Způsoby odsávání zplodin od svařování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsoby odsávání zplodin od svařování"

Transkript

1 Ve svařovacích dýmech je obsažen prach, který je potřeba ze vzduchu oddělit. Takto zadýmená svařovna tvoří riziko nejen pro svářeče, ale také pro všechny ostatní pracovníky, kteří na dílně pracují. Způsoby odsávání zplodin od svařování informace, které je potřeba vědět před nákupem zařízení pro odsávání zplodin Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava, Funkční odsávání zplodin je jednou ze základních podmínek každého zkolaudovaného místa, kde se provádí obloukové svařování. Z naší obchodní praxe vyplývá, že jen málo uživatelů má alespoň základní povědomost o jednotlivých způsobech a možnostech řešení odsávání zplodin. A jen málo dodavatelů filtračních jednotek informuje své potenciální zákazníky o skutečných možnostech a potřebách funkční filtrační techniky. Z tohoto důvodu jsme připravili jednoduchý přehled základních informací o běžně nabízených typech filtračních jednotek, v jednotlivých způsobech odsávání, a také o jejich výhodách i úskalích v praktickém provozu. Proč je nutné používat odsávání při svařování Při obloukovém svařování je nutné odsávat prach obsažený v dýmech, které při tomto svařování vznikají. Pro lepší představu jedná se o velmi jemné prachové částice, které vypadají jako saze usazené např. na filtrech meteorologických stanic pro měření polétavého prachu ve vzduchu, které můžete občas vidět při předpovědích počasí v televizi. Černé saze usazené na povrchu filtru to jsou přesně stejné prachové částice, které obsahují svářečské dýmy, a které je potřeba od vzduchu oddělit. Těžké kovy obsažené v dýmech není nutné zpravidla nějak filtrovat či jinak eliminovat. Tyto se rychle rozředí okolním vzdu- chem v hale. Pokud je tedy dodržena základní podmínka pro výměnu vzduchu v každé průmyslové hale tedy i ve svařovně (2,5x až 4x za jednu hodinu), pokud se nesvařuje silnostěnná nerezová ocel nebo silnostěnné slitiny hliníku či podobné materiály, není nutné filtrační jednotku vybavovat dodatečnou filtrační vložkou s aktivním uhlím, která slouží právě pro eliminaci těžkých kovů obsažených v dýmech od svařování. V 95 % všech běžných případů odsávání zplodin od svařování je tedy nutné pouze zbavit vzduch prachových částic. A k tomuto účelu slouží filtrační jednotky. Základní rozdělení filtračních jednotek podle pracovního tlaku Pro potřeby odsávání zplodin lze filtrační jednotky rozdělit do dvou hlavních skupin vysokopodtlakové a středopodtlakové. Prakticky jiné, než tyto dvě skupiny filtračních jednotek se pro potřeby odsávání zplodin běžně nepoužívají. 14 / SVĚT SVARU 1/20014

