Disbon. Povrchové úpravy betonových podlah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disbon. Povrchové úpravy betonových podlah"

Transkript

1 Disbon Povrchové úpravy betonových podlah

2 Betonové nebo potěrové podlahy nejsou bez odpovídající povrchové úpravy odolné mechanickému ani chemickému namáhání. Na nátěry betonových podlah bychom neměli zapomínat ani v užitkových místnostech obytných domů. Zejména v průmyslových provozech jsou potom podlahy vystaveny silnému namáhání, které je může rychle poškodit. Mnoho výrobních procesů potom vyžaduje specifické vlastnosti podlahy, jako je zvýšená chemická odolnost, nebo svod statické elektřiny. Široké spektrum použití nabízejí i podlahy v exteriéru, jako jsou terasy, balkony nebo lodžie. Spolehlivý nátěrový systém zde působí nejen jako estetický prvek, ale chrání i stavbu samotnou před účinky povětrnosti. Program podlahových nátěrů Disbon všechny tyto požadavky spolehlivě zabezpečí. 2

3 Šest kroků ke kvalitní a trvanlivé podlaze Příprava podkladu Toto pravidlo platí u všech nátěrů, a u nátěrů podlah dvojnásob: nátěr může být jenom tak dobrý, jak dobrý je jeho základ. Můžeme pracovat s těmi nejlepšími materiály, tím nejlepším způsobem, pokud ale nebude dobrý podklad, dobrý nátěr vytvořit nemůžeme. U podlahových nátěrů to platí tím spíše, protože podlahy jsou mechanicky namáhány. Důkladná diagnostika a příprava podkladu se tedy v každém případě vyplatí. Volba správného nátěrového systému Asi by nikoho nenapadlo vlastnit jedny boty, které bude považovat za nejlepší. Jinak se obujeme do společnosti, jinak na sport. Zimní boty nám naopak nebudou vyhovovat na léto k moři. Stejně tak každá podlaha potřebuje tu správnou povrchovou úpravu. Tu je třeba zvolit podle vlastností podkladu, používání podlahy, chemického i mechanického zatížení. Na podlahu v tovární hale jsou jiné požadavky, než na vstupní halu mezinárodního hotelu. Dodržování pravidel pro zpracování Všechny podlahové nátěry, a dvousložkové zvlášť vyžadují přesné dodržení pracovních postupů. Tyto postupy byly vyzkoušeny dlouhodobou praxí a zajišťují, že celé dílo bude mít ty nejlepší vlastnosti. Dodržování klimatických omezení Dvousložkové materiály vyžadují přesné dodržení požadovaných teplot a vlhkosti vzduchu při zpracování. Probíhají zde chemické reakce, které vyžadují stanovené podmínky k tomu, aby proběhly správně a hotový nátěr měl ty nejlepší vlastnosti. Dodržování předepsaných tlouštěk vrstev Tloušťky jednotlivých vrstev systému jsou přesně dány. Není to ze zištných důvodů, ale proto, že v těchto tloušťkách má nátěr požadované vlastnosti. Jakákoliv snaha o snížení tloušťky vrstev má za následek zhoršení kvality nátěru. Správná péče prodlouží životnost podlahy Podlaha je soustavně mechanicky zatěžována. A platí to nejen v průmyslových provozech, ale i v obytných místnostech. I běžnou chůzí je podlaha obrušována jemnými částečkami prachu a nečistot. Aby podlaha vydržela co nejdéle pěkná, doporučujeme používání a pravidelné obnovování ochranných emulzí a údržbu podlahy. 3

4 Pravidla a doporučení ke zpracování Dbejte na bezpečnost Epoxidové pryskyřice jsou nebezpečné přípravky. Mohou způsobit poleptání nebo podráždění pokožky, případně trvalé poškození zraku. Před jejich použitím se vždy seznamte s možným nebezpečím a při práci používejte ochranné pomůcky. Příprava materiálu Dvousložkové materiály je třeba před použitím dobře promíchat. Přitom je nutné dbát nejen na promíchání základní hmoty a tužidla, ale i na to, že v jedné složce může při delším skladování dojít k usazování některých složek. K základní hmotě je třeba přidat veškeré tužidlo z nádoby. Oba materiály se důkladně promíchají míchadlem s nízkými otáčkami, až vznikne homogenní hmota. Potom se celý obsah přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. K míchání je třeba používat kovové nádoby, neboť vlivem chemických reakcí se uvolňuje velké množství tepla. Nanášení materiálu Materiál se podle užití nanáší stěrkou, válečkem nebo nástřikem. Základní nátěr se nanáší stěrkou s gumovou hranou tak, aby podklad byl dostatečně nasycen. K lepšímu rozdělení a vyšší přídržnosti k podkladu je možné po krátkém čase plochu ještě upravit vhodným válečkem. Ke zvýšení přilnavosti dalších vrstev se čerstvý nátěr zasype vrstvou jemného křemenného písku. Rozlivové nátěry se nanášejí jako samonivelační vrstvy. Materiál se rozhrne zubovou stěrkou z tvrdé gumy a případně srovná nerezovou stěrkou. Rozlivové nátěry, které nebudou zasypávány pískem, je třeba provzdušnit vypichovacím válečkem. Krycí nátěr se na podklad nanese stěrkou a rovnoměrně křížově rozetře válečkem. Poslední vrstvu je vhodné dokončovat vždy jedním směrem, aby bylo dosaženo jednotné optiky povrchu. Teplota zpracování Pro zpracování je teplota materiálu, podkladu i okolí velice důležitá. Při nízké teplotě se reakce zpomalují, případně zcela zastavují, a zvyšuje se viskozita materiálu. To má za následek nejen zvýšenou spotřebu materiálu, ale i negativní ovlivnění vlastností nátěru. Optimální teplota pro zpracování je 20 o C Vlhkost vzduchu Při zpracování podlahových nátěrů je třeba sledovat vlhkost vzduchu. Hodnoty předepsané v technické dokumentaci je třeba dodržet. Teplota podkladu musí být alespoň 3K nad rosným bodem. Po nátěru je nutné povrch alespoň 24 hodiny chránit před vlhkem, které by mohlo zapříčinit poškození povrchu (bílé skvrny, lepivý povrch), případně horší přilnavost následných vrstev. Příprava podkladu Příprava podkladu je v případě podlahových nátěrů - s ohledem na jejich mechanické i chemické namáhání - mimořádně důležitá. Podrobněji je popsána v následujících částech. 4

