STAVBY PRO ENERGETIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBY PRO ENERGETIKU"

Transkript

1 PROFIL METROSTAV

2 Kilometry silnic a dálnic. Desítky tunelů a štol. Podzemní síť metra. Železniční koridory. Mosty, průmyslové haly, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, průmyslové a logistické areály, výrobní bloky tepelných elektráren, nákupní centra, rezidenční komplexy, moderní administrativní budovy i řemeslně dokonalé rekonstrukce památkově chráněných objektů......pokud by akciová společnost Metrostav vydala průvodce po zajímavých stavbách, které dosud vybudovala, vznikla by objemná a reprezentativní publikace. Z firmy založené v roce 1971 pro výstavbu pražského metra se stala dynamická univerzální stavební společnost, jež dává konkrétní podobu i těm nejodvážnějším představám o moderní architektuře a nachází řešení pro stavby na samé hranici technických možností. 01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ STAVBY 08 BYTOVÁ VÝSTAVBA 09 STAVBY PRO PRŮMYSL 10 HOTELY 11 REKONSTRUKCE 12 STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ 13 VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY 14 STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ 15 ŽELEZNIČNÍ STAVBY 16 TUNELOVÉ STAVBY A KOLEKTORY 17 EKOLOGICKÉ STAVBY A ČOV 18 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 19 OCELOVÉ KONSTRUKCE 20 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 21 STAVBY PRO SPORT 22 OSTATNÍ STAVBY

