červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec srpen Otevřeno Art muzeum legend jednosměrky? > více str. 4 bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 13 > více str."

Transkript

1 červenec srpen 2014 Otevřeno Art muzeum legend > více str. 13 propletou kyjov jednosměrky? > více str. 4 Jiráskova ulice bude po letech bez nákladní dopravy > více str. 4 Přes prázdniny Kyjov čekají opravy některých ulic - novou podobu dostane i Palackého, kde je v průběhu stavby omezen provoz.

2 Z radnice / červenec - srpen 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, nejen zraky, ale i řada vašich dotazů směřuje ke kyjovskému hřbitovu. Do svého finále spěje generální rekonstrukce obřadní síně. Záměrně užívám slova obřadní, neboť je naší vizí, aby se zde uskutečňovaly nejen poslední smuteční rozloučení se zesnulými, ale jak je to běžné v jiných městech, třeba také komorní kulturní akce. Pohřby se do těchto prostor vrátí od 1. září V neděli 31. srpna budou dveře obřadní síně otevřeny pro veřejnost a ve zde proběhne koncert Smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum, který rozezní tento prostor Mozartovým Requiem. Konečný účet za tuto rekonstrukci bude nakonec skoro o milion nižší oproti vysoutěžené ceně. Konečný účet za tuto rekonstrukci bude nakonec o milion nižší oproti vysoutěžené ceně, která činila 26 milionů Kč a o více jak 10 milionů Kč míň, než byla cena dle projektu. Chci zároveň poděkovat Ivě Pospíšilové farářce Církve československé husitské za poskytnutí náhradních prostor pro konání smutečních obřadů na Seifertově náměstí. Dokončují se také kolumbária. Jde o stavbu pro ukládání uren. V dnešní době sílí poptávka po těchto zařízeních, a to především u lidí, kteří se stěhují a nemají čas ani prostor pečovat o hroby na druhé straně republiky. Návštěvníci hřbitova si všimli, že se staví oplocení kompletního areálu a přibylo také osvětlení páteřních cest. Nejde jen o zlepšení prostředí a vhodnější atmosféru, nezanedbatelný je především efekt bezpečnostní. Po ukončení návštěvních hodin se areál zamkne. Úmyslným krádežím se nepodaří zabránit nikdy, bezcitní lapkové však dnes neměli jakékoliv zábrany, ani morální, ani fyzické. Ponořili jsme se do víru prázdnin. Pro mnohé z vás je to, doufám, také příležitost na chvilku vydechnout, nabrat sílu, navštívit zajímavá místa, poznat nové přátele. Pro nás pak společně čas obrnit se trpělivostí, shovívavostí a pochopením. Investiční akce, které se naplno rozběhly, jsou mnohdy zkouškou našich nervů, ale výsledek za ty dva měsíce komplikovaného parkování, hluku a prašnosti, uzavírek a omezení bude stát za to. Díky za vaši ohleduplnost a také aktivitu při dokončování podoby finální revitalizace. Přeji Vám všem krásné chvíle léta plné příjemných zážitků. František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 123. schůze Rady města Kyjova konané dne 12. května 2014 Na této schůzi radní navštívili ZŠ Dr. Joklíka. S ředitelem školy diskutovali o problémech školy a jejich řešení, o investicích do budoucna a jejich financování. Ředitel školy dále představil úspěchy žáků v různých soutěžích a olympiádách. Rada města rozhodla: poskytnutí dotace ve výši Kč pro HBK Kyjov o. s., na podporu hokejbalového klubu při reprezentaci města Kyjova; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro TJ Sokol Kyjov, Aerobik N. K. na náklady spojené s dopravou a startovné na MIA Festivalu v Praze; o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Fandíme rodině" schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a rozhodla o přijetí této dotace ve výši Kč. Projekt Fandíme rodině má za cíl zdůraznit význam rodiny, propojit všechny generace, zapojit je do společenského dění a připomenout 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Z tohoto projektu byla hrazena akce pro děti a seniory v Centru služeb pro seniory, dále dětské odpoledne na Sokolíčku a probíhající anketa. Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky Oprava chodníků MŠ Nádražní v Kyjově dle výsledků výběrového řízení se společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín za cenu Kč bez DPH. Zakázka řeší demolice stávajících a pokládky nových chodníků ze zámkové dlažby vč. úpravy herního betonového plácku pomocí umělého tartanu. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo vyhlášeno zveřejněním výzvy k podání nabídky na internetovém profilu zadavatele. V termínu pro podání nabídek do byla podána pouze jedna nabídka, kterou komise doporučila. Vlastní realizace zakázky proběhne v červenci Informace ze 124. schůze Rady města Kyjova konané dne 26. května 2014 Rada města schválila: výsledky výběrového řízení dle elektronické aukce na dodavatele akce Dodávka a montáž plastových oken a hliníkových dveří ZŠ Bohuslavice a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Okna Morávek s.r.o., Veselí nad Moravou za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Termín realizace je stanoven na červenec tohoto roku; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II na rok 2014 ve výši Kč. Rada města rozhodla: o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kyjov na zajištění provozu Tělocvičné jednoty Sokol Kyjov. Poskytnutá dotace bude použita na financování oprav budovy. Informace ze 125. schůze Rady města Kyjova konané dne 2. června 2014 Tato rada města se mimo jiné zabývala také přípravou zastupitelstva města. Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení MŠ Bohuslavice a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se sdružením firem VTPSTAV s.r.o., a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tzn. ve věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno zahájení výběrového řízení, do kterého se může přihlásit neomezený počet uchazečů. Současně byla zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek. Komisí byla vybrána nejvýhodnější nabídka; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště Kollárova Jurovského a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIE- TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace sídliště Lidická a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek. V rámci posouzení nabídek byly dvě nabídky vyřazeny pro nesplnění podmínek zadání. Hodnoceny byly tedy 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace sídliště M. Švabinského a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Brno za nabídkovou cenu ,23 Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena. Hodnoceny byly tedy 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce MK Za Stadionem Kyjov a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., Praha za nabídkovou cenu strana 2

3 / červenec - srpen 2014 Z radnice Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Palackého v Kyjově a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., za nabídkovou cenu Kč bez DPH. I zde bylo výběrové řízení vypsáno jako otevřené řízení. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 4 nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí vyřazena. Hodnoceny tedy byly 4 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Regenerace sídliště Za Stadionem a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KKS, spol. s r.o. Příluky 386, Zlín, IČ: za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 4 nabídky, hodnotící komisí byla vyřazena 1 nabídka. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky; výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení ZŠ Újezd - přístavba a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Hodonín, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek. V rámci posouzení nabídek byla jedna nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Hodnoceno bylo pět nabídek; výsledky výběrového řízení na Dodávku 1 ks rotační kartotéky s výsuvnými zásuvkami a rozhodla o uzavření smlouvy se společností MEDIS INFO SECURITY s.r.o., Hlučín za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno formou elektronické aukce PROE.BIZ jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. K podání nabídky bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídku poté podali pouze tři uchazeči. Z těch byla nejvýhodnější nabídka právě od uvedené společnosti. Rada města souhlasila: s uzavřením smluv o dílo na provedení veřejných zakázek dle výsledků výběrových řízení takto: Provedení stavby Rekonstrukce vytápění výměna zdroje knihovna Kyjov ST mont Kyjov. spol. s r.o., Kyjov, za cenu Kč včetně DPH; se společným návrhem starosty města a ředitele MKS, aby předsedou programové rady Slováckého roku 2015 byl Jiří Petrů; se společným návrhem starosty města a ředitele MKS, aby tajemníkem programové rady Slováckého roku 2015 byl Zdeněk Langášek; Rada města jmenovala: štáb programové rady SR 2015 ve složení: Mgr. František Lukl, MPA, PaedDr. Ilona Slaninová, Mgr. Ladislav Pavluš, Jiří Petrů, Milan Pokorák, Zdeněk Langášek, Vanda Vykydalová, DiS., Mgr. Jana Truschingerová, Ing. Oldřich Talaš. Rada města rozhodla: o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Military muzeum na pořádání Vlkošských dnů v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek na podporu projektu Kašpárek v rohlíku revival účast na festivalu KEFÍR v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Sokol Bohuslavice oddíl kopané v celkové částce Kč; o vyhovění žádosti o finanční příspěvek pro Lúky a sady Kyjovska na akci Vzdělávací dny na Boršovských lúkách v celkové výši Kč. Informace z úřadu hledejte na Informace ze 126. schůze Rady města Kyjova konané dne 9. června 2014 Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s E.ON Energie, a.s., jejímž předmětem je dodávka elektřiny ze sítě nízkého napětí do sjednaných odběrných míst. Podmínky včetně ceny za služby byly obsahem zakázky, která byla soutěžena v rámci e-aukcí, které v loňském roce probíhaly v prostorách radnice. Obdobné smlouvy budou uzavírány i s příspěvkovými organizacemi města Kyjova, a to na dobu určitou od do ; o vyhovění žádosti Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov v celkové výši Kč. Tato částka bude využita na činnost taneční skupiny. Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby ZŠ J.A. Komenského výtah, rampa, WC a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou KALA spol. s r.o. Kyjov, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako veřejná zakázka malého rozsahu, tzn. bylo uveřejněno na profilu zadavatele města Kyjova, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena celkem 1 nabídka. Informace ze 127. schůze Rady města Kyjova konané dne 16. června 2014 Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Cyklostezka Kyjov Bohuslavice II a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIE- TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo vypsáno jako otevřené řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tzn. ve věstníku veřejných zakázek bylo zveřejněno zahájení výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Současně byla zadávací dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu zadavatele. Do konce lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek. Výše uvedená společnost byla hodnotící komisí vybrána jako nejlepší. Rada města souhlasila: s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu Opravy vozovek místních komunikací v Kyjově, část MK Květná. Při provádění frézování podkladu vozovky bylo zjištěno, že stávající podklad pod obrusnou vrstvou vozovky prakticky není, byla zjištěna pouze vrstva nestmeleného makadamu, v ploše 600 m2 dokonce nebyla ani provedena penetrace podkladu. Z tohoto důvodu se musel uzavřít dodatek ke smlouvě. Informace z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kyjova konaného dne 16. června 2014 Zastupitelstvo města vydalo: Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova s účinností od Zastupitelstvo města Kyjova zároveň uložilo radě města vyhlásit II. kolo grantového schématu s termínem do Znění nových Zásad naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz/ projekty a dotace) Zastupitelstvo města rozhodlo: o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro FC Kyjov 1919 o. s., jako finanční příspěvek na činnost oddílu v roce 2014; o poskytnutí mimořádné dotace ve výši Kč pro TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové, jako finanční příspěvek na činnost oddílu košíkové v roce 2014; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o. p. s., na provoz Denního stacionáře pro duševně nemocné; o zřízení příspěvkové organizace města Kyjova Domu dětí a mládeže Kyjov a schválilo zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Kyjov. Příspěvková organizace vznikne dne Zastupitelé se shodli na tom, že zřízení je podmíněno bezúplatným převodem nemovitostí a následným bezúplatným převodem na město Kyjov; o prodeji bytové jednotky 2+1 o celkové podlahové ploše s příslušenstvím 62,3 m 2, která se nachází ve 3. NP budovy č. p. 1034, 1035 na ulici Nerudova, za kupní cenu Kč; o realizaci investičních akcí včetně způsobu jejich financování (Rekonstrukce ul. Palackého, regenerace panelového sídliště (RPS) Švabinského, RPS Za Stadionem 1. část, RPS Lidická, Rekonstrukce MK Za Stadionem, Parkoviště Kollárova-Jurovského, Zateplení ZŠ Újezd, Zateplení MŠ Bohuslavice, Výtah ZŠ Újezd, Tělocvična ZŠ Újezd, Příjezdová komunikace ke šroubárnám, Cyklostezka Kyjov-Bohuslavice). strana 3

