PRO NEBUŠICE. V následujících letech se přitom bude rozhodovat, jak souboj malých městských částí s finančně silným protivníkem dopadne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO NEBUŠICE. V následujících letech se přitom bude rozhodovat, jak souboj malých městských částí s finančně silným protivníkem dopadne."

Transkript

1 PRO NEBUŠICE VOLEBNÍ LISTY říjen 2014 Volby za dveřmi. Kampaň útočí ze všech stran, obličeje a programy kandidátů taky! Naše SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE jde v Nebušicích do voleb potřetí. Také se snažíme zasáhnout a oslovit co nejvíce voličů. Přiznávám proto hned na začátku, že držíte v rukou náš volební materiál. Chceme totiž vyhrát! Nestačil by letáček a pár hesel jako to dělají naši konkurenti? Určitě by to bylo jednodušší, ale asi ne moc odpovědné. Do pár hesel nedokážeme shrnout, co by podle našeho sdružení mělo být, co by mělo být jinak, nebo co by nemělo být vůbec. Když si prohlížím naše materiály z minulých a předminulých voleb i to, co jsme dělali mezi nimi, tak zjišťuji, že pořád říkáme a děláme to samé. Vlastně to je ale naše deviza, že od založení Občanského sdružení pro Nebušice v roce 2002 prosazujeme stále to stejné. Daří se to? Trochu ano, trochu ne. Ve volbách mají karty v ruce voliči: můžeme toho prosadit pouze tolik, na kolik dostaneme hlasy. V každém případě si myslím, že bychom toho měli v Nebušicích dost změnit a udělat. To mě žene k tomu, abych hledal voliče, kteří budou věřit, že naše vize PRO NEBUŠICE je ta správná. Minule nás volila třetina voličů. Pro opravdovou změnu chybělo málo. Proto v těchto volbách potřebujeme každý hlas hlas PRO NEBUŠICE. Pouze další hlasy pro naše sdružení, znamenají změnu nejít k volbám do zastupitelstva Nebušic, znamená volit to, co je: šikovná technologie moci bez skrupulí a bez vize do budoucna. Pokud si to jen trochu myslíte, jděte k volbám a dejte nám Váš hlas. Děkuji všem, kdo nás podporují Jan Holub, předseda OS pro Nebušice NE DRUHÉ RANVEJI! Letošní volby do nebušického zastupitelstva jsou druhým referendem o tom, zda místní občané chtějí, či nechtějí druhou dráhu. Běžte k volbám a vybírejte odpovědně! Sdružení pro Nebušice již 12 let úspěšně blokuje nepřiměřené rozšiřování pražského letiště. Vzájemnou podporu máme zejména v zastupitelích Suchdola a dalších městských částí, nikoliv však u místních nebušických zastupitelů. V následujících letech se přitom bude rozhodovat, jak souboj malých městských částí s finančně silným protivníkem dopadne. Další vývoj tedy bude velmi záležet na tom, zda a jak se budou dotčené městské části odvolávat proti tomuto postupu. Šanci máme velkou, neboť Nejvyšší správní soud 17. dubna 2014 vyhověl žalobě občanů a rozhodl o zrušení paralelní dráhy v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. DRUHÁ RANVEJ = 3 VÍCE LETADEL NEŽ DNES VOLTE NAŠI VIZI PRO NEBUŠICE bez letadel se zeleným pásem lesů a polí kolem obce s novým centrem s koncepcí rozvoje obce s transparentní radnicí s podporou komunálního života Kandidáti Sdružení pro Nebušice volební číslo 5

2 Proč nechceme nákladní tranzitní leteckou dopravu pro asijské zboží na pražském Letišti Václava Havla? Oficiálním důvodem pro prosazování vzniku druhé ranveje jsou zcela nereálné a chybné předpoklady z roku 2007 (viz grafy níže), podle nichž mělo dojít k lineárnímu růstu osobní letecké dopravy. V roce 2020 se očekával 22 milionů pasažérů a přistání a startů letadel. Jenže skutečnost je zcela jiná. Stávající kapacita 200 tisíc pohybů letadel je setrvale využita jen z necelých dvou třetin. Díky lepší organizaci provozu letiště v posledních šesti letech klesl počet letadel ze na ročně. Menší počet letadel přitom přiváží stále stejný počet lidí i zboží. Počet cestujících stagnuje na cca 11 milionech ročně a množství přepraveného zboží se pohybuje kolem 4 milionů tun. (viz graf). Tlak na urychlené vybudování druhé ranveje s celkovou kapacitou vzletů, což je trojnásobek současného stavu, tedy rozhodně nemůže být odůvodňován očekávaným nárůstem osobní letecké dopravy. Naopak je velmi pravděpodobné, že pokud by se druhá ranvej na Letišti Václava Havla postavila, bude muset korejský investor návratnost vložených 9 mld. Kč zajistit jinak. Za našimi humny by tak vznikl tranzitní uzel pro asijské zboží posílané do celé Evropy. K nám bude přilétat a na pražském letišti bude překládáno do menších letadel a kamionů. Okolo letiště bude třeba vybudovat obrovská překladiště, kam budou najíždět denně stovky až tisíce kamionů. A to vše v těsné blízkosti našich domovů i Divoké Šárky a lesa Hlásek. SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE Počet cestujících na pražském letišti v letech Počet letadel na pražském letišti v letech plán dle Zásad územního rozvoje skutečně odbavení cestující plán dle Zásad územního rozvoje skutečný počet letadel současná maximální kapacita letiště Proč nechceme druhou dráhu? Nová dráha znehodnotí nemovitosti občanů z dotčených obcí. Nová dráha nesníží provoz na stávající dráze. Nová dráha bude generovat další růst letecké dopravy. Nová dráha vyvolá nárůst automobilové dopravy z letiště přes Nebušice. Nová letecká dráha přinese zásadní omezení stavební činnosti v Nebušicích. Nová dráha přitáhne výstavbu logistických a skladových hal na pole kolem letiště a nového obchvatu. Nová dráha neznamená finanční přínos pro Nebušice. Nová dráha neznamená plošnou výměnu starých oken za nová, okna by byla měněna pouze v některých domech, kde by byl překročen limit vnitřního hluku. Nová okna s lepší izolací neochrání obyvatele při pobytu na zahradách. SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE Požádejte ministra životního prostředí o přezkum stanoviska EIA k druhé ranveji! Kladné stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP) k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je důležitým předpokladem pro případnou výstavbu druhé ranveje (RWY). MŽP vydalo kladné stanovisko EIA dne Podle podkladů stejného zpracovatele vydalo MŽP obdobné kladné stanovisko EIA pro letiště Vodochody. V roce 2013 MŽP své stanovisko pro Vodochody zrušilo, protože podklady obsahovaly zásadní vady. Totožné vady jsme vytýkali dokumentaci k EIA na RWY v r. 2011! Proto nyní žádáme ministra životního prostředí, aby ze stejných důvodů zrušil stanovisko EIA na RWY. PŘIPOJTE SE K NÁM! Podepište vložený dopis a odešlete ho na adresu MŽP! SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE 2 vydavatel: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE grafika: REKLAMARE datum vydání:

3 Má smysl bojovat s letištěm? Ano! Odpor proti výstavbě druhé ranveje má smysl. Díky protestům okolních obcí se její realizace stále odkládá. Jaká je tedy aktuální situace? Aby mohlo letiště začít s územním řízením povolujícím výstavbu druhé ranveje, musí existovat dva klíčové dokumenty: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje i Zásady územního rozvoje Hlavního města Prahy. Oba tyto dokumenty musí vznik druhé ranveje umožnit. Druhá ranvej nesmí vést přes Středočeský kraj Nejvyšší správní soud 17. dubna 2014 potvrdil rozhodnutí krajského soudu ze dne , který vyhověl žádosti občanů a rozhodl o zrušení paralelní dráhy v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Praha chce letiště i obchvat Zastupitelstvo hl. m. Prahy tedy těsně před letošními komunálními volbami schválilo Zásady územního rozvoje hlavního města, které zahrnují nejen vznik druhé ranveje, ale i vybudování tranzitního obchvatu mezi Horoměřicemi a Nebušicemi. Navržené změny pak sekundárně povedou i k zastavění okolních polí logistickými a skladovými halami. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zásady nového metropolitního plánu i přesto, že v rozporu se zákonem nebyly vypořádány všechny věcné námitky občanů a okolních obcí. To je důvodem ke zrušení zásad soudem. Žalobu mohou podat dotčené obce i občané, kteří námitky proti zásadám podali, uvedl JUDr. Jan Holub, zastupitel v Nebušicích. Jak se k letišti staví Nebušice? MČ Nebušice pod vedením současné koalice /Přerost, Bosák, Mojžíš, Dvořáková, Lichnovský, Čermák/ se k podobným návrhům dosud stavělo nanejvýš vlažně. (viz výběr hlasování o letišti) Opoziční SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE je po celou dobu jediné, kdo se aktivně vymezovalo proti nepřiměřenému rozvoji letiště a chránilo tak oprávněné zájmy obyvatel Nebušic. Pokud občané Nebušic nechtějí žít v neustálém hluku leteckého provozu obklopeni neprostupným polem skladových hal, měli by velmi dobře vážit, koho budou volit do místního zastupitelstva. Dobré sousedství Postoj místní samosprávy nemá žádný vliv na množství dotací poskytovaných letištěm jednotlivým obcím. Například v rámci programu Žijeme zde společně 2013 obdržela stejnou finanční podporu MČ Suchdol i MČ Zličín. Podporujeme udržitelný rozvoj Letiště Václava Havla, které by mělo být i nadále zaměřeno na osobní dopravu směřující do Prahy a ČR, nikoliv do celé Evropy. Umístění mezinárodního tranzitního letiště by mělo být součástí koncepce rozvoje celé ČR, uvádí Ing. Viktor Komárek, kandidát na starostu za SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE. Markéta Kohoutová Hluk z letecké dopravy na druhé ranveji bude zatěžovat občany Nebušic Akustická situace dle schválených Zásad územního rozvoje Prahy (území Středočeského kraje je vynecháno) Denní doba = hluk v Nebušicích Noční doba = relativní klid pro Nebušice 3