3 Akciová společnost Metrostav, člen nadnárodní skupiny DDM Group, patří k největším firmám ve svém oboru. Výrazem jejího nynějšího postavení je prestižní ocenění AAA ratingové agentury ČEKIA Stability Award (Nejstabilnější firma roku) získané za rok V současnosti se zaměřuje především na generální dodávky staveb, přesto se i nadále věnuje své původní orientaci a je jednou z mála stavebních společností, které jsou schopny realizovat výrazně specializované stavby pro metro a další infrastrukturu hornickým způsobem. Pro náročné a značně specifické podzemní projekty je vybavena nejen moderními technologiemi, jako jsou TBM, ale také kvalifikovaným personálem. Mnohé stavby, na nichž firma Metrostav zanechala svou pečeť, se zapsaly do kroniky technických unikátů a jejich výjimečnost potvrzují i prestižní ocenění, která získaly v domácích i zahraničních soutěžích. Metrostav má certifikovány všechny své klíčové technologie, jež zastřešuje certifikát pro generální dodávky staveb pozemního a inženýrského stavitelství dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost je také držitelem osvědčení NBÚ o ochraně utajovaných skutečností na stupeň Tajné, a může se proto ucházet o projekty vypsané i v nejvyšším stupni utajení v České republice i dalších zemích, včetně projektů NATO. K firemním prioritám dlouhodobě patří oblast ochrany životního prostředí. Metrostav je držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ČSN EN ISO :2005 a úspěšně prošel auditem systému EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). Dále společnost zdárně absolvovala certifikační audit Společenské (sociální) odpovědnosti dle standardu SA 8 000:2008 a získala příslušný certifikát. Veškeré stavební aktivity provádí společnost tak, aby měly co nejmenší dopad na okolí a využívaly technologie a postupy maximálně šetrné k přírodě. Podobný přístup je důsledně vyžadován i od všech subdodavatelských subjektů. Jako mnohonásobný držitel ocenění Bezpečný podnik garantuje Metrostav také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce. Svoji silnou ekonomickou pozici firma dlouhodobě vnímá jako společenský závazek, a proto se stala zakládajícím členem klubu firemních dárců Donátor, nyní platformy Byznys pro společnost, která usiluje o nastolení jasných pravidel v oblasti dárcovství. Svým chováním tak potvrzuje, že ani v České republice se úspěšné firmy nezříkají společenské odpovědnosti, mají zájem podporovat obecně prospěšné projekty a jsou připraveny hledat i nové formy spolupráce s neziskovým sektorem. HLEDAT NOVÉ CESTY VYŽADUJE ODVAHU V uplynulých letech se Metrostav dokázal vyrovnat se změnami struktury poptávky i s neustále se zvyšujícími nároky na termíny zhotovení a kvalitu stavebních děl. Prohloubila se také jeho odvaha budovat odvážnější, progresivnější a velkorysejší stavby a konstrukce. Mnohé projekty zaujaly odbornou i laickou veřejnost nejen svým architektonickým pojetím, ale také podmínkami, v nichž je bylo nutno realizovat, a zvolenými technologickými postupy. Výsledky práce Metrostavu znají i v zahraničí, především na Slovensku, v Chorvatsku, v Německu a dále na Islandu, kde se vybudování dvou silničních tunelů o délce přes 10 km stalo odrazovým můstkem pro získání zakázek na helsinském metru ve Finsku. SPOJIT MĚSTO POD ZEMÍ Generace českých projektantů a stavbařů snily o tom, že se jim pod zemí podaří vyprojektovat a vybudovat dobře přehledný a prosvětlený ražený prostor bez sloupů či pilířů. Dlouhá léta byly jejich představy pouhou utopií. Na prahu 21. století se však staly skutečností a jednolodní raženou stanici Kobylisy na trase C pražského metra, jež se nachází přibližně 40 m pod zemí, lze plným právem přirovnat k podzemní katedrále. Tunel, který bylo třeba pro stanici vyrazit ve značně složitých geologických podmínkách, měl vskutku úctyhodné parametry: délka činila 148 m a plocha výrubu 220 m 2. Úsek Nádraží Holešovice Ládví trasy C pražského metra, na němž se zmiňovaná stanice nachází, získal cenu veřejnosti Pražská stavba Po otevření této části se pokračovalo ve výstavbě úseku IV. C2 v délce 4,6 km z Ládví do Letňan. Jeho výstavba trvala téměř čtyři roky. Zatímco úsek Ládví Prosek je většinou hloubený, úsek Prosek Letňany je kromě krátkých tunelů za stanicí Prosek a před stanicí Letňany ražený. Také toto dílo Metrostavu získalo ocenění Dopravní stavba roku Zatím poslední budovanou částí pražské podzemní dráhy je úsek Dejvická Motol na trase A o délce 6 km. Ražby přístupové štoly Petřiny (Markéta) začaly v červnu Stanice Petřiny bude první, kterou projedou plnoprofilové tunelovací stroje (TBM) při ražbě traťových tubusů. ZKROTIT HORU SILNIČNÍM TUNELEM Spojit rybářská městečka Siglufjörður a Ólafsfjörður a zkrátit cestu jejich obyvatelům do krajského města Akureyri z 200 km na pouhých 80 km umožnily dva silniční tunely v délce přes 10 km, které vybudoval Metrostav na severu Islandu. Jde o dvoupruhové obousměrné tunely o průřezu 53 m 2 s 19 bezpečnostními zálivy, jeden z nich je dlouhý 3,9 km, druhý 7,1 km. Tato zakázka je dosud největším projektem společnosti v zahraničí. Metrostav zvítězil v konkurenci dalších pěti firem z celého světa. Při vlastní ražbě metodou Drill & Blast bojoval s vysokotlakými přítoky ledové podzemní vody, která zabraňovala tuhnutí speciálních cementů a tudíž namísto obvyklých cementových bylo nutné používat rozsáhlé chemické injektáže. Na projektu bylo zpracováno 633 tun polyuretanů a 617 tun rychle tvrdnoucího cementu. DÁT HMOTĚ PŘESNÝ TVAR Prehistorickou rybu připomíná stanice Střížkov na trase metra IV. C. Na povrch otevřenou stanici uzavírá samonosná ocelová konstrukce, jejímž základem jsou dva šikmo stojící a široce rozkročené ocelové oblouky, které se ve výšce asi osmi metrů nad terénem vzájemně protínají. Tyto oblouky váží přibližně polovinu z celkové hmotnosti konstrukce, která činí asi 1200 tun. Pro zastřešení velké haly sportovní arény v pražských Vysočanech vyrobili oceláři Metrostavu zhruba 1250 tun vážící samonosnou konstrukci o průměru 135 metrů. Tento obří ocelový deštník tvoří středový kruh o průměru 18 metrů, na němž je zavěšeno celkem 36 nosníků o délce až 57 metrů. Unikátnímu zastřešení arény, pro jehož zhotovení bylo třeba 1950 tun oceli a 15 tun spojovacího materiálu, byla v roce 2005 udělena Evropská cena za nejlepší ocelovou konstrukci. V areálu společnosti MERO ČR v Nelahozevsi je možné díky Metrostavu vidět velkokapacitní nádrže ropy, které patří k největším na světě. Každá z nich pojme 125 tisíc kubíků a je v nich skladována podstatná část státních rezerv pro Českou republiku. Největší předpjaté železobetonové nádrže pro firmu ČEPRO vybudoval Metrostav v areálu jejího střediska Loukov. Každá ze čtyř nádrží má průměr 48 metrů a výšku do vrcholu střechy 27 metrů. PŘEJÍT POD VODOU I PŘES ÚDOLÍ Zcela ojedinělý způsob výstavby použila firma na úseku trasy C metra mezi Holešovicemi a Ládvím. Dva 168 m dlouhé a výškově i směrově zakřivené tunely byly postupně vybetonovány na břehu Vltavy v suchém doku a posléze byly v celé délce vysunuty do vyhloubené rýhy ve dně řeky. Tato technologie byla v těchto podmínkách použita vůbec poprvé na světě a Metrostav za ni získal světovou cenu fib (Fédération internationale du béton), která je jednou za čtyři roky udělována vynikajícím betonovým konstrukcím. Pozoruhodný byl také způsob realizace, jaký firma navrhla pro most přes Rybný potok na dálnici D8 mezi Trmicemi a státní hranicí se SRN. Při stavbě mostních pilířů byla vůbec poprvé v České republice použita technologie posuvného bednění, takže celkem 189 běžných metrů pilířů mohlo být postaveno za 52 dnů. Také další projekt, který je součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8 a který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří 275 m dlouhý železobetonový obloukový most Oparno se 135 m rozpětím spodního oblouku je technickým unikátem. Převede dálnici přes přísně chráněné Oparenské údolí po dvou nezávislých mostních konstrukcích, jež jsou složené ze spodního oblouku a horní monolitické předpjaté deskové mostovky s dvoutrámovým průřezem. Má 13 polí o rozpětí od 17,5 do 24 m a při jeho výstavbě museli stavbaři v CHKO dodržovat mnoho omezujících podmínek, nesměli např. vůbec vstoupit do údolí. Mezi výjimečné stavby se řadí také 575 m dlouhý dálniční most přes rybník Koberný na dálnici D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Pro každý dopravní směr má samostatnou mostní konstrukci z letmo betonovaných komorových nosníků z předpjatého betonu. Jeho spodní stavba se kromě opěr skládá z pěti dvojic pilířů o délkách od 6 do 10 metrů. Tři dvojice pilířů jsou umístěny přímo v rybníce. VYBUDOVAT MODERNÍ MÍSTO PRO PRÁCI Kategorie administrativních budov dostala novou dimenzi. Navrhují je světově uznávaní architekti a jejich realizace se stává prestižní záležitostí. Příkladem může být Amazon Court se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Budova je energeticky do detailu promyšlena, např. je klimatizována pomocí vzduchu nasávaného při hladině Vltavy. Zvolená technická řešení kladla při výstavbě velké nároky na realizační tým Metrostavu. Objekt je součástí komplexu administrativního bloku River City v Praze 8 Karlíně, který nese výrazný rukopis naší společnosti. Dalším výrazným dílem s podpisem Metrostavu v této kategorii je obchodně administrativní areál České pojišťovny na pražské Pankráci. Optimální klima a hygienu pracovního prostředí v něm zajišťuje systém vytápění, vzduchotechniky, chlazení pomocí chladicích věží a ledobanky, strukturované kabeláže a inteligentní elektroinstalace. Také největší odborná knihovna v České republice s 1,5 milionem svazků Národní technická knihovna v areálu vysokých škol v Praze Dejvicích je dílem Metrostavu. Nová stavba v sobě spojuje moderní architekturu a netypická a nová technická řešení nosných konstrukcí budovy. NAVRÁTIT HISTORII JEJÍ LESK V případě rekonstrukcí historických objektů navazuje Metrostav odborností a řemeslnou zručností na odkaz dávných generací stavitelů. Zašlou krásu a lesk přitom památkově chráněným budovám citlivě navrací za pomoci moderních technologií. Firma, která se podílela na rekonstrukci Lichtenštejnského a Hartigovského paláce, Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, Měšťanské besedy v Plzni či české ambasády v Paříži, si na své konto připsala i naprosto ojedinělou rehabilitaci Nostického paláce na Malé Straně. Opravdovou maturitu skládali zaměstnanci společnosti při rekonstrukci Hudebního divadla v Karlíně. Celková architektonická koncepce náročné rekonstrukce byla založena na kontrastu původní a soudobé architektury. Historická část divadla je sevřena geometrickými kubusy dostaveb, hlavní neobarokní fasáda je zvýrazněna zasazením mezi skleněné plochy krajních částí fasád. Tento princip je uplatněn i v interiérech, kde moderní foyery navazují na historické prostory hlediště. Zásadní rekonstrukcí v režii Metrostavu prošel také Hotel Imperial v Praze Na Poříčí. Její průběh bylo nutné sladit s požadavky památkové ochrany na zachování maxima původních prvků, jako byl například vstup do kavárny z rohu ulic Na Poříčí a Zlatnická. Kromě rekonstruovaných prostor byl interiér hotelu obohacen zejména v horních patrech moderními kompozicemi.