4 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Jiráskově ulici se konečně uleví Po dlouhých letech projekčních příprav, debat s vlastníky Šroubáren Kyjov a hledání finančních prostředků je v přípravě realizace nové příjezdové cesty do šroubáren. Odlehčí se tak nejen samotným obyvatelům Jiráskovy ulice, ale také přilehlých ulic Nerudova a Havlíčkova. Kamionová doprava, která denně až v počtu 40 vozů nad 3,5 tuny zavážela provozovny šroubáren, bude nově přijíždět do areálu těchto podniků kolem ČOV z odbočky silnice Kyjov-Milotice. Z tohoto důvodu musí být vybudováno nové napojení na tuto silnici. Také se provede přeložka vysokotlaku, přibudou výhybny a vjezdy. Vše by mělo být hotovo do konce září, objasnil starosta Kyjova František Lukl s tím, že půjde o sdruženou investici, kde největší podíl financuje město. Šroubárna Kyjov a Ždánice přispěje formou darovacích smluv částku kolem tří milionů korun. Šroubárna Kyjov postaví novou vrátnici a cesty uvnitř areálu. Zastupitelé řešili hlavně sport a domeček Delší než obvykle a mnohem bouřlivější, takové bylo poslední červnové zasedání kyjovských zastupitelů. Způsobila to především dvě zásadní témata podpora sportu a převod zřizovatelských funkcí Domu dětí a mládeže. Jsou tam dva rozdílné pohledy. První říká, ať domeček zůstane zaštiťován Jihomoravským krajem. Jeho roční přímé náklady jsou čtyři sta tisíc korun. Vše ostatní jde ze státního rozpočtu a je to záležitost mezd pracovníků, které samozřejmě budou ze státního rozpočtu financovány, i když bude zřizovatelem město, nastínil starosta František Lukl. Především rodiče dětí, které zařízení navštěvují, vidí mnohem větší výhody, když se vedení ujme město. Může podle nich lépe rozhodovat o volnočasových aktivitách mládeže. Definitivně chtějí zastupitelé rozhodnout v září. Projednávat budou opět i dvoumilionovou částku, kterou město před časem poslalo na účet Městského sportovního klubu a nyní ji neúspěšně vymáhá zpět. Sportu se pak týkala i diskuse kolem dotací. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací 350 tisíc pro basketbal a 350 tisíc pro fotbal, ale zároveň uložilo radě, aby v novém rozpočtu města byly tyto nosné sporty vyňaty z grantového systému a byly přímo položkou systému, aby se s nimi nemuselo dvakrát rozhodovat v souvislosti s tím, jak je na tom město finančně dobře nebo špatně, doplnil starosta. Uzavření knihovny Kyjov V období od do proběhne čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Provoz bude zahájen Pobočka Bohuslavice oznamuje svým čtenářům uzavření pobočky v Bohuslavicích od do V tomto období bude na budově prováděno zateplení a výměna oken. Na čtenáře se těšíme opět od Budou v Kyjově jednosměrky? Doprava ve městě každoročně narůstá. To s sebou přináší nejen nároky na parkování, ale také zamyšlení se nad otázkou zjednosměrnění některých ulic. Částečně situaci budou řešit rozšířené parkovací plochy v souvislosti s revitalizací sídlišť tam, kde je možné citlivě zabrat veřejné prostranství či zelené plochy. Těchto ale není mnoho a spoluobčané si čím dál více uvědomují, jakou nezastupitelnou funkci má městská zeleň. Z toho vyplývá nutnost využití stávající sítě místních komunikací také k parkování. Zde se ale v současné době naráží na dopravní předpisy, které stanovují, jaká má být šířka volného pruhu k projíždění. Zjednosměrněním některých místních komunikací bychom našli možnost zákonného parkování a projíždějící řidiči by nemuseli krkolomně vyhýbat naproti jedoucím vozidlům. Typickým příkladem je ulice Vrchlického nebo Urbanova. Auta stojící od mlékárny až po základní školu J. A. Komenského brání v plynulosti dopravy oběma směry. Ano, tam bydlící občané by byly znevýhodněni oproti současnému stavu, neboť by ke svým nemovitostem mohli zajíždět pouze z jednoho směru. Kolizních situací, couvání a nervozity by však ubylo, uvedl příklad starosta František Lukl. Samotnou kapitolou jsou úvahy dopravních expertů o možnosti zjednosměrnění Střípky z městské policie Špatné dveře Ve 23 hodin bylo přijato telefonické oznámení od paní z Kyjova, že jí zvoní na zvonek opilec a nechce odejít. Hlídkou zjištěn opilý jednašedesátiletý muž snažící se dostat do domu. Po chvíli pochopil, že hledá špatně a správné vchodové dveře do jeho domu jsou na jiné ulici. Poté upustil od dalšího zvonění a vydal se k domovu. Strážníci dohlíželi na celou jeho cestu k domovu. A jak to vidí facebook? Téma: VENČENÍ PSŮ Zdravím, mám takový malý dotaz, kdo chodí venčit psa jako tele (soudím podle pokladů, co tam nechává) po chodníku směrem ke školce a škole Dr. Joklíka? Kolem chodníku je těchto psích pokladů nepočítaně! Máme doma taky pejska, sice menší rasy, ale uklízíme! Nevyjdu ven bez sáčků. Pokud ten dotyčný nechce uklízet po svém mazlíkovi, tak ať chodí venčit někam na pole! Není to daleko! Syn mi doma hlásí, že po cestě domů napočítal 13 hov..., krásná zábava, že? náměstí, a to směrem od pošty. K této úvaze je vede řada dopravních incidentů, které zažívají řidiči vyjíždějící z kolmých stání u pošty a dál. Také se jeví jako velmi nešťastná ostrá zatáčka u kostela. Pokud by si zde nemusela auta vyhýbat obousměrně, pak by došlo k plynulejšímu pohybu v této části. Že je stávající situace alarmující, vidí všichni. Pokud ji chceme změnit, bude to o kompromisu, tedy o vzájemných ústupcích, toleranci a především zdravém rozumu, zdůraznil Lukl s tím, že představitelé města chystají k tomuto tématu na měsíc září veřejné projednání. Kradl boty V 11 hodin bylo na služebně oznámeno, že v jedné z místních prodejen došlo ke krádeži obuvi neznámým pachatelem, který je ovšem nahrán na kamerovém záznamu umístěném v prodejně. Zkoušel si gumové pantofle v hodnotě 89 Kč, které poté odcizil. V regálu nechal odloženy staré, prochozené a děravé. Dle místní znalosti strážníci pachatele ze záznamu rozpoznali, byl předvolán k podání vysvětlení. Po chvíli volal oznamovatel krádeže, že se pachatel vrátil a odcizené boty zaplatil. Věc byla dořešena jako majetkový přestupek. Manželské neshody Ve 20 hodin vyjeli strážníci po oznámení do Boršova, kde mělo docházet k manželské potyčce v jedné z místních rodin. V době příjezdu hlídky ke vzájemnému konfliktu již nedocházelo. Na místě chyběl jeden z účastníků hádky, a to manžel. Před strážníky se ukryl na půdě rodinného domu, ale netrvalo dlouho, než jej hlídka nalezla. Poté z úkrytu vylezl a při následné dechové zkoušce mu bylo naměřeno 3,69 promile. (red) Téma: KYJOVSKÝ OKRUH Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak to letos je s Kyjovským okruhem z pohledu města? V kalendáři je zářijový termín uveden, ale je to povoleno? Děkuji za odpověď. Město Kyjov: Dobrý den, Zastupitelstvo města Kyjova povolilo pořádání Kyjovského okruhu jako posledního ročníku v roce Z tohoto důvodu se letos již tato akce neuskuteční. Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 4

