červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str."

Transkript

1 červenec srpen 2014 Otevřeno Art muzeum legend > více str. 13 propletou kyjov jednosměrky? > více str. 4 Jiráskova ulice bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 4 Přes prázdniny Kyjov čekají opravy některých ulic - novou podobu dostane i Palackého, kde je v průběhu stavby omezen provoz.

2 Z radnice / červenec - srpen 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, nejen zraky, ale i řada vašich dotazů směřuje ke kyjovskému hřbitovu. Do svého finále spěje generální rekonstrukce obřadní síně. Záměrně užívám slova obřadní, neboť je naší vizí, aby se zde uskutečňovaly nejen poslední smuteční rozloučení se zesnulými, ale jak je to běžné v jiných městech, třeba také komorní kulturní akce. Pohřby se do těchto prostor vrátí od 1. září V neděli 31. srpna budou dveře obřadní síně otevřeny pro veřejnost a ve zde proběhne koncert Smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum, který rozezní tento prostor Mozartovým Requiem. Konečný účet za tuto rekonstrukci bude nakonec skoro o milion nižší oproti vysoutěžené ceně. Konečný účet za tuto rekonstrukci bude nakonec o milion nižší oproti vysoutěžené ceně, která činila 26 milionů Kč a o více jak 10 milionů Kč míň, než byla cena dle projektu. Chci zároveň poděkovat Ivě Pospíšilové farářce Církve československé husitské za poskytnutí náhradních prostor pro konání smutečních obřadů na Seifertově náměstí. Dokončují se také kolumbária. Jde o stavbu pro ukládání uren. V dnešní době sílí poptávka po těchto zařízeních, a to především u lidí, kteří se stěhují a nemají čas ani prostor pečovat o hroby na druhé straně republiky. Návštěvníci hřbitova si všimli, že se staví oplocení kompletního areálu a přibylo také osvětlení páteřních cest. Nejde jen o zlepšení prostředí a vhodnější atmosféru, nezanedbatelný je především efekt bezpečnostní. Po ukončení návštěvních hodin se areál zamkne. Úmyslným krádežím se nepodaří zabránit nikdy, bezcitní lapkové však dnes neměli jakékoliv zábrany, ani morální, ani fyzické. Ponořili jsme se do víru prázdnin. Pro mnohé z vás je to, doufám, také příležitost na chvilku vydechnout, nabrat sílu, navštívit zajímavá místa, poznat nové přátele. Pro nás pak společně čas obrnit se trpělivostí, shovívavostí a pochopením. Investiční akce, které se naplno rozběhly, jsou mnohdy zkouškou našich nervů, ale výsledek za ty dva měsíce komplikovaného parkování, hluku a prašnosti, uzavírek a omezení bude stát za to. Díky za vaši ohleduplnost a také aktivitu při dokončování podoby finální revitalizace. Přeji Vám všem krásné chvíle léta plné příjemných zážitků. František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 123. schůze Rady města Kyjova konané dne 12. května 2014 Na této schůzi radní navštívili ZŠ Dr. Joklíka. S ředitelem školy diskutovali o problémech školy a jejich řešení, o investicích do budoucna a jejich financování. Ředitel školy dále představil úspěchy žáků v různých soutěžích a olympiádách. Rada města rozhodla: poskytnutí dotace ve výši Kč pro HBK Kyjov o. s., na podporu hokejbalového klubu při reprezentaci města Kyjova; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro TJ Sokol Kyjov, Aerobik N. K. na náklady spojené s dopravou a startovné na MIA Festivalu v Praze; o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Fandíme rodině" schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a rozhodla o přijetí této dotace ve výši Kč. Projekt Fandíme rodině má za cíl zdůraznit význam rodiny, propojit všechny generace, zapojit je do společenského dění a připomenout 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Z tohoto projektu byla hrazena akce pro děti a seniory v Centru služeb pro seniory, dále dětské odpoledne na Sokolíčku a probíhající anketa. Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky Oprava chodníků MŠ Nádražní v Kyjově dle výsledků výběrového řízení se společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín za cenu Kč bez DPH. Zakázka řeší demolice stávajících a pokládky nových chodníků ze zámkové dlažby vč. úpravy herního betonového plácku pomocí umělého tartanu. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo vyhlášeno zveřejněním výzvy k podání nabídky na internetovém profilu zadavatele. V termínu pro podání nabídek do byla podána pouze jedna nabídka, kterou komise doporučila. Vlastní realizace zakázky proběhne v červenci Informace ze 124. schůze Rady města Kyjova konané dne 26. května 2014 Rada města schválila: výsledky výběrového řízení dle elektronické aukce na dodavatele akce Dodávka a montáž plastových oken a hliníkových dveří ZŠ Bohuslavice a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Okna Morávek s.r.o., Veselí nad Moravou za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Termín realizace je stanoven na červenec tohoto roku; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II na rok 2014 ve výši Kč. Rada města rozhodla: o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kyjov na zajištění provozu Tělocvičné jednoty Sokol Kyjov. Poskytnutá dotace bude použita na financování oprav budovy. Informace ze 125. schůze Rady města Kyjova konané dne 2. června 2014 Tato rada města se mimo jiné zabývala také přípravou zastupitelstva města. Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení MŠ Bohuslavice a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se sdružením firem VTPSTAV s.r.o., a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tzn. ve věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno zahájení výběrového řízení, do kterého se může přihlásit neomezený počet uchazečů. Současně byla zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek. Komisí byla vybrána nejvýhodnější nabídka; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště Kollárova Jurovského a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIE- TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace sídliště Lidická a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek. V rámci posouzení nabídek byly dvě nabídky vyřazeny pro nesplnění podmínek zadání. Hodnoceny byly tedy 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace sídliště M. Švabinského a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Brno za nabídkovou cenu ,23 Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena. Hodnoceny byly tedy 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce MK Za Stadionem Kyjov a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., Praha za nabídkovou cenu strana 2

3 / červenec - srpen 2014 Z radnice Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Palackého v Kyjově a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 4 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena. Hodnoceny tedy byly 4 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Regenerace sídliště Za Stadionem a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KKS, spol. s r.o. Příluky 386, Zlín, IČ: za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 4 nabídky, hodnotící komisí byla vyřazena 1 nabídka. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení ZŠ Újezd - přístavba a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Hodonín, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek. V rámci posouzení nabídek byla jedna nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Hodnoceno bylo pět nabídek; výsledky výběrového řízení na Dodávku 1 ks rotační kartotéky s výsuvnými zásuvkami a rozhodla o uzavření smlouvy se společností MEDIS INFO SECURITY s.r.o., Hlučín za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno formou elektronické aukce PROE.BIZ jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. K podání nabídky bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídku poté podali pouze tři uchazeči. Z těch byla nejvýhodnější nabídka právě od uvedené společnosti. Rada města souhlasila: s uzavřením smluv o dílo na provedení veřejných zakázek dle výsledků výběrových řízení takto: Provedení stavby Rekonstrukce vytápění výměna zdroje knihovna Kyjov ST mont Kyjov. spol. s r.o., Kyjov, za cenu Kč včetně DPH; se společným návrhem starosty města a ředitele MKS, aby předsedou programové rady Slováckého roku 2015 byl Jiří Petrů; se společným návrhem starosty města a ředitele MKS, aby tajemníkem programové rady Slováckého roku 2015 byl Zdeněk Langášek; Rada města jmenovala: štáb programové rady SR 2015 ve složení: Mgr. František Lukl, MPA, PaedDr. Ilona Slaninová, Mgr. Ladislav Pavluš, Jiří Petrů, Milan Pokorák, Zdeněk Langášek, Vanda Vykydalová, DiS., Mgr. Jana Truschingerová, Ing. Oldřich Talaš. Rada města rozhodla: o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Military muzeum na pořádání Vlkošských dnů v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek na podporu projektu Kašpárek v rohlíku revival účast na festivalu KEFÍR v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Sokol Bohuslavice oddíl kopané v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Lúky a sady Kyjovska na akci Vzdělávací dny na Boršovských lúkách v celkové výši Kč. Informace z úřadu hledejte na Informace ze 126. schůze Rady města Kyjova konané dne 9. června 2014 Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s E.ON Energie, a.s., jejímž předmětem je dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí do sjednaných odběrných míst. Podmínky včetně ceny za služby byly obsahem zakázky, která byla soutěžena v rámci e-aukcí, které v loňském roce probíhaly v prostorách radnice. Obdobné smlouvy budou uzavírány i s příspěvkovými organizacemi města Kyjova, a to na dobu určitou od do ; o vyhovění žádosti Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov v celkové výši Kč. Tato částka bude využita na činnost taneční skupiny. Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby ZŠ J.A. Komenského výtah, rampa, WC a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou KALA spol. s r.o. Kyjov, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako veřejná zakázka malého rozsahu, tzn. bylo uveřejněno na profilu zadavatele města Kyjova, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena celkem 1 nabídka. Informace ze 127. schůze Rady města Kyjova konané dne 16. června 2014 Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Cyklostezka Kyjov Bohuslavice II a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIE- TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tzn. ve věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno zahájení výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Současně byla zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek. Výše uvedená společnost byla hodnotící komisí vybrána jako nejlepší. Rada města souhlasila: s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu Opravy vozovek místních komunikací v Kyjově, část MK Květná. Při provádění frézování podkladu vozovky bylo zjištěno, že stávající podklad pod obrusnou vrstvou vozovky prakticky není, byla zjištěna pouze vrstva nestmeleného makadamu, v ploše 600 m2 dokonce nebyla ani provedena penetrace podkladu. Z tohoto důvodu se musel uzavřít dodatek ke smlouvě. Informace z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kyjova konaného dne 16. června 2014 Zastupitelstvo města vydalo: Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova s účinností od Zastupitelstvo města Kyjova zároveň uložilo radě města vyhlásit II. kolo grantového schématu s termínem do Znění nových Zásad naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz/ projekty a dotace) Zastupitelstvo města rozhodlo: o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro FC Kyjov 1919 o. s., jako finanční příspěvek na činnost oddílu v roce 2014; o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové, jako finanční příspěvek na činnost oddílu košíkové v roce 2014; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o. p. s., na provoz Denního stacionáře pro duševně nemocné; o zřízení příspěvkové organizace města Kyjova Domu dětí a mládeže Kyjov a schválilo zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Kyjov. Příspěvková organizace vznikne dne Zastupitelé se shodli na tom, že zřízení je podmíněno bezúplatným převodem nemovitostí a následným bezúplatným převodem na město Kyjov; o prodeji bytové jednotky 2+1 o celkové podlahové ploše s příslušenstvím 62,3 m 2, která se nachází ve 3. NP budovy č. p. 1034, 1035 na ulici Nerudova, za kupní cenu Kč; o realizaci investičních akcí včetně způsobu jejich financování (Rekonstrukce ul. Palackého, regenerace panelového sídliště (RPS) Švabinského, RPS Za Stadionem 1. část, RPS Lidická, Rekonstrukce MK Za Stadionem, Parkoviště Kollárova-Jurovského, Zateplení ZŠ Újezd, Zateplení MŠ Bohuslavice, Výtah ZŠ Újezd, Tělocvična ZŠ Újezd, Příjezdová komunikace ke šroubárnám, Cyklostezka Kyjov-Bohuslavice). strana 3

