, že jednotlivá nakládací místa odbaví dohromady až 80 kamionů denně, se společnost Lafar- 4 5 LAFARGE 04/2005 3

6 tèma :::... 6 ge Cement rozhodla postavit v příštím roce další tj. čtvrté nakládací místo na cement, včetně čtyř pětisettunových zásobníků. Tato investice přinese další vstřícný krok směrem k zákazníkovi, zvýší se flexibilita nakládky i možnost rozšíření sortimentů. Automatizovaná balící linka Další významnou částí distribuce výrobků je expedice baleného cementu, která proběhla svým vývojem od ruční nakládky až po automatizované balení na palety včetně spodní a vrchní folie. Expedice baleného zboží se ovšem neobejde bez pracovníků - strojníků expedice a operátorů expedice, kteří zajišťují výrobu, skladování a nakládku kamionů, případně vagónů. Pro zákazníky připravují celkem pět druhů cementu a výrobek s názvem Multibat, který v roce 998 nahradil hydraulické vápno. Soubor zařízení na balení výrobků tvoří jedna rotační šestiventilová balička na cement, jedna na Multibat a paletizační linka. Dva tisíce pytlů za hodinu Kapacita baliček a paletizační linky je až 2000 pytlů za hodinu. Součástí paletizační linky je zařízení pro položení PE folie na paletu a přetažení palety s výrobkem smršťovací folií, která chrání výrobek proti povětrnostním vlivům a fixuje pytle na paletě. Od května loňského roku tu nahradili 50 kg balení balením 25 kg cementu. Celkem se ukládá na paletu 56 naplněných pytlů v sedmi vrstvách po osmi pytlích. U Multibatu zůstalo 40 kg balení, na paletu přijde 35 pytlů - 7 vrstev po 5 pytlích. Palety jsou používány pouze dřevěné EUR o rozměrech 200 x 800 mm. Z paletizační linky jsou hotové výrobky odváženy vysokozdvižnými vozíky o nosnosti 5,5 tuny do skladu nebo přímo na auto zákazníkovi. Změnu balení z padesátikilogramových pytlů na poloviční balení doprovodila úprava barevnosti potisků pytlů včetně harmonizace označování výrobků s evropskou legislativou. Popisky fotografií 7 6 Vysokozdvižný vozík (kapacita 3,5 t) pro dvě palety za sebou 7 Naložený pytlový cement na auto 4 LAFARGE 04/2005

7 ...::: rozhovor Zelenou dostala kamionová přeprava Josef Doležel pracuje v čížkovické cementárně třicet let, absolvoval dopravní školu v Děčíně, obor provoz a ekonomika dopravy, první pracovní zkušenosti získal jako výpravčí u Českých drah. Svou kariéru v cementářském provozu v Čížkovicích zahájil v roce 976 rovněž v pozici výpravčího na vlečce. Postupně se vypracoval na místo vedoucího železniční dopravy a v roce 986 se pak stal vedoucím provozu 4, který zajišťoval expedici cementu jak po železnici, tak po silnici. Zpočátku řídil až stovku lidí, nyní zvládá práci celého úseku s osmnácti spolupracovníky a externí firmou, která pomáhá s nakládkou baleného cementu. Jak se vyvíjela vaše práce? Od počátku devadesátých let, kdy se jednotlivé cementářské provozy v České republice osamostatňovaly, proběhly i u nás v expedici velké proměny. Změny v organizaci práce i technologiích si vyžádaly zcela odlišný přístup k celému pojetí našeho úseku. Do roku 998 jsme fungovali ve firemní struktuře pod obchodním úsekem, od té doby jsme součástí výroby, protože vlastně připravujeme výrobky na cestu k zákazníkovi a finalizujeme je. Už v roce 992 jsme rozjeli první automatizovanou balicí linku na pytlovaný cement aby nám prostě neujel vlak. Během dalších dvou let na ni navázala druhá, doplněná o paletizační linku, která zároveň chrání pytle smršťovací fólií. A co se změnilo na trhu, respektive ve vašem přístupu k zákazníkům? Požadavky trhu se v posledních deseti letech naprosto změnily. Zákazníci už nechtěli budovat a udržovat velká sila se zásobami cementu, které dováželi vlakovými soupravami. Požadavkem doby se stala pružná a rychlá dodávka na čas pomocí nákladních cisteren. Cementárna je z dřívějška vybavena šestikilometrovou vlečkou i fungujícím systémem nakládky vagonů, které se využívaly až do našeho vstupu do Evropské unie. Například v Drážďanech byl vlak s naším cementem za zhruba 0 hodin, na rozdíl od kamionové přepravy, kterou zdržoval přejezd hranic. Dnes se však vnitrostátně i do Německa přepravuje cement po železnici skutečně jen ve výjimečných případech. Proto máme od roku 2000 k dispozici nakládací systémy pro autocisterny, z nichž si mohou speditérské i stavební firmy samoobslužně odebírat cement po celých dvacet čtyři hodin. Co bylo při přechodu na nový systém nejsložitější? Z technologického hlediska asi sladění mechanických částí nakládacího místa s potřebným softwarovým vybavením. Celé zázemí totiž musí bezchybně klapat, jinak by nebylo možné takovéto komfortní služby zákazníkům poskytovat. Na druhé straně si však zavedení této novinky vyžádalo i rekonstrukci stávajících sil, v nichž nesměly zůstávat mrtvé zásoby cementu. I během jejich odstávky jsme však distribuovali cement i další výrobky v neomezené míře a zákazníci žádné změny provozu nezaznamenali. A to bylo možné pouze s perfektně fungujícím týmem spolupracovníků a podporou podnikového managementu. Nastavovali jsme směny, pracovalo se i o sobotách a o nedělích, takže se celou akci podařilo beze zbytku zvládnout. LAFARGE 04/2005 5