4 NEJČASTĚJŠÍ OMYLY OMYL Ochranné hlukové pásmo je ve prospěch občanů. Obce, které protestují proti druhé ranveji, nedostanou od letiště dotace na rozvoj. Jižní varianta silničního okruhu kolem Prahy uleví osobní dopravě na Horoměřické. PRAVDA Ochranné hlukové pásmo chrání letecký provoz tím, že v něm neplatí hygienické limity a je zde tedy větší hluk. O přidělování dotací okolním obcím rozhoduje mezinárodní letecká asociace podle jednotných kritérií. Postoj k výstavbě druhé ranveje tímto kritériem není. Jižní varianta přivede tranzitní dopravu do obydlených částí města, naopak severní /vzdálenější/ varianta silničního okruhu umožní rychlejší objezd Prahy, může být financována z dotací Evropské unie. Jak se jednalo o letišti na Nebušickém zastupitelstvu Datum Předkladatel Předmět Hlasování Jan Holub Jan Holub Jan Holub Jan Holub Nebušice by se měly připojit k žalobě na zrušení zásad územního rozvoje v části týkající se výstavby nové RWY. Nebušice by se měly ohradit proti změně vyhlášky, která změkčuje hlukové limity pro provoz na letišti Nejvyšší správní soudu ČR rozhodl o zrušení zásad územního rozvoje, které se týkají stavby nové vzletové a přistávací dráhy letiště Ruzyně; toto rozhodnutí se týká i obce Nebušice. Návrh spolupodílet se na nákladech řízení, které byly celkem Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby včas uplatnil níže uvedené námitky proti zásadám územního rozvoje Středočeského kraje v části, která se týká výstavby nové dráhy. Pro: Holub, Kárová, Kohoutová, Richter Proti: Přerost, Mojžíš, Bosák, Čermák, Dvořáková Zdržel se: Lichnovský, Pancner Pro: 10 Zdržel se: Přerost Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude řešeno na příštím zasedání. Vzato na vědomí. (Poznámka: Již nikdy nebylo řešeno.) Pro: 10 Zdržel se: Přerost Druhá ranvej a okruh jsou spojité nádoby Oba tyto záměry schválené pražským magistrátem v rámci Zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy by měly v případě jejich realizace významný negativní vliv na život desítek tisíc obyvatel v Praze. Umísťovat okruh do existující husté zástavby je chybné, nebezpečné, neekologické a neekonomické. Stavba dálničního obchvatu Prahy je zablokovaná už desítky let. Stavbě brání obyvatelé dotčených pražských městských čtvrtí i nedostatek peněz. Kratší jen 41 km dlouhý jižní okruh má podle ŘSD stát 56 mld. Kč. Severní 64 km dlouhá varianta okruhu by mohla stát jen 30 mld. Kč. Jižní varianta obchvatu, která vede v těsné blízkosti Nebušic, byla nakreslena před více než 50 lety. Dopravní situace i hustota osídlení se však od té doby významně změnila. Pokud bude zprovozněna, bude mezinárodní tranzitní doprava svedena do hustě obydlených částí hlavního města a zahltí rezidenční čtvrti včetně Nebušic. Mezinárodní tranzitní doprava nepatří do obydlených čtvrtí Pro severní variantu mluví také další argument. Pražský okruh není oproti roku 4

5 1999 už jen expresní komunikací kolem Prahy, kterou využívají řidiči, pokud se chtějí dostat například z Barrandova do Bohnic. Pražský okruh je součástí transevropské dálniční sítě TEN-T s významně větší kapacitou ( aut denně) a významným podílem tranzitní nákladní dopravy (až 23%). V těsné blízkosti Nebušic by tak měly projíždět kamiony křižující Evropu ze západu na východ a naopak. Tomu odpovídají i změny a rozšíření původního projektu o další dopravní pruhy, zkapacitnění dvoupatrového mostu přes Vltavu apod. Kdo chce variantu, na kterou nedostaneme evropské dotace Vést tranzitní kamionovou dopravu obydlenou zástavbou jde proti evropským pravidlům a z toho důvodu také nemůže být jižní varianta na rozdíl od severní varianty financována s podporou fondů Evropské unie a je třeba ji celou platit z veřejného rozpočtu. Druhá dráha = 1 letadlo každých 50 vteřin 16 hodin denně. Budou si pak moci děti hrát venku na zahradě nebo hřišti? Většina metropolí se snaží odsunout tranzitní nákladní dopravu za své hranice a okruhy jsou vzdálené od centra 20 i více kilometrů. V této situaci je zcela nepochopitelné trvání města na jižní variantě a odmítání jakékoliv debaty o dalších možných řešeních, kterým může být severní varianta v kombinaci s přemostěním Vltavy na Praze 6 pro veřejnou a místní dopravu. Markéta Kohoutová, zastupitelka MČ Nebušice. Magistrát má jeden rozpočet! Proto dražší jižní varianta = nižší investice do městských částí! Městské části i dopravci podporují delší severní variantu Městské části Suchdol, Dolní Chabry, řada občanských sdružení a také expertní posudek v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí poukazují na výhody tzv severní varianty, která je šetrnější k životnímu prostředí a je také levnější. Nových 64 kilometrů severovýchodního obchvatu by umožnilo z východu a severu objet pražskou aglomeraci velmi rychle. Při plynulém provozu a rychlosti 80 km za hodinu by to prý z brněnské dálnice na teplickou trvalo asi půl hodiny. Vzdálenější okruh by mohl být hotov už za šest let. Stál by jen 30 miliard, což je o 26 miliard méně než okruh navržený ŘSD. Cenu lze podle expertů snížit tím, že se projekt vyhne stavbám drahých mimoúrovňových křižovatek a tunelů. 5

6 Kdo chce druhou runway? Nový metropolitní plán počítá i s rozšířením letiště o novou dráhu. V případě její realizace by letecký provoz ještě více zasáhl Nebušice. Co s tím? Proč Praha prosazuje okruh v trase, která byla navržena před více než 50 roky vede přes zastavěné území a přírodní památky nedostane dotace z Evropské unie je skoro o 50 % dražší než varianta vedená mimo zástavbu mezi obcemi Středočeského kraje má stavební náklady ve výši 1,2 miliardy Kč/km brání variantě, u níž jsou stavební náklady jen 0,5 miliardy Kč/km, může být financovaná z Evropských fondů a navíc je šetrnější k životnímu prostředí Proces pořizování nového metropolitního územního plánu umožňuje, abychom se jako občané a obec k plánu mohli ještě vyjádřit. Je však nezbytné, aby naše městská část úzce spolupracovala s občany a sama byla v rozporování zásad územního plánu aktivní. Zastupitelstvo Nebušic bojkotuje boj proti dráze Sdružení pro Nebušice v minulém volebním období opakovaně navrhovalo, aby se Nebušice aktivně postavili proti přijetí zásad územního plánu Prahy ale i Středočeského kraje v té části, která se týká nové dráhy na letišti. Vždy jsme byli přehlasováni; jediný, kdy byl vždy proti nebo se zdržel hlasování, byl starosta Libor Přerost. Pokud máme prosadit zájmy našich občanů v dalších fázích přijímání územního plánu, může se tak stát zejména, když to bude prosazovat i městská část. Souhra občanů a obce je nejúčinnější, říká Viktor Komáre ze SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE. Petr Hejl, starosta Suchdola doplňuje: Výstavba transevropské dálnice uprostřed zástavby je extrémně nákladná. Cena jižní trasy je skoro trojnásobná oproti severní regionální trase. Co dělat příští 4 roky Lze předpokládat, že tlak na výstavbu dráhy bude pokračovat i v dalším volebním období. Přitom právě v tomto volebním období bude pokračovat proces přijímání metropolitního územního plánu. Je proto nezbytné hlídat lhůty k podávání námitek a připomínek v druhé fázi celého procesu (tzv. zadání územního plánu) a rovněž k podávání námitek a připomínek ve třetí fázi (samotný územní plán). Soudy v souvislosti s novou ranvejí zrušily územní plány Prahy a Středočeského kraje celkem 3. Vždy zjistily, že práva občanů byla porušena. Úplně první žaloba proti změně územního plánu Prahy byla z Nebušic. Podával jí tehdy bývalý starosta Nebušic pan Ing. Petr Hlávka. U soudu jsme uspěli. Zatím poslední žalobu podávali občané Horoměřic proti územnímu plánu Středočeského kraje, a také uspěli. Nebušice této činnosti neposkytují žádnou podporu. A to i přesto, že boj proti nové vzletové a přistávací dráze všemi legálními prostředky před minulými komunálními volbami měly v programu všechny strany. Letošní komunální volby jsou šancí, jak toto změnit! Jan Holub, Sdružení pro Nebušice Jinde spolupráce obce s občany funguje Na rozdíl od Nebušic v jiných městských částech Prahy, které mají být postiženy provozem na plánované dráze, spolupráce obce s občany funguje. Petr Hlubuček, starosta Lysolají říká: Zatím nikdo neposoudil kolik letišť a jak velké Praha a ČR potřebuje. Neřešíme a dlouho řešit nebudeme problémy typu, že jsme se nedostali k moři, že businessmani nedolétli do Londýna nebo že klesá počet turistů na Karlově mostě. Proč chce odstupující vedení Prahy prosazovat druhou runvej, která povede novou dráhu o 1,6 km blíž centru? přivádí další letadla nad městskou zástavbou v Nebušicích, Lysolajích, v Suchdole atd.? vychází ze zastaralé a nyní nereálné prognózy rozvoje z roku 2007? (viz str. 2) 6