5 Podklady a jejich příprava Podlahy, určené k nátěru, je třeba pečlivě zhodnotit z více hledisek. Teprve potom je možné udělat kvalifikovaný návrh nátěrového systému, který bude dlouhodobě sloužit. Materiál podkladu Podkladem může být beton, různé potěry, keramická dlažba, teraco, staré nátěry, a další. Každý z nich má jiné vlastnosti a vyžaduje odlišný přístup. Jak rozeznat jednotlivé druhy podkladu a jak s nimi pracovat, naleznete v dalším textu a přehledné tabulce. Stav podkladu Špatný, nenosný beton se nátěrem nespraví. Chceme-li, aby naše podlaha byla kvalitní, musí mít i kvalitní podklad. Požadavky na pevnost podkladu jsou uvedeny konkrétně u jednotlivých materiálů, u betonu je to např. 1,5 MPa, u potěrů potom 1 MPa. Tyto hodnoty je nutné dodržet. Stejně tak ale na povrchu nesmí být sklovitá vrstva cementového mléka, která vzniká třeba při strojním nebo ručním hlazení povrchu (kletování), nebo vrstva přidaných akrylátových pryskyřic. Ve všech těchto případech je nutné učinit vhodná opatření, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Vlhkost podkladu Na vlhký podklad natírat nelze. Maximální zbytková vlhkost u jednotlivých podkladů je uvedena opět v technických listech jednotlivých výrobků. Obecně činí 4% u betonů a 0,5-1% u potěrů. Musí se však jednat o vlhkost v celé hmotě podkladu, ne jenom o vlhkost povrchovou. Stejně tak musí být konstrukce izolována proti pronikání spodní vlhkosti, aby byl zaručen trvale suchý podklad. Je nutné si uvědomit, že zdrojem vlhkosti může být nejen zemina v podzákladí, ale i průmyslový provoz v nižším patře (pivovary, prádelny, atd.). Konstrukce podkladu Epoxidová pryskyřice je materiál sice velice tvrdý a odolný, ale křehký. Pokud bychom ji použili na podklad, který podléhá tvarovým změnám (např. konstrukce balkonů a lodžií), trvanlivost nátěru by byla ohrožena. V tomto případě je třeba volit materiály na bázi polyuretanu, který zůstává pružný. Volba vhodného základního nátěru Základní nátěr musí vždy odpovídat podkladu, na který nátěr provádíme. Platí stejné pravidlo, jako u všech ostatních nátěrů: na savý podklad je nutné použít transparentní penetrační nátěr, Na nesavý, hutný podklad pigmentovaný základní nátěr. Transparentní základní nátěry: Disboxid 462; Disbopox 443 Pigmentovaný základní nátěr: Disbon 481 5

6 Podklady a jejich příprava Beton nebo cementový potěr, intaktní a nosný Identifikace: Rovnoměrně pevný a savý povrch bez kalných nebo sklovitých míst. Povrch se při čištění ocelovým kartáčem neobrušuje. Příprava: Z povrchu dobře odsát prach a všechny nečistoty. Silnější znečištění je možné ve vnějším prostředí odstranit tlakovou vodou nebo párou. Beton nebo cementový potěr, nenosný nebo se sklovitým povrchem Identifikace: Na povrchu je množství uvolněného prachu a písku, při mechanickém namáhání se uvolňují další zrna. Při úklidu se uvolňuje velké množství prachu a vystupují zrna písku. Silně a nerovnoměrně savý povrch s výraznými barevnými rozdíly: Povrchovou vrstvu jemné malty lze snadno ocelovým kartáčem odstranit. Sklovitý, lesklý tvrdý povrch s nízkou nasákavostí: Povrchovou vrstvu lze jenom obtížně mechanicky poškodit. Příprava: Malé plochy opracovat kamenickými postupy - pemrlováním, frézováním - nebo jehlovou pistolí. Celoplošně přebrousit a odsát veškerý prach. Staré nátěry, intaktní a nosné Identifikace: Stejnoměrný, uzavřený povrch, bez chybějících míst. Příprava: Důkladně omýt veškeré nečistoty a odmastit. Tvrdé lesklé nátěry přebrousit. 6

7 Staré nátěry, nenosné a poškozené Identifikace: Nátěr částečně nebo celkově odloupaný. Nátěr se po vrypu nožem nebo jehlou odlupuje. Příprava: Mechanicky odstranit starý nátěr i zvětralou vrstvu podkladu tak, aby podklad dosahoval předepsaných parametrů. Skvrny od oleje a tuků: Odmastit vhodnými prostředky tak, aby všechny zbytky tuků byly odstraněny. Pokud je znečištění vsáklé do podkladu, je nutné zasažené části odstranit a nahradit vhodnou maltou. Zbytky barev a laků: Odstranit za použití odstraňovače, vibrační škrabky nebo horkovzdušné pistole beze zbytku. Otěry gumy: Na minerálních podkladech odstranit obroušením nebo otryskáním parou. Na intaktních starých nátěrech omýt vhodným čistícím prostředkem a přebrousit. 7

