STAVBY PRO ENERGETIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBY PRO ENERGETIKU"

Transkript

1 PROFIL METROSTAV

2 Kilometry silnic a dálnic. Desítky tunelů a štol. Podzemní síť metra. Železniční koridory. Mosty, průmyslové haly, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, průmyslové a logistické areály, výrobní bloky tepelných elektráren, nákupní centra, rezidenční komplexy, moderní administrativní budovy i řemeslně dokonalé rekonstrukce památkově chráněných objektů......pokud by akciová společnost Metrostav vydala průvodce po zajímavých stavbách, které dosud vybudovala, vznikla by objemná a reprezentativní publikace. Z firmy založené v roce 1971 pro výstavbu pražského metra se stala dynamická univerzální stavební společnost, jež dává konkrétní podobu i těm nejodvážnějším představám o moderní architektuře a nachází řešení pro stavby na samé hranici technických možností. 01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ STAVBY 08 BYTOVÁ VÝSTAVBA 09 STAVBY PRO PRŮMYSL 10 HOTELY 11 REKONSTRUKCE 12 STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ 13 VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY 14 STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ 15 ŽELEZNIČNÍ STAVBY 16 TUNELOVÉ STAVBY A KOLEKTORY 17 EKOLOGICKÉ STAVBY A ČOV 18 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 19 OCELOVÉ KONSTRUKCE 20 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 21 STAVBY PRO SPORT 22 OSTATNÍ STAVBY

