Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze"

Transkript

1 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze

4

5 Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č. 276 Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce Senátní tisk č. 278 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3. Senátní tisk č. 204 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 4. Senátní tisk č. 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, ) 5. Senátní tisk č. 207 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) 6. Senátní tisk č. 216 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, ) 7. Senátní tisk č. 217 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, ) 8. Senátní tisk č. 218 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, ) 9. Senátní tisk č. 221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října Evropský senátní tisk č. N 106/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem 1

6 Evropský senátní tisk č. N 107/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení Evropský senátní tisk č. N 108/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu 11. Senátní tisk č. 242 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé 12. Senátní tisk č. 243 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé 13. Senátní tisk č. 244 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace 14. Evropský senátní tisk č. K 123/09 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU 15. Senátní tisk č. 268 Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým, Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, JUDr. Tomáš Lichovník) 16. Senátní tisk č. 260 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok Evropský senátní tisk č. K 124/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 18. Evropský senátní tisk č. K 130/09 Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!" 19. Senátní tisk č. 245 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září Senátní tisk č. 246 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze 21. Senátní tisk č. 247 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze 22. Senátní tisk č. 249 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, 2

7 doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince Senátní tisk č. 208 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu 24. Senátní tisk č. 222 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 25. Odvolání senátora Vladimíra Drymla proti rozhodnutí Mandátového a imunitního výboru ze dne 26. března Senátní tisk č. 206 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna Senátní tisk č. 240 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Senátní tisk č. 225 Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 3

8 9. funkční období Obsah 21. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 29. května Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jan Horník... 1 Senátor Vladimír Dryml... 2 Senátor Miroslav Antl... 2 Senátor Miroslav Antl Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014 (senátní tisk č. 276)... 3 Ministr obrany ČR Martin Stropnický... 3 Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 278)... 6 Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček... 6 Senátor Radek Sušil... 7 Senátor Vladimír Plaček... 9 Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Plaček Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Radko Martínek Senátor Miloš Malý Senátor Josef Řihák Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Čunek Senátorka Milada Emmerová Senátor Radko Martínek Senátorka Alena Dernerová Senátor Vladimír Dryml Senátor Radko Martínek Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Senátor Radek Sušil Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka I

9 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (senátní tisk č. 204) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Nenutil Senátor Tomáš Jirsa Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, ) (senátní tisk č. 205) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Nenutil Senátor Tomáš Jirsa Senátor Vladimír Dryml Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) (senátní tisk č. 207) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátor Zdeněk Brož Senátor Vladimír Dryml Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, ) (senátní tisk č. 216) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátor František Bublan Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, ) (senátní tisk č. 217) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková II

10 Senátor Miroslav Antl Senátor František Bublan Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, ) (senátní tisk č. 218) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátor František Bublan Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 (senátní tisk č. 221) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátor Jozef Regec Senátor Vladimír Dryml Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Balíček k posílení procesních práv občanů v trestním řízení (evropský senátní tisk č. N 106/09, č. N 107/09, č. N 108/09) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Tomáš Grulich Senátor Miroslav Antl Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (senátní tisk č. 242) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jan Hajda Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropskostředomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé (senátní tisk č. 243) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař III

11 Senátor Leopold Sulovský Senátor František Bublan Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace (senátní tisk č. 244) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátorka Veronika Vrecionová Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU (evropský senátní tisk č. K 123/09) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým, Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, JUDr. Tomáš Lichovník) (senátní tisk č. 268) Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Prezident ČR Miloš Zeman Senátor Miroslav Antl Senátor Jiří Čunek Jiří Nykodým Vojtěch Šimíček Tomáš Lichovník Senátor Vladimír Dryml Senátor Pavel Lebeda Senátor Tomáš Kladívko Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Kladívko Senátor Jiří Čunek Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 (senátní tisk č. 260) Anna Šabatová Senátor Jiří Čunek Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a IV

12 udržitelný růst podporující začlenění (evropský senátní tisk č. K 124/09) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Krejča Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!" (evropský senátní tisk č. K 130/09) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Krejča Senátor Petr Bratský Senátor Tomáš Jirsa Senátor Josef Řihák Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Krejča Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013 (senátní tisk č. 245) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátorka Milada Emmerová Senátor Zdeněk Brož Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze (senátní tisk č. 246) Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Senátor Miroslav Antl Senátor František Bublan Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze (senátní tisk č. 247) Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Senátor Martin Tesařík Senátor Jozef Regec Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol V