2 Vysokopodtlakové filtrační jednotky se používají pro odsávání odsávaných svařovacích hořáků nebo pro odsávání prachu z úhlových brusek, které pro odsávání používají speciální odsávaný kryt brusného kotouče. Tyto typy filtračních jednotek lze také použít pro běžné průmyslové vysávání při úklidu na pracovištích apod. Princip je podobný jako u běžných domácích vysavačů. Odsává se poměrně malý objem vzduchu přes malé průměry hadic nebo potrubí za vyššího podtlaku. Středopodtlakové filtrační jednotky jsou požívány pro odsávání samonosných ramen, horních odsávaných digestoří, svařovacích/brousicích stolů apod. Tento typ filtračních jednotek se vyznačuje odsáváním poměrně velkého objemu vzduchu při nižším podtlaku. Podstatnou roli zde tedy hraje systém vracení vyčištěného vzduchu zpět do prostoru haly, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla z této haly. Středopodtlakové filtrační jednotky jsou tedy nejčastěji používaným typem pro odsávání zplodin od svařování. Lokální a centrální filtrační jednotky Filtrační jednotky se pak rozdělují na mobilní, lokální nebo centrální filtrační jednotky. Lokální filtrační jednotky zpravidla odsávají jedno nebo dvě místa svařování a jsou instalované v těsné blízkosti nebo přímo na svařovacím pracovišti. Mobilní jsou pak na kolečkách a je možné je dotlačit na místo samotného svařování např. mobilní středopodtlaková filtrační jednotka s jedním cca 2,5 m dlouhým odsávaným ramenem nebo vysokopodtlaková filtrační jednotka pro odsávání dvou svařovacích hořáků apod. Centrlání filtrační jednotky odsávají více svářečských míst. Mají napočítaný potřebný sací výkon pro každé odsávané místo na svařovně. Zpravidla jsou instalované mimo místa, kde se přímo provádí svařování. Optimální umístění je spíše ve venkovním prostoru haly apod. Pokud se odsávají svařovací místa, lze používat filtrační jednotku bez nutnosti regulace sacího výkonu. Zde je nutné stanovit, kolik míst má být odsáváno současně zda všechny nebo jen dvě apod. Podle toho je pak určen optimální sací výkon ventilátoru filtrační jednotky. Pokud se odsává více svařovacích míst, je vhodné filtrační systém vybavit automatickou regulací sacího výkonu. Takové filtrační jednotky jsou vybaveny frekvenčním měničem, který reguluje výkon ventilátoru pomocí podtlakového čidla, které se instaluje dovnitř sacího potrubí. Pokud např. obsluha ukončí svařování na jednom z odsávaných míst a uzavře uzavírací klapku samonosného ramene, podtlakové čidlo detekuje větší podtlak v sacím potrubí. Vyšle informaci řídicí jednotce, která upraví/sníží výkon ventilátoru filtrační jednotky. Při otevření uzavírací klapky samonosného ramene na daném pracovním místě se sací výkon ventilátoru zase automaticky zvýší. Základní rozdělení filtračních jednotek podle typu filtračních vložek Středopodtlakové filtrační jednotky se dále dělí podle typu filtračních vložek, a to takto: elektrostatické filtrační jednotky kapsové filtrační jednotky patronové filtrační jednotky Příklad kapsové filtrační vložky Příklad patronové filtrační vložky Elektrostatické filtrační jednotky jsou zařízení, které obsahují speciální elektrickou filtrační vložku, ve které jsou instalované velké ocelové tenké desky, jedna vedle druhé s malou mezerou mezi těmito deskami. Desky jsou pak nabité zpravidla kladným elektrickým nábojem. Znečištěný vzduch se přivádí do filtrační jednotky přes ionizační jednotku podobnou drátěnému sítu, která je pak nabitá opačným elektrickým nábojem. Prachové částice se tak na vstupu nabijí tímto elektrickým potenciálem a při průchodu filtrační vložkou, tedy mezi jednotlivými ocelovými deskami, jsou tyto prachové částice elektromagneticky přitaženy na povrch ocelových desek. Na výstupu z filtrační vložky pak vychází čistý vzduch. Filtrační jednotka s patronovými filtračními vložkami. Na obrázku je filtrační jednotka otevřena. V horní části nad filtračními patronami je umístěn systém pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek, které je maximálně účinné. SVĚT SVARU 1/20014 / 15

