Způsoby odsávání zplodin od svařování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsoby odsávání zplodin od svařování"

Transkript

1 Ve svařovacích dýmech je obsažen prach, který je potřeba ze vzduchu oddělit. Takto zadýmená svařovna tvoří riziko nejen pro svářeče, ale také pro všechny ostatní pracovníky, kteří na dílně pracují. Způsoby odsávání zplodin od svařování informace, které je potřeba vědět před nákupem zařízení pro odsávání zplodin Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava, Funkční odsávání zplodin je jednou ze základních podmínek každého zkolaudovaného místa, kde se provádí obloukové svařování. Z naší obchodní praxe vyplývá, že jen málo uživatelů má alespoň základní povědomost o jednotlivých způsobech a možnostech řešení odsávání zplodin. A jen málo dodavatelů filtračních jednotek informuje své potenciální zákazníky o skutečných možnostech a potřebách funkční filtrační techniky. Z tohoto důvodu jsme připravili jednoduchý přehled základních informací o běžně nabízených typech filtračních jednotek, v jednotlivých způsobech odsávání, a také o jejich výhodách i úskalích v praktickém provozu. Proč je nutné používat odsávání při svařování Při obloukovém svařování je nutné odsávat prach obsažený v dýmech, které při tomto svařování vznikají. Pro lepší představu jedná se o velmi jemné prachové částice, které vypadají jako saze usazené např. na filtrech meteorologických stanic pro měření polétavého prachu ve vzduchu, které můžete občas vidět při předpovědích počasí v televizi. Černé saze usazené na povrchu filtru to jsou přesně stejné prachové částice, které obsahují svářečské dýmy, a které je potřeba od vzduchu oddělit. Těžké kovy obsažené v dýmech není nutné zpravidla nějak filtrovat či jinak eliminovat. Tyto se rychle rozředí okolním vzdu- chem v hale. Pokud je tedy dodržena základní podmínka pro výměnu vzduchu v každé průmyslové hale tedy i ve svařovně (2,5x až 4x za jednu hodinu), pokud se nesvařuje silnostěnná nerezová ocel nebo silnostěnné slitiny hliníku či podobné materiály, není nutné filtrační jednotku vybavovat dodatečnou filtrační vložkou s aktivním uhlím, která slouží právě pro eliminaci těžkých kovů obsažených v dýmech od svařování. V 95 % všech běžných případů odsávání zplodin od svařování je tedy nutné pouze zbavit vzduch prachových částic. A k tomuto účelu slouží filtrační jednotky. Základní rozdělení filtračních jednotek podle pracovního tlaku Pro potřeby odsávání zplodin lze filtrační jednotky rozdělit do dvou hlavních skupin vysokopodtlakové a středopodtlakové. Prakticky jiné, než tyto dvě skupiny filtračních jednotek se pro potřeby odsávání zplodin běžně nepoužívají. 14 / SVĚT SVARU 1/20014