8 Následující tabulka by vám měla pomoci s identifikací podkladu: Podklad Oblast použití Vzhled BETON Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, exteriér i interiér. Silniční i mostní stavitelství. Barva: cementově šedá (namodralá) Povrch: tvrdý, hrubý (ne vždy odolný vrypům) Lesk: matný CEMENTOVÝ POTĚR Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, exteriér i interiér. Barva: cementově šedá (namodralá) Povrch: tvrdý, hrubý (ne vždy odolný vrypům) Lesk: matný TVRZENÝ POTĚR NEBO VRSTVA TVRDÉHO BETONU Průmyslové a komerční stavitelství, exteriér i interiér. Barva: cementově šedá Povrch: hladký, odolný vrypům Též struktura po dřevěném hladítku nebo kartáči. Lesk: Hedvábně lesklý až hedvábně matný. ANHYDRITOVÝ POTĚR Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, interiér. Barva: starobílá, našedlá Povrch: matný, občas sprašuje Lesk: hedvábně matný XYLOLITOVÉ PODLAHY Průmyslové, komerční i bytové stavitelství, interiér. Barva: krémově bílá, nažloutlá Povrch: hladký Lesk: matný MAGNEZITOVÉ POTĚRY Průmyslové a komerční stavitelství, interiér. Barva: krémově bílá, nažloutlá Může být i uměle probarvená. Povrch: hladký Lesk: matný LITÝ ASFALT Interier: průmyslové, komerční i bytové stavitelství Exteriér: silniční stavitelství Barva: černá Povrch: hladký nebo se zásypem pískem Lesk: hedvábně lesklý, mastný POTĚR Z BITUMENOVÉ EMULZE Průmyslové a komerční stavitelství, interiér. Barva: černá Povrch: hladký Lesk: matný POTĚR Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC Průmyslové a komerční stavitelství, interiér. Barva: většinou uměle probarveno Povrch: velmi tvrdý, hladký nebo se zásypem pískem Lesk: hedvábně lesklý až lesklý 8

9 Test Složení Síla vrstvy Reaguje s kyselinami, v 5% kyselině chlorovodíkové uvolňování CO 2. Červeně se zbarvuje fenolftaleinem (ve hmotě betonu). Reaguje s kyselinami, v 5% kyselině chlorovodíkové uvolňování CO 2. Červeně se zbarvuje fenolftaleinem (ve hmotě betonu). Reaguje s kyselinami, v 5% kyselině chlorovodíkové uvolňování CO 2. Červeně se zbarvuje fenolftaleinem (ve hmotě betonu). Nereaguje s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Má mírnou alkalickou reakci (zkouška fenolftaleinem). Pojivo: cement Přísady: křemenný písek, kameniva, případně umělé přísady Zrno: do 63 mm Pojivo: cement Přísady: křemenný písek, kameniva, případně umělé přísady Zrno: do 16 mm Pojivo: cement Přísady ve spojovací vrstvě: křemenný písek, kamenivo, i drcené Přísady tvrdé vrstvy: tvrdící přísady skupin A, M a KF Zrno: do 4 mm. Pojivo: sádra Přísady: křemenný písek, kameniva Zrno: do 8 mm (u litých potěrů do 2 mm) > 10 cm 3-8 cm Spojovací vrstva: > 25 mm. Tvrdá vrstva: 4-15 mm. 3-4 cm Lité potěry 5-20 mm. Nereaguje s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Má mírnou alkalickou reakci (zkouška fenolftaleinem). Pojivo: chlorid hořečnatý, hydroxid hořečnatý Přísady: jemný křemenný písek, organická plniva (dřevěné piliny nebo třísky) Zrno: do 2 mm 2,0-2,5 cm Nereaguje s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Má mírnou alkalickou reakci (zkouška fenolftaleinem). Pomalu rozpustný ve vodě (řádově dny). Pojivo: chlorid hořečnatý, hydroxid hořečnatý Přísady: křemenná moučka, křemenný písek Zrno: do 2 mm 1,5-2,0 mm Rozpustný v ředidle Disboxid 419. Horký hřebík pronikne do hmoty. Slabá nebo žádná reakce s 5% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Rozpustný v ředidle Disboxid 419. Pojivo: bitumen Přísady: vápenná, křemenná nebo kamenná moučka, písek, kamenná drť (v interieru jen výjimečně) Zrno: interier do 2 mm, exterier 2-4 cm Pojivo: bitumenová emulze Přísady: cement, vápencová nebo křemenná moučka, drť Zrno: jemnozrnný, malý podíl drti max. 8 mm 2,0-3,0 cm 1,2-2,0 cm Nerozpustný v kyselinách a organických rozpouštědlech. Hořlavý. Přesné stanovení pojiv možné jenom v laboratoři. Pojivo: dvoukomponentní organické pryskyřice Přísady: křemenné písky nebo jiná minerální plniva Zrno: do 4 mm 0,5-3,0 cm 9