3 Popis principu práce středopodtlakové filtrační jednotky. Výhodou těchto typů filtračních jednotek jsou jejich malé rozměry. To platí také pro filtrační jednotky pro odsávání většího počtu svařovacích míst. Značnou nevýhodou těchto typů filtračních jednotek je nutnost častého a pravidelného čištění ocelových desek i síta v ionizační jednotce. Čištění se musí provádět ručně, a to pomocí speciálního chemického roztoku. Je to velmi špinavá a dlouhá práce. Po ukončení čištění je nutné použitý chemický roztok ekologicky zlikvidovat. Mobilní středopodtlaková filtrační jednotka, která umožňuje odsávání dvou svařovacích míst pomocí 3 m dlouhých samonosných ramen. Obsahuje dvě patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních obou vložek. Pokud by se čištění filtrační vložky s ocelovými deskami neprovádělo, na sací výkon filtrační jednotky toto nebude mít velký vliv. Ovšem celý povrch desek se značně zanese nahromaděným prachem. Tím tyto desky ztratí svůj elektrický náboj a filtrace zcela ztratí svůj účinek. Poté filtrační jednotka funguje podobně, jako domácí vysavač bez pytlíku. Filtrace sice odtahuje ze svařovacích pracovišť dýmy. Ovšem odsátý prach proletí filtrační jednotkou skrz a vrátí se zpět do prostoru haly. Investice do odsávání je pak zmařena. Kapsové filtrační jednotky jsou zařízení, která pro filtrování používají filtrační vložky ve tvaru kapes. Velkou výhodou těchto typů filtračních jednotek je dlouhá životnost filtračních jednotek. Po ručním vyklepání je možné filtrační jednotku znovu použít v podstatě až do jejího roztrhání. Kapsové filtrační jednotky pro centrální odsávání bývají vybaveny systémem pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek. Ovšem tento systém není pro kapsové filtrační vložky příliš účinný. Proto je nutné tyto filtrační vložky poměrně často vyklepávat ručně. Je to nevděčná a špinavá práce. Rozmontovat celou skříň s filtračními vložkami, filtrační kapsové vložky ze skříně vyjmout, vysypat a ručně vyklepat. Pokud se tato údržba pravidelně neprovádí, účinnost filtrace bude z počátku krátkodobě vyšší. Ovšem po celkovém postupném zanesení kapsových filtračních vložek, např. po jednom až dvou měsících používání, významně klesne výkon odtahu dýmů a filtrační jednotka bude neúčinná. Patronové filtrační jednotky obsahují patronové filtrační vložky. Filtrační jednotky pro průmyslové nasazení vždy obsahují systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, které je velmi účinné. Proud stlačeného vzduchu se v pravidelných intervalech tzv. vstřelí do vnitřního prostoru každé filtrační vložky. Tím dojde k jejímu otřepání a nahromaděný prach na povrchu filtrační vložky spadne dolů do jímky na prach. Konstrukčně je vhodné, aby byly tyto filtrační vložky postaveny na výšku. Existují filtrační jednotky, které mají patronové filtrační vložky instalované podélně. Nahromaděný prach na horní části každé filtrační patronové vložky se velmi špatně čistí systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Ztrácí se tak cca 1/3 povrchu každé filtrační vložky. Proto je vhodnější používat filtrační jednotky s vertikálně uloženými filtračními vložkami. Velkou výhodou těchto patronových filtračních jednotek je vysoká účinnost bez nutnosti časté údržby, relativně dlouhá životnost filtračních vložek. Filtrační vložky vydrží přibližně od hodin provozu v závislosti na svařovacím výkonu, četnosti svařování a typu svařovaného materiálu, od kterého se dýmy odsávají. Životnost těchto filtračních vložek je rovněž ovlivněna např. také úrovní zaolejování povrchu svařovaných materiálů. Pravidelnou údržbu stačí provádět přibližně 1x ročně. Pak je nutné pravidelně kontrolovat úroveň zaplnění nádoby na prach umístěné pod filtrační jednotkou. Proto jsou filtrační jednotky, které jsou vybavené patronovými filtračními jednotkami pro svařování nejoptimálnější. Filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek Rádi bychom upozornili na fakt, že řada dodavatelů dodává filtrační jednotky určené pro svařování bez systému pro 16 / SVĚT SVARU 1/20014

