STAVBY PRO ENERGETIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBY PRO ENERGETIKU"

Transkript

1 PROFIL METROSTAV

2 Kilometry silnic a dálnic. Desítky tunelů a štol. Podzemní síť metra. Železniční koridory. Mosty, průmyslové haly, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, průmyslové a logistické areály, výrobní bloky tepelných elektráren, nákupní centra, rezidenční komplexy, moderní administrativní budovy i řemeslně dokonalé rekonstrukce památkově chráněných objektů......pokud by akciová společnost Metrostav vydala průvodce po zajímavých stavbách, které dosud vybudovala, vznikla by objemná a reprezentativní publikace. Z firmy založené v roce 1971 pro výstavbu pražského metra se stala dynamická univerzální stavební společnost, jež dává konkrétní podobu i těm nejodvážnějším představám o moderní architektuře a nachází řešení pro stavby na samé hranici technických možností. 01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ STAVBY 08 BYTOVÁ VÝSTAVBA 09 STAVBY PRO PRŮMYSL 10 HOTELY 11 REKONSTRUKCE 12 STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ 13 VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY 14 STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ 15 ŽELEZNIČNÍ STAVBY 16 TUNELOVÉ STAVBY A KOLEKTORY 17 EKOLOGICKÉ STAVBY A ČOV 18 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 19 OCELOVÉ KONSTRUKCE 20 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 21 STAVBY PRO SPORT 22 OSTATNÍ STAVBY

