Lersen TMAVÉ INFRAZÁŘIČE IMD NG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lersen TMAVÉ INFRAZÁŘIČE IMD NG"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ TMAVÝ PLYNOVÝ INFRAZÁŘIČ INFRAMAX IMD NG v3 1 účinnost 4/06

2 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě topných agregátů. Uchovejte tento návod pro další konzultace. Pokud by zařízení mělo být prodáno či předáno jinému uživateli, zajistěte, aby návod byl vždy předán se zařízením, aby mohl být použit dalším majitelem. Výrobce nebo dovozce neodpovídá za poškození vzniklá při neodborné instalaci, používání a údržbě, při poškození neautorizovanými osobami. Váš výrobek je v záruce po dobu a podle podmínek uvedených v záručním listě vydaném výrobcem nebo dovozcem. Spuštění agregátu může provést pouze autorizovaná osoba. Instalace může být provedena pouze podle platných norem a podle instrukcí výrobce obsažených v tomto manuálu, a to pouze kvalifikovanou osobou. Při nesprávné instalaci nebo použití může dojít k hmotným škodám či ke zranění osob. V takovém případě zástupce či výrobce nenese odpovědnost. Toto zařízení musí být použito výhradně pro účel, ke kterému bylo vyrobeno. Každé jiné použití je nebezpečné. Spuštění agregátu včetně změny při užití jiného plynu může provést pouze autorizovaná osoba. Před instalováním zkontrolujte, zda místní podmínky rozvádění paliva,vlastnosti paliva, přetlak nastavení sestavy jsou kompatibilní. Zařízení nesmí být spouštěno v prostoru, kde teplota klesla pod 5 C (je vhodné prostor trvale temperovat). Vzniklá škoda způsobená dopravou se řeší pouze prostřednictvím pojištění přepravní firmy. Tato škoda musí být přepravní firmou potvrzena. Uživatel je povinen dodržovat normy týkající se používání plynových spotřebičů, zejména ČSN EN 416-1,ČSN EN 13410, ČSN , ČSN , NV 178/2001Sb. vč. novelizací, vyhlášky ČÚBP O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a Určující vyhrazená plynová zařízení a stanovující podmínky k zajištění jejich bezpečnosti POUŽITÍ PLYNOVÝCH INFRAZÁŘIČŮ - INFRAMAX IMD NG Infrazářič INFRAMAX IMD NG je otevřený spotřebič, který je možné použít v průmyslových závodech vybavených výrobními nebo skladovými halami, nebo velkými prostory, které je potřeba vytápět, tvoří náklady na vytápění významnou položku. Tyto provozní náklady jsou zřetelné hlavně tehdy, jedná-li se o haly s větší výměnou vzduchu, nebo o haly s vysokými tepelnými ztrátami. Pokud není nutné udržovat teplotu v celém prostoru, ale pouze na určitých pracovištích, případně jen v určitých časových intervalech, stává se neustálé vytápění celých prostor výrazně neekonomické. Obdobná problematika se týká i jiných prostorů, jako jsou například sportovní haly a hlediště, terasy, kostely, zemědělské provozy, tělocvičny, plovárny atd.. Všechny tyto prostory mají společné znaky: velké plochy a výšky, značná výměna vzduchu, a tím i vysoké tepelné ztráty. Možnost řešit tyto případy nabízí sálavé vytápění plynovými infrazářiči jako zdroje infračerveného tepelného záření. Infrazářiče nejsou určeny k vytápění bytových prostor. Použití Plynovými infrazářiči je možné vytápět všechny průmyslové haly, dílny a místnosti, kde se nevyskytují hořlavé páry, nejsou skladované hořlavé předměty. Tyto prostory musí kromě uvedeného dosahovat dostatečné světlé výšky, protože je nutné z hygienických hledisek dodržet minimální výšky zavěšení infrazářičů od podlahy. Dále je možné plynovými infrazářiči vytápět výstavní sály, tržnice, nástupiště, kostely, sportovní tribuny a jiné. V oboru sušení je množství aplikací, jako např. sušení nehořlavých nástřiků, sušení sypkých hmot v tenké vrstvě (obilí, těstoviny, chmel...), sušení textilních látek, dýh, sušení omítek budov, sušení slévárenských forem a jader a jiné. Je nutné u těchto aplikací přihlížet k příslušným požárním normám. Použít plynové infrazářiče lze rovněž k vytvrzování betonu ve stavebnictví, k rozmrazování zamrznutých vagónů, k rozmrazování uhelných skládek, k protimrazové ochraně průmyslových armatur a transportních pásů. Zařízení nesmí být instalováno tam, kde dochází k nadměrným otřesům nebo vibracím, které mohou narušit konstrukci a tím i funkci infrazářiče. v3 2 účinnost 4/06