3 Akciová společnost Metrostav, člen nadnárodní skupiny DDM Group, patří k největším firmám ve svém oboru. Výrazem jejího nynějšího postavení je prestižní ocenění AAA ratingové agentury ČEKIA Stability Award (Nejstabilnější firma roku) získané za rok V současnosti se zaměřuje především na generální dodávky staveb, přesto se i nadále věnuje své původní orientaci a je jednou z mála stavebních společností, které jsou schopny realizovat výrazně specializované stavby pro metro a další infrastrukturu hornickým způsobem. Pro náročné a značně specifické podzemní projekty je vybavena nejen moderními technologiemi, jako jsou TBM, ale také kvalifikovaným personálem. Mnohé stavby, na nichž firma Metrostav zanechala svou pečeť, se zapsaly do kroniky technických unikátů a jejich výjimečnost potvrzují i prestižní ocenění, která získaly v domácích i zahraničních soutěžích. Metrostav má certifikovány všechny své klíčové technologie, jež zastřešuje certifikát pro generální dodávky staveb pozemního a inženýrského stavitelství dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost je také držitelem osvědčení NBÚ o ochraně utajovaných skutečností na stupeň Tajné, a může se proto ucházet o projekty vypsané i v nejvyšším stupni utajení v České republice i dalších zemích, včetně projektů NATO. K firemním prioritám dlouhodobě patří oblast ochrany životního prostředí. Metrostav je držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ČSN EN ISO :2005 a úspěšně prošel auditem systému EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). Dále společnost zdárně absolvovala certifikační audit Společenské (sociální) odpovědnosti dle standardu SA 8 000:2008 a získala příslušný certifikát. Veškeré stavební aktivity provádí společnost tak, aby měly co nejmenší dopad na okolí a využívaly technologie a postupy maximálně šetrné k přírodě. Podobný přístup je důsledně vyžadován i od všech subdodavatelských subjektů. Jako mnohonásobný držitel ocenění Bezpečný podnik garantuje Metrostav také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce. Svoji silnou ekonomickou pozici firma dlouhodobě vnímá jako společenský závazek, a proto se stala zakládajícím členem klubu firemních dárců Donátor, nyní platformy Byznys pro společnost, která usiluje o nastolení jasných pravidel v oblasti dárcovství. Svým chováním tak potvrzuje, že ani v České republice se úspěšné firmy nezříkají společenské odpovědnosti, mají zájem podporovat obecně prospěšné projekty a jsou připraveny hledat i nové formy spolupráce s neziskovým sektorem. HLEDAT NOVÉ CESTY VYŽADUJE ODVAHU V uplynulých letech se Metrostav dokázal vyrovnat se změnami struktury poptávky i s neustále se zvyšujícími nároky na termíny zhotovení a kvalitu stavebních děl. Prohloubila se také jeho odvaha budovat odvážnější, progresivnější a velkorysejší stavby a konstrukce. Mnohé projekty zaujaly odbornou i laickou veřejnost nejen svým architektonickým pojetím, ale také podmínkami, v nichž je bylo nutno realizovat, a zvolenými technologickými postupy. Výsledky práce Metrostavu znají i v zahraničí, především na Slovensku, v Chorvatsku, v Německu a dále na Islandu, kde se vybudování dvou silničních tunelů o délce přes 10 km stalo odrazovým můstkem pro získání zakázek na helsinském metru ve Finsku. SPOJIT MĚSTO POD ZEMÍ Generace českých projektantů a stavbařů snily o tom, že se jim pod zemí podaří vyprojektovat a vybudovat dobře přehledný a prosvětlený ražený prostor bez sloupů či pilířů. Dlouhá léta byly jejich představy pouhou utopií. Na prahu 21. století se však staly skutečností a jednolodní raženou stanici Kobylisy na trase C pražského metra, jež se nachází přibližně 40 m pod zemí, lze plným právem přirovnat k podzemní katedrále. Tunel, který bylo třeba pro stanici vyrazit ve značně složitých geologických podmínkách, měl vskutku úctyhodné parametry: délka činila 148 m a plocha výrubu 220 m 2. Úsek Nádraží Holešovice Ládví trasy C pražského metra, na němž se zmiňovaná stanice nachází, získal cenu veřejnosti Pražská stavba Po otevření této části se pokračovalo ve výstavbě úseku IV. C2 v délce 4,6 km z Ládví do Letňan. Jeho výstavba trvala téměř čtyři roky. Zatímco úsek Ládví Prosek je většinou hloubený, úsek Prosek Letňany je kromě krátkých tunelů za stanicí Prosek a před stanicí Letňany ražený. Také toto dílo Metrostavu získalo ocenění Dopravní stavba roku Zatím poslední budovanou částí pražské podzemní dráhy je úsek Dejvická Motol na trase A o délce 6 km. Ražby přístupové štoly Petřiny (Markéta) začaly v červnu Stanice Petřiny bude první, kterou projedou plnoprofilové tunelovací stroje (TBM) při ražbě traťových tubusů. ZKROTIT HORU SILNIČNÍM TUNELEM Spojit rybářská městečka Siglufjörður a Ólafsfjörður a zkrátit cestu jejich obyvatelům do krajského města Akureyri z 200 km na pouhých 80 km umožnily dva silniční tunely v délce přes 10 km, které vybudoval Metrostav na severu Islandu. Jde o dvoupruhové obousměrné tunely o průřezu 53 m 2 s 19 bezpečnostními zálivy, jeden z nich je dlouhý 3,9 km, druhý 7,1 km. Tato zakázka je dosud největším projektem společnosti v zahraničí. Metrostav zvítězil v konkurenci dalších pěti firem z celého světa. Při vlastní ražbě metodou Drill & Blast bojoval s vysokotlakými přítoky ledové podzemní vody, která zabraňovala tuhnutí speciálních cementů a tudíž namísto obvyklých cementových bylo nutné používat rozsáhlé chemické injektáže. Na projektu bylo zpracováno 633 tun polyuretanů a 617 tun rychle tvrdnoucího cementu. DÁT HMOTĚ PŘESNÝ TVAR Prehistorickou rybu připomíná stanice Střížkov na trase metra IV. C. Na povrch otevřenou stanici uzavírá samonosná ocelová konstrukce, jejímž základem jsou dva šikmo stojící a široce rozkročené ocelové oblouky, které se ve výšce asi osmi metrů nad terénem vzájemně protínají. Tyto oblouky váží přibližně polovinu z celkové hmotnosti konstrukce, která činí asi 1200 tun. Pro zastřešení velké haly sportovní arény v pražských Vysočanech vyrobili oceláři Metrostavu zhruba 1250 tun vážící samonosnou konstrukci o průměru 135 metrů. Tento obří ocelový deštník tvoří středový kruh o průměru 18 metrů, na němž je zavěšeno celkem 36 nosníků o délce až 57 metrů. Unikátnímu zastřešení arény, pro jehož zhotovení bylo třeba 1950 tun oceli a 15 tun spojovacího materiálu, byla v roce 2005 udělena Evropská cena za nejlepší ocelovou konstrukci. V areálu společnosti MERO ČR v Nelahozevsi je možné díky Metrostavu vidět velkokapacitní nádrže ropy, které patří k největším na světě. Každá z nich pojme 125 tisíc kubíků a je v nich skladována podstatná část státních rezerv pro Českou republiku. Největší předpjaté železobetonové nádrže pro firmu ČEPRO vybudoval Metrostav v areálu jejího střediska Loukov. Každá ze čtyř nádrží má průměr 48 metrů a výšku do vrcholu střechy 27 metrů. PŘEJÍT POD VODOU I PŘES ÚDOLÍ Zcela ojedinělý způsob výstavby použila firma na úseku trasy C metra mezi Holešovicemi a Ládvím. Dva 168 m dlouhé a výškově i směrově zakřivené tunely byly postupně vybetonovány na břehu Vltavy v suchém doku a posléze byly v celé délce vysunuty do vyhloubené rýhy ve dně řeky. Tato technologie byla v těchto podmínkách použita vůbec poprvé na světě a Metrostav za ni získal světovou cenu fib (Fédération internationale du béton), která je jednou za čtyři roky udělována vynikajícím betonovým konstrukcím. Pozoruhodný byl také způsob realizace, jaký firma navrhla pro most přes Rybný potok na dálnici D8 mezi Trmicemi a státní hranicí se SRN. Při stavbě mostních pilířů byla vůbec poprvé v České republice použita technologie posuvného bednění, takže celkem 189 běžných metrů pilířů mohlo být postaveno za 52 dnů. Také další projekt, který je součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8 a který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří 275 m dlouhý železobetonový obloukový most Oparno se 135 m rozpětím spodního oblouku je technickým unikátem. Převede dálnici přes přísně chráněné Oparenské údolí po dvou nezávislých mostních konstrukcích, jež jsou složené ze spodního oblouku a horní monolitické předpjaté deskové mostovky s dvoutrámovým průřezem. Má 13 polí o rozpětí od 17,5 do 24 m a při jeho výstavbě museli stavbaři v CHKO dodržovat mnoho omezujících podmínek, nesměli např. vůbec vstoupit do údolí. Mezi výjimečné stavby se řadí také 575 m dlouhý dálniční most přes rybník Koberný na dálnici D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Pro každý dopravní směr má samostatnou mostní konstrukci z letmo betonovaných komorových nosníků z předpjatého betonu. Jeho spodní stavba se kromě opěr skládá z pěti dvojic pilířů o délkách od 6 do 10 metrů. Tři dvojice pilířů jsou umístěny přímo v rybníce. VYBUDOVAT MODERNÍ MÍSTO PRO PRÁCI Kategorie administrativních budov dostala novou dimenzi. Navrhují je světově uznávaní architekti a jejich realizace se stává prestižní záležitostí. Příkladem může být Amazon Court se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Budova je energeticky do detailu promyšlena, např. je klimatizována pomocí vzduchu nasávaného při hladině Vltavy. Zvolená technická řešení kladla při výstavbě velké nároky na realizační tým Metrostavu. Objekt je součástí komplexu administrativního bloku River City v Praze 8 Karlíně, který nese výrazný rukopis naší společnosti. Dalším výrazným dílem s podpisem Metrostavu v této kategorii je obchodně administrativní areál České pojišťovny na pražské Pankráci. Optimální klima a hygienu pracovního prostředí v něm zajišťuje systém vytápění, vzduchotechniky, chlazení pomocí chladicích věží a ledobanky, strukturované kabeláže a inteligentní elektroinstalace. Také největší odborná knihovna v České republice s 1,5 milionem svazků Národní technická knihovna v areálu vysokých škol v Praze Dejvicích je dílem Metrostavu. Nová stavba v sobě spojuje moderní architekturu a netypická a nová technická řešení nosných konstrukcí budovy. NAVRÁTIT HISTORII JEJÍ LESK V případě rekonstrukcí historických objektů navazuje Metrostav odborností a řemeslnou zručností na odkaz dávných generací stavitelů. Zašlou krásu a lesk přitom památkově chráněným budovám citlivě navrací za pomoci moderních technologií. Firma, která se podílela na rekonstrukci Lichtenštejnského a Hartigovského paláce, Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Měšťanské besedy v Plzni či české ambasády v Paříži, si na své konto připsala i naprosto ojedinělou rehabilitaci Nostického paláce na Malé Straně. Opravdovou maturitu skládali zaměstnanci společnosti při rekonstrukci Hudebního divadla v Karlíně. Celková architektonická koncepce náročné rekonstrukce byla založena na kontrastu původní a soudobé architektury. Historická část divadla je sevřena geometrickými kubusy dostaveb, hlavní neobarokní fasáda je zvýrazněna zasazením mezi skleněné plochy krajních částí fasád. Tento princip je uplatněn i v interiérech, kde moderní foyery navazují na historické prostory hlediště. Zásadní rekonstrukcí v režii Metrostavu prošel také Hotel Imperial v Praze Na Poříčí. Její průběh bylo nutné sladit s požadavky památkové ochrany na zachování maxima původních prvků, jako byl například vstup do kavárny z rohu ulic Na Poříčí a Zlatnická. Kromě rekonstruovaných prostor byl interiér hotelu obohacen zejména v horních patrech moderními kompozicemi.