8 nov technologie :::... Snížování emisí projekt dávkování močoviny do výměníku Sladění ekologických limitů s požadavky nové legislativy si vyžádalo i snížení emisí oxidů dusíku. Stávající emisní limit pro oxidy dusíku je 800 mg/m 3 při operačních podmínkách. Počínaje bude pro spoluspalování odpadů platit pro oxidy dusíku emisní limit nový 800 mg/nm 3 přepočítáno na suchý plyn, 0 % obsahu kyslíku a normálové podmínky. Pro dosažení nového emisního limitu bude použito tzv. nejlepší dostupné technologie BAT (Best available technology), procesu selektivní nekatalytické redukce. Princip této metody spočívá ve vysokoteplotní reakci mezi oxidy dusíku a redukčním činidlem, kterým je - v našem případě - močovina. Oxidy dusíku reagují s močovinou za vzniku molekulárního dusíku a vody. Dlouhodobé testování V období provedlo procesní oddělení řadu testů s dávkováním močoviny do systému. Výsledky ukázaly, že optimálním místem pro dávkování močoviny z hlediska účinnosti v odbourání oxidy dusíku je spodní část kalcinačního kanálu. Průměrné dávkované množství močoviny pro snížení emisí oxidy dusíku pod budoucí limit je cca 2 kg/t vyráběného slínku. Na základě uskutečněných zkoušek byla definována poptávka na dodání vhodné technologie. Výběrové řízení vyhrála rakouská firma Geroldinger, která má se skladováním a dávkováním močoviny rozsáhlé zkušenosti a výborné reference. Unikátní technologie Jednotka dávkování močoviny se skládá ze zásobního sila s vyprazdňovacím zařízením, váženého zásobníku a dopravních cest pro transport materiálu. Jednotka je umístěna v konstrukci starého výměníku na úrovni kalcinačního kanálu. Pevná močovina bude dopravována od výrobce v autocisternách a transportována do sila pneumaticky. Čištění odpadního vzduchu při plnění sila materiálem zajišťuje tkaninový odlučovač Scheuch s automatickou regenerací tlakovým vzduchem. Rovnoměrné vyprazdňování močoviny ze sila zaručuje systém pohyblivých trámců, který materiál propouští do vážené násypky. Z násypky je materiál odebírán dvojicí šneků a přes pneumatický uzávěr je zaústěn do potrubí, odkud je pneumaticky dopravován do dávkovacích míst. Každý šnek dopravuje močovinu do jedné větve, která se dále dělí na dvě, takže je možné dávkovat do čtyř různých míst. Dávkovací místa jsou připravena ve dvou úrovních kalcinačního kanálu, kde je teplota potřebná pro průběh žádané redukční reakce. Nová technologiebyla uvedena do provozu v listopadu tohoto roku. Nyní se nacházíme ve fázi ladění regulačních okruhů. Použitím této technologie udělala cementárna významný krok v ochraně životního prostředí, na kterou klade velký důraz. Martin Kadlec Popisek fotografie Si2 6 LAFARGE 04/2005

9 ...::: info 2 Můj architekt Louis Kahn Českou premiéru unikátního dokumentárního snímku Můj architekt Louis Kahn uvedl Union films s podporou společnosti Lafarge Cement, a.s. v kině Světozor letos v listopadu. Film, koncipovaný jako osobní zpověď Nathaniela Kahna, jediného syna světoznámého amerického architekta židovského původu, podmanivě líčí zápas o uskutečnění jednoho životního snu. 3 Nathaniel Kahn, jemuž v době otcova úmrtí bylo jedenáct let, podnikl pětiletou cestu kolem světa, aby pochopil tajemný charakter i strhující architektonický odkaz svého otce. Ve filmu diváka zavádí na návštěvu budov, které postavil, za jeho kolegy, i pamětníky, studenty, ženami i dětmi. Louis Isadore Kahn přišel na svět roku 90 na estonském ostrově Ösel, odkud celá rodina o čtyři roky později emigrovala do Filadelfie. Ve třicátých a čtyřicátých letech usiloval jak o vlastní výtvarné vymezení, tak i o získání zakázek. Roku 947, kdy přijal místo profesora na Yaleově univerzitě zahájil svou celoživotní kariéru učitele, během níž zásadně ovlivnil celou generaci architektů. Cesta po Řecku, Římě a Egyptě, kdy Kahn zjistil, že estetika skla a železa vrcholného modernismu postrádá monumentálnost a záhady skrývající se ve starověkých stavbách, způsobila průlom jeho dosavadní kariéry. Kahnovi již bylo přes padesát a zbývalo mu něco málo přes dvacet let života, když se zápalem odstartoval sérii zakázek stavbou výtvarné galerie Yale Art Gallery (95-53) a lázněmi Trenton Bathhouse (954-59), které navždy změnily běh architektury. Během prací jako byly věže Richards Medical Towers (957-62), kostel The First Unitarian Church (959-69) a jeho první skutečný skvost budova Salk Institute for Biological Studies si Kahn vytvořil svůj nezaměnitelný styl. Pro Kahna se architektura stala hledáním pravdy a budovy pro něj byly živými objekty. Ve svých pozdějších pracích jako byly knihovna Exeter Library (967-72), galerie The Yale Center for British Art (969-74) a transcendentní museum Kimbell Art Museum (967-72) se světlo stalo dominantním principem designu a charakter prostoru se dramaticky mění podle denní doby, počasí a ročního období. Poslední dekáda Kahnova života se vyznačovala zájmem o krajinu a prostor, který sdílel s krajinářkou Harriet Pattisonovou, matkou Nathaniela. Takřka na sklonku života vznikly dva největší projekty - v indické Ahmedabadě The Indian Institute of Management a monumentální Capital Complex v Dháce v Bangladéši. Po svém návratu z Indie 7. března 974 Kahn utrpěl osudový infarkt na Pennsylvánském nádraží v New Yorku. Byl na vrcholu svých tvůrčích sil a mnoho jeho projektů včetně synagogy v Jeruzalémě, evropských a amerických projektů zůstalo nedokončených. Popisky fotografií Louis Isadore Kahn 2 Knihovna Exeter postavená v letech Nathaniel Kahn při natáčení do-- kumentu v dháckém Parlamentu LAFARGE 04/2005 7

