2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění"

Transkript

1 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních rizik. 2. Pojištění technických rizik, jejich rozsah 3. Zemědělské pojištění 4.Úkoly risk managementu, odhad maximální možné škody, pravděpodobné možné škody, odhadované maximální škody s ohledem na výši vlastního vrubu pojistitele, pesimistický odhad, konzervativní odhad, realistický odhad maximální možné škody Posuzování rizika v jednotlivých pojistných produktech v pojištění majetku podnikatelských rizik 2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění I. Pojištění majetku v pojištění podnikatelských rizik obecně - Stručně : FLEXA, pojištění majetku proti krádeži vloupáním a loupežným přepadením, základní rizika, sdružený živel, II. Pojištění technických rizik Pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení, pojištění stavebněmontážní pojištění A. Pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Základní a doplňkový rozsah pojistné ochrany, význam tohoto pojištění, výluky z pojistné ochrany B. Stavebně- montážní pojištění Význam pojištění, charakteristika Rozsah pojistné ochrany majetkové pojištění + pojištění odpovědnosti za škodu základní krytí + dodatková pojištění Rozdělení anebo kombinace CAR a EAR Výluky z pojistné ochrany (obecné + speciální) Šomážní pojištění Význam a historie, pojistná hodnota, období hodnocení, doba ručení a přerušení provozu Výluky z pojistné ochrany Navracení pojistného Pojistné plnění 3. Pojištění speciálních rizik pojištění záruky, pojištění kauce I. Pojištění záruky Pojištění přímé a nepřímé záruky Pojištění záruky za závazky stanovené státem Pojištění smluvní záruky Sjednávání a úpis rizika

2 II. Pojištění úvěru Jednotlivé druhy úvěrových pojištění obecné pojištění platební neschopnosti (insolvence) obecné úvěrové pojištění, pojištění spotřebních úvěrů (včetně pojištění splátkového prodeje) pojištění exportních a předexportních úvěrů, pojištění hypotéčních úvěrů, pojištění zemědělských úvěrů 4. Pojištění přepravy 1. Stručná historie tohoto pojištění (především námořního pojištění, právo ostrova Rhodos Rhodský zákon ) 2. Právní úprava podnikání ve vnitrostátní silniční dopravě podle obchodního zákona, zákona o silniční dopravě a předpisů souvisejících, právní úprava v mezinárodní silniční dopravě 3. Pojištění odpovědnosti vnitrostátního silničního dopravce podle občanského a obchodního zákoníku 4. Pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce podle Úmluvy CMR 5. Pojištění odpovědnosti zasílatelů, rozsah pojištění, výluky z pojištění 6. Pojištění zbožových zásilek, rozsah pojištění, výluky z pojištění, pojištění dle obratu, kontraktu, pojištění rámcovou smlouvou, jednotlivými přihláškami do pojištění, hromadným přihlašováním pojištěných zásilek

3 1. Metodický list pro první soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu Pojištění podnikatelských rizik Název tématického celku: I.Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění Cíl: Cílem tohoto prvního soustředění je seznámení s rozsahem pojistných produktů v pojištění podnikatelských rizik, upisovací politikou v pojištění podnikatelských rizik, zemědělským pojištěním. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních rizik. 2. Pojištění technických rizik, jejich rozsah 3. Zemědělské pojištění 4.Úkoly risk managementu, odhad maximální možné škody, pravděpodobné možné škody, odhadované maximální škody s ohledem na výši vlastního vrubu pojistitele, pesimistický odhad, konzervativní odhad, realistický odhad maximální možné škody Posuzování rizika v jednotlivých pojistných produktech v pojištění majetku podnikatelských rizik K těmto tématům si pečlivě prostudujte: Hradec, Křivohlávek, Zárybnická: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS 2005 Hradec, Zárybnická: Vybrané statě z pojišťovnictví VŠFS, Praha 2003 Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: Základní rozsah pojištění dalších pojistných produktů v pojištění technických rizik, srovnání pojistné ochrany s rozsahem pojištění ostatního majetkového pojištění, doplňkový rozsah uvedených pojištění Význam pojištění technických rizik (s poukazem na možný rozšířený rozsah pojistné ochrany) Základní živelní rizika v pojištění hospodářských zvířat a pojištění plodin, pojištění doplňkových rizik, pojištění výpadku produkce (podrobněji pak současně s výkladem šomážního pojištění) Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - realistický, pesimistický, konzervativní odhad maximální možné škody - riziková zpráva jako základní doklad pro stanovení AS a PML - rozsah pojistné ochrany all risks, named perils Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: 1) Vysvětlit základní náležitosti rizikové zprávy, práce s ní, úpis rizika na jejím základě, 2) Vysvětlit následující pojmy: PML, AS, MPL, EML, MFL, MAS, CAT.

