červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str."

Transkript

1 červenec srpen 2014 Otevřeno Art muzeum legend > více str. 13 propletou kyjov jednosměrky? > více str. 4 Jiráskova ulice bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 4 Přes prázdniny Kyjov čekají opravy některých ulic - novou podobu dostane i Palackého, kde je v průběhu stavby omezen provoz.

2 Z radnice / červenec - srpen 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, nejen zraky, ale i řada vašich dotazů směřuje ke kyjovskému hřbitovu. Do svého finále spěje generální rekonstrukce obřadní síně. Záměrně užívám slova obřadní, neboť je naší vizí, aby se zde uskutečňovaly nejen poslední smuteční rozloučení se zesnulými, ale jak je to běžné v jiných městech, třeba také komorní kulturní akce. Pohřby se do těchto prostor vrátí od 1. září V neděli 31. srpna budou dveře obřadní síně otevřeny pro veřejnost a ve zde proběhne koncert Smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum, který rozezní tento prostor Mozartovým Requiem. Konečný účet za tuto rekonstrukci bude nakonec skoro o milion nižší oproti vysoutěžené ceně. Konečný účet za tuto rekonstrukci bude nakonec o milion nižší oproti vysoutěžené ceně, která činila 26 milionů Kč a o více jak 10 milionů Kč míň, než byla cena dle projektu. Chci zároveň poděkovat Ivě Pospíšilové farářce Církve československé husitské za poskytnutí náhradních prostor pro konání smutečních obřadů na Seifertově náměstí. Dokončují se také kolumbária. Jde o stavbu pro ukládání uren. V dnešní době sílí poptávka po těchto zařízeních, a to především u lidí, kteří se stěhují a nemají čas ani prostor pečovat o hroby na druhé straně republiky. Návštěvníci hřbitova si všimli, že se staví oplocení kompletního areálu a přibylo také osvětlení páteřních cest. Nejde jen o zlepšení prostředí a vhodnější atmosféru, nezanedbatelný je především efekt bezpečnostní. Po ukončení návštěvních hodin se areál zamkne. Úmyslným krádežím se nepodaří zabránit nikdy, bezcitní lapkové však dnes neměli jakékoliv zábrany, ani morální, ani fyzické. Ponořili jsme se do víru prázdnin. Pro mnohé z vás je to, doufám, také příležitost na chvilku vydechnout, nabrat sílu, navštívit zajímavá místa, poznat nové přátele. Pro nás pak společně čas obrnit se trpělivostí, shovívavostí a pochopením. Investiční akce, které se naplno rozběhly, jsou mnohdy zkouškou našich nervů, ale výsledek za ty dva měsíce komplikovaného parkování, hluku a prašnosti, uzavírek a omezení bude stát za to. Díky za vaši ohleduplnost a také aktivitu při dokončování podoby finální revitalizace. Přeji Vám všem krásné chvíle léta plné příjemných zážitků. František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 123. schůze Rady města Kyjova konané dne 12. května 2014 Na této schůzi radní navštívili ZŠ Dr. Joklíka. S ředitelem školy diskutovali o problémech školy a jejich řešení, o investicích do budoucna a jejich financování. Ředitel školy dále představil úspěchy žáků v různých soutěžích a olympiádách. Rada města rozhodla: poskytnutí dotace ve výši Kč pro HBK Kyjov o. s., na podporu hokejbalového klubu při reprezentaci města Kyjova; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro TJ Sokol Kyjov, Aerobik N. K. na náklady spojené s dopravou a