7 NOVINKA LETOŠNÍCH VOLEB: I přechodný pobyt umožní občanům EU volit Nebušice jsou obcí s největším podílem cizinců v ČR tvoří zhruba třetinu obyvatel. Ti z nich, kteří pochází ze zemí Evropské unie, mohou jít k letošním komunálním volbám bez ohledu na to, zda zde mají trvalé či přechodné bydliště. Minulý týden Krajský soud v Brně rozhodl, že voleb do zastupitelstev obcí se mohou účastnit všichni občané ze zemí EU, kteří mají v daném místě nejen s trvalý, ale i přechodný pobyt. Soud se ve svém verdiktu pozastavil nad českým termínem bydliště s přívlastkem přechodné a trvalé. V evropském právu totiž takovéto rozlišení neexistuje. Soud proto míní, že by se pravidla pro komunální volby měly řídit právě evropským právem a charakter pobytu nerozlišovat. Rozhodnutí se ale týká pouze komunálních voleb, například v souběžných senátorských cizinci již hlasovat nebudou. Státní volební komise doporučila obcím, aby zapsaly cizince ze zemí EU, kteří v Česku pobývají přechodně a budou mít zájem hlasovat, řekl Václav Henych ze Státní volební komise a ředitel odboru všeobecné správy ministerstva vnitra. Občanům EU se otevírají letošní komunální volby Lidé s přechodným pobytem v Česku se tedy mohou přihlásit a být zapsáni do dodatků seznamů voličů. Musí tak učinit nejpozději 48 hodin před začátkem voleb. Součástí dodatečných předvolebních opatření bude podle Václava Henycha informování obcí prostřednictvím krajských úřadů, aby nevznikly problémy a pochybnosti s výkladem tohoto ustanovení jak zákona volebního, tak předpisu Evropské unie. Další opatření budou mít technický ráz. Od cizinecké policie dostaneme počty cizinců občanů Evropské unie, kteří jsou v jednotlivých místech přihlášeni k přechodnému pobytu, uvedl Václav Henych. O právo volit je třeba požádat do Občan jiného členského státu Evropské unie má právo volit v letošních komunálních volbách v ČR, pokud je v ČR přihlášen alespoň k přechodnému pobytu a pokud alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Právo nevzniká automaticky, ale musí požádat místní obecní úřad o zapsání do dodatku seznamu voličů. Zápis do dodatku voličů je možný nejpozději do 48 hodin před konáním voleb tedy do středy na úřadě Městské částí Praha 6 Nebušice (Kontakt: , Markéta Kohoutová Zdroj: Tisková konference Státní volební komise ze dne Financování městských částí a jak se financují Nebušice Město Praha dostává ze státních financí na jednoho obyvatele Kč, které přerozdělí tak, že městské části z této částky dostanou jen minimum. Velkou část prostředků ze státního rozpočtu město Praha používá na financování věcí, které přesahují význam malých městských částí (např. veřejná doprava, údržba městských lesů atd.). Městské části dostávají pravidelné příspěvky na běžný provoz a mimořádné finanční prostředky na svůj investiční rozvoj. V letošním roce celkem magistrát rozdělí městským částem celkem 4,6 miliard Kč, z toho Nebušice za první pololetí dostaly do základního rozpočtu 7,4 mil. Kč. To je v porovnání s některými srovnatelnými částmi Prahy vcelku málo. Např. Velká Chuchle se srovnatelným počtem obyvatel získala za stejné období více než dvojnásobek. Ulice Nad Želivkou se konečně dočká opravy! V červnu letošního roku zastupitelstvo hl. m. Prahy pod vedením TOP 09 schválilo financování opravy ulice Nad Želivkou ve výši 23 mil. Kč, což vítáme. Součástí realizace je rekonstrukce stávajících vozovek a chodníků a doplnění zálivů pro parkování, realizace nové dešťové kanalizace, výměna stožárů a kabelového vedení veřejného osvětlení a vyvolané přeložky sdělovacího vedení. Rekonstrukci financuje hl. m. Praha, magistrát vypracoval projekt, zorganizoval výběr dodavatele. I když se jedná o budoucí podobu důležitého veřejného prostoru, tak se tato investice neprojednávala na nebušickém zastupitelstvu. Obdobná situace je s dalšími investicemi hl.m.prahy v Nebušicích. Jde především o rekonstrukci nádrže Pančák a rekonstrukce školy a školky. Radka Brewer 7

8 Nebušice potřebují nové centrum Mimořádně cenné území "premonstrátského statku" naproti kostelu a faře volá po smysluplném využití. Barokní dispozice statku patří k tomu nejhodnotnějšímu, co Nebušice mají. Sdružení pro Nebušice má vizi, jak vybudovat nové centrum. Bývalý premonstrátský statek je místem, kde by mohlo a mělo vzniknout nové centrum Nebušic. Jeho podoba by měla vzejít z transparentní veřejné architektonické soutěže, kterou se Sdružení pro Nebušice podařilo prosadit a zrealizovat v roce Nutné další kroky však již nenašly podporu u stávajícího vedení obce, které se s rozhodnutím nezávislé odborné poroty nikdy neztotožnilo. Pokud by Sdružení pro Nebušice získalo v těchto komunálních volbách většinu, všemi prostředky se zasadí o oživení tohoto zanedbaného koutu Nebušic. Jde o to definovat veřejný zájem obce Přeměnit stávající chátrající statek na živé centrum obce rozhodně nebude snadné. Jedná se o bývalý církevní majetek, na který se sice nevztahuje zákon o církevní restituci, ale stále nelze vyloučit soudní spory o určení vlastnictví mezi Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a současným vlastníkem MČ Nebušice. Ať už ale případné spory dopadnou jakkoliv, jisté je, že ani jedna strana nebude mít finanční prostředky na obnovu tohoto velkorysého prostoru a obě by hledaly soukromého investora. Z hlediska budoucí podoby nového centra proto není až tak důležité, zda případný soudní spor o vlastnictví mezitím vyhraje obec či premonstráti. Důležité je, aby MČ Nebušice jednala s premonstráty a připravila toto území na příchod strategického investora a to s ohledem na veřejný zájem obce a nebušických občanů. Statek stojí na ploše skoro celého jednoho hektaru (9 214 m 2 ), z toho nyní zastavěná plocha je cca m 2, objem existujících staveb cca m 3. Statek je zapsán na listu vlastnictví Hl. m. Prahy a je ve správě MČ Nebušice, která ho od roku 2003 pronajímá firmě Vodomont. Ta ho dále pronajímá drobným živnostníkům. Názor občanů bude hrát roli Obec má totiž bez ohledu na případné změny vlastnictví statku i jiné prostředky, jak ovlivnit budoucí podobu tohoto území. Proto pokud Sdružení pro Nebušice bude mít většinu v budoucím zastupitelstvu MČ Nebušice, prosadí pro prostor bývalého statku závazný regulační plán, který jasně vymezí jeho budoucí využití v intencích daných návrhem oceněným nezávislou odbornou porotou a veřejnou diskusí s občany. Občané musí mít právo a možnost vyjádřit se k tomu, jak centrum jejich obce vypadá a bude vypadat. Jsme přesvědčeni, že diskuse s občany je nedílnou a nutnou součástí vzniku kvalitního budoucího centra obce. 8

9 Takto definovaný závazný regulační plán by byl prospěšný nejen pro celou obec ale i pro jakéhokoliv budoucího investora. Ten by předem věděl, jaké možnosti toto území nabízí a nemusel by se obávat dlouhého územního řízeními s řadou odvolání. Vhodně nastavený regulační plán centra obce může zvýšit jeho atraktivitu pro budoucího investora a urychlit realizaci nového centra Nebušic, což je zase v zájmu všech ostatních občanů Nebušic 800 let premonstrátského statku V průběhu 11. století začal zdejšímu slovanskému osídlení dominovat knížecí dvůr přemyslovského státu. Krátce po roce 1140 ho kníže a později český král Vladislav II. daroval do majetku svého nejvýznamnějšího a nejmilejšího premonstrátského kláštera Mons Sion na Strahově. Tato důležitá urbanistická jednotka historických Nebušic se vlastně dochovala dodnes a je totožná s tzv. premonstrátským statkem čp. 56. Vivat nebušické náměstí! Závazný regulační plán nového centra by vycházel z nejlepšího návrhu, který byl odbornou nezávislou porotou vybrán v anonymní veřejné architektonické soutěži z roku Do soutěže se tehdy přihlásilo sedmadvacet architektonických týmů, které navrhovaly urbanistické a architektonické řešení bývalého premonstrátského statku. Nakonec nebyla udělena první cena, neboť současné vedení obce prosazovalo jiný návrh než doporučovala odborná část poroty. Zastavit celé území by znamenalo promarnit velkou příležitost. Na druhou stranu pro obec s pouhými třemi tisíci obyvatel nelze navrhnout náves o velikosti současného dvora. To by bylo drahé a jen těžko by se hledal investor. Navíc by tam večer nikdo nechodil a služby by tam nefungovaly. Ideálním řešením je doplnit centrum novou bytovou výstavbou se zelení i službami na dosah, vysvětlil volbu nejvhodnějšího návrhu předseda poroty ing. arch. Jan Aulík. Jako nejlepší byl v anonymní soutěži porotou oceněnen návrh slovenských architektů Petera Gromského a Juraje Kováče z atelieru Grido. Na návrhu je vidět respekt k urbanistickému významu premonstrátského statku i okolní původně domkářské zástavbě. Stejně významným kladem je i to, že je návrh realizovatelný z hlediska návratnosti vložené investice. V této fázi zpracování návrhu je třeba posuzovat především jeho urbanistickou hodnotu - tedy rozmístění funkcí. Podoba, vnitřní dispozice a technické řešení jednotlivých objektů bude předmětem až případného dalšího zpracování, upozorňuje zastupitelka za Sdružení pro Nebušice architektka Ing. arch. Martina Kárová. Nové rozmístění služeb Návrh přináší velmi zajímavé rozmístění starých funkcí na nová místa. Prodejna Albert je ve vítězném návrhu přesunuta na západní stranu statku, což řeší její současný problém s parkováním a zásobo- Nejlépe dochovaná barokní sýpka v Praze Mimořádně cenná je především barokní sýpka v jeho jihozápadním úseku, která si zachovala nejen původní hmotu a rozvrh, ale i plejádu vzácných autentických prvků (štíty, částečně okna, dveře, komunikační systém atd.) a řadí se k nejlépe dochovaným barokním sýpkám na území celé Prahy. Kuchtova přestavba v 19. století Koncem 19. století byl dvorní stavitel strahovských premonstrátů architekt Jaroslav Kuchta (autor fary, kostela sv. Cyrila a Metoděje, nebušického hřbitova) pověřen také přestavbou dvora. Za něj došlo ke zboření severní části správní budovy dvora, kterou nahradilo nové křídlo zalomené k západu, k výstavbě nového ohrazení dvora dodnes dílem dochovanou cennou historickou Celý dvůr koncipován podle moderních hospodářských doktrín druhé poloviny 17. století. Jejich charakteristickým rysem byl pravoúhlý celkový půdorys a zástavba soustředěná po obvodu tak, aby chránila ústřední dvůr, kam se v případě potřeby zaháněl cenný dobytek. Dvůr byl v této době budován s velkými finančními náklady. zdí a ke stavbě nové stodoly. Přibližně v téže době bylo přestavěno i protilehlé západní stavení, kde v prvním patře vznikly tehdy progresivní zaměstnanecké byty, sloužící svému účelu více než sto let. Velkorysé zásahy z osmdesátých let 19. století prakticky dodnes určily jeho výslednou podobu. Vybráno z textu PhDr. Dalibor Prix, CSc. Takto vypadal statek v roce 1867, kdy patřil Královské kanonii premonstrátů na Strahově (archiv Strahovského kláštera). 9