5 / červenec - srpen 2014 Z našeho města Soutěžte o nejkrásnější balkon Komise životního prostředí města Kyjova vyhlašuje soutěž o nejkrásnější rozkvetlý balkon, okno a předzahrádku roku Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 1. okna a balkony, 2. předzahrádky. Přihlášky do soutěže může podávat každý, a to písemně na podatelnu MÚ Kyjov nebo elektronicky mailem na adresu: v termínu do Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení osoby, která květiny pěstuje, adresu, na níž se rozkvetlý balkon, okno či předzahrádka nachází. Fotografie není podmínkou. Komise provede do konce srpna hodnocení. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen se uskuteční v září. Podrobnější informace: MÚ Kyjov, odbor majetku, Tomáš Blažek, tel (red) Koupací sezóna 2014 Počátkem června v Kyjově otevřelo koupaliště i koupací biotop v Bohuslavicích. Návštěvníci se letos mohou těšit na rozšíření bufetu v Kyjově nebo novinku v podobě trampolíny zdarma pro nejmenší v Bohuslavicích. Na prázdniny je během sezony plánován třikrát aquazorbing. Otevřeno bude v červenci denně od 9.00 do a v srpnu od 9.00 do 20.00, v Bohuslavicích a v srpnu od do Děti do šesti let a držitelé ZTP průkazů mohou přijít zdarma, do patnácti let na celý den za 20 korun, dospělí pak za 35 korun. V Bohuslavicích je cena vstupného na celý den 30 a 15 korun. Samozřejmě, že v nabídce je i zlevněné rodinné vstupné nebo sezónní permanentky. (red) První senoseč v Kyjově foto autorka: Práci s kosou si vyzkoušela i Žaneta Brhelová, hlavní organizátorka občanského sdružení Radovánky a průvodce dětí lesní mateřské školky. Vlídné počasí, příjemná zeleň okolí s nedalekým splavem Kyjovky a přátelská atmosféra, to byly devízy prvních Oslav slunovratu, spojených s nočním pozorováním motýlů a ranní senosečí. Organizátoři jsou přesvědčeni, že se jim podařilo založit novou tradici. Když jsme se o něco podobného pokoušeli před dvěma lety, místní na nás zavolali policajty," vzpomíná Barbora Lungová, zakladatelka občanského sdružení LUSK (Lúky a sady Kyjovska). Místní posečou jenom asi deset procent z celkové rozlohy louky," potvrzuje Žaneta Brhelová ze sdružení Radovánky, které provozuje mateřskou lesní školku. Jejich upravená maringotka, která funguje jako zázemí pro děti, stojí právě na této louce. Celou akci Oslav slunovratu jsme připravili ve spolupráci se spřáteleným sdružením Radovánky," přibližuje Bára Lungová, která se před lety začala o boršovské louky za tenisovými kurty a dolním splavem Kyjovky starat na vlastní pěst. V současné době město Kyjov svěřilo do péče sdružení ekologických aktivistů LUSK toto území na šest let. Louky je třeba posekat alespoň dvakrát do roka. Osm lidí intenzivně pracovalo na organizaci akce. Liba Sedlářová oslovila folkloristy, protože si myslím, že lidové písničky k senoseči patří," dodává Lungová. Příjemnou atmosféru svěžího nedělního rána podtrhla vystoupení Tragačnic, mužského pěveckého sboru z Boršova, Nětčic a dětské cimbálové muziky Stužka pod vedením Pavla Švorby z Boršova. Při kosení se vystřídalo na patnáct sekáčů, zapojili se i tatínkové dětí lesní mateřské školky. Marie Budíková Bambiriáda představila plejádu kroužků pro děti Způsobů, jak příjemně i užitečně trávit volný čas, je celá řada, rozhodnout se ale pro ten správný koníček už v dětství někdy není snadné. V Kyjově letos podruhé pomohla Bambiriáda. Ucelená přehlídka volnočasových aktivit školákům i předškolákům představila desítky zájmových činností. Spolky a sdružení, které navštěvují děti nejen v Kyjově, ale i jinde v regionu, se pochlubily svou činností v rámci deseti stanovišť. Po oba dny Bambiriádu doplnila i pódiová vystoupení. V pátek například diváci zhlédli divadelní představení Dětského kočovného divadla, v sobotu přehlídku Tanečního a gymnastického kroužku Gyta nebo ukázku práce s modely letadel. Piáno na ulici - zahrát si může každý Postavit piáno na ulici je nápad, který zaplavil i zaujal nejedno české město. Dorazil také do Kyjova, kde se posledních pár dní ozývají uličkou poblíž centra tóny z prstů nadaných kolemjdoucích. Jednou, asi v půl čtvrté ráno, jsem si zapnul rádio a tam byl rozhovor s člověkem, který tuto akci spustil. Tak jsem si řekl, když je to v Praze, Brně, Olomouci, tak proč ne v Kyjově, sdělil iniciátor akce František Kouřil. Uvedení nástroje do ostrého provozu v uličce proti kostelu a kašny na náměstí bylo spojeno se setkáním příznivců hudby. Piáno tam zůstane natrvalo. Zahrát si na něj může každý. strana 5

6 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Den Země patřil letos hlavně stromům Den Země slavily děti z celého Kyjovska v městském parku. Sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu zapojilo téměř stovku dobrovolníků a různé spolky, aby společně připravili den plný zážitků ve spojení s přírodou. Téma letošního setkání bylo stromy. Udělali jsme to v městském parku, protože lidé možná každý den chodí parkem, ale to, co vídáme každý den, už většinou nevnímáme. Chceme upozornit na krásné stromy, které jsou v parku, třeba 110 let starý platan nebo nádhernou lísku, která tady roste, uvedla Hana Horňáková z Kyjovského Slovácka v pohybu. Letos se na akci v parku podílelo 85 dobrovolníků. Stanoviště, která si školy procházely, souvisela s tématikou přírody. Děti si mohly vyrobit ptačí budku, odhalit keltský stromový horoskop, poznávat dřeviny, ochutnat med a vyzkoušet další aktivity v přírodě. Bylo možné dokonce adoptovat strom. Ocenění žáků S koncem školního roku město Kyjov přivítalo v atriu Radniční galerie úspěšné školáky. Jejich ocenění je součástí slavnostního setkání, na kterém zástupci radnice předávají poděkování za výborný prospěch, skvělé chování a další individuální či kolektivní aktivity školní mládeže. 2x foto archiv Kyjovské Slovácko v pohybu Pivní slavnosti v Bohuslavicích podruhé Ve slunečném červnovém sobotním odpoledni se v Bohuslavickém Art mlýně konal již druhý ročník přehlídky domácích pivovarů. Útulné prostředí starého mlýna s dobovými rekvizitami se stalo útočištěm pro návštěvníky pivaře, nepivaře, i rodiny s dětmi. Po loňské úspěšné premiéře byli pořadatelé, sdružení Demižonek a Zahrádkáři z Bohuslavic, plni očekávání, které se vyplnilo v podobě tří stovek návštěvníků. Ti měli možnost ochutnat přes dvacet druhů piv celkem od osmi malých pivovarů z širokého okolí. Kromě klasických světlých ležáků nechyběla ani piva vícestupňová, nefiltrovaná, černá, višňová či konopná, další specialitou bylo například pivo vyrobené na míru Búslavské granát. A protože byla nabídka opravdu pestrá, ne každému se podařilo probojovat se přes všechny vzorky ke svému favoritovi. Pivní slavnosti ovšem nebyly jenom o oslavě piva. Mnozí slavili rovněž jídlo, neboť k lahodnému moku bylo možné zakousnout výborné speciality z venkovní kuchyně. Celá oslava byla korunována hudebním doprovodem čtyř hudebních skupin různých žánrů. Ty hrály k poslechu i k tanci do pozdních nočních foto archiv o.s. hodin. Aby akce nebyla omezena na pouhé koštování, proběhly během večera soutěže o nejvyšší komín z prázdných kelímků a štafeta v pití piva. A výherci? Byli oceněni jak jinak než pivem. Příznivci piva odcházeli výhradně s úsměvem na rtech, vždyť v tom téměř letním odpoledni bylo společné posezení s dobrou zábavou stejně důležité, jako to dobré pivo. Pořadatelé touto cestou děkují městu Kyjovu a Městskému kulturnímu středisku Kyjov, které velkou měrou přispěly ke zdárnému průběhu akce. o.s. Demižonek Velký dětský den Děti se bavily i poslední květnovou neděli na Masarykově náměstí v Kyjově před radnicí u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Plnily zajímavé úkoly na stanovištích a soutěžily v malování kyjovské radnice. Za to dostávaly sladké odměny, upomínkové předměty a zmrzlinu. No a nakonec je čekala velká tombola, takže nikdo neodešel domů s prázdnou. Součástí akce byl i velmi oblíbený skákací hrad. Celý bohatý program hudebně doplnila Brass Banda ze ZUŠ v Kyjově a boskovická Espuelas Mariachi. Děti byly nadšené a spokojené ze zábavy, odměn, občerstvení, her a tomboly. Poděkování patří též všem firmám, které se na akci sponzorsky podílely, dobrovolníkům a MKS Kyjov. Tomáš Kunz, Karel Longaver Zbavit se blech je zkrátka užitečné! Fénix nespí a je tady pro vás každý den. V červnu jsme dali prostor schůzce kyjovských zastupitelů přímo v centru. Dále pak ještě jedné akci za účelem milého setkání vetešníků a sběratelů. A jestli blešák budeme opakovat? To se ví. Předvánoční čas bude vhodnou příležitostí přijít si vybrat něco z bohaté nabídky vašich sklepů, půdních prostor, šperkovnic, šatníků... Zkrátka, pokud doma máte něco, co už vám neslouží, rozhodně to ještě nějaký ten měsíc vydrží a pak, na podzim, dáme vědět, kdy se u nás můžete ukázat na dalším ročníku Blešáku. Pracovníci Fénixu Narození: Filip Herzán Agáta Víšková Antonín Bracek Jubilanti: Anna Panglová 100 let Jaromír Dřímal 93 let Květoslava Domanská 92 let Božena Masaříková 91 let František Paška 85 let strana 6 Anděla Čerňáková 85 let Otýlie Staňková 85 let Oldřiška Urcová 85 let Miroslav Šalša 85 let Jiřina Teplíková 85 let Marie Strouhalová 85 let Bohumil Kudláč 85 let Petr Kořístka 80 let Mojmír Bartoň 80 let Drahomíra Ondříšková 80 let Stanislava Šašinková 80 let Marie Talašová 80 let Ludmila Diasová 80 let Marie Sommerová 80 let Ivona Zapletalová 80 let Jaroslav Řihánek 80 let Libuše Florová 80 let Karel Růžička 75 let Marie Valentová 75 let Úmrtí: Miloslav Vasický Josef Juřík