4 Trasa IV. C2 stanice Střížkov Trasa IV. C2 stanice Letňany Trasa IV. C2 dvoukolejný tunel Trasa V. A přístupová štola Trasa V. A montáž štítu TBM Trasa V. A ražba stanice Petřiny Plnoprofilový zeminový štít pro ražbu metra 01 METRO

5 Plzeňská teplárenská kotelna Vodní elektrárna Troja, Praha Vodní elektrárna Lovosice Elektrárna Ledvice nový zdroj 660 MWe Elektrárna Ledvice strojovna STAVBY PRO ENERGETIKU 02

6 Nový Trojský most Klenbový tunel a protipovodňová opatření Troja Hloubené tunely Na Špejcharu Tunel s primární obezdívkou Betonáž definitivní obezdívky Strojovna vzduchotechniky Staveniště Letná 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA

7 Office Park Nové Butovice, Praha Centrum Opatov, Praha Administrativní budova Corso II, Praha Administrativní budova Česká pojišťovna, Praha River City Prague, Amazon Court Amazon Court interiér ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 04

8 Galerie Central Most Aventin Tábor AFI Palace Pardubice Kaufland Vypich, Praha Laugaricio Trenčín, Slovensko Galerie Harfa, Praha 05 NÁKUPNÍ CENTRA

9 Dálnice D11 most Rakousy Pražský okruh most přes údolí Botiče Most přes Labe, Litoměřice Dálnice D3 most přes rybník Koberný Dálnice D3 most u Rzavé Dálnice D8 most přes Oparenské údolí Most na Místecké přes Ostramo, Ostrava MOSTY 06

10 Silnice R7 Chomutov Křimov Silnice R 35 Opatovice Silnice R48 Tošanovice Žukov Rekonstrukce Americké třídy, Plzeň Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, Praha Silniční okruh kolem Prahy úsek SILNIČNÍ STAVBY

11 Rezidence Korunní, Praha Nové Zahradní Město, Praha Rezidence Odeon, Most Obytný soubor Rochlice, Liberec Obytný soubor, Brno-Juliánov Bytové domy Metropole Zličín, Praha Prague Marina, Praha-Holešovice BYTOVÁ VÝSTAVBA 08

12 Synthon, Blansko Spalovna čistírenských kalů ČOV Jihlava Cementárna Mokrá Christ Car Wash v Plzni Závod Jan Becher Karlovarská Becherovka, K. Vary HVM Plasma, Praha-Jinonice Podzemní nádrže PHM Loukov před zásypem 09 STAVBY PRO PRŮMYSL

