Profesionální školení bezpečné práce ve výškách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální školení bezpečné práce ve výškách"

Transkript

1 Profesionální školení bezpečné práce ve výškách

2 ŠKOLICÍ POLYGON SINGING ROCK Za dobu více než dvou desítek let působení na mezinárodních trzích se SINGING ROCK stal předním světovým výrobcem osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky (dále jen OOPP). Ve snaze poskytnout svým zákazníkům komplexní servis a řešení v oblasti zajištění pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou se SINGING ROCK, jako první v České republice, rozhodl vybudovat naprosto ojedinělé multifunkční školící POLYGONy. Pro školení výškových pracovníků je POLYGON využíván od sklonku léta Za tu dobu prošlo našimi školícími a vzdělávacími programy několik tisíc pracovníků pohybujících se ve výškách. Tato zařízení vytvářejí ideální podmínky pro poskytování školení bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pro testování OOPP, pro pořádání závodů v průmyslovém lezení a mnoho dalších akcí spojených s předváděním a používáním výrobků a technik s tímto oborem spojených. Celá řada konkrétních simulací umožňuje si bezpečně vyzkoušet správné technické postupy pro zajištění při výškových pracích. To vše přímo pod dohledem zkušeného lektora a s využitím kompletního vybavení pro tyto činnosti. Díky individuálnímu přístupu, špičkovému vybavení a velkému důrazu kladenému na praktickou část se naše školení, během krátké chvíle, stala v POLYGONu vyhledávanými mezi jednotlivci i firmami nejen v České republice.

3 ŠKOLÍCÍ PROGRAMY POLYGON V dnešní době POLYGON tým využívá ke školení a testování v rámci oboru práce a záchrany ve výškách své POLYGONy v Poniklé a v Kladně. POLYGON nabízí jak předem definovaná školení, tak školení na míru podle speciálních požadavků zájemce. S ohledem na specifické podmínky klienta poskytujeme také školení přímo na jeho pracovišti, na konkrétním daném místě, kde se práce ve výškách vykonává. Jelikož často provoz na pracovišti či klimatické podmínky neumožňují bezpečné a efektivní proškolení lezců, nabízí se možnost využití POLYGONů jako ideální a především bezpečnější a efektivnější volby. Veškerá školení jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR. Systém školení dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Základním, jednodenním školením je Třída 1, která zahrnuje například pohyb po střechách a konstrukcích. Třída 2 a 3 nabízí školení, která velmi často zohledňují konkrétní činnost lanový přístup, stromolezení, záchrany. POLYGON také poskytuje související školení věnované revizím OOPP, seznámením prodejců s OOPP a školení na míru dle požadavků klienta. Třída 1 Určena pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí. Tito pracovníci mají při práci trvalou oporu v nohou. Použití OOPP je spíše charakteru preventivního a pracovně polohovacího. Nejedná se o práci ve visu. Střechy a konstrukce Třída 2 Je určena pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. Výškoví pracovníci se pohybují v lanovém přístupu za pomocí OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. Třída 2 je rozdělena dále dle zaměření pracovníka nebo pracovní skupiny a dle místa práce. Lanové přístupy Stromolezení Pro teoretickou část výuky jsou k dispozici moderně vybavené multimediální učebny. Praktická část probíhá v prostorných halách, kde najdeme příklady mnoha modelových situací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. POLYGONy disponují kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách. Frekventanti školení tak mají možnost společně s lektorem navrhnout efektivní a bezpečné vybavení pro danou konkrétní činnost. Každému účastníkovi je kompletní vybavení po celou dobu školení zapůjčeno zdarma! POLYGON není jen školení, ale i prostor pro testování výrobků a technik samotnými výškovými pracovníky. Přítomnost při pádových či jiných zkouškách vybavení, možnost konzultace přímo s vývojovým týmem jsou další nezanedbatelnou předností našeho POLYGONu. Třída 3 Je určena pro výškové pracovníky s prokazatelnou praxí a znalostmi Tříd 1 a 2. Školení se zaměřují na koordinaci pracovních týmů, evakuaci, záchrany při práci ve výškách a speciální zdvihací a spouštěcí techniky. Koordinace pracovních týmů Záchrana SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ Školení zaměřená na specifické požadavky klienta dle daného provozu. Lanové parky Evakuace z lanových drah Školení Klient Jedná se o školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou na přání klienta, při kterých se mohou prolínat prvky ze všech tříd. Třída Klient je přímo na míru danému provozu či firmě, kde je potřeba přistoupit k dané problematice individuálně s přihlédnutím na potřeby klienta. Produktové školení OOPP Je určeno pro samotné uživatelé, prodejce, osoby pověřené výběrem OOPP pro své zaměstnance. Školení revizních techniků OOPP Školení odborně způsobilé osoby pro periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky dle ČSN EN 365. Rekvalifikační kurz Výškový specialista Určeno pro pracovníky a uchazeče o zaměstnání, kteří budou ve svém povolání vykonávat výškové práce nebo periodické prohlídky OOPP proti pádu z výšky dle ČSN EN 365. IRATA Mezinárodně uznávané školení té nejlepší možné kvalifikace pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Level I. Level II. Level III.