4 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Jiráskově ulici se konečně uleví Po dlouhých letech projekčních příprav, debat s vlastníky Šroubáren Kyjov a hledání finančních prostředků je v přípravě realizace nové příjezdové cesty do šroubáren. Odlehčí se tak nejen samotným obyvatelům Jiráskovy ulice, ale také přilehlých ulic Nerudova a Havlíčkova. Kamionová doprava, která denně až v počtu 40 vozů nad 3,5 tuny zavážela provozovny šroubáren, bude nově přijíždět do areálu těchto podniků kolem ČOV z odbočky silnice Kyjov-Milotice. Z tohoto důvodu musí být vybudováno nové napojení na tuto silnici. Také se provede přeložka vysokotlaku, přibudou výhybny a vjezdy. Vše by mělo být hotovo do konce září, objasnil starosta Kyjova František Lukl s tím, že půjde o sdruženou investici, kde největší podíl financuje město. Šroubárna Kyjov a Ždánice přispěje formou darovacích smluv částku kolem tří milionů korun. Šroubárna Kyjov postaví novou vrátnici a cesty uvnitř areálu. Zastupitelé řešili hlavně sport a domeček Delší než obvykle a mnohem bouřlivější, takové bylo poslední červnové zasedání kyjovských zastupitelů. Způsobila to především dvě zásadní témata podpora sportu a převod zřizovatelských funkcí Domu dětí a mládeže. Jsou tam dva rozdílné pohledy. První říká, ať domeček zůstane zaštiťován Jihomoravským krajem. Jeho roční přímé náklady jsou čtyři sta tisíc korun. Vše ostatní jde ze státního rozpočtu a je to záležitost mezd pracovníků, které samozřejmě budou ze státního rozpočtu financovány, i když bude zřizovatelem město, nastínil starosta František Lukl. Především rodiče dětí, které zařízení navštěvují, vidí mnohem větší výhody, když se vedení ujme město. Může podle nich lépe rozhodovat o volnočasových aktivitách mládeže. Definitivně chtějí zastupitelé rozhodnout v září. Projednávat budou opět i dvoumilionovou částku, kterou město před časem poslalo na účet Městského sportovního klubu a nyní ji neúspěšně vymáhá zpět. Sportu se pak týkala i diskuse kolem dotací. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací 350 tisíc pro basketbal a 350 tisíc pro fotbal, ale zároveň uložilo radě, aby v novém rozpočtu města byly tyto nosné sporty vyňaty z grantového systému a byly přímo položkou systému, aby se s nimi nemuselo dvakrát rozhodovat v souvislosti s tím, jak je na tom město finančně dobře nebo špatně, doplnil starosta. Uzavření knihovny Kyjov V období od do proběhne čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Provoz bude zahájen Pobočka Bohuslavice oznamuje svým čtenářům uzavření pobočky v Bohuslavicích od do V tomto období bude na budově prováděno zateplení a výměna oken. Na čtenáře se těšíme opět od Budou v Kyjově jednosměrky? Doprava ve městě každoročně narůstá. To s sebou přináší nejen nároky na parkování, ale také zamyšlení se nad otázkou zjednosměrnění některých ulic. Částečně situaci budou řešit rozšířené parkovací plochy v souvislosti s revitalizací sídlišť tam, kde je možné citlivě zabrat veřejné prostranství či zelené plochy. Těchto ale není mnoho a spoluobčané si čím dál více uvědomují, jakou nezastupitelnou funkci má městská zeleň. Z toho vyplývá nutnost využití stávající sítě místních komunikací také k parkování. Zde se ale v současné době naráží na dopravní předpisy, které stanovují, jaká má být šířka volného pruhu k projíždění. Zjednosměrněním některých místních komunikací bychom našli možnost zákonného parkování a projíždějící řidiči by nemuseli krkolomně vyhýbat naproti jedoucím vozidlům. Typickým příkladem je ulice Vrchlického nebo Urbanova. Auta stojící od mlékárny až po základní školu J. A. Komenského brání v plynulosti dopravy oběma směry. Ano, tam bydlící občané by byly znevýhodněni oproti současnému stavu, neboť by ke svým nemovitostem mohli zajíždět pouze z jednoho směru. Kolizních situací, couvání a nervozity by však ubylo, uvedl příklad starosta František Lukl. Samotnou kapitolou jsou úvahy dopravních expertů o možnosti zjednosměrnění Střípky z městské policie Špatné dveře Ve 23 hodin bylo přijato telefonické oznámení od paní z Kyjova, že jí zvoní na zvonek opilec a nechce odejít. Hlídkou zjištěn opilý jednašedesátiletý muž snažící se dostat do domu. Po chvíli pochopil, že hledá špatně a správné vchodové dveře do jeho domu jsou na jiné ulici. Poté upustil od dalšího zvonění a vydal se k domovu. Strážníci dohlíželi na celou jeho cestu k domovu. A jak to vidí facebook? Téma: VENČENÍ PSŮ Zdravím, mám takový malý dotaz, kdo chodí venčit psa jako tele (soudím podle pokladů, co tam nechává) po chodníku směrem ke školce a škole Dr. Joklíka? Kolem chodníku je těchto psích pokladů nepočítaně! Máme doma taky pejska, sice menší rasy, ale uklízíme! Nevyjdu ven bez sáčků. Pokud ten dotyčný nechce uklízet po svém mazlíkovi, tak ať chodí venčit někam na pole! Není to daleko! Syn mi doma hlásí, že po cestě domů napočítal 13 hov..., krásná zábava, že? náměstí, a to směrem od pošty. K této úvaze je vede řada dopravních incidentů, které zažívají řidiči vyjíždějící z kolmých stání u pošty a dál. Také se jeví jako velmi nešťastná ostrá zatáčka u kostela. Pokud by si zde nemusela auta vyhýbat obousměrně, pak by došlo k plynulejšímu pohybu v této části. Že je stávající situace alarmující, vidí všichni. Pokud ji chceme změnit, bude to o kompromisu, tedy o vzájemných ústupcích, toleranci a především zdravém rozumu, zdůraznil Lukl s tím, že představitelé města chystají k tomuto tématu na měsíc září veřejné projednání. Kradl boty V 11 hodin bylo na služebně oznámeno, že v jedné z místních prodejen došlo ke krádeži obuvi neznámým pachatelem, který je ovšem nahrán na kamerovém záznamu umístěném v prodejně. Zkoušel si gumové pantofle v hodnotě 89 Kč, které poté odcizil. V regálu nechal odloženy staré, prochozené a děravé. Dle místní znalosti strážníci pachatele ze záznamu rozpoznali, byl předvolán k podání vysvětlení. Po chvíli volal oznamovatel krádeže, že se pachatel vrátil a odcizené boty zaplatil. Věc byla dořešena jako majetkový přestupek. Manželské neshody Ve 20 hodin vyjeli strážníci po oznámení do Boršova, kde mělo docházet k manželské potyčce v jedné z místních rodin. V době příjezdu hlídky ke vzájemnému konfliktu již nedocházelo. Na místě chyběl jeden z účastníků hádky, a to manžel. Před strážníky se ukryl na půdě rodinného domu, ale netrvalo dlouho, než jej hlídka nalezla. Poté z úkrytu vylezl a při následné dechové zkoušce mu bylo naměřeno 3,69 promile. (red) Téma: KYJOVSKÝ OKRUH Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak to letos je s Kyjovským okruhem z pohledu města? V kalendáři je zářijový termín uveden, ale je to povoleno? Děkuji za odpověď. Město Kyjov: Dobrý den, Zastupitelstvo města Kyjova povolilo pořádání Kyjovského okruhu jako posledního ročníku v roce Z tohoto důvodu se letos již tato akce neuskuteční. Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 4