10 Nebušické centrum nyní Možná podoba nového centra Nebušic Po ukončení veřejné anonymní soutěže byla uspořádána veřejná výstava a anketa. V anketě nebušičtí občané dali nejvíce hlasů návrhu vybranému odbornou porotou tedy návrhu atelieru Grido. váním. Klasicistní dům před sýpkou (kovárna) by se stal nástupním molem pro místní supermarket s arkádami, příjemným světlem, malým bistrem, pekárnou, kavárnou. Barokní sýpka by se mohla stát galerií a klubem. Celkem v prostoru bývalého statku vzniká podle tohoto návrhu 4200 m 2 komerčních ploch. V bývalých zahradách za statkem a na místě současného Alberta a parkoviště je navržena bytová zástavba. Navrhujeme zachovat nádvoří a jeho půdorysné rozvržení, barokní sýpku a obvodové zdi klasicistního domu, v těsném okolí statku by mohlo vzniknout cca 80 startovních bytů v domech se sedlovými střechami," říká autor projektu Peter Sticzay-Gromski. Podle mne je náš projekt realizovatelný i v době krize. Realizace by vyšla asi na 200 mil korun." O tom, že se autor nemýlí a odborná porota vybírala dobře, svědčí i zájem investorů o realizaci vítězného návrhu. Bohužel u současného vedení nenašel podporu. Co teď se statkem? Je třeba co nejdříve definovat závazné regulační podmínky pro novou výstavbu v prostoru bývalého statku. Chceme proto znovu otevřít diskusi s občany o budoucí podobě nového centra a následně uspořádat vyzvané vyběrové řízení s autory oceněných návrhů dle zákona o veřejných zakázkách. Vítězný autor by pak zpracoval regulační plán pro nové využití statku. Mezitím by bylo třeba intenzivně jednat s Královskou kanonií. K tomu ale potřebujeme Vaše hlasy. Ing. Markéta Kohoutová 10

11 Byty za hubičku, ale jen pro někoho Nebušice pronajaly v roce 2011 své byty za nízké nájemné a na dobu neurčitou tedy bez možnosti výpovědi velmi netransparentním způsobem. Nájemci byli vybráni bez řádného výběrového řízení. Překvapivě z toho profituje současný místostarosta Bosák (ODS). V srpnu 2011 uplynula doba, na kterou byly pronajaty byty v domě čp.128 v Nebušicích. Jde o dům, ve kterém je také úřad, pošta, dětská lékařka a veterinární klinika. Kromě toho je v domě 8 obecních bytů, v podstatě poslední majetek ve správě městské části, ze kterého může obec mít pravidelný výnos. Seznam uchazečů o byt nehrál roli Obec vede seznam několika desítek uchazečů o uzavření nájemní smlouvy. Současné nájemce obecních bytů vybralo předchozí zastupitelstvo pod vedením starosty Libora Přerosta, aniž by k tomu bylo jakékoliv odůvodnění, proč právě s těmito nájemci byla nájemní smlouva na dobu 5 let uzavřena. Obec nemá žádnou směrnici o tom, komu a za jakých podmínek bude své byty pronajímat. Taková směrnice je však zcela obvyklá v naprosté většině obcí a městských částí. Jejím účelem je to, aby nakládání s obecním majetkem bylo co nejtransparentnější. Jak přidělit byt sám sobě? Na konci léta 2011 jednaná doba nájmu uplynula a byla příležitost tuto situaci změnit. To však nebyl zájem vedení obce a jednoho z nájemců, místostarosty Nebušic Ing. Jana Bosáka (ODS), který z levného nájmu profituje. Ten je současně jedním ze 3 členů výboru bytové politiky, který navrhuje, jak bude s byty naloženo. V září 2011 zastupitelstvo dle návrhu starosty Přerosta rozhodlo, že stávajícím nájemcům budou nájemní smlouvy prodlouženy na dobu neurčitou za nájemné ve výši 95,- Kč/m 2. Zastupitelé zvolení za Sdružení pro Nebušice od počátku upozorňovali na nevýhodnost takovéhoto postupu a požadovali vytvoření koncepce bytové politiky. Bohužel náš opoziční a menšinový názor nebyl vyslyšen a obec takto byty pronajala. Sdružení pro Nebušice přitom nechalo zpracovat znalecký posudek ke zjištění, jaké je tržní nájemné. Znalec zjistil, že obvykle se v obdobných bytech platí nájemné ca 170 Kč/m 2. Znalecký posudek je ke stažení na Směrnice o bytové politice obce nebyla třeba Náš návrh, aby byla nejdříve vypracována směrnice, dle které se bude při pronájmech postupovat, nebyl přijat. Naším požadavkem bylo to, aby část bytů byla krátkodobě pronajímána občanům v bytové, sociální nebo jiné nouzi (např. matky s dětmi po zániku manželství těchto případů už několik bylo), část bytů aby byla pronajímána osobám, které pracují pro obec a ta má na jejich činnosti významný zájem (např. aprobovaní učitelé, kterých má zdejší ZŠ stále nedostatek, strážník, atd.) a část, aby byla pronajímána za obvyklé (tj. tržní) nájemné. Na tomto řešení však neměla většina zastupitelů v čele se starostou Přerostem a místostarostou Bosákem zájem. Výhody jen pro někoho a navěky Ještě větší problém však vidíme v něčem jiném. Nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nemůže obec jako pronajímatel vypovědět, pokud si nájemci budou plnit všechny své povinnosti. Rovněž i zvyšování nájemného na úroveň, která by se přibližovala tržnímu nájemnému, je velmi obtížné. Stávající nájemníci tak mají byty za hubičku pronajaté v podstatě navždy. Kdyby se obec rozhodla, že bude uvedené byty privatizovat, nemůže proběhnout žádná férová soutěž o prodej bytů a co nejvyšší cenu, protože nájemníci budou mít oproti ostatním zájemcům jednu velkou výhodu: jen oni by si nekupovali byt obsazený nájemníkem. Sociální potřebnost měla být kritériem Naše sdružení není proto, aby z obecních bytů byli vyhazováni nájemníci s rodinami a dětmi, jak nám bylo podsouváno. Ani nejsme pro to, aby obec všechny své byty pronajímala za nejvyšší možnou cenu. Jsme pro férový přístup s předem známými podmínkami pro všechny a pro postup, ze kterého bude profitovat jak obec a její občané, tak nájemníci obecních bytů. Jakub Richter, Jan Holub zastupitel za Sdružení pro Nebušice 11