4 Trasa IV. C2 stanice Střížkov Trasa IV. C2 stanice Letňany Trasa IV. C2 dvoukolejný tunel Trasa V. A přístupová štola Trasa V. A montáž štítu TBM Trasa V. A ražba stanice Petřiny Plnoprofilový zeminový štít pro ražbu metra 01 METRO

5 Plzeňská teplárenská kotelna Vodní elektrárna Troja, Praha Vodní elektrárna Lovosice Elektrárna Ledvice nový zdroj 660 MWe Elektrárna Ledvice strojovna STAVBY PRO ENERGETIKU 02

6 Nový Trojský most Klenbový tunel a protipovodňová opatření Troja Hloubené tunely Na Špejcharu Tunel s primární obezdívkou Betonáž definitivní obezdívky Strojovna vzduchotechniky Staveniště Letná 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA

7 Office Park Nové Butovice, Praha Centrum Opatov, Praha Administrativní budova Corso II, Praha Administrativní budova Česká pojišťovna, Praha River City Prague, Amazon Court Amazon Court interiér ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 04

8 Galerie Central Most Aventin Tábor AFI Palace Pardubice Kaufland Vypich, Praha Laugaricio Trenčín, Slovensko Galerie Harfa, Praha 05 NÁKUPNÍ CENTRA

