Způsoby odsávání zplodin od svařování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsoby odsávání zplodin od svařování"

Transkript

1 Ve svařovacích dýmech je obsažen prach, který je potřeba ze vzduchu oddělit. Takto zadýmená svařovna tvoří riziko nejen pro svářeče, ale také pro všechny ostatní pracovníky, kteří na dílně pracují. Způsoby odsávání zplodin od svařování informace, které je potřeba vědět před nákupem zařízení pro odsávání zplodin Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava, Funkční odsávání zplodin je jednou ze základních podmínek každého zkolaudovaného místa, kde se provádí obloukové svařování. Z naší obchodní praxe vyplývá, že jen málo uživatelů má alespoň základní povědomost o jednotlivých způsobech a možnostech řešení odsávání zplodin. A jen málo dodavatelů filtračních jednotek informuje své potenciální zákazníky o skutečných možnostech a potřebách funkční filtrační techniky. Z tohoto důvodu jsme připravili jednoduchý přehled základních informací o běžně nabízených typech filtračních jednotek, v jednotlivých způsobech odsávání, a také o jejich výhodách i úskalích v praktickém provozu. Proč je nutné používat odsávání při svařování Při obloukovém svařování je nutné odsávat prach obsažený v dýmech, které při tomto svařování vznikají. Pro lepší představu jedná se o velmi jemné prachové částice, které vypadají jako saze usazené např. na filtrech meteorologických stanic pro měření polétavého prachu ve vzduchu, které můžete občas vidět při předpovědích počasí v televizi. Černé saze usazené na povrchu filtru to jsou přesně stejné prachové částice, které obsahují svářečské dýmy, a které je potřeba od vzduchu oddělit. Těžké kovy obsažené v dýmech není nutné zpravidla nějak filtrovat či jinak eliminovat. Tyto se rychle rozředí okolním vzdu- chem v hale. Pokud je tedy dodržena základní podmínka pro výměnu vzduchu v každé průmyslové hale tedy i ve svařovně (2,5x až 4x za jednu hodinu), pokud se nesvařuje silnostěnná nerezová ocel nebo silnostěnné slitiny hliníku či podobné materiály, není nutné filtrační jednotku vybavovat dodatečnou filtrační vložkou s aktivním uhlím, která slouží právě pro eliminaci těžkých kovů obsažených v dýmech od svařování. V 95 % všech běžných případů odsávání zplodin od svařování je tedy nutné pouze zbavit vzduch prachových částic. A k tomuto účelu slouží filtrační jednotky. Základní rozdělení filtračních jednotek podle pracovního tlaku Pro potřeby odsávání zplodin lze filtrační jednotky rozdělit do dvou hlavních skupin vysokopodtlakové a středopodtlakové. Prakticky jiné, než tyto dvě skupiny filtračních jednotek se pro potřeby odsávání zplodin běžně nepoužívají. 14 / SVĚT SVARU 1/20014

