Disbon. Povrchové úpravy betonových podlah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disbon. Povrchové úpravy betonových podlah"

Transkript

1 Disbon Povrchové úpravy betonových podlah

2 Betonové nebo potěrové podlahy nejsou bez odpovídající povrchové úpravy odolné mechanickému ani chemickému namáhání. Na nátěry betonových podlah bychom neměli zapomínat ani v užitkových místnostech obytných domů. Zejména v průmyslových provozech jsou potom podlahy vystaveny silnému namáhání, které je může rychle poškodit. Mnoho výrobních procesů potom vyžaduje specifické vlastnosti podlahy, jako je zvýšená chemická odolnost, nebo svod statické elektřiny. Široké spektrum použití nabízejí i podlahy v exteriéru, jako jsou terasy, balkony nebo lodžie. Spolehlivý nátěrový systém zde působí nejen jako estetický prvek, ale chrání i stavbu samotnou před účinky povětrnosti. Program podlahových nátěrů Disbon všechny tyto požadavky spolehlivě zabezpečí. 2

3 Šest kroků ke kvalitní a trvanlivé podlaze Příprava podkladu Toto pravidlo platí u všech nátěrů, a u nátěrů podlah dvojnásob: nátěr může být jenom tak dobrý, jak dobrý je jeho základ. Můžeme pracovat s těmi nejlepšími materiály, tím nejlepším způsobem, pokud ale nebude dobrý podklad, dobrý nátěr vytvořit nemůžeme. U podlahových nátěrů to platí tím spíše, protože podlahy jsou mechanicky namáhány. Důkladná diagnostika a příprava podkladu se tedy v každém případě vyplatí. Volba správného nátěrového systému Asi by nikoho nenapadlo vlastnit jedny boty, které bude považovat za nejlepší. Jinak se obujeme do společnosti, jinak na sport. Zimní boty nám naopak nebudou vyhovovat na léto k moři. Stejně tak každá podlaha potřebuje tu správnou povrchovou úpravu. Tu je třeba zvolit podle vlastností podkladu, používání podlahy, chemického i mechanického zatížení. Na podlahu v tovární hale jsou jiné požadavky, než na vstupní halu mezinárodního hotelu. Dodržování pravidel pro zpracování Všechny podlahové nátěry, a dvousložkové zvlášť vyžadují přesné dodržení pracovních postupů. Tyto postupy byly vyzkoušeny dlouhodobou praxí a zajišťují, že celé dílo bude mít ty nejlepší vlastnosti. Dodržování klimatických omezení Dvousložkové materiály vyžadují přesné dodržení požadovaných teplot a vlhkosti vzduchu při zpracování. Probíhají zde chemické reakce, které vyžadují stanovené podmínky k tomu, aby proběhly správně a hotový nátěr měl ty nejlepší vlastnosti. Dodržování předepsaných tlouštěk vrstev Tloušťky jednotlivých vrstev systému jsou přesně dány. Není to ze zištných důvodů, ale proto, že v těchto tloušťkách má nátěr požadované vlastnosti. Jakákoliv snaha o snížení tloušťky vrstev má za následek zhoršení kvality nátěru. Správná péče prodlouží životnost podlahy Podlaha je soustavně mechanicky zatěžována. A platí to nejen v průmyslových provozech, ale i v obytných místnostech. I běžnou chůzí je podlaha obrušována jemnými částečkami prachu a nečistot. Aby podlaha vydržela co nejdéle pěkná, doporučujeme používání a pravidelné obnovování ochranných emulzí a údržbu podlahy. 3

4 Pravidla a doporučení ke zpracování Dbejte na bezpečnost Epoxidové pryskyřice jsou nebezpečné přípravky. Mohou způsobit poleptání nebo podráždění pokožky, případně trvalé poškození zraku. Před jejich použitím se vždy seznamte s možným nebezpečím a při práci používejte ochranné pomůcky. Příprava materiálu Dvousložkové materiály je třeba před použitím dobře promíchat. Přitom je nutné dbát nejen na promíchání základní hmoty a tužidla, ale i na to, že v jedné složce může při delším skladování dojít k usazování některých složek. K základní hmotě je třeba přidat veškeré tužidlo z nádoby. Oba materiály se důkladně promíchají míchadlem s nízkými otáčkami, až vznikne homogenní hmota. Potom se celý obsah přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. K míchání je třeba používat kovové nádoby, neboť vlivem chemických reakcí se uvolňuje velké množství tepla. Nanášení materiálu Materiál se podle užití nanáší stěrkou, válečkem nebo nástřikem. Základní nátěr se nanáší stěrkou s gumovou hranou tak, aby podklad byl dostatečně nasycen. K lepšímu rozdělení a vyšší přídržnosti k podkladu je možné po krátkém čase plochu ještě upravit vhodným válečkem. Ke zvýšení přilnavosti dalších vrstev se čerstvý nátěr zasype vrstvou jemného křemenného písku. Rozlivové nátěry se nanášejí jako samonivelační vrstvy. Materiál se rozhrne zubovou stěrkou z tvrdé gumy a případně srovná nerezovou stěrkou. Rozlivové nátěry, které nebudou zasypávány pískem, je třeba provzdušnit vypichovacím válečkem. Krycí nátěr se na podklad nanese stěrkou a rovnoměrně křížově rozetře válečkem. Poslední vrstvu je vhodné dokončovat vždy jedním směrem, aby bylo dosaženo jednotné optiky povrchu. Teplota zpracování Pro zpracování je teplota materiálu, podkladu i okolí velice důležitá. Při nízké teplotě se reakce zpomalují, případně zcela zastavují, a zvyšuje se viskozita materiálu. To má za následek nejen zvýšenou spotřebu materiálu, ale i negativní ovlivnění vlastností nátěru. Optimální teplota pro zpracování je 20 o C Vlhkost vzduchu Při zpracování podlahových nátěrů je třeba sledovat vlhkost vzduchu. Hodnoty předepsané v technické dokumentaci je třeba dodržet. Teplota podkladu musí být alespoň 3K nad rosným bodem. Po nátěru je nutné povrch alespoň 24 hodiny chránit před vlhkem, které by mohlo zapříčinit poškození povrchu (bílé skvrny, lepivý povrch), případně horší přilnavost následných vrstev. Příprava podkladu Příprava podkladu je v případě podlahových nátěrů - s ohledem na jejich mechanické i chemické namáhání - mimořádně důležitá. Podrobněji je popsána v následujících částech. 4