startovné na MIA Festivalu v Praze; o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Fandíme rodině" schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a rozhodla o přijetí této dotace ve výši Kč. Projekt Fandíme rodině má za cíl zdůraznit význam rodiny, propojit všechny generace, zapojit je do společenského dění a připomenout 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Z tohoto projektu byla hrazena akce pro děti a seniory v Centru služeb pro seniory, dále dětské odpoledne na Sokolíčku a probíhající anketa. Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky Oprava chodníků MŠ Nádražní v Kyjově dle výsledků výběrového řízení se společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín za cenu Kč bez DPH. Zakázka řeší demolice stávajících a pokládky nových chodníků ze zámkové dlažby vč. úpravy herního betonového plácku pomocí umělého tartanu. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo vyhlášeno zveřejněním výzvy k podání nabídky na internetovém profilu zadavatele. V termínu pro podání nabídek do byla podána pouze jedna nabídka, kterou komise doporučila. Vlastní realizace zakázky proběhne v červenci Informace ze 124. schůze Rady města Kyjova konané dne 26. května 2014 Rada města schválila: výsledky výběrového řízení dle elektronické aukce na dodavatele akce Dodávka a montáž plastových oken a hliníkových dveří ZŠ Bohuslavice a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Okna Morávek s.r.o., Veselí nad Moravou za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Termín realizace je stanoven na červenec tohoto roku; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II na rok 2014 ve výši Kč. Rada města rozhodla: o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kyjov na zajištění provozu Tělocvičné jednoty Sokol Kyjov. Poskytnutá dotace bude použita na financování oprav budovy. Informace ze 125. schůze Rady města Kyjova konané dne 2. června 2014 Tato rada města se mimo jiné zabývala také přípravou zastupitelstva města. Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení MŠ Bohuslavice a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se sdružením firem VTPSTAV s.r.o., a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tzn. ve věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno zahájení výběrového řízení, do kterého se může přihlásit neomezený počet uchazečů. Současně byla zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek. Komisí byla vybrána nejvýhodnější nabídka; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště Kollárova Jurovského a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIE- TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace sídliště Lidická a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek. V rámci posouzení nabídek byly dvě nabídky vyřazeny pro nesplnění podmínek zadání. Hodnoceny byly tedy 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace sídliště M. Švabinského a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Brno za nabídkovou cenu ,23 Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena. Hodnoceny byly tedy 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce MK Za Stadionem Kyjov a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., Praha za nabídkovou cenu strana 2