3 Akciová společnost Metrostav, člen nadnárodní skupiny DDM Group, patří k největším firmám ve svém oboru. Výrazem jejího nynějšího postavení je prestižní ocenění AAA ratingové agentury ČEKIA Stability Award (Nejstabilnější firma roku) získané za rok V současnosti se zaměřuje především na generální dodávky staveb, přesto se i nadále věnuje své původní orientaci a je jednou z mála stavebních společností, které jsou schopny realizovat výrazně specializované stavby pro metro a další infrastrukturu hornickým způsobem. Pro náročné a značně specifické podzemní projekty je vybavena nejen moderními technologiemi, jako jsou TBM, ale také kvalifikovaným personálem. Mnohé stavby, na nichž firma Metrostav zanechala svou pečeť, se zapsaly do kroniky technických unikátů a jejich výjimečnost potvrzují i prestižní ocenění, která získaly v domácích i zahraničních soutěžích. Metrostav má certifikovány všechny své klíčové technologie, jež zastřešuje certifikát pro generální dodávky staveb pozemního a inženýrského stavitelství dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost je také držitelem osvědčení NBÚ o ochraně utajovaných skutečností na stupeň Tajné, a může se proto ucházet o projekty vypsané i v nejvyšším stupni utajení v České republice i dalších zemích, včetně projektů NATO. K firemním prioritám dlouhodobě patří oblast ochrany životního prostředí. Metrostav je držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ČSN EN ISO :2005 a úspěšně prošel auditem systému EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). Dále společnost zdárně absolvovala certifikační audit Společenské (sociální) odpovědnosti dle standardu SA 8 000:2008 a získala příslušný certifikát. Veškeré stavební aktivity provádí společnost tak, aby měly co nejmenší dopad na okolí a využívaly technologie a postupy maximálně šetrné k přírodě. Podobný přístup je důsledně vyžadován i od všech subdodavatelských subjektů. Jako mnohonásobný držitel ocenění Bezpečný podnik garantuje Metrostav také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce. Svoji silnou ekonomickou pozici firma dlouhodobě vnímá jako společenský závazek, a proto se stala zakládajícím členem klubu firemních dárců Donátor, nyní platformy Byznys pro společnost, která usiluje o nastolení jasných pravidel v oblasti dárcovství. Svým chováním tak potvrzuje, že ani v České republice se úspěšné firmy nezříkají společenské odpovědnosti, mají zájem podporovat obecně prospěšné projekty a jsou připraveny hledat i nové formy spolupráce s neziskovým sektorem. HLEDAT NOVÉ CESTY VYŽADUJE ODVAHU V uplynulých letech se Metrostav dokázal vyrovnat se změnami struktury poptávky i s neustále se zvyšujícími nároky na termíny zhotovení a kvalitu stavebních děl. Prohloubila se také jeho odvaha budovat odvážnější, progresivnější a velkorysejší stavby a konstrukce. Mnohé projekty zaujaly odbornou i laickou veřejnost nejen svým architektonickým pojetím, ale také podmínkami, v nichž je bylo nutno realizovat, a zvolenými technologickými postupy. Výsledky práce Metrostavu znají i v zahraničí, především na Slovensku, v Chorvatsku, v Německu a dále na Islandu, kde se vybudování dvou silničních tunelů o délce přes 10 km stalo odrazovým můstkem pro získání zakázek na helsinském metru ve Finsku. SPOJIT MĚSTO POD ZEMÍ Generace českých projektantů a stavbařů snily o tom, že se jim pod zemí podaří vyprojektovat a vybudovat dobře přehledný a prosvětlený ražený prostor bez sloupů či pilířů. Dlouhá léta byly jejich představy pouhou utopií. Na prahu 21. století se však staly skutečností a jednolodní raženou stanici Kobylisy na trase C pražského metra, jež se nachází přibližně 40 m pod zemí, lze plným právem přirovnat k podzemní katedrále. Tunel, který bylo třeba pro stanici vyrazit ve značně složitých geologických podmínkách, měl vskutku úctyhodné parametry: délka činila 148 m a plocha výrubu 220 m 2. Úsek Nádraží Holešovice Ládví trasy C pražského metra, na němž se zmiňovaná stanice nachází, získal cenu veřejnosti Pražská stavba Po otevření této části se pokračovalo ve výstavbě úseku IV. C2 v délce 4,6 km z Ládví do Letňan. Jeho výstavba trvala téměř čtyři roky. Zatímco úsek Ládví Prosek je většinou hloubený, úsek Prosek Letňany je kromě krátkých tunelů za stanicí Prosek a před stanicí Letňany ražený. Také toto dílo Metrostavu získalo ocenění Dopravní stavba roku Zatím poslední budovanou částí pražské podzemní dráhy je úsek Dejvická Motol na trase A o délce 6 km. Ražby přístupové štoly Petřiny (Markéta) začaly v červnu Stanice Petřiny bude první, kterou projedou plnoprofilové tunelovací stroje (TBM) při ražbě traťových tubusů. ZKROTIT HORU SILNIČNÍM TUNELEM Spojit rybářská městečka Siglufjörður a Ólafsfjörður a zkrátit cestu jejich obyvatelům do krajského města Akureyri z 200 km na pouhých 80 km umožnily dva silniční tunely v délce přes 10 km, které vybudoval Metrostav na severu Islandu. Jde o dvoupruhové obousměrné tunely o průřezu 53 m 2 s 19 bezpečnostními zálivy, jeden z nich je dlouhý 3,9 km, druhý 7,1 km. Tato zakázka je dosud největším projektem společnosti v zahraničí. Metrostav zvítězil v konkurenci dalších pěti firem z celého světa. Při vlastní ražbě metodou Drill & Blast bojoval s vysokotlakými přítoky ledové podzemní vody, která zabraňovala tuhnutí speciálních cementů a tudíž namísto obvyklých cementových bylo nutné používat rozsáhlé chemické injektáže. Na projektu bylo zpracováno 633 tun polyuretanů a 617 tun rychle tvrdnoucího cementu. DÁT HMOTĚ PŘESNÝ TVAR Prehistorickou rybu připomíná stanice Střížkov na trase metra IV. C. Na povrch otevřenou stanici uzavírá samonosná ocelová