5 Podklady a jejich příprava Podlahy, určené k nátěru, je třeba pečlivě zhodnotit z více hledisek. Teprve potom je možné udělat kvalifikovaný návrh nátěrového systému, který bude dlouhodobě sloužit. Materiál podkladu Podkladem může být beton, různé potěry, keramická dlažba, teraco, staré nátěry, a další. Každý z nich má jiné vlastnosti a vyžaduje odlišný přístup. Jak rozeznat jednotlivé druhy podkladu a jak s nimi pracovat, naleznete v dalším textu a přehledné tabulce. Stav podkladu Špatný, nenosný beton se nátěrem nespraví. Chceme-li, aby naše podlaha byla kvalitní, musí mít i kvalitní podklad. Požadavky na pevnost podkladu jsou uvedeny konkrétně u jednotlivých materiálů, u betonu je to např. 1,5 MPa, u potěrů potom 1 MPa. Tyto hodnoty je nutné dodržet. Stejně tak ale na povrchu nesmí být sklovitá vrstva cementového mléka, která vzniká třeba při strojním nebo ručním hlazení povrchu (kletování), nebo vrstva přidaných akrylátových pryskyřic. Ve všech těchto případech je nutné učinit vhodná opatření, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Vlhkost podkladu Na vlhký podklad natírat nelze. Maximální zbytková vlhkost u jednotlivých podkladů je uvedena opět v technických listech jednotlivých výrobků. Obecně činí 4% u betonů a 0,5-1% u potěrů. Musí se však jednat o vlhkost v celé hmotě podkladu, ne jenom o vlhkost povrchovou. Stejně tak musí být konstrukce izolována proti pronikání spodní vlhkosti, aby byl zaručen trvale suchý podklad. Je nutné si uvědomit, že zdrojem vlhkosti může být nejen zemina v podzákladí, ale i průmyslový provoz v nižším patře (pivovary, prádelny, atd.). Konstrukce podkladu Epoxidová pryskyřice je materiál sice velice tvrdý a odolný, ale křehký. Pokud bychom ji použili na podklad, který podléhá tvarovým změnám (např. konstrukce balkonů a lodžií), trvanlivost nátěru by byla ohrožena. V tomto případě je třeba volit materiály na bázi polyuretanu, který zůstává pružný. Volba vhodného základního nátěru Základní nátěr musí vždy odpovídat podkladu, na který nátěr provádíme. Platí stejné pravidlo, jako u všech ostatních nátěrů: na savý podklad je nutné použít transparentní penetrační nátěr, Na nesavý, hutný podklad pigmentovaný základní nátěr. Transparentní základní nátěry: Disboxid 462; Disbopox 443 Pigmentovaný základní nátěr: Disbon 481 5

6 Podklady a jejich příprava Beton nebo cementový potěr, intaktní a nosný Identifikace: Rovnoměrně pevný a savý povrch bez kalných nebo sklovitých míst. Povrch se při čištění ocelovým kartáčem neobrušuje. Příprava: Z povrchu dobře odsát prach a všechny nečistoty. Silnější znečištění je možné ve vnějším prostředí odstranit tlakovou vodou nebo párou. Beton nebo cementový potěr, nenosný nebo se sklovitým povrchem Identifikace: Na povrchu je množství uvolněného prachu a písku, při mechanickém namáhání se uvolňují další zrna. Při úklidu se uvolňuje velké množství prachu a vystupují zrna písku. Silně a nerovnoměrně savý povrch s výraznými barevnými rozdíly: Povrchovou vrstvu jemné malty lze snadno ocelovým kartáčem odstranit. Sklovitý, lesklý tvrdý povrch s nízkou nasákavostí: Povrchovou vrstvu lze jenom obtížně mechanicky poškodit. Příprava: Malé plochy opracovat kamenickými postupy - pemrlováním, frézováním - nebo jehlovou pistolí. Celoplošně přebrousit a odsát veškerý prach. Staré nátěry, intaktní a nosné Identifikace: Stejnoměrný, uzavřený povrch, bez chybějících míst. Příprava: Důkladně omýt veškeré nečistoty a odmastit. Tvrdé lesklé nátěry přebrousit. 6

7 Staré nátěry, nenosné a poškozené Identifikace: Nátěr částečně nebo celkově odloupaný. Nátěr se po vrypu nožem nebo jehlou odlupuje. Příprava: Mechanicky odstranit starý nátěr i zvětralou vrstvu podkladu tak, aby podklad dosahoval předepsaných parametrů. Skvrny od oleje a tuků: Odmastit vhodnými prostředky tak, aby všechny zbytky tuků byly odstraněny. Pokud je znečištění vsáklé do podkladu, je nutné zasažené části odstranit a nahradit vhodnou maltou. Zbytky barev a laků: Odstranit za použití odstraňovače, vibrační škrabky nebo horkovzdušné pistole beze zbytku. Otěry gumy: Na minerálních podkladech odstranit obroušením nebo otryskáním parou. Na intaktních starých nátěrech omýt vhodným čistícím prostředkem a přebrousit. 7

8 Následující tabulka by vám měla pomoci s identifikací podkladu: Podklad Oblast použití Vzhled BETON Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, exteriér i interiér. Silniční i mostní stavitelství. Barva: cementově šedá (namodralá) Povrch: tvrdý, hrubý (ne vždy odolný vrypům) Lesk: matný CEMENTOVÝ POTĚR Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, exteriér i interiér. Barva: cementově šedá (namodralá) Povrch: tvrdý, hrubý (ne vždy odolný vrypům) Lesk: matný TVRZENÝ POTĚR NEBO VRSTVA TVRDÉHO BETONU Průmyslové a komerční stavitelství, exteriér i interiér. Barva: cementově šedá Povrch: hladký, odolný vrypům Též struktura po dřevěném hladítku nebo kartáči. Lesk: Hedvábně lesklý až hedvábně matný. ANHYDRITOVÝ POTĚR Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, interiér. Barva: starobílá, našedlá Povrch: matný, občas sprašuje Lesk: hedvábně matný XYLOLITOVÉ PODLAHY Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, interiér. Barva: krémově bílá, nažloutlá Povrch: hladký Lesk: matný MAGNEZITOVÉ POTĚRY Průmyslové a komerční stavitelství, interiér. Barva: krémově bílá, nažloutlá Může být i uměle probarvená. Povrch: hladký Lesk: matný LITÝ ASFALT Interier: průmyslové, komerční i bytové stavitelství Exteriér: silniční stavitelství Barva: černá Povrch: hladký nebo se zásypem pískem Lesk: hedvábně lesklý, mastný POTĚR Z BITUMENOVÉ EMULZE Průmyslové a komerční stavitelství, interiér. Barva: černá Povrch: hladký Lesk: matný POTĚR Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC Průmyslové a komerční stavitelství, interiér. Barva: většinou uměle probarveno Povrch: velmi tvrdý, hladký nebo se zásypem pískem Lesk: hedvábně lesklý až lesklý 8