13 Lipno Lake Resort Hotel Zlatý anděl, Praha Hotel Atrium, Otrokovice Hotel Marriott, Letiště Praha Restaurace hotelu Art Deco Imperial Art Deco Imperial Hotel, Praha HOTELY 10

14 Muzeum cukrovarnictví a města Dobrovice Jezuitská kolej, Kutná Hora Dům zahraničních služeb MŠMT, Praha Městské divadlo Prachatice City Tower Pankrác, Praha Rekonstrukce odbavovací haly železniční stanice Praha hlavní nádraží 11 REKONSTRUKCE

15 Centrum zdravotních a sociálních služeb, Frýdek-Místek Oblastní nemocnice Příbram Fakultní nemocnice Plzeň Ústřední vojenská nemocnice Praha Oblastní nemocnice Kladno Rekonstrukce a přístavba Fakultní nemocnice v Motole, Praha Klatovská nemocnice STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ 12

16 Administrativní budova Elektrárny Ledvice Kongresové centrum, Zlín Polyfunkční objekt Pyramida, Pardubice Polyfunkční dům Myšák Gallery, Praha Víceúčelový sál Kongresového centra, Zlín 13 VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY

17 Univerzitní kampus MU Brno-Bohunice Univerzita Pardubice FCHT Univerzita Tomáše Bati, Zlín ČVUT v Praze, Fakulta architektury Střední polytechnická škola, Brno Národní technická knihovna, Praha Národní technická knihovna interiér STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ 14

18 Optimalizace trati Benešov Strančice Rekonstrukce nádraží Čerčany Rekonstrukce nádraží Mariánské Lázně Rekonstrukce stanice Praha hlavní nádraží Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně Nové spojení napínací komora trakcí Nové spojení tunely pod Vítkovem, Praha 15 ŽELEZNIČNÍ STAVBY

19 Silniční tunely na Islandu Dálnice D8 tunely Radejčín Kolektor Václavské náměstí, Praha Kabelový tunel PRE pod Vltavou, Praha Kanalizační štola Tábor Dálnice D1 tunely Klimkovice Přístupová štola metra Helsinky, Finsko TUNELOVÉ STAVBY A KOLEKTORY 16

20 Rekonstrukce ČOV Holýšov Rekonstrukce ČOV Stod Rekonstrukce ČOV Dobřany Rekonstrukce ČOV Jablonné Rekonstrukce ČOV Lipník Sanační technologie NDS 10 ve Stráži pod Ralskem Intenzifikace ČOV Trutnov Bohuslavice 17 EKOLOGICKÉ STAVBY A ČOV

21 Galerie Harfa, Praha, nosná železobetonová konstrukce Národní technická knihovna, Praha, nosná konstrukce Nádrže PHM Loukov, hrubá železobetonová konstrukce Městský okruh v Praze, část hloubených tunelů na Letné ČVUT v Praze, Fakulta architektury, nosná železobetonová konstrukce, pohledové betony Elektrárna Ledvice, nosná železobetonová konstrukce ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 18

22 Konstrukce stanice pražského metra Střížkov Silnice R6 rekonstrukce mostu přes Ohři Výstavba velkokapacitních nádrží CTR Nelahozeves Opláštění kotelny a strojovny Elektrárny Tušimice Zauhlovací věže Elektrárny Ledvice Výroba mostní konstrukce pro optimalizaci železniční trati Stříbro Planá u Mariánských lázní 19 OCELOVÉ KONSTRUKCE

23 Plavební komora České Vrbné Protipovodňové opatření Pardubice Rybí přechod MVE Lovosice Vodojem Vinice, Plzeň Rekonstrukce plavební komory Poděbrady VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 20

24 Aquapark Kravaře Aquapark Frýdek-Místek Hala Hradec Králové-Třebeš Zimní stadion, Ostrov Stadion v Plzni-Košutce Rekonstrukce ZS Ústí nad Labem KV Arena, Karlovy Vary 21 STAVBY PRO SPORT

25 Hudební altán Měšťanské besedy, Plzeň Cukrárna Myšák, Praha Protipovodňové hráze, Praha-Troja Areál volného času Ladronka, Praha Heliport Fakultní nemocnice v Motole, Praha Lávka cyklostezky Rokytka, Praha OSTATNÍ STAVBY 22