konstrukce, jejímž základem jsou dva šikmo stojící a široce rozkročené ocelové oblouky, které se ve výšce asi osmi metrů nad terénem vzájemně protínají. Tyto oblouky váží přibližně polovinu z celkové hmotnosti konstrukce, která činí asi 1200 tun. Pro zastřešení velké haly sportovní arény v pražských Vysočanech vyrobili oceláři Metrostavu zhruba 1250 tun vážící samonosnou konstrukci o průměru 135 metrů. Tento obří ocelový deštník tvoří středový kruh o průměru 18 metrů, na němž je zavěšeno celkem 36 nosníků o délce až 57 metrů. Unikátnímu zastřešení arény, pro jehož zhotovení bylo třeba 1950 tun oceli a 15 tun spojovacího materiálu, byla v roce 2005 udělena Evropská cena za nejlepší ocelovou konstrukci. V areálu společnosti MERO ČR v Nelahozevsi je možné díky Metrostavu vidět velkokapacitní nádrže ropy, které patří k největším na světě. Každá z nich pojme 125 tisíc kubíků a je v nich skladována podstatná část státních rezerv pro Českou republiku. Největší předpjaté železobetonové nádrže pro firmu ČEPRO vybudoval Metrostav v areálu jejího střediska Loukov. Každá ze čtyř nádrží má průměr 48 metrů a výšku do vrcholu střechy 27 metrů. PŘEJÍT POD VODOU I PŘES ÚDOLÍ Zcela ojedinělý způsob výstavby použila firma na úseku trasy C metra mezi Holešovicemi a Ládvím. Dva 168 m dlouhé a výškově i směrově zakřivené tunely byly postupně vybetonovány na břehu Vltavy v suchém doku a posléze byly v celé délce vysunuty do vyhloubené rýhy ve dně řeky. Tato technologie byla v těchto podmínkách použita vůbec poprvé na světě a Metrostav za ni získal světovou cenu fib (Fédération internationale du béton), která je jednou za čtyři roky udělována vynikajícím betonovým konstrukcím. Pozoruhodný byl také způsob realizace, jaký firma navrhla pro most přes Rybný potok na dálnici D8 mezi Trmicemi a státní hranicí se SRN. Při stavbě mostních pilířů byla vůbec poprvé v České republice použita technologie posuvného bednění, takže celkem 189 běžných metrů pilířů mohlo být postaveno za 52 dnů. Také další projekt, který je součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8 a který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří 275 m dlouhý železobetonový obloukový most Oparno se 135 m rozpětím spodního oblouku je technickým unikátem. Převede dálnici přes přísně chráněné Oparenské údolí po dvou nezávislých mostních konstrukcích, jež jsou složené ze spodního oblouku a horní monolitické předpjaté deskové mostovky s dvoutrámovým průřezem. Má 13 polí o rozpětí od 17,5 do 24 m a při jeho výstavbě museli stavbaři v CHKO dodržovat mnoho omezujících podmínek, nesměli např. vůbec vstoupit do údolí. Mezi výjimečné stavby se řadí také 575 m dlouhý dálniční most přes rybník Koberný na dálnici D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Pro každý dopravní směr má samostatnou mostní konstrukci z letmo betonovaných komorových nosníků z předpjatého betonu. Jeho spodní stavba se kromě opěr skládá z pěti dvojic pilířů o délkách od 6 do 10 metrů. Tři dvojice pilířů jsou umístěny přímo v rybníce. VYBUDOVAT MODERNÍ MÍSTO PRO PRÁCI Kategorie administrativních budov dostala novou dimenzi. Navrhují je světově uznávaní architekti a jejich realizace se stává prestižní záležitostí. Příkladem může být Amazon Court se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Budova je energeticky do detailu promyšlena, např. je klimatizována pomocí vzduchu nasávaného při hladině Vltavy. Zvolená technická řešení kladla při výstavbě velké nároky na realizační tým Metrostavu. Objekt je součástí komplexu administrativního bloku River City v Praze 8 Karlíně, který nese výrazný rukopis naší společnosti. Dalším výrazným dílem s podpisem Metrostavu v této kategorii je obchodně administrativní areál České pojišťovny na pražské Pankráci. Optimální klima a hygienu pracovního prostředí v něm zajišťuje systém vytápění, vzduchotechniky, chlazení pomocí chladicích věží a ledobanky, strukturované kabeláže a inteligentní elektroinstalace. Také největší odborná knihovna v České republice s 1,5 milionem svazků Národní technická knihovna v areálu vysokých škol v Praze Dejvicích je dílem Metrostavu. Nová stavba v sobě spojuje moderní architekturu a netypická a nová technická řešení nosných konstrukcí budovy. NAVRÁTIT HISTORII JEJÍ LESK V případě rekonstrukcí historických objektů navazuje Metrostav odborností a řemeslnou zručností na odkaz dávných generací stavitelů. Zašlou krásu a lesk přitom památkově chráněným budovám citlivě navrací za pomoci moderních technologií. Firma, která se podílela na rekonstrukci Lichtenštejnského a Hartigovského paláce, Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Měšťanské besedy v Plzni či české ambasády v Paříži, si na své konto připsala i naprosto ojedinělou rehabilitaci Nostického paláce na Malé Straně. Opravdovou maturitu skládali zaměstnanci společnosti při rekonstrukci Hudebního divadla v Karlíně. Celková architektonická koncepce náročné rekonstrukce byla založena na kontrastu původní a soudobé architektury. Historická část divadla je sevřena geometrickými kubusy dostaveb, hlavní neobarokní fasáda je zvýrazněna zasazením mezi skleněné plochy krajních částí fasád. Tento princip je uplatněn i v interiérech, kde moderní foyery navazují na historické prostory hlediště. Zásadní rekonstrukcí v režii Metrostavu prošel také Hotel Imperial v Praze Na Poříčí. Její průběh bylo nutné sladit s požadavky památkové ochrany na zachování maxima původních prvků, jako byl například vstup do kavárny z rohu ulic Na Poříčí a Zlatnická. Kromě rekonstruovaných prostor byl interiér hotelu obohacen zejména v horních patrech moderními kompozicemi.