12 Výpisky ze zápisů jednání zastupitelstva na téma byty Zápis ze zastupitelstva z 26. dubna 2011 Návrh usnesení dle bytového výboru: Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemních smluv dle přílohy návrhu bytového výboru na dobu určitou. Protinávrh starosty obce: Zastupitelstvo souhlasí prodloužit nájemní smlouvy na byty v čp. 128, kterým končí nájemní smlouvy to na dobu neurčitou za podmínek splnění bodu a/ a b/ návrhu bytového výboru. Mgr. Richter požádal starostu o odůvodnění a upozornil, že jedním z nájemců je i místostarosta Bosák. Starosta Přerost nic nevysvětlil. JUDr. Holub upozornil, že uzavření smluv na dobu neurčitou je trojským koněm, jehož cílem je vytvořit předpoklady pro privatizaci bytů do majetku nájemců těchto bytů, kteří ze zákona mají předkupní právo na tyto byty. Hlasování o protinávrhu starosty: Pro 6 - Přerost, Dvořáková, Mojžíš, Čermák, Bosák, Lichnovský, Proti 4 Kohoutová, Richter, Kárová, Pancner, JUDr. Holub nehlasuje, neboť protinávrh starosty je neprojednatelný. Návrh usnesení byl přijat. Poznámka: Jedním z nájemců byl i místostarosta Bosák, bez jeho hlasu by prodloužení na dobu neurčitou nenastalo. Zápis ze zastupitelstva z 26. dubna 2011 Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi nájemci Bosákem a Ivanyim. Je předložena žádost o dobrovolné výměně bytů v čp. 128 mezi nájemci p. Ing. Bosákem a p. Ing. Iványim. Ing. Bosák tentokráte již uvedl, že je ve střetu zájmu a vzdal se hlasování. Mgr. Richter navrhuje nehlasovat JUDr. Holub se ptá ing. Bosáka, zda se domnívá, že jeho soc. poměry jsou takové, že nemůže bydlet v bytě s tržním nájemným. Ing. Bosák odmítl odpovědět. JUDr. Holub položil tutéž otázku Ing. Iványimu, jednateli společnosti Vodomont, zda vlastnil, nebo vlastní nemovitost k bydlení v Nebušicích. Ing. Iványi odpovídá, že nevlastnil a nevlastní a svoje bydlení řeší. A na otázku o soc. poměrech neodpověděl, že neví, jak přesně definovat soc. poměry, a tak této otázce nerozumí. JUDr. Holub namítá, že materiály nebyly zastupitelům doručeny ve lhůtě 7 dnů před zastupitelstvem, ačkoliv to vzhledem k datu uzavření smlouvy o výměně bylo možné. Návrh usnesení: Zastupitelstvo dává souhlas k dobrovolné výměně bytů C3 za H8 tj. mezi p. ing. Iványim a p. ing. Bosákem. Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 4 JUDr. Holub z důvodu neprojednatelnosti nehlasoval. Návrh usnesení byl přijat. Poznámka: Dle výpisu listu vlastnictví vlastní Ing. Ivanyi společně s manželkou rodinný dům v ulici K Vinicím čp. 243, Praha 6 Nebušice, kromě toho je jednatelem společnosti Vodomont, která sídlí a vlastní nemovitost v ulici Nebušická 97 a má v nájmu celý bývalý premonstrátský statek včetně bytů. Zápis ze zastupitelstva z 27. června 2011 Návrh usnesení dle Ing. Kohoutové: Prodloužení nájemních smluv na obecní byty, které končí v srpnu 2011 o 30 dnů. Tento návrh odůvodnila potřebou prodloužit nájemní smlouvy alespoň na dobu, než bude shoda o způsobu pronájmu bytů. Hlasování: Pro 4 Holub, Kárová Richter, Kohoutová Proti 6 Přerost, Lichnovský, Mojžíš, Dvořáková, Pancner, Čermák Zdržel se 1 Bosák Návrh usnesení nebyl přijat. Zápis ze zastupitelstva z 8. srpna 2011 JUDr. Holub předkládá návrh usnesení na uzavírání nájemních smluv na obecní byty tak, aby o těchto smlouvách rozhodovalo zastupitelstvo s jasně stanovenými pravidly. Hlasování: Pro 4 Holub, Pancner, Richter, Kárová proti 0 zdržel se 6 Návrh usnesení nebyl přijat. Zápis ze zastupitelstva z 12. září 2011 Zvýšení nájemného v bytech od Za bytový výbor podal Ing. Bosák návrh na zvýšení nájemného v bytech MČ Nebušice na základě porovnání cen nájemného v jiných městských částech. Ing. Kohoutová vznesla dotaz, s jakými typy bytů se srovnávalo nájemné, zda s byty s regulovaným nájemným, nebo tržním nájemným. Dodává, že regulované nájemné se nevztahuje na byty v čp. 128, kde skončila nájemní smlouva k Místostarosta Bosák: Byly porovnávány obecní byty s regulovaným nájemným. JUDr. Holub upozorňuje, že smlouvy na předmětné byty v čp. 128 jsou uzavřeny na dobu určitou a nájemníci na tyto byty tudíž nemají právní nárok. Je třeba přezkoumat soc. a bytové poměry nájemníka, zda mu bude byt nadále pronajat. Kohoutová se ptá, proč se mění v nájemní smlouvě doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou. Starosta odpovídá, že je to běžná praxe. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha - Nebušice souhlasí s prodloužením nájemních smluv stávajícím nájemníkům v bytovém domě č.p. 128 na dobu neurčitou, dále se zvýšením sazby nájemného v těchto bytech na 95,- Kč/m 2 /měsíc a doplnění inflační doložky do všech nájemních smluv. Návrh usnesení byl přijat. Zápis ze zastupitelstva z 17. října 2011 Paní Kohoutová žádá zastupitelstvo, aby se rozhodlo, co bude dělat s jedním bytem v č.p. 128, ve kterém nebyla prodloužena nájemní smlouva. Navrhuje vytvoření bytové politiky a poskytnout byt pro služební účely škole pro kvalifikované pedagogy, nebo pro potřeby obce. Zápis ze zastupitelstva z Informace o žádosti o odkoupení bytů v čp. 128 bude projednáno na příštím zasedání. Zápis ze zastupitelstva z Źádost o odkoupení bytů v čp. 128 Bod se vypouští a odkládá. 12

13 Jaké jsou zájmy Jana Kasla v Nebušicích? Demokraté Jana Kasla kandidují v letošních volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy a v Nebušicích. Nikde jinde. Není to divné? Co za tím stojí? Odpověď je potřeba hledat v privátních podnikatelských zájmech bývalého primátora Jana Kasla, které směřují právě do Nebušic. Dům jablek Bytový dům Satelit II Lukostřelecká klubovna Satelit I Jan Kasl se na nebušickém zastupitelstvu objevil poprvé ještě v minulém funkčním období. Vystupoval jako nezávislý odborný poradce městské části a starosty ve věcech územního plánování. Kdo je ve službách občanů? Postupně však začalo být zřejmé, že Jan Kasl sice jakoby pracuje pro obec, a to i zadarmo, současně však zde jako podnikatel má řadu obchodních zájmů, které v některých případech jsou přímo v rozporu se zájmem obce. Je s podivem, jak současné vedení Nebušic podporuje veškeré místní podnikatelské záměry Jana Kasla. Tlak na výstavbu v lesním pruhu vedle Hlásku stále trvá. Opravdu to chceme? V prosinci 2009 Jan Kasl pro naší městskou část připravil podklady k zadání nového územního plánu hl. m. Prahy. Součástí tohoto návrhu bylo umožnit zástavbu rodinnými domy v lese Hlásek směrem od starého ovocného sadu na východ kolem starých usedlosti Šubrtka a Šedivka až nad dnešní čističku. Dle návrhu měly stát luxusní vily s velkými pozemky v celé spodní polovině lesa za Nebušickým potokem. Tento koncept výstavby v lesním pruhu kolem Nebušic předkládal nejen současný starosta Libor Přerost, ale i Jiří Mojžíš, jednička na kandidátce pana Kasla. Ten k tomu v autorizovaném rozhovoru pro Listy pro Nebušice v roce 2009 uvedl: S návrhem změn, které předkládal zastupitelstvu Jan Kasl, se v podstatě ztotožňuji. Možná bych je ještě trochu rozšířil. Rozvoj obytného území si umím představit i podél Nebušického potoka směrem k Jenerálce. Jako obytné území byly doporučeny zejména lesní plochy před a nad čističkou k horní hranici usedlosti Šedivka. Samozřejmě s tím, že se zachovají hodnotné stromy, které by byly integrovány do rezidenčního území. Kdyby v lese vedle Hlásku, tzn. okolo čističky, vzniklo rezidenční území, tak neznamená to, že se celé zastaví, musí tam zůstat parky, volné plochy zeleně, ideální místo třeba pro důchodce. Procházka po takovém území by byla bezpečná, v noci je osvětlené. Do lesa nemůžete jít v noci. V nebušické kronice byste se mohla dočíst o hororech z nebušického Hlásku. Na polích kolem tiskárny by mohlo vzniknout něco jako průmyslová zóna. Návrh se díky odporu SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE nepodařilo na zastupitelstvu prosadit. Tlak Jana Kasla a vedení obce na výstavbu v dosud nedotčeném lesním pruhu na severu Nebušic stále trvají. 13