10 Skladby nátěrů Podlahové nátěry jsou jednou z nejvíce namáhaných částí stavby. Jsou námáhány mechanicky - nejen provozem odpovídajícím konkrétnímu typu místnosti, ale i přirozenými (např. teplotně podmíněnými) pohyby stavby. Jsou namáhány chemicky, stékající nebo stojící vodou. Od nátěru požadujeme nejen plnou funkčnost po celou dobu životnosti, ale i odpovídající vzhled, bezpečnost pohybujících se osob a snadnou údržbu povrchu. Proto je nutné pro konkrétní podmínky volit správnou skladbu vrstev, aby nátěr byl dlouhodobě kvalitní, ale i ekonomicky přijatelný. Stanovení stupně mechanické zátěže Aby bylo možné stanovit potřebnou skladbu systému, je nutné určit pravděpodobné mechanické zatížení podlahy. K tomu slouží rozdělení do čtyř skupin. U každé skupiny je uveden příklad vhodné skladby nátěrového systému. Nízká zátěž: Chůze: nízká frekvence Pojezd: pouze příležitostně Smýkání: příležitostný pohyb lehkých předmětů Příklady: domácí dílna, příruční sklad kancelářských potřeb, etc. Skladba 1: penetrace Tiefgrund LF; dvojnásobný nátěr Disbon 404 Skladba 2: penetrace Disbopox 447 ředěný vodou; 1-2 x nátěr Disbopox 447 neředěný Střední zátěž: Chůze: nízká až střední frekvence Pojezd: vozidla s pneumatikami, zatížení do 2 t na jednu nápravu Smýkání: pohyb lehkých předmětů Příklady: málo frekventované sklady, únikové cesty kancelářských budov Skladba 1: penetrace Disbopox 447 ředěný vodou; dvojnásobný nátěr Disbopox 447 neředěný Skladba 2: penetrace Disboxid 462; 1-2 x nátěr Disboxid 464; síla vrstvy 0,3-0,8 mm 10

11 Vysoká zátěž: Chůze: střední až vysoká frekvence Pojezd: vozidla s pneumatikami, zatížení do 5 t na jednu nápravu, vozidla s tvrdými koly do 0,6 t na jednu nápravu Smýkání: pohyb středně těžkých předmětů Příklady: obchodní sklady nebo průmyslové haly s lehčím provozem Skladba 1: penetrace Disboxid 462; vyrovnávací rozlivová malta Disboxid Disboxid 942; dvojnásobný nátěr Disboxid 464 Skladba 2: penetrace Disboxid 462; rozlivová vrstva Disboxid Disboxid 942 Extrémní zátěž: Chůze: vysoká frekvence Pojezd: vozidla s pneumatikami nad 5 t na jednu nápravu, vozidla s tvrdými koly nad 0,6 t na jednu nápravu Smýkání: pohyb těžkých předmětů Příklady: obchodní sklady s vysokým provozem, výrobní haly Skladba 1: penetrace Disboxid 462; maltová vrstva Disboxid Disboxid 946 alespoň 5 mm; dvojnásobný nátěr Disboxid 464 Skladba 2: penetrace Disboxid 462; rozlivová malta Disboxid ; zásyp pískem 944; rozlivová malta Disboxid Disboxid 942; zalít do výše zrn (alternativa pro protiskluzový povrch = dvojnásobný nátěr Disboxid 464) 11

12 Skladby pro zvláštní použití Uzavírací nátěr proti prachu V některých případech nebude podlaha nijak mechanicky zatěžována, je ale požadováno snížení prašnosti betonu.příkladem jsou zvýšené podlahy sálů výpočetní techniky, kde je mezi podkladním betonem a podlahou samotnou volný prostor pro kabeláž. V tomto případě dostačuje jednoduchý nátěr, který uzavře povrch betonu a odstraní jeho prašnost. Skladba 1: 1x Disbopox 443 Skladba 2: 1x Disboxid 462 Záchytné vany pro oleje a ropné produkty Záchytné vany pro oleje a ropné produkty mají zachytit náhodný únik tekutin v případě poruchy, havárie a podobně. Nejsou určeny k trvalému zatížení danou látkou, v rámci odstraňování havárie musí být ze záchytné vany olej nebo ropný produkt opět odstraněn. Úřední povolení pro nátěr záchytných van pro oleje a ropné produkty bylo vystaveno pro materiál Disbon 404. Při aplikaci je třeba dodržet předepsané množství nanášené barvy a rovnoměrnou sílu vrstvy. Nátěry s vysokou chemickou odolností V některých průmyslových provozech, jako jsou galvanovny, nabíjecí stanice akumulátorových vozíků, etc. je vyžadována zvýšená chemická odolnost podlahy. Pro tyto účely je nejvhodnější použít ve skladbách výše uvedených jako krycí nátěr Disboxid 444 namísto standardního Disboxid 464. Chemická odolnost materiálů je vždy uvedena v technickém listu výrobku. Nátěry balkonů, teras a lodžií Dekorační nátěry do vnitřních prostor Na tyto nátěry jsou kladeny mimořádné požadavky. Je nutné, aby byly odolné vlivům povětrnosti - dešti, sněhu, teplotním rozdílům a UV záření. Nátěr musí být pro snadnou údržbu dobře čistitelný. Zároveň ale musí být schopen přenést tvarové změny v podkladu, ke kterým docházi nejen kvůli teplotním změnám, ale i jako důsledek měnícího se zatěžování podlahy. Nátěr proto musí být trvale pružný, aby tyto pohyby dokázal eliminovat. U těchto typů nátěrů je tedy třeba mimořádně dbát na správné provádění a dodržování všech detailů, síly vrstev, etc. Skladba 1: penetrace podle podkladu; dvojnásobný nátěr Disbothan 449 Skladba 2: systém Multicolor vnější dle systémového listu Zvláště do reprezentačních prostor jsou vhodné podlahy na bázi epoxidů. Nátěr epoxidovou pryskyřicí nemusí být jenom fádně jednobarevný, ale může být vhodnou estetickou součástí interiéru. Oproti jiným povrchovým úpravám má výhody ve vysoké trvanlivosti, snadné údržbě, absenci spar, etc. Skladba 1: Multicolor vnitřní dle systémového listu Skladba 2: Disboxid Arte Floor dle systémového listu 12