5 / červenec - srpen 2014 Z našeho města Soutěžte o nejkrásnější balkon Komise životního prostředí města Kyjova vyhlašuje soutěž o nejkrásnější rozkvetlý balkon, okno a předzahrádku roku Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 1. okna a balkony, 2. předzahrádky. Přihlášky do soutěže může podávat každý, a to písemně na podatelnu MÚ Kyjov nebo elektronicky mailem na adresu: v termínu do Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení osoby, která květiny pěstuje, adresu, na níž se rozkvetlý balkon, okno či předzahrádka nachází. Fotografie není podmínkou. Komise provede do konce srpna hodnocení. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen se uskuteční v září. Podrobnější informace: MÚ Kyjov, odbor majetku, Tomáš Blažek, tel (red) Koupací sezóna 2014 Počátkem června v Kyjově otevřelo koupaliště i koupací biotop v Bohuslavicích. Návštěvníci se letos mohou těšit na rozšíření bufetu v Kyjově nebo novinku v podobě trampolíny zdarma pro nejmenší v Bohuslavicích. Na prázdniny je během sezony plánován třikrát aquazorbing. Otevřeno bude v červenci denně od 9.00 do a v srpnu od 9.00 do 20.00, v Bohuslavicích a v srpnu od do Děti do šesti let a držitelé ZTP průkazů mohou přijít zdarma, do patnácti let na celý den za 20 korun, dospělí pak za 35 korun. V Bohuslavicích je cena vstupného na celý den 30 a 15 korun. Samozřejmě, že v nabídce je i zlevněné rodinné vstupné nebo sezónní permanentky. (red) První senoseč v Kyjově foto autorka: Práci s kosou si vyzkoušela i Žaneta Brhelová, hlavní organizátorka občanského sdružení Radovánky a průvodce dětí lesní mateřské školky. Vlídné počasí, příjemná zeleň okolí s nedalekým splavem Kyjovky a přátelská atmosféra, to byly devízy prvních Oslav slunovratu, spojených s nočním pozorováním motýlů a ranní senosečí. Organizátoři jsou přesvědčeni, že se jim podařilo založit novou tradici. Když jsme se o něco podobného pokoušeli před dvěma lety, místní na nás zavolali policajty," vzpomíná Barbora Lungová, zakladatelka občanského sdružení LUSK (Lúky a sady Kyjovska). Místní posečou jenom asi deset procent z celkové rozlohy louky," potvrzuje Žaneta Brhelová ze sdružení Radovánky, které provozuje mateřskou lesní školku. Jejich upravená maringotka, která funguje jako zázemí pro děti, stojí právě na této louce. Celou akci Oslav slunovratu jsme připravili ve spolupráci se spřáteleným sdružením Radovánky," přibližuje Bára Lungová, která se před lety začala o boršovské louky za tenisovými kurty a dolním splavem Kyjovky starat na vlastní pěst. V současné době město Kyjov svěřilo do péče sdružení ekologických aktivistů LUSK toto území na šest let. Louky je třeba posekat alespoň dvakrát do roka. Osm lidí intenzivně pracovalo na organizaci akce. Liba Sedlářová oslovila folkloristy, protože si myslím, že lidové písničky k senoseči patří," dodává Lungová. Příjemnou atmosféru svěžího nedělního rána podtrhla vystoupení Tragačnic, mužského pěveckého sboru z Boršova, Nětčic a dětské cimbálové muziky Stužka pod vedením Pavla Švorby z Boršova. Při kosení se vystřídalo na patnáct sekáčů, zapojili se i tatínkové dětí lesní mateřské školky. Marie Budíková Bambiriáda představila plejádu kroužků pro děti Způsobů, jak příjemně i užitečně trávit volný čas, je celá řada, rozhodnout se ale pro ten správný koníček už v dětství někdy není snadné. V Kyjově letos podruhé pomohla Bambiriáda. Ucelená přehlídka volnočasových aktivit školákům i předškolákům představila desítky zájmových činností. Spolky a sdružení, které navštěvují děti nejen v Kyjově, ale i jinde v regionu, se pochlubily svou činností v rámci deseti stanovišť. Po oba dny Bambiriádu doplnila i pódiová vystoupení. V pátek například diváci zhlédli divadelní představení Dětského kočovného divadla, v sobotu přehlídku Tanečního a gymnastického kroužku Gyta nebo ukázku práce s modely letadel. Piáno na ulici - zahrát si může každý Postavit piáno na ulici je nápad, který zaplavil i zaujal nejedno české město. Dorazil také do Kyjova, kde se posledních pár dní ozývají uličkou poblíž centra tóny z prstů nadaných kolemjdoucích. Jednou, asi v půl čtvrté ráno, jsem si zapnul rádio a tam byl rozhovor s člověkem, který tuto akci spustil. Tak jsem si řekl, když je to v Praze, Brně, Olomouci, tak proč ne v Kyjově, sdělil iniciátor akce František Kouřil. Uvedení nástroje do ostrého provozu v uličce proti kostelu a kašny na náměstí bylo spojeno se setkáním příznivců hudby. Piáno tam zůstane natrvalo. Zahrát si na něj může každý. strana 5

6 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Den Země patřil letos hlavně stromům Den Země slavily děti z celého Kyjovska v městském parku. Sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu zapojilo téměř stovku dobrovolníků a různé spolky, aby společně připravili den plný zážitků ve spojení s přírodou. Téma letošního setkání bylo stromy. Udělali jsme to v městském parku, protože lidé možná každý den chodí parkem, ale to, co vídáme každý den, už většinou nevnímáme. Chceme upozornit na krásné stromy, které jsou v parku, třeba 110 let starý platan nebo nádhernou lísku, která tady roste, uvedla Hana Horňáková z Kyjovského Slovácka v pohybu. Letos se na akci v parku podílelo 85 dobrovolníků. Stanoviště, která si školy procházely, souvisela s tématikou přírody. Děti si mohly vyrobit ptačí budku, odhalit keltský stromový horoskop, poznávat dřeviny, ochutnat med a vyzkoušet další aktivity v přírodě. Bylo možné dokonce adoptovat strom. Ocenění žáků S koncem školního roku město Kyjov přivítalo v atriu Radniční galerie úspěšné školáky. Jejich ocenění je součástí slavnostního setkání, na kterém zástupci radnice předávají poděkování za výborný prospěch, skvělé chování a další individuální či kolektivní aktivity školní mládeže. 2x foto archiv Kyjovské Slovácko v pohybu Pivní slavnosti v Bohuslavicích podruhé Ve slunečném červnovém sobotním odpoledni se v Bohuslavickém Art mlýně konal již druhý ročník přehlídky domácích pivovarů. Útulné prostředí starého mlýna s dobovými rekvizitami se stalo útočištěm pro návštěvníky pivaře, nepivaře, i rodiny s dětmi. Po loňské úspěšné premiéře byli pořadatelé, sdružení Demižonek a Zahrádkáři z Bohuslavic, plni očekávání, které se vyplnilo v podobě tří stovek návštěvníků. Ti měli možnost ochutnat přes dvacet druhů piv celkem od osmi malých pivovarů z širokého okolí. Kromě klasických světlých ležáků nechyběla ani piva vícestupňová, nefiltrovaná, černá, višňová či konopná, další specialitou bylo například pivo vyrobené na míru Búslavské granát. A protože byla nabídka opravdu pestrá, ne každému se podařilo probojovat se přes všechny vzorky ke svému favoritovi. Pivní slavnosti ovšem nebyly jenom o oslavě piva. Mnozí slavili rovněž jídlo, neboť k lahodnému moku bylo možné zakousnout výborné speciality z venkovní kuchyně. Celá oslava byla korunována hudebním doprovodem čtyř hudebních skupin různých žánrů. Ty hrály k poslechu i k tanci do pozdních nočních foto archiv o.s. hodin. Aby akce nebyla omezena na pouhé koštování, proběhly během večera soutěže o nejvyšší komín z prázdných kelímků a štafeta v pití piva. A výherci? Byli oceněni jak jinak než pivem. Příznivci piva odcházeli výhradně s úsměvem na rtech, vždyť v tom téměř letním odpoledni bylo společné posezení s dobrou zábavou stejně důležité, jako to dobré pivo. Pořadatelé touto cestou děkují městu Kyjovu a Městskému kulturnímu středisku Kyjov, které velkou měrou přispěly ke zdárnému průběhu akce. o.s. Demižonek Velký dětský den Děti se bavily i poslední květnovou neděli na Masarykově náměstí v Kyjově před radnicí u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Plnily zajímavé úkoly na stanovištích a soutěžily v malování kyjovské radnice. Za to dostávaly sladké odměny, upomínkové předměty a zmrzlinu. No a nakonec je čekala velká tombola, takže nikdo neodešel domů s prázdnou. Součástí akce byl i velmi oblíbený skákací hrad. Celý bohatý program hudebně doplnila Brass Banda ze ZUŠ v Kyjově a boskovická Espuelas Mariachi. Děti byly nadšené a spokojené ze zábavy, odměn, občerstvení, her a tomboly. Poděkování patří též všem firmám, které se na akci sponzorsky podílely, dobrovolníkům a MKS Kyjov. Tomáš Kunz, Karel Longaver Zbavit se blech je zkrátka užitečné! Fénix nespí a je tady pro vás každý den. V červnu jsme dali prostor schůzce kyjovských zastupitelů přímo v centru. Dále pak ještě jedné akci za účelem milého setkání vetešníků a sběratelů. A jestli blešák budeme opakovat? To se ví. Předvánoční čas bude vhodnou příležitostí přijít si vybrat něco z bohaté nabídky vašich sklepů, půdních prostor, šperkovnic, šatníků... Zkrátka, pokud doma máte něco, co už vám neslouží, rozhodně to ještě nějaký ten měsíc vydrží a pak, na podzim, dáme vědět, kdy se u nás můžete ukázat na dalším ročníku Blešáku. Pracovníci Fénixu Narození: Filip Herzán Agáta Víšková Antonín Bracek Jubilanti: Anna Panglová 100 let Jaromír Dřímal 93 let Květoslava Domanská 92 let Božena Masaříková 91 let František Paška 85 let strana 6 Anděla Čerňáková 85 let Otýlie Staňková 85 let Oldřiška Urcová 85 let Miroslav Šalša 85 let Jiřina Teplíková 85 let Marie Strouhalová 85 let Bohumil Kudláč 85 let Petr Kořístka 80 let Mojmír Bartoň 80 let Drahomíra Ondříšková 80 let Stanislava Šašinková 80 let Marie Talašová 80 let Ludmila Diasová 80 let Marie Sommerová 80 let Ivona Zapletalová 80 let Jaroslav Řihánek 80 let Libuše Florová 80 let Karel Růžička 75 let Marie Valentová 75 let Úmrtí: Miloslav Vasický Josef Juřík