14 Ve střední části lesního pruhu Jan Kasl pro svého klienta prosazuje výstavbu bytového domu o dvou bytových jednotkách a dále výstavbu lukostřelecké klubovny. Tyto projekty nemají dosud všechna povolení, ale plánům již padlo za oběť několik velkých dubů, které stály na plánované příjezdové cestě lesem. HLÁSEK - PROLOMENÍ NOVÉ VÝSTAVBY dle současného zastupitelstva Zápis ze zastupitelstva z 20. února 2012 Lukostřelecký areál dle projektu Jana Kasla na louce u lesa za čističkou JUDr. Holub připomenul, že roce 2008, v rámci projednávání nového územního plánu, zastupitelstvo odsouhlasilo, že v lesním pruhu za Nebušickým potokem se nebude nic stavět. Výbor výstavby však vydal souhlas s výstavbou lukostřeleckého areálu v této lokalitě. Ing. Mojžíš odpovídá, že se nejedná o žádný rozpor, neboť v roce 2008 se jednalo o vyjádření zastupitelstva k novému územnímu plánu. Stanovisko pro lukostřelecký areál bylo vydáno v souladu se stávajícím územním plánem. Lukostřelecký areál je nehlučný a ekologicky šetrný projekt a bylo k němu vydáno stanovisko všech potřebných organizací a odborů. Mgr. Richter upozorňuje, že u tohoto areálu bude klubovna a parkoviště a domnívá se, že tento areál nebude nehlučný. JUDr. Holub předkládá návrh usnesení: Zastupitelstvo revokuje souhlas MČ s umístěním stavby Lukostřelecký areál K Šedivce / územní řízení vedené MČ Praha 6 č.j. MCP /2011/ OV/Ko/a vyslovuje nesouhlas s tímto záměrem. Hlasování: Pro 3 - Holub, Richter, Pancner Proti 2 Mojžíš, Přerost Zdržel se 4 Lichnovský, Bosák, Dvořáková, Čermák Návrh usnesení nebyl přijat Dům jablek pod hřbitovem? Projekt se jmenuje hospodářské a technologické zázemí pro jabloňový sad a nachází se těsně pod nebušickým hřbitovem, kde územní plán neumožňuje stavbu rodinných domů. Shodou okolností budoucí zatím neexistující jabloňový sad má velikost větší zahrady a hospodářské a technologické zázemí vypadá jako hodně prosklenný rodinný dům. Alespoň dle vizualizace projektu, která je uveřejněna na webových stránkách obchodní společnosti Jana Kasla a která byla prezentována na zastupitelstvu Nebušic. Zápis ze zastupitelstva z 28. května 2012 Stavba hospodářského objektu u hřbitova dle projektu Jana Kasla Byla podána žádost o vydání stanoviska pro umístění hospodářského objektu na pozemku č. kat. 274/1. Odbor územního plánu MHMP své vyjádření vydal s tím, že stavbu lze akceptovat, jako výjimečně přípustnou. Ing. Kohoutová nedoporučuje vydat kladné stanovisko, z důvodu umístění objektu v blízkosti hřbitova. Mgr. Richter, v případě kladného stanoviska, požaduje návrh na úpravu ulice K Cíli. Protinávrh (Ing. Kohoutová): Zastupitelstvo odkládá vydání stanoviska pro umístění hospodářského objektu na pozemku č. kat. 274/1 k.ú. Nebušice do předložení konečné varianty řešení. Hlasování: Pro 4 (kandidáti Sdružení pro Nebušice) Proti 3 Zdržel se 3. Návrh usnesení nebyl přijat. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s umístěním stavby hospodářského objektu na pozemku č. kat. 274/1 k.ú. Nebušice dle předložené studie, za předpokladu podmínek daných odborem územního plánu MHMP tj. zmenšením rozlohy a řešení dopravní situace varianta lb Hlasování: Pro 6 Proti 4 (Sdružení pro Nebušice) Zdržel se 0 Návrh usnesení byl přijat. Komplex rodinných domů Za pohádkou Dalším z problematických projektů Jana Kasla je výstavba 16 rodinných domů komplexu Za pohádkou na západě Nebušic (vedle lesa Divoké Šárky na poli směrem k letišti). Na této výstavbě jako takové není nic špatného. Pokud se mají Nebušice stavebně rozvíjet, mělo by to být tímto směrem. Bohužel projekt Jana Kasla nerespektuje urbanistickou studii rozvoje tohoto území, navrhuje danou lokalitu jako neprůjezdnou a tím narušuje plánovanou strukturu uliční sítě. Ještě větší problém je v tom, celý projekt počítá s přístupem do nové lokality po stávajících komunikacích, které k tomu nejsou dimenzované a tím je neúměrně zatěžuje. Studie, kterou Kasl svým projektem narušil, počítala s dalšími komunikacemi tak, aby stávající území Nebušic nebylo tak intenzivně zasaženo novou dopravou. (sic!) Další satelit na poli mezi potokem a hřbitovem Další projekt, který v Nebušicích v zájmu svého klienta Jan Kasl prosazuje, je výstavba souboru domů na poli mezi hřbitovem a Nebušickým potokem. Tento svůj projekt Jan Kasl rovněž prezentoval na nebušickém zastupitelstvu. Akceptujeme to, že zástavba tohoto území je v zájmu jeho vlastníka a že apriori nemusí být ani v rozporu se zásadami rozumného stavebního rozvoje Nebušic. Problém je ten, že dle prezentované vizualizace je cílem projektu pana Kasla předmětné území co nejvíce stavebně využít, aniž by vznikl jakýkoliv veřejný prostor, bez ohledu na to, zda takto vytvořená městská čtvrť bude napojena na zbytek Nebušic a zda bude vhodně vyřešena dopravní obslužnost tohoto území. Chraňme si hodnoty naší obce! Uvedené projekty jsou legální podnikatelské záměry. Není však správné, aby podnikatel, který za nimi stojí, vystupoval jako nezávislý odborný poradce ve věci územního plánování Nebušic a aby byl lídrem jednoho z uskupení v zastupitelstvu Nebušic. To, že tam nekandiduje osobně, na věci nic nemění. Z citace vyjádření Doc. Mojžíše vyplývá, že si vybral kandidáty, kteří budou jeho podnikatelské záměry spolehlivě prosazovat. Markéta Kohoutová, Jan Holub zastupitelé Sdružení pro Nebušice 14

15 Prodej pramene zatím odložen I nebušický pramen s pozemky a bývalou vodárnou se měl stát předmětem netransparentního a pro obec nevýhodného prodeje. Sice se nám podařilo tento krok pozastavit, ale jen prozatím. Jedná se totiž o stejný postup, jaký v minulosti potkal takřka všechny nemovitostí, které bývaly ve správě naší městské části. Před prázdninami v roce 2013 nic nenasvědčovalo tomu, že by v létě mělo zastupitelstvo MČ Praha Nebušice jednat o něčem zásadním. Na červencové zasedání zastupitelstva byl nečekaně s narychlo (tj. v kratší lhůtě, než kterou předpokládá jednací řád) zařazen bod, dle kterého zastupitelstvo mělo odsouhlasit záměr městské části prodat areál bývalé nebušické vodárny a s ní související pozemky. Jde o zchátralou budovu u rohu požární nádrže pod kostelem zvané Pančák, pod schody směrem na hřbitov. S budovou souvisí krásné pozemky, na kterých se nachází vydatný pramen. Ten kdysi zásoboval vodou téměř celé Nebušice. Většina zastupitelstva se zveřejněním záměru prodat nemovitosti souhlasila. Proti byli 4 zastupitelé za naše Sdružení pro Nebušice. Namítali jsme, že obec by měla nejdříve zjistit, jaká je cena uvedených pozemků, a že by měla být předem zajištěna ochrana pramene. Proč tak rychle a netransparentně? Dle našeho názoru je zcela v pořádku, aby městská část hledala nové funkce pro nevyužívané nemovitosti. Problém však je v tom, že vedení obce i přes naše naléhání odmítlo učinit jakékoliv kroky k tomu, aby za nemovitosti byla získána co možná nejvyšší cena. A tak záměr prodat nemovitosti se uprostřed léta narychlo octnul na úřední desce s tím, že lhůta k podání cenových nabídek byla minimální. Záměr nebyl inzerován na žádných realitních webech ani časopisech. Hned po uplynutí zákonné lhůty byl sejmut z úřední desky. O tom, že mají být nemovitosti prodány, se tedy takřka nikdo nedozvěděl. Toto jednání vedení obce bylo zcela v rozporu s tím, co bylo na zastupitelstvu deklarováno starostou Přerostem a místostarostou Bosákem. Ti opakovali, že cílem je získat co nejvyšší cenu a že nebude-li nabídnutá cena dost vysoká, prodej se neuskuteční. Současně odmítli udělat cokoliv pro to, aby se vysoké ceny skutečně dosáhlo. Proč současné vedení obce nechce chránit zdroj kvalitní pitné vody? Netransparentní prodej a podezřelé okolnosti jsou však jen jedním ze dvou problémů. Tím druhým je výše uvedený pramen na prodávaných pozemcích, resp. to, že obec vydala záměr prodat nemovitosti, aniž by jakkoliv zajistila, že budoucí majitel (nebo až ten další) jedním rýpnutím bagru nezničí tuto přírodní památku, která má i svůj historický význam pro celou obec. Na podzim 2013 nechalo naše sdružení vypracovat u České zemědělské univerzity v Suchodole (ČZU) znalecký posudek ke stanovení kvality vody nebušického pramene. Dle tohoto posudku je kvalita vody výborná; jediný parametr, ve kterém neodpovídá normě pro pitnou vodu, je zvýšený obsah bakterií, které pocházejí pravděpodobně z blízkého statku s chovem koní nebo z prosakující kanalizace. Tento nedostatek je však vodárenskou úpravou snadno odstranitelný. 15