4 Trasa IV. C2 stanice Střížkov Trasa IV. C2 stanice Letňany Trasa IV. C2 dvoukolejný tunel Trasa V. A přístupová štola Trasa V. A montáž štítu TBM Trasa V. A ražba stanice Petřiny Plnoprofilový zeminový štít pro ražbu metra 01 METRO

5 Plzeňská teplárenská kotelna Vodní elektrárna Troja, Praha Vodní elektrárna Lovosice Elektrárna Ledvice nový zdroj 660 MWe Elektrárna Ledvice strojovna STAVBY PRO ENERGETIKU 02

6 Nový Trojský most Klenbový tunel a protipovodňová opatření Troja Hloubené tunely Na Špejcharu Tunel s primární obezdívkou Betonáž definitivní obezdívky Strojovna vzduchotechniky Staveniště Letná 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA

7 Office Park Nové Butovice, Praha Centrum Opatov, Praha Administrativní budova Corso II, Praha Administrativní budova Česká pojišťovna, Praha River City Prague, Amazon Court Amazon Court interiér ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 04

8 Galerie Central Most Aventin Tábor AFI Palace Pardubice Kaufland Vypich, Praha Laugaricio Trenčín, Slovensko Galerie Harfa, Praha 05 NÁKUPNÍ CENTRA

9 Dálnice D11 most Rakousy Pražský okruh most přes údolí Botiče Most přes Labe, Litoměřice Dálnice D3 most přes rybník Koberný Dálnice D3 most u Rzavé Dálnice D8 most přes Oparenské údolí Most na Místecké přes Ostramo, Ostrava MOSTY 06

10 Silnice R7 Chomutov Křimov Silnice R 35 Opatovice Silnice R48 Tošanovice Žukov Rekonstrukce Americké třídy, Plzeň Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, Praha Silniční okruh kolem Prahy úsek SILNIČNÍ STAVBY

11 Rezidence Korunní, Praha Nové Zahradní Město, Praha Rezidence Odeon, Most Obytný soubor Rochlice, Liberec Obytný soubor, Brno-Juliánov Bytové domy Metropole Zličín, Praha Prague Marina, Praha-Holešovice BYTOVÁ VÝSTAVBA 08

12 Synthon, Blansko Spalovna čistírenských kalů ČOV Jihlava Cementárna Mokrá Christ Car Wash v Plzni Závod Jan Becher Karlovarská Becherovka, K. Vary HVM Plasma, Praha-Jinonice Podzemní nádrže PHM Loukov před zásypem 09 STAVBY PRO PRŮMYSL

13 Lipno Lake Resort Hotel Zlatý anděl, Praha Hotel Atrium, Otrokovice Hotel Marriott, Letiště Praha Restaurace hotelu Art Deco Imperial Art Deco Imperial Hotel, Praha HOTELY 10

14 Muzeum cukrovarnictví a města Dobrovice Jezuitská kolej, Kutná Hora Dům zahraničních služeb MŠMT, Praha Městské divadlo Prachatice City Tower Pankrác, Praha Rekonstrukce odbavovací haly železniční stanice Praha hlavní nádraží 11 REKONSTRUKCE

15 Centrum zdravotních a sociálních služeb, Frýdek-Místek Oblastní nemocnice Příbram Fakultní nemocnice Plzeň Ústřední vojenská nemocnice Praha Oblastní nemocnice Kladno Rekonstrukce a přístavba Fakultní nemocnice v Motole, Praha Klatovská nemocnice STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ 12

16 Administrativní budova Elektrárny Ledvice Kongresové centrum, Zlín Polyfunkční objekt Pyramida, Pardubice Polyfunkční dům Myšák Gallery, Praha Víceúčelový sál Kongresového centra, Zlín 13 VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY

17 Univerzitní kampus MU Brno-Bohunice Univerzita Pardubice FCHT Univerzita Tomáše Bati, Zlín ČVUT v Praze, Fakulta architektury Střední polytechnická škola, Brno Národní technická knihovna, Praha Národní technická knihovna interiér STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ 14

18 Optimalizace trati Benešov Strančice Rekonstrukce nádraží Čerčany Rekonstrukce nádraží Mariánské Lázně Rekonstrukce stanice Praha hlavní nádraží Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně Nové spojení napínací komora trakcí Nové spojení tunely pod Vítkovem, Praha 15 ŽELEZNIČNÍ STAVBY

19 Silniční tunely na Islandu Dálnice D8 tunely Radejčín Kolektor Václavské náměstí, Praha Kabelový tunel PRE pod Vltavou, Praha Kanalizační štola Tábor Dálnice D1 tunely Klimkovice Přístupová štola metra Helsinky, Finsko TUNELOVÉ STAVBY A KOLEKTORY 16

20 Rekonstrukce ČOV Holýšov Rekonstrukce ČOV Stod Rekonstrukce ČOV Dobřany Rekonstrukce ČOV Jablonné Rekonstrukce ČOV Lipník Sanační technologie NDS 10 ve Stráži pod Ralskem Intenzifikace ČOV Trutnov Bohuslavice 17 EKOLOGICKÉ STAVBY A ČOV

21 Galerie Harfa, Praha, nosná železobetonová konstrukce Národní technická knihovna, Praha, nosná konstrukce Nádrže PHM Loukov, hrubá železobetonová konstrukce Městský okruh v Praze, část hloubených tunelů na Letné ČVUT v Praze, Fakulta architektury, nosná železobetonová konstrukce, pohledové betony Elektrárna Ledvice, nosná železobetonová konstrukce ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 18

22 Konstrukce stanice pražského metra Střížkov Silnice R6 rekonstrukce mostu přes Ohři Výstavba velkokapacitních nádrží CTR Nelahozeves Opláštění kotelny a strojovny Elektrárny Tušimice Zauhlovací věže Elektrárny Ledvice Výroba mostní konstrukce pro optimalizaci železniční trati Stříbro Planá u Mariánských lázní 19 OCELOVÉ KONSTRUKCE