3 VÝHODY 1. protože nedochází k pohybu vzduchu, nerozptyluje se prach a prostředí vyhovuje hygienickým požadavkům 2. vysoký komfort prostředí, kde se díky ohřevu infrazářičem vytváří přirozené podmínky, vychází z úvah o srovnání optimální teploty lidského těla, která je nižší než vyzařovaná teplota 3. snadná a rychlá instalace zahrnující jednoduchou montáž a připevnění ke stropu 4. montáž zařízení na strop nepůsobí žádné překážky na podlaze nebo na stěnách 5. nepřítomnost vody, jako topného média, eliminuje nebezpečí z mrazu, tzn. možnost odstavení zařízení na delší dobu bez následku 6. celistvost teploty na podlaze budovy, způsobená tepelným zářením infrazářiče, působí mnohem lépe, než jakékoliv konvenční topení 7. ekologický způsob vytápění 8. záporný tepelný gradient 9. možnost vytápění pracovních zón značně snižuje provozní náklady (podobně např. osvětlujeme pracovní plochu a ne celou místnost) 10. minimální údržba díky spolehlivosti všech komponentů a jednoduchostí celého zařízení 11. okamžité vytápění díky nepřítomnosti topných médií PRINCIP FUNKCE ZAŘÍZENÍ Infrazářič INFRAMAX IMD NG se skládá z hořákové části, kde je spalována směs plynu a vzduchu, dále z radiačních trubek o délkách 6 nebo 9 m, reflektoru směřujícího tepelné sálání a ventilátoru, který odvádí spaliny do exteriéru. Plamen a spaliny ohřívají radiační trubici infrazářiče zevnitř a ta na povrchu za a) částečně sálá teplo (cca z 60% příkonu) na základě zákona sálání černého tělesa a reflektorem je toto tepelné záření směřováno na předměty či osoby, které teplo přijímají a za b) částečně hřívá okolní vzduch, který se zdržuje v prostoru reflektoru a přirozenou konvekcí stoupá vzhůru (cca z 30% příkonu), kde je umístěn sběrný kanál, jímž je odsáván a vracen zpět do procesu tím, že je sveden přes spalovací komoru zpět do radiační trubky. Vychlazené spaliny se zbytkovou částí tepla (cca z 10% příkonu) jsou pak ventilátorem odtahovány do exteriéru. KOEFICIENTY ODRAZOVOSTI Hliník zrcadlový - lesklý 95% Mosaz leštěná 95% Hliník zrcadlový - matný 93% Cihlová zeď 7% Ocel čerstvě vyfrézovaná 76% Beton 11% Ocel INOX leštěná 78% Sádra 11% Litina 35% Omítka vápenná 7% Měď leštěná 95% Dřevo 10% v3 3 účinnost 4/06