7 / červenec - srpen 2014 Z našeho města Studentské úspěchy Den dětí slavnostně otevřel nové hřiště V červnu jsem se zúčastnila Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Plzni. Před odbornou komisí jsem obhajovala práci z oboru biologie na téma Electromobility shift assay jako nástroj studia DNA protein interakcí při výzkumu telomeras. O SOČ jsem se zajímala už na jaře minulého roku. Dostala jsem se k ní vlastně úplně náhodou. Moje spolužačky se zmínily, jestli se nechci přihlásit na jedno z podporovaných témat, která jsou každoročně vypisována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Pár dnů na to jsem již měla pohovor se svým případným školitelem. K mému překvapení a radosti jsem nakonec byla k této práci doopravdy vybrána. Začala jsem se jí věnovat v říjnu loňského roku. Pod vedením svého externího konzultanta jsem se podílela na několikadenní experimentální části výzkumu, která probíhala na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně. Poté jsem několik měsíců všechny informace zpracovávala do podoby odborné práce. Po náročném vypracovávání a deváté textové verzi jsem své dílo konečně zdárně dopsala. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že se úspěšně probojuji přes školní, okresní i krajské kolo až na celostátní přehlídku. A právě ta byla pro mě obrovskou odměnou za tu spoustu času a úsilí věnovaných této práci. Po závěrečné přípravě a následné zdařilé prezentaci jsem nakonec ze šestnácti uchazečů obsadila úžasné 9. místo. Veronika Šafářová septima A Klvaňova gymnázia v Kyjově Další místo, kde si mohou děti hrát, přibylo před časem v Kyjově. Teprve Den dětí 1. června oficiálně nové hřiště představil. Strávit odpoledne na některé z atrakcí při hrách a nebo při ukázkách jednotek záchranného systému přišly celé rodiny, dokonce i z okolí. Neměli jsme možnost to slavnostně otevřít na podzim loňského roku, měli jsme problémy s trávou, ani počasí tomu nesvědčilo, tak jsme se domluvili, že by bylo příjemné tady strávit Den dětí. Mohlo by se to stát příjemnou tradicí, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Podle starosty si nové hřiště na ulici Luční jistě získá oblibu. Nabízí se i možnost jeho prostor využít případně na další kulturně-společenské akce. Už samotný Den dětí totiž ukázal, že je místem, kde se mohou setkávat obyvatelé města napříč generacemi. placená inzerce strana 7

8 Z našeho města / červenec - srpen 2014 Řekni, kde ty kytky jsou aneb Procházkou za Kyjov za inspirací do vaší zahrady Letní dny skýtají nejen možnost zájezdu k moři nebo do vzdálenějších atraktivních míst naší vlasti, ale také možnost procházek v katastru města Kyjova přírodních pozoruhodností zejména kolem Bohuslavic je tu nepřeberně. Za zmínku stojí stepní louky, které se většinou vyvinuly z bývalých úhorů. Některé mají status ochrany přímo v obci Bohuslavice najdete přírodní památku Bohuslavické stráně, která je rozdělena na dvě části - Hrad a Chrástku. Obě je nejlépe navštívit právě v červenci, kdy jsou louky v plném květu a plné motýlů, sarančat, kobylek a jiného hmyzu. Svahy se skví mnoha barvami převažují fialové chrpy, žluté divizny, polní jetel, spousty hvozdíků kartouzků, v srpnu rozkvetou modrofialové hlaváče a pelyňky. Právě na takovýchto stepních stráních můžete zahlédnout různé druhy modrásků, včetně vzácných modrásků hořcových, které se ale nalézají na jiných loučkách v katastru obce. Kromě Hradu a Chrástky je ovšem v Bohuslavicích také několik tzv. významných krajinných prvků, vékápéček. Všechny čtyři jsou luční stráně stepního charakteru, některé kombinované se sady nebo s lesíky. Část je obecní (Podsedky louky ve svahu nad cestou z Bohuslavic do Bukovan), například Bohuslavická Nová hora poblíž boršovských Kameníků (název dle katastrální mapy) patří řadě soukromých majitelů. Zde údajně vyrůstaly ještě za války koniklece, stejně jako na Holém kopci poblíž Lenivé hory dnes zde není po koniklecích ani stopy. Přesto, že k Nové hoře zatím nebyla obnovena původní cesta, stojí za to se tam na začátku července vypravit - kromě pěkných výhledů na Bukovany a Bohuslavice budete překvapeni i neobvyklou květenou některé z rostlin, jako vítody nebo černýše jsme zvyklí vídat spíš už jen v Bílých Karpatech. I zde je stále poměrně hojný hořec křížatý. Pozoruhodná je stráňka Denešvár kousek nad borovým lesíkem přímo nad posledními domy v Bohuslavicích. Původně zde vyvěralo prameniště, kolem kterého rostl pro tento biotop typická tráva suchopýr. Dnes zde najdete pozůstatky krajinného managementu z dob reálného socialismu voda byla svedena do betonových skruží, potůček je sveden patrně do rour a vyvěrá až v Bohuslavicích. Na Denešváru je také malý lom, v němž jsou ještě staré třešně a zbytky loučky plné mateřídoušky. Přírodní památky a VKP mají jednu výhodu nemusíte do nich platit vstupné, přitom máte plnohodnotný estetický, dnes už i historický zážitek. Pokud máte rádi květiny, ale nechce se vám pachtit v záhonech běžte si pro inspiraci na zbytky luk, které jsou od centra Kyjova tři, čtyři kilometry vzdušnou čarou. Barbora Lungová Foto archiv autorka: Foto z r rozkvetlý bohuslavický hrad. V červenci jej uvidíte v bílé, žluté a fialové. Kosení probíhá jednou za rok v září. KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, Začátky vysílání v hodině B: / / 3.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Magazín Kyjov - premiéry ÚT, PÁ Magazín Kyjov - repríza Magazín Veselí - premiéra ÚT, PÁ Magazín Veselí - repríza Skladba vysílacích hodin v programu od začátky vysílání v HODINA A 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:15:00 Magazín Uherské Hradiště reprízy PÁ, PO 00:30:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:40:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Programová příloha premiéra PO 00:55:00 VTX ZL, UH, UB 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA B 19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:10:00 Magazín Hodonín reprízy ÚT, PÁ 00:19:00 Kyjovský týdeník premiéry ÚT, PÁ 00:26:00 Kyjovský týdeník reprízy ÚT, PÁ 00:35:00 Veselský týdeník premiéra ST 00:42:00 Veselský týdeník repríza ST 00:52:00 Programová příloha premiéra PO 00:57:00 VTX HO, KY, VM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA C 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 CZ&SK magazín - premiéra ST 00:30:00 Regiony - premiéra ČT 00:45:00 Živá panorama 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA D 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Jižní Morava - premiéry ÚT, PÁ 00:15:00 Brněnské oko - premiéra ČT 00:37:00 Magazín Sport premiéra PO 00:53:00 Programová příloha premiéra PO 00:58:00 VTX BM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na aktuální délce magazínů 24hodinový program regionální televize TVS ZLÍNSKÝ KRAJ SLOVÁCKO CZ&SK + REGIONY JIŽNÍ MORAVA Hlasujte a vyberte nejlepší informační centrum Do konce července mohou lidé hlasovat v soutěži o nejlepší informační centrum. Pořádá ji A.T.I.C. ČR a CzechTourism ve spolupráci s Deníkem. Pokud jste spokojeni se službami Informačního centra Kyjov, máte jedinečnou možnost ho i v letošním roce podpořit svým hlasem na webových stránkách Hlasování je možné pouze z jedné IP adresy. Zajímavosti z Kyjova a blízkého okolí Regionální televizi TVS naladíte také v pozemním digitálním vysílání v Multiplexu 4, kanál 42. strana 8

9 / červenec - srpen 2014 Sociální oblast Děti z Dětského centra si zajely do ZOO Jarní a letní měsíce v životě dětí znamenají sluníčkem prozářené výpravy do přírody, jsou spojené s aktivním pohybem, s výlety. Také pro děti z Dětského centra Kyjov je toto období spojeno s mnohem pestřejší paletou různých aktivit. Přestože naše možnosti nejsou bez hranic, snažíme se zajišťovat zajímavé vycházky, výlety, návštěvy pro děti do atraktivních míst. Vítaná je každá možnost poznávání okolního světa. A právě v květnu obdržely děti nádherný dárek od jedné cestovní agentury, která sponzorsky poskytla dopravu do ZOO Hodonín. Díky tomu se osmičlenná skupina dětí -batoláčků společně s doprovodem mohla vydat na cestu za zvířátky nejen domácími, ale také za těmi exotickými. Přípravy byly obrovské, nadšení dětí ještě větší. Již den před samotnou cestou si děti s výchovnou sestrou (ale i s ostatními sestřičkami) povídaly o zvířátkách. A někteří měli v ten den ve svém aktivním slovníku nejčastěji skloňované slůvko opičky. Když nastal očekávaný a pečlivě naplánovaný den, pozorný řidič František Frýsa přijal dětskou osádku na palubě mikrobusu a zajistil bezchybný odvoz dětí na místo určení. Výlet se opravdu vydařil, odměnou byly spokojené úsměvy dětí, jejich překotné zpracovávání všech zážitků. Konec byl zpečetěn nadílkou dešťových kapek, ale to už naše výprava seděla v bezpečí krásně vytopeného autobusu. Co dodat nakonec? Velké poděkování všem, kdo umožnili dětem takový zážitek. Jana Petrášová, ředitelka DC Kyjov S drogovou prevencí do mateřských škol Drogy, alkohol nebo cigarety...témata, se kterými se setkávají dospívající i dospělí, často ale až v době, kdy se jich některé z nich dotýká a negativně ovlivňuje. Jako prevence má sloužit projekt Kontaktního centra a Centra pro rodinu. Do mateřských škol s ním vyrazili Jarmila a Radek Švábovi. Zaměřujeme se na to, aby děti měly správný postoj k věcem. Jednak mluvíme o tom, co jim škodí jako dětem a zaměřujeme si na tři základní oblasti, které škodí dospělým, a to je alkohol, drogy a cigarety, nastínila spoluautorka projektu s tím, že tato tři zla představují bytosti ze zlověstného zapovězeného ostrova, a to je Alkoholín, cigaretoví banditi a šelma Drogéra. Inspirací k představení byla kniha Filipova dobrodružství. Projekt podpořilo i město Kyjov a předpokládá i pokračování, které by upozornilo vedle zmiňovaných závislostí například na šikanu nebo kyberšikanu mezi dětmi. Fénix představil své služby při dnu otevřených dveří Na modelu evropské sociální psychiatrie postavili v Kyjově fungování Sociálně psychiatrického centra Fénix. S jeho významem pro region se seznámili i kyjovští zastupitelé v rámci dne otevřených dveří. Vedle dnes už známé služby Denního stacionáře veřejnost oslovuje např. rodinná terapie, kterou vede vyškolený rodinný terapeut, kdy pracuje s partnerskými páry i rodinami. Pak je zajímavá i metoda One Brain - při ní uvolňujeme emoční stres a startujeme samoozdravovací režimy organismu. Nezanedbatelnou úlohu hraje velice zajímavý přístroj Bicom. Pracuje na principu biorezonance, tzn. na určitých frekvencích, které vysílá do Klienti Domova Horizont dělali zkoušky MŠ a ZŠ Za Humny Kyjov poskytuje vzdělávání klientům Domova Horizont. Pedagogové školy organizují i kurzy k doplnění vzdělání, které jsou určeny pro klienty, kteří nikdy nechodili do školy, nebo základní vzdělání nedokončili. K úspěšnému dokončení tohoto kurzu skládají klienti komisionální zkoušku. Nejinak tomu bylo i letos. Zkoušku skládali čtyři klienti účastnící kurzu, v jejímž průběhu panovala velmi příjemná a slavnostní atmosféra. Pozvaní hosté - pracovníci Domova Horizont a ředitelství MŠ a ZŠ chlapce povzbudili a pomohli jim překonat počáteční trému. Někomu se víc dařilo v počtech, jinému ve čtení, ale všichni zadané úkoly splnili a vyhověli tak požadavkům komisionální zkoušky. Na závěr byl předán doklad o získání základů vzdělání - vysvědčení. Klienti obdrželi rovněž věcné dárky, pamětní listy, a při závěrečném pohoštění jim všichni hosté a pedagogové popřáli, aby vědomosti získané v kurzu dál rozvíjeli a využili je ve svém dalším životě. Dáša Novotná, zástupkyně školy těla pacienta, můžeme řešit i fyzické a psychosomatické problémy, uvedla za Fénix vedoucí Denního stacionáře Radka Galanová. Největším oříškem dobře nastavených sociálních služeb je při tom ve většině případů jejich financování. Závisí na podpoře státu, kraje, i místních samospráv. Často pak na individuálním přístupu nebo filantropii stran veřejnosti. Na posledním zasedání proto kyjovští zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o. p. s., na provoz Denního stacionáře pro duševně nemocné. Reportáže nejen z Kyjova strana 9