13 Nátěry podlah garáží Běžné epoxidové nátěry jsou sice velmi odolné, nejsou ale imunní vůči změkčovadlům z pneumatik. Při delším stání zaparkovaného vozidla by se potom mohlo stát, že se pneumatika přilepí s podlaze a při rozjezdu vozidla se podlaha poškodí. Proto je třeba do garáží, kde může vozidlo delší dobu stát, používat speciální epoxidy odolávající změkčovadlům z pneumatik. Skladba: penetrace Disbopox 443; dvojnásobný krycí nátěr Disbopox 442 nebo Disbopox 447 Nátěry podlah s nejistou hydroizolací V některých případech nelze spolehlivě zjistit, nakolik je funkční hydroizolace podlahy. V takových případech je třeba volit nátěr maximálně difúzně otevřený. Je třeba ale zdůraznit, že toto řešení je vhodné pouze na betonové podlahy s mírně zvýšenou vlhkostí. Skladba 1: penetrace Tiefgrund LF, dvojnásobný nátěr Disbon 404 Skladba 2: penetrace Disbopox 443; dvojnásobný nátěr Disbopox 447 Protiskluzové úpravy povrchu V závislosti na předpokládaném provozu je někdy třeba zajistit protiskluzovou úpravu povrchu podlahy. Hladká podlaha sice vypadá elegantně a snadno se udržuje, v některých případech ale může být nebezpečná. Pokud bude zcela hladká podlaha například v obchodě, je třeba počítat s tím, že se zvenku na botách nanese mokro nebo sníh, a podlaha bude velmi kluzká. Aby se zabránilo nebezpečí uklouznutí a poranění osob, je třeba připravit hrubý povrch, který neklouže. K tomu slouží přídavek křemenného písku, který se zamíchá do posledního nátěru. Množstvím a velikostí zrna lze ovlivnit protiskluzné vlastnosti. Na přání vám rádi vypracujeme návrh skladby pro konkrétní normový stupeň protiskluzné úpravy. Antistatické podlahy V některých provozech (dílny jemné elektroniky, nemocniční sály s diagnostickou technikou, etc.) je třeba zajistit, aby podlaha odváděla elektrostatický náboj a nemohlo tak dojít k jeho výboji. K tomu slouží speciální program vodivých podlah. Na přání Vám rádi vypracujeme řešení podle požadavků konkrétního pracoviště. Nátěry se zásypem barevnými vločkami Jednobarevné nátěry jsou pěkné, jen pokud jsou dokonale provedené. V praxi se ale málokdy ubráníme malým nerovnostem v podkladu, které jsou na hotovém jednobarevném povrchu dobře viditelné. Řešením je zasypat hotovou plochu barevnými vločkami, které povrch opticky rozbijí a malé nerovnosti potom nejsou viditelné. Vločky je třeba chránit vrstvou transparentního laku. Písek jako spojovací můstek Systémy epoxidových nátěrů vyžadují přesné dodržování technologických přestávek mezi nanášením jednotlivých vrstev. Pokud bychom tuto přestávku prodloužili, má to za následek horší spojení jednotlivých vrstev a možné poruchy. Abychom zvýšili přilnavost mezi základní a krycí vrstvou, doporučuje se základní nátěr zasypat vrstvou jemného křemenného písku Disboxid 942, který potom působí jako spojovací most mezi vrstvami. Před aplikaci další vrstvy je třeba odstranit volná zrna písku. Používání zásypu pískem je nezbytné především v exteriéru, kde nelze nikdy přesně odhadnout vývoj počasí. Pokud by se nanášení další vrstvy opozdilo například kvůli náhlému dešti, díky zásypu se obě vrstvy dobře spojí. 13

14 Nátěry balkonů, teras a lodžií Řešení detailů Pevný fabion nátěrový systém fabion* spojitý potěr nebo spojitě betonovaná deska Fabion s dilatační spárou nátěrový systém trvale pružný tmel fabion* těsnící provazec tepelná izolace konstrukčně oddělená deska nebo potěr hydroizolace Dilatační spára krycí elastický nátěrový systém vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) pomocný elastický nátěr (cca 30 cm šíře) základní nátěr pružná zalevací hmota těsnící provazec lepící páska (cca 5 cm šíře) 14

15 Odvodnění balkonu nosná deska se spojitým potěrem pomocný elastický nátěr vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) krycí elastický nátěrový systém nalepená okapnice (např. Betoro nebo Korte) Odvodnění balkonu nosná deska se spojitým potěrem pomocný elastický nátěr vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) krycí elastický nátěrový systém nalepená okapnice (např. Betoro nebo Korte) okapový žlab Odvodnění balkonu krycí elastický nátěrový systém základní nátěr pomocný elastický nátěr vložená pružná tkanina (např. tkanina 05/05 firmy Kobau) okapový systém (např. Bara firmy Schlütter * Fabion ze směsi pryskyřice Disboxid 462 a písku Disboxid 946 (1:10), nebo hotový profil (např. Betoro nebo Korte). 15