13 o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 (senátní tisk č. 249) Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Senátor Miroslav Antl Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (senátní tisk č. 208) Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Senátor Martin Tesařík Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (senátní tisk č. 222) Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Senátorka Eva Richtrová Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Odvolání senátora Vladimíra Drymla proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 26. března Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Miroslav Antl Senátor Lubomír Franc Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Pavel Lebeda Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml den schůze 30. května Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch VI

14 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013 (senátní tisk č. 206) Ministr kultury ČR Daniel Herman Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Vladimír Dryml Ministr kultury ČR Daniel Herman Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013 (senátní tisk č. 240) Zdeněk Prokopec Senátor Josef Řihák Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Hajda Senátor Miloš Malý Zdeněk Prokopec Senátor Josef Řihák Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 225) Senátor Antonín Maštalíř Senátor Jiří Bis Senátor Petr Bratský Senátor Antonín Maštalíř Senátorka Eliška Wagnerová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Pavel Lebeda Senátor Radko Martínek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Bratský Senátor Vladimír Dryml Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Radko Martínek Senátor Petr Bratský Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Senátor Antonín Maštalíř Předseda Senátu Milan Štěch VII

15 Senátor Jiří Bis Předseda Senátu Milan Štěch VIII

16 Těsnopisecká zpráva z 21. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 29. května 2014 (Jednání zahájeno v 9.03 hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám na 21. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Tato schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na schůzi vám byla zaslána ve středu 14. května tohoto roku. Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Alena Gajdůšková, Jaromír Strnad, Karel Korytář, Jan Veleba, Ivo Bárek, Petr Gawlas, Stanislav Juránek, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík, Miloš Janeček, Božena Sekaninová, Zdeněk Schwarz, Jiří Lajtoch, Dagmar Zvěřinová, Jaromír Štětina, Daniela Filipiová, Petr Šilar a Zdeněk Brož. Prosím vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak neučinili, a připomínám, že náhradní karty jsou v předsálí u stolku prezence. Nyní podle 56 odst. 4 určíme 2 ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 21. schůze Senátu byli senátoři Vladimír Plaček a Tomáš Grulich. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 21. schůze Senátu byli senátoři Vladimír Plaček a Tomáš Grulich. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 1. Registrováno 50 senátorek a senátorů, kvorum 26. Pro návrh se kladně vyslovilo 49, proti nebyl nikdo. Návrh byl schválen. Ověřovateli schůze byli tedy určeni senátoři Vladimír Plaček a Tomáš Grulich. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 21. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Svým dopisem mne ministryně práce a sociálních věcí požádala, zda by ji mohl při jednání Senátu zastoupit ministr Jiří Dienstbier. Navrhuji této žádosti vyhovět a zařadit tento bod senátní tisk č. 245 do bloku ministra Jiřího Dienstbiera jako pátý bod dnešního dopoledního jednání. Hlásí se k tomuto bodu pan senátor Jan Horník. Nyní je pořad schůze Senátor Jan Horník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Dovoluji si vám dát návrh, aby bod č. 29, což je 1