2 Vysokopodtlakové filtrační jednotky se používají pro odsávání odsávaných svařovacích hořáků nebo pro odsávání prachu z úhlových brusek, které pro odsávání používají speciální odsávaný kryt brusného kotouče. Tyto typy filtračních jednotek lze také použít pro běžné průmyslové vysávání při úklidu na pracovištích apod. Princip je podobný jako u běžných domácích vysavačů. Odsává se poměrně malý objem vzduchu přes malé průměry hadic nebo potrubí za vyššího podtlaku. Středopodtlakové filtrační jednotky jsou požívány pro odsávání samonosných ramen, horních odsávaných digestoří, svařovacích/brousicích stolů apod. Tento typ filtračních jednotek se vyznačuje odsáváním poměrně velkého objemu vzduchu při nižším podtlaku. Podstatnou roli zde tedy hraje systém vracení vyčištěného vzduchu zpět do prostoru haly, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla z této haly. Středopodtlakové filtrační jednotky jsou tedy nejčastěji používaným typem pro odsávání zplodin od svařování. Lokální a centrální filtrační jednotky Filtrační jednotky se pak rozdělují na mobilní, lokální nebo centrální filtrační jednotky. Lokální filtrační jednotky zpravidla odsávají jedno nebo dvě místa svařování a jsou instalované v těsné blízkosti nebo přímo na svařovacím pracovišti. Mobilní jsou pak na kolečkách a je možné je dotlačit na místo samotného svařování např. mobilní středopodtlaková filtrační jednotka s jedním cca 2,5 m dlouhým odsávaným ramenem nebo vysokopodtlaková filtrační jednotka pro odsávání dvou svařovacích hořáků apod. Centrlání filtrační jednotky odsávají více svářečských míst. Mají napočítaný potřebný sací výkon pro každé odsávané místo na svařovně. Zpravidla jsou instalované mimo místa, kde se přímo provádí svařování. Optimální umístění je spíše ve venkovním prostoru haly apod. Pokud se odsávají svařovací místa, lze používat filtrační jednotku bez nutnosti regulace sacího výkonu. Zde je nutné stanovit, kolik míst má být odsáváno současně zda všechny nebo jen dvě apod. Podle toho je pak určen optimální sací výkon ventilátoru filtrační jednotky. Pokud se odsává více svařovacích míst, je vhodné filtrační systém vybavit automatickou regulací sacího výkonu. Takové filtrační jednotky jsou vybaveny frekvenčním měničem, který reguluje výkon ventilátoru pomocí podtlakového čidla, které se instaluje dovnitř sacího potrubí. Pokud např. obsluha ukončí svařování na jednom z odsávaných míst a uzavře uzavírací klapku samonosného ramene, podtlakové čidlo detekuje větší podtlak v sacím potrubí. Vyšle informaci řídicí jednotce, která upraví/sníží výkon ventilátoru filtrační jednotky. Při otevření uzavírací klapky samonosného ramene na daném pracovním místě se sací výkon ventilátoru zase automaticky zvýší. Základní rozdělení filtračních jednotek podle typu filtračních vložek Středopodtlakové filtrační jednotky se dále dělí podle typu filtračních vložek, a to takto: elektrostatické filtrační jednotky kapsové filtrační jednotky patronové filtrační jednotky Příklad kapsové filtrační vložky Příklad patronové filtrační vložky Elektrostatické filtrační jednotky jsou zařízení, které obsahují speciální elektrickou filtrační vložku, ve které jsou instalované velké ocelové tenké desky, jedna vedle druhé s malou mezerou mezi těmito deskami. Desky jsou pak nabité zpravidla kladným elektrickým nábojem. Znečištěný vzduch se přivádí do filtrační jednotky přes ionizační jednotku podobnou drátěnému sítu, která je pak nabitá opačným elektrickým nábojem. Prachové částice se tak na vstupu nabijí tímto elektrickým potenciálem a při průchodu filtrační vložkou, tedy mezi jednotlivými ocelovými deskami, jsou tyto prachové částice elektromagneticky přitaženy na povrch ocelových desek. Na výstupu z filtrační vložky pak vychází čistý vzduch. Filtrační jednotka s patronovými filtračními vložkami. Na obrázku je filtrační jednotka otevřena. V horní části nad filtračními patronami je umístěn systém pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek, které je maximálně účinné. SVĚT SVARU 1/20014 / 15