4 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1) Zvolte modelový příklad pojištění zemědělského podniku -pojištění plodin a hospodářských zvířat v rozsahu: - pojištění plodin- základní živelní pojištění - pojištění hospodářských zvířat- pro případ nákazy a uveďte příklady vzniku škodních událostí, kdy pojistné plnění bude poskytnuto a) zcela b) částečně c) plnění bude odmítnuto 2) Vyhodnoťte současný stav pojištění zemědělských produktů na pojistném trhu, pojistitelů, kteří danou ochranu nabízejí, uveďte podporu zemědělského pojištění státem. 2.

5 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu Pojištění podnikatelských rizik Název tématického celku: pojištění Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní Cíl: Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: I. Pojištění majetku v pojištění podnikatelských rizik obecně - Stručně : FLEXA, pojištění majetku proti krádeži vloupáním a loupežným přepadením, základní rizika, sdružený živel, II. Pojištění technických rizik Pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení, pojištění stavebněmontážní pojištění A. Pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Základní a doplňkový rozsah pojistné ochrany, význam tohoto pojištění, výluky z pojistné ochrany B. Stavebně- montážní pojištění Význam pojištění, charakteristika Rozsah pojistné ochrany majetkové pojištění + pojištění odpovědnosti za škodu základní krytí + dodatková pojištění Rozdělení anebo kombinace CAR a EAR Výluky z pojistné ochrany (obecné + speciální) Šomážní pojištění Význam a historie, pojistná hodnota, období hodnocení, doba ručení a přerušení provozu Výluky z pojistné ochrany Navracení pojistného Pojistné plnění Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: Základní rozsah pojištění dalších pojistných produktů v pojištění technických rizik, srovnání pojistné ochrany s rozsahem pojištění stavebně- montážních rizik Doplňkové druhy uvedených pojištění Pojistná hodnota a období hodnocení v šomážním pojištění, doba ručení a doba přerušení provozu Navracení pojistného v šomážním pojištění Pojistné plnění v šomážním pojištění Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - rozsah pojistného krytí- odděleně CAR a EAR, anebo společně - základní a speciální výluky z pojištění stavebně montážního - cross liability, její význam, její rozsah

6 Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: Rozsah pojištění uvedených pojistných produktů Celkovou nabídku v pojištění stavebně montážním (včetně následné pojistné ochrany - šomážní pojištění) a srovnat situaci na pojistném trhu s ostatními zeměmi EU Vysvětlit, z jakého důvodu přistupují pojistitelé k pojištění stavební montáže se sazbami nižšími, než by s ohledem na přijímané riziko náleželo (nejen z hlediska konkurenčních tlaků) Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se /písemně/ o řešení následujících problémů (otázek) : 1) Zvolte modelový příklad pojištění stavebně montážního podniku, vysvětlete, kdo je (či obvykle může být) pojistníkem, určete základní a doplňkový rozsah pojistné ochrany podle určeného komplexu, který má být postaven. 2) Zvolte podnikatelský subjekt a určete priority ve sjednání pojistné ochrany. Vyberte však takový podnik, ve kterém je nutno současně sjednat šomážní pojištění a uveďte jeho předpokládaný rozsah pojistné ochrany(vyhodnoťte s ohledem na současnou nabídku tohoto pojištění na českém trhu). 3) Zvolte příklad úpis rizika k pojištění stavebně montážního komplexu uvnitř zastavěné části města (průmyslová zóna) a pokuste se o zpracování rizikové zprávy a stanovení PML. Doporučená literatura : Jiří Janata, Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik, Professional Publishing 2004