4 automatické čištění povrchu filtračních vložek. Zpravidla se jedná o jednotky pro odsávání jednoho nebo dvou svářečských míst. Systém pro automatické čištění filtračních vložek zajišťuje, že nahromaděný prach na jejich povrchu se pravidelně setřepává proudem stlačeného vzduch, který se např. každých sekund tzv. vstřelí do prostoru každé filtrační vložky. Nahromaděný prach se od povrchu filtrační vložky oddělí a spadne dolů do jímky na prach. Pokud pravidelně svařujete a uvažujete o nákupu např. mobilní filtrační jednotky, dbejte na to, aby tato jednotka byla tímto systémem vybavena. Pokud nemá filtrační jednotka systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, budete odkázáni na pravidelné ruční čištění této filtrační jednotky, a to min. 1x týdně. Podle způsobu nasazení budete muset však filtrační vložky ručně čistit spíše 1x za dva dny. Pokud tak neučiníte, filtrační jednotka ztratí svůj tah, filtrační jednotka přestane odsávat. Tím je tato investice do odsávání zplodin zcela zmařena. Celá řada firem, která si takové filtrační jednotky nakoupila, tyto jednotky pak vůbec nepoužívá. Filtrační jednotky stojí na svařovnách nefunkční a nepoužívají se. Důvodem je nutnost pravidelné a velmi časté údržby, která je časově náročná a je to špinavá práce. Cenové srovnání mobilní filtrační jednotky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte v cenovém rozpětí od Kč do Kč bez DPH. Na druhou stranu mobilní filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte v cenovém rozpětí od Kč do Kč bez DPH. Ovšem v tomto případě se podle našeho názoru jedná o vyhozené peníze. Způsoby odsávání Dýmy od svařování lze odsávat těmito základními způsoby: pomocí odsávaného svařovacího hořáku pomocí samonosného ramene pomocí horní odsávané digestoře pomocí svařovacích/brousicích stolů pomocí Push-Pull systému pomocí TCL systému Odsávaný svařovací hořák Pro odsávání zplodin při svařování lze použít speciální odsávaný svařovací hořák (platí pro metodu MIG/MAG), který svou konstrukcí umožňuje odsávat dýmy od svařování speciální převlečnou odsávanou vyústkou, která je umístěna nad plynovou hubici hořáku. Jedná se o nejúčinnější způsob odsávání. Odsávaný svařovací hořák odsaje až 90 % všech dýmů. Přívodní kabel svařovacího hořáku od svářečky je převlečen elastickou odsávanou hadicí. Na patici hořáku je klasické připojení ke svařovacímu stroji, např. EURO koncovka, která má po straně jedno vyústění pro napojení na filtrační jednotku. Zpravidla se Typický odsávaný svařovací hořák pro metodu MIG/MAG. jedná o nástrčku pro odsávanou hadici o průměru 40 mm. Pro tento způsob odsávání je nutné používat pouze vysokopodtlakovou filtrační jednotku, o které jsme psali již v úvodu tohoto článku. Filtrační jednotka musí být vybavena funkcí pro ruční nastavení sacího výkonu této filtrační jednotky, aby bylo možné zregulovat její sací výkon. Odsávání nesmí strhávat ochrannou atmosféru plynu pod plynovou hubicí. Výhodou odsávání od svařovacího hořáku je jeho vysoká účinnost a tím zajištění vysoké bezpečnosti práce svářečů. Nevýhodou je vyšší hmotnost a ztížená ohebnost svařovacího hořáku. V řadě firem, kde jsme tento způsob odsávání prakticky předváděli, si nakonec z těchto důvodů odsávání pomocí svařovacích hořáků nevybrali. Ale známe také příklady z praxe, kdy je firma vybavena pouze odsávanými hořáky. Samonosné odsávané rameno Pokud se svařují drobnější a menší dílce ve svařovacím boxu, je vhodné použít samonosné odsávané rameno. Ramena se vyrábí v délkách od 2 do 5 metrů. Pokud se použijí speciální ramenové nástavce, může být délka ramene prodloužena až na 8 metrů. Představitel samonosného ramene pro odsávání. Na obrázku má rameno délku 6 m. Samonosná ramena mají svou konstrukci upravenou tak, aby držela svářečem nastavenou pozici nad místem svařování. Lze je snadno polohovat v rámci jejich pracovního prostoru. Ramena mají zpravidla průměr hadice 160 nebo 200 mm, přičemž prostor, který účinně mohou odsávat, odpovídá přibližně 2,5 násobku průměru této hadice. Pozor. Pokud se rozhodnete odsávat svařovací pracoviště pomocí samonosných ramen, je nutné zajistit min. sací výkon pro každé rameno v hodnotě m 3 /hod. Řada dodavatelů odsávání z důvodu snížení pořizovací ceny např. pro centrální filtrační jednotky, aby měli větší šanci se svou nabídkou uspět, slibuje vysokou účinnost samonosných ramen při sacím výkonu kolem m 3 /hod. Ovšem toto odsávání je pak zcela neúčinné! Výhodou samonosných odsávaných ramen je jednoduchost použití a poměrně vysoká účinnost odsávání. Nevýhodou je jejich nasazení pro rozměrnější svařence. Při postupném svařování si svářeči zpravidla rameno nepřesouvají nad nové místo svařování. Odsávání je pak neúčinné a investice do tohoto odsávání může být tímto zmařena. Ještě je potřeba dodat, že pro odsávání pomocí samonosných ramen se používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky. SVĚT SVARU 1/20014 / 17