3 / červenec - srpen 2014 Z radnice Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Palackého v Kyjově a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 4 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena. Hodnoceny tedy byly 4 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Regenerace sídliště Za Stadionem a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KKS, spol. s r.o. Příluky 386, Zlín, IČ: za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 4 nabídky, hodnotící komisí byla vyřazena 1 nabídka. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení ZŠ Újezd - přístavba a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Hodonín, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek. V rámci posouzení nabídek byla jedna nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Hodnoceno bylo pět nabídek; výsledky výběrového řízení na Dodávku 1 ks rotační kartotéky s výsuvnými zásuvkami a rozhodla o uzavření smlouvy se společností MEDIS INFO SECURITY s.r.o., Hlučín za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno formou elektronické aukce PROE.BIZ jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. K podání nabídky bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídku poté podali pouze tři uchazeči. Z těch byla nejvýhodnější nabídka právě od uvedené společnosti. Rada města souhlasila: s uzavřením smluv o dílo na provedení veřejných zakázek dle výsledků výběrových řízení takto: Provedení stavby Rekonstrukce vytápění výměna zdroje knihovna Kyjov ST mont Kyjov. spol. s r.o., Kyjov, za cenu Kč včetně DPH; se společným návrhem starosty města a ředitele MKS, aby předsedou programové rady Slováckého roku 2015 byl Jiří Petrů; se společným návrhem starosty města a ředitele MKS, aby tajemníkem programové rady Slováckého roku 2015 byl Zdeněk Langášek; Rada města jmenovala: štáb programové rady SR 2015 ve složení: Mgr. František Lukl, MPA, PaedDr. Ilona Slaninová, Mgr. Ladislav Pavluš, Jiří Petrů, Milan Pokorák, Zdeněk Langášek, Vanda Vykydalová, DiS., Mgr. Jana Truschingerová, Ing. Oldřich Talaš. Rada města rozhodla: o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Military muzeum na pořádání Vlkošských dnů v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek na podporu projektu Kašpárek v rohlíku revival účast na festivalu KEFÍR v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Sokol Bohuslavice oddíl kopané v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Lúky a sady Kyjovska na akci Vzdělávací dny na Boršovských lúkách v celkové výši Kč. Informace z úřadu hledejte na Informace ze 126. schůze Rady města Kyjova konané dne 9. června 2014 Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s E.ON Energie, a.s., jejímž předmětem je dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí do sjednaných odběrných míst. Podmínky včetně ceny za služby byly obsahem zakázky, která byla soutěžena v rámci e-aukcí, které v loňském roce probíhaly v prostorách radnice. Obdobné smlouvy budou uzavírány i s příspěvkovými organizacemi města Kyjova, a to na dobu určitou od do ; o vyhovění žádosti Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov v celkové výši Kč. Tato částka bude využita na činnost taneční skupiny. Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby ZŠ J.A. Komenského výtah, rampa, WC a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou KALA spol. s r.o. Kyjov, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako veřejná zakázka malého rozsahu, tzn. bylo uveřejněno na profilu zadavatele města Kyjova, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena celkem 1 nabídka. Informace ze 127. schůze Rady města Kyjova konané dne 16. června 2014 Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Cyklostezka Kyjov Bohuslavice II a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIE- TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tzn. ve věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno zahájení výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Současně byla zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek. Výše uvedená společnost byla hodnotící komisí vybrána jako nejlepší. Rada města souhlasila: s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu Opravy vozovek místních komunikací v Kyjově, část MK Květná. Při provádění frézování podkladu vozovky bylo zjištěno, že stávající podklad pod obrusnou vrstvou vozovky prakticky není, byla zjištěna pouze vrstva nestmeleného makadamu, v ploše 600 m2 dokonce nebyla ani provedena penetrace podkladu. Z tohoto důvodu se musel uzavřít dodatek ke smlouvě. Informace z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kyjova konaného dne 16. června 2014 Zastupitelstvo města vydalo: Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova s účinností od Zastupitelstvo města Kyjova zároveň uložilo radě města vyhlásit II. kolo grantového schématu s termínem do Znění nových Zásad naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz/ projekty a dotace) Zastupitelstvo města rozhodlo: o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro FC Kyjov 1919 o. s., jako finanční příspěvek na činnost oddílu v roce 2014; o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové, jako finanční příspěvek na činnost oddílu košíkové v roce 2014; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o. p. s., na provoz Denního stacionáře pro duševně nemocné; o zřízení příspěvkové organizace města Kyjova Domu dětí a mládeže Kyjov a schválilo zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Kyjov. Příspěvková organizace vznikne dne Zastupitelé se shodli na tom, že zřízení je podmíněno bezúplatným převodem nemovitostí a následným bezúplatným převodem na město Kyjov; o prodeji bytové jednotky 2+1 o celkové podlahové ploše s příslušenstvím 62,3 m 2, která se nachází ve 3. NP budovy č. p. 1034, 1035 na ulici Nerudova, za kupní cenu Kč; o realizaci investičních akcí včetně způsobu jejich financování (Rekonstrukce ul. Palackého, regenerace panelového sídliště (RPS) Švabinského, RPS Za Stadionem 1. část, RPS Lidická, Rekonstrukce MK Za Stadionem, Parkoviště Kollárova-Jurovského, Zateplení ZŠ Újezd, Zateplení MŠ Bohuslavice, Výtah ZŠ Újezd, Tělocvična ZŠ Újezd, Příjezdová komunikace ke šroubárnám, Cyklostezka Kyjov-Bohuslavice). strana 3