23 Plavební komora České Vrbné Protipovodňové opatření Pardubice Rybí přechod MVE Lovosice Vodojem Vinice, Plzeň Rekonstrukce plavební komory Poděbrady VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 20

24 Aquapark Kravaře Aquapark Frýdek-Místek Hala Hradec Králové-Třebeš Zimní stadion, Ostrov Stadion v Plzni-Košutce Rekonstrukce ZS Ústí nad Labem KV Arena, Karlovy Vary 21 STAVBY PRO SPORT

25 Hudební altán Měšťanské besedy, Plzeň Cukrárna Myšák, Praha Protipovodňové hráze, Praha-Troja Areál volného času Ladronka, Praha Heliport Fakultní nemocnice v Motole, Praha Lávka cyklostezky Rokytka, Praha OSTATNÍ STAVBY 22

26 CENTRÁLA DIVIZE 1 DIVIZE 2 DIVIZE 3 DIVIZE 4 DIVIZE 5 Metrostav a.s. Koželužská Praha 8 tel Divize se širokým výrobním programem, který zahrnuje občanské, bytové a průmyslové stavby, jejich rekonstrukce, včetně rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Má specializované středisko hloubených a ražených šachet, štol a tunelů malých profilů pro kanalizace a kolektory, středisko liniových vodohospodářských staveb, středisko NTL plynovodů, středisko zámečnických prací a středisko hydroizolací. Divize působí na území České republiky i na Slovensku. Svá zastoupení má v Praze, v plzeňském, jihomoravském a severomoravském regionu. Referenční stavby: nemocnice Kladno, Klatovy a Plzeň, Univerzitní Kampus Masarykovy univerzity Brno, Manažerské centrum ČZU Praha, rekonstrukce Právnické fakulty Plzeň, administrativní centrum Opatov Praha, Office Park Nové Butovice Praha, zimní stadion Plzeň- Košutka, nákupní centrum Laugaricio Trenčín, SR, HM TESCO Plzeň, HM TESCO Skalka Praha, OC Novoplaza Novodvorská Praha, polyfunkční objekt Myšák Gallery Praha, rezidenční bytová čtvrť Sladovny Praha, obytný soubor Sylván Plzeň, výstavba tunelů Dobrovského Brno, kabelový tunel PRE pod Vltavou Praha, hydroizolace tunelu Klimkovice, výstavba kolektoru centrum I. Praha, stoková síť města Brna výstavba kolektorů a kanalizace Líšeň, rekonstrukce plynovodu Jílkova Brno. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 1 Radlická 2000/3, Praha 5 tel Jejím hlavním výrobním programem je jeden z nejnáročnějších dopravních projektů v metropoli tunelový komplex Blanka Soubor staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka, jehož účelem je ochránit centrální část Prahy před automobilovou dopravou. S výjimkou povrchového úseku na trojském nábřeží je celá trasa vedena v ražených a hloubených tunelech. Mezi Holešovicemi a Trojou je přes Vltavu budován nový most pro tramvajovou a automobilovou dopravu i pěší a na Letné a Prašném mostě pak velkokapacitní podzemní garáže. Souběžně s trasou Městského okruhu v Troji jsou řešena i protipovodňová opatření v podobě šest metrů vysoké sypané hráze. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 2 Zenklova 2245, Praha 8 tel Zaměřuje se nejen na pozemní stavby (zejména budovy pro bydlení, služby a průmysl včetně související infrastruktury). Projekty je schopna realizovat komplexně systémem Design and Build (vyprojektuj a postav), tedy i s projektovou dokumentací a zajištěním legislativních náležitostí. Divize ovládá také mostní technologie, výstavbu a rekonstrukci energetických celků, velkokapacitní nádrže, velkoprostorové haly, ocelové konstrukce včetně montáží. Její provoz mostárny patří mezi nejlepší v České republice. Divize 3 své podnikatelské aktivity rozvíjí také v zahraničí. Referenční stavby: multifunkční centrum Galerie Harfa Praha, Univerzitní centrum UTB ve Zlíně, River City Prague Building 5 Amazon Court, administrativní a bytové domy Pankrác Praha, Kongresové centrum Zlín, Business Park Rudná II, rekonstrukce a dostavba oblastní nemocnice Příbram, domov důchodců Otrokovice, polyfunkční soubor Hrachová Bratislava, SR, rekonstrukce západní části stanice Praha hlavní nádraží, miniocelárna Strážske, SR, hotel Atrium Otrokovice, výstavba podzemních skladových kapacit PHM Loukov, opláštění HVB elektrárny Tušimice, odsíření elektrárny Ledvice, přemostění vjezdu do ochr. přístavu České Vrbné, ocelová konstrukce čtyřpruhého mostu přes Ohři na silnici R6, heliport na dětské části Fakultní nemocnice v Motole Praha, čerpací stanice Benešovice. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 3 Na Maninách 7, Praha 7 tel Specializuje se na dopravní stavby. Špičkové technologické vybavení dovoluje jejím pracovníkům realizovat silnice a dálnice, železniční a tramvajové tratě, ocelové, ocelobetonové a železobetonové mosty i další objekty určené pro dopravu. Zejména pro technicky náročné mostní konstrukce je schopna navrhovat, vyvíjet a používat zcela nové pracovní a technologické postupy. Její provoz zemních prací má uplatnění na dopravních a průmyslových stavbách, provádí spodní stavby komerčních objektů a průmyslových hal, kompletní přípravy území, demolice a recyklace. Divize provozuje běžnou, nadrozměrnou, technologickou i netechnologickou nákladní dopravu. Své aktivity má i v zahraničí. Referenční stavby: úsek 512 silničního okruhu kolem Prahy vč. 8 mostních objektů, Městský okruh Místecká se 3 mostními objekty v Ostravě, most přes Labe v Litoměřicích, úsek dálnice D1 Kroměříž Říkovice, estakáda na silnici I/35 Sedlice Opatovice, silniční most Nymburk, most přes rybník Koberný na D3, dva mosty na R6 Tisová Kamenný Dvůr, rekonstrukce mostů Nové Sedlo Sokolov na R6, most Dobkovičky na D8, zemní práce na stavbě metra V. A, odvoz zeminy ze souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 4 U Elektry 830/2b, Praha 9 tel Divize se zaměřuje na komplexní dodávky především liniových staveb a náročných technických celků zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Je nositelem klíčových firemních technologií pro výstavbu tunelů a podzemních staveb. Disponuje vlastními vysoce odbornými kapacitami pro stavbu tunelů metodou NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), Drill & Blast (tzv. skandinávská metoda) a TBM (metoda plnoprofilových tunelovacích strojů). Poradí si také s výstavbou složitých železobetonových mostních konstrukcí. O úrovni kvality srovnatelné se světovými standardy se přesvědčili investoři nejen v ČR a na Slovensku, ale také v SRN, Chorvatsku, na Islandu a ve Finsku. Referenční stavby: silniční tunely Héđinsfjarđargöng na Islandu (celková délka cca 11 km), přístupové tunely helsinského metra ve Finsku (celková délka cca 1,1 km) a úsek traťových tunelů Karhusaari (délka cca 1,3 km), rozšíření pražského kolektoru C, dvoukolejné železniční tunely pod vrchem Vítkov pro projekt Nové spojení Praha, tunely Radejčín, Prackovice a most Oparno na dálnici D8. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 5 Na Zatlance 1350/13, Praha 5 tel Oblastní zastoupení pro Plzeňský kraj Domažlická 172, Plzeň tel Oblastní zastoupení pro jihomoravský region Vídeňská 121, Brno tel Zastoupení pro východní Slovensko Metrostav a.s., divize 3 Levočská 2, Prešov tel Oblastní zastoupení pro severomoravský region V Podzámčí 482/62, Ostrava 10 tel