7 3. Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu Pojištění podnikatelských rizik Název tématického celku 1: Pojištění speciálních rizik pojištění záruky, pojištění kauce Cíl: Cílem tohoto bloku je podat základní přehled o speciálních produktech v pojištění finančních rizik pojištění záruky a pojištění úvěru a dále seznámit s pojistnými produkty a situací na pojistné trhu. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: I. Pojištění záruky Pojištění přímé a nepřímé záruky Pojištění záruky za závazky stanovené státem Pojištění smluvní záruky Sjednávání a úpis rizika II. Pojištění úvěru Jednotlivé druhy úvěrových pojištění obecné pojištění platební neschopnosti (insolvence) obecné úvěrové pojištění, pojištění spotřebních úvěrů (včetně pojištění splátkového prodeje) pojištění exportních a předexportních úvěrů, pojištění hypotéčních úvěrů, pojištění zemědělských úvěrů Vzhledem k tomu, že zde vzniká značné riziko vzniku pojistné události, jsou v pojistných podmínkách sjednávána. Patří k nim především: B/ 1 Pojištění krátkodobých vývozních úvěrů Uvedené pojištění lze rozčlenit podle rozsahu pojistné ochrany : K těmto tématů si pečlivě prostudujte: Hradec, Křivohlávek, Zárybnická : Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, Praha 2005 Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: Metodika upisování rizika, riziková zpráva- její obsah Pojištění záruky za závazky stanovené státem Pojištění smluvní záruky Pojištění úvěru proti komerčním rizikům a politickým rizikům Pojištění vývozních úvěrových rizik se státní podporou Přísná opatření k zamezení zneužívání pojištění úvěru

8 Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - záruka za nabídku, za řádné provedení smlouvy, záruka za zádržné, za akontaci, záruka za údržbu - globální záruka, individuální záruka, individuální záruka s použitím záručního dokladu - úvěrový limit - karenční lhůta - exportní a předexportní pojištění, - pojištění proti komerčním rizikům, - pojištění proti komerčním a politickým rizikům - pojištění krátkodobých vývozních úvěrů, - pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů - Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: Požadavky zajistitelů na underwritting Definici pojmu finanční záruka Záruka za tranzitní operace- Národní tranzit, STR, záruka za jiné operace než režim tranzitu Co je považováno za platební neschopnost v pojištění úvěrových rizik Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se /písemně/ o řešení následujících problémů (otázek) : 1. Které typy záruk přijímá zajistitel do pojistné ochrany a které ne? 2. Jak probíhá proces upisování rizika v pojištění záruky a pojištění úvěru? Uveďte poklady, který zpravidla pojistitel vyžaduje a zkoumá při vyplnění příslušného dotazníku a předložení. (kromě jiných podkladů, které se běžně vyžadují při sjednávání pojištění): Uveďte požadavky pojistitelů na posouzení bonity klienta a vypracování rizikové zprávy 3. Co znamená pojem custom bonds, uveďte typy a příklad. 4. Vysvětlete pojem performance bonds a uveďte příklad Název tématického celku 2: Pojištění přepravy. Cíl: Cílem tohoto soustředění je podat ucelený výklad na pojištění nákladové dopravy a to z pohledu majetkového pojištění (ochrana přepravované zásilky většinou na bázi all risk ) a pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění odpovědnosti zasílatele, pojištění oddpovědnosti dopravce, odpovědnost dopravce v případu přechodu práva pojistitele) Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 3. Stručná historie tohoto pojištění (především námořního pojištění, právo ostrova Rhodos Rhodský zákon ) 4. Právní úprava podnikání ve vnitrostátní silniční dopravě podle obchodního zákona, zákona o silniční dopravě a předpisů souvisejících, právní úprava v mezinárodní silniční dopravě 3. Pojištění odpovědnosti vnitrostátního silničního dopravce podle občanského a obchodního zákoníku 4. Pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce podle Úmluvy CMR 5. Pojištění odpovědnosti zasílatelů, rozsah pojištění, výluky z pojištění