4 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Jiráskově ulici se konečně uleví Po dlouhých letech projekčních příprav, debat s vlastníky Šroubáren Kyjov a hledání finančních prostředků je v přípravě realizace nové příjezdové cesty do šroubáren. Odlehčí se tak nejen samotným obyvatelům Jiráskovy ulice, ale také přilehlých ulic Nerudova a Havlíčkova. Kamionová doprava, která denně až v počtu 40 vozů nad 3,5 tuny zavážela provozovny šroubáren, bude nově přijíždět do areálu těchto podniků kolem ČOV z odbočky silnice Kyjov-Milotice. Z tohoto důvodu musí být vybudováno nové napojení na tuto silnici. Také se provede přeložka vysokotlaku, přibudou výhybny a vjezdy. Vše by mělo být hotovo do konce září, objasnil starosta Kyjova František Lukl s tím, že půjde o sdruženou investici, kde největší podíl financuje město. Šroubárna Kyjov a Ždánice přispěje formou darovacích smluv částku kolem tří milionů korun. Šroubárna Kyjov postaví novou vrátnici a cesty uvnitř areálu. Zastupitelé řešili hlavně sport a domeček Delší než obvykle a mnohem bouřlivější, takové bylo poslední červnové zasedání kyjovských zastupitelů. Způsobila to především dvě zásadní témata podpora sportu a převod zřizovatelských funkcí Domu dětí a mládeže. Jsou tam dva rozdílné pohledy. První říká, ať domeček zůstane zaštiťován Jihomoravským krajem. Jeho roční přímé náklady jsou čtyři sta tisíc korun. Vše ostatní jde ze státního rozpočtu a je to záležitost mezd pracovníků, které samozřejmě budou ze státního rozpočtu financovány, i když bude zřizovatelem město, nastínil starosta František Lukl. Především rodiče dětí, které zařízení navštěvují, vidí mnohem větší výhody, když se vedení ujme město. Může podle nich lépe rozhodovat o volnočasových aktivitách mládeže. Definitivně chtějí zastupitelé rozhodnout v září. Projednávat budou opět i dvoumilionovou částku, kterou město před časem poslalo na účet Městského sportovního klubu a nyní ji neúspěšně vymáhá zpět. Sportu se pak týkala i diskuse kolem dotací. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací 350 tisíc pro basketbal a 350 tisíc pro fotbal, ale zároveň uložilo radě, aby v novém rozpočtu města byly tyto nosné sporty vyňaty z grantového systému a byly přímo položkou systému, aby se s nimi nemuselo dvakrát rozhodovat v souvislosti s tím, jak je na tom město finančně dobře nebo špatně, doplnil starosta. Uzavření knihovny Kyjov V období od do proběhne čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Provoz bude zahájen Pobočka Bohuslavice oznamuje svým čtenářům uzavření pobočky v Bohuslavicích od do V tomto období bude na budově prováděno zateplení a výměna oken. Na čtenáře se těšíme opět od Budou v Kyjově jednosměrky? Doprava ve městě každoročně narůstá. To s sebou přináší nejen nároky na parkování, ale také zamyšlení se nad otázkou zjednosměrnění některých ulic. Částečně situaci budou řešit rozšířené parkovací plochy v souvislosti s revitalizací sídlišť tam, kde je možné citlivě zabrat veřejné prostranství či zelené plochy. Těchto ale není mnoho a spoluobčané si čím dál více uvědomují, jakou nezastupitelnou funkci má městská zeleň. Z toho vyplývá nutnost využití stávající sítě místních komunikací také k parkování. Zde se ale v současné době naráží na dopravní předpisy, které stanovují, jaká má být šířka volného pruhu k projíždění. Zjednosměrněním některých místních komunikací bychom našli možnost zákonného parkování a projíždějící