17 senátní tisk č. 272 byl přeřazen na příští, tedy další 22. schůzi, a to z toho důvodu, že dne se bude zde v Senátu konat veřejné slyšení situace v ÚSTR, které pořádá VVVK. Děkuji za případnou podporu. Předseda Senátu Milan Štěch: Takže pro tento okamžik vyřadit z programu tisk č Ano. Prosím o vystoupení pana senátora Vladimíra Drymla. Senátor Vladimír Dryml: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, navrhuji, aby bod č. 32 byl přeřazen úplně na konec za bod č. 33, tzn. druhý bod dopoledního jednání v pátek 30. května, aby byl větší prostor na diskusi kolem tohoto bodu. Předseda Senátu Milan Štěch: Takže přeřadit bod č. 32 jako první bod pátečního jednání? (Druhý.) Jako druhý bod pátečního jednání, za pana ministra Hermana Dále pan senátor Miroslav Antl. Senátor Miroslav Antl: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já si dovoluji tlumočit prosbu supliku pana ředitele, resp. předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů, doktora Igora Němce, který mě poprosil a já se k tomu jako garanční zpravodaj přidávám, zda by jeho bod mohl být vyřazen z pořadu dnešní schůze s tím, že by se dostavil na příští schůzi. To by byl můj návrh. Předseda Senátu Milan Štěch: To je bod 30? Senátor Miroslav Antl: To je bod, pardon, bod 30, ano. Bod 30, senátní tisk 273. Pokud bych se mohl jako zpravodaj vyjádřit i k návrhu pana senátora Drymla. My zítra jako výbor odlétáme na zahraniční pracovní cestu a já bych prosil, abychom projednali tento bod dneska. To znamená, jestli bychom mohli jeho návrh, resp. žádost zamítnout. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Kdo další se hlásí k tomuto bodu? Nikdo se nehlásí. Takže rozpravu uzavírám. Přistoupíme k hlasování. A moment ještě, já bych prosil pana Knotka, aby ke mně přišel. Mám tady nějakou nejasnost. Už je to ujasněné, děkuji. Budeme hlasovat o první změně, a to je žádost paní ministryně Marksové, aby se její bod č. 245 zařadil jako pátý bod dnešního odpoledního jednání v bloku pana ministra Dienstbiera. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko "ano" a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko "ne" a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 2, registrováno 54, kvorum 28. Pro návrh 53, proti nikdo. Návrh byl schválen. Další návrh byl vyřadit z pořadu dnešní schůze bod č. 29. Jedná se o senátní tisk č. 272, což je výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 3, registrováno 54, kvórum 28. Pro návrh 54, proti nikdo. Návrh byl schválen. 2

18 Další návrh na vyřazení byl vyřadit bod č. 30, senátní tisk č. 273, což je výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 4, registrováno 54, kvorum. Pro návrh 52, proti nikdo. Návrh byl schválen. V posledním hlasování o změně pořadu byl návrh pana senátora Drymla, aby bod č. 32, odvolání senátora Vladimíra Drymla proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru byl přeřazen jako poslední, pardon, jako druhý bod zítřejšího ranního jednání. To znamená druhý bod v jednání Senátu zítra ráno. Je to přesně tak. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 5, registrováno 54, kvorum 28. Pro návrh 4 osoby, proti 26. Návrh byl zamítnut. Vyčerpali jsme všechny návrhy na změnu pořadu, je to tak? Nikdo nemáte námitku? Takže budeme hlasovat o pořadu této 21. schůze tak, jak bylo navrženo, ve znění přijatých změn předchozími hlasováními. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 6, registrováno 55, kvorum 28. Pro návrh 50, proti 1. Návrh byl schválen. Budeme se schváleným pořadem v průběhu naší schůze řídit. Nyní projednáme 1. Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014 (senátní tisk č. 276) Tento senátní tisk uvede ministr obrany Martin Stropnický. Ano, pan ministr je přítomen. Takže pane ministře, prosím, máte slovo. Vítám vás. Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Vážené senátorky, vážení senátoři. Stávající mandát pro působení České republiky ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice vyprší dnem 30. června tohoto roku. Z tohoto důvodu jsem předložil s ministrem zahraničních věcí vládě návrh na prodloužení mandátu pro naše vojáky v Mali do konce tohoto roku. Vláda tento návrh 28. dubna schválila. Pro pokračování našeho vojenského působení v Mali hovoří následující skutečnosti. Aktivně přispíváme ke stabilizaci bezpečnostní situace v oblasti Sahelu a tím přispíváme k udržení bezpečnosti Evropy, tedy i České republiky. Výsledkem prvního mandátu výcvikové mise Evropské unie jsou 4 vycvičené malijské prapory, každý o počtu 700 osob, 120 kvalifikovaných malijských vojenských instruktorů a kolem 50 velitelů rot. Jsou tak vytvořeny reálné předpoklady pro malijskou stranu, aby postupně přebírala výcvik vlastních jednotek. Na těchto výsledcích mají samozřejmě svůj podíl i naši vojáci. Naše působení v Mali přináší výsledky a je velmi kladně hodnoceno nejen v Evropské unii, ale rovněž malijskou vládou. Současně je impulsem pro posilování spolupráce nejen 3