10 ZajÌmavÈ stavby :::... Bangladéšská Dháka patří na seznam dvaceti nejlidnatějších měst světa, ale jen málokdo si vzpomene, že název Dháka znamená město mešit. A právě tam vznikl pozoruhodný příběh: židovský architekt Louis Kahn přijede do muslimské země, aby postavil budovu národního shromáždění. Naprosto se ponoří do její kultury a pochopí, jak významné jsou mešity pro kulturu země, a tak se obrovská modlitebna stává součástí budovy Parlamentu. Monumentální Parlament v městě mešit 2 Když pracujete s cihlou, nepoužívejte ji jen jako druhotnou volbu, a to ani proto, že je levná. Ne, musíte ji postavit absolutně na vrchol a dát jí roli, kterou si zaslouží. Z knihy Louise Kahna Ticho a světlo 3 "Původně Louiovi (Kahnovi) řekli, že chtějí mešitu velkou přes 200 metrů čtverečních, aby se tam lidé z budovy mohli chodit modlit. Druhý den architekt vstal s nápadem, že mešita musí mít přes metrů čtverečních, aby byla stejně prostorná jako budova sama," vysvětlil Nathaniel Kahn. Klienti nakonec přiměli Kahna modlitebnu, jíž on sám tvrdošíjně přezdíval mešita, přece jen zmenšit. Dnes má vnitřní rozměry zhruba 20 x 20 metrů. Architekt motlitebnu se čtyřmi třičtvrtěkruhy v rozích umístil na osu, ale mírně ji zalomil, aby získala nasměrování k Mekce. Kompozice z cihel, betonu a světla Velkolepá nepravidelná budova parlamentu, s jejíž stavbou se začalo roku 962, patří spolu s The Indian Institute of Management k největším realizovaným projektům Louise Kahna. I zde vytvořil efektní a současně duchovní stavbu, v pravém slova smyslu geometrickou kompozici z cihel, betonu a světla, v níž se snoubí jeho humanistické pojetí architektury s moderními stavebními technikami. V případě dháckého Parlamentu upřednostnil jednoduché materiály jako cihly a beton, které zpracoval s obdivuhodnou dovedností. Betonové stěny byly vytvořeny bez náročné technologie, která byla v chudé Bangladéši nedostupná. Na lešení byl beton vynášen ručně v koších, hutněn byl v bednění z prken. Přesto stavba nepůsobí hrubě. Kahn totiž do pracovních spár - míst ve kterých daná směna skončila s litím betonu - vložil tenké pásky z bílého mramoru. Stavba má v mramorových páscích záznam pracovního postupu, a navíc díky nim působí hrubý beton křehce. Složité konstrukční požadavky Realizace komplexu se ukázala jako mimořádně komplikovaná, stavbu přerušily nejen politické konflikty a bangladéšská válka za nezávislost, 8 LAFARGE 04/2005

11 ...::: ZajÌmavÈ stavby 4 ale i složité konstrukční požadavky na budovu umístěnou v oblasti záplav a větrných bouří. Výsledkem je budova, která jako by plula na vodní hladině a k níž se dostanete pomocí červeného mostu brilantně zbudovaného místními řemeslníky. V muslimské aglomeraci vysávané chudobou i přírodními katastrofami Louis Kahn dosáhl Když pracujete s betonem, musíte znát řád přirozenosti, musíte znát jeho přirozenost jako takovou, čím chce beton opravdu být. Beton chce ve skutečnosti být žulou, ale příliš se mu to nedaří. Pruty výztuže jsou dílem zázračného tajného pomocníka, který dělá z tohoto takzvaného litého kamene něco, co vypadá úžasně zdatně - produkt mysli. Z knihy Louise Kahna Ticho a světlo svého cíle, když vytvořil moderní architekturu evokující pradávný hrad, která je současně spirituálně povznášející a lidská. Kahnův komplex obklopený jezery, zahradami, sady a parky je snad nejmodernější vizí "bengálského" města. Ačkoli budova parlamentu představuje monumentální architekturu, Kahn věnoval intenzivní pozornost také tomu, jak zakomponovat různé stavby do lokality s vodními plochami a vegetací tak, aby připomínaly bangladéšský venkov. Kahn chtěl zdůraznit myšlenku, že budovy lze skládat starou a velmi zvláštní metodou zvanou deltická nebo také "vyhloubit a navršit", která mu posloužila jako podklad pro moderní interpretaci vodní architektury. Vodní architektura V roce 973 bangladéšská vláda nabídla v severní části komplexu Kahnovi akrů pozemků navíc s přáním, aby vymyslel společenský dům, tržnici, rekreační zařízení a komunální budovu. Přestože šlo o nízkopoloženou lokalitu zranitelnou povodněmi, Kahn si dovedl představit, jak ji obydlet. Navrhl celou pavučinu mostů, na něž umístil obytné budovy i obchody a které doplňoval zavlažovací kanály pro období sucha. Zatímco Parlament byl nakonec dostavěn, realizaci Kahnových idejí o městě vodní architektury přerušila jeho náhlá smrt v roce 974. Nicméně v komplexu dháckého národního shromáždění se uskutečnil Kahnův sen o výstavbě města budoucnosti. Zpracováno na základě konzultace Lukáše Kohla Popisky fotografií Stavba má centrální dispozici - tedy půdorys, který je středově souměrný a na průsečík os je situován nejvýznamnější prostor budovy - zasedací sál zastřešený lehce působící klenbou. Okolo něj jsou na orthogonálních osách umístěny slavnostní vstupy do budovy, jídelna a "meeting room" a na osách diagonálních méně významné objemy kanceláří. 2 Na jižním konci severojižní osy stojí mešita. Složitý půdorys je vytvořen z jednoduchých objemů a připomíná půdorysy renesančních a byzantských chrámů. 3 Interiér Parlamentu v Dháce 4 Od severu k jihu měří stavba 60 metrů, od východu k západu přes 40 metrů. Klenba nad centrálním prostorem má rozpon 34 metrů. LAFARGE 04/2005 9