4 KONSTRUKČNÍ DÍLY Hořák Hořáková jednotka se skládá ze soustavy 2, 3 či 4 spalovacích trubek. Rozdělení plamene v soustavě hořákových trubek umožňuje dosáhnout optimální směsi vzduch-plyn. Nedochází ke ztrátám výkonu při nedokonalém spalování, optimalizuje se účinnost hořáku, snižují se provozní náklady a minimalizuje se množství emisních látek odváděných do atmosféry. Radiační trubky Radiační trubky jsou dodávány v délkách 3 a 6 m. Jsou ohřívány plamenem hořáku, přičemž je dosahována maximální teplota 400 C, průměrná teplota se pak podle příkonu pohybuje od 220 do 300 C. Aby tyto vysoké teploty nepoškodily trubky, je v první trubce po celé délce plamene umístěna nerezová vložka, která zabraňuje nadměrnému namáhání materiálu a zaručuje delší životnost výrobku. Trubky jsou ocelové o tlouš_ce min. 2,5 mm a průměru 102 mm. Na povrch trubek je nanesena vysoce kvalitní silikonová barva, která tvoří ochranu proti korozi a současně zvyšuje účinnost sálání tím, že se svou barvou nejvíce blíží tzv.. absolutně černé. Další výhodou je i skutečnost, že povrch trubky je neželezný, čímž se dále zvyšuje účinnost sálání. Reflektor Izolace je nedílnou součástí reflektoru, který má za úkol odrážet vyzářené teplo směrem dolů, čímž se výrazně zvýší množství vyzářeného tepla směřujícího k podlaze a tudíž se snižují provozní náklady. Používaný reflektor je vyroben ze slitiny hliníku, jejíž absorbční koeficient je velmi nízký - 0,06. Lesklá nerezová ocel inox 304 nebo 430 má absorbční koeficient 0,22. To znamená, že pokud tepelný zdroj vyzařuje např. 10 kw, v prvním případě reflektor absorbuje jen 0,6 kw, zatímco v druhém případě absorbuje 2,2 kw. Reflektor u zářiče INFRAMAX IMD NG má ještě jednu funkci oproti klasickému provedení. Tvar reflektoru je navržen tak, aby se konvekcí ohřátý vzduch shromažďoval u sběrné trubky a mohl být jejím vnitřkem dopravován zpět do spalovací komory. izolace reflektor v3 4 účinnost 4/06

5 Lersen TMAVÉ INFRAZÁŘIČE IMD NG SESTAVA INFRAZÁŘIČE v3 5 účinnost 4/06

6 VNĚJŠÍ ROZMĚRY (9000) (3 x 2000) 1600 (600) 533 Pozn.: Při použití pletivového krytu musí být každý jeho díl uchycen ke dvěma konzolím TYP IMD2/6 NG IMD 3/6 NG IMD 4/6 NG IMD 4/9 NG jmenovitý příkon kw jmenovitý výkon kw 14,7 20,9 26,1 26,1 vysálaný výkon kw spotřeba plynu při 15 C G20 m 3 /h 1,6 2,39 3,0 3 G31 kg/h 1,17 1,68 2,05 2,05 připojovací tlak plynu G20 kpa 1,8-5,0 G31 kpa 3,0-5,0 pracovní tlak na trysce G20 kpa 0,58 G31 kpa 2,3 napětí V/Hz 230 / 50 elektrický příkon W 70 plynová přípojka 3/4" vnější závit průměr trysek mm 2,7 mm 1,65 délka radiační trubice m hmotnost kg G20 = ZEMNÍ PLYN, G31 = PROPAN, G30 = BUTAN. Teplota spalin je C. Povrchová teplota sálavých trubek nepřesáhne 450 C. v3 6 účinnost 4/06

7 PROJEKTOVÁNÍ INFRAZÁŘIČŮ IMD Při projektování infrazářičů INFRAMAX IMD je nutné předem vypočítat tepelné ztráty a následně určit typy a počty infrazářičů tak, aby optimálně sálaly na požadovanou plochu. Dle obrázku a tabulek lze vybrat typy a navrhnout množství infrazářičů. V - výška protnutí infrapaprsků pro rovnoměrné osálání plochy je cca 180 cm. Doporučené vzdálenosti mezi infrazářiči IMD Pro dosažení rovnoměrného osálání je potřeba dodržet max. vzdálenosti, které se určí dle tabulek. vzdálenost "I" Výška - H 4,5 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m IMD 2/6 6 7,5 IMD 3/6 8 8,5 9 IMD 4/ IMD 4/ vzdálenost "D" Výška - H 4,5 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m IMD 2/6 4 5 IMD 3/ IMD 4/ IMD 4/ v3 7 účinnost 4/06

