Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů"

Transkript

1 Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební objekty jsou tříděny na základě. Cenové ukazatele jsou pouze orientační a vztahují se k novostavbám. U rekonstrukcí je nutné individuální posouzení stávajícího stavu a rozsahu předpokládaných úprav Budovy občanské výstavby Cena na základě ÚRS Kč/m3 OP. (Charakter nosné konstrukce) 801 Budovy občanské výstavby Budovy pro zdravotní péči Budovy pro komunální služby a osobní hygienu Budovy pro výuku a výchovu Budovy pro vědu, kulturu a osvětu Budovy pro tělovýchovu Budovy pro řízení, správu a administrativu Budovy pro společné ubytování a rekreaci Budovy pro obchod a společné stravování Budovy pro sociální péči Haly občanské výstavby Cena na základě ÚRS Kč / m Haly občanské výstavby Haly pro vědu, kulturu a osvětu Haly pro tělovýchovu Haly pro obchod a společné stravování Haly občanské výstavby ostatní Budovy pro bydlení Cena na základě ÚRS Kč/m3 OP.

2 803 Budovy pro bydlení Domy byt. typové s celost. neunifik. konstr. soust Domy byt. typové s konstrukčními soustavami Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soustavami panelovými Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. soust. jinými než panel Domy bytové netypové Domky rodinné jednobytové domky izolované Domky rodinné dvoubytové Chaty pro individuální rekreaci Domky bytové se služebním vybavením Haly pro výrobu a služby Cena na základě ÚRS Kč/m3 OP. 811 Haly pro výrobu a služby Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami Haly výrobní pro energetiku Haly pro dopravu a spoje Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zeměď. produkty) Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod Budovy pro výrobu a služby Cena na základě ÚRS Kč/m3 OP.

3 812 Budovy pro výrobu a služby Budovy výrobní pro průmysl, speciální Budovy výrobní pro energetiku Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod Budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů Budovy pro dopravu a spoje Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení Budovy pro skladování a úpravu produktů Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů Věže, stožáry, komíny (věže rozhleden, telekomunikační stožáry a věže) 813 Věže, stožáry, komíny Věže chladící a odplynovače Věže ostatní Stožáry Zásobníky věžové (sila) Komíny vysoké a kanály kouřové Věže rozhleden Objekty pozemní zvláštní (oplocení, valy, opěrné stěny) Třídění podle Orientační cena na: m délky

4 Oplocení Orientační cena na: m 3 zdiva Zdi a valy samostatné Objekty pozemní různé Oplocení drátěným pletivem Kč/bm Oplocení neprůhledným plotem (plech, dřevo) Kč/bm Mosty 1 zděná 2 monolitická betonová nepředpjatá 3 monolitická betonová předpjatá 4 montovaná z dílců betonových nepředpjatých 5 montovaná z dílců betonových předpjatých 6 spřažená ocelobetonová 7 kovová 8 dřevěná 9 kryt z jiných materiálů Orientační cena na: m 2 plochy mostovky 821 Mosty Mosty pozemních komunikací Mosty drážních komunikací Mosty průmyslové, lávky pro chodce Komunikace pozemní a letiště 1 kryt vegetační 2 kryt z kameniva popřípadě včetně jednoduché bezprašné úpravy 3 kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlážděných prvků) 4 kryt monolitický betonový 5 kryt montovaný betonový 6 kryt z kameniva prolévaného živicí 7 kryt z kameniva obalovaného živicí 8 bez krytu 9 kryt z jiných materiálů Orientační cena na: m 2 plochy komunikace 822 Komunikace pozemní a letiště Komunikace pozemní Plochy letišť Dráhy lanové pozemní bezkolejové a svážnice Plochy charakteru pozemních komunikací Plochy a úprava území 1 kryt vegetační zpevněnných ploch 2 kryt z kameniva, kačírku, písku 3 dlážděný 4 kryt monolitický betonový 5 kryt montovaný betonový

5 6 z kameniva prolévaného živicí 7 z kameniva obalovaného živicí 8 bez krytu (příprava území) 9 kryt z jiných materiálů Orientační cena na: m 2 upravené plochy Úpravy území a samostatné zemní práce Plochy pro tělovýchovu nekryté (hřišť, cvičišť) Ostatní plochy Nástupiště a rampy Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 814 Nádrže a jímky čist. vod a ost. pozemní nádrže, jímky Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod Nádrže poz. (mimo nádrží a jímek čistíren odpad. vod) Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství) Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství Vedení trubní dálková a přípojná 1 z trub z plastických hmot a sklolaminátu 2 z trub ocelových 3 z trub litinových 4 z trub betonových 5 z trub kameninových 6 z trub osinkocementových 9 z trub z jiných materiálů Orientační cena na: 1 m Třídění podle Vodovody trubní plast Ocelové litinové DN DN DN DN DN DN DN DN DN Orientační cena na: 1 m Třídění podle Kanalizace trubní plast betonové kameninové DN DN DN

6 DN DN DN DN DN DN Vedení elektrická 721 Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí ve volném terénu v zastavěném terénu počet kabelů Kabelové vedení 10 kw 3x x x Kabelové vedení 22 kw 3x x Kabelové vedení 35 kw 3x x Rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí ve volném terénu v zastavěném terénu počet kabelů x x x x x x

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací pro oceňování montáží stavebních objektů

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

KLASIFIKACE CZ-CPA: STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

KLASIFIKACE CZ-CPA: STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE KLASIFIKACE CZ-CPA: STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK j. n. jinde neuvedené apod. a podobně vč. včetně součást kódu Způsob použití pro stanovení povinnosti RPDP - krok 1: co nejpřesněji

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 FOR WASTE & WATER 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Funkční regulativy Aktuální verze platná od 1. 11. 2010. 1. Území bydlení

Funkční regulativy Aktuální verze platná od 1. 11. 2010. 1. Území bydlení Funkční regulativy Aktuální verze platná od 1. 11. 2010 1. Území bydlení BV BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU Území určená pro bydlení převážně ve spojení s drobnou chovatelskou a pěstitelskou, popřípadě malovýrobní

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 8. veletrh dřevostaveb a využití

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Katalog objektů ZABAGED

Katalog objektů ZABAGED Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D Č. j.: ZÚ-00108/2014-13600 Katalog objektů ZABAGED verze 2.5 Aktualizované vydání Praha, 2014 Název: Katalog objektů ZABAGED Verze: 2.5 Účel poslední změny: Aktualizace uživatelům

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

Znalecký posudek č. 3125/10

Znalecký posudek č. 3125/10 Znalecký posudek č. 3125/10 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 85 Přistoupim, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.90 a 414/22 kú. Přistoupim obec Přistoupim kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Kontu a Skladu síť

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Kontu a Skladu síť Přenos daňové povinnosti (PDP) v Kontu a Skladu síť Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavádí režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat při

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345 288 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345 288 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 345 288 / 2010 o obvyklé ceně budovy č.p. 410 výroba, část obce Hněvotín, stojící na pozemku parc.č. St. 542, budovy bez čp/če jiná stavba stojící na pozemku parc.č. St. 541, budovy

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE

Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE STAVEBNÍ DIVIZE Vaše stavby s jistotou ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné STAVEBNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*DOLNÍ DUBŇANY o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Dolní Dubňany," sestávajícího z: objektu administrativní budovy se sociálním zázemím, objektu zděné stavby

Více