4 TŘÍDA 1 STŘECHY A KONSTRUKCE TŘÍDA 2 LANOVÉ PŘÍSTUPY TŘÍDA 2 STROMOLEZECTVÍ Pro výškové pracovníky s oporou nohou. Nevykonávají práci ve visu. střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje, formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, sila, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny a další. legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, vytahování a spouštění břemen, permanentní záchytné systémy a další. Rozsah školení: 7 hodin (1 den) Pro pracovníky vykonávající práci ve visu. výškové budovy, sila, obtížně přístupné prostory a další. legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik. Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, uzly, kotvení lan, výstupové a sestupové techniky na laně, záchrana z visu a další. Rozsah školení: 15 hodin (2 dny) Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro kurz IRATA Level I. Určeno pro výškové pracovníky pohybující se v korunách stromů. stromy legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik. Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování na stromech, BOZP na pracovišti, instalace výstupového lana, stromolezecké lanové techniky, spouštění břemen, lezecké techniky při kácení, uzly, záchrana ze stromu a další. Rozsah školení: 30 hodin (4 dny) Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOP pro certifikaci EUROPEAN TREE WORKER

5 TŘÍDA 3 SPECIÁLNÍ TECHNIKY SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ LANOVÉ PARKY SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ EVAKUACE Z LANOVÝCH DRAH Pro výškové pracovníky s prokazatelnou praxí a znalostmi z Tříd 1 a 2. výškové budovy, sila, příhradové konstrukce, obtížně přístupné prostory, střechy, jevištní konstrukce, jeřáby, komíny a další. legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP, BOZP na pracovišti, koordinace pracovních týmů, instalace výstupového lana, lanové techniky, záchrana, evakuace, spouštění a vytahování zraněného, kladkostroje a další. Rozsah školení: 30 hodin (4 dny) Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro kurz IRATA Level II a Level III. Pro obsluhu lanových center, lanových parků a pro organizace zajišťující volnočasové aktivity. Lanové parky, lanová centra legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik. Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, oblékání OOPP klientům, využití lezeckého vybavení pro instalaci lanových překážek, dopomoc a záchrana z lanových překážek, využití jednoduchých kladkostrojů a další. Rozsah školení: 7 hodin (1 den) Pro obsluhu lanových drah a složky integrovaného záchranného systému (IZS). Sedačkové a kabinkové lanové dráhy. legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik. Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování na konstrukcích lanové dráhy, BOZP na pracovišti, nácvik evakuace pasažérů z lanové dráhy, permanentní záchytné systémy a další. Rozsah školení 7 hodin (1 den)