8 Tepelná izolace 1. položte izolaci minerální vlnou na reflektor - Al fólie bude nahoře 2. zasuňte kraje izolace za ohnuté lemy reflektoru BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ INFRAZÁŘIČŮ Plynový elektroventil: SIT 830 Řídící elektronika: SIT EFD 503 Kontrola plamene: ionizační elektrodou Spalinový presostat: HONEYWELL C 6065 A Termostat přehřátí: ELMWOOD L80C POŽADAVKY NA VZDUCH PRO SPALOVÁNÍ Infrazářiče musí být instalovány ve vhodně ventilovaných prostorách, a to podle platných předpisů, aby se dosáhlo dobrého spalování. Pokud přísun vzduchu pro spalování není dostatečný, zhorší se účinnost spalování a zvýší se spotřeba paliva. Nezbytnost dostatečného přísunu vzduchu se vztahuje na všechna zařízení spalující paliva včetně zařízení s nuceným odtahem spalin. Nedostatek vzduchu pro spalování zapříčiňuje tvorbu oxidů uhlíku. INSTALACE Před instalováním zkontrolujte, zda místní podmínky rozvádění paliva,vlastnosti paliva, přetlak nastavení sestavy jsou kompatibilní. Lze zavěsit řetězy na strop s možností upevnění buď na samotnou střešní konstrukci (pokud je dostatečně pevná - železobetonová ) nebo na nosné tyče vhodně upevněné mezi dvěma nosníky v případě lehkých stropů. Řetězy musí být umístěny napříč ve vzdálenosti 70 cm jeden od druhého a s délkou, která je adekvátní vzdálenosti mezi nosnými podpěrami. Následuje vyzvednutí smontovaného infrazářiče, až do výšky instalace a upevnění zaháknutím úchytek ve tvaru S do řetězů, čímž zabráníme vypadnutí nebo vysunutí z místa. Před instalací strhněte z jednotlivých dílů, zvláště pak z odkouření identifikační nálepky. Infrazářič je nutno nainstalovat tak, aby jeho zavěšení bylo VODOROVNÉ. Výrobce ručí za stav reflektorů pouze při dodávce závěsného systému, pokud si odběratel zajistí zavěšení sám, nenese Lersen CZ s.r.o. odpovědnost za postupné poškození reflektoru vlivem nevhodného zavěšení!!!! 3 metrové dokončení do celkových 9 metrů 6 metrový infrazářič (u IMD 4/9 CC a IMD 4/9 NG) Infrazářiče musí být zavěšeny v horizontální poloze. Je nutné zabrámit prohnutí do "luku" např. zavěšením na jackelu, tak jak je znázorněno na obr. v3 8 účinnost 4/06