16 přehled materiálů Disbon 404 Vodou ředitelný jednosložkový lak na betonové podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodný jako nátěr pro retenční vany na oleje a motorovou naftu. Ochranný nátěr na minerální podlahy ve vnějším i vnitřním prostředí, pro tvrdé asfaltové potěry ve vnitřním prostředí, mimo plochy pojízdné a plochy trvale zatížené vodou. Úředně ověřený nátěr pro retenční vany na oleje a motorovou naftu. Vlastnosti: Odolný vlivům povětrnosti, ředitelný vodou, elastický, odolný olejům CE min. 0,2 l 2,5 a12,5 l Disbopox 443 Vodou ředitelná transparentní dvousložková epoxidová nátěrová hmota k základním nátěrům, impregnaci minerálních podlah, jako penetrace nasákavých minerálních podkladů před aplikací Disbon ochranných nátěrů na podlahy. Jako dodatečné ošetření čerstvých betonových a potěrových podkladů. Na minerální a tvrdé podklady v místnostech s malou a středně velkou zátěží. Aplikace v soukromém, průmyslovém i obchodním sektoru. Např. dílnách, skladech, jídelnách, výstavních sálech, obchodech. Vlastnosti: Disbopox 443 EP-Impergniergrund zvyšuje chemickou a mechanickou odolnost nasákavých minerálních podkladů. Snižuje prašnost a nasáknutí škodlivých látek. Možné použití na ještě vlhkých betonových a potěrových podkladech, brání příliš rychlému vysychání a dodatečně ošetří čerstvou plochu. Díky dobré propustnosti vodních par lze aplikovat též na anhydritové a magnezitové povrchy. Dobře odolává ředěným alkáliím, slabým kyselinám, benzinu, vodě a roztokům posypové soli. 10 kg Disbon 481 EP-Uniprimer Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, bez předchozího broušení, pro vnější i vnitřní použití. Spojovací most na nesavé podklady. Protikorozní ochrana na železo, ocel a pozinkované plochy. Přetíratelná téměř všemi dvou - i jednokomponentními nátěrovými hmotami. Vlastnosti: Drží prakticky na všech nesavých podkladech, podklad se nemusí brousit. Na odrezených železných, ocelových a zinkových plochách působí jako aktivní protikorozní ochrana. 0,12-0,17 kg 1 kg a 10 kg Disboxid 462 Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu. Po smísení s pískem Disboxid 946 Mörtelquarz vhodná ke zhotovení sanační maltové hmoty na extrémně namáhané průmyslové podlahy. Výborně odolává silnému chemickému a mechanickému namáhání, neobsahuje rozpouštědla. Základní nebo samonivelační nátěr pod průmyslové podlahy, jako např. Disboxid 464, EP-Decksiegel. Jako pojivo křemenného písku Disboxid 946 Mörtelquarz mimořádně odolná vůči otěru, pro průmyslové podlahy, pro zhotovení fabionů, Pro hladkou i protiskluzovou impregnaci. Pro vylévání trhlin. CE 25, 10 a 5 kg Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům, trvalé vlhkosti, slabým kyselinám, alkáliím, roztokům posypových solí, benzínu, živočišným i minerálním olejům a tukům, moči, dále domácím čisticím prostředkům. Disbopox 447 Vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice. Na mírně a středně namáhané podlahy průmyslových a obchodních objektů. Ochranný nátěr vysoce namáhaných interiérových stěn, odolný vůči chemikáliím a dezinfekčním prostředkům. Podlahy průmyslových a obchodních objektů s dopravou, jako např.: spojovny, topné centrály, sklady, archívy, obchody, chodby, únikové cesty a schodiště, sociální místnosti. Stěny místnosti s mokrým provozem vystavené působení chemikálií a dezinfekčních prostředků, jako např. nemocnice, větrací šachty, laboratoře, výrobny potravin a poživatin. CE 0,2-0,25 kg /1 vrstva 10 kg Vlastnosti: Odolává ředěným alkáliím, slabým kyselinám, olejům, benzínu, vodě a roztokům posypové soli. Dekontaminovatelná, difúzní, vhodná pro anhydritové a magnezitové povrchy. 16

17 Disbopox 442 Vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech a sklepích. Odolává změkčovadlům z pneumatik, benzínům, olejům a posypové soli. Pro minerální podlahy a tvrdý asfalt ve vnitřním použití se slabým až středním zatížením v soukromém, průmyslovém a dílenském provozu. Pro podlahy v garážích, myčkách a sanitárních prostorách. Vlastnosti: Prodyšný pro vodní páry, odolný vlivům povětrnosti, dobře odolává chemikáliím, odolný změkčovadlům pneumatik, vodou ředitelný. standartní tóny 0,2-0,25 kg /1 vrstva 10 kg Disboxid 464 Pigmentovaná nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro podlahové nátěry v průmyslu a dílenských provozech. Pro minerální podlahy se středním až extrémním zatížením, jako výrobní a skladové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, expediční rampy, velkoobchodní haly. Vlastnosti: Odolává povětrnostním vlivům i chemikáliím, použitelná ve vnitřním i vnějším prostředí, variabilní možnosti zpracování. standartní tóny 30 kg Disboxid 444 Dickschicht Chemicky i mechanicky vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice na podlahy a stěny. Obsahuje malý podíl rozpouštědel. Dobře odolává mechanickému a chemickému namáhání. Aplikace v interiéru i exteriéru, možné provedení protiskluzného povrchu a nopové struktury. Na chemicky a mechanicky silně namáhané vnitřní i vnější minerální a kovové podklady. Např. průmyslové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, ochranný nátěr stavebních konstrukcí v chemicky agresivním prostředí (galvanizovny, výrobny baterií, atd.), čističky odpadních vod, protiskluzné povrchy, jako přilnavá vrstva mezi starým a novým betonem, posypaná pískem nebo čerstvá. ve výrobě 10 kg Vlastnosti: Odolná vůči otěru, odolává agresivnímu chemickému a mechanickému namáhání. Zatvrdnutý film odolává vodě (i při trvalém namáhání vodou), roztokům posypové soli, ředěným kyselinám, minerálním olejům, tukům, alkáliím a čisticím prostředkům. Nekryje trhliny. Disboxid 448 Pigmentovaná, elastická dvousložková epoxidpolyuretanová stěrka na balkony, terasy a podloubí. Alternativní izolace pod dlažbu. Stěrková hmota na minerální a keramické podlahy ve vnějším prostředí, jako balkony, terasy, podloubí. Vlastnosti: Elastická, překrývá trhliny, odolná vlivům povětrnosti, trvale elastická, odolná mechanickému zatížení. standartní tóny 10 a 3 kg Disboxid 437 Dvousložkový epoxidový transparentní nátěr určený pro vnitřní prostory. Vhodný jako uzavírací nátěr systému Multicolor, Stonecolor a Artefloor. Ke krycím, vysoce odolným nátěrům tvrdých epoxidových vrstev. Vlastnosti: Zvyšuje odolnost epoxidových vrstev. Odolný mechanickému namáhání a běžným úklidovým prostředkům. transparentní 10 kg 17