3 Popis principu práce středopodtlakové filtrační jednotky. Výhodou těchto typů filtračních jednotek jsou jejich malé rozměry. To platí také pro filtrační jednotky pro odsávání většího počtu svařovacích míst. Značnou nevýhodou těchto typů filtračních jednotek je nutnost častého a pravidelného čištění ocelových desek i síta v ionizační jednotce. Čištění se musí provádět ručně, a to pomocí speciálního chemického roztoku. Je to velmi špinavá a dlouhá práce. Po ukončení čištění je nutné použitý chemický roztok ekologicky zlikvidovat. Mobilní středopodtlaková filtrační jednotka, která umožňuje odsávání dvou svařovacích míst pomocí 3 m dlouhých samonosných ramen. Obsahuje dvě patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních obou vložek. Pokud by se čištění filtrační vložky s ocelovými deskami neprovádělo, na sací výkon filtrační jednotky toto nebude mít velký vliv. Ovšem celý povrch desek se značně zanese nahromaděným prachem. Tím tyto desky ztratí svůj elektrický náboj a filtrace zcela ztratí svůj účinek. Poté filtrační jednotka funguje podobně, jako domácí vysavač bez pytlíku. Filtrace sice odtahuje ze svařovacích pracovišť dýmy. Ovšem odsátý prach proletí filtrační jednotkou skrz a vrátí se zpět do prostoru haly. Investice do odsávání je pak zmařena. Kapsové filtrační jednotky jsou zařízení, která pro filtrování používají filtrační vložky ve tvaru kapes. Velkou výhodou těchto typů filtračních jednotek je dlouhá životnost filtračních jednotek. Po ručním vyklepání je možné filtrační jednotku znovu použít v podstatě až do jejího roztrhání. Kapsové filtrační jednotky pro centrální odsávání bývají vybaveny systémem pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek. Ovšem tento systém není pro kapsové filtrační vložky příliš účinný. Proto je nutné tyto filtrační vložky poměrně často vyklepávat ručně. Je to nevděčná a špinavá práce. Rozmontovat celou skříň s filtračními vložkami, filtrační kapsové vložky ze skříně vyjmout, vysypat a ručně vyklepat. Pokud se tato údržba pravidelně neprovádí, účinnost filtrace bude z počátku krátkodobě vyšší. Ovšem po celkovém postupném zanesení kapsových filtračních vložek, např. po jednom až dvou měsících používání, významně klesne výkon odtahu dýmů a filtrační jednotka bude neúčinná. Patronové filtrační jednotky obsahují patronové filtrační vložky. Filtrační jednotky pro průmyslové nasazení vždy obsahují systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, které je velmi účinné. Proud stlačeného vzduchu se v pravidelných intervalech tzv. vstřelí do vnitřního prostoru každé filtrační vložky. Tím dojde k jejímu otřepání a nahromaděný prach na povrchu filtrační vložky spadne dolů do jímky na prach. Konstrukčně je vhodné, aby byly tyto filtrační vložky postaveny na výšku. Existují filtrační jednotky, které mají patronové filtrační vložky instalované podélně. Nahromaděný prach na horní části každé filtrační patronové vložky se velmi špatně čistí systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Ztrácí se tak cca 1/3 povrchu každé filtrační vložky. Proto je vhodnější používat filtrační jednotky s vertikálně uloženými filtračními vložkami. Velkou výhodou těchto patronových filtračních jednotek je vysoká účinnost bez nutnosti časté údržby, relativně dlouhá životnost filtračních vložek. Filtrační vložky vydrží přibližně od hodin provozu v závislosti na svařovacím výkonu, četnosti svařování a typu svařovaného materiálu, od kterého se dýmy odsávají. Životnost těchto filtračních vložek je rovněž ovlivněna např. také úrovní zaolejování povrchu svařovaných materiálů. Pravidelnou údržbu stačí provádět přibližně 1x ročně. Pak je nutné pravidelně kontrolovat úroveň zaplnění nádoby na prach umístěné pod filtrační jednotkou. Proto jsou filtrační jednotky, které jsou vybavené patronovými filtračními jednotkami pro svařování nejoptimálnější. Filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek Rádi bychom upozornili na fakt, že řada dodavatelů dodává filtrační jednotky určené pro svařování bez systému pro 16 / SVĚT SVARU 1/20014