9 Test Složení Síla vrstvy Reaguje s kyselinami, v 5% kyselině chlorovodíkové uvolňování CO 2. Červeně se zbarvuje fenolftaleinem (ve hmotě betonu). Reaguje s kyselinami, v 5% kyselině chlorovodíkové uvolňování CO 2. Červeně se zbarvuje fenolftaleinem (ve hmotě betonu). Reaguje s kyselinami, v 5% kyselině chlorovodíkové uvolňování CO 2. Červeně se zbarvuje fenolftaleinem (ve hmotě betonu). Nereaguje s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Má mírnou alkalickou reakci (zkouška fenolftaleinem). Pojivo: cement Přísady: křemenný písek, kameniva, případně umělé přísady Zrno: do 63 mm Pojivo: cement Přísady: křemenný písek, kameniva, případně umělé přísady Zrno: do 16 mm Pojivo: cement Přísady ve spojovací vrstvě: křemenný písek, kamenivo, i drcené Přísady tvrdé vrstvy: tvrdící přísady skupin A, M a KF Zrno: do 4 mm. Pojivo: sádra Přísady: křemenný písek, kameniva Zrno: do 8 mm (u litých potěrů do 2 mm) > 10 cm 3-8 cm Spojovací vrstva: > 25 mm. Tvrdá vrstva: 4-15 mm. 3-4 cm Lité potěry 5-20 mm. Nereaguje s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Má mírnou alkalickou reakci (zkouška fenolftaleinem). Pojivo: chlorid hořečnatý, hydroxid hořečnatý Přísady: jemný křemenný písek, organická plniva (dřevěné piliny nebo třísky) Zrno: do 2 mm 2,0-2,5 cm Nereaguje s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Má mírnou alkalickou reakci (zkouška fenolftaleinem). Pomalu rozpustný ve vodě (řádově dny). Pojivo: chlorid hořečnatý, hydroxid hořečnatý Přísady: křemenná moučka, křemenný písek Zrno: do 2 mm 1,5-2,0 mm Rozpustný v ředidle Disboxid 419. Horký hřebík pronikne do hmoty. Slabá nebo žádná reakce s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Rozpustný v ředidle Disboxid 419. Pojivo: bitumen Přísady: vápenná, křemenná nebo kamenná moučka, písek, kamenná drť (v interieru jen výjimečně) Zrno: interier do 2 mm, exterier 2-4 cm Pojivo: bitumenová emulze Přísady: cement, vápencová nebo křemenná moučka, drť Zrno: jemnozrnný, malý podíl drti max. 8 mm 2,0-3,0 cm 1,2-2,0 cm Nerozpustný v kyselinách a organických rozpouštědlech. Hořlavý. Přesné stanovení pojiv možné jenom v laboratoři. Pojivo: dvoukomponentní organické pryskyřice Přísady: křemenné písky nebo jiná minerální plniva Zrno: do 4 mm 0,5-3,0 cm 9

10 Skladby nátěrů Podlahové nátěry jsou jednou z nejvíce namáhaných částí stavby. Jsou námáhány mechanicky - nejen provozem odpovídajícím konkrétnímu typu místnosti, ale i přirozenými (např. teplotně podmíněnými) pohyby stavby. Jsou namáhány chemicky, stékající nebo stojící vodou. Od nátěru požadujeme nejen plnou funkčnost po celou dobu životnosti, ale i odpovídající vzhled, bezpečnost pohybujících se osob a snadnou údržbu povrchu. Proto je nutné pro konkrétní podmínky volit správnou skladbu vrstev, aby nátěr byl dlouhodobě kvalitní, ale i ekonomicky přijatelný. Stanovení stupně mechanické zátěže Aby bylo možné stanovit potřebnou skladbu systému, je nutné určit pravděpodobné mechanické zatížení podlahy. K tomu slouží rozdělení do čtyř skupin. U každé skupiny je uveden příklad vhodné skladby nátěrového systému. Nízká zátěž: Chůze: nízká frekvence Pojezd: pouze příležitostně Smýkání: příležitostný pohyb lehkých předmětů Příklady: domácí dílna, příruční sklad kancelářských potřeb, etc. Skladba 1: penetrace Tiefgrund LF; dvojnásobný nátěr Disbon 404 Skladba 2: penetrace Disbopox 447 ředěný vodou; 1-2 x nátěr Disbopox 447 neředěný Střední zátěž: Chůze: nízká až střední frekvence Pojezd: vozidla s pneumatikami, zatížení do 2 t na jednu nápravu Smýkání: pohyb lehkých předmětů Příklady: málo frekventované sklady, únikové cesty kancelářských budov Skladba 1: penetrace Disbopox 447 ředěný vodou; dvojnásobný nátěr Disbopox 447 neředěný Skladba 2: penetrace Disboxid 462; 1-2 x nátěr Disboxid 464; síla vrstvy 0,3-0,8 mm 10

11 Vysoká zátěž: Chůze: střední až vysoká frekvence Pojezd: vozidla s pneumatikami, zatížení do 5 t na jednu nápravu, vozidla s tvrdými koly do 0,6 t na jednu nápravu Smýkání: pohyb středně těžkých předmětů Příklady: obchodní sklady nebo průmyslové haly s lehčím provozem Skladba 1: penetrace Disboxid 462; vyrovnávací rozlivová malta Disboxid Disboxid 942; dvojnásobný nátěr Disboxid 464 Skladba 2: penetrace Disboxid 462; rozlivová vrstva Disboxid Disboxid 942 Extrémní zátěž: Chůze: vysoká frekvence Pojezd: vozidla s pneumatikami nad 5 t na jednu nápravu, vozidla s tvrdými koly nad 0,6 t na jednu nápravu Smýkání: pohyb těžkých předmětů Příklady: obchodní sklady s vysokým provozem, výrobní haly Skladba 1: penetrace Disboxid 462; maltová vrstva Disboxid Disboxid 946 alespoň 5 mm; dvojnásobný nátěr Disboxid 464 Skladba 2: penetrace Disboxid 462; rozlivová malta Disboxid ; zásyp pískem 944; rozlivová malta Disboxid Disboxid 942; zalít do výše zrn (alternativa pro protiskluzový povrch = dvojnásobný nátěr Disboxid 464) 11

12 Skladby pro zvláštní použití Uzavírací nátěr proti prachu V některých případech nebude podlaha nijak mechanicky zatěžována, je ale požadováno snížení prašnosti betonu.příkladem jsou zvýšené podlahy sálů výpočetní techniky, kde je mezi podkladním betonem a podlahou samotnou volný prostor pro kabeláž. V tomto případě dostačuje jednoduchý nátěr, který uzavře povrch betonu a odstraní jeho prašnost. Skladba 1: 1x Disbopox 443 Skladba 2: 1x Disboxid 462 Záchytné vany pro oleje a ropné produkty Záchytné vany pro oleje a ropné produkty mají zachytit náhodný únik tekutin v případě poruchy, havárie a podobně. Nejsou určeny k trvalému zatížení danou látkou, v rámci odstraňování havárie musí být ze záchytné vany olej nebo ropný produkt opět odstraněn. Úřední povolení pro nátěr záchytných van pro oleje a ropné produkty bylo vystaveno pro materiál Disbon 404. Při aplikaci je třeba dodržet předepsané množství nanášené barvy a rovnoměrnou sílu vrstvy. Nátěry s vysokou chemickou odolností V některých průmyslových provozech, jako jsou galvanovny, nabíjecí stanice akumulátorových vozíků, etc. je vyžadována zvýšená chemická odolnost podlahy. Pro tyto účely je nejvhodnější použít ve skladbách výše uvedených jako krycí nátěr Disboxid 444 namísto standardního Disboxid 464. Chemická odolnost materiálů je vždy uvedena v technickém listu výrobku. Nátěry balkonů, teras a lodžií Dekorační nátěry do vnitřních prostor Na tyto nátěry jsou kladeny mimořádné požadavky. Je nutné, aby byly odolné vlivům povětrnosti - dešti, sněhu, teplotním rozdílům a UV záření. Nátěr musí být pro snadnou údržbu dobře čistitelný. Zároveň ale musí být schopen přenést tvarové změny v podkladu, ke kterým docházi nejen kvůli teplotním změnám, ale i jako důsledek měnícího se zatěžování podlahy. Nátěr proto musí být trvale pružný, aby tyto pohyby dokázal eliminovat. U těchto typů nátěrů je tedy třeba mimořádně dbát na správné provádění a dodržování všech detailů, síly vrstev, etc. Skladba 1: penetrace podle podkladu; dvojnásobný nátěr Disbothan 449 Skladba 2: systém Multicolor vnější dle systémového listu Zvláště do reprezentačních prostor jsou vhodné podlahy na bázi epoxidů. Nátěr epoxidovou pryskyřicí nemusí být jenom fádně jednobarevný, ale může být vhodnou estetickou součástí interiéru. Oproti jiným povrchovým úpravám má výhody ve vysoké trvanlivosti, snadné údržbě, absenci spar, etc. Skladba 1: Multicolor vnitřní dle systémového listu Skladba 2: Disboxid Arte Floor dle systémového listu 12