26 CENTRÁLA DIVIZE 1 DIVIZE 2 DIVIZE 3 DIVIZE 4 DIVIZE 5 Metrostav a.s. Koželužská Praha 8 tel Divize se širokým výrobním programem, který zahrnuje občanské, bytové a průmyslové stavby, jejich rekonstrukce, včetně rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Má specializované středisko hloubených a ražených šachet, štol a tunelů malých profilů pro kanalizace a kolektory, středisko liniových vodohospodářských staveb, středisko NTL plynovodů, středisko zámečnických prací a středisko hydroizolací. Divize působí na území České republiky i na Slovensku. Svá zastoupení má v Praze, v plzeňském, jihomoravském a severomoravském regionu. Referenční stavby: nemocnice Kladno, Klatovy a Plzeň, Univerzitní Kampus Masarykovy univerzity Brno, Manažerské centrum ČZU Praha, rekonstrukce Právnické fakulty Plzeň, administrativní centrum Opatov Praha, Office Park Nové Butovice Praha, zimní stadion Plzeň- Košutka, nákupní centrum Laugaricio Trenčín, SR, HM TESCO Plzeň, HM TESCO Skalka Praha, OC Novoplaza Novodvorská Praha, polyfunkční objekt Myšák Gallery Praha, rezidenční bytová čtvrť Sladovny Praha, obytný soubor Sylván Plzeň, výstavba tunelů Dobrovského Brno, kabelový tunel PRE pod Vltavou Praha, hydroizolace tunelu Klimkovice, výstavba kolektoru centrum I. Praha, stoková síť města Brna výstavba kolektorů a kanalizace Líšeň, rekonstrukce plynovodu Jílkova Brno. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 1 Radlická 2000/3, Praha 5 tel Jejím hlavním výrobním programem je jeden z nejnáročnějších dopravních projektů v metropoli tunelový komplex Blanka Soubor staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka, jehož účelem je ochránit centrální část Prahy před automobilovou dopravou. S výjimkou povrchového úseku na trojském nábřeží je celá trasa vedena v ražených a hloubených tunelech. Mezi Holešovicemi a Trojou je přes Vltavu budován nový most pro tramvajovou a automobilovou dopravu i pěší a na Letné a Prašném mostě pak velkokapacitní podzemní garáže. Souběžně s trasou Městského okruhu v Troji jsou řešena i protipovodňová opatření v podobě šest metrů vysoké sypané hráze. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 2 Zenklova 2245, Praha 8 tel Zaměřuje se nejen na pozemní stavby (zejména budovy pro bydlení, služby a průmysl včetně související infrastruktury). Projekty je schopna realizovat komplexně systémem Design and Build (vyprojektuj a postav), tedy i s projektovou dokumentací a zajištěním legislativních náležitostí. Divize ovládá také mostní technologie, výstavbu a rekonstrukci energetických celků, velkokapacitní nádrže, velkoprostorové haly, ocelové konstrukce včetně montáží. Její provoz mostárny patří mezi nejlepší v České republice. Divize 3 své podnikatelské aktivity rozvíjí také v zahraničí. Referenční stavby: multifunkční centrum Galerie Harfa Praha, Univerzitní centrum UTB ve Zlíně, River City Prague Building 5 Amazon Court, administrativní a bytové domy Pankrác Praha, Kongresové centrum Zlín, Business Park Rudná II, rekonstrukce a dostavba oblastní nemocnice Příbram, domov důchodců Otrokovice, polyfunkční soubor Hrachová Bratislava, SR, rekonstrukce západní části stanice Praha hlavní nádraží, miniocelárna Strážske, SR, hotel Atrium Otrokovice, výstavba podzemních skladových kapacit PHM Loukov, opláštění HVB elektrárny Tušimice, odsíření elektrárny Ledvice, přemostění vjezdu do ochr. přístavu České Vrbné, ocelová konstrukce čtyřpruhého mostu přes Ohři na silnici R6, heliport na dětské části Fakultní nemocnice v Motole Praha, čerpací stanice Benešovice. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 3 Na Maninách 7, Praha 7 tel Specializuje se na dopravní stavby. Špičkové technologické vybavení dovoluje jejím pracovníkům realizovat silnice a dálnice, železniční a tramvajové tratě, ocelové, ocelobetonové a železobetonové mosty i další objekty určené pro dopravu. Zejména pro technicky náročné mostní konstrukce je schopna navrhovat, vyvíjet a používat zcela nové pracovní a technologické postupy. Její provoz zemních prací má uplatnění na dopravních a průmyslových stavbách, provádí spodní stavby komerčních objektů a průmyslových hal, kompletní přípravy území, demolice a recyklace. Divize provozuje běžnou, nadrozměrnou, technologickou i netechnologickou nákladní dopravu. Své aktivity má i v zahraničí. Referenční stavby: úsek 512 silničního okruhu kolem Prahy vč. 8 mostních objektů, Městský okruh Místecká se 3 mostními objekty v Ostravě, most přes Labe v Litoměřicích, úsek dálnice D1 Kroměříž Říkovice, estakáda na silnici I/35 Sedlice Opatovice, silniční most Nymburk, most přes rybník Koberný na D3, dva mosty na R6 Tisová Kamenný Dvůr, rekonstrukce mostů Nové Sedlo Sokolov na R6, most Dobkovičky na D8, zemní práce na stavbě metra V. A, odvoz zeminy ze souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc-Tyrolka. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 4 U Elektry 830/2b, Praha 9 tel Divize se zaměřuje na komplexní dodávky především liniových staveb a náročných technických celků zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Je nositelem klíčových firemních technologií pro výstavbu tunelů a podzemních staveb. Disponuje vlastními vysoce odbornými kapacitami pro stavbu tunelů metodou NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), Drill & Blast (tzv. skandinávská metoda) a TBM (metoda plnoprofilových tunelovacích strojů). Poradí si také s výstavbou složitých železobetonových mostních konstrukcí. O úrovni kvality srovnatelné se světovými standardy se přesvědčili investoři nejen v ČR a na Slovensku, ale také v SRN, Chorvatsku, na Islandu a ve Finsku. Referenční stavby: silniční tunely Héđinsfjarđargöng na Islandu (celková délka cca 11 km), přístupové tunely helsinského metra ve Finsku (celková délka cca 1,1 km) a úsek traťových tunelů Karhusaari (délka cca 1,3 km), rozšíření pražského kolektoru C, dvoukolejné železniční tunely pod vrchem Vítkov pro projekt Nové spojení Praha, tunely Radejčín, Prackovice a most Oparno na dálnici D8. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 5 Na Zatlance 1350/13, Praha 5 tel Oblastní zastoupení pro Plzeňský kraj Domažlická 172, Plzeň tel Oblastní zastoupení pro jihomoravský region Vídeňská 121, Brno tel Zastoupení pro východní Slovensko Metrostav a.s., divize 3 Levočská 2, Prešov tel Oblastní zastoupení pro severomoravský region V Podzámčí 482/62, Ostrava 10 tel