9 Dálnice D11 most Rakousy Pražský okruh most přes údolí Botiče Most přes Labe, Litoměřice Dálnice D3 most přes rybník Koberný Dálnice D3 most u Rzavé Dálnice D8 most přes Oparenské údolí Most na Místecké přes Ostramo, Ostrava MOSTY 06

10 Silnice R7 Chomutov Křimov Silnice R 35 Opatovice Silnice R48 Tošanovice Žukov Rekonstrukce Americké třídy, Plzeň Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, Praha Silniční okruh kolem Prahy úsek SILNIČNÍ STAVBY

11 Rezidence Korunní, Praha Nové Zahradní Město, Praha Rezidence Odeon, Most Obytný soubor Rochlice, Liberec Obytný soubor, Brno-Juliánov Bytové domy Metropole Zličín, Praha Prague Marina, Praha-Holešovice BYTOVÁ VÝSTAVBA 08

12 Synthon, Blansko Spalovna čistírenských kalů ČOV Jihlava Cementárna Mokrá Christ Car Wash v Plzni Závod Jan Becher Karlovarská Becherovka, K. Vary HVM Plasma, Praha-Jinonice Podzemní nádrže PHM Loukov před zásypem 09 STAVBY PRO PRŮMYSL

13 Lipno Lake Resort Hotel Zlatý anděl, Praha Hotel Atrium, Otrokovice Hotel Marriott, Letiště Praha Restaurace hotelu Art Deco Imperial Art Deco Imperial Hotel, Praha HOTELY 10

14 Muzeum cukrovarnictví a města Dobrovice Jezuitská kolej, Kutná Hora Dům zahraničních služeb MŠMT, Praha Městské divadlo Prachatice City Tower Pankrác, Praha Rekonstrukce odbavovací haly železniční stanice Praha hlavní nádraží 11 REKONSTRUKCE

15 Centrum zdravotních a sociálních služeb, Frýdek-Místek Oblastní nemocnice Příbram Fakultní nemocnice Plzeň Ústřední vojenská nemocnice Praha Oblastní nemocnice Kladno Rekonstrukce a přístavba Fakultní nemocnice v Motole, Praha Klatovská nemocnice STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ 12

16 Administrativní budova Elektrárny Ledvice Kongresové centrum, Zlín Polyfunkční objekt Pyramida, Pardubice Polyfunkční dům Myšák Gallery, Praha Víceúčelový sál Kongresového centra, Zlín 13 VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY

17 Univerzitní kampus MU Brno-Bohunice Univerzita Pardubice FCHT Univerzita Tomáše Bati, Zlín ČVUT v Praze, Fakulta architektury Střední polytechnická škola, Brno Národní technická knihovna, Praha Národní technická knihovna interiér STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ 14

18 Optimalizace trati Benešov Strančice Rekonstrukce nádraží Čerčany Rekonstrukce nádraží Mariánské Lázně Rekonstrukce stanice Praha hlavní nádraží Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně Nové spojení napínací komora trakcí Nové spojení tunely pod Vítkovem, Praha 15 ŽELEZNIČNÍ STAVBY

19 Silniční tunely na Islandu Dálnice D8 tunely Radejčín Kolektor Václavské náměstí, Praha Kabelový tunel PRE pod Vltavou, Praha Kanalizační štola Tábor Dálnice D1 tunely Klimkovice Přístupová štola metra Helsinky, Finsko TUNELOVÉ STAVBY A KOLEKTORY 16

20 Rekonstrukce ČOV Holýšov Rekonstrukce ČOV Stod Rekonstrukce ČOV Dobřany Rekonstrukce ČOV Jablonné Rekonstrukce ČOV Lipník Sanační technologie NDS 10 ve Stráži pod Ralskem Intenzifikace ČOV Trutnov Bohuslavice 17 EKOLOGICKÉ STAVBY A ČOV

21 Galerie Harfa, Praha, nosná železobetonová konstrukce Národní technická knihovna, Praha, nosná konstrukce Nádrže PHM Loukov, hrubá železobetonová konstrukce Městský okruh v Praze, část hloubených tunelů na Letné ČVUT v Praze, Fakulta architektury, nosná železobetonová konstrukce, pohledové betony Elektrárna Ledvice, nosná železobetonová konstrukce ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 18

22 Konstrukce stanice pražského metra Střížkov Silnice R6 rekonstrukce mostu přes Ohři Výstavba velkokapacitních nádrží CTR Nelahozeves Opláštění kotelny a strojovny Elektrárny Tušimice Zauhlovací věže Elektrárny Ledvice Výroba mostní konstrukce pro optimalizaci železniční trati Stříbro Planá u Mariánských lázní 19 OCELOVÉ KONSTRUKCE

23 Plavební komora České Vrbné Protipovodňové opatření Pardubice Rybí přechod MVE Lovosice Vodojem Vinice, Plzeň Rekonstrukce plavební komory Poděbrady VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 20

24 Aquapark Kravaře Aquapark Frýdek-Místek Hala Hradec Králové-Třebeš Zimní stadion, Ostrov Stadion v Plzni-Košutce Rekonstrukce ZS Ústí nad Labem KV Arena, Karlovy Vary 21 STAVBY PRO SPORT