4 automatické čištění povrchu filtračních vložek. Zpravidla se jedná o jednotky pro odsávání jednoho nebo dvou svářečských míst. Systém pro automatické čištění filtračních vložek zajišťuje, že nahromaděný prach na jejich povrchu se pravidelně setřepává proudem stlačeného vzduch, který se např. každých sekund tzv. vstřelí do prostoru každé filtrační vložky. Nahromaděný prach se od povrchu filtrační vložky oddělí a spadne dolů do jímky na prach. Pokud pravidelně svařujete a uvažujete o nákupu např. mobilní filtrační jednotky, dbejte na to, aby tato jednotka byla tímto systémem vybavena. Pokud nemá filtrační jednotka systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, budete odkázáni na pravidelné ruční čištění této filtrační jednotky, a to min. 1x týdně. Podle způsobu nasazení budete muset však filtrační vložky ručně čistit spíše 1x za dva dny. Pokud tak neučiníte, filtrační jednotka ztratí svůj tah, filtrační jednotka přestane odsávat. Tím je tato investice do odsávání zplodin zcela zmařena. Celá řada firem, která si takové filtrační jednotky nakoupila, tyto jednotky pak vůbec nepoužívá. Filtrační jednotky stojí na svařovnách nefunkční a nepoužívají se. Důvodem je nutnost pravidelné a velmi časté údržby, která je časově náročná a je to špinavá práce. Cenové srovnání mobilní filtrační jednotky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte v cenovém rozpětí od Kč do Kč bez DPH. Na druhou stranu mobilní filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte v cenovém rozpětí od Kč do Kč bez DPH. Ovšem v tomto případě se podle našeho názoru jedná o vyhozené peníze. Způsoby odsávání Dýmy od svařování lze odsávat těmito základními způsoby: pomocí odsávaného svařovacího hořáku pomocí samonosného ramene pomocí horní odsávané digestoře pomocí svařovacích/brousicích stolů pomocí Push-Pull systému pomocí TCL systému Odsávaný svařovací hořák Pro odsávání zplodin při svařování lze použít speciální odsávaný svařovací hořák (platí pro metodu MIG/MAG), který svou konstrukcí umožňuje odsávat dýmy od svařování speciální převlečnou odsávanou vyústkou, která je umístěna nad plynovou hubici hořáku. Jedná se o nejúčinnější způsob odsávání. Odsávaný svařovací hořák odsaje až 90 % všech dýmů. Přívodní kabel svařovacího hořáku od svářečky je převlečen elastickou odsávanou hadicí. Na patici hořáku je klasické připojení ke svařovacímu stroji, např. EURO koncovka, která má po straně jedno vyústění pro napojení na filtrační jednotku. Zpravidla se Typický odsávaný svařovací hořák pro metodu MIG/MAG. jedná o nástrčku pro odsávanou hadici o průměru 40 mm. Pro tento způsob odsávání je nutné používat pouze vysokopodtlakovou filtrační jednotku, o které jsme psali již v úvodu tohoto článku. Filtrační jednotka musí být vybavena funkcí pro ruční nastavení sacího výkonu této filtrační jednotky, aby bylo možné zregulovat její sací výkon. Odsávání nesmí strhávat ochrannou atmosféru plynu pod plynovou hubicí. Výhodou odsávání od svařovacího hořáku je jeho vysoká účinnost a tím zajištění vysoké bezpečnosti práce svářečů. Nevýhodou je vyšší hmotnost a ztížená ohebnost svařovacího hořáku. V řadě firem, kde jsme tento způsob odsávání prakticky předváděli, si nakonec z těchto důvodů odsávání pomocí svařovacích hořáků nevybrali. Ale známe také příklady z praxe, kdy je firma vybavena pouze odsávanými hořáky. Samonosné odsávané rameno Pokud se svařují drobnější a menší dílce ve svařovacím boxu, je vhodné použít samonosné odsávané rameno. Ramena se vyrábí v délkách od 2 do 5 metrů. Pokud se použijí speciální ramenové nástavce, může být délka ramene prodloužena až na 8 metrů. Představitel samonosného ramene pro odsávání. Na obrázku má rameno délku 6 m. Samonosná ramena mají svou konstrukci upravenou tak, aby držela svářečem nastavenou pozici nad místem svařování. Lze je snadno polohovat v rámci jejich pracovního prostoru. Ramena mají zpravidla průměr hadice 160 nebo 200 mm, přičemž prostor, který účinně mohou odsávat, odpovídá přibližně 2,5 násobku průměru této hadice. Pozor. Pokud se rozhodnete odsávat svařovací pracoviště pomocí samonosných ramen, je nutné zajistit min. sací výkon pro každé rameno v hodnotě m 3 /hod. Řada dodavatelů odsávání z důvodu snížení pořizovací ceny např. pro centrální filtrační jednotky, aby měli větší šanci se svou nabídkou uspět, slibuje vysokou účinnost samonosných ramen při sacím výkonu kolem m 3 /hod. Ovšem toto odsávání je pak zcela neúčinné! Výhodou samonosných odsávaných ramen je jednoduchost použití a poměrně vysoká účinnost odsávání. Nevýhodou je jejich nasazení pro rozměrnější svařence. Při postupném svařování si svářeči zpravidla rameno nepřesouvají nad nové místo svařování. Odsávání je pak neúčinné a investice do tohoto odsávání může být tímto zmařena. Ještě je potřeba dodat, že pro odsávání pomocí samonosných ramen se používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky. SVĚT SVARU 1/20014 / 17