7 / červenec - srpen 2014 Z našeho města Studentské úspěchy Den dětí slavnostně otevřel nové hřiště V červnu jsem se zúčastnila Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Plzni. Před odbornou komisí jsem obhajovala práci z oboru biologie na téma Electromobility shift assay jako nástroj studia DNA protein interakcí při výzkumu telomeras. O SOČ jsem se zajímala už na jaře minulého roku. Dostala jsem se k ní vlastně úplně náhodou. Moje spolužačky se zmínily, jestli se nechci přihlásit na jedno z podporovaných témat, která jsou každoročně vypisována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Pár dnů na to jsem již měla pohovor se svým případným školitelem. K mému překvapení a radosti jsem nakonec byla k této práci doopravdy vybrána. Začala jsem se jí věnovat v říjnu loňského roku. Pod vedením svého externího konzultanta jsem se podílela na několikadenní experimentální části výzkumu, která probíhala na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně. Poté jsem několik měsíců všechny informace zpracovávala do podoby odborné práce. Po náročném vypracovávání a deváté textové verzi jsem své dílo konečně zdárně dopsala. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že se úspěšně probojuji přes školní, okresní i krajské kolo až na celostátní přehlídku. A právě ta byla pro mě obrovskou odměnou za tu spoustu času a úsilí věnovaných této práci. Po závěrečné přípravě a následné zdařilé prezentaci jsem nakonec ze šestnácti uchazečů obsadila úžasné 9. místo. Veronika Šafářová septima A Klvaňova gymnázia v Kyjově Další místo, kde si mohou děti hrát, přibylo před časem v Kyjově. Teprve Den dětí 1. června oficiálně nové hřiště představil. Strávit odpoledne na některé z atrakcí při hrách a nebo při ukázkách jednotek záchranného systému přišly celé rodiny, dokonce i z okolí. Neměli jsme možnost to slavnostně otevřít na podzim loňského roku, měli jsme problémy s trávou, ani počasí tomu nesvědčilo, tak jsme se domluvili, že by bylo příjemné tady strávit Den dětí. Mohlo by se to stát příjemnou tradicí, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Podle starosty si nové hřiště na ulici Luční jistě získá oblibu. Nabízí se i možnost jeho prostor využít případně na další kulturně-společenské akce. Už samotný Den dětí totiž ukázal, že je místem, kde se mohou setkávat obyvatelé města napříč generacemi. placená inzerce strana 7

8 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Řekni, kde ty kytky jsou aneb Procházkou za Kyjov za inspirací do vaší zahrady Letní dny skýtají nejen možnost zájezdu k moři nebo do vzdálenějších atraktivních míst naší vlasti, ale také možnost procházek v katastru města Kyjova přírodních pozoruhodností zejména kolem Bohuslavic je tu nepřeberně. Za zmínku stojí stepní louky, které se většinou vyvinuly z bývalých úhorů. Některé mají status ochrany přímo v obci Bohuslavice najdete přírodní památku Bohuslavické stráně, která je rozdělena na dvě části - Hrad a Chrástku. Obě je nejlépe navštívit právě v červenci, kdy jsou louky v plném květu a plné motýlů, sarančat, kobylek a jiného hmyzu. Svahy se skví mnoha barvami převažují fialové chrpy, žluté divizny, polní jetel, spousty hvozdíků kartouzků, v srpnu rozkvetou modrofialové hlaváče a pelyňky. Právě na takovýchto stepních stráních můžete zahlédnout různé druhy modrásků, včetně vzácných modrásků hořcových, které se ale nalézají na jiných loučkách v katastru obce. Kromě Hradu a Chrástky je ovšem v Bohuslavicích také několik tzv. významných krajinných prvků, vékápéček. Všechny čtyři jsou luční stráně stepního charakteru, některé kombinované se sady nebo s lesíky. Část je obecní (Podsedky louky ve svahu nad cestou z Bohuslavic do Bukovan), například Bohuslavická Nová hora poblíž boršovských Kameníků (název dle katastrální mapy) patří řadě soukromých majitelů. Zde údajně vyrůstaly ještě za války koniklece, stejně jako na Holém kopci poblíž Lenivé hory dnes zde není po koniklecích ani stopy. Přesto, že k Nové hoře zatím nebyla obnovena původní cesta, stojí za to se tam na začátku července vypravit - kromě pěkných výhledů na Bukovany a Bohuslavice budete překvapeni i neobvyklou květenou některé z rostlin, jako vítody nebo černýše jsme zvyklí vídat spíš už jen v Bílých Karpatech. I zde je stále poměrně hojný hořec křížatý. Pozoruhodná je stráňka Denešvár kousek nad borovým lesíkem přímo nad posledními domy v Bohuslavicích. Původně zde vyvěralo prameniště, kolem kterého rostl pro tento biotop typická tráva suchopýr. Dnes zde najdete pozůstatky krajinného managementu z dob reálného socialismu voda byla svedena do betonových skruží, potůček je sveden patrně do rour a vyvěrá až v Bohuslavicích. Na Denešváru je také malý lom, v němž jsou ještě staré třešně a zbytky loučky plné mateřídoušky. Přírodní památky a VKP mají jednu výhodu nemusíte do nich platit vstupné, přitom máte plnohodnotný estetický, dnes už i historický zážitek. Pokud máte rádi květiny, ale nechce se vám pachtit v záhonech běžte si pro inspiraci na zbytky luk, které jsou od centra Kyjova tři, čtyři kilometry vzdušnou čarou. Barbora Lungová Foto archiv autorka: Foto z r rozkvetlý bohuslavický hrad. V červenci jej uvidíte v bílé, žluté a fialové. Kosení probíhá jednou za rok v září. KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, Začátky vysílání v hodině B: / / 3.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Magazín Kyjov - premiéry ÚT, PÁ Magazín Kyjov - repríza Magazín Veselí - premiéra ÚT, PÁ Magazín Veselí - repríza Skladba vysílacích hodin v programu od začátky vysílání v HODINA A 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:15:00 Magazín Uherské Hradiště reprízy PÁ, PO 00:30:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:40:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Programová příloha premiéra PO 00:55:00 VTX ZL, UH, UB 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA B 19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:10:00 Magazín Hodonín reprízy ÚT, PÁ 00:19:00 Kyjovský týdeník premiéry ÚT, PÁ 00:26:00 Kyjovský týdeník reprízy ÚT, PÁ 00:35:00 Veselský týdeník premiéra ST 00:42:00 Veselský týdeník repríza ST 00:52:00 Programová příloha premiéra PO 00:57:00 VTX HO, KY, VM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA C 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 CZ&SK magazín - premiéra ST 00:30:00 Regiony - premiéra ČT 00:45:00 Živá panorama 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA D 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Jižní Morava - premiéry ÚT, PÁ 00:15:00 Brněnské oko - premiéra ČT 00:37:00 Magazín Sport premiéra PO 00:53:00 Programová příloha premiéra PO 00:58:00 VTX BM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na aktuální délce magazínů 24hodinový program regionální televize TVS ZLÍNSKÝ KRAJ SLOVÁCKO CZ&SK + REGIONY JIŽNÍ MORAVA Hlasujte a vyberte nejlepší informační centrum Do konce července mohou lidé hlasovat v soutěži o nejlepší informační centrum. Pořádá ji A.T.I.C. ČR a CzechTourism ve spolupráci s Deníkem. Pokud jste spokojeni se službami Informačního centra Kyjov, máte jedinečnou možnost ho i v letošním roce podpořit svým hlasem na webových stránkách Hlasování je možné pouze z jedné IP adresy. Zajímavosti z Kyjova a blízkého okolí Regionální televizi TVS naladíte také v pozemním digitálním vysílání v Multiplexu 4, kanál 42. strana 8

9 / červenec - srpen 2014 Sociální oblast Děti z Dětského centra si zajely do ZOO Jarní a letní měsíce v životě dětí znamenají sluníčkem prozářené výpravy do přírody, jsou spojené s aktivním pohybem, s výlety. Také pro děti z Dětského centra Kyjov je toto období spojeno s mnohem pestřejší paletou různých aktivit. Přestože naše možnosti nejsou bez hranic, snažíme se zajišťovat zajímavé vycházky, výlety, návštěvy pro děti do atraktivních míst. Vítaná je každá možnost poznávání okolního světa. A právě v květnu obdržely děti nádherný dárek od jedné cestovní agentury, která sponzorsky poskytla dopravu do ZOO Hodonín. Díky tomu se osmičlenná skupina dětí -batoláčků společně s doprovodem mohla vydat na cestu za zvířátky nejen domácími, ale také za těmi exotickými. Přípravy byly obrovské, nadšení dětí ještě větší. Již den před samotnou cestou si děti s výchovnou sestrou (ale i s ostatními sestřičkami) povídaly o zvířátkách. A někteří měli v ten den ve svém aktivním slovníku nejčastěji skloňované slůvko opičky. Když nastal očekávaný a pečlivě naplánovaný den, pozorný řidič František Frýsa přijal dětskou osádku na palubě mikrobusu a zajistil bezchybný odvoz dětí na místo určení. Výlet se opravdu vydařil, odměnou byly spokojené úsměvy dětí, jejich překotné zpracovávání všech zážitků. Konec byl zpečetěn nadílkou dešťových kapek, ale to už naše výprava seděla v bezpečí krásně vytopeného autobusu. Co dodat nakonec? Velké poděkování všem, kdo umožnili dětem takový zážitek. Jana Petrášová, ředitelka DC Kyjov S drogovou prevencí do mateřských škol Drogy, alkohol nebo cigarety...témata, se kterými se setkávají dospívající i dospělí, často ale až v době, kdy se jich některé z nich dotýká a negativně ovlivňuje. Jako prevence má sloužit projekt Kontaktního centra a Centra pro rodinu. Do mateřských škol s ním vyrazili Jarmila a Radek Švábovi. Zaměřujeme se na to, aby děti měly správný postoj k věcem. Jednak mluvíme o tom, co jim škodí jako dětem a zaměřujeme si na tři základní oblasti, které škodí dospělým, a to je alkohol, drogy a cigarety, nastínila spoluautorka projektu s tím, že tato tři zla představují bytosti ze zlověstného zapovězeného ostrova, a to je Alkoholín, cigaretoví banditi a šelma Drogéra. Inspirací k představení byla kniha Filipova dobrodružství. Projekt podpořilo i město Kyjov a předpokládá i pokračování, které by upozornilo vedle zmiňovaných závislostí například na šikanu nebo kyberšikanu mezi dětmi. Fénix představil své služby při dnu otevřených dveří Na modelu evropské sociální psychiatrie postavili v Kyjově fungování Sociálně psychiatrického centra Fénix. S jeho významem pro region se seznámili i kyjovští zastupitelé v rámci dne otevřených dveří. Vedle dnes už známé služby Denního stacionáře veřejnost oslovuje např. rodinná terapie, kterou vede vyškolený rodinný terapeut, kdy pracuje s partnerskými páry i rodinami. Pak je zajímavá i metoda One Brain - při ní uvolňujeme emoční stres a startujeme samoozdravovací režimy organismu. Nezanedbatelnou úlohu hraje velice zajímavý přístroj Bicom. Pracuje na principu biorezonance, tzn. na určitých frekvencích, které vysílá do Klienti Domova Horizont dělali zkoušky MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov poskytuje vzdělávání klientům Domova Horizont. Pedagogové školy organizují i kurzy k doplnění vzdělání, které jsou určeny pro klienty, kteří nikdy nechodili do školy, nebo základní vzdělání nedokončili. K úspěšnému dokončení tohoto kurzu skládají klienti komisionální zkoušku. Nejinak tomu bylo i letos. Zkoušku skládali čtyři klienti účastnící kurzu, v jejímž průběhu panovala velmi příjemná a slavnostní atmosféra. Pozvaní hosté - pracovníci Domova Horizont a ředitelství MŠ a ZŠ chlapce povzbudili a pomohli jim překonat počáteční trému. Někomu se víc dařilo v počtech, jinému ve čtení, ale všichni zadané úkoly splnili a vyhověli tak požadavkům komisionální zkoušky. Na závěr byl předán doklad o získání základů vzdělání - vysvědčení. Klienti obdrželi rovněž věcné dárky, pamětní listy, a při závěrečném pohoštění jim všichni hosté a pedagogové popřáli, aby vědomosti získané v kurzu dál rozvíjeli a využili je ve svém dalším životě. Dáša Novotná, zástupkyně školy těla pacienta, můžeme řešit i fyzické a psychosomatické problémy, uvedla za Fénix vedoucí Denního stacionáře Radka Galanová. Největším oříškem dobře nastavených sociálních služeb je při tom ve většině případů jejich financování. Závisí na podpoře státu, kraje, i místních samospráv. Často pak na individuálním přístupu nebo filantropii stran veřejnosti. Na posledním zasedání proto kyjovští zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o. p. s., na provoz Denního stacionáře pro duševně nemocné. Reportáže nejen z Kyjova strana 9