25 Hudební altán Měšťanské besedy, Plzeň Cukrárna Myšák, Praha Protipovodňové hráze, Praha-Troja Areál volného času Ladronka, Praha Heliport Fakultní nemocnice v Motole, Praha Lávka cyklostezky Rokytka, Praha OSTATNÍ STAVBY 22

26 CENTRÁLA DIVIZE 1 DIVIZE 2 DIVIZE 3 DIVIZE 4 DIVIZE 5 Metrostav a.s. Koželužská Praha 8 tel Divize se širokým výrobním programem, který zahrnuje občanské, bytové a průmyslové stavby, jejich rekonstrukce, včetně rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Má specializované středisko hloubených a ražených šachet, štol a tunelů malých profilů pro kanalizace a kolektory, středisko liniových vodohospodářských staveb, středisko NTL plynovodů, středisko zámečnických prací a středisko hydroizolací. Divize působí na území České republiky i na Slovensku. Svá zastoupení má v Praze, v plzeňském, jihomoravském a severomoravském regionu. Referenční stavby: nemocnice Kladno, Klatovy a Plzeň, Univerzitní Kampus Masarykovy univerzity Brno, Manažerské centrum ČZU Praha, rekonstrukce Právnické fakulty Plzeň, administrativní centrum Opatov Praha, Office Park Nové Butovice Praha, zimní stadion Plzeň- Košutka, nákupní centrum Laugaricio Trenčín, SR, HM TESCO Plzeň, HM TESCO Skalka Praha, OC Novoplaza Novodvorská Praha, polyfunkční objekt Myšák Gallery Praha, rezidenční bytová čtvrť Sladovny Praha, obytný soubor Sylván Plzeň, výstavba tunelů Dobrovského Brno, kabelový tunel PRE pod Vltavou Praha, hydroizolace tunelu Klimkovice, výstavba kolektoru centrum I. Praha, stoková síť města Brna výstavba kolektorů a kanalizace Líšeň, rekonstrukce plynovodu Jílkova Brno. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 1 Radlická 2000/3, Praha 5 tel Jejím hlavním výrobním programem je jeden z nejnáročnějších dopravních projektů v metropoli tunelový komplex Blanka Soubor staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka, jehož účelem je ochránit centrální část Prahy před automobilovou dopravou. S výjimkou povrchového úseku na trojském nábřeží je celá trasa vedena v ražených a hloubených tunelech. Mezi Holešovicemi a Trojou je přes Vltavu budován nový most pro tramvajovou a automobilovou dopravu i pěší a na Letné a Prašném mostě pak velkokapacitní podzemní garáže. Souběžně s trasou Městského okruhu v Troji jsou řešena i protipovodňová opatření v podobě šest metrů vysoké sypané hráze. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 2 Zenklova 2245, Praha 8 tel Zaměřuje se nejen na pozemní stavby (zejména budovy pro bydlení, služby a průmysl včetně související infrastruktury). Projekty je schopna realizovat komplexně systémem Design and Build (vyprojektuj a postav), tedy i s projektovou dokumentací a zajištěním legislativních náležitostí. Divize ovládá také mostní technologie, výstavbu a rekonstrukci energetických celků, velkokapacitní nádrže, velkoprostorové haly, ocelové konstrukce včetně montáží. Její provoz mostárny patří mezi nejlepší v České republice. Divize 3 své podnikatelské aktivity rozvíjí také v zahraničí. Referenční stavby: multifunkční centrum Galerie Harfa Praha, Univerzitní centrum UTB ve Zlíně, River City Prague Building 5 Amazon Court, administrativní a bytové domy Pankrác Praha, Kongresové centrum Zlín, Business Park Rudná II, rekonstrukce a dostavba oblastní nemocnice Příbram, domov důchodců Otrokovice, polyfunkční soubor Hrachová Bratislava, SR, rekonstrukce západní části stanice Praha hlavní nádraží, miniocelárna Strážske, SR, hotel Atrium Otrokovice, výstavba podzemních skladových kapacit PHM Loukov, opláštění HVB elektrárny Tušimice, odsíření elektrárny Ledvice, přemostění vjezdu do ochr. přístavu České Vrbné, ocelová konstrukce čtyřpruhého mostu přes Ohři na silnici R6, heliport na dětské části Fakultní nemocnice v Motole Praha, čerpací stanice Benešovice. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 3 Na Maninách 7, Praha 7 tel Specializuje se na dopravní stavby. Špičkové technologické vybavení dovoluje jejím pracovníkům realizovat silnice a dálnice, železniční a tramvajové tratě, ocelové, ocelobetonové a železobetonové mosty i další objekty určené pro dopravu. Zejména pro technicky náročné mostní konstrukce je schopna navrhovat, vyvíjet a používat zcela nové pracovní a technologické postupy. Její provoz zemních prací má uplatnění na dopravních a průmyslových stavbách, provádí spodní stavby komerčních objektů a průmyslových hal, kompletní přípravy území, demolice a recyklace. Divize provozuje běžnou, nadrozměrnou, technologickou i netechnologickou nákladní dopravu. Své aktivity má i v zahraničí. Referenční stavby: úsek 512 silničního okruhu kolem Prahy vč. 8 mostních objektů, Městský okruh Místecká se 3 mostními objekty v Ostravě, most přes Labe v Litoměřicích, úsek dálnice D1 Kroměříž Říkovice, estakáda na silnici I/35 Sedlice Opatovice, silniční most Nymburk, most přes rybník Koberný na D3, dva mosty na R6 Tisová Kamenný Dvůr, rekonstrukce mostů Nové Sedlo Sokolov na R6, most Dobkovičky na D8, zemní práce na stavbě metra V. A, odvoz zeminy ze souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 4 U Elektry 830/2b, Praha 9 tel Divize se zaměřuje na komplexní dodávky především liniových staveb a náročných technických celků zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Je nositelem klíčových firemních technologií pro výstavbu tunelů a podzemních staveb. Disponuje vlastními vysoce odbornými kapacitami pro stavbu tunelů metodou NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), Drill & Blast (tzv. skandinávská metoda) a TBM (metoda plnoprofilových tunelovacích strojů). Poradí si také s výstavbou složitých železobetonových mostních konstrukcí. O úrovni kvality srovnatelné se světovými standardy se přesvědčili investoři nejen v ČR a na Slovensku, ale také v SRN, Chorvatsku, na Islandu a ve Finsku. Referenční stavby: silniční tunely Héđinsfjarđargöng na Islandu (celková délka cca 11 km), přístupové tunely helsinského metra ve Finsku (celková délka cca 1,1 km) a úsek traťových tunelů Karhusaari (délka cca 1,3 km), rozšíření pražského kolektoru C, dvoukolejné železniční tunely pod vrchem Vítkov pro projekt Nové spojení Praha, tunely Radejčín, Prackovice a most Oparno na dálnici D8. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 5 Na Zatlance 1350/13, Praha 5 tel Oblastní zastoupení pro Plzeňský kraj Domažlická 172, Plzeň tel Oblastní zastoupení pro jihomoravský region Vídeňská 121, Brno tel Zastoupení pro východní Slovensko Metrostav a.s., divize 3 Levočská 2, Prešov tel Oblastní zastoupení pro severomoravský region V Podzámčí 482/62, Ostrava 10 tel