9 v3 9 účinnost 4/06

10 v3 10 účinnost 4/06

11 INSTALACE ODTAHU SPALIN Veškeré spoje přívodu vzduchu a spalinových cest musí být utěsněny vhodným těsnícím prostředkem tak, aby nedocházelo k nedovolenému přisávání spalovacího vzduchu a k úniku spalin mimo místa k tomu určená. Instalace na strop Je-li již infrazářič připevněn na strop, vyvrtáme do střechy dva otvory kolmo nad hořákem při dodržení následujících rad: Komínky přívodu vzduchu a odvodu spalin musí mít mezi sebou vzdálenost alespoň 50cm, aby spaliny vycházející ze spalinového vývodu nebyly ihned vtahovány potrubím pro přívod vzduchu. V případě šikmé střechy musíme umístit komín přívodu vzduchu níže než spalinový komínek, a vytvořit tak malý rozdíl v úrovních, který zabrání výše zmíněnému efektu. Délka trub připojující přívod vzduchu a odtah spalin nesmí být delší než viz. tabulka níže. Při instalaci komínů ve stropu je nutno pečlivě silikonem zaizolovat prostor, který je mezi trubkou a střechou, aby se zabránilo prosakování vody nebo vlhkosti těmito štěrbinami. Pomocí rovné trubky z ocele INOX AISI 304 propojte příruby přívodu vzduchu a odtahu spalin na hořáku s ukončeními připevněnými na strop. Ujistěte se, že odtah spalin je opatřen ochrannou sítí proti vniknutí ptáků. Pro případ vniknutí kondenzátu do spalinového ventilátoru, je vhodné mít proti jeho zamrznutí v zimním období instalovánu kondenzační jímku. Pokud není kondenzační jímka instalována, nenese výrobce odpovědnost za takto vzniklé poruchy. Při instalaci odtahu spalin k redukci 55/1000 mm nepoužívejte nýty. Odtah s redukcí provrtejte a použijte samořezné šrouby. Instalace na stěnu Pro instalaci přívodu vzduchu a odtahu spalin na stěnu vyvrtáme do vnější zdi dva otvory, přičemž pečlivě uplatňujeme následující rady : Komínky přívodu vzduchu a odtahu spalin musí mít mezi sebou vzdálenost alespoň 50cm, aby spaliny vycházející z odtahu spalin nebyly vtahovány přívodu vzduchu. Umístit přívodu vzduchu níže než odtah spalin. Délka trub připojující přívod vzduchu a odtah spalin nesmí být delší než viz. tabulka níže. V případě nutnosti provedení ohybů je nutno počítat se zkrácením celkové délky potrubí odkouření. Při průchodu odkouření stěnou nebo jinou konstrukcí je nutné instalovat průchodku. Vždy se ujistěte, že komíny odtahu spalin a přívodu vzduchu jsou opatřeny ochrannou sítí proti vniknutí ptáků. Pro případ vniknutí kondenzátu do spalinového ventilátoru, je vhodné mít proti jeho zamrznutí v zimním období instalovánu kondenzační jímku. Pokud není kondenzční jímka instalována, nenese výrobce odpovědnost za takto vzniklé poruchy. Tlakové ztráty jednotlivých prvků odkouření, přívodu vzduchu. TYP IMD 2/6 IMD 3/6 IMD 4/6 IMD 4/9 1m trubky φ 100 Pa 1,5 2,0 2,0 2,0 koleno 90 φ 100 Pa 4,5 5,0 5,0 5,0 koleno 45 φ 100 Pa 2,0 2,0 2,0 2,0 protidešťová hlavice φ 100 Pa 2,0 2,0 2,0 2,0 Příklad: Odvod spalin v pr. 10 mm může být složen: 2 ks koleno Pa 3 ks trubka/1m - 6 Pa Celkem 16 Pa Minimální ekvivalentní ztráta = 0 Pa v3 11 účinnost 4/06

12 PŘÍVOD PLYNU Přívod plynu musí být proveden profesionálně kvalifikovaným pracovníkem a v souladu s platnými normami. Navržení potrubí pro přívod plynu musí být takové, aby se dosáhlo potřebného průtoku a tlaku v souladu s platnými normami. Připojení k rozvodu plynu Infrazářiče INFRAMAX IMD NG jsou spotřebiče, které se připojují na nízkotlaký rozvod zemního plynu nebo k rozvodu propanu (připojení přes regulátor tlaku). Připojení musí být provedeno prostřednictvím pružné plynové hadice, která eliminuje tepelnou roztažnost. Zároveň umožňuje jednodušší montáž a lepší přizpůsobení infrazářiče k upevňovací konstrukci. Doporučujeme použít před infrazářičem plynový filtr, který zabraňuje vnikání nečistot do elektromagnetického ventilu infrazářiče. Před každý infrazářič je potřeba instalovat uzavírací armaturu, např. uzavírací kulový ventil. Uzavírací armatura slouží na odstavení spotřebiče z provozu v případě poruchy nebo po dobu provádění oprav na spotřebiči. Při montáži je třeba dbát na to, aby pružná plynová připojovací hadice nebyla v přímém kontaktu s částmi infrazářiče a aby nezasahovala do paprsků záření. Hadice musí být spolehlivě připevněná k pevným částím plynovodu. Před uvedením infrazářiče do provozu se odzkouší těsnost spojů. Je přísně zakázáno zkoušet těsnost otevřeným plamenem. První uvedení do provozu provede oprávněná osoba, která zaškolí obsluhu. Plynový infrazářič je opatřen vnějším závitem rozměru G3/4. Maximální délka připojovací hadice je 1,5 m. PŘIPOJENÍ INFRAZÁŘIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI Plynové infrazářiče je potřeba napevno připojit na elektrickou nízkonapěťovou síť. Elektrické vodiče se připojí přímo na tříkolíkovou vidlici, která je součástí dodávky. Na připojení použijte trojžilový kabel průřezu 3x1,5 mm. Nepoužívejte tvrdé měděné vodiče, které by mohly svorky poškodit. v3 12 účinnost 4/06