5 Horními odsávanými digestořemi lze také odsávat např. robotizovaná pracoviště. Na obrázku jsou instalované dvě horní odsávané digestoře. Každá je umístěna nad jedním polohovadlem robota, na kterém pak robot střídavě svařuje. Horní odsávaná digestoř Dalším z běžných způsobů odsávání je použití horních odsávaných digestoří, které jsou umístěny např. nad pracovním stolem svářeče, nad místem svařování svařovacího robota apod. Pravdou ovšem je, že např. při měření prachu v pracovním prostoru svářeče, který je odsáván horní odsávanou digestoří, může hygiena nařídit použití přisávaných svařovacích kukel. Dýmy od svařování jsou odsávány vzhůru a mohou procházet kolem svařovací kukly svářeče. Vyšší účinnost odsávaných digestoří může zabezpečit olemování okrajů odsávané digestoře svařovacími lamelami, které zabraňují průvanu. I zde je potřeba zajistit min. hodnotu potřebného sacího výkonu. Např. horní odsávaná digestoř o velikosti 1 x 2 metry musí být odsávána min m 3 /hod. (lépe m 3 /hod.). I zde se pro odsávání horních odsávaných digestoří používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky. Odsávané svařovací/brousicí stoly Odsávané svařovací/brousicí stoly jsou zajímavým řešením pro svařování nebo také broušení zejména menších dílců. Často se setkáváme s názorem, že jsou tyto stoly neúčinné. Ovšem zde platí jednoduché pravidlo, pokud má stůl vhodnou konstrukci a především potřebný sací výkon, je to výborné řešení pro odsávání. Svařovací/brousicí stoly mají zpravidla odsávaný buď rošt pracovního stolu, nebo zadní stěnu stolu, která slouží také jako lapač jisker při broušení kovů. Případně stůl umožňuje odsávání jak spodním roštem, tak také zadní stěnou. Při svařování jsou pak svařovací dýmy strhávány do roštu stolu nebo do zadní stěny. Pokud má takový stůl dostatečný výkon, je jeho účinnost skutečně výborná. Svařovací/brousicí stůl může být buď napojen na centrální odsávání, nebo je vybaven integrovanou filtrační jednotkou. Ta by měla však obsahovat patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Odsávaný svařovací/brousicí stůl. Odsávání je prováděno pomocí spodního roštu a zadní odsávanou stěnou. Nádoby na prach jsou pak po stranách pod stolem. Klapkami lze regulovat místo odsávání buď jen spodní rošt stolu, nebo jen zadní odsávaná stěna, nebo kombinace obou míst. 18 / SVĚT SVARU 1/20014