9 6. Pojištění zbožových zásilek, rozsah pojištění, výluky z pojištění, pojištění dle obratu, kontraktu, pojištění rámcovou smlouvou, jednotlivými přihláškami do pojištění, hromadným přihlašováním pojištěných zásilek K těmto dílčím tématům si pečlivě prostudujte: Radek Novák: Námořní přeprava, Praha 1997 Radek Novák: Mezinárodní přeprava a zasílatelství, VŠE, Praha 1996 Poradce 6-7, Kolektiv autorů : Silniční doprava, Český Těšín 2002 Při studiu věnujte pozornost především těmto hlavním problémům: Mezinárodní dohody- Dohoda AETR, Dohoda ADR, Úmluva TIR, Úmluva CMR, Dohoda ATP, jejich význam, zaměření Pojištění na všechna rizika ( all risks pojištění), pojištění na vybraná rizika ( named period ) Pojištění přepravovaných zbožových zásilek po souši, po železnici, po moři Specifika pojištění přepravovaných zásilek po moři Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto základních pojmů: - dispaš, dispašer, dispašní řízení - konosament - charter party C/P - special drawing right (SDR), jeho výše dle Úmluvy CMR, COTIF, Varšavské úmluvy ve smyslu Montrealského protokolu, Haagské úmluvy a Hamburských pravidel - Společná havárie, Yorsko- Antverpská pravidla Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli znát: - právní úpravu pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele v mezinárodní a vnitrostátní dopravě - základní rozsah pojištění v pojištění odpovědnosti silničního dopravce, - rozdíly právní úpravy podle občanského zákona, obchodního zákona a Úmluvy CMR- - které normativy upravující odpovědnostní vztahy v mezinárodní námořní dopravě - Pokud jste zvládli celý tento tématický celek, pokuste se /písemně/ o řešení následujících problémů (otázek) : 1. Co znamená zkratka CMR, specifikujte tuto úmluvu a uveďte (obecně), pro jaké přepravy ji lze použít. 2. Uveďte základní rozdíly mezi likvidací škod, pokud k ní došlo a) při vnitrostátní přepravě b) při mezinárodní přepravě 3. Co znamená zkratka SDR, příp.xdr, vysvětlete k čemu slouží, kdy a jak ji použijete, kde ji najdete, 4. Vysvětlete pojem stěhovaný svršek, kdy lze toto riziko převzít do pojistné ochrany 5. Co je výhodnější pro majitele zásilky, kterou přepravuje dopravce- zbožové pojištění či pojištění dopravce a proč- vysvětlete na příkladě! 6. Jaká rizika kryje pojištění odpovědnosti zasílatele? 7. Kdy je výhodnější použít rámcové smlouvy s přihlašováním zásilek do pojištění než pojištění jiného typu-( kterého) a proč? Uveďte na příkladě, (podle četnosti expedice zásilek )

10

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace neživotního pojištění vybraných pojišťoven Jana Semrádová Bakalářská práce 2009 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU

STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně STRATEGIE A VZNIK FIRMY NA POJISTNÉM TRHU EU (Bakalářská práce) Autor: Vlastimil LUBĚNA Vedoucí práce: Ing. Ivo HORÁK

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 8 Riziko Původně určité nebezpečí a vysoká pravděpodobnost nezdaru -nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem -hrozba, potenciální problém,

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Cíl: Objasnit

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Pojistné podmínky. Pojištění podnikání. 70.30.01 01.2014 verze 04

Pojistné podmínky. Pojištění podnikání. 70.30.01 01.2014 verze 04 Pojistné podmínky Pojištění podnikání 70.30.01 01.2014 verze 04 DIN vložky Přídavné zámky Přídavné vrchní zámky Bezpečnostní karta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi náš těší Váš zájem o pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Logistika a její význam v mezinárodním obchodě

Logistika a její význam v mezinárodním obchodě Logistika a její význam v mezinárodním obchodě Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní obchodní operace Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Pojištění k hypotéce od banky?

Pojištění k hypotéce od banky? Pojištění k hypotéce od banky? Dušan Šídlo Webinář 11/2014 Úvěrové životní pojištění od banky Obsah Spolupráce bank a pojišťoven aneb kdo s kým?...3 Najděte 7 rozdílů pojištění v bance...4 Slevy, slevy,

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY. Bc. Natália Lukašíková

Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY. Bc. Natália Lukašíková Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY Bc. Natália Lukašíková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Počet nových podniků v dnešní době stále roste. Tyto společnosti jsou ohrožovány různými riziky. Některá

Více

Pojištění k hypotéce od banky?

Pojištění k hypotéce od banky? Pojištění k hypotéce od banky? Úvěrové životní pojištění od banky Obsah Spolupráce bank a pojišťoven aneb kdo s kým?...3 Najděte 7 rozdílů pojištění v bance...4 Slevy, slevy, slevy...4 Co lze sjednat a

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR Lenka Vyoralová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více