10 Otravují vás vaše půjčky? VRÁTÍME VÁM AŽ 18 SPLÁTEK Spojte si je do jedné a ušetříte. UniCredit Bank Expres Jungmannova 1310/10, Kyjov (průchod z náměstí na autobusové nádraží) tel.: , mobil: Reprezentativní příklad: Chci si půjčit Kč Celková výše úvěru Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč a poplatek za pojištění ve výši Kč Doba trvání úvěru 84 měsíců Úroková sazba 13,40 % p. a. Výše měsíční splátky Kč Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 20,90 % p. a. Celková splatná částka Kč Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) Výše odměny v podobě vrácených splátek tak v případě uvedeného příkladu může činit až Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši jen 5,70 % p. a. Odměna za řádné splácení se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné výhodné PRESTO Půjčky s dobou splatnosti 84 měsíců. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma DIGITÁLNÍ VÁHY, POKLADNÍ SYSTÉMY Zvyšte prestiž své prodejny Nově - úřední cejchování vah Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) strana 10 placená inzerce

11 Vyšla nová deska posvátných písní Novou desku Vyšla hvězda na kraj světa - Písně posvátné ze sbírky Františka Sušila vydalo sdružení Tetky z Kyjova. Autorsky se na něm podíleli Tetky z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Děcka ze Skoronic, Mužský sbor z Kyjova a sólisté. " Posvátné lidové písně nesloužily pouze k oslavě a uctívání Nejvyššího a nebývaly také běžnou součástí bohoslužby. Některé zachycují nedokonalé lidské představy o Bohu, o ráji, o nebi a pekle. Některé obsahují legendu, příběh nebo alespoň jeho fragment. Jiné velmi osobně vypovídají o setkání s tím, co člověka přemáhá.." Ludvík Běťák (z přebalu desky) Zakoupíte v IC Kyjov nebo přes kontakt VYŠLA HVĚZDA NA KRAJ SVĚTA Magdalena Øíèná 2014 placená inzerce strana 11

12 Sociální oblast / červenec - srpen 2014 Krok léčí závislé již 15 let Terapeutická komunita Krok v Kyjově slaví své patnácté narozeniny. Komunitou prochází ročně průměrně 30 klientů, za 15 let je to 450 závislých, kterým droga ničila životy. Podívejme se na číslo 15. V patnácti získáváme status občana a to automaticky, nemusíme pro to nic dělat, přesto je to důležitý a významný krok v lidském životě. Když vezmeme patnáct rohlíků, je to celkem dost. Přitom za 15 korun si v dnešní době člověk moc věcí nekoupí. Získat 15 zlatých medailí na olympiádě je pro jednoho člověka úsilí na mnoho let, ale 15 hokejistů může získat 15 medailí během jedné olym- piády. Mít 15 dětí je pro jedny rodiče náročné, ne-li nemožné. K zamyšlení je i to, zda se vám podaří za jeden den potkat 15 milých a usměvavých lidí. Někteří klienti v komunitě Krok stráví i patnáct měsíců, je to málo nebo moc? A nejnádhernější je to, že Terapeutická komunita Krok už 15 let pomáhá drogově závislým najít cestu k životu. Na patnácti letech komunity ale nebylo nic automatického. Vznikla jako první z programů Občanského sdružení Krok a stálo za tím velké úsilí. Naplňovala a dodnes naplňuje svoje poslání: léčba a pomoc drogové závislým a jejich rodinám, rozvíjet aktivity pro veřejnost při řešení drogové problematiky. A založení komunity byl jenom první krok Kroku. Co se ještě za těch 15 let podařilo? Ve všech programech se zaměřujeme nejenom na klienta, ale na podporu a pomoc celé rodině. Řešíme problémy, jejich dopady, svoje zkušenosti využíváme v prevenci. Spolu s klienty pomáháme, realizujeme různé aktivity pro děti, město, starší, či nemocné. Realizujeme se aktivně v ochraně přírody, ekologických projektech. Věřím, že svět může být lepším místem také díky Kroku a jeho klientům. Hana Čamlíková, Lucie Lévková, OS Krok Kultura / červenec - srpen 2014 Festival Mezi smrky možná naposled Divadelní festival zavítal do Art mlýna v Bohuslavicích a tradičně propojil divadlo, hudbu i výtvarné umění. Nejdříve za ním chodili návštěvníci do městského parku v Kyjově, v posledních letech si našel nové, komornější prostředí. Přesto se možná letos konal naposled. Je to míněno úplně vážně, protože po nějakých deseti letech, co festival pořádáme, se nám proměnily výchozí podmínky. Polovina organizačního týmu má jedno až dvě děti. To jsou poměrně značné nároky a tím pádem už nám nezbývají síly, vysvětlil jeden ze zakladatelů Petr Kryštof. Dvoudenní divadelní pouť přilákala v pátek na vernisáž obrazů a na večerní koncert, kde se vedle domácích muzikantů představila formace Vložte kočku, držitel ceny Anděl v kategorii elektronická hudba. Sobota byla pro změnu ryze divadelní. Festival doplňovaly průběžné filmové projekce nebo autorská čtení. Jubileum Olgy Vlasákové Počátkem minulého měsíce jsme si 5. května připomněli osmdesáté narozeniny významné příznivkyně celého Kyjovského Slovácka - brněnské výtvarnice Olgy Vlasákové. Paní Olga se narodila v Brně v roce 1934 jako Nahodilová. Vystudovala VŠUP v Brně, monumentální malbu. Po studiích u profesorů Laciny a Ranného se věnovala lidovému umění v celé jeho šířce a pestrosti. Paní Olga není jen ilustrátorka a malířka. Je zejména dokumentaristka, sběratelka a etnografka v celé hloubce. Moje první setkání s ní se datuje asi do roku Vyhledala mě coby autorka výročního zvykosloví Zarážání hory na Kyjovsku s vinobraním. Byl jsem překvapen, jak jej znala do poslední drobnosti. Chtěla také znát veškeré zdroje, ze kterých jsem čerpal. Obohatila mne zejména o symboliku, původ a smysl zvykosloví. Později začala zajíždět do Kyjova na všechny zvykoslovné pořady a slavnosti. Její spolupráce s Kyjovským Dolňáckem byla opravdu široká. Chtěla poznat, kde vznikal Slovácký krúžek, hospoda u Jančů, velký sklep, starů tancovňu i taneční sál. Zajížděla sem se svým průvodcem života, manželem Václavem. Děkuji paní Olze za každou návštěvu, články ke Slováckým rokům, články o tvůrcích a obnovitelích lidové tradice, fenoménu, který se nazývá folklor. Dovedla si získat každého svým přirozeným, nevtíravým chováním, doplněným o hluboké a široké znalosti v oboru etnografie a folkloru zejména. Božek Frýbort strana 12