12 referenënì stavby :::... Měníme tvář regionu Městský úřad Lovosice Dostavba městského úřadu v Lovosicích, která plynule navázala na původní budovu a která zvýšila komfort návštěvníků. Tak by se dala stručně charakterizovat regionální stavba, kam putoval lafargeovský cement CEM II/A-S 42,5 R. Údaje o stavbě Název: Dostavba městského úřadu v Lovosicích Projektant: Projekční kancelář AGN, spol. s r. o. Ing. arch. Vladimír Novák V Zahrádkách 30, Ústí nad Labem Investor: Město Lovosice Zhotovitel: Monostav, spol. s r. o. Masarykova 206/3 Ústí nad Labem Dodavatel betonů: Monostav, spol. s r. o. Zahájení stavby: 0/2002 Dokončení stavby: 02/2004 Cena: 32 mil. Kč Zastavěná plocha: m Typ použitého cementu: CEM II/A-S 42,5 R Zajímavost stavby: v užším kole soutěže o fasádu roku 2004 (Baumit) Novostavba úřadu postavená jako monolitický skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm v kombinaci s prosklenými stěnami tvoří uzavřený blok s vnitřní komunikační halou navazující na budovu Městského úřadu ve Školní ulici. Svým objemem dostavba skryla nepříznivě obnažené zadní trakty domů v přilehlé ulici. Mírně předsazený vertikální pás oken u schodiště vytváří dominující prvek v severní fasádě. Hlavní vstup je kryt předsazeným skleněným závětřím a ještě překryt konzolou prvního patra. Cílem tohoto řešení bylo vytvořit dostatečný rozptylný prostor před hlavním vstupem, informoval Ing. arch. Vladimír Novák. Dispoziční řešení Jádrem objektu je komunikační hala, která tvoří komunikační centrum dispozice. Dvorana, jejíž součástí se stal výtah a nové hlavní schodiště, je hlavním orientačním bodem. Horní prosklení zabezpečuje dostatek světla i v přízemí a transparentní řešení stěn kanceláří doplnilo přirozené světlo i na uzavřených chodbách, v západním křídle pak částečně přisvětluje i centrální halový prostor. Základním principem dispozičního řešení bylo umístit maximum pracovišť styku s veřejností v přízemí objektu a tím vytvořit filtr' pro méně navštěvovaná pracoviště a odbory. Vedení Městského úřadu je 0 LAFARGE 04/2005

13 ...::: referenënì stavby Popisky fotografií Novostavba Městského úřadu citlivě propojuje historické a současné prvky architektury budov. 2 Jádrem objektu je komunikační hala, která propojuje dostavbu s původním objektem Školní 2 - B, kde zůstala zachována obřadní síň s přípravnou a zasedací místnost. Přirozené světlo přisvětluje centrální halový prostor. situováno v nejvyšším patře nové budovy, doplnil Ing. arch. Vladimír Novák. V místě, kde se chodba dotýká zásobovacího dvora, je zřízen sklad odpadků a zásobovací rampa pro celý objekt. Prostor dopravní obsluhy objektu prakticky přímo navazuje na výtah, čímž je zajištěna bezkolizní obsluha celého komplexu. Součástí přízemí je i přestupková místnost, kam je umožněn nezávislý přístup z ulice Školní. Konstrukce objektu Nosný systém dostavby je kombinovaný, tvoří jej železobetonové kruhové sloupy o průměru 40 cm v modulu 6 6 m a svislé obvodové železobetonové stěny. Tento systém je vyztužen železobetonovým schodištěm a stěnami sociálního zařízení. Stropní desky jsou bezprůvlakové, železobetonové o tl. 22 cm. Objekt je založen na pilotech. Dostavba tvoří samostatný dilatační celek. Příčky a vnitřní stěny jsou sklobetonové, mezi kancelářemi jako vyzděné (YTONG, HEBEL). Zasklení komunikační haly bylo zajištěno ocelovou konstrukcí, ve styčnících jsou navařeny kotvy pro skleněnou střechu. Konstrukce krovu byla provedena ze sbíjených vazníků s roztečí cca m. Vnitřní schodiště v komunikační hale má nosnou ocelovou konstrukci opatřenou protipožárním nátěrem s dřevěnými stupni. Obdobná je i konstrukce lávek Původní část objektu byla zachována a pečlivě zrekonstruována Celé první patro je věnováno kancelářským prostorám. Budovu tvoří monolitický skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm v kombinaci s prosklenými stěnami. V přízemí jsou umístěna pracoviště pro styk s veřejností. 5 LAFARGE 04/2005