27 DIVIZE 6 Je univerzální stavební divize, provádějící generální dodávky v oboru pozemního stavitelství, zejména v segmentech občanské, bytové, vodohospodářské i průmyslové výstavby a energetiky. Divize má specializovaný provoz monolitických železobetonových konstrukcí, který ve svém oboru provádí i nejnáročnější projekty. V jeho rámci, i pro externí zájemce, poskytuje služby armozávod, tesárna a půjčovna bednění a lešení. Divize působí po celé České republice a na Slovensku. Své zastoupení má v Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Referenční stavby: spojovací objekt terminálu Sever II letiště Ruzyně, Komerční centrum a kanceláře Kaufland Praha- Vypich, AB Nestlé Modřany Praha, stáčírna Prazdroj Plzeň, svařovna a lisovna TPCA Kolín, prodejna Asko Štěrboholy Praha, pražské obytné soubory Metropole Zličín, Nové Zahradní Město, Čakovice a Císařka, obytný soubor Parkville Bratislava, SR, malé vodní elektrárny Troja, Vraňany, Bulhary a Lovosice, plavební komora a modernizace jezu České Vrbné, intenzifikace ČOV Trutnov, ČOV a spalovna kalů Jihlava, ČOV Písek, ČOV Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce Městského divadla v Prachaticích, Globus České Budějovice, OC Aventin Tábor, rekonstrukce středních škol Volyně, obchodní centrum Jihlava, mlýnice strusky v cementárně Mokrá. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 6 U Elektry 830/2b, Praha 9 tel Oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj Kněžská 20, České Budějovice tel Oblastní zastoupení pro kraj Vysočina Romana Havelky 4, Jihlava tel DIVIZE 8 Tato divize zkušenosti z výstavby trasy metra IV. C1 a IV. C2 využívá i při stavbě dalšího úseku metra trasy V. A z Dejvic do Motola, jehož součástí jsou čtyři stanice (Červený vrch, Veleslavín, Petřiny, Motol). Pro tento provozní úsek pražského metra zajistí také podstatnou část montáží technologií. Divize působí i v Libereckém a Ústeckém kraji. Vstoupila také do dalších segmentů stavebního trhu. Úspěšně se profiluje zejména na stavbách pro energetiku, průmysl a ekologii, ale i občanských stavbách a obchodní vybavenosti. Referenční stavby: metro IV. C1 a IV. C2, elektrárna Ledvice hlavní výrobní blok, schodišťové věže a administrativní budova, elektrárna Počerady hlavní výrobní blok, přívod surové vody a budova služeb, závod HVM Plasma Praha-Jinonice, RS Sportcentrum Romana Šebrleho Praha, vily Jadwiga, Božena, Gertruda Rychnov u Jablonce n./nis., multifunkční objekt Central Most Rezidence Odeon, obchodní galerie Central Chomutov, obytný soubor Liberec-Rochlice. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 8 Prosecká 24, Praha 8 tel Oblastní zastoupení pro Liberecký kraj Moskevská 658/41, Liberec 4 tel Oblastní zastoupení pro Ústecký kraj Dělnická 7, Trmice tel DIVIZE 9 Specializuje se na pozemní stavitelství, především na rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, na občanskou, bytovou, průmyslovou výstavbu a infrastrukturu, včetně revitalizací. Své aktivity rozvíjí především v Praze, Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Pracuje pro veřejný i soukromý sektor. Referenční stavby: Hudební divadlo v Karlíně a divadlo Minor v Praze, rehabilitace Nostického paláce Praha, Jezuitská kolej Kutná Hora, hotel Mandarin Oriental Prague, Art Deco Imperial Hotel Praha, rekonstrukce a modernizace části Fakultní nemocnice v Motole Praha, rekonstrukce a dostavba budovy City Tower Praha-Pankrác, revitalizace nádraží Mariánské Lázně, rekonstrukce knihovny Filozofické fakulty UK Praha, novostavba Národní technické knihovny v Praze, dostavba kardiocentra IKEM Praha, Sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary, Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, AFI Palace Pardubice, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, zimní stadion Ostrov, parkovací dům Karlovy Vary, sportovní hala Hradec Králové-Třebeš, nástavba hotelu Hilton Praha, dostavba laboratoří CEM IKEM Praha, obytný soubor Prague Marina, polyfunkční komplex River Diamond Praha, závod Jan Becher Karlovarská Becherovka, K. Vary, výrobní hala Lincoln CZ Chodov, kanalizace Labe Loučná. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 9 Jablonského 2/640, Praha 7 tel Oblastní zastoupení pro Pardubický kraj Masarykovo nám. 1484, Pardubice tel Oblastní zastoupení pro Královéhradecký kraj Jablonského 2/640, Praha 7 tel DIVIZE 10 ORG. ZLOŽKA BRATISLAVA Zabezpečuje servisní služby a podporu pro činnost jednotlivých divizí společnosti Metrostav a.s. na slovenském trhu, a to hlavně v účetní, daňové, finanční, právní a personální oblasti. Kontaktní údaje: Metrostav a.s, divize 10 organizačná zložka Bratislava Košická 56, Bratislava, SR tel DIVIZE 11 Divize zajišťuje nákup, správu a pronájem veškerého investičního majetku pro Metrostav a.s. Je garantem strojního vybavení všech zakázek, zejména zakázek prováděných vnitropodnikovými nosnými technologiemi. Díky tomu výrobní divize Metrostavu pracují s nejmodernější dosažitelnou technikou na trhu. Součástí poskytovaných služeb je i komplexní vybavení zařízení stavenišť. Veškeré strojní prostředky pronajímá v rámci Skupiny Metrostav, ale také externím subjektům. Kontaktní údaje: Metrostav a.s., divize 11 Bystrá 2243, Praha 9-Horní Počernice tel Oblastní zastoupení pro Karlovarský kraj Sokolovská 130, Karlovy Vary tel