6 Pokud budete uvažovat o pořízení svařovacích/brousicích stolů napojených na centrální filtrační jednotku, min. potřebný sací výkon pro stůl o velikosti 800 x mm, který je vybaven jak odsávaným roštem i zadní stěnou, který by neměl být menší než m 3 /hod. Opět dodáváme, že svařovací/brousicí stůl je vždy napojen na středopodtlakovou filtrační jednotku. Push-Pull systém Pro svařovny, kde se svařují nadrozměrné svařence, se často používá tzv. Push-Pull systém odsávání zplodin. Jedná se o dvojici pod stropem dílny instalovaných potrubí s průduchy po celé jejich délce. Jedno potrubí je odsávané a je instalované na jedné straně haly. Druhé potrubí vhání vyčištěný vzduch z filtrační jednotky zpět do prostoru haly a je instalované na druhé straně haly. Pro velké svařence lze použít odsávání pomocí tzv. Push-Pull systému. Ovšem i ten má své nevýhody. Pokud je venku nízký tlak, svářečské dýmy nedojdou až pod strop dílny, kde se provádí odsávání. Push-Pull systém pak pracuje tak, že nahromaděné dýmy pod stropem svařovny se odsávaným potrubím odvádí do filtrační jednotky, jedná se rovněž o středopodtlakovou filtrační jednotku. Zde se vzduch vyčistí a druhým potrubím se vzduch vhání zpět do haly. Ovšem značnou nevýhodou tohoto způsobu odsávání je jeho provoz při nízkém tlaku atmosférického vzduchu. V tomto období se často stává, že dýmy od svařování nestoupnou až pod strop dílny a zůstanou někde uprostřed její výšky. Pak je Push-Pull systém neefektivní. Měli jsme možnost vidět celou řadu instalovaných Push- Pull systémů, které nepracovaly správně, přestože jejich uživatel za ně zaplatil nemalé finanční prostředky. TCL systém Naproti tomu existuje jiný podobný systém, který pracuje na podobném principu. A tím je tzv. TCL systém. Pod stropem dílny, zpravidla uprostřed haly, je po celé její délce vedeno odsávané potrubí s průduchy. Tímto potrubím se odsávají dýmy nahromaděné pod stropem dílny. Filtrační jednotka vzduch vyčistí. Tento vyčištěný vzduch se pak vhání zpět do prostoru haly svislými potrubími, která jsou rovnoměrně instalovaná po obou stranách svařovny. Vzduch se pak vhání přes průduchy, které jsou instalované těsně nad podlahou dílny. Typická instalace systému TCL Ve filtrační jednotce dojde k malému oteplení vzduchu. Pokud se pak tento vzduch dostane nad podlahu svařovny, kde je stávající vzduch studenější, nastane jeho přirozená cirkulace. Čistý teplejší vzduch vyháněný po obou stranách svařovny stoupá vzhůru, strhává sebou dýmy od svařování až ke stropu dílny. Tam jej pak odsaje odsávané potrubí. TCL systém může být napojen také na pomocný ventilátor, který může v objemu 5 15 % sacího výkonu přisávat z venkovního prostoru čerstvý vzduch. Tímto způsobem může být zajištěno větrání v dané hale. TCL systém lze také vybavit systémem pro dohřívání vyčištěného vzduchu, např. pomocí plynových kotlů. Pak lze TCL systém použít jako alternativu topení. TCL systém jsme instalovali do celé řady firem, jedná se o velmi moderní způsob odsávání svařoven. Způsoby zapínání filtrační jednotky Filtrační jednotky lze zapínat různými způsoby. Buď ručně, kde svářeč před zahájením svařování filtrační jednotku zapne na hlavním vypínači, nebo pomocí indukčního čidla, které je instalované např. na filtrační jednotce ve formě háčku, přes který svářeč přehodí zemnicí kabel od svařovacího stroje. Jakmile je filtrační jednotka v pohotovostním režimu a svářeč stiskne spoušť na svařovacím hořáku, filtrační jednotka se automaticky zapne. Po skončení svařování je na filtrační jednotce nastaven doběh, tedy nastavený čas do automatického vypnutí filtrační jednotky po skončení svařování. Pro svařovací/brousicí stoly, které jsou napojeny na centrální odsávání, může být instalováno tlačítko, které otevírá centrální uzavírací klapku potrubí, na které je odsávaný stůl připojen. Po stisku tlačítka se klapka otevře na předem nastavenou dobu. Např. na 15 minut. Pokud chce tedy svářeč na stole pracovat, musí každých 15 minut stisknout tlačítko, aby stůl začal odsávat. Tím je zamezeno zbytečnému odsávání daného stolu po skončení práce svářeče na tomto stole, pokud by jej zapomněl vypnout pomocí uzavírací klapky. V případě instalace většího počtu svařovacích/brousicích stolů se tak šetří elektrická energie. Výkon ventilátoru je řízen podtlakovým čidlem instalovaným v sacím potrubí. Při uzavření centrální uzavírací klapky stolu se automaticky sací výkon ventilátoru sníží. V případě použití Push-Pull nebo TCL systému odsávání lze zapínání/vypínání provést centrálně pomocí programátoru. Odsávání se zapne před začátkem směny a skončí na konci směny. SVĚT SVARU 1/20014 / 19