2 Vysokopodtlakové filtrační jednotky se používají pro odsávání odsávaných svařovacích hořáků nebo pro odsávání prachu z úhlových brusek, které pro odsávání používají speciální odsávaný kryt brusného kotouče. Tyto typy filtračních jednotek lze také použít pro běžné průmyslové vysávání při úklidu na pracovištích apod. Princip je podobný jako u běžných domácích vysavačů. Odsává se poměrně malý objem vzduchu přes malé průměry hadic nebo potrubí za vyššího podtlaku. Středopodtlakové filtrační jednotky jsou požívány pro odsávání samonosných ramen, horních odsávaných digestoří, svařovacích/brousicích stolů apod. Tento typ filtračních jednotek se vyznačuje odsáváním poměrně velkého objemu vzduchu při nižším podtlaku. Podstatnou roli zde tedy hraje systém vracení vyčištěného vzduchu zpět do prostoru haly, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla z této haly. Středopodtlakové filtrační jednotky jsou tedy nejčastěji používaným typem pro odsávání zplodin od svařování. Lokální a centrální filtrační jednotky Filtrační jednotky se pak rozdělují na mobilní, lokální nebo centrální filtrační jednotky. Lokální filtrační jednotky zpravidla odsávají jedno nebo dvě místa svařování a jsou instalované v těsné blízkosti nebo přímo na svařovacím pracovišti. Mobilní jsou pak na kolečkách a je možné je dotlačit na místo samotného svařování např. mobilní středopodtlaková filtrační jednotka s jedním cca 2,5 m dlouhým odsávaným ramenem nebo vysokopodtlaková filtrační jednotka pro odsávání dvou svařovacích hořáků apod. Centrlání filtrační jednotky odsávají více svářečských míst. Mají napočítaný potřebný sací výkon pro každé odsávané místo na svařovně. Zpravidla jsou instalované mimo místa, kde se přímo provádí svařování. Optimální umístění je spíše ve venkovním prostoru haly apod. Pokud se odsávají svařovací místa, lze používat filtrační jednotku bez nutnosti regulace sacího výkonu. Zde je nutné stanovit, kolik míst má být odsáváno současně zda všechny nebo jen dvě apod. Podle toho je pak určen optimální sací výkon ventilátoru filtrační jednotky. Pokud se odsává více svařovacích míst, je vhodné filtrační systém vybavit automatickou regulací sacího výkonu. Takové filtrační jednotky jsou vybaveny frekvenčním měničem, který reguluje výkon ventilátoru pomocí podtlakového čidla, které se instaluje dovnitř sacího potrubí. Pokud např. obsluha ukončí svařování na jednom z odsávaných míst a uzavře uzavírací klapku samonosného ramene, podtlakové čidlo detekuje větší podtlak v sacím potrubí. Vyšle informaci řídicí jednotce, která upraví/sníží výkon ventilátoru filtrační jednotky. Při otevření uzavírací klapky samonosného ramene na daném pracovním místě se sací výkon ventilátoru zase automaticky zvýší. Základní rozdělení filtračních jednotek podle typu filtračních vložek Středopodtlakové filtrační jednotky se dále dělí podle typu filtračních vložek, a to takto: elektrostatické filtrační jednotky kapsové filtrační jednotky patronové filtrační jednotky Příklad kapsové filtrační vložky Příklad patronové filtrační vložky Elektrostatické filtrační jednotky jsou zařízení, které obsahují speciální elektrickou filtrační vložku, ve které jsou instalované velké ocelové tenké desky, jedna vedle druhé s malou mezerou mezi těmito deskami. Desky jsou pak nabité zpravidla kladným elektrickým nábojem. Znečištěný vzduch se přivádí do filtrační jednotky přes ionizační jednotku podobnou drátěnému sítu, která je pak nabitá opačným elektrickým nábojem. Prachové částice se tak na vstupu nabijí tímto elektrickým potenciálem a při průchodu filtrační vložkou, tedy mezi jednotlivými ocelovými deskami, jsou tyto prachové částice elektromagneticky přitaženy na povrch ocelových desek. Na výstupu z filtrační vložky pak vychází čistý vzduch. Filtrační jednotka s patronovými filtračními vložkami. Na obrázku je filtrační jednotka otevřena. V horní části nad filtračními patronami je umístěn systém pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek, které je maximálně účinné. SVĚT SVARU 1/20014 / 15

3 Popis principu práce středopodtlakové filtrační jednotky. Výhodou těchto typů filtračních jednotek jsou jejich malé rozměry. To platí také pro filtrační jednotky pro odsávání většího počtu svařovacích míst. Značnou nevýhodou těchto typů filtračních jednotek je nutnost častého a pravidelného čištění ocelových desek i síta v ionizační jednotce. Čištění se musí provádět ručně, a to pomocí speciálního chemického roztoku. Je to velmi špinavá a dlouhá práce. Po ukončení čištění je nutné použitý chemický roztok ekologicky zlikvidovat. Mobilní středopodtlaková filtrační jednotka, která umožňuje odsávání dvou svařovacích míst pomocí 3 m dlouhých samonosných ramen. Obsahuje dvě patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních obou vložek. Pokud by se čištění filtrační vložky s ocelovými deskami neprovádělo, na sací výkon filtrační jednotky toto nebude mít velký vliv. Ovšem celý povrch desek se značně zanese nahromaděným prachem. Tím tyto desky ztratí svůj elektrický náboj a filtrace zcela ztratí svůj účinek. Poté filtrační jednotka funguje podobně, jako domácí vysavač bez pytlíku. Filtrace sice odtahuje ze svařovacích pracovišť dýmy. Ovšem odsátý prach proletí filtrační jednotkou skrz a vrátí se zpět do prostoru haly. Investice do odsávání je pak zmařena. Kapsové filtrační jednotky jsou zařízení, která pro filtrování používají filtrační vložky ve tvaru kapes. Velkou výhodou těchto typů filtračních jednotek je dlouhá životnost filtračních jednotek. Po ručním vyklepání je možné filtrační jednotku znovu použít v podstatě až do jejího roztrhání. Kapsové filtrační jednotky pro centrální odsávání bývají vybaveny systémem pro automatické čištění povrchu těchto filtračních vložek. Ovšem tento systém není pro kapsové filtrační vložky příliš účinný. Proto je nutné tyto filtrační vložky poměrně často vyklepávat ručně. Je to nevděčná a špinavá práce. Rozmontovat celou skříň s filtračními vložkami, filtrační kapsové vložky ze skříně vyjmout, vysypat a ručně vyklepat. Pokud se tato údržba pravidelně neprovádí, účinnost filtrace bude z počátku krátkodobě vyšší. Ovšem po celkovém postupném zanesení kapsových filtračních vložek, např. po jednom až dvou měsících používání, významně klesne výkon odtahu dýmů a filtrační jednotka bude neúčinná. Patronové filtrační jednotky obsahují patronové filtrační vložky. Filtrační jednotky pro průmyslové nasazení vždy obsahují systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, které je velmi účinné. Proud stlačeného vzduchu se v pravidelných intervalech tzv. vstřelí do vnitřního prostoru každé filtrační vložky. Tím dojde k jejímu otřepání a nahromaděný prach na povrchu filtrační vložky spadne dolů do jímky na prach. Konstrukčně je vhodné, aby byly tyto filtrační vložky postaveny na výšku. Existují filtrační jednotky, které mají patronové filtrační vložky instalované podélně. Nahromaděný prach na horní části každé filtrační patronové vložky se velmi špatně čistí systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Ztrácí se tak cca 1/3 povrchu každé filtrační vložky. Proto je vhodnější používat filtrační jednotky s vertikálně uloženými filtračními vložkami. Velkou výhodou těchto patronových filtračních jednotek je vysoká účinnost bez nutnosti časté údržby, relativně dlouhá životnost filtračních vložek. Filtrační vložky vydrží přibližně od hodin provozu v závislosti na svařovacím výkonu, četnosti svařování a typu svařovaného materiálu, od kterého se dýmy odsávají. Životnost těchto filtračních vložek je rovněž ovlivněna např. také úrovní zaolejování povrchu svařovaných materiálů. Pravidelnou údržbu stačí provádět přibližně 1x ročně. Pak je nutné pravidelně kontrolovat úroveň zaplnění nádoby na prach umístěné pod filtrační jednotkou. Proto jsou filtrační jednotky, které jsou vybavené patronovými filtračními jednotkami pro svařování nejoptimálnější. Filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek Rádi bychom upozornili na fakt, že řada dodavatelů dodává filtrační jednotky určené pro svařování bez systému pro 16 / SVĚT SVARU 1/20014