řidiči by nemuseli krkolomně vyhýbat naproti jedoucím vozidlům. Typickým příkladem je ulice Vrchlického nebo Urbanova. Auta stojící od mlékárny až po základní školu J. A. Komenského brání v plynulosti dopravy oběma směry. Ano, tam bydlící občané by byly znevýhodněni oproti současnému stavu, neboť by ke svým nemovitostem mohli zajíždět pouze z jednoho směru. Kolizních situací, couvání a nervozity by však ubylo, uvedl příklad starosta František Lukl. Samotnou kapitolou jsou úvahy dopravních expertů o možnosti zjednosměrnění Střípky z městské policie Špatné dveře Ve 23 hodin bylo přijato telefonické oznámení od paní z Kyjova, že jí zvoní na zvonek opilec a nechce odejít. Hlídkou zjištěn opilý jednašedesátiletý muž snažící se dostat do domu. Po chvíli pochopil, že hledá špatně a správné vchodové dveře do jeho domu jsou na jiné ulici. Poté upustil od dalšího zvonění a vydal se k domovu. Strážníci dohlíželi na celou jeho cestu k domovu. A jak to vidí facebook? Téma: VENČENÍ PSŮ Zdravím, mám takový malý dotaz, kdo chodí venčit psa jako tele (soudím podle pokladů, co tam nechává) po chodníku směrem ke školce a škole Dr. Joklíka? Kolem chodníku je těchto psích pokladů nepočítaně! Máme doma taky pejska, sice menší rasy, ale uklízíme! Nevyjdu ven bez sáčků. Pokud ten dotyčný nechce uklízet po svém mazlíkovi, tak ať chodí venčit někam na pole! Není to daleko! Syn mi doma hlásí, že po cestě domů napočítal 13 hov..., krásná zábava, že? náměstí, a to směrem od pošty. K této úvaze je vede řada dopravních incidentů, které zažívají řidiči vyjíždějící z kolmých stání u pošty a dál. Také se jeví jako velmi nešťastná ostrá zatáčka u kostela. Pokud by si zde nemusela auta vyhýbat obousměrně, pak by došlo k plynulejšímu pohybu v této části. Že je stávající situace alarmující, vidí všichni. Pokud ji chceme změnit, bude to o kompromisu, tedy o vzájemných ústupcích, toleranci a především zdravém rozumu, zdůraznil Lukl s tím, že představitelé města chystají k tomuto tématu na měsíc září veřejné projednání. Kradl boty V 11 hodin bylo na služebně oznámeno, že v jedné z místních prodejen došlo ke krádeži obuvi neznámým pachatelem, který je ovšem nahrán na kamerovém záznamu umístěném v prodejně. Zkoušel si gumové pantofle v hodnotě 89 Kč, které poté odcizil. V regálu nechal odloženy staré, prochozené a děravé. Dle místní znalosti strážníci pachatele ze záznamu rozpoznali, byl předvolán k podání vysvětlení. Po chvíli volal oznamovatel krádeže, že se pachatel vrátil a odcizené boty zaplatil. Věc byla dořešena jako majetkový přestupek. Manželské neshody Ve 20 hodin vyjeli strážníci po oznámení do Boršova, kde mělo docházet k manželské potyčce v jedné z místních rodin. V době příjezdu hlídky ke vzájemnému konfliktu již nedocházelo. Na místě chyběl jeden z účastníků hádky, a to manžel. Před strážníky se ukryl na půdě rodinného domu, ale netrvalo dlouho, než jej hlídka nalezla. Poté z úkrytu vylezl a při následné dechové zkoušce mu bylo naměřeno 3,69 promile. (red) Téma: KYJOVSKÝ OKRUH Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak to letos je s Kyjovským okruhem z pohledu města? V kalendáři je zářijový termín uveden, ale je to povoleno? Děkuji za odpověď. Město Kyjov: Dobrý den, Zastupitelstvo města Kyjova povolilo pořádání Kyjovského okruhu jako posledního ročníku v roce Z tohoto důvodu se letos již tato akce neuskuteční. Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 4