13 UVEDENÍ INFRAZÁŘIČŮ DO PROVOZU První uvedení plynových infrazářičů do provozu smí provést pouze odborný pracovník autorizované organizace. Tato osoba musí mít oprávnění na spouštění a servisní činnost od výrobce nebo dovozce zařízení. Při prvním uvádění do provozu se vypaluje barva na radiačních trubicích a docházení ke kouření. Toto není na závadu. Je nutné vypnout EPS elektrický protipožární systém, v objektu. 1. Před uvedením infrazářičů do provozu musí být provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti plynových rozvodů. Při tlakové zkoušce musí být kulový kohout před infrazářičem v uzavřené poloze. 2. Ubezpečte se, zda je infrazářič pevně uchycen na upevňovací konstrukci. 3. Otevřete kulový kohout před infrazářičem a zkontrolujte těsnost. 4. Zkontrolujte na elektromagnetickém ventilu vstupní tlak plynu. 5. Před připojením na elektrickou sí_ zkontrolujte správnost elektrického zapojení. 6. Zkontrolujte, zda se některá z elektrod nedotýká hořáku či jiné části infrazářiče. 7. Zapalování infrazářiče: Zapněte hlavní vypínač (jistič), nastavte teplotu regulátoru na maximální hodnotu. Po přivedení el. proudu do řídící jednotky se roztočí spalinový ventilátor. Po 30-ti sekundách se otevře elektromagnetický ventil přívodu plynu a začne jiskření mezi zapalovacími elektrodami. Když je zapalování úspěšné, ionizační elektroda udržuje infrazářič v provozu. Po úspěšném zapálení zkontrolujte tlak trysce - nastavit až po cca 20 min. a v případě potřeby tlak upravte na předepsanou hodnotu podle tabulky. V případě neúspěšného prvního zapalovacího cyklu zapalování zopakujte. Spustíte ho do provozu vypnutím a zapnutím hlavního vypínače. Před opětovným spuštěním zjistěte důvod poruchy a odstraňte ji. 8. Vypnutí infrazářiče z provozu:vypněte hlavní vypínač, resp. nastavte nižší hodnotu teploty na regulátoru než je skutečná v prostoru. ÚDRŽBA A SERVIS INFRAZÁŘIČU IMD Infrazářiče IMD musí být každoročně před začátkem topného období překontrolované a vyčištěné. Případné známky poruchy nebo opotřebování součástek je třeba odstranit. Pro tyto účely doporučujeme zvolit stálého vykonavatele servisních prací a svěřit mu smluvní servis. Při údržbě je potřeba překontrolovat zvláště: 1. Těsnost připojení infrazářiče na rozvody plynu. Při úniku znovu přetěsnit. 2. Stav zapalovací a ionizační elektrody. 3. Vzdálenosti elektrody - nesmějí se dotýkat hořáku, trub ani ničeho jiného. 4. Stav infra trub - nesmějí být mechanicky poškozené 5. Provozní tlak plynu na trysky hořáku. Nastavit dle tabulky. 6. Bezchybnou funkčnost řídící elektroniky. 7. Správnou funkci plynového elektromagnetického ventilu. 8. Zda nejsou poškozené elektrické kabely. Po provedené údržbě je nutné sestavu uvést do provozu. Přestavba na kapalný plyn propan 1. Vyměnit trysky v hořáku. 2. Nastavit tlak na trysky dle tabulky. Jednou ročně je nutné zabezpečit provedení pravidelného servisu a kontroly vyplývající z vyhlášky uvedené ve Sbírce zákonů číslo 85/1978 týkající se kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení. Pokud instalace zařízení není provedena tak, aby byl k němu byl umožněn bezbariérový přístup, zajistí uživatel přístup pro provedení servisního zásahu na své náklady. Pokud stav PB v nádrži klesne pod 30%, dochází vlivem poklesu tlaku k oddělení propanu od butanu. V infrazářiči dochází k přehřívání a tím se výrazně zkracuje jeho životnost. V těchto případech firma LERSEN nenese zodpovědnost za vzniklé škody." v3 13 účinnost 4/06