5 Horními odsávanými digestořemi lze také odsávat např. robotizovaná pracoviště. Na obrázku jsou instalované dvě horní odsávané digestoře. Každá je umístěna nad jedním polohovadlem robota, na kterém pak robot střídavě svařuje. Horní odsávaná digestoř Dalším z běžných způsobů odsávání je použití horních odsávaných digestoří, které jsou umístěny např. nad pracovním stolem svářeče, nad místem svařování svařovacího robota apod. Pravdou ovšem je, že např. při měření prachu v pracovním prostoru svářeče, který je odsáván horní odsávanou digestoří, může hygiena nařídit použití přisávaných svařovacích kukel. Dýmy od svařování jsou odsávány vzhůru a mohou procházet kolem svařovací kukly svářeče. Vyšší účinnost odsávaných digestoří může zabezpečit olemování okrajů odsávané digestoře svařovacími lamelami, které zabraňují průvanu. I zde je potřeba zajistit min. hodnotu potřebného sacího výkonu. Např. horní odsávaná digestoř o velikosti 1 x 2 metry musí být odsávána min m 3 /hod. (lépe m 3 /hod.). I zde se pro odsávání horních odsávaných digestoří používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky. Odsávané svařovací/brousicí stoly Odsávané svařovací/brousicí stoly jsou zajímavým řešením pro svařování nebo také broušení zejména menších dílců. Často se setkáváme s názorem, že jsou tyto stoly neúčinné. Ovšem zde platí jednoduché pravidlo, pokud má stůl vhodnou konstrukci a především potřebný sací výkon, je to výborné řešení pro odsávání. Svařovací/brousicí stoly mají zpravidla odsávaný buď rošt pracovního stolu, nebo zadní stěnu stolu, která slouží také jako lapač jisker při broušení kovů. Případně stůl umožňuje odsávání jak spodním roštem, tak také zadní stěnou. Při svařování jsou pak svařovací dýmy strhávány do roštu stolu nebo do zadní stěny. Pokud má takový stůl dostatečný výkon, je jeho účinnost skutečně výborná. Svařovací/brousicí stůl může být buď napojen na centrální odsávání, nebo je vybaven integrovanou filtrační jednotkou. Ta by měla však obsahovat patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Odsávaný svařovací/brousicí stůl. Odsávání je prováděno pomocí spodního roštu a zadní odsávanou stěnou. Nádoby na prach jsou pak po stranách pod stolem. Klapkami lze regulovat místo odsávání buď jen spodní rošt stolu, nebo jen zadní odsávaná stěna, nebo kombinace obou míst. 18 / SVĚT SVARU 1/20014