4 automatické čištění povrchu filtračních vložek. Zpravidla se jedná o jednotky pro odsávání jednoho nebo dvou svářečských míst. Systém pro automatické čištění filtračních vložek zajišťuje, že nahromaděný prach na jejich povrchu se pravidelně setřepává proudem stlačeného vzduch, který se např. každých sekund tzv. vstřelí do prostoru každé filtrační vložky. Nahromaděný prach se od povrchu filtrační vložky oddělí a spadne dolů do jímky na prach. Pokud pravidelně svařujete a uvažujete o nákupu např. mobilní filtrační jednotky, dbejte na to, aby tato jednotka byla tímto systémem vybavena. Pokud nemá filtrační jednotka systém pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, budete odkázáni na pravidelné ruční čištění této filtrační jednotky, a to min. 1x týdně. Podle způsobu nasazení budete muset však filtrační vložky ručně čistit spíše 1x za dva dny. Pokud tak neučiníte, filtrační jednotka ztratí svůj tah, filtrační jednotka přestane odsávat. Tím je tato investice do odsávání zplodin zcela zmařena. Celá řada firem, která si takové filtrační jednotky nakoupila, tyto jednotky pak vůbec nepoužívá. Filtrační jednotky stojí na svařovnách nefunkční a nepoužívají se. Důvodem je nutnost pravidelné a velmi časté údržby, která je časově náročná a je to špinavá práce. Cenové srovnání mobilní filtrační jednotky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte v cenovém rozpětí od Kč do Kč bez DPH. Na druhou stranu mobilní filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek koupíte v cenovém rozpětí od Kč do Kč bez DPH. Ovšem v tomto případě se podle našeho názoru jedná o vyhozené peníze. Způsoby odsávání Dýmy od svařování lze odsávat těmito základními způsoby: pomocí odsávaného svařovacího hořáku pomocí samonosného ramene pomocí horní odsávané digestoře pomocí svařovacích/brousicích stolů pomocí Push-Pull systému pomocí TCL systému Odsávaný svařovací hořák Pro odsávání zplodin při svařování lze použít speciální odsávaný svařovací hořák (platí pro metodu MIG/MAG), který svou konstrukcí umožňuje odsávat dýmy od svařování speciální převlečnou odsávanou vyústkou, která je umístěna nad plynovou hubici hořáku. Jedná se o nejúčinnější způsob odsávání. Odsávaný svařovací hořák odsaje až 90 % všech dýmů. Přívodní kabel svařovacího hořáku od svářečky je převlečen elastickou odsávanou hadicí. Na patici hořáku je klasické připojení ke svařovacímu stroji, např. EURO koncovka, která má po straně jedno vyústění pro napojení na filtrační jednotku. Zpravidla se Typický odsávaný svařovací hořák pro metodu MIG/MAG. jedná o nástrčku pro odsávanou hadici o průměru 40 mm. Pro tento způsob odsávání je nutné používat pouze vysokopodtlakovou filtrační jednotku, o které jsme psali již v úvodu tohoto článku. Filtrační jednotka musí být vybavena funkcí pro ruční nastavení sacího výkonu této filtrační jednotky, aby bylo možné zregulovat její sací výkon. Odsávání nesmí strhávat ochrannou atmosféru plynu pod plynovou hubicí. Výhodou odsávání od svařovacího hořáku je jeho vysoká účinnost a tím zajištění vysoké bezpečnosti práce svářečů. Nevýhodou je vyšší hmotnost a ztížená ohebnost svařovacího hořáku. V řadě firem, kde jsme tento způsob odsávání prakticky předváděli, si nakonec z těchto důvodů odsávání pomocí svařovacích hořáků nevybrali. Ale známe také příklady z praxe, kdy je firma vybavena pouze odsávanými hořáky. Samonosné odsávané rameno Pokud se svařují drobnější a menší dílce ve svařovacím boxu, je vhodné použít samonosné odsávané rameno. Ramena se vyrábí v délkách od 2 do 5 metrů. Pokud se použijí speciální ramenové nástavce, může být délka ramene prodloužena až na 8 metrů. Představitel samonosného ramene pro odsávání. Na obrázku má rameno délku 6 m. Samonosná ramena mají svou konstrukci upravenou tak, aby držela svářečem nastavenou pozici nad místem svařování. Lze je snadno polohovat v rámci jejich pracovního prostoru. Ramena mají zpravidla průměr hadice 160 nebo 200 mm, přičemž prostor, který účinně mohou odsávat, odpovídá přibližně 2,5 násobku průměru této hadice. Pozor. Pokud se rozhodnete odsávat svařovací pracoviště pomocí samonosných ramen, je nutné zajistit min. sací výkon pro každé rameno v hodnotě m 3 /hod. Řada dodavatelů odsávání z důvodu snížení pořizovací ceny např. pro centrální filtrační jednotky, aby měli větší šanci se svou nabídkou uspět, slibuje vysokou účinnost samonosných ramen při sacím výkonu kolem m 3 /hod. Ovšem toto odsávání je pak zcela neúčinné! Výhodou samonosných odsávaných ramen je jednoduchost použití a poměrně vysoká účinnost odsávání. Nevýhodou je jejich nasazení pro rozměrnější svařence. Při postupném svařování si svářeči zpravidla rameno nepřesouvají nad nové místo svařování. Odsávání je pak neúčinné a investice do tohoto odsávání může být tímto zmařena. Ještě je potřeba dodat, že pro odsávání pomocí samonosných ramen se používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky. SVĚT SVARU 1/20014 / 17