28 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI SCHÉMA SKUPINY METROSTAV Valná hromada Dozorčí rada Výbor pro audit Metrostav a.s. Subterra a.s. Stavební obnova železnic a.s. společnosti charakteru stavební výroby Metrostav SK a.s. TERRAFIN GROUP a.s. skupina podniků Metrostav Deutschland GmbH Představenstvo PRAGIS a.s. Doprastav, a.s. skupina podniků Metrostav Háfell ehf Metros, s.r.o. SQZ, s.r.o. společnosti charakteru služeb CCE Praha, spol. s r.o. Prezident Generální ředitel Divize 1 Divize 2 Divize 3 Divize 4 Divize 5 CCE Bratislava, spol. s r.o. TBG Metrostav s.r.o. TBG Pražské malty s.r.o. TBG Doprastav s.r.o. Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Úsek prezidenta Viceprezident Úsek generálního ředitele Úsek obchodního ředitele Úsek ekonomického ředitele Úsek výrobně-technického ředitele Divize 6 Divize 8 Divize 9 Divize 10 organizačná zložka Bratislava Divize 11 Metrostav Development a.s. Bydlení na Krutci s.r.o. IMU, a.s. Krutec Viladům s.r.o. Metrostav Alfa s.r.o. Metrostav Delta s.r.o. společnosti developerské Úsek viceprezidenta Úsek personálního ředitele Organizační složka Bělorusko Organizační složka Bulharsko Organizační složka Finsko Organizační složka Chorvatsko Organizační složka Island Organizační složka Maďarsko Organizační složka Německo Organizační složka Polsko Metrostav Epsilon s.r.o. Metrostav Invest Ostrava s.r.o. Metrostav Kappa s.r.o. Metrostav Omega s.r.o. Metrostav Rezident a.s. Metrostav Vackov a.s. Nová Michle a.s. Metrostav Prominecon a.s. Apartmány Rokytnice a.s. Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s. ostatní společnosti Prague Military Hospital Concession HoldCo, a.s. společnosti ovládané ostatní společnosti s přímou nebo nepřímou kapitálovou účastí

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA Seminář Energetika Most 2012 Ing. Pavel Ryvola, MBA Obsah prezentace 1. Organizační struktura Skupiny Metrostav Obchodní obrat Skupiny Metrostav Hospodářský výsledek Skupiny Metrostav Organizační struktura

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Referenční akce realizace:

Referenční akce realizace: Referenční akce realizace: Česká pojišťovna, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, odvod tepla a kouře Přístavba haly tokamaku ÚFP AV ČR, Praha * vzduchotechnika,, klimatizace, přípojky vody a plynu, ústřední

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s.

Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s. Referenční list pro speciální práce prováděné firmou METROSTAV a.s. Metrostav a.s. provádí sanace betonových, ocelových a jiných konstrukcí v Pražském metru, dálničních a železničních tunelech a mostních

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

Referenční akce realizace:

Referenční akce realizace: Referenční akce realizace: Palác Křižík II, Praha * ústřední vytápění, chlazení Přístavba a stavební úpravy objektu Technický blok, Praha - Ruzyně * vzducho, klimatizace, chlazení Rekonstrukce výměníkové

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Office Park, Centrum Nové Butovice, administrativní budova B, Praha * air handling, conditioning, cooling, heating, sanitary installation

Office Park, Centrum Nové Butovice, administrativní budova B, Praha * air handling, conditioning, cooling, heating, sanitary installation Reference jobs realization: TOKOVO Praha * air handling, conditioning, cooling, heating, sanitary TOKOVO Praha - restaurace a kuchyně * air handling, heating, sanitary TOKOVO Praha - kanceláře NKÚ * air

Více

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s.

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR METROSTAV, a.s. přímé řízení ovlivňování Valná hromada akcionářů Metrostav a.s. Subbterra

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

REFERENČNÍ LIST 2013

REFERENČNÍ LIST 2013 REFERENČNÍ LIST 2013 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, OBCHODNÍ CENTRA, SPORTOVNÍ KOMPLEXY BBC centrum, Praha 4 AB BUDĚJOVICKÁ - Praha 4, 2013 ALTERA - Jablonec nad Nisou, 2013 ASKO - České Budějovice, 2013 ARTGEN

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz

Reference. MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz Reference MSV Liberec, s.r.o. www.msv-lbc.cz O FIRMĚ MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou (bez zahraničního vlivu, účasti nebo kapitálu) s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ

01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ PROFIL METROSTAV 01 METRO 02 STAVBY PRO ENERGETIKU 03 MĚSTSKÝ OKRUH V PRAZE TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 04 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 05 NÁKUPNÍ CENTRA 06 MOSTY 07 SILNIČNÍ STAVBY 08 BYTOVÁ VÝSTAVBA 09 STAVBY