18 přehled materiálů Disbothan 446 Transparentní, vysoce elastický krycí polyuretanový nátěr. Pro netěsné keramické dlažby balkonů, teras a podloubí. Výborná ochrana velkoplošných a mozaikových obkladů ve vnějším prostředí. Odolná krycí vrstva barevných nebo vločkových nátěrů, jako Disboxid Multicolor, Disboxid 448, Disbon 404, ve vnějším prostředí. Vlastnosti: Přenáší drobné trhliny, velice dobře drží na glazované i slinuté dlažbě, odolává dlouhodobému zatížení vodou, odolný vlivům povětrnosti a UV záření. Lze aplikovat jako hladká nebo protiskluzová vrstva. transparentní 5 a 1l Disbothan 449 Pigmentovaný, vysoce elastický jednosložkový polyuretanový nátěr. Pigmentovaný nátěr pro renovaci balkonů, teras a lodžií. Vlastnosti: Odolný vlivům povětrnosti a UV záření, trvale elastický, přenáší drobné trhlinky v podkladu, odolný působení vody. standartní tóny cca. 0,5 na jednu vrstvu 10 kg Disboxid 942 míchací písek Jemný, žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve spojení s epoxidovými nátěrovými hmotami Disboxid jako zásyp pro lepší propojení jednotlivých vrstev, plnivo do stěrkových hmot a k vytvoření protiskluzového efektu. Zrnitost 0,1-0,4 mm. 25 kg Disboxid 943 posypový písek Žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve spojení s epoxidovými nátěrovými hmotami Disboxid jako zásyp pro lepší propojení jednotlivých vrstev, plnivo do stěrkových hmot a k vytvoření protiskluzového efektu. Zrnitost 0,4-0,8 mm. 25 kg Disboxid 944 posypový písek Hrubý, žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve spojení s epoxidovými nátěrovými hmotami Disboxid jako zásyp pro lepší spojení jednostlivých vrstev, plnivo do stěrkových hmot a k vytvoření protiskluzového efektu. Zrnitost 0,7-1,2 mm 25 kg Disboxid 946 maltový písek Žárem přesušený křemenný písek. Používá se ve směsi s epoxidovými hmotami Disboxid jako plnivo pro vytvoření plastbetonu. Zrnitost 0,25-2 mm. 25 kg 18

19 Disbon 947 Slidestop Přípravek k vytváření jemné protiskluzové struktury v rámci podlahových nátěrů Disboxid. 1 kg Disboxid 948 ColorChips Barevné vločky pro zásyp podlahových nátěrů. Používá se k optickému oživení jednotvárné plochy podlahových nátěrů. standartní tóny 30 g 1 kg Disboxid 957 Multicolor Chips Různobarevné vločky pro zásyp podlahových nátěrů v systému Disboxid Multicolor. Používá se k vytvoření barevné optiky broušeného kamene. standartní tóny 5 kg Disboxid 952 Stellmittel Přípravek k zahuštění epoxidových nátěrů Disboxid. Používá se k zahuštění dvousložkových nátěrů Disboxid, pokud mají být aplikovány na šikmých a svislých plochách (fabiony, sokly, odtokové plochy teras apod.). 2-3% váhově 1 kg Disbocolor 499 Speciální ředidlo pro ředění materiálů Disboxid. 10 l Disboxid 419 Speciální ředidlo pro ředění materiálů Disboxid. 10 kg 19