27 DIVIZE 6 Je univerzální stavební divize, provádějící generální dodávky v oboru pozemního stavitelství, zejména v segmentech občanské, bytové, vodohospodářské i průmyslové výstavby a energetiky. Divize má specializovaný provoz monolitických železobetonových konstrukcí, který ve svém oboru provádí i nejnáročnější projekty. V jeho rámci, i pro externí zájemce, poskytuje služby armozávod, tesárna a půjčovna bednění a lešení. Divize působí po celé České republice a na Slovensku. Své zastoupení má v Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Referenční stavby: spojovací objekt terminálu Sever II letiště Ruzyně, Komerční centrum a kanceláře Kaufland Praha- Vypich, AB Nestlé Modřany Praha, stáčírna Prazdroj Plzeň, svařovna a lisovna TPCA Kolín, prodejna Asko Štěrboholy Praha, pražské obytné soubory Metropole Zličín, Nové Zahradní Město, Čakovice a Císařka, obytný soubor Parkville Bratislava, SR, malé vodní elektrárny Troja, Vraňany, Bulhary a Lovosice, plavební komora a modernizace jezu České Vrbné, intenzifikace ČOV Trutnov, ČOV a spalovna kalů Jihlava, ČOV Písek, ČOV Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce Městského divadla v Prachaticích, Globus České Budějovice, OC Aventin Tábor, rekonstrukce středních škol Volyně, obchodní centrum Jihlava, mlýnice strusky v cementárně Mokrá. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 6 U Elektry 830/2b, Praha 9 tel Oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj Kněžská 20, České Budějovice tel Oblastní zastoupení pro kraj Vysočina Romana Havelky 4, Jihlava tel DIVIZE 8 Tato divize zkušenosti z výstavby trasy metra IV. C1 a IV. C2 využívá i při stavbě dalšího úseku metra trasy V. A z Dejvic do Motola, jehož součástí jsou čtyři stanice (Červený vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol). Pro tento provozní úsek pražského metra zajistí také podstatnou část montáží technologií. Divize působí i v Libereckém a Ústeckém kraji. Vstoupila také do dalších segmentů stavebního trhu. Úspěšně se profiluje zejména na stavbách pro energetiku, průmysl a ekologii, ale i občanských stavbách a obchodní vybavenosti. Referenční stavby: metro IV. C1 a IV. C2, elektrárna Ledvice hlavní výrobní blok, schodišťové věže a administrativní budova, elektrárna Počerady hlavní výrobní blok, přívod surové vody a budova služeb, závod HVM Plasma Praha-Jinonice, RS Sportcentrum Romana Šebrleho Praha, vily Jadwiga, Božena, Gertruda Rychnov u Jablonce n./nis., multifunkční objekt Central Most Rezidence Odeon, obchodní galerie Central Chomutov, obytný soubor Liberec-Rochlice. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 8 Prosecká 24, Praha 8 tel Oblastní zastoupení pro Liberecký kraj Moskevská 658/41, Liberec 4 tel Oblastní zastoupení pro Ústecký kraj Dělnická 7, Trmice tel DIVIZE 9 Specializuje se na pozemní stavitelství, především na rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, na občanskou, bytovou, průmyslovou výstavbu a infrastrukturu, včetně revitalizací. Své aktivity rozvíjí především v Praze, Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Pracuje pro veřejný i soukromý sektor. Referenční stavby: Hudební divadlo v Karlíně a divadlo Minor v Praze, rehabilitace Nostického paláce Praha, Jezuitská kolej Kutná Hora, hotel Mandarin Oriental Prague, Art Deco Imperial Hotel Praha, rekonstrukce a modernizace části Fakultní nemocnice v Motole Praha, rekonstrukce a dostavba budovy City Tower Praha-Pankrác, revitalizace nádraží Mariánské Lázně, rekonstrukce knihovny Filozofické fakulty UK Praha, novostavba Národní technické knihovny v Praze, dostavba kardiocentra IKEM Praha, Sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary, Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, AFI Palace Pardubice, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, zimní stadion Ostrov, parkovací dům Karlovy Vary, sportovní hala Hradec Králové-Třebeš, nástavba hotelu Hilton Praha, dostavba laboratoří CEM IKEM Praha, obytný soubor Prague Marina, polyfunkční komplex River Diamond Praha, závod Jan Becher Karlovarská Becherovka, K. Vary, výrobní hala Lincoln CZ Chodov, kanalizace Labe Loučná. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 9 Jablonského 2/640, Praha 7 tel Oblastní zastoupení pro Pardubický kraj Masarykovo nám. 1484, Pardubice tel Oblastní zastoupení pro Královéhradecký kraj Jablonského 2/640, Praha 7 tel DIVIZE 10 ORG. ZLOŽKA BRATISLAVA Zabezpečuje servisní služby a podporu pro činnost jednotlivých divizí společnosti Metrostav a.s. na slovenském trhu, a to hlavně v účetní, daňové, finanční, právní a personální oblasti. Kontaktní údaje: Metrostav a.s, divize 10 organizačná zložka Bratislava Košická 56, Bratislava, SR tel DIVIZE 11 Divize zajišťuje nákup, správu a pronájem veškerého investičního majetku pro Metrostav a.s. Je garantem strojního vybavení všech zakázek, zejména zakázek prováděných vnitropodnikovými nosnými technologiemi. Díky tomu výrobní divize Metrostavu pracují s nejmodernější dosažitelnou technikou na trhu. Součástí poskytovaných služeb je i komplexní vybavení zařízení stavenišť. Veškeré strojní prostředky pronajímá v rámci Skupiny Metrostav, ale také externím subjektům. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 11 Bystrá 2243, Praha 9-Horní Počernice tel Oblastní zastoupení pro Karlovarský kraj Sokolovská 130, Karlovy Vary tel