27 DIVIZE 6 Je univerzální stavební divize, provádějící generální dodávky v oboru pozemního stavitelství, zejména v segmentech občanské, bytové, vodohospodářské i průmyslové výstavby a energetiky. Divize má specializovaný provoz monolitických železobetonových konstrukcí, který ve svém oboru provádí i nejnáročnější projekty. V jeho rámci, i pro externí zájemce, poskytuje služby armozávod, tesárna a půjčovna bednění a lešení. Divize působí po celé České republice a na Slovensku. Své zastoupení má v Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Referenční stavby: spojovací objekt terminálu Sever II letiště Ruzyně, Komerční centrum a kanceláře Kaufland Praha- Vypich, AB Nestlé Modřany Praha, stáčírna Prazdroj Plzeň, svařovna a lisovna TPCA Kolín, prodejna Asko Štěrboholy Praha, pražské obytné soubory Metropole Zličín, Nové Zahradní Město, Čakovice a Císařka, obytný soubor Parkville Bratislava, SR, malé vodní elektrárny Troja, Vraňany, Bulhary a Lovosice, plavební komora a modernizace jezu České Vrbné, intenzifikace ČOV Trutnov, ČOV a spalovna kalů Jihlava, ČOV Písek, ČOV Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce Městského divadla v Prachaticích, Globus České Budějovice, OC Aventin Tábor, rekonstrukce středních škol Volyně, obchodní centrum Jihlava, mlýnice strusky v cementárně Mokrá. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 6 U Elektry 830/2b, Praha 9 tel Oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj Kněžská 20, České Budějovice tel Oblastní zastoupení pro kraj Vysočina Romana Havelky 4, Jihlava tel DIVIZE 8 Tato divize zkušenosti z výstavby trasy metra IV. C1 a IV. C2 využívá i při stavbě dalšího úseku metra trasy V. A z Dejvic do Motola, jehož součástí jsou čtyři stanice (Červený vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol). Pro tento provozní úsek pražského metra zajistí také podstatnou část montáží technologií. Divize působí i v Libereckém a Ústeckém kraji. Vstoupila také do dalších segmentů stavebního trhu. Úspěšně se profiluje zejména na stavbách pro energetiku, průmysl a ekologii, ale i občanských stavbách a obchodní vybavenosti. Referenční stavby: metro IV. C1 a IV. C2, elektrárna Ledvice hlavní výrobní blok, schodišťové věže a administrativní budova, elektrárna Počerady hlavní výrobní blok, přívod surové vody a budova služeb, závod HVM Plasma Praha-Jinonice, RS Sportcentrum Romana Šebrleho Praha, vily Jadwiga, Božena, Gertruda Rychnov u Jablonce n./nis., multifunkční objekt Central Most Rezidence Odeon, obchodní galerie Central Chomutov, obytný soubor Liberec-Rochlice. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 8 Prosecká 24, Praha 8 tel Oblastní zastoupení pro Liberecký kraj Moskevská 658/41, Liberec 4 tel Oblastní zastoupení pro Ústecký kraj Dělnická 7, Trmice tel DIVIZE 9 Specializuje se na pozemní stavitelství, především na rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, na občanskou, bytovou, průmyslovou výstavbu a infrastrukturu, včetně revitalizací. Své aktivity rozvíjí především v Praze, Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Pracuje pro veřejný i soukromý sektor. Referenční stavby: Hudební divadlo v Karlíně a divadlo Minor v Praze, rehabilitace Nostického paláce Praha, Jezuitská kolej Kutná Hora, hotel Mandarin Oriental Prague, Art Deco Imperial Hotel Praha, rekonstrukce a modernizace části Fakultní nemocnice v Motole Praha, rekonstrukce a dostavba budovy City Tower Praha-Pankrác, revitalizace nádraží Mariánské Lázně, rekonstrukce knihovny Filozofické fakulty UK Praha, novostavba Národní technické knihovny v Praze, dostavba kardiocentra IKEM Praha, Sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary, Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, AFI Palace Pardubice, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, zimní stadion Ostrov, parkovací dům Karlovy Vary, sportovní hala Hradec Králové-Třebeš, nástavba hotelu Hilton Praha, dostavba laboratoří CEM IKEM Praha, obytný soubor Prague Marina, polyfunkční komplex River Diamond Praha, závod Jan Becher Karlovarská Becherovka, K. Vary, výrobní hala Lincoln CZ Chodov, kanalizace Labe Loučná. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 9 Jablonského 2/640, Praha 7 tel Oblastní zastoupení pro Pardubický kraj Masarykovo nám. 1484, Pardubice tel Oblastní zastoupení pro Královéhradecký kraj Jablonského 2/640, Praha 7 tel DIVIZE 10 ORG. ZLOŽKA BRATISLAVA Zabezpečuje servisní služby a podporu pro činnost jednotlivých divizí společnosti Metrostav a.s. na slovenském trhu, a to hlavně v účetní, daňové, finanční, právní a personální oblasti. Kontaktní údaje: Metrostav a.s, divize 10 organizačná zložka Bratislava Košická 56, Bratislava, SR tel DIVIZE 11 Divize zajišťuje nákup, správu a pronájem veškerého investičního majetku pro Metrostav a.s. Je garantem strojního vybavení všech zakázek, zejména zakázek prováděných vnitropodnikovými nosnými technologiemi. Díky tomu výrobní divize Metrostavu pracují s nejmodernější dosažitelnou technikou na trhu. Součástí poskytovaných služeb je i komplexní vybavení zařízení stavenišť. Veškeré strojní prostředky pronajímá v rámci Skupiny Metrostav, ale také externím subjektům. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 11 Bystrá 2243, Praha 9-Horní Počernice tel Oblastní zastoupení pro Karlovarský kraj Sokolovská 130, Karlovy Vary tel