5 Horními odsávanými digestořemi lze také odsávat např. robotizovaná pracoviště. Na obrázku jsou instalované dvě horní odsávané digestoře. Každá je umístěna nad jedním polohovadlem robota, na kterém pak robot střídavě svařuje. Horní odsávaná digestoř Dalším z běžných způsobů odsávání je použití horních odsávaných digestoří, které jsou umístěny např. nad pracovním stolem svářeče, nad místem svařování svařovacího robota apod. Pravdou ovšem je, že např. při měření prachu v pracovním prostoru svářeče, který je odsáván horní odsávanou digestoří, může hygiena nařídit použití přisávaných svařovacích kukel. Dýmy od svařování jsou odsávány vzhůru a mohou procházet kolem svařovací kukly svářeče. Vyšší účinnost odsávaných digestoří může zabezpečit olemování okrajů odsávané digestoře svařovacími lamelami, které zabraňují průvanu. I zde je potřeba zajistit min. hodnotu potřebného sacího výkonu. Např. horní odsávaná digestoř o velikosti 1 x 2 metry musí být odsávána min m 3 /hod. (lépe m 3 /hod.). I zde se pro odsávání horních odsávaných digestoří používají pouze středopodtlakové filtrační jednotky. Odsávané svařovací/brousicí stoly Odsávané svařovací/brousicí stoly jsou zajímavým řešením pro svařování nebo také broušení zejména menších dílců. Často se setkáváme s názorem, že jsou tyto stoly neúčinné. Ovšem zde platí jednoduché pravidlo, pokud má stůl vhodnou konstrukci a především potřebný sací výkon, je to výborné řešení pro odsávání. Svařovací/brousicí stoly mají zpravidla odsávaný buď rošt pracovního stolu, nebo zadní stěnu stolu, která slouží také jako lapač jisker při broušení kovů. Případně stůl umožňuje odsávání jak spodním roštem, tak také zadní stěnou. Při svařování jsou pak svařovací dýmy strhávány do roštu stolu nebo do zadní stěny. Pokud má takový stůl dostatečný výkon, je jeho účinnost skutečně výborná. Svařovací/brousicí stůl může být buď napojen na centrální odsávání, nebo je vybaven integrovanou filtrační jednotkou. Ta by měla však obsahovat patronové filtrační vložky se systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Odsávaný svařovací/brousicí stůl. Odsávání je prováděno pomocí spodního roštu a zadní odsávanou stěnou. Nádoby na prach jsou pak po stranách pod stolem. Klapkami lze regulovat místo odsávání buď jen spodní rošt stolu, nebo jen zadní odsávaná stěna, nebo kombinace obou míst. 18 / SVĚT SVARU 1/20014