5 / červenec - srpen 2014 Z našeho města Soutěžte o nejkrásnější balkon Komise životního prostředí města Kyjova vyhlašuje soutěž o nejkrásnější rozkvetlý balkon, okno a předzahrádku roku Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 1. okna a balkony, 2. předzahrádky. Přihlášky do soutěže může podávat každý, a to písemně na podatelnu MÚ Kyjov nebo elektronicky mailem na adresu: v termínu do Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení osoby, která květiny pěstuje, adresu, na níž se rozkvetlý balkon, okno či předzahrádka nachází. Fotografie není podmínkou. Komise provede do konce srpna hodnocení. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen se uskuteční v září. Podrobnější informace: MÚ Kyjov, odbor majetku, Tomáš Blažek, tel (red) Koupací sezóna 2014 Počátkem června v Kyjově otevřelo koupaliště i koupací biotop v Bohuslavicích. Návštěvníci se letos mohou těšit na rozšíření bufetu v Kyjově nebo novinku v podobě trampolíny zdarma pro nejmenší v Bohuslavicích. Na prázdniny je během sezony plánován třikrát aquazorbing. Otevřeno bude v červenci denně od 9.00 do a v srpnu od 9.00 do 20.00, v Bohuslavicích a v srpnu od do Děti do šesti let a držitelé ZTP průkazů mohou přijít zdarma, do patnácti let na celý den za 20 korun, dospělí pak za 35 korun. V Bohuslavicích je cena vstupného na celý den 30 a 15 korun. Samozřejmě, že v nabídce je i zlevněné rodinné vstupné nebo sezónní permanentky. (red) První senoseč v Kyjově foto autorka: Práci s kosou si vyzkoušela i Žaneta Brhelová, hlavní organizátorka občanského sdružení Radovánky a průvodce dětí lesní mateřské školky. Vlídné počasí, příjemná zeleň okolí s nedalekým splavem Kyjovky a přátelská atmosféra, to byly devízy prvních Oslav slunovratu, spojených s nočním pozorováním motýlů a ranní senosečí. Organizátoři jsou přesvědčeni, že se jim podařilo založit novou tradici. Když jsme se o něco podobného pokoušeli před dvěma lety, místní na nás zavolali policajty," vzpomíná Barbora Lungová, zakladatelka občanského sdružení LUSK (Lúky a sady Kyjovska). Místní posečou jenom asi deset procent z celkové rozlohy louky," potvrzuje Žaneta Brhelová ze sdružení Radovánky, které provozuje mateřskou lesní školku. Jejich upravená maringotka, která funguje jako zázemí pro děti, stojí právě na této louce. Celou akci Oslav slunovratu jsme připravili ve spolupráci se spřáteleným sdružením Radovánky," přibližuje Bára Lungová, která se před lety začala o boršovské louky za tenisovými kurty a dolním splavem Kyjovky starat na vlastní pěst. V současné době město Kyjov svěřilo do péče sdružení ekologických aktivistů LUSK toto území na šest let. Louky je třeba posekat alespoň dvakrát do roka. Osm lidí intenzivně pracovalo na organizaci akce. Liba Sedlářová oslovila folkloristy, protože si myslím, že lidové písničky k senoseči patří," dodává Lungová. Příjemnou atmosféru svěžího nedělního rána podtrhla vystoupení Tragačnic, mužského pěveckého sboru z Boršova, Nětčic a dětské cimbálové muziky Stužka pod vedením Pavla Švorby z Boršova. Při kosení se vystřídalo na patnáct sekáčů, zapojili se i tatínkové dětí lesní mateřské školky. Marie Budíková Bambiriáda představila plejádu kroužků pro děti Způsobů, jak příjemně i užitečně trávit volný čas, je celá řada, rozhodnout se ale pro ten správný koníček už v dětství někdy není snadné. V Kyjově letos podruhé pomohla Bambiriáda. Ucelená přehlídka volnočasových aktivit školákům i předškolákům představila desítky zájmových činností. Spolky a sdružení, které navštěvují děti nejen v Kyjově, ale i jinde v regionu, se pochlubily svou činností v rámci deseti stanovišť. Po oba dny Bambiriádu doplnila i pódiová vystoupení. V pátek například diváci zhlédli divadelní představení Dětského kočovného divadla, v sobotu přehlídku Tanečního a gymnastického kroužku Gyta nebo ukázku práce s modely letadel. Piáno na ulici - zahrát si může každý Postavit piáno na ulici je nápad, který zaplavil i zaujal nejedno české město. Dorazil také do Kyjova, kde se posledních pár dní ozývají uličkou poblíž centra tóny z prstů nadaných kolemjdoucích. Jednou, asi v půl čtvrté ráno, jsem si zapnul rádio a tam byl rozhovor s člověkem, který tuto akci spustil. Tak jsem si řekl, když je to v Praze, Brně, Olomouci, tak proč ne v Kyjově, sdělil iniciátor akce František Kouřil. Uvedení nástroje do ostrého provozu v uličce proti kostelu a kašny na náměstí bylo spojeno se setkáním příznivců hudby. Piáno tam zůstane natrvalo. Zahrát si na něj může každý. strana 5