14 Lafarge ve svïtï :::... Rakouský příběh o úspěchu Přibližně pět desítek kilometrů jihovýchodně od rakouské metropole u obce Mannersdorf se nachází další provoz Skupiny Lafarge - cementárna Lafarge Perlmooser. Výroba cementu má v této lokalitě už více než stoletou tradici, protože výstavba zdejší cementárny začala v roce 895 a od té doby podnik výrazně ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj nejen samotné obce, ale i jejího širokého okolí. V současné době je cementárna Mannersdorf jedním z hlavních výrobců cementářských produktů u našich jižních sousedů. 2 3 Ochrana životního prostředí Druhá polovina 90. let minulého století představovala pro cementárnu Lafarge Perlmooser důležitý moment v její historii z hlediska ochrany životního prostředí. Od roku 996 tu zahájili spalování alternativních paliv, což výrazně změnilo její enviromentální úroveň. Další zintenzivnění tlaku na čistotu a ochranu životního prostředí pak přinesl rok 997, kdy se původní firma Perlmooser Zementwerke stala součástí skupiny Lafarge. Vedení závodu začalo důsledně prosazovat principy ochrany životního prostředí jak ve vlastní výrobě, tak i ve vztahu k jejímu okolí. Při tom mohlo bezprostředně navázat i na intenzívní dialog, který se tu o otázkách ochrany krajiny, ovzduší i zdraví vede se zástupci obce po více než čtyři desítky let. Klíčová součást firemní strategie Pro aktivní ochrana životního prostředí firmy se nyní opírá především o strategii využívání alternativních paliv, která přispívá k omezení spalování neobnovitelných surovin například uhlí, omezování či vyloučení emisí ve všech formách a rekultivaci vytěžených lokalit. Pro snížení hluku uvnitř cementárny je pro dopravu využívána vnitropodniková železnice. V proměnách času V létě 2005 se mohla cementárna Mannersdorf společnosti Lafarge Perlmooser ohlédnout za svou stojedenáctiletou historií. Tuto reminiscenci je však možno také vnímat jako rakouský příběh o úspěchu. Historie podniku je úzce spojená s vývojem obce Mannersdorf. V roce 894 bylo za roční nájemné 50 zlatých a 50 krejcarů a za dodatečný odvod za každý krychlový metr kamene přenecháno německému výrobci cementu Leubemu několik hromad suti. Když se v letech 895/96 začalo s výstavbou cementárny, zažila malá obec překotný nárůst počtu obyvatel. Po prodeji závodu společnosti Kaltenleutgeb- 2 LAFARGE 04/2005

15 ...::: Lafarge ve svïtï 4 ner Kalk- und Portlandzementfabrik AG v roce 904 a po jejím sloučení s Perlmooser Zementfabrik v následujícím roce došlo k přechodu výroby na provoz rotačních pecí, které se staly prvním zařízením svého druhu v rakousko-uherské monarchii. Kromě celkem tří rotačních pecí představovala senzaci také lanová dráha, po níž bylo možno na vzdálenost větší než tři kilometry přepravovat z kamenolomu do závodu až 60 tun vápence za hodinu. Ve třicátých letech se zvýšila roční produkce podniku na tun díky výstavbě závodu B s jednou a později se dvěma rotačními pecemi. V době druhé světové války sice samotný závod utrpěl jen nepatrné válečné škody, ale produkce byla obnovena až po více než roce. S minimálními prostředky a úctyhodným osobním nasazením pracovníků bylo možno podnik znovu oživit. V roce 952 došlo k dalšímu rozšíření závodu a k prodloužení slínkové haly, byly vybudovány další mlýny na cement a přepravní zařízení, nová vypalovací zařízení a rotační pece pro mokrý způsob. Roční kapacita tak dosáhla tun cementu. Od roku 955 až dodnes lze pak sledovat další plynulý růst firmy, založený na perspektivních investicích odpovídajících nejnovějším technickým a ekologickým poznatkům a na soužití Mannersdorfu a jeho cementárny, která po desetiletí kladně ovlivňuje zaměstnanost i celkovou ekonomickou úroveň regionu. Bezpečnost v práci - zdraví doma Od roku 2003 věnuje management cementárny Lafarge Perlmooser také zvýšenou pozornost prosazování jednotlivých projektů bezpečnosti práce ve spolupráci s příslušnými partnery. Bezpečnost práce a zdravotní pojištění jsou zde zaměřeny na zajištění zdravého pracovního prostředí a pracovních podmínek ve všech možných způsobech. Popisky fotografií Pracoviště hořáků rotačních pecí2 2 Rotační pece 3 V roce 996 zahájili v Mannersdorfu spalování alternativních paliv, což výrazně proměnilo enviromentální úroveň podniku 4 Letecký pohled na závod Lafarge Perlmooser u Mannersdorfu LAFARGE 04/2005 3

16 stopy architektury :::... Architektura jako výraz nadvlády Římská říše pokrývající uzemí od Atlantiku k Perskému zálivu a od Rýna a Dunaje až k egyptským pyramidám se svojí monumentální architekturou vtiskla světu hlubokou pečeť. Monumentální stavitelství mělo jako prvořadý úkol uchvátit a fascinovat, aby tak prezentovalo velikost a moc císařů i patricijů římského impéria. Popisky fotografií 2 3 Fórum v Římě tvořilo ve své době samotný střed obrovského státního celku. Velké stavby Římanů se vyznačují mohutností i harmonií. To platí i o akvaduktech Koloseum, symbol nadvlády Římanů nad světem Obrovské cirky, triumfální oblouky, vítězné sloupy, amfiteátry, divadla, lázně a dokonce i akvadukty se staly přesvědčivým výrazem římské nadvlády nad tehdejším světem. A právě na těchto stavbách Římané vytvořili samostatný sloh. Ačkoli jde o spojení řecké architrávové architektury s architekturou obloukovou, podařilo se římským stavitelům odpoutat se od přísného diktátu architektonického řádu a nadřadit umělecké tendence nad logiku stavby. Římská architektura tak ukázala nový vývojový směr, který však mohla ve změněných podmínkách plně využít až doba baroka v století. 4 LAFARGE 04/2005