28 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI SCHÉMA SKUPINY METROSTAV Valná hromada Dozorčí rada Výbor pro audit Metrostav a.s. Subterra a.s. Stavební obnova železnic a.s. společnosti charakteru stavební výroby Metrostav SK a.s. TERRAFIN GROUP a.s. skupina podniků Metrostav Deutschland GmbH Představenstvo PRAGIS a.s. Doprastav, a.s. skupina podniků Metrostav Háfell ehf Metros, s.r.o. SQZ, s.r.o. společnosti charakteru služeb CCE Praha, spol. s r.o. Prezident Generální ředitel Divize 1 Divize 2 Divize 3 Divize 4 Divize 5 CCE Bratislava, spol. s r.o. TBG Metrostav s.r.o. TBG Pražské malty s.r.o. TBG Doprastav s.r.o. Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Úsek prezidenta Viceprezident Úsek generálního ředitele Úsek obchodního ředitele Úsek ekonomického ředitele Úsek výrobně-technického ředitele Divize 6 Divize 8 Divize 9 Divize 10 organizačná zložka Bratislava Divize 11 Metrostav Development a.s. Bydlení na Krutci s.r.o. IMU, a.s. Krutec Viladům s.r.o. Metrostav Alfa s.r.o. Metrostav Delta s.r.o. společnosti developerské Úsek viceprezidenta Úsek personálního ředitele Organizační složka Bělorusko Organizační složka Bulharsko Organizační složka Finsko Organizační složka Chorvatsko Organizační složka Island Organizační složka Maďarsko Organizační složka Německo Organizační složka Polsko Metrostav Epsilon s.r.o. Metrostav Invest Ostrava s.r.o. Metrostav Kappa s.r.o. Metrostav Omega s.r.o. Metrostav Rezident a.s. Metrostav Vackov a.s. Nová Michle a.s. Metrostav Prominecon a.s. Apartmány Rokytnice a.s. Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. ostatní společnosti Prague Military Hospital Concession HoldCo, a.s. společnosti ovládané ostatní společnosti s přímou nebo nepřímou kapitálovou účastí