Více

Tunelový komplex Blanka aktuální stav

Tunelový komplex Blanka aktuální stav Tunelový komplex Blanka aktuální stav Ludvík Šajtar / 18.3.2010 Tunelový komplex Blanka staveniště Trója ražba tunelu staveniště Myslbekova staveniště staveništěhradčanská Prašný most ražba tunelu staveniště

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Administrativní budova Balabenka

Administrativní budova Balabenka Balabenka 2 dministrativní budova Balabenka Balabenka je moderní administrativní budova nacházející se na hranici městských částí raha 8 a raha 9. oloha budovy zaručuje jak výbornou dopravní dostupnost,

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2007

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2007 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2007 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Centrum Háje zastavovací studie

Centrum Háje zastavovací studie Centrum Háje 04.2016 zastavovací studie Identifikace autorů: Casua spol. s r.o. Ing. arch. Oleg Haman Ing. Aleš Poděbrad Běžecká 2407 169 00 Praha 6 T +420 274 810 745-7 F +420 274 812 181 M +420 603 232

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za IV. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP

ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP 2008 ROČNÍ ZPRÁVA METROSTAV A.S., ČLEN DDM GROUP 2008 Metrostav Divize 1 Divize se širokým výrobním programem, která je schopna budovat stavby pro nejrůznější

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Územní plán Prahy a dopravní infrastruktura

Územní plán Prahy a dopravní infrastruktura Územní plán rahy a dopravní infrastruktura Ing. Libor Šíma, odbor dopravy MHM Stavební fórum 12.5. 2011 Koncepční zásady důraz na atraktivní veřejnou dopravou zapojení železnice do MHD výrazný rozvoj tramvajové

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 22807/ENV/13 Ing. Muzikář/l. 2802 4. 4. 2013 Věc: Posuzování vlivů

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO Termín realizace projektu: 2007-2017 Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího petrohradského letiště Pulkovo do podoby moderního mezinárodního letiště Popis projektu: výstavba

Více

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND Tisková konference Brno, 24. 4. 2013 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 I czso.cz 1/19 STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Meziroční změny indexu stavební

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Stručné představení Asociace PPP. Přehled PPP trhu v ČR. pilotní projekty municipální projekty

Stručné představení Asociace PPP. Přehled PPP trhu v ČR. pilotní projekty municipální projekty Slovak PPP Forum 2009 PPP projekty v České republice Vladimír Sloup výkonný ředitel Asociace PPP 1 Obsah přednášky Stručné představení Asociace PPP Přehled PPP trhu v ČR pilotní projekty municipální projekty

Více

Velikost: Hodnota: 100.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 2012 Do: 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby:

Velikost: Hodnota: 100.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 2012 Do: 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 194475 a rekonstrukce Modernizace a dostavba Nemocnice Hodnota: 100.0 mil. Kč * Zdravotnický Od: 2012 komplexní rekonstrukce a dostavba areálu nemocnice, etapovitý projekt, zpracována studie kraj Pivovarské

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Změna systému ohřevu teplé užitkové vody ve stanici LUKA (2014) doplnění řídicího systému ASDŘ-T, kabeláž pro návaznost na NN rozvody a technologii

Změna systému ohřevu teplé užitkové vody ve stanici LUKA (2014) doplnění řídicího systému ASDŘ-T, kabeláž pro návaznost na NN rozvody a technologii ASDŘ-E a ASDŘ-O - Licence GlobalCare Cimplicita (v realizaci - 2015-2017) instalace upgrade licenčních SW ASDŘ energetiky a osvětlení ve stanicích metra a energetickém dispečinku metra, technická podpora

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

Metrostav roční zpráva 2002

Metrostav roční zpráva 2002 Metrostav roční zpráva 2002 Člen DDM Group Člen DDM Group Obsah 4 Mise Cílové zaměření 5 Profil společnosti 6 Metrostav a.s. jako člen skupiny DDM Group 8 Základní ukazatele 10 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

se začala psát v roce Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně vstoupila na stavební trh. Společnost má pevné

se začala psát v roce Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně vstoupila na stavební trh. Společnost má pevné p r o f i l f i r m y v y s o k á k v a l i t a z a p ř e k v a p i v o u c e n u HISTORIE SPOLEČNOSTI se začala psát v roce 1990. Byla založena soukromá stavební firma SOSTAF s. r. o., která úspěšně

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Představení firmy. projekce. servis

Představení firmy. projekce. servis Představení firmy Sportakcent spol. s r.o. je společnost založená v roce 1990. Hlavním programem společnosti jsou projekty, dodávky, montáže a následný servis bazénů, saun, whirlpoolů, tobogánů, skluzavek

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE

KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE KOMERČNÍ AREÁL HUSOVA 2153, HOŘICE PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A KANCELÁŘE 1/18 PLOCHA Celková plocha areálu 16 122 m 2 : o zastavěná plocha 7 351 m 2 (která poskytuje využitelnou podlahovou plochu k pronájmu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Výlety. 1. den 16. března 2016, 12:30 13:00 (New Construction in Karlín + Kavčí Hory) Studijní výlet: Nová architektura v Karlíně + Kavčí Hory

Výlety. 1. den 16. března 2016, 12:30 13:00 (New Construction in Karlín + Kavčí Hory) Studijní výlet: Nová architektura v Karlíně + Kavčí Hory Výlety 1. den 16. března 2016, 12:30 13:00 (New Construction in Karlín + Kavčí Hory) Studijní výlet: Nová architektura v Karlíně + Kavčí Hory Karlín je dnes jednou z nejdynamičtěji rozvíjejících a měnících

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více