17 ...::: stopy architektury 2 3 Různé stavební techniky uplatňované v Římské říši přinesly i úpravy vzhledu staveb. Zdi byly nejen omítány a barevně tónovány, ale i obkládány dřevem či kamenem. Z omítky či umělého kamene stavitelé modelovali architektonické články, které ke zdem přichycovali nebo je před ně předsazovali. Zacházeli s nimi zcela svobodně; tak potlačili typický výraz náležící určitému konstrukčnímu systému. Architektonické články se tak staly pouhou dekorací. Koloseum - symbol velikosti Říma Stavba Kolosea, které patří mezi nejproslulejší stavby na světě, byla zahájena kolem roku 72 n. l. za vlády císaře Vespasiana, o osm let později ji dokončil jeho syn Titus. Elipsovitý objekt Kolosea, tyčící se do výšky téměř 49 metrů, se pyšní vnějšími rozměry metrů a vnitřními metrů. Do čtyřpodlažního amfiteátru proudily davy diváků čtyřmi branami. Do jednotlivých úseků hlediště s pravděpodobně místy k sezení se lidé dostávali 80 arkádovými vchody. Koloseum je postaveno z kamene a mramoru, stěny dělníci posílili cihlami, betonem a kovovou konstrukcí. Pod jevištní plochou vybudovali celou síť chodeb a místností vyhrazených vězňům, otrokům a zvířatům. Průčelí Kolosea tvoří klasický příklad použití obloukové architrávové architektury na zcela novém stavebním druhu - římském amfiteátru. V každém podlaží, vyjma posledního, je osm desítek arkád. V přízemí římští stavitelé použili řád dórský, v prvním patře iónský, ve 2. a 3. patře korintský. Odstupňování řádů od mohutnějšího dórského k jemnějšími iónskému a korintskému násobí monumentální dojem stavby. Využití přírodního cementu Římské stavitelství ovlivnila ještě jedna důležitá událost. Kolem roku 50 př. n. l. objevili Římané poblíž Puzzeoli přírodní vrstvy hydraulického cementu, porézního kamene vulkanického původu známého pod názvem puzzolan. Tento materiál umožnil vyrábět maltu tvrdnoucí pod vodou a bez přístupu vzduchu. Obvykle se puzzolan míchal s vápnem, ale pod vodou se používal vždy čistý. Do podzemí Kolosea proto mohli Římané situovat zařízení, jímž arénu proměnili v umělé jezero a jeho vody zvedli do mohutného vlnobití. V Koloseu se pak vedle gladiátorských her a zápasů otroků se zvířaty mohly odehrát dokonce aranžované námořní bitvy. Voděodolné stavby Voděvzdornou výškovou stavbu Kolosea bylo možno naplnit vodou do 2 m hloubky (4,5 milionu litrů vody) za 6 7 hodin. K tomu sloužily akvadukty, dokonalá technická díla přivádějící vodu z horských hřebenů a ledovcových řek vzdálených stovky kilometrů. Akvadukty podobně jako tzv. cisterny vodojemy byly také pokryty speciální vodovzdornou omítkou z vulkanického písku a pucolánového hydraulického cementu. Speciální archeologické testy za pomoci elektronového mikroskopu a chemické analýzy potvrdily, že Koloseum mohlo být naplňováno vodou opakovaně, zatímco vodojemy pouze zřídka (30 % pucolánového cementu v omítce oproti 80 % pucolánového cementu v omítkách cisteren). Skutečnost také indikuje, že cisterny na vodu nejspíš Římané naplňovali střídavě, a to podle množství vody v řekách. Pucolánový cement tedy našel již v římských stavbách široké uplatnění. LAFARGE 04/2005 5

18 galerie klient :::... Metros naši prioritu tvoří dodávky přímo na stavby Společnost Metros vznikla v r. 993, kdy plnila funkci materiálně technického zabezpečení Metrostavu. Stoprocentní dceřinná společnost Metrostavu se z původního zásobovacího útvaru proměnila v efektivně fungující obchodní jednotku s jasnými pravidly, zaměřující se na přímé dodávky (od výrobce na stavbu) hlavních stavebních materiálů a zároveň provozuje operativní sklad stavebnin v Praze a pneuservis pro potřeby Metrostavu....::::: Ing. Petr Nicek :::::... Ing. Petr Nicek absolvoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor pozemní stavby. Svou pracovní kariéru zahájil v Pražském stavebním podniku, další zkušenosti získal ve společnosti Hochtief (dříve VSB). Od roku 2000 se uplatňuje v rámci struktur Metrostavu, na pozici ředitele společnosti Metros nastoupil na jaře KONTAKTY METROS, s.r.o. Bystrá Praha 9-Horní Počernice telefon: fax: Před lety býval na každou komoditu určen jeden zásobovač, který neměl komplexní přehled o trhu stavebních materiálů a zjednodušeně řečeno pouze čekal u faxu na objednávky ze staveb. Dnes má každá divize Metrostavu přiděleného obchodního zástupce, který aktivně komunikuje s lidmi na stavbách (počet rozestavěných zakázek se ve skupině pohybuje okolo 50) a zajišťuje nejen dodávky materiálů, ale pomáhá i s technickým řešením, informoval ředitel společnosti Metros Ing. Petr Nicek. Od neprodejných zásob k certifikaci Rekonstrukce firmy odstartovala v roce 2003, kdy byly sklady plné nízkoobrátkového zboží a vázla komunikace nejen mezi lidmi ve firmě, ale především s naším klíčovým zákazníkem Metrostavem. Během dvou a půl roku opustilo firmu takřka 70 % personálu, zůstali jen ti nejlepší. Původně jsme chtěli dát šanci všem, ale mnoho lidí nebylo ochotno přijmout změny a razantní obměna tak byla nezbytná. Společnost dnes zaměstnává téměř čtyři desítky zaměstnanců. Zásadní proměna spočívala v zavedení kvalitního systému řízení, efektivním využití výpočetní techniky a ve stlačení a kontrole vlastních nákladů. Dobré technické zázemí, auta, kanceláře, počítače jsou velmi potřebné, ale tvrzení, že nejdůle- 6 LAFARGE 04/2005