6 Pokud budete uvažovat o pořízení svařovacích/brousicích stolů napojených na centrální filtrační jednotku, min. potřebný sací výkon pro stůl o velikosti 800 x mm, který je vybaven jak odsávaným roštem i zadní stěnou, který by neměl být menší než m 3 /hod. Opět dodáváme, že svařovací/brousicí stůl je vždy napojen na středopodtlakovou filtrační jednotku. Push-Pull systém Pro svařovny, kde se svařují nadrozměrné svařence, se často používá tzv. Push-Pull systém odsávání zplodin. Jedná se o dvojici pod stropem dílny instalovaných potrubí s průduchy po celé jejich délce. Jedno potrubí je odsávané a je instalované na jedné straně haly. Druhé potrubí vhání vyčištěný vzduch z filtrační jednotky zpět do prostoru haly a je instalované na druhé straně haly. Pro velké svařence lze použít odsávání pomocí tzv. Push-Pull systému. Ovšem i ten má své nevýhody. Pokud je venku nízký tlak, svářečské dýmy nedojdou až pod strop dílny, kde se provádí odsávání. Push-Pull systém pak pracuje tak, že nahromaděné dýmy pod stropem svařovny se odsávaným potrubím odvádí do filtrační jednotky, jedná se rovněž o středopodtlakovou filtrační jednotku. Zde se vzduch vyčistí a druhým potrubím se vzduch vhání zpět do haly. Ovšem značnou nevýhodou tohoto způsobu odsávání je jeho provoz při nízkém tlaku atmosférického vzduchu. V tomto období se často stává, že dýmy od svařování nestoupnou až pod strop dílny a zůstanou někde uprostřed její výšky. Pak je Push-Pull systém neefektivní. Měli jsme možnost vidět celou řadu instalovaných Push- Pull systémů, které nepracovaly správně, přestože jejich uživatel za ně zaplatil nemalé finanční prostředky. TCL systém Naproti tomu existuje jiný podobný systém, který pracuje na podobném principu. A tím je tzv. TCL systém. Pod stropem dílny, zpravidla uprostřed haly, je po celé její délce vedeno odsávané potrubí s průduchy. Tímto potrubím se odsávají dýmy nahromaděné pod stropem dílny. Filtrační jednotka vzduch vyčistí. Tento vyčištěný vzduch se pak vhání zpět do prostoru haly svislými potrubími, která jsou rovnoměrně instalovaná po obou stranách svařovny. Vzduch se pak vhání přes průduchy, které jsou instalované těsně nad podlahou dílny. Typická instalace systému TCL Ve filtrační jednotce dojde k malému oteplení vzduchu. Pokud se pak tento vzduch dostane nad podlahu svařovny, kde je stávající vzduch studenější, nastane jeho přirozená cirkulace. Čistý teplejší vzduch vyháněný po obou stranách svařovny stoupá vzhůru, strhává sebou dýmy od svařování až ke stropu dílny. Tam jej pak odsaje odsávané potrubí. TCL systém může být napojen také na pomocný ventilátor, který může v objemu 5 15 % sacího výkonu přisávat z venkovního prostoru čerstvý vzduch. Tímto způsobem může být zajištěno větrání v dané hale. TCL systém lze také vybavit systémem pro dohřívání vyčištěného vzduchu, např. pomocí plynových kotlů. Pak lze TCL systém použít jako alternativu topení. TCL systém jsme instalovali do celé řady firem, jedná se o velmi moderní způsob odsávání svařoven. Způsoby zapínání filtrační jednotky Filtrační jednotky lze zapínat různými způsoby. Buď ručně, kde svářeč před zahájením svařování filtrační jednotku zapne na hlavním vypínači, nebo pomocí indukčního čidla, které je instalované např. na filtrační jednotce ve formě háčku, přes který svářeč přehodí zemnicí kabel od svařovacího stroje. Jakmile je filtrační jednotka v pohotovostním režimu a svářeč stiskne spoušť na svařovacím hořáku, filtrační jednotka se automaticky zapne. Po skončení svařování je na filtrační jednotce nastaven doběh, tedy nastavený čas do automatického vypnutí filtrační jednotky po skončení svařování. Pro svařovací/brousicí stoly, které jsou napojeny na centrální odsávání, může být instalováno tlačítko, které otevírá centrální uzavírací klapku potrubí, na které je odsávaný stůl připojen. Po stisku tlačítka se klapka otevře na předem nastavenou dobu. Např. na 15 minut. Pokud chce tedy svářeč na stole pracovat, musí každých 15 minut stisknout tlačítko, aby stůl začal odsávat. Tím je zamezeno zbytečnému odsávání daného stolu po skončení práce svářeče na tomto stole, pokud by jej zapomněl vypnout pomocí uzavírací klapky. V případě instalace většího počtu svařovacích/brousicích stolů se tak šetří elektrická energie. Výkon ventilátoru je řízen podtlakovým čidlem instalovaným v sacím potrubí. Při uzavření centrální uzavírací klapky stolu se automaticky sací výkon ventilátoru sníží. V případě použití Push-Pull nebo TCL systému odsávání lze zapínání/vypínání provést centrálně pomocí programátoru. Odsávání se zapne před začátkem směny a skončí na konci směny. SVĚT SVARU 1/20014 / 19