6 Pokud budete uvažovat o pořízení svařovacích/brousicích stolů napojených na centrální filtrační jednotku, min. potřebný sací výkon pro stůl o velikosti 800 x mm, který je vybaven jak odsávaným roštem i zadní stěnou, který by neměl být menší než m 3 /hod. Opět dodáváme, že svařovací/brousicí stůl je vždy napojen na středopodtlakovou filtrační jednotku. Push-Pull systém Pro svařovny, kde se svařují nadrozměrné svařence, se často používá tzv. Push-Pull systém odsávání zplodin. Jedná se o dvojici pod stropem dílny instalovaných potrubí s průduchy po celé jejich délce. Jedno potrubí je odsávané a je instalované na jedné straně haly. Druhé potrubí vhání vyčištěný vzduch z filtrační jednotky zpět do prostoru haly a je instalované na druhé straně haly. Pro velké svařence lze použít odsávání pomocí tzv. Push-Pull systému. Ovšem i ten má své nevýhody. Pokud je venku nízký tlak, svářečské dýmy nedojdou až pod strop dílny, kde se provádí odsávání. Push-Pull systém pak pracuje tak, že nahromaděné dýmy pod stropem svařovny se odsávaným potrubím odvádí do filtrační jednotky, jedná se rovněž o středopodtlakovou filtrační jednotku. Zde se vzduch vyčistí a druhým potrubím se vzduch vhání zpět do haly. Ovšem značnou nevýhodou tohoto způsobu odsávání je jeho provoz při nízkém tlaku atmosférického vzduchu. V tomto období se často stává, že dýmy od svařování nestoupnou až pod strop dílny a zůstanou někde uprostřed její výšky. Pak je Push-Pull systém neefektivní. Měli jsme možnost vidět celou řadu instalovaných Push- Pull systémů, které nepracovaly správně, přestože jejich uživatel za ně zaplatil nemalé finanční prostředky. TCL systém Naproti tomu existuje jiný podobný systém, který pracuje na podobném principu. A tím je tzv. TCL systém. Pod stropem dílny, zpravidla uprostřed haly, je po celé její délce vedeno odsávané potrubí s průduchy. Tímto potrubím se odsávají dýmy nahromaděné pod stropem dílny. Filtrační jednotka vzduch vyčistí. Tento vyčištěný vzduch se pak vhání zpět do prostoru haly svislými potrubími, která jsou rovnoměrně instalovaná po obou stranách svařovny. Vzduch se pak vhání přes průduchy, které jsou instalované těsně nad podlahou dílny. Typická instalace systému TCL Ve filtrační jednotce dojde k malému oteplení vzduchu. Pokud se pak tento vzduch dostane nad podlahu svařovny, kde je stávající vzduch studenější, nastane jeho přirozená cirkulace. Čistý teplejší vzduch vyháněný po obou stranách svařovny stoupá vzhůru, strhává sebou dýmy od svařování až ke stropu dílny. Tam jej pak odsaje odsávané potrubí. TCL systém může být napojen také na pomocný ventilátor, který může v objemu 5 15 % sacího výkonu přisávat z venkovního prostoru čerstvý vzduch. Tímto způsobem může být zajištěno větrání v dané hale. TCL systém lze také vybavit systémem pro dohřívání vyčištěného vzduchu, např. pomocí plynových kotlů. Pak lze TCL systém použít jako alternativu topení. TCL systém jsme instalovali do celé řady firem, jedná se o velmi moderní způsob odsávání svařoven. Způsoby zapínání filtrační jednotky Filtrační jednotky lze zapínat různými způsoby. Buď ručně, kde svářeč před zahájením svařování filtrační jednotku zapne na hlavním vypínači, nebo pomocí indukčního čidla, které je instalované např. na filtrační jednotce ve formě háčku, přes který svářeč přehodí zemnicí kabel od svařovacího stroje. Jakmile je filtrační jednotka v pohotovostním režimu a svářeč stiskne spoušť na svařovacím hořáku, filtrační jednotka se automaticky zapne. Po skončení svařování je na filtrační jednotce nastaven doběh, tedy nastavený čas do automatického vypnutí filtrační jednotky po skončení svařování. Pro svařovací/brousicí stoly, které jsou napojeny na centrální odsávání, může být instalováno tlačítko, které otevírá centrální uzavírací klapku potrubí, na které je odsávaný stůl připojen. Po stisku tlačítka se klapka otevře na předem nastavenou dobu. Např. na 15 minut. Pokud chce tedy svářeč na stole pracovat, musí každých 15 minut stisknout tlačítko, aby stůl začal odsávat. Tím je zamezeno zbytečnému odsávání daného stolu po skončení práce svářeče na tomto stole, pokud by jej zapomněl vypnout pomocí uzavírací klapky. V případě instalace většího počtu svařovacích/brousicích stolů se tak šetří elektrická energie. Výkon ventilátoru je řízen podtlakovým čidlem instalovaným v sacím potrubí. Při uzavření centrální uzavírací klapky stolu se automaticky sací výkon ventilátoru sníží. V případě použití Push-Pull nebo TCL systému odsávání lze zapínání/vypínání provést centrálně pomocí programátoru. Odsávání se zapne před začátkem směny a skončí na konci směny. SVĚT SVARU 1/20014 / 19