01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ

01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ PROFIL METROSTAV 01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ STAVBY 08 BYTOVÁ VÝSTAVBA 09 STAVBY

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Obsah 04 Úvod 05 Skupina Metrostav 06 Schéma Skupiny Metrostav 08 Základní ukazatele 2005 až

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky FIREMNÍ PROFILY top českého stavebnictví 29 seznam profilů firem Skanskaa.s. 29 eurovia CS, a.s. 30 Metrostava.s. 32 IMOS Brno, a.s. 32 OHL ŽS, a.s. 33 VCeS, a.s. 34 Strabag a.s. 36 Viamont DSP a.s. 36

Více

Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1

Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1 Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ OBSAH 1 Spielberk Office Centre Tower B Brno ARCADIS CZ, divize EC Harris zajišťovala komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM a celý proces řídila.

Více

Tvar inspirovaný přírodou

Tvar inspirovaný přírodou Hlavní nádraží Praha je uzel nejen železniční více na str. 5. července 009 / 4 / XXI Ptáme se: Ing. Libora Chlopčíka, ředitele oblasti divize str. Metrostav a.s. člen ddm group Tvar inspirovaný přírodou

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Imagine the result. Geotechnický monitoring

Imagine the result. Geotechnický monitoring Imagine the result Geotechnický monitoring 1 Dálnice D5 Tunely Valík Geotechnický monitoring Představení společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. je s tradicí od roku 1926 největší a nejstarší geotechnickou

Více

PRESS KIT Říjen 2007

PRESS KIT Říjen 2007 PRESS KIT Říjen 2007 OBSAH Profil Klíčové ukazatele Oblasti činnosti Hodnoty Cíle Historie Inovace a technologie Závody a dceřiné společnosti Organizační struktura Kontakt PŘÍLOHY: EUROVIA, člen koncernu

Více

Dvě nové velké zakázky

Dvě nové velké zakázky xxxx Nový vodní park nabízí zábavu i krásný výhled více ve fotoreportáži na str. více ve fotoreportáži na str. 6. srpna 0 / 5 / XXV Ptáme se: Ing. Veroniky Onderkové, přípravářky z divize str. Krátce /

Více

Největší a nejmodernější

Největší a nejmodernější xxxx více ve fotoreportáži na str. 4 7. července 0 / / XXIII Ptáme se: Ing. Boška Tripala, ředitele zahraničního podnikání str. Betonové konstrukce s nekovovou výztuží str. Z historie naší společnosti

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Stavební příručka v praxi

Stavební příručka v praxi Gorski kotar překonávají nové mosty a tunely více na str. 5 4. července 007 / - / XIX Ptáme se: profesora Ing. Jaroslava Pacovského, CSc. str. K r á t c e / A k t u á l n ě Metrostav je stále úspěšnější

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje strana 5 Česká dopravní stavba roku 2014 strana 9 V Telči bylo otevřeno nové centrum volnočasových

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 TÉMA ČÍSLA Nové akvizice se synergickými efekty Milé kolegyně,

Více

Tondova první prorážka

Tondova první prorážka xxxx více ve fotoreportáži na str. 4 5. srpna 0 / 4 5 / XXIII Ptáme se: Ing. Karla Mezihoráka z útvaru kontroly řízení zakázek str. Výzkum chování tunelového ostění při požáru str. Revitalizace Klementina

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET

URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAHY ZA POSLEDNÍCH 20 LET Kateřina Szentesiová Urbanistický vývoj Prahy za posledních 20 let odráží zásadní společenské změny, které se odehrály po listopadu 1989. Praha se v tomto

Více

Tradice s novou vizí

Tradice s novou vizí Tradice s novou vizí O nás Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost.

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

V jednotě je síla. zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit.

V jednotě je síla. zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit. Zpravodaj 3 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., červenec - září/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Útvar technického rozvoje - informace o činnosti

Více

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně R o č n í k X V. B Ř E Z E N 2 0 1 1 Č í s l o 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně Ústeckému CPI City Center zbývá pouze otevřít

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR Stavebnictví Český svaz stavebních inženýrů E 17014 201211 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis

Více