13 Nátěry podlah garáží Běžné epoxidové nátěry jsou sice velmi odolné, nejsou ale imunní vůči změkčovadlům z pneumatik. Při delším stání zaparkovaného vozidla by se potom mohlo stát, že se pneumatika přilepí s podlaze a při rozjezdu vozidla se podlaha poškodí. Proto je třeba do garáží, kde může vozidlo delší dobu stát, používat speciální epoxidy odolávající změkčovadlům z pneumatik. Skladba: penetrace Disbopox 443; dvojnásobný krycí nátěr Disbopox 442 nebo Disbopox 447 Nátěry podlah s nejistou hydroizolací V některých případech nelze spolehlivě zjistit, nakolik je funkční hydroizolace podlahy. V takových případech je třeba volit nátěr maximálně difúzně otevřený. Je třeba ale zdůraznit, že toto řešení je vhodné pouze na betonové podlahy s mírně zvýšenou vlhkostí. Skladba 1: penetrace Tiefgrund LF, dvojnásobný nátěr Disbon 404 Skladba 2: penetrace Disbopox 443; dvojnásobný nátěr Disbopox 447 Protiskluzové úpravy povrchu V závislosti na předpokládaném provozu je někdy třeba zajistit protiskluzovou úpravu povrchu podlahy. Hladká podlaha sice vypadá elegantně a snadno se udržuje, v některých případech ale může být nebezpečná. Pokud bude zcela hladká podlaha například v obchodě, je třeba počítat s tím, že se zvenku na botách nanese mokro nebo sníh, a podlaha bude velmi kluzká. Aby se zabránilo nebezpečí uklouznutí a poranění osob, je třeba připravit hrubý povrch, který neklouže. K tomu slouží přídavek křemenného písku, který se zamíchá do posledního nátěru. Množstvím a velikostí zrna lze ovlivnit protiskluzné vlastnosti. Na přání vám rádi vypracujeme návrh skladby pro konkrétní normový stupeň protiskluzné úpravy. Antistatické podlahy V některých provozech (dílny jemné elektroniky, nemocniční sály s diagnostickou technikou, etc.) je třeba zajistit, aby podlaha odváděla elektrostatický náboj a nemohlo tak dojít k jeho výboji. K tomu slouží speciální program vodivých podlah. Na přání Vám rádi vypracujeme řešení podle požadavků konkrétního pracoviště. Nátěry se zásypem barevnými vločkami Jednobarevné nátěry jsou pěkné, jen pokud jsou dokonale provedené. V praxi se ale málokdy ubráníme malým nerovnostem v podkladu, které jsou na hotovém jednobarevném povrchu dobře viditelné. Řešením je zasypat hotovou plochu barevnými vločkami, které povrch opticky rozbijí a malé nerovnosti potom nejsou viditelné. Vločky je třeba chránit vrstvou transparentního laku. Písek jako spojovací můstek Systémy epoxidových nátěrů vyžadují přesné dodržování technologických přestávek mezi nanášením jednotlivých vrstev. Pokud bychom tuto přestávku prodloužili, má to za následek horší spojení jednotlivých vrstev a možné poruchy. Abychom zvýšili přilnavost mezi základní a krycí vrstvou, doporučuje se základní nátěr zasypat vrstvou jemného křemenného písku Disboxid 942, který potom působí jako spojovací most mezi vrstvami. Před aplikaci další vrstvy je třeba odstranit volná zrna písku. Používání zásypu pískem je nezbytné především v exteriéru, kde nelze nikdy přesně odhadnout vývoj počasí. Pokud by se nanášení další vrstvy opozdilo například kvůli náhlému dešti, díky zásypu se obě vrstvy dobře spojí. 13

14 Nátěry balkonů, teras a lodžií Řešení detailů Pevný fabion nátěrový systém fabion* spojitý potěr nebo spojitě betonovaná deska Fabion s dilatační spárou nátěrový systém trvale pružný tmel fabion* těsnící provazec tepelná izolace konstrukčně oddělená deska nebo potěr hydroizolace Dilatační spára krycí elastický nátěrový systém vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) pomocný elastický nátěr (cca 30 cm šíře) základní nátěr pružná zalevací hmota těsnící provazec lepící páska (cca 5 cm šíře) 14

15 Odvodnění balkonu nosná deska se spojitým potěrem pomocný elastický nátěr vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) krycí elastický nátěrový systém nalepená okapnice (např. Betoro nebo Korte) Odvodnění balkonu nosná deska se spojitým potěrem pomocný elastický nátěr vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) krycí elastický nátěrový systém nalepená okapnice (např. Betoro nebo Korte) okapový žlab Odvodnění balkonu krycí elastický nátěrový systém základní nátěr pomocný elastický nátěr vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) okapový systém (např. Bara firmy Schlütter * Fabion ze směsi pryskyřice Disboxid 462 a písku Disboxid 946 (1:10), nebo hotový profil (např. Betoro nebo Korte). 15