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz Katalog výrobků 2007 Více než svařování www.kemper.cz Odsávací a filtrační zařízení (středotlaká) Konstrukce filtračního zařízení... 71 Inteligentní filtrační technika... 72 Detailní popis odsávacích a

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

katalog EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix.

katalog EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix. TW 300 S Malý stroj na profesionální extrakční čištění. Lehký, kompaktní, díky nízko položenému těžišti stabilní, snadno ovladatelný, na 4 kolečkách. Univerzální čistí koberce, tvrdé podlahy, vysává prach

Více

Filtry Samočisticí filtrační hlavice Průmyslové odsavače prachu a pilin

Filtry Samočisticí filtrační hlavice Průmyslové odsavače prachu a pilin 2015 TABLE OF CONTENT Filtry Samočisticí filtrační hlavice Průmyslové odsavače prachu a pilin EUROmilling a/s OBSAH OBSAH OBSAH... Samočistící filtrační hlavice Euroflow 300...3 Samočistící filtrační hlavice

Více

katalog 2011 EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix.

katalog 2011 EXTRAKTORY CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz info@cleanfix. EXTRAKTORY EXTRAKTORY TW 300 S TW 300 Car Malý stroj na profesionální extrakční čištění. Lehký, kompaktní, díky nízko položenému těžišti stabilní, snadno ovladatelný, na 4 kolečkách. Univerzální čistí

Více

Ceník katalogu výrobků

Ceník katalogu výrobků 08/2015 í, S.L. 8 celona -454-456 P Mall ra,, India 1472 a.com a.com Katalog Pro odsávací techniku a pracovní ochranu 2015 Katalog Pro odsávací techniku a pracovní ochranu 691 2468 Ceník katalogu výrobků

Více

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Univerzální vysavače NAREX jsou vhodné pro suché i mokré vysávání. S přehledem zvládají běžné stavební a dílenské nečistoty, které zachycují do filtračního

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY CIPRES FILTR BRNO s. r. o. FILTRY ŘADY CUMA Ev. číslo: TP-5-001-04 Datum vydání: 01.01.2004 1. VŠEOBECNĚ Filtry řady CUMA jsou jednoúčelové mobilní jednotky s mechanickou regenerací

Více

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz Katalog výrobků 2007 Více než svařování www.kemper.cz Vysokotlaké odsávání KEMPER Dusty.... 27 Mini-Weldmaster....... 28 Vysokotlaký patronový filtr.... 29 Příslušenství....... 30-31 Centrální vysokotlaký

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Suchý a mokrý vysavač

Suchý a mokrý vysavač Suchý a mokrý vysavač REMS Pull L / M NOVINKA for Professionals K profesionálnímu vysávání prachu, nečistot a tekutin. Patentované, automatické čištění filtru. Konstantně vysoký sací výkon. Zapínací-/vypínací

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE DEX HERMES MISTRAL FEBOS TANTAL PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČE V prodeji trvale nabízíme veškeré typy profesionálních vysavačů Dle velikosti a druhu uklízených prostor Pro práci

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Oberflächentechnik Surface Engineering. Příprava lakování. WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy.

Oberflächentechnik Surface Engineering. Příprava lakování. WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy. Oberflächentechnik Surface Engineering Příprava lakování WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy s námi na špici Univerzální přípravná stání Přípravná stání a na nich prováděné pracovní

Více

LEŠTIČKY, DISKOVÉ BRUSKY, VIBRAČNÍ BRUSKY, EXCENTRICKÉ BRUSKY, PÁSOVÉ BRUSKY, VYSAVAČE, FUKARY

LEŠTIČKY, DISKOVÉ BRUSKY, VIBRAČNÍ BRUSKY, EXCENTRICKÉ BRUSKY, PÁSOVÉ BRUSKY, VYSAVAČE, FUKARY 109 LEŠTIČKY, DISKOVÉ BRUSKY, VIBRAČNÍ BRUSKY, EXCENTRICKÉ BRUSKY, PÁSOVÉ BRUSKY, VYSAVAČE, FUKARY 8 110 leštičky, bruska / leštička SP18SB LEŠTIČKA PRŮMĚR KOTOUČE (MM) 180 PŘÍKON (W) 705 POČET OTÁČEK

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz

Katalog výrobků 2007. Více než svařování. www.kemper.cz Katalog výrobků 2007 Více než svařování www.kemper.cz Pojízdná filtrační zařízení Předpisy.... 37 Jaké zařízení zvolit.... 38 Filter-Master...... 39 Mechanický filtr pojízdný s jedním odsávacím ramenem...