13 / červenec - srpen 2014 Kultura Půjč si mě knihovna upozorňuje na nové knihy 1. Sametová kůže / Markéta Harasimová (528 s.) Hlavní hrdinkou románu je šestatřicetiletá Sára, matka pětiletého Olivera a bytová designérka. Od svého muže Kamila v minulosti zažila nejen urážky, ale i násilí, nyní se rozhodla k rozvodu. Než však stačí rozvod nabýt právní moci, je Kamil brutálně zavražděn a Sára se vzhledem k tomu, že na dobu vraždy nemůže prokázat alibi, stává hlavní podezřelou. 2. Městečko Virgin River / Robyn Carr (365 s.) Melinda potřebuje po smrti manžela nalézt opět sílu do života. Virgin River, nalézající se na kraji národního parku, zdá se být tím nejmalebnějším místem na zemi, a tak neváhá a přijme zde místo porodní asistentky. Její představy však vezmou za své. Legendy ožívají v Art muzeu legend v Bohuslavicích V dávných dobách obýval tvrz na kopci nad kostelem kníže Bohuslav, který měl dva syny. Jeden byl skromný a pracovitý, ale ten druhý byl marnotratný. Jednoho dne ukradl otci peníze z pokladnice a utekl do světa hledat své štěstí. Jak tato legenda pokračovala dál, se dozvíte v Art muzeu legend, které bylo před prázdninami otevřeno v Art mlýně v Bohuslavicích. Legenda o marnotratném synovi končí vznikem mlýna v Bohuslavicích, který nyní můžete navštívit a budete určitě překvapeni. Podle písemných pramenů se historie bývalého vodního mlýna č.p datuje do období kolem roku 1620, možná i 1420, o čemž vás přesvědčí mapy a dobové dokumenty. Jako válcový mlýn byl uzavřen v 50. letech 20. století, ale nově zkonstruovaný dřevěný model návštěvníkům přesně ukáže, jak vypadalo místní mlýnské zařízení. V nové expozici budete formou komentované prohlídky doplněné legendami seznámeni s důležitou schůzkou, která se možná na mlýně uskutečnila a dala centrální námět této stálé expozici. Téměř divadelní inscenaci významného setkání dvou osobností doplňují dobové fotografie místních i přespolních lidí a dalších osob, které se v různých dobách na tomto místě nacházely. Několik symbolů motivuje návštěvníka k přemýšlení nad svým jednáním a rozhodováním v životě. Je to váha jako symbolika dobra a zla, podobně se objevuje téma čistoty jako symbol oddělování čistého od špinavého. Kromě pokoje pro vzácného hosta je ke zhlédnutí expozice praní a vážení nejen ve formě starých exponátů, ale také prostřednictvím multimediální prezentace slovem i obrazem. V češtině namluvil pan Ondřej Kepka, v angličtině David Butson z Anglie. Můžete také nahlédnout do dobové kuchyně nebo si sednout do starých školních lavic, které navazují na legendu o mlynářské dceři. O prázdninách se v ART mlýně budou konat výtvarné dílny pro děti a zážitkový dobrovolnický tábor pro mládež od 15ti let. Nenechte si ujít interaktivní folklorní festival Mlýnské kolo nebo Oslavu hlíny Více informací na eu nebo tel Eva Abramuszkinová 3x foto archiv Art Mlýn 3. Než usneš / Linn Ullmannová (288 s.) Sarkastická prateta Selma, okouzlující, ale bláznivá matka Ann, zoufale nešťastná sestra Julie a vypravěčka Karin, která sice není krásná, ale zato umí zpívat a neodolatelně si vymýšlet - ze střípků svých vzpomínek, úvah a postřehů skládá mozaiku o lásce, naději a tíživých i povznášejících rodinných poutech. 4. Míša v síti / Veronika Matysová (256 s.) Míša miluje počítače a většinu svého času tráví na sociálních sítích. Chybí jí máma, která zemřela při porodu, a také táta, který je věčně na služebních cestách. Počítače jsou pro ni jediným únikem ze smutné reality. Život mladé dívky se radikálně změní, když k nim do školy nastoupí nová učitelka Anna. Mladou slečnu čeká šokující zjištění Reklama v Kyjovských novinách na tel. čísle Výstava vrací do dob I. světové války Do let zavede návštěvníky Vlastivědného muzea v Kyjově výstava Velká válka. Připomíná zahájení první světové války, od kterého uplynulo 100 let. Zajímavý historický projekt připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně spolu se Státním okresním archivem. Především místní obyvatele mohou zaujmout historické dokumenty, týkající se událostí v Kyjově. Zajímavá je například dokumentace procesu s ruskými letáky, která se odehrála v roce Jsou zde obžalovací spisy a fotografie aktérů letákové aféry. Stejně tak upoutají fotografie ze stavby svatobořických Baráků, protože ten tábor, který je známý potom z II. sv. války, byl vybudovaný jako tábor pro haličské uprchlíky, řekla pracovnice muzea Blanka Pokorná. Výstava slavnostně zahájila při akci Muzejní noc. Zástupci Československé obce legionářské Hodonín a 19. prapor SOS Hodonín při ní připravili pro návštěvníky tematické úkoly a praktické ukázky. V zámečku najdeme expozici věnovanou legiím, v sále nové přístavby jsou exponáty z 1. sv. války. Výstava umožňuje zhlédnout dobové fotografie, vojenské uniformy, součásti výstroje, zbraně nebo vyznamenání. Nechybí dokumenty z městské kroniky Kyjova. V této podobě výstava potrvá až do konce srpna. strana 13

14 Kultura / červenec - srpen 2014 Narajama vydala novou desku Kyjovská kapela Narajama po letech opět vydává novou desku. Několikaletá pauza přinesla projekt, v němž se snoubí různé hudební styly od jazzu, přes rock až po moravský folklor. Nový hudební projekt nese název Convergere. My jsme se na několik let od sebe odloučili. Po patnácti letech jsme se znovu dali dohromady. Po té době, jak jsme nehráli, o nápady nebylo nouze. Navíc žijeme v Kyjově, kde žije folklor, takže je nám blízká lidová písnička. Měli jsme chuť ji zpracovat, takže na tom novém CD je hodně lidové písničky. Je to jiná Narajama, než bývala, uvedla Bohdana Menšíková ze skupiny Narajama. Po pauze jsme nastoupili v něčem novém a nás to oslovilo. Já jsem začal hrát na bezpražcové nástroje, pořídil jsem si kontrabas, a to také ovlivnilo výsledek, přidal se další z členů skupiny Igor Judas. Původní sestavu Narajamy doplnil Radek Klíč na perkuse a nová deska mohla vyjít. Její kmotrou se stala zpěvačka, houslistka a herečka v jedné osobě, Iva Bittová. 2x foto Pavel Bartoněk Jazzový víkend podpoří Peter Lipa a Dan Bárta Ve dnech 24. až 26 července se uskuteční už 15. ročník akce CZ-SK Hello Jazz weekend. Hlavní koncerty budou dva v Uherském Hradišti a v Kyjově. V druhém jmenovaném městě to bude opět v zahradě areálu Jančovka. Mezi hvězdami festivalu bude známý slovenský jazzman Peter Lipa dlouholetá stálice české slovenské hudební scény na sebe poprvé výrazně upozornil už v roce Návštěvníci se mohou těšit také na Dana Bártu a Trio Roberta Balzara nebo sestavu Michal Motýl Tentet. Součástí koncertů bude dokumentární výstava fotografií 15 let letního jazzu na Slovácku. Připraveny jsou i doprovodné akce - v Kyjově v Galerii Čajovna nebo na Masarykově náměstí. Bližší informace o festivalu na plakátech. (red) Rockový hody nabídly šest kapel Kyjovský rockový hody byly jednou z mála akcí, která na Slovácko nalákala fanoušky jiné než folklorní nebo dechové muziky. Jednodenní festival v letním kině představil šest kapel a nabídl večer v rytmu rocku, hiphopu nebo punku. Do jaké míry byla hudební nabídka víkendu na Moravě lákadlem, těžko soudit. Své fandy si rockfest našel, i když návštěvnost organizátoři čekali větší. Zájem veřejnosti o obnovený rockový festival nejspíš ukáže až další ročník. Aby se dostala akce do povědomí, chtějí pořadatelé zase za rok pokračovat. Na webu najdete průběžné informace. 2x foto archiv pořadatelé

15 / červenec - srpen 2014 Kulturní pozvánky Kino Panorama so v 17.00, neděle v MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH Panorama. Francie/2014. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. so ve CROODSOVI Letní kino. USA/2013. Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. st v VIOLETTA KONCERT Panorama. Argentina/2014. Vystupuje zde dvanáct seriálových postav, které předvádějí největší hudební hity první a druhé řady televizního seriálu. čt , pá v 17.00, so , ne v 17.30, čt , pá 25. 7, so v LETADLA 2: Hasiči a záchranáři Panorama. USA/2014. Komediálně-dobrodružný film o druhých šancích, ve kterém se představuje elitní tým hasičských letadel. čt a pá v JOE Panorama. USA/2014. Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), přežívající na okraji společnosti, se setkává s mladým chlapcem z problémové rodiny, pro kterého se stává vzorem. čt ve DÁVÁM TOMU ROK Letní kino. Velká Británii / Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky - a už se objevily první problémy. Přitom se zdálo, že jsou spolu Nat a Josh, navzdory naprosto rozdílným povahám, skutečně šťastní. pá ve MADAGASKAR 3 Letní kino. USA, Lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat domů do Velkého jablka (New York). so ve 20.00, čt , pá v ÚSVIT PLANETY OPIC Panorama. USA/2014. Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožován skupinou lidí, která před deseti lety přežila epidemii smrtelného viru. ne ve BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ Panorama. Německo / Francie / Polsko. Devítiletý Srulikov v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. Schová se v nedalekých lesích, kde se spolu s dalšími uprchlými židovskými dětmi snaží přežít do konce války. út ve MAFIÁNOVI Letní kino. USA/2013. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. st v LOVE SONG Panorama. USA/2014. Gretta se se svým dlouholetým přítelem přestěhuje do New Yorku, aby si splnili svůj sen a stali se úspěšnými muzikanty. Když však její přítel získá sólový kontrakt, opustí ji kvůli slávě a sólové kariéře. čt ve ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Letní kino. USA, Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. pá ve VALKÝRA Letní kino. USA/2008. Skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (Tom Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí. so , ne ve HERKULES USA/2014. čt v ZEJTRA NAPOŘÁD Panorama. ČR/2014. Petr Kraus cestuje za prací do Číny. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. čt v JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Panorama. USA/2014. Od prvního dílu uběhlo 5 let a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. čt ve KOCOUR V BOTÁCH Letní kino. USA, Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Městské kulturní středisko Kyjov út v 19.30, horní terasa Komerční banky KONCERT NA TERASE Koncert komorního souboru Musica Animae (zpěv, klavír, trubka, flétna) na nezvyklém místě terase jedné z budov na náměstí. ne od před radnicí POZDRAV Z MYJAVY Nedělní folklorní odpoledne. V rámci moderovaného programu se představí složky Slováckého souboru Kyjov a soubor ze slovenského Myjavska. Na srpen připravujeme: srpna Kyjovské letní slavnosti 16. srpna Žalmanův folkový Kyjov Radniční galerie Město Kyjov a Vrbasovo muzeum Ždánice Vás co nejsrdečněji zvou od pondělí 21. července do Radniční galerie na společnou výstavu ZUŠ Ždánice, ZŠ Lovčice a Pedagogické fakulty UP v Olomouci Krajina v pohybu pohyb v krajině. Výtvarné práce a objekty byly realizovány v rámci projektu Ždánický plenér. Zajímavou výstavu má veřejnost možnost zhlédnout až do 21. srpna. Barevné léto s kyjovským íčkem Celé léto - prohlídka Kyjova s průvodcem každé pondělí v prohlídka města s výkladem. Pojďte s námi poznat Kyjov. Průvodce vás seznámí s historií města, navštívíte nejzajímavější místa jeho historického centra i běžně uzavřené prostory a nahlédnete do tradičního vinného sklípku. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. Trasa (cca 1-1,5 hod.): radnice, náměstí TGM, kostel Nanebevzetí Panny Marie, budova gymnázia, kaple sv. Josefa, renesanční zámeček, ZUŠ, vinný sklípek. Pro zájemce nahlédnutí do bednářské dílny B. Šikuly. Informace a rezervace: IC města Kyjova, tel.: , , v III. setkání ženských pěveckých sborů folklórní odpoledne. V programu Jak se naši škádlívali vystoupí Tetky z Kyjova a jejich hosté v Empiric Jazz jazzový koncert pod širým nebem v Trabantem Jižní Amerikou cestovatelská beseda s Danem Přibáněm. Atrium informačního centra, Svatoborská 26. Vstupy na všechny akce zdarma. Více informací na plakátech, na nebo na facebooku IC Kyjov. strana 15