16 přehled materiálů Disbon 404 Vodou ředitelný jednosložkový lak na betonové podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodný jako nátěr pro retenční vany na oleje a motorovou naftu. Ochranný nátěr na minerální podlahy ve vnějším i vnitřním prostředí, pro tvrdé asfaltové potěry ve vnitřním prostředí, mimo plochy pojízdné a plochy trvale zatížené vodou. Úředně ověřený nátěr pro retenční vany na oleje a motorovou naftu. Vlastnosti: Odolný vlivům povětrnosti, ředitelný vodou, elastický, odolný olejům CE min. 0,2 l 2,5 a12,5 l Disbopox 443 Vodou ředitelná transparentní dvousložková epoxidová nátěrová hmota k základním nátěrům, impregnaci minerálních podlah, jako penetrace nasákavých minerálních podkladů před aplikací Disbon ochranných nátěrů na podlahy. Jako dodatečné ošetření čerstvých betonových a potěrových podkladů. Na minerální a tvrdé podklady v místnostech s malou a středně velkou zátěží. Aplikace v soukromém, průmyslovém i obchodním sektoru. Např. dílnách, skladech, jídelnách, výstavních sálech, obchodech. Vlastnosti: Disbopox 443 EP-Impergniergrund zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost nasákavých minerálních podkladů. Snižuje prašnost a nasáknutí škodlivých látek. Možné použití na ještě vlhkých betonových a potěrových podkladech, brání příliš rychlému vysychání a dodatečně ošetří čerstvou plochu. Díky dobré propustnosti vodních par lze aplikovat též na anhydritové a magnezitové povrchy. Dobře odolává ředěným alkáliím, slabým kyselinám, benzinu, vodě a roztokům posypové soli. 10 kg Disbon 481 EP-Uniprimer Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, bez předchozího broušení, pro vnější i vnitřní použití. Spojovací most na nesavé podklady. Protikorozní ochrana na železo, ocel a pozinkované plochy. Přetíratelná téměř všemi dvou - i jednokomponentními nátěrovými hmotami. Vlastnosti: Drží prakticky na všech nesavých podkladech, podklad se nemusí brousit. Na odrezených železných, ocelových a zinkových plochách působí jako aktivní protikorozní ochrana. 0,12-0,17 kg 1 kg a 10 kg Disboxid 462 Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu. Po smísení s pískem Disboxid 946 Mörtelquarz vhodná ke zhotovení sanační maltové hmoty na extrémně namáhané průmyslové podlahy. Výborně odolává silnému chemickému a mechanickému namáhání, neobsahuje rozpouštědla. Základní nebo samonivelační nátěr pod průmyslové podlahy, jako např. Disboxid 464, EP-Decksiegel. Jako pojivo křemenného písku Disboxid 946 Mörtelquarz mimořádně odolná vůči otěru, pro průmyslové podlahy, pro zhotovení fabionů, Pro hladkou i protiskluzovou impregnaci. Pro vylévání trhlin. CE 25, 10 a 5 kg Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům, trvalé vlhkosti, slabým kyselinám, alkáliím, roztokům posypových solí, benzínu, živočišným i minerálním olejům a tukům, moči, dále domácím čisticím prostředkům. Disbopox 447 Vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice. Na mírně a středně namáhané podlahy průmyslových a obchodních objektů. Ochranný nátěr vysoce namáhaných interiérových stěn, odolný vůči chemikáliím a dezinfekčním prostředkům. Podlahy průmyslových a obchodních objektů s dopravou, jako např.: spojovny, topné centrály, sklady, archívy, obchody, chodby, únikové cesty a schodiště, sociální místnosti. Stěny místnosti s mokrým provozem vystavené působení chemikálií a dezinfekčních prostředků, jako např. nemocnice, větrací šachty, laboratoře, výrobny potravin a poživatin. CE 0,2-0,25 kg /1 vrstva 10 kg Vlastnosti: Odolává ředěným alkáliím, slabým kyselinám, olejům, benzínu, vodě a roztokům posypové soli. Dekontaminovatelná, difúzní, vhodná pro anhydritové a magnezitové povrchy. 16

17 Disbopox 442 Vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech a sklepích. Odolává změkčovadlům z pneumatik, benzínům, olejům a posypové soli. Pro minerální podlahy a tvrdý asfalt ve vnitřním použití se slabým až středním zatížením v soukromém, průmyslovém a dílenském provozu. Pro podlahy v garážích, myčkách a sanitárních prostorách. Vlastnosti: Prodyšný pro vodní páry, odolný vlivům povětrnosti, dobře odolává chemikáliím, odolný změkčovadlům pneumatik, vodou ředitelný. standartní tóny 0,2-0,25 kg /1 vrstva 10 kg Disboxid 464 Pigmentovaná nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro podlahové nátěry v průmyslu a dílenských provozech. Pro minerální podlahy se středním až extrémním zatížením, jako výrobní a skladové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, expediční rampy, velkoobchodní haly. Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům i chemikáliím, použitelná ve vnitřním i vnějším prostředí, variabilní možnosti zpracování. standartní tóny 30 kg Disboxid 444 Dickschicht Chemicky i mechanicky vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice na podlahy a stěny. Obsahuje malý podíl rozpouštědel. Dobře odolává mechanickému a chemickému namáhání. Aplikace v interiéru i exteriéru, možné provedení protiskluzného povrchu a nopové struktury. Na chemicky a mechanicky silně namáhané vnitřní i vnější minerální a kovové podklady. Např. průmyslové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, ochranný nátěr stavebních konstrukcí v chemicky agresivním prostředí (galvanizovny, výrobny baterií, atd.), čističky odpadních vod, protiskluzné povrchy, jako přilnavá vrstva mezi starým a novým betonem, posypaná pískem nebo čerstvá. ve výrobě 10 kg Vlastnosti: Odolná vůči otěru, odolává agresivnímu chemickému a mechanickému namáhání. Zatvrdnutý film odolává vodě (i při trvalém namáhání vodou), roztokům posypové soli, ředěným kyselinám, minerálním olejům, tukům, alkáliím a čisticím prostředkům. Nekryje trhliny. Disboxid 448 Pigmentovaná, elastická dvousložková epoxidpolyuretanová stěrka na balkony, terasy a podloubí. Alternativní izolace pod dlažbu. Stěrková hmota na minerální a keramické podlahy ve vnějším prostředí, jako balkony, terasy, podloubí. Vlastnosti: Elastická, překrývá trhliny, odolná vlivům povětrnosti, trvale elastická, odolná mechanickému zatížení. standartní tóny 10 a 3 kg Disboxid 437 Dvousložkový epoxidový transparentní nátěr určený pro vnitřní prostory. Vhodný jako uzavírací nátěr systému Multicolor, Stonecolor a Artefloor. Ke krycím, vysoce odolným nátěrům tvrdých epoxidových vrstev. Vlastnosti: Zvyšuje odolnost epoxidových vrstev. Odolný mechanickému namáhání a běžným úklidovým prostředkům. transparentní 10 kg 17

18 přehled materiálů Disbothan 446 Transparentní, vysoce elastický krycí polyuretanový nátěr. Pro netěsné keramické dlažby balkonů, teras a podloubí. Výborná ochrana velkoplošných a mozaikových obkladů ve vnějším prostředí. Odolná krycí vrstva barevných nebo vločkových nátěrů, jako Disboxid Multicolor, Disboxid 448, Disbon 404, ve vnějším prostředí. Vlastnosti: Přenáší drobné trhliny, velice dobře drží na glazované i slinuté dlažbě, odolává dlouhodobému zatížení vodou, odolný vlivům povětrnosti a UV záření. Lze aplikovat jako hladká nebo protiskluzová vrstva. transparentní 5 a 1l Disbothan 449 Pigmentovaný, vysoce elastický jednosložkový polyuretanový nátěr. Pigmentovaný nátěr pro renovaci balkonů, teras a lodžií. Vlastnosti: Odolný vlivům povětrnosti a UV záření, trvale elastický, přenáší drobné trhlinky v podkladu, odolný působení vody. standartní tóny cca. 0,5 na jednu vrstvu 10 kg Disboxid 942 míchací písek Jemný, žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve spojení s epoxidovými nátěrovými hmotami Disboxid jako zásyp pro lepší propojení jednotlivých vrstev, plnivo do stěrkových hmot a k vytvoření protiskluzového efektu. Zrnitost 0,1-0,4 mm. 25 kg Disboxid 943 posypový písek Žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve spojení s epoxidovými nátěrovými hmotami Disboxid jako zásyp pro lepší propojení jednotlivých vrstev, plnivo do stěrkových hmot a k vytvoření protiskluzového efektu. Zrnitost 0,4-0,8 mm. 25 kg Disboxid 944 posypový písek Hrubý, žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve spojení s epoxidovými nátěrovými hmotami Disboxid jako zásyp pro lepší spojení jednostlivých vrstev, plnivo do stěrkových hmot a k vytvoření protiskluzového efektu. Zrnitost 0,7-1,2 mm 25 kg Disboxid 946 maltový písek Žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve směsi s epoxidovými hmotami Disboxid jako plnivo pro vytvoření plastbetonu. Zrnitost 0,25-2 mm. 25 kg 18