16 Na základě znaleckého posudku ČZU jsme podali u příslušného vodoprávního úřadu návrh na to, aby okolo pramene bylo vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje. Účelem tohoto navrhovaného opatření je to, aby do budoucna byl pramen chráněn jako potenciální zdroj pitné vody a aby se nestalo, že necitlivou stavební činností bude znehodnocen. Řízení o ochranném pásmu vodního zdroje dosud probíhá. Naším největším protivníkem je kupodivu Městská část Praha Nebušice. Na problematické jednání našeho úřadu jsme upozornili i Magistrát hl.m.prahy, který se postavil proti zamýšlené transakci a k prodeji zatím nedošlo. Jak se privatizuje vodárna Zápis ze zastupitelstva z Prodej vodárny č.p. 327 nabídky. Na základě vyvěšení záměru na odprodej vodárny byly doručeny čtyři nabídky na odkoupení vodárny čp. 327 k.ú. Nebušice. Nabídky byly doručeny ve stanoveném termínu v zapečetěných obálkách od : l. Jan Štička, K Orionce 536, Praha 4 nabídková cena ,-- Kč 2. Vinohrady Investments a.s. Pařížská 127, Praha 1 nabídková cena ,-- Kč. 3. Kateřina Stránská, Hlaďova 673, Praha 9 nabídková cena ,-- Kč 4. JKP REAl s.r.o., Kodaňská 87, Praha 10 nabídková cena ,-- Kč Cena dle znaleckého posudku znalce ing. Ladislava Kubíčka činí ,- - Kč jako tržní hodnota, posudek na demolici činí ,-- Kč. Zápis ze zastupitelstva z Prodej vodárny čp. 327 Bylo vypsáno MČ Praha 6 řízení na ochranu vodního zdroje předmětné vodárny. Místní šetření proběhne v lednu Zájemcům o koupi vodárny bude odpovězeno, že prodej vodárny čp. 327 se odkládá do vyřešení ochrany vodního zdroje. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkladem řešení prodeje vodárny čp. 327 do doby vyřešení šetření ochrany vodního zdroje. Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh usnesení byl přijat. Nebušice se pod současným vedením staly 4. nejméně transparentní obcí v ČR V září 2013 jsme kauzu prodeje Nebušické vodárny přihlásili do soutěže Otevřeno X zavřeno, kterou pořádá Otevřená společnost, o.p.s. Mezi desítkami alarmujících případů netransparentních jednání samospráv z celé republiky obsadily Nebušice krásné 4. místo. Tomuto nelichotivému umístění pomohlo to, že starosta Přerost v písemné komunikaci s vyhlašovatelem opakovaně uváděl nepravdy ohledně způsobu inzerování záměru. (Více na hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2013/zavreno-otevrenost-rozhodovani/#hodnoceni) V souvislosti s pofiderní dispozicí s majetkem Nebušic připomínám, že to není poprvé, co naše městská část takto jedná. Ostatně tímto způsobem velmi levně přišli k nemovitostem v Nebušicích pan starosta Přerost, pan zastupitel Dr. Lichnovský, pan místostarosta Bosák (nájem bytu hluboko po tržním nájemným na dobu neurčitou). V našem úsilí o ochranu nebušického pramene jsme si dopřáli malou libůstku: v blízkosti lokality jsme osadili informační panel, který na problém upozorňuje kolemjdoucí. Celá lokalita je velmi romantická, včetně budovy vodárny. Myslím, že Nebušice by si zasloužily zachovat krásné místo uprostřed obce s unikátním pramenem a neopakovatelnou atmosférou. Zkuste se k vodárně někdy podívat a věnovat jí pozornost. Jan Holub, zastupitel předseda OS pro Nebušice 16

17 Rodinné centrum Nebušice v roce nula Rodinné centrum Nebušice (RCN) stačilo za 10 let své existence zakořenit v povědomí značného množství místních obyvatel. Současné vedení MČ Nebušice přesto odmítá poskytnout RCN jakoukoliv finanční podporu, i když tím ohrožuje další činnost, a dokonce i samotnou existenci tohoto aktivního občanského spolku. Na otázky odpovídá Petr Šimáček, jeden ze statutárních zástupců RCN. Proč Vás nulová podpora obce ohrožuje? Vždyť můžete žádat o granty jinde... Občanské sdružení RCN je neziskovou organizací pracující v sociální oblasti prevence sociálního vyloučení rodiče na rodičovské dovolené... Tato činnost je financována kromě darů v prvé řadě z grantů orgánů státní správy v tomto případě ministerstva práce a sociálních věcí. V posledních letech ale tyto orgány vyžadují jako hlavní podmínku k udělení grantu doložení podpory dané organizace místní obcí. A podpora RCN ze strany současného vedení MČ Nebušice je skutečně nulová a žádná Jak si tento stav ve Sdružení vysvětlujete? Vysvětlení se hledá těžko. Ještě bych chápal, že několik maminek na rodičovské dovolené, které chtěly spolu se svými dětmi trávit čas aktivně, a tutéž možnost nabídnout i ostatním podobně postiženým, nemusí být pro obec ničím výrazně zajímavým. Jenže těch několik maminek dokázalo vlastními silami k projektu zaměřenému hlavně na volnočasový program rodičů s dětmi přidat řadu dalších činností, které svým záběrem daleko přesáhly původní záměry. Začala být pořádána každoroční oslava svátku sv. Václava, sv. Mikuláše, Dne dětí, masopustní průvod, lampionový průvod, atd Byla navázána vzájemná spolupráce s nebušickou farností. V neposlední řadě a to je pro mě osobně velmi důležité - se kolem těchto aktivit začala utvářet komunita opravdu fajn místních lidí, ochotných nezištně ve svém volném čase něco dělat pro ostatní. V tomto kontextu ignoraci ze strany vedení obce opravdu nerozumím Opravdu hrozí, že skončíte? Na jaře letošního roku RCN muselo kvůli nedostatku financí opustit do té doby od obce pronajatou místnost v nebušické ZŠ. Naštěstí se mělo kam přestěhovat prostory okamžitě nabídl zdarma k užívání páter Jakub Berka na své faře. Není ale samozřejmě možné, aby za RCN hradil také ceny spotřebovaných energií Z čeho hradíte společenské akce, které pořádáte, když nemáte žádné dotace? Většinu současných aktivit - třeba kapelu v masopustním průvodu, odměny pro děti na dětském dnu - dotují členové centra již od jara ze svých vlastních zdrojů. A to pro nás není bohužel dlouhodobě možné. Díky finančnímu daru od Sdružení pro Nebušice nějak doklepeme zbytek roku V průběhu podzimu budeme intenzivně hledat další zdroje tedy přesněji dárce. V září se také pokusíme opět podat žádost o grant na ministerstvo. Ale bez již zmíněné podpory obce máme skoro nulovou šancí uspět. Takže nám nezbývá než doufat, že se po říjnových volbách přístup obce k subjektům jako je RCN snad změní (smích) Takže proto kandiduješ za naše Sdružení pro Nebušice No jasně, ale nechci podporu jen pro naše Sdružení matek na rodičovské dovolené, chtěl bych se zasadit o to, aby obec každoročně vypisovala finanční dotace pro místní občanské spolky a přidělovala je transparentně podle předem známým kritérii Díky za rozhovor. Helena Stočesová 17

18 KOMUNÁLNÍ VOLBY SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE Naše vize 2014 OCHRANA NEBUŠIC PŘED VÝSTAVBOU NOVÉ RUNWAYE Jsme jediný subjekt v Nebušicích, který je trvale aktivní ve věci ochrany naší obce před riziky spojenými s případnou výstavbou nové ranveje. MČ Nebušice nevyvíjela jakoukoliv aktivitu směřující k ochraně občanů Nebušic před škodlivými vlivy druhé ranveje. Jednala tak v rozporu s výsledkem místního referenda. Pokud obec povedou kandidáti Sdružení pro Nebušice, bude konečně i naše městská část aktivně vystupovat jako odpůrce nové ranveje a bude chránit své občany a jejich majetek. Druhá dráha umožní přistávat letadel ročně namísto současných letadel prakticky nad našimi střechami. (Tj. Jedno letadlo každých 50 vteřin 16 hodin denně.) V nejbližším okolí letiště by muselo vyrůst mnoho skladovacích a překladních hal pro asijské zboží posílané do celé Evropy, došlo by k nárůstu nákladní automobilové dopravy. Budeme aktivněji žádat o finanční granty určené na vyrovnání negativních dopadů leteckého provozu. TRANSPARENTNÍ NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM Vypracujeme pravidla pro transparentní nakládání s obecním majetkem. Obec nezachází se svým majetkem transparentně; profituje z toho stávající komunální establishment. Část obecních bytů chceme pronajímat lidem, kteří to dočasně potřebují z důvodů sociálních nebo rodinných. Další obecní byty chceme pronajímat lidem, které potřebuje obec. Zbylou část bytů chceme pronajímat za tržní nájemné. V případě prodeje obecního majetku budeme vždy hájit zájmy obce. OTEVŘENÁ RADNICE VÍCE INFORMACÍ PRO VŠECHNY ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA Naším cílem je zapojit lidi do obecního dění, ne je otrávit samolibým výkonem moci. Aktivně podporujeme a budeme podporovat všechny občanské a spolkové aktivity. Usnadníme přístup k informacím o dění v obci a o tom, jak je nakládáno s obecními financemi. Na internetu umístíme všechny smlouvy uzavřené městskou částí. VZNIK CENTRA OBCE O dění v obci budeme informovat zejména prostřednictvím nebušických novin, webových stránek a newsletteru. Místní zpravodaj neposkytuje v rozporu s tiskovým zákonem žádný prostor pro vyjádření názoru opozice. To změníme. Bude otevřeným a zajímavým komunikačním prostředkem v obci. Nebušice nemají místo pro přirozené setkávání občanů. Chceme, aby se naše obec byla příjemným místem pro život a nikoliv jen satelitní noclehárnou. Nebušice mají jedinečnou příležitost vybudovat centrum obce na území bývalého statku naproti kostelu. Předpokladem smysluplného využití areálu statku a investic do něj je pořízení regulačního plánu pro centrum obce. Navážeme na výsledky námi navržené veřejné soutěže o architektonický návrh nového centra, která proběhla v r