16 Sport / červenec - srpen 2014 Reprezentační trenéři v Kyjově Který basketbalista by nechtěl do národního týmu? Výjimečná příležitost se naskytla mladým basketbalistkám a basketbalistům z Jiskry Kyjov. Navštívili je reprezentační trenéři, izraelský kouč Ronen Ginzburg a Jan Slowiak, oba trenéři jak mužské, tak dorostenecké basketbalové reprezentace. Přijeli s cílem motivovat mladé hráče, předat své bohaté zkušenosti a také trochu pomoci současným trenérům kyjovských mládežnických oddílů. Během odpoledne stihli tréninky kluků a holek kategorie do 15 let, dále sedmnáctiletých a devatenáctiletých dorostenců. S oběma reprezentačními trenéry spolupracovali Róbert Sivák, Radim Mezihorák, Jiří Štěpánek a Dana Mezihoráková. Mohli si vyzkoušet roli pozorovatelů, ale také se do tréninků zapojili. Jako bonus byl exhibiční zápas, jež proti sobě svedl právě oba trenéry reprezentací. Každý z nich měl k dispozici jedno mládežnické družstvo. Úspěšnější byl po velkém boji Slowiak. Po náročném odpoledni následovalo společné setkání trenérů a organizačních pracovníků klubu s výše zmiňovanými personami českého basketbalu. Předseda oddílu basketbalu Jiskry Kyjov Tomáš Čada si celou akci velmi pochvaloval s tím, že ocenil především samotný nápad federace a také načerpal mnoho užitečných rad pro klub z hlediska organizačních. Tento program České basketbalové federace vznikl pro podporu menších klubů, které jsou na vzestupu a mohou se jim cenné rady a zkušenosti hodit. Aleš Gróf Basketbalisty, kteří reprezentovali Kyjov a mohou se pochlubit účastí na mistrovství republiky, ocenili také zástupci radnice. foto archiv klub Inzerce / Poděkování Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším synem Romanem Hlaváčem za jejich účast a přinesené květinové dary, zvláště pak kamarádům motorkářům, všem spolupracovníkům a především vedení firmy J. P. Plast za jejich pomoc. Irena a Libor Hlaváčovi Děkuji panu Ivanovi z Pohřební služby Kyjova a správcům hřbitova Sojkovým za citlivý a korektní přístup při zařizování pohřbu mého náhle zemřelého manžela. Blanka Bogarová Chci vyjádřit poděkování Nemocnici Kyjov, konkrétně na porodnické a novorozenecké oddělení. Byla jsem maximálně spokojena s jejich profesionálním a lidským přístupem a 100% péčí. Ludmila Bracková a Tonda Anna Panglová slaví 100 let Narodila se v Kyjově a vyučila se pánskou krejčovou. Anna Panglová, rozená Baldriánová, oslavila 5. června let. V roce 1942 se provdala za Julia Pangla. Manžel zemřel v roce Děti nikdy neměli, zato měli velmi rádi turistiku, výlety a zájezdy za poznáním. Prožili velmi skromně celý život. Ještě před pár lety byla paní Anna celkem fit. Do 96 let byla naprosto vitální. Dnes je bohužel upoutaná na lůžko a její zdravotní stav se výrazně zhoršil, podělila se o informace její dlouholetá pečovatelka, manželka synovce paní Panglové, Marta Baldriánová. (red) STOP! LIKVIDUJEME! ZDARMA 6 x ŠUMIVÉ VÍNO A NAVÍC VŠE -20% Tak to je skutečně bomba! Všechno zboží likvidujeme se skvělou slevou -20%! Ano, naprosto vše, bez vyjímky! A navíc ke každému zakoupenému obleku obdržíte 6 lahví šumivého vína. Je to neuvěřitelná nabídka! Sleva i dárek! Přijďte si pro svůj dárek zdarma! Nakupujte supervýhodně. Těšíme se na Vás. Nabízíme široký sortiment obleků, kalhot, košil, kravat...! Nová kolekce obleků také -20% + 6 lahví zdarma! KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák placená inzerce strana 16

17 / červenec - srpen 2014 Sport Bušinová odvezla z Olomouce stříbro Mistrovství Moravy a Slezska dorostenců, juniorů a dospělých hostila letos Olomouc. Ani v sobotu 14. června se kyjovští závodníci neztratili, podali solidní výkony a nabrali další velmi potřebné zkušenosti. Odvezli jsme stříbro díky Marii Bušinové, která zabojovala na půlce v čase 2:20,92 min. Na svou svěřenkyni je trenér Alois Vrbovský náležitě pyšný. Kyjov reprezentovali i svěřenci Josefa Pazourka. Junior Martin Jahoda, jak ve sprintu na 100 metrů, kde si doběhl pro čas 12,21 s, tak v hodu oštěpem, kde skončil 6. a jeho výkon byl 37,99 metru. Jediným dorosteneckým zástupcem byl Jaroslav Půček, který skončil na své oblíbené trati 1500 metrů šestý, kde ale při skvělém tempu vybojoval čas 4:26,00 min. Závodila také Tereza Rybaříková, dorostenka, která obsadila páté místo na 200 metrech s časem 26,93 s. Její další tratí byla čtvrtka, kde jí čas 62,32 s stačil na šesté místo. Je nutno také zmínit úspěchy našeho mladšího žactva, které v horkých červnových čtvrtcích bojovalo o cenné body na prvních dvou kolech soutěže družstev v Hodoníně. Padala spousta osobních rekordů, postupů do finálových běhů a hlavně přibývaly body. Po prvním kole bylo kyjovské družstvo chlapců jen jeden bod za družstvem AK Hodonín. Za zmínku stojí, že je naše družstvo značně méně početnější než družstvo hodonínské. Z prvního kola bych uvedla např. výkon Hynka Hajného, ten suverénně vyhrál závod na 800 metrů. Další pomyslné zlato si odvezl sprinter Tomáš Vrbovský s časem 8,61 s na šedesáti metrech. Nyní se atletický klub připravuje na podzimní mistrovství ČR jak v soutěžích družstev, tak jednotlivců, nebo na další závody. Markéta Sedláčková Růžička uspěl na mistrovství Evropy Miloš Růžička z Kyjova pokračuje třetí rok v řadě v úspěšném závodění v kulturistice mužů, kdy z 11 absolvovaných závodů přivezl 10 medailí a 8. místo z letošního mistrovství Evropy ze španělské Santa Susanne. Letos v květnu a červnu zvítězil na mistrovství Moravy a Slezska v Přerově, v kategorii do 82,5 kg, dále na pohárovém závodě v Lednici v kategorii do 80 kg a bronz získal na mistrovství republiky po roce opět v Praze, v kategorii do 75 kg. Vrcholem byla jeho první účast na Mistrovství Evropy ve Španělsku, kde skončil na 8. místě v kategorii do 75 kg a po 3 letech závodění skončil na soutěži poprvé bez medaile. " Mistrovství Evropy bylo pro mě velkým zážitkem. Chtít si odvézt výrazně lepší umístění už je těžké a při současných podmínkách pro přípravu nereálné. Vzít si v zaměstnání na měsíc volno, aby byla příprava a výsledek o několik míst lepší, to si nemůžu dovolit. Možnosti u vrcholového sportu končí, bohužel, u finančních prostředků. Chtěl bych tímto poděkovat lidem, kteří mi pomohli alespoň s částí nákladů na letošní velmi drahou sezónu, uvedl úspěšný závodník. (red) foto archiv Miloš Růžička foto archiv autorka foto archiv autorka Děvčata z aerobiku dostala za své úspěchy dort Za dobrou reprezentaci města sladká odměna. Tak reagovalo vedení kyjovské radnice na nedávné úspěchy místního aerobik klubu. Jeho trenérka dostala květinu z rukou starosty města Františka Lukla a děvčata dva dorty. Než skončil jeden z posledních tréninků před prázdninami, zbyly z nich jen drobečky. Nejúspěšnější byla soutěž v Pardubicích, kde jsme získaly dvě druhá a dvě třetí místa, pak finále v Praze, kde ti nejmenší získali krásné třetí místo a ostatní týmy, třetí, čtvrté a páté místo, vyjmenovala šéftrenérka Aerobic NK Sokol Kyjov Nela Kostihová. Nešlo samozřejmě jen o tyto dvě soutěže. Kyjovský oddíl bodoval i v Hodoníně nebo v Otrokovicích a především v celostátním finále aerobikových skladeb, v Praze, kde byla úplně jiná konkurence. Úspěchem bylo i to, že do hlavního města postoupily všechny čtyři skupiny kyjovského klubu. Ne u všech to bylo ale překvapení. Tréninky bývají dvakrát týdně, před soutěžemi i třikrát v týdnu, a to si dívky někdy i samy o víkendu přidávají. (zs) Pronajmeme prostory na ul. Svatoborské č. 495 o rozměrech 23m 2 a 50m 2 s možností parkování. Nájemné dohodou. Inf. na tel placená inzerce Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Kyjově. Cena dohodou, ne přes realitku. Tel.: Přijmeme kadeřnici na ŽL do provozovny v Kyjově. Tel.: foto zs strana 17