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv.

Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv. Dyson 52 Allergy ERP Všechny ostatní ztrácejí sací výkon. Dyson Cinetic technologie nikoliv. S pomocí oscilujících koncovek zachytává technologie Dyson Cinetic prach, který může ucpávat sáčky a filtry.

Více

Automatizace vašeho rodinného domu naše starost

Automatizace vašeho rodinného domu naše starost Automatizace vašeho rodinného domu naše starost Přijíždíte autem domů, pomocí dálkového ovladače otevřete vjezdovou bránu kterou jsme Vám dodali, vypnete elektronický ALARM od naší firmy a otevřete garážová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace Přehled průmyslu pro užívání filtrů v ČR - reference O firmě Automobilový průmysl ŠKODA AUTO a.s. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. TRW Automotive

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN

Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN Stále se objevují dotazy hlavně ze strany projektantů jak zabezpečit bezpečný dlouhodobý provoz transformátorů. Jedním z hlavních vlivů na dlouhodobou

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

GEA Průmyslová filtrace vzduchu. Konstantní podmínky vzduchu pro všechny aplikace. Přehledový katalog 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Průmyslová filtrace vzduchu. Konstantní podmínky vzduchu pro všechny aplikace. Přehledový katalog 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Průmyslová filtrace vzduchu Konstantní podmínky vzduchu pro všechny aplikace Přehledový katalog 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Systémy filtrace vzduchu Účinná úprava vzduchu šitá na míru Ať už

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Centrální zásobování materiálem

Centrální zásobování materiálem Centrální zásobování materiálem Aplikační možnosti Systém centrálního zásobování materiálem je určen pro potrubní přepravu plastového materiálu-granulátu v plastikářských provozech. Pro dopravu využívá

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Čerstvý vzduch. Větrání obytných místností Multibreeze

Čerstvý vzduch. Větrání obytných místností Multibreeze Čerstvý vzduch Větrání obytných místností Multibreeze Váš dům se... řízeně nadechuj... S větracím systémem Multibreeze firmy PEDOTHERM získá váš dům možnost dýchat pod kontrolou. Soustava kanálů Multibreeze

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Excentrická bruska EVA 150 E

Excentrická bruska EVA 150 E Excentrická bruska EVA 150 E EVA 150 E: Síla a bezpečnost. Made in Germany Nízké vibrace vysoký úběr EVA 150 E je určena především pro dlouhodobé použití. Absorbér vibrací odděluje držadlo, tak aby se

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém Industrial Průmyslový vzdušný solární systém SV Industrial - var8.indd 1 12.7.2012 9:56:00 Obecné informace Vzdušný solární systém SolarVenti Industrial podstatně sníží provozní náklady v komerčních objektech.

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Zvlhčovací systém Merlin Technology je Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody ~ 1 ~ Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody Bohuslav Hatina Právo foto: TC MACH, Buderus, Tepelná čerpadla IVT, Climatec Systémy s tepelným čerpadlem jsou třikrát až pětkrát účinnější

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ technologie pro profesionálové CATINET #1 NA SVĚTĚ Španělský výrobce strojů na praní koberců Catinet vyvinul první stroje na praní koberců na světě v roce 1992. Dnes

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze Struktura jednopotrubního větrání 1 Střešní průchod 2 Tepelná izolace 3 Hlavní vedení. 4 Připojovací vedení. 5 Stropní zálivka. 6 Větrací nebo instalační šachta 7 Otvor pro čištění, víko Střešní průchod

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více