19 Disbon 947 Slidestop Přípravek k vytváření jemné protiskluzové struktury v rámci podlahových nátěrů Disboxid. 1 kg Disboxid 948 ColorChips Barevné vločky pro zásyp podlahových nátěrů. Používá se k optickému oživení jednotvárné plochy podlahových nátěrů. standartní tóny 30 g 1 kg Disboxid 957 Multicolor Chips Různobarevné vločky pro zásyp podlahových nátěrů v systému Disboxid Multicolor. Používá se k vytvoření barevné optiky broušeného kamene. standartní tóny 5 kg Disboxid 952 Stellmittel Přípravek k zahuštění epoxidových nátěrů Disboxid. Používá se k zahuštění dvousložkových nátěrů Disboxid, pokud mají být aplikovány na šikmých a svislých plochách (fabiony, sokly, odtokové plochy teras apod.). 2-3% váhově 1 kg Disbocolor 499 Speciální ředidlo pro ředění materiálů Disboxid. 10 l Disboxid 419 Speciální ředidlo pro ředění materiálů Disboxid. 10 kg 19

20 Český Caparol, spol. s r.o. Litvínovice 32, České Budějovice Tel.: (+420) Fax: (+420) Jinonická 80, Praha 5 Tel.: (+420) Fax: (+420) Škrobárenská 483/6, Brno Tel.: (+420) Fax: (+420) Váš partner: Místa výroby: Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG D Ober-Ramstadt Werk Fürstenwalde D Fürstenwalde Werk Köthen D Köthen Werk Nerchau D Nerchau OOO SP LACUFA-TWER RU Twer Neue Meldorfer Flachverblender GmbH & Co KG D Nindorf/Meldorf VWS-Ergotherm GmbH & Co Dämmstoffe, Dämmsysteme KG D Hirschberg- Großsachsen DAW France S.A.R.L. F Boves Caparol Italiana GmbH & Co. KG I Vermezzo (Mi) Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.h. A-4320 Perg Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie Gesellschaft m.b.h. A-4320 Perg Caparol Sverige AB S Göteborg CAPAROL (Shanghai) Co., LTD Shanghai, P.R. China DAW BENTA ROMANIA S.R.L. RO Nazna - Jud. Mureș LIFS Lithodecor Innovative Fassadensysteme GmbH & Co KG D Plauen Prodejní společnosti: Caparol Belgium bvba/sprl B-3550 Heusden-Zolder Caparol España, S.L. E Blanes (Girona) Caparol Farben AG CH-4133 Pratteln Caparol Hungária Kft. H-1108 Budapest CAPAROL L.L.C. Dubai U.A.E. Caparol Nederland NL-3860 BC Nijkerk Caparol Polska Sp. z o.o. PL Warszawa Caparol Sarajevo d.o.o. BiH Sarajevo Caparol Slovakia spol. s r.o. SK Bratislava Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H. A-1110 Wien Český Caparol, spol. s r.o. CZ České Budějovice CZ Praha 5 Caparol d.o.o. HR Sv. Nedelja- Zagreb Caparol Bulgaria Repräsentanz BG-1784 Sofia TINTAS CAPAROL UNIP.LDA. P-8365 Armação de Pêra LACUFA GmbH Lacke und Farben D Berlin Caparol OOO RU Moskau LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Moskau RU Moskau DP CAPAROL UKRAINA UA Kiew LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Kiew UA Kiew SIA CAPAROL BALTICA LV-1067 Riga BY Minsk EE Tallinn LT-2028 Vilnius IP Capabel BY Minsk Licenční partneři: BETEK Boya ve Kimya Sanayi A. Ș. TR Bostanci-Istanbul PermaRock Products Ltd. GB-Leicestershire LE11 5TW RIORDAN & CO (PTY) LTD. Johannesburg / Rep. of South Africa OOO SP DISKOM BY Brest BEROLINA COLOR GmbH GE Tbilisi Prodejní partneři: SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Gesellschaft m.b.h. A-1050 Wien Fachmaart Robert Steinhäuser SARL L-3364 Leudelange Rockidan as DK-6200 Aabenraa CAPAPAINTS S.A. GR Ampelokipi, Athens Opřete se o nás

CAPATECT. Capatect Lištový systém

CAPATECT. Capatect Lištový systém CAPATECT Capatect Lištový systém Zvláštní řešení pro zvláštní podklady Izolační desky tepelně izolačních kombinovaných systémů (VKZS) se obvykle lepí na podklad a - podle varianty provedení - se upevňují

Více

Capatect sanační omítky. Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva

Capatect sanační omítky. Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva sanační omítky Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva Nepřítel vlhkosti a soli Voda a sůl ničí cenné stavby. S těmito problémy se setkáváme všude, nejenom na historických budovách, ale i na obytných

Více

Capalac To nejlepší pro evropské lakýrníky

Capalac To nejlepší pro evropské lakýrníky Capalac To nejlepší pro evropské lakýrníky Capalac Volba dobrých hospodářů Nový nátěr je vždy levnější, než například nové okno nebo střešní okapy. Dlouhodobě chránit stavební díly z oceli, železa, lehkých

Více

Capalac To nejlepší pro české lakýrníky

Capalac To nejlepší pro české lakýrníky Capalac To nejlepší pro české lakýrníky Capalac Volba dobrých hospodářů A nový nátěr je vždy levnější, než například nové okno nebo střešní okapy. Dlouhodobě chránit stavební díly z oceli, železa, lehkých

Více

DISBON. Povrchové úpravy betonových podlah

DISBON. Povrchové úpravy betonových podlah DISBON Povrchové úpravy betonových podlah 2 DISBON Kvalita a kompetence Již desítky let je značka Disbon symbolem kvality podlahových nátěrů a své kompetence prokázala v řadě aplikací průmyslového sektoru.

Více

Fasádní barvy Caparol. Účinná řešení pro perfektní vzhled fasád

Fasádní barvy Caparol. Účinná řešení pro perfektní vzhled fasád Fasádní barvy Caparol Účinná řešení pro perfektní vzhled fasád Realizace a údržba fasády Jméno Caparol je již přes 100 let synonymem nejvyšší kvality. Současně firma Caparol významně přispívá k vývoji

Více

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o. Construction Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy Sika CZ, s.r.o. Úpravy betonových podkladů PŘÍPRAVA PODKLADU PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH (EP) A POLYURETANOVÝCH (PU) MATERIÁLŮ SIKAFLOOR odstranění starých

Více

Elektrostaticky vodivá podlaha s drsným, protiskluzným povrchem, (dle OS 8) Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, polyuretanová

Elektrostaticky vodivá podlaha s drsným, protiskluzným povrchem, (dle OS 8) Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, polyuretanová Průmyslové podlahy Přehled podlahových systémů firmy CONICA CONIFLOOR AS-EP Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, (dle OS 8) CONIFLOOR AS-EP/R CONIFLOOR AS-PUR Elektrostaticky vodivá podlaha

Více

Základ Vašeho úspěchu. Průmyslové podlahy

Základ Vašeho úspěchu. Průmyslové podlahy Základ Vašeho úspěchu Průmyslové podlahy Obsah 3 4 5 9 10 Důležitá je správná volba podlahového systému Přehled podlahových systémů Příprava podkladu penetrace, vyrovnávací vrstva Průmyslové podlahy mechanicky

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

K A T A L O G V Ý R O B K Ů

K A T A L O G V Ý R O B K Ů K A T A L O G V Ý R O B K Ů FOTOGALERIE Podlahové systémy Polycol Penetrační nátěry Podlahové nátěry Stěrky Průmyslové podlahy FOTOGALERIE Podlahové systémy Polycol Bazény Balkóny Schodiště Autonástavby

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

Houževnatě pružný, odolný povrch, zatížitelný chůzí a jízdou. Překlenutí statických trhlin. Velká rozmanitost barevných odstínů. Lesk.