19 ...::: galerie klient žitější jsou lidé', se u nás osvědčilo dvojnásobně. Úroveň vzájemné spolupráce v Metrosu je velmi dobrá, podařilo se nám utvořit fungující tým a mohu konstatovat, že vysoké náklady do vzdělávání a kursů se nám vyplatily, vysvětlil Ing. Petr Nicek. Ruku v ruce s profesionálním zázemím jdou velmi pečlivě zpracované procesní modely s přesně stanovenými pravomocemi pro jednotlivé pracovníky. Logickým završením revitalizace firmy je pak nedávné ohodnocení jakosti v podobě certifikace podle ISO 900:2000. Stavebniny nejen pro Metrostav Ačkoli by se základní poslání společnosti Metros dalo charakterizovat jako stavebniny pro Metrostav, cílem je dodávat materiály i subdodavatelům. Jejich prostřednictvím totiž skupina Metrostav realizuje významnou část svých zakázek. Kupte materiály od nás, budete je mít levné s řadou dalších výhod (např. výhodné splatnosti či možnost úhrady zboží formou vzájemných zápočtů, množstevní slevy atd.), lapidárně shrnuje obchodní politiku Ing. Petr Nicek. Od subdodavatelů také získáváme cennou zpětnou vazbu, zda naše rámcové smlouvy s výrobci jsou dobře koncipované (výběrová řízení a smlouvy se uzavírají ve spolupráci nejen se specialisty Metrostavu, ale i se společností Subterra a. s., která je členem skupiny). Většinou se naše nabídky pohybují na velmi nízké cenové úrovni, a to od renomovaných výrobců (naší prioritou jsou dodavatelé, kteří mají silné zázemí, garantují své nabídky a spolupráce s nimi je dlouhodobá). Naším cílem není stavbám něco vnucovat, více sázíme na osvětu a na vzájemnou výhodnost obchodu. S uzavřením obchodu musí být spokojen jak náš odběratel, tak naši dodavatelé. V opačném případě není dlouhodobá spolupráce reálná a časté výměny dodavatelů jsou nákladné a velmi rizikové. Pokud děláme naši práci dobře, stavby uspoří na materiálu, ale získají i více času. A o snižování nákladů jde především, ovšem při dodržení stanovených parametrů. 3 Orientace na seriózní partnery Metrostav a Subterra ročně prostavějí více než 20 mld. Kč a z této částky tvoří materiál nezanedbatelné množství. Kumulací objemů se stávají zajímavými partnery pro výrobce. Na každou komoditu si Metros vybírá dva a nezřídka i více dodavatelů, s nimž uzavírá kontrakt na dobu neurčitou. Naše zkušenosti dokládají, že z množství výrobců je lepší se soustředit na několik vybraných, ale mezi nimi optimalizovat nákup tak, abychom docílili nejnižších nákladů při zachování požadovaných parametrů. I velký výrobce je nejlepší zpravidla jen v některé části svého sortimentu. Proto exkluzivitu pro jednoho dodavatele nepovažujeme za optimální řešení. Každou spolupráci pravidelně vyhodnocujeme, takže se dlouhodobě orientujeme na seriózní partnery. Omezujeme jednorázové dodavatele nebo firmy, které nejsou z kapacitních důvodů schopné uspokojit potřeby Metrostavu. Potřebujeme sobě rovné partnery, kteří jsou schopni pružně zareagovat, rychle řešit vzniklé problémy a poskytnout oporu. Sortimentní model Nabídka společnosti Metros zahrnuje nejčastěji používané stavební materiály: zdicí materiály, tepelné izolace, hydroizolace, veškeré druhy pojiv, geotextilie, betonové prefabrikáty, zámkové dlažby a obrubníky, kanalizační trouby a tvarovky, výrobky stavební chemie, polotovary z plastů, obklady a dlažby a mnohé další. Jednou z nejvýznamnějších položek jsou hutní materiály - válcované profily, plechy, betonářská výztuž, KARI sítě. Ze strany Lafarge oceňujeme přístup k zákazníkům Dodávky cementu na stavby skupiny Metrostav jsou realizovány většinou prostřednictvím velkých betonárek a Metros tak zajišťuje pouze pytlované cementy, dodávky v silech realizujeme jen na vybrané stavby s vlastní betonárkou. V Lafarge je přístup k zákazníkovi perfektní. Ocenil jsem i zajímavou přednášku o cementu, možnost prohlídky provozů a seznámení se s technologiemi. Přestože považuji naši dosavadní spolupráci se společností Lafarge za dobrou, rezervy jsou především v přípravě větších projektů dopravních staveb. Popisky fotografií Nový administrativní objekt v Praze 9 Horních Počernicích 2 Most přes Rybný potok na budovaném úseku dálnice D8 patří k technickým unikátům, 356 metrů dlouhý a místy až 50 metrů vysoký most postavil Metrostav za pouhých 7 měsíců 3 Stanici Kobylisy, která je vůbec první raženou jednolodní stanicí pražského metra, využívají cestující již téměř rok a půl LAFARGE 04/2005 7