19 s Francií, ale i s dalšími členskými zeměmi EU, působícími v této misi. Česká republika prokazuje svým vojenským angažmá v Mali, mimochodem prvním v takto viditelné podobě na africkém kontinentu po roce 1989, že je schopna přispět svým dílem k posilování role EU jako globálního bezpečnostního aktéra. Návrh na prodloužení našeho vojenského působení v Mali v roce 2014 je předkládán z časových důvodů samostatně. Otázka vojenského působení v Mali po roce 2014 bude řešena v rámci návrhu celkového mandátu pro působení ČR v zahraničních operacích v letech 2015 a Ten bude vládě předložen v průběhu tohoto roku. Chceme početně udržet přítomnost v této misi v počtu do 50 osob. Aktuálně v misi působí 38 českých vojáků, kteří zajišťují ochranu sil a podílejí se na výcviku malijské armády. Objem finančních prostředků souvisejících s naším působením v Mali bude do konce roku 2014 činit zhruba 72 milionů korun. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany. Naše vojenské působení v Mali činí z České republiky plnohodnotného a respektovaného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti evropského prostoru. Přestože se jedná o misi, která patří k těm náročnějším, bez vojenského zapojení mimo naše hranice není možné zajistit odpovídající bezpečnost naší země. Závěrem si dovolím uvést, že návrh na prodloužení působení České republiky ve výcvikové misi EU v Mali v roce 2014 byl projednán dne 28. května tohoto roku ve VZVOB, který doporučil Senátu jej schválit. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Žádám o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem a děkuji za vaši pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Garančním a jediným výborem, který se uvedeným návrhem zabýval, je VZVOB. Tento výbor přijal usnesení, které máme jako senátní tisk č. 276/1 k dispozici. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Tomáš Kladívko. Pane senátore, máte slovo. Senátor Tomáš Kladívko: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Vláda předkládá Senátu tisk 276, návrh na prodloužení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce Od 1. dubna loňského roku působí - na základě rozhodnutí Parlamentu České republiky ve výcvikové misi Evropské unie v Mali - úkolové uskupení armády České republiky, které plní úkoly ochrany velitelství operace a částečně se podílí na výcviku příslušníků ozbrojených sil v Mali. Aktuálně působí v této operaci k dnešnímu dni 38 příslušníků armády České republiky, z čehož 34 plní úkoly ochrany velitelství operace a 4 osoby se podílejí na výcviku příslušníků ozbrojených sil v Mali. Působení českých vojáků je vysoce ceněno především ze strany Francie a Velké Británie. Velmi dobré hodnocení vyplývá i z přípravy našich vojáků před vysláním do operace a také z mnohaletých zkušeností získaných během plnění úkolů našich vojáků v mezinárodních operacích na Balkáně, v Iráku a v Afghánistánu. Vláda České republiky nám předkládá návrh pokračovat v této misi v období od 1. července do 31. prosince 2014, a to v celkovém počtu do 50 osob v dosavadním rozsahu. V praxi to bude znamenat poskytování ochrany velitelské mise v hlavním městě Mali, v Bamaku, a účast na výcviku praporu pozemních jednotek ozbrojených sil v Mali. Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních 4

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 17. schůze Pořad 17. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory TEMPUS 5/2015 ročník 24 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Pokračuje diskuse o postgraduálním vzdělávání lékařů Právní analýza kompetencí České lékařské komory Závazné stanovisko

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 2. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zasedacího pořádku

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Poděkování. Krajské konference OS budou volební, proto určitě přijďte! Léto končí a začíná období voleb. www.zdravotnickeodbory.cz.

Poděkování. Krajské konference OS budou volební, proto určitě přijďte! Léto končí a začíná období voleb. www.zdravotnickeodbory.cz. Bulletin č.7-8 červenec - srpen 4. 9. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz Léto končí a začíná období voleb Léto končí a začíná období voleb do zastupitelstev,

Více