Partner časopisu 1/2015 HISTORIE A SOUČASNOST METOD SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV

Partner časopisu 1/2015 HISTORIE A SOUČASNOST METOD SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV 1/2015 18. května, XIX. ročník MIGATRONIC Svařovací zařízení Pi - výkonné TIG svařování ocelí a hliníku Funkce TIG-A-TACK pro bodování nerezových austenitických trubek při montáži AIR PRODUCTS Doporučené

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Šetříme energii v domácnosti

Šetříme energii v domácnosti Šetříme energii v domácnosti Obsah Šetřit může opravdu každý, začít je možné ihned 2 Mladí, bezdětní 4 Rodina s malými dětmi 5 Rodina s dospívajícími dětmi 6 Rodina s nezávislými dětmi 8 Starší, ekonomicky

Více

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 14 VÝVOJOVÉ TRENDY MAGNETICKÝCH UPÍNAČŮ PRO UPÍNÁNÍ FEROMAGNETICKÝCH PŘEDMĚTŮ Pavel Volný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 1 Úvod V rozvinuté strojírenské

Více

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP

MORA5109 (18 ST) Servisní manuál. Návod kobsluze. Podklady pro projekci. Předpis pro instalaci, uvedení do provozu, seřízení aúdržbu PAP MORA506 (8 KK) MORA507 (8 SK) MORA508 (8 KT) MORA509 (8 ST) MORA50 (4 KK) MORA5 (4 SK) MORA5 (4 KT) MORA53 (4 ST) MORA54 (3 KK) MORA55 (3 SK) MORA56 (35 KT) MORA57 (35 ST) Servisní manuál Podklady pro

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 ÚSPORY

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR Řešení přívodu čerstvého vzduchu Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 I TOSHIBA ČERSTVÝ, ZDRAVÝ a SVĚŽÍ VZDUCH klíč k vyšší kvalitě života Po celém světě se hledá řešení problému

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Nevíme o něm... aneb z pohledu provozu a údržby ideální transformátor. Ing. Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti TRASFOR S.A.

Nevíme o něm... aneb z pohledu provozu a údržby ideální transformátor. Ing. Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti TRASFOR S.A. Nevíme o něm... aneb z pohledu provozu a údržby ideální transformátor Ing. Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti TRASFOR S.A. Uvědomili jste si už někdy, že nejlepší zařízení, které používáte, je

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000 2009 YSLIVNA 2009 IVNA 2009 009 IVNA 2009 MYSLIVNA 2009 Zenerovy bariéry MTL 7700 Oddělovací převodníky MTL 5000 Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec Oddělovací převodníky MTL 4000 Jiskrově bezpečné

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA. TEPELNÁ ČERPADLA MasterTherm

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA. TEPELNÁ ČERPADLA MasterTherm INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA TEPELNÁ ČERPADLA MasterTherm OBSAH 1. Popis výrobku a jeho funkce...2 1.1. Vytápění objektu...3 1.1.1. Topný výkon...3 1.1.2. Dimenzování výkonu tepelného čerpadla...4 1.1.2.1. Návrh

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh inteligentní elektroinstalace sběrnicového a radiofrekvenčního typu v nízkoenergetickém

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁZEV POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁZEV POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁZEV POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Vypracoval:

Více

jednotek KLMZ pro ZONU II

jednotek KLMZ pro ZONU II PODNIKOVÁ NORMA Platnost od: 1.05.2010 Návod k používání, montážní a provozní předpisy PKP 12 7449 jednotek KLMZ pro ZONU II 1. ÚVOD 1.1 Návod k používání je určen provozovateli klimatizačních jednotek

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz TEPELNÁ ČERPADLA IVT 4 Základní rozvaha o vhodnosti použití tepelného

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více