28 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI SCHÉMA SKUPINY METROSTAV Valná hromada Dozorčí rada Výbor pro audit Metrostav a.s. Subterra a.s. Stavební obnova železnic a.s. společnosti charakteru stavební výroby Metrostav SK a.s. TERRAFIN GROUP a.s. skupina podniků Metrostav Deutschland GmbH Představenstvo PRAGIS a.s. Doprastav, a.s. skupina podniků Metrostav Háfell ehf Metros, s.r.o. SQZ, s.r.o. společnosti charakteru služeb CCE Praha, spol. s r.o. Prezident Generální ředitel Divize 1 Divize 2 Divize 3 Divize 4 Divize 5 CCE Bratislava, spol. s r.o. TBG Metrostav s.r.o. TBG Pražské malty s.r.o. TBG Doprastav s.r.o. Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Úsek prezidenta Viceprezident Úsek generálního ředitele Úsek obchodního ředitele Úsek ekonomického ředitele Úsek výrobně-technického ředitele Divize 6 Divize 8 Divize 9 Divize 10 organizačná zložka Bratislava Divize 11 Metrostav Development a.s. Bydlení na Krutci s.r.o. IMU, a.s. Krutec Viladům s.r.o. Metrostav Alfa s.r.o. Metrostav Delta s.r.o. společnosti developerské Úsek viceprezidenta Úsek personálního ředitele Organizační složka Bělorusko Organizační složka Bulharsko Organizační složka Finsko Organizační složka Chorvatsko Organizační složka Island Organizační složka Maďarsko Organizační složka Německo Organizační složka Polsko Metrostav Epsilon s.r.o. Metrostav Invest Ostrava s.r.o. Metrostav Kappa s.r.o. Metrostav Omega s.r.o. Metrostav Rezident a.s. Metrostav Vackov a.s. Nová Michle a.s. Metrostav Prominecon a.s. Apartmány Rokytnice a.s. Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. ostatní společnosti Prague Military Hospital Concession HoldCo, a.s. společnosti ovládané ostatní společnosti s přímou nebo nepřímou kapitálovou účastí