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

Suché vysavače T 10/1

Suché vysavače T 10/1 Suché vysavače T 10/1 Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy,

Více

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Struska je jednou z nejdůležitějších přísad používaných při výrobě cementu. Při klasickém způsobu výroby je dávkována do cementového mlýna,

Více

Partner časopisu 1/2014 STARTUJEME SOUTĚŽ MODRÉ SVĚTLO VÍCE INFORMACI V ČASOPISE MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE

Partner časopisu 1/2014 STARTUJEME SOUTĚŽ MODRÉ SVĚTLO VÍCE INFORMACI V ČASOPISE MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE 1/2014 1. května, XVIII. ročník MIGATRONIC FOCUS TIG 200 novinka Migatronic pro robotizaci Samostmívací kukla Migatronic FOCUS 2 AIR PRODUCTS Sníh z kapalného dusíku pro Harrachov HADYNA - INTERNATIONAL

Více

ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ ZIKMUND & HAVELKA VESTAVNÉ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY TYP EDA 1, 6, 9, 12 NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: NÁVOD K MONÁŽI technický popis usazení výměníku do stavby připojení do systému ústředního

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE. Vysavače pro suché a mokré vysávání

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE. Vysavače pro suché a mokré vysávání PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Vysavače pro suché a mokré vysávání Jsou vyrobeny z rázuvzdorné plastické hmoty a obsahují vysoce účinný polyesterový filtrační vak, odhlučněnou hnací motorovou jednotku, automatický

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

BV 5/1. Patentovaný nosný rám čalouněný systémem Air Stream Comfort

BV 5/1. Patentovaný nosný rám čalouněný systémem Air Stream Comfort Nový vysavač na záda BV 5/1, který se nosí jako batoh pohodlně na zádech, je se svými 5,3 kg ještě lehčí a výkonější. Používá se tam, kde je to pro klasické vysavače příliš těsné. 1 2 1 2 Patentovaný nosný

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

www.karcher-satter.cz Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium

www.karcher-satter.cz Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium Čištění párou, vysávání a vysušení v jednom kroku Parní vysavače KÄRCHER třídy Premium KÄRCHER SV 1802 / SV 1902 Jednoduše, pohodlně a rychle Čištění parním vysavačem bez použití chemii Při vysávání nečistot

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

LEŠTIČKY, DISKOVÉ BRUSKY, VIBRAČNÍ BRUSKY, EXCENTRICKÉ BRUSKY, PÁSOVÉ BRUSKY, VYSAVAČE, FUKARY

LEŠTIČKY, DISKOVÉ BRUSKY, VIBRAČNÍ BRUSKY, EXCENTRICKÉ BRUSKY, PÁSOVÉ BRUSKY, VYSAVAČE, FUKARY 103 LEŠTIČKY, DISKOVÉ BRUSKY, VIBRAČNÍ BRUSKY, EXCENTRICKÉ BRUSKY, PÁSOVÉ BRUSKY, VYSAVAČE, FUKARY 8 104 leštičky, bruska / leštička NOVINKA SP18SB LEŠTIČKA PRŮMĚR KOTOUČE (MM) 180 PŘÍKON (W) 705 POČET

Více

Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických materiálů,pomůcky a přípravky.

Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických materiálů,pomůcky a přípravky. Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických materiálů,pomůcky a přípravky. ZaZ Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. 1.Úvod 1.1 Čistění svarů pomocí elektronického zařízení V současné době je kladen

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

Vše o speciálních strojích

Vše o speciálních strojích Vše o speciálních strojích 124 Oblasti Pro podlaháře MAFELL nabízí pro parketáře a podlaháře sadu kvalitních strojů a nástrojů pro vše, co se týká podlahy. V oblasti pružné podlahy lze použít drážkovací

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Klimatizační jednotka EKJ-4-50 / EKJ-4-80

Klimatizační jednotka EKJ-4-50 / EKJ-4-80 Klimatizační jednotky ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby Lešetínská 16 719 00 Ostrava Kunčice Klimatizační jednotka EKJ-4-50 / EKJ-4-80 Určení: Klimatizační jednotky jsou určeny k použití v tepelně velmi

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

NT 611. Integrované uložení příslušenství. Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku. Integrované čerpadlo na špinavou vodu

NT 611. Integrované uložení příslušenství. Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku. Integrované čerpadlo na špinavou vodu Profesionální jednomotorový mokro-suchý vysavač s širokým příslušenstvím a objemem nádrže 55 l. Speciální filtrační systém umožňuje přepínat mezi mokrým a suchým vysáváním, aniž by bylo potřeba vyjmout

Více

Náhradní díly a servis

Náhradní díly a servis Náhradní díly a servis V lednu 2007 společnost PRO-FILTR, na základě potřeby zlepšit péči o zákazníky, vytvořila samostatné servisní středisko, jehož cílem je poskytovat kvalifikovaný servis vzduchotechnických

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Multifunkční vysavače MV 3 P

Multifunkční vysavače MV 3 P Multifunkční vysavače MV 3 P Vybavení: Sací hadice 2 m 35 mm Sací trubky 2 kusy 0.5 m 35 mm Mokro-suchá podlahová hubice Clips with 2 rubber and 2 brush inserts Spárová hubice Adaptér pro připojení elektronářadí

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

Úprava vzduchu filtrace

Úprava vzduchu filtrace Úprava vzduchu filtrace Vše potřebné pro profesionální filtraci stlačeného vzduchu Komponenty i celé sestavy. Naše filtrační zařízení spolehlivě odstraní z vašeho stlačeného vzduchu pevné částice, vodu,

Více

Pro odsávací techniku a pracovní ochranu

Pro odsávací techniku a pracovní ochranu Katalog Pro odsávací techniku a pracovní ochranu www.kemper.eu Obsah Odsávací systémy - mobilní Odsávací systémy - stacionární a centrální Systémy pro prostorové větrání Odsávací ramena a ventilátory Svařovací

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.04 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe

Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe GEA Modulární filtr Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe Projekční data 02/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Technický popis Použití / Komponenty

Více

Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Vhodná nádrž (sucho) 6.394-523.

Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Vhodná nádrž (sucho) 6.394-523. Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1 Průmyslový vysavač IV 60/27-1M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy třídy výbušných

Více

Nákup svařovací techniky v rámci dotací

Nákup svařovací techniky v rámci dotací Nákup svařovací techniky v rámci dotací Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava, www.hadyna.cz V posledních několika letech se pro nákup svařovací techniky, odsávání nebo také svařovacích automatů

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

Odkalovací filtr FSMad

Odkalovací filtr FSMad Leden 2014 objednací kód FSMadxx.200 (typ F76S) Odkalovací filtr FSMad JEMNÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM Použití KATALOGOVÝ LIST Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Více

NT 70/2 Prof. Výkonný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot s objemem nádoby 70 l a až třemi motory. 3 motory

NT 70/2 Prof. Výkonný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot s objemem nádoby 70 l a až třemi motory. 3 motory Výkonný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot s objemem nádoby 70 l a až třemi motory. 1 2 3 1 2 3 motory Vyberte si mezi 1, 2 neb 3 motory. Na přední straně je můžete dle vašich požadavků libovolně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 13-93. SYSTEMAIR a.s.

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 13-93. SYSTEMAIR a.s. SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair @systemair.cz http://www.systemair.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

thinkinglab SYSTÉM thinkinglab MYSLÍ A ŠETŘÍ ZA VÁS. www.thinkinglab.cz

thinkinglab SYSTÉM thinkinglab MYSLÍ A ŠETŘÍ ZA VÁS. www.thinkinglab.cz thinkinglab S Y S T É M S SYSTÉM thinkinglab MYSLÍ A ŠETŘÍ ZA VÁS. www.thinkinglab.cz P R O Ú S P O R O U V Ě T R Á N Í N Á K L A D Ů L A B O R A T O Ř Í thinkinglab Charakteristika systému thinkinglab

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

WRGW 60 Digi - L2. Elektrické napětí: 230 V 0,06 A. Výkon motor: 8/6/4/2W. Stupně rychlostí: 4. Krytí: IPX4. Účinnost rekuperace: 70%

WRGW 60 Digi - L2. Elektrické napětí: 230 V 0,06 A. Výkon motor: 8/6/4/2W. Stupně rychlostí: 4. Krytí: IPX4. Účinnost rekuperace: 70% WRGW 60 Digi - L2 Rekuperační jednotka s dálkovým ovládáním pohodlí a Hladina hluku: 8/6/4/2 db(a) Další: nástěnné provedení, deskový výměník, uzavírací klapka, regulace, EC motor, filtr, vícerychlostní

Více

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky Rekuperační jednotky kompaktní Nástěnné rekuperační jednotky Vysoce účinné rekuperační jednotky pro využití tepla, či chladu. Kompaktní jednotky lokálního nebo centrálního provedení. Vynikající technické

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Prodej: AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. Vrchlického 1208 511 01 Turnov tel. 481 32 39 31 e-mail: obchod@genborx.cz Úvod Mokrosuchý univerzální

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Inovace a uvádění několika nových řad výrobků ročně je standardem firmy.

Inovace a uvádění několika nových řad výrobků ročně je standardem firmy. KATALOG PRODUKTŮ Vážení zákazníci, společnost Master Profi je moderní a dynamicky se rozvíjející evropskou společností vyrábějící vysavače značky PROFI-EUROPE. Nabízí profesionální vysavače, které využijete

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Víceúčelový vysavač Vax

Víceúčelový vysavač Vax Víceúčelový vysavač Vax 1700 Více informací, kontakty, servis a další na www.vax-cr.cz český návod Obsah Důležité bezpečnostní informace... 1 Výbava vysavače... 2 Vysávání... 4 Čištění koberců, čalounění

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG-A Twist - nové patentované svařovací hořáky s nejdokonalejší ergonomií a flexibilitou MIG-A Twist - nová generace svařovacích hořáků Vzhled nových hořáků MIG-A

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instrukce pro uživatele Obsah AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instalace Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Instalace

Více

Doporučené základní materiály Ocel

Doporučené základní materiály Ocel 2000 2001 MTG3500 S / MTG5000 S standard, Up/Down (ruční svař.hořáky pro TransSteel) Nástavce 45 Tepelný ochranný štít (pouze 500A) Koaxiální kabel Přípojka FSC (Fronius System Connector) straně centrály

Více