18 Sport / červenec - srpen 2014 Kyjovští karatisté bodovali v Ledči nad Sázavou Navzdory krátké týdenní přípravě si na své poslední soutěži před prázdninami kyjovští karatisté vedli velmi dobře. Kromě již ostřílených borců nastoupili za Karate Klub Kyjov také tři začátečníci. A právě jeden z nich, Martin Luža, se stal nejúspěšnějším závodníkem kyjovského klubu na této soutěži se ziskem dvou zlatých a jedné bronzové medaile. Druhý v pořadí byl Dominik Výlet, který vybojoval 1x zlato, 1x stříbro a 2x bronz. Z kategorii Kata si pak ještě odvezl pověstnou bramborovou za 4. místo. Zhruba po tříleté přestávce s trénováním karate se znovu postavil na závodní tatami také Matěj Třešňák z Vracova. Po několika společných přípravných trénincích a individuální domácí přípravě s celkovým skóre tří výher a jedné prohry nakonec obsadil v Ledči skvělé 2. místo v kategorii Kumite jednotlivci. Medailové úspěchy neměli ovšem jen tito závodníci. Celkově vybojovalo deset závodníků 14 medailí. Kromě již zmíněných si v jednotlivcích Kata i Kumite vybojovali svá umístění Sarah Bogdaniková 1x stříbro, Petra Navrátilová 2x stříbro, Vitalij Karnatov 1x stříbro, Vladislav Karnatov 1x stříbro, Daniel Bartoš 1x bronz. V kategoriích Kata týmů nastoupil tým ve složení D. Bartoš, Vl. Karnatov, Vit. Karnatov, kde získal 2. místo a tým ve složení D. Výlet, V. Šimeček a J. Červínek si vybojoval 3. místo. V kategoriích Kumite týmů obsadil tým mladších žáků ve složení D. Výlet, J. Červínek a M. Luža 3. místo. Tým starších žáků si pak ve složení Vit. Karnatov, Vl. Karnatov a Dominik Výlet vybojoval 1. místo. Do této starší kategorie musel jako náhradník nastoupit mladší Dominik na místo Dana Bartoše, který utrpěl zranění v posledním zápase kumite jednotlivců. Na závěr turnaje, při konečném vyhlašování výsledků soutěže, si nejmladší závodník klubu Martin Luža znovu vystoupil na stupně vítězů. Tentokrát to byl pohár pro Karate Klub Kyjov, který se umístnil na 2. místě z 15 zúčastněných klubů celého turnaje. Kyjovští tak příjemně završili svou sedmou soutěžní sezónu, která byla pro ně letos o něco kratší než v předchozích letech. Ale i tak se jim podařilo na 6 soutěžích, od regionálních až po mistrovské, vybojovat celkem 44 medailí, z toho 11x zlato, 20x stříbro a 13x bronz. Více informací najdete na stránkách klubu na www. karate-kyjov.cz nebo na jeho facebookovém profilu. Petr Fiala Mladá gymnastka zazářila na mistrovství republiky Jeden telefonát změnil vše. Dvanáct hodin po něm se kyjovská moderní gymnastka Nikol Dimitrovová rozcvičovala před svým vystoupením na mistrovství ČR, kam původně neměla jet. Pomohla k tomu nemoc zlínské konkurentky, která uvolnila místo. První sestava - obruč, slušný výkon bez zaváhání, zato míč byl zacvičený skvěle a celkové 14. místo v silné konkurenci celé ČR je výborné umístění. Míč byl ohodnocen devátou nejlepší známkou startovního pole. Soutěž na MČR je vždy soutěž družstev a Nikol byla zařazena do výběru Jižní Moravy č. 4. Se svým týmem obsadila fantastické 5. místo! Když si vezmeme, že byla pouze " náhradnice, z výsledku je zřejmé, že Jihomoravanky jsou nejlépe připravované moderní gymnastky v republice. A GyTa Kyjov je moc ráda, že mohla a může být u toho! Tou nejlepší motivací pro další sezonu je právě účast, byť jediné závodnice, na tak velké soutěži jakou MČR je. Závěrečný účet klubu jarní sezony: Kyjovská děvčata na jaře 2014 získala celkem 26 medailí. Z toho 7 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových z celkem 759 závodnic ČR. Účast a 5. místo v soutěži družstev na Mistrovství ČR ZPMG. Titul přebornice v O. kategorii A okresu Hodonín. Pořádali jsme 11. ročník závodu Poháru města Kyjova s počtem 88 závodnic a Okresní přebor s počtem 36 závodnic. Marcela Turečková předsedkyně klubu Obrovský úspěch na Mistrovství světa v hokejbale Poslední červnový týden proběhlo v Bratislavě Mistrovství světa juniorů v hokejbale. Česká lvíčata v kategorii do 16 let předvedla výborný výkon a zaslouženě si odvezla bronzové medaile. Nad jejich síly byl v semifinále celek Slovenska, který se nakonec stal Mistrem světa. Stříbrné medaile si odvezl celek Kanady. Naše město mělo mezi reprezentanty hned dvě zastoupení. Hráči: Aleš Kmenta a Matěj Fraňo byli nasazeni do prvního útoku a důvěru svého reprezentačního trenéra nezklamali. Celý turnaj si náramně užívali spolu s celým jejich reprezentačním týmem. Na turnaji odehrála přátelský zápas také reprezentace České republiky v kategorii hráčů do 14 let. Naši nejmladší reprezentanti po skvělém výkonu porazili celek Slovenska 2:1. Na hřišti se představily další dvě kyjovské naděje: Lukáš Toman a Tomáš Pichler. Mistrovství světa bylo velmi dobře zorganizováno a dvě propojené arény jen umocnily již tak skvělou atmosféru, která na mistrovství panovala. Kyjovské borce přijeli podpořit nejen jejich příbuzní, ale také kamarádi a fanoušci. Kyjovský fan klub byl na turnaji nezapomenutelný. Všem za jejich podporu děkuji a zvláště děkuji našim reprezentantům za skvělé výkony a reprezentaci naší země, našeho města a našeho klubu. Další Mistrovství světa proběhne za dva roky a pevně věříme, že bude ještě úspěšnější než to letošní. Martin Vaculík HBK Kyjov foto archiv autor Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18

19 placená inzerce strana 19

20 Pěkný byt 3+1, Ždánice, 69 m 2 s lodžií. Byt je v původním stavu. U domu je krásné nové dětské NOVÉ BYDLENÍ LUXUSNÍ SALON ZA CENU BYTU V KLIDNÉ ULICI Nový rozestavěný, nadstan- dům v lažní ro- K prodeji Rodinný Dvoupod- samostatně stojící vybavený, ulice Krátdardně Kyjově, dům v zařízený ká, 3+1, klidné ulici salon, v s garáží. v obci Bohuslavice, o velikosti 5+kk. přízemí v centru Kyjova, cca 50 m 2. Z části podsklepen kvelbeným sklepem. Výměra pozemku je 964 m 2. Dům je suchý, cihlový. Prostory jsou nové, velmi dobře dostupné. Cena Kč Tel Cena: Kč Tel Cena : Kč ka 401 m 2. Tel Velkometrážní byt 4+1, 115 m 2, Kyjov, v 1. NP, v klidné lokalitě kousek od centra. Součástí bytu sklep a garáž. Cena: Kč Tel PĚKNÉ BYDLENÍ Pěkný byt 3+1 s balkonem a garáží, v obci Ratíškovice. Byt je ve 3. NP, má 73 m 2, prošel rekonstrukcí. Cena: Kč Tel strana 20 K PRONÁJMU K pronájmu zavedený nadstandardní bar s letní zahrádkou, v centru Kyjova, prošel kompletní rekonstrukcí. Kapacita 70 míst. Cena: ,-Kč/měs. Tel KOUSEK OD CENTRA Rodinný dům 3+1 v Kyjově, ul. Čelakovského. Částečně podsklepen, určen k rekonstrukci. Veškeré IS k dispozici. Menší dvorek a zahrádka. Cena: ,-Kč Tel DŮM S BAZÉNEM CHATA U LESA V KLIDNÉ ČÁSTI U CENTRA P ě k n ý Chata s moc Rodinný domek RD 4+1 s dům 4+1, pěkným pozemkem 3+1, možností Bzenec, s o Kyjov, ul. rozšíření prostornou okrasnou výměře 633 m 2, nachází Fügnerova, s garáží. Dům podkrovního bydlení, zahradou, se v krásném prostředí u lesa, napojen na v Kyjově. krytým bazénem, kvelbeným sklepem, Koryčany. Před chatou prostor pro vytápění plynové, voda, elektřina. Za Vhodný k podnikání i k bydlení. Dům garáží pro 2 auta. Dům po kompl. rekonstrukci. parkování, posezení u grilu. domem zahrádka 505 m 2. je celý podsklepený. Zahrada 91 m 2. Cena: Kč Tel Cena: Kč Tel Cena: Kč Tel Cena: Kč Tel hřiště. BYT S GARÁŽÍ PROSTORNÝ BYT Cena: ,-Kč Tel NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM Stylově postavený, přízemní dům 3+1 s garáží, Vracov, se zahradou, nepodsklepený s možností půdní vestavby. Za domem zahrada. Cena: Kč Tel UDRŽOVANÝ DŮM Velmi udržovaný rodinný dům v obci Kyjov-Boršov. Dům prošel kompletní rekonstrukcí. Za domem zahrada 781 m 2. Garáž až pro 2 auta. Cena: Kč Tel KM OD KYJOVA Rodinný dům ve Vlkoši, samostatně stojící se zahradou, podsklepený. Dům napojen na IS. Za domem je dvorek s drobnými hosp. budovami. Zahrada 977 m 2. Cena: Kč Tel PŘÍZEMNÍ DŮM Rodinný dům 4+1 s garáží, Násedlovice. Za domem velký prostorný dům s hosp. staveními a studnou s užit. vodou. Zahrada o výměře 513 m 2. Cena: Kč Tel dinný dům v ul. Polní, Kyjov, se zahrádkou a garáží, podsklepený, napojen na IS. Vedle domu prostorná garáž, zahrád- Cena: Kč Tel PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY M e n š í chatka, v krásném prostředí přehradní nádrže Jestřabice. Příjezd k pozemku je po asfaltové komunikaci a parkování přímo u pozemku. Cena: Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ K prodeji m e n š í domeček s krásným výhledem na okolní lesy v Ostrovánkách. Dům částečně podsklepen. Za domem zahrada. Cena: ,-Kč Tel MALEBNÝ SKLÍPEK Sklep s krásným výhledem na okolí, v lokalitě Hýselských sklepů. Nad sklepem obytná místnost s kuch. koutem a koupelna s WC. Sklep je napojen na IS. Cena: Kč Tel placená inzerce

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více