10 Otravují vás vaše půjčky? VRÁTÍME VÁM AŽ 18 SPLÁTEK Spojte si je do jedné a ušetříte. UniCredit Bank Expres Jungmannova 1310/10, Kyjov (průchod z náměstí na autobusové nádraží) tel.: , mobil: Reprezentativní příklad: Chci si půjčit Kč Celková výše úvěru Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč a poplatek za pojištění ve výši Kč Doba trvání úvěru 84 měsíců Úroková sazba 13,40 % p. a. Výše měsíční splátky Kč Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 20,90 % p. a. Celková splatná částka Kč Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) Výše odměny v podobě vrácených splátek tak v případě uvedeného příkladu může činit až Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši jen 5,70 % p. a. Odměna za řádné splácení se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné výhodné PRESTO Půjčky s dobou splatnosti 84 měsíců. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma DIGITÁLNÍ VÁHY, POKLADNÍ SYSTÉMY Zvyšte prestiž své prodejny Nově - úřední cejchování vah Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) strana 10 placená inzerce

11 Vyšla nová deska posvátných písní Novou desku Vyšla hvězda na kraj světa - Písně posvátné ze sbírky Františka Sušila vydalo sdružení Tetky z Kyjova. Autorsky se na něm podíleli Tetky z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Děcka ze Skoronic, Mužský sbor z Kyjova a sólisté. " Posvátné lidové písně nesloužily pouze k oslavě a uctívání Nejvyššího a nebývaly také běžnou součástí bohoslužby. Některé zachycují nedokonalé lidské představy o Bohu, o ráji, o nebi a pekle. Některé obsahují legendu, příběh nebo alespoň jeho fragment. Jiné velmi osobně vypovídají o setkání s tím, co člověka přemáhá.." Ludvík Běťák (z přebalu desky) Zakoupíte v IC Kyjov nebo přes kontakt VYŠLA HVĚZDA NA KRAJ SVĚTA Magdalena Øíèná 2014 placená inzerce strana 11

12 Sociální oblast / červenec - srpen 2014 Krok léčí závislé již 15 let Terapeutická komunita Krok v Kyjově slaví své patnácté narozeniny. Komunitou prochází ročně průměrně 30 klientů, za 15 let je to 450 závislých, kterým droga ničila životy. Podívejme se na číslo 15. V patnácti získáváme status občana a to automaticky, nemusíme pro to nic dělat, přesto je to důležitý a významný krok v lidském životě. Když vezmeme patnáct rohlíků, je to celkem dost. Přitom za 15 korun si v dnešní době člověk moc věcí nekoupí. Získat 15 zlatých medailí na olympiádě je pro jednoho člověka úsilí na mnoho let, ale 15 hokejistů může získat 15 medailí během jedné olym- piády. Mít 15 dětí je pro jedny rodiče náročné, ne-li nemožné. K zamyšlení je i to, zda se vám podaří za jeden den potkat 15 milých a usměvavých lidí. Někteří klienti v komunitě Krok stráví i patnáct měsíců, je to málo nebo moc? A nejnádhernější je to, že Terapeutická komunita Krok už 15 let pomáhá drogově závislým najít cestu k životu. Na patnácti letech komunity ale nebylo nic automatického. Vznikla jako první z programů Občanského sdružení Krok a stálo za tím velké úsilí. Naplňovala a dodnes naplňuje svoje poslání: léčba a pomoc drogové závislým a jejich rodinám, rozvíjet aktivity pro veřejnost při řešení drogové problematiky. A založení komunity byl jenom první krok Kroku. Co se ještě za těch 15 let podařilo? Ve všech programech se zaměřujeme nejenom na klienta, ale na podporu a pomoc celé rodině. Řešíme problémy, jejich dopady, svoje zkušenosti využíváme v prevenci. Spolu s klienty pomáháme, realizujeme různé aktivity pro děti, město, starší, či nemocné. Realizujeme se aktivně v ochraně přírody, ekologických projektech. Věřím, že svět může být lepším místem také díky Kroku a jeho klientům. Hana Čamlíková, Lucie Lévková, OS Krok Kultura / červenec - srpen 2014 Festival Mezi smrky možná naposled Divadelní festival zavítal do Art mlýna v Bohuslavicích a tradičně propojil divadlo, hudbu i výtvarné umění. Nejdříve za ním chodili návštěvníci do městského parku v Kyjově, v posledních letech si našel nové, komornější prostředí. Přesto se možná letos konal naposled. Je to míněno úplně vážně, protože po nějakých deseti letech, co festival pořádáme, se nám proměnily výchozí podmínky. Polovina organizačního týmu má jedno až dvě děti. To jsou poměrně značné nároky a tím pádem už nám nezbývají síly, vysvětlil jeden ze zakladatelů Petr Kryštof. Dvoudenní divadelní pouť přilákala v pátek na vernisáž obrazů a na večerní koncert, kde se vedle domácích muzikantů představila formace Vložte kočku, držitel ceny Anděl v kategorii elektronická hudba. Sobota byla pro změnu ryze divadelní. Festival doplňovaly průběžné filmové projekce nebo autorská čtení. Jubileum Olgy Vlasákové Počátkem minulého měsíce jsme si 5. května připomněli osmdesáté narozeniny významné příznivkyně celého Kyjovského Slovácka - brněnské výtvarnice Olgy Vlasákové. Paní Olga se narodila v Brně v roce 1934 jako Nahodilová. Vystudovala VŠUP v Brně, monumentální malbu. Po studiích u profesorů Laciny a Ranného se věnovala lidovému umění v celé jeho šířce a pestrosti. Paní Olga není jen ilustrátorka a malířka. Je zejména dokumentaristka, sběratelka a etnografka v celé hloubce. Moje první setkání s ní se datuje asi do roku Vyhledala mě coby autorka výročního zvykosloví Zarážání hory na Kyjovsku s vinobraním. Byl jsem překvapen, jak jej znala do poslední drobnosti. Chtěla také znát veškeré zdroje, ze kterých jsem čerpal. Obohatila mne zejména o symboliku, původ a smysl zvykosloví. Později začala zajíždět do Kyjova na všechny zvykoslovné pořady a slavnosti. Její spolupráce s Kyjovským Dolňáckem byla opravdu široká. Chtěla poznat, kde vznikal Slovácký krúžek, hospoda u Jančů, velký sklep, starů tancovňu i taneční sál. Zajížděla sem se svým průvodcem života, manželem Václavem. Děkuji paní Olze za každou návštěvu, články ke Slováckým rokům, články o tvůrcích a obnovitelích lidové tradice, fenoménu, který se nazývá folklor. Dovedla si získat každého svým přirozeným, nevtíravým chováním, doplněným o hluboké a široké znalosti v oboru etnografie a folkloru zejména. Božek Frýbort strana 12