Houževnatě pružný, odolný povrch, zatížitelný chůzí a jízdou. Překlenutí statických trhlin. Velká rozmanitost barevných odstínů. Lesk. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Houževnatě pružný, odolný povrch, zatížitelný chůzí a jízdou. Překlenutí statických trhlin.

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

StoPur BB 100. Technický list strana 1. Povrchová úprava podlah s vysokými nároky na vzhled, na polyuretanové bázi. Charakteristika Funkce

StoPur BB 100. Technický list strana 1. Povrchová úprava podlah s vysokými nároky na vzhled, na polyuretanové bázi. Charakteristika Funkce Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Pokyny pro zpracování Podklad Teplota zpracování Struktura vrstev Statické překlenutí trhlin.

Více

Všeobecný stavební certifikát 04/3647/04-216-184 Certifikát o shodě

Všeobecný stavební certifikát 04/3647/04-216-184 Certifikát o shodě Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Zpracování Oblast použití Technická data Parametry Velmi dobrá přilnavost k minerálním podkladům. Dvousložkový podkladní nátěr bez obsahu rozpouštědel.

Více

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby Zásady Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující pro životnost keramické nebo kamenné dlažby. Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané podlahové plochy,

Více

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy Nátěry podlah pro lehké zatížení Vodou ředitelné Vlastnosti: lehké pochozí a pracovní zatížení v dílnách a skladech. Silně savé Normální podlahy BÜCHNER ELG- Aqua - dobře se

Více

Epoxidová uzavírací vrstva.

Epoxidová uzavírací vrstva. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Vysoká odolnost proti chemikáliím. Dobrá nepropustnost oxidu uhličitého (hodnota Sd oxidu

Více

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 200 V Vodouředitelný epoxy penetrační nátěr & transparentní lak na dřevo a beton NOVÁ GENERACE VODOUŘEDITELNÝCH NÁTĚRŮ CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 200 V dvousložková transparentní nátěrová hmota skládající

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

maxit podlahy Nově: poznámky k možnostem expedice zboží

maxit podlahy Nově: poznámky k možnostem expedice zboží maxit podlahy Nově: poznámky k možnostem expedice zboží = standardní zboží skladem = expedice ze skladu možná do 5 pracovních dní = expedice ze skladu na dotaz maxit Ceník výrobků strana 54 Obsah Penetrace

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 R Lena P 101 Opravné sady a přísady pro opravu podlah Betonových a jiných konstrukcí Neplněný bezrozpouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač

Více

1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem TECHNICKÉ ÚDAJE: Doporučený mísicí poměr: Zpracovatelnost:

1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem TECHNICKÉ ÚDAJE: Doporučený mísicí poměr: Zpracovatelnost: POTĚRY A STĚRKY 1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem Speciální hydraulické pojivo pro provádění potěrů s rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (24 hodin) a kontrolovaným smrštěním. Doporučený mísicí

Více

NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou

NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou Přinášíme Vám nový pohled na dekorativní úpravy funkčních podlah NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou Mnohonásobně zvětšeno NAŠE EPOXY SYSTÉMY, VAŠE ŘEŠENÍ EPOSTYL GRANIT

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Disboxid EP Antistatic Systém antistatických podlah

Disboxid EP Antistatic Systém antistatických podlah Systémový informační list Disboxid EP Antistatic Systém antistatických podlah Na podlahové vrstvy na beton a cementový potěr se schopností odvádět elektrický náboj - - pigmentovaný tvrdý dvojsložkový systém

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO BAZÉNY PRO BAZÉNY

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO BAZÉNY PRO BAZÉNY KATALOG VÝROBKŮ 79 NORPHEN POOL Epoxidový nátěr pro bazény. NORPHEN POOL je dvousložkový přípravek, který se připravuje k použití bezprostředně před aplikací smícháním dvou složek pomocí mechanického mixéru.

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

MARIS POLYMERS CENÍK 2011

MARIS POLYMERS CENÍK 2011 MARIS POLYMERS CENÍ TEUTÉ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY odstín balení / FLASH Elastická, tekutá, jednosložková, Spotřeba při 3 vrstvách,, kg/m Elastická, tekutá, tixotropní, jednosložková, polyuretanová, vodě

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY REKONSTRUKCE VAŠÍ KOUPELNY V REKORDNÍM ČASE Koupelna je místem, které využívame denně. Její rekonstrukce by tak měla být tak rychlá, jak jen to je možné. Nepřekonatelně

Více

Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace

Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Karbon Nová generace fasádních systémů, která určuje nejnovější trend Firma Caparol uvádí na trh inovační řadu produktů pro fasádní systémy, které

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Povrchové úpravy svislých a vodorovných konstrukcí

Povrchové úpravy svislých a vodorovných konstrukcí Povrchové úpravy svislých a vodorovných konstrukcí Povrchové úpravy Provádí kvůli zlepšení technických, užitných a estetických parametrů. Zvyšují odolnost proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým

Více

Vyrovnání a nivelizace podkladu. Příprava podkladu. Tabulka přípravy podkladu

Vyrovnání a nivelizace podkladu. Příprava podkladu. Tabulka přípravy podkladu Příprava podkladu Pro docílení optimální přídržnosti hydraulicky vázaných maltových systémů k podkladu je nutné předem podklad ošetřit (napenetrovat, provést adhezní můstek). Přitom se rozlišuje nasákavý

Více

CAPATECT. Capatect Zateplovací systémy

CAPATECT. Capatect Zateplovací systémy CAPATECT Capatect Zateplovací systémy BASIC-LINE TOP-LINE MINERA-LINE ECO-LINE Jedna značka pro mnoho fasád CAPATECT Přední zateplovací systémy Ve vývoji zateplovacích systémů Capatect jsou vloženy zkušenosti

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2 PCI-Rigamuls S 30 Pojivo z reaktivní pryskyřice pro zhotovení chemicky odolných spárovacích a pokládacích malt pro obklady dlaždicemi Výrobní list č.: 143 Vlastnosti produktu Odolný proti chemikáliím,

Více

ZÁPIS Z PROHLÍDKY A SPECIFIKACE NÁTĚROVÉ PODLAHY V AREÁLU VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ZÁPIS Z PROHLÍDKY A SPECIFIKACE NÁTĚROVÉ PODLAHY V AREÁLU VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ I n g. J iří Benda, Vrchlic k é h o 7 7 3 / 4, 3 5 0 0 2 C h e b, t e l. 7 7 4 0 4 6 7 2 6, IČ: 7 2 2 7 7 6 1 1 ZÁPIS Z PROHLÍDKY A SPECIFIKACE NÁTĚROVÉ PODLAHY V AREÁLU VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ 19. 03.