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA Seminář Energetika Most 2012 Ing. Pavel Ryvola, MBA Obsah prezentace 1. Organizační struktura Skupiny Metrostav Obchodní obrat Skupiny Metrostav Hospodářský výsledek Skupiny Metrostav Organizační struktura

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Referenční akce realizace:

Referenční akce realizace: Referenční akce realizace: Palác Křižík II, Praha * ústřední vytápění, chlazení Přístavba a stavební úpravy objektu Technický blok, Praha - Ruzyně * vzducho, klimatizace, chlazení Rekonstrukce výměníkové

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP

ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP 2008 ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP 2008 Metrostav Divize 1 Divize se širokým výrobním programem, která je schopna budovat stavby pro nejrůznější

Více

REFERENČNÍ LIST 2013

REFERENČNÍ LIST 2013 REFERENČNÍ LIST 2013 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, OBCHODNÍ CENTRA, SPORTOVNÍ KOMPLEXY BBC centrum, Praha 4 AB BUDĚJOVICKÁ - Praha 4, 2013 ALTERA - Jablonec nad Nisou, 2013 ASKO - České Budějovice, 2013 ARTGEN

Více

01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ

01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ PROFIL METROSTAV 01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ STAVBY 08 BYTOVÁ VÝSTAVBA 09 STAVBY

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Metrostav roční zpráva 2002

Metrostav roční zpráva 2002 Metrostav roční zpráva 2002 Člen DDM Group Člen DDM Group Obsah 4 Mise Cílové zaměření 5 Profil společnosti 6 Metrostav a.s. jako člen skupiny DDM Group 8 Základní ukazatele 10 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 w obsah w Úvodník Úvodník > 3 Dálnice D8 v číslech > 4 Rozdělení dálnice >

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz Reference MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz O FIRMĚ MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou (bez zahraničního vlivu, účasti nebo kapitálu) s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Metrostav a.s. Roční zpráva 2009

Metrostav a.s. Roční zpráva 2009 Metrostav a.s. Roční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Jako grafický doprovod ekonomických informací letošní Roční zprávy jsme stejně jako ve firemním kalendáři 2010 zvolili fotografie představitelů živočišné

Více

Referenční listina 2011

Referenční listina 2011 OŘ Globus Montáže v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Chomutově, Čakovicích, Karlových Varech, Havířově dodávky a montáž MaR pro VZT, SW pro podstanice systému Siemens, Desigo Insight dodávka elektromontážního

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Představení firmy. projekce. servis

Představení firmy. projekce. servis Představení firmy Sportakcent spol. s r.o. je společnost založená v roce 1990. Hlavním programem společnosti jsou projekty, dodávky, montáže a následný servis bazénů, saun, whirlpoolů, tobogánů, skluzavek

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

protipožární ochrana OK Pyrostop Steel rozsah: 5.700m2 PEPSI COLA Praha protipožární ochrana OK Pyrostop Steel rozsah: 1.200m2

protipožární ochrana OK Pyrostop Steel rozsah: 5.700m2 PEPSI COLA Praha protipožární ochrana OK Pyrostop Steel rozsah: 1.200m2 do roku 2005 TESCO Plzeň II. etapa protipožární ochrana OK Pyrostop Steel rozsah: 6.000 m2 Mediaprint & Kapa Praha - Hostivař protipožární ochrana OK Pyrostop Steel rozsah: 3.000m2 PEPSI COLA Praha protipožární

Více

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Obsah 04 Úvod 05 Skupina Metrostav 06 Schéma Skupiny Metrostav 08 Základní ukazatele 2005 až

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha v Edenu. Ing. arch. Martin Kotík, Architektonický ateliér OMICRON K

Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha v Edenu. Ing. arch. Martin Kotík, Architektonický ateliér OMICRON K Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha v Edenu Stavebník: SK Slavia Praha fotbal a.s. Zhotovitel: HOCHTIEF VSB divize 1 Investor: Projektant: Project manager: Stavbyvedoucí: E SIDE PROPERTY LIMITED,

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE 1/18 PLOCHA Celková plocha areálu 16 122 m 2 : o zastavěná plocha 7 351 m 2 (která poskytuje využitelnou podlahovou plochu k pronájmu

Více

STAVBY 2013 Provedené práce Odběratel Plnění

STAVBY 2013 Provedené práce Odběratel Plnění STAVBY 2013 Mikropiloty komplet-třeboň(portály) EDIKT a.s. 01/2013 Mikropiloty,mikrotápory-Praha Francouzská ambasáda Čeněk a Ježek s.r.o. 02/2013 Vrty včetně Tyče GEWI 32 mm-praha Veleslavín Podzemní

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY Noviny pod Ralskem 142 tel.: 00420 487 844 140 info@aerolux.cz 471 24 Mimoň fax: 00420 487 844 117 www.aerolux.cz Česká Republika AEROLUX s.r.o. je česká

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více