13 / červenec - srpen 2014 Kultura Půjč si mě knihovna upozorňuje na nové knihy 1. Sametová kůže / Markéta Harasimová (528 s.) Hlavní hrdinkou románu je šestatřicetiletá Sára, matka pětiletého Olivera a bytová designérka. Od svého muže Kamila v minulosti zažila nejen urážky, ale i násilí, nyní se rozhodla k rozvodu. Než však stačí rozvod nabýt právní moci, je Kamil brutálně zavražděn a Sára se vzhledem k tomu, že na dobu vraždy nemůže prokázat alibi, stává hlavní podezřelou. 2. Městečko Virgin River / Robyn Carr (365 s.) Melinda potřebuje po smrti manžela nalézt opět sílu do života. Virgin River, nalézající se na kraji národního parku, zdá se být tím nejmalebnějším místem na zemi, a tak neváhá a přijme zde místo porodní asistentky. Její představy však vezmou za své. Legendy ožívají v Art muzeu legend v Bohuslavicích V dávných dobách obýval tvrz na kopci nad kostelem kníže Bohuslav, který měl dva syny. Jeden byl skromný a pracovitý, ale ten druhý byl marnotratný. Jednoho dne ukradl otci peníze z pokladnice a utekl do světa hledat své štěstí. Jak tato legenda pokračovala dál, se dozvíte v Art muzeu legend, které bylo před prázdninami otevřeno v Art mlýně v Bohuslavicích. Legenda o marnotratném synovi končí vznikem mlýna v Bohuslavicích, který nyní můžete navštívit a budete určitě překvapeni. Podle písemných pramenů se historie bývalého vodního mlýna č.p datuje do období kolem roku 1620, možná i 1420, o čemž vás přesvědčí mapy a dobové dokumenty. Jako válcový mlýn byl uzavřen v 50. letech 20. století, ale nově zkonstruovaný dřevěný model návštěvníkům přesně ukáže, jak vypadalo místní mlýnské zařízení. V nové expozici budete formou komentované prohlídky doplněné legendami seznámeni s důležitou schůzkou, která se možná na mlýně uskutečnila a dala centrální námět této stálé expozici. Téměř divadelní inscenaci významného setkání dvou osobností doplňují dobové fotografie místních i přespolních lidí a dalších osob, které se v různých dobách na tomto místě nacházely. Několik symbolů motivuje návštěvníka k přemýšlení nad svým jednáním a rozhodováním v životě. Je to váha jako symbolika dobra a zla, podobně se objevuje téma čistoty jako symbol oddělování čistého od špinavého. Kromě pokoje pro vzácného hosta je ke zhlédnutí expozice praní a vážení nejen ve formě starých exponátů, ale také prostřednictvím multimediální prezentace slovem i obrazem. V češtině namluvil pan Ondřej Kepka, v angličtině David Butson z Anglie. Můžete také nahlédnout do dobové kuchyně nebo si sednout do starých školních lavic, které navazují na legendu o mlynářské dceři. O prázdninách se v ART mlýně budou konat výtvarné dílny pro děti a zážitkový dobrovolnický tábor pro mládež od 15ti let. Nenechte si ujít interaktivní folklorní festival Mlýnské kolo nebo Oslavu hlíny Více informací na eu nebo tel Eva Abramuszkinová 3x foto archiv Art Mlýn 3. Než usneš / Linn Ullmannová (288 s.) Sarkastická prateta Selma, okouzlující, ale bláznivá matka Ann, zoufale nešťastná sestra Julie a vypravěčka Karin, která sice není krásná, ale zato umí zpívat a neodolatelně si vymýšlet - ze střípků svých vzpomínek, úvah a postřehů skládá mozaiku o lásce, naději a tíživých i povznášejících rodinných poutech. 4. Míša v síti / Veronika Matysová (256 s.) Míša miluje počítače a většinu svého času tráví na sociálních sítích. Chybí jí máma, která zemřela při porodu, a také táta, který je věčně na služebních cestách. Počítače jsou pro ni jediným únikem ze smutné reality. Život mladé dívky se radikálně změní, když k nim do školy nastoupí nová učitelka Anna. Mladou slečnu čeká šokující zjištění Reklama v Kyjovských novinách na tel. čísle Výstava vrací do dob I. světové války Do let zavede návštěvníky Vlastivědného muzea v Kyjově výstava Velká válka. Připomíná zahájení první světové války, od kterého uplynulo 100 let. Zajímavý historický projekt připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně spolu se Státním okresním archivem. Především místní obyvatele mohou zaujmout historické dokumenty, týkající se událostí v Kyjově. Zajímavá je například dokumentace procesu s ruskými letáky, která se odehrála v roce Jsou zde obžalovací spisy a fotografie aktérů letákové aféry. Stejně tak upoutají fotografie ze stavby svatobořických Baráků, protože ten tábor, který je známý potom z II. sv. války, byl vybudovaný jako tábor pro haličské uprchlíky, řekla pracovnice muzea Blanka Pokorná. Výstava slavnostně zahájila při akci Muzejní noc. Zástupci Československé obce legionářské Hodonín a 19. prapor SOS Hodonín při ní připravili pro návštěvníky tematické úkoly a praktické ukázky. V zámečku najdeme expozici věnovanou legiím, v sále nové přístavby jsou exponáty z 1. sv. války. Výstava umožňuje zhlédnout dobové fotografie, vojenské uniformy, součásti výstroje, zbraně nebo vyznamenání. Nechybí dokumenty z městské kroniky Kyjova. V této podobě výstava potrvá až do konce srpna. strana 13

14 Kultura / červenec - srpen 2014 Narajama vydala novou desku Kyjovská kapela Narajama po letech opět vydává novou desku. Několikaletá pauza přinesla projekt, v němž se snoubí různé hudební styly od jazzu, přes rock až po moravský folklor. Nový hudební projekt nese název Convergere. My jsme se na několik let od sebe odloučili. Po patnácti letech jsme se znovu dali dohromady. Po té době, jak jsme nehráli, o nápady nebylo nouze. Navíc žijeme v Kyjově, kde žije folklor, takže je nám blízká lidová písnička. Měli jsme chuť ji zpracovat, takže na tom novém CD je hodně lidové písničky. Je to jiná Narajama, než bývala, uvedla Bohdana Menšíková ze skupiny Narajama. Po pauze jsme nastoupili v něčem novém a nás to oslovilo. Já jsem začal hrát na bezpražcové nástroje, pořídil jsem si kontrabas, a to také ovlivnilo výsledek, přidal se další z členů skupiny Igor Judas. Původní sestavu Narajamy doplnil Radek Klíč na perkuse a nová deska mohla vyjít. Její kmotrou se stala zpěvačka, houslistka a herečka v jedné osobě, Iva Bittová. 2x foto Pavel Bartoněk Jazzový víkend podpoří Peter Lipa a Dan Bárta Ve dnech 24. až 26 července se uskuteční už 15. ročník akce CZ-SK Hello Jazz weekend. Hlavní koncerty budou dva v Uherském Hradišti a v Kyjově. V druhém jmenovaném městě to bude opět v zahradě areálu Jančovka. Mezi hvězdami festivalu bude známý slovenský jazzman Peter Lipa dlouholetá stálice české slovenské hudební scény na sebe poprvé výrazně upozornil už v roce Návštěvníci se mohou těšit také na Dana Bártu a Trio Roberta Balzara nebo sestavu Michal Motýl Tentet. Součástí koncertů bude dokumentární výstava fotografií 15 let letního jazzu na Slovácku. Připraveny jsou i doprovodné akce - v Kyjově v Galerii Čajovna nebo na Masarykově náměstí. Bližší informace o festivalu na plakátech. (red) Rockový hody nabídly šest kapel Kyjovský rockový hody byly jednou z mála akcí, která na Slovácko nalákala fanoušky jiné než folklorní nebo dechové muziky. Jednodenní festival v letním kině představil šest kapel a nabídl večer v rytmu rocku, hiphopu nebo punku. Do jaké míry byla hudební nabídka víkendu na Moravě lákadlem, těžko soudit. Své fandy si rockfest našel, i když návštěvnost organizátoři čekali větší. Zájem veřejnosti o obnovený rockový festival nejspíš ukáže až další ročník. Aby se dostala akce do povědomí, chtějí pořadatelé zase za rok pokračovat. Na webu najdete průběžné informace. 2x foto archiv pořadatelé

15 / červenec - srpen 2014 Kulturní pozvánky Kino Panorama so v 17.00, neděle v MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH Panorama. Francie/2014. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. so ve CROODSOVI Letní kino. USA/2013. Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. st v VIOLETTA KONCERT Panorama. Argentina/2014. Vystupuje zde dvanáct seriálových postav, které předvádějí největší hudební hity první a druhé řady televizního seriálu. čt , pá v 17.00, so , ne v 17.30, čt , pá 25. 7, so v LETADLA 2: Hasiči a záchranáři Panorama. USA/2014. Komediálně-dobrodružný film o druhých šancích, ve kterém se představuje elitní tým hasičských letadel. čt a pá v JOE Panorama. USA/2014. Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), přežívající na okraji společnosti, se setkává s mladým chlapcem z problémové rodiny, pro kterého se stává vzorem. čt ve DÁVÁM TOMU ROK Letní kino. Velká Británii / Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky - a už se objevily první problémy. Přitom se zdálo, že jsou spolu Nat a Josh, navzdory naprosto rozdílným povahám, skutečně šťastní. pá ve MADAGASKAR 3 Letní kino. USA, Lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat domů do Velkého jablka (New York). so ve 20.00, čt , pá v ÚSVIT PLANETY OPIC Panorama. USA/2014. Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožován skupinou lidí, která před deseti lety přežila epidemii smrtelného viru. ne ve BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ Panorama. Německo / Francie / Polsko. Devítiletý Srulikov v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. Schová se v nedalekých lesích, kde se spolu s dalšími uprchlými židovskými dětmi snaží přežít do konce války. út ve MAFIÁNOVI Letní kino. USA/2013. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. st v LOVE SONG Panorama. USA/2014. Gretta se se svým dlouholetým přítelem přestěhuje do New Yorku, aby si splnili svůj sen a stali se úspěšnými muzikanty. Když však její přítel získá sólový kontrakt, opustí ji kvůli slávě a sólové kariéře. čt ve ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Letní kino. USA, Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. pá ve VALKÝRA Letní kino. USA/2008. Skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (Tom Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí. so , ne ve HERKULES USA/2014. čt v ZEJTRA NAPOŘÁD Panorama. ČR/2014. Petr Kraus cestuje za prací do Číny. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. čt v JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Panorama. USA/2014. Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. čt ve KOCOUR V BOTÁCH Letní kino. USA, Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Městské kulturní středisko Kyjov út v 19.30, horní terasa Komerční banky KONCERT NA TERASE Koncert komorního souboru Musica Animae (zpěv, klavír, trubka, flétna) na nezvyklém místě terase jedné z budov na náměstí. ne od před radnicí POZDRAV Z MYJAVY Nedělní folklorní odpoledne. V rámci moderovaného programu se představí složky Slováckého souboru Kyjov a soubor ze slovenského Myjavska. Na srpen připravujeme: srpna Kyjovské letní slavnosti 16. srpna Žalmanův folkový Kyjov Radniční galerie Město Kyjov a Vrbasovo muzeum Ždánice Vás co nejsrdečněji zvou od pondělí 21. července do Radniční galerie na společnou výstavu ZUŠ Ždánice, ZŠ Lovčice a Pedagogické fakulty UP v Olomouci Krajina v pohybu pohyb v krajině. Výtvarné práce a objekty byly realizovány v rámci projektu Ždánický plenér. Zajímavou výstavu má veřejnost možnost zhlédnout až do 21. srpna. Barevné léto s kyjovským íčkem Celé léto - prohlídka Kyjova s průvodcem každé pondělí v prohlídka města s výkladem. Pojďte s námi poznat Kyjov. Průvodce vás seznámí s historií města, navštívíte nejzajímavější místa jeho historického centra i běžně uzavřené prostory a nahlédnete do tradičního vinného sklípku. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Trasa (cca 1-1,5 hod.): radnice, náměstí TGM, kostel Nanebevzetí Panny Marie, budova gymnázia, kaple sv. Josefa, renesanční zámeček, ZUŠ, vinný sklípek. Pro zájemce nahlédnutí do bednářské dílny B. Šikuly. Informace a rezervace: IC města Kyjova, tel.: , , v III. setkání ženských pěveckých sborů folklórní odpoledne. V programu Jak se naši škádlívali vystoupí Tetky z Kyjova a jejich hosté v Empiric Jazz jazzový koncert pod širým nebem v Trabantem Jižní Amerikou cestovatelská beseda s Danem Přibáněm. Atrium informačního centra, Svatoborská 26. Vstupy na všechny akce zdarma. Více informací na plakátech, na nebo na facebooku IC Kyjov. strana 15

16 Sport / červenec - srpen 2014 Reprezentační trenéři v Kyjově Který basketbalista by nechtěl do národního týmu? Výjimečná příležitost se naskytla mladým basketbalistkám a basketbalistům z Jiskry Kyjov. Navštívili je reprezentační trenéři, izraelský kouč Ronen Ginzburg a Jan Slowiak, oba trenéři jak mužské, tak dorostenecké basketbalové reprezentace. Přijeli s cílem motivovat mladé hráče, předat své bohaté zkušenosti a také trochu pomoci současným trenérům kyjovských mládežnických oddílů. Během odpoledne stihli tréninky kluků a holek kategorie do 15 let, dále sedmnáctiletých a devatenáctiletých dorostenců. S oběma reprezentačními trenéry spolupracovali Róbert Sivák, Radim Mezihorák, Jiří Štěpánek a Dana Mezihoráková. Mohli si vyzkoušet roli pozorovatelů, ale také se do tréninků zapojili. Jako bonus byl exhibiční zápas, jež proti sobě svedl právě oba trenéry reprezentací. Každý z nich měl k dispozici jedno mládežnické družstvo. Úspěšnější byl po velkém boji Slowiak. Po náročném odpoledni následovalo společné setkání trenérů a organizačních pracovníků klubu s výše zmiňovanými personami českého basketbalu. Předseda oddílu basketbalu Jiskry Kyjov Tomáš Čada si celou akci velmi pochvaloval s tím, že ocenil především samotný nápad federace a také načerpal mnoho užitečných rad pro klub z hlediska organizačních. Tento program České basketbalové federace vznikl pro podporu menších klubů, které jsou na vzestupu a mohou se jim cenné rady a zkušenosti hodit. Aleš Gróf Basketbalisty, kteří reprezentovali Kyjov a mohou se pochlubit účastí na mistrovství republiky, ocenili také zástupci radnice. foto archiv klub Inzerce / Poděkování Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším synem Romanem Hlaváčem za jejich účast a přinesené květinové dary, zvláště pak kamarádům motorkářům, všem spolupracovníkům a především vedení firmy J. P. Plast za jejich pomoc. Irena a Libor Hlaváčovi Děkuji panu Ivanovi z Pohřební služby Kyjova a správcům hřbitova Sojkovým za citlivý a korektní přístup při zařizování pohřbu mého náhle zemřelého manžela. Blanka Bogarová Chci vyjádřit poděkování Nemocnici Kyjov, konkrétně na porodnické a novorozenecké oddělení. Byla jsem maximálně spokojena s jejich profesionálním a lidským přístupem a 100% péčí. Ludmila Bracková a Tonda Anna Panglová slaví 100 let Narodila se v Kyjově a vyučila se pánskou krejčovou. Anna Panglová, rozená Baldriánová, oslavila 5. června let. V roce 1942 se provdala za Julia Pangla. Manžel zemřel v roce Děti nikdy neměli, zato měli velmi rádi turistiku, výlety a zájezdy za poznáním. Prožili velmi skromně celý život. Ještě před pár lety byla paní Anna celkem fit. Do 96 let byla naprosto vitální. Dnes je bohužel upoutaná na lůžko a její zdravotní stav se výrazně zhoršil, podělila se o informace její dlouholetá pečovatelka, manželka synovce paní Panglové, Marta Baldriánová. (red) STOP! LIKVIDUJEME! ZDARMA 6 x ŠUMIVÉ VÍNO A NAVÍC VŠE -20% Tak to je skutečně bomba! Všechno zboží likvidujeme se skvělou slevou -20%! Ano, naprosto vše, bez vyjímky! A navíc ke každému zakoupenému obleku obdržíte 6 lahví šumivého vína. Je to neuvěřitelná nabídka! Sleva i dárek! Přijďte si pro svůj dárek zdarma! Nakupujte supervýhodně. Těšíme se na Vás. Nabízíme široký sortiment obleků, kalhot, košil, kravat...! Nová kolekce obleků také -20% + 6 lahví zdarma! KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák placená inzerce strana 16

17 / červenec - srpen 2014 Sport Bušinová odvezla z Olomouce stříbro Mistrovství Moravy a Slezska dorostenců, juniorů a dospělých hostila letos Olomouc. Ani v sobotu 14. června se kyjovští závodníci neztratili, podali solidní výkony a nabrali další velmi potřebné zkušenosti. Odvezli jsme stříbro díky Marii Bušinové, která zabojovala na půlce v čase 2:20,92 min. Na svou svěřenkyni je trenér Alois Vrbovský náležitě pyšný. Kyjov reprezentovali i svěřenci Josefa Pazourka. Junior Martin Jahoda, jak ve sprintu na 100 metrů, kde si doběhl pro čas 12,21 s, tak v hodu oštěpem, kde skončil 6. a jeho výkon byl 37,99 metru. Jediným dorosteneckým zástupcem byl Jaroslav Půček, který skončil na své oblíbené trati 1500 metrů šestý, kde ale při skvělém tempu vybojoval čas 4:26,00 min. Závodila také Tereza Rybaříková, dorostenka, která obsadila páté místo na 200 metrech s časem 26,93 s. Její další tratí byla čtvrtka, kde jí čas 62,32 s stačil na šesté místo. Je nutno také zmínit úspěchy našeho mladšího žactva, které v horkých červnových čtvrtcích bojovalo o cenné body na prvních dvou kolech soutěže družstev v Hodoníně. Padala spousta osobních rekordů, postupů do finálových běhů a hlavně přibývaly body. Po prvním kole bylo kyjovské družstvo chlapců jen jeden bod za družstvem AK Hodonín. Za zmínku stojí, že je naše družstvo značně méně početnější než družstvo hodonínské. Z prvního kola bych uvedla např. výkon Hynka Hajného, ten suverénně vyhrál závod na 800 metrů. Další pomyslné zlato si odvezl sprinter Tomáš Vrbovský s časem 8,61 s na šedesáti metrech. Nyní se atletický klub připravuje na podzimní mistrovství ČR jak v soutěžích družstev, tak jednotlivců, nebo na další závody. Markéta Sedláčková Růžička uspěl na mistrovství Evropy Miloš Růžička z Kyjova pokračuje třetí rok v řadě v úspěšném závodění v kulturistice mužů, kdy z 11 absolvovaných závodů přivezl 10 medailí a 8. místo z letošního mistrovství Evropy ze španělské Santa Susanne. Letos v květnu a červnu zvítězil na mistrovství Moravy a Slezska v Přerově, v kategorii do 82,5 kg, dále na pohárovém závodě v Lednici v kategorii do 80 kg a bronz získal na mistrovství republiky po roce opět v Praze, v kategorii do 75 kg. Vrcholem byla jeho první účast na Mistrovství Evropy ve Španělsku, kde skončil na 8. místě v kategorii do 75 kg a po 3 letech závodění skončil na soutěži poprvé bez medaile. " Mistrovství Evropy bylo pro mě velkým zážitkem. Chtít si odvézt výrazně lepší umístění už je těžké a při současných podmínkách pro přípravu nereálné. Vzít si v zaměstnání na měsíc volno, aby byla příprava a výsledek o několik míst lepší, to si nemůžu dovolit. Možnosti u vrcholového sportu končí, bohužel, u finančních prostředků. Chtěl bych tímto poděkovat lidem, kteří mi pomohli alespoň s částí nákladů na letošní velmi drahou sezónu, uvedl úspěšný závodník. (red) foto archiv Miloš Růžička foto archiv autorka foto archiv autorka Děvčata z aerobiku dostala za své úspěchy dort Za dobrou reprezentaci města sladká odměna. Tak reagovalo vedení kyjovské radnice na nedávné úspěchy místního aerobik klubu. Jeho trenérka dostala květinu z rukou starosty města Františka Lukla a děvčata dva dorty. Než skončil jeden z posledních tréninků před prázdninami, zbyly z nich jen drobečky. Nejúspěšnější byla soutěž v Pardubicích, kde jsme získaly dvě druhá a dvě třetí místa, pak finále v Praze, kde ti nejmenší získali krásné třetí místo a ostatní týmy, třetí, čtvrté a páté místo, vyjmenovala šéftrenérka Aerobic NK Sokol Kyjov Nela Kostihová. Nešlo samozřejmě jen o tyto dvě soutěže. Kyjovský oddíl bodoval i v Hodoníně nebo v Otrokovicích a především v celostátním finále aerobikových skladeb, v Praze, kde byla úplně jiná konkurence. Úspěchem bylo i to, že do hlavního města postoupily všechny čtyři skupiny kyjovského klubu. Ne u všech to bylo ale překvapení. Tréninky bývají dvakrát týdně, před soutěžemi i třikrát v týdnu, a to si dívky někdy i samy o víkendu přidávají. (zs) Pronajmeme prostory na ul. Svatoborské č. 495 o rozměrech 23m 2 a 50m 2 s možností parkování. Nájemné dohodou. Inf. na tel placená inzerce Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Kyjově. Cena dohodou, ne přes realitku. Tel.: Přijmeme kadeřnici na ŽL do provozovny v Kyjově. Tel.: foto zs strana 17

18 Sport / červenec - srpen 2014 Kyjovští karatisté bodovali v Ledči nad Sázavou Navzdory krátké týdenní přípravě si na své poslední soutěži před prázdninami kyjovští karatisté vedli velmi dobře. Kromě již ostřílených borců nastoupili za Karate Klub Kyjov také tři začátečníci. A právě jeden z nich, Martin Luža, se stal nejúspěšnějším závodníkem kyjovského klubu na této soutěži se ziskem dvou zlatých a jedné bronzové medaile. Druhý v pořadí byl Dominik Výlet, který vybojoval 1x zlato, 1x stříbro a 2x bronz. Z kategorii Kata si pak ještě odvezl pověstnou bramborovou za 4. místo. Zhruba po tříleté přestávce s trénováním karate se znovu postavil na závodní tatami také Matěj Třešňák z Vracova. Po několika společných přípravných trénincích a individuální domácí přípravě s celkovým skóre tří výher a jedné prohry nakonec obsadil v Ledči skvělé 2. místo v kategorii Kumite jednotlivci. Medailové úspěchy neměli ovšem jen tito závodníci. Celkově vybojovalo deset závodníků 14 medailí. Kromě již zmíněných si v jednotlivcích Kata i Kumite vybojovali svá umístění Sarah Bogdaniková 1x stříbro, Petra Navrátilová 2x stříbro, Vitalij Karnatov 1x stříbro, Vladislav Karnatov 1x stříbro, Daniel Bartoš 1x bronz. V kategoriích Kata týmů nastoupil tým ve složení D. Bartoš, Vl. Karnatov, Vit. Karnatov, kde získal 2. místo a tým ve složení D. Výlet, V. Šimeček a J. Červínek si vybojoval 3. místo. V kategoriích Kumite týmů obsadil tým mladších žáků ve složení D. Výlet, J. Červínek a M. Luža 3. místo. Tým starších žáků si pak ve složení Vit. Karnatov, Vl. Karnatov a Dominik Výlet vybojoval 1. místo. Do této starší kategorie musel jako náhradník nastoupit mladší Dominik na místo Dana Bartoše, který utrpěl zranění v posledním zápase kumite jednotlivců. Na závěr turnaje, při konečném vyhlašování výsledků soutěže, si nejmladší závodník klubu Martin Luža znovu vystoupil na stupně vítězů. Tentokrát to byl pohár pro Karate Klub Kyjov, který se umístnil na 2. místě z 15 zúčastněných klubů celého turnaje. Kyjovští tak příjemně završili svou sedmou soutěžní sezónu, která byla pro ně letos o něco kratší než v předchozích letech. Ale i tak se jim podařilo na 6 soutěžích, od regionálních až po mistrovské, vybojovat celkem 44 medailí, z toho 11x zlato, 20x stříbro a 13x bronz. Více informací najdete na stránkách klubu na www. karate-kyjov.cz nebo na jeho facebookovém profilu. Petr Fiala Mladá gymnastka zazářila na mistrovství republiky Jeden telefonát změnil vše. Dvanáct hodin po něm se kyjovská moderní gymnastka Nikol Dimitrovová rozcvičovala před svým vystoupením na mistrovství ČR, kam původně neměla jet. Pomohla k tomu nemoc zlínské konkurentky, která uvolnila místo. První sestava - obruč, slušný výkon bez zaváhání, zato míč byl zacvičený skvěle a celkové 14. místo v silné konkurenci celé ČR je výborné umístění. Míč byl ohodnocen devátou nejlepší známkou startovního pole. Soutěž na MČR je vždy soutěž družstev a Nikol byla zařazena do výběru Jižní Moravy č. 4. Se svým týmem obsadila fantastické 5. místo! Když si vezmeme, že byla pouze " náhradnice, z výsledku je zřejmé, že Jihomoravanky jsou nejlépe připravované moderní gymnastky v republice. A GyTa Kyjov je moc ráda, že mohla a může být u toho! Tou nejlepší motivací pro další sezonu je právě účast, byť jediné závodnice, na tak velké soutěži jakou MČR je. Závěrečný účet klubu jarní sezony: Kyjovská děvčata na jaře 2014 získala celkem 26 medailí. Z toho 7 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových z celkem 759 závodnic ČR. Účast a 5. místo v soutěži družstev na Mistrovství ČR ZPMG. Titul přebornice v O. kategorii A okresu Hodonín. Pořádali jsme 11. ročník závodu Poháru města Kyjova s počtem 88 závodnic a Okresní přebor s počtem 36 závodnic. Marcela Turečková předsedkyně klubu Obrovský úspěch na Mistrovství světa v hokejbale Poslední červnový týden proběhlo v Bratislavě Mistrovství světa juniorů v hokejbale. Česká lvíčata v kategorii do 16 let předvedla výborný výkon a zaslouženě si odvezla bronzové medaile. Nad jejich síly byl v semifinále celek Slovenska, který se nakonec stal Mistrem světa. Stříbrné medaile si odvezl celek Kanady. Naše město mělo mezi reprezentanty hned dvě zastoupení. Hráči: Aleš Kmenta a Matěj Fraňo byli nasazeni do prvního útoku a důvěru svého reprezentačního trenéra nezklamali. Celý turnaj si náramně užívali spolu s celým jejich reprezentačním týmem. Na turnaji odehrála přátelský zápas také reprezentace České republiky v kategorii hráčů do 14 let. Naši nejmladší reprezentanti po skvělém výkonu porazili celek Slovenska 2:1. Na hřišti se představily další dvě kyjovské naděje: Lukáš Toman a Tomáš Pichler. Mistrovství světa bylo velmi dobře zorganizováno a dvě propojené arény jen umocnily již tak skvělou atmosféru, která na mistrovství panovala. Kyjovské borce přijeli podpořit nejen jejich příbuzní, ale také kamarádi a fanoušci. Kyjovský fan klub byl na turnaji nezapomenutelný. Všem za jejich podporu děkuji a zvláště děkuji našim reprezentantům za skvělé výkony a reprezentaci naší země, našeho města a našeho klubu. Další Mistrovství světa proběhne za dva roky a pevně věříme, že bude ještě úspěšnější než to letošní. Martin Vaculík HBK Kyjov foto archiv autor Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18

19 placená inzerce strana 19

20 Pěkný byt 3+1, Ždánice, 69 m 2 s lodžií. Byt je v původním stavu. U domu je krásné nové dětské NOVÉ BYDLENÍ LUXUSNÍ SALON ZA CENU BYTU V KLIDNÉ ULICI Nový rozestavěný, nadstan- dům v lažní ro- K prodeji Rodinný Dvoupod- samostatně stojící vybavený, ulice Krátdardně Kyjově, dům v zařízený ká, 3+1, klidné ulici salon, v s garáží. v obci Bohuslavice, o velikosti 5+kk. přízemí v centru Kyjova, cca 50 m 2. Z části podsklepen kvelbeným sklepem. Výměra pozemku je 964 m 2. Dům je suchý, cihlový. Prostory jsou nové, velmi dobře dostupné. Cena Kč Tel Cena: Kč Tel Cena : Kč ka 401 m 2. Tel Velkometrážní byt 4+1, 115 m 2, Kyjov, v 1. NP, v klidné lokalitě kousek od centra. Součástí bytu sklep a garáž. Cena: Kč Tel PĚKNÉ BYDLENÍ Pěkný byt 3+1 s balkonem a garáží, v obci Ratíškovice. Byt je ve 3. NP, má 73 m 2, prošel rekonstrukcí. Cena: Kč Tel strana 20 K PRONÁJMU K pronájmu zavedený nadstandardní bar s letní zahrádkou, v centru Kyjova, prošel kompletní rekonstrukcí. Kapacita 70 míst. Cena: ,-Kč/měs. Tel KOUSEK OD CENTRA Rodinný dům 3+1 v Kyjově, ul. Čelakovského. Částečně podsklepen, určen k rekonstrukci. Veškeré IS k dispozici. Menší dvorek a zahrádka. Cena: ,-Kč Tel DŮM S BAZÉNEM CHATA U LESA V KLIDNÉ ČÁSTI U CENTRA P ě k n ý Chata s moc Rodinný domek RD 4+1 s dům 4+1, pěkným pozemkem 3+1, možností Bzenec, s o Kyjov, ul. rozšíření prostornou okrasnou výměře 633 m 2, nachází Fügnerova, s garáží. Dům podkrovního bydlení, zahradou, se v krásném prostředí u lesa, napojen na v Kyjově. krytým bazénem, kvelbeným sklepem, Koryčany. Před chatou prostor pro vytápění plynové, voda, elektřina. Za Vhodný k podnikání i k bydlení. Dům garáží pro 2 auta. Dům po kompl. rekonstrukci. parkování, posezení u grilu. domem zahrádka 505 m 2. je celý podsklepený. Zahrada 91 m 2. Cena: Kč Tel Cena: Kč Tel Cena: Kč Tel Cena: Kč Tel hřiště. BYT S GARÁŽÍ PROSTORNÝ BYT Cena: ,-Kč Tel NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM Stylově postavený, přízemní dům 3+1 s garáží, Vracov, se zahradou, nepodsklepený s možností půdní vestavby. Za domem zahrada. Cena: Kč Tel UDRŽOVANÝ DŮM Velmi udržovaný rodinný dům v obci Kyjov-Boršov. Dům prošel kompletní rekonstrukcí. Za domem zahrada 781 m 2. Garáž až pro 2 auta. Cena: Kč Tel KM OD KYJOVA Rodinný dům ve Vlkoši, samostatně stojící se zahradou, podsklepený. Dům napojen na IS. Za domem je dvorek s drobnými hosp. budovami. Zahrada 977 m 2. Cena: Kč Tel PŘÍZEMNÍ DŮM Rodinný dům 4+1 s garáží, Násedlovice. Za domem velký prostorný dům s hosp. staveními a studnou s užit. vodou. Zahrada o výměře 513 m 2. Cena: Kč Tel dinný dům v ul. Polní, Kyjov, se zahrádkou a garáží, podsklepený, napojen na IS. Vedle domu prostorná garáž, zahrád- Cena: Kč Tel PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY M e n š í chatka, v krásném prostředí přehradní nádrže Jestřabice. Příjezd k pozemku je po asfaltové komunikaci a parkování přímo u pozemku. Cena: Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ K prodeji m e n š í domeček s krásným výhledem na okolní lesy v Ostrovánkách. Dům částečně podsklepen. Za domem zahrada. Cena: ,-Kč Tel MALEBNÝ SKLÍPEK Sklep s krásným výhledem na okolí, v lokalitě Hýselských sklepů. Nad sklepem obytná místnost s kuch. koutem a koupelna s WC. Sklep je napojen na IS. Cena: Kč Tel placená inzerce

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více