Více

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota Číslo výrobku: 6251-59 Trhliny překlenující podlahový povlak na epoxidovém základě bez obsahu rozpouštědel pro mechanicky silně

Více

RASANTE 1100 RASANTE 1200

RASANTE 1100 RASANTE 1200 KATALOG VÝROBKŮ STĚRKY 13 RASANTE 1100 Vápenocementová jemná dokončovací stěrka pro občanské stavby. Práškový produkt dostupný v bílé a světle šedé barvě, ideální jako jemná malta k dokončování nových

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Epoxyban Syntetická dvousložková epoxidová nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní nátěry betonových ploch a jiných savých materiálů.

Epoxyban Syntetická dvousložková epoxidová nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní nátěry betonových ploch a jiných savých materiálů. Technický list Epoxyban Syntetická dvousložková epoxidová nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní nátěry betonových ploch a jiných savých materiálů. Použití Silně zatěžované podlahy v garážích, skladech,

Více

Construction. Metodická příručka. Údržba a čištění betonových vsypových podlah Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Metodická příručka. Údržba a čištění betonových vsypových podlah Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Údržba a čištění betonových vsypových podlah Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou

Více

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Číslo výrobku: 2920-23 Pigmentovaná, akrylátová nátěrová hmota ředitelná vodou. Záznam o zkoušce: PA-VI 212.039 Osvědčení o zkoušce: Státní

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Budeme rádi, když nás oslovíte s vašimi požadavky a společně s našimi partnery vám poskytneme maximální možný servis v zajištění vašich potřeb.

Budeme rádi, když nás oslovíte s vašimi požadavky a společně s našimi partnery vám poskytneme maximální možný servis v zajištění vašich potřeb. PRODUKTOVÝ KATALOG Představujeme vám výrobky společnosti VULM BIOTECHNOLOGY, která je členem skupiny VULM HOLDING. Výroba a vývoj je orientován na produkci vysoce kvalitních a speciálních barev a nátěrů

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

Technický list StoLook Piccolo

Technický list StoLook Piccolo Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Výrobková skupina odolávající poškrábání a nárazům bez rozpouštědel a odolávající dezinfekčním prostředkům světlostálá snadno čistitelná mechanicky

Více

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,

Více

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU POUŽITÍ Stand. Speciální a flexibilní lepidla na podlahy a stěny PU Disp. C1T C2T C2TE C2TE C2TF C2TE C2TE C2TE C2TFE BF-1 CFK SFK PFK PFK RAPID PFK WHITE PFK PLUS SK SK-RAPID

Více

AQUASEALER. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích.

AQUASEALER. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích. Název Zkratka Balení Obj. číslo Aquasealer ASB 1 kg dóza 85825 Aquasealer ASK 14 kg kbelík 85827 VLASTNOSTI Nízká viskozita

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Edice Carbon Mechanicky odolná fasáda nové generace

Edice Carbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Carbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Carbon Nová generace fasádních systémů, která určuje nejnovější trend CarboNit CarbonSpachtel CarboPor Fasádní barva Omítka Armovací hmota Armovací

Více

PRŮVODCE PODLAHOVÝM SYSTÉMEM HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

PRŮVODCE PODLAHOVÝM SYSTÉMEM HLAVNÍ PŘEDNOSTI: PRŮVODCE PODLAHOVÝM SYSTÉMEM HLAVNÍ PŘEDNOSTI: BEZPLATNÉ POSOUZENÍ STAVU PODKLADU TYPOVÉ SKLADBY PRO RŮZNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY TECHNICKÝ SERVIS PŘI APLIKACI MĚŘENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK PŘI PROVÁDĚNÍ RYCHLÁ

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

SILIKONOVÉ SILIKONOVÁ ŘADA

SILIKONOVÉ SILIKONOVÁ ŘADA - SILIKONOVÁ ŘADA BARVY A OMÍTKY NA BÁZI SILOXANOVÝCH PRYSKYŘIC PŘEDSTAVUJÍ NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU VAŠEHO DOMU PŘED VODOU, ZIMOU A PRACHEM. VÝHODY ŘADY Silikonové omítky v současné době představují

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy HADALAN PUR tekuté fólie Nekonečná problematika balkonů a teras řešením jsou systémy HADALAN PUR tekuté fólie Výtok vápenného sedimentu z cementových

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Vyobrazení v originální velikosti. Výhrada barevných odchylek vzhledem k tiskovým možnostem.

Vyobrazení v originální velikosti. Výhrada barevných odchylek vzhledem k tiskovým možnostem. REVADRESS /RENOSTAR REVADRESS -Buntsteinputz Omítka z přírodních kamínků na sokly a vnější i vnitřní stěny Dekorativní barevná kamínková omítka charakteru vymývané omítky pro povrchovou bezesparou úpravu

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

Sanace betonu. Zásady

Sanace betonu. Zásady Zásady Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá

systém epoxidové pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty kapalina není hořlavá kapalina není hořlavá PCI-Schwimmbadfuge Epoxidová spárovací hmota pro keramické obklady v trvale mokrém a vlhkém prostředí Výrobní list č.: 164 Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Více

Vanové profily Cerfix Sanibord

Vanové profily Cerfix Sanibord PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Vanové profily Cerfix Sanibord Použití SANIBORD

Více

hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,08 g/ml viskozita (při 23 C) DIN 53 018-1 480 mpa s tvrdost Shore D (po 7 dnech při 23 DIN 53 505 - D 80

hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,08 g/ml viskozita (při 23 C) DIN 53 018-1 480 mpa s tvrdost Shore D (po 7 dnech při 23 DIN 53 505 - D 80 Technický list strana 1/5 Revizní číslo: /CZ/003/01 Charakteristika Funkce Vzhled Zpracování Oblast použití Technická data Skupina produktů Velmi dobrá přídržnost k minerálním podkladům. Odpěněný. Bez

Více

BAZÉNOVÁ VANA S KERAMICKÝ OBKLADEM

BAZÉNOVÁ VANA S KERAMICKÝ OBKLADEM BAZÉNOVÁ VANA S KERAMICKÝ OBKLADEM V posledních letech, kdy dochází k velkému rozmachu investic obcí do využití volného času obyvatel, stojí zastupitelé a projektanti (architekti) před volbou, jakou vytvořit

Více

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku Účel použití přípravku: PU 250-50 d15/0412 2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3 Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový protikorozní nátěr na bázi polyuretan-acryl s delší dobou

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Silikátové vnitřní barvy

Silikátové vnitřní barvy KEIM systém Silikátové vnitřní barvy KEIM systém je řada vysoce krycích minerálních silikátových vnitřních barev. Tvoří příjemnou matovou povrchovou úpravu s odstíny od bílé a jemné pastelové barvy až

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Str: 1/7 TECHNICKÝ POSTUP. č. 3 ADHEZNÍ MŮSTEK

Str: 1/7 TECHNICKÝ POSTUP. č. 3 ADHEZNÍ MŮSTEK Str: 1/7 TECHNICKÝ POSTUP č. 3 ADHEZNÍ MŮSTEK Str: 2/7 1) Úvod před zahájením realizace (penetrace, tmelení, nátěry, stěrky, polymermalty a polymerbetony) je vždy nutno důkladně připravit podklad (odstranění

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE CHS-EPOXY 516 Univerzální pojivo pro vodou ředitelné epoxy systémy CHARAKTERISTIKA CHS-EPOXY 516 (složka A systému) a pigmentované tvrdidlo TELALIT 80 resp. tvrdidlo TELALIT 170 (složka B systému ) tvoří

Více