6 ŠKOLENÍ REVIZNÍCH TECHNIKŮ OOPP PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ KLIENT Školení odborně způsobilé osoby pro periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky dle ČSN EN 365. Cílové skupiny: uživatelé, prodejci, BOZP technici, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další. Náplň školení: Školení je věnováno především praktickému seznámení se s kontrolami OOPP, kde je kladen důraz na detailní kontrolu OOPP, čištění OOPP a na řádné vyplnění revizních protokolů. Praktická zkouška: kompletní revize OOPP včetně zápisu do revizního protokolu Po úspěšném absolvování školení je revizní technik oprávněn kontrolovat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak! Rozsah školení: 7 hodin (1 den) Platnost certifikátu: 24 měsíců Cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci, pracovníci pověření výběrem OOPP pro své zaměstnance Seznámení s kompletním sortimentem výrobků SINGING ROCK praktické ukázky využití OOPP SINGING ROCK v praxi, možnost vyzkoušení OOPP pod dohledem školitele Rozsah školení: 7 hodin (1 den) Platnost: 24 měsíců dle potřeb klienta legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik Jedná se o školení dle přání klienta, která mohou obsahovat prvky z Tříd 1, 2 a 3. Součástí těchto školení je komplexní servis včetně zpracování analýzy rizik na pracovišti, návrhy systému zajištění pracovníků v daném provozu v rámci BOZP dle platné legislativy EU a ČR, školení věnované jen evakuačním technikám apod. Školení Klient mohou také využít složky IZS dle přání na speciální doškolení. SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ

7 REKVALIFIKAČNÍ KURZ VÝŠKOVÝ SPECIALISTA IRATA SINGING ROCK is certified as IRATA training company Pro pracovníky a uchazeče o zaměstnání, kteří budou ve svém povolání vykonávat výškové práce nebo periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky dle ČSN EN 365. (kurz akreditovaný MŠMT) střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje, formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny, výškové budovy, sila, obtížně přístupné prostory a další. legislativa v rámci EU a ČR, kontrola a revize OOPP. Seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, uzly, kotvení lan, výstupové a sestupové techniky na laně, záchrana z visu a další. Rozsah školení: hodin (5 dnů výuky + 1 den zkoušky) Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro kurz IRATA Level I. SINGING ROCK se jako jediný v České republice, stal členem celosvětově uznávané asociace IRATA. IRATA - Industrial Rope Access Trade Association - byla založena ve Velké Británii koncem osmdesátých let minulého století za účelem zajištění bezpečného pracovního prostředí pro výškové pracovníky. IRATA se za čtvrt století stala předním odborníkem v oblasti zajištění při výškových pracích a je v tomto sektoru jedinou globální asociací s mnoha členskými organizacemi po celém světě. Naše nově otevřené kurzy IRATA tak dávají, ve spojení s naším špičkově vybaveným certifikovaným POLYGONem, jedinečnou možnost získání nejlepší možné kvalifikace pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Po úspěšném absolvování školení obdrží účastník certifikát IRATA, který má platnost po celém světě a některé subjekty v zahraničí jej vyžadují jako jediný možný pro vykonávání výškových prací. Tento intenzivní pětidenní kurz je zakončen teoretickou a hlavně praktickou zkouškou za dohledu nezávislého komisaře IRATA. Frekventanti si v tomto psychicky i fyzicky náročném týdnu osvojí širokou škálu přístupových technik používaných při práci ve výškách. Jejich samostatné zvládnutí je vyžadováno k úspěšnému absolvování závěrečných zkoušek. Kurz je pod vedením zkušeného lektora IRATA, který individuálním přístupem reflektuje specifické potřeby frekventantů. Z důvodu udržení standardů IRATA je jeho kapacita omezena na osm frekventantů. Struktura vzdělávání IRATA dělí školení do tří technických stupňů: Level 1 pracovník v lanovém přístupu ovládající určitou řadu přístupových technik. Level 2 zkušený pracovník v lanovém přístupu, ovládající techniky Level 1 rozšířené o složitější dovednosti a záchrany zraněného v lanovém přístupu. Level 3 odborník v lanovém přístupu, který je způsobilý dohlížet na pracovišti při projektech ve výškách a nad volnou hloubkou. Je schopný demonstrovat schopnosti a znalosti požadované v Level 1, 2 a 3. Má zkušenosti s příslušnými technikami a se související legislativou. Má komplexní znalosti pokročilých záchranářských technik. Rozsah školení: 35 hodin (5 dnů včetně zkoušky) Platnost každého z certifikátů jsou 3 roky. IRATA