19 ROZUMNÝ STAVEBNÍ ROZVOJ A OCHRANA OKOLNÍ PŘÍRODY Budeme za městskou část aktivně vystupovat k ochraně okolní přírody tak, aby z ní měli radost a užitek všichni. Stavební rozvoj Nebušic musí respektovat to, že obec leží mezi několika unikátními přírodními památkami. Nebušice jsou touto polohou v kontextu celého hl. m. Prahy jedinečné. S tím jsou ale spojena i některá omezení pro další výstavbu. Aby bylo každému zřejmé, kde se může stavět, přijmeme regulační plán obce. Přijetí regulačního plánu bude předcházet veřejná a odborná diskuze na toto téma. OŽIVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU Budeme vyvíjet aktivitu k tomu, aby se Nebušice nestaly satelitní obcí zahlcenou automobily s nedostatečnou veřejnou dopravou či nedostatečnou kapacitou školy a školky. Zamezíme plánům bývalého primátora Jana Kasla na výstavbu domů v dosud nedotčeném lesním pásu za Nebušickým potokem. Nejde jen o to stále něco opravovat. Jde o to, opravovat s vizí a tak, aby stavební zásahy zvelebovaly veřejný prostor a zkvalitňovaly jeho využití. Opravy silnic a chodníků je nezbytné realizovat tak, aby se chodci, cyklisté, děti, starší lidé a matky s kočárky cítili na ulici bezpečně. Je nezbytné zpomalit provoz na Nebušické - zejména před Albertem, okolo školy i Malé Šárky tedy všude, kde lidé Chceme koncepční rozvoj školy a školky. přechází k autobusové zastávce a vytvořit zde bezpečný přechod pro chodce. Je třeba vhodně vyřešit parkování u Alberta a fary. Chceme, usnadnit nakupování i zvýšit bezpečí. STABILIZACE A NOVÉ PODNĚTY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Chceme, aby obec podporovala školu ve vytvoření podnětného prostředí pro žáky a přátelského místa jak pro jejich rodiče, tak pro učitele. Chceme zkvalitnění vzdělávacího programu a kompetentní stabilizovaný učitelský sbor. Chceme zvýšit důraz na cizí jazyky a otevřít spolupráci s místní mezinárodní školou. Nechceme, aby v rámci povinného vyučování dostávali prostor zástupci komerčních firem. Letiště nesmí být garantem ekologické výuky na naší škole. PODPORA AKTIVNÍHO ŽIVOTA A STÁŘÍ Chceme vytvořit podmínky pro aktivní život i stáří v Nebušicích. Podporujeme zvýšení kapacity a kvality budovy Centra sociální péče pro seniory v Nebušicích. Zvýšení kapacity ale nesmí být na úkor soukromí a pohodlí klientů. Zasadíme se o vybudování hřiště pro seniory venkovní cvičební stroje pro lidi od 15 do 99 let. DOKONČENÍ KANALIZACE JINAK A LEVNĚJI NEŽ DOSUD Přidělené finance vynaložíme efektivně. Obec by neměla dotovat zájmy developerů či stavebních firem. Nebušice mají jednu z nejdražších kanalizací v republice, a přesto nezbylo na opravu povrchu ulic poškozených výstavbou kanalizace. Kanalizace není ani po 20 letech dokončena. Dokončení kanalizace v lokalitě Gabrielka dle stávajícího plánu (vykopáním potrubí přes les) je nereálné. Pro Gabrielku KANDIDÁTKA Č. 5 Celý program je ke stažení na navrhujeme výstavbu biologické čistírny rychlejší, levnější a pro životní prostředí příznivější řešení. Vnímáme patovou situaci s výstavbou kanalizace a vlastnictvím pozemku pod bytovkami v ul. Požárnická. Obec by měla fungovat jako prostředník mezi stranami a aktivně nabízet řešení tak, aby se obyvatelé bytovek mohli připojit na kanalizaci a aby vlastník příslušných pozemků z nich měl adekvátní užitek. 19

20 SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE 1. Ing. Viktor Komárek, 50 let Heslo: Uléhat a vstávat s čistým svědomím. V Nebušicích bydlím od roku 1972, od roku 1992 podnikám v oblasti IT až dodnes. Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti. Rád bych udělal něco pro obec, kde dlouho žiji a zatím jsem v žádné veřejné funkci nepůsobil. Pro zkvalitnění života a udržení tradičních hodnot bydlení v Nebušicích bych rád prosadil taková opatření, aby nevhodnými rozhodnutími nedošlo ke vzniku průmyslových či obchodních zón a tranzitních komunikací v blízkosti našich obydlí. 2. Petr Šimáček, 45 let Heslo: Dostát své zodpovědnosti a neztratit humor Jsem šťastně ženatý a mám dvě úžasné děti. V Nebušicích žiji od svých osmi let. Povoláním jsem speciální pedagog, pracuji v Dětském diagnostickém ústavu a věnuji se komeniologickému výzkumu. Pomáhám Rodinnému centru Nebušice a místní farnosti. Budu prosazovat podporu obce všem místním spolkovým aktivitám a kulturnímu životu vůbec a pokoušet se na toto shánět prostředky nad rámec rozpočtu obce. Budu aktivně vystupovat proti znovu plánované výstavbě nové letištní vzletové a přistávací dráhy. 3. Ing. Radka Brewer, Ph.D., 42 let Heslo: Pravda vítězí nad vším a sílu má na věky. V Nebušicích bydlím od roku 2006, jsem vdaná, mám 3 děti. V minulosti jsem se zabývala mezinárodními vztahy na Blízkém Východě, přednášela jsem tuto problematiku na Karlově Univerzitě. V současné době se živím jako ekonomka, krizová manažerka a správce nemovitostí. Kandiduji, jelikož se Nebušice za 8 let, co zde žiji, nikam výrazně neposunuly. Naopak mám pocit, že v některých aspektech naše obec směřuje k horšímu. Nebušice mají velký potenciál, který bych chtěla rozvinout. 4. Jakub Richter, 43 let Heslo: Chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě. Jsem ženatý, mám dvě dcery, Josefinu a Anežku. V Nebušicích bydlím od roku Pracuji v pozici nákupního a marketingového ředitele nadnárodní firmy prodávající stavební materiály. Před čtyřmi lety jsem byl zvolen do zastupitelstva obce, kde jsem prosazoval zprůhlednění veřejných zakázek, koncepční rozvoj zástavby při zachování zeleně a hospodárné chování obce. Chtěl bych povýšit zájmy všech občanů nad zájmy jednotlivců. 5. Ing. Markéta Kohoutová, 48 let Heslo: Nebát se a nekrást Mám dvě děti Viktora a Lauru. V Nebušicích jsem se narodila, patřím do staré místní rodiny Šíchů. ze zemědělské usedlosti Šubrtka. Pracuji jako poradce pro transparentní zadávání veřejných zakázek. Kromě toho vedu odborný časopis o energeticky udržitelných budovách. Ráda bych přispěla k tomu, aby i naše děti žily v krajině, která je příjemná a milá. Nechci žít v místě zatíženém tranzitní nákladní dopravou, hlukem a emisemi nadměrné letecké dopravy. Chtěla bych, aby se bývalý premonstrátský statek stal opět přirozeným centrem obce. 6. JUDr. Jan Holub, 37 let Heslo: Vše má svou chvíli. Jsem ženatý, mám 3 děti: Sofii, Vincenta a Dorotku. Pracuji jako advokát. V Nebušicích bydlím od 2001, v roce 2002 jsem spoluzaložil OS pro Nebušice od té doby se snažím, aby nestála nová runway a aby rozvoj Nebušic byl osvícený a inteligentní. V zastupitelstvu jsem od roku Pokud budu zvolen do zastupitelstva bude mojí prioritou obstarávání prostředků do zdejší zanedbané infrastruktury, transparentnost radnice a vtáhnutí co nejvíce lidí do komunálního života. 7. Roman Karásek, 45 let V Nebušicích bydlím 10 let, jsem ženatý, mám čtyři děti, dvě dospělé a dvě v místní základní škole. Jsem vyučen strojním zámečníkem. Před 23mi lety jsem založil firmu, která se dodnes zabývá strojním obráběním. Rád bych přispěl k ochraně přírody a lesů okolo Nebušic. Podporuji boj proti nové runway a chci přispět k rozvoji sportovních a kulturních akcí pro rodiny s dětmi. 8. Miloslav Benka, 49 let Heslo: Slušnost není projev slabosti. V Nebušicích bydlím od svých 7mi let, jsem ženatý, mám dvě děti 18 a 21, pracuji na volné noze jako televizní střihač většinou pro Českou televizi a stanici Prima Rozhodl jsem se kandidovat, abych se pokusil přispět ke zlepšení prostředí pro občanský a kulturní život pro všechny věkové kategorie, ve výjimečné lokalitě, jakou jsou Nebušice. 9. Helena Stočesová, 50 let Heslo: Zdraví především V Nebušicích bydlím od narození. Mám dva dospělé syny. Od 18 let pracuji na ve FN Motol jako dětská sestra na anesteziologicko resuscitačním oddělení. Ve volném čase pomáhám při aktivitách Rodinného centra Nebušice a místní farnosti. Pro zdraví našich dětí bych chtěla být nápomocna zachování a údržbě současné zeleně. 10. Jiří Pancner, 44 let V Nebušicích jsem se narodil, jsem ženatý a mám dvě děti. Vlastním obchodní potravinářskou firmu. Chci řešit problém s pozemky pod bytovkami, aby se mohla udělat kanalizace. Chci omezit rychlý průjezd Nebušicemi pomocí rozdílového radaru. 11. Mgr. Hana Mužíková, 39 let V Nebušicích žiji s rodinou od roku Jsem právnička. Jsem vdaná, s manželem máme tři děti, Matěje, Magdalénu a Báru, které navštěvují místní školu a školku. Ráda přispěji k rozvoji společenského a spolkového života v obci a kultivaci veřejného prostoru. Budu podporovat vyšší transparentnost rozhodování o veřejných financích a lepší komunikaci obce s občany o obecních tématech. kandidátka 5

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 329/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 298 ze dne 13.05.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Prahy 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke schválení směny pozemku

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Věcně shodná připomínka ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Zápis OZ konaného 28.1.2012 Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Program: 1. Informace k vodovodu 2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Městské lázně Liberec-zrušení záměru prodeje nemovitosti Zpracoval: odbor, oddělení: Ing.Dana

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části duben 2011 - Ing. Milan Strnad

Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části duben 2011 - Ing. Milan Strnad Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části duben 2011 - Ing. Milan Strnad V současné době, několik měsíců po uvedení jižní části SOKP do provozu, přichází

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

průvodce povolováním staveb

průvodce povolováním staveb Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. průvodce povolováním staveb 1 Při nesouladu s územním

Více