14 NASTAVENÍ PLYNOVÉHO ELEKTROVENTILU V zařízení je umístěn elektromagnetický kombinovaný ventil s regulátorem tlaku plynu. Pracovní přetlak plynu je možno nastavit šroubem na boku plyn. ventilu. Přetlak se měří U-manometrem, nebo jiným manometrem s přesností min. 1,5% na výstupních bodech elektromag. ventilu. Nastavení 2. stupně hořáku Pro nastavení 2. stupně hořáku postupujte následovně: - uveďte infrazářič do provozu a vyčkejte dosažení maximální teploty - vyčkejte cca 10 minut na ustálení teploty - na termostatu 2. stupně pohybem proti směru hodinových ručiček otáčejte do okamžiku sepnutí 2. stupně BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI Minimální vzdálenosti od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacího předmětu z hořlavých hmot dle ČSN Vzdálenost A lze snížit na 300 mm v případě, že reflektor je izolovaný. Tato vzdálenost zajištuje, že teplota osálaných ploch nepřekročí 85 C. V případě, že pod zářiči pojíždí jeřáb je nutno v oblasti sálání připevnit na jeřáb ochranný plech reflexní např. hliníkový s přesahem 100mm. Ochranný plech musí být nad jeřábem min. 200mm, při menší vzdálenosti se použije izolační materiál z minerálních vláken. v3 14 účinnost 4/06

15 Lersen TMAVÉ INFRAZÁŘIČE IMD NG SCHEMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ v3 15 účinnost 4/06

16 ZAPOJENÍ VÍCE INFRAZÁŘIČŮ NA TERMOSTAT (MAX. 3) NULA A ZEM JSOU TRVALE ZAPOJENY NA SVORKOVNICI NULOVÉHO A ZEMNÍCÍHO MŮSTKU PŘI ZAPOJENÍ 3 A VÍCE JE TŘEBA ZAPOJIT PŘES SPÍNACÍ RELÉ! Elektrické krytí IP 20 UPOZORNĚNÍ: Zařízení musí být připojeno přes hlavní spínač MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Hořák se zapálí a po několika sekundách se a) přehozená fáze s nulovým vodičem vypne b) špatné uzemnění c) vadná elektroda ionizace d) vzduch v plynovém potrubí a) správně připojit fázy a nulový vodič b) řádně připojit uzemnění c) vyměnit elektrodu d) odvzdušnit plynové potrubí Motor ventilátoru se netočí Motor ventilátoru se točí, ale po provětrání nedojde k zapálení Hořák nezapaluje, ventilátor se netočí a) není el. napětí b) poškozený motor ventilátoru c) poškozený manostat d) kondenzát v hadičce a) uzavřený přívod plynu b) není napětí na cívce elektroventilu c) zapalovací elektroda je poškozená d) řídící elektronika je vadná e) vysoký vstupní tlak plynu a) havarijní termostat není sepnut b) fáze je na ventilátoru a) překontrolovat na přívodu do zařízení, správné zasunutí konektorů b) překontrolujte funkčnost motoru - vyměnit za stejný typ c) proměřit - vyměnit d) proklepat,profouknout a) obnovit dodávku plynu b) není sepnutý manostat, prasklá silikon.hadička, ucpaný odvod spalin, překontrolovattyto možnosti c) překontrolovat elektrodu, vzdálenosti - 3mm, d) vyměnit elektroniku e) zkontrolovat tlak plynu v potrubí a) termostat poškozen, nebo přehřátý - počkat na vychladnutí b) ventilátor je poškozený v3 16 účinnost 4/06

17 V případě poruchy volejte: Zelenou linku nebo tel.: v3 17 účinnost 4/06

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ

TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ TMAVÝ PLYNOVÝ TRUBKOVÝ INFRAZÁŘIČ HELIOS - S NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 016/11 PLATÍ OD: 25.10.2011 NAHRAZUJE: 204-01-05 Obsah 1. Všeobecný popis infrazářiče str.2 2. Popis infrazářičů, rozdělení

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití.

PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST pro kotel EKOSCROLL TYP V7 PLUS PELLET A V7 PLUS PELLET M! UPOZORNĚNÍ! Čtěte pozorně návod na použití. NEDODRŽENÍ POKYNŮ VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY OBSAH UPOZORNĚNÍ...1

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více