20 galerie klient :::... DOBIÁŠ spol. s r.o. aneb Šest tvárnic za dvacet vteřin Historie firmy Dobiáš sahá až do prosince roku 990, kdy byla společnost založena, samotná výroba pak odstartovala v roce 99. Přestože jeden ze zakladatelů firmy Michal Dobiáš mohl využít oborové zkušenosti ze Švýcarska, prošlapávání cesty pro zavedení betonových výrobků na český trh nebylo vůbec jednoduché. Námaha se však bezezbytku vyplatila, neboť produkce se od té doby zvýšila patnáctkrát. KONTAKTY DOBIÁŠ spol. s r.o. Kněžmost Kněžmost Telefon: , Nyní z moderní automatizované linky sjede každých dvacet vteřin šest tvárnic. Ve dvousměnném provozu za asistence čtyřčlenné osádky za jediný den vznikne materiál na čtyři rodinné domky. Společnost DOBIÁŠ Kněžmost získala jako jedna z prvních v tuzemsku v květnu letošního roku Certifikát systému řízení výroby podle normy EN 77-3 na všechny výrobky, takže celá její produkce může putovat do všech koutů Evropy. Základem jsou tvárnice Tenkostěnné (skořepinové) tvárnice se vyznačují nejen výbornými zvukovými vlastnostmi, ale i vysokou odolností proti ohni. Díky pětkrát nižší nasákavosti než má běžný cihel- 2 ný blok, jsou betonové tvárnice nenahraditelné pro použití na stavby i v záplavových oblastech. Zkušenosti prokázaly, že zdivo z betonových tvárnic již tři týdny po opadnutí vody vyschne. Navíc betonový blok při zamočení neztrácí pevnost, vysvětlil Michal Dobiáš. Tvárnice ztraceného bednění jsou určené pro konstrukce vystavené velkému zatížení. Nahrazují bednění, do kterého se odlévá beton na stavbě. Dovolují realizovat monolitické nosné (opěrné) stěny venkovní a vnitřní ve všech konstrukcích. "Tvárnice ztraceného bednění se skládá z podélných stěn spojených nejméně dvěma příčkami. Přesně specifikovaný tvar tvárnic při položení na sebe dovoluje vodorovné a svislé armování zdi a po vyplnění tvárnic betonem pevné propojení všech prvků. Tím však výčet předností nekončí, tvárnice umožňují zdění na sucho, uložení vodorovné výztuže, uložení svislé výztuže či zabudování elektrických a jiných rozvodů ještě před zalitím betonem." Program od základů až po střechu Ucelený výrobkový program společnosti DOBIÁŠ nabízí stavebníkům 8 LAFARGE 04/2005

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

JOURNAL. POUŽITÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V MOSTNÍCH STAVBÁCH str. 8-10. POZORUHODNÝ ARCHITEKT FRANK GEHRY str. 14-15

JOURNAL. POUŽITÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V MOSTNÍCH STAVBÁCH str. 8-10. POZORUHODNÝ ARCHITEKT FRANK GEHRY str. 14-15 titula3 1R2007.qxp 20.3.2007 12:27 Page 1 01 / 2007 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T POUŽITÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V MOSTNÍCH STAVBÁCH str. 8-10 POZORUHODNÝ ARCHITEKT FRANK GEHRY str. 14-15 obsah aktuality

Více

Cement rna zìskala ocenïnì

Cement rna zìskala ocenïnì ...::: aktuality Lafarge Vážení přátelé, ačkoli Česká republika přestoupila koncem února letošního roku z kategorie rozvojových států mezi rozvinuté země, neznamená to, že bychom snad nyní mohli spát na

Více

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 02/ JOURNAL 2007 L A F A R G E C E M E N T NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 MOST NYMBURK str. 12-13 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Energetická účinnost 4-5 materiály Geopolymery 6-7

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 1 CERVEN 2013

LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 1 CERVEN 2013 CEMENT LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 1 CERVEN 2013 Sekce Slovinsko str. 14 Sekce Ceská republika str. 20 Sekce Madársko str. 26 Sekce Rakousko str. 32 Šest zemí, pet závodu, jeden tým Více

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 obsah str. 4 5 str. 6 9 str. 10 11 str. 14 15 str. 16 17 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 31. 03. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013

LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013 CEMENT LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013 Sekce Ceská republika str. 14 Sekce Madársko str. 20 Sekce Slovinsko str. 26 Sekce Rakousko str. 32 Veselé Vánoce! OBSAH A ÚVODNÍK LCE

Více

Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC

Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC ZAJÍMAVOSTI SPONZORING Soutěž Beton a architektura Výsledky Grantového řízení Cement 2011 STRANA 3 STRANY 1 2 AKTUALITA ZE ZÁVODU EKOLOGIE STRANA 4 STRANA 5 Rekonstrukce řídícího střediska Měření emisí

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Aktuální téma: DB Schenker partnerem ČR na EXPO 2010 str. 8-9

Aktuální téma: DB Schenker partnerem ČR na EXPO 2010 str. 8-9 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER jaro - léto 2010 Aktuální téma: DB Schenker partnerem ČR na EXPO 2010 str. 8-9 Rozhovor o aktuálním vývoji logistiky 4-5 Nový terminál v Brně 6 Co chystá

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AZ Tower blízko své tečky Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Život je výzva Milé kolegyně, vážení kolegové, nastal začátek jara,

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Stavební příručka v praxi

Stavební příručka v praxi Gorski kotar překonávají nové mosty a tunely více na str. 5 4. července 007 / - / XIX Ptáme se: profesora Ing. Jaroslava Pacovského, CSc. str. K r á t c e / A k t u á l n ě Metrostav je stále úspěšnější

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

Magazín společnosti New World Resources

Magazín společnosti New World Resources Magazín společnosti New World Resources č. 1 2012 6 9 12 13 23 interview Kowalczyk: Lidé chtějí být úspěšní technologie Chodba ojedinělé délky i profilu spojí doly Darkov a Karviná odpovědnost Nadace OKD

Více

PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Galerie Fénix v Praze plná tvarovek Liapor 6 9 Reportáž Centrum v Národním parku v Alpách - Monolit v bílém LIAPOR moderní

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

LÉTO 2012 Magazín o životě nejen s kuličkou Liaporu

LÉTO 2012 Magazín o životě nejen s kuličkou Liaporu LÉTO 2012 Magazín o životě nejen s kuličkou Liaporu 4 7 Realizace Administrativní budova Maint Point Karlín 8 9 Co Vás zajímá? 20 let výroby lehkého keramického kameniva 10 11 Trendy Vibrolisované výrobky

Více

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ARCHINEWS 2 2010 Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu Pěší zóna v Chebu příběh doby a místa Poctivé řemeslo, slušnost, pokora a

Více