20 Český Caparol, spol. s r.o. Litvínovice 32, České Budějovice Tel.: (+420) Fax: (+420) Jinonická 80, Praha 5 Tel.: (+420) Fax: (+420) Škrobárenská 483/6, Brno Tel.: (+420) Fax: (+420) Váš partner: Místa výroby: Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG D Ober-Ramstadt Werk Fürstenwalde D Fürstenwalde Werk Köthen D Köthen Werk Nerchau D Nerchau OOO SP LACUFA-TWER RU Twer Neue Meldorfer Flachverblender GmbH & Co KG D Nindorf/Meldorf VWS-Ergotherm GmbH & Co Dämmstoffe, Dämmsysteme KG D Hirschberg- Großsachsen DAW France S.A.R.L. F Boves Caparol Italiana GmbH & Co. KG I Vermezzo (Mi) Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.h. A-4320 Perg Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie Gesellschaft m.b.h. A-4320 Perg Caparol Sverige AB S Göteborg CAPAROL (Shanghai) Co., LTD Shanghai, P.R. China DAW BENTA ROMANIA S.R.L. RO Nazna - Jud. Mureș LIFS Lithodecor Innovative Fassadensysteme GmbH & Co KG D Plauen Prodejní společnosti: Caparol Belgium bvba/sprl B-3550 Heusden-Zolder Caparol España, S.L. E Blanes (Girona) Caparol Farben AG CH-4133 Pratteln Caparol Hungária Kft. H-1108 Budapest CAPAROL L.L.C. Dubai U.A.E. Caparol Nederland NL-3860 BC Nijkerk Caparol Polska Sp. z o.o. PL Warszawa Caparol Sarajevo d.o.o. BiH Sarajevo Caparol Slovakia spol. s r.o. SK Bratislava Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H. A-1110 Wien Český Caparol, spol. s r.o. CZ České Budějovice CZ Praha 5 Caparol d.o.o. HR Sv. Nedelja- Zagreb Caparol Bulgaria Repräsentanz BG-1784 Sofia TINTAS CAPAROL UNIP.LDA. P-8365 Armação de Pêra LACUFA GmbH Lacke und Farben D Berlin Caparol OOO RU Moskau LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Moskau RU Moskau DP CAPAROL UKRAINA UA Kiew LACUFA GmbH Lacke und Farben Repräsentanz Kiew UA Kiew SIA CAPAROL BALTICA LV-1067 Riga BY Minsk EE Tallinn LT-2028 Vilnius IP Capabel BY Minsk Licenční partneři: BETEK Boya ve Kimya Sanayi A. Ș. TR Bostanci-Istanbul PermaRock Products Ltd. GB-Leicestershire LE11 5TW RIORDAN & CO (PTY) LTD. Johannesburg / Rep. of South Africa OOO SP DISKOM BY Brest BEROLINA COLOR GmbH GE Tbilisi Prodejní partneři: SEFRA Farben- und Tapetenvertrieb Gesellschaft m.b.h. A-1050 Wien Fachmaart Robert Steinhäuser SARL L-3364 Leudelange Rockidan as DK-6200 Aabenraa CAPAPAINTS S.A. GR Ampelokipi, Athens Opřete se o nás

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

CAPATECT. Capatect Lištový systém

CAPATECT. Capatect Lištový systém CAPATECT Capatect Lištový systém Zvláštní řešení pro zvláštní podklady Izolační desky tepelně izolačních kombinovaných systémů (VKZS) se obvykle lepí na podklad a - podle varianty provedení - se upevňují

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

Přehled výrobků. www.ceresit.cz

Přehled výrobků. www.ceresit.cz Přehled výrobků www.ceresit.cz CE 43 Grand Elit - fleibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou odolností zvýšená odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení zvýšená odolnost vůči znečištění, plísním

Více

Příručka pro řemeslníky Obkladová technika. 4. vydání. Let s stick together www.schonox.cz. Let s stick together www.schonox.cz.

Příručka pro řemeslníky Obkladová technika. 4. vydání. Let s stick together www.schonox.cz. Let s stick together www.schonox.cz. Příručka pro řemeslníky Obkladová technika. vydání Aquapark Olomouc OBSAH Obkladová technika a stavebnictví 0 Detail dilatační spáry 1 Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb (keramika na keramiku) 2 Dlažba

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

lepení a spárování obkladů a dlažeb vyrovnání podkladů, podlahové systémy izolace a utěsňování Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení!

lepení a spárování obkladů a dlažeb vyrovnání podkladů, podlahové systémy izolace a utěsňování Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení! Přehled výrobků Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení! Stavební chemie od společnosti Henkel pomáhá obchodním partnerům, projektantům, stavebním firmám, řemeslníkům i investorům staveb neustále

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

LEPIDLA. vyrobeno v ČR STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG 2014 BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT

LEPIDLA. vyrobeno v ČR STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG 2014 BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT KATALOG 2014 2015 LEPIDLA pro kutily a řemeslníky, truhláře, podlaháře, čalouníky, obuvníky,... STAVEBNÍ CHEMIE pro kvalitní stavbu, opravy a renovace BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT vyrobeno v

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Ceník. MUREXIN. Drží.

Ceník. MUREXIN. Drží. Ceník 2013 Platný od 1. 3. 2013 MUREXIN. Drží. Centrála pobočka kontaktní osoby Sídlo společnosti Technické a obchodní centrum Praha Objednávky zasílejte na MUREXIN spol. s r.o. Brněnská 679, 664 42 Modřice

Více

Polycol 593. Informační list. Pojivo. Polycol 123 se používá jako pojivo do štěrkových potahů (kamenné koberce).

Polycol 593. Informační list. Pojivo. Polycol 123 se používá jako pojivo do štěrkových potahů (kamenné koberce). Informační list Pojivo Polycol 123 se používá jako pojivo do štěrkových potahů (kamenné koberce). Polycol 123 Charakteristika výrobku: Polycol 123 je modifikovaná epoxidová pryskyřice, která s tvrdidlem

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Fasády v.0 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Základní

Více

MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení

MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení MASTERTOP Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení Obsah 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Splnění všech požadavků Řešení pro každý prostor Přehled použití systémů

Více

Výběr materiálů a systémů

Výběr materiálů a systémů Výběr materiálů a systémů ŘADA MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ OBSAH 1. PŘÍPRAVA PODKLADU...1 Opravy stávajících podkladů...1 Adhezní můstky...2 2. KOTVENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ...2 3. SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ...4

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2014 ročník 7 Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb VÝROČÍ Podlahové systémy THOMSIT slaví letos

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více