8 POLYGON PONIKLÁ Vybudované školící centrum v malebném údolí řeky Jizery, které nabízí mnoho modelových situací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. POLYGON disponuje kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách, které si frekventanti školení mohou zapůjčit zdarma. V příznivém počasí lze využít i přilehlý venkovní areál pro nácvik práce na sloupech elektrického vedení, stromolezecké techniky, či záchrany z lávky přes řeku. POLYGON je součástí výrobní továrny SINGING ROCK, a tak účastníci školení mají možnost nahlédnout do výroby nebo být přítomni testování výrobků. GPS souřadnice: N , E nebo N 50 39' 55.53", E 15 27' 2.49" TECHNICKÉ PARAMETRY VÝCVIKOVÉHO POLYGONU plocha vnitřních prostor ke školení (včetně učebny): 240 m 2 max. výška: 9.4 m vnitřní prostor vybavení - vnitřní multimediální učebna střecha (variabilní úhel náklonu) příhradové konstrukce silo, stísněné prostory, evakuační trojnožka lanové přístupy vyvýšené plošiny ocelové nosníky torzo stromu lešení telekomunikační příhradové konstrukce permanentní záchytné systémy ocelové žebříky testovací pádová věž vybavení - venkovní příhradový stožár vysoké napětí i trafostanice betonový sloup vysoké napětí ocelový most přes řeku Jizeru vzrostlé stromy ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: PONIKLÁ

9 POLYGON KLADNO Výcvikové středisko se nachází v bývalém areálu Poldi Kladno - Koněv. Bývalá výrobní hala nabízí opravdové industriální prostředí pro nácvik pracovních situací při práci ve výškách. Kromě velkého počtu různě zavěšených lan, žebříků a konstrukcí zde nalezneme např. torzo stromu, sloup elektrického vedení, telekomunikační stožáry se systémem Söll a Cabloc, lešení, střechy a další simulace nejčastějších prostředí typických pro výškové práce. Hala je vytápěná, součástí je i multimediální učebna pro teoretickou přípravu. Vedle výcvikového POLYGONu je nově vybudovaná moderní horolezecká stěna s příjemným zázemím a barem k posezení. GPS souřadnice: N , E nebo N 50 9'1.037", E 14 7'10.111" TECHNICKÉ PARAMETRY VÝCVIKOVÉHO POLYGONU plocha vnitřních prostor ke školení (včetně učebny): 545 m 2 max. výška: 17,5 m vybavení - vnitřní multimediální učebna střecha příhradová konstrukce telekomunikační stožáry vyvýšené plošiny ocelové nosníky permanentní záchytné systémy lanové přístupy evakuační trojnožka překážka pro lanové parky portálový jeřáb provazový žebřík torzo stromu lešení atiky ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: KLADNO

10 PONIKLÁ KLADNO TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 STŘECHY A KONSTRUKCE LANOVÉ PŘÍSTUPY STROMOLEZECTVÍ TŘÍDA 3 SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ SPECIÁLNÍ TECHNIKY LANOVÉ PARKY EVAKUACE Z LANOVÝCH DRAH ŠKOLENÍ REVIZNÍCH TECHNIKŮ PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ KLIENT REKVALIFIKAČNÍ KURZ IRATA

11 jméno: kontakt: poznámky:

12 KONTAKT: tel.: Singing Rock fax: Poniklá 317 CZ Poniklá

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 15. března 2011 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Vymezení některých pojmů

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 15. března 2011 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Vymezení některých pojmů 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 15. března 2011 Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany K organizaci služební tělesné výchovy v rezortu Ministerstva obrany s t a n o v u j

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy...

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy... 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy...8 1.2.2 Seznam norem v oblasti prací ve výšce a nad volnou

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Elektrikář slaboproud 26-51-H/01 Elektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-51-H/01 Elektrikář 1 Identifikační údaje

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Autoelektrikář 26-57-H/01 Autoelektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-57-H/01 Autoelektrikář 1 Identifikační údaje

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Autoelektrikář 26-57-H/01 Autoelektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-57-H/01 Autoelektrikář 1 Identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 01. 09. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Mechanik elektronik 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Více

ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL

ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL) ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL APUL SE NEUSTÁLE SNAŽÍ UDRŽOVAT KVA- LITU VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU A TELEMARKU NA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program Instalatér 36-52-H/01 2010 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více