6 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Den Země patřil letos hlavně stromům Den Země slavily děti z celého Kyjovska v městském parku. Sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu zapojilo téměř stovku dobrovolníků a různé spolky, aby společně připravili den plný zážitků ve spojení s přírodou. Téma letošního setkání bylo stromy. Udělali jsme to v městském parku, protože lidé možná každý den chodí parkem, ale to, co vídáme každý den, už většinou nevnímáme. Chceme upozornit na krásné stromy, které jsou v parku, třeba 110 let starý platan nebo nádhernou lísku, která tady roste, uvedla Hana Horňáková z Kyjovského Slovácka v pohybu. Letos se na akci v parku podílelo 85 dobrovolníků. Stanoviště, která si školy procházely, souvisela s tématikou přírody. Děti si mohly vyrobit ptačí budku, odhalit keltský stromový horoskop, poznávat dřeviny, ochutnat med a vyzkoušet další aktivity v přírodě. Bylo možné dokonce adoptovat strom. Ocenění žáků S koncem školního roku město Kyjov přivítalo v atriu Radniční galerie úspěšné školáky. Jejich ocenění je součástí slavnostního setkání, na kterém zástupci radnice předávají poděkování za výborný prospěch, skvělé chování a další individuální či kolektivní aktivity školní mládeže. 2x foto archiv Kyjovské Slovácko v pohybu Pivní slavnosti v Bohuslavicích podruhé Ve slunečném červnovém sobotním odpoledni se v Bohuslavickém Art mlýně konal již druhý ročník přehlídky domácích pivovarů. Útulné prostředí starého mlýna s dobovými rekvizitami se stalo útočištěm pro návštěvníky pivaře, nepivaře, i rodiny s dětmi. Po loňské úspěšné premiéře byli pořadatelé, sdružení Demižonek a Zahrádkáři z Bohuslavic, plni očekávání, které se vyplnilo v podobě tří stovek návštěvníků. Ti měli možnost ochutnat přes dvacet druhů piv celkem od osmi malých pivovarů z širokého okolí. Kromě klasických světlých ležáků nechyběla ani piva vícestupňová, nefiltrovaná, černá, višňová či konopná, další specialitou bylo například pivo vyrobené na míru Búslavské granát. A protože byla nabídka opravdu pestrá, ne každému se podařilo probojovat se přes všechny vzorky ke svému favoritovi. Pivní slavnosti ovšem nebyly jenom o oslavě piva. Mnozí slavili rovněž jídlo, neboť k lahodnému moku bylo možné zakousnout výborné speciality z venkovní kuchyně. Celá oslava byla korunována hudebním doprovodem čtyř hudebních skupin různých žánrů. Ty hrály k poslechu i k tanci do pozdních nočních foto archiv o.s. hodin. Aby akce nebyla omezena na pouhé koštování, proběhly během večera soutěže o nejvyšší komín z prázdných kelímků a štafeta v pití piva. A výherci? Byli oceněni jak jinak než pivem. Příznivci piva odcházeli výhradně s úsměvem na rtech, vždyť v tom téměř letním odpoledni bylo společné posezení s dobrou zábavou stejně důležité, jako to dobré pivo. Pořadatelé touto cestou děkují městu Kyjovu a Městskému kulturnímu středisku Kyjov, které velkou měrou přispěly ke zdárnému průběhu akce. o.s. Demižonek Velký dětský den Děti se bavily i poslední květnovou neděli na Masarykově náměstí v Kyjově před radnicí u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Plnily zajímavé úkoly na stanovištích a soutěžily v malování kyjovské radnice. Za to dostávaly sladké odměny, upomínkové předměty a zmrzlinu. No a nakonec je čekala velká tombola, takže nikdo neodešel domů s prázdnou. Součástí akce byl i velmi oblíbený skákací hrad. Celý bohatý program hudebně doplnila Brass Banda ze ZUŠ v Kyjově a boskovická Espuelas Mariachi. Děti byly nadšené a spokojené ze zábavy, odměn, občerstvení, her a tomboly. Poděkování patří též všem firmám, které se na akci sponzorsky podílely, dobrovolníkům a MKS Kyjov. Tomáš Kunz, Karel Longaver Zbavit se blech je zkrátka užitečné! Fénix nespí a je tady pro vás každý den. V červnu jsme dali prostor schůzce kyjovských zastupitelů přímo v centru. Dále pak ještě jedné akci za účelem milého setkání vetešníků a sběratelů. A jestli blešák budeme opakovat? To se ví. Předvánoční čas bude vhodnou příležitostí přijít si vybrat něco z bohaté nabídky vašich sklepů, půdních prostor, šperkovnic, šatníků... Zkrátka, pokud doma máte něco, co už vám neslouží, rozhodně to ještě nějaký ten měsíc vydrží a pak, na podzim, dáme vědět, kdy se u nás můžete ukázat na dalším ročníku Blešáku. Pracovníci Fénixu Narození: Filip Herzán Agáta Víšková Antonín Bracek Jubilanti: Anna Panglová 100 let Jaromír Dřímal 93 let Květoslava Domanská 92 let Božena Masaříková 91 let František Paška 85 let strana 6 Anděla Čerňáková 85 let Otýlie Staňková 85 let Oldřiška Urcová 85 let Miroslav Šalša 85 let Jiřina Teplíková 85 let Marie Strouhalová 85 let Bohumil Kudláč 85 let Petr Kořístka 80 let Mojmír Bartoň 80 let Drahomíra Ondříšková 80 let Stanislava Šašinková 80 let Marie Talašová 80 let Ludmila Diasová 80 let Marie Sommerová 80 let Ivona Zapletalová 80 let Jaroslav Řihánek 80 let Libuše Florová 80 let Karel Růžička 75 let Marie Valentová 75 let Úmrtí: Miloslav Vasický Josef Juřík

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str.

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str. duben 2014 Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 V Kyjově se množí krádeže > více str. 5 Nemocnici slouží nová sanitka > více str. 5 foto Marie Kašná První únorová neděle patřila fašankovým oslavám.

Více

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ

Více

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých listopad 2014 Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých > více str. 3 Nemocnice Kyjov získá magnetickou rezonanci > více str. 3 Kyjovem povede prestižní cyklistický závod > více str. 17 Do třetího

Více

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str.

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str. březen 2014 Zahrádky budou dražší > více str. 4 Přibývá mladých bezdomovců > více str. 6 Kyjovští karatisté sbírají medaile > více str. 18 Vystoupení Tanečního klubu Fortuna ze Zlína v rámci Reprezentačního

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12.

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. července 2013 noviny 7 8 / 2013 HUDEBNÍCI PRO FÉNIX V rámci benefičního koncertu na podporu Sociálně psychiatrického centra Fénix

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO duben 2015 NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ > více str. 5 GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO > více str. 6 KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU > více str. 18 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str.

leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str. leden 2014 kyjov nejlepší v třídění odpadů > více str. 4 Městská knihovna skončila pod vodou > více str. 6 Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 7 Perníčky z dílen Vlastivědného muzea Z radnice /

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

OBSAH. Informace pro občany

OBSAH. Informace pro občany Informace pro občany Slovo starosty Usnesení Rady města Usnesení Zastupitelstva města Osadní výbory; Městské byty Městský architekt; Dotace Optimalizace nákladů; Nezaměst. v ŽB; Mříže; Trh Skleněné městečko

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj

KUNOVJAN Městský zpravodaj KUNOVJAN Městský zpravodaj Číslo: 3/2015 JAN HRUBÝ se ke 100. výročí narození dočká v Kunovicích svého památníku. Bližší informace naleznete na str. 